Sejm przegłosował: stare karty parkingowe ważne do połowy 2015 r. Autor: Beata Rędziak,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sejm przegłosował: stare karty parkingowe ważne do połowy 2015 r. Autor: Beata Rędziak,"

Transkrypt

1 TĘCZOWA GAZETKA Szanowni Państwo. Zapraszam do zapoznania się z opracowanymi przeze mnie informacjami. Poniższe materiały zostały opracowałam korzystając z następujących źródeł: - Wiedza i myśl, - e-informator portalu niepełnosprawni.pl, - aktów prawnych kancelarii sejmu, - stron internetowych SCON, PFRON I innych. Hanna Waksberg Spis treści SEJM PRZEGŁOSOWAŁ: STARE KARTY PARKINGOWE WAŻNE DO POŁOWY R PFRON ZACHOWA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ... 3 KONFERENCJA DOSTĘPNOŚĆ POLSKA ZMIANY NUMERÓ TELEFONICZNYCH DO SCON... 4 Sejm przegłosował: stare karty parkingowe ważne do połowy 2015 r. Autor: Beata Rędziak, Stare karty parkingowe będą ważne do 30 czerwca 2015 r., a nie do 30 listopada 2014 r. - zdecydował Sejm tuż przed południem 10 października 2014 r. Za przyjęciem procedowanej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym głosowało 447 posłów, jeden był przeciw, a jeden się wstrzymał od głosu. Teraz projektem ustawy zajmie się Senat. Obawa o kumulację wniosków w ostatnim okresie wyznaczonym na wymianę kart parkingowych, niewystarczające środki w zespołach ds. orzekania i wątpliwości interpretacyjne dotyczące nowych przepisów, które weszły w życie po 1 lipca br. to główne argumenty przemawiające za koniecznością wydłużenia terminu ważności starych kart parkingowych do połowy przyszłego roku. Pięć miesięcy nie wystarczyło 9 października przedstawił je na posiedzeniu Sejmu poseł Sławomir Piechota (PO), przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która podjęła inicjatywę ustawodawczą w zakresie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. - Aby właściwie wdrożyć tę procedurę, a zwłaszcza ten element ustawy, który wprowadza nowe karty parkingowe, trzeba tego dodatkowego czasu mówił poseł Piechota podczas pierwszego czytania ustawy w Sejmie.

2 Według posła Piechoty nowe karty to klucz do rzeczywistej zmiany nadużyć w tym obszarze. - Myśleliśmy, że wystarczy pięć miesięcy, od 1 lipca do 30 listopada tego roku, ale ze względu na obawy, o których wspomniałem wcześniej o to, że najwięcej osób przyjdzie w listopadzie, że te osoby będą wymagały dodatkowego orzeczenia o niepełnosprawności, że to z kolei wymaga dodatkowych pieniędzy na dodatkowe posiedzenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, że trzeba pewnej praktyki, żeby wyjaśnić pojawiające się wątpliwości interpretacyjne potrzebny jest ten dodatkowy czas stwierdził przewodniczący sejmowej komisji. Przyjrzeć się sytuacji osób z lekkim stopniem Poseł Piotr Krzysztof Ćwik (PiS) przyznał, że konieczne jest wydłużenie terminu ważności starych kart, gdyż już wiadomo, że komisje orzekające nie zdążą z obsługą wniosków przed 30 listopada br. - Prace nad tą ustawą, którą przyjął parlament, trwały kilkanaście miesięcy. Uczestniczyło w nich wiele instytucji i ustawa została przyjęta przez Sejm. Na etapie jej ustanawiania posłowie Prawa i Sprawiedliwości akcentowali to, że termin, który został zaproponowany, jest nierealny. Dzisiaj można powiedzieć, że okazało się, że mieliśmy rację, i musimy ten termin przesuwać - zaznaczył. Zwrócił także uwagę na to, że konieczne będzie przyjrzenie się sytuacji osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, które utraciły prawo do posiadania kart parkingowych oraz monitorowanie prac komisji orzekających. Poseł Henryk Kmiecik (koło poselskie Bezpieczeństwo i Gospodarka) zwrócił także uwagę na to, że położenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w pobliżu parkomatów byłoby dla nich dużym ułatwieniem. Orzekanie po nowemu Minister Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zwrócił uwagę, że ta inicjatywa poselska jest ważna także ze względu na osoby, które mają orzeczenia innych organów niż powiatowe zespoły. - Dzisiaj rozmawiamy o tym, żeby przedłużyć ten okres do 30 czerwca 2015 r. - mówił. - To jest czas potrzebny na wydanie orzeczeń o niepełnosprawności osobom, które do tej pory posiadały karty parkingowe na podstawie dziś już nieakceptowanych oświadczeń czy orzeczeń, np. ZUS-owskich. Podkreślił także, że udało się uzyskać dodatkowe środki dla powiatowych zespołów ds. orzekania oraz wdrożyć szkolenia dla zespołów orzekających. Obligatoryjne karty dla 80-latków? Tuż przed głosowaniem nad ustawą o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym na piątkowym posiedzeniu Sejmu (10 października) poseł Maciej Banaszak (SLD) uznał, że głosowanie za ustawą jest jak najbardziej słuszne, zadał jednak pytania, czy karty są już w zespołach ds. orzekania oraz jak to się dzieje, że zespoły niekiedy cudownie uzdrawiają osoby z niepełnosprawnością i nie otrzymują one kart.

3 - Karty i inne dokumenty są już w zespołach. Każde postępowanie jest indywidualne i nie stwierdzamy tutaj nieprawidłowości. Myślę, że chodzi o jakąś indywidualną sprawę odpowiedział minister Jarosław Duda. Poseł Banaszak zapowiedział także, że klub SLD złoży w przyszłym tygodniu dodatkowy projekt ustawy, zgodnie z którym osoby, które mają 80 lat i więcej otrzymywałyby kartę parkingową obligatoryjnie. PFRON zachowa osobowość prawną Źródło: PAP/Rynek Zdrowia Zachowanie osobowości prawnej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o rehabilitacji oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych. Za nowelą głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Zgodnie z uchwaloną w 2009 r. ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - PFRON miał zostać przekształcony w państwowy fundusz celowy. Oznaczało to pozbawienie go osobowości prawnej, likwidację rady i zarządu funduszu i przekształcenie PFRON w wyodrębniony rachunek bankowy zarządzany przez biuro podległe Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Pierwotnie przekształcenie PFRON miało nastąpić z początkiem 2012 r., potem termin przesunięto na początek 2015 r. Uchwalona w piątek ustawa stanowi, że PFRON zostanie państwowym funduszem celowym, ale zachowa osobowość prawną i nie zostanie przekształcony w wyodrębniony rachunek bankowy zarządzany przez ministerstwo. Dochody funduszu będą zwolnione od podatku w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Projekty dotyczące przyszłości PFRON złożyły w lipcu 2014 r. kluby PO i SLD. Sejm pracował nad nimi łącznie. Podstawą do uchwalonej nowelizacji stał się projekt PO - bardziej kompleksowy od propozycji SLD (ta sprowadzała się do odsunięcia do 2020 r. wejścia w życie przepisów likwidujących osobowość prawną PFRON).Jak napisano w uzasadnieniu projektu Platformy, dotychczasowa formuła funkcjonowania funduszu, sprawdziła się, a zatem celowe wydaje się jej pozostawienie, tym bardziej, że rozwiązanie to nie generuje żadnych kosztów. Zwrócono też uwagę, że propozycja pozbawienia funduszu osobowości prawnej spotkała się z silnym protestem środowiska osób niepełnosprawnych. Wystąpienia w tej sprawie skierowało do MPiPS i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych 55 organizacji pozarządowych, organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz wiele indywidualnych osób niepełnosprawnych.teraz nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zajmie się Senat. Konferencja Dostępność Polska września odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Integracja Dostępność Polska 2014 wymogi dostosowania serwisów internetowych instytucji publicznych dla potrzeb osób Niepełnosprawnych. Wszystkie instytucje publiczne do 1 czerwca 2015 r. mają obowiązek dostosować swoje serwisy internetowe do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z

4 międzynarodowym standardem WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. Wykluczenie w sieci dotyka wiele osób w Polsce z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dostosowanie serwisów internetowych może w dużym stopniu przyczynić się do dowartościowania osoby niepełnosprawnej przez większą samodzielność, zrobienie zakupów, załatwienie różnych spraw czy prace. Serwisy internetowe powinny być dostosowane dla osób posiadających różne niepełnosprawności (niewidomi, słabo widzący, osoby głuchonieme jak i te z dysfunkcją narządu ruchu), a także dla osób starszych. Do udziału w konferencji został zaproszony Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. Zdaniem ambasadora oczywiste jest to, że sieć, a w szczególności strony instytucji publicznych, powinny być całkowicie dostępne dla wszystkich, bez względu na ich poziom sprawności. Należy dążyć, aby dostępność stała się prawnym obowiązkiem również w sektorze prywatnym podkreślał. W czasie konferencji odbył się panel dyskusyjny - E Bariery. Przedstawiciele firmy IntraCOM.pl omówili zasady budowy stron WWW spełniających wszystkie kryteria dostępności. Pokazali najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu strony oraz zaprezentowali przykłady dostępnych stron WWW. Reasumując konferencję, jej uczestnicy, reprezentanci różnych środowisk i grup zawodowych, zgodnie stwierdzili, że dostępność jest naturalnym procesu cyfryzacji. Jest konieczna nie tylko z przyczyn społecznych czy wizerunkowych, ale także opłacalna i to dla wszystkich. Zastąpienie dokumentów PDF dostępnymi plikami (dla niewidomych), wprowadzenie struktury nagłówkowej, logiczna struktura strony i jasne, przystępne treści nie są tylko ukłonem w kierunku potrzeb osób z niepełnosprawnością, ale ułatwiają życie wszystkim, a firmy i instytucje, które je u siebie wprowadzą, na pewno na tym skorzystają. Czy jednak ta wiedza i właściwa postawa staną się powszechne, przekonamy się 1 czerwca 2015 r. Zajrzyjcie Państwo na naszą stronę Stowarzyszenia Tęcza: i oceńcie czy jest ona przyjazna dla osób z wadami wzroku. Swoje opinie kierujcie w tej sprawie do Zarządu Stowarzyszenia pocztą elektroniczną na adres: ZMIANY NUMERÓ TELEFONICZNYCH DO SCON imię i nazwisko Z-ca DYREKTORA WCPR Agata Łuzdowska SEKRATARIAT nr telefonu (22) fax (22)

5 Agnieszka Józwik-Osowiec Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Urszula Kujawska Kierownik Działu Integracji Społecznej Niepełnosprawnych Magdalena Białczak Kierownik Działu Finansowych Form Wspierania Niepełnosprawnych Informacja - Kancelaria (22) Orzecznictwo (22) Karty parkingowe (22) Turnusy rehabilitacyjne (22) ( Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (22) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (22) Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (22) Program " Aktywny Samorząd" Moduł II (22) (22)

6

Europa bez barier Nadzieja z Gdańska

Europa bez barier Nadzieja z Gdańska ISSN 1897 1776 Ukazuje się od 1989 roku MAGAZYN INFORMACYJNY OSÓB 1 NIEPEŁNOSPRAWNYCH kwiecień-maj 2015 Nr 4-5 (283-284) naszesprawy.eu Europa bez barier Nadzieja z Gdańska Wings for Life World Run 2 AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

NIE TYLKO JEDNA USTAWA

NIE TYLKO JEDNA USTAWA Magdalena Arczewska NIE TYLKO JEDNA USTAWA Prawo o organizacjach pozarządowych Raport uwzględnia stan prawny na luty 2007 roku Opracowanie przygotowane w ramach projektu KOMPAS finansowanego przy udziale

Bardziej szczegółowo

38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE

38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE KANCELARIA SEJMU / NR 34 (670) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 31 MARCA 2009 R. 38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE Na okładce:

Bardziej szczegółowo

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości lokalne

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości lokalne Nr 22/2014 z dnia 23 września 2014 r. Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne PRZYSTĘPUJEMY DO OPRACOWANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK Jak co roku przystępujemy

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2330) 153. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 26 lipca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2330) 153. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 26 lipca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2330) 153. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 26 lipca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31)

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) III. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) Poniżej przedstawiono najważniejsze uwagi w zakresie realizacji przez Polskę ogólnych

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 47 dniach 9 i 10 stycznia Warszawa 2014 r. 47 dniach 9 i 10 stycznia 47 dniach 9 i 10 stycznia 1. Ustawa budżetowa na rok 2014. 2. Ustawa o

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWIANE PRZEZ RZĄD RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ARTYKUŁU 35 KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie wiejskiej Oława

Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie wiejskiej Oława Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie wiejskiej Oława Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością został

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla rodziców

Biuletyn dla rodziców Biuletyn dla rodziców 1/2007 1 Drodzy Rodzice! Mamy ogromną przyjemność przekazać w Wasze ręce pierwszy numer Biuletynu dla Rodziców. Powstał on z myślą o Was rodzicach dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Odpowiedzi. na oświadczenia złożone przez senatorów na 14. i 15. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2013 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Odpowiedzi. na oświadczenia złożone przez senatorów na 14. i 15. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2013 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Odpowiedzi na oświadczenia złożone przez senatorów na 14. i 15. posiedzeniu Senatu Warszawa 2013 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŚWIADCZENIA złożone na 14.

Bardziej szczegółowo

Przejrzystość procesu stanowienia prawa Raport z realizacji projektu Społeczny monitoring procesu stanowienia prawa

Przejrzystość procesu stanowienia prawa Raport z realizacji projektu Społeczny monitoring procesu stanowienia prawa Przejrzystość procesu stanowienia prawa Raport z realizacji projektu Społeczny monitoring procesu stanowienia prawa Niniejsza publikacja została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt KE demoluje nasz system

Projekt KE demoluje nasz system Projekt KE demoluje nasz system 50-lecie PSOUU Gala Lady D. w Sejmie Goalball Silesia Cup W NUMERZE M.IN.: Chorzów bez barier... str. 4 Dzień Otwarty dla Osób z Niepełnosprawnością, który zainaugurował

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego;

nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; Trzeci na Mazowszu Dobiegła końca tegoroczna edycja Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Powiat sochaczewski w kategorii powiaty w rankingu ogólnopolskim na 269 powiatów

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Kolejny zamach na społdzielnie

Kolejny zamach na społdzielnie PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2011 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/68/2011 Pora do szkoły Wybraliśmy nową Radę Nadzorczą i rady osiedlowe Zgodnie z nowymi rozwiązaniami ustrojowymi

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 16. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25 i 26 lipca 2012 r. Warszawa 2012 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (712) 88. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 24 kwietnia 2007 r.

Zapis stenograficzny (712) 88. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 24 kwietnia 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (712) 88. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 24 kwietnia 2007 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw

tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw Grażyna Kopińska Grzegorz Makowski Piotr Waglowski Marcin Michał Wiszowaty www.batory.org.pl Finansowane z dotacji Open Society Foundations tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych 2011

Wielkopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych 2011 Wielkopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych 2011 Redakcja Marcin Halicki Karolina Migdałek-Piechowiak Izabela Olszewska-Pawęska Joanna Armatowska redaktor prowadzący pozyskiwanie bazy danych pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

nr 3 (141) marzec 2009 Publicystyka, reportaż

nr 3 (141) marzec 2009 Publicystyka, reportaż PANACEUM nr 3 (141) marzec 2009 XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy 27 28 marca 2008 r. (więcej s. 3) Spis treści Nasza okładka W tym roku prezentujemy na naszych okładkach zdjęcia wykonane przez lekarzy. Okładkę

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BIULETYN Nr 2 (7)/2013 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI: Strony: 2 Słowo wstępne 3 Usprawnienie systemu kontroli zarządczej w urzędzie gminy przy wykorzystaniu wsparcia

Bardziej szczegółowo