SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymagania techniczne konkursu na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej pn.: Wirtualna Mapa Produktów Lokalnych.

2 1. Przedmiot Zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strony internetowej pod nazwą Wirtualna Mapa Produktów Lokalnych wraz z wykonaniem krótkiego filmu reklamowego oraz zdjęć Zamówienie realizowane jest w trybie konkursowym. 2. Warunki udziału w konkursie 2.1. Zasady przygotowania projektu i jego prezentacji Wykonawca przygotowuje projekt rozwiązań graficznych w postaci symulacji działania strony lub w postaci statycznych plików html, na nośniku CD/DVD Nośnik cd należy trwale opisać danymi zawierającymi: nazwę firmy, adres, nazwę lub identyfikator projektu Projekt powinien znajdować się na nośniku w katalogu głównym. Uruchomienie projektu następuje przez otworzenie w przeglądarce pliku start.html lub index.html, a w przypadku zastosowania innego sposobu uruchomienia należy do płyty dołączyć instrukcje W przypadku gdy projekt nie będzie się uruchamiał lub będzie zawierał wirusy nie będzie on brany pod uwagę Projekt musi być przygotowany w taki sposób aby uruchamiał się na komputerze typu laptop pracującym pod kontrolą systemu Windows 7 64bit i przeglądarką Internet Explorer 9 oraz Mozilla Firefox Niedopuszczalne jest aby do odtworzenia projektu wymagane było użycie innych technologii, programów lub składników Minimalny zakres projektu powinien zawierać: Stronę główną, Stronę Ścieżki kulinarne w wersji z wybraną ścieżką na liście, Stronę Szczegóły Ścieżki, Stronę podgląd wydruku Informacji o produktach na ścieżce. Przykładowe treści projektu zawarte są w załączniku H. Stronę Agroturystyka wyszukiwarka, Stronę Agroturystyka wyniki wyszukiwania prezentująca listę znalezionych obiektów, Stronę Szczegóły Obiektu, prezentującą wybrany obiekt. Przykładowe treści projektu zawarte są w załączniku I Wykonawca może złożyć maksymalnie 5 projektów z zastrzeżeniem, że każdy projekt ma być dostarczony na osobnym nośniku i posiadać indywidualne oznaczenia Zamawiający zastrzega, że wszystkie dostarczone projekty nie będą zwracane oferentom Zamawiający nie dopuszcza prezentacji prac konkursowych osobiście. Prace konkursowe składane mogą być tylko w formie opisanej w pkt Ramowy program realizacji zamówienia Termin dostarczenia projektów do do godz. 12: Planowane podpisanie umowy: Dostarczenie treści przez Zamawiającego: Wykonanie filmów i zdjęć, dostarczenie do Zamawiającego: do Wykonanie strony - wersja do korekty przez Zamawiającego: do Korekta i uwagi do strony: do

3 Wprowadzenie poprawek i przygotowanie wersji finalnej do: Zakończenie zadania, podpisanie protokołów: Uruchomienie strony przez Zamawiającego: Zasady oceny. Wskazanie najkorzystniejszej pracy konkursowej na wykonanie strony internetowej zostanie dokonane przez ustalenie dla każdej pracy ilości punktów w oparciu o poniższe kryteria: Kryterium Opis kryterium Punktacja Przejrzystość przekazywanych informacji Przyjazność informacji i serwisu Wrażenia estetyczne Profesjonalność i oryginalność grafiki Ogólna ocena Ocenie podlega logika i sposób ułożenia przekazywanych informacji w sposób pozwalający na łatwy dostęp i szybkie zrozumienie przekazywanych treści Ocenie podlega takie przygotowanie architektury informacji, które umożliwi użytkownikowi łatwe i nie wymagające wiedzy i informacji dodatkowych, dotarcie do szukanych informacji Ocenie podlegają kolory czcionki (ich wielkość i krój, ilość krojów) formaty. Ocenie podlega autoryzacja formy, szablony oraz oryginalna grafika. Ocenie podlega atrakcyjność wyglądu całości strony, jej estetyka, kolorystyka, grafika i czytelność. 0 informacje ułożone nieprzejrzyście i nielogicznie, 1 niska przejrzystość i czytelność informacji, utrudniony dostęp do danych na stronie, 2 informacje przejrzyste i czytelne, projekt graficzny charakteryzuje się łatwym dostępem do danych, 3 informacje bardzo przejrzyste i czytelne, projekt graficzny charakteryzuje się łatwym dostępem do danych oraz intuicyjnym zrozumieniem ich umieszczenia. 0 serwis nieatrakcyjny, nie zachęca do zapoznania się z treścią, 1 serwis umiarkowanie atrakcyjny, intuicyjny, dane posegregowane w sposób dostępny, 2 serwis średnio atrakcyjny, intuicyjny, dane dostępne i przejrzyste, 3 serwis bardzo atrakcyjny, intuicyjny, dane dostępne i przejrzyste, 0 standardowe czcionki, szablonowe, nieprzejrzyste i nie dopasowane do strony www 1 przejrzyste czcionki, czytelne i często stosowane na stronach www 2 przejrzyste i czytelne czcionki, odpowiednio dobrane kolorystycznie 3 bardzo przejrzyste i czytelne czcionki, bardzo dobrze dobrane kolorystycznie 0 podstawowe, nieoryginalna grafika 1 autorskie rozwiązania graficzne, 2 oryginalne rozwiązania graficzne, nieszablonowe i przejrzyste 3 profesjonalne autorskie rozwiązania graficzne, nieszablonowe i jednocześnie przejrzyste 0 strona nieatrakcyjna, prosta grafika, niewyszukana kolorystyka, strona nie czytelna, 1 strona średnio atrakcyjna, prosta grafika i kolorystyka, strona słabo czytelna, 2 strona atrakcyjna, oryginalna grafika, dobrze dobrana kolorystyka, strona czytelna, 3 strona bardzo atrakcyjna, profesjonalna grafika i kolorystyka, strona czytelna i przejrzysta. Liczba punktów 0-3 pkt 0-3 pkt 0-3 pkt 0-3 pkt 0-3 pkt

4 3. Specyfikacja techniczno-funkcjonalna 3.1. Ogólne wymagania Architektura i technologia Oferowana strona www musi być zbudowana w oparciu o następującą architekturę: warstwa prezentacji i edycji danych (strona użytkownika i strona administratora) dostępne przez przeglądarkę internetową, warstwa danych opisowych oraz konfiguracyjnych przechowywana w relacyjnej bazie danych, warstwa danych multimedialnych i innych (zdjęcia, grafiki, filmy, dźwięki) w plikach dyskowych Oferowana strona www musi być zgodna z przeglądarkami internetowymi: Internet Explorer od wersji 7.0 wzwyż, Mozilla Firefox od wersji 11.0 wzwyż, Google Chrome od wersji 13.0 wzwyż, Safarii od wersji 5.0 wzwyż w następujących systemach operacyjnych: Windows XP/7/2003/2008, Linux, Mac (w zależności od dostępności na poszczególnych systemach) Oferowana strona www musi zapewniać prawidłowe wyświetlane elementów i funkcjonowanie, zgodnie z zatwierdzonym projektem w przeglądarkach wymienionych w pkt Oferowana strona www musi zapewniać prawidłowe wyświetlane elementów i funkcjonowanie, zgodnie z zatwierdzonym projektem w przeglądarkach mobilnych, pracujących w trybie desktop, na tabletach z systemem Android Oferowana strona www musi zapewniać prawidłowe wyświetlane elementów i funkcjonowanie w przeglądarkach mobilnych, pracujących w trybie mobile, na tabletach z systemem Android oraz IOS. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku zastosowanie innego szablonu strony dostosowanego do wymagań w/w platform Oferowana strona www będzie uruchomiona na platformie home.pl i musi być w pełni z nią kompatybilna. Zamawiający nie dopuszcza możliwości hostowania/utrzymania strony lub bazy danych lub plików na innym serwerze. Konfiguracja posiadanego serwera dostępna jest pod adresem (opcja Business Starter) Oferowana strona www musi zapewniać 100% zgodności z standardem World Wide Web Consortium (W3C) Oferowana strona www musi zapewniać 100% zgodności z standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) Wszystkie prezentowane (i wprowadzane) treści muszą być kodowane w standardzie UTF Strona www musi być zbudowana dla rozdzielczości 1024px szerokości. Maksymalny wymiar największego elementu (główna ramka, główna tabela) nie może przekroczyć 960px szerokości Strona musi być zbudowana zgodnie z zasadami stron przyjaznych dla wyszukiwarek Strona nie może zawierać elementów powodujących obniżenie wartości PageRank systemu oceny stron Google.

5 Zgodność z przepisami prawa Oferowana strona www musi być zbudowana i funkcjonować zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności z: Ustawą o Prawie Autorskim i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dostępność Oferowana strona www musi spełniać obowiązujące wymogi prawa w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym niedowidzących i niedosłyszących Warunki licencji Oferowana strona www (zwana dalej dziełem), wszystkie jej elementy i składowe za wyjątkiem treści, materiałów i składowych przekazanych przez Zamawiającego, a także wszystkie wykonane grafiki, zdjęcia, film, które zostały wykorzystane do stworzenia strony i będą przekazane Zamawiającemu muszą być objęte licencją Zasady ogólne: Licencjobiorcą wszystkich licencji będzie Organizator (Powiat Nowosądecki - Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu) Dostawca zobowiązany jest do udzielenia i/lub dostarczenia licencji do siedziby Ogranizatora Dostarczone licencje muszą obejmować wszystkie dostarczane dzieła Wszystkie oferowane licencje to licencje niewyłączne Wszystkie oferowane licencje muszą być licencjami na czas nieoznaczony (bezterminowymi), z zastrzeżeniem, że nie mogą być wypowiedziane w okresie trwałości Projektu Wszystkie oferowane licencje muszą pozwalać na użytkowanie dzieł zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami niniejszej specyfikacji Wszystkie oferowane licencje muszą pozwalać na sporządzanie kopii zapasowej dzieł. Kopia ta nie będzie wykorzystywana

6 równocześnie z dziełem Wszystkie oferowane licencje (oprogramowanie i dzieło) będą wykorzystywane na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach informacji, b) zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi, c) wprowadzanie do pamięci komputera, d) nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej w tym sieci Internet (Intranet) lub podobnej, e) publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych i projektowych, f) wykorzystania w celach promocji i informacji we wszelkiego rodzaju mediach, g) wykorzystanie na innych polach eksploatacji wynikających z przeznaczenia i charakteru dzieła, h) sporządzanie materiałów, i) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, j) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, k) rozpowszechniania, w tym użyczenia dla celów związanych z charakterem działania Zamawiającego jako jednostki administracji publicznej programu komputerowego lub jego kopii Szczegółowe zasady udzielenia licencji: Licencja oprogramowania strona www jako dzieło: a) licencja dzieła nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do rozbudowy dzieła, zwiększenia ilości serwerów obsługujących oprogramowanie, przeniesienia oprogramowania na inny serwer, rozdzielenia funkcji serwera (osobny serwer bazy danych, osobny serwer aplikacji, osobny serwer plików), b) licencja dzieła musi być licencją bez ograniczenia ilości użytkowników korzystających z dzieła, c) licencja oprogramowania (dzieła) musi być licencją bez ograniczenia ilości komputerów, serwerów na których można używać dzieło, d) Licencja dzieła nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do wykonania kopii bezpieczeństwa oprogramowania w ilości którą uzna za stosowną, e) licencja oprogramowania (dzieła) nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do instalacji oprogramowania na serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii serwerów podstawowych, f) licencja oprogramowania (dzieła) nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do korzystania z oprogramowania na dowolnym

7 komputerze klienckim (licencja nie może być przypisana do komputera/urządzenia), g) licencja oprogramowania (dzieła) musi pozwalać na modyfikację, zmianę, rozbudowę oprogramowania w celu przystosowania go do potrzeb Organizatora zarówno przez Licencjodawcę jak również przez Organizatora lub podmioty przez niego wskazane Licencja oprogramowania filmy i zdjęcia jako dzieło: a) licencja dzieła nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do rozbudowy dzieła, zwiększenia ilości serwerów obsługujących oprogramowanie, przeniesienia oprogramowania na inny serwer, rozdzielenia funkcji serwera (osobny serwer bazy danych, osobny serwer aplikacji, osobny serwer plików), b) licencja dzieła musi być licencją bez ograniczenia ilości użytkowników korzystających z dzieła, c) licencja oprogramowania (dzieła) musi być licencją bez ograniczenia ilości komputerów, serwerów na których można używać dzieło, d) Licencja dzieła nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do wykonania kopii bezpieczeństwa oprogramowania w ilości którą uzna za stosowną, e) licencja oprogramowania (dzieła) nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do instalacji oprogramowania na serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii serwerów podstawowych, f) licencja oprogramowania (dzieła) nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do korzystania z oprogramowania na dowolnym komputerze klienckim (licencja nie może być przypisana do komputera/urządzenia), g) licencja oprogramowania (dzieła) musi pozwalać na modyfikację, zmianę, rozbudowę oprogramowania w celu przystosowania go do potrzeb Organizatora zarówno przez Licencjodawcę jak również przez Organizatora lub podmioty przez niego wskazane Kody źródłowe: Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kodów źródłowych oprogramowania (dzieła) niezbędnych do wykonania wymogów licencji, wraz z dokumentacją sposobu ich odczytu i opisu platformy sprzętowo-programowej niezbędnej do modyfikacji, edycji i kompilacji kodów źródłowych Dokumentacja: Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi dokumentacji o której mowa w punkcie Dostawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu licencji na dokumentację na następujących zasadach i polach eksploatacji: Licencja dokumentacji musi być licencją bez ograniczenia ilości użytkowników korzystających z dokumentacji Licencjobiorcą wszystkich licencji będzie Powiat Nowosądecki -

8 Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, Dostawca zobowiązany jest do udzielenia i dostarczenia licencji do siedziby Zamawiającego, Dostarczone licencje muszą obejmować wszystkie dostarczane programy komputerowe (dzieło w postaci strony www, filmy, zdjęcia), Wszystkie oferowane licencje to licencje niewyłączne, Wszystkie oferowane licencje muszą być licencjami na czas nieoznaczony (bezterminowymi), Wszystkie oferowane licencje muszą pozwalać na użytkowanie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami niniejszej specyfikacji przez Organizatora, Licencja dokumentacji musi pozwalać na modyfikację, zmianę, rozbudowę, dokumentacji w celu przystosowania jej do potrzeb zamawiającego zarówno przez Licencjodawcę jak również przez Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane Dokumentacja będzie wykorzystywana na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach informacji, b) zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi, c) wprowadzanie do pamięci komputera, d) nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej w tym sieci Internet (Intranet) lub podobnej, e) publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zamawiającego jako jednostki administracji publicznej, f) wykorzystania w celach promocji i informacji we wszelkiego rodzaju mediach, g) wykorzystanie na innych polach eksploatacji wynikających z przeznaczenia i charakteru dokumentacji, h) sporządzanie materiałów, i) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia dokumentacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania dokumentacji niezbędne jest jej zwielokrotnienie, j) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w dokumentacji, k) rozpowszechniania, w tym użyczenia dla celów związanych z charakterem działania Zamawiającego jako jednostki administracji publicznej programu komputerowego lub jego kopii Dokumentacja Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji w postaci drukowanej (1 egzemplarz, wydruk kolorowy format a4) oraz elektronicznej (plik pdf na nośniku CD lub DVD) zawierającej:

9 Instrukcję dla administratora omawiającą sposób administracji stroną, edycję i dodawanie treści, szczegółowe omówienie wszystkich opcji i funkcji panelu administratora, Specyfikację i zasady przygotowania treści multimedialnych (fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe) do umieszczenia w serwisie, Szczegółowy opis bazy danych wraz ze wskazaniem tabel, pól, indeksów ich funkcji i relacji pomiędzy tabelami, Szczegółowy opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi, zgodnie z wymogami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), Szczegółowy opis struktury katalogów na dysku skradających się na oferowaną stronę www, Szczegółowy opis stosowanych komponentów, kontrolek i środowisk aplikacyjnych (framework) Strona www funkcjonalność główna Szablony (motywy) strony Oferowana strona www musi posiadać mechanizm umożliwiający wybór szablonu (motywu strony). Wybór motywu pozwala na zmianę co najmniej następujących elementów: Zamiana grafiki będącej tłem strony głównej i podstron (jeżeli występuje), kolorystyka strony (tło na stronie głównej i podstronach), kolor tekstu Oferowana strona www musi posiadać możliwość definiowania szablonów (motywów) o których mowa w pkt , tak aby możliwe było ich wielokrotne stosowanie bez konieczności ponownego definiowania Wybór oraz definiowanie szablonów musi być możliwe poprzez panel administracyjny za zastosowaniem wizualnych narzędzi (bez potrzeby pisania kodu) Oferowana strona www musi posiadać cztery zdefiniowane różne szablony (motywy) nawiązujące wizualnie odpowiednio do czterech pór roku oraz jeden szablon typu żałoba powodującego że wszystkie kolorowe elementy strony zostaną wyświetlone w trybie odcieni szarości Funkcje stron i podstron Wspólne elementy stron.

10 Każda ze stron i podstron (za wyjątkiem strony głównej) musi posiadać stały element tzw. nagłówek. Element ten identyczny i umieszczony w tym samym miejscu na każdej ze stron wyświetla informacje o aktualnym położeniu użytkownika względem strony głównej (zgodnie z mapą strony). Elementy wymienione w nagłówku muszą być odnośnikiem do wskazywanej pozycji. Przykład treści nagłówka: jesteś w: Strona Główna / Agroturystyka / Wyszukiwarka Każda ze stron i podstron musi posiadać stały element tzw. stopkę. Element ten identyczny i umieszczony w tym samym miejscu na każdej ze stron wyświetla informacje dotyczące projektu, loga projektowe oraz menu. Zawartość stopki wskazana jest w załączniku A. Cała stopka musi posiadać funkcjonalność polegającą na tym, że gdy kursor nie znajduje się nad jej obszarem to jest wyświetlana w odcieniach szarości, natomiast w momencie najechania kursorem myszy lub wskazania inną technologią (uaktywnienie) stopka jest wyświetlana we właściwej kolorystyce. Cofniecie kursora na obszar poza stopką lub przeniesienie aktywacji na inny element strony powoduje ponowne wyszarzenie stopki. Zasada funkcjonowania stopki nie dotyczy strony głównej na której stopka zawsze wyświetlana jest w pełnej kolorystyce Na każdej ze stron musi istnieć możliwość (link) natychmiastowego (1 klik) powrotu do strony głównej Znaki firmowe oraz informacje o twórcy strony mogą być zamieszczone tylko i wyłącznie u dołu strony. Znaki te nie mogą być wyższe niż 30 px i muszą być dopasowane do kolorystyki strony Strona główna Strona główna musi posiadać tytuł, 3 główne elementy kierujące do poszczególnych grup produktów oraz 1 element (stopkę) informujący o projekcie Strona główna powinna być wykonana w sposób integrujący w sobie elementy graficzne i funkcjonale w sposób taki aby całość stanowiła atrakcyjne wizualnie i funkcjonalnie rozwiązanie Schemat strony głównej i rozłożenia elementów prezentuje załącznik B Strona i podstrony Ścieżki kulinarne Strona składająca się z tytułu Wirtualna Mapa Produktów Lokalnych - Kulinaria, mapy obrazującej powiat nowosądecki i gorlicki wraz z najważniejszymi miejscowościami oraz rozwijalnej listy pozwalającej na wybór określonej ścieżki Wejście na stronę Ścieżki Kulinarne powoduje wyświetlenie strony wraz z mapą obrazującą powiat nowosądecki i gorlicki wraz z najważniejszymi miejscowościami oraz rozwijalną listą z podświetloną opcją wybierz ścieżkę Wybranie na liście ścieżki powoduje narysowanie na mapie w atrakcyjny wizualnie sposób na zasadzie kroków trasy tej ścieżki

11 wraz z pokazaniem przy każdym kroku nazwy miejscowości oraz wyświetlenie pod listą przycisku/linku pokaż szczegóły ścieżki Wybór innej ścieżki lub wybór opcji wybierz ścieżkę wywołuje odpowiednie akcje opisane w punktach i Po kliknięciu Pokaż szczegóły ścieżki wyświetlona jest strona zawierająca: tytuł w postaci: ścieżka numer i tytuł ścieżki, mapę obrazującą powiat nowosądecki i gorlicki z zaznaczoną ścieżką wzbogacona o elementy interaktywne pozwalające po najechaniu na dany punkt na ścieżce (miejscowość) na przejście do strony opisującej daną miejscowość, opis ścieżki, przycisk/link umożliwiający wydruk informacji o produktach znajdujących się na ścieżce, przycisk/link umożliwiający wydruk informacji o miejscowościach znajdujących się na ścieżce, przycisk/link umożliwiający wydruk mapy ścieżki w postaci grafiki, przycisk/link umożliwiający wydruk mapy ścieżki w postaci mapy i trasy Google Maps Po kliknięciu punkt na mapie (miejscowość) wyświetlona jest strona zawierająca: tytuł strony nazwa miejscowości, podtytuł w postaci: ścieżka numer i tytuł ścieżki, podstawowa informacja o miejscowości maksymalnie 400 znaków oraz link do informacji w Wikipedii, adres oficjalnej strony internetowej miejscowości, współrzędne GPS miejscowości, lista (sortowana alfabetycznie według nazwy potrawy) wszystkich produktów z tej miejscowości na tej ścieżce w postaci: nazwa potrawy, adres (autor), pochodzenie i opis potrawy. w przypadku gdy adres (autor) znajduje się także na innej ścieżce wyświetlenie informacji pod tym adresem znajdziesz także produkty ze ścieżki: wymienić ścieżki, przycisk/link umożliwiający wydruk produktów z tej miejscowości Schematy stron i podstron Ścieżki Kulinarne przedstawione są w załączniku C Strona i podstrony Rękodzieło Strona składająca się z tytułu Wirtualna Mapa Produktów Lokalnych - Rękodzieło, mapy obrazującej powiat nowosądecki i gorlicki wraz z najważniejszymi miejscowościami oraz rozwijalnej listy pozwalającej na wybór określonej ścieżki Wejście na stronę Ścieżki Rękodzieła powoduje wyświetlenie strony wraz z mapą obrazującą powiat nowosądecki i gorlicki wraz z najważniejszymi miejscowościami oraz rozwijalną listą z podświetloną opcją wybierz ścieżkę.

12 Wybranie na liście ścieżki powoduje narysowanie na mapie w atrakcyjny wizualnie sposób na zasadzie kroków trasy tej ścieżki wraz z pokazaniem przy każdym kroku nazwy miejscowości oraz wyświetlenie pod listą przycisku/linku pokaż szczegóły ścieżki Wybór innej ścieżki lub wybór opcji wybierz ścieżkę wywołuje odpowiednie akcje opisane w punktach i Po kliknięciu Pokaż szczegóły ścieżki wyświetlona jest strona zawierająca: tytuł w postaci: ścieżka numer i tytuł ścieżki, mapę obrazującą powiat nowosądecki i gorlicki z zaznaczoną ścieżką wzbogacona o elementy interaktywne pozwalające po najechaniu na dany punkt na ścieżce (miejscowość) na przejście do strony opisującej daną miejscowość, przycisk/link umożliwiający wydruk informacji o produktach znajdujących się na ścieżce, przycisk/link umożliwiający wydruk informacji o miejscowościach znajdujących się na ścieżce, przycisk/link umożliwiający wydruk mapy ścieżki w postaci grafiki, przycisk/link umożliwiający wydruk mapy ścieżki w postaci mapy i trasy Google Maps Po kliknięciu punkt na mapie (miejscowość) wyświetlona jest strona zawierająca: tytuł strony nazwa miejscowości, podtytuł w postaci: ścieżka numer i tytuł ścieżki, podstawowa informacja o miejscowości maksymalnie 400 znaków oraz link do informacji w Wikipedii, adres oficjalnej strony internetowej miejscowości, współrzędne GPS miejscowości, lista (sortowana alfabetycznie według nazwy rękodzieła) wszystkich produktów z tej miejscowości na tej ścieżce w postaci: nazwa rękodzieła, adres (autor), pochodzenie i opis rękodzieła. w przypadku gdy adres (autor) znajduje się także na innej ścieżce wyświetlenie informacji pod tym adresem znajdziesz także produkty ze ścieżki: wymienić ścieżki, przycisk/link umożliwiający wydruk produktów z tej miejscowości Schematy stron i podstron Ścieżki Rękodzieło przedstawione są w załączniku D Strona i podstrony Agroturystyka Strona składająca się z tytułu Agroturystyka, mapy obrazującej powiat nowosądecki i gorlicki, na której w postaci kropek wskazane zostaną wszystkie miejscowości, dla których istnieją wpisy w bazie. Przy każdej kropce symbolizującej miejscowość musi znaleźć się opis wskazujący ilość obiektów w danej miejscowości. Strona zwiera także dwie rozwijalne listy:

13 Lista pierwsza zawiera następujące pozycje: Aktywny wypoczynek, Turystyka rodzinna, Ekoturystyka, Turystyka wypoczynkowa, Wszystkie, Lista druga pozwala ograniczyć wyszukiwanie do określonych regionów i miejsc i zawiera wpisy: wszędzie, powiat nowosądecki, powiat gorlicki, kolejne wpisy to nazwy tych miejscowości, które zostały wprowadzone do bazy Agroturystyka Domyślnie (startowo) listy wyboru mają mieć podświetlone opcje: lista wybierz kategorie opcja wszystkie, lista gdzie opcja wszędzie Wybranie kategorii z listy powoduje wskazanie na mapie tylko tych miejscowości i tylko tych ilości, dla których istnieją wpisy w bazie danych zgodne ze wskazaniem na obu listach Wybranie opcji gdzie powoduje wskazanie na mapie tylko tych miejscowości i tylko tych ilości, dla których istnieją wpisy w bazie danych zgodne ze wskazaniem na obu listach Po kliknięciu Pokaż wyświetlona jest strona zawierająca: tytuł w postaci: wyszukane obiekty w miejscowościach spełniające wymagane kryteria, lista pogrupowana według miejscowości posortowanych alfabetycznie zawierająca obiekty posortowane alfabetycznie w danej miejscowości zawierająca zdjęcie, nazwę obiektu, adres, link/przycisk zobacz więcej kierujący do strony ze szczegółami o danych obiekcie, przycisk/link umożliwiający wydruk listy obiektów, Schematy stron i podstron Agroturystyka przedstawione są w załączniku E Po kliknięciu zobacz więcej" wyświetlona jest strona zawierająca: tytuł strony nazwa gospodarstwa, blok elementów multimedialnych zwierających 6 zdjęć. Blok ten składa się z jednego dużego elementu stanowiącego podgląd obrazu oraz sześciu miniatur. Kliknięcie na miniaturze powoduje wyświetlenie zdjęcia z tej miniatury w dużym polu opisanym powyżej, dane obiektu w postaci: adres, współrzędne GPS, strona www, telefon, właściciel, opis, Kolejnym wyświetlanym elementem będą piktogramy umieszczone w części pt. obiekt w kategorii, Kolejnym wyświetlanym elementem będą piktogramy umieszczone w części pt. charakterystyka obiektu, Kolejnym wyświetlanym elementem będą piktogramy umieszczone w części pt. okolica, Kolejnym wyświetlanym elementem będą piktogramy umieszczone w części pt. inne,

14 przycisk/link umożliwiający wydruk wszystkich informacji o obiekcie Schematy podstrony Agroturystyka szczegóły gospodarstwa stanowią załącznik F Listę piktogramów przyporządkowanych do kategorii stanowi załącznik J Polityka prywatności Strona opisowa zawierająca treść polityki prywatności Regulamin korzystania z serwisu Strona opisowa zawierająca regulamin korzystania z serwisu Mapa witryny Strona opisowa przedstawiająca w postaci drzewa interaktywną mapę witryny przedstawia załącznik G Strona kontakt Strona opisowa z danymi teleadresowymi zamawiającego Strona Galeria Strona zawierająca film promocyjny produktów regionalnych powiatu nowosądeckiego i gorlickiego. Wymagania dotyczące filmu oraz strony Galeria opisane są w punkcie 4. Schemat strony przedstawiony jest w załączniku K Strona umożliwia wyświetlenie filmów oraz zdjęć na zasadzie miniatura i podświetlenie Lewa strona ekranu zawierająca miniatury o szerokości min. 200 px. max. 360 px Prawa strona zawierająca okno filmu lub zdjęcia pokrywającego większą część wolnego obszaru W przypadku gdy ilość miniatur wyświetlanych jedna pod drugą przekroczy ilość widoczną na ekranie, system musi pozwalać po najechaniu na boczną krawędź miniatury na wyświetlenie paska przewijania Miniatury mają być wyświetlane w postaci jednej kolumny i X wierszy Strona www panel administracyjny Panel administracyjny strony umożliwiający zmianę/edycję (bez konieczności pisania kodu) następujących elementów strony: Motyw (szablon) strony, Zawartość stron statycznych (opisowych), Stopka Panel administracyjny strony umożliwiający dodawanie/edycję/usuwanie (bez konieczności pisania kodu) następujących elementów strony: Wpisy dla stron i podstron Ścieżki kulinarne, Wpisy dla stron i podstron Ścieżki Rękodzieła, Wpisy dla stron i podstron Ścieżki Agroturystyka Panel administracyjny strony umożliwiający dodawanie/edycję/usuwanie (bez konieczności pisania kodu) następujących elementów baz danych i słowników:

15 Słownik / baza danych ścieżek kulinarnych, Słownik / baza danych ścieżek rękodzieła, Słownik / baza danych ścieżek agroturystyki, Słownik / baza danych produktów kulinarnych, Słownik / baza danych produktów rękodzieła, Słownik / baza danych gospodarstw agroturystycznych, Słownik / baza danych piktogramów, Słownik / baza danych miejscowości, Słownik / baza danych kategorii turystyki Panel administracyjny musi umożliwiać wykonywanie wszystkich operacji niezbędnych do dodawania/zasilenia/edycji/usuwania treści multimedialnych Panel administracyjny musi posiadać mechanizmy umożliwiające wykonanie minimum następujących operacji na zdjęciach: Dodawanie nowego zdjęcia i przesyłanie go na serwer, Zamianę rozmiaru zdjęcia (automatyczną lub ręczną poprzez wybór rozmiaru), Możliwość kadrowania zdjęcia do określonego rozmiaru, Usuwanie zdjęcia, Przypisanie zdjęcia do danego rekordu w bazach Panel administracyjny musi posiadać mechanizmy umożliwiające wykonanie minimum następujących operacji na filmach/plikach dźwiękowych: Dodawanie nowego pliku i przesyłanie go na serwer, Usuwanie pliku, Przypisanie pliku do danego rekordu w bazach Panel administracyjny musi posiadać mechanizmy umożliwiające zarządzanie użytkownikami i przypisywanie im odpowiednich ról poziomów uprawnień. System musi pozwolić na nadanie minimum następujących ról i odpowiednich do roli uprawnień: Rola Administrator dozwolone wszystkie operacje na całym serwisie (stronie), Rola Redaktor Ścieżki Kulinarne dozwolona edycja/dodawanie/usuwanie wpisów z strony i podstron Ścieżki kulinarne, Rola Redaktor Ścieżki Rękodzieło dozwolona edycja/dodawanie/usuwanie wpisów z strony i podstron Ścieżki rękodzieło, Rola Redaktor Agroturystyka dozwolona edycja/dodawanie/usuwanie wpisów z strony i podstron Ścieżki agroturystyka Baza danych i struktury danych Strona musi współpracować z silnikiem relacyjnej bazy danych Wszystkie treści (ewentualnie z wyłączeniem stopki oraz plików multimedialnych) muszą być przechowywane w bazie danych Strona oraz panel administracyjny podczas wyświetlania lub edycji (dodawania) treści do wpisów musi korzystać z informacji zawartych w słownikach i bazach danych w celu ujednolicenia danych. Słowniki to tabele lub zestaw tabel połączonych relacją.

16 3.4.4 Strona musi posiadać i korzystać co najmniej z następujących słowników: Ścieżki kulinarne, zawierający co najmniej: identyfikator, nazwa ścieżki, miejscowości (na ścieżce wraz z informacją o kolejności danej miejscowości na ścieżce (w celu określenia trasy z Ado B do C itd.), Ścieżki rękodzieło, zawierający co najmniej: identyfikator, nazwa ścieżki, miejscowości na ścieżce wraz z informacją o kolejności danej miejscowości na ścieżce (w celu określenia trasy z Ado B do C itd.), Słownik miejscowości wykorzystywany do wpisów w bazie agroturystyki oraz do listy gdzie w wyszukiwarce, zawierający co najmniej: identyfikator, nazwę miejscowości, link do opisu na Wikipedii, lik do strony www miejscowości, współrzędne GPS, Słownik kategorii turystyki wykorzystywany w szczegółach gospodarstwa agroturystycznego oraz na liście wybierz kategorię zawierający co najmniej: identyfikator, nazwę kategorii, opis kategorii, nazwę plikupiktogramu, Słownik piktogramów wykorzystywany w szczegółach gospodarstwa agroturystycznego zawierający co najmniej: identyfikator, opis piktogramu, kategorię piktogramu, ważność piktogramu (0-10), nazwę pliku-piktogramu Strona musi posiadać i korzystać co najmniej następujące baz danych: Produkty kulinarne, baza zawierające opisy produktów kulinarnych, zawierająca co najmniej: identyfikator, nazwa produktu, autor imię i nazwisko, autor adres, autor miejscowość ze słownika, opis produktu, nazwę pliku zdjęcie produktu 1, nazwę pliku zdjęcie produktu 2, nazwę pliku zdjęcie produktu 3, Produkty rękodzieła, baza zawierające opisy produktów rękodzieła, zawierająca co najmniej: identyfikator, nazwa produktu, autor imię i nazwisko, autor adres, autor miejscowość ze słownika, opis produktu, nazwę pliku zdjęcie produktu 1, nazwę pliku zdjęcie produktu 2, nazwę pliku zdjęcie produktu 3, Gospodarstwa agroturystyczne, baza danych o gospodarstwach, zawierająca co najmniej: identyfikator, nazwę gospodarstwa, adres ulica, adres miejscowość ze słownika, współrzędne gps, strona www, telefon, właściciel imię i nazwisko, nazwę pliku zdjęcie 1, nazwę pliku zdjęcie 2, nazwę pliku nazwę pliku zdjęcie 3, nazwę pliku zdjęcie 4, nazwę pliku zdjęcie 5, nazwę pliku zdjęcie 6, identyfikatory wszystkich piktogramów z poszczególnych kategorii piktogramów. 4. Wymagania dotyczące wykonania filmu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt filmupromującego walory powiatu nowosądeckiego i gorlickiego w tym rękodzieła, kulinariów, agroturystyki Film należy nagrać po uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowych wymogów dotyczących treści filmu Film musi być nagrany w formacie minimum 720p, z dźwiękiem lektorem opowiadającym o walorach regionu oraz z wykorzystaniem tła muzycznego.

17 4.4. Minimalna długość filmu 45 sekund maksymalna długość filmu 60 sekund Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć film w dwóch formatach:, AVI 720p oraz MP4. Film należy dostarczyć na nośniku DVD. 5. Wymagania dotyczące wykonania zdjęć Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt 6 zdjęć prezentujących gospodarstwa agroturystyczne lub ich najbliższe otoczenie prezentujące walory turystyczne Zdjęcia należy wykonać po uzgodnieniu z właścicielem obiektu. Wykonawca we własnym zakresie dokona uzgodnień z właścicielem obiektu Zdjęcia muszą być wykonane w formacie minimum 10Mpix Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zdjęcia w dwóch formatach:, RAW oraz JPG bez kompresji. Zdjęcia należy dostarczyć na nośniku DVD. Każdy z plikówzdjęć musi posiadać nazwę jednoznacznie wskazująca na dany obiekt z bazy (identyfikator odpowiedniego rekordu zawarty w nazwie pliku). 6. Wymagania dotyczące wykonania piktogramów Wykonawca zobowiązany jest do wykonania piktogramów obrazujących dane cechy obiektu, okolicy, kategorie turystyki oraz inne cechy zgodnie z lista opisów piktogramów dostarczoną przez zamawiającego Piktogramy należy wykonać w dwóch wariantach wymiarowych 32x32px oraz 64x64px Piktogramy w każdej kategorii muszą być wykonane w tej samej kolorystyce (takie samo tło i kolor elementów) Każda kategoria piktogramów musi posiadać inną kolorystykę tła niż pozostałe kategorie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć piktogramy w dwóch formatach:, GIF oraz JPG bez kompresji. Piktogramy należy dostarczyć na nośniku DVD. Każdy z plików musi posiadać nazwę jednoznacznie wskazująca na dany obiekt z bazy (identyfikator odpowiedniego rekordu zawarty w nazwie pliku). 7. Wymagania dotyczące wprowadzenia treści 7.1. Wykonawca zobowiązany jest do zasilenia strony danymi. Minimalny zakres danych jakimi należy zasilić stronę: Polityka prywatności treść dostarczona przez Zamawiającego (plik tekstowy), Regulamin serwisu treść dostarczona przez Zamawiającego (plik tekstowy), Kontakt treść dostarczona przez Zamawiającego (plik tekstowy), Stopka treść i znaki graficzne dostarczone przez Zamawiającego, Ścieżki Kulinaria mapa wykonanie przez Wykonawcę, Ścieżki Kulinaria słownik kulinaria treść/opisy ścieżek w plikach tekstowych dostarczone przez Zamawiającego,

18 Ścieżki Kulinaria baza produkty kulinarne treść/opisy ścieżek w plikach tekstowych dostarczone przez Zamawiającego, Ścieżki Rękodzieło mapa wykonanie przez Wykonawcę, Ścieżki Rękodzieło słownik rękodzieło treść/opisy ścieżek w plikach tekstowych dostarczone przez Zamawiającego, Ścieżki Rękodzieło baza produkty kulinarne treść/opisy ścieżek w plikach tekstowych dostarczone przez Zamawiającego, Agroturystyka mapa wykonanie przez Wykonawcę, Agroturystyka lista wybierz kategorie / słownik kategorii, treści w plikach tekstowych dostarczone przez zamawiającego, Agroturystyka lista gdzie / słownik miejscowości, treści w plikach tekstowych dostarczone przez zamawiającego, Agroturystyka baza agroturystyka, treści w pliku xls dostarczone przez zamawiającego, Agroturystyka słownik piktogramów, treści w pliku xls dostarczone przez zamawiającego, nazwy plików piktogramówuzupełnia Wykonawca. Lista załączników: Załącznik A. Schemat stopki strony. Załącznik B. Schemat strony głównej. Załącznik C. Schematy stron i podstron Ścieżki Kulinarne. Załącznik D. Schematy stron i podstron Ścieżki Rękodzieło. Załącznik E. Schematy stron i podstron Agroturystyka. Załącznik F. schemat podstrony Agroturystyka. Załącznik G. mapa witrynyw postaci drzewa. Załącznik H.Przykładowe treści projektu- Strona Ścieżki kulinarne. Załącznik I.Przykładowe treści projektu -Stronę Agroturystyka wyszukiwarka Załącznik J. Lista piktogramów przyporządkowanych do kategorii. Załącznik K. Schemat strony Galeria.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego załącznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_pakiet_i.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDOWA STRONY INTERNETOWEJ ` - STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium HTML + CSS Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej składającej się z zestawu stron w języku HTML. Ćwiczenia można wykonać na dowolnym komputerze,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016]

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016] VectraPortal wersja 1.6.9 Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu [czerwiec 2016] Spis treści 1 Wymagania systemowe... 3 2 Podstawowa funkcjonalność serwisu... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Pasek

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM REKLAMOWYCH

OPIS FORM REKLAMOWYCH OPIS FORM REKLAMOWYCH : KATARZYNA PIĄTEK 600-25-33-25 REKLAMA@DDWLOCLAWEK.PL OPIS ZAWARTOŚCI 1. BILLBOARD 2. BILLBOARD PODSTRONA 3. BILLBOARD ROZWIJANY 4. BILLBOARD PŁYWAJĄCY 5. PODWÓJNY BILLBOARD 6. BANNER

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Cel: Zaprojektowanie nowej strony dla Fundacji Zwiększenie ruchu i ilości realnych odsłon strony w celu lepszego propagowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Strukturę naszego Biuletynu tworzą następujące elementy:

Strukturę naszego Biuletynu tworzą następujące elementy: Informacje publiczne zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barcinie udostępniane są przez 24h/dobę pod adresem http://www.bip.barcin.pl Strukturę naszego Biuletynu tworzą następujące

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Ścieżki do informacji - wpisywanej po znaku ukośnika / Nazwy dokumentu (w szczególności strony www, czyli strony internetowej).

Zagadnienia: Ścieżki do informacji - wpisywanej po znaku ukośnika / Nazwy dokumentu (w szczególności strony www, czyli strony internetowej). Rozdział 2: Zagadnienia: Internet 1. Wykorzystanie zasobów Internetu do zdobywania informacji oraz komunikatorów sieciowych 2. Podstawowe zasady wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji.

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich zaprasza do składania ofert na: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

1.2 Redakcja biuletynu - dział zawiera podstawowe informacje o

1.2 Redakcja biuletynu - dział zawiera podstawowe informacje o 1. Informacje o biuletynie 1.1 Mapa serwisu - dział zawiera informacje o strukturze systemu BIP. Wszystkie elementy menu uporządkowane są w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Utworzenie interaktywnej mapy (bazy/wykazu) akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego (www.pozytek.gov.pl).

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską

Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską w parafii. Funkcje systemu - wyświetlanie tekstów pieśni

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa dot. mon. osado w

Strona internetowa dot. mon. osado w Strona internetowa dot. mon. osado w Pomoc 1 Spis treści I Wstęp... 3 II Serwis ogólnodostępny... 3 1 Podział okna portalu... 3 2 Zakładki portalu ogólnodostepnego... 4 2.1 Wprowadzenie... 4 2.2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 272.WR.2017

Umowa nr 272.WR.2017 Umowa nr 272.WR.2017 zawarta w dniu 2017 r. w Sicienku pomiędzy Gminą Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86 014 Sicienko zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez Wójta Gminy Sicienko w osobie: Jana Wacha przy

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku mapy,

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Serwis internetowy Pomorskie dobry kurs na edukacje Podręcznik użytkownika wykonany przez firmę KAELMO Rafał Moś Wersja: 1.0 Data przekazania: 2013-10-31 1 Pomorskie dobry kurs na edukację.... 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKU RSU NA LO GO W YDZI AŁU BUDOWNICTWA I INZYNIERII Ś RODOWISKA POLITEC HNIKI PO ZN AŃS K I EJ

REGULAMIN KONKU RSU NA LO GO W YDZI AŁU BUDOWNICTWA I INZYNIERII Ś RODOWISKA POLITEC HNIKI PO ZN AŃS K I EJ REGULAMIN KONKU RSU NA LO GO W YDZI AŁU BUDOWNICTWA I INZYNIERII Ś RODOWISKA POLITEC HNIKI PO ZN AŃS K I EJ 1 Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu na opracowanie LOGO Wydziału Budownictwa i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL PROJEKTU Głównym celem projektu jest budowa Systemu Informacji Przestrzennej modułu nieruchomości. Systemu, który daje możliwość przeskanowania zasobów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo