Raport półroczny FIZ-P-E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport półroczny FIZ-P-E"

Transkrypt

1 skorygowany FIZPE_ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZPE za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od do Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 (pełna nazwa funduszu) UNION INVESTMENT TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) WARSZAWA (kod pocztowy) (nazwa towarzystwa) (miejscowość) POLNA 11 (ulica) ( numer) (22) (22) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k (podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu) Raport półroczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Półroczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł 1

2 FIZPE_ ych przez będącego 2

3 FIZPE_ (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: 1. UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do półrocznego sprawozdania finansowego funduszu w załączeniu Plik WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf Opis Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) 3

4 FIZPE_ Sprawozdanie z działalności Funduszu w załączeniu Plik Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2015.pdf Opis Sprawozdanie z działalności Funduszu WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2015 roku 2014 rok I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,03 977,82 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 33,54 138,33 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 1 półrocze 2015 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 2014 rok Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Instrumenty pochodne , ,14 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 4

5 FIZPE_

6 FIZPE_ LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy 1. Futures AIU Aktywny rynek rynek regulowany 2. Futures CFN Aktywny rynek rynek regulowany 3. Futures FVSN Aktywny rynek rynek regulowany 4. Futures GXU Aktywny rynek rynek regulowany 5. Futures IBN Aktywny rynek rynek regulowany SAF South African Futures Republika Południowej Afryki FTSE/JSE AFRICA TOP40 Future Euronext Derivatives Paris Francja CAC 40 EUREX EUR EUREX EUR Niemcy VSTOXX Niemcy DAX Meff Renta Variable (Madrid) Hiszpania IBEX 35 Mini 6. Futures IHN Aktywny rynek rynek regulowany 7. Futures JVIN Aktywny rynek rynek regulowany 8. Futures JVIQ Aktywny rynek rynek regulowany 9. Futures KRSU Aktywny rynek rynek regulowany 10. Futures RXSN Aktywny rynek rynek regulowany 11. Futures RXSQ Aktywny rynek rynek regulowany 12. Futures SMU Aktywny rynek rynek regulowany Singapore Indie Osaka Securities Japonia Osaka Securities Japonia SGX CNX Nifty Nikkei Stock Average Volatility Nikkei Stock Average Volatility Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG20 Warszawie S.A. Futures Futures Zjednocz. Zjednocz. Russell 2000 Russell 2000 EUREX CHF Szwajcaria SWISS MKT IX FUTR 13. Futures STU Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy 14. Futures UXN Aktywny rynek rynek regulowany 15. Futures UXQ Aktywny rynek rynek regulowany 16. Futures VGU Aktywny rynek rynek regulowany 17. Futures XPN Aktywny rynek rynek regulowany 18. Futures XUN Aktywny rynek rynek regulowany 19. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany 20. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany 21. Opcja Put AEX P Aktywny rynek rynek regulowany Futures Futures EUREX EUR SFEASX Trade24 Singapore Euronext Derivatives Amsterdam Euronext Derivatives Amsterdam Euronext Derivatives Amsterdam Zjednocz. Zjednocz. Mini FTSE MIB CBOE Volatility (VIX) CBOE Volatility (VIX) Niemcy Euro Stoxx 50 Australia Chiny Królestwo Niderlandów Królestwo Niderlandów Królestwo Niderlandów ASX SPI 200 SGX FTSE China A50 AEX AEX AEX 6

7 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. FIZPE_ Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 7

8 FIZPE_ Opcja Put AEX P Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 23. Opcja Put AEX P Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 24. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 25. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 26. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 27. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 28. Opcja Put DJX US P Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 29. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 30. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 31. Opcja Put DJX US P Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 32. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 33. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 34. Opcja Put DJX US P Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 35. Opcja Put DJX US P Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 36. Opcja Call EEM US C43 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 37. Opcja Put EEM US P43 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 38. Opcja Call EPI US C22 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 39. Opcja Call EPI US C23 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 40. Opcja Call EPI US C24 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares MSCI Emerging Markets ETF ishares MSCI Emerging Markets ETF WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree India Earnings Fund 8

9 FIZPE_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 9

10 FIZPE_ Opcja Put EPI US P24 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 42. Opcja Call EWJ US C13 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 43. Opcja Put EWJ US P13 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 44. Opcja Call EWY US C60 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 45. Opcja Put EWY US P60 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 46. Opcja Call F US C15 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 47. Opcja Put F US P15 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 48. Opcja Call FB US C77.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 49. Opcja Call FB US C82.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 50. Opcja Call FB US C85 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 51. Opcja Put FB US P85 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX WisdomTree India Earnings Fund ishares MSCI Japan ETF ishares MSCI Japan ETF ishares MSCI South Korea Capped ETF ishares MSCI South Korea Capped ETF Ford Motor Co Ford Motor Co Facebook Inc Facebook Inc Facebook Inc Facebook Inc 52. Opcja Call FMIBA C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 53. Opcja Call FMIBA C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 54. Opcja Put FMIBA P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 55. Opcja Put FMIBA P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 56. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 57. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 58. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 59. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 60. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 61. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 62. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 63. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 64. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 65. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 66. Opcja Call GM US C35 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 67. Opcja Put GM US P35 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX General Motors Co General Motors Co 68. Opcja Call ITB US C27 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares U.S. Home Construction ETF 69. Opcja Call ITB US C28 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares U.S. Home Construction ETF 70. Opcja Put ITB US P28 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares U.S. Home Construction ETF 71. Opcja Call MU US C29 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 72. Opcja Put MU US P27 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 73. Opcja Put MU US P29 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 74. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 75. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 76. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 77. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 78. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 79. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 80. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 81. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 82. Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Micron Technology Inc Micron Technology Inc Micron Technology Inc OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 10

11 FIZPE_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 11

12 FIZPE_ Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany 84. Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany 85. Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany 86. Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany 87. OW20I ISIN: PL0GO Aktywny rynek rynek regulowany 88. OW20I ISIN: PL0GO Aktywny rynek rynek regulowany 89. Opcja Call PFE US C34 Equity Aktywny rynek rynek regulowany 90. Opcja Call PFE US C35 Equity Aktywny rynek rynek regulowany 91. Opcja Put PFE US P35 Equity Aktywny rynek rynek regulowany 92. Opcja Call RUT US C Aktywny rynek rynek regulowany 93. Opcja Call RUT US C Aktywny rynek rynek regulowany 94. Opcja Call RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 95. Opcja Call RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 96. Opcja Call RUT US C Aktywny rynek rynek regulowany 97. Opcja Put RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 98. Opcja Call RUT US C Aktywny rynek rynek regulowany 99. Opcja Put RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 100. Opcja Put RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 101. Opcja Put RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 102. Opcja Call S X5C 1020 Comdty Aktywny rynek rynek regulowany 103. Opcja Call S X5C 1080 Comdty Aktywny rynek rynek regulowany 104. Opcja Call S X5C 960 Comdty Aktywny rynek rynek regulowany 105. Opcja Call SPX US C Aktywny rynek rynek regulowany 106. Opcja Call SPX US C Aktywny rynek rynek regulowany 107. Opcja Call SPX US C Aktywny rynek rynek regulowany 108. Opcja Put SPX US P Aktywny rynek rynek regulowany 109. Opcja Put SPX US P Aktywny rynek rynek regulowany 110. Opcja Call SX5E C Aktywny rynek rynek regulowany 111. Opcja Call SX5E C Aktywny rynek rynek regulowany 112. Opcja Call SX5E C Aktywny rynek rynek regulowany 113. Opcja Call SX5E C Aktywny rynek rynek regulowany 114. Opcja Put SX5E P Aktywny rynek rynek regulowany 115. Opcja Put SX5E P Aktywny rynek rynek regulowany Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 Polska WIG20 Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG20 Warszawie SA CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade 116. Opcja Call TLT US C115 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 117. Opcja Call TLT US C116 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 118. Opcja Call TLT US C118 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 119. Opcja Call TUR US C40 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSA Arca Pfizer Inc Pfizer Inc Pfizer Inc Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 SOYBEAN FUTURE SOYBEAN FUTURE SOYBEAN FUTURE S&P 500 S&P 500 S&P 500 S&P 500 S&P 500 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 ishares 20+ Year Treasury Bond ETF ishares 20+ Year Treasury Bond ETF ishares 20+ Year Treasury Bond ETF ishares MSCI Turkey ETF 12

13 FIZPE_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 13

14 FIZPE_ Opcja Put VIX US P Aktywny rynek rynek regulowany 121. Opcja Put VIX US P Aktywny rynek rynek regulowany 122. Opcja Put VIX US P Aktywny rynek rynek regulowany 123. Opcja Put VIX US P Aktywny rynek rynek regulowany 124. Opcja Call VXX US C19 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 125. Opcja Call VXX US C21 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 126. Opcja Put VXX US P19 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 127. Opcja Put VXX US P21 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 128. Opcja Put VXX US P17.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 129. Opcja Put VXX US P18.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 130. Opcja Call W Z5C Aktywny rynek rynek regulowany 131. Opcja Call W Z5C Aktywny rynek rynek regulowany 132. Opcja Call W Z5C Aktywny rynek rynek regulowany 133. Opcja Call WSX5EA C Aktywny rynek rynek regulowany 134. Opcja Put WSX5EA P Aktywny rynek rynek regulowany Opcja Call XHB US C35 Equity C35 Equity Opcja Call XHB US C36 Equity C36 Equity Opcja Put XHB US P36 Equity P36 Equity CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX SPX Volatility SPX Volatility SPX Volatility SPX Volatility ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN WHEAT FUTURE OPTN WHEAT FUTURE OPTN WHEAT FUTURE OPTN EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx Forward EUR PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 139. Forward EUR PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 140. Forward EUR PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 141. Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 142. Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 143. Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 144. Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD SPDR S&P Homebuilders ETF SPDR S&P Homebuilders ETF SPDR S&P Homebuilders ETF WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba tys. Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 14

15 FIZPE_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Procentowy udział w aktywach ogółem 15

16 FIZPE_ NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia TABELE DODATKOWE INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Futures KRSU4 19/09/ ,00 BILANS 1 półrocze 2015 roku 2014 rok I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (III) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,03 977,82 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria A: 100 Seria B: Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Seria A: Seria B:

17 FIZPE_ Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem 17

18 FIZPE_ RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od od od do do do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (IIIII) V. Przychody z lokat netto (IIV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 33,54 138,33 62,42 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 33,54 138,33 62,42 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od od do do Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

19 FIZPE_ Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych f) saldo zmian wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 11. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 12. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 977, , ,03 977,82 3,09 11,17 930,67 959,60 data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 010, ,29 data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 008,02 987,29 data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,02 987,29 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,12 3,02 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 3,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 od od od RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki

20 FIZPE_ Pozostałe II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/D) NOTY NOTA1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Nota 1 Polityka rachunkowości Plik Opis Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.pdf 1 Polityka rachunkowości NOTA2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 półrocze 2015 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 20

21 FIZPE_ Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 0 NOTA3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 półrocze 2015 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania 0 NOTA4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. I. Banki: Deutsche Bank Polska SA. zł Deutsche Bank Polska SA. EUR Deutsche Bank Polska SA. USD II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: Deutsche Bank Polska SA. zł III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: Depozyt zabezpieczający (w AUD) Depozyt zabezpieczający (w CHF) Depozyt zabezpieczający (w EUR) Depozyt zabezpieczający (w GBP) 0 5. Depozyt zabezpieczający (w HKD) Depozyt zabezpieczający (w JPY)

22 FIZPE_ Depozyt zabezpieczający (w PLN) Depozyt zabezpieczający (w TRY) 0 9. Depozyt zabezpieczający (w USD) Depozyt zabezpieczający (w ZAR) 17 NOTA5 RYZYKA Nota 5 dla Subfunduszu w załączeniu Plik Opis UniSystem1_Nota 5.pdf Nota 5 NOTA6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji 1. Futures AIU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2. Futures CFN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 3. Futures FVSN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 4. Futures GXU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 5. Futures IBN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 6. Futures IHN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 7. Futures JVIN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 8. Futures JVIQ KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 9. Futures KRSU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures RXSN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures RXSQ KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures SMU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures STU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures UXN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures UXQ KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures VGU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures XPN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 22

23 FIZPE_ Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

24 FIZPE_ Futures XUN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put AEX P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put AEX P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put AEX P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put DJX US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put DJX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put DJX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put DJX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EEM US C43 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put EEM US P43 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EPI US C22 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EPI US C23 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EPI US C24 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put EPI US P24 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EWJ US C13 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put EWJ US P13 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EWY US C60 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put EWY US P60 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call F US C15 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put F US P15 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FB US C77.5 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FB US C82.5 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FB US C85 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FB US P85 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FMIBA C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FMIBA C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FMIBA P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FMIBA P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call GM US C35 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put GM US P35 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call ITB US C27 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call ITB US C28 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put ITB US P28 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call MU US C29 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put MU US P27 Equity KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put MU US P29 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put OMX P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put OMX P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put OMX P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 43 24

25 FIZPE_

26 FIZPE_ Opcja Put OMX P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put OMX P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 72 OW20I ISIN: PL0GO OW20I ISIN: PL0GO DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 7 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call PFE US C34 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call PFE US C35 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put PFE US P35 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put RUT US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put RUT US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put RUT US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put RUT US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call S X5C 1020 Comdty KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call S X5C 1080 Comdty KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call S X5C 960 Comdty DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SPX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SPX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SPX US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put SPX US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put SPX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SX5E C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SX5E C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SX5E C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SX5E C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put SX5E P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put SX5E P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call TLT US C115 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call TLT US C116 Equity KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call TLT US C118 Equity KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call TUR US C40 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VIX US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VIX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VIX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VIX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call VXX US C19 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call VXX US C21 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VXX US P19 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VXX US P21 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VXX US P17.5 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VXX US P18.5 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call W Z5C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call W Z5C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call W Z5C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call WSX5EA C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put WSX5EA P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 53 Opcja Call XHB US C35 Equity C35 Equity Opcja Call XHB US C36 Equity C36 Equity Opcja Put XHB US P36 Equity P36 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 4 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 21 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Forward EUR PLN DŁUGA Forward 139. Forward EUR PLN KRÓTKA Forward 140. Forward EUR PLN KRÓTKA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej

27 FIZPE_ , , , , , ,

28 141. Forward USD PLN KRÓTKA FIZPE_ Forward 142. Forward USD PLN DŁUGA Forward 143. Forward USD PLN KRÓTKA Forward 144. Forward USD PLN KRÓTKA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej NOTA7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0 NOTA8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w walucie jednostka Nie dotyczy II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Nie dotyczy 28

29 FIZPE_ , , , , , , , , KORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania 29

30 FIZPE_ NOTA9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 1 półrocze 2015 roku I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty w tys. zł A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 832 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł a) w walucie obcej AUD 9 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 25 b) w walucie obcej b)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. CHF 12 w tys. zł 50 c) w walucie obcej w tys. EUR 976 c)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł d) w walucie obcej w tys. 223 d)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 109 e) w walucie obcej w tys. JPY e)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 331 f) w walucie obcej w tys. USD f)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł g) w walucie obcej w tys. 57 g)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 17 II. Składniki lokat w tys. zł A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł a) w walucie obcej w tys. EUR 404 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł b) w walucie obcej w tys. SEK 846 b)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 385 c) w walucie obcej w tys. USD 467 c)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł III. Zobowiązania w tys. zł A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 55 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł a) w walucie obcej w tys. USD 267 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł b) w walucie obcej w tys. EUR 153 b)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 643 c) w walucie obcej w tys. GBP 0 c)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 d) w walucie obcej w tys. SEK d)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 464 Razem w tys. zł W punkcie I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty podpunkt d) w walucie obcej pozostała wartość "Nieokreślono" ze względu na brak mozliwości wyboru waluty HKD. W punkcie I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty podpunkt g) w walucie obcej pozostała wartość "Nieokreślono" ze względu na brak mozliwości wyboru waluty ZAR. 30

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 FIZQE_20120309 1/2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZQE za 1 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 20150101 do 20150331 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu 31.12.2013 31.12.2012. I. Aktywa 29956 30611. III. Aktywa netto (I-II) 29879 30524. IV. Kapitał Funduszu 28158 30985

Pozycje bilansu 31.12.2013 31.12.2012. I. Aktywa 29956 30611. III. Aktywa netto (I-II) 29879 30524. IV. Kapitał Funduszu 28158 30985 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 WYDZIELONY W UNISYSTEM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM ZAMKNIĘTYM z siedzibą przy ul. Polnej 11, 00 633 Warszawa strona internetowa: www.union-investment.pl Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 205 roku obejmujący okres od 205-0-0 do 205-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 wyceny

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E INVESTOR CEE FIZ FIZ-R-E_20120101 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzone na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E UNISYSTEM FIZ P-FIZ-Q-E_20120309 4/2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny P-FIZ-Q-E za 4 2013 u obejmujący 2013-10-01 do 2013-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 201 roku obejmujący okres od 201-10-01 do 201-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU BILANS I. Aktywa 6 650 50 316 1. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Absolute Return FIZ

Sprawozdanie finansowe Investor Absolute Return FIZ 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Absolute Return FIZ za rok 2015 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych) ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 3.6.24 3.6.24 Środki na bieżących rachunkach bankowych 1 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 4 1 Należności Odsetki ktywa (razem)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 103/2014 (4482) poz. 6950 6950 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6950. AMATHUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6210/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM AKCJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM AKCJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM AKCJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 223/2014 (4602) poz. 15423 15423 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15423. FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14833/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2015-06-30 2014-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012

OGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012 OGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 9/2012 Investor

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniBessa wydzielonego w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone

Bardziej szczegółowo

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913-

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Poz. 559 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. (poz. 559) Załącznik nr 1 BILANS FUNDUSZU 3XII... 3XII... (stan na koniec (stan na koniec roku

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212 Poz. 15212. FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14689/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 50 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Europejskiego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Europejskiego Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Europejskiego za okres od 19 maja do 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Wartość wg ceny nabycia w tys. Akcje 13 685 17 561 24,60% 13 028 17 292 19,87% Warranty subskrypcyjne - - - - - - Prawa do akcji - - - - - -

Wartość wg ceny nabycia w tys. Akcje 13 685 17 561 24,60% 13 028 17 292 19,87% Warranty subskrypcyjne - - - - - - Prawa do akcji - - - - - - TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT 214-6-3 213-12-31 w aktywach ogółem w aktywach ogółem Akcje 13 685 17 561 24,6% 13 28 17 292 19,87% Warranty subskrypcyjne - - - - - - Prawa do akcji - - - - - - Prawa poboru

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Strona 1/31 LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 1 195 393,48 1 191 084,21 0,00 1 979 762,61 1 973 234,62 0,00 3. Należności, w tym 4 309,27 6 527,99 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo