Szanowni Państwo, przyjazna szkoła - dobre studia - wysoka jakość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, przyjazna szkoła - dobre studia - wysoka jakość"

Transkrypt

1 Wybór kierunku studiów i uczelni to zawsze niełatwa decyzja, zwłaszcza dla osób posiadających własne rodziny i już pracujących zawodowo. Dlaczego warto podjąć studia właśnie w naszej uczelni? Odpowiedź można znaleźć trójczłonowym modelu jej działania: przyjazna szkoła - dobre studia - wysoka jakość Szanowni Państwo, O przyjaznym klimacie naszej szkoły decydują: otwartość na potrzeby studentów, przejrzystość zasad studiowania. Dobre studia to przede wszystkim nowoczesne programy nauczania, pierwszorzędna kadra dydaktyczna oraz nowoczesna baza kształcenia. Wysoka jakość studiowania oznacza przygotowywanie do zawodu uwzględniające lokalne potrzeby i globalne zmiany na rynku pracy. Nasi absolwenci z uznaniem podkreślają, że dyplom uczelni dobrze im służy w zdobywaniu awansu zawodowego, prestiżu w środowisku społecznym, uznania najbliższych i własnej satysfakcji z odniesionego sukcesu. Zapraszam do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Rektor dr Anna Strzelecka-Ristow

2 Rekrutacja Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2013 roku Kandydaci na studia przyjmowani są do naszej uczelni bez egzaminów wstępnych. Dokumenty wymagane od kandydatów: podanie do JM Rektor o przyjęcie na studia na formularzu obowiązującym w uczelni świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego odpis oraz czytelne kserokopie dowód osobisty oraz czytelna kserokopia dwa aktualne, podpisane zdjęcia o rozmiarze 37x52 mm, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych dla kandydatów na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis wystawiony przez uczelnię wraz z suplementem oraz czytelne kserokopie dowód wpłaty wpisowego umowa określająca warunki odpłatności za studia

3 Ponad 15 lat istnienia, ponad 15 tysięcy absolwentów Te liczby mówią same za siebie. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie jest dużą uczelnią niepubliczną na Warmii i Mazurach. Pozycję szkoły potwierdza certyfikat jakości Uczelnia Liderów 2012 na rok akademicki 2012/13. Otrzymaliśmy go jako jedyni w swoim regionie. Certyfikat taki przyznawany jest w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Podobne otrzymało w tym roku jedynie 49 uczelni w Polsce. O czym mówi ten tytuł? Potwierdza, że kształcimy absolwentów, którzy będą umieli się znaleźć w realiach gospodarki rynkowej i społeczeństwa informacyjnego, przygotowanych do tego, aby w sposób skuteczny osiągać cele zawodowe w Polsce i w Zjednoczonej Europie. Mówiąc krótko: kształcimy liderów życia społecznego i ekonomicznego w naszym kraju.

4 Wobec globalnych wyzwań Nasi wykładowcy mają ścisłe związki z praktyką gospodarczą oraz ze strukturami życia społecznego. We współpracy z naszą uczelnią rozpoczęła działalność CIFS Polska polska filia Kopenhaskiego Instytutu Badań Przyszłości (Copenhagen Intitute for Futures Studies), szeroko rozgałęzionej, światowej organizacji nonprofit, będącej zbiornikiem wiedzy i idei na potrzeby działalności publicznej i gospodarki. Uczelnia jest organizatorem licznych konferencji o charakterze krajowym i międzynarodowym, które swoją tematyką obejmują aktualne problemy życia społecznego i gospodarczego regionu. "Problemy społeczne i gospodarcze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - ich znaczenie i próby rozwiązań" "Człowiek w obliczu współczesnych zagrożeń: dziecko młodzież dorośli" Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej aspekty globalne i lokalne "Współczesne trendy w ekonometrii" "Aktywność społeczna współczesnego człowieka wymiar teoretyczny i praktyczny" Prawo do dobrej administracji a jakość administracji publicznej

5 Ekonomia studia pierwszego i drugiego stopnia

6 Ekonomia Wydział Informatyki i Ekonomii Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Bankowość i finanse publiczne Ekonomika handlu i usług Studia drugiego stopnia Ekonomika i finanse przedsiębiorstw Ekonomika inwestycji i nieruchomości Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

7 Ekonomia Ekonomia Studia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do zawodu ekonomisty specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent wybranych specjalności może pracować jako: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw specjalista ds. finansowych analityk kontroler księgowy Bankowość i finanse publiczne doradca bankowy analityk kredytowy makler specjalista finansowy kontroler, audytor Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw praca w jednostkach związanych z działalnością gospodarczą właściciel własnej firmy specjalista ds. sprzedaży w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych Ekonomika handlu i usług specjalista ds. transportu, importu oraz eksportu menedżer transportu specjalista ds. marketingu

8 Ekonomia Zdobędziesz doświadczenie Dzięki porozumieniom uczelni z odpowiednimi resortami student będzie mógł odbyć praktykę zawodową i staż w istotnych dla kariery instytucjach.

9 Informatyka i Ekonometria studia pierwszego i drugiego stopnia

10 Informatyka i Ekonometria Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Systemy i sieci komputerowe e-biznes Informatyka w gospodarce i administracji Wydział Informatyki i Ekonomii Studia drugiego stopnia Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi e-biznes Informatyka w gospodarce i administracji

11 Informatyka i Ekonometria Informatyka i ekonometria Program studiów obejmuje dwa bloki: informatyczny i ekonometryczny. Dzięki takiej koncepcji kształcenia absolwent kierunku posiada zarówno wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu informatyki, jak i metod ilościowych niezbędnych do analizy zjawisk gospodarczych. Absolwent kierunku może pracować zarówno jako informatyk specjalizujący się w zastosowaniach gospodarczych, jak i analityk danych biznesowych. Ma także podstawową wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia zorientowane są na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwent wybranej specjalności może pracować jako: e-biznes programista aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych wdrożeniowiec systemów informatycznych i e-usług administrator systemów informatycznych e-biznesu redaktor stron www analityk danych biznesowych Zastosowanie informatyki w gospodarce i administracji administrator systemów informatycznych i serwisów internetowych redaktor stron www wdrożeniowiec systemów informatycznych tester oprogramowania handlowiec w branży ICT specjalista wsparcia IT (helpdesk) analityk danych biznesowych kierownik projektu informatycznego Sieci i systemy komputerowe Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi administrator systemów i sieci komputerowych administrator baz danych administrator danych osobowych specjalista wsparcia IT (helpdesk) wdrożeniowiec, handlowiec w branży ICT analityk danych biznesowych

12 Informatyka i Ekonometria IT Academy Lokalna Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie nawiązała współpracę z Microsoftem w zakresie dydaktyki w ramach projektu IT Academy Lokalna. Wydział Informatyki i Ekonomii posiada dostęp do materiałów szkoleniowych udostępnianych przez Microsoft możliwych do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych. Microsoft Developer Network Laboratorium egzaminacyjne ECDL Uczelnia posiada akredytowane laboratorium ECDL, współpracujące z Centrum Egzaminacyjnym PTI, uprawnione do przeprowadzania egzaminów.

13 Socjologia studia pierwszego i drugiego stopnia

14 Socjologia Wydział Socjologii i Pedagogiki Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Socjologia administracji publicznej Socjologia bezpieczeństwa publicznego Studia drugiego stopnia Kapitał ludzki i administracja Socjologia administrowania bezpieczeństwem

15 Socjologia Socjologia Absolwent specjalności Socjologia administracji publicznej jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów społecznych w różnych instytucjach i organizacjach. Specjalności studiów związane z bezpieczeństwem publicznym dają możliwość poznania współczesnych zagrożeń oraz dokonania ich analizy. Pozwalają absolwentowi sprostać wyzwaniom, przed jakimi stają polskie służby bezpieczeństwa. Absolwent specjalności Kapitał ludzki i administracja wyposażony zostaje w umiejętności dotyczące praktycznych metod zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania w zarządzaniu i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w miejscach pracy. Wybrane miejsca pracy absolwentów: Socjologia administracji publicznej Kapitał ludzki i administracja administracja państwowa i samorządowa średniego i wyższego szczebla (urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) instytucje społeczne, kulturalne, oświatowe, gospodarcze oraz ośrodki badań opinii publicznej organizacje non profit, rynek zamówień publicznych, ośrodki pomocy społecznej, zakłady gospodarki komunalnej Socjologia bezpieczeństwa publicznego Socjologia administrowania bezpieczeństwem służby mundurowe administracja państwowa i samorządowa średniego i wyższego szczebla (urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) organizacje zajmujące się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych zespoły reagowania kryzysowego

16 Wybór szkoły jest bardzo ważną decyzją w życiu człowieka. Gdy wybieramy szkołę wyższą, musimy brać pod uwagę kilka aspektów. WSIiE TWP w Olsztynie, której jestem absolwentem, spełnia wysokie wymagania. Nasza uczelnia nie jest maszynką do uzyskania dyplomu. Kadra WSIiE jest zaliczana do pierwszej ligi wykładowców w naszym kraju, podaję parę nazwisk: Profesorowie Aleksander Nalaskowski, Tadeusz Pilch, Piotr Petrykowski, Franciszek W. Mleczko. Studenci mają dostęp do najnowszych osiągnięć nauki. Szkoła gwarantuje ciekawe staże i wyjazdy zagraniczne w ramach współpracy międzyuczelnianej. Z perspektywy czasu mogę zaręczyć, że moja szkoła dobrze przygotowała mnie do pracy zawodowej i dalszej nauki. Ukończyłem studia podyplomowe na innej uczelni, lecz wiedza, którą otrzymałem w WSIiE, była mi bardzo pomocna. Ostatnim, nie mniej ważnym, aspektem przemawiającym za wyborem naszej szkoły jest relatywnie niskie czesne, rozłożone na dogodne terminy płatności. Życzę Wam satysfakcji z dobrego wyboru uczelni - absolwent kierunku Pedagogika - mgr Jarosław Nowak

17 Pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia

18 Pedagogika Wydział Socjologii i Pedagogiki Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika opiekuńcza Studia drugiego stopnia Opieka i wsparcie społeczne Resocjalizacja z profilaktyką społeczną Pedagogika wczesnoszkolna Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika opiekuńcza

19 Pedagogika Pedagogika Absolwent specjalności związanych z edukacją wczesnoszkolną jest przygotowany do pracy w instytucjach edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwent Pedagogiki resocjalizacyjnej oraz Resocjalizacji z profilaktyką społeczną posiada umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńcza oraz Opieka i wsparcie społeczne posiada kompetencje do prowadzenia skutecznej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, a także z osobami dorosłymi w różnych środowiskach społecznych. Wybrane miejsca pracy absolwentów: Opieka i wsparcie społeczne świetlice środowiskowe świetlice socjoterapeutyczne ogniska wychowawcze ochotnicze hufce pracy domy pomocy społecznej Pedagogika resocjalizacyjna Resocjalizacja z profilaktyką społeczną pogotowia opiekuńcze policyjne izby dziecka młodzieżowe ośrodki wychowawcze schroniska dla nieletnich zakłady poprawcze zakłady śledcze

20 Pedagogika Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna, Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym nauczyciel-wychowawca w przedszkolach i w klasach I III szkół podstawowych opiekun w placówkach wychowawczych Pedagogika opiekuńcza ośrodki adaptacyjne pogotowie opiekuńcze schroniska dla ofiar patologii w rodzinie ośrodki szkolno-wychowawcze doradca w organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych, w służbie zdrowia Wiedza poparta praktyką Studenci odbywają praktyki zawodowe w takich instytucjach jak: Areszt Śledczy w Olsztynie Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w Olsztynie Przedszkola Miejskie Zakład Poprawczy w Barczewie Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Bartoszycach

21 Administracja studia pierwszego stopnia

22 Administracja Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Administracja publiczna i samorządowa Administracja i bezpieczeństwo publiczne Administracja ochrony granic Zarządzanie zasobami lokalnymi Administracja Program studiów na kierunku Administracja pozwala na kształcenie specjalistycznej kadry, realizującej się zawodowo w organach administracji samorządowej gmin, powiatów bądź województw. Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk o prawie i o administracji, która umożliwia mu rozwiązywanie wybranych problemów prawnych związanych z ustrojem i funkcjonowaniem administracji w szeroko pojętym systemie organizacyjnym państwa i w perspektywie współpracę z instytucjami Wspólnoty Europejskiej.

23 Administracja Przykładowe miejsca pracy absolwentów: Administracja i bezpieczeństwo publiczne administrator programów kryzysowych specjalista ds. bezpieczeństwa publicznego lub cywilnego specjalista do spraw monitorowania zagrożeń specjalista do spraw gromadzenia, przetwarzania oraz dystrybucji informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych pracownik w wyspecjalizowanych organach bezpieczeństwa publicznego lub cywilnego podległych MSWiA, MON Administracja ochrony granic służba ochrony granic urzędy i agencje celne instytucje obsługi ruchu granicznego Zarządzanie zasobami lokalnymi Absolwent uzyskuje kwalifikacje, które pozwolą na: kierowanie rozwojem lokalnym przy współdziałaniu administracji rządowej i samorządowej wykonywanie zadań związanych z gospodarką zasobami lokalnymi prowadzenie własnej działalności gospodarczej za pośrednictwem agencji nieruchomości, firmy konsultingowej czy firmy doradczej w dziedzinie gospodarki przestrzennej Administracja publiczna i samorządowa urzędy miast i gmin starostwa powiatowe urzędy marszałkowskie zakłady ubezpieczeniowe

24 Administracja Studiuj po sąsiedzku Studenci aktywnie uczestniczą w życiu środowiska lokalnego, organizując między innymi zabawy integracyjne i sportowe dla dzieci z Domu Dziecka oraz pokazy umiejętności funkcjonariuszy i możliwości wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

25 Studia podyplomowe

26 Studia podyplomowe Studia podyplomowe i kursy Oferta kształcenia na studiach podyplomowych WSIiE TWP w Olsztynie jest praktyczna i odpowiada oczekiwaniom pracodawców warmińsko - mazurskiego rynku pracy. Zapraszamy do korzystania z naszych kilkunastoletnich doświadczeń lokalnego lidera uczelni niepublicznych. Wydział Informatyki i Ekonomii Ekonomia Ekonomika gospodarowania zasobami ludzkimi Ekonomika i finanse przedsiębiorstw Organizacja i zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej Rachunkowość Inwestycje i nieruchomości w gospodarce rynkowej Przedsiębiorczość dla nauczycieli Informatyka i ekonometria Zastosowanie informatyki w księgowości i finansach Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi Bezpieczeństwo i higiena pracy Analiza danych biznesowych Technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji Nauczanie informatyki w szkole

27 Studia podyplomowe Wydział Socjologii i Pedagogiki Pedagogika Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna dla nauczycieli Przygotowanie pedagogiczne Logopedia Asystent rodziny Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli Terapia pedagogiczna z edukacją komputerową Arteterapia Socjologia Administracja publiczna i samorządowa Socjologia administrowania bezpieczeństwem Badanie opinii społecznej Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Administracja Zadania administracji publicznej Bezpieczeństwo i higiena pracy Administrowanie przekształceniami i restrukturyzacją w zakładach opieki zdrowotnej Pedagogika Zarządzanie bezpieczeństwem w placówkach oświatowych Przygotowanie pedagogiczne Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Ekonomia Rachunkowość i finanse Bankowość i zarządzanie finansami Audyt wewnętrzny

28 Kursy i szkolenia Kursy i szkolenia Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z nowych sytuacji społecznych i gospodarczych organizujemy również szkolenia według indywidualnych zamówień Kursy komputerowe Kursy CISCO Kursy ECDL Kursy językowe Kursy dla kandydatów na wychowawców i kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży Pełną ofertę studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem Studia podyplomowe i kursy tel w. 22, kom

29 Bez barier Studenci niepełnosprawni w WSIiE TWP Każda czytelnia przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących. W każdej mamy: komputer z dostępem do Internetu oraz z programem Supernova, powiększającym, udźwiękowiającym i ubrajlawiającym środowisko Windows urządzenie Auto-Lektor, czytające dowolny tekst drukowany, nawet gazety o słabej jakości druku i faksy, powiększalnik ekranowy Prisma PC, dzięki któremu możliwe jest pisanie i powiększanie tekstów, obrazów, różnych przedmiotów

30 Drzwi otwarte na świat Ambitnym celom kształcenia służą u nas nowoczesne programy nauczania. Przyczyniają się do tego szerokie kontakty uczelni ze światem. Nasi studenci korzystają z Programu Erasmus umożliwiającego realizację części studiów w wybranych ośrodkach akademickich Europy. Otrzymują również stypendia na międzynarodowe praktyki zawodowe. Do naszych programów kształcenia wprowadzamy elementy e-learningu, czyli uczenia się metodą online.

31 Opłaty wpisowe Wydział Informatyki i Ekonomii oraz Wydział Socjologii i Pedagogiki w Olsztynie 170,00 zł Nr konta bankowego: Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 110,00 zł Nr konta bankowego: ABSOLWENCI WSIiE TWP BEZ OPŁATY WPISOWEJ! Dodatkowe obowiązujące w Uczelni opłaty należy uiszczać przelewem na w/w konto odpowiedniego Wydziału: za legitymację studencką 17 zł za indeks 4 zł

32 Czesne Wydział Informatyki i Ekonomii Studia pierwszego stopnia/ forma stacjonarna i niestacjonarna Kierunek Opłata jednorazowa Opłata w dwóch ratach Opłata miesięczna w dziesięciu ratach Ekonomia (2x1500) 3200 (10x320) Informatyka i ekonometria (2x1500) 3200 (10x320) Studia drugiego stopnia/ forma stacjonarna i niestacjonarna Kierunek Opłata jednorazowa Opłata w dwóch ratach Opłata miesięczna w dziesięciu ratach Ekonomia (2 x 1900) 4000 (10 x 400) Informatyka i ekonometria (2 x 1900) 4000 (10 x 400) Wydział Socjologii i Pedagogiki Studia pierwszego stopnia/forma stacjonarna i niestacjonarna Kierunek Opłata jednorazowa Opłata w dwóch ratach Opłata miesięczna w dziesięciu ratach Pedagogika (2x1500) 3200 (10x320) Socjologia (2x1500) 3200 (10x320) Studia drugiego stopnia/ forma stacjonarna i niestacjonarna Kierunek Opłata jednorazowa Opłata w dwóch ratach Opłata miesięczna w dziesięciu ratach Pedagogika (2 x 1900) 4000 (10 x 400) Socjologia (2 x 1900) 4000 (10 x 400) Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Studia pierwszego stopnia/ forma stacjonarna i niestacjonarna Kierunek Opłata jednorazowa Opłata w dwóch ratach Opłata miesięczna w dziesięciu ratach Administracja (2x1500) 3200 (10x320) Ekonomia (2x1500) 3200 (10x320) Pedagogika (2x1500) 3200 (10x320) Czesne płatne: jednorazowo do 15.X.2013 r. w dwóch ratach pierwsza rata do 15.X.2013 r., druga rata do 15.III.2014 r. w dziesięciu ratach pierwsza rata do 15.X.2013 r., kolejne do 15-go dnia każdego miesiąca Studia podyplomowe/forma niestacjonarna wysokość opłaty na

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2014/2015

studia I stopnia 2014/2015 studia I stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE 7 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW, M.IN.: PEDAGOGIKA NOWOŚĆ PRAWO W BIZNESIE NOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI LOGISTYKA A

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wstęp. www.wsa.edu.pl. Szanowni Maturzyści,

Wstęp. www.wsa.edu.pl. Szanowni Maturzyści, Wstęp Szanowni Maturzyści, W nadchodzącym roku akademickim minie 20 lat naszej działalności w kształceniu na poziomie wyższym. Wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami zaowocowało nowym podejściem

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2014/2015

studia I stopnia 2014/2015 studia I stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W KSZTAŁCENIU INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od 14 lat uczelnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2012/2013

studia I stopnia 2012/2013 studia I stopnia 2012/2013 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE 3 NOWOŚCI: PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE ZARZĄDZANIE BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ PROGRAM

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2012/2013

studia I stopnia 2012/2013 studia I stopnia 2012/2013 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU EKONOMIA KIERUNEK DOFINANSOWANY Z EFS GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI KIERUNKI STUDIÓW: ADMINISTRACJA, EKONOMIA I ZARZĄDZANIE A

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PRAWO BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie), specjalności już od II semestru PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI

ADMINISTRACJA PRAWO BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie), specjalności już od II semestru PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI: ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie), specjalności już od II semestru; STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie), specjalności od I semestru ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ - GDAŃSK - GLIWICE - BARTOSZYCE - GIŻYCKO - JAWORZNO

POZNAŃ - GDAŃSK - GLIWICE - BARTOSZYCE - GIŻYCKO - JAWORZNO POZNAŃ - GDAŃSK - GLIWICE - BARTOSZYCE - GIŻYCKO - JAWORZNO http://www.facebook.com/poznanwsb http://www.facebook.com/gdanskwsb http://www.facebook.com/gliwicewsb http://www.facebook.com/bartoszycewsb

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą słów o Wvdziale Kilka słów o Wydziale Kilka 8 marca 2012 r., podjął uchwałę o zmianie nazwy Wydziału na Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą cztery Wydziały:

Bardziej szczegółowo