Audience development,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audience development,"

Transkrypt

1 Audience development, czyli sztuka dla widzów

2 Spis treści 04 >>> I. AUDIENCE DEVELOPMENT KILKA WSKAZÓWEK OD PRAKTYKÓW 04 >>> Audience development. Wprowadzenie do koncepcji Agnieszka Wlazeł 12 >>> Rozwój publiczności bibliotek, Opening the Book Rachel Van Riel 15 >>> Konsultacje i zaangażowanie to kluczowe elementy tworzenia miejskiego muzeum historycznego Agnieszka Wlazeł 17 >>> Widz/odbiorca z niepełnosprawnością Agata Etmanowicz 24 >>> II. AUDIENCE DEVELOPMENT W PRAKTYCE. POLSKA, ROK >>> Sztuka dla widzów Podsumowanie projektu Agata Etmanowicz GDAŃSK 27 >>> Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 29 >>> Festiwal Filmów i Form Jednominutowych, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku 32 >>> Żuławski Ośrodek Kultury LUBLIN 33 >>> Galeria Labirynt 35 >>> Warsztaty Kultury w Lublinie ŁÓDŹ 43 >>> Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi 45 >>> Muzeum Miasta Łodzi 48 >>> Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi 51 >>> Teatr Pinokio 53 >>> III. Plan rozwoju publiczności Agnieszka Wlazeł współpraca Agata Etmanowicz, Elżbierta Jurkowska

3 2 Audience development, czyli sztuka dla widzów > > > D l a ko g o j e s t ta p u b l i k a c j a? Publikacja stanowi podsumowanie działań Fundacji Impact prowadzonych w 2012 roku w ramach projektu Sztuka dla widzów upowszechnianie metod rozwoju widowni wśród kadr kultury i powstała z myślą o wszystkich zainteresowanych budowaniem trwałych relacji z publicznością, a także poszukiwaniem nowej publiczności. Mamy nadzieję, że znajdą w niej coś dla siebie zarówno te osoby, które już mają doświadczenie we wdrażaniu założeń audience developemnt w praktyce, jak i ci, którzy słyszą o niej po raz pierwszy. Całość publikacji podzielona jest na trzy części. Pierwsza, to zbiór artykułów zarówno nieco teoretycznych, jak i pokazujących konkretne rozwiązania na praktycznych przykładach tj. o tym jak pewne założenia wprowadzać w życie na podstawie przykładów Muzeum Liverpoolu, czy inicjatywy promującej czytelnictwo i zmieniającej sposób pracy bibliotek ( Openining the book ). W pierwszej części można także przeczytać o tym, jak otworzyć się na pracę z nową grupą publiczności widzem z niepełnosprawnościami. Druga część publikacji rozpoczyna się krótkim podsumowaniem projektu Sztuka dla widzów prowadzonego przez nas w 2012 roku, w którym starałyśmy się zawrzeć główne obserwacje i wnioski z perspektywy organizatora projektu. Póżniej oddajemy przestrzeń organizacjom i instytucjom kultury z Lublina, Gdańska i Łodzi, które

4 Audience development, czyli sztuka dla widzów 3 wzięły udział w projekcie i zechciały podzielić się z nami swoimi obserwacjami, przemyśleniami, doświadczeniami związanymi z pracą z publicznością. Niestety ze względu na ograniczoną objętość możemy zamieścić tylko kilka przykładów, ale za to zróżnicowanych zarówno ze względu na formę prawną (publiczne i pozarządowe), obszar działalności (np. galeria, muzeum, multidycyplinarne centrum artystyczne, dom kultury, teatr dla dorosłych i dla dzieci), jak i omawiane kwestie (czasem prezentujące konkretne działanie, czasem dotyczące strukturalnych zmian organizacyjnych). Trzecia część to krótki przewodnik założeń tworzenia planu rozwoju publiczności od audytu po ewaluację działań, zawierający także przykłady narzędzi, które mogą być pomocne na różnych etapach. Założeniem było, żeby niniejsza publikacja była jak najbardziej użyteczna. Wszystkie artykuły (nawet te o lekkim zabarwieniu teoretycznym) pisane są przez praktyków, położyłyśmy też nacisk na prezentację konkretnych przykładów wszystkie opisane zostały przez osoby testujące na co dzień różne rozwiązania na żywych organizmach swoich organizacji. Dobrej lektury! Agata Etmanowicz Agnieszka Wlazeł 2012

5 4 Audience development, czyli sztuka dla widzów I. AUDIENCE DEVELOPMENT 1 KILKA WSKAZÓWEK OD PRAKTYKÓW Wprowadzenie do koncepcji / Agnieszka Wlazeł / DLACZEGO? Organizacje/instytucje kultury realizując swoje projekty, bardzo często koncentrują się na wizji artystycznej, zapominając o odbiorcach. Standardowo prowadzone działania promocyjne, praca działów organizacji widowni (jeżeli istnieją) bez powiązania z potrzebami docelowej grupy adresatów dla wielu jest regułą. Także w Polsce. Dziś większość organizacji i instytucji finansowanych lub otrzymujących dofinansowanie ze środków publicznych ma obowiązek myśleć o odbiorcach swoich działań, jednak publiczność w tym przypadku jest jedynie wskaźnikiem ilościowym. Nie dla każdej organizacji czy instytucji widz jest najważniejszy. Dla wielu istotniejsze są inne sprawy promocja artystów, nowych zjawisk i trendów w sztuce, realizacja autorskich pomysłów artystycznych. Nie oznacza to jednak, iż organizacjom nie zależy na wrażeniach widza, że o nie dbają i nie interesują się emocjami, jakie wywołują. Jednak niezwykle rzadko pytają widza o jego potrzeby, oczekiwania i opinie. Gdy opiera się program na koncepcji artystycznej, a nie na konkretnej informacji zwrotnej pochodzącej od odbiorcy, wiele wysiłków i środków idzie na marne. [1] Artykuł został przygotowany w oparciu o własne doświadczenia oraz na podstawie materiałów, które są pracami zbiorowymi, w związku z tym trudno jest przypisać autorstwo poszczególnych elementów konkretnym autorom. Korzystano m.in. z następujących publikacji: Thinking about... Audience development, Heritage Lottery Fund, September Not for the Likes of You, Phase two final report, Produced by Morton Smyth Limited, May 2004, document A How to reach a broader audience, Not for the Likes of You Phase two final report, Produced by Morton Smyth Limited, May 2004, document B Success stories I liked everything, Celebrating new audiences, Arts Council England, North West Arts audiences: insight, Arts Council England, August 2008, Eventful cities Cultural management and urban revitalisation, Greg Richards & Robert Palmer, Butterworth-Heinemann 2010 Materiały z warsztatów z Sarah Boiling (Audiences Agency) przeprowadzonych w ramach projektu Sztuka dla widza! Koncepcja rozwoju widowni. Materiały z warsztatów z Paulem Bogenem. przeprowadzonych w ramach projektu Sztuka dla widza.

6 Audience development, czyli sztuka dla widzów 5 Jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed organizatorami projektów artystycznych jest niewątpliwie znalezienie równowagi między sztuką a jej odbiorcami. Pomiędzy dbałością o liczbę widzów a jakością relacji z nimi. Przygotowywanie projektów artystycznych ze świadomością adresatów powinno być codzienną praktyką organizatorów, bez względu na to, czy wydarzenie jest biletowane, czy nie. Badania publiczności powinny stać się standardem. Nie posiadając danych ani strategii pracy z publicznością, większość organizacji kieruje się własną intuicją. Organizatorzy zapraszają ponownie widzów do skorzystania ze swojej oferty, ale nie sprawdzają, czy widz rzeczywiście wrócił. Wobec braku danych, brakuje im także narzędzi, żeby nakłonić go do powrotu. Koncepcja rozwoju widowni jest właśnie zbiorem propozycji rozwiązań mających ułatwić codzienną pracę organizacji. Zgodnie z nią widz jest kluczowym partnerem, który inwestuje swoje emocje, swój czas i pieniądze. Pokazuje ona, jak w zamian zaoferować mu artystyczną i organizacyjną jakość odpowiadającą jego potrzebom. ROZWÓJ PUBLICZNOŚCI A UPOWSZECHNIANIE KULTURY I EDUKACJA KULTURALNA Ostatnimi czasy, ilekroć mówi się o polityce kulturalnej, robi się to w kontekście upowszechniania kultury, uczestnictwa w kulturze, animacji kultury czy też edukacji kulturalnej. Koncepcje te są ze sobą powiązane, wzajemnie zależne. Zależy nam na tym, aby obok nich zaczęło się pojawiać pojęcie rozwoju widowni, które może być trakto-

7 6 Audience development, czyli sztuka dla widzów wane jako samodzielna koncepcja, ale też jako element składowy każdej z nich. Czym się od nich różni? Na przykład położeniem środka ciężkości na rozwoju umiejętności i kompetencji pracowników sektora kultury w zakresie pracy z publicznością wydarzeń kulturalnych. Nie chodzi tu, jak w edukacji kulturalnej, o uczenie sztuki ani przede wszystkim, jak w upowszechnianiu kultury, o promocję sztuki. Jest to z jednej strony świadomość edukacyjnego wpływu uczestnictwa w kulturze na odbiorcę, przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności codziennej pracy instytucji kultury. Sposoby pracy sektora kultury wymagają ciągłego odświeżania - uwzględniania nowych tendencji, technologii czy mód. Zmieniają się paradygmaty, tworzone są nowe metody pracy. Ważne, aby były one atrakcyjne nie tylko dla instytucji kultury i edukacji artystycznej, ale także dla organizacji pozarządowych, podmiotów kreatywnych i wszelkich nowych form organizacyjnych. Takim nowym uniwersalnym paradygmatem jest właśnie koncepcja budowania publiczności. CZYM JEST AUDIENCE DEVELOPMENT? Rozwój publiczności to, w pewnym uproszczeniu, marketing sztuki, wychodzący jednak daleko poza sprzedaż wydarzeń. W tym przypadku ma on także za zadanie aktywizować społeczność wokół działań organizacji, budować relacje z publicznością, animować i rozwijać jej zainteresowania. W działaniach na rzecz rozwoju widowni chodzi więc o równoległe powiększanie publiczności oraz poznawanie i rozszerzanie jej potrzeb. Jednoczesna dbałość o dotychczasowego widza, jak i świadome docieranie do nowego. W praktyce audience development widownią są wszyscy odbiorcy działań organizacji zajmujących się kulturą i sztuką: goście, czytelnicy, słuchacze, widzowie, uczniowie, studenci, wolontariusze, media, partnerzy i sponsorzy. Audience development to nie kilka uniwersalnych recept, to długofalowy, dynamiczny i całościowo zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Działania promocyjno-marketingowe wynikają więc bezpośrednio i są spójne z wizją i misją organizacji. Według Arts Council England: Termin rozwój widowni opisuje działalność, której celem jest odpowiadanie na potrzeby istniejącej i potencjalnej widowni oraz wspieranie organizacji zajmujących się sztuką i kulturą w ciągłym rozwijaniu relacji z publicznością. Koncepcja rozwoju publiczności zachęca do zmiany sposobu pracy organizacji zajmujących się sztuką i kulturą, przesuwając środek ciężkości z tworzenia sztuki, na TWORZENIE SZTUKI DLA PUBLICZNOŚCI. Wynika to z założenia, że sztuka potrzebuje odbiorcy, aby zaistniała, artyści, managerowie i producenci potrzebują odbiorcy chociażby ze względów ekonomicznych, a publiczność potrzebuje sztuki, ponieważ dzięki niej polepsza się jej jakość życia. Centrum zainteresowania i działalności organizacji zostaje więc przesunięte, poszukując równowagi pomiędzy wartościami artystycznymi a społecznymi i ekonomicznymi. Jest to widoczne w misji, długofalowych strategiach i codziennych działaniach organizacji. Audience development to sztuka łączenia wiedzy i praktyki z wielu dziedzin m.in. PR, promocji i marketingu, edukacji i psychologii, animacji kultury, programowania sztuki, socjologii, zarządzania, obsługi klienta, statystyki. Nie można więc podać pracownikom sektora kultury gotowych recept czy zabiegów. Przede wszystkim dlatego, że sytuacja każdej z organizacji/instytucji, czy każdego projektu jest inna. I to w każdym z możliwych kontekstów motywacji i kompetencji pracowników, wielkości i stanu zajmowanych przestrzeni, charakterystyki i zamożności otoczenia zewnętrznego organi-

8 Audience development, czyli sztuka dla widzów 7 zacji, wielkości i stabilności zasobów finansowych, czy oczekiwań sponsorów. Dlatego też organizacje, dla których widz jest istotnym i zauważalnie zmiennym czynnikiem ich działalności, przede wszystkim muszą być otwarte na wiedzę i doświadczenia własne i zewnętrzne oraz, na podstawie monitoringu i ewaluacji swoich działań, budować autorskie strategie i plany pracy z publicznością. Działalność kulturalna w kontekście odbiorców opiera się na dwóch filarach z jednej strony na odpowiadaniu na potrzeby, a z drugiej na ich stymulowaniu rozwijaniu zainteresowań kulturalnych publiczności. Wydarzenia artystyczne powinny być sprzedawane z poszanowaniem zasad marketingu i sprzedaży, jednak nie tak, jak każdy inny towar, produkt. W tym przypadku sprzedawane/oferowane są doznania, emocje, inspiracje, poczucie wspólnoty, doświadczenie i wiedza. Świadomość tej zasadniczej różnicy pozwala inaczej ustawić pracę całej organizacji i inspiruje do stosowania odmiennego języka w promocji. KONCENTRACJA NA CZŁOWIEKU, A NIE TYLKO NA PRODUKCIE W koncepcji audience development/rozwoju publiczności w organizacjach kultury najważniejsi są LUDZIE ODBIORCY działań kulturalnych widzowie czy słuchacze, ale też media, partnerzy, sponsorzy czy wolontariusze. To, dlaczego publiczność trafia lub nie do instytucji kultury, zależy od różnych czynników. Przyczyny braku uczestnictwa można podzielić na wewnętrzne, np. brak zrozumienia i zainteresowania sztuką, brak nawyku uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, oraz powody zewnętrzne: brak czasu, pieniędzy, informacji. Te ostatnie są zazwyczaj przyczynami pozornymi, to raczej deklaracja, że coś innego jest dla widza priorytetem, do tego stopnia, że duża rzesza ludzi w ogóle nie uczestniczy w kulturze, nawet jeśli ma czas, a wstęp na wydarzenia artystyczne jest bezpłatny. Jak te priorytety skierować w stronę kultury? Na to pytanie próbuje znaleźć odpowiedź budowanie publiczności. W koncepcji audience development/budowanie publiczności ważna jest także KA- DRA LUDZIE pracujący wewnątrz organizacji czy instytucji. Dla sektora kultury praca zgodnie z tą koncepcją oznacza ciągły rozwój, uczenie się, gotowość do zmian i kreowanie nowych doświadczeń dla nowych osób. EMPATIA Punktem wyjścia jest świadomość celu działania i wartości przyświecających pracy instytucji, które należy stale weryfikować z celami i wartościami grupy docelowej, dla której organizacja pracuje. Czy instytucja pasuje do własnej publiczności i czy posiadana publiczność pasuje do niej? Na przykład obiekt, lokalizacja, program mogą być nieodpowiednie dla grupy docelowej instytucji. Jeśli intencją organizacji jest np. praca z/dla rodzin z małymi dziećmi, to budynek i proponowany program powinien być dopasowany do ich potrzeb. Jeśli projekty skierowane są do osób z niepełnosprawnością, przestrzeń musi być dostosowana do potrzeb osób z różnymi typami dysfunkcji. Tak samo strona internetowa powinna być czytelna, zarówno dla osoby np. z dysfunkcją słuchu czy niedowidzącej. Spojrzenie na instytucję oczyma publiczności pomaga usprawnić pracę i sprawić, żeby organizacja stała się bardziej przyjazna odwiedzającym. Oczywiste jest to, że różne grupy osób będą różnie postrzegać i oceniać działalność instytucji. Co innego dostrzeże nasto-

9 8 Audience development, czyli sztuka dla widzów latek, inne wrażenia będą miały rodziny z małymi dziećmi, a jeszcze inne aktywni zawodowo młodzi ludzie. Odmienne potrzeby będą mieli lokalni mieszkańcy, a inne turyści z zagranicy. Inaczej ocenią pracę instytucji zwolennicy czystej rozrywki, a inaczej szukający intelektualnej stymulacji intelektualiści. Refleksja na temat grupy docelowej powinna więc towarzyszyć każdemu projektowi, ale także działalności organizacji jako całości. Każdy z pracowników organizacji, chociaż raz na jakiś czas, powinien mieć kontakt z publicznością. To motywuje i inspiruje, łącząc profesjonalne obowiązki z szerszym międzyludzkim doświadczeniem. W obsługę widowni należy inwestować. Nie chodzi tylko o środki finansowe, ale przede wszystkim o czas i zaangażowanie. Wspólnie zdefiniowane i oczywiście praktykowane przez całą kadrę zasady obsługi widowni pozwalają publiczności czuć się lepiej, a osobom zaangażowanym w prace organizacji wyznaczają jasne cele powiązane z misją instytucji. WIZJA I KORZYŚCI Jeśli organizacja wyraźnie określi swój profil oraz realne korzyści z uczestnictwa w jej projektach, widz będzie wiedział, czego się po niej spodziewać i łatwiej mu będzie podjąć decyzję o wizycie w niej. Profil i odpowiedni branding powinny podkreślać na przykład wyraźną linię programową, wysoką jakość, unikalną tematykę, postawienie na eksperyment czy nowoczesność, promocję młodych artystów czy prezentację tylko uznanych twórców. Oczywiście charakterystyką instytucji może być także dynamiczna multidyscyplinarność czy multifunkcjonalność, jednak powinny one wynikać z dobrze komunikowanej wizji, a nie z chaosu decyzyjnego, spowodowanego ekonomicznie motywowaną akceptacją propozycji nadchodzących z zewnątrz. Właściwa komunikacja celów instytucji pomoże publiczności zdefiniować własne korzyści z udziału w jej projektach. To, co kadra uważa za korzyści płynące z uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym, niekoniecznie musi oznaczać to samo dla niewtajemniczonych. Rodzaj korzyści wynika z działalności organizacji, ale jest zmienny, ponieważ zależy także od cech osobowościowych, doświadczenia, wiedzy i zainteresowań publiczności. Organizacje kultury mają zwyczaj traktowania swojej pracy jako zaspokajanie potrzeb najwyższego rzędu poznawczych czy estetycznych, tych które Abraham Maslow umieścił na szczycie swojej piramidy potrzeb. Takie podejście ogranicza liczbę potencjalnych widzów do osób, które zaspokoiwszy potrzeby podstawowe (wynikające z funkcji życiowych) mają czas oraz pieniądze, aby skoncentrować się na bardziej wysublimowanych kwestiach. W 2002 roku Alan Chapman, na bazie modelu Maslowa opracował własną piramidę wskazując, że organizatorzy życia kulturalnego mogą zaspokajać także potrzeby niżej umieszczone w hierarchii, takie jak np. poczucie bezpieczeństwa, przynależności i pozytywnych związków międzyludzkich, statusu i szacunku. W zaspokajaniu średnich i niższych poziomów potrzeb kulturalnych tkwi wielki potencjał pozyskiwania nowej publiczności. Oznacza to, że organizacja przyciąga widza nie tylko wysoką jakością działań artystycznych, ale na przykład także życzliwością i profesjonalizmem personelu, przyjaznością siedziby i otoczenia, czy prestiżem, który promieniuje na otoczenie PARTYCYPACJA W nowych mediach (Web 2.0) odbiorcy stają się współtwórcami zawartości stron internetowych (blogi, komentarze, dodawanie treści, zdjęć, filmów). Podobne zjawisko może mieć miejsce w świecie sztuki. Koncepcja rozwoju publiczności proponuje zmianę tra-

10 Audience development, czyli sztuka dla widzów 9 dycyjnego podziału na odbiorcę i nadawcę, zmieniając rolę odbiorcy z pasywnej (słuchacza, widza, czytelnika), na aktywną partycypacyjną (partnera, współtwórcy, wolontariusza, konsultanta). Zaangażowanie widowni w pracę organizacji buduje trwałe relacje, poczucie współwłasności i współodpowiedzialności za sukces instytucji. Sprawia, że publiczność wraca, mówi o instytucji dobrze, przyciągając nowych odbiorców. Bezpośredni, otwarty stosunek do własnej widowni, zapraszanie jej do współpracy i współdecydowania pozwala przywiązywać ją do organizacji. Ważne jest więc traktowanie widza jak potencjalnego partnera, dzięki któremu i dla którego organizacja istnieje. Istotne jest interesowanie się nim jego zainteresowaniami, potrzebami, motywacjami. Organizatorom często wydaje się, że dobrze wiedzą, czego publiczność pragnie, kreują programy dla określonych grup docelowych, na które potem nie znajdują odbiorców. Warto więc projekty skierowane do konkretnej publiczności przygotowywać z jej udziałem, albo solidnie przeprowadzić badania jej potrzeb lub analizę danych. DANE I FAKTY Niezwykle istotna jest więc WIEDZA NA TEMAT OBECNEJ PUBLICZNOŚCI organizacji. Uporządkowane i stale uaktualniane bazy danych, regularna analiza statystyk stron internetowych czy, coraz popularniejszych, profili na przykład na Facebooku to minimum. Przy okazji uwaga należy pamiętać o wymogach ustawy o ochronie danych osobowych, która nie zabrania zbierania informacji, jednak wymaga od instytucji konkretnych działań na przykład zabezpieczających dane. Należy stale pamiętać, że publiczność jest zróżnicowana i pozyskuje informacje z różnych źródeł. Innego radia słucha młodzież, do innych gazet zaglądają seniorzy, w inne miejsca chodzą rodziny z dziećmi, na innych stronach internetowych spędzają czas artyści, a na innych biznesmeni. Dlatego także kanały dystrybucji informacji i język przekazywania wiadomości należy dostosowywać każdorazowo do konkretnych grup docelowych. Kim jest i co lubi publiczność instytucji? Dlaczego uczestniczy w projektach? Dlaczego przychodzi tak rzadko, albo tak często? Z jakich źródeł pozyskuje informacje? Znajomość odpowiedzi na, między innymi, te pytania pomaga właściwie programować działania artystyczne odpowiadając na lub kształtując potrzeby widowni ale także zmieniać elementy organizacyjne, np. ceny biletów lub godziny rozpoczęcia spektakli. Jak znaleźć odpowiedzi na te pytania? Można przeprowadzać samemu (jeśli któryś z pracowników ma odpowiednie kompetencje) lub przy pomocy socjologów badania publiczności, poszukiwać danych w statystykach zewnętrznych czy interpretować pod własnym kątem badania prowadzone przez inne instytucje. W ten sposób można zbierać wiedzę na temat POTENCJALNEJ PUBLICZNOŚCI. Oczywiście samo przeprowadzenie badań lub wywiadów nie wystarczy, należy je dokładnie przeanalizować, a wyniki wykorzystać w planowaniu kolejnych działań. Podjęcie decyzji i przygotowanie działań ułatwi marketingowe narzędzie macierz Ansoffa. Nieskomplikowana tabelka pomaga określić, jakie nowe doświadczenia możemy zaproponować naszej obecnej publiczności (nowy program, dodatkowe atrakcje), albo gdzie znajdziemy więcej osób o podobnej charakterystyce do naszych stałych widzów (penetracja rynku). Z drugiej strony można przemyśleć, kogo jeszcze może zainteresować nasza obecna linia programowa (rozwój rynku), oraz co nowego można zaproponować zupełnie nowej publiczności (dywersyfikacja, nowy produkt dla nowej publicz-

11 10 Audience development, czyli sztuka dla widzów ności). To ostatnie zadanie jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ ryzyko nietrafnej decyzji jest tu największe, ale w niektórych sytuacjach może okazać się niezbędne np. w przypadku całkowitej zmiany profilu instytucji w związku ze zmienionym kierownictwem czy nowymi priorytetami finansujących. PŁASKA STRUKTURA, ZAUFANIE I OTWARTOŚĆ ORGANIZACJI Organizacje, które odniosły sukces, traktują tak samo poważnie swoje zewnętrzne otoczenie (publiczność, partnerów, media, konkurencję), jak i własnych pracowników. Szanują publiczność, ale także obdarzają zaufaniem i szacunkiem pracowników zarówno artystycznych, jak i organizacyjnych czy produkcyjnych. Wizjonerscy liderzy klarownie i sprawiedliwie przewodzą procesom, które prowadzą do wspólnie określonych i wypracowanych celów. Takiej pracy sprzyja płaska, a nie hierarchiczna, struktura organizacyjna oraz praca w ZESPOŁACH MULTIDYSCYPLINARNYCH. Dzięki niej pracownicy najlepiej wykorzystują swoje umiejętności i zasoby wiedzy, jednocześnie będąc stymulowanymi przez kolegów specjalizujących się w innych zagadnieniach. Warto także przeprowadzić ewaluację zespołu, zastanawiając się, czy posiada on właściwą wiedzę i kompetencje do realizacji założonych celów i pracy z konkretnymi grupami docelowymi. Być może należy zatrudnić kogoś nowego, aby uzupełnić brakujące kompetencje, a może wystarczy szkolenie dla pracowników lub nawiązanie współpracy z odpowiednim partnerem zewnętrznym. Dobrze jest też czasami zamienić się rolami z kolegami z pracy pozwala to zrozumieć kontekst innych działań wewnątrz organizacji i kreować schematy działalności z poszanowaniem pracy innych. Otwartość procesu komunikacyjnego i zachęcanie do aktywności i wykazywania inicjatywy wewnątrz organizacji daje bardzo dobre rezultaty i jest podstawą sukcesu. W pracy na każdym poziomie ważna jest wielostronna inspiracja i nauka prowadząca do zmian rozwojowych, do tworzenia nowych doświadczeń dla nowych osób i z nowymi osobami wszystkich, na których wpływ wywiera nasza praca. Kluczowa jest więc elastyczność oraz przyjazna i pełna szacunku otwartość. WSPÓŁPRACA Dlatego niezwykle istotnym słowem w rozwoju widowni jest PARTNERSTWO. Współpraca zarówno wewnątrz organizacji, jak i współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym. Kooperacja różnych działów instytucji, poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności dzięki lepszej KOMUNIKACJI i współuczestnictwu w procesach decyzyjnych pozwala lepiej zrozumieć cele organizacji lub projektu, a przez to uniknąć wielu błędnych decyzji czy rozczarowań. Niezwykle istotna jest tu współpraca działu edukacyjnego i działu promocji. Docelowo jednak PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ INSTYTUCJI PO- WINNO PRZEBIEGAĆ PODCZAS WSPÓLNYCH SPOTKAŃ DZIAŁÓW: PROGRAMOWEGO, EDUKACYJNEGO, PROMOCYJNEGO I FINANSOWEGO. To gwarantuje spójność i dobre przygotowanie projektów. Pozwala z góry określić mierzalne i realne cele, a w razie początkowej negatywnej oceny któregoś z aspektów projektu, podjąć decyzję o celowej realizacji lub rezygnacji z ryzykownego pomysłu. Świadomie i wspólnie podjęte ryzyko przestaje być porażką, stając się wspólną lekcją, a być może nawet sukcesem, ponieważ z góry zdawaliśmy sobie sprawę z realizacyjnych zagrożeń, a postawione cele uwzględniały zdefiniowane ryzyko.

12 Audience development, czyli sztuka dla widzów 11 Tak samo powinna wyglądać współpraca z zewnętrznym otoczeniem organizacji sponsorami, władzami lokalnymi, mediami. Jeśli będą dobrze poinformowani o celach instytucji, a jeszcze lepiej jeśli wezmą udział w procesach decyzyjnych, będą nieocenionymi sojusznikami. Zatem ludzie, na których warto wpływać, to menedżerowie, wszyscy zatrudnieni, zarząd, lokalni politycy, fundatorzy, inne organizacje i instytucje, członkowie władz, prasa lokalna i krajowa, dotychczasowa publiczność. W pierwszej kolejności powinno się zharmonizować działania wewnątrz organizacji, następnie rozszerzać współpracę na coraz dalsze kręgi zainteresowanych. Rozpoczynać warto od najbliższego otoczenia instytucji, które niewątpliwie najchętniej wesprze organizację w drodze do sukcesu. Lokalne otoczenie jest istotne dla instytucji kultury, warto pamiętać, że również one stanowią jego część. Im więcej organizacja nawiąże lokalnych związków, tym częściej miejscowa społeczność będzie wspierać pracę organizacji i oczywiście częściej ją odwiedzać. Jeśli instytucja będzie dbać o lokalną społeczność, ona odpłaci jej tym samym. Szczególną uwagę należy poświęcić tworzeniu partnerstw z innymi organizacjami, których działalność odpowiada działalności naszej instytucji - szczególnie w kontekście zbieżnych grup docelowych. Bardzo ważne jest rozwijanie porozumienia i precyzyjnie określone zasady pracy z partnerami oraz definiowanie wzajemnych relacji. PLANOWANIE EFEKTÓW KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH Budowanie publiczności nie powinno być traktowane jako jednorazowy projekt - powinno stanowić filozofię pracy organizacji, podstawę jej systemu wartości. Jeśli organizacja nie jest nastawiona na długofalowy efekt, nie ma sensu, żeby podejmowała działanie w tym zakresie. Jednak każdy długofalowy proces warto podzielić na krótsze etapy i wyznaczyć tzw. kamienie milowe, które pozwolą na weryfikację założeń. Efekty każdego etapu (którym mogą być indywidualne projekty) powinny jednocześnie stanowić bazę kolejnych działań i naukę na przyszłość. Wszystkie projekty realizowane przez organizację powinny wynikać z jej misji i przybliżać ją do osiągnięcia celów długofalowych również w kontekście rozwoju publiczności. Warto w planowaniu uwzględniać fakt, że praca z publicznością, którą już posiadamy, lub która choć sporadycznie bierze udział w wydarzeniach artystycznych, przynosi szybsze efekty niż praca z osobami niezainteresowanymi sztuką (tu warto planować cierpliwie i długofalowo). KREATYWNOŚĆ Organizacje kultury bardzo często traktują procesy kreatywne tylko w kategoriach artystycznych, przynależnych wyłącznie artystom i kuratorom. Jednak w pracy z publicznością innowacyjność działań, czujne i kreatywne nadążanie za panującymi wśród nich modami, nowymi sposobami pozyskiwania informacji, a także w sytuacji coraz większej konkurencji nie tylko ze strony tradycyjnych instytucji - dostarczycieli wrażeń artystycznych - KREATYWNOŚĆ i OTWARTOŚĆ to jedne z postaw działania kadry kultury, bez których organizacje nie będą w stanie odnosić sukcesów i artystycznych i organizacyjnych. Koncepcja audience development inspiruje instytucje kultury do innowacyjnego działania i nieustannej kreatywności.

13 12 Audience development, czyli sztuka dla widzów ORGANIZACJE ZORIENTOWANE NA PUBLICZNOŚĆ >>> Mają konkretne i realne cele, w których uwzględniają publiczność >>> Rozumieją publiczność oraz mają wiedzę ilościową i jakościową na jej temat >>> Mogą i chcą odpowiadać na potrzeby publiczności >>> Mogą i chcą rozwijać potrzeby i zainteresowania publiczności >>> Strategicznie budują relacje z publicznością >>> KAŻDY z pracowników, w ramach swoich działań rozumie, pamięta i zaspokaja potrzeby publiczności >>> KAŻDY z pracowników pamięta, że publiczność jest istotą działalności organizacji, w której pracuje. Rozwój publiczności bibliotek, Opening the Book / Rachel Van Riel / Opening the Book [ Otworzyć książkę przyp. tłum.] wyszukuje nowe sposoby promowania książek i czytelnictwa poprzez skupienie się nie na pisarzach, lecz na odbiorcach i czytelnikach. Tradycyjnym sposobem promocji książek jest bowiem wykorzystanie zdjęcia autorów, informacji biograficznych na ich temat, cytatów z recenzji lub wspomnień nt. zdobytych nagród. Nasze rozmowy z czytelnikami wykazały jednak, że wiele osób często nie pamięta tytułów książek, ani nazwisk autorów. W książce szukają oni bowiem pewnego doświadczenia, nie zaś tytułu czy nazwiska. Przy planowaniu promocji, nie zaczynamy od zbioru książek lub autorów. Punktem wyjścia jest odbiorca, do którego chcemy dotrzeć. Badamy jego potrzeby i aspiracje, myślimy o tym, co dzieje się w jego życiu. Następnie, szukamy sposobów na włączenie w to odpowiednich książek. Często współpracujemy z bibliotekami publicznymi i podczas spotkań promocyjnych uczymy i sprawdzamy nowe metody działania. Sprzedawcy z sektora prywatnego często bowiem dzielą rynek i swoich klientów na grupy różniące się wiekiem, dochodami lub stylem życia. Taki sposób myślenia jest obcy większości pracowników sektora publicznego, który z definicji jest dla wszystkich. Stanowi wartość wspólną, opłacaną z podatków każdego z nas. Biblioteki są po to, by dać dostęp do książek i informacji każdemu, kto tego potrzebuje. Nie skupiają się na jednej, ważniejszej grupie odbiorców i nie dzielą ich na grupy w zależności od zarobków lub poziomu wykształcenia, tak, jak robi to wielu detalistów. Celem bibliotek jest burzenie tych podziałów, a nie ich wzmacnianie. Niestety, promocja adresowana do wszystkich, często staje się tak mdła i bezbarwna, że nikt się z nią nie utożsamia. Trudno jest wtedy uzyskać reakcję: O, to chyba coś dla mnie! Muszę to sprawdzić!. Próbując dotrzeć do wszystkich, nie przemawiamy do nikogo. Naszą pracę zaczynamy od burzy mózgów. I tak, na warsztaty w ramach projektu regionalnego obejmującego obszar East Midlands w Wielkiej Brytanii, zaprosiliśmy

14 Audience development, czyli sztuka dla widzów 13 wszystkie biblioteki, z których każda miała oddelegować dwóch pracowników. Z naszych rozmów z nimi szybko wyniknęło, że biblioteki najbardziej chcą dotrzeć do ludzi w wieku lat. Podzieliliśmy się następnie na mniejsze grupy i zaczęliśmy dyskutować o tym, jakie mogą być oczekiwania odbiorców w tym wieku. Gdy zebraliśmy się ponownie razem, każda z grup wyraziła przekonanie, że młodzi ludzie chcą wychodzić z domu na noc, do miejsc, które są cool, słuchać dobrej muzyki i przebywać w ciekawych przestrzeniach. Stopniowo nastrój na warsztatach stawał się coraz bardziej ponury. Bibliotekarze zaczęli zdawać sobie sprawę, że stworzenie takiego środowiska w ich bibliotece będzie bardzo trudne. Biblioteka nie może bowiem konkurować z barem lub klubem, a próby dorównania im mogą bardzo łatwo stać się przedmiotem drwin ze strony grupy docelowej. Na spotkaniu było kilku pracowników w wieku poniżej 25 lat, a także rodzice osób w wieku grupy docelowej. Zamiast opowiadać o sobie lub o swoich dzieciach, wszyscy zaczęli mówić o miejscach, w których młodzi ludzie chcieliby bywać. Dla bibliotekarzy, były to miejsca dalekie, niewiele o nich wiedzieli i nie mieli do nich dostępu. Uznaliśmy, że taki sposób myślenia może być kluczem do rozwiązania. Być może młodzi ludzie też tak się czują? Jeżeli tak, to w jaki sposób mogłaby im biblioteka pomóc? Stworzenie najmodniejszego miejsca spotkań byłoby niemożliwe, ale być może dla ludzi, którzy nie wiedzą gdzie należy bywać, lub którzy niekoniecznie chcą bywać, biblioteka mogłaby stać się miejscem, w którym czuliby się dobrze i gdzie mogliby odkryć ciekawe sposoby na spędzanie czasu w domu. Ustaliliśmy wcześniej, że głównym sposobem komunikacji z odbiorcami będzie Internet, dlatego naszym następnym krokiem było stworzenie strony, która skupiłaby się na ich potrzebach. Strona nazywała się whatareyouuptotonight.com [jakie są twoje plany na

15 14 Audience development, czyli sztuka dla widzów dzisiejszy wieczór, przyp. tł.] i była podzielona na dwie kategorie: zostaję w domu i wychodzę z domu. Pierwsza z nich dzieliła się na trzy części: chcesz sobie dogodzić?, masz gości?, i masz wszystkiego dość?. Druga kategoria dotyczyła wyjazdów, przerw w podróży, oraz obszarów, w których biblioteka miała wiele do zaoferowania, w tym książek i muzyki, której można byłoby słuchać w drodze do pracy lub na zajęcia. Strona prowadzona była w lekkim i humorystycznym stylu, tak by była atrakcyjna dla grupy docelowej i nie kojarzyła się z poważnym stylem portali samorządów lokalnych. Bibliotekarze zapraszali do jej tworzenia wszystkich swoich współpracowników, dzięki czemu mieliśmy mnóstwo błyskotliwych pomysłów. Wiele z nich inspirowanych było popkulturą działo się to w czasach gdy programy Randka w ciemno i X Factor osiągały szczyty oglądalności. Każdej kategorii towarzyszyła propozycja książki, dvd lub link do innej strony internetowej, co pokazywało, z jak wielu źródeł można czerpać dzięki bibliotece. Z każdej kategorii prowadził także link do internetowego katalogu bibliotecznego. Strona osiągnęła sukces i przyczyniła się do zmiany postrzegania bibliotek w regionie East Midlands. Nie jest ona już aktywna, ale można odwiedzić jej zarchiwizowaną wersję: Doświadczenie to pokazało nam, jak ważne w promowaniu produktu jest skupienie się na odbiorcy, a nie na tym, co chcemy mu zaoferować. Myślenie, że odbiorcy są inni niż my, że to ludzie, których chcesz do czegoś przekonać, szybko tworzy między wami przepaść. Zamiast tego, zastanów się, czy ty, twoi współpracownicy lub rodzina nie macie wspólnych cech z grupą docelową. Zaskoczy cię wtedy, tak jak i nas, głębia, bogactwo i lekkość tego, co stworzysz. Rachel Van Riel jest założycielką The Reader friendly Library Service [ Biblioteka przyjazna czytelnikom, przyp. tł.] i Opening the Book finding a good read [ Otworzyć książkę, czyli jak znaleźć dobrą lekturę, przy tł.]. Jej autorskie programy szkoleniowe dla pracowników bibliotek dotarły już do osób na trzech kontynentach. Rachel opracowała i zarządzała projektem rządowym Stock Quality Health Check [ Badanie jakości zbiorów, przyp. tł.], podczas którego oceniano zakres i ilość zbiorów beletrystyki dla dorosłych w Wielkiej Brytanii. Rachel uważnie śledzi wszelkie nowinki technologiczne, jak również publikacje papierowe. Prowadzi także stronę whichbook, która oferuje czytelnikom nowe sposoby znalezienia dobrej książki i wskazuje, gdzie ją znaleźć dzięki linkom do bibliotecznych katalogów. Rachel projektuje i urządza również wnętrza publicznych i szkolnych bibliotek. W 2013 roku po raz pierwszy zaprojektuje wnętrza bibliotek uniwersyteckich. Firma Opening the Book założona została w 1991 roku, kiedy to Rachel Van Riel jako pierwsza zaczęła oferować szkolenia i doradztwo oparte na podejściu skupionym na czytelniku. Rachel połączyła w niej wszystkie swoje dotychczasowe doświadczenia: pracę na uniwersytecie i w uczeniu dorosłych, gdzie odkryła, że ludzie chcą, by stawiano im wyzwania; uczestnictwo w warsztatach artystycznych, które pokazały, że każdy lubi wyrazić swój artystyczny punkt widzenia; i wreszcie pracę w bibliotekach, podczas której odkryła otwarte i skupione na wspólnocie instytucje, stanowiące idealne środowisko do pracy nad koncepcją rozwoju publiczności. Firma zatrudnia dziś 17 osób i pracuje nad nowymi sposobami promowania czytelnictwa w bibliotekach i szkołach zarówno w Wielkiej Brytanii jak i zagranicą. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na lub dołącz do na Twitterze. Tłumaczenie: Agata Świerzy

16 Audience development, czyli sztuka dla widzów 15 Konsultacje i zaangażowanie to kluczowe elementy tworzenia miejskiego muzeum historycznego. / Agnieszka Wlazeł / National Museums Liverpool (Narodowe Muzea w Liverpoolu) to sieć 7. muzeów i galerii, która w 2012 r., w tym 450 tysięcznym mieście, przyciągnęła 3,4 mln gości. Jej kolekcja jest jedną z najważniejszych i najbardziej różnorodnych w Europie od dzieł powstałych w XIII w, przez obrazy Impresjonistów, po rzadkie pamiątki Beatlesów i kamizelkę ratunkową z Titanica. Należące do tej sieci Museum of Liverpool (Muzeum Liverpoolu) było dużej skali projektem angażującym mieszkańców Liverpoolu w opisanie ich własnej historii. Głównym celem było stworzenie instytucji tłumnie odwiedzanej przez mieszkańców, muzeum, o którym mówiono by z pasją. Cel udało się osiągnąć w pierwszym roku funkcjonowania (2011) Muzeum Liverpoolu odwiedziło ponad milion osób i wszystkie z entuzjazmem wyrażały się o jego kolekcji.

17 16 Audience development, czyli sztuka dla widzów David Fleming, dyrektor National Museums Liverpool, jest specjalistą od tworzenia miejskich muzeów historycznych. Uważa, że muzeum historii miasta musi wypracowywać własną historię z mieszkańcami swojego miasta. Nie oznacza to przekazania mieszkańcom odpowiedzialności za program. Pracownicy instytucji muszą wykazywać się inicjatywą, moderować proces, stymulować zaangażowanie, kierować wszystkimi pracami. Ale w proces twórczy i konsultacyjny należy angażować jak największą liczbę osób. Muzeum ma przecież opowiadać historie wszystkich mieszkańców, trzeba więc uzyskać je ze źródła od nich samych. Trzeba wykorzystywać pomysły mieszkańców, a także mieć świadomość, co ich motywuje. Pracownicy Muzeum Liverpoolu w ciągu siedmiu lat poprzedzających otwarcie instytucji skonsultowali się z prawie 10 tysiącami osób. Spotykali się zarówno z lokalnymi osobistościami, jak i zwykłymi mieszkańcami. Rozmawiali z miejscowymi komitetami, grupami zainteresowań, klubami sportowymi, firmami, kibicami i artystami, po to żeby zebrać ich osobiste historie oraz pamiątki i uformować z nich dynamiczną kronikę miasta. Zbierano obiekty, ale przede wszystkim historie. W Muzeum Liverpoolu nie chodzi o zachowanie przedmiotów, ale opowieści, które za nimi stoją. Chodzi o doświadczanie osobistych historii, które składają się na dzieje miasta. Muzeum odzwierciedla więc ciekawą historię Liverpoolu pokazuje jak port, mieszkańcy i ich kreatywność oraz zamiłowanie do sportu ukształtowały to miejsce nad rzeką. Wiele muzeów prowadzi podobne procesy zbierania eksponatów, w Liverpoolu nacisk położono jednak nie na przedmioty, ale na budowanie relacji z mieszkańcami. Dzięki temu instytucja już na początku odniosła tak spektakularny sukces nie tylko bije kolejne rekordy frekwencyjne, ale także zbudowała silne poczucie tożsamości i współwłasności. Muzeum stale dba o zachowanie dobrych relacji z lokalnymi społecznościami; dzięki temu rozwija swoją ekspozycję i przyciąga olbrzymie rzesze zwiedzających. Wielu pracowników instytucji pochodzi z Liverpoolu, ale nie wszyscy ponieważ interesująca jest także zewnętrzna perspektywa i różne punkty widzenia na miasto. Bardzo ważna jest misja Narodowych Muzeów Liverpoolu zmieniać życie poprzez umożliwienie milionom ludzi różnego pochodzenia interakcji z naszymi światowej klasy muzeami / To change lives by enabling millions of people, from all backgrounds, to engage with our world-class museums. Oficjalna misja ma elementy SMART pokazuje główne cele, grupę odbiorców wraz z jej rozmiarem, wizję kolekcji. Pracownicy na co dzień skracają ją do stwierdzenia: najważniejsi w naszych Muzeach są odwiedzający. Pracownicy sieci potrafią cieszyć się z sukcesu, jednak nie zapominają o profesjonalnej ewaluacji własnej pracy i systematycznym badaniu satysfakcji publiczności. Dba się więc o jakość kolekcji, ale przede wszystkim o sposób, w jaki goście ich doświadczają. Sposób prezentacji jest różnorodny i interaktywny. Np. w Muzeum Liverpoolu wiele jest projekcji filmowych, ale i spotkań na żywo ze szczególnie interesującymi mieszkańcami miasta. Regularnie odbywają się oprowadzania oswajające z przestrzenią. Przewodnicy oprowadzają tematycznie po Muzeum, różne trasy opowiadają różne historie dzięki temu wizyta w Muzeum Liverpoolu nigdy nie jest taka sama. W National Museums Liverpool szczególnie dba się o dzieci. Każda z instytucji sieci ma miejsca przeznaczone dla twórczej rozrywki najmłodszych, można tam pod opieką rysować i bawić się sztuką wraz z innymi dziećmi; na wystawach można przebierać się w kostiumy z epoki, czy rozwiązywać intrygujące zagadki. To wszystko sprawia, że dzieci się w muzeach w Liverpoolu nie nudzą, a wręcz przeciwnie: rozwijają swoje zainteresowania i ciekawość świata.

18 Audience development, czyli sztuka dla widzów 17 Warto też przedstawić główne wartości, jakimi kierują się pracownicy National Museums Liverpool, które nadają ich pracy głęboki i jasny sens: >>> Wierzymy, że fundamentalnym celem muzeów jest edukacja. >>> Wierzymy, że muzea to miejsca, których kolekcje rodzą inspirujące pomysły i dialog. >>> Świadczymy demokratyczne usługi muzealne wierząc w koncepcję sprawiedliwości społecznej: jesteśmy finansowani przez całe społeczeństwo, a w zamian robimy wszystko, aby świadczyć całemu społeczeństwu usługi na najwyższym poziomie. >>> Wierzymy w siłę muzeów, które pomagają promować dobre i aktywne postawy obywatelskie i które działają jako katalizator zmian społecznych. >>> Wierzymy, że zrównoważony rozwój jest ważny, i zdajemy sobie sprawę, że odgrywamy rolę w zachowaniu i ochronie środowiska materialnego i naturalnego. >>> Wierzymy, że poszukiwanie nowych możliwości i innowacyjnych metod pracy pozwala nam proponować ofertę nowatorską, odpowiednią do potrzeb, stymulującą oraz konkurencyjną. Co robić w czasie wolnym w Liverpoolu? Jaki jest sposób na nudzące się dzieci? Gdzie pójść w deszczowy dzień samemu albo z rodziną? Dla mieszkańców Liverpoolu odpowiedź jest prosta idziemy do muzeum. Widz/odbiorca z niepełnosprawnością / Agata Etmanowicz */ Można powiedzieć, że wiele z rozwiązań promowanych przez koncepcję audience development jest zgodne z filozofią projektowania uniwersalnego. W celu zbudowania trwałej relacji z określoną grupą publiczności społecznością definiowaną poprzez te same potrzeby, czy zainteresowania trzeba najpierw zrozumieć te kolektywne potrzeby, a następnie przyjrzeć im się z perspektywy jednostki, przedstawiciela danej grupy. Tylko wtedy można na nie odpowiedzieć. Podstawowe bariery w dostępie tworzymy nie podejmując tego wysiłku. Bariery, których potencjalna publiczność może nie mieć odwagi, czasu, czy po prostu ochoty pokonywać. Stwierdzenie to jest prawdziwe w odniesieniu do każdej grupy publiczności, szczególnej mocy nabiera jednak w odniesieniu do osób o bardzo konkretnych potrzebach, np. do publiczności z niepełnosprawnością. W Polsce żyje około 5,5 mln osób z niepełnosprawnością. To olbrzymia grupa potencjalnych odbiorców oferty instytucji i organizacji kultury. Najczęściej jednak wcale nie brana pod uwagę. W wyniku remontów ostatnimi czasy przeprowadzanych przede wszystkim z funduszy europejskich, które przynajmniej pozornie narzucają konieczność trzymania się określonych standardów większość instytucji ma w dyspozycji dostosowaną toaletę. Na tym jednak zazwyczaj się kończy. Jest.

19 18 Audience development, czyli sztuka dla widzów To, że włącznik światła jest za wysoko, albo że jest zamknięta na klucz, albo że (chwilowo tylko) trzyma się w niej szczotki i wiadra, to już inna sprawa. Jest. Miejsce parkingowe oznaczone też jest. A to, że nie jest odśnieżone albo zajęte przez pracownika ( przecież i tak nikt z niego nie korzysta ), to już inna sprawa. Jest. Instytucja dostosowana znaczy się. Oczywiście to niesprawiedliwie krzywdząca generalizacja. Krzywdząca te nieliczne instytucje, które od lat świadomie projektują swoją przestrzeń i konstruują program oraz te, które do tego grona dołączyły niedawno. Tym razem napisana też nie z perspektywy tzw. animatora, managera, praktyka, czy robotnika kultury, ale osoby, która pracuje i przyjaźni się z osobami z niepełnosprawnością, która chciałaby móc zapraszać swoich przyjaciół (bez wyjątków!) na wydarzenia kulturalne, bez lęku, bez uprzedniego dzwonienia, sprawdzania, odwiedzania instytucji, żeby upewnić się, czy owe problemy nie pojawią się już od progu (w tym wypadku nie tylko w przenośni, ale także dosłownie). Gdzie szukać źródła takiego stanu rzeczy? Można oczywiście bardzo głęboko, w systemie edukacji tam gdzie, my, ludzie sektora kultury, poszukując odpowiedzialności za nieprzygotowaną do odbioru sztuki publiczność zwykle wskazujemy palcem. Okazuje się jednak, że w tym przypadku jesteśmy ofiarami tego samego systemu. W szkole nauczono nas bowiem jak grać na flecie, śpiewać, recytować, czy pokazano zasady perspektywy (a przynajmniej tych trochę starszych). Ba! nauczono nawet, jak strzelać, ale nikt nie pokazał nam jak być, tak po prostu, po ludzku, na co dzień z osobą z niepełnosprawnością. Co jednak dużo gorsze, dorosłym już nam dyrektorom, animatorom, kuratorom itd. w odniesieniu do niepełnosprawności brakuje tego, co powinno stanowić podstawę funkcjonowania w świecie sztuki: wyobraźni i wrażliwości. I zmysłu przedsiębiorczości też. Jakie są konsekwencje? Mówimy o otwartych instytucjach, które otwarte są tylko pozornie, bo nie są dostępne dla wszystkich. Mówimy o poszerzaniu grona odbiorców, ale nie bierzemy pod uwagę tej konkretnej, olbrzymiej grupy odbiorców, która ma bardzo szczególne potrzeby. Niektóre, niestety nadal nieliczne, z naszych budynków wyposażone są w podjazdy, dostosowane toalety, czasem nawet słuchawki, ale nie korzystamy z nich na co dzień, bo nie wiemy jak, bo nie mamy dostosowanego programu, nie komunikujemy swojej dostępności. Do tego dochodzi nieprzygotowany do obsługi widza z niepełnosprawnością zespół. Jak wspomniałam powyżej, ten tekst napisany jest bardziej z perspektywy użytkownika niż fachowca, nie jest wyczerpujący ze względu na swoją objętość, więc proszę o wybaczenie uproszczeń i uogólnień, czy niedopowiedzeń. Jego podstawowym celem jest zwrócenie uwagi na problem niedostosowania organizacji i instytucji kultury oraz korzyści płynące z otwierania się na publiczność z niepełnosprawnością. Omawiając negatywne przykłady nie będę wskazywała nazw konkretnych miejsc, inaczej niż w odniesieniu do dobrych praktyk, które postaram się przytaczać i do nich odsyłać. Kilka faktów Niepełnosprawność jest różnie definiowana. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia WHO (ang. World Health Organization) mówi, iż do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami. W Polsce w obiegu oficjalnym równolegle funkcjonują dwie definicje: prawna i statystyczna. Ta pierwsza stanowi podstawę kwalifikacji do grupy osób niepełnosprawnych, druga natomiast stosowana jest w statystyce GUS i obejmuje także osoby, które nie mają

20 Audience development, czyli sztuka dla widzów 19 orzeczenie prawnego, ale na poziomie deklaratywnym określają, iż mają problemy z wykonaniem określonych czynności. 2 Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne. W zbiorowości osób niepełnosprawnych jest relatywnie mniejszy udział procentowy osób z uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym. 3 Zgodnie z funkcjonującymi definicjami niepełnosprawność może być więc np. sensoryczna albo ruchowa, sprzężona, intelektualna, można być znaczna, umiarkowana albo lekka, wrodzona lub nabyta, widoczna albo niewidoczna. Nawet jeśli prawnie podobnie zaklasyfikowana, to w praktyce może bardzo się różnić. Najczęściej słysząc osoba z niepełnosprawnością przed oczyma mamy osobę na wózku winny temu nie tylko dobrze znany znak graficzny symbolizujący niepełnosprawność, ale także zapisy prawne, np. Ustawy Prawo Budowlane. Osoby poruszające się na wózku zaklasyfikowane są jako osoby z niepełnosprawnością ruchu. Jednak nie wyczerpują tej kategorii, jako że odnosi się ona także do osób poruszających się przy pomocy kul, czy balkoników. Także stopień niepełnosprawności, czy raczej sprawności osób poruszających się na wózkach może być bardzo różny bycie tetraplegikiem (tetraplegia to paraliż czterokończynowy) wcale nie musi oznaczać braku samodzielności. Tak samo, jak różne mogą być przyczyny poruszania się na wózku nie zawsze jest to uraz rdzenia kręgowego, ale także np. wylew, stwardnienie rozsiane, powikłania po stosowania niektórych leków. Poruszać się na wózku można od urodzenia albo na skutek urazu, na zawsze albo tymczasowo. Niepełnosprawność może być sensoryczna (brak, uszkodzenie lub zaburzenie funkcji analizatorów zmysłowych) do tej kategorii zaliczają się osoby niesłyszące, niedosłyszące, niewidzące, niedowidzące, osoby z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej (osoby głuchoniewidome). Mówiąc o niepełnosprawności intelektualnej mamy na myśli np. upośledzenie umysłowe, ale także demencję starczą. Do tego dochodzą zaburzenia zaklasyfikowane jako obniżona sprawność funkcjonowania społecznego (zaburzenia równowagi nerwowej, emocjonalnej oraz zdrowia psychicznego) oraz komunikowania się (utrudniony kontakt słowny, np. zaburzenia mowy, autyzm, jąkanie się). Z niepełnosprawnością sprzężona mamy do czynienia wówczas, gdy u danej osoby występują dwie lub więcej niepełnosprawności. Oddziel człowieka od jego niepełnosprawności Poprawnie jest używać terminu osoby niepełnosprawne, ale jeszcze lepiej osoby z niepełnosprawnością (ang. people with disabilities). W ten sposób oddzielamy człowieka od jego niepełnosprawności. To na poziomie leksykalnym i tzw. poprawności, a na poziomie ludzkim: po prostu postarajmy się zobaczyć, poznać człowieka poza, niezależnie od jego niepełnosprawności. Może powstrzyma to nas od używania trzeciej osoby, albo formy bezosobowej mówiąc o osobie z niepełnosprawnością oni, ten/ta, te, czego nie robimy w przypadku opowiadania o publiczności 65+, czy dzieciach. [2] Więcej informacji na temat definiowania niepełnosprawności w Polsce dostępne na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: [3] Dane demograficzne, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

Agata Urbanik. Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej

Agata Urbanik. Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej Agata Urbanik Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej Agata Urbanik Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej Tekst: Agata Urbanik Korekta:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Joanna Hajduk, Łucja Piekarska-Duraj, Piotr Idziak, Sebastian Wacięga LOKALNE MUZEUM W GLOBALNYM ŚWIECIE. poradnik praktyczny

Joanna Hajduk, Łucja Piekarska-Duraj, Piotr Idziak, Sebastian Wacięga LOKALNE MUZEUM W GLOBALNYM ŚWIECIE. poradnik praktyczny Joanna Hajduk, Łucja Piekarska-Duraj, Piotr Idziak, Sebastian Wacięga LOKALNE MUZEUM W GLOBALNYM ŚWIECIE poradnik praktyczny W tej książce prezentujemy metodę interpretacji dziedzictwa. Może ona być wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

własne doświadczenie, a także opierając

własne doświadczenie, a także opierając 03 06 10 16 30 44 49 52 54 się na badaniach ilościowych i jakościowych, obie organizacje przygotowały publikację, która dostarcza kompleksową wiedzę nie tylko o fundraisingu, reklamie społecznej i marketingu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Wprowadzenie Broszura, którą oddajemy w Wasze ręce, zawiera scenariusze zajęć i warsztatów, opracowane na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy 1 Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy Zespół Stowarzyszenia Szkoła Liderów realizujący Programu Liderzy: Katarzyna Czayka-Chełmińska Daniel Lichota

Bardziej szczegółowo

zamiast wstępu 175 Materiały dodatkowe

zamiast wstępu 175 Materiały dodatkowe W 60 PRAKTYK DOOKOŁA PARTYCYPACJI 1 SPIS TREŚCI 3 Zamiast wstępu 39 Trudne pytania 51 60 praktyk zamiast wstępu 175 Materiały dodatkowe oraz 6 filmów o partycypacji na pendrivie-kluczyku prezentujemy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. w mediach społecznościowych. [ rajska.info ] WYDANIE DRUGIE, UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. w mediach społecznościowych. [ rajska.info ] WYDANIE DRUGIE, UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w mediach społecznościowych [ rajska.info ] WYDANIE DRUGIE, UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Kraków, marzec, 2011 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce SZAw praktyce PARTNERdoświadczenie SKA/ rozwoju WARlokalnego WA/ 01/6 SPOŁECZNOŚCI LOKALNE POTRZEBUJĄ LOKALNYCH SPOŁECZNIKÓW 02/7 PRACA METODĄ PARTNERSTW LOKALNYCH 03/9 PARTNERSTWA LOKALNE W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej Wrzesień (47) 2013 ISSN 2083-5302 Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej O tym się mówi Oko na Poznań Świat HR Jak grać o HR-owy sukces? The CEE Rekruter The CEE Rekruter focus on Latvia A

Bardziej szczegółowo

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Magiczna pozarządówka Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Konkordia to ruch społeczny, który działa na rzecz poprawy jakości działania fundacji i stowarzyszeń w Polsce oraz dąży

Bardziej szczegółowo

Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?

Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać? Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać? Raport z badań społecznych Proszę pana, tu nie ma gdzie wyjść! (z wywiadu z gimnazjalistą) Aspiracje i potrzeby kulturowe

Bardziej szczegółowo