Z A G R A N I C Z N Y M

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A G R A N I C Z N Y M"

Transkrypt

1 POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K U S Ł U G P O C Z T O W Y C H W O B R O C I E Z A G R A N I C Z N Y M Warszawa

2 CZĘŚĆ I USŁUGI POWSZECHNE ROZDZIAŁ I PRZESYŁKI LISTOWE Rozdział I.1 Priorytetowe przesyłki listowe nierejestrowane Przesyłka listowa Po- Masa Opłata za przesyłkę Dopuszczalna zy- przesyłki S T R E F A granica masy i wymiarów cja A B C D Europa (łącznie Ameryka Północna, Ameryka Australia Masa: 2000 g z Cyprem, całą Rosją Afryka Południowa, i Oceania 5000 g (przesyłki z dru - i Izraelem) Środkowa i Azja kami i czasopismami) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) Wymiary największe: 1 do 50 g 5,00 5,00 5,00 5,00 długość, szerokość i grubość ponad 50 g do 100 g 11,50 11,50 11,50 11,50 łącznie 900 mm, przy czym ponad 100 g do 350 g 13,00 13,00 13,00 13,00 największy wymiar nie ponad 350 g do 500 g 15,30 19,30 24,00 34,50 moŝe przekraczać 600 mm. ponad 500 g do 1000 g 29,30 38,00 45,00 68,00 W rulonach: suma długości ponad 1000 g do 2000 g 58,90 77,00 95,00 147,00 i podwójnej średnicy za kaŝde kolejne 500 g łącznie 1040 mm, przy czym lub ich część * 17,00 22,00 27,00 42,00 największy wymiar nie moŝe przekraczać 900 mm. Wymiary najmniejsze: wymiary jednej powierzchni * tylko druki i czasopisma nie mogą być mniejsze niŝ 90 x 140 mm z tolerancją 2 mm. W rulonach: suma długości i podwójnej średnicy łącznie 170 mm, przy czym naj- większy wymiar nie moŝe być mniejszy niŝ 100 mm. Wymiary kartki : minimum: 90 x 140 mm, z tolerancją 2 mm, maksi- Podział krajów i terytoriów na strefy znajduje się w "Wykazie krajów według pocztowej drogi kierowania" dostępnym w kaŝdej placówce Poczty Polskiej S.A. Informacje dotyczące przynaleŝności krajów i terytoriów do odpowiedniej strefy znaleźć moŝna równieŝ w tabeli zatytułowanej "PACZKI EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy" zamieszczonej w części IV Cennika, jednakŝe z zastrzeŝeniem, Ŝe podstrefy A1 do A5 w przypadku paczek priorytetowych stanowią łącznie odpowiednik strefy A w przypadku przesyłek listowych. mum 120 x 235 mm, z tolerancją 2 mm 2

3 Worek M (worek zbiorczy zawierający druki, dzienniki, czasopisma i ksiąŝki przesyłane dla tego samego adresata i pod tym samym adresem)* Po- Masa Opłata za przesyłkę Dopuszczalna zy- przesyłki S T R E F A granica masy cja A B C D Europa (łącznie Ameryka Północna, Ameryka Australia z Cyprem, całą Rosją Afryka Południowa, i Oceania Masa: g ** i Izraelem) Środkowa i Azja w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) 2 do 2000 g 45,00 65,00 85,00 145,00 ponad 2000 g do 2500 g 50,00 75,00 100,00 175,00 ponad 2500 g do 3000 g 55,00 85,00 115,00 205,00 ponad 3000 g do 3500 g 60,00 95,00 130,00 235,00 ponad 3500 g do 4000 g 65,00 105,00 145,00 265,00 ponad 4000 g do 4500 g 70,00 115,00 150,00 295,00 ponad 4500 g do 5000 g 75,00 125,00 175,00 325,00 za kaŝde kolejne 500 g lub ich część 10,50 15,50 20,50 35,50 * W workach M moŝna umieszczać takŝe: płyty, taśmy magnetofonowe, kasety, próbki handlowe wysyłane przez producentów i dystrybutorów, inne artykuły handlowe, które nie podlegają opłatom celnym lub materiały informacyjne. Przedmioty powinny być przytwierdzone lub złączone w inny sposób z drukami, którym towarzyszą, a masa kaŝdej przesyłki zawierającej przedmioty złączone z drukami nie powinna przekraczać 2 kg. ** Maksymalna masa worka M wysyłanego do Kazachstanu, Uzbekistanu i Wielkiej Brytanii wynosi g. Cekogram (druk dla ociemniałych) Przesyłka dla ociemniałych jest wolna od opłaty, ale w przypadku przesyłania przesyłki jako priorytetowej wymagana jest dopłata lotnicza (tabelka poniŝej): Po- Nazwa usługi S T R E F A Dopuszczalna zy- A B C D granica masy i wymiarów cja Europa (łącznie Ameryka Północna, Ameryka Australia z Cyprem, całą Rosją Afryka Południowa, i Oceania i Izraelem) Środkowa i Azja w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) Masa: g 3 Dopłata lotnicza za kaŝde 10 g masy 0,10 0,20 0,30 0,60 Wymiary: jak dla przesyłki przesyłki listowej w poz. 1 3

4 Przesyłki masowe Jako przesyłki masowe mogą być nadawane: 1. Przesyłki listowe nadawane przez jednego nadawcę do jednego kraju w ilościach masowych tzn.: - co najmniej 1500 dziennie lub - co najmniej 5000 w ciągu 2 tygodni, po spełnieniu określonych warunków *. 2. Przesyłki z gazetami i czasopismami publikowanymi w Polsce, nadawane przez jednego nadawcę w ilościach masowych tzn.: - co najmniej 500 dziennie lub - co najmniej 2500 w ciągu miesiąca, po spełnieniu określonych warunków *. Po- Masa Opłata za przesyłkę Dopuszczalna zy- przesyłki S T R E F A granica masy i wymiarów cja A B C D Europa (łącznie Ameryka Północna, Ameryka Australia z Cyprem, całą Afryka Południowa, i Oceania Rosją i Izraelem) Środkowa i Azja w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) Masa: 2000 g 4 do 100 g 1,70 1,70 1,70 1,70 za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki Wymiary: jak dla przesyłki 22,00 32,00 42,00 72,00 listowej w poz 1. za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek powyŝej 100 g do 2000 g 1,50 1,50 1,50 1,50 za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki ,00 37,00 47,00 77,00 za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek * Warunki, które powinny zostać spełnione przez nadawcę przesyłek masowych: - zawarcie pisemnej umowy z Pocztą Polską S.A., - nadawanie przesyłek w określonych placówkach pocztowych, - podział przesyłek na poszczególne kraje przeznaczenia, - opakowanie przesyłek w formie ułatwiajacej ich policzenie i otaryfikowanie. 4

5 Rozdział I. 2 Ekonomiczne przesyłki listowe nierejestrowane Przesyłka listowa Pozycja Masa Opłata Dopuszczalna przesyłki granica masy i wymiarów Kraje europejskie Kraje pozaeuropejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) w złotych (PLN) w złotych (PLN) Masa: 2000 g 5 do 50 g 4,60 4, g (przesyłki z drukami i czasopismami) ponad 50 g do 100 g 9,00 9,00 ponad 100 g do 350 g 10,00 10,00 ponad 350 g do 500 g 11,00 11,50 ponad 500 g do 1000 g 21,30 21,80 Wymiary: jak dla przesyłki listowej w poz. 1 ponad 1000 g do 2000 g 40,90 41,40 za kaŝde kolejne 1000 g lub ich część* 21,30 21,80 * tylko druki i czasopisma Worek M (worek zbiorczy zawierający druki, dzienniki, czasopisma i ksiąŝki przesyłane dla tego samego adresata i pod tym samym adresem)* : Pozycja Masa Opłata Opłata Dopuszczalna przesyłki granica masy Kraje europejskie Kraje pozaeuropejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) w złotych (PLN) w złotych (PLN) 6 do 5000 g 31,00 35,00 Masa: g ** za kaŝde kolejne 1000 g lub ich część 6,50 8,00 * W workach M moŝna umieszczać takŝe: płyty, taśmy magnetofonowe, kasety, próbki handlowe wysyłane przez producentów i dystrybutorów, inne artykuły handlowe, które nie podlegają opłatom celnym lub materiały informacyjne. Przedmioty powinny być przytwierdzone lub złączone w inny sposób z drukami, którym towarzyszą, a masa kaŝdej przesyłki zawierającej przedmioty złączone z drukami nie powinna przekraczać 2 kg. ** Maksymalna masa worka M wysyłanego do Kazachstanu, Uzbekistanu i Wielkiej Brytanii wynosi g. 5

6 Cekogram (druk dla ociemniałych) Pozycja Opłata w złotych (PLN) Dopuszczalna granica masy i wymiarów 7 Przesyłki dla ociemniałych są wolne od opłaty Masa: g Wymiary: jak dla przesyłki listowej w poz. 1 Jako przesyłki masowe mogą być nadawane: 1. Przesyłki listowe nadawane przez jednego nadawcę do jednego kraju w ilościach masowych tzn.: - co najmniej 1500 dziennie lub - co najmniej 5000 w ciągu 2 tygodni, po spełnieniu określonych warunków *. 2. Przesyłki z gazetami i czasopismami publikowanymi w Polsce, nadawane przez jednego nadawcę w ilościach masowych tzn.: - co najmniej 500 dziennie lub - co najmniej 2500 w ciągu miesiąca, po spełnieniu określonych warunków *. Pozycja Masa przesyłki Przesyłki masowe Kraje europejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) Kraje pozaeuropejskie cccccccccccccccccccggg ggggggg Dopuszczalna w złotych (PLN) w złotych (PLN) granica masy i wymiarów 8 do 100 g 1,70 1,70 Masa: 2000 g za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki ,00 14,00 za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek Wymiary: jak dla przesyłki listowej w poz. 1 1,50 1,50 za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki powyŝej 100 g do 2000 g ,00 18,00 za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek * Warunki, które powinny zostać spełnione przez nadawcę przesyłek masowych: - zawarcie pisemnej umowy z Pocztą Polską S.A., - nadawanie przesyłek w określonych placówkach pocztowych, - podział przesyłek na poszczególne kraje przeznaczenia, - opakowanie przesyłek w formie ułatwiającej ich policzenie i otaryfikowanie. Opłata za przesyłkę 6

7 Rozdział I. 3 Przesyłki polecone Pozy- Usługa Nazwa usługi Opłata cja w złotych (PLN) 9 Przesyłka polecona priorytetowa: 1) opłata za przesyłkę uzaleŝniona od masy przesyłki oraz strefy, do której naleŝy kraj przeznaczenia 2) opłata za traktowanie przesyłki jako poleconej odpowiednio jak w poz. 1 5,30 10 Worek M polecony priorytetowy: 1) opłata za worek M uzaleŝniona od jego masy oraz strefy, do której naleŝy kraj przeznaczenia 2) opłata za traktowanie worka M jako poleconego odpowiednio jak w poz. 2 8,60 11 Przesyłka polecona ekonomiczna: 1) opłata za przesyłkę uzaleŝniona od masy przesyłki oraz strefy, do której naleŝy kraj przeznaczenia 2) opłata za traktowanie przesyłki jako poleconej odpowiednio jak w poz. 5 5,30 12 Worek M polecony ekonomiczny: 1) opłata za worek M uzaleŝniona od jego masy oraz strefy, do której naleŝy kraj przeznaczenia 2) opłata za traktowanie worka M jako poleconego odpowiednio jak w poz. 6 8,60 7

8 Rozdział I. 4 Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością Pozy- Usługa Nazwa usługi Opłata cja w złotych (PLN) 13 Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością priorytetowa: 1) opłata za przesyłkę listową priorytetową poleconą 2) opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością: za kaŝde 50,00 złotych (PLN) zadeklarowanej wartości lub ich część odpowiednio jak w poz. 9 1,00 14 Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością ekonomiczna: 1) opłata za przesyłkę listową ekonomiczną poleconą 2) opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością: za kaŝde 50,00 złotych (PLN) zadeklarowanej wartości lub ich część odpowiednio jak w poz. 11 1,00 UWAGA: Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością przyjmuje się do krajów i terytoriów podanych w "Informacjach dodatkowych dotyczących usług objętych Cennikiem usług pocztowych w obrocie zagranicznym" dostępnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. oraz w placówkach pocztowych. 8

9 Rozdział II PACZKI POCZTOWE Pozycja Nazwa usługi Opłata w złotych (PLN) 15 Przewóz paczki pocztowej jak w poz. 15a lub 15b Paczki pocztowe przyjmuje się do krajów i terytoriów podanych w tabeli zatytułowanej "PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy" zamieszczonej w części IV Cennika. Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów, limitów masy i zadeklarowanej wartości, szacunkowych terminów doręczania paczek pocztowych priorytetowych oraz deklaracji celnych i ograniczeń w obrocie z poszczególnymi krajami są podane w "Informacjach dodatkowych dotyczących usług objętych Cennikiem usług pocztowych w obrocie zagranicznym" dostępnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. oraz w placówkach pocztowych. Rozdział II.1 Paczki pocztowe priorytetowe 15a Przewóz paczki pocztowej priorytetowej tabela poniŝej Masa paczki Opłata za paczkę S T R E F A A1 A2 A3 A4 A5 B C D w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) do 1 kg 60,00 70,00 70,00 34,00 66,00 81,00 89,00 103,00 do 2 kg 72,00 82,00 82,00 37,00 78,00 102,00 116,00 145,00 do 3 kg 80,00 98,00 98,00 39,00 94,00 126,00 140,00 188,00 do 4 kg 92,00 102,00 102,00 41,00 98,00 146,00 170,00 231,00 do 5 kg 102,00 114,00 114,00 45,00 110,00 172,00 205,00 272,00 do 6 kg 105,00 117,00 117,00 48,00 113,00 184,00 225,00 312,00 do 7 kg 110,00 124,00 124,00 51,00 120,00 203,00 254,00 354,00 do 8 kg 117,00 131,00 131,00 53,00 127,00 222,00 283,00 398,00 do 9 kg 125,00 139,00 139,00 56,00 135,00 240,00 311,00 439,00 do 10 kg 133,00 145,00 145,00 59,00 141,00 258,00 336,00 481,00 do 11 kg 139,00 151,00 158,00 62,00 147,00 276,00 363,00 524,00 do 12 kg 145,00 160,00 167,00 64,00 156,00 297,00 386,00 566,00 do 13 kg 155,00 166,00 176,00 67,00 162,00 318,00 416,00 608,00 do 14 kg 162,00 172,00 185,00 70,00 168,00 339,00 448,00 650,00 do 15 kg 171,00 179,00 194,00 72,00 175,00 360,00 466,00 692,00 do 16 kg 179,00 187,00 212,00 75,00 183,00 390,00 500,00 723,00 do 17 kg 187,00 196,00 221,00 78,00 192,00 411,00 514,00 755,00 do 18 kg 196,00 204,00 230,00 81,00 200,00 433,00 538,00 772,00 do 19 kg 202,00 211,00 239,00 83,00 207,00 454,00 561,00 807,00 do 20 kg 211,00 221,00 249,00 86,00 217,00 475,00 586,00 840,00 9

10 Rozdział II.2 Paczki pocztowe ekonomiczne 15b Przewóz paczki pocztowej ekonomicznej tabela poniŝej Masa Opłata za paczkę paczki S T R E F A w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) do 1 kg 56,00 56,00 32,00 52,00 57,00 59,00 61,00 do 2 kg 62,00 62,00 35,00 58,00 63,00 65,00 67,00 do 3 kg 67,00 67,00 37,00 63,00 68,00 70,00 73,00 do 4 kg 75,00 75,00 40,00 71,00 76,00 77,00 79,00 do 5 kg 84,00 84,00 41,00 80,00 85,00 86,00 87,00 do 6 kg 86,00 96,00 43,00 82,00 89,00 90,00 95,00 do 7 kg 88,00 98,00 45,00 84,00 92,00 98,00 101,00 do 8 kg 90,00 105,00 48,00 86,00 100,00 106,00 109,00 do 9 kg 92,00 112,00 50,00 88,00 108,00 114,00 116,00 do 10 kg 95,00 120,00 52,00 91,00 114,00 122,00 124,00 do 11 kg 100,00 127,00 55,00 96,00 122,00 130,00 133,00 do 12 kg 105,00 135,00 56,00 101,00 129,00 139,00 142,00 do 13 kg 110,00 143,00 58,00 106,00 138,00 149,00 153,00 do 14 kg 116,00 151,00 60,00 112,00 150,00 159,00 163,00 do 15 kg 124,00 159,00 63,00 120,00 162,00 169,00 173,00 do 16 kg 127,00 167,00 65,00 123,00 165,00 173,00 178,00 do 17 kg 131,00 175,00 67,00 127,00 170,00 178,00 186,00 do 18 kg 136,00 183,00 69,00 132,00 177,00 185,00 197,00 do 19 kg 141,00 191,00 72,00 137,00 182,00 194,00 206,00 do 20 kg 146,00 199,00 74,00 142,00 187,00 200,00 217,00 Rozdział II.3 Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością Pozy- Nazwa usługi Opłata cja w złotych (PLN) 16 Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością priorytetowa: 1) opłata za paczkę uzaleŝniona od masy paczki oraz strefy, do której naleŝy kraj przeznaczenia 2) opłata za traktowanie paczki jako paczki z zadeklarowaną wartością: za kaŝde 50,00 złotych (PLN) zadeklarowanej wartości lub ich część odpowiednio jak w poz. 15a 1,00 17 Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością ekonomiczna: 1) opłata za paczkę uzaleŝniona od masy paczki oraz strefy, do której naleŝy kraj przeznaczenia 2) opłata za traktowanie paczki jako paczki z zadeklarowaną wartością: za kaŝde 50,00 złotych (PLN) zadeklarowanej wartości lub ich część odpowiednio jak w poz. 15b 1,00 UWAGA: Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością przyjmuje się do krajów i terytoriów podanych w "Informacjach dodatkowych dotyczących usług objętych Cennikiem usług pocztowych w obrocie zagranicznym" dostępnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. oraz w placówkach pocztowych. 10

11 Rozdział III PRZEKAZY POCZTOWE Pozy- Usługa Nazwa usługi Opłata cja w złotych (PLN) 18 Przekaz pocztowy - usługa świadczona do krajów, z którymi Poczta Polska S.A. podpisała umowy o wymianie przekazów a/ do 500,00 zł b/ ponad 500,00 zł do 1000,00 zł c/ ponad 1000 zł: za kaŝde kolejne 100,00 zł lub ich część 13,00 20,00 1,00 11

12 CZĘŚĆ II SPOSÓB TRAKTOWANIA PRZESYŁEK I PRZEKAZÓW POCZTOWYCH - USŁUGI SPECJALNE Pozy- Nazwa usługi Opłata cja w złotych (PLN) 19 Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej lub wypłaty kwoty przekazu 3,00 UWAGI: 1. Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu moŝe być zgłoszone tylko w momencie nadawania przesyłki rejestrowanej lub przekazu. 2. Opłatę uiszcza nadawca przy nadaniu przesyłki lub przekazu. Przesyłkami rejestrowanymi objętymi niniejszym Cennikiem są: 1) przesyłki polecone, w tym worek M, 2) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością, 3) paczki pocztowe, 4) paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością. 20 Traktowanie jako ekspresowej - przesyłki listowej (w tym poleconej i z zadeklarowaną wartością) priorytetowej - paczki pocztowej (w tym z zadeklarowaną wartością) priorytetowej - przekazu pocztowego Przesyłki listowe priorytetowe ekspresowe, paczki pocztowe priorytetowe ekspresowe oraz przekazy pocztowe ekspresowe przyjmowane są do krajów i terytoriów podanych w "Informacjach dodatkowych dotyczących usług objętych Cennikiem usług pocztowych w obrocie zagranicznym" dostępnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. oraz w placówkach pocztowych. 4,00 6,00 4,00 21 Traktowanie paczki pocztowej (w tym z zadeklarowaną wartością) priorytetowej lub ekonomicznej jako utrudniającej manipulacje (opłata dodatkowa, oprócz opłaty za paczkę) 50 % odpowiedniej opłaty za paczkę pocztową priorytetową lub ekonomiczną 22 Międzynarodowy kupon na odpowiedź 4,50 23 Doręczenie lub wydanie przesyłki CCRI (międzynarodowej Masa do 50 g (w obrocie z niektórymi korespondencji handlowej z odpowiedzią): krajami masa moŝe wynosić 250 g) a/ opłata zasadnicza jak za taką samą przesyłkę priorytetową jak za przesyłkę priorytetową odpowiedniej kategorii wagowej wysyłaną do kraju, z którego otrzymano przesyłkę CCRI; b/ opłata dodatkowa: - za doręczenie lub wydanie adresatowi w okresie obowiązywania umowy od 1 do 200 przesyłek CCRI - za kaŝdą następną przesyłkę CCRI powyŝej 200 szt. 78,00 0,50 UWAGA: Warunkiem skorzystania z usługi jest zawarcie pisemnej umowy z Pocztą Polską S.A. 12

13 CZĘŚĆ III POZOSTAŁE OPŁATY Pozy- Nazwa usługi Opłata cja w złotych (PLN) 24 Przechowywanie, na pisemne Ŝyczenie adresata, w placówce Poczty Polskiej S.A. po upływie terminu odbioru, za kaŝdy dzień: a/ paczki pocztowej (w tym z zadeklarowaną wartością) priorytetowej lub ekonomicznej b/ przesyłki listowej (w tym poleconej) priorytetowej lub ekonomicznej o masie ponad 500 g, oprócz cekogramów c/ przesyłki listowej priorytetowej lub ekonomicznej z zadeklarowaną wartością o masie ponad 500 g, d/ kwoty przekazu 1,40 0,30 0,50 0,50 UWAGA: Termin odbioru przesyłek i przekazów wynosi 14 dni kalendarzowych. Wyjątek stanowią przesyłki zawierające Ŝywe zwierzęta i rośliny, dla których termin odbioru wynosi 48 godzin i które nie podlegają Ŝądaniu przechowywania. 25 Wydanie odpisu potwierdzenia nadania albo odpisu zbiorowego dowodu odbioru przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych - za kaŝdy egzemplarz 3,00 26 Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę przed wysłaniem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego z placówki nadania Ŝądania jej zwrotu UWAGA : Wniesione przy nadaniu opłaty P O D L E G A J Ą zwrotowi 2,00 27 Wykonanie, zgłoszonego przez nadawcę po wysłaniu przesyłki rejestrowanej z placówki nadania Ŝądania jej zwrotu, zmiany lub korekty adresu: a/ w razie przesłania Ŝądania drogą pocztową b/ w razie przesłania Ŝądania drogą telekomunikacyjną 3,40 31,00 28 Wykonanie, zgłoszonego przez nadawcę po wysłaniu przekazu z placówki nadania, Ŝądania jego zwrotu: a/ w razie przesłania Ŝądania drogą pocztową b/ w razie przesłania Ŝądania drogą telekomunikacyjną 3,40 31,00 13

14 Pozycja Nazwa usługi Opłata w złotych (PLN) 29 Przyjęcie w placówce Poczty Polskiej S.A. pisemnego zastrzeŝenia adresata w zakresie doręczania lub wydawania przesyłek rejestrowanych lub przekazów osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem: 1) stałego 2) okresowego - za kaŝdy miesiąc lub jego część 3) jednorazowego - do odbioru określonej przesyłki lub przekazu 21,00 4,50 2,00 30 Przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego: a/ do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek i przekazów b/ do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek i przekazów - za kaŝdy miesiąc lub jego część c/ do jednorazowego odbioru określonej przesyłki lub przekazu 21,00 4,50 2,00 31 Przedstawienie do kontroli celnej nadesłanych z zagranicy przesyłek obciąŝonych opłatami celnymi lub kaŝdą inną naleŝnością tego samego rodzaju: a/ przesyłki listowej, w tym poleconej i z zadeklarowaną wartością b/ druków zawartych w worku M: za kaŝdy worek z drukami c/ paczki pocztowej, w tym z zadeklarowaną wartością d/ przesyłki z zawartością handlową zgłoszonej przez adresata na dokumencie SAD 1,00 3,20 3,20 20,50 32 Za zainkasowanie od klienta naleŝności celnych i podatkowych oraz przekazanie ich na rachunek urzędu celnego jak za wpłatę na rachunek bankowy w obrocie krajowym 33 Przesłanie adresatowi dowodu odprawy celnej 2,00 14

15 Po- zy- cja Nazwa usługi Opłata w złotych (PLN) 35 Zwrot przesyłki poleconej priorytetowej lub ekonomicznej do nadawcy - po wyczerpaniu moŝliwości jej doręczenia lub wydania odbiorcy za granicą jak za zwrot do nadawcy przesyłki poleconej ekonomicznej o tej samej masie i o gabarycie A w obrocie krajowym *, ** 36 Zwrot przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością priorytetowej lub ekonomicznej do nadawcy - po wyczerpaniu moŝliwości jej doręczenia lub wydania odbiorcy za granicą jak za zwrot do nadawcy przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością ekonomicznej o tej samej masie i o gabarycie A w obrocie krajowym *, ** UWAGA: W przypadku zwrotu do nadawcy przesyłki z zadeklarowaną wartością nie jest powtórnie pobierana opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłka z zadeklarowaną wartością. 37 Zwrot przekazu do nadawcy - po wyczerpaniu moŝliwości jak za zwrot do nadawcy przekazu jego wypłaty odbiorcy za granicą pocztowego w obrocie krajowym 38 Zwrot do nadawcy nieopłaconej lub niedostatecznie opłaconej nierejestrowanej przesyłki listowej priorytetowej lub ekonomicznej adresowanej za granicę - opłata (oprócz naleŝnej opłaty za daną przesyłkę) 1,20 39 Opłata manipulacyjna pobierana w przypadku braku lub niedostatecznej opłaty nadesłanej z zagranicy przesyłki listowej nierejestrowanej (oprócz naleŝnych opłat, ciąŝących na danej przesyłce) 1,20 * W przypadku zagranicznych przesyłek listowych o masie powyŝej g opłata za zwrot jak za przesyłkę o masie g w obrocie krajowym. ** W przypadku zwrotu przesyłki listowej z potwierdzeniem odbioru wniesiona przy nadaniu opłata za potwierdzenie odbioru (poz.19) podlega zwrotowi oraz * * * Na podstawie 13 ROZPORZĄDZENIA - przesyłki z zadeklarowaną wartością i przekazy pocztowe, których wartość przekracza graniczną wartość, na podstawie 16 ROZPORZĄDZENIA - paczki pocztowe o masie przekraczajacej g i przesyłki obciąŝone naleŝnościami celnymi, przyjęte do przemieszczenia i doręczenia poza miejscowym obszarem pocztowym, mogą być doręczone poprzez pozostawienie w oddawczej skrzynce pocztowej adresata zawiadomienia o nadejściu przesyłki/przekazu wraz z informacją o terminie odbioru i adresie placówki oddawczej, w której są przechowywane. * * * 15

16 CZĘŚĆ IV PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy Lp. Nazwa kraju Strefa, do której zaliczono dany kraj lub dane terytorium Lp. Nazwa kraju Strefa, do której zaliczono dany kraj lub dane terytorium lub paczki pocztowe paczki pocztowe lub paczki pocztowe paczki pocztowe terytorium ekonomiczne priorytetowe terytorium ekonomiczne priorytetowe Afganistan 30 C 30 Brazylia 30 C 2 Afryka Południowa Republika Patrz: Republika Południowej Afryki (RPA) 31 Brunei (Brunei 30 C 3 Albania 10 A2 Darussalam) 4 Algieria 20 B 32 Brytyjskie Wyspy 30 C 5 Angola 20 B Dziewicze 6 Anguilla 30 C 33 Bułgaria 10 A1 7 Antigua i Barbuda 30 C 34 Burkina Faso 20 B 8 Antyle Holenderskie 30 C 35 Burundi 20 B 9 Arabia Saudyjska 30 C 36 Chile 30 C Argentyna 30 C Chińska Republika Ludowa 30 C Armenia 30 C z wyjątkiem specjalnego 12 Aruba 30 C regionu administracyjnego Australia 40 D Honkongu i Makau (Macao) 13 Austria 10 A1 Hongkong specjalny region 30 C AzerbejdŜan 30 C administracyjny 16 Bahamy 30 C Makau (Macao) 30 C 17 Bahrajn 30 C 38 Chorwacja 10 A1 18 Bangladesz 30 C 39 Cypr 10 A2 19 Barbados 30 C 40 Czad 20 B 20 Belgia 11 A2 41 Czarnogóra 20 A2 21 Belize 30 C 42 Czechy 12 A4 22 Benin (ex Dahomej) 20 B 43 Dania z Grenlandią 10 A1 23 Bermudy 20 B i Wyspami Owczymi 24 Bhutan 30 C 44 Dominika 30 C 25 Białoruś 11 A1 45 Dominikana 30 C 26 Birma Patrz: Myanmar (Birma) 46 DŜibuti 20 B 27 Boliwia 30 C 47 Egipt 20 B 28 Bośnia i Hercegowina 10 A1 48 Ekwador 30 C 29 Botswana 20 B 49 Erytrea 20 B 16

17 Estonia 10 A1 76 Indonezja 30 C 51 Etiopia Irak 30 C 52 Falklandy (Malwiny) Iran 30 C 53 FidŜi 40 D 79 Irlandia (Eire) 10 A2 54 Filipiny 30 C 80 Islandia 10 A2 55 Finlandia 11 A2 81 Izrael 10 A2 56 Francja z Korsyką oraz 10 A2 82 Jamajka 30 C z Andorą i Monako 83 Japonia 30 C 57 Gabon 20 B 84 Jemen 30 C 58 Gambia 20 B 85 Jordania 30 C 59 Ghana 20 B 86 Kajmany 30 C 60 Gibraltar 10 A2 87 KambodŜa 30 C 61 Grecja 10 A2 88 Kamerun 20 B 62 Grenada 30 C 89 Kanada 20 B 63 Gruzja 30 C 90 Katar 30 C 64 Gujana 30 C 91 Kazachstan 30 C 65 Gujana Francuska 30 C 92 Kenia 20 B 66 Gwadelupa 30 C 93 Kirgistan 30 C 67 Gwatemala 30 C 94 Kiribati 40 D 68 Gwinea 20 B 95 Kolumbia 30 C 69 Gwinea Bissau 20 B 96 Komory 20 B 70 Gwinea Równikowa 20 B 97 Kongo 20 B 71 Haiti 30 C 98 Kongo Republika 20 B 72 Hiszpania z Majorką 10 A2 Demokratyczna (d. Zair) i Wyspami Kanaryjskimi Korea Południowa 30 C 99 (Republika) Holandia 10 A1 Korea Północna 30 C (Koreańska 74 Honduras 30 C Republika Ludowo- 75 Indie 30 C Demokratyczna) 17

18 Kosowo 10 A2 138 Oman 30 C 102 Kostaryka 30 C 139 Pakistan 30 C 103 Kuba (wszystkie miejcowości 30 C 140 Panama 30 C oprócz Guantaname Bay)* 141 Papua - Nowa Gwinea 40 D * nie dot. paczek priorytetowych 142 Paragwaj 30 C 104 Kuwejt 30 C 143 Peru 30 C 105 Laos 30 C 144 Polinezja Francuska 40 D 106 Lesotho 20 B 145 Portugalia z Azorami 11 A3 107 Liban 30 C i Maderą 108 Liberia B 146 Republika Demokra- Patrz: Kongo Republika Demokratyczna (d. 109 Libia 20 B tyczna Konga (d. Zair) 110 Litwa 10 A1 147 Republika Południowej 20 B 111 Luksemburg 10 A1 Afryki (RPA) 112 Łotwa 10 A1 148 Republika Środkowo- 20 B 113 Macedonia 10 A2 afrykańska (Centrafrique) 114 Madagaskar 20 B 149 Republika Zielonego 20 B 115 Malawi 20 B Przylądka (Cap Vert) 116 Malezja 30 C 150 Reunion 20 B 117 Mali 20 B 151 Rosja 11 A3 118 Malta 10 A2 152 Rumunia 10 A2 119 Maroko 20 B 153 Rwanda (Ruanda) 20 B 120 Martynika 30 C 154 Salwador 30 C 121 Mauretania 20 B 155 Senegal 20 B 122 Mauritius 20 B 156 Serbia 10 A2 123 Meksyk 20 B 157 Seszele 20 B 124 Mołdawia (Mołdowa) 10 A2 158 Sierra Leone 20 B 125 Mongolia 30 C 159 Singapur 30 C 126 Mozambik 20 B 160 Słowacja 12 A4 127 Myanmar (Birma) 30 C 161 Słowenia 10 A1 128 Namibia 20 B 162 Somalia 20 B 129 Nauru 40 D 163 Sri Lanka 30 C 130 Nepal 30 C 164 Stany Zjednoczone 20 B 131 Niemcy 13 A5 Ameryki (USA) 132 Niger 20 B 165 Suazi (Swaziland) 20 B 133 Nigeria 20 B 166 Sudan 20 B 134 Nikaragua 30 C 167 Surinam 30 C 135 Norwegia 11 A2 168 Syria 30 C 136 Nowa Kaledonia 40 D 169 Szwajcaria 11 A1 137 Nowa Zelandia 40 D z Liechtensteinem 18

19 Szwecja 10 A2 180 Togo 20 B 171 Świętej Heleny Wyspa 20 B 181 Tristan da Cunha (Wyspy) 20 B (St.Helen, Saint Helen, 182 Trynidad i Tobago 30 C Sainte - Hélène) 183 Tunezja 20 B 172 Świętego Krzysztofa 30 C 184 Turcja 10 A2 Wyspa i Nevis 185 Turkmenistan 30 C (St. Kitts and Nevis, 186 Uganda 20 B Saint Kitts and Nevis, 187 Ukraina 10 A1 Saint-Christophe et Nevis) 188 Urugwaj 30 C 173 Świętej Łucji Wyspa 30 C 189 Uzbekistan 30 C (St. Lucia, Saint Lucia, 190 Vanuatu 40 D Sainte Lucia) 191 Watykan 10 A1 174 Świętego Tomasza 20 B 192 Wenezuela 30 C i KsiąŜęca Wyspy 193 Węgry 11 A1 (Sao Tome et Principe) 194 Wielka Brytania 11 A3 175 Świętego Wincenta 30 C oraz Irlandia Płn. (bez Wyspa i Grenadyny terytoriów zamorskich) (St. Vincent and 195 Wietnam 30 C Grenadines, 196 Włochy z San Marino 11 A2 Saint Vincent and 197 Wniebowstąpienia 20 B Grenadines Wyspa (Ascension) Saint-Vincent-et- 198 WybrzeŜe Kości 20 B Grenadines) Słoniowej (Cote d'ivoire) 176 TadŜykistan 30 C 199 Zambia 20 B 177 Tajlandia 30 C 200 Zimbabwe 20 B 178 Tajwan 30 C 201 Zjednoczone Emiraty 30 C 179 Tanzania 20 B Arabskie 19

Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku

Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Na podstawie 26 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008 CENNIK Usługi VoIP Plan taryfowy Obowiązuje od 15 grudnia 2008 Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93 e-mail: biuro@hnet.pl OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa Opłata jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telefonii Cyfrowej Pro-internet Sp. z o.o.

Cennik Usług Telefonii Cyfrowej Pro-internet Sp. z o.o. Cennik Usług Telefonii Cyfrowej Pro-internet Sp. z o.o. > obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku < 1. Opłaty aktywacyjne, abonament, lokalne i międzymiastowe, do sieci komórkowych a) opłaty jednorazowe:

Bardziej szczegółowo

Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych

Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Usługa Cena w zł Minuta połączenia do Abonentów PSC w naszej Rodzinie 0,17 Minuta połączenia do krajowych sieci stacjonarnych 0,17 Minuta połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Rodzaj usługi Cena* Abonament telefoniczny bezplatne** Koszt aktywacji usługi 10 zł Koszt numeru z puli numerów złotych negocjowana Zmiana numeru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 NAZWA KIERUNKU DNI WOLNE 8-18 DNI WOLNE 18-20 DNI WOLNE 20-22 DNI WOLNE 22-8 DNI ROBOCZE 8-18 DNI ROBOCZE 18-20 DNI ROBOCZE 20-22 DNI ROBOCZE 22-8 Afganistan 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 Afganistan

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik ważny od 01.07.2015. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Usługa Cena w zł Minuta połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług ITC INFO-COIG. Opłaty jednorazowe podstawowe

Cennik Usług ITC INFO-COIG. Opłaty jednorazowe podstawowe Cennik Usług ITC INFO-COIG Opłaty jednorazowe podstawowe Uruchomienie usługi w ITC Wieszowa.Net. Bez bramki telefoniczej Uruchomienie usługi w ITC przy użyciu bramki telefoniczej Uruchomienie usługi w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS Strona Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS cennik ważny od 0.07. 0 rodzaj połączenia Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego do

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe. dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym

Informacje dodatkowe. dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym Załącznik nr 2 do Decyzji Nr 1/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 2 stycznia 2014 r. Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym Tekst jednolity Dział I 1 PRZESYŁKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Niniejsze szczegółowe zasady określają warunki ustalania należności przysługujących mentorowanym uczestniczącym w realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Strona Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS cennik ważny od.0. 0 rodzaj połączenia Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego do sieci

Bardziej szczegółowo

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej 1. Miesięczne opłaty abonamentowe Usługa Sposób rozliczania Opłata abonamentowa za konto Użytkownika Opłata za pojedyncze konto UM Opłata abonamentowa za jeden Opłata za pojedynczy Linksys Linksys Opłata

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy*

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy* PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł /mc + dowolna kwota na rozmowy* BEZPŁATNE rozmowy dla Klientów naszej sieci Naliczanie co 30 sekund po pierwszej minucie Brak opłaty inicjacyjnej Prezentacja numeru CLIP,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS cennik ważny od 0.07. 00 rodzaj połączenia Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego do sieci

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi Rodzaj zdarzenia

Bardziej szczegółowo