Informacja prasowa. PBO Anioła S.A. opublikowała prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja prasowa. PBO Anioła S.A. opublikowała prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną"

Transkrypt

1 Warszawa, dn. 17 marca 2011r. Emitent: PBO Anioła S.A. ul. Wrzesińska Kostrzyn tel.: fax: Oferujący: Dom Maklerski AmerBrokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A Warszawa tel.: fax: Informacja prasowa PBO Anioła S.A. opublikowała prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną Przedmiotem oferty publicznej jest 1,4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C, oferowanych z wyłączeniem prawa poboru, w podziale na dwie transze: Transzę Instytucjonalną - 0,9 mln akcji i Transzę Detaliczną - 0,5 mln akcji. Zapisy na akcje poprzedzone będą procedurą tworzenia księgi popytu, na podstawie której wyznaczona zostanie cena emisyjna walorów w ofercie publicznej. Zapisy na akcje w obu transzach przyjmowane będą w terminie od 19 do 21 kwietnia bieżącego roku. Zamiarem spółki jest rozpoczęcie notowań Praw do Akcji serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w maju 2011 roku.

2 Informacja prasowa PBO Anioła S.A. strona 2 CELE EMISYJNE PBO Anioła S.A. zamierza pozyskać w drodze publicznej subskrypcji akcji serii C około 16,4 mln zł. Cele emisji będą realizowane w kolejności ich wskazania poniżej. Zarząd firmy planuje wykorzystać uzyskane środki na następujące przedsięwzięcia: 1. Rozwój Grupy Kapitałowej do 5 mln zł Zamierzeniem spółki jest akwizycja podmiotów świadczących specjalistyczne usługi na rzecz budownictwa ogólnego i przemysłowego o ugruntowanej pozycji rynkowej i komplementarnym profilu działalności w stosunku do spółek zależnych tworzących Grupę Kapitałową PBO Anioła S.A. W obszarze zainteresowania spółki są z podmioty specjalizujące się w budownictwie drogowym, budownictwie ogólnym i usługach instalacyjnych. PBO Anioła S.A. rozważa nabycie firmy średniej wielkości, kierując się przede wszystkim możliwością osiągnięcia efektu synergii poprzez wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej. Inną możliwością poszerzenia zakresu usług i wzrostu skali działalności PBO Anioła S.A. jest tworzenie od podstaw nowych podmiotów zależnych działających w perspektywicznych segmentach rynku budowlanego. Firma planuje także wzmocnić potencjał wykonawczy spółki PBO Hydro zajmującej się budową zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych, której działalność jest szczególnie kapitałochłonna. Zamiarem PBO Anioła jest przeznaczenie kwoty od 1 do 1,5 mln zł na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu budowlanego niezbędnego dla zwiększenia skali realizowanych przez nią projektów. 2. Zakup i wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem), ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) oraz DMS (Zarządzanie Dokumentami) do 0,2 mln zł 3. Zwiększenie kapitału obrotowego do 4 mln zł Podwyższenie kapitału obrotowego to szansa na zdynamizowanie przychodów spółki w segmencie generalnego wykonawstwa i realizację procesów inwestycyjnych charakteryzujących się znaczącą kapitałochłonnością, ale także wyższymi marżami. Zwiększenie kapitału obrotowego stanowić będzie dodatkową przewagę konkurencyjną w rywalizacji PBO Anioła S.A. o kontrakty budowlane z zakresu wielkopowierzchniowych inwestycji komercyjnych. Wyższy poziom środków obrotowych umożliwi również redukcję kosztów wykonywania usług budowlanych poprzez zakup materiałów po znacznie niższych cenach (przedpłaty, bezpośrednie umowy z dostawcami) oraz uzyskanie dodatkowych upustów od podwykonawców np. przy zastosowaniu zerowego terminu płatności za wykonane prace. 4. Zakup nieruchomości gruntowych w lokalizacjach uzgodnionych z sieciami handlowymi do 7,2 mln zł Proces realizacji projektów inwestycyjnych na rzecz sieci handlowych to proces złożony. Bardzo często warunkiem uzyskania płatności przedwstępnych przez firmę realizującą budowę jest nabycie nieruchomości gruntowej w uzgodnionej lokalizacji na własne konto, przeprowadzenie procedur formalno-prawnych, przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach warunkiem koniecznym jest także zakup gruntu i zrealizowanie na nim gotowej inwestycji, zaś pełna zapłata następuje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i przekazaniu wykonanego obiektu operatorowi sieci handlowej. W związku z tym w okresie sięgającym od 6 do 24 miesięcy, pomiędzy rozpoczęciem procesu inwestycyjnego a jego formalnym zakończeniem, koniecznym jest zaangażowanie własnych środków i zapewnienie płynności finansowej realizowanego projektu. PBO Anioła S.A. dopuszcza również możliwość wynajmu długoterminowego nieruchomość zabudowanej na zlecenie operatora sieci handlowej. Projekty tego typu realizowane będą na zasadach project finance poprzez wydzielone spółki celowe (SPV), dedykowane realizacji każdej takiej inwestycji. Zamierzeniem spółki jest uzyskanie refinansowania poniesionych

3 Informacja prasowa PBO Anioła S.A. strona 3 kosztów w formule leasingu zwrotnego nieruchomości, kredytu refinansowego, sprzedaży projektu funduszowi inwestycyjnemu itp. STRUKTURA OFERTY PUBLICZNEJ Przedmiotem oferty publicznej jest 1,4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Spółka dokonała podziału oferty na dwie transze: Transzę Instytucjonalną obejmującą 0,9 mln sztuk akcji oraz Transzę Detaliczną, w ramach której oferowanych jest 0,5 mln papierów wartościowych. Minimalna liczba akcji objętych zapisem w Transzy Detalicznej to 10 sztuk. Emitent może dokonać przesunięć akcji pomiędzy transzami wyłącznie w przypadku, gdy w jednej z transz wystąpi nadsubskrypcja, zaś w drugiej nie wszystkie akcje oferowane zostaną właściwie subskrybowane i opłacone. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego, przy uwzględnieniu wyników procesu budowy księgi popytu i zostanie opublikowana przed rozpoczęciem zapisów. Zapisy na akcje w ramach oferty publicznej będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. oraz w placówkach Domu Maklerskiego ING Securities, Domu Maklerskiego BOŚ, Domu Maklerskiego UniCredit CAiB Poland, Domu Maklerskiego KBC Securities, Domu Maklerskiego Noble Securities, Domu Maklerskiego Pekao, Domu Maklerskiego IDM, Domu Maklerskiego Banku DnB Nord Poland, Centralnego Domu Maklerskiego Pekao, Domu Maklerskiego Millennium. Szczegółowe informacje dotyczące procedury dokonywania zapisów na akcje dostępne są w opublikowanym prospekcie emisyjnym. Zamiarem Emitenta jest notowanie Praw do Akcji serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie niezwłocznie po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych. Spółka przewiduje, że wprowadzenie PDA do obrotu nastąpi w maju 2011r. TERMINARZ OFERTY PUBLICZNEJ Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego najpóźniej 11 kwietnia 2011r. Book building kwietnia 2011r. Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej 18 kwietnia 2011r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej kwietnia 2011r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej kwietnia 2011r. Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział akcji 27 kwietnia 2011r. Debiut PDA maj 2011r. PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PBO Anioła S.A. to jedna z wiodących firm polskiego sektora budowlanego. Model biznesowy spółki oparty jest na połączeniu kompetencji w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów budowlanych, działalności deweloperskiej nieruchomości komercyjnych oraz biura projektowego w ramach Grupy Kapitałowej. Synergia tych działalności umożliwia firmie kompleksową realizację projektów inwestycyjnych począwszy od zakupu gruntu, poprzez opracowanie projektu, proces budowlany, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Kluczowym źródłem przychodów PBO Anioła S.A. jest realizacja inwestycji budowlanych w formule generalnego wykonawcy usługi budowlane stanowią około 90% ogółu przychodów firmy. Przedsiębiorstwo pełni funkcję inwestora zastępczego, zajmuje się także nadzorami budowlanymi. PBO Anioła S.A. realizuje głównie obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz budynki biurowe i magazynowe. Kluczowymi odbiorcami usług firmy są sieci handlowe: Biedronka, Lidl, Piotr i Paweł, Bricoman, Decathlon, a także deweloperzy inwestycyjni działający na rzecz sieci: Tesco, Aldi, Plus Discount, Netto. Na przestrzeni ostatnich trzech lat PBO Anioła S.A. zrealizowała 33 obiekty handlowe oraz 10 innych projektów budowlanych.

4 Informacja prasowa PBO Anioła S.A. strona 4 W ramach Grupy Kapitałowej PBO Anioła S.A. działa spółka PBO Projekt świadcząca usługi projektowe w zakresie wykonywania analiz techniczno-ekonomicznych, opracowywania planów wykonawczych, doradztwa oraz nadzoru autorskiego. Spółka korzysta z zaawansowanych technologii w zakresie prac planistycznych, wykorzystując najnowsze zdobycze informatyczne, co stanowi gwarancję realizacji powierzonych prac na najwyższym poziomie jakościowym. PBO Anioła S.A. zajmuje się również opracowywaniem koncepcji wykonalności projektów budowlanych, przygotowywaniem biznes planów i analiz ekonomicznych, a także harmonogramów realizacyjnych, dotyczących nieruchomości komercyjnych w ramach działalności developerskiej. Atutem spółki jest wieloletnie doświadczenie w tego typu działalności, wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska oraz archiwum dokumentacyjne zawierające wiele nowoczesnych, autorskich projektów. Podmiotami zależnymi PBO Anioła S.A. są także dwie spółki wykonawcze: PBO Hydro S.A. zajmująca się realizacją zewnętrznych sieci wodnokanalizacyjnych i gazowych oraz PBO Elektro S.A. świadcząca usługi instalacyjne niskiego i średniego prądu oraz budowy wewnętrznych sieci teleinformatycznych. Strategia rozwoju spółki opiera się na umocnieniu pozycji rynkowej w obszarze kompleksowej realizacji projektów inwestycyjnych. Zakłada ona zdynamizowanie współpracy z kluczowymi odbiorcami firmy (sieci handlowe: Biedronka, Lidl, Piotr i Paweł, Tesco) w oparciu o tendencję zwiększania nakładów inwestycyjnych przez wielkopowierzchniowe sieci handlowe obecne w naszym kraju. Zamierzeniem PBO Anioła S.A. jest także rozwój Grupy Kapitałowej, która w modelu docelowym składać się będzie z podmiotów zależnych specjalizujących się w realizacji kluczowych etapów projektów inwestycyjnych. Rozbudowa zaplecza wykonawczego pozwoli spółce dotrzeć do tych segmentów rynku, na których do tej pory firma nie była aktywna (np. budownictwo drogowe). Zasadą funkcjonowania podmiotów zależnych w ramach struktury Grupy jest realizacja usług na zasadach czysto komercyjnych, a tym samym możliwość pozyskiwania zewnętrznych zleceń i uniezależnienie się w dalszej perspektywie od zamówień realizowanych na rzecz PBO Anioła S.A. Spółka dostrzega także szansę zwiększenia przychodów w oparciu o utrzymującą się dobrą koniunkturę na rynku budowy i wynajmu nieruchomości komercyjnych. Celem PBO Anioła S.A. jest realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zabudowy nieruchomości z przeznaczeniem na długoterminowy wynajem lub sprzedaż. Spółka zamierza specjalizować się w budownictwie przemysłowym, w tym w szczególności budowie sieciowych obiektów handlowych oraz centrów i galerii handlowych, pozyskując kontrakty o wysokiej wartości jednostkowej. Perspektywy rozwoju branży budownictwa przemysłowego i ogólnego w Polsce są dobre. Indeks koniunktury w krajowym sektorze budowlanym na koniec 2009 roku osiągnął poziom 2,5% w porównaniu ze średnim indeksem dla wszystkich krajów członkowski UE, który wyniósł w analogicznym okresie -4,9%. Poprawiająca się koniunktura gospodarcza, zwiększanie poziomu wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych, przyrost PKB, to przesłanki uzasadniające utrzymanie znacznego tempa wzrostu tego sektora w najbliższych latach. Realizacja inwestycji budowlanych stymulowana jest także środkami unijnymi skierowanymi m.in. na naprawę szkód wyrządzonych przez powódź w roku minionym i inwestycje odtworzeniowe z tego obszaru, czy też organizacją EURO Przewiduje się, że wydatki budżetowe na projekty współfinansowane ze środków UE w 2010 roku wzrosły prawie dwukrotnie do 72,1 mld zł, w porównaniu z rokiem 2009, a w 2011 roku wyniosą 109 mld zł. STRUKTURA AKCJONARIATU (w przypadku objęcia przez inwestorów 1,4 mln akcji serii C) Udział w ogólnej liczbie głosów Waldemar Anioła 36,27% Piotr Krakowski 15,35% Blumerang S.A. z podmiotami zależnymi* 13,45% Teofil Nowak 7,77% pozostali akcjonariusze 13,10% nowi inwestorzy (akcje serii C) 14,06%

5 Informacja prasowa PBO Anioła S.A. strona 5 Udział w kapitale akcyjnym Waldemar Anioła 29,23% Blumerang S.A. z podmiotami zależnymi* 19,88% Piotr Krakowski 12,17% Teofil Nowak 6,23% pozostali akcjonariusze 11,72% nowi inwestorzy (akcje serii C) 20,77% * Blumerang S.A., Blumerang PRE IPO S.A., T2 Investment S.A., Carbon Invest S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE (tys zł) S 2011P przychody EBITDA zysk operacyjny zysk netto rentowność działalności operacyjnej 11,9% 9,4% 12,6% rentowność netto 7,3% 5,6% 9,1% S - szacunki P - prognozy Informację sporządził: Pert Public Relations Sp. z o.o. Osoba kontaktowa: Beata Olczyk (022) lub

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jugowicka 6a www.grupazue.pl Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej jest 6 000 000 Akcji Serii B ( Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010

Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010 Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010 1 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka niskich i średnich napięć

Elektroenergetyka niskich i średnich napięć Najważniejsze informacje o ATREM Działalność ATREM Grupa ATREM koncentruje się na projektowaniu oraz wykonawstwie infrastruktury z zakresu szeroko rozumianego zaplecza inżynieryjnego przy budowie obiektów:

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu: PROSPEKT EMISYJNY Na podstawie niniejszego Prospektu: IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 47-120 Zawadzkie, ul. Polna 3 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izostal.com.pl - oferowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 2. DZIAŁALNOŚĆ MIRBUD S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI z siedzibą w Poznaniu, ul. Woł czyń ska 37 www.komputronik.com Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.630.000 akcji spółki Komputronik S.A. ( Akcje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TORFARM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Lubicka 26/34 www.torfarm.com.pl Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest pan Kazimierz Herba. Na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty. Zasady składania zapisów. 2010-11-19 www.bm.aliorbank.

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty. Zasady składania zapisów. 2010-11-19 www.bm.aliorbank. Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu oferowanych jest do 3 mln sztuk akcji, w tym 1 mln sztuk akcji już istniejących serii A oraz 2 mln akcji serii B, będących akcjami nowej emisji.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022-50 43 321, fax. 022-629 71 50 e-mail: m.solecki@bossa.pl http://bossa.pl INTERBUD-LUBLIN S.A. Raport analityczny Czerwiec 2010 Niniejszy raport analityczny

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Vistal Gdynia S.A.

W drodze na giełdę Vistal Gdynia S.A. NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. W drodze na giełdę Vistal Gdynia S.A. Opis działalności Grupy Doświadczenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 PROSPEKT EMISYJNY FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 Oferta publiczna 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY ELMO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Żelkowie Kolonii k. Siedlec

PROSPEKT EMISYJNY ELMO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Żelkowie Kolonii k. Siedlec PROSPEKT EMISYJNY ELMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Żelkowie Kolonii k. Siedlec Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo