MEDICAL EXAMINATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDICAL EXAMINATIONS"

Transkrypt

1 A M E R I C A N E M B A S S Y I M M I G R A N T V I S A S E C T I O N Piękna 12, Warsaw Infoline: (14:00-16:00) MEDICAL EXAMINATIONS The medical examination process should be completed before the visa appointment. This examination will take more than one day to complete and two visits to a panel physician may be required. The medical examination and laboratory tests may only be done at the addresses given below. Each applicant is required to show his/her passport as identification at each step of the medical examination process and bring two color photos. You may be required to present your visa case number. The per-person fee for a physical exam, which has been established in agreement with the American Embassy in Warsaw, is 300 PLN paid directly to the physician, and includes completing the vaccination report. An additional fee is charged for tests screening for latent tuberculosis (TST-tuberculin test or IGRA-test) and for every required vaccination. Fees for the chest X-ray or blood tests are paid directly to the clinics or labs where they are performed. Different rates may apply in Belarus. Maximum validity of medical examination results is six months unless limited to 3 months due to health condition. In any case, your visa will be limited to the validity date of the exam. The medical examination consists of the following components: Tuberculosis Test (TST or IGRA test) for all children ages 2-14, chest X-ray and blood test for syphilis for adults ages 15 and older, general physical examination, and vaccinations. All applicants ages 15 and older should have a chest X-ray to detect suspicion of tuberculosis infection. Some applicants will be referred for further diagnostics to exclude or confirm tuberculosis infection. In case of children with positive TST/IGRA test, they will be required to have a chest x-ray and further diagnostics at the discretion of the panel physician. Applicants below 16 years of age should bring their Child's Health Book. Children under 14 should be accompanied by at least one parent or a guardian. Applicants are required to bring the chest X-ray diskette/cd-rom/film with them to the United States. Pregnant visa applicants, who are now required to have a chest X- ray may choose to postpone it until delivery. Pregnant women must provide written consent for the chest X-ray. Pregnant women receiving chest radiographs will be provided abdominal and pelvic protection with double-layer, wrap-around lead shields. Immunizations for pregnant women are done only at their request and upon the recommendation of the panel physician. Live vaccines are not administered to pregnant women. Medical examination from physicians or clinics other than those listed below, even those from the United States will not be accepted. Document no.: IV/F11 Revision date: April 2014 Page 1 of 4

2 First you have to contact and schedule an appointment with a panel physician listed below. WARSZAWA (WARSAW) Physical Examination. All vaccinations can be done at the office: Andrzej Gajer, M.D. Joanna Gryglewicz, M.D. Wilanow Family Practice 37/90 Kosiarzy St., Warsaw Phone , cell phone (only for appointments with A. Gajer) X-ray : Office hours: Monday through Friday 11:00-18:00; Saturdays 9:00-12: Website: www. wilanowfamilypractice.pl 1. Central X-Ray Laboratory 9 Waryńskiego St., Warsaw tel , Open Monday through Friday between 7:00-18: Institute of Tuberculosis and Lungs Diseases 26 Plocka St., Warsaw tel Independent Public Children s Hospital 1 Dzialdowska St., Warsaw tel Hospital Medicover (only children based on panel physician s referral) Al. Rzeczpospolitej 5, Warsaw Syphilis Blood Screening: 1. Andrzej Gajer, M.D., Joanna Gryglewicz, M.D. Wilanow Family Practice 37/90 Kosiarzy St., Warsaw Phone , cell phone (only for appointments with A. Gajer) 2. Center for Diagnosis and Treatment of Sexually Transmitted Diseases, Medical Academy, 2nd floor, 82A Koszykowa St., Warsaw Phone Blood samples are taken every working day between 8:00-14:00 3. Central X-Ray Laboratory 9 Waryńskiego St., Warsaw tel , Open Monday through Friday between 7:00-18:00. Document no.: IV/F11 Revision date: April 2014 Page 2 of 4

3 4. Regional Blood and Hemotherapy Center 2 Nobla St., Warsaw Phone , , , Blood samples are taken every working day between 7:00-13:00. KRAKÓW (CRACOW) 1. Anna Pospieszałowska-Furtak, M.D. CenterMed Clinic 14 Łazarza St., Cracow tel All required vaccinations can be done at the doctor s office. Registration Monday through Friday between 7:00-21:00 X-ray: 1. J. Dietl Specialty Hospital 4 Skarbowa St., Cracow Phone (between 8:00-15:00), (operating 24 hours/day) 2. CenterMed Clinic 14 Łazarza St., Cracow Phone Syphilis Blood Screening: 1. J. Dietl Specialty Hospital 4 Skarbowa St., Cracow Phone (between 8:00-15:00), (operating 24 hours/day) 2. CenterMed Clinic 14 Łazarza St., Cracow Phone MEDICAL EXAMINATIONS IN MINSK, BELARUS Valiantsina Artsiukhina, M.D. IOM International Organization for Migration Operations Unit, 3 Gorny Pereulok, Minsk , Belarus Tel.: , , Document no.: IV/F11 Revision date: April 2014 Page 3 of 4

4 VACCINATION REQUIREMENTS U.S. immigration law requires certain categories of visa applicants to obtain the vaccinations listed below prior to the issuance of a visa. As non-immigrant visa applicants, K visa applicants technically are not subject to the vaccination requirement. However, the Department of State strongly encourages K visa applicants to meet the vaccination requirements before admission to the United States. The vaccination assessment is included in the general fee paid to the panel physician. K visa applicants will need to have a full vaccination report completed before their adjustment to legal status in the U.S. Immigrant visa applicants, however, must submit this report as part of the medical examination process. Panel physicians who conduct medical examinations on behalf of visa applicants are required to verify that visa applicants meet the vaccination requirement, or that it is medically inappropriate for the visa applicant to receive one or more of the listed vaccinations: mumps, measles, rubella, polio, tetanus and diphtheria toxoids, pertussis, influenza, influenzae type B (HIB), hepatitis A, hepatitis B, varicella, pneumococcal, rotavirus, meningococcal. To assist the panel physician, and to avoid processing delays, all visa applicants should have their vaccination records available for the physician s review at the time of the medical examination. Visa applicants should consult with their regular health care provider to obtain a copy of their immunization record, if one is available. If you do not have a vaccination record, the panel physician will work with you to determine which vaccinations you may need to meet the requirements. Only a physician can determine which of the listed vaccinations are medically appropriate for you, given your age, medical history and current medical condition. Document no.: IV/F11 Revision date: April 2014 Page 4 of 4

5 A M B A S A D A A M E R Y K A Ń S K A S E K C J A W I Z I M I G R A C Y J N Y C H ul. Piękna 12, Warszawa Infolinia: w godzinach BADANIA LEKARSKIE Cykl badań lekarskich powinien być zakończony przed wyznaczonym terminem rozmowy z Konsulem. Badania lekarskie trwają dłużej niż jeden dzień i mogą wymagać dwóch wizyt u lekarza. Badania lekarskie oraz testy laboratoryjne wykonywane są wyłącznie pod adresami podanymi poniżej. Każda osoba ubiegająca się o wizę musi przedstawić swój paszport w celu identyfikacji w każdym z punktów badań lekarskich, a dodatkowo przynieść dwa kolorowe zdjęcia. Może być konieczne przedstawienie numeru sprawy imigracyjnej. Opłatę w wysokości 300 PLN od osoby (za badanie ogólne wraz z opłatą manipulacyjną za wypełnienie karty szczepień) należy uiścić bezpośrednio u lekarza. Opłata ta jest zgodna z umową zawartą z Ambasadą USA w Warszawie. Badania na gruźlicę utajoną (próba tuberkulinowa lub test IGRA) oraz wszystkie wymagane szczepienia wiążą się z dodatkową opłatą. Opłaty za zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej oraz badanie krwi należy wnieść bezpośrednio w klinice lub laboratorium w miejscu wykonania. Na Białorusi mogą obowiązywać inne opłaty za testy laboratoryjne i badania lekarskie. Wyniki badań lekarskich ważne są sześć miesięcy, chyba że w związku ze stanem zdrowia osoby ubiegającej się o wizę ważność badań zostanie ograniczona do 3 miesięcy. W każdym przypadku ważność wizy zostanie ograniczona do okresu ważności badań. Badanie lekarskie składa się z następujących elementów: badania na gruźlicę (próba tuberkulinowa lub test IGRA) dla wszystkich dzieci w wieku 2-14 lat, prześwietlenia klatki piersiowej oraz badania krwi (testy kiłowe) dla osób od 15. roku życia, ogólnego badania lekarskiego oraz szczepień. Wszystkie osoby ubiegające się o wizę w wieku 15 lat i starsze powinny wykonać prześwietlenie klatki piersiowej w celu wykrycia podejrzenia zakażenia gruźlicą. Niektóre osoby zostaną skierowane na dalszą diagnostykę, aby wykluczyć lub potwierdzić zakażenie gruźlicą. Od dzieci z pozytywnym wynikiem próby tuberkulinowej lub testu IGRA będzie wymagane zrobienie prześwietlenia klatki piersiowej oraz poddanie się dalszej diagnostyce według uznania lekarza. Każda osoba poniżej 16 roku życia powinna przynieść swoją "Książeczkę Zdrowia Dziecka" (Child's Health Book). Dzieciom poniżej 14 roku życia powinno towarzyszyć przynamniej jedno z rodziców lub opiekun. Duże zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej lub jego zapis na dyskietce lub płycie CD należy zabrać ze sobą do Stanów Zjednoczonych. Kobiety w ciąży, od których obecnie wymagane jest wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej, mogą zdecydować się odłożyć je do czasu rozwiązania. Ciężarne kobiety muszą wyrazić pisemną zgodę na wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Dla kobiet w ciąży, którym robione będzie prześwietlenie klatki piersiowej, zastosowana zostanie osłona na okolice brzucha i miednicy w postaci fartucha z dwuwarstwową powłoką ołowiową. Szczepienia ciężarnych kobiet wykonywane są na ich życzenie i zgodnie z rekomendacją lekarza. Tzw. żywe szczepionki nie są im podawane. Badania wykonane w punktach innych niż wymienione poniżej, nawet w Stanach Zjednoczonych, nie będą akceptowane. Document no.: IV/F11/POL Revision date: April 2014 Strona 1 z 4

6 Najpierw należy skontaktować się z jednym z lekarzy wymienionych poniżej i wyznaczyć termin wizyty. WARSZAWA Badania Ogólne. Wszystkie szczepienia są wykonywane w gabinecie lekarskim: Lek. med. Andrzej Gajer Lek. med. Joanna Gryglewicz Wilanów Family Practice ul. Kosiarzy 37/90, Warszawa Tel , tel. komórkowy (wyłącznie dla wizyt u dra Gajera) RTG: Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-18:00 oraz soboty w godz. 9:00-12: Strona internetowa: 1. Centralne Laboratorium Radiologiczne ul. Waryńskiego 9, Warszawa tel , Laboratorium czynne od poniedziałku do piątku w godz.7:00-18: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Ul. Płocka 26, Warszawa tel Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Ul. Działdowska 1, Warszawa tel Szpital Medicover (wyłącznie dzieci na podstawie skierowania od lekarza) Al. Rzeczpospolitej 5, Warszawa Testy kiłowe: 1. Lek. med. Andrzej Gajer, lek. med. Joanna Gryglewicz Wilanów Family Practice ul. Kosiarzy 37/90, Warszawa Tel , tel. komórkowy (wyłącznie dla wizyt u A. Gajera) 2. Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, Akademia Medyczna, II piętro ul. Koszykowa 82A, Warszawa tel Krew pobierana jest w dni robocze w godz. 8:00-14: Centralne Laboratorium Radiologiczne ul. Waryńskiego 9, Warszawa tel , Laboratorium czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00. Document no.: IV/F11/POL Issue/revision date: April 2014 Strona 2 z 4

7 RTG 4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Nobla 2, Warszawa tel , , , Próbki krwi pobierane są w dni robocze w godz. 7:00-13: Lek. med. Anna Pospieszałowska-Furtak CenterMed ul. Łazarza 14, Kraków tel KRAKÓW Wszystkie potrzebne szczepienia są wykonywane w gabinecie lekarskim. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-21: Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla ul. Skarbowa 4, Kraków tel (w godz. 8:00-15:00), (czynne całodobowo) 2. CenterMed ul. Łazarza 14, Kraków tel Testy kiłowe 1. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla ul. Skarbowa 4, Kraków tel (w godz. 8:00-15:00), (czynne całodobowo) 2. CenterMed ul. Łazarza 14, Kraków tel BADANIA LEKARSKIE W MIŃSKU, BIAŁORUŚ Lek. med. Valiantsina Artsiukhina Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organization for Migration IOM) Gorny Pereulok 3, Mińsk , Białoruś Tel.: , , Document no.: IV/F11/POL Issue/revision date: April 2014 Strona 3 z 4

8 INFORMACJA O SZCZEPIENIACH Zgodnie z amerykańskim prawem imigracyjnym osoby ubiegające się o niektóre wizy muszą otrzymać wymienione niżej szczepienia, zanim będzie można wydać im wizę. Osoby ubiegające się o wizę K (należącą do kategorii wiz nieimigracyjnych) nie są zobowiązane do posiadania pełnej karty szczepień. Departament Stanu zaleca jednak osobom ubiegającym się o wizę K, aby spełniły ten wymóg przed wjazdem na teren Stanów Zjednoczonych. Opłata za wypełnienie karty szczepień jest włączona do opłaty za badanie ogólne uiszczonej u lekarza. Osoby ubiegające się o wizę K powinny mieć świadomość, że kompletna karta szczepień będzie konieczna do przedstawienia władzom imigracyjnym przy ubieganiu się o zmianę statusu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast osoby ubiegające się o wizy imigracyjne zobowiązane są dostarczyć swoją kartę szczepień na badania lekarskie. Lekarze wyznaczeni przez Ambasadę, wykonujący badania potrzebne do uzyskania wizy, są zobowiązani ustalić, czy osoba ubiegająca się o wizę spełnia wymogi dotyczące szczepień oraz czy ze względów zdrowotnych niektóre z tych szczepień nie są wskazane. Lista chorób, przeciwko którym szczepienia są wymagane : świnka, odra, różyczka, Heine-Medina, tężec, dyfteryt, koklusz, grypa, grypa (wirus typu B), zapalenie wątroby typu A, zapalenie wątroby typu B, ospa wietrzna, pneumokokowe zapalenie płuc, rotawirus, zakażenie meningokokowe. W celu usprawnienia pracy lekarza i zapobieżenia opóźnieniom w procedurze ubiegania się o wizę, wszystkie osoby zgłaszające się na badania lekarskie wymagane do wizy imigracyjnej powinny mieć przy sobie karty szczepień. W celu uzyskania kompletnej karty szczepień należy skontaktować się ze swoim lekarzem, o ile jest ona dostępna. Jeśli nie ma możliwości uzyskania karty szczepień, lekarz przeprowadzający badania ustali, jakie szczepienia dana osoba musi otrzymać, aby spełnić wyżej wymienione wymogi. Tylko lekarz wyznaczony przez Ambasadę może zdecydować, które szczepienia są dla danej osoby wskazane ze względów zdrowotnych biorąc pod uwagę wiek, uprzednio przebyte choroby oraz obecny stan zdrowia. Document no.: IV/F11/POL Issue/revision date: April 2014 Strona 4 z 4

9 A M E R I C A N E M B A S S Y I M M I G R A N T V I S A S E C T I O N Piękna 12, Warszawa Infoline: (14:00-16:00) МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР Вам необходимо пройти полный медицинский осмотр до назначенного числа собеседования с консулом. Медосмотр займет больше чем один день и две визиты у врача могут быть необходимы. Медосмотр и лабораторные анализы должны проводиться только в нижеуказанных местах. Для удостоверения личности, каждый желающий получить визу, обязан предъявить свой паспорт и всюду, где он/а проходит медосмотр, а также принести две цветные фотографии. Вaм также необходимо будет сообщить номер своего иммиграционного дела. Оплату за общий медосмотр, включая оформление записи прививок, стоимостью в 300,- польских злотых с человека (согласно договору с Посольством США в Варшаве), надо произвести непосредственно у врача. Дополнительная оплата взимается за скрининг-тест для выявления латентного туберкулеза (туберкулиновая проба TST или тест IGRA) и за все необходимые вакцинации. Оплата за рентгенограммы или анализы крови производится непосредственно в кассах клиник или лабораторий, в которых вы их делали. В Беларуси оплата за медицинский осмотр и анализы может быть другая. Результаты медосмотра действительны в течение шести месяцев. Однако это может быть ограничено до 3 месяцев по состоянию здоровья. В любом случае действительность визы будет ограничена сроком действительности медосмотра. Медосмотр состоит из следующих компонентов: анализа на туберкулез (TST или тест IGRA) для всех детей в возрасте 2-14 лет, рентгенограммы грудной клетки и анализа крови на сифилис для лиц, которым 15 лет или больше, общего медицинского осмотра, а также прививок. Все заявители на визу, которым 15 лет или больше, должны сделать рентгенограмму грудной клетки, чтобы обнаружить подозрение инфекции туберкулезом. Некоторые заявители будут направлены на дальнейшую диагностику, чтобы подтвердить или исключить инфекцию туберкулезом. Дети, у которых положительный результат теста TST/IGRA, будут вынуждены сделать рентгенограмму грудной клетки и дальнейшую диагностику по усмотрению врача. Каждый человек моложе 16 лет, должен принести свою Детскую Медицинскую Карту (Child s Health Book). Детей моложе 14 лет должен сопровождать один из родителей или покровителей. Рентгенограмму грудной клетки на дискете, компакт-диске или снимке необходимо взять с собой в Соединенные Штаты. Беременные женщины, которые теперь вынуждены делать рентген грудной клетки, могут решить сделать его после родов. Беременные женщины вынуждены предоставить письменное согласие на рентген. Беременным женщинам рентген грудной клетки будет делан при использовании защитного фартука на живот и таз содержащего два слоя свинца. Прививки беременным женщинам делаются только по их желанию и согласно рекомендации врача. Живые прививки для беременных женщин не используются. Медицинские осмотры, проводимые в других местах кроме нижеуказанных (даже в США), не признаются. Document no.: IV/F11/RUS Page 1 of 4 Revision date: April 2014

10 Во-первых, вам надо договориться по телефону о дате визита у одного из нижеуказанных врачей. ВАРШАВА Общий медицинский осмотр. Все прививки делаются в нижеуказанном медцентре. Д-р Andrzej Gajer (Анджей Гаер), Д-р Joanna Gryglewicz (Иоанна Грыглевич) Wilanow Family Practice ul. Kosiarzy 37/90 (ул. Косяржы 37/90), Варшава Телефон: (48) (22) ; cотовый телефон: (только для визитов у А. Гаера) Время работы с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00; 9:00-12:00 по субботам. Сайт: Рентгенограммы 1. Centralne Laboratorium Radiologiczne (Центральная рентгенологическая лаборатория) ul.waryńskiego 9 (ул. Варинскего 9), Варшава Телефон: (48) (22) , (48) (22) Лаборатория работает с понедельника по пятницу с 7:00 до 18: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie (Институт туберкулеза и заболеваний легких) ul. Płocka 26 (ул. Плоцка 26), Варшава Телефон: (48) (22) Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie (Самостоятельная публичная клиническая детская больница в Варшаве) ul. Działdowska 1 (ул. Диалдовска 1), Варшава Телефон: (48) (22) Szpital Medicover (Больница Медиковер) - только дети по направлению врача Al. Rzeczpospolitej 5 (ал. Ржечпосполитей 5), Варшава Сифилис 1. Д-р Andrzej Gajer (Анджей Гаер), Д-р Joanna Gryglewicz (Иоанна Грыглевич) Wilanow Family Practice ul. Kosiarzy 37/90 (ул. Косяржы 37/90), Варшава Телефон: (48) (22) ; cотовый телефон: (только для визитов у А. Гаера) 2. Akademia Medyczna, Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, II piętro (Медицинская академия, Центр диагностики и лечения половых болезней, III этаж) ul. Koszykowa 82A (ул. Кошикова 82A), Варшава Телефон: (48) (22) Кровь для анализов принимается по рабочим дням с 8:00 до 14: Centralne Laboratorium Radiologiczne (Центральная рентгенологическая лаборатория) ul. Waryńskiego 9 (ул. Варинскего 9), Варшава Телефон: (48) (22) , (48) (22) Лаборатория работает с понедельника по пятницу с 7:00 до 18:00 Document no.: IV/F11/RUS Page 2 of 4 Revision date: April 2014

11 4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Районная донорская станция и центр гемотерапии) ul. Nobla 2 (ул. Нобла 2), Варшава Телефон: (48) (22) , (48) (22) , (48) (22) , (48) (22) Кровь для анализов принимается по рабочим дням с 7:00 до 13:00. КРАКОВ 1. Д-р Anna Pospieszałowska-Furtak (Анна Поспешаловска-Фуртак) CenterMed (ЦентерМед) ul. Łazarza 14 (ул. Лазажа 14), Краков Телефон: (48) (12) Все прививки делаются в вышеуказанном медцентре. Записаться на прием можно ежедневно с понедельника по пятницу с 7:00 до 21:00. Рентген Cифилис 1. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla (Специализированная больница им. Иозефа Дитла) ul. Skarbowa 4 (ул. Скарбова 4), Краков Телефон: (48) (12) (с 8:00 до 15:00), (48) (12) (круглосуточно) 2. CenterMed (ЦентерМед) ul. Łazarza 14 (ул. Лазажа 14), Краков Телефон: (48) (12) Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla (Специализированная больница им. Иозефа Дитла) ul. Skarbowa 4 (ул. Скарбова 4), Краков Телефон: (48) (12) (с 8:00 до 15:00), (48) (12) (круглосуточно) 2. CenterMed (ЦентерМед) ul. Łazarza 14 (ул. Лазажа 14), Краков Телефон: (48) (12) МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР В МИНСКЕ, БЕЛАРУСЬ Врач Валентина Артюхина (Valiantsina Artsiukhina) МОМ Международная организация по миграции Отдел по работе с мигрантами Горный переулок, , г. Минск Республика Беларусь тел , , Document no.: IV/F11/RUS Page 3 of 4 Revision date: April 2014

12 ИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНАЦИИ Согласно иммиграционному закону Соединенных Штатов обращающиеся за некоторыми визами должны получить вакцинации против нижеследующих заболеваний до того, как визы будут открыты. Лица обращающиеся за визами К (принадлежащими к категории неиммиграционных виз), не обязаны иметь полную запись прививок. Однако, Государственный департамент США рекомендует всем обращающимся за визами К выполнить требования о вакцинации до выезда в Соединенные Штаты. Оплата за оформление записи прививок включена в оплату за общий медосмотр. Каждый обращающийся за визой К должен отдавать себе отчет в том, что полная запись прививок будет необходима для предоставления иммиграционным службам в США во время оформления статуса постоянного жителя США. Однако все обращающиеся за иммиграционными визами должны принести свою запись прививок на медосмотр. Удостоверенные посольством врачи проводящие медицинский осмотр обращающихся за визами обязаны проверить выполняют ли они требования о вакцинации, а также не являются ли медицински целесообразными прививки против нижеуказанных заболеваний: свинка, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, столбняк-дифтерия, коклюш, грипп, грипп-б (HIB), гепатит-а, гепатит-б, ветряная оспа, пневмококковое воспаление легких, ротавирус, менингококковая инфекция. Чтобы помочь врачу медкомиссии и одновременно избежать замедлений в оформлении визы, все обращающиеся за ними должны во время медосмотра представить свидетельства о прохождении вакцинации. Пытающиеся получить визу должны обратиться к своему врачу за копией свидетельств о вакцинации, если они доступны. Если у вас нет таких свидетельств, врач медкомиссии обсудит вместе с вами, прививки против каких заболеваний вам необходимо сделать, чтобы выполнить требования. Только врач медкомиссии может определить, против каких перечисленных выше заболеваний вам следует сделать прививки с медицинской точки зрения, учитывая ваш возраст, перенесенные заболевания и текущее состояние здоровья. Document no.: IV/F11/RUS Page 4 of 4 Revision date: April 2014

BADANIA LEKARSKIE. Osoby ubiegające się o wizy imigracyjne zobowiązane są dostarczyć swoją kartę szczepień na ogólne badania lekarskie.

BADANIA LEKARSKIE. Osoby ubiegające się o wizy imigracyjne zobowiązane są dostarczyć swoją kartę szczepień na ogólne badania lekarskie. BADANIA LEKARSKIE Cykl badań lekarskich powinien być zakończony przed wyznaczonym terminem rozmowy z Konsulem. Badania lekarskie oraz testy laboratoryjne wykonywane są pod adresami podanymi poniżej. Każda

Bardziej szczegółowo

BADANIA LEKARSKIE. Duże zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej należy zabrać ze sobą do Stanów Zjednoczonych. Nie trzeba przywozić go do Ambasady.

BADANIA LEKARSKIE. Duże zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej należy zabrać ze sobą do Stanów Zjednoczonych. Nie trzeba przywozić go do Ambasady. BADANIA LEKARSKIE Cykl badań lekarskich powinien być zakończony przed wyznaczonym terminem rozmowy z Konsulem. Badania lekarskie oraz testy laboratoryjne wykonywane są pod adresami podanymi poniżej. Każda

Bardziej szczegółowo

BADANIA LEKARSKIE. Duże zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej należy zabrać ze sobą do Stanów Zjednoczonych. Nie trzeba przywozić go do Ambasady.

BADANIA LEKARSKIE. Duże zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej należy zabrać ze sobą do Stanów Zjednoczonych. Nie trzeba przywozić go do Ambasady. BADANIA LEKARSKIE Cykl badań lekarskich powinien być zakończony przed wyznaczonym terminem rozmowy z Konsulem. Badania lekarskie oraz testy laboratoryjne wykonywane są pod adresami podanymi poniżej. Każda

Bardziej szczegółowo

BADANIA LEKARSKIE. Osoby ubiegające się o wizy imigracyjne zobowiązane są dostarczyć swoją kartę szczepień na ogólne badania lekarskie.

BADANIA LEKARSKIE. Osoby ubiegające się o wizy imigracyjne zobowiązane są dostarczyć swoją kartę szczepień na ogólne badania lekarskie. BADANIA LEKARSKIE Cykl badań lekarskich powinien być zakończony przed wyznaczonym terminem rozmowy z Konsulem. Badania lekarskie oraz testy laboratoryjne wykonywane są pod adresami podanymi poniżej. Każda

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Prawo do wolności i etyka szczepień. Zbigniew Szawarski Narodowy Instytut Zdrowia PZH Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN z.szawarski@uw.edu.

Prawo do wolności i etyka szczepień. Zbigniew Szawarski Narodowy Instytut Zdrowia PZH Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN z.szawarski@uw.edu. Prawo do wolności i etyka szczepień Zbigniew Szawarski Narodowy Instytut Zdrowia PZH Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN z.szawarski@uw.edu.pl Innowacje w systemie szczepień ochronnych obraz Polski na

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie

Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie Źródło: http://cskmswia.pl Wygenerowano: Środa, 21 października 2015, 08:38 Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie Przychodnia Medycyny Rodzinnej CSK MSW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND APPLICATION FORM Overseas Criminal Record Check POLAND Overseas Criminal Record Check Application Form Guidance Notes This application form captures the data required by GB Group Plc, in order to process

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen!

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen! Szanowni Rodzice, ikuchnia jest wirtualną platformą, dzięki której można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis utrzymany jest w duchu prostoty i przejrzystości, jednak, jeśli mają Państwo jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

bab.la Фразы: Иммиграция Документация Польский-Польский

bab.la Фразы: Иммиграция Документация Польский-Польский Документация : Общее Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Спросить, где найти форму Kiedy został wydany Kiedy został wydany Спросить, когда был выдан Gdzie został wydany Gdzie został

Bardziej szczegółowo

POLISH 12 ZAWIADOMIENIE DLA RODZIC W ZAPOMOGA SZKOLNA (EDUCATION MAINTENANCE ALLOWANCE) Szko a: Telefon: Drodzy Rodzice/Opiekunowie, Jeúli posiadacie PaÒstwo KartÍ Ulg Zdrowotnych (Health Benefit Card),

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2015 ROKU

SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2015 ROKU Rzeczpospolita Polska Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii National Institute of Public Health National Institute of Hygiene Department of Epidemiology Główny

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie

Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Źródło: http://www.cskmswia.pl/csk/kliniki-i-poradnie/przychodnie-i-poliklin/8608,przychodnia-medycyny-rodzinnej-z-centrum-szcze pien-ul-woloska-137-w-warszawie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KIK/02. Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu UdSC w Białej Podlaskiej

PROJEKT KIK/02. Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu UdSC w Białej Podlaskiej PROJEKT KIK/02 Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu UdSC w Białej Podlaskiej PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia w Szkocji dla osób przyjeżdzających do pracy w Szkocji

Służba zdrowia w Szkocji dla osób przyjeżdzających do pracy w Szkocji English Polish / Polski Health care in Scotland for people coming to Scotland to work In Scotland, most health care is provided by the National Health Service (NHS). If you are coming from overseas to

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Baptist Church Records

Baptist Church Records Baptist Church Records The Baptist religion was a religious minority in Poland, making it more difficult to know when and where records of this religion might be available. In an article from Rodziny,

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 DSS.228.19.2017.MK Wrocław, dnia 4 sierpnia 2017 roku Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 Na liście znajdują się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

Plan leczenia Treatment Plan

Plan leczenia Treatment Plan Plan leczenia Treatment Plan Polish / Polski Contents 1. Contents 2. Examination 3. Periodontitis ( Gum Disease ) 4. Treatment 5. Root Treatment 6. Crown 7. Extraction 8. Dentures 9. Exemption 10. HC2

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień

Załącznik nr 2 Wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień Załącznik nr 2 Wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień UWAGI - Międzynarodowa Książeczka Szczepień składa się z 16 stron wraz z okładką, oprawa kartonowa, format A-6, o wymiarach: 8,5 cm x 12,5 cm.:

Bardziej szczegółowo