Szanowni Państwo, przyjazna szkoła - dobre studia - wysoka jakość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, przyjazna szkoła - dobre studia - wysoka jakość"

Transkrypt

1 Wybór kierunku studiów i uczelni to zawsze niełatwa decyzja, zwłaszcza dla osób posiadających własne rodziny i już pracujących zawodowo. Dlaczego warto podjąć studia właśnie w naszej uczelni? Odpowiedź można znaleźć trójczłonowym modelu jej działania: przyjazna szkoła - dobre studia - wysoka jakość Szanowni Państwo, O przyjaznym klimacie naszej szkoły decydują: otwartość na potrzeby studentów, przejrzystość zasad studiowania. Dobre studia to przede wszystkim nowoczesne programy nauczania, pierwszorzędna kadra dydaktyczna oraz nowoczesna baza kształcenia. Wysoka jakość studiowania oznacza przygotowywanie do zawodu uwzględniające lokalne potrzeby i globalne zmiany na rynku pracy. Nasi absolwenci z uznaniem podkreślają, że dyplom uczelni dobrze im służy w zdobywaniu awansu zawodowego, prestiżu w środowisku społecznym, uznania najbliższych i własnej satysfakcji z odniesionego sukcesu. Zapraszam do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Rektor dr Anna Strzelecka-Ristow

2 Rekrutacja Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2013 roku Kandydaci na studia przyjmowani są do naszej uczelni bez egzaminów wstępnych. Dokumenty wymagane od kandydatów: podanie do JM Rektor o przyjęcie na studia na formularzu obowiązującym w uczelni świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego odpis oraz czytelne kserokopie dowód osobisty oraz czytelna kserokopia dwa aktualne, podpisane zdjęcia o rozmiarze 37x52 mm, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych dla kandydatów na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis wystawiony przez uczelnię wraz z suplementem oraz czytelne kserokopie dowód wpłaty wpisowego umowa określająca warunki odpłatności za studia

3 Ponad 15 lat istnienia, ponad 15 tysięcy absolwentów Te liczby mówią same za siebie. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie jest dużą uczelnią niepubliczną na Warmii i Mazurach. Pozycję szkoły potwierdza certyfikat jakości Uczelnia Liderów 2012 na rok akademicki 2012/13. Otrzymaliśmy go jako jedyni w swoim regionie. Certyfikat taki przyznawany jest w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Podobne otrzymało w tym roku jedynie 49 uczelni w Polsce. O czym mówi ten tytuł? Potwierdza, że kształcimy absolwentów, którzy będą umieli się znaleźć w realiach gospodarki rynkowej i społeczeństwa informacyjnego, przygotowanych do tego, aby w sposób skuteczny osiągać cele zawodowe w Polsce i w Zjednoczonej Europie. Mówiąc krótko: kształcimy liderów życia społecznego i ekonomicznego w naszym kraju.

4 Wobec globalnych wyzwań Nasi wykładowcy mają ścisłe związki z praktyką gospodarczą oraz ze strukturami życia społecznego. We współpracy z naszą uczelnią rozpoczęła działalność CIFS Polska polska filia Kopenhaskiego Instytutu Badań Przyszłości (Copenhagen Intitute for Futures Studies), szeroko rozgałęzionej, światowej organizacji nonprofit, będącej zbiornikiem wiedzy i idei na potrzeby działalności publicznej i gospodarki. Uczelnia jest organizatorem licznych konferencji o charakterze krajowym i międzynarodowym, które swoją tematyką obejmują aktualne problemy życia społecznego i gospodarczego regionu. "Problemy społeczne i gospodarcze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - ich znaczenie i próby rozwiązań" "Człowiek w obliczu współczesnych zagrożeń: dziecko młodzież dorośli" Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej aspekty globalne i lokalne "Współczesne trendy w ekonometrii" "Aktywność społeczna współczesnego człowieka wymiar teoretyczny i praktyczny" Prawo do dobrej administracji a jakość administracji publicznej

5 Ekonomia studia pierwszego i drugiego stopnia

6 Ekonomia Wydział Informatyki i Ekonomii Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Bankowość i finanse publiczne Ekonomika handlu i usług Studia drugiego stopnia Ekonomika i finanse przedsiębiorstw Ekonomika inwestycji i nieruchomości Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

7 Ekonomia Ekonomia Studia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do zawodu ekonomisty specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent wybranych specjalności może pracować jako: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw specjalista ds. finansowych analityk kontroler księgowy Bankowość i finanse publiczne doradca bankowy analityk kredytowy makler specjalista finansowy kontroler, audytor Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw praca w jednostkach związanych z działalnością gospodarczą właściciel własnej firmy specjalista ds. sprzedaży w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych Ekonomika handlu i usług specjalista ds. transportu, importu oraz eksportu menedżer transportu specjalista ds. marketingu

8 Ekonomia Zdobędziesz doświadczenie Dzięki porozumieniom uczelni z odpowiednimi resortami student będzie mógł odbyć praktykę zawodową i staż w istotnych dla kariery instytucjach.

9 Informatyka i Ekonometria studia pierwszego i drugiego stopnia

10 Informatyka i Ekonometria Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Systemy i sieci komputerowe e-biznes Informatyka w gospodarce i administracji Wydział Informatyki i Ekonomii Studia drugiego stopnia Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi e-biznes Informatyka w gospodarce i administracji

11 Informatyka i Ekonometria Informatyka i ekonometria Program studiów obejmuje dwa bloki: informatyczny i ekonometryczny. Dzięki takiej koncepcji kształcenia absolwent kierunku posiada zarówno wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu informatyki, jak i metod ilościowych niezbędnych do analizy zjawisk gospodarczych. Absolwent kierunku może pracować zarówno jako informatyk specjalizujący się w zastosowaniach gospodarczych, jak i analityk danych biznesowych. Ma także podstawową wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia zorientowane są na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwent wybranej specjalności może pracować jako: e-biznes programista aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych wdrożeniowiec systemów informatycznych i e-usług administrator systemów informatycznych e-biznesu redaktor stron www analityk danych biznesowych Zastosowanie informatyki w gospodarce i administracji administrator systemów informatycznych i serwisów internetowych redaktor stron www wdrożeniowiec systemów informatycznych tester oprogramowania handlowiec w branży ICT specjalista wsparcia IT (helpdesk) analityk danych biznesowych kierownik projektu informatycznego Sieci i systemy komputerowe Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi administrator systemów i sieci komputerowych administrator baz danych administrator danych osobowych specjalista wsparcia IT (helpdesk) wdrożeniowiec, handlowiec w branży ICT analityk danych biznesowych

12 Informatyka i Ekonometria IT Academy Lokalna Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie nawiązała współpracę z Microsoftem w zakresie dydaktyki w ramach projektu IT Academy Lokalna. Wydział Informatyki i Ekonomii posiada dostęp do materiałów szkoleniowych udostępnianych przez Microsoft możliwych do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych. Microsoft Developer Network Laboratorium egzaminacyjne ECDL Uczelnia posiada akredytowane laboratorium ECDL, współpracujące z Centrum Egzaminacyjnym PTI, uprawnione do przeprowadzania egzaminów.

13 Socjologia studia pierwszego i drugiego stopnia

14 Socjologia Wydział Socjologii i Pedagogiki Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Socjologia administracji publicznej Socjologia bezpieczeństwa publicznego Studia drugiego stopnia Kapitał ludzki i administracja Socjologia administrowania bezpieczeństwem

15 Socjologia Socjologia Absolwent specjalności Socjologia administracji publicznej jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów społecznych w różnych instytucjach i organizacjach. Specjalności studiów związane z bezpieczeństwem publicznym dają możliwość poznania współczesnych zagrożeń oraz dokonania ich analizy. Pozwalają absolwentowi sprostać wyzwaniom, przed jakimi stają polskie służby bezpieczeństwa. Absolwent specjalności Kapitał ludzki i administracja wyposażony zostaje w umiejętności dotyczące praktycznych metod zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania w zarządzaniu i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w miejscach pracy. Wybrane miejsca pracy absolwentów: Socjologia administracji publicznej Kapitał ludzki i administracja administracja państwowa i samorządowa średniego i wyższego szczebla (urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) instytucje społeczne, kulturalne, oświatowe, gospodarcze oraz ośrodki badań opinii publicznej organizacje non profit, rynek zamówień publicznych, ośrodki pomocy społecznej, zakłady gospodarki komunalnej Socjologia bezpieczeństwa publicznego Socjologia administrowania bezpieczeństwem służby mundurowe administracja państwowa i samorządowa średniego i wyższego szczebla (urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) organizacje zajmujące się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych zespoły reagowania kryzysowego

16 Wybór szkoły jest bardzo ważną decyzją w życiu człowieka. Gdy wybieramy szkołę wyższą, musimy brać pod uwagę kilka aspektów. WSIiE TWP w Olsztynie, której jestem absolwentem, spełnia wysokie wymagania. Nasza uczelnia nie jest maszynką do uzyskania dyplomu. Kadra WSIiE jest zaliczana do pierwszej ligi wykładowców w naszym kraju, podaję parę nazwisk: Profesorowie Aleksander Nalaskowski, Tadeusz Pilch, Piotr Petrykowski, Franciszek W. Mleczko. Studenci mają dostęp do najnowszych osiągnięć nauki. Szkoła gwarantuje ciekawe staże i wyjazdy zagraniczne w ramach współpracy międzyuczelnianej. Z perspektywy czasu mogę zaręczyć, że moja szkoła dobrze przygotowała mnie do pracy zawodowej i dalszej nauki. Ukończyłem studia podyplomowe na innej uczelni, lecz wiedza, którą otrzymałem w WSIiE, była mi bardzo pomocna. Ostatnim, nie mniej ważnym, aspektem przemawiającym za wyborem naszej szkoły jest relatywnie niskie czesne, rozłożone na dogodne terminy płatności. Życzę Wam satysfakcji z dobrego wyboru uczelni - absolwent kierunku Pedagogika - mgr Jarosław Nowak

17 Pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia

18 Pedagogika Wydział Socjologii i Pedagogiki Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika opiekuńcza Studia drugiego stopnia Opieka i wsparcie społeczne Resocjalizacja z profilaktyką społeczną Pedagogika wczesnoszkolna Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika opiekuńcza

19 Pedagogika Pedagogika Absolwent specjalności związanych z edukacją wczesnoszkolną jest przygotowany do pracy w instytucjach edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwent Pedagogiki resocjalizacyjnej oraz Resocjalizacji z profilaktyką społeczną posiada umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńcza oraz Opieka i wsparcie społeczne posiada kompetencje do prowadzenia skutecznej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, a także z osobami dorosłymi w różnych środowiskach społecznych. Wybrane miejsca pracy absolwentów: Opieka i wsparcie społeczne świetlice środowiskowe świetlice socjoterapeutyczne ogniska wychowawcze ochotnicze hufce pracy domy pomocy społecznej Pedagogika resocjalizacyjna Resocjalizacja z profilaktyką społeczną pogotowia opiekuńcze policyjne izby dziecka młodzieżowe ośrodki wychowawcze schroniska dla nieletnich zakłady poprawcze zakłady śledcze

20 Pedagogika Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna, Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym nauczyciel-wychowawca w przedszkolach i w klasach I III szkół podstawowych opiekun w placówkach wychowawczych Pedagogika opiekuńcza ośrodki adaptacyjne pogotowie opiekuńcze schroniska dla ofiar patologii w rodzinie ośrodki szkolno-wychowawcze doradca w organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych, w służbie zdrowia Wiedza poparta praktyką Studenci odbywają praktyki zawodowe w takich instytucjach jak: Areszt Śledczy w Olsztynie Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w Olsztynie Przedszkola Miejskie Zakład Poprawczy w Barczewie Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Bartoszycach

21 Administracja studia pierwszego stopnia

22 Administracja Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Studia pierwszego stopnia Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów Administracja publiczna i samorządowa Administracja i bezpieczeństwo publiczne Administracja ochrony granic Zarządzanie zasobami lokalnymi Administracja Program studiów na kierunku Administracja pozwala na kształcenie specjalistycznej kadry, realizującej się zawodowo w organach administracji samorządowej gmin, powiatów bądź województw. Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk o prawie i o administracji, która umożliwia mu rozwiązywanie wybranych problemów prawnych związanych z ustrojem i funkcjonowaniem administracji w szeroko pojętym systemie organizacyjnym państwa i w perspektywie współpracę z instytucjami Wspólnoty Europejskiej.

23 Administracja Przykładowe miejsca pracy absolwentów: Administracja i bezpieczeństwo publiczne administrator programów kryzysowych specjalista ds. bezpieczeństwa publicznego lub cywilnego specjalista do spraw monitorowania zagrożeń specjalista do spraw gromadzenia, przetwarzania oraz dystrybucji informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych pracownik w wyspecjalizowanych organach bezpieczeństwa publicznego lub cywilnego podległych MSWiA, MON Administracja ochrony granic służba ochrony granic urzędy i agencje celne instytucje obsługi ruchu granicznego Zarządzanie zasobami lokalnymi Absolwent uzyskuje kwalifikacje, które pozwolą na: kierowanie rozwojem lokalnym przy współdziałaniu administracji rządowej i samorządowej wykonywanie zadań związanych z gospodarką zasobami lokalnymi prowadzenie własnej działalności gospodarczej za pośrednictwem agencji nieruchomości, firmy konsultingowej czy firmy doradczej w dziedzinie gospodarki przestrzennej Administracja publiczna i samorządowa urzędy miast i gmin starostwa powiatowe urzędy marszałkowskie zakłady ubezpieczeniowe

24 Administracja Studiuj po sąsiedzku Studenci aktywnie uczestniczą w życiu środowiska lokalnego, organizując między innymi zabawy integracyjne i sportowe dla dzieci z Domu Dziecka oraz pokazy umiejętności funkcjonariuszy i możliwości wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

25 Studia podyplomowe

26 Studia podyplomowe Studia podyplomowe i kursy Oferta kształcenia na studiach podyplomowych WSIiE TWP w Olsztynie jest praktyczna i odpowiada oczekiwaniom pracodawców warmińsko - mazurskiego rynku pracy. Zapraszamy do korzystania z naszych kilkunastoletnich doświadczeń lokalnego lidera uczelni niepublicznych. Wydział Informatyki i Ekonomii Ekonomia Ekonomika gospodarowania zasobami ludzkimi Ekonomika i finanse przedsiębiorstw Organizacja i zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej Rachunkowość Inwestycje i nieruchomości w gospodarce rynkowej Przedsiębiorczość dla nauczycieli Informatyka i ekonometria Zastosowanie informatyki w księgowości i finansach Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi Bezpieczeństwo i higiena pracy Analiza danych biznesowych Technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji Nauczanie informatyki w szkole

27 Studia podyplomowe Wydział Socjologii i Pedagogiki Pedagogika Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna dla nauczycieli Przygotowanie pedagogiczne Logopedia Asystent rodziny Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli Terapia pedagogiczna z edukacją komputerową Arteterapia Socjologia Administracja publiczna i samorządowa Socjologia administrowania bezpieczeństwem Badanie opinii społecznej Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Administracja Zadania administracji publicznej Bezpieczeństwo i higiena pracy Administrowanie przekształceniami i restrukturyzacją w zakładach opieki zdrowotnej Pedagogika Zarządzanie bezpieczeństwem w placówkach oświatowych Przygotowanie pedagogiczne Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Ekonomia Rachunkowość i finanse Bankowość i zarządzanie finansami Audyt wewnętrzny

28 Kursy i szkolenia Kursy i szkolenia Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z nowych sytuacji społecznych i gospodarczych organizujemy również szkolenia według indywidualnych zamówień Kursy komputerowe Kursy CISCO Kursy ECDL Kursy językowe Kursy dla kandydatów na wychowawców i kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży Pełną ofertę studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem Studia podyplomowe i kursy tel w. 22, kom

29 Bez barier Studenci niepełnosprawni w WSIiE TWP Każda czytelnia przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących. W każdej mamy: komputer z dostępem do Internetu oraz z programem Supernova, powiększającym, udźwiękowiającym i ubrajlawiającym środowisko Windows urządzenie Auto-Lektor, czytające dowolny tekst drukowany, nawet gazety o słabej jakości druku i faksy, powiększalnik ekranowy Prisma PC, dzięki któremu możliwe jest pisanie i powiększanie tekstów, obrazów, różnych przedmiotów

30 Drzwi otwarte na świat Ambitnym celom kształcenia służą u nas nowoczesne programy nauczania. Przyczyniają się do tego szerokie kontakty uczelni ze światem. Nasi studenci korzystają z Programu Erasmus umożliwiającego realizację części studiów w wybranych ośrodkach akademickich Europy. Otrzymują również stypendia na międzynarodowe praktyki zawodowe. Do naszych programów kształcenia wprowadzamy elementy e-learningu, czyli uczenia się metodą online.

31 Opłaty wpisowe Wydział Informatyki i Ekonomii oraz Wydział Socjologii i Pedagogiki w Olsztynie 170,00 zł Nr konta bankowego: Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 110,00 zł Nr konta bankowego: ABSOLWENCI WSIiE TWP BEZ OPŁATY WPISOWEJ! Dodatkowe obowiązujące w Uczelni opłaty należy uiszczać przelewem na w/w konto odpowiedniego Wydziału: za legitymację studencką 17 zł za indeks 4 zł

32 Czesne Wydział Informatyki i Ekonomii Studia pierwszego stopnia/ forma stacjonarna i niestacjonarna Kierunek Opłata jednorazowa Opłata w dwóch ratach Opłata miesięczna w dziesięciu ratach Ekonomia (2x1500) 3200 (10x320) Informatyka i ekonometria (2x1500) 3200 (10x320) Studia drugiego stopnia/ forma stacjonarna i niestacjonarna Kierunek Opłata jednorazowa Opłata w dwóch ratach Opłata miesięczna w dziesięciu ratach Ekonomia (2 x 1900) 4000 (10 x 400) Informatyka i ekonometria (2 x 1900) 4000 (10 x 400) Wydział Socjologii i Pedagogiki Studia pierwszego stopnia/forma stacjonarna i niestacjonarna Kierunek Opłata jednorazowa Opłata w dwóch ratach Opłata miesięczna w dziesięciu ratach Pedagogika (2x1500) 3200 (10x320) Socjologia (2x1500) 3200 (10x320) Studia drugiego stopnia/ forma stacjonarna i niestacjonarna Kierunek Opłata jednorazowa Opłata w dwóch ratach Opłata miesięczna w dziesięciu ratach Pedagogika (2 x 1900) 4000 (10 x 400) Socjologia (2 x 1900) 4000 (10 x 400) Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Studia pierwszego stopnia/ forma stacjonarna i niestacjonarna Kierunek Opłata jednorazowa Opłata w dwóch ratach Opłata miesięczna w dziesięciu ratach Administracja (2x1500) 3200 (10x320) Ekonomia (2x1500) 3200 (10x320) Pedagogika (2x1500) 3200 (10x320) Czesne płatne: jednorazowo do 15.X.2013 r. w dwóch ratach pierwsza rata do 15.X.2013 r., druga rata do 15.III.2014 r. w dziesięciu ratach pierwsza rata do 15.X.2013 r., kolejne do 15-go dnia każdego miesiąca Studia podyplomowe/forma niestacjonarna wysokość opłaty na

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku I Postanowienia ogólne 1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna organizuje zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk studenckich w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku I Postanowienia ogólne 1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna organizuje zgodnie z ustawą o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL:

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI WPISOWE: ZNIŻKA: DANE PERSONALNE KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: NAZWISKO RODOWE: DATA URODZENIA: MIEJSCE URODZENIA: IMIĘ OJCA:

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH 1. Celem praktyki jest: PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH dla kierunku ZARZĄDZANIE 1. Zapoznanie z głównymi celami i zadaniami przedsiębiorstwa, w której student odbywa praktykę. 2. Zapoznanie się z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2014/2015 Regulamin praktyk studenckich na studiach II stopnia na kierunku: pedagogika społeczno-kulturowa Wydział Pedagogiczny w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Rok akademicki 2014/2015 Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Regulamin praktyk na kierunku Pedagogika (specjalności: Wychowanie obronne z problematyką przestępczości, Resocjalizacja, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rok akademicki 2015/2016. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna z modułem dodatkowym pedagogika opiekuńcza Wydział Pedagogiczny w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni WyŜsza Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu prowadzi nabór na studia licencjackie I stopnia. Na kaŝdym z kierunków uczelnia szereg ciekawych specjalności do wyboru. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie Prof. dr hab. K. Winiarska, dr M. Kaczmarek 1. Historia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

1 PRZEPISY OGÓLNE 2 OPŁATA REKRUTACYJNA

1 PRZEPISY OGÓLNE 2 OPŁATA REKRUTACYJNA REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I INFORMATYKI im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Forma Niestacjonarne studiów**

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Forma Niestacjonarne studiów** Załącznik nr I/6 do Zarządzenia nr 67/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 6/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla studentów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/15

Regulamin promocji dla studentów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/15 Regulamin promocji dla studentów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/15 CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ 1. Regulamin określa zasady przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Załącznik do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 25.09.2013 r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE

NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE УДК 657 Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE K. Winiarska,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: E-ADMINISTRACJA

Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek studiów e-administracja umiejscowiony został w dwóch obszarach nauk: nauki społeczne (75%) oraz nauki ścisłe (25%). Studia na kierunku e-administracja trwają podobnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015 Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów w roku

Bardziej szczegółowo

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w dziale rekrutacji:

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w dziale rekrutacji: Uchwała nr 1A/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 17.05.2013 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015 Senat

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie studia inżynierskie oraz licencjackie: Logistyka i transport Inżynier jakości Zarządzanie BHP Grafika komputerowa Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Opis kierunku Celem kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku akademickim 2008/2009

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku akademickim 2008/2009 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku akademickim 2008/2009 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Kierunek: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności oraz zniżek czesnego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PRACOWNIA BADAŃ NAD INTEGRACJĄ EURUROPEJSKĄ OŚRODEK BADAŃ I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ zapraszają do udziału w PODYPLOMOWYCH STUDIACH

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r.

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r. Zarządzenie Kanclerza Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Nr /203 z dnia 28.0.203 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Opłat za Studia i Opłat Dodatkowych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Projekt pt. "Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" Wprowadzenie do pedagogiki Opracowanie: dr A. Dziwińska Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

opłaty dla kontynuujących studia - opłaty dla przyjętych od r.a. 2012/2013 wszyscy studenci * Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty

opłaty dla kontynuujących studia - opłaty dla przyjętych od r.a. 2012/2013 wszyscy studenci * Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy Słownik pojęd użytych w regulaminie: 1. Projekt: projekt Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH dla studentów studiów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH dla studentów studiów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH dla studentów studiów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia (wypełnia uczelnia) zawarta w... pomiędzy: Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Instrukcja praktyki zawodowej w placówkach oświatowych - 50 godzin, 1 ECTS I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat dla Słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Tabela opłat obowiązująca dla naboru w roku akademickim 2014/15

Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat dla Słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Tabela opłat obowiązująca dla naboru w roku akademickim 2014/15 Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat dla Słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Tabela opłat obowiązująca dla naboru w roku akademickim 2014/15 15 rat 12 rat/ 24 raty* Harmonogram wnoszenia czesnego za naukę***

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII I. CZAS TRWANIA: 3 semestry II. ADRESAT STUDIÓW: Studia adresowane są przede wszystkim do osób z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia. Oferta edukacyjna TA KADRA GWARANTUJE SUKCES!

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia. Oferta edukacyjna TA KADRA GWARANTUJE SUKCES! Zasady rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia Przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych Elektroniczna rejestracja kandydatów Wniesienie opłaty rekrutacyjnej Złożenie kompletu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Mediacje i negocjacje NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji i zniżek Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ

Regulamin promocji i zniżek Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ Regulamin promocji i zniżek Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ 1. Regulamin określa zasady przyznawania, ustalania wysokości i realizowania świadczeń w formie promocji

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość WSB Szczecin - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać kierunek Finanse i rachunkowość? Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L European Business Competence*

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016 1 Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja! SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚCI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA NA KIERUNKU EKONOMIA PROJEKT ROZWÓJ POTENCJAŁU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo