Raport bieżący nr 21/2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 21/2004"

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 21/2004 Zarząd "Orbis" S.A. przekazuje wymagane przepisami 37 rozporządzenia rady ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informacje o powołanych z dniem do składu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. VI kadencji członkach rady nadzorczej: Erez Boniel, Sabina Czepielinda, Paweł Dębowski, Michael Flaxman, Christophe Guillemot, Michael Harvey, Claude Moscheni, Andrzej Przytuła, Janusz Rożdżyński, Christopher Voutsinas: 1.Erez Boniel 1)data powołania osoby nadzorującej emitenta : 23 czerwca 2004r 2)imię i nazwisko oraz wiek powołanej osoby nadzorującej: Erez Boniel, lat 38 3)wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: 4)posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Uniwersytet w Calgary, MBA Uniwersytet w Haifie, B.A. (administracja i zarządzanie) w ekonomii i księgowości Ministerstwo Sprawiedliwości w Izraelu, Dyplom Księgowego Publicznego obecnie - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy Globe Trade Centre S.A obecnie - Członek Zarządu, Wiceprezes Rodamco CH1 Sp. z o.o. spółki w 50% zależnej od GTC S.A Reynolds Construction, Kontroler Finansowy Firma audytorska 5)wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Orbis S.A. Nie pełni funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji. 2.Sabina Czepielinda SABINA CZEPIELINDA LAT 39

2 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE EKONOMICZNE UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE WYDZIAŁ: ZARZĄDZANIE KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I MARKETING STUDIA WYŻSZE ZAWODOWE KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I MARKETING POLICEALNE STYDIUM ZAWODOWE TECHNIK HOTELARSTWA, SPECJALNOŚĆ: HOTELARSTWO DODATKOWE KWALIFIKACJE: PROFESJONALNY AUDYTOR WEWNĘTRZNY PIKW I STOPNIA PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ: od ST. RECEPCJONISTA KIEROWNIK ZAKŁADU HOTELOWEGO RECEPCJONISTA 5)wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej NIE PROWADZI INNEJ DZIAŁALNOŚCI NIE JEST WSPÓLNIKIEM INNYCH SPÓŁEK NIE DOTYCZY 3.Paweł Dębowski Paweł Dębowski, 38 lat 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

3 Wykształcenie wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa); od 1995 roku Radca Prawny. Biegła znajomość języka angielskiego i rosyjskiego do chwili obecnej - Dyrektor Departamentu nieruchomości w CMS Cameron McKenna Prezes Zarządu GTC S.A CMS Cameron McKenna, Warszawa - Partner 09/ / Nabarro Nathanson, Warszawa, doradca podatkowy 09/ / 1991 Arthur Andersen, Warszawa, doradca podatkowy 05/ /1990 Pro Invest International, Warszawa, Asystent prawny 5)wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Orbis S.A. Nie pełni funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji. 4.Michael Flaxman Michael Flaxman, lat 50. 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z Wykształcenie: "Westminster Hotel School", Wielka Brytania. Kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

4 Uprzednio był Dyrektorem Zarządzającym siecią Novotel w Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej, Europie Południowej i w krajach skandynawskich. Odpowiedzialny był za finanse, działalność operacyjną, rozwój i marketing w poszczególnych oddziałach spółki. Pan Flaxman dołączył do grupy Accor w 1983 roku jako Wice-Prezes odpowiedzialny za Rozwój grupy Accor w Ameryce Północnej, a następnie został mianowany Prezesem grupy Accor na Amerykę Północną. 5)wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako Od 1999 roku odpowiedzialny jest za część sieci hoteli grupy Accor S.A., ma siedzibę w Anglii. Działalność ta nie jest konkurencyjna, nie jest członkiem organów spółki kapitałowej. 5.Christophe Guillemot Christophe Guillemot, lat 49. 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Wykształcenie: Ukończone Prawo na Uniwersytecie w Paryżu, Francja. Dyplom z zakresu Ekonomii i Finansów w "Institut d'etudes Politiques de Paris", Francja. Kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej: Poprzednio po przejęciu przez Accor Grupy Wagon-Lits, Pan Guillemot objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego odpowiedzialnego za umowy partnerskie grupy Accor SA (Brazylia, rejon Azji i Pacyfiku). W 1996 roku został mianowany Dyrektorem Finansowym oddziału Sofitel International, luksusowej marki grupy Accor. W 1998 roku został mianowany Doradcą Finansowym Prezesa grupy Accor odpowiedzialnym za marki hoteli luksusowych i o średnim poziomie tj. za hotele marki Sofitel, Novotel i Mercure. 5)wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako

5 Christophe Guillemot jest obecnie Doradcą Finansowym Prezesa Zarządu Grupy Accor SA. Działalność ta nie jest konkurencyjna, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej. 6.Michael Harvey 1) Data powołania osoby nadzorującej emitenta: 23 czerwca 2004 r. Michael Harvey - lat 44 4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z Pan Michael Harvey jest wspólnikiem Equinox Sp. z o.o., spółki konsultingowej z siedzibą w Warszawie. W latach pan Harvey piastował stanowisko Prezesa Zarządu w spółce Robert Fleming (Polska), polskiej spółce zależnej od brytyjskiego banku inwestycyjnego Robert Fleming, zajmującej się pośrednictwem w obrocie papierami wartościowymi. W latach pracował jako analityk papierów wartościowych oraz makler ds. kontaktów z klientami w wielu bankach inwestycyjnych w Londynie, w tym ING Securities oraz Salomon Brothers. W latach pan Harvey odbywał służbę w Armii Brytyjskiej jako oficer piechoty. Pan Harvey ukończył z wyróżnieniem St.Andrews University oraz uzyskał tytuł magistra historii, aktualnie kończy studia na wydziale zarządzania (MBA) w Warwick Business School. 5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako Pan Michael Harvey nie prowadzi żadnej innej działalności konkurencyjnej w stosunku do zajmowanego stanowiska członka rady nadzorczej Orbis S.A. 6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Rejestr Dłużników Niewypłacalnych nie zawiera wpisu dot. pana Michaela Harvey.

6 7.Claude Moscheni Claude Moscheni, lat 62. 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z Wykształcenie: "Ecole Hoteliere" w Tuluzie, Francja. Kwalifikacje, zajmowane wczesniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej: Claude Moscheni był odpowiedzialny za hotele klasy Business & Leisure w grupie, był również Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Pannonia Hotels SA na Węgrzech. Pan Moscheni dołączył do grupy Accor w 1970 roku jako Dyrektor jednego hotelu, będąc następnie odpowiedzialny za otwarcia hoteli, a później za region Środkowego Wschodu, za Stany Zjednoczone, Europę - oraz jako Dyrektor Operacyjny na Europę i Ameryki w klasie hoteli Business & Leisure. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako Dzisiaj, Pan Claude Moscheni nie pełni funkcji nadzorczej, jest aktualnie Doradcą Prezesa Zarządu grupy Accor SA. Działalność ta nie jest konkurencyjna, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej. 6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 8.Andrzej Przytuła

7 1) data powołania osoby nadzorującej emitenta: 23 czerwca ) imię i nazwisko oraz wiek powołanej osoby nadzorujacej: Andrzej Przytuła 53 lata 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Zawodowe Gastronomiczne. Średnie Ogólnokształcące. Ukończony kurs księgowości i rachunkowości. Kursy ekonomiczno - finansowe i Prawa pracy. Z Orbisem związany jest z przerwą od 1967r. Pracował na stanowisku kelnera, mistrza kelnerskiego oraz barmana. Prowadził i zarządzał zakładem gastronomicznym, którego był właścicielem. Przepracował w Orbisie 23 lata. Od roku 1998 pełni funkcję etatową Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Hotele Orbis S.A. we Wrocławiu - obecnie II Kadencję. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta z oceną czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:. 6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników. 9.Janusz Rożdżyński Janusz Rożdżyński, 51 lat 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z wyższe, Uniwersytet Jagielloński, wydział Prawa i Administracji, magister, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu organizacji turystyki. licencja państwowa zarządcy nieruchomości. W "ORBIS" SA pracuje bez przerwy od 1982 r. na stanowiskach: specjalisty ds organizacyjnych, kierownika działu organizacyjnego, kierownika działu eksploatacji hoteli, obecnie kierownika działu administracyjno-prawnego.

8 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej. 6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników nie ma takich wpisów. 10.Christopher Voutsinas 1) data powołania osoby nadzorującej emitenta: 23 czerwca 2004 roku Christopher Voutsinas, wiek 41 lat 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Christopher Voutsinas jest Dyrektorem Zarządzającym Deutsche Bank w Londynie gdzie pracuje od stycznia 2003 r. Pan Voutsinas pełni funkcję Szefa Grupy Zarządzającej Aktywami Deutsche Bank Real Estate Opportunities Group ("REOG"). Odpowiada za zarządzanie portfelem inwestycji kapitałowych w sektorze nieruchomości. Pan Voutsinas ma 16 lat doświadczenia w sektorze nieruchomości. Pan Voutsinas pracował poprzednio w Goldman Sachs Real Estate Principal Investement Area jako Dyrektor Wykonawczy, Whitehall Funds, Archon Group Deutscheland, Cushman & Wakefield Financial Consulting Group jako Dyrektor Zarządzający - Region Nowy Jork w USA oraz AT&T Global Real Estate. Pan Voutsinas zarządzał aktywami i doradzał przy transakcjach realizowanych w USA, Europie i Japonii obejmujących nieruchomości o wartości 5 mld USD. Pan Voutsinas posiada wyższe wykształcenie na co składają się: tytuł M.B.A. uzyskany w Wharton School, University of Pennsylvania, tytuł Master of Science w Zakresie Nieruchomości z Massachusetts Institute of Technology oraz tytuł Bachelor of Architecture z McGill University w Montrealu, Kanada. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako REOG posiada mniejszościowy pakiet akcji Globe Trade Centre S.A. w Polsce. Działalność Globe Trade Centre nie jest konkurencyjna w stosunku do "Orbis" S.A. 6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS nie dotyczy

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta 6.1. Osoby zarządzające 6.1.1. Zarząd Emitenta Skład Zarządu Emitenta jest następujący: Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu Grzegorz Pilch Wiceprezes Zarządu Mariusz Wojdon

Bardziej szczegółowo

18-04-2008. Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008

18-04-2008. Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008 18-04-2008 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008 Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu w dniu 18 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku. Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ ELZAB RB-W 21 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2010 Data sporządzenia: 2010-06-24 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat odwołanie i powołanie Członkow Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Cornerstone Partners Sp. z o.o., funduszu private equity, działalność niekonkurencyjna;

Prezes Zarządu Cornerstone Partners Sp. z o.o., funduszu private equity, działalność niekonkurencyjna; Przemysław Krych : Założyciel i Prezes Zarządu Griffin Real Estate sp. z o.o., platformy inwestującej w nieruchomości z siedzibą w Warszawie, zarządzającej aktywami o wartości ok. 1 mld EUR. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr: 10/2014 Data: 2014-02-13 Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. Temat: Podstawa prawna: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01. Treść raportu:

Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01. Treść raportu: Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01 Treść raportu: Życiorysy zawodowe zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 39 / 2010

Raport bieżący nr 39 / 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: 2010-07-02 Skrócona nazwa emitenta HAWE Temat Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (39/2010) Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Tomasz Cyran Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Filia w Rzeszowie kierunek prawo, tytuł magister prawa, 1984 1990 aplikacja radcowska tytuł radca prawny, 1992 1995 kurs i egzamin dla członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI Dane osobowe Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Stan cywilny Wykształcenie Oslo JAN KRZYSZTOF BIELECKI Jan Krzysztof Bielecki 3 maja 1951 r., Bydgoszcz, Polska żonaty, dwoje dzieci Studia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości. Życiorysy zawodowe członków Zarządu BOŚ S.A. Mariusz Klimczak Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Uchwały NWZA 16 stycznia 2004

Uchwały NWZA 16 stycznia 2004 Uchwały NWZA 16 stycznia 2004 W nawiązaniu do raportu nr 4/2004 z 15.01.2004 Zarząd STALEXPORT SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.01.2004 podjęło następujące uchwały:

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 93 / 2012

Raport bieżący nr 93 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 93 / 2012 Data sporządzenia: 2012-06-28 Skrócona nazwa emitenta Temat Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo