Raport półroczny FIZ-P-E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport półroczny FIZ-P-E"

Transkrypt

1 skorygowany FIZPE_ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZPE za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od do Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 (pełna nazwa funduszu) UNION INVESTMENT TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) WARSZAWA (kod pocztowy) (nazwa towarzystwa) (miejscowość) POLNA 11 (ulica) ( numer) (22) (22) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k (podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu) Raport półroczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Półroczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł 1

2 FIZPE_ ych przez będącego 2

3 FIZPE_ (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: 1. UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do półrocznego sprawozdania finansowego funduszu w załączeniu Plik WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf Opis Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) 3

4 FIZPE_ Sprawozdanie z działalności Funduszu w załączeniu Plik Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2015.pdf Opis Sprawozdanie z działalności Funduszu WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2015 roku 2014 rok I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,03 977,82 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 33,54 138,33 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 1 półrocze 2015 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 2014 rok Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Instrumenty pochodne , ,14 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 4

5 FIZPE_

6 FIZPE_ LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy 1. Futures AIU Aktywny rynek rynek regulowany 2. Futures CFN Aktywny rynek rynek regulowany 3. Futures FVSN Aktywny rynek rynek regulowany 4. Futures GXU Aktywny rynek rynek regulowany 5. Futures IBN Aktywny rynek rynek regulowany SAF South African Futures Republika Południowej Afryki FTSE/JSE AFRICA TOP40 Future Euronext Derivatives Paris Francja CAC 40 EUREX EUR EUREX EUR Niemcy VSTOXX Niemcy DAX Meff Renta Variable (Madrid) Hiszpania IBEX 35 Mini 6. Futures IHN Aktywny rynek rynek regulowany 7. Futures JVIN Aktywny rynek rynek regulowany 8. Futures JVIQ Aktywny rynek rynek regulowany 9. Futures KRSU Aktywny rynek rynek regulowany 10. Futures RXSN Aktywny rynek rynek regulowany 11. Futures RXSQ Aktywny rynek rynek regulowany 12. Futures SMU Aktywny rynek rynek regulowany Singapore Indie Osaka Securities Japonia Osaka Securities Japonia SGX CNX Nifty Nikkei Stock Average Volatility Nikkei Stock Average Volatility Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG20 Warszawie S.A. Futures Futures Zjednocz. Zjednocz. Russell 2000 Russell 2000 EUREX CHF Szwajcaria SWISS MKT IX FUTR 13. Futures STU Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy 14. Futures UXN Aktywny rynek rynek regulowany 15. Futures UXQ Aktywny rynek rynek regulowany 16. Futures VGU Aktywny rynek rynek regulowany 17. Futures XPN Aktywny rynek rynek regulowany 18. Futures XUN Aktywny rynek rynek regulowany 19. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany 20. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany 21. Opcja Put AEX P Aktywny rynek rynek regulowany Futures Futures EUREX EUR SFEASX Trade24 Singapore Euronext Derivatives Amsterdam Euronext Derivatives Amsterdam Euronext Derivatives Amsterdam Zjednocz. Zjednocz. Mini FTSE MIB CBOE Volatility (VIX) CBOE Volatility (VIX) Niemcy Euro Stoxx 50 Australia Chiny Królestwo Niderlandów Królestwo Niderlandów Królestwo Niderlandów ASX SPI 200 SGX FTSE China A50 AEX AEX AEX 6

7 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. FIZPE_ Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 7

8 FIZPE_ Opcja Put AEX P Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 23. Opcja Put AEX P Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 24. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 25. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 26. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 27. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 28. Opcja Put DJX US P Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 29. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 30. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 31. Opcja Put DJX US P Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 32. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 33. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 34. Opcja Put DJX US P Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 35. Opcja Put DJX US P Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 36. Opcja Call EEM US C43 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 37. Opcja Put EEM US P43 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 38. Opcja Call EPI US C22 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 39. Opcja Call EPI US C23 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 40. Opcja Call EPI US C24 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares MSCI Emerging Markets ETF ishares MSCI Emerging Markets ETF WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree India Earnings Fund 8

9 FIZPE_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 9

10 FIZPE_ Opcja Put EPI US P24 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 42. Opcja Call EWJ US C13 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 43. Opcja Put EWJ US P13 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 44. Opcja Call EWY US C60 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 45. Opcja Put EWY US P60 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 46. Opcja Call F US C15 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 47. Opcja Put F US P15 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 48. Opcja Call FB US C77.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 49. Opcja Call FB US C82.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 50. Opcja Call FB US C85 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 51. Opcja Put FB US P85 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX WisdomTree India Earnings Fund ishares MSCI Japan ETF ishares MSCI Japan ETF ishares MSCI South Korea Capped ETF ishares MSCI South Korea Capped ETF Ford Motor Co Ford Motor Co Facebook Inc Facebook Inc Facebook Inc Facebook Inc 52. Opcja Call FMIBA C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 53. Opcja Call FMIBA C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 54. Opcja Put FMIBA P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 55. Opcja Put FMIBA P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 56. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 57. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 58. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 59. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 60. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 61. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 62. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 63. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 64. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 65. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 66. Opcja Call GM US C35 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 67. Opcja Put GM US P35 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX General Motors Co General Motors Co 68. Opcja Call ITB US C27 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares U.S. Home Construction ETF 69. Opcja Call ITB US C28 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares U.S. Home Construction ETF 70. Opcja Put ITB US P28 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares U.S. Home Construction ETF 71. Opcja Call MU US C29 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 72. Opcja Put MU US P27 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 73. Opcja Put MU US P29 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 74. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 75. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 76. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 77. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 78. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 79. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 80. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 81. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 82. Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Micron Technology Inc Micron Technology Inc Micron Technology Inc OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 10

11 FIZPE_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 11

12 FIZPE_ Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany 84. Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany 85. Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany 86. Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany 87. OW20I ISIN: PL0GO Aktywny rynek rynek regulowany 88. OW20I ISIN: PL0GO Aktywny rynek rynek regulowany 89. Opcja Call PFE US C34 Equity Aktywny rynek rynek regulowany 90. Opcja Call PFE US C35 Equity Aktywny rynek rynek regulowany 91. Opcja Put PFE US P35 Equity Aktywny rynek rynek regulowany 92. Opcja Call RUT US C Aktywny rynek rynek regulowany 93. Opcja Call RUT US C Aktywny rynek rynek regulowany 94. Opcja Call RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 95. Opcja Call RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 96. Opcja Call RUT US C Aktywny rynek rynek regulowany 97. Opcja Put RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 98. Opcja Call RUT US C Aktywny rynek rynek regulowany 99. Opcja Put RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 100. Opcja Put RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 101. Opcja Put RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 102. Opcja Call S X5C 1020 Comdty Aktywny rynek rynek regulowany 103. Opcja Call S X5C 1080 Comdty Aktywny rynek rynek regulowany 104. Opcja Call S X5C 960 Comdty Aktywny rynek rynek regulowany 105. Opcja Call SPX US C Aktywny rynek rynek regulowany 106. Opcja Call SPX US C Aktywny rynek rynek regulowany 107. Opcja Call SPX US C Aktywny rynek rynek regulowany 108. Opcja Put SPX US P Aktywny rynek rynek regulowany 109. Opcja Put SPX US P Aktywny rynek rynek regulowany 110. Opcja Call SX5E C Aktywny rynek rynek regulowany 111. Opcja Call SX5E C Aktywny rynek rynek regulowany 112. Opcja Call SX5E C Aktywny rynek rynek regulowany 113. Opcja Call SX5E C Aktywny rynek rynek regulowany 114. Opcja Put SX5E P Aktywny rynek rynek regulowany 115. Opcja Put SX5E P Aktywny rynek rynek regulowany Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 Polska WIG20 Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG20 Warszawie SA CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade 116. Opcja Call TLT US C115 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 117. Opcja Call TLT US C116 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 118. Opcja Call TLT US C118 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 119. Opcja Call TUR US C40 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSA Arca Pfizer Inc Pfizer Inc Pfizer Inc Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 SOYBEAN FUTURE SOYBEAN FUTURE SOYBEAN FUTURE S&P 500 S&P 500 S&P 500 S&P 500 S&P 500 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 ishares 20+ Year Treasury Bond ETF ishares 20+ Year Treasury Bond ETF ishares 20+ Year Treasury Bond ETF ishares MSCI Turkey ETF 12

13 FIZPE_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 13

14 FIZPE_ Opcja Put VIX US P Aktywny rynek rynek regulowany 121. Opcja Put VIX US P Aktywny rynek rynek regulowany 122. Opcja Put VIX US P Aktywny rynek rynek regulowany 123. Opcja Put VIX US P Aktywny rynek rynek regulowany 124. Opcja Call VXX US C19 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 125. Opcja Call VXX US C21 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 126. Opcja Put VXX US P19 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 127. Opcja Put VXX US P21 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 128. Opcja Put VXX US P17.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 129. Opcja Put VXX US P18.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 130. Opcja Call W Z5C Aktywny rynek rynek regulowany 131. Opcja Call W Z5C Aktywny rynek rynek regulowany 132. Opcja Call W Z5C Aktywny rynek rynek regulowany 133. Opcja Call WSX5EA C Aktywny rynek rynek regulowany 134. Opcja Put WSX5EA P Aktywny rynek rynek regulowany Opcja Call XHB US C35 Equity C35 Equity Opcja Call XHB US C36 Equity C36 Equity Opcja Put XHB US P36 Equity P36 Equity CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX SPX Volatility SPX Volatility SPX Volatility SPX Volatility ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN WHEAT FUTURE OPTN WHEAT FUTURE OPTN WHEAT FUTURE OPTN EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx Forward EUR PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 139. Forward EUR PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 140. Forward EUR PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 141. Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 142. Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 143. Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 144. Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD SPDR S&P Homebuilders ETF SPDR S&P Homebuilders ETF SPDR S&P Homebuilders ETF WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba tys. Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 14

15 FIZPE_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Procentowy udział w aktywach ogółem 15

16 FIZPE_ NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia TABELE DODATKOWE INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Futures KRSU4 19/09/ ,00 BILANS 1 półrocze 2015 roku 2014 rok I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (III) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,03 977,82 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria A: 100 Seria B: Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Seria A: Seria B:

17 FIZPE_ Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem 17

18 FIZPE_ RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od od od do do do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (IIIII) V. Przychody z lokat netto (IIV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 33,54 138,33 62,42 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 33,54 138,33 62,42 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od od do do Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

19 FIZPE_ Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych f) saldo zmian wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 11. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 12. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 977, , ,03 977,82 3,09 11,17 930,67 959,60 data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 010, ,29 data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 008,02 987,29 data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,02 987,29 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,12 3,02 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 3,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 od od od RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki

20 FIZPE_ Pozostałe II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/D) NOTY NOTA1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Nota 1 Polityka rachunkowości Plik Opis Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.pdf 1 Polityka rachunkowości NOTA2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 półrocze 2015 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 20

21 FIZPE_ Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 0 NOTA3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 półrocze 2015 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania 0 NOTA4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. I. Banki: Deutsche Bank Polska SA. zł Deutsche Bank Polska SA. EUR Deutsche Bank Polska SA. USD II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: Deutsche Bank Polska SA. zł III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: Depozyt zabezpieczający (w AUD) Depozyt zabezpieczający (w CHF) Depozyt zabezpieczający (w EUR) Depozyt zabezpieczający (w GBP) 0 5. Depozyt zabezpieczający (w HKD) Depozyt zabezpieczający (w JPY)

22 FIZPE_ Depozyt zabezpieczający (w PLN) Depozyt zabezpieczający (w TRY) 0 9. Depozyt zabezpieczający (w USD) Depozyt zabezpieczający (w ZAR) 17 NOTA5 RYZYKA Nota 5 dla Subfunduszu w załączeniu Plik Opis UniSystem1_Nota 5.pdf Nota 5 NOTA6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji 1. Futures AIU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2. Futures CFN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 3. Futures FVSN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 4. Futures GXU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 5. Futures IBN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 6. Futures IHN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 7. Futures JVIN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 8. Futures JVIQ KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 9. Futures KRSU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures RXSN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures RXSQ KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures SMU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures STU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures UXN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures UXQ KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures VGU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures XPN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 22

23 FIZPE_ Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

24 FIZPE_ Futures XUN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put AEX P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put AEX P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put AEX P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put DJX US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put DJX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put DJX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put DJX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EEM US C43 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put EEM US P43 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EPI US C22 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EPI US C23 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EPI US C24 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put EPI US P24 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EWJ US C13 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put EWJ US P13 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EWY US C60 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put EWY US P60 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call F US C15 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put F US P15 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FB US C77.5 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FB US C82.5 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FB US C85 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FB US P85 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FMIBA C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FMIBA C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FMIBA P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FMIBA P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call GM US C35 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put GM US P35 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call ITB US C27 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call ITB US C28 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put ITB US P28 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call MU US C29 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put MU US P27 Equity KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put MU US P29 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put OMX P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put OMX P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put OMX P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 43 24

25 FIZPE_

26 FIZPE_ Opcja Put OMX P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put OMX P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 72 OW20I ISIN: PL0GO OW20I ISIN: PL0GO DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 7 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call PFE US C34 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call PFE US C35 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put PFE US P35 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put RUT US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put RUT US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put RUT US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put RUT US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call S X5C 1020 Comdty KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call S X5C 1080 Comdty KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call S X5C 960 Comdty DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SPX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SPX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SPX US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put SPX US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put SPX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SX5E C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SX5E C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SX5E C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SX5E C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put SX5E P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put SX5E P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call TLT US C115 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call TLT US C116 Equity KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call TLT US C118 Equity KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call TUR US C40 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VIX US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VIX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VIX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VIX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call VXX US C19 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call VXX US C21 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VXX US P19 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VXX US P21 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VXX US P17.5 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VXX US P18.5 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call W Z5C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call W Z5C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call W Z5C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call WSX5EA C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put WSX5EA P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 53 Opcja Call XHB US C35 Equity C35 Equity Opcja Call XHB US C36 Equity C36 Equity Opcja Put XHB US P36 Equity P36 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 4 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 21 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Forward EUR PLN DŁUGA Forward 139. Forward EUR PLN KRÓTKA Forward 140. Forward EUR PLN KRÓTKA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej

27 FIZPE_ , , , , , ,

28 141. Forward USD PLN KRÓTKA FIZPE_ Forward 142. Forward USD PLN DŁUGA Forward 143. Forward USD PLN KRÓTKA Forward 144. Forward USD PLN KRÓTKA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej NOTA7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0 NOTA8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w walucie jednostka Nie dotyczy II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Nie dotyczy 28

29 FIZPE_ , , , , , , , , KORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania 29

30 FIZPE_ NOTA9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 1 półrocze 2015 roku I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty w tys. zł A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 832 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł a) w walucie obcej AUD 9 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 25 b) w walucie obcej b)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. CHF 12 w tys. zł 50 c) w walucie obcej w tys. EUR 976 c)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł d) w walucie obcej w tys. 223 d)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 109 e) w walucie obcej w tys. JPY e)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 331 f) w walucie obcej w tys. USD f)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł g) w walucie obcej w tys. 57 g)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 17 II. Składniki lokat w tys. zł A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł a) w walucie obcej w tys. EUR 404 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł b) w walucie obcej w tys. SEK 846 b)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 385 c) w walucie obcej w tys. USD 467 c)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł III. Zobowiązania w tys. zł A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 55 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł a) w walucie obcej w tys. USD 267 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł b) w walucie obcej w tys. EUR 153 b)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 643 c) w walucie obcej w tys. GBP 0 c)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 d) w walucie obcej w tys. SEK d)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 464 Razem w tys. zł W punkcie I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty podpunkt d) w walucie obcej pozostała wartość "Nieokreślono" ze względu na brak mozliwości wyboru waluty HKD. W punkcie I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty podpunkt g) w walucie obcej pozostała wartość "Nieokreślono" ze względu na brak mozliwości wyboru waluty ZAR. 30

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 FIZQE_20120309 1/2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZQE za 1 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 20150101 do 20150331 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 4 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E INVESTOR FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ

Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny FIZ-P-E

Raport półroczny FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E 12.12.05 za 1 półrocze 2008 roku obejmujące okres od 2007-10-17 do 2008-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 017 roku obejmujący okres od 017-04-01 do 017-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za I półrocze 2017 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu 31.12.2013 31.12.2012. I. Aktywa 29956 30611. III. Aktywa netto (I-II) 29879 30524. IV. Kapitał Funduszu 28158 30985

Pozycje bilansu 31.12.2013 31.12.2012. I. Aktywa 29956 30611. III. Aktywa netto (I-II) 29879 30524. IV. Kapitał Funduszu 28158 30985 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 WYDZIELONY W UNISYSTEM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM ZAMKNIĘTYM z siedzibą przy ul. Polnej 11, 00 633 Warszawa strona internetowa: www.union-investment.pl Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane) Aneks nr 4 z dnia 8 listopada 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Poz. 29842. Subfundusz UNISYSTEM 1. [BMSiG-18550/2016] JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Roczne jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009

OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009 OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za I półrocze 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Środki pieniężne Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 31.12.21 Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.21 179 667 Środki na bieżących rachunkach bankowych 258 Lokaty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Bilans na dzień 30.06.2004 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003 Inwestycje w papiery wartościowe 63 536 63 156 62 444 Środki pieniężne Należności Środki na bieżących rachunkach bankowych 15 13

Bardziej szczegółowo

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka Poz. 4817. OSTOJA VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4502/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 13.03.2012 r. - 31.12.2012 r. 10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 205 roku obejmujący okres od 205-0-0 do 205-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 wyceny

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny FIZ-P-E

Raport półroczny FIZ-P-E INVESTOR FIZ skorygowany FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E INVESTOR CEE FIZ FIZ-R-E_20120101 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

poprzedzający dzień połączenia z Subfunduszem PKO Akcji Rynku Amerykańskiego wydzielonym w ramach PKO Parasolowy fio

poprzedzający dzień połączenia z Subfunduszem PKO Akcji Rynku Amerykańskiego wydzielonym w ramach PKO Parasolowy fio Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Amerykańskiego wydzielonego w ramach PKO Światowy - fio na dzień 24 września 2015 roku poprzedzający dzień połączenia z Subfunduszem PKO Akcji

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-06-30

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 14579. Subfundusz UniSystem 1. [BMSiG-6331/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Japońskiego. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Japońskiego. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Japońskiego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE 15/2008 INVESTOR BU GARIA I RUMUNIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 05/05/2008

OG OSZENIE 15/2008 INVESTOR BU GARIA I RUMUNIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 05/05/2008 INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa tel. 22 542 43 50, fax. 22 542 43 60 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 94/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013

Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013 Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 34/2013 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 1 do Prospektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU BILANS 2011-12-31 2010-12-31 I. Aktywa 2 272 4 832 1. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za rok 2014

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za rok 2014 Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za rok 2014 INVESTOR FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 14/2011 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/02/2011

OGŁOSZENIE 14/2011 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/02/2011 OGŁOSZENIE 14/2011 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/02/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property

Bardziej szczegółowo