III ETAP WRÓT MAŁOPOLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III ETAP WRÓT MAŁOPOLSKI"

Transkrypt

1 III ETAP WRÓT MAŁOPOLSKI Paweł Wiśniewski Departament Społeczeństwa Informacyjnego PAWEŁ WIŚNIEWSKI 1

2 III ETAP 1. aplikacja do zasilania treścią off-line 2. integracja cyfrowego urzędu z systemami obiegu dokumentów 3. aukcje elektroniczne (studium wykonalności) 4. kategoryzacja danych w BIP 5. dostosowanie modułu Niepełnosprawni do standardów WAI 6. sklep On-Line 7. poszerzenie modelu obsługi procedury elektronicznej 8. implementacja nowych procedur urzędowych 9. wdrożenie podpisu elektronicznego 10. reorganizacja wyszukiwarek w portalu 11. moduły informacyjne 12. reorganizacja dużych ilości danych 13. Powiaty Małopolskie PAWEŁ WIŚNIEWSKI 2

3 1. APLIKACJA DO ZASILANIA TREŚCIĄ OFF-LINE aplikacja działa w trybie off-line import danych do portalu Wrota Małopolski, w postaci wygenerowanych przez aplikację paczek danych zastosowanie na aplikację składają się następujące moduły: przeglądania zawartości edycji akceptacji administracyjny komunikujący się z Wrotami Małopolski hierarchiczność dostępu: zwykły pracownik edytor osoba akceptująca administrator systemu technologia PAWEŁ WIŚNIEWSKI 3

4 2. INTEGRACJA CU Z SYSTEMAMI OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowano system obiegu dokumentów wykorzystywany w Urzędzie Marszałkowskim z CU Wrót Małopolski w następującym zakresie: dziennik podawczy UMWM niezaleganie UMWM przyjmowanie aplikacji kandydatów na pracowników zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu odroczenie spłaty opłaty środowiskowej umorzenie ulg wobec wierzytelności WFOGR opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych dofinansowanie budowy i rozbudowy ośrodków służących rehabilitacji ze środków PFRON udostępnienie informacji publicznej wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dopłaty do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego refundacja ulg w komunikacji autobusowej uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego przeprowadzono analizę istniejących i wykorzystywanych przez urzędu systemów obiegu dokumentów analiza technologiczna wybranych systemów analiza możliwości i zakresu integracji z innymi systemami obiegu dokumentów identyfikacja istniejących interfejsów poprzez które możliwa jest komunikacja wymagania dla wybranych systemów związane z realizacją komunikacji do CU Wrót Małopolski PAWEŁ WIŚNIEWSKI 4

5 3. AUKCJE ELEKTRONICZNE przeprowadzono szereg analiz na podstawie których stworzono studium wykonalności aukcji elektronicznej na platformie Wrót Małopolski studium wykonalności obejmuje: aspekty funkcjonalne aspekty prawne aspekty technologiczne analiza rynku omówiono najlepsze praktyki z innych krajów studium stanowi podstawę do realizacji modułu Aukcja Elektroniczna, który umożliwi urzędom i jednostkom administracji organizowanie przetargów w drodze elektronicznej PAWEŁ WIŚNIEWSKI 5

6 4. KATEGORYZACJA DANYCH W BIP opracowano mechanizmy kategoryzacji i prezentacji danych w Biuletynach Informacji Publicznej urzędów powiatów, gmin i Urzędu Marszałkowskiego wprowadzenie dodatkowych informacji o następujących dokumentach: Uchwałach Rady/Sejmiku, Uchwałach Zarządu, Zarządzeniach wprowadzone dodatkowe informacje o dokumentach: status aktu, typ aktu, czy akt jest dokumentem budżetowym zalety: lepsza organizacja danych o uchwałach Rady/Sejmiku/Zarządu, zarządzeniach itd usystematyzowanie dokumentów zwiększenie ich czytelności i szybkości dostępu do nich PAWEŁ WIŚNIEWSKI 6

7 5. DOSTOSOWANIE MODUŁU NIEPEŁNOSPRAWNI DO STANDARDÓW WAI dostosowanie modułu do standardów WAI (Web Content Accessibility Guidelines W3C Recommendation 5-May-1999) przykładowe wymogi WAI: udostępnienie tekstowego ekwiwalentu dla wszystkich elementów nie-tekstowych (obrazków, symboli, map, animacji, itp.), dostarczenie wszystkich informacji przekazywanych kolorem, również w formie czarno-białej (np. poprzez użycie specjalnych wskaźników, jak pogrubienie czy też podkreślenie tekstu), przejrzysta identyfikacja poszczególnych elementów tekstu (np. nagłówków), organizacja prezentowanych dokumentów, tak by były one czytelne nawet bez użycia odpowiednich definicji stylów, zapewnienie, że ekwiwalenty zawartości dynamicznej są uaktualniane wraz z dynamicznymi zmianami, unikanie efektów specjalnych (np. migotania ekranu), użycie jak najprostszego i jak najprzejrzystszego języka zamieszczanych tekstów, wraz z obrazkami i mapami obrazków służących jako linki do innych stron, należy umieszczać odpowiednie linki tekstowe, dla tabel jasna identyfikacja kolumn i wierszy z użyciem numeracji i etykiet, oraz użycie odpowiednich znaczników jednoznacznie identyfikujących nagłówki kolumn z danymi zawartymi w odpowiednich kolumnach, stosowanie alternatywnych sposobów przedstawiania elementów, które mogą nie być widoczne bądź funkcjonalne na niektórych komputerach (np. aplety), dla prezentacji multimedialnych, stosowanie dźwiękowych odpowiedników i tekstów przekazujących treść obrazu, PAWEŁ WIŚNIEWSKI 7

8 6. SKLEP ON-LINE analiza podstaw prawnych w celu ustalenia, w jakim zakresie możliwe jest stworzenie sklepu on-line wykonano sklep internetowy umożliwiający on-line owy zakup map topograficznych i tematycznych, będących w zasobach WODGiK wybraną mapę można nabyć w formie: publikacji zwartej (pozycja kartograficzna książkowa) informacji w postaci pliku nagranego na nośnik CD informacji udostępnionej w postaci pliku do pobrania (poprzez FTP) mapy plotowanej płacić za zamówiony towar można na kilka sposobów: przelewem bankowym, za zaliczeniem pocztowym osobiście w kasie urzędu PAWEŁ WIŚNIEWSKI 8

9 7. POSZERZENIE MODELU OBSŁUGI PROCEDURY ELEKTRONICZNEJ poszerzenie modelu obsługi procedury elektronicznej polegało na rozbudowie zakresu informacji, jakie petent może uzyskać na temat swojej sprawy rozbudowana obsługa obejmuje w szczególności: informacje o ewentualnych błędach w złożonych dokumentach lub brakujących dokumentach, gdy procedura jest zakończona termin i miejsce odbioru stosownych zaświadczeń/dokumentów, generowanie powiadomień o takich zdarzeniach jak: rozpoczęcie realizacji procedury, wstrzymanie procedury z powodu błędów w danych lub braku stosownych dokumentów dodanie do panelu administracyjnego RPU możliwości propagowania procedur pomiędzy urzędami PAWEŁ WIŚNIEWSKI 9

10 8. IMPLEMENTACJA NOWYCH PROCEDUR URZĘDOWYCH (1/2) Starostwo Powiatowe wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wydanie zezwolenia na regularny przewóz osób w transporcie krajowym wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu samodzielności lokalu użytkowego wydanie dziennika budowy wydawanie zaświadczenia o położeniu budynku uzyskanie dotacji na zalesienie gruntu nieleśnego stanowiącego własność prywatną wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (mieszkaniowe i niemieszkaniowe) regulacja stanów prawnych dróg publicznych wydanie wypisów z operatu ewidencji gruntów zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Komenda Wojewódzka Policji zgłoszenie informacji na Policje Izba Celna rejestracja użytkownika aplikacji Web-Cel Urząd Gminy + Urząd Skarbowy + Urząd Statystyczny wpis do ewidencji działalności gospodarczej PAWEŁ WIŚNIEWSKI 10

11 8. IMPLEMENTACJA NOWYCH PROCEDUR URZĘDOWYCH (2/2) Urząd Gminy wydawanie zaświadczeń dotyczących poszukiwanych przedsiębiorców wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej na żądanie stron zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej przyjęcie stron przez burmistrza wydawanie duplikatów: decyzji o wykreśleniu z ewidencji zaświadczeń o wpisie do ewidencji uzupełnianie danych dla przedsiębiorców Zarząd Dróg Wojewódzkich wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogi wojewódzkiej czasowe zajęcie/rozkopanie pasa drogi wojewódzkiej Małopolski Urząd Wojewódzki nabór kandydatów do służby cywilnej Urząd Marszałkowski refundacja ulg w komunikacji autobusowej uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego PAWEŁ WIŚNIEWSKI 11

12 9. WDROŻENIE PODPISU ELEKTRONICZNEGO zadanie polegało na udostępnieniu możliwości podpisania wniosków przesyłanych drogą elektroniczną przez obywateli do zasobów Cyfrowego Urzędu Wrót Małopolski: identyfikacja obywatela składającego wniosek autoryzacja danych wysyłanych we wniosku równość prawna podpisu na piśmie i podpisu elektronicznego urzędnik ma możliwość przygotowania podpisanego powiadomienia i przesłanie go do obywatela PAWEŁ WIŚNIEWSKI 12

13 10.reorganizacja wyszukiwarek w portalu inwentaryzacja, uproszczenie i przyspieszenie mechanizmów wyszukiwania w portalu 11.moduły informacyjne 2 nowe moduły informacyjne: Unia Europejska i ZPORR w Małopolsce rozszerzono moduł Turystyka: stworzenie podmodułu Sport 12.reorganizacja dużych ilości danych podniesienie wydajności dostępu do danych i skrócenie czasu potrzebnego na odświeżanie się stron 13.Powiaty Małopolskie skorygowanie wprowadzonych we Wrotach informacji dotyczących podziału administracyjnego województwa zmiana położenia w strukturze i przynależności powiatów grodzkich w województwie (Tarnów, Kraków, Nowy Sącz) PAWEŁ WIŚNIEWSKI 13

14 Dziękuję Państwu za uwagę Paweł Wiśniewski tel.: (22) PAWEŁ WIŚNIEWSKI 14

Wrota Małopolski regionalny portal e-government

Wrota Małopolski regionalny portal e-government Wrota Małopolski regionalny portal e-government Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Cele strategiczne Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Cel 7 Lepiej wykształceni mieszkańcy regionu, aktywnie wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2014. Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 41/2014. Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie aktualizacji wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dział A. INFORMACJE O URZĘDZIE A1 Czy Państwa Urząd jest: urzędem gminnym starostwem powiatowym lub urzędem miasta na prawach powiatu urzędem marszałkowskim urzędem wojewódzkim urzędem centralnym innym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo