GTF KURIER 09 (23) KREDYTY W ROKU 2014 Dr Mirosław A. Bieszki sumuje kończący się rok DLA KLIENTA LIDER RYNKU BANK JEST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GTF KURIER 09 (23) KREDYTY W ROKU 2014 Dr Mirosław A. Bieszki sumuje kończący się rok DLA KLIENTA LIDER RYNKU BANK JEST"

Transkrypt

1 KURIER GTF ISSN: (23) GRUDZIEŃ 2014 MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO KREDYTY W ROKU 2014 Dr Mirosław A. Bieszki sumuje kończący się rok BANK JEST DLA KLIENTA Rozmowa o skutecznej strategii Alior Banku LIDER RYNKU Prestiżowe wyróżnienie dla GTF

2 SOK TWÓJ SYSTEM OBSŁUGI KONTAKTÓW KONTAKTY pod Twoją kontrolą BENEFITY PROGRAMU GTF dostarcza dane osobowe potencjalnych Klientów bez dodatkowych kosztów Agencja kredytowa dzięki SOK otrzymuje gotowych i sprawdzonych Klientów Wszystko jest w systemie łącznie z notatkami po rozmowie z Klientem 4 5 Klient przypisany do Agenta jest na zawsze jego Po uzupełnieniu danych Klienta jednym przyciskiem przechodzisz do wniosku T Y S I Ą C E P O T E N C J A L N Y C H K L I E N T Ó W W J E D N Y M M I E J S C U Nie masz dostępu do SOK? Wystarczy się zgłosić: Chciałbyś rozpocząć pracę z GTF i mieć dostęp do Planeta i SOK - wyślij zgłoszenie: w w w. g t f. p l

3 NA WSTĘPIE Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, M a r e k Stefańczak Wiceprezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego GTF Sp. z o.o. kolejny rok już praktycznie za nami, za chwilę wyczekiwane święta Bożego Narodzenia, zabawa sylwestrowa i kolejne wyzwania. Mijający rok zapisał się w naszej pamięci kilkoma ważnymi wydarzeniami. Te przykre, których nikt nie chciałby doświadczać, na szczęście działy się poza granicami naszego kraju, choć skutki pośrednie odczuwane są także przez polską gospodarkę, a więc w konsekwencji przez mieszkańców naszego kraju. Szkoda tylko, że bohaterowie rodzimej sceny politycznej wydarzenia te wykorzystywali przede wszystkim do różnego rodzaju rozgrywek i przepychanek politycznych. Wszak rok 2014 był rokiem wyborów, najpierw do Parlamentu Europejskiego, potem do samorządów lokalnych. I jak tu przy takich okazjach nie rozdzierać szat, nie demonstrować reytanowskiej determinacji, przecież troska o los obywateli, o los kraju, to jedyne, co naszym posłom i senatorom leży na sercu. Jednakże tym oddanym politykom przytrafiały się też wpadki, których w bieżącym roku było aż nadto... A to podsłuchy z knajpianych biesiad, a to pijaństwa i prymitywne awantury na pokładzie samolotu, a to rodzinne zagraniczne eskapady za państwowe pieniądze. Nic to, pamięć ludzka jest zawodna, i jestem przekonany, że za dzień, za rok, a może za chwilę, ci sami gracze powrócą na arenę polityczną i będą nas przekonywać, niekiedy skutecznie, że bez ich udziału nie da się Polski naprawić. Jesteśmy więc po nowych rozdaniach, a za chwilę kolejne. W 2015 r. będziemy wybierać przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Show must go on na nadmiar nudy nie będziemy narzekać. Fot.: Andrzej Musik Pod koniec roku dokonujemy podsumowań, robimy swoisty bilans sukcesów i porażek. W przypadku firmy GTF bilans ten wychodzi na zdecydowany plus. W kilku zdaniach można ująć to następująco zwiększyła się liczba partnerów biznesowych (agencji pośrednictwa kredytowego), z którymi GTF współpracuje, wzrosła liczba banków i innych instytucji finansowych, których kredyty znajdują się w ofercie GTF, w porównaniu z rokiem 2013 wzrósł znacząco (o ponad 30%) wolumen sprzedaży, szeregi GTF zasiliły też osoby z bogatym doświadczeniem, wyniesionym z pracy na rzecz banków. Z dumą przyjęliśmy wyróżnienie, jakie otrzymała spółka z Alior Banku, wszak GTF to lider na rynku brokerskim w dystrybucji kredytów tego banku. Nawiązując do tego wyróżnienia z satysfakcją rekomenduję Państwu wywiad z Krzysztofem Czubą, wiceprezesem zarządu Alior Bank S.A., który zamieszczamy na łamach Kuriera. Zachęcam też do lektury innych artykułów, a wśród nich materiału przygotowanego przez dra Mirosława A. Bieszkiego, analityka rynku finansowego i doradcę ekonomicznego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. To kolejny interesujący i ważny głos na łamach naszego magazynu. Jak przystało na świąteczne wydanie, zamieszczamy reportaż ze spotkania wigilijnego naszej spółki. Każdego roku, w świątecznym nastroju spotykamy się przy wigilijnych potrawach, aby złożyć sobie życzenia, aby myśleć o tym, co nas łączy, co pomaga realizować zadania i osiągać wspólne cele. Spotkania takie mają już w GTF długą tradycję i trudno byłoby sobie wyobrazić przedświąteczną porę bez firmowej wigilii. W poprzednim wydaniu naszego magazynu pisaliśmy, że gwiazdy sprzyjają naszej firmie. Na potwierdzenie tej tezy zapraszam na spotkanie z jedną z najjaśniejszych gwiazd na nieboskłonie polskiej piosenki Beatą Kozidrak. Wywiad z tą wokalistką to swoisty świąteczny upominek dla Państwa. Proszę go przyjąć wraz z najszczerszymi życzeniami od całej załogi GTF zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w Nowym Roku. SPIS TREŚCI RYNEK KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH pierwsze oceny roku 2014 Dr Mirosław A. Bieszki wskazuje na znaczną poprawę sytuacji str. 04 GTF LIDEREM RYNKU!!! Dyr. Dawid Słomian o prestiżowym wyróżnieniu str. 07 NAJWAŻNIEJSZY JEST KLIENT Rozmowa z Krzysztofem Czubą, wiceprezesem Alior Banku str. 08 ZOBACZ, JAK PŁACZE IKONA Weronika Aleksandra Kosmala o tajnikach malarstwa ikonowego str. 10 JESTEM JEDYNIE ISKRĄ Kurier GTF gości Beatę Kozidrak str. 12 Z FRANCZYZĄ GTF Placówki franczyzowe GTF już zawitały na Pomorze! str. 14 NASZA WIGILIA Fotorelacja z opłatkowego spotkania GTF str. 16 Słownik ekonomiczny GTF Czym są stopy procentowe str. 19 PATRON: GórnośląskieTowarzystwo Finansowe GTF Sp. z o.o. Prezes: Paweł Kosmala REDAKCJA: Feniks Media Group Sp.j., ul. Na Wierzchowinach 1D, Kraków Redaktor naczelny: Dariusz Wajs Redaktor prowadzący: Grzegorz Chmielewski Sekretarz redakcji: Radosław Urban Zespół redakcyjny: Michał Durbas, Grażyna Jancik, Paweł Jaworski, Paweł Kawałek, Marcin Zawada Korekta: Jolanta Witkowska STUDIO DTP: Jerzy Gorczyca (kierownik studia DTP), Wojciech Kleszcz, Krzysztof Kusiak Produkcja: Krzysztof Chachlowski DRUK: Alnus Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, Kraków WYDAWCA: Feniks Media Group Sp.j., ul. Na Wierzchowinach 1D, Kraków Fot. na okładce: shutterstock.com W magazynie wykorzystano zdjęcia z biblioteki Shutterstock.com. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruki z magazynu Kurier GTF są dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy. jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem pisma oraz wydawcy (art. 36, pkt 4 prawa prasowego). Górnośląskie Towarzystwo Finansowe GTF sp. z o.o. Fabryczna 2, Tychy Infolinia: (0-32) kurier gtf str. 3

4 Loża Ekspertów Rynek kredytów dla gospodarstw domowych pierwsze oceny roku 2014 dr Mirosław A. B i e s z k i Tegoroczne statystyki rynku kredytów dla gospodarstw domowych wskazują na dużą poprawę w porównaniu z wynikami całego zeszłego roku. kurier gtf 23 Z danych, zawartych w publikacji BIK Kredyt Trendy, wynika, że w ciągu pierwszego półrocza 2014 wartość umów kredytowych, podpisanych przez konsumentów w bankach, wyniosła blisko 38 mld zł (wartość wyższa o niemal 1 mld zł od rekordu z 2008). Co złożyło się na ten wynik i czy biorąc pod uwagę obecne poziomy stóp procentowych jest to efekt w pełni zadowalający? Konieczna jest analiza sytuacji gospodarstw domowych (strona popytu rynku), polityki kredytowej banków (strona podażowa) i działań instytucji znajdujących się poza swobodą decyzji i strony popytowej, i podażowej. Oczywiście chodzi tu o regulacje i politykę pieniężną. To, jak zmienia się sytuacja finansowa gospodarstw domowych, polityka kredytowa banków, twórczość regulacyjna i wreszcie polityka stóp procentowych, ma podstawowe znaczenie dla sektora pośrednictwa finansowego. Pośrednicy finansowi odczuwają skutki tego, co dzieje się po stronie popytowej i podażowej rynku finansowego, nie mając wpływu na żadną ze zmiennych. Polityka niskich stóp procentowych może mieć dla nich pozytywny efekt od strony potencjalnego popytu, ale i negatywny, bo banki muszą bronić kurczącego się dochodu odsetkowego. Wynik tych przeciwnych tendencji poznamy w niedalekiej przyszłości, ale już dziś widać, gdzie jest miejsce pośredników w dzisiejszych realiach rynku kredytowego. Zacznijmy od charakterystyki czynników teoretycznie paliwowych dla kredytów dla gospodarstw domowych. Ponieważ w centrum zainteresowań są gospodarstwa domowe, to w sposób naturalny są na samym początku analizy. W tym celu posłużymy się cyklicznym raportem Instytutu Ekonomicznego NBP. Ostatni z opublikowanych dotyczy I kwartału Generalna ocena kondycji finansowej gospodarstw domowych wypada pozytywnie; w I kw dochody z pracy najemnej wzrosły o 0,6% w porównaniu z analogicznym okresem W tej sytuacji nie dziwi wzrost spożycia prywatnego w I kw. 2014, które w porównaniu do 2013 było o 2,9% wyższe, przy czym niemal dwukrotnie wyższy był wzrost konsumpcji dóbr trwałych. Wzrost spożycia jest dobrym sygnałem dla rynku kredytów, bo zwykle przekłada się na silniejsze wykorzystanie przez gospodarstwa domowe zewnętrznych źródeł finansowania. Dla analizy przyszłych decyzji gospodarstw domowych co do sposobu finansowania wydatków duże znaczenie ma ich zdolność do oszczędzania. Stopa oszczędzania po wygładzeniu wpływów wynikających z sezonowości wzrosła z 2,2% w IV kw do 3,8%, ale ponieważ jest to agregat, w którym znajdują się też środki ulokowane w OFE, dla nas znacznie większą wartość mają dane dotyczące aktywów finansowych gospodarstw domowych. W tej kategorii wystąpił znaczny, w porównaniu z rokiem poprzednim, przyrost środków przeznaczonych na ten cel. Struktura aktywów gospodarstw domowych obejmuje te ulokowane w systemie bankowym (depozyty), jak i poza nim (fundusze inwestycyjne, polisy ubezpieczeniowe). Co interesujące z punktu widzenia pośredników finansowych: dynamika lokowania w instrumenty oszczędzania w systemie bankowym i poza nim była bardzo zbliżona. Jak wiadomo, duża część pośredników finansowych ma w ofercie pośrednictwo w nabywaniu jednostek funduszy inwestycyjnych i ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, wobec czego nie jest dla ich działalności obojętne, jak gospodarstwa domowe lokują nadwyżki finansowe. Gospodarstwa inwestowały zarówno w lokaty bankowe (40% nowych oszczędności), i to dwukrotnie więcej niż przed rokiem, jak i w niewiele mniejszym stopniu w aktywa spoza systemu bankowego. W I kw gospodarstwa domowe złożyły w formie depozytów bankowych blisko 15 mld zł. Stan depozytów na koniec tego okresu wyniósł 591 mld zł. To oznacza, że w skali roku gospodarstwa domowe powiększyły depozyty w systemie bankowym o 30,4 mld zł. Był to najniższy od 2007 przyrost tej formy inwestowania, co z kolei może zapowiadać zaczynającą się trwałą zmianę strukturalną w zagospodarowaniu wolnych środków. Zdaje się o tym świadczyć wartość środków zainwestowanych w papiery wartościowe. Stan bilansowy inwestycji kapitałowych gospodarstw domowych wyniósł w I kw ,6 mld zł; to oznacza, że wartość inwestycji w ciągu roku wzrosła o 44,3 mld zł. Proste porównanie powiększenia wartości depozytów i inwestycji kapitałowych zdaje się umacniać w przekonaniu, że w obecnych warunkach inwestycje kapitałowe są wyraźnie preferowane jako forma lokaty wolnych nadwyżek. Ciągle bardzo znaczącą częścią nadwyżki była gotówka, co wskazuje nie tyle na potrzeby płynnościowe, co tradycyjny element przezorności w kreowaniu popytu na pieniądz w segmencie str. 4

5 Loża Ekspertów dr Mirosław A. B i e s z k i Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (1986), doktor nauk ekonomicznych. W 1986 stażysta w Komisji Europejskiej, w 1987 otrzymał stypendium badawcze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Swą karierę w bankowości rozwijał w Bank Austria Creditanstalt, potem prezes GMAC Polska S.A. i prezes Santander Consumer Bank. Obecnie niezależny konsultant i doradca ekonomiczny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Publikował komentarze w Forbes i dla (NBP), opracowywał ekspertyzy dla Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, jako ekspert komentował w CNBC Business. gospodarstw domowych. To z kolei znajduje odzwierciedlenie w wysokim, w porównaniu z innymi krajami UE, udziale transakcji gotówkowych (w Finlandii udział takich transakcji jest na tyle nieistotny, że rozważa się całkowite odejście od pieniądza gotówkowego). Dla pośredników nadal największe znaczenie dla kształtowania się strony przychodowej ma sposób, w jaki gospodarstwa domowe finansują spożycie, a więc proporcja, w jakiej są wykorzystywane dochody i kredyty. Również w tym względzie można zauważyć zmiany przemawiające za powrotem na rynek kredytów. Po ponaddwuletnim okresie ujemnej dynamiki, czyli przewagi wartości spłat nad nowymi wypłatami kredytów, od końca 2012 widać wyraźną i trwałą zmianę na rzecz dynamiki dodatniej. Dla ścisłości należy podkreślić, że wykorzystanie kredytu do sfinansowania konsumpcji w I kw straciło dynamikę z IV kw Stan kredytów w I kw wzrósł tylko o 200 mln zł w porównaniu z 900 mln zł w IV kw Na te dane należy patrzeć mając na uwadze sezon żniw kredytowych pod koniec roku, ze względu na zakupy prezentów gwiazdkowych. Lepszym wskaźnikiem jest krańcowy udział kredytu w finansowaniu konsumpcji relacja przyrostu zadłużenia z tytułu kredytów konsumpcyjnych do spożycia prywatnego wyniosła 0,7% w I kw wobec 0,6% w IV kw Dla zobrazowania i uświadomienia przepaści dzielącej rynek kredytowy 2014 od tego z okresu boomu wystarczy porównać te wielkości do średniej za lata , wynoszącej 3,6%. Posługiwanie się tymi wskaźnikami ma zdecydowanie większą wartość analityczną od wartości, pokazujących jedynie wielkości nominalne udzielonych kredytów. Te w miarę dobrze ilustrują, co dzieje się po stronie podażowej rynku kredytowego, natomiast opisując stronę popytową (gospodarstwa domowe) nieodzowne jest odwołanie Fot: KPF się do wskaźnika, pokazującego na ile gospodarstwa domowe realnie wykorzystują ofertę na rynku bankowym. To ilustruje przytoczony wyżej wskaźnik krańcowej skłonności finansowania konsumpcji instrumentami finansowymi innymi, niż dochód bieżący lub zgromadzone oszczędności. Ważna dla oceny wykorzystywania kredytów przez gospodarstwa domowe jest analiza czynników, które pozostają poza swobodą ich decyzji. Tu wkraczamy w obszar dwóch różnych polityk polityki kredytowej (mikro) i pieniężnej. NBP publikuje kwartalnie ciekawy analitycznie materiał, opracowywany na podstawie ankiet kierowanych do przewodniczących komitetów kredytowych w bankach. Od początku roku banki kontynuowały politykę łagodzenia kryteriów przyznawania kredytów konsumpcyjnych i wydłużania maksymalnego okresu kredytowania. W najnowszej publikacji za III kw sposób postrzegania sytuacji przez banki nie różni się diametralnie od poprzednich kwartałów. W ocenie banków wyższy popyt na kredyty konsumpcyjne w I półroczu wynikał głównie ze wzrostu zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku (25% wskazań netto), 23 kurier gtf str. 5

6 Loża Ekspertów oczekiwań np. animatorów programu MdM, ale i zgłaszanego popytu. Dowodzi tego wzrost liczby i wartości kredytów mieszkaniowych, mimo zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów. kurier gtf 23 a w dalszej kolejności (22%) z efektów promocji produktowych i kampanii marketingowych. Natomiast na wpływ złagodzenia kryteriów udzielania kredytów i warunków kredytowych jako znaczących dla wzrostu popytu na kredyty wskazały pojedyncze banki (odpowiednio 15% i 9% netto odpowiedzi). W segmencie kredytów mieszkaniowych w II kw banki w swej ocenie nieznacznie zaostrzyły kryteria i kontynuowały zaostrzanie warunków kredytowych w zakresie marż od kredytów mieszkaniowych. Nadal zwiększał się odsetek banków, które podwyższyły próg minimalnego wkładu własnego bądź skróciły maksymalny okres kredytowania. Oczywiście ten aspekt polityki kredytowej jest skutkiem wdrożenia rekomendacji S. W opinii banków, kontynuacja zaostrzania warunków marżowych wynika głównie z konieczności poprawienia dochodowości portfela kredytów hipotecznych. W najbliższej przyszłości obraz nie jest jednoznaczny banki wskazywały zarówno na kontynuację obecnej polityki zaostrzania kryteriów polityki kredytowej (marże), jak i łagodzenia (14% banków wskazało na taką możliwość). Jakie zatem były wyniki na rynku kredytów dla gospodarstw domowych w I półroczu 2014? O rekordowo wysokiej wartości udzielonych kredytów gotówkowych i ratalnych (kredyty konsumpcyjne) już pisaliśmy. Warto kilka zdań poświęcić na opis zmian w strukturze udzielanych kredytów. Porównanie wartości i liczby udzielonych kredytów w latach 2008 i 2014 pokazuje głęboką zmianę w relacjach wolumen-wartość. W najlepszym pod względem kredytów konsumpcyjnych roku 2008 udzielono w I półroczu blisko 4,7 mln kredytów na wartość 36,8 mld zł. W analogicznym okresie 2014 liczba udzielonych kredytów była aż o 1 mln mniejsza od Skutkiem tych zmian jest wysoki w porównaniu do 2008 wzrost średniej kwoty wypłaconego kredytu w 2008 było to 7,8 tys. zł, w ,1, zaś średnia wypłaconego kredytu konsumpcyjnego za 6 miesięcy 2014 wynosiła 10,4 tys. zł (o 1/3 więcej, niż w chętnie cytowanym 2008). Patrząc na to z perspektywy pośredników od strony liczby potencjalnych klientów, oznacza to zmniejszenie ruchu w porównaniu do 2008, ale i duży postęp w porównaniu do lat 2012 i 2013, gdy liczba udzielonych kredytów była znacznie poniżej 3 mln. W ostatnim z raportów BIK Kredyt Trendy można znaleźć ciekawy wykres, obrazujący strukturę zawartych umów kredytowych wg kwot kredytu. Kredyty poniżej 10 tys. zł stanowią jedynie 22% ogólnej wartości, a kredyty na kwoty od 10 do 50 tys. zł aż 42%. Z kolei porównanie danych o liczbie i wartości kredytów konsumpcyjnych za okres od 2007 do 2014 (I półrocza dla zachowania porównywalności danych) pokazuje, że przyrost średniej kwoty nastąpił skokowo począwszy od 2012, bo w 2011 średnia kwota nadal pozostawała na poziomie zbliżonym do Dalekie od oczekiwań są wyniki na rynku kredytów mieszkaniowych. Przyczyn nie należy szukać po stronie popytowej (co przyznają w kolejnych ankietach przewodniczący komitetów kredytowych, bowiem co kwartał powtarza się prognoza dalszego wzrostu popytu), ale podażowej. Bliska 98 tys. liczba udzielonych kredytów na wartość nieco ponad 20 mld zł to wynik niski w stosunku do Program MdM, który, w opinii jego autorów, miał być sukcesem, wydaje się od tego daleki. Na 30 września 2014 podpisano blisko 9,8 tys. umów kredytowych, na ogólną wartość 221 mln zł. Z tego do wypłaty na 2014 przypadają 172 mln zł, co w porównaniu z całą kwotą wsparcia w wysokości 600 mln zł jest bardzo niskim (28%) wskaźnikiem wykorzystania. Piszemy o tym, bo analiza retrospektywna wskazuje na duży wpływ programów wsparcia na stan biznesu u pośredników. Dowodem jest poprzedni program RnS (Rodzina na Swoim). Proces rozpatrywania wniosków jest bardzo pracochłonny, przez co banki chętnie dzielą się tym fragmentem rynku kredytów mieszkaniowych z pośrednikami. Polityka kredytowa wobec kredytów mieszkaniowych powinna ulec korzystnej zmianie po ogłoszeniu wyników stress testów, jakim Europejski Bank Centralny poddał główne banki w Unii Europejskiej. Banki działające w Polsce zostały poddane testowi bezpośrednio (PKO BP, Getin, Noble, BPH, BGŻ) lub poprzez testy na ich właścicielach UniCredit, Banco Santander, RZB, Credit Agricole czy BNP. Wyniki wypadły różnie. Dla banków, których wynik jest jednoznacznie pozytywny (np. PKO BP czy Banco Santander/BZ WBK), oznacza to otwarcie na kredytowanie w długim okresie. Dowodem otwarcia jest choćby kampania hipoteczna Santander w Hiszpanii. To wyraźny sygnał zmiany w polityce jednego z największych banków na świecie, który jest właścicielem banku z pierwszej 10 w Polsce. Polityka kredytowa właściciela zawsze ma przełożenie na apetyt kredytowy instytucji, w które zainwestował. Pytanie, na które dziś trudno odpowiedzieć, dotyczy wyniku końcowego gry czynników prokredytowych i stop dla rynku kredytów mieszkaniowych. Z jednej strony, mamy działające popytowo niskie stopy procentowe, poprawiającą się dochodowość gospodarstw domowych i pomyślne wyniki stress testu, z drugiej, ograniczenia, wynikające z rekomendacji S. Pocieszeniem może być to, że na wynik tej gry nie będziemy musieli długo czekać jeśli rynek kredytów mieszkaniowych będzie nadal pełzał, a nie rozwinie się skokowo w 2015, to będzie to znaczyć, że wygrała regulacja kosztem potencjału rynkowego. str. 6

7 NASZ SUKCES GTF liderem rynku!!! Jeśli miałbym wyspecyfikować najważniejsze czynniki, które sprawiły, że Górnośląskie Towarzystwo Finansowe GTF sp. z o.o. stało się niekwestionowanym liderem w sprzedaży kredytów gotówkowych oferowanych przez Alior Bank S.A., wskazałbym na następujące kwestie: wysoki merytoryczny i partnerski poziom współpracy pomiędzy odpowiednimi komórkami GTF i banku odpowiedzialnymi za sprzedaż, włącznie z indywidualizacją rozpatrywania wniosków kredytowych; taka forma współpracy przynosi korzyści w postaci wysokiego poziomu współczynnika konwersji (stosunek liczby wypłaconych kredytów do złożonych wniosków kredytowych), wysoki poziom znajomości oferty banku; dla osób pracujących w departamentach sprzedaży GTF oferta banku nie ma tajemnic, a agencje współpracujące z GTF mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony Departamentów Administracji Kredytowej i Wspomagania Sprzedaży; według najważniejszej dla nas oceny, jaką jest opinia agencji kredytowej, jakość pracy wspomnianych wyżej departamentów jest zdecydowanie najwyższa na rynku, przyjazny i niezawodny system internetowy (Planeta 3), podpowiadający najkorzystniejsze rozwiązania, zarówno dla kredytobiorcy, jak i dla agencji kredytowych współpracujących z GTF; korelacja korzystnych warunków kredytowych z optymalnymi warunkami wynagrodzenia dla agencji to nadrzędna zasada działania GTF, unikatowe wsparcie agencji kredytowych w postaci dostarczania tym agencjom danych kontaktowych do klientów zainteresowanych zaciągnięciem kredytu (zobacz informację o systemie SOK zamieszczoną na str. 2 niniejszego wydania Kuriera ); tylko GTF poprzez specjalistyczne własne rozwiązanie pozyskuje klientów i przekazuje ich dane do swoich biznesowych partnerów agencji kredytowych, prosprzedażowe systemy motywacyjnego wynagradzania, uzależnione od dynamiki rozwoju sprzedaży kredytów gotówkowych Alior Banku; GTF premiuje i wynagradza swoich partnerów najlepiej spośród wszystkich operatorów bankowych. Biorąc powyższe aspekty pod uwagę, oraz mając na względzie fakt, że oferta Alior Banku jest obecnie jedną z najlepszych propozycji kredytowych na rynku, wyniki GTF wydają się w pełni uzasadnione. Powtórzę, że najlepsza oferta Alior Banku w GTF to najwyższy poziom zatwierdzania, najwyższe kwoty dla kredytobiorców oraz najkorzystniejsze wynagrodzenie dla agencji kredytowych. Agencjom kredytowym, które jeszcze z GTF nie współpracują, a chciałyby się przekonać o wyższości współpracy z GTF nad współpracą z innymi operatorami, rekomenduję tylko jedno rozwiązanie należy podjąć taką próbę i wysłać wniosek kredytowy do Banku, właśnie poprzez GTF. Nic prostszego. Na Nowy Rok życzę wyłącznie sukcesów jak największej liczby klientów, najwyższych wolumenów sprzedaży, pełnej satysfakcji z uzyskiwanych dochodów. Tym samym zapraszam do współpracy z GTF. Dawid Słomian, dyrektor generalny GTF

8 ROZMOWA N A J W A Ż N I E J S Z Y JEST KLIENT Alior Bank jest jedną z najszybciej rozwijających się instytucji finansowych na polskim rynku. Kurier GTF rozmawia z Krzysztofem Czubą, wiceprezesem zarządu Alior Banku. kurier gtf 23 Całkowite przychody Alior Banku z działalności operacyjnej osiągnęły po trzech kwartałach bieżącego roku poziom ponad 1,37 mld zł (o 26% więcej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Jakie, według Pana, elementy strategii banku okazały się najskuteczniejsze? Od samego początku stawiamy na innowacyjność i technologię. Posiadamy atrakcyjne kanały obsługi klienta, naszą ofertę możemy dystrybuować w dużej sieci stacjonarnej: w oddziałach, w placówkach Alior Bank Express, w placówkach franczyzowych oraz we współpracy z brokerami finansowymi. Obsługujemy również klientów mobilnie przez telefony komórkowe, smartfony, tablety, przez internet i poprzez kanały contact center. W tym roku uruchomiliśmy prężnie rozwijający się projekt we współpracy z T-Mobile. Należy też podkreślić szeroką ofertę produktową, która jest dostępna dla każdego segmentu klienta. Zagadnieniem, do którego przywiązujemy ogromną wagę, jest także jakość obsługi klienta, którą ciągle udoskonalamy. Wszystko to miało wpływ na wyniki przychodowe banku. Szczególnie w zakresie zysku netto można mówić o pozytywnym zaskoczeniu rynku. Po trzech kwartałach mamy ponad 220 mln zł zysku netto, a przed nami jeszcze czwarty kwartał, który w bankowości jest najlepszy. Jednym z najwymowniejszych wskaźników skali działania jest liczba pozyskanych klientów. Na koniec III kwartału 2014 r. ta liczba wynosiła ok. 2,5 mln klientów, z czego ponad 2,35 mln stanowili klienci indywidualni, a pozostałą część klienci biznesowi. To imponujące liczby, ale czy w pełni satysfakcjonujące? Jesteśmy zadowoleni z aktualnej liczby klientów i utrzymywania dynamicznego tempa pozyskiwania nowych. Z produktów i usług Alior Banku na koniec III kwartału 2014 r. korzystało już 2,5 mln klientów, czyli o ponad 540 tys. więcej, niż rok wcześniej. Jednak cały czas szukamy kolejnych możliwości rozwoju banku w zakresie pozyskiwania nowych klientów. Ważnym elementem jest organiczny wzrost banku w kraju i za granicą. W zakresie ekspansji zagranicznej Alior Bank sprzedaje już swoje produkty za pomocą pośrednika na rynku niemieckim. Na rynku krajowym podejmujemy działania w celu akwizycji aktywów, którymi jesteśmy zainteresowani. Pod koniec sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na przejęcie przez Alior Bank od 1 września 2014 r. Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. św. Jana z Kęt. Niedawno Alior Bank zawarł przedwstępną umowę nabycia 97,9% akcji Meritum Banku. Cały czas rozglądamy się i badamy kolejne możliwości zakupu czy to portfeli kredytowych, czy to podmiotów. Mamy zapas kapitałowy i operacyjny. Alior Bank pozytywnie przeszedł również stress-testy w ramach Europejskiego Badania Jakości Aktywów i Testów Warunków Skrajnych, co świadczy o silnej pozycji kapitałowej banku. Ważnym elementem pozyskiwania klientów jest również współpraca z T-Mobile, dziennie otwieramy tysiąc nowych kont w T-Mobile Usługi Bankowe. Ten rok przyniósł też wyjątkowe wyróżnienie dla banku. Jury międzynarodowego konkursu Retail Banker International nagrodziło Alior Bank tytułem Najlepszy europejski bank detaliczny Po raz pierwszy w historii polski bank otrzymał tę prestiżową nagrodę. Jaki wpływ na działalność banku mają takie zaszczytne trofea? Cały czas kierujemy się naszymi zasadami, którymi są przejrzystość i prostota, uczciwość i odpowiedzialność, bezpieczeństwo i stabilność, a także przedsiębiorczość i innowacyjność. Tytuł Najlepszy europejski bank detaliczny 2014 jest kolejnym wyróżnieniem, przyznanym Alior Bankowi przez międzynarodowych i krajowych ekspertów, a także klientów. Tak znaczące i tak ważne wyróżnienia motywują nas i utwierdzają w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Mogę zapewnić, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, spodziewamy się kolejnych prestiżowych nagród, ciężko nad tym pracujemy. Wyższa kultura bankowości to podstawowe hasło reklamowe Alior Banku. Czy jednak tylko hasło, czy codzienne skrupulatnie przestrzegane zasady? Jakie zasady? Najważniejszy jest klient. Bardzo często pierwszy kontakt klienta z bankiem decyduje o tym, czy klient pozostanie str. 8

9 ROZMOWA Fot.: Alior Bank w nim, czy nie. Dlatego też od samego początku bardzo mocno inwestujemy i stawiamy na relacje z klientami. Posiadamy bardzo wysokie standardy obsługi klienta, co wielokrotnie było doceniane przez ekspertów i analityków. W naszym przekazie odwołujemy się do wizerunku XIX-wiecznego bankowca z manierami dżentelmena, nienagannie ubranego, w czarnym meloniku. Dotychczas zachowywanie z klientami bardzo dobrych i bliskich relacji było typowe dla małych firm, natomiast dla dużych banków jest to bardzo duże wyzwanie. W Alior Banku staramy się, aby relacje z klientem były bardzo dobre i bliskie, aby każdy nasz klient czuł się jak u siebie w każdym z naszych oddziałów. Jakie cele biznesowe stawia przed sobą Alior Bank? Czy uda się utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju? W najbliższych miesiącach, jeśli tylko uzyskamy niezbędne zgody NWZA, KNF oraz UOKiK, czeka nas proces fuzji z Meritum Bankiem. Szukamy kolejnych możliwości akwizycji aktywów. Stawiamy też na dalszy rozwój projektu z T-Mobile. Będziemy innowacyjni w zakresie produktów. O szczegółach będziemy na bieżąco informować rynek. Liczne własne oddziały, centra biznesowe, małe placówki pod nazwą Alior Bank Express, a także liczna sieć placówek franczyzowych. Łącznie kilkaset punktów sprzedaży. To już jedna z największych sieci sprzedaży na polskim rynku bankowym. Czy mają Państwo plany jej dalszej rozbudowy? Sieć dystrybucji Alior Banku liczyła na koniec III kwartału 2014 r. 849 placówek i była czwartą pod względem wielkości tradycyjną siecią dystrybucji w sektorze bankowym. Składała się ona ze 213 oddziałów tradycyjnych, 418 placówek partnerskich oraz 218 nowoczesnych mini-oddziałów, działających pod marką Alior Bank Express. Produkty banku oferowane są również pod marką T-Mobile Usługi Bankowe, dostarczane przez Alior Bank, dostępne za pośrednictwem sieci dystrybucji T-Mobile. Bank wykorzystuje także kanały dystrybucji oparte na nowoczesnej platformie informatycznej, obejmującej bankowość online, bankowość wirtualną, centra obsługi telefonicznej, a także bankowość mobilną. Jak już wspomniałem wcześniej, podejmujemy działania w celu akwizycji interesujących nas aktywów, co może wpłynąć również na zmiany w zakresie sieci dystrybucji. Górnośląskie Towarzystwo Finansowe, w którego magazynie ukazuje się ten wywiad, to operator bankowy specjalizujący się w dystrybucji kredytów gotówkowych poprzez niezależną sieć pośredników kredytowych. Jaką wartość daje Państwu współpraca z takim podmiotem jak GTF? Współpraca z brokerami finansowymi pozwala dotrzeć do szerszego grona klientów. Natomiast klientom daje możliwość porównania oferty kilku banków w jednym miejscu. GTF jest ważnym partnerem banku. Z dużą satysfakcją zauważyliśmy, że GTF w ostatnim czasie zwiększyło efektywność działania. Również te zmiany, które zachodzą u naszego partnera, znajdują pozytywne odzwierciedlenie w wynikach. Na szczególne podkreślenie zasługuje dobry wynik z października. Gratulujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę. Za kilka dni święta Bożego Narodzenia i koniec roku. Czas więc na refleksję, życzenia i plany na przyszłość Rok 2014 był zaskakujący, wiele się wydarzyło na rynku bankowości, ale również wewnątrz Alior Banku. Były to dobre zmiany, dlatego też ze spokojem patrzę na rok Cieszę się też, że mamy tak stabilnego partnera, jakim jest Górnośląskie Towarzystwo Finansowe. Życzę wszystkim sukcesów zawodowych i prywatnych, wytrwałości w dążeniu do obranych celów i oby ten nadchodzący rok był równie udany. Wszystkiego dobrego! 23 kurier gtf str. 9

10 INWESTYCJE ALTERNATYWNE Z O B A C Z, Weronika Aleksandra K o s m a l a J A K PŁACZE IKONA Jak powszechnie wiadomo, z nadejściem grudnia intensywność handlu zwiększa się nie do przeoczenia w prawie wszystkich gałęziach gospodarki od rynku kredytów, przez najróżniejsze inne rynki, aż po niewielki jeszcze, rodzimy rynek sztuki. kurier gtf 23 str. 10 Dla inwestorów, znudzonych wypełniającymi niemal całą długość zimowych wieczorów analizami, bez wątpienia ciekawym żartem byłoby obranie jakiegoś nierozważanego dotychczas kryterium, jak choćby lokowanie kapitału tylko w aktywa dobrze kojarzące się z zimą. Mogłyby to być na przykład akcje spółek sponsorujących skoki narciarskie, nieruchomości w alpejskich miasteczkach, wykonane dowolną techniką zimowe pejzaże, albo limitowane serie pocztowych znaczków ze stajenką. Do tego różnicującego ryzyko inwestycyjne zbioru tematycznie zalicza się oczywiście również sam święty Mikołaj, choć kupowanie komuś mikołajowego prezentu w postaci mikołajowego portretu to już jakby żart w żarcie, a więc instrument z wielu względów ryzykowny podwójnie. Chociaż brzmi to abstrakcyjnie, mikołajowy święty Mikołaj nie jest wcale nie do zdobycia, z uwagi jednak na srogi wyraz twarzy i ciemne od dymu cerkiewnych świec kolory, staroruskie ikony ze świętym Mikołajem raczej nie ucieszyłyby większości dzieci. Jako długoterminowa lokata, sztuka sakralna też niekoniecznie należy do najlepszych pomysłów, zależy to jednak w dużej mierze od jednostkowych cech każdego obiektu. Lata, kiedy na aukcjach kolekcjonerzy rozchwytywali właśnie prawosławne ikony, wydają się zdecydowanie minione, z kolei czasy, kiedy ochoczo licytowano dewocyjne obrazy katolickie, nie nastąpiły jeszcze w ogóle. Nie oznacza to jednak, że prawdziwie dobrej klasy wizerunek świętego Mikołaja nie znajdzie nabywcy za granicą, zwłaszcza za wschodnią. Na pierwszy rzut niewprawionego oka trudno, niestety, powiedzieć, która z ikon mogłaby mieć jakąś wyjątkową wartość, między innymi dlatego, że reguły, wedle których powstawały, większe znaczenie przypisywały treściom duchowym niż popisom czysto artystycznym. W związku z wagą, jaką ma w tych przedstawieniach treść, fachowo nie należy mówić o ich malowaniu, a o pisaniu czy bardziej poetycko, o malowaniu słowa. Trudno jednak ukryć, że przyzwyczajonemu do spektakularnych katolickich obrazów widzowi warstwa artystyczna ikon nie tyle nie imponuje, co wręcz wydaje się mocno mizerna, a już z pewnością jednakowa na każdej z tych ciemnych złotawych deseczek. Prostoty takich wizerunków od wieków pilnowano najróżniejszymi kanonami, ustanawianymi podczas soborów, a nawet regulacjami państwowej administracji, pierwszy wniosek, jaki się więc nasuwa, jest taki, że taka właśnie niewymyślna forma musi mieć wartość. Podczas gdy coraz bardziej intensywny rozwój sztuki zachodniej przemieniał przez lata malarstwo sakralne ze statycznych dawnych kompozycji w nabierające rozmachu sceny z udziałem muskularnych świętych w rozwianych we wszystkich kierunkach kolorowych szatach, pisanie ikon odbywało się właści- wie ciągle tak samo. Owszem, osobnicze cechy odnaleźć można prawdopodobnie w każdej, zamiast jednak poszukiwać idealnej formy, malarstwo ikonowe rozwijało się bardziej w głąb. Przekazywanie tajemnic świata wewnętrznego odbywało się głównie za pomocą symboliki, szczególnie tej dotyczącej zastosowanych kolorów, ale też osobliwego sposobu operowania światłem. Zrezygnowano również z tak znakomitego osiągnięcia sztuki, jakim jest klasyczna perspektywa, dzięki czemu na jednym obrazie często widać przedmioty pokazane swobodnie z kliku stron naraz. Ukryte krawędzie i różne zakamarki szat, które potraktowane zostałyby zgodnie z zachodnioeuropejskim instynktem ciemniejszym kolorem, pisarze ikon śmiało pokrywali jaskrawymi farbami. Dlaczego? Z uwagi na to, że cień postrzegany jest w tym języku jako odpowiednik niebytu, a celebrowane obrazy nie miały przecież przedstawiać mniej znaczącej codziennej rzeczywistości, tylko mistyczność i jasność nieziemskiego światła. Znaczenie formy, podobnie jak chronologii, jest więc w zasadzie marginalne, a poprzez rezygnację z efektownych draperii i krajobrazu starano się zwrócić uwagę na wewnętrzny ład postaci świętość i ascezę, powagę. Geometrycznie proste układy ciał, statyczne pozy, oczy nawet bez rzęs i usta zupełnie pozbawione wyrazu sprawiają wrażenie ogólnej surowości, co w założeniu ułatwiać miało kontemplację. Ikony rozumiane były jako doświadczenie duchowe, środek przemieniający, którego czytanie jest modlitwą samą w sobie. Miejscem właściwym dla całego programu opowiadanego przez poszczególne obrazy jest więc ikonostas, czyli ściana oddzielająca prezbiterium cerkwi od nawy dla wiernych. Zadaniem umieszczonych tam wizerunków ma być ukazywanie dziejących się przed ołtarzem nadprzyrodzonych zjawisk trzeba przyznać, że niewiele z tego wszystkiego zostaje, kiedy ich niewielkie wydruki oglądamy w katalogach aukcji, zazwyczaj w towarzystwie niespodziewanie niskich cen. Malarstwo ikonowe nie powinno kojarzyć się jednak całkowicie z zupełną taniością, jeśli już, to przynajmniej powinno kojarzyć się z nią częściowo. W rodzimych Desach można przecież znaleźć tego typu wizerunki dostępne już za kilkaset złotych, z kolei kiedy kilka z najcenniejszych wystawiano w 2004 roku na nowojorskiej wystawie, wartość ich ubezpieczenia wynosiła 50 milinów dolarów. Co więc ikony robią na polskim rynku i czy te przenośne ołtarzyki, które zdarza nam się znaleźć na dnie szafy, mogą ewentualnie przynieść nam jakiś zarobek? Powodzenie takiej odsprzedaży zależy głównie od jakości samego obrazu, a sam handel ikonami przechodził już w naszym kraju bardzo różne fazy. Do czasu upadku poprzedniego ustroju, prawosławne wizerunki, oferowane w upaństwowionej sieci Desa,

11 INWESTYCJE ALTERNATYWNE przywożone były przeważnie z byłego ZSRR, często w roli dobra eliminującego tak zwane ryzyko kursowe. Zdarzało się bowiem, że wypracowany za granicą zarobek nie stanowiłby w przeliczeniu na naszą walutę żadnej wartości, poszukiwano więc na rosyjskim rynku towarów łatwych w transporcie i drogich, do których zaliczyć można było tak brylanty, jak i ikony. Klientami na to drugie dobro zazwyczaj nie byli rodacy, a zamożniejsi obcokrajowcy, którzy sprzedawali ten egzotyczny towar w krajach zachodnich jeszcze drożej. Tajemnicze wizerunki świętych w dawnym nieznanym stylu syciły tamtejszych kolekcjonerów bardzo długo, wystawiano je na aukcjach w znanych brytyjskich domach aukcyjnych, a nawet w niemieckich czy też skandynawskich. Kierunek przepływu ikon utrzymywał się ze wschodu na zachód również po systemowej transformacji, dla Polski zmiany oznaczały jednak całkowity zalew najmarniejszej jakości obiektami, Święty Mikołaj, ikona nowogrodzka z 1294 roku. nielegalnie przemycanymi w pełnym bagażniku niejednej Łady. Co znakomitsze trafiały głównie dalej, do bardziej rozwiniętych krajów, do czasu aż po przeciwnej stronie wschodniej uformowała się dostatecznie bogata i chętna do zakupu prawosławnej sztuki społeczna klasa. Jak nietrudno się domyślić, taki międzynarodowy ruch w tej dziedzinie sprzyja również interesom nielegalnym, takim jak przemyt czy organizowanie różnych czarnorynkowych aukcji. Szacuje się, że w ostatniej dekadzie z samej niewielkiej Macedonii zrabowano ponad 10 tysięcy obiektów sztuki sakralnej, które, wywożone w większości przez albańskie gangi, trafiają niejednokrotnie w ręce rosyjskich oligarchów. Szczególnie więc zimą, kiedy zabytków z trudno dostępnych górskich wiosek trudno pilnować, z macedońskich cerkwi znikają czasem całe ikonostasy, ołtarze, a nawet takie elementy wyposażenia, jak zdobione świeczniki, lampy czy księgi liturgiczne. Słysząc tak zatrważające statystyki, można się tylko zastanowić, jak kompletnym brakiem odpowiedzialności jest trzymanie tak cennych dzieł w tak niepewnych warunkach otóż, nie do końca, wypada przecież zauważyć, że ikony mają jeszcze inne ważne funkcje poza zdobieniem ścian. Sztuka sakralna nie od dzisiaj dostarcza ekspertom wielu podobnych dylematów, a odpowiedź na pytanie, czy lepiej eksponować czczone do tej pory wizerunki za muzealnym szkłem, czy pozostawić je w miejscu, do którego zostały przeznaczone, z gruntu nie jest prosta. Rozważań w tym temacie nie ułatwia również wiedza o bardzo wymagającym procesie, w którym stare ikony powstawały. Zawód pisarza ikon był bowiem tak ściśle obwarowany wymogami odnoszącymi się do najszerzej pojętego trybu życia, że wykonywania tych wizerunków podejmowali się zazwyczaj prawdziwi asceci. Medytowali w odosobnieniu, dodawali do farb święconą wodę, a nawet jakieś być może płynne relikwie, zyskiem natomiast dzielili się do tego stopnia, że niewiele im w efekcie zostawało. Takie wyrzeczenia nie dotyczyły już z kolei warsztatów dziewiętnastowiecznych, które wypracowały model tak bardzo współczesny i biznesowy, że poszczególne zakłady zaczęły specjalizować się w konkretnych świętych i tak na przykład w pracowni Pawła Korina powstawały przede wszystkim obrazy z Janem Chrzcicielem Samotnikiem Pustyni, jak również wybrane dwa typy Matki Bożej. Seryjną produkcję zaczęły uzupełniać też warsztaty restaurujące, profesjonalnie postarzające ikony, albo malujące nowe obrazy na starych deskach, wyjętych nawet z wozów. Wszystko wskazywałoby na to, że podobnie jak z wieloma dziedzinami, rozwój rynku i technologii skutecznie eliminuje unikatowość, a już z pewnością wszelkie przejawy angażowania w procesy wytwórcze głębokiej duchowości. Ewentualny głód nadprzyrodzonych zjawisk zaspokoić powinna jednak podawana w marcu tego roku gazetowa rewelacja ikony w kilkunastu klasztorach Rosji i Ukrainy zaczęły z jakiegoś powodu płakać. Rozważając jako inwestycję któryś z wizerunków płaczących, trzeba mieć i tak na uwadze, że cuda przypadają zazwyczaj na dzieła dawne, a nie na późniejsze kopie. Dla zainteresowanych chyba najbardziej alternatywną z lokat bulwarowe portale przygotowały nawet internetowe relacje nie ma co prawda słowa o potencjalnych wartościach rynkowych, jest za to materiał, który to rekompensuje chyba aż z nawiązką Zobacz, jak płacze ikona!. Godne polecenia. 23 kurier gtf str. 11

12 GOŚĆ KURIERA J e s t e m jedynie iskrą R o z m a w i a ł P a w e ł Kawałek Wulkan energii i kobiecości. Współzałożycielka jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów. Właścicielka niepowtarzalnego głosu, który od ponad trzech dekad brzmi tak samo doskonale. Artystka, dla której fani są kimś więcej, niż tylko odbiorcami jej piosenek. Beata Kozidrak. kurier gtf 23 W tym roku mija 36 lat, od kiedy BAJM jest na scenie. Z tej okazji ma pojawić się płyta z największymi przebojami. Dlaczego nie na 35-lecie? Przyczyna jest prozaiczna. Kiedy świętowaliśmy 35-lecie istnienia zespołu, nie było zupełnie czasu na wydanie płyty. Graliśmy dużo koncertów w związku z jubileuszową trasą koncertową akustyczno-elektryczną. Rok jest dla nas zdecydowanie za krótki (śmiech). Od października kontynuowaliśmy trasę, jednak tym razem były to koncerty w halach. Mieliśmy więc pracowitą jesień, chociaż zawsze jest to wielka przyjemność. Zwłaszcza cieszą nas spotkania z fanami. Oni dają nam siłę do dalszego grania, a my robimy, co w naszej mocy, żeby kolejny raz zauroczyć naszą wierną publiczność. Ponad trzy dekady przebojów, niesłabnąca popularność, a na koncertach wciąż nowe twarze. Jak to się robi? Myślę, że trzeba po prostu być konsekwentnym w tym, co się robi. My tacy jesteśmy. Od lat tworzymy we własnym, rozpoznawalnym stylu. Nie tworzymy bariery pomiędzy nami a publicznością. Podczas koncertów jestem po prostu Beatą. To buduje niesamowitą więź. Chociaż lata płyną, nie spoczywamy na laurach i staramy się, aby podczas koncertów dać ludziom to, co spodziewają się zobaczyć w najlepszej, możliwej jakości. Nie tylko artystycznie, ale i technicznie. Pracujemy z wybitnymi fachowcami, którzy znają się na tym, co robią. Nie wszyscy o nich wiedzą, ale to właśnie dzięki ich pracy nasze koncerty brzmią tak, jak powinny. Można nagrywać płyty, brylować na imprezach, pokazując się tu i tam, ale to koncert jest odzwierciedleniem talentu artysty. Wtedy dzieje się prawda i ludzie to czują. Rzeczywiście, pojawiają się bardzo młodzi ludzie. To niesamowite, że młodzież słucha piosenek z Blondynki (najnowsza płyta przyp. red.), a później, zupełnie naturalnie, sięga wstecz, żeby poznać naszą historię muzyczną. Bywa, że nastolatki śpiewają z nami na koncertach Co mi Panie dasz?. W takich chwilach moje serce się raduje. I to chyba właśnie to jest dla mnie wykładnikiem fenomenu BAJM-u. Po tylu koncertach nadal ma Pani niesamowitą energię i chęci, by wychodzić na scenę. Może to wyświechtane, ale muzyka cały czas jest dla mnie bazą, jedną z ważniejszych rzeczy w życiu. Nawet kiedy czuję się zmęczona, to po krótkim odpoczynku, niezbędnym naładowaniu akumulatorów, mam w głowie mnóstwo pomysłów. Chcę znowu coś robić, coś zmieniać, poprawiać w naszych koncertach. Chcę nagrywać nowe piosenki. Muzyka to wspaniała przygoda, która mam taką nadzieję będzie trwać jeszcze długo. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że kiedyś powiedziałabym: Dość! Teraz będę odcinać kupony od tego, co zrobiłam kiedyś. Najważniejsze, żeby robić w życiu coś, co się kocha. To dewiza, której jestem wierna od zawsze. Mogę powiedzieć, że nam się udało. Jestem osobą spełnioną i szczęśliwą. Robię to co kocham, a przy tym mam z tego satysfakcję i pieniądze. Czego jeszcze można chcieć? Wiadomo nowa płyta to nowe piosenki. Jednak jestem pewien, że publiczność nie darowałaby sobie i Pani, gdyby nie wybrzmiały największe hity zespołu. Wiele śpiewa Pani od lat. Co zrobić, by nie znudzić się piosenką, wykonując ją po wielokroć? Nowe piosenki zawsze wzbudzają ciekawość w publiczności i w nas samych. Ludzie czekają na to, co skomponowaliśmy, a nas rajcuje zagranie nowego str. 12

13 GOŚĆ KURIERA Fot.: AKPA / Podlewski materiału i obserwowanie reakcji fanów. To zawsze jest fajne, ale zdaję sobie sprawę, że ludzie kochają piosenki, które dobrze znają. Przeboje, na których się wychowali, przy których się zakochiwali. Te, które często są częścią ich wspomnień mam nadzieję, że przyjemnych. Wiem, że niektóre z piosenek pomogły ludziom w życiu. Cieszę się, bo to oznacza, że nasza muzyka ma jeszcze szerszy wymiar. Co zrobić, żeby nie znudzić się piosenką? Na szczęście, mamy naprawdę dużo hitów. Kiedy odczuwam znużenie którymś z nich, po prostu wybieram inny. Za każdym razem porusza mnie fakt, że mimo upływu czasu, te piosenki wzbudzają w słuchaczach wciąż tak samo żywe, wielkie emocje. Ja jestem jedynie iskrą, która je w nich rozpala. Wspomniała Pani, że piosenki BAJM-u pomogły w życiu wielu ludziom. Teksty, które wyszły spod Pani pióra, w dużej mierze mówią o historiach niekoniecznie wesołych. Kiedy włączam Szklankę wody, wciąż mam ciarki na plecach. Skąd biorą się pomysły na te muzyczne opowieści? Jestem przekonana, że życie dostarcza nam najciekawsze historie. Nie tylko muzykom, aby mogli napisać tekst, ale wszystkim twórcom. Każdy z nas, idąc przez życie, mógłby napisać własną książkę. Czasem po koncertach przychodzą do mnie fani i rozmawiamy. Bywa, że siadamy, a oni, z bólem serca, opowiadają mi historie, które są niemal gotowymi tekstami czy wręcz scenariuszami. Bo czym jest nasze życie, jeśli nie drogą? Kiedy opisuję przeżycia tych ludzi, nie mogę owijać w bawełnę. To musi być maksymalnie proste, ale zaśpiewane z duszą, w sposób przekonujący. Tylko wtedy tekst dotrze do słuchacza i wzbudzi w nim emocje. Tak było między innymi ze wspomnianą przez pana Szklanką wody czy Prostą historią. Kiedy o czymś śpiewam, muszę wiedzieć, że to jest ważne. Jeśli kolejny raz piszę o miłości, to dlatego, żeby podkreślić wagę tego słowa. Bo właśnie ona jest istotą naszego życia. Nie pośpiech, nie jakieś za przeproszeniem pierdoły, które w międzyczasie nas absorbują. Ważne jest, żeby w życiu szukać miłości, otaczać się ludźmi, którzy szanują nas i kochają. Ci, dla których warto żyć. To właśnie jest to, o czym piszę. Niekiedy wystarczy pochylić się nad człowiekiem i zwyczajnie go wysłuchać. Często daje to lepsze efekty, niż niejedna terapia. Jakie to uczucie, gdy fani, otwierając się przed Panią, wpuszczają ją do swojego bądź co bądź bardzo intymnego świata? To niezwykłe. Czuję się wtedy osobą, którą ci ludzie w pełni zaakceptowali. Kimś, komu ufają i kogo szanują za prawdę i za pisanie o zwykłym, szarym życiu. Nie ma miejsca na zakłamanie jestem tą samą Beatą na scenie i w życiu. Oni to wyczuwają. W moich tekstach nigdy nie daję rozwiązania problemu, ale już sama opowieść o nim powoduje, że wiedzą, iż nie pozostają z problemem sami. Czasem dostaję smutne listy od młodych ludzi, naprawdę boleśnie doświadczonych przez życie. Kiedy je czytam a czytam wszystkie i nie mogę już znieść żalu i niesprawiedliwości, jakie z nich wyzierają, wtedy biorę moje zdjęcie, piszę na nim coś ważnego, co przychodzi mi do głowy i wysyłam tym osobom. Zdarzają się takie chwile, że ludzie przychodzą na koncerty z tymi właśnie zdjęciami i mówią: Beata, dzięki Tobie zrozumiałem, co jest dla mnie najważniejsze. To daje mi radość. Dzisiejszy świat jest trudny, wszystko dzieje się szybko. Ludzie się gubią, nie mogą odnaleźć swojej drogi do szczęścia. Czasem trzeba sobie pomóc. Jedni szukają wsparcia u psychologa lub psychiatry, a inni powierzają swoje problemy i historie mnie. Bywa, że największym problemem jest znalezienie pomocy i zrozumienia wśród najbliższych. Łatwiej jest zwierzyć się komuś, kto stoi z boku. Komuś obcemu. Choć patrząc przez pryzmat lat na scenie, wyśpiewanych piosenek i zagranych koncertów, nie jestem już taka obca (śmiech). 23 kurier gtf str. 13

14 NASZE SPRAWY Z FRANCZYZĄ GTF Placówki franczyzowe GTF już zawitały na Pomorze! P a w e ł Jaworski W Tczewie oraz w Malborku pojawiła się czerwona kolorystyka szyldów i reklam z hasłem przewodnim Kredyty dla Ciebie. To wskazówka, że tam właśnie działa partner Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego GTF sp. z o.o. Fot.: Cezary Borek Właściciele placówek w Tczewie i Malborku - Dorota i Jarosław Koźbiałowie z Cezarym Borkiem, dyrektorem sprzedaży i rozwoju GTF. kurier gtf 23 W najkrótszym streszczeniu celów i zasad współpracy na zasadach franczyzowych należałoby napisać: to jest przede wszystkim wyższy poziom wtajemniczenia, bliższe relacje biznesowe, wyższe standardy i wyższa rentowność prowadzenia działalności gospodarczej. Partner biznesowy zdający się na tę formę współpracy staje się partnerem GTF o najwyższym stopniu zaufania. Uzyskuje pierwszeństwo w dostępie do niestandardowych rozwiązań, najnowszych produktów, najnowocześniejszych technologii, a przede wszystkim przepływu know-how w zakresie efektywnych technik sprzedaży. Pan Jarosław Koźbiał, od niedawna partner GTF, ma już całkiem bogate, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w sektorze finansowym. Posiada także doświadczenia wyniesione z relacji franczyzowych z różnymi instytucjami finansowymi, w tym również z bankami. Decyzję o współpracy z GTF podjął więc w pełni świadomie, ważąc plusy i minusy oferty GTF. Działalności Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego przypatrywałem się już od dłuższego czasu, skoro ta firma jest obecna na rynku consumer finance od kilkunastu lat. Nie bez znaczenia były także opinie innych pośredników kredytowych, którzy posiadają długą historię współpracy z tą spółką. Informacje o rzetelności i zasadach partnerstwa zainspirowały mnie do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami współpracy, proponowanej przez GTF. Moje pierwsze wrażenia wykraczają poza str. 14

GTF KURIER 06 (09) BAROMETR STAWIAMY. O CZŁOWIEKU Wywiad z Krzysztofem Globiszem. Dr Piotr Białowolski o tendencjach na rynku consumer finance

GTF KURIER 06 (09) BAROMETR STAWIAMY. O CZŁOWIEKU Wywiad z Krzysztofem Globiszem. Dr Piotr Białowolski o tendencjach na rynku consumer finance KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 06 (09) CZERWIEC 2013 BAROMETR POKAZUJE SPADKI Dr Piotr Białowolski o tendencjach na rynku consumer finance STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ Rozmowa z Dariuszem

Bardziej szczegółowo

GTF SZTUKI KURIER 01 (04) DO PAPIEŻA MISTRZOWSKA KULTURA BANKOWOŚCI. Piotr Adamczyk

GTF SZTUKI KURIER 01 (04) DO PAPIEŻA MISTRZOWSKA KULTURA BANKOWOŚCI. Piotr Adamczyk KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 01 (04) S T Y C Z E Ń 2013 OD PAPKINA DO PAPIEŻA Piotr Adamczyk MISTRZOWSKA KULTURA BANKOWOŚCI Wywiad z Dyrektorem Departamentu Sieci Zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER KRYZYS? BANKOWOŚĆ FRANCZYZA. Dr Marek Gruchelski o polskim górnictwie. Rozmowa o strategii Getin Banku

GTF KURIER KRYZYS? BANKOWOŚĆ FRANCZYZA. Dr Marek Gruchelski o polskim górnictwie. Rozmowa o strategii Getin Banku KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO SKĄD TEN KRYZYS? Dr Marek Gruchelski o polskim górnictwie NOWOCZESNA BANKOWOŚĆ Rozmowa o strategii Getin Banku FRANCZYZA JEST WARTA ZACHODU O dobrym

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER 11 (14) BANKI? Dr Krzysztof Gołata o zaufaniu do instytucji finansowych WAŻNE KOPALNI. O współpracy GTF z Alior Bankiem

GTF KURIER 11 (14) BANKI? Dr Krzysztof Gołata o zaufaniu do instytucji finansowych WAŻNE KOPALNI. O współpracy GTF z Alior Bankiem KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO ISSN: 2300-2700 11 (14) LISTOPAD 2013 CZY WARTO KOCHAĆ BANKI? Dr Krzysztof Gołata o zaufaniu do instytucji finansowych WAŻNE PARTNERSTWO O współpracy

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER 04 (07) KWIECIEŃ BARIERA DEMOGRAFICZNA FRANCZYZA IŚĆ TAM. Dr Zbigniew Matkowski o zagrożeniach dla rozwoju Polski

GTF KURIER 04 (07) KWIECIEŃ BARIERA DEMOGRAFICZNA FRANCZYZA IŚĆ TAM. Dr Zbigniew Matkowski o zagrożeniach dla rozwoju Polski KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 04 (07) KWIECIEŃ 2013 BARIERA DEMOGRAFICZNA A PERSPEKTYWY KONWERGENCJI Dr Zbigniew Matkowski o zagrożeniach dla rozwoju Polski FRANCZYZA MARKETING

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER 02 (05) L U T Y WSTANIESZ! MEDIÓW DO TRADYCJI. rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem. rozmowa z Antonim Stadnickim, Prezesem SKOK Kopernik

GTF KURIER 02 (05) L U T Y WSTANIESZ! MEDIÓW DO TRADYCJI. rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem. rozmowa z Antonim Stadnickim, Prezesem SKOK Kopernik KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 02 (05) L U T Y 2013 NIE SIADAJ, BO NIE WSTANIESZ! rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem PRZEZ PRYZMAT MEDIÓW W JEDNYM WORKU POWRÓT DO TRADYCJI rozmowa

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER KLIENT? AKTORKA. EUROPEJCZYCY? Dr Zbigniew Matkowski o różnicach w poziomie życia. Dyr. Dariusz Polak odsłania kulisy marketingu GTF

GTF KURIER KLIENT? AKTORKA. EUROPEJCZYCY? Dr Zbigniew Matkowski o różnicach w poziomie życia. Dyr. Dariusz Polak odsłania kulisy marketingu GTF KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO CZEGO OCZEKUJE KLIENT? Dyr. Dariusz Polak odsłania kulisy marketingu GTF AKTORKA I PIOSENKARKA Izabela Trojanowska o sobie JAK SIĘ MIEWAJĄ EUROPEJCZYCY?

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER 05 (20) SZANSE ŁAMAĆ SCHEMATY DO CHIN. Dr Marek Gruchelski o drogach wyjścia z kryzysu. Maria Sadowska Wokalistka i reżyserka

GTF KURIER 05 (20) SZANSE ŁAMAĆ SCHEMATY DO CHIN. Dr Marek Gruchelski o drogach wyjścia z kryzysu. Maria Sadowska Wokalistka i reżyserka KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO ISSN: 2300-2700 05 (20) LIPIEC 2014 SZANSE DLA POLSKI Dr Marek Gruchelski o drogach wyjścia z kryzysu LUBIĘ ŁAMAĆ SCHEMATY Maria Sadowska Wokalistka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER 07 (22) BIZNESMENÓW? WYPRAWA GTF ZA BAŁTYK Relacja z integracyjnego wyjazdu do Szwecji. SŁOWNIK BIZNESOWY Nowy cykl edukacyjny Kuriera GTF

GTF KURIER 07 (22) BIZNESMENÓW? WYPRAWA GTF ZA BAŁTYK Relacja z integracyjnego wyjazdu do Szwecji. SŁOWNIK BIZNESOWY Nowy cykl edukacyjny Kuriera GTF KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO ISSN: 2300-2700 07 (22) PAŹDZIERNIK 2014 JAK POSTRZEGAMY BIZNESMENÓW? Dr Krzysztof Gołata o społecznym widzeniu środowiska biznesowego WYPRAWA

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent. WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.pl grudzień/ styczeń 2014/15 RAPORT NUMERU FMCG BRANŻA WARTA UWAGI PROGRAM MENADŻERSKI W GRUPIE EUROCASH DAJ SOBIE SZANSĘ ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas!

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! Magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 17 / zima 2014 Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? ZESKANUJ STRONĘ, ZOBACZ FILM POBIERZ DARMOWĄ

Bardziej szczegółowo

Przedpremierowa prezentacja wynalazku firmy Mokate. Święta, czyli marketingowy zawrót głowy. MŁODZiEŻ i GOSPODARKA

Przedpremierowa prezentacja wynalazku firmy Mokate. Święta, czyli marketingowy zawrót głowy. MŁODZiEŻ i GOSPODARKA Nr 3(9)/2014 MG Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim wydaniu MŁODZiEŻ i GOSPODARKA Święta, czyli marketingowy zawrót głowy Przedpremierowa prezentacja wynalazku firmy Mokate 2 grudzień 2014 Młodzież

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 7 / lato 2012 Sposób na ceny paliw Bezpieczeństwo w niepewnych czasach Agnieszka Świergiel Kompetencje przede wszystkim Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko,

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Inga Kubica-Jojczyk DELICO W poszukiwaniu nowego rynku. Jedna zamiast wielu Karta miejska ŚKUP. Janusz Jankowiak Euro przetrwa

Inga Kubica-Jojczyk DELICO W poszukiwaniu nowego rynku. Jedna zamiast wielu Karta miejska ŚKUP. Janusz Jankowiak Euro przetrwa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 6 / zima 2012 Jedna zamiast wielu Karta miejska ŚKUP Janusz Jankowiak Euro przetrwa Inga Kubica-Jojczyk DELICO W poszukiwaniu nowego rynku Czy wiesz, czym

Bardziej szczegółowo

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy,

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy, Dodatek partnerski e k s t r a bank&biznes Bankowo mamy unijny standard Placówek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest u nas już powyżej średniej w UE. Bankowców i bankomatów jeszcze brakuje D2 3 Stopy

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER OFERTY. BIZNESU Sobiesław Zasada o biznesie i sporcie. I TYGRYS Krzysztof Mroziewicz o azjatyckich gigantach NOWE PRAKTYKA SMOK

GTF KURIER OFERTY. BIZNESU Sobiesław Zasada o biznesie i sporcie. I TYGRYS Krzysztof Mroziewicz o azjatyckich gigantach NOWE PRAKTYKA SMOK KURIER GTF 2012 02 L I S T O P A D MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO NOWE OFERTY Kolejne banki w talii GTF PRAKTYKA BIZNESU Sobiesław Zasada o biznesie i sporcie SMOK I TYGRYS Krzysztof Mroziewicz

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu

Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 16 / jesień 2014 mdm for ipad Maklerska ikona mobilności Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu # nie obiecujemy, że będziesz

Bardziej szczegółowo

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 1 / lato 2010& More Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy Innowacje są jak zastrzyk Crowley Przepis na sukces business ludzie 06 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 6 (83) 2013 ISSN 1506 0977. Mini Ratka. Szybka pożyczka na świąteczne zakupy

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 6 (83) 2013 ISSN 1506 0977. Mini Ratka. Szybka pożyczka na świąteczne zakupy MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 6 (83) 2013 ISSN 1506 0977 Mini Ratka Szybka pożyczka na świąteczne zakupy 3 spis treści Foto na okładce: Archiwum; Foto: Archiwum 2013 pod znakiem innowacji

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo