Z A G R A N I C Z N Y M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A G R A N I C Z N Y M"

Transkrypt

1 POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K U S Ł U G P O C Z T O W Y C H W O B R O C I E Z A G R A N I C Z N Y M Warszawa

2 CZĘŚĆ I USŁUGI POWSZECHNE ROZDZIAŁ I PRZESYŁKI LISTOWE Rozdział I.1 Priorytetowe przesyłki listowe nierejestrowane Przesyłka listowa Po- Masa Opłata za przesyłkę Dopuszczalna zy- przesyłki S T R E F A granica masy i wymiarów cja A B C D Europa (łącznie Ameryka Północna, Ameryka Australia Masa: 2000 g z Cyprem, całą Rosją Afryka Południowa, i Oceania 5000 g (przesyłki z dru - i Izraelem) Środkowa i Azja kami i czasopismami) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) Wymiary największe: 1 do 50 g 5,00 5,00 5,00 5,00 długość, szerokość i grubość ponad 50 g do 100 g 11,50 11,50 11,50 11,50 łącznie 900 mm, przy czym ponad 100 g do 350 g 13,00 13,00 13,00 13,00 największy wymiar nie ponad 350 g do 500 g 15,30 19,30 24,00 34,50 moŝe przekraczać 600 mm. ponad 500 g do 1000 g 29,30 38,00 45,00 68,00 W rulonach: suma długości ponad 1000 g do 2000 g 58,90 77,00 95,00 147,00 i podwójnej średnicy za kaŝde kolejne 500 g łącznie 1040 mm, przy czym lub ich część * 17,00 22,00 27,00 42,00 największy wymiar nie moŝe przekraczać 900 mm. Wymiary najmniejsze: wymiary jednej powierzchni * tylko druki i czasopisma nie mogą być mniejsze niŝ 90 x 140 mm z tolerancją 2 mm. W rulonach: suma długości i podwójnej średnicy łącznie 170 mm, przy czym naj- większy wymiar nie moŝe być mniejszy niŝ 100 mm. Wymiary kartki : minimum: 90 x 140 mm, z tolerancją 2 mm, maksi- Podział krajów i terytoriów na strefy znajduje się w "Wykazie krajów według pocztowej drogi kierowania" dostępnym w kaŝdej placówce Poczty Polskiej S.A. Informacje dotyczące przynaleŝności krajów i terytoriów do odpowiedniej strefy znaleźć moŝna równieŝ w tabeli zatytułowanej "PACZKI EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy" zamieszczonej w części IV Cennika, jednakŝe z zastrzeŝeniem, Ŝe podstrefy A1 do A5 w przypadku paczek priorytetowych stanowią łącznie odpowiednik strefy A w przypadku przesyłek listowych. mum 120 x 235 mm, z tolerancją 2 mm 2

3 Worek M (worek zbiorczy zawierający druki, dzienniki, czasopisma i ksiąŝki przesyłane dla tego samego adresata i pod tym samym adresem)* Po- Masa Opłata za przesyłkę Dopuszczalna zy- przesyłki S T R E F A granica masy cja A B C D Europa (łącznie Ameryka Północna, Ameryka Australia z Cyprem, całą Rosją Afryka Południowa, i Oceania Masa: g ** i Izraelem) Środkowa i Azja w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) 2 do 2000 g 45,00 65,00 85,00 145,00 ponad 2000 g do 2500 g 50,00 75,00 100,00 175,00 ponad 2500 g do 3000 g 55,00 85,00 115,00 205,00 ponad 3000 g do 3500 g 60,00 95,00 130,00 235,00 ponad 3500 g do 4000 g 65,00 105,00 145,00 265,00 ponad 4000 g do 4500 g 70,00 115,00 150,00 295,00 ponad 4500 g do 5000 g 75,00 125,00 175,00 325,00 za kaŝde kolejne 500 g lub ich część 10,50 15,50 20,50 35,50 * W workach M moŝna umieszczać takŝe: płyty, taśmy magnetofonowe, kasety, próbki handlowe wysyłane przez producentów i dystrybutorów, inne artykuły handlowe, które nie podlegają opłatom celnym lub materiały informacyjne. Przedmioty powinny być przytwierdzone lub złączone w inny sposób z drukami, którym towarzyszą, a masa kaŝdej przesyłki zawierającej przedmioty złączone z drukami nie powinna przekraczać 2 kg. ** Maksymalna masa worka M wysyłanego do Kazachstanu, Uzbekistanu i Wielkiej Brytanii wynosi g. Cekogram (druk dla ociemniałych) Przesyłka dla ociemniałych jest wolna od opłaty, ale w przypadku przesyłania przesyłki jako priorytetowej wymagana jest dopłata lotnicza (tabelka poniŝej): Po- Nazwa usługi S T R E F A Dopuszczalna zy- A B C D granica masy i wymiarów cja Europa (łącznie Ameryka Północna, Ameryka Australia z Cyprem, całą Rosją Afryka Południowa, i Oceania i Izraelem) Środkowa i Azja w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) Masa: g 3 Dopłata lotnicza za kaŝde 10 g masy 0,10 0,20 0,30 0,60 Wymiary: jak dla przesyłki przesyłki listowej w poz. 1 3

4 Przesyłki masowe Jako przesyłki masowe mogą być nadawane: 1. Przesyłki listowe nadawane przez jednego nadawcę do jednego kraju w ilościach masowych tzn.: - co najmniej 1500 dziennie lub - co najmniej 5000 w ciągu 2 tygodni, po spełnieniu określonych warunków *. 2. Przesyłki z gazetami i czasopismami publikowanymi w Polsce, nadawane przez jednego nadawcę w ilościach masowych tzn.: - co najmniej 500 dziennie lub - co najmniej 2500 w ciągu miesiąca, po spełnieniu określonych warunków *. Po- Masa Opłata za przesyłkę Dopuszczalna zy- przesyłki S T R E F A granica masy i wymiarów cja A B C D Europa (łącznie Ameryka Północna, Ameryka Australia z Cyprem, całą Afryka Południowa, i Oceania Rosją i Izraelem) Środkowa i Azja w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) Masa: 2000 g 4 do 100 g 1,70 1,70 1,70 1,70 za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki Wymiary: jak dla przesyłki 22,00 32,00 42,00 72,00 listowej w poz 1. za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek powyŝej 100 g do 2000 g 1,50 1,50 1,50 1,50 za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki ,00 37,00 47,00 77,00 za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek * Warunki, które powinny zostać spełnione przez nadawcę przesyłek masowych: - zawarcie pisemnej umowy z Pocztą Polską S.A., - nadawanie przesyłek w określonych placówkach pocztowych, - podział przesyłek na poszczególne kraje przeznaczenia, - opakowanie przesyłek w formie ułatwiajacej ich policzenie i otaryfikowanie. 4

5 Rozdział I. 2 Ekonomiczne przesyłki listowe nierejestrowane Przesyłka listowa Pozycja Masa Opłata Dopuszczalna przesyłki granica masy i wymiarów Kraje europejskie Kraje pozaeuropejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) w złotych (PLN) w złotych (PLN) Masa: 2000 g 5 do 50 g 4,60 4, g (przesyłki z drukami i czasopismami) ponad 50 g do 100 g 9,00 9,00 ponad 100 g do 350 g 10,00 10,00 ponad 350 g do 500 g 11,00 11,50 ponad 500 g do 1000 g 21,30 21,80 Wymiary: jak dla przesyłki listowej w poz. 1 ponad 1000 g do 2000 g 40,90 41,40 za kaŝde kolejne 1000 g lub ich część* 21,30 21,80 * tylko druki i czasopisma Worek M (worek zbiorczy zawierający druki, dzienniki, czasopisma i ksiąŝki przesyłane dla tego samego adresata i pod tym samym adresem)* : Pozycja Masa Opłata Opłata Dopuszczalna przesyłki granica masy Kraje europejskie Kraje pozaeuropejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) w złotych (PLN) w złotych (PLN) 6 do 5000 g 31,00 35,00 Masa: g ** za kaŝde kolejne 1000 g lub ich część 6,50 8,00 * W workach M moŝna umieszczać takŝe: płyty, taśmy magnetofonowe, kasety, próbki handlowe wysyłane przez producentów i dystrybutorów, inne artykuły handlowe, które nie podlegają opłatom celnym lub materiały informacyjne. Przedmioty powinny być przytwierdzone lub złączone w inny sposób z drukami, którym towarzyszą, a masa kaŝdej przesyłki zawierającej przedmioty złączone z drukami nie powinna przekraczać 2 kg. ** Maksymalna masa worka M wysyłanego do Kazachstanu, Uzbekistanu i Wielkiej Brytanii wynosi g. 5

6 Cekogram (druk dla ociemniałych) Pozycja Opłata w złotych (PLN) Dopuszczalna granica masy i wymiarów 7 Przesyłki dla ociemniałych są wolne od opłaty Masa: g Wymiary: jak dla przesyłki listowej w poz. 1 Jako przesyłki masowe mogą być nadawane: 1. Przesyłki listowe nadawane przez jednego nadawcę do jednego kraju w ilościach masowych tzn.: - co najmniej 1500 dziennie lub - co najmniej 5000 w ciągu 2 tygodni, po spełnieniu określonych warunków *. 2. Przesyłki z gazetami i czasopismami publikowanymi w Polsce, nadawane przez jednego nadawcę w ilościach masowych tzn.: - co najmniej 500 dziennie lub - co najmniej 2500 w ciągu miesiąca, po spełnieniu określonych warunków *. Pozycja Masa przesyłki Przesyłki masowe Kraje europejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) Kraje pozaeuropejskie cccccccccccccccccccggg ggggggg Dopuszczalna w złotych (PLN) w złotych (PLN) granica masy i wymiarów 8 do 100 g 1,70 1,70 Masa: 2000 g za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki ,00 14,00 za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek Wymiary: jak dla przesyłki listowej w poz. 1 1,50 1,50 za 1 sztukę przesyłki za 1 sztukę przesyłki powyŝej 100 g do 2000 g ,00 18,00 za 1 kg przesyłek za 1 kg przesyłek * Warunki, które powinny zostać spełnione przez nadawcę przesyłek masowych: - zawarcie pisemnej umowy z Pocztą Polską S.A., - nadawanie przesyłek w określonych placówkach pocztowych, - podział przesyłek na poszczególne kraje przeznaczenia, - opakowanie przesyłek w formie ułatwiającej ich policzenie i otaryfikowanie. Opłata za przesyłkę 6

7 Rozdział I. 3 Przesyłki polecone Pozy- Usługa Nazwa usługi Opłata cja w złotych (PLN) 9 Przesyłka polecona priorytetowa: 1) opłata za przesyłkę uzaleŝniona od masy przesyłki oraz strefy, do której naleŝy kraj przeznaczenia 2) opłata za traktowanie przesyłki jako poleconej odpowiednio jak w poz. 1 5,30 10 Worek M polecony priorytetowy: 1) opłata za worek M uzaleŝniona od jego masy oraz strefy, do której naleŝy kraj przeznaczenia 2) opłata za traktowanie worka M jako poleconego odpowiednio jak w poz. 2 8,60 11 Przesyłka polecona ekonomiczna: 1) opłata za przesyłkę uzaleŝniona od masy przesyłki oraz strefy, do której naleŝy kraj przeznaczenia 2) opłata za traktowanie przesyłki jako poleconej odpowiednio jak w poz. 5 5,30 12 Worek M polecony ekonomiczny: 1) opłata za worek M uzaleŝniona od jego masy oraz strefy, do której naleŝy kraj przeznaczenia 2) opłata za traktowanie worka M jako poleconego odpowiednio jak w poz. 6 8,60 7

8 Rozdział I. 4 Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością Pozy- Usługa Nazwa usługi Opłata cja w złotych (PLN) 13 Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością priorytetowa: 1) opłata za przesyłkę listową priorytetową poleconą 2) opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością: za kaŝde 50,00 złotych (PLN) zadeklarowanej wartości lub ich część odpowiednio jak w poz. 9 1,00 14 Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością ekonomiczna: 1) opłata za przesyłkę listową ekonomiczną poleconą 2) opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością: za kaŝde 50,00 złotych (PLN) zadeklarowanej wartości lub ich część odpowiednio jak w poz. 11 1,00 UWAGA: Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością przyjmuje się do krajów i terytoriów podanych w "Informacjach dodatkowych dotyczących usług objętych Cennikiem usług pocztowych w obrocie zagranicznym" dostępnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. oraz w placówkach pocztowych. 8

9 Rozdział II PACZKI POCZTOWE Pozycja Nazwa usługi Opłata w złotych (PLN) 15 Przewóz paczki pocztowej jak w poz. 15a lub 15b Paczki pocztowe przyjmuje się do krajów i terytoriów podanych w tabeli zatytułowanej "PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy" zamieszczonej w części IV Cennika. Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów, limitów masy i zadeklarowanej wartości, szacunkowych terminów doręczania paczek pocztowych priorytetowych oraz deklaracji celnych i ograniczeń w obrocie z poszczególnymi krajami są podane w "Informacjach dodatkowych dotyczących usług objętych Cennikiem usług pocztowych w obrocie zagranicznym" dostępnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. oraz w placówkach pocztowych. Rozdział II.1 Paczki pocztowe priorytetowe 15a Przewóz paczki pocztowej priorytetowej tabela poniŝej Masa paczki Opłata za paczkę S T R E F A A1 A2 A3 A4 A5 B C D w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) do 1 kg 60,00 70,00 70,00 34,00 66,00 81,00 89,00 103,00 do 2 kg 72,00 82,00 82,00 37,00 78,00 102,00 116,00 145,00 do 3 kg 80,00 98,00 98,00 39,00 94,00 126,00 140,00 188,00 do 4 kg 92,00 102,00 102,00 41,00 98,00 146,00 170,00 231,00 do 5 kg 102,00 114,00 114,00 45,00 110,00 172,00 205,00 272,00 do 6 kg 105,00 117,00 117,00 48,00 113,00 184,00 225,00 312,00 do 7 kg 110,00 124,00 124,00 51,00 120,00 203,00 254,00 354,00 do 8 kg 117,00 131,00 131,00 53,00 127,00 222,00 283,00 398,00 do 9 kg 125,00 139,00 139,00 56,00 135,00 240,00 311,00 439,00 do 10 kg 133,00 145,00 145,00 59,00 141,00 258,00 336,00 481,00 do 11 kg 139,00 151,00 158,00 62,00 147,00 276,00 363,00 524,00 do 12 kg 145,00 160,00 167,00 64,00 156,00 297,00 386,00 566,00 do 13 kg 155,00 166,00 176,00 67,00 162,00 318,00 416,00 608,00 do 14 kg 162,00 172,00 185,00 70,00 168,00 339,00 448,00 650,00 do 15 kg 171,00 179,00 194,00 72,00 175,00 360,00 466,00 692,00 do 16 kg 179,00 187,00 212,00 75,00 183,00 390,00 500,00 723,00 do 17 kg 187,00 196,00 221,00 78,00 192,00 411,00 514,00 755,00 do 18 kg 196,00 204,00 230,00 81,00 200,00 433,00 538,00 772,00 do 19 kg 202,00 211,00 239,00 83,00 207,00 454,00 561,00 807,00 do 20 kg 211,00 221,00 249,00 86,00 217,00 475,00 586,00 840,00 9

10 Rozdział II.2 Paczki pocztowe ekonomiczne 15b Przewóz paczki pocztowej ekonomicznej tabela poniŝej Masa Opłata za paczkę paczki S T R E F A w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) w złotych (PLN) do 1 kg 56,00 56,00 32,00 52,00 57,00 59,00 61,00 do 2 kg 62,00 62,00 35,00 58,00 63,00 65,00 67,00 do 3 kg 67,00 67,00 37,00 63,00 68,00 70,00 73,00 do 4 kg 75,00 75,00 40,00 71,00 76,00 77,00 79,00 do 5 kg 84,00 84,00 41,00 80,00 85,00 86,00 87,00 do 6 kg 86,00 96,00 43,00 82,00 89,00 90,00 95,00 do 7 kg 88,00 98,00 45,00 84,00 92,00 98,00 101,00 do 8 kg 90,00 105,00 48,00 86,00 100,00 106,00 109,00 do 9 kg 92,00 112,00 50,00 88,00 108,00 114,00 116,00 do 10 kg 95,00 120,00 52,00 91,00 114,00 122,00 124,00 do 11 kg 100,00 127,00 55,00 96,00 122,00 130,00 133,00 do 12 kg 105,00 135,00 56,00 101,00 129,00 139,00 142,00 do 13 kg 110,00 143,00 58,00 106,00 138,00 149,00 153,00 do 14 kg 116,00 151,00 60,00 112,00 150,00 159,00 163,00 do 15 kg 124,00 159,00 63,00 120,00 162,00 169,00 173,00 do 16 kg 127,00 167,00 65,00 123,00 165,00 173,00 178,00 do 17 kg 131,00 175,00 67,00 127,00 170,00 178,00 186,00 do 18 kg 136,00 183,00 69,00 132,00 177,00 185,00 197,00 do 19 kg 141,00 191,00 72,00 137,00 182,00 194,00 206,00 do 20 kg 146,00 199,00 74,00 142,00 187,00 200,00 217,00 Rozdział II.3 Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością Pozy- Nazwa usługi Opłata cja w złotych (PLN) 16 Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością priorytetowa: 1) opłata za paczkę uzaleŝniona od masy paczki oraz strefy, do której naleŝy kraj przeznaczenia 2) opłata za traktowanie paczki jako paczki z zadeklarowaną wartością: za kaŝde 50,00 złotych (PLN) zadeklarowanej wartości lub ich część odpowiednio jak w poz. 15a 1,00 17 Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością ekonomiczna: 1) opłata za paczkę uzaleŝniona od masy paczki oraz strefy, do której naleŝy kraj przeznaczenia 2) opłata za traktowanie paczki jako paczki z zadeklarowaną wartością: za kaŝde 50,00 złotych (PLN) zadeklarowanej wartości lub ich część odpowiednio jak w poz. 15b 1,00 UWAGA: Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością przyjmuje się do krajów i terytoriów podanych w "Informacjach dodatkowych dotyczących usług objętych Cennikiem usług pocztowych w obrocie zagranicznym" dostępnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. oraz w placówkach pocztowych. 10

11 Rozdział III PRZEKAZY POCZTOWE Pozy- Usługa Nazwa usługi Opłata cja w złotych (PLN) 18 Przekaz pocztowy - usługa świadczona do krajów, z którymi Poczta Polska S.A. podpisała umowy o wymianie przekazów a/ do 500,00 zł b/ ponad 500,00 zł do 1000,00 zł c/ ponad 1000 zł: za kaŝde kolejne 100,00 zł lub ich część 13,00 20,00 1,00 11

12 CZĘŚĆ II SPOSÓB TRAKTOWANIA PRZESYŁEK I PRZEKAZÓW POCZTOWYCH - USŁUGI SPECJALNE Pozy- Nazwa usługi Opłata cja w złotych (PLN) 19 Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej lub wypłaty kwoty przekazu 3,00 UWAGI: 1. Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu moŝe być zgłoszone tylko w momencie nadawania przesyłki rejestrowanej lub przekazu. 2. Opłatę uiszcza nadawca przy nadaniu przesyłki lub przekazu. Przesyłkami rejestrowanymi objętymi niniejszym Cennikiem są: 1) przesyłki polecone, w tym worek M, 2) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością, 3) paczki pocztowe, 4) paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością. 20 Traktowanie jako ekspresowej - przesyłki listowej (w tym poleconej i z zadeklarowaną wartością) priorytetowej - paczki pocztowej (w tym z zadeklarowaną wartością) priorytetowej - przekazu pocztowego Przesyłki listowe priorytetowe ekspresowe, paczki pocztowe priorytetowe ekspresowe oraz przekazy pocztowe ekspresowe przyjmowane są do krajów i terytoriów podanych w "Informacjach dodatkowych dotyczących usług objętych Cennikiem usług pocztowych w obrocie zagranicznym" dostępnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. oraz w placówkach pocztowych. 4,00 6,00 4,00 21 Traktowanie paczki pocztowej (w tym z zadeklarowaną wartością) priorytetowej lub ekonomicznej jako utrudniającej manipulacje (opłata dodatkowa, oprócz opłaty za paczkę) 50 % odpowiedniej opłaty za paczkę pocztową priorytetową lub ekonomiczną 22 Międzynarodowy kupon na odpowiedź 4,50 23 Doręczenie lub wydanie przesyłki CCRI (międzynarodowej Masa do 50 g (w obrocie z niektórymi korespondencji handlowej z odpowiedzią): krajami masa moŝe wynosić 250 g) a/ opłata zasadnicza jak za taką samą przesyłkę priorytetową jak za przesyłkę priorytetową odpowiedniej kategorii wagowej wysyłaną do kraju, z którego otrzymano przesyłkę CCRI; b/ opłata dodatkowa: - za doręczenie lub wydanie adresatowi w okresie obowiązywania umowy od 1 do 200 przesyłek CCRI - za kaŝdą następną przesyłkę CCRI powyŝej 200 szt. 78,00 0,50 UWAGA: Warunkiem skorzystania z usługi jest zawarcie pisemnej umowy z Pocztą Polską S.A. 12

13 CZĘŚĆ III POZOSTAŁE OPŁATY Pozy- Nazwa usługi Opłata cja w złotych (PLN) 24 Przechowywanie, na pisemne Ŝyczenie adresata, w placówce Poczty Polskiej S.A. po upływie terminu odbioru, za kaŝdy dzień: a/ paczki pocztowej (w tym z zadeklarowaną wartością) priorytetowej lub ekonomicznej b/ przesyłki listowej (w tym poleconej) priorytetowej lub ekonomicznej o masie ponad 500 g, oprócz cekogramów c/ przesyłki listowej priorytetowej lub ekonomicznej z zadeklarowaną wartością o masie ponad 500 g, d/ kwoty przekazu 1,40 0,30 0,50 0,50 UWAGA: Termin odbioru przesyłek i przekazów wynosi 14 dni kalendarzowych. Wyjątek stanowią przesyłki zawierające Ŝywe zwierzęta i rośliny, dla których termin odbioru wynosi 48 godzin i które nie podlegają Ŝądaniu przechowywania. 25 Wydanie odpisu potwierdzenia nadania albo odpisu zbiorowego dowodu odbioru przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych - za kaŝdy egzemplarz 3,00 26 Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę przed wysłaniem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego z placówki nadania Ŝądania jej zwrotu UWAGA : Wniesione przy nadaniu opłaty P O D L E G A J Ą zwrotowi 2,00 27 Wykonanie, zgłoszonego przez nadawcę po wysłaniu przesyłki rejestrowanej z placówki nadania Ŝądania jej zwrotu, zmiany lub korekty adresu: a/ w razie przesłania Ŝądania drogą pocztową b/ w razie przesłania Ŝądania drogą telekomunikacyjną 3,40 31,00 28 Wykonanie, zgłoszonego przez nadawcę po wysłaniu przekazu z placówki nadania, Ŝądania jego zwrotu: a/ w razie przesłania Ŝądania drogą pocztową b/ w razie przesłania Ŝądania drogą telekomunikacyjną 3,40 31,00 13

14 Pozycja Nazwa usługi Opłata w złotych (PLN) 29 Przyjęcie w placówce Poczty Polskiej S.A. pisemnego zastrzeŝenia adresata w zakresie doręczania lub wydawania przesyłek rejestrowanych lub przekazów osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem: 1) stałego 2) okresowego - za kaŝdy miesiąc lub jego część 3) jednorazowego - do odbioru określonej przesyłki lub przekazu 21,00 4,50 2,00 30 Przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego: a/ do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek i przekazów b/ do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek i przekazów - za kaŝdy miesiąc lub jego część c/ do jednorazowego odbioru określonej przesyłki lub przekazu 21,00 4,50 2,00 31 Przedstawienie do kontroli celnej nadesłanych z zagranicy przesyłek obciąŝonych opłatami celnymi lub kaŝdą inną naleŝnością tego samego rodzaju: a/ przesyłki listowej, w tym poleconej i z zadeklarowaną wartością b/ druków zawartych w worku M: za kaŝdy worek z drukami c/ paczki pocztowej, w tym z zadeklarowaną wartością d/ przesyłki z zawartością handlową zgłoszonej przez adresata na dokumencie SAD 1,00 3,20 3,20 20,50 32 Za zainkasowanie od klienta naleŝności celnych i podatkowych oraz przekazanie ich na rachunek urzędu celnego jak za wpłatę na rachunek bankowy w obrocie krajowym 33 Przesłanie adresatowi dowodu odprawy celnej 2,00 14

15 Po- zy- cja Nazwa usługi Opłata w złotych (PLN) 35 Zwrot przesyłki poleconej priorytetowej lub ekonomicznej do nadawcy - po wyczerpaniu moŝliwości jej doręczenia lub wydania odbiorcy za granicą jak za zwrot do nadawcy przesyłki poleconej ekonomicznej o tej samej masie i o gabarycie A w obrocie krajowym *, ** 36 Zwrot przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością priorytetowej lub ekonomicznej do nadawcy - po wyczerpaniu moŝliwości jej doręczenia lub wydania odbiorcy za granicą jak za zwrot do nadawcy przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością ekonomicznej o tej samej masie i o gabarycie A w obrocie krajowym *, ** UWAGA: W przypadku zwrotu do nadawcy przesyłki z zadeklarowaną wartością nie jest powtórnie pobierana opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłka z zadeklarowaną wartością. 37 Zwrot przekazu do nadawcy - po wyczerpaniu moŝliwości jak za zwrot do nadawcy przekazu jego wypłaty odbiorcy za granicą pocztowego w obrocie krajowym 38 Zwrot do nadawcy nieopłaconej lub niedostatecznie opłaconej nierejestrowanej przesyłki listowej priorytetowej lub ekonomicznej adresowanej za granicę - opłata (oprócz naleŝnej opłaty za daną przesyłkę) 1,20 39 Opłata manipulacyjna pobierana w przypadku braku lub niedostatecznej opłaty nadesłanej z zagranicy przesyłki listowej nierejestrowanej (oprócz naleŝnych opłat, ciąŝących na danej przesyłce) 1,20 * W przypadku zagranicznych przesyłek listowych o masie powyŝej g opłata za zwrot jak za przesyłkę o masie g w obrocie krajowym. ** W przypadku zwrotu przesyłki listowej z potwierdzeniem odbioru wniesiona przy nadaniu opłata za potwierdzenie odbioru (poz.19) podlega zwrotowi oraz * * * Na podstawie 13 ROZPORZĄDZENIA - przesyłki z zadeklarowaną wartością i przekazy pocztowe, których wartość przekracza graniczną wartość, na podstawie 16 ROZPORZĄDZENIA - paczki pocztowe o masie przekraczajacej g i przesyłki obciąŝone naleŝnościami celnymi, przyjęte do przemieszczenia i doręczenia poza miejscowym obszarem pocztowym, mogą być doręczone poprzez pozostawienie w oddawczej skrzynce pocztowej adresata zawiadomienia o nadejściu przesyłki/przekazu wraz z informacją o terminie odbioru i adresie placówki oddawczej, w której są przechowywane. * * * 15

16 CZĘŚĆ IV PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy Lp. Nazwa kraju Strefa, do której zaliczono dany kraj lub dane terytorium Lp. Nazwa kraju Strefa, do której zaliczono dany kraj lub dane terytorium lub paczki pocztowe paczki pocztowe lub paczki pocztowe paczki pocztowe terytorium ekonomiczne priorytetowe terytorium ekonomiczne priorytetowe Afganistan 30 C 30 Brazylia 30 C 2 Afryka Południowa Republika Patrz: Republika Południowej Afryki (RPA) 31 Brunei (Brunei 30 C 3 Albania 10 A2 Darussalam) 4 Algieria 20 B 32 Brytyjskie Wyspy 30 C 5 Angola 20 B Dziewicze 6 Anguilla 30 C 33 Bułgaria 10 A1 7 Antigua i Barbuda 30 C 34 Burkina Faso 20 B 8 Antyle Holenderskie 30 C 35 Burundi 20 B 9 Arabia Saudyjska 30 C 36 Chile 30 C Argentyna 30 C Chińska Republika Ludowa 30 C Armenia 30 C z wyjątkiem specjalnego 12 Aruba 30 C regionu administracyjnego Australia 40 D Honkongu i Makau (Macao) 13 Austria 10 A1 Hongkong specjalny region 30 C AzerbejdŜan 30 C administracyjny 16 Bahamy 30 C Makau (Macao) 30 C 17 Bahrajn 30 C 38 Chorwacja 10 A1 18 Bangladesz 30 C 39 Cypr 10 A2 19 Barbados 30 C 40 Czad 20 B 20 Belgia 11 A2 41 Czarnogóra 20 A2 21 Belize 30 C 42 Czechy 12 A4 22 Benin (ex Dahomej) 20 B 43 Dania z Grenlandią 10 A1 23 Bermudy 20 B i Wyspami Owczymi 24 Bhutan 30 C 44 Dominika 30 C 25 Białoruś 11 A1 45 Dominikana 30 C 26 Birma Patrz: Myanmar (Birma) 46 DŜibuti 20 B 27 Boliwia 30 C 47 Egipt 20 B 28 Bośnia i Hercegowina 10 A1 48 Ekwador 30 C 29 Botswana 20 B 49 Erytrea 20 B 16

17 Estonia 10 A1 76 Indonezja 30 C 51 Etiopia Irak 30 C 52 Falklandy (Malwiny) Iran 30 C 53 FidŜi 40 D 79 Irlandia (Eire) 10 A2 54 Filipiny 30 C 80 Islandia 10 A2 55 Finlandia 11 A2 81 Izrael 10 A2 56 Francja z Korsyką oraz 10 A2 82 Jamajka 30 C z Andorą i Monako 83 Japonia 30 C 57 Gabon 20 B 84 Jemen 30 C 58 Gambia 20 B 85 Jordania 30 C 59 Ghana 20 B 86 Kajmany 30 C 60 Gibraltar 10 A2 87 KambodŜa 30 C 61 Grecja 10 A2 88 Kamerun 20 B 62 Grenada 30 C 89 Kanada 20 B 63 Gruzja 30 C 90 Katar 30 C 64 Gujana 30 C 91 Kazachstan 30 C 65 Gujana Francuska 30 C 92 Kenia 20 B 66 Gwadelupa 30 C 93 Kirgistan 30 C 67 Gwatemala 30 C 94 Kiribati 40 D 68 Gwinea 20 B 95 Kolumbia 30 C 69 Gwinea Bissau 20 B 96 Komory 20 B 70 Gwinea Równikowa 20 B 97 Kongo 20 B 71 Haiti 30 C 98 Kongo Republika 20 B 72 Hiszpania z Majorką 10 A2 Demokratyczna (d. Zair) i Wyspami Kanaryjskimi Korea Południowa 30 C 99 (Republika) Holandia 10 A1 Korea Północna 30 C (Koreańska 74 Honduras 30 C Republika Ludowo- 75 Indie 30 C Demokratyczna) 17

18 Kosowo 10 A2 138 Oman 30 C 102 Kostaryka 30 C 139 Pakistan 30 C 103 Kuba (wszystkie miejcowości 30 C 140 Panama 30 C oprócz Guantaname Bay)* 141 Papua - Nowa Gwinea 40 D * nie dot. paczek priorytetowych 142 Paragwaj 30 C 104 Kuwejt 30 C 143 Peru 30 C 105 Laos 30 C 144 Polinezja Francuska 40 D 106 Lesotho 20 B 145 Portugalia z Azorami 11 A3 107 Liban 30 C i Maderą 108 Liberia B 146 Republika Demokra- Patrz: Kongo Republika Demokratyczna (d. 109 Libia 20 B tyczna Konga (d. Zair) 110 Litwa 10 A1 147 Republika Południowej 20 B 111 Luksemburg 10 A1 Afryki (RPA) 112 Łotwa 10 A1 148 Republika Środkowo- 20 B 113 Macedonia 10 A2 afrykańska (Centrafrique) 114 Madagaskar 20 B 149 Republika Zielonego 20 B 115 Malawi 20 B Przylądka (Cap Vert) 116 Malezja 30 C 150 Reunion 20 B 117 Mali 20 B 151 Rosja 11 A3 118 Malta 10 A2 152 Rumunia 10 A2 119 Maroko 20 B 153 Rwanda (Ruanda) 20 B 120 Martynika 30 C 154 Salwador 30 C 121 Mauretania 20 B 155 Senegal 20 B 122 Mauritius 20 B 156 Serbia 10 A2 123 Meksyk 20 B 157 Seszele 20 B 124 Mołdawia (Mołdowa) 10 A2 158 Sierra Leone 20 B 125 Mongolia 30 C 159 Singapur 30 C 126 Mozambik 20 B 160 Słowacja 12 A4 127 Myanmar (Birma) 30 C 161 Słowenia 10 A1 128 Namibia 20 B 162 Somalia 20 B 129 Nauru 40 D 163 Sri Lanka 30 C 130 Nepal 30 C 164 Stany Zjednoczone 20 B 131 Niemcy 13 A5 Ameryki (USA) 132 Niger 20 B 165 Suazi (Swaziland) 20 B 133 Nigeria 20 B 166 Sudan 20 B 134 Nikaragua 30 C 167 Surinam 30 C 135 Norwegia 11 A2 168 Syria 30 C 136 Nowa Kaledonia 40 D 169 Szwajcaria 11 A1 137 Nowa Zelandia 40 D z Liechtensteinem 18

19 Szwecja 10 A2 180 Togo 20 B 171 Świętej Heleny Wyspa 20 B 181 Tristan da Cunha (Wyspy) 20 B (St.Helen, Saint Helen, 182 Trynidad i Tobago 30 C Sainte - Hélène) 183 Tunezja 20 B 172 Świętego Krzysztofa 30 C 184 Turcja 10 A2 Wyspa i Nevis 185 Turkmenistan 30 C (St. Kitts and Nevis, 186 Uganda 20 B Saint Kitts and Nevis, 187 Ukraina 10 A1 Saint-Christophe et Nevis) 188 Urugwaj 30 C 173 Świętej Łucji Wyspa 30 C 189 Uzbekistan 30 C (St. Lucia, Saint Lucia, 190 Vanuatu 40 D Sainte Lucia) 191 Watykan 10 A1 174 Świętego Tomasza 20 B 192 Wenezuela 30 C i KsiąŜęca Wyspy 193 Węgry 11 A1 (Sao Tome et Principe) 194 Wielka Brytania 11 A3 175 Świętego Wincenta 30 C oraz Irlandia Płn. (bez Wyspa i Grenadyny terytoriów zamorskich) (St. Vincent and 195 Wietnam 30 C Grenadines, 196 Włochy z San Marino 11 A2 Saint Vincent and 197 Wniebowstąpienia 20 B Grenadines Wyspa (Ascension) Saint-Vincent-et- 198 WybrzeŜe Kości 20 B Grenadines) Słoniowej (Cote d'ivoire) 176 TadŜykistan 30 C 199 Zambia 20 B 177 Tajlandia 30 C 200 Zimbabwe 20 B 178 Tajwan 30 C 201 Zjednoczone Emiraty 30 C 179 Tanzania 20 B Arabskie 19

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę 1. Urzędem wymiany dla wszystkich paczek priorytetowych jest WER w Warszawie, zwany dalej. 2. Urzędami wymiany dla paczek

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 369/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 11 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr 369/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 11 grudnia 2012 roku Uchwała Nr 369/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 227/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie Cennika usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy

PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy 1 Afganistan 2 Afryka Południowa Republika Patrz: Republika Południowej Afryki (RPA) 3 Albania 10 A2 4 Algieria

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Informacja o krajach realizujących usługę żądania zwrotu paczki, zmiany lub korekty adresu. TAK usługa realizowana NIE usługa nie realizowana 1 2 3

Informacja o krajach realizujących usługę żądania zwrotu paczki, zmiany lub korekty adresu. TAK usługa realizowana NIE usługa nie realizowana 1 2 3 Poz. Informacja o krajach realizujących usługę żądania zwrotu paczki, zmiany lub korekty adresu Nazwa kraju lub terytorium usługa realizowana usługa nie realizowana 1 2 3 1 Afganistan 2 Afryka Południowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOMOWY CENA NETTO

CENNIK DOMOWY CENA NETTO 1 Lokalne 0,09 zł 0,11 zł 2 Polska 0,09 zł 0,11 zł 3 Polska tel. kom. 0,79 zł 0,97 zł 4 Polska tel. kom.(clir) 0,69 zł 0,85 zł 5 Afganistan 2,00 zł 2,46 zł 6 Alaska 0,10 zł 0,12 zł 7 Albania 0,76 zł 0,93

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Obowiązuje od 1 marca 2016 r. POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Warszawa 2016 ROZDZIAŁ XVI. PACZKI POCZTOWE PRIORYTETOWE Poz. Masa S T R E F A A1 A2 A3

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

Cennik Międzynarodowy

Cennik Międzynarodowy Kraj Klasa Netto Brutto Afganistan Stacjonarne 0.84 1.03 Afganistan Komórkowe 0.87 1.07 Albania Stacjonarne 0.52 0.64 Albania Komórkowe 0.99 1.22 Algieria Stacjonarne 0.29 0.36 Algieria Komórkowe 1.41

Bardziej szczegółowo

Rozdział II PACZKI POCZTOWE

Rozdział II PACZKI POCZTOWE Rozdział II PACZKI POCZTOWE O B J A Ś N I E N I A 1. "Ww" - oznacza, iż żaden z wymiarów paczki pocztowej nie może przekraczać 1,5 metra, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku

Bardziej szczegółowo

II. OPŁATY ZA SPECJALNE RODZAJE PRZESYŁEK EMS OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ. Czechy i Słowacja. Masa przesyłki Przesyłki EMS zawierające dokumenty.

II. OPŁATY ZA SPECJALNE RODZAJE PRZESYŁEK EMS OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ. Czechy i Słowacja. Masa przesyłki Przesyłki EMS zawierające dokumenty. CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI POCZTOWEJ EMS W OROCIE ZAGRANICZNYM I. OPŁATY ZASADNICZE ZA PRZESYŁKI EMS OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ Pozycja Masa przesyłki STREFA A* C D E 1 do 0,5 kg 130,00 132,00 134,00 160,00

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę 1. Urzędem wymiany dla wszystkich paczek priorytetowych jest Region Dystrybucji PLO w Warszawie, Wydział Ekspedycyjno-Rozdzielczy

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

Oto cennik, którego szukasz!

Oto cennik, którego szukasz! Oto cennik, którego szukasz! Jak widać, państw, w których można cieszyć się bielizną Obsessive jest wiele, ale... jeśli obok nazwy kraju, do którego chcesz wysłać przesyłkę, nie ma podanej ceny, oznacza

Bardziej szczegółowo

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 Taryfa Srebrna 1. Opłata miesięczna Cena Kwota VAT Cena Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 * Abonent w bieżącym miesiącu otrzymuje odliczenie od abonamentu z tytułu przekroczenia rachunku

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan 11 5-9 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 3-5 Brak serwisu - Albania 7 3-4 Brak serwisu - Algieria 13 3-5 Brak serwisu - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Lp Kraj Cena brutto 1 Afganistan 1,95 zł 2 Afganistan - GSM 2,37 zł 3 Albania 1,37 zł 4 Albania - GSM 2,37 zł 5 Albania - Usługi specjalne 1,37 zł 6 Algieria 1,11

Bardziej szczegółowo

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPG SA obowiązuje od dnia r.

Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPG SA obowiązuje od dnia r. Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPG SA obowiązuje od dnia 01.06.2014 r. Opłaty za połączenia Połączenia krajowe, opłata za połączenie naliczana za każdą rozpoczętą sekundę. Połączenia lokalne 0,05zł

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Załącznik Nr 7 do Umowy o Połączeniu sieci Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Miesięczny Raport o Ruchu Międzysieciowym Ruch wychodzący z sieci [ #OPERATOR# ] do sieci TP... (NAZWA OPERATORA)

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r.

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r. Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.008 r. * Usługa realizowane za pośrednictwem Telekomunikacji Polskiej S.A. Połączenia te są dostępne wyłącznie w przypadku usługi telefonicznej

Bardziej szczegółowo

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH TARYFA JAWTEL DOMOWY 60 MINUT Strona: 1/6 Opłaty uruchomieniowe: Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca

Bardziej szczegółowo

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 NAZWA KIERUNKU DNI WOLNE 8-18 DNI WOLNE 18-20 DNI WOLNE 20-22 DNI WOLNE 22-8 DNI ROBOCZE 8-18 DNI ROBOCZE 18-20 DNI ROBOCZE 20-22 DNI ROBOCZE 22-8 Afganistan 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 Afganistan

Bardziej szczegółowo

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

Kraj Cena netto Cena brutto

Kraj Cena netto Cena brutto Cennik ważny od 01.08.2017 Kraj Cena netto Cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,9430 zł 2,39 zł Albania - Usługi specjalne

Bardziej szczegółowo

C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 stycznia 2014 roku POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM (Tekst jednolity) Warszawa

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne:

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne: 1. AKTYWACJA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ (opłaty jednorazowe) a) łącza kablowe (gpon) w zabudowie wielorodzinnej 1 000,00 PLN w zabudowie jednorodzinnej 2 500,00 PLN b) łącza kablowe (eth) w zabudowie

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o.

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Obowiązuje klientów, którzy od dnia 1 listopada 2014 r. zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz abonentów,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 PAŹDZIERNIKA 2006 1 Opłaty jednorazowe Opłata [PLN] Netto Brutto Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 29,90 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR Mirowski i Spółka KAMIR Spółka jawna z siedzibą w Łodzi CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Plan standardowy KAMIR Obowiązuje od 1 sierpnia 2012r. miesięczna Abonament telefoniczny (za każdy publiczny numer

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych (kwoty brutto)

Cennik usług telekomunikacyjnych (kwoty brutto) Cennik usug telekomunikacyjnych (kwoty brutto) Internet (ącza kablowe): Instalacja (umowa czas nieokreślony) - 49 z Instalacja (umowa na rok) 1 z Abonament Mini (do 1 Mb/s) 30 z miesięcznie Abonament Eko

Bardziej szczegółowo

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik usług : Karta Świat

Cennik usług : Karta Świat C3 Poland Sp. z.o.o ul.marynarska 21 02-674Warszawa Cennik usług : Karta Świat Kwota brutto za minutę Kraj połączenia Afganistan 4.5 Afganistan komórki 4.5 Afryka Południowa 1.5 Afryka Południowa-Cape

Bardziej szczegółowo

C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Warszawa 2017 UWAGA: Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku

Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Na podstawie 26 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego;

małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego; Przepisy owe Departament Konsularny MSZ RP uprzejmie przypomina, że od dnia 1 maja 2004 roku obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą przekraczać granice wewnętrzne państw UE i strefy Schengen na podstawie

Bardziej szczegółowo

Okres pobytu bezwizowego. Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN tak paszport. paszport / dowód osobisty ALGIERIA tak paszport

Okres pobytu bezwizowego. Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN tak paszport. paszport / dowód osobisty ALGIERIA tak paszport Państwo / terytorium Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN ALBANIA do 90 dni ALGIERIA ANDORA do 90 dni ANGOLA ANGUILLA czas pobytu określany przy wjeździe ANTIGUA I BARBUDA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2017 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 10 stycznia 2017 roku

Uchwała Nr 3/2017 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 10 stycznia 2017 roku Uchwała Nr 3/2017 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Na podstawie 26 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Abonament oraz instalacja Instalacja Jednorazowo Miesięcznie Aktywacja 1,22 PLN - Aktywacja (przy rozwiązaniu umowy z innym operatorem) - Abonament Ilość minut w abonamencie

Bardziej szczegółowo

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Obywatele małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego;

Obywatele małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego; Dokumenty podróży Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne Każdy Uczestnik podróży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych w celu realizacji imprezy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres Usługi. Opłaty

Zakres Usługi. Opłaty Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej Zakres Usługi W ramach umowy Operator oferuje: 1. Aktywację oraz utrzymanie Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej. 2. Promocyjną miesięczną opłatę abonamentową

Bardziej szczegółowo

C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 231/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 16 grudnia 2013 roku POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM (Tekst jednolity) Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006

Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006 Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006 1. Opłaty za połączenia lokalne i międzymiastowe Stawka za 1 Połączenia lokalne i międzymiastowe 8.00-18.00

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 1 marca 2016 r. POCZTA POLSKA S.A. CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI POCZTOWE DLA NADAWCY MASOWEGO

obowiązuje od 1 marca 2016 r. POCZTA POLSKA S.A. CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI POCZTOWE DLA NADAWCY MASOWEGO obowiązuje od 1 marca 2016 r. POCZTA POLSKA S.A. CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI POCZTOWE DLA NADAWCY MASOWEGO Warszawa 2016 1 CZĘŚĆ I. NADAWCA MASOWY 1. Usługi pocztowe: 1) przesyłki listowe nierejestrowane w

Bardziej szczegółowo

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA S.A. CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI POCZTOWE DLA NADAWCY MASOWEGO WARSZAWA

POCZTA POLSKA S.A. CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI POCZTOWE DLA NADAWCY MASOWEGO WARSZAWA Obowiązuje od 7 kwietnia 2014 r. POCZTA POLSKA S.A. CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI POCZTOWE DLA NADAWCY MASOWEGO WARSZAWA CZĘŚĆ I. NADAWCA MASOWY 1. Usługi pocztowe: 1) przesyłki listowe nierejestrowane w obrocie

Bardziej szczegółowo

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Rodzaj usługi Cena* Abonament telefoniczny bezplatne** Koszt aktywacji usługi 10 zł Koszt numeru z puli numerów złotych negocjowana Zmiana numeru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU)

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU) Załącznik nr 2 do Części II RIO Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Cennik po àczeƒ telefonicznych

Cennik po àczeƒ telefonicznych Cennik po àczeƒ telefonicznych wa ny od 15.11.2005 Tanie Rozmowy UPC Op aty za po àczenie Okres Cena Podatek Cena taryfikacyjny netto w PLN VAT brutto w PLN lokalne dni robocze lub wolne od pracy 1 ca

Bardziej szczegółowo