Zdaniem Głównego Ekonomisty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdaniem Głównego Ekonomisty"

Transkrypt

1 Bogusław Półtorak, Główny Ekonomista Bankier.pl Zdaniem Głównego Ekonomisty Nowe regulacje Komitetu Bazylejskiego tak zwana Bazylea III mają przywrócić konserwatywne podejście w bankowości, zapomniane podczas radosnych czasów kreacjonizmu finansowego. Wiara w niezwyciężoną moc modeli zarządzania ryzykiem opartych na zaawansowanej inżynierii finansowej bardzo szybko legła w gruzach pod presją rynków. Zaawansowane modele dały fory dużym bankom i stały się zarzewiem kryzysu. Dziś wydaje się, że wracamy do źródeł. Lecz czy nowa wersja Umowy Kapitałowej zdąży uratować sektor bankowy przed kolejnym kryzysem? Wyższe wymogi kapitałowe w zakresie funduszy własnych w pełni wejdą w życie dopiero w 2019 roku, co niezbyt dobrze wróży. Z drugiej strony widać, że determinacja zmian jest bardzo wysoka. Co ważniejsze, ścieżka dojścia kładzie szczególny nacisk na przejrzystość źródeł funduszy i sposoby ich rozdysponowania. Zauważmy z uznaniem, że z natury konserwatywny nadzór finansowy w Polsce już dawno przyjął kurs na Bazyleę III. Dowodzą tego: zalecenie stosowania współczynnika wypłacalności ponad 10 proc., ustawa o rekapitalizacji banków i gorące dyskusje o kolejnych rekomendacjach. Bazylea III może jednak popsuć dobre samopoczucie polskich banków, które w gospodarce pozostającej poza strefą euro będą miały kłopot z powiększaniem bazy kapitałowej. Rozwiązaniem mogłaby być szybka akcesja do eurolandu. Nadal są szanse na powrót do stanu, gdy banki były instytucjami zaufania publicznego, a ich działania kojarzyły się nie tylko z kolorowymi marzeniami z reklamówek. Bo dobre banki zawsze odróżniały się tym, że gdy wszyscy rozdawali kredyty na lewo i prawo, one były na dalekich miejscach sprzedaży. Ale gdy tylko pojawiał się kryzys, klienci mogli liczyć tylko na nie. Pozostali w tym czasie chowali głowy w piasek i skupiali się na tym, jak przetrwać kolejny program naprawczy. Dla tych ostatnich klient był tylko przedmiotem robienia biznesu od jednego planu sprzedażowego do następnego. W pogoni za wynikami zapominali, że finanse od zawsze były raczej kwestią lojalności i zaufania w długim terminie, a zyski dopiero ich pochodną. Czy Bazylea III przywróci etos twardej, ale konserwatywnej bankowości komercyjnej? Niestety, działania mogą już być spóźnione, a bankowcy na pewno będą chcieli szybko odrobić straty. Słowo etos znowu może przegrać ze słowem bilans. W tym numerze Biuletynu Gospodarczego zastanawiamy się nad celowością i skutecznością działań regulacyjnych w systemie bankowym. Analizujemy także przełożenie działań Komitetu Bazylejskiego na przyszłość sektora wobec nasilających się sygnałów wchodzenia w drugą fazę globalnego kryzysu finansowego. Regulacje bankowe: zawsze słuszne, zawsze spóźnione Reguły bazylejskie zobowiązują banki do tworzenia rezerw kapitałowych zapewniających osiągnięcie docelowego poziomu współczynnika wypłacalności. W zamyśle regulatorów owe rezerwy mają stanowić zabezpieczenie przed ryzykiem utraty płynności przez bank. Konieczność regulacji banku bierze się ze specyfiki działalności kredytodawców. Można powiedzieć, że bank czerpie swoje zyski z zarządzania ryzykiem finansowym. Owe ryzyko pochodzi z niedopasowania zapadalności czasowej aktywów i pasywów. Bank finansuje się krótkoterminowymi depozytami i na tej podstawie udziela długoterminowych kredytów. czytaj dalej na stronie 24 Spis treści Regulacje bankowe: zawsze słuszne, zawsze spóźnione... 2 Na papierze wszystko gra adekwatność kapitałowa bez zarzutu... 4 Zwykli Amerykanie już wiedzą o recesji Rezerwa Federalna odkrywa karty... 6 Przegląd wydarzeń... 6 Srebro hitem września... 7 Niezbędnik makroekonomiczny... 8 Zwykli Amerykanie już wiedzą o recesji Sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych raczej nie daje nadziei na poprawę. Świadczą o tym rezultaty monitoringu nastrojów amerykańskich konsumentów. Prezydent Barack Obama oraz szef Rezerwy Federalnej Ben Bernanke zgodnie przyznają, że tempo wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych jest niezadowalające. Z tego powodu nieustannie pracują nad poprawą sytuacji. czytaj dalej na stronie 54

2 Regulacje bankowe: zawsze słuszne, zawsze spóźnione Reguły bazylejskie zobowiązują banki do tworzenia rezerw kapitałowych zapewniających osiągnięcie docelowego poziomu współczynnika wypłacalności. W zamyśle regulatorów owe rezerwy mają stanowić zabezpieczenie przed ryzykiem utraty płynności przez bank. Konieczność regulacji banku bierze się ze specyfiki działalności kredytodawców. Można powiedzieć, że bank czerpie swoje zyski z zarządzania ryzykiem finansowym. Owe ryzyko pochodzi z niedopasowania zapadalności czasowej aktywów i pasywów. Bank finansuje się krótkoterminowymi depozytami i na tej podstawie udziela długoterminowych kredytów. Sektor bankowy jest specyficznym segmentem rynku finansowego. Gdy wyjdzie na jaw, że bank może utracić płynność, klienci zatroskani o swoje pieniądze ruszą do palcówek w celu odzyskania swoich pieniędzy. To zjawisko określa się jako run na bank. Upadłość jednego banku podważa zaufanie do pozostałych istnieje więc ryzyko, że klienci innych banków również zażądają zwrotu zdeponowanych środków. W tej sytuacji pojawia się zagrożenie dla stabilności całego systemu finansowego. Reguły bazylejskie mają gwarantować, że banki nie będą angażować się w niebezpieczne inwestycje, które mogą zakończyć się niepowodzeniem prowadzącym do utraty płynności i upadłości. W pewnym sensie wyznaczają również górną granicę kreacji kredytu. Reguły bazylejskie w praktyce Do oceny odporności banku na różnego rodzaju ryzyka służy współczynnik adekwatności kapitałowej. Oblicza się go jako stosunek kapitałów własnych do aktywów ważonych ryzykiem. Kapitał (Tier 1 + Tier 2) Aktywa ważone ryzykiem Wartość licznika oblicza się, korzystając z wartości pasywów znajdujących się w bilansie banku. Wśród nich wyróżnia się dwie kategorie kapitałów. Pierwszą jest kapitał Tier 1, czyli fundusze podstawowe. Najważniejszym składnikiem tej klasy jest w pełni opłacony kapitał akcyjny. Druga kategorią jest kapitał Tier 2, czyli fundusze uzupełniające. Do wyliczenia mianownika wykorzystuje się wartości aktywów wchodzących w skład bilansu banku. Kredyty stanowią aktywa, które dają bankowi przychód. Jednakże niektóre inwestycje mogą okazać się nietrafione, więc istnieje ryzyko, że środki powierzone kredytowanemu podmiotowi zostaną utracone. Obliczając mianownik, wykorzystuje się wagi ryzyka przyporządkowane poszczególnym klasom aktywów. Zakła- da się, że im wyższe prawdopodobieństwo spłacenia kredytu, tym niższa waga ryzyka. Funkcjonowanie reguł bazylejskich najlepiej zilustrować przykładem przeciętnego kredytodawcy. W Tabeli 2 znajduje się uproszczony bilans banku. Opierając się na powyższym bilansie, można obliczyć współczynniki adekwatności kapitałowej dla każdej kategorii kapitału. Do wyliczenia wartości aktywów ważonych ryzykiem wykorzystuje się wagi zamieszczone w Tabeli 1. Mianownik oblicza się następująco: 5 0% (gotówka) % (obligacje) % (kredyty hipoteczne) % (kredyty dla przedsiębiorstw) = 80 Wartości kapitałów Tier 1 i Tier 2 to odpowiednio 5 oraz 15. Wskaźnik dla kategorii Tier 1 wynosi zatem 6,3 proc., a dla kategorii Tier 2 jego wysokość to 18,8 proc. Minimalne wymogi, zgodnie z regułami Basel II, to odpowiednio 4 proc. oraz 8 proc. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że Przykładowy bank jest bardzo dobrze dokapitalizowany, może więc kontynuować akcję kredytową. Tabela 1. Wagi ryzyka kredytowego Niedoskonałość reguł bazylejskich Reguły bazylejskie są oskarżane o pogłębianie wahań koniunktury. W czasie boomu gospodarczego przedsiębiorstwa oraz rządy otrzymują od agencji ratingoczytaj dalej na stronie 34 Rating AAA do AA- A+ do A- BBB+ do BBB- BB+ do B- Poniżej B- Brak ratingu kredytowy Rządy 0% 20% 50% 100% 150% 100% i banki centralne Banki 20% 50% 100% 100% 150% 100% Rating AAA do AA- A+ do A- BBB+ do BBB- Poniżej B- Brak ratingu kredytowy Przedsiębiorstwa 20% 50% 100% 150% 100% Rating kredytowy Aktywa sekurytyzowane Pozostałe aktywa: AAA do AA- A+ do A- BBB+ do BBB- BB+ do B- Poniżej BB- Brak ratingu 20% 50% 100% 150% korekta z kapitału kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych: 35% komercyjne kredyty hipoteczne: 100%, pożyczki osobiste: 100%, venture capital w zależności od decyzji krajowego nadzoru bankowego, pozostałe aktywa: 100%. Źródło: Shelagh Heffernan, Nowoczesna bankowość korekta z kapitału 2 Biuletyn Gosdpodarczy Bankier.pl październik 2010

3 4ze strony 2 wych najwyższe możliwe oceny. Skutkuje to niższymi wagami ryzyka, jakie są przyporządkowane poszczególnym klasom aktywów. Z tego powodu banki, zachowując niezmieniony poziom rezerw kapitałowych, mogą angażować się w przedsięwzięcia inwestycyjne na większą skalę. Przeciwnie wygląda sytuacja w fazie spowolnienia. Agencje ratingowe gorzej oceniają wypłacalność poszczególnych państw i przedsiębiorstw, czego następstwem jest spadek współczynnika adekwatności kapitałowej. Prowadzi to do znacznego ograniczenia akcji kredytowej, co zaostrza kryzys w gospodarce. Najpoważniejszą luką w regułach bazylejskich jest fakt, że pozwalają na stosowanie tak zwanego arbitrażu regulacyjnego. Po pierwsze, definicje kapitałów Tier 1 oraz Tier 2 są nieprecyzyjne i pozwalają bankom na dużą dowolność szacowania wskaźników adekwatności kapitałowej. Banki poszukują luk w regułach i starają się je wykorzystywać dla własnych korzyści. W dodatku banki dążą do obniżenia wag ryzyka kredytowego dla poszczególnych aktywów bez zmniejszenia ekspozycji na ryzyko. Jest to możliwe dzięki stosowaniu kredytowych instrumentów pochodnych albo dzięki sekurytyzacji. Pozwala to kontynuować akcję kredytową na olbrzymią skalę przy zachowaniu wysokiego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej. W okresie poprzedzającym kryzys z 2008 roku amerykańskie banki stosowały takie metody obchodzenia regulacji. W procederze brały udział agencje rządowe Fannie Mae and Freddie Mac. Trzecia odsłona reguł bazylejskich Zasadniczą zmianą, jaką wprowadzają nowe reguły bazylejskie, jest wyszczególnienie nowej kategorii kapitału, która do tej pory wchodziła do szerokiej kategorii Tier 1. Jest nią zwykły kapitał własny (common equity). Wobec tego składnika kapitału będzie się wymagało współczynnika 4,5 proc. Dotychczas było to tylko 2 proc., co pozostawało bez większego wpływu na wartość rezerw. Kolejną nowością jest bufor ochronny, którego utrzymanie będzie dobrowolne. Banki otrzymały możliwość wyższego pokrycia aktywów ważonych ryzykiem dodatkowym kapitałem. Pozwoli to na zwiększenie stabilności i, co za tym idzie, wiarygodności kredytodawców. Jeśli bank nie będzie utrzymywał tego dodatkowego Tabela 2. Bilans Przeciętnego banku Pasywa Źródło: Bankier.pl Docelowe wymogi kapitałowe zgodnie z projektem Basel III Źródło: Komitet Bazylejski Aktywa Kapitał Tier 1: 5 Gotówka: 5 Kapitał Tier 2: 15 Obligacje rządowe 50 (rating AAA): Depozyty: 180 Kredyty hipoteczne: 100 Kredyty dla przedsiębiorstw 45 (rating BBB): OGÓŁEM: 200 OGÓŁEM: 200 kapitału, instytucje nadzorcze będą mogły nałożyć na niego sankcje. Poważnym zarzutem wysuwanym przez krytyków Reguł Bazylejskich jest ich procykliczność. Komitet Bazylejski dostrzegł tę niedoskonałość i wprowadził do najnowszych reguł rozwiązanie mające ją zniwelować. Jest nim bufor antycykliczny. To narzędzie pozostaje w gestii krajowych regulatorów, którzy będą mogli podnieść wymagany poziom współczynnika w zależności od rozwoju sytuacji w poszczególnych państwach. Komitet Bazylejski jest wyjątkowo naiwny, jeśli sądzi, że w trakcie ożywienia gospodarczego rząd dopuści do zwiększenia wymogów kapitałowych, co ograniczyłoby podaż kredytu i stłumiło wzrost gospodarczy. Basel III nałoży na banki obowiązek utrzymywania większej ilości kapitału chroniącego go przed utratą płynności. W zamyśle regulatorów powinno to przełożyć się na większą stabilność systemu bankowego. Wyższe wymogi kapitałowe poskutkują również ograniczeniem skali akcji kredytowej. Dokąd zmierzają reguły bazylejskie? Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego powstał w 1974 roku. Jego powołanie było odpowiedzią na upadek dwóch banków niemieckiego Bankhaus Herstatt i amerykańskiego Franklin National Bank. W kolejnych latach Komitet pracował nad propozycjami reguł dla systemu bankowego, które miały zapewniać stabilne funkcjonowanie kredytodawców. Pierwszym porozumieniem był Konkordat Bazylejski z 1975 roku. Udoskonalenia regulacji były wprowadzane jako odpowiedź na kolejne kryzysy systemu bankowego. Pierwsze poprawki wprowadzono w 1983 roku. Przełomowym momentem była Umowa Kapitałowa (Basel I) z 1988 roku. Jej rozwiązania nowelizowano pięciokrotnie w latach W 2004 roku została przygotowana II Umowa Kapitałowa, czyli Basel II. Jej postanowienia były wprowadzane w kolejnych latach. Nie zdołały jednak zapobiec kryzysowi z 2008 roku. W 2010 roku przygotowano propozycję Basel III. Pomimo niemal czterdziestu lat wysiłku Komitetu Bazylejskiego i pracy nad regulacjami kryzysy finansowe wciąż powracają. Regulacje systemu bankowego nie dotykają bowiem sedna problemu, jakim jest rezerwa częściowa. Dopóki bank będzie kreował pusty pieniądz bez wcześniejszego pozyskania oszczędności od klientów, dopóty będzie narażony na ryzyko runu oraz utratę płynności. Piotr Lonczak Analityk Bankier.pl Zwykły kapitał Kapitał Tier 1 Kapitał Tier 2 własny Minimum 4,5 proc. 6 proc. 8 proc. Bufor ochronny 2,5 proc. Minimalne wymogi 7 proc. 8,5 proc. 10,5 proc. plus bufor ochronny Bufor antycykliczny od 0 do 2,5 proc. Biuletyn Gospodarczy Bankier.pl październik

4 Na papierze wszystko gra adekwatność kapitałowa bez zarzutu Patrząc na współczynniki wypłacalności największych europejskich i amerykańskich banków, nie widać powodów do obaw. Wszystkie wielkie instytucje finansowe już teraz spełniają lub są bliskie spełnienia nowych kryteriów bazylejskich. Jednak w całej tej układance coś nie pasuje. Po krachu bankowym z roku 2008 regulatorzy postanowili działać i po zaledwie dwóch latach uchwalili nowe regulacje. Co ciekawe, zwolennikami najbardziej rygorystycznego podejścia byli znani dotąd z lekkiej ręki Amerykanie, natomiast słynni z rygoryzmu Niemcy domagali się maksymalnego rozmiękczenia nowych wymogów. Efektem był kompromis, który tak naprawdę w żaden sposób nie zmienia obecnej sytuacji. Choć zmiany idą w dobrym kierunku, to zapewne znów okażą się niewystarczające i niemal na pewno nie zapobiegną następnemu kryzysowi. Jak bankowcy odrobili kryzysową lekcję? Ostatni kryzys nauczył bankowców szacunku dla ryzyka. Lekcja ta nie została jednak odrobiona dostatecznie starannie. Widać to po sprawozdaniach finansowych największych europejskich i amerykańskich banków. Na pierwszy rzut oka współczynniki Tier1 prezentują się bez zarzutów: średnia na poziomie 9,3% ponaddwukrotnie przewyższa nowe bazylejskie minimum (4,5% od 2015 roku). Także na poziomie regulacyjnym wszystko wygląda bez zarzutu: tylko trzy banki nie dysponują wymaganym w 2019 roku współczynnikiem 10,5%. Ale nawet one bez trudu spełnią wymagania, jeśli tylko odłożą na kapitał część wypracowanych do tego czasu zysków. Problem powstaje, gdy zamiast aktywów ważonych ryzykiem przyjmiemy nominalną wartość salda bilansów. Wówczas średni współczynnik adekwatności to tylko 4,5%. Aż połowa największych banków nie spełniałaby tego kryterium i wymagałaby podniesienia kapitału. Warto pokreślić, że problem nie dotyczy PKO BP, którego współczynnik wypłacalności na poziomie 13% nawet rośnie o 0,3 pp., gdyby nie ważyć aktywów ryzykiem. To właśnie w wagach ryzyka akceptowanych przez Komitet Bazylejski widać największe zagrożenia dla stabilności systemu. Zaprezentowane w poprzednim artykule wagi ryzyka wyraźnie preferują pewne grupy kredytobiorców. Zerową wagę ryzyka mają więc obligacje państw o najwyższych ratingach (np. USA, Wielka Brytania, Japonia). Reguły bazylejskie preferują też wysoko notowane aktywa sekurytyzowane (jakimi do pewnego czasu były np. obligacje hipoteczne segmentu subprime), dla których waga ryzyka to tylko 20%. Taką samą kapitałochłonność mają obligacje państw o ratingu inwestycyjnym. Kolejną ulgę od wymogów regulacyjnych dostały kredyty hipoteczne dla osób fizycznych, których waga ryzyka to tylko 35%. Tymczasem to właśnie pęknięcie bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości mieszkaniowych było źródłem niewypłacalności banków amerykańskich, irlandzkich czy niemieckich. Czy banki są bezpieczne? Właśnie sekurytyzacja, kredytowe instrumenty pochodne czy inwestowanie w bezpieczne (patrz: Grecja) papiery skarbowe i kredyty hipoteczne (patrz: USA) umożliwia bankowcom pokazanie świet- czytaj dalej na stronie 54 4 Bank Kapitał własny Aktywa Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych banków. Dane w mld dolarów. Biuletyn Gosdpodarczy Bankier.pl październik 2010 Tier1 na kapitale własnym Tier1 na kapitale regulacyjnym Dźwignia finansowa Bank of America 233, ,0% 10,7% 10,1 Citigroup 122, ,7% 12,0% 15,5 Wells Fargo 121, ,5% 10,4% 10,1 JP Morgan 163, ,6% 12,1% 12,4 HSBC 143, ,9% 11,5% 16,9 Barclays 96, ,0% 13,0% 26,0 RBS 124, ,4% 12,8% 20,0 Lloyds 75, ,0% 10,3% 14,8 Deutsche Bank 58, ,5% 11,3% 45,2 Commerzbank 38, b.d. 10,8% 32,3 BNP Paribas 114, ,4% 10,6% 26,8 Societe Generale 61, ,5% 10,7% 25,1 ING Group 56, ,6% b.d. 30,6 KBC Group 14, ,7% 11,4% 34,0 Banco Santander 99, ,6% 10,1% 16,7 UniCredit 88, ,4% 9,4% 14,8 UBS 47, ,0% 16,4% 31,7 Credit Suisse 36, ,0% 16,3% 32,0 PKO BP 7, ,0% 13,0% 7,5

5 4ze strony 4 nych współczynników adekwatności kapitałowej. Umiejętne dobieranie portfela kredytowego amortyzowanego pozycjami pozabilansowymi umożliwia zaniżenie mianownika, czyli pozycji o nazwie aktywa ważone ryzykiem. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego w PKO BP waga ryzyka to około 100%, a w brytyjskim Barclays już tylko 25%. Czyżby ten pierwszy prowadził bardziej ryzykowną politykę kredytową? Czyżby to brytyjskie banki słynęły ostatnio z dobrego portfela kredytowego i nie notowały wielomiliardowych strat na niespłacanych pożyczkach? To właśnie coraz bardziej wyrafinowana inżynieria finansowa pozwala na podejmowanie wysokiego (i dochodowego) ryzyka przy jednoczesnym utrzymywaniu jego niskich miar. Następny globalny kryzys finansowy wydaje się więc nieuchronny. Będzie on bezpośrednim efektem mechanizmów rządzących decyzjami w największych instytucjach finansowych. Pomimo rosnących wymagań regulacyjnych poziom ich dokapitalizowania wciąż jest stosunkowo niski względem skali prowadzonej działalności. Suma aktywów w największych europejskich bankach najczęściej przekracza 25-krotność kapitałów własnych. Przy tak wysokiej dźwigni finansowej wystarczą kilkuprocentowe straty, by pozbawić bank kapitału i zachwiać jego wiarygodnością. Kryzysy w bankowości to rzecz normalna. Na wolnym rynku jedne przedsiębiorstwa upadają, a inne powstają lub zwiększają skalę działalności. Problem w tym, że dorobiliśmy się banków zbyt dużych, aby upaść, których aktywa są większe od PKB większości krajów świata. Dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się powrót do zasady stuprocentowego pokrycia depozytów rezerwami. Tylko pełna rezerwa jest w stanie wyeliminować poważne kryzysy bankowe zagrażające fundamentom światowej gospodarki. Ale na takie rozwiązanie nie zgodzą się ani bankowcy, ani rządy żyjące z udzielanych przez nich kredytów. Krzysztof Kolany Analityk Bankier.pl Zwykli Amerykanie już wiedzą o recesji Sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych raczej nie daje nadziei na poprawę. Świadczą o tym rezultaty monitoringu nastrojów amerykańskich konsumentów. Prezydent Barack Obama oraz szef Rezerwy Federalnej Ben Bernanke zgodnie przyznają, że tempo wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych jest niezadowalające. Z tego powodu nieustannie pracują nad poprawą sytuacji. Rząd ogłasza plany robót publicznych, a władze monetarne w pocie czoła drukują nowe pieniądze. Wszystkie te wysiłki są ukierunkowane na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Amerykańskie władze zapowiadają rychłą poprawę sytuacji gospodarczej. Jednak z perspektywy zwykłego obywatela rozwój wydarzeń wygląda zgoła odmiennie. Zarówno indeks nastrojów konsumentów organizacji Conference Board, jak i analogiczny wskaźnik przygotowywany przez Uniwersytet Michigan zgodnie wskazują na pogorszenie ocen dotyczących przyszłości. Amerykanie będą w dalszym ciągu bardzo wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o wydatki. Przełoży się to na gorsze wyniki spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych. Wpłynie to również na wielkość produktu krajowego brutto, gdyż wydatki konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych odpowiadają za ponad dwie trzecie PKB. Indeksy mierzące nastroje konsumentów mają ogromną przewagę na po- Opracowanie: Bankier.pl zostałymi wskaźnikami gospodarczymi. Ich zaletą jest fakt, że respondenci biorący udział w ankietach wyrażają swoje sądy dotyczące przyszłości. Są to subiektywne oceny opierające się na indywidualnej refleksji, a nie na wysublimowanych modelach matematycznych, ograniczających rzeczywistość do kilku zmiennych. Co więcej, badania mówią o teraźniejszości i przyszłości w przeciwieństwie do historycznych danych o wielkości produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej. Amerykanie z coraz większą trwogą patrzą w przyszłość. Na tej podstawie nie należy spodziewać się poprawy koniunktury w najbliższym okresie. Oznacza to również, że bieżąca sytuacja jest nie najlepsza. Niedługo amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych przedstawi dane o produkcie krajowym brutto odnoszące się do trzeciego kwartału. Pozwolą one na precyzyjniejszą ocenę kondycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. I można się spodziewać, że potwierdzi się to, co wiedzą już Amerykanie, a czego nie wiedzą jeszcze pracownicy urzędów statystycznych: Stany Zjednoczone są pogrążone w recesji. Piotr Lonczak Bankier.pl Biuletyn Gospodarczy Bankier.pl październik

6 Rezerwa Federalna odkrywa karty Amerykański Komitet Otwartego Rynku zszokował inwestorów. Z komunikatu Komitetu wynika, że organizacja ta chciałaby w USA widzieć wyższą inflację. Dla rynku to jasny sygnał, że Fed jest gotowy do rozpoczęcia dodruku pieniądza. Miary inflacji są obecnie na poziomach nieco niższych od tych, które Komitet uważa za właściwe, aby w długim terminie promować maksymalne zatrudnienie i stabilność cen głosi wrześniowy komunikat FOMC. To bardzo rzadko spotykana sytuacja, gdy bank centralny mówi wprost, iż życzyłby sobie szybszego wzrostu cen, czyli głębszego spadku siły nabywczej emitowanego przez siebie pieniądza. Oficjalny wskaźnik CPI w Stanach Zjednoczonych wyniósł w sierpniu 1,1% w ujęciu rocznym. Po wyłączeniu cen żywności i energii (tzw. inflacja bazowa) koszty życia w USA wzrosły według rządu tylko o 0,9%. Tyle że dane Departamentu Pracy trudno uznać za wiarygodne. Metodologię liczenia CPI zmodyfikowano w latach 90. w taki sposób, aby pokazywał on niższe wyniki i uwiarygodniał politykę monetarną Fedu kierowanego przez Alana Greenspana. Gdyby inflację w USA mierzyć tak, jak robiono to w latach 80., to przekraczałaby ona teraz 4%. Wyrażona wprost chęć do pobudzenia inflacji otwiera zdaniem ekonomistów furtkę do drugiej rundy ilościowego poluzowania polityki monetarnej. Rezerwa Federalna sprowadziła krótkoterminową stopę procentową do zera już w grudniu 2008 roku i nie jest w stanie zejść niżej. Może za to wpływać na długoterminowe stopy procentowe poprzez interwencje na rynku długu. Pierwszą operację skupu obligacji skarbowych przeprowadzono w zeszłym roku i może ona zostać powtórzona już w pierwszym kwartale 2011 roku. Ilościowe metody luzowania polityki monetarnej (ang. quantitative easing) to po prostu ładne określenie bezczelnego drukowania pustego pieniądza. Bank centralny kupuje obligacje skarbowe w zamian za wykreowane z powietrza dolary po prostu zwiększa stan konta banku, od którego kupuje papiery skarbowe. W ten sposób sztucznie zaniża rynkowe stopy procentowe, co w zamierzeniu ma zachęcić firmy do inwestowania i pobudzić wzrost gospodarczy. Doświadczenie pokazuje, że skutkami takich działań są przede wszystkim wyższe ceny aktywów finansowych (akcji, obligacji) i niższa wartość dolara, a w konsekwencji wyższe ceny surowców i wyższa inflacja. Pozytywnego wpływu drukowania pieniędzy na stopę bezrobocia jak dotąd nie zaobserwowano. Krzysztof Kolany Bankier.pl Przegląd wydarzeń Transakcją września w Polsce było niewątpliwie przejęcie BZ WBK przez hiszpański Banco Santander. Dziewiąty pod względem kapitalizacji bank świata przelicytował wspierany przez rząd PKO BP, oferując Irlandczykom z AIB 2,94 miliarda euro, czyli równowartość 11,6 mld złotych. To największe przejęcie w dziejach polskiej bankowości wzbudziło wrogie pomruki w PKO BP oraz w kręgach rządowych, które wyjątkowo intensywnie promowały ideę zwiększenia udziału narodowego kapitału w polskim systemie bankowym. Aby sfinalizować transakcję, Santander musi jeszcze uzyskać zgodę nieprzychylnego szefa KNF i aprobatę UOKiK oraz ogłosić wezwanie na zakup akcji BZ WBK notowanych na GPW. Za wydarzenie miesiąca uznaliśmy odsłonięcie polskiego zegara mierzącego przyrastający dług publiczny. 28 września Leszek Balcerowicz uruchomił licznik zadłużenia, który do końca miesiąca dotarł do 731,3 mld złotych. Co godzinę zadłużenie Polski wzrasta o 6 milionów złotych, co daje prawie 150 milionów na dobę. Nie od dziś wiadomo, iż czas to pieniądz. Na każdego Polaka (łącznie z niemowlakami i emigrantami na Wyspach Brytyjskich) przypada już złotych długu do spłacenia. Tak wysokie (prawie 55% w relacji do PKB) zadłużenie publiczne spowalnia rozwój kraju i stanowi poważne zagrożenie dla jego finansów i waluty. Brutalną metaforą posłużył się profesor Krzysztof Rybiński, który porównał politykę premiera Donalda Tuska do działań towarzysza Edwarda Gierka. Licząc według obecnej wartości dolara, w ciągu zaledwie trzech lat rząd Tuska zadłużył kraj dwa razy mocniej niż ekipa Gierka przez całą dekadę. Tymczasem minister finansów Jacek Rostowski problemu zadłużenia w ogóle nie widzi. W osłupienie wprawiła wypowiedź pana ministra, iż o przeszło stu miliardach złotych tegorocznego deficytu przecież wszyscy wiedzieli. Tyle że sam minister Rostowski zapewniał wszystkich, że niedobór w kasie państwa to tylko 52,4 mld złotych... Teraz za problemy finansów publicznych minister finansów RP wini samorządy, których zadłużenie stanowi raptem 6% długu Skarbu Państwa i jedną szóstą deficytu budżetowego. Podczas gdy gminy i powiaty pożyczają pieniądze na budowę infrastruktury wspomaganą funduszami unijnymi, rząd zadłuża się na wypłaty pensji dla rosnącej armii urzędników i 35-letnich emerytów mundurowych, takich jak słynny agent Tomek z CBA. Niestety, profesor Rostowski zabiera głos nie jako naukowiec i skarbnik państwa, lecz jako polityk rządzącej partii przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Tytuł spółki miesiąca trafił w ręce kontrolowanego przez Skarb Państwa KGH- M-u. Miedziowy kombinat na początku października wyceniany był najwyżej od dwóch lat, z kursem zamknięcia na poziomie 119,40 złotych. Firmie pomagają najwyższe od sierpnia 2008 roku ceny miedzi tona czerwonego metalu kosztuje już dolarów. Niebagatelne znaczenia mają też najwyższe od 30 lat notowania srebra, którego KGHM jest największym producentem w Europie. Mimo że dolnośląska spółka produkuje chyba najdroższą miedź na świecie, to jej walory przypadły do gustu nawet wybrednym analitykom z Goldman Sachs. Spece z najbardziej dochodowego nowojorskiego banku inwestycyjnego rozpoczęli obserwację KGHM-u, co zaowocowało rekomendacją kupuj z ceną docelową 146,09 złotych za akcję. 6 Biuletyn Gosdpodarczy Bankier.pl październik 2010

7 Srebro hitem września Bilans września dla srebra to cena 22 dolarów za uncję, co oznacza 13,7% wzrostu w 30 dni. Szczyt z marca 2008 roku został więc przekroczony o 66 centów i na koniec miesiąca biały metal był najdroższy od września 1980 roku. Dokładnie 30 lat temu mieliśmy do czynienia z końcem poprzedniej megahossy na rynkach metali szlachetnych. Wówczas uncja złota kosztowała nawet 850 USD, a srebra 50 USD. Po uwzględnieniu inflacji ceny te wyniosłyby dziś odpowiednio USD oraz 132,47 USD. W ujęciu realnym do historycznych rekordów wciąż dzieli nas ogromny dystans. Źródło: Bankier.pl Późnym latem uwagę inwestorów przykuwały rekordowe nominalno-dolarowe ceny złota. Ale w ślad za żółtym metalem poruszał się jego biały brat, uzyskując fantastyczną stopę zwrotu i najwyższe ceny od 30 lat. Srebro bywa pogardliwie nazywane złotem dla ubogich. To dlatego, że biały metal czasem jest kupowany przez inwestorów, którzy nie załapali się na zwyżkę notowań złota i dla których stało się ono zbyt drogie. Stąd bierze się przesunięcie czasowe zmian kursów złota i srebra. Żółty metal wyłapał wakacyjne dno już pod koniec lipca i od tego czasu zyskał 14,3%. Srebro wystartowało miesiąc później, ale za to do końca września zarobiło aż 22,8%. Niemniej jednak w krótkim terminie ceny srebra zaszły chyba zbyt wysoko, a rynek zdradza oznaki poważnego wykupienia. Grozi to gwałtowną, acz przejściową korektą. Wieloletni trend wzrostowy wydaje się być niezagrożony, ponieważ fundamenty metalu prezentują się znakomicie. Konsekwentne niszczenie wartości dolara przez Rezerwę Federalną dobrze wróży wszystkim metalom szlachetnym. Ale srebro ma tu dodatkową przewagę dzięki rosnącemu i zdywersyfikowanemu popytowi ze strony przemysłu. Podczas gdy popyt na złoto zależy od kaprysów jubilerów i inwestorów, to po srebro zgłaszają się przede wszystkim producenci elektroniki, filmów fotograficznych, sztućców i od niedawna także ogniw fotogalwanicznych. Inwestorzy dopiero niedawno zaczęli odkrywać srebro oraz fakt, że obecnie jest ono 60-krotnie tańsze od złota, choć aż do XX wieku historyczny parytet mieścił się w przedziale Miarą zainteresowania inwestorów jest stan posiadania funduszu ishares Silver Trust, który kupuje fizyczny metal za pieniądze klientów. Pod koniec września ETF ten dysponował rekordowymi 9.768,48 tonami srebra wartymi w sumie 6,9 mld dolarów. Dla porównania: SPDR Gold Trust chwalił się 1.305,69 tonami złota o wartości 54,9 mld USD Krzysztof Kolany Bankier.pl Biuletyn Gospodarczy Bankier.pl przygotowuje: zespół Działu Analiz pod kierownictwem dra Bogusława Półtoraka, Głównego Ekonomisty Bankier.pl, w składzie: Krzysztof Kolany, Natalia Galińska, Wojciech Boczoń, Jarosław Ryba, Marcin Dziadkowiak. Uwagi i zapytania prosimy kierować pod adres: Kontakt dla mediów: Bogusław Półtorak tel , Krzysztof Kolany tel Informacji nt. warunków reklamy udziela: Mariusz Kostowski, tel: +48 (22) Zastrzeżenie: Opinie wyrażane w Biuletynie Bankier.pl mogą być traktowane wyłącznie informacyjnie. Treści publikowane w Biuletynie Bankier.pl nie stanowią jakiejkolwiek formy rekomendacji w zakresie podejmowania decyzji finansowych przez czytelnika. Bankier.pl S.A. i autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na podstawie informacji publikowanych w Biuletynie Gospodarczym Bankier.pl. Biuletyn Gospodarczy Bankier.pl październik

8 Niezbędnik makroekonomiczny Gospodarka polska Wskaźniki Okres Wartość Bilans obrotów bieżących VII mln Inflacja m/m VIII ,4% Inflacja r/r VIII ,0% Stopa bezrobocia VIII ,3% Produkcja przemysłowa r/r VIII ,5% PKB r/r Q ,5% Sprzedaż detaliczna r/r VIII ,6% Przeciętne wynagrodzenie VIII ,26 zł Pengab IX ,8 pkt. Strefa euro Wskaźniki Okres Wartość Inflacja r/r IX ,8% Produkt Krajowy Brutto r/r Q ,7% Produkcja przemysłowa r/r VII ,1% PMI przemysł IX ,7 pkt. PMI usługi IX ,1 pkt. Sprzedaż detaliczna r/r VIII ,6% Stopa bezrobocia VIII ,1% PMI dla przemysłu IX ,7 pkt. Gospodarka amerykańska Wskaźniki Okres Wartość Indeks zaufania konsumentów IX ,5 pkt. Inflacja r/r VIII ,9% Produkt Krajowy Brutto Q ,7% Produkcja przemysłowa r/r VIII ,2% Sprzedaż detaliczna r/r VIII ,6% ISM przemysł IX ,4 pkt. ISM usługi IX ,3 pkt. Sprzedaż nowych domów VIII tys. Stopa bezrobocia IX ,6% Podstawowe stopy procentowe Źródło: Kraj Stopa procentowa Ostatnia zmiana pb. Data ostatniej zmiany Strefa euro 1, V 2009 Stany Zjednoczone 0,00-0, XII 2008 Japonia 0, XII 2008 Chiny 5, XII 2008 Szwajcaria 0, III 2009 Wielka Brytania 0, III 2009 Polska 3, VI 2009 Australia 4, V 2010 RPA 6, IX Biuletyn Gosdpodarczy Bankier.pl październik 2010

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 wydawany na zlecenie Związku Banków Polskich ISSN 2080-878X Warszawa, kwiecień 2012 r. WYDAWCA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A,

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2014 PIONEER Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Trend jest Twoim przyjacielem Znane powiedzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1.Istota kryzysu finansowego... 4

1.Istota kryzysu finansowego... 4 UWAGA!! Treść poniższej pracy objęta jest ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem autorskich praw majątkowych jest autor poniższej pracy,

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji 48000 pkt 41800 35600 29400 23200 BRE Bank Securities 4 czerwca 2009 Rynek akcji Makroekonomia WIG 31 031 Średnie P/E 2009P Średnie P/E 2010P Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie

Bardziej szczegółowo

RAPORT BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X

RAPORT BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2013 przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ. Dział. Nr 1 (11) / 2015 ISSN: 2084 5960

DZIAŁ. Dział. Nr 1 (11) / 2015 ISSN: 2084 5960 DZIAŁ Dział Nr 1 (11) / 2015 ISSN: 2084 5960 1 DZIAŁ Dział tutaj brak jeszcze spisu treści, potrzebuję z rozpiska na poszczególne działy oraz co do wyróżnienia 2 DZIAŁ SPISTREŚCI 3 4 5 8 11 14 15 16 18

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji 5 października 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 41000 35800 30600 25400 20200 pkt BUX PX 15000 2008-09-29 2009-01-27 2009-05-22 2009-09-14 Zespół Analiz: Rynek akcji Michał Marczak (+48 22)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE GADOMSKI O problemach EURO PUBLICEWICZ jak oszczędzamy ORŁOWSKI O prognozach nr 9 2012 abc inwestowania Magazyn o oszczędz a niu i inwestowaniu uwaga! fantastyczne nagrody w dwóch konkursach BPH TFI Tylko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZESA ZARZĄDU... 5 PODSUMOWANIE ROKU... 7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski Zespół autorski: Marek Chmielewski Adam Głogowski Marta Gołajewska Marzena Imielska Robert Jagiełło

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy,

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy, Dodatek partnerski e k s t r a bank&biznes Bankowo mamy unijny standard Placówek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest u nas już powyżej średniej w UE. Bankowców i bankomatów jeszcze brakuje D2 3 Stopy

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 17/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Czy bank może wypowiedzieć kredyt hipoteczny? Str. 2-5 Zdecydowana większość nieruchomości w Polsce jest kupowana na kredyt. Każdy z nas zakłada, że dopóki regularnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. 1 Spis treści List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 6 I. Podsumowanie działalności Alior Banku w 2013 r.... 7

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo