MEDICAL EXAMINATIONS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDICAL EXAMINATIONS"

Transkrypt

1 A M E R I C A N E M B A S S Y I M M I G R A N T V I S A S E C T I O N Piękna 12, Warsaw Infoline: (14:00-16:00) MEDICAL EXAMINATIONS The medical examination process should be completed before the visa appointment. This examination will take more than one day to complete and two visits to a panel physician may be required. The medical examination and laboratory tests may only be done at the addresses given below. Each applicant is required to show his/her passport as identification at each step of the medical examination process and bring two color photos. You may be required to present your visa case number. The per-person fee for a physical exam, which has been established in agreement with the American Embassy in Warsaw, is 300 PLN paid directly to the physician, and includes completing the vaccination report. An additional fee is charged for tests screening for latent tuberculosis (TST-tuberculin test or IGRA-test) and for every required vaccination. Fees for the chest X-ray or blood tests are paid directly to the clinics or labs where they are performed. Different rates may apply in Belarus. Maximum validity of medical examination results is six months unless limited to 3 months due to health condition. In any case, your visa will be limited to the validity date of the exam. The medical examination consists of the following components: Tuberculosis Test (TST or IGRA test) for all children ages 2-14, chest X-ray and blood test for syphilis for adults ages 15 and older, general physical examination, and vaccinations. All applicants ages 15 and older should have a chest X-ray to detect suspicion of tuberculosis infection. Some applicants will be referred for further diagnostics to exclude or confirm tuberculosis infection. In case of children with positive TST/IGRA test, they will be required to have a chest x-ray and further diagnostics at the discretion of the panel physician. Applicants below 16 years of age should bring their Child's Health Book. Children under 14 should be accompanied by at least one parent or a guardian. Applicants are required to bring the chest X-ray diskette/cd-rom/film with them to the United States. Pregnant visa applicants, who are now required to have a chest X- ray may choose to postpone it until delivery. Pregnant women must provide written consent for the chest X-ray. Pregnant women receiving chest radiographs will be provided abdominal and pelvic protection with double-layer, wrap-around lead shields. Immunizations for pregnant women are done only at their request and upon the recommendation of the panel physician. Live vaccines are not administered to pregnant women. Medical examination from physicians or clinics other than those listed below, even those from the United States will not be accepted. Document no.: IV/F11 Revision date: April 2014 Page 1 of 4

2 First you have to contact and schedule an appointment with a panel physician listed below. WARSZAWA (WARSAW) Physical Examination. All vaccinations can be done at the office: Andrzej Gajer, M.D. Joanna Gryglewicz, M.D. Wilanow Family Practice 37/90 Kosiarzy St., Warsaw Phone , cell phone (only for appointments with A. Gajer) X-ray : Office hours: Monday through Friday 11:00-18:00; Saturdays 9:00-12: Website: www. wilanowfamilypractice.pl 1. Central X-Ray Laboratory 9 Waryńskiego St., Warsaw tel , Open Monday through Friday between 7:00-18: Institute of Tuberculosis and Lungs Diseases 26 Plocka St., Warsaw tel Independent Public Children s Hospital 1 Dzialdowska St., Warsaw tel Hospital Medicover (only children based on panel physician s referral) Al. Rzeczpospolitej 5, Warsaw Syphilis Blood Screening: 1. Andrzej Gajer, M.D., Joanna Gryglewicz, M.D. Wilanow Family Practice 37/90 Kosiarzy St., Warsaw Phone , cell phone (only for appointments with A. Gajer) 2. Center for Diagnosis and Treatment of Sexually Transmitted Diseases, Medical Academy, 2nd floor, 82A Koszykowa St., Warsaw Phone Blood samples are taken every working day between 8:00-14:00 3. Central X-Ray Laboratory 9 Waryńskiego St., Warsaw tel , Open Monday through Friday between 7:00-18:00. Document no.: IV/F11 Revision date: April 2014 Page 2 of 4

3 4. Regional Blood and Hemotherapy Center 2 Nobla St., Warsaw Phone , , , Blood samples are taken every working day between 7:00-13:00. KRAKÓW (CRACOW) 1. Anna Pospieszałowska-Furtak, M.D. CenterMed Clinic 14 Łazarza St., Cracow tel All required vaccinations can be done at the doctor s office. Registration Monday through Friday between 7:00-21:00 X-ray: 1. J. Dietl Specialty Hospital 4 Skarbowa St., Cracow Phone (between 8:00-15:00), (operating 24 hours/day) 2. CenterMed Clinic 14 Łazarza St., Cracow Phone Syphilis Blood Screening: 1. J. Dietl Specialty Hospital 4 Skarbowa St., Cracow Phone (between 8:00-15:00), (operating 24 hours/day) 2. CenterMed Clinic 14 Łazarza St., Cracow Phone MEDICAL EXAMINATIONS IN MINSK, BELARUS Valiantsina Artsiukhina, M.D. IOM International Organization for Migration Operations Unit, 3 Gorny Pereulok, Minsk , Belarus Tel.: , , Document no.: IV/F11 Revision date: April 2014 Page 3 of 4

4 VACCINATION REQUIREMENTS U.S. immigration law requires certain categories of visa applicants to obtain the vaccinations listed below prior to the issuance of a visa. As non-immigrant visa applicants, K visa applicants technically are not subject to the vaccination requirement. However, the Department of State strongly encourages K visa applicants to meet the vaccination requirements before admission to the United States. The vaccination assessment is included in the general fee paid to the panel physician. K visa applicants will need to have a full vaccination report completed before their adjustment to legal status in the U.S. Immigrant visa applicants, however, must submit this report as part of the medical examination process. Panel physicians who conduct medical examinations on behalf of visa applicants are required to verify that visa applicants meet the vaccination requirement, or that it is medically inappropriate for the visa applicant to receive one or more of the listed vaccinations: mumps, measles, rubella, polio, tetanus and diphtheria toxoids, pertussis, influenza, influenzae type B (HIB), hepatitis A, hepatitis B, varicella, pneumococcal, rotavirus, meningococcal. To assist the panel physician, and to avoid processing delays, all visa applicants should have their vaccination records available for the physician s review at the time of the medical examination. Visa applicants should consult with their regular health care provider to obtain a copy of their immunization record, if one is available. If you do not have a vaccination record, the panel physician will work with you to determine which vaccinations you may need to meet the requirements. Only a physician can determine which of the listed vaccinations are medically appropriate for you, given your age, medical history and current medical condition. Document no.: IV/F11 Revision date: April 2014 Page 4 of 4

5 A M B A S A D A A M E R Y K A Ń S K A S E K C J A W I Z I M I G R A C Y J N Y C H ul. Piękna 12, Warszawa Infolinia: w godzinach BADANIA LEKARSKIE Cykl badań lekarskich powinien być zakończony przed wyznaczonym terminem rozmowy z Konsulem. Badania lekarskie trwają dłużej niż jeden dzień i mogą wymagać dwóch wizyt u lekarza. Badania lekarskie oraz testy laboratoryjne wykonywane są wyłącznie pod adresami podanymi poniżej. Każda osoba ubiegająca się o wizę musi przedstawić swój paszport w celu identyfikacji w każdym z punktów badań lekarskich, a dodatkowo przynieść dwa kolorowe zdjęcia. Może być konieczne przedstawienie numeru sprawy imigracyjnej. Opłatę w wysokości 300 PLN od osoby (za badanie ogólne wraz z opłatą manipulacyjną za wypełnienie karty szczepień) należy uiścić bezpośrednio u lekarza. Opłata ta jest zgodna z umową zawartą z Ambasadą USA w Warszawie. Badania na gruźlicę utajoną (próba tuberkulinowa lub test IGRA) oraz wszystkie wymagane szczepienia wiążą się z dodatkową opłatą. Opłaty za zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej oraz badanie krwi należy wnieść bezpośrednio w klinice lub laboratorium w miejscu wykonania. Na Białorusi mogą obowiązywać inne opłaty za testy laboratoryjne i badania lekarskie. Wyniki badań lekarskich ważne są sześć miesięcy, chyba że w związku ze stanem zdrowia osoby ubiegającej się o wizę ważność badań zostanie ograniczona do 3 miesięcy. W każdym przypadku ważność wizy zostanie ograniczona do okresu ważności badań. Badanie lekarskie składa się z następujących elementów: badania na gruźlicę (próba tuberkulinowa lub test IGRA) dla wszystkich dzieci w wieku 2-14 lat, prześwietlenia klatki piersiowej oraz badania krwi (testy kiłowe) dla osób od 15. roku życia, ogólnego badania lekarskiego oraz szczepień. Wszystkie osoby ubiegające się o wizę w wieku 15 lat i starsze powinny wykonać prześwietlenie klatki piersiowej w celu wykrycia podejrzenia zakażenia gruźlicą. Niektóre osoby zostaną skierowane na dalszą diagnostykę, aby wykluczyć lub potwierdzić zakażenie gruźlicą. Od dzieci z pozytywnym wynikiem próby tuberkulinowej lub testu IGRA będzie wymagane zrobienie prześwietlenia klatki piersiowej oraz poddanie się dalszej diagnostyce według uznania lekarza. Każda osoba poniżej 16 roku życia powinna przynieść swoją "Książeczkę Zdrowia Dziecka" (Child's Health Book). Dzieciom poniżej 14 roku życia powinno towarzyszyć przynamniej jedno z rodziców lub opiekun. Duże zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej lub jego zapis na dyskietce lub płycie CD należy zabrać ze sobą do Stanów Zjednoczonych. Kobiety w ciąży, od których obecnie wymagane jest wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej, mogą zdecydować się odłożyć je do czasu rozwiązania. Ciężarne kobiety muszą wyrazić pisemną zgodę na wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Dla kobiet w ciąży, którym robione będzie prześwietlenie klatki piersiowej, zastosowana zostanie osłona na okolice brzucha i miednicy w postaci fartucha z dwuwarstwową powłoką ołowiową. Szczepienia ciężarnych kobiet wykonywane są na ich życzenie i zgodnie z rekomendacją lekarza. Tzw. żywe szczepionki nie są im podawane. Badania wykonane w punktach innych niż wymienione poniżej, nawet w Stanach Zjednoczonych, nie będą akceptowane. Document no.: IV/F11/POL Revision date: April 2014 Strona 1 z 4

6 Najpierw należy skontaktować się z jednym z lekarzy wymienionych poniżej i wyznaczyć termin wizyty. WARSZAWA Badania Ogólne. Wszystkie szczepienia są wykonywane w gabinecie lekarskim: Lek. med. Andrzej Gajer Lek. med. Joanna Gryglewicz Wilanów Family Practice ul. Kosiarzy 37/90, Warszawa Tel , tel. komórkowy (wyłącznie dla wizyt u dra Gajera) RTG: Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-18:00 oraz soboty w godz. 9:00-12: Strona internetowa: 1. Centralne Laboratorium Radiologiczne ul. Waryńskiego 9, Warszawa tel , Laboratorium czynne od poniedziałku do piątku w godz.7:00-18: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Ul. Płocka 26, Warszawa tel Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Ul. Działdowska 1, Warszawa tel Szpital Medicover (wyłącznie dzieci na podstawie skierowania od lekarza) Al. Rzeczpospolitej 5, Warszawa Testy kiłowe: 1. Lek. med. Andrzej Gajer, lek. med. Joanna Gryglewicz Wilanów Family Practice ul. Kosiarzy 37/90, Warszawa Tel , tel. komórkowy (wyłącznie dla wizyt u A. Gajera) 2. Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, Akademia Medyczna, II piętro ul. Koszykowa 82A, Warszawa tel Krew pobierana jest w dni robocze w godz. 8:00-14: Centralne Laboratorium Radiologiczne ul. Waryńskiego 9, Warszawa tel , Laboratorium czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00. Document no.: IV/F11/POL Issue/revision date: April 2014 Strona 2 z 4

7 RTG 4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Nobla 2, Warszawa tel , , , Próbki krwi pobierane są w dni robocze w godz. 7:00-13: Lek. med. Anna Pospieszałowska-Furtak CenterMed ul. Łazarza 14, Kraków tel KRAKÓW Wszystkie potrzebne szczepienia są wykonywane w gabinecie lekarskim. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-21: Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla ul. Skarbowa 4, Kraków tel (w godz. 8:00-15:00), (czynne całodobowo) 2. CenterMed ul. Łazarza 14, Kraków tel Testy kiłowe 1. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla ul. Skarbowa 4, Kraków tel (w godz. 8:00-15:00), (czynne całodobowo) 2. CenterMed ul. Łazarza 14, Kraków tel BADANIA LEKARSKIE W MIŃSKU, BIAŁORUŚ Lek. med. Valiantsina Artsiukhina Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organization for Migration IOM) Gorny Pereulok 3, Mińsk , Białoruś Tel.: , , Document no.: IV/F11/POL Issue/revision date: April 2014 Strona 3 z 4

8 INFORMACJA O SZCZEPIENIACH Zgodnie z amerykańskim prawem imigracyjnym osoby ubiegające się o niektóre wizy muszą otrzymać wymienione niżej szczepienia, zanim będzie można wydać im wizę. Osoby ubiegające się o wizę K (należącą do kategorii wiz nieimigracyjnych) nie są zobowiązane do posiadania pełnej karty szczepień. Departament Stanu zaleca jednak osobom ubiegającym się o wizę K, aby spełniły ten wymóg przed wjazdem na teren Stanów Zjednoczonych. Opłata za wypełnienie karty szczepień jest włączona do opłaty za badanie ogólne uiszczonej u lekarza. Osoby ubiegające się o wizę K powinny mieć świadomość, że kompletna karta szczepień będzie konieczna do przedstawienia władzom imigracyjnym przy ubieganiu się o zmianę statusu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast osoby ubiegające się o wizy imigracyjne zobowiązane są dostarczyć swoją kartę szczepień na badania lekarskie. Lekarze wyznaczeni przez Ambasadę, wykonujący badania potrzebne do uzyskania wizy, są zobowiązani ustalić, czy osoba ubiegająca się o wizę spełnia wymogi dotyczące szczepień oraz czy ze względów zdrowotnych niektóre z tych szczepień nie są wskazane. Lista chorób, przeciwko którym szczepienia są wymagane : świnka, odra, różyczka, Heine-Medina, tężec, dyfteryt, koklusz, grypa, grypa (wirus typu B), zapalenie wątroby typu A, zapalenie wątroby typu B, ospa wietrzna, pneumokokowe zapalenie płuc, rotawirus, zakażenie meningokokowe. W celu usprawnienia pracy lekarza i zapobieżenia opóźnieniom w procedurze ubiegania się o wizę, wszystkie osoby zgłaszające się na badania lekarskie wymagane do wizy imigracyjnej powinny mieć przy sobie karty szczepień. W celu uzyskania kompletnej karty szczepień należy skontaktować się ze swoim lekarzem, o ile jest ona dostępna. Jeśli nie ma możliwości uzyskania karty szczepień, lekarz przeprowadzający badania ustali, jakie szczepienia dana osoba musi otrzymać, aby spełnić wyżej wymienione wymogi. Tylko lekarz wyznaczony przez Ambasadę może zdecydować, które szczepienia są dla danej osoby wskazane ze względów zdrowotnych biorąc pod uwagę wiek, uprzednio przebyte choroby oraz obecny stan zdrowia. Document no.: IV/F11/POL Issue/revision date: April 2014 Strona 4 z 4

9 A M E R I C A N E M B A S S Y I M M I G R A N T V I S A S E C T I O N Piękna 12, Warszawa Infoline: (14:00-16:00) МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР Вам необходимо пройти полный медицинский осмотр до назначенного числа собеседования с консулом. Медосмотр займет больше чем один день и две визиты у врача могут быть необходимы. Медосмотр и лабораторные анализы должны проводиться только в нижеуказанных местах. Для удостоверения личности, каждый желающий получить визу, обязан предъявить свой паспорт и всюду, где он/а проходит медосмотр, а также принести две цветные фотографии. Вaм также необходимо будет сообщить номер своего иммиграционного дела. Оплату за общий медосмотр, включая оформление записи прививок, стоимостью в 300,- польских злотых с человека (согласно договору с Посольством США в Варшаве), надо произвести непосредственно у врача. Дополнительная оплата взимается за скрининг-тест для выявления латентного туберкулеза (туберкулиновая проба TST или тест IGRA) и за все необходимые вакцинации. Оплата за рентгенограммы или анализы крови производится непосредственно в кассах клиник или лабораторий, в которых вы их делали. В Беларуси оплата за медицинский осмотр и анализы может быть другая. Результаты медосмотра действительны в течение шести месяцев. Однако это может быть ограничено до 3 месяцев по состоянию здоровья. В любом случае действительность визы будет ограничена сроком действительности медосмотра. Медосмотр состоит из следующих компонентов: анализа на туберкулез (TST или тест IGRA) для всех детей в возрасте 2-14 лет, рентгенограммы грудной клетки и анализа крови на сифилис для лиц, которым 15 лет или больше, общего медицинского осмотра, а также прививок. Все заявители на визу, которым 15 лет или больше, должны сделать рентгенограмму грудной клетки, чтобы обнаружить подозрение инфекции туберкулезом. Некоторые заявители будут направлены на дальнейшую диагностику, чтобы подтвердить или исключить инфекцию туберкулезом. Дети, у которых положительный результат теста TST/IGRA, будут вынуждены сделать рентгенограмму грудной клетки и дальнейшую диагностику по усмотрению врача. Каждый человек моложе 16 лет, должен принести свою Детскую Медицинскую Карту (Child s Health Book). Детей моложе 14 лет должен сопровождать один из родителей или покровителей. Рентгенограмму грудной клетки на дискете, компакт-диске или снимке необходимо взять с собой в Соединенные Штаты. Беременные женщины, которые теперь вынуждены делать рентген грудной клетки, могут решить сделать его после родов. Беременные женщины вынуждены предоставить письменное согласие на рентген. Беременным женщинам рентген грудной клетки будет делан при использовании защитного фартука на живот и таз содержащего два слоя свинца. Прививки беременным женщинам делаются только по их желанию и согласно рекомендации врача. Живые прививки для беременных женщин не используются. Медицинские осмотры, проводимые в других местах кроме нижеуказанных (даже в США), не признаются. Document no.: IV/F11/RUS Page 1 of 4 Revision date: April 2014

10 Во-первых, вам надо договориться по телефону о дате визита у одного из нижеуказанных врачей. ВАРШАВА Общий медицинский осмотр. Все прививки делаются в нижеуказанном медцентре. Д-р Andrzej Gajer (Анджей Гаер), Д-р Joanna Gryglewicz (Иоанна Грыглевич) Wilanow Family Practice ul. Kosiarzy 37/90 (ул. Косяржы 37/90), Варшава Телефон: (48) (22) ; cотовый телефон: (только для визитов у А. Гаера) Время работы с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00; 9:00-12:00 по субботам. Сайт: Рентгенограммы 1. Centralne Laboratorium Radiologiczne (Центральная рентгенологическая лаборатория) ul.waryńskiego 9 (ул. Варинскего 9), Варшава Телефон: (48) (22) , (48) (22) Лаборатория работает с понедельника по пятницу с 7:00 до 18: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie (Институт туберкулеза и заболеваний легких) ul. Płocka 26 (ул. Плоцка 26), Варшава Телефон: (48) (22) Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie (Самостоятельная публичная клиническая детская больница в Варшаве) ul. Działdowska 1 (ул. Диалдовска 1), Варшава Телефон: (48) (22) Szpital Medicover (Больница Медиковер) - только дети по направлению врача Al. Rzeczpospolitej 5 (ал. Ржечпосполитей 5), Варшава Сифилис 1. Д-р Andrzej Gajer (Анджей Гаер), Д-р Joanna Gryglewicz (Иоанна Грыглевич) Wilanow Family Practice ul. Kosiarzy 37/90 (ул. Косяржы 37/90), Варшава Телефон: (48) (22) ; cотовый телефон: (только для визитов у А. Гаера) 2. Akademia Medyczna, Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, II piętro (Медицинская академия, Центр диагностики и лечения половых болезней, III этаж) ul. Koszykowa 82A (ул. Кошикова 82A), Варшава Телефон: (48) (22) Кровь для анализов принимается по рабочим дням с 8:00 до 14: Centralne Laboratorium Radiologiczne (Центральная рентгенологическая лаборатория) ul. Waryńskiego 9 (ул. Варинскего 9), Варшава Телефон: (48) (22) , (48) (22) Лаборатория работает с понедельника по пятницу с 7:00 до 18:00 Document no.: IV/F11/RUS Page 2 of 4 Revision date: April 2014

11 4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Районная донорская станция и центр гемотерапии) ul. Nobla 2 (ул. Нобла 2), Варшава Телефон: (48) (22) , (48) (22) , (48) (22) , (48) (22) Кровь для анализов принимается по рабочим дням с 7:00 до 13:00. КРАКОВ 1. Д-р Anna Pospieszałowska-Furtak (Анна Поспешаловска-Фуртак) CenterMed (ЦентерМед) ul. Łazarza 14 (ул. Лазажа 14), Краков Телефон: (48) (12) Все прививки делаются в вышеуказанном медцентре. Записаться на прием можно ежедневно с понедельника по пятницу с 7:00 до 21:00. Рентген Cифилис 1. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla (Специализированная больница им. Иозефа Дитла) ul. Skarbowa 4 (ул. Скарбова 4), Краков Телефон: (48) (12) (с 8:00 до 15:00), (48) (12) (круглосуточно) 2. CenterMed (ЦентерМед) ul. Łazarza 14 (ул. Лазажа 14), Краков Телефон: (48) (12) Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla (Специализированная больница им. Иозефа Дитла) ul. Skarbowa 4 (ул. Скарбова 4), Краков Телефон: (48) (12) (с 8:00 до 15:00), (48) (12) (круглосуточно) 2. CenterMed (ЦентерМед) ul. Łazarza 14 (ул. Лазажа 14), Краков Телефон: (48) (12) МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР В МИНСКЕ, БЕЛАРУСЬ Врач Валентина Артюхина (Valiantsina Artsiukhina) МОМ Международная организация по миграции Отдел по работе с мигрантами Горный переулок, , г. Минск Республика Беларусь тел , , Document no.: IV/F11/RUS Page 3 of 4 Revision date: April 2014

12 ИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНАЦИИ Согласно иммиграционному закону Соединенных Штатов обращающиеся за некоторыми визами должны получить вакцинации против нижеследующих заболеваний до того, как визы будут открыты. Лица обращающиеся за визами К (принадлежащими к категории неиммиграционных виз), не обязаны иметь полную запись прививок. Однако, Государственный департамент США рекомендует всем обращающимся за визами К выполнить требования о вакцинации до выезда в Соединенные Штаты. Оплата за оформление записи прививок включена в оплату за общий медосмотр. Каждый обращающийся за визой К должен отдавать себе отчет в том, что полная запись прививок будет необходима для предоставления иммиграционным службам в США во время оформления статуса постоянного жителя США. Однако все обращающиеся за иммиграционными визами должны принести свою запись прививок на медосмотр. Удостоверенные посольством врачи проводящие медицинский осмотр обращающихся за визами обязаны проверить выполняют ли они требования о вакцинации, а также не являются ли медицински целесообразными прививки против нижеуказанных заболеваний: свинка, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, столбняк-дифтерия, коклюш, грипп, грипп-б (HIB), гепатит-а, гепатит-б, ветряная оспа, пневмококковое воспаление легких, ротавирус, менингококковая инфекция. Чтобы помочь врачу медкомиссии и одновременно избежать замедлений в оформлении визы, все обращающиеся за ними должны во время медосмотра представить свидетельства о прохождении вакцинации. Пытающиеся получить визу должны обратиться к своему врачу за копией свидетельств о вакцинации, если они доступны. Если у вас нет таких свидетельств, врач медкомиссии обсудит вместе с вами, прививки против каких заболеваний вам необходимо сделать, чтобы выполнить требования. Только врач медкомиссии может определить, против каких перечисленных выше заболеваний вам следует сделать прививки с медицинской точки зрения, учитывая ваш возраст, перенесенные заболевания и текущее состояние здоровья. Document no.: IV/F11/RUS Page 4 of 4 Revision date: April 2014

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące

Bardziej szczegółowo

District 95 Administration Center - 400 South Old Rand Road - Lake Zurich IL 60047-2459 Phone: (847) 438-2831 FAX: (847) 438-6702 www.lz95.

District 95 Administration Center - 400 South Old Rand Road - Lake Zurich IL 60047-2459 Phone: (847) 438-2831 FAX: (847) 438-6702 www.lz95. Dear New District Parents, Welcome to Lake Zurich Community Unit School District 95! I am certain you and your student will find our District 95 schools to be wonderful learning communities filled with

Bardziej szczegółowo

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK)

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK) Form WRS Version 01/2008 Payment Slip Single Application For multiple applications please use the WRS multiple payment slip Section A: Contact details of the person paying for the application 1 Title Mr

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Translation! Translation. Enroll your child(ren) today! See forms inside

Translation! Translation. Enroll your child(ren) today! See forms inside Everyone smiles when Mobile Dental comes to town! Header translation header translation header translation! Your children need regular dental care to stay healthy. Poor oral health can lead to malnutrition,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień

Załącznik nr 2 Wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień Załącznik nr 2 Wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień UWAGI - Międzynarodowa Książeczka Szczepień składa się z 16 stron wraz z okładką, oprawa kartonowa, format A-6, o wymiarach: 8,5 cm x 12,5 cm.:

Bardziej szczegółowo

uszu, pobieranie krwi; porady dotyczące podróży, antykoncepcji, badania okresowe dla mężczyzn i kobiet (w tym porady dietetyczne i antynikotynowe)

uszu, pobieranie krwi; porady dotyczące podróży, antykoncepcji, badania okresowe dla mężczyzn i kobiet (w tym porady dietetyczne i antynikotynowe) GODZINY PRZYJĘĆ LEKARZA: Poniedziałek 8:30-10:00 16:00-17:30 Wtorek 8:30-10:00 16:30-18:00 Środa 8:30-10:00 16:00-17:30 Czwartek 8:30-10:00 Piątek 8:30-10:00 16:00-17:30 Nie trzeba się uprzednio umawiać,

Bardziej szczegółowo

Educational Services Agreement 2014-2015. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych 2014-2015. Entered into in Kraków Lusina on (date)

Educational Services Agreement 2014-2015. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych 2014-2015. Entered into in Kraków Lusina on (date) Educational Services Agreement 2014-2015 Umowa o świadczenie usług edukacyjnych 2014-2015 Entered into in Kraków Lusina on (date) by and between zawarta w Krakowie - Lusinie (data) pomiędzy 1. International

Bardziej szczegółowo

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Poland on Social Security Informacje na temat ubiegania się o australijską rentę starczą na podstawie Umowy między Australią

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

Welcome to Lincolnshire Witamy w Lincolnshire

Welcome to Lincolnshire Witamy w Lincolnshire Welcome to Lincolnshire Witamy w Lincolnshire Welcome to Lincolnshire Witamy w Lincolnshire Contents Welcome to Lincolnshire 6 Maps 10 Money 18 Banks Bills Understanding Telephone Numbers 22 Employment

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna i społeczna w Twoim rejonie

Opieka zdrowotna i społeczna w Twoim rejonie NEWRY AND MOURNE HSS TRUST Opieka zdrowotna i społeczna w Twoim rejonie (How to Obtain Health and Social Care Services in Your Area) Przewodnik pacjenta Ostatnie uaktualnienie: styczeń 2005 TEL. W NAGŁYCH

Bardziej szczegółowo

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE (UPDATED PUBLICATION IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE) UAKTUALNIONY

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work English Health care for people coming to Scotland to work Polish / Polski Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji In Scotland, most health care is provided by the National Health

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce Informator Rights and Obligations of Foreigners in Poland Monika Gwiazda, Dagmara Jachacz, Joanna Oleszkowicz Tomasz Sieniow (red.) Fundacja Instytut

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING Employment Tribunal Service Enquiry Line (Infolinia służb kolegium do spraw zatrudnienia), odpowiednik polskiego sądu pracy. Tu wnosimy skargi na nieuczciwych pracodawców, nieuzasadnione zwolnienia czy

Bardziej szczegółowo

Powszechnym programie przydziałów (Common Selection Scheme)

Powszechnym programie przydziałów (Common Selection Scheme) Powszechnym programie przydziałów (Common Selection Scheme) Bi-lingual Polish English version Niniejsza broszura zawiera podsumowanie zasad stosowanych podczas oceniania potrzeb wnioskodawców oraz przydziałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

Karty Korporacyjnej American Express

Karty Korporacyjnej American Express POLISH ENGLISH PRINT Your Insurance Dokumentacja Documentation for ubezpieczeniowa the American Express dotycząca Zielonej Green Card Corporate Karty Korporacyjnej American Express Zawiera: 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od amerykańskiego Urzędu Skarbowego.

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od amerykańskiego Urzędu Skarbowego. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością zwrotu podatku z USA za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest dostarczenie przez klienta wszystkich kart podatkowych

Bardziej szczegółowo

TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis

TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis Community College 1 ACADEMIC REGULATIONS AND POLICIES AKADEMICKIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance

Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance Polish English Print Karta Korporacyjna American Express American CorporateExpress Card Ubezpieczenie podróży Business TravelwInsurance Section Sekcja 1. 1. Warunki Terms and ubezpieczenia conditions of

Bardziej szczegółowo

48R POL. Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Rodzaje wiz. Op ata za z o enie wniosku POLISH

48R POL. Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Rodzaje wiz. Op ata za z o enie wniosku POLISH Application to visit Australia for tourism or other recreational activities Wniosek o wyjazd do Australii w celach turystycznych lub rekreacyjnych Form 48R POL POLISH PRZED wype nieniem wniosku nale y

Bardziej szczegółowo