Zdaniem Głównego Ekonomisty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdaniem Głównego Ekonomisty"

Transkrypt

1 Bogusław Półtorak, Główny Ekonomista Bankier.pl Zdaniem Głównego Ekonomisty Nowe regulacje Komitetu Bazylejskiego tak zwana Bazylea III mają przywrócić konserwatywne podejście w bankowości, zapomniane podczas radosnych czasów kreacjonizmu finansowego. Wiara w niezwyciężoną moc modeli zarządzania ryzykiem opartych na zaawansowanej inżynierii finansowej bardzo szybko legła w gruzach pod presją rynków. Zaawansowane modele dały fory dużym bankom i stały się zarzewiem kryzysu. Dziś wydaje się, że wracamy do źródeł. Lecz czy nowa wersja Umowy Kapitałowej zdąży uratować sektor bankowy przed kolejnym kryzysem? Wyższe wymogi kapitałowe w zakresie funduszy własnych w pełni wejdą w życie dopiero w 2019 roku, co niezbyt dobrze wróży. Z drugiej strony widać, że determinacja zmian jest bardzo wysoka. Co ważniejsze, ścieżka dojścia kładzie szczególny nacisk na przejrzystość źródeł funduszy i sposoby ich rozdysponowania. Zauważmy z uznaniem, że z natury konserwatywny nadzór finansowy w Polsce już dawno przyjął kurs na Bazyleę III. Dowodzą tego: zalecenie stosowania współczynnika wypłacalności ponad 10 proc., ustawa o rekapitalizacji banków i gorące dyskusje o kolejnych rekomendacjach. Bazylea III może jednak popsuć dobre samopoczucie polskich banków, które w gospodarce pozostającej poza strefą euro będą miały kłopot z powiększaniem bazy kapitałowej. Rozwiązaniem mogłaby być szybka akcesja do eurolandu. Nadal są szanse na powrót do stanu, gdy banki były instytucjami zaufania publicznego, a ich działania kojarzyły się nie tylko z kolorowymi marzeniami z reklamówek. Bo dobre banki zawsze odróżniały się tym, że gdy wszyscy rozdawali kredyty na lewo i prawo, one były na dalekich miejscach sprzedaży. Ale gdy tylko pojawiał się kryzys, klienci mogli liczyć tylko na nie. Pozostali w tym czasie chowali głowy w piasek i skupiali się na tym, jak przetrwać kolejny program naprawczy. Dla tych ostatnich klient był tylko przedmiotem robienia biznesu od jednego planu sprzedażowego do następnego. W pogoni za wynikami zapominali, że finanse od zawsze były raczej kwestią lojalności i zaufania w długim terminie, a zyski dopiero ich pochodną. Czy Bazylea III przywróci etos twardej, ale konserwatywnej bankowości komercyjnej? Niestety, działania mogą już być spóźnione, a bankowcy na pewno będą chcieli szybko odrobić straty. Słowo etos znowu może przegrać ze słowem bilans. W tym numerze Biuletynu Gospodarczego zastanawiamy się nad celowością i skutecznością działań regulacyjnych w systemie bankowym. Analizujemy także przełożenie działań Komitetu Bazylejskiego na przyszłość sektora wobec nasilających się sygnałów wchodzenia w drugą fazę globalnego kryzysu finansowego. Regulacje bankowe: zawsze słuszne, zawsze spóźnione Reguły bazylejskie zobowiązują banki do tworzenia rezerw kapitałowych zapewniających osiągnięcie docelowego poziomu współczynnika wypłacalności. W zamyśle regulatorów owe rezerwy mają stanowić zabezpieczenie przed ryzykiem utraty płynności przez bank. Konieczność regulacji banku bierze się ze specyfiki działalności kredytodawców. Można powiedzieć, że bank czerpie swoje zyski z zarządzania ryzykiem finansowym. Owe ryzyko pochodzi z niedopasowania zapadalności czasowej aktywów i pasywów. Bank finansuje się krótkoterminowymi depozytami i na tej podstawie udziela długoterminowych kredytów. czytaj dalej na stronie 24 Spis treści Regulacje bankowe: zawsze słuszne, zawsze spóźnione... 2 Na papierze wszystko gra adekwatność kapitałowa bez zarzutu... 4 Zwykli Amerykanie już wiedzą o recesji Rezerwa Federalna odkrywa karty... 6 Przegląd wydarzeń... 6 Srebro hitem września... 7 Niezbędnik makroekonomiczny... 8 Zwykli Amerykanie już wiedzą o recesji Sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych raczej nie daje nadziei na poprawę. Świadczą o tym rezultaty monitoringu nastrojów amerykańskich konsumentów. Prezydent Barack Obama oraz szef Rezerwy Federalnej Ben Bernanke zgodnie przyznają, że tempo wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych jest niezadowalające. Z tego powodu nieustannie pracują nad poprawą sytuacji. czytaj dalej na stronie 54

2 Regulacje bankowe: zawsze słuszne, zawsze spóźnione Reguły bazylejskie zobowiązują banki do tworzenia rezerw kapitałowych zapewniających osiągnięcie docelowego poziomu współczynnika wypłacalności. W zamyśle regulatorów owe rezerwy mają stanowić zabezpieczenie przed ryzykiem utraty płynności przez bank. Konieczność regulacji banku bierze się ze specyfiki działalności kredytodawców. Można powiedzieć, że bank czerpie swoje zyski z zarządzania ryzykiem finansowym. Owe ryzyko pochodzi z niedopasowania zapadalności czasowej aktywów i pasywów. Bank finansuje się krótkoterminowymi depozytami i na tej podstawie udziela długoterminowych kredytów. Sektor bankowy jest specyficznym segmentem rynku finansowego. Gdy wyjdzie na jaw, że bank może utracić płynność, klienci zatroskani o swoje pieniądze ruszą do palcówek w celu odzyskania swoich pieniędzy. To zjawisko określa się jako run na bank. Upadłość jednego banku podważa zaufanie do pozostałych istnieje więc ryzyko, że klienci innych banków również zażądają zwrotu zdeponowanych środków. W tej sytuacji pojawia się zagrożenie dla stabilności całego systemu finansowego. Reguły bazylejskie mają gwarantować, że banki nie będą angażować się w niebezpieczne inwestycje, które mogą zakończyć się niepowodzeniem prowadzącym do utraty płynności i upadłości. W pewnym sensie wyznaczają również górną granicę kreacji kredytu. Reguły bazylejskie w praktyce Do oceny odporności banku na różnego rodzaju ryzyka służy współczynnik adekwatności kapitałowej. Oblicza się go jako stosunek kapitałów własnych do aktywów ważonych ryzykiem. Kapitał (Tier 1 + Tier 2) Aktywa ważone ryzykiem Wartość licznika oblicza się, korzystając z wartości pasywów znajdujących się w bilansie banku. Wśród nich wyróżnia się dwie kategorie kapitałów. Pierwszą jest kapitał Tier 1, czyli fundusze podstawowe. Najważniejszym składnikiem tej klasy jest w pełni opłacony kapitał akcyjny. Druga kategorią jest kapitał Tier 2, czyli fundusze uzupełniające. Do wyliczenia mianownika wykorzystuje się wartości aktywów wchodzących w skład bilansu banku. Kredyty stanowią aktywa, które dają bankowi przychód. Jednakże niektóre inwestycje mogą okazać się nietrafione, więc istnieje ryzyko, że środki powierzone kredytowanemu podmiotowi zostaną utracone. Obliczając mianownik, wykorzystuje się wagi ryzyka przyporządkowane poszczególnym klasom aktywów. Zakła- da się, że im wyższe prawdopodobieństwo spłacenia kredytu, tym niższa waga ryzyka. Funkcjonowanie reguł bazylejskich najlepiej zilustrować przykładem przeciętnego kredytodawcy. W Tabeli 2 znajduje się uproszczony bilans banku. Opierając się na powyższym bilansie, można obliczyć współczynniki adekwatności kapitałowej dla każdej kategorii kapitału. Do wyliczenia wartości aktywów ważonych ryzykiem wykorzystuje się wagi zamieszczone w Tabeli 1. Mianownik oblicza się następująco: 5 0% (gotówka) % (obligacje) % (kredyty hipoteczne) % (kredyty dla przedsiębiorstw) = 80 Wartości kapitałów Tier 1 i Tier 2 to odpowiednio 5 oraz 15. Wskaźnik dla kategorii Tier 1 wynosi zatem 6,3 proc., a dla kategorii Tier 2 jego wysokość to 18,8 proc. Minimalne wymogi, zgodnie z regułami Basel II, to odpowiednio 4 proc. oraz 8 proc. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że Przykładowy bank jest bardzo dobrze dokapitalizowany, może więc kontynuować akcję kredytową. Tabela 1. Wagi ryzyka kredytowego Niedoskonałość reguł bazylejskich Reguły bazylejskie są oskarżane o pogłębianie wahań koniunktury. W czasie boomu gospodarczego przedsiębiorstwa oraz rządy otrzymują od agencji ratingoczytaj dalej na stronie 34 Rating AAA do AA- A+ do A- BBB+ do BBB- BB+ do B- Poniżej B- Brak ratingu kredytowy Rządy 0% 20% 50% 100% 150% 100% i banki centralne Banki 20% 50% 100% 100% 150% 100% Rating AAA do AA- A+ do A- BBB+ do BBB- Poniżej B- Brak ratingu kredytowy Przedsiębiorstwa 20% 50% 100% 150% 100% Rating kredytowy Aktywa sekurytyzowane Pozostałe aktywa: AAA do AA- A+ do A- BBB+ do BBB- BB+ do B- Poniżej BB- Brak ratingu 20% 50% 100% 150% korekta z kapitału kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych: 35% komercyjne kredyty hipoteczne: 100%, pożyczki osobiste: 100%, venture capital w zależności od decyzji krajowego nadzoru bankowego, pozostałe aktywa: 100%. Źródło: Shelagh Heffernan, Nowoczesna bankowość korekta z kapitału 2 Biuletyn Gosdpodarczy Bankier.pl październik 2010

3 4ze strony 2 wych najwyższe możliwe oceny. Skutkuje to niższymi wagami ryzyka, jakie są przyporządkowane poszczególnym klasom aktywów. Z tego powodu banki, zachowując niezmieniony poziom rezerw kapitałowych, mogą angażować się w przedsięwzięcia inwestycyjne na większą skalę. Przeciwnie wygląda sytuacja w fazie spowolnienia. Agencje ratingowe gorzej oceniają wypłacalność poszczególnych państw i przedsiębiorstw, czego następstwem jest spadek współczynnika adekwatności kapitałowej. Prowadzi to do znacznego ograniczenia akcji kredytowej, co zaostrza kryzys w gospodarce. Najpoważniejszą luką w regułach bazylejskich jest fakt, że pozwalają na stosowanie tak zwanego arbitrażu regulacyjnego. Po pierwsze, definicje kapitałów Tier 1 oraz Tier 2 są nieprecyzyjne i pozwalają bankom na dużą dowolność szacowania wskaźników adekwatności kapitałowej. Banki poszukują luk w regułach i starają się je wykorzystywać dla własnych korzyści. W dodatku banki dążą do obniżenia wag ryzyka kredytowego dla poszczególnych aktywów bez zmniejszenia ekspozycji na ryzyko. Jest to możliwe dzięki stosowaniu kredytowych instrumentów pochodnych albo dzięki sekurytyzacji. Pozwala to kontynuować akcję kredytową na olbrzymią skalę przy zachowaniu wysokiego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej. W okresie poprzedzającym kryzys z 2008 roku amerykańskie banki stosowały takie metody obchodzenia regulacji. W procederze brały udział agencje rządowe Fannie Mae and Freddie Mac. Trzecia odsłona reguł bazylejskich Zasadniczą zmianą, jaką wprowadzają nowe reguły bazylejskie, jest wyszczególnienie nowej kategorii kapitału, która do tej pory wchodziła do szerokiej kategorii Tier 1. Jest nią zwykły kapitał własny (common equity). Wobec tego składnika kapitału będzie się wymagało współczynnika 4,5 proc. Dotychczas było to tylko 2 proc., co pozostawało bez większego wpływu na wartość rezerw. Kolejną nowością jest bufor ochronny, którego utrzymanie będzie dobrowolne. Banki otrzymały możliwość wyższego pokrycia aktywów ważonych ryzykiem dodatkowym kapitałem. Pozwoli to na zwiększenie stabilności i, co za tym idzie, wiarygodności kredytodawców. Jeśli bank nie będzie utrzymywał tego dodatkowego Tabela 2. Bilans Przeciętnego banku Pasywa Źródło: Bankier.pl Docelowe wymogi kapitałowe zgodnie z projektem Basel III Źródło: Komitet Bazylejski Aktywa Kapitał Tier 1: 5 Gotówka: 5 Kapitał Tier 2: 15 Obligacje rządowe 50 (rating AAA): Depozyty: 180 Kredyty hipoteczne: 100 Kredyty dla przedsiębiorstw 45 (rating BBB): OGÓŁEM: 200 OGÓŁEM: 200 kapitału, instytucje nadzorcze będą mogły nałożyć na niego sankcje. Poważnym zarzutem wysuwanym przez krytyków Reguł Bazylejskich jest ich procykliczność. Komitet Bazylejski dostrzegł tę niedoskonałość i wprowadził do najnowszych reguł rozwiązanie mające ją zniwelować. Jest nim bufor antycykliczny. To narzędzie pozostaje w gestii krajowych regulatorów, którzy będą mogli podnieść wymagany poziom współczynnika w zależności od rozwoju sytuacji w poszczególnych państwach. Komitet Bazylejski jest wyjątkowo naiwny, jeśli sądzi, że w trakcie ożywienia gospodarczego rząd dopuści do zwiększenia wymogów kapitałowych, co ograniczyłoby podaż kredytu i stłumiło wzrost gospodarczy. Basel III nałoży na banki obowiązek utrzymywania większej ilości kapitału chroniącego go przed utratą płynności. W zamyśle regulatorów powinno to przełożyć się na większą stabilność systemu bankowego. Wyższe wymogi kapitałowe poskutkują również ograniczeniem skali akcji kredytowej. Dokąd zmierzają reguły bazylejskie? Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego powstał w 1974 roku. Jego powołanie było odpowiedzią na upadek dwóch banków niemieckiego Bankhaus Herstatt i amerykańskiego Franklin National Bank. W kolejnych latach Komitet pracował nad propozycjami reguł dla systemu bankowego, które miały zapewniać stabilne funkcjonowanie kredytodawców. Pierwszym porozumieniem był Konkordat Bazylejski z 1975 roku. Udoskonalenia regulacji były wprowadzane jako odpowiedź na kolejne kryzysy systemu bankowego. Pierwsze poprawki wprowadzono w 1983 roku. Przełomowym momentem była Umowa Kapitałowa (Basel I) z 1988 roku. Jej rozwiązania nowelizowano pięciokrotnie w latach W 2004 roku została przygotowana II Umowa Kapitałowa, czyli Basel II. Jej postanowienia były wprowadzane w kolejnych latach. Nie zdołały jednak zapobiec kryzysowi z 2008 roku. W 2010 roku przygotowano propozycję Basel III. Pomimo niemal czterdziestu lat wysiłku Komitetu Bazylejskiego i pracy nad regulacjami kryzysy finansowe wciąż powracają. Regulacje systemu bankowego nie dotykają bowiem sedna problemu, jakim jest rezerwa częściowa. Dopóki bank będzie kreował pusty pieniądz bez wcześniejszego pozyskania oszczędności od klientów, dopóty będzie narażony na ryzyko runu oraz utratę płynności. Piotr Lonczak Analityk Bankier.pl Zwykły kapitał Kapitał Tier 1 Kapitał Tier 2 własny Minimum 4,5 proc. 6 proc. 8 proc. Bufor ochronny 2,5 proc. Minimalne wymogi 7 proc. 8,5 proc. 10,5 proc. plus bufor ochronny Bufor antycykliczny od 0 do 2,5 proc. Biuletyn Gospodarczy Bankier.pl październik

4 Na papierze wszystko gra adekwatność kapitałowa bez zarzutu Patrząc na współczynniki wypłacalności największych europejskich i amerykańskich banków, nie widać powodów do obaw. Wszystkie wielkie instytucje finansowe już teraz spełniają lub są bliskie spełnienia nowych kryteriów bazylejskich. Jednak w całej tej układance coś nie pasuje. Po krachu bankowym z roku 2008 regulatorzy postanowili działać i po zaledwie dwóch latach uchwalili nowe regulacje. Co ciekawe, zwolennikami najbardziej rygorystycznego podejścia byli znani dotąd z lekkiej ręki Amerykanie, natomiast słynni z rygoryzmu Niemcy domagali się maksymalnego rozmiękczenia nowych wymogów. Efektem był kompromis, który tak naprawdę w żaden sposób nie zmienia obecnej sytuacji. Choć zmiany idą w dobrym kierunku, to zapewne znów okażą się niewystarczające i niemal na pewno nie zapobiegną następnemu kryzysowi. Jak bankowcy odrobili kryzysową lekcję? Ostatni kryzys nauczył bankowców szacunku dla ryzyka. Lekcja ta nie została jednak odrobiona dostatecznie starannie. Widać to po sprawozdaniach finansowych największych europejskich i amerykańskich banków. Na pierwszy rzut oka współczynniki Tier1 prezentują się bez zarzutów: średnia na poziomie 9,3% ponaddwukrotnie przewyższa nowe bazylejskie minimum (4,5% od 2015 roku). Także na poziomie regulacyjnym wszystko wygląda bez zarzutu: tylko trzy banki nie dysponują wymaganym w 2019 roku współczynnikiem 10,5%. Ale nawet one bez trudu spełnią wymagania, jeśli tylko odłożą na kapitał część wypracowanych do tego czasu zysków. Problem powstaje, gdy zamiast aktywów ważonych ryzykiem przyjmiemy nominalną wartość salda bilansów. Wówczas średni współczynnik adekwatności to tylko 4,5%. Aż połowa największych banków nie spełniałaby tego kryterium i wymagałaby podniesienia kapitału. Warto pokreślić, że problem nie dotyczy PKO BP, którego współczynnik wypłacalności na poziomie 13% nawet rośnie o 0,3 pp., gdyby nie ważyć aktywów ryzykiem. To właśnie w wagach ryzyka akceptowanych przez Komitet Bazylejski widać największe zagrożenia dla stabilności systemu. Zaprezentowane w poprzednim artykule wagi ryzyka wyraźnie preferują pewne grupy kredytobiorców. Zerową wagę ryzyka mają więc obligacje państw o najwyższych ratingach (np. USA, Wielka Brytania, Japonia). Reguły bazylejskie preferują też wysoko notowane aktywa sekurytyzowane (jakimi do pewnego czasu były np. obligacje hipoteczne segmentu subprime), dla których waga ryzyka to tylko 20%. Taką samą kapitałochłonność mają obligacje państw o ratingu inwestycyjnym. Kolejną ulgę od wymogów regulacyjnych dostały kredyty hipoteczne dla osób fizycznych, których waga ryzyka to tylko 35%. Tymczasem to właśnie pęknięcie bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości mieszkaniowych było źródłem niewypłacalności banków amerykańskich, irlandzkich czy niemieckich. Czy banki są bezpieczne? Właśnie sekurytyzacja, kredytowe instrumenty pochodne czy inwestowanie w bezpieczne (patrz: Grecja) papiery skarbowe i kredyty hipoteczne (patrz: USA) umożliwia bankowcom pokazanie świet- czytaj dalej na stronie 54 4 Bank Kapitał własny Aktywa Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych banków. Dane w mld dolarów. Biuletyn Gosdpodarczy Bankier.pl październik 2010 Tier1 na kapitale własnym Tier1 na kapitale regulacyjnym Dźwignia finansowa Bank of America 233, ,0% 10,7% 10,1 Citigroup 122, ,7% 12,0% 15,5 Wells Fargo 121, ,5% 10,4% 10,1 JP Morgan 163, ,6% 12,1% 12,4 HSBC 143, ,9% 11,5% 16,9 Barclays 96, ,0% 13,0% 26,0 RBS 124, ,4% 12,8% 20,0 Lloyds 75, ,0% 10,3% 14,8 Deutsche Bank 58, ,5% 11,3% 45,2 Commerzbank 38, b.d. 10,8% 32,3 BNP Paribas 114, ,4% 10,6% 26,8 Societe Generale 61, ,5% 10,7% 25,1 ING Group 56, ,6% b.d. 30,6 KBC Group 14, ,7% 11,4% 34,0 Banco Santander 99, ,6% 10,1% 16,7 UniCredit 88, ,4% 9,4% 14,8 UBS 47, ,0% 16,4% 31,7 Credit Suisse 36, ,0% 16,3% 32,0 PKO BP 7, ,0% 13,0% 7,5

5 4ze strony 4 nych współczynników adekwatności kapitałowej. Umiejętne dobieranie portfela kredytowego amortyzowanego pozycjami pozabilansowymi umożliwia zaniżenie mianownika, czyli pozycji o nazwie aktywa ważone ryzykiem. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego w PKO BP waga ryzyka to około 100%, a w brytyjskim Barclays już tylko 25%. Czyżby ten pierwszy prowadził bardziej ryzykowną politykę kredytową? Czyżby to brytyjskie banki słynęły ostatnio z dobrego portfela kredytowego i nie notowały wielomiliardowych strat na niespłacanych pożyczkach? To właśnie coraz bardziej wyrafinowana inżynieria finansowa pozwala na podejmowanie wysokiego (i dochodowego) ryzyka przy jednoczesnym utrzymywaniu jego niskich miar. Następny globalny kryzys finansowy wydaje się więc nieuchronny. Będzie on bezpośrednim efektem mechanizmów rządzących decyzjami w największych instytucjach finansowych. Pomimo rosnących wymagań regulacyjnych poziom ich dokapitalizowania wciąż jest stosunkowo niski względem skali prowadzonej działalności. Suma aktywów w największych europejskich bankach najczęściej przekracza 25-krotność kapitałów własnych. Przy tak wysokiej dźwigni finansowej wystarczą kilkuprocentowe straty, by pozbawić bank kapitału i zachwiać jego wiarygodnością. Kryzysy w bankowości to rzecz normalna. Na wolnym rynku jedne przedsiębiorstwa upadają, a inne powstają lub zwiększają skalę działalności. Problem w tym, że dorobiliśmy się banków zbyt dużych, aby upaść, których aktywa są większe od PKB większości krajów świata. Dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się powrót do zasady stuprocentowego pokrycia depozytów rezerwami. Tylko pełna rezerwa jest w stanie wyeliminować poważne kryzysy bankowe zagrażające fundamentom światowej gospodarki. Ale na takie rozwiązanie nie zgodzą się ani bankowcy, ani rządy żyjące z udzielanych przez nich kredytów. Krzysztof Kolany Analityk Bankier.pl Zwykli Amerykanie już wiedzą o recesji Sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych raczej nie daje nadziei na poprawę. Świadczą o tym rezultaty monitoringu nastrojów amerykańskich konsumentów. Prezydent Barack Obama oraz szef Rezerwy Federalnej Ben Bernanke zgodnie przyznają, że tempo wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych jest niezadowalające. Z tego powodu nieustannie pracują nad poprawą sytuacji. Rząd ogłasza plany robót publicznych, a władze monetarne w pocie czoła drukują nowe pieniądze. Wszystkie te wysiłki są ukierunkowane na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Amerykańskie władze zapowiadają rychłą poprawę sytuacji gospodarczej. Jednak z perspektywy zwykłego obywatela rozwój wydarzeń wygląda zgoła odmiennie. Zarówno indeks nastrojów konsumentów organizacji Conference Board, jak i analogiczny wskaźnik przygotowywany przez Uniwersytet Michigan zgodnie wskazują na pogorszenie ocen dotyczących przyszłości. Amerykanie będą w dalszym ciągu bardzo wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o wydatki. Przełoży się to na gorsze wyniki spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych. Wpłynie to również na wielkość produktu krajowego brutto, gdyż wydatki konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych odpowiadają za ponad dwie trzecie PKB. Indeksy mierzące nastroje konsumentów mają ogromną przewagę na po- Opracowanie: Bankier.pl zostałymi wskaźnikami gospodarczymi. Ich zaletą jest fakt, że respondenci biorący udział w ankietach wyrażają swoje sądy dotyczące przyszłości. Są to subiektywne oceny opierające się na indywidualnej refleksji, a nie na wysublimowanych modelach matematycznych, ograniczających rzeczywistość do kilku zmiennych. Co więcej, badania mówią o teraźniejszości i przyszłości w przeciwieństwie do historycznych danych o wielkości produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej. Amerykanie z coraz większą trwogą patrzą w przyszłość. Na tej podstawie nie należy spodziewać się poprawy koniunktury w najbliższym okresie. Oznacza to również, że bieżąca sytuacja jest nie najlepsza. Niedługo amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych przedstawi dane o produkcie krajowym brutto odnoszące się do trzeciego kwartału. Pozwolą one na precyzyjniejszą ocenę kondycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. I można się spodziewać, że potwierdzi się to, co wiedzą już Amerykanie, a czego nie wiedzą jeszcze pracownicy urzędów statystycznych: Stany Zjednoczone są pogrążone w recesji. Piotr Lonczak Bankier.pl Biuletyn Gospodarczy Bankier.pl październik

6 Rezerwa Federalna odkrywa karty Amerykański Komitet Otwartego Rynku zszokował inwestorów. Z komunikatu Komitetu wynika, że organizacja ta chciałaby w USA widzieć wyższą inflację. Dla rynku to jasny sygnał, że Fed jest gotowy do rozpoczęcia dodruku pieniądza. Miary inflacji są obecnie na poziomach nieco niższych od tych, które Komitet uważa za właściwe, aby w długim terminie promować maksymalne zatrudnienie i stabilność cen głosi wrześniowy komunikat FOMC. To bardzo rzadko spotykana sytuacja, gdy bank centralny mówi wprost, iż życzyłby sobie szybszego wzrostu cen, czyli głębszego spadku siły nabywczej emitowanego przez siebie pieniądza. Oficjalny wskaźnik CPI w Stanach Zjednoczonych wyniósł w sierpniu 1,1% w ujęciu rocznym. Po wyłączeniu cen żywności i energii (tzw. inflacja bazowa) koszty życia w USA wzrosły według rządu tylko o 0,9%. Tyle że dane Departamentu Pracy trudno uznać za wiarygodne. Metodologię liczenia CPI zmodyfikowano w latach 90. w taki sposób, aby pokazywał on niższe wyniki i uwiarygodniał politykę monetarną Fedu kierowanego przez Alana Greenspana. Gdyby inflację w USA mierzyć tak, jak robiono to w latach 80., to przekraczałaby ona teraz 4%. Wyrażona wprost chęć do pobudzenia inflacji otwiera zdaniem ekonomistów furtkę do drugiej rundy ilościowego poluzowania polityki monetarnej. Rezerwa Federalna sprowadziła krótkoterminową stopę procentową do zera już w grudniu 2008 roku i nie jest w stanie zejść niżej. Może za to wpływać na długoterminowe stopy procentowe poprzez interwencje na rynku długu. Pierwszą operację skupu obligacji skarbowych przeprowadzono w zeszłym roku i może ona zostać powtórzona już w pierwszym kwartale 2011 roku. Ilościowe metody luzowania polityki monetarnej (ang. quantitative easing) to po prostu ładne określenie bezczelnego drukowania pustego pieniądza. Bank centralny kupuje obligacje skarbowe w zamian za wykreowane z powietrza dolary po prostu zwiększa stan konta banku, od którego kupuje papiery skarbowe. W ten sposób sztucznie zaniża rynkowe stopy procentowe, co w zamierzeniu ma zachęcić firmy do inwestowania i pobudzić wzrost gospodarczy. Doświadczenie pokazuje, że skutkami takich działań są przede wszystkim wyższe ceny aktywów finansowych (akcji, obligacji) i niższa wartość dolara, a w konsekwencji wyższe ceny surowców i wyższa inflacja. Pozytywnego wpływu drukowania pieniędzy na stopę bezrobocia jak dotąd nie zaobserwowano. Krzysztof Kolany Bankier.pl Przegląd wydarzeń Transakcją września w Polsce było niewątpliwie przejęcie BZ WBK przez hiszpański Banco Santander. Dziewiąty pod względem kapitalizacji bank świata przelicytował wspierany przez rząd PKO BP, oferując Irlandczykom z AIB 2,94 miliarda euro, czyli równowartość 11,6 mld złotych. To największe przejęcie w dziejach polskiej bankowości wzbudziło wrogie pomruki w PKO BP oraz w kręgach rządowych, które wyjątkowo intensywnie promowały ideę zwiększenia udziału narodowego kapitału w polskim systemie bankowym. Aby sfinalizować transakcję, Santander musi jeszcze uzyskać zgodę nieprzychylnego szefa KNF i aprobatę UOKiK oraz ogłosić wezwanie na zakup akcji BZ WBK notowanych na GPW. Za wydarzenie miesiąca uznaliśmy odsłonięcie polskiego zegara mierzącego przyrastający dług publiczny. 28 września Leszek Balcerowicz uruchomił licznik zadłużenia, który do końca miesiąca dotarł do 731,3 mld złotych. Co godzinę zadłużenie Polski wzrasta o 6 milionów złotych, co daje prawie 150 milionów na dobę. Nie od dziś wiadomo, iż czas to pieniądz. Na każdego Polaka (łącznie z niemowlakami i emigrantami na Wyspach Brytyjskich) przypada już złotych długu do spłacenia. Tak wysokie (prawie 55% w relacji do PKB) zadłużenie publiczne spowalnia rozwój kraju i stanowi poważne zagrożenie dla jego finansów i waluty. Brutalną metaforą posłużył się profesor Krzysztof Rybiński, który porównał politykę premiera Donalda Tuska do działań towarzysza Edwarda Gierka. Licząc według obecnej wartości dolara, w ciągu zaledwie trzech lat rząd Tuska zadłużył kraj dwa razy mocniej niż ekipa Gierka przez całą dekadę. Tymczasem minister finansów Jacek Rostowski problemu zadłużenia w ogóle nie widzi. W osłupienie wprawiła wypowiedź pana ministra, iż o przeszło stu miliardach złotych tegorocznego deficytu przecież wszyscy wiedzieli. Tyle że sam minister Rostowski zapewniał wszystkich, że niedobór w kasie państwa to tylko 52,4 mld złotych... Teraz za problemy finansów publicznych minister finansów RP wini samorządy, których zadłużenie stanowi raptem 6% długu Skarbu Państwa i jedną szóstą deficytu budżetowego. Podczas gdy gminy i powiaty pożyczają pieniądze na budowę infrastruktury wspomaganą funduszami unijnymi, rząd zadłuża się na wypłaty pensji dla rosnącej armii urzędników i 35-letnich emerytów mundurowych, takich jak słynny agent Tomek z CBA. Niestety, profesor Rostowski zabiera głos nie jako naukowiec i skarbnik państwa, lecz jako polityk rządzącej partii przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Tytuł spółki miesiąca trafił w ręce kontrolowanego przez Skarb Państwa KGH- M-u. Miedziowy kombinat na początku października wyceniany był najwyżej od dwóch lat, z kursem zamknięcia na poziomie 119,40 złotych. Firmie pomagają najwyższe od sierpnia 2008 roku ceny miedzi tona czerwonego metalu kosztuje już dolarów. Niebagatelne znaczenia mają też najwyższe od 30 lat notowania srebra, którego KGHM jest największym producentem w Europie. Mimo że dolnośląska spółka produkuje chyba najdroższą miedź na świecie, to jej walory przypadły do gustu nawet wybrednym analitykom z Goldman Sachs. Spece z najbardziej dochodowego nowojorskiego banku inwestycyjnego rozpoczęli obserwację KGHM-u, co zaowocowało rekomendacją kupuj z ceną docelową 146,09 złotych za akcję. 6 Biuletyn Gosdpodarczy Bankier.pl październik 2010

7 Srebro hitem września Bilans września dla srebra to cena 22 dolarów za uncję, co oznacza 13,7% wzrostu w 30 dni. Szczyt z marca 2008 roku został więc przekroczony o 66 centów i na koniec miesiąca biały metal był najdroższy od września 1980 roku. Dokładnie 30 lat temu mieliśmy do czynienia z końcem poprzedniej megahossy na rynkach metali szlachetnych. Wówczas uncja złota kosztowała nawet 850 USD, a srebra 50 USD. Po uwzględnieniu inflacji ceny te wyniosłyby dziś odpowiednio USD oraz 132,47 USD. W ujęciu realnym do historycznych rekordów wciąż dzieli nas ogromny dystans. Źródło: Bankier.pl Późnym latem uwagę inwestorów przykuwały rekordowe nominalno-dolarowe ceny złota. Ale w ślad za żółtym metalem poruszał się jego biały brat, uzyskując fantastyczną stopę zwrotu i najwyższe ceny od 30 lat. Srebro bywa pogardliwie nazywane złotem dla ubogich. To dlatego, że biały metal czasem jest kupowany przez inwestorów, którzy nie załapali się na zwyżkę notowań złota i dla których stało się ono zbyt drogie. Stąd bierze się przesunięcie czasowe zmian kursów złota i srebra. Żółty metal wyłapał wakacyjne dno już pod koniec lipca i od tego czasu zyskał 14,3%. Srebro wystartowało miesiąc później, ale za to do końca września zarobiło aż 22,8%. Niemniej jednak w krótkim terminie ceny srebra zaszły chyba zbyt wysoko, a rynek zdradza oznaki poważnego wykupienia. Grozi to gwałtowną, acz przejściową korektą. Wieloletni trend wzrostowy wydaje się być niezagrożony, ponieważ fundamenty metalu prezentują się znakomicie. Konsekwentne niszczenie wartości dolara przez Rezerwę Federalną dobrze wróży wszystkim metalom szlachetnym. Ale srebro ma tu dodatkową przewagę dzięki rosnącemu i zdywersyfikowanemu popytowi ze strony przemysłu. Podczas gdy popyt na złoto zależy od kaprysów jubilerów i inwestorów, to po srebro zgłaszają się przede wszystkim producenci elektroniki, filmów fotograficznych, sztućców i od niedawna także ogniw fotogalwanicznych. Inwestorzy dopiero niedawno zaczęli odkrywać srebro oraz fakt, że obecnie jest ono 60-krotnie tańsze od złota, choć aż do XX wieku historyczny parytet mieścił się w przedziale Miarą zainteresowania inwestorów jest stan posiadania funduszu ishares Silver Trust, który kupuje fizyczny metal za pieniądze klientów. Pod koniec września ETF ten dysponował rekordowymi 9.768,48 tonami srebra wartymi w sumie 6,9 mld dolarów. Dla porównania: SPDR Gold Trust chwalił się 1.305,69 tonami złota o wartości 54,9 mld USD Krzysztof Kolany Bankier.pl Biuletyn Gospodarczy Bankier.pl przygotowuje: zespół Działu Analiz pod kierownictwem dra Bogusława Półtoraka, Głównego Ekonomisty Bankier.pl, w składzie: Krzysztof Kolany, Natalia Galińska, Wojciech Boczoń, Jarosław Ryba, Marcin Dziadkowiak. Uwagi i zapytania prosimy kierować pod adres: Kontakt dla mediów: Bogusław Półtorak tel , Krzysztof Kolany tel Informacji nt. warunków reklamy udziela: Mariusz Kostowski, tel: +48 (22) Zastrzeżenie: Opinie wyrażane w Biuletynie Bankier.pl mogą być traktowane wyłącznie informacyjnie. Treści publikowane w Biuletynie Bankier.pl nie stanowią jakiejkolwiek formy rekomendacji w zakresie podejmowania decyzji finansowych przez czytelnika. Bankier.pl S.A. i autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na podstawie informacji publikowanych w Biuletynie Gospodarczym Bankier.pl. Biuletyn Gospodarczy Bankier.pl październik

8 Niezbędnik makroekonomiczny Gospodarka polska Wskaźniki Okres Wartość Bilans obrotów bieżących VII mln Inflacja m/m VIII ,4% Inflacja r/r VIII ,0% Stopa bezrobocia VIII ,3% Produkcja przemysłowa r/r VIII ,5% PKB r/r Q ,5% Sprzedaż detaliczna r/r VIII ,6% Przeciętne wynagrodzenie VIII ,26 zł Pengab IX ,8 pkt. Strefa euro Wskaźniki Okres Wartość Inflacja r/r IX ,8% Produkt Krajowy Brutto r/r Q ,7% Produkcja przemysłowa r/r VII ,1% PMI przemysł IX ,7 pkt. PMI usługi IX ,1 pkt. Sprzedaż detaliczna r/r VIII ,6% Stopa bezrobocia VIII ,1% PMI dla przemysłu IX ,7 pkt. Gospodarka amerykańska Wskaźniki Okres Wartość Indeks zaufania konsumentów IX ,5 pkt. Inflacja r/r VIII ,9% Produkt Krajowy Brutto Q ,7% Produkcja przemysłowa r/r VIII ,2% Sprzedaż detaliczna r/r VIII ,6% ISM przemysł IX ,4 pkt. ISM usługi IX ,3 pkt. Sprzedaż nowych domów VIII tys. Stopa bezrobocia IX ,6% Podstawowe stopy procentowe Źródło: Kraj Stopa procentowa Ostatnia zmiana pb. Data ostatniej zmiany Strefa euro 1, V 2009 Stany Zjednoczone 0,00-0, XII 2008 Japonia 0, XII 2008 Chiny 5, XII 2008 Szwajcaria 0, III 2009 Wielka Brytania 0, III 2009 Polska 3, VI 2009 Australia 4, V 2010 RPA 6, IX Biuletyn Gosdpodarczy Bankier.pl październik 2010

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Założenia Umowy Kapitałowej Przyjętej w 1988r.(Bazylea I) podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015 Kwartał z jajem W POPRZEDNIM TYGODNIU Niemieckie (solidne) wzrosty Niemiecki PMI Indeks IFO Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU Pierwszy kwartał z ożywieniem

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Polskie banki jako element

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza

Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza System bankowy przejął władzę nad gospodarką Przejął podaż pieniądza. Przejął zasilanie gospodarki nowymi pieniędzmi. Udziela korupcyjnie utworzonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.) INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY NADZOROWANE... 4 III. WYMOGI KAPITAŁOWE...

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego

Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 14.03.2012 r. 1 Kluczowe spostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 214 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH Polityka dywidendowa banków W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wojciech Kwaśniak Narodowy Bank Polski Źródła kryzysu Strategie instytucji finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. arodowy Bank Polski Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Nie ocalą nas wymogi kapitałowe

Nie ocalą nas wymogi kapitałowe Nie ocalą nas wymogi kapitałowe Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska We wtorek, 2 lipca 2013 r., decydenci banku centralnego USA zagłosowali za przyjęciem amerykańskiej

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz Potwierdziły się zapowiedzi emisji, z której największy krajowy bank miałby pozyskać około 5 mld złotych. Niespodzianką była deklaracja, że na dywidendę zarząd jest gotów przeznaczyć cały ubiegłoroczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Spis treści 1. Wstęp............................ 3 2. Fundusze własne...................

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r.

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Dane na ten temat pojawiają się w serwisach informacyjnych, np. w agencji Bloomberg, są także podawane przez specjalistyczne serwisy informacyjne

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett Złoto i srebro we współczesnym portfelu inwestycyjnym Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, zakurzoną Ryzyko bierze szybę, się niż z przez niewiedzy czysto o umytą tym co szybę robisz przednią

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Czy kryzys finansowy wymusi zmiany w dotychczasowych modelach biznesowych europejskich banków? Maciej Stańczuk Polski Bank Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Zmiany struktury sektora bankowego w Europie rola konkurencji Małgorzata Pawłowska, Instytut Ekonomiczny NBP* Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET SKIEROWANYCH DO BANKÓW I ODDZIAŁÓW INSTYTUCJI KREDYTOWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ DEALERA RYNKU PIENIĘŻNEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów CZY LTRO TO TO SAMO CO QE? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w ostatnim miesiącu wzrosty na rynku małych spółek istotnie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce

Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Spis treści BILANS... 3 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym... 4 2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży... 4 3. Należności od klientów... 4

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Kondycja oraz perspektywy rozwoju polskiego sektora bankowego w 2012 roku na tle Europy

Kondycja oraz perspektywy rozwoju polskiego sektora bankowego w 2012 roku na tle Europy Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: http://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/20713,kondycja-oraz-pe rspektywy-rozwoju-polskiego-sektora-bankowego-w-2012-roku-na-tle.html

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Strategia DALI no Bogey

Strategia DALI no Bogey Strategia DALI no Bogey CEL: Wysoki potencjał zysków, przy ograniczonym ryzyku OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -16,64%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat: +14,02%, zysk skumulowany

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo