UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY BYDGOSZCZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY BYDGOSZCZ"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY BYDGOSZCZ

2 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY BYDGOSZCZ Jedyna techniczna uczelnia w regionie Kujawsko Pomorskim studentów studia stacjonarne i niestacjonarne 7 wydziałów: Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Wydział InŜynierii Mechanicznej Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Wydział Zarządzania 21 kierunków inŝynierskich 12 kierunków magisterskich 4 kierunki studiów doktoranckich Kadra akademicka 1370 Personel administracyjny: 140

3 DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ DWM został utworzony 10 lat temu jako rezultat projektu TEMPUS: Modernization of University Management and Development of Structure for International Co-operation

4 Projekt nr JEP zakończony 2008 r. Ecological Training Courses for Capacity Building of Local Communities in Serbia (ECOTRAC) Koordynator: University of Kragujevac Kontraktor: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy (WTiICh) Partnerzy: 1. Association of Local Democracy Agencies w Strasburgu (FR) 2. Urząd Miasta Kragujevaca (RS) 3. Urząd Miasta Bydgoszczy (PL) 4. Serbian Energy Efficiency Agency w Belgradzie (RS) 5. Serbian Environmental Protection Agency w Belgradzie (RS) Celem projektu było polepszenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska we wspólnocie lokalnej Kragujewaca w taki sposób, aby sprostać standardom europejskim w tym zakresie. W oparciu o doświadczenia instytucji europejskich zostały opracowane programy doskonalenia zawodowego dla podniesienia poziomu wiedzy kadr odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem. Przeprowadzone kursy dotyczyły zarządzania odpadami stałymi i recyklingu oraz sprawności energetycznej i źródeł odnawialnych. BudŜet projektu: TEMPUS III

5 Projekt nr JEP zakończony 2008 r. Inicjatywa Uniwersytet w Kragujewcu + Urząd Miasta Kragujevac + Urząd Miasta Bydgoszcz Zawiązanie konsorcjum Odniesienie do priorytetów dla programu oraz krajów partnerskich Działania Wizyty oficjalne, monitoringowe, robocze w obie strony. Opracowanie programów i przeprowadzenie szkoleń dla lokalnej administracji. Promocja i upowszechnianie. Korzyści Transfer wiedzy i doświadczeń w obu kierunkach, Wzajemne poznanie kultur, Networking, Inicjatywa kolejnego projektu. Problemów brak Wartość dodana TEMPUS III Podpisana umowa pomiędzy wydziałami mechanicznymi obu uniwersytetów w zakresie wymiany pracowników i studentów.

6 Projekt nr ETF-JP Development of Lifelong Learning Framework in Serbia (DELFIS) Koordynator i kontraktor: University of Kragujevac Partnerzy: 1.University of Belgrade 2.University of Novi Sad 3.University of Nis 4.University of Novi Pazar 5.Aarhus University, Dania 6.Denmarks Pedagogical University, Dania 7.University of Craiova, Rumunia 8. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, Polska Głównym celem projektu jest utworzenie struktur i rozwój standardów kształcenia przez całe Ŝycie w uczelniach Serbskich. Okres trwania: 15/01/ /01/2012 BudŜet projektu: z czego dla UTP

7 Projekt: Rozwój róŝnych form uczenia się przez całe Ŝycie we współpracy z instytucjami szkolącymi trenerów-szkoleniowców, rozwój współpracy z przedsiębiorstwami oraz definiowanie załoŝeń uznawalności kwalifikacji uzyskanych poza normalnym tokiem nauczania. Rezultaty: Adaptacja metodologii wprowadzania LLL, Wizyty robocze, Opracowanie treści szkoleń + wersja e-learning = digital university, Utworzenie dobrze wyposaŝonych centrów LLL przy uniwersytetach serbskich, Współpraca centrów z innowacyjnymi przedsiębiorstwami = preinkubatory. Rola UTP: Uczestnictwo w spotkaniach oraz organizacja 3 wizyt dla przedstawicieli uniwersytetów serbskich, Upowszechnianie rezultatów, Promocja projektu.

8 Przygotowywana aplikacja Koordynator: University of Kragujevac Partner: 1. Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy Celem projektu będzie wdroŝenie dyrektywy europejskiej w zakresie zintegrowanego systemu kontroli zanieczyszczeń środowiska w krajach regionu południowo-wschodniej Europy. Planuje się utworzenie sieci centrów na Bałkanach, które będą pomocne w procesie edukacji inspektorów ochrony środowiska oraz personelu z sektora przemysłowego i lokalnej demokracji. Od partnerów oczekuje się transferu wiedzy i doświadczeń w w/w zakresie.

9 Aktualnie realizowany projekt nr ETF JP Network of International Relations Office in Azerbaijan (N.I.R.O.A) Koordynator i kontraktor: University of Genoa, Włochy Partnerzy: 1.Azerbaijan Medical University, AzerbejdŜan 2.Odlar Yurdu University, AzerbejdŜan 3. Azerbaijan State Oil Academy, AzerbejdŜan 4. Kavkaz University, AzerbejdŜan 5. University of Nice, Francja 6. National Technical University of Athens, Grecja 7. University of Siegen, Niemcy 8. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, Polska Celem projektu jest modernizacja zarządzania uniwersytetem i rozwój współpracy międzynarodowej. Rezultatem projektu jest sieć biur współpracy utworzonych w poszczególnych uczelniach Azerskich uczestniczących w projekcie. Biura te mają za zadanie nawiązać współpracę z zagranicznymi uczelniami w celu rozwijania mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Okres trwania: 15/01/ /01/2011 przedłuŝony do 14/04/2011 BudŜet projektu: z czego dla UTP

10 Geneza projektu: kontakty pracowników sieci DWZ + szukająca kontaktu przedstawicielka Uniwersytetu Medycznego z Baku. Przygotowanie projektu: Koordynacji podjął się uniwersytet z Genui pierwszy projekt złoŝony w 2007 r. Ponowne złoŝenie projektu w 2008 = akceptacja. Projekt: Utworzenie stałych biur tworzących strategię i ramy działania zmierzające do rozwoju internacjonalizacji w uczelniach azerskich. UmoŜliwi to realizację studiów i praktyk zagranicznych studentom oraz rozwój kariery naukowej nauczycielom akademickim. Rezultaty: Utworzone biur współpracy międzynarodowej w 4 uniwersytetach + wyposaŝenie, Seminaria upowszechniające. Rola UTP: Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez koordynatora. Organizacja 2 wizyt przedstawicieli uczelni azerskich w UTP.

11 Problemy: Przygotowanie i koordynacja projektu przez instytucje spoza krajów partnerskich, Zmiana osoby koordynującej projekt w trakcie jego trwania, Opieszałość w tworzeniu biur współpracy międzynarodowej i zakupie sprzętu do wyposaŝenia, RóŜnice kulturowe, W efekcie konieczność przedłuŝenia czasu trwania projektu. Wartość dodana: Nawiązanie kontaktów pomiędzy wydziałami UTP (WIM, WTiICh) i wydziałami niektórych uczelni azerskich. Inicjatywa zorganizowania międzynarodowych zawodów robotów mechanicznych. Utworzenie nowego kierunku studiów w zakresie inŝynierii chemicznej. Inicjatywa kolejnego projektu.

12 Przygotowywana aplikacja Koordynator: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Celem projektu ma być przygotowanie struktur i strategii rozwoju współpracy uniwersytetu z przemysłem. Planuje się szkolenia dla przedsiębiorców, opracowanie oferty badawczej dla firm, utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, zacieśnianie współpracy pomiędzy uniwersytetem a przemysłem.

13 Dziękuję za uwagę Joanna Siołkowska

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Spotkanie informacyjne organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 26 i 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy Program Tempus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy Program Tempus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy Program Tempus Prezentacja ogólna przygotowana na podstawie prezentacji DG EAC Komisji Europejskiej Międzynarodowa współpraca w szkolnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik

Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik Programy wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych Krótki przewodnik Niniejsza broszura przedstawia wybrane programy współpracy międzynarodowej dla europejskich szkół wyższych. Informacje zostały

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r. 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej drugie półrocze 2011 Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Katarzyna Riley Marcin Gońda Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki The Establishment

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Koncepcja rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji Zadanie nr 7 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne http://ec.europa.eu/llp 1 Spis treści LLP GUIDE 2010 PART I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE...

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... 51 III WSPÓŁDZIAŁANIE UCZELNI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM...

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Pracodawca. studia a kariera zawodowa. Jerzy Świątek

Uczelnia Pracodawca. studia a kariera zawodowa. Jerzy Świątek Uczelnia Pracodawca studia a kariera zawodowa Jerzy Świątek 1 Społeczeństwo wiedzy ERA AGRARNA PRZEMYSŁOWA INFORMACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA WALUTA ZIEMIA SUROWCE, ENERGIA WIEDZA NARZĘDZIA 2 Porównanie Czynnik

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Sześć powodów, dla których warto wdrażać system zarządzania zrównoważonym rozwojem Sześć przykładów europejskich

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo