DYSKRYMINACJA EKONOMICZNA KOBIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYSKRYMINACJA EKONOMICZNA KOBIET"

Transkrypt

1 DYSKRYMINACJA EKONOMICZNA KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM FORMY I ZRÓŻNICOWANIA Miasto -, listopad 2010 Jolanta Kalka 1

2 Co to jest dyskryminacja? Nie każde nierówne traktowanie, nie każda nierówność szans są dyskryminacją. Dyskryminacja: to nie uwzględnianie indywidualnych kwalifikacji i zasług, traktowanie w określony sposób jedynie z powodu przynależności grupowej. Aby określone działanie można było nazwać dyskryminacją, powinno ono być długotrwałe i systematyczne. 2

3 Dyskryminacja ekonomiczna Dyskryminacja ekonomiczna: uniemożliwianie dostępu do środków ekonomicznych; może być tożsama z dyskryminacją zawodową, alemoże także dotyczyć dostępu do innych dóbr społecznych, jak np. świadczenia socjalne. Dyskryminacja zawodowa: uniemożliwianie zajmowania pewnych stanowisk, uprawiania niektórych zawodów oraz nierówne traktowanie w środowisku pracy ze względu na przynależność do danej grupy. Ze względu na zakres i wpływ dyskryminacji na ruchliwość społeczną, rozumianą jako przemieszczanie się na drabinie statusu społecznego, można wyodrębnić: dyskryminację pełną dyskryminację częściową 3

4 Dyskryminacja ekonomiczna dyskryminacja pełna: całkowite wyłączenie osoby (grupy) od szans awansu społecznego; dyskryminacja częściowa,którapojawiasię wtrzechformach: 1) jako zamknięcie szans awansu na pozycje najwyższe: istnieje pułap możliwych osiągnięć dla danej grupy 2) jako segregacja zawodowa: tworzenie barier dostępu przedstawicieli określonych grup do pewnych zawodów 3) jako zamknięcie lub ograniczanie dla przedstawicieli określonych grup ważnych kanałów ruchliwości społecznej. 4

5 Autodyskryminacja Dyskryminacja nie musi być uświadomiona przez jednostki lub grupy dyskryminowane. Autodyskryminacja: oznacza akceptację własnej sytuacji przez nieświadome dyskryminacji osoby lub grupy, a w następstwie tego odpowiednie do niej ograniczanie swoich aspiracji. Subiektywnepoczuciedyskryminacjiniewystarcza,abyuznać daną grupę za dyskryminowaną. 5

6 Kobiety na mazowieckim rynku pracy Aktywność zawodowa lata Miasto 39% 14% 46% 37% 16% 47% lata Miasto 80% 7% 13% 69% 11% 20% lata Miasto 84% 6% 10% 74% 9% 17% lata Miasto 81% 8% 11% 75% 8% 17% lat Miasto 51% 7% 42% 43% 8% 49% Pracujące Bezrobotne Bierne zawodowo 6

7 Kobiety na mazowieckim rynku pracy Zróżnicowania dostępu do rynku pracy kobiet mieszkających w ch Aktywność zawodowa lata 48% 13% 38% 32% 15% 53% lata 86% 2% 12% 73% 13% 13% lata 89% 4%7% 79% 7% 13% lata 86% 7% 7% 76% 9% 15% lat 58% 6% 36% 42% 8% 50% Pracujące Bezrobotne Bierne zawodowo 7

8 Kobiety na mazowieckim rynku pracy Aktywność zawodowa a poziom wykształcenia Wykształcenie Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe (%) 17 (N=1036) (N=933) Miasta ogółem (N=2029) (N=971) 8

9 Kobiety na mazowieckim rynku pracy Aktywność zawodowa a poziom wykształcenia Miasta ogółem Miasta ogółem Aktywność zawodowa Podstawowe 25% 20% 55% 28% 15% 57% Zasadnicze zawodowe 63% 7% 30% 65% 8% 26% Miasta ogółem Miasta ogółem Średnie Wyższe 64% 10% 26% 63% 11% 26% 88% 5% 8% 88% 5% 7% Pracujące Bezrobotne Bierne zawodowo

10 Społeczne role kobiet Ocena konieczności opieki matki nad dzieckiem do trzeciego roku życia W jakim stopniu zgadza się Pani ze stwierdzeniem, że do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia matka powinna przebywać z nim w domu? 28% 32% 30% 34% Zdecydowanie się zgadzam 35% 39% 37% 44% Zgadzam się 22% 6% 9% (N=1036) 15% 2% 12% (N=993) 19% 4% 10% Miasta ogółem (N=2029) 13% 2% 7% (N=971) Nie zgadzam się Zdecydowanie nie zgadzam się Trudno powiedzieć 10

11 Społeczne role kobiet Pozycja kobiety pracującej zawodowo Jak Pani myśli, czy w naszym społeczeństwie są bardziej szanowane: 73% 65% 69% 56% kobiety pracujące zawodowo 2% 18% 1% 28% 2% 23% 3% 35% gospodynie domowe, kobiety niepracujące zawodowo nie ma różnicy 7% 6% 7% Miasta ogółem 6% Trudno powiedzieć 11

12 Społeczne role kobiet Praca czy dom? Skłonność do wycofania się z rynku pracy Czy zrezygnowałaby Pani z pracy zawodowej na rzecz zajęcia się w większym stopniu domem i wychowaniem dzieci, gdyby Pani mąż (partner) zarabiał wystarczająco na utrzymanie rodziny na zadowalającym poziomie? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć w całej badanej grupie w grupie kobiet pracujących (%) (%) (N=1036) (N=804) (N=993) Miasta ogółem (N=2029) Miasta ogółem (N=1446) (N=971) (N=606)

13 Społeczne role kobiet Odwrócenie ról Czy chciałaby Pani, żeby Pani mąż (partner) zrezygnował(a) z pracy zawodowej, gdyby Pani zarabiała wystarczająco na utrzymanie rodziny na zadowalającym poziomie? (N=1036) 7% 10% (N=993) 6% 7% Miasta ogółem (N=2029) 7% 8% (N=971) 9% 11% Zdecydowanie tak Raczej tak 31% 38% 34% 32% Raczej nie 49% 38% 44% 39% Zdecydowanie nie 3% 11% 7% 8% Trudno powiedzieć 13

14 Społeczne role kobiet Praca jako wartość w życiu codziennym Ludzie kierują się różnymi wartościami w życiu. Z podanej listy proszę wskazać 5wartości, które uważa Pani za najważniejsze w swoim codziennym życiu Miasto 84% 85% 83% 63% 65% 63% 46% 45% 54% 36% 31% 38% 48% 49% 46% 46% 53% 45% 39% 44% 36% 24% 18% 24% 31% 36% 22% Szczęście rodzinne Zachowanie dobrego zdrowia Praca zawodowa Grono przyjaciół Uczciwe życie Spokój Szacunek innych ludzi Wykształcenie Wiara religijna 58% 61% 59% 51% 50% 59% 48% 48% 49% 48% 49% 47% 42% 46% 38% 38% 39% 35% 28% 22% 31% 21% 22% 18% 83% 85% 83% Ogółem Kobiety aktualnie pracujące które byłyby skłonne zrezygnować z pracy, gdyby mąż/partner miał odpowiednie dochody Kobiety aktualnie pracujące które nie byłyby skłonne zrezygnować z pracy, gdyby mąż/partner miał odpowiednie dochody 14

15 Społeczne role kobiet Praca jako wartość w życiu codziennym Ludzie kierują się różnymi wartościami w życiu. Z podanej listy proszę wskazać 5wartości, które uważa Pani za najważniejsze w swoim codziennym życiu 24% 23% 26% 8% 6% 9% 10% 10% 8% 6% 8% 5% 6% 5% 7% 3% 3% 2% 3% 1% 4% Wolność głoszenia własnych poglądów Dobrobyt, bogactwo Kontakt z kulturą Pomyślność ojczyzny Życie pełne przygód i wrażeń Możliwość udziału w demokratycznym życiu społeczno-politycznym Sukces, sława Miasto 8% 8% 9% 7% 5% 9% 5% 5% 5% 3% 2% 2% 17% 17% 18% 15% 15% 13% 14% 13% 14% Ogółem Kobiety aktualnie pracujące które byłyby skłonne zrezygnować z pracy, gdyby mąż/partner miał odpowiednie dochody Kobiety aktualnie pracujące które nie byłyby skłonne zrezygnować z pracy, gdyby mąż/partner miał odpowiednie dochody 15

16 Poczucie dyskryminacji Jak Pani sądzi, czy obecnie w Polsce żyje się lepiej mężczyznom czy kobietom? (N=1036) (N=993) Miasta ogółem (N=2029) (N=971) 55% 45% 50% 45% Lepiej mężczyznom niż kobietom 31% 40% 35% 43% Tak samo mężczyznom i kobietom 3% 10% 2% 12% 3% 11% 4% 9% Lepiej kobietom niż mężczyznom Trudno powiedzieć 16

17 Poczucie dyskryminacji Czy, Pani zdaniem, kobiety w Polsce są dyskryminowane, tzn. czy, ogólnie rzecz biorąc, mają gorsze szanse, możliwości w życiu niż mężczyźni, czy też nie? (N=1036) (N=993) Miasta ogółem (N=2029) (N=971) 25% 16% 20% 14% Zdecydowanie tak 38% 35% 37% 34% Raczej tak 24% 7% 6% 28% 11% 10% 26% 9% 8% 27% 17% 8% Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć 17

18 Poczucie dyskryminacji Czy, Pani zdaniem, kobiety w Polsce są dyskryminowane, tzn. czy, ogólnie rzecz biorąc, mają gorsze szanse, możliwości w życiu niż mężczyźni, czy też nie? W Warszawie poczucie dyskryminacji kobiet w Polsce rośnie wraz z wykształceniem, wpozostałych ch odsetek wskazań jest prawie wyrównany: w Warszawie uważa, że kobiety są dyskryminowane: 52% respondentek z wykształceniem poniżej średniego, 63% z wykształceniem średnim, 66% zwykształceniem wyższym; w pozostałych ch sądzi, że kobiety są dyskryminowane: 54% respondentek z wykształceniem poniżej średniego, 49% z wykształceniem średnim, 51% zwykształceniem wyższym; najmłodsze respondentki (18-24 lata) są mniej krytyczne (wiele z nich jeszcze nie pracuje i nie ma dzieci) 42% mieszkanek miast i 37% mieszkanek wsi jest zdania, że kobiety w Polsce są dyskryminowane w grupie kobiet starszych (25 +) odsetki respondentek uważających, że kobiety w Polsce są dyskryminowane mieszczą się w granicach: 56% - 63% w ch oraz 48% - 54% na wsi. 18

19 Proces rekrutacyjny Subiektywne poczucie dyskryminacji Czy, Pani zdaniem, kobieta w POLSCE, mająca takie same kwalifikacje (wykształcenie i doświadczenie zawodowe) jak mężczyzna ma w porównaniu z mężczyzną: (N=1036) 1% 4% (N=993) 1% 3% Miasta ogółem (N=2029) 1% 4% (N=971) 1% 4% dużo większe szanse na znalezienie pracy trochę większe szanse na znalezienie pracy 31% 36% 34% 37% takie same szanse na znalezienie pracy 43% 36% 40% 38% trochę mniejsze szanse na znalezienie pracy 13% 7% 14% 10% 13% 8% 12% 8% dużo mniejsze szanse na znalezienie pracy Trudno powiedzieć 19

20 Proces rekrutacyjny Osobiście doznane praktyki dyskryminacyjne Zadawanie pytań osobistych podczas rozmów kwalifikacyjnych 24% 16% 20% 12% Oferty pracy dostępne tylko dla mężczyzn 9% 14% 12% 11% Odmowa przyjęcia do pracy ze względu na starszy wiek 7% 8% 7% 6% Odmowa przyjęcia do pracy ze względu na młody wiek Żądanie pracodawcy od przyszłej pracownicy zaświadczenia o braku ciąży lub podpisania deklaracji o czasowej rezygnacji z macierzyństwa 5% 5% 5% 4% 5% 4% 4% 3% Odmowa przyjęcia do pracy ze względu na płeć 3% 4% 4% 4% N=1036 N=933 Ogółem N=2029 ogółem N=971 20

21 Wynagrodzenie za pracę na tym samym stanowisku Wymiar subiektywny Czy dziś w POLSCE, w porównaniu z mężczyzną, kobieta pracująca na takim samym stanowisku jak mężczyzna i posiadająca takie same kwalifikacje jak mężczyzna zarabia w porównaniu z mężczyzną: dużo mniej trochę mniej tyle samo, co mężczyzna trochę więcej dużo więcej Trudno powiedzieć Miasta ogółem Wymiar obiektywny Praktyki dyskryminacyjne osobiście doznane Niższe wynagrodzenie kobiet za pracę na takim samym stanowisku co mężczyźni 18% 10% 14% 6% (%) N=1036 N=933 Ogółem N=2029 ogółem N=971 21

22 Utrata pracy Wymiar subiektywny Czy Pani zdaniem kobieta w POLSCE pracująca na takim samym stanowisku jak mężczyzna i posiadająca takie same kwalifikacje jak mężczyzna, jest w porównaniu z mężczyzną: (N=1036) 14% (N=993) 12% Miasta ogółem (N=2029) 13% (N=971) 10% zdecydowanie bardziej zagrożona utratą pracy 34% 26% 30% 27% trochę bardziej zagrożona utratą pracy tak samo zagrożona trochę mniej zagrożona utratą pracy 42% 50% 46% 51% zdecydowanie mniej zagrożona utratą pracy Trudno powiedzieć 1% 1% 8% 1% 1% 10% 1% 1% 9% 8% 3% 22

23 Utrata pracy Wymiar obiektywny Praktyki dyskryminacyjne osobiście doznane Zwalnianie kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim 6% 4% 5% 3% Zwalnianie kobiet wracających do pracy po urlopie wychowawczym 4% 4% 4% 3% Zwalnianie kobiet w pierwszej kolejności w przypadku zwolnień grupowych 3% 3% 3% N=1036 N=933 Ogółem N=2029 2% ogółem N=971 23

24 Szanse na awans i dostępność stanowisk kierowniczych dla kobiet Wymiar subiektywny Jak Pani sądzi, czy w POLSCE kobieta pracująca na takim samym stanowisku jak mężczyzna i posiadająca takie same kwalifikacje jak mężczyzna, ma w porównaniu z mężczyzną: (N=1036) (N=993) Miasta ogółem (N=2029) (N=971) 2% 1% 3% 1% 2% 1% 4% 2% dużo lepsze szanse na awans zawodowy 24% 38% 31% 43% trochę lepsze szanse na awans zawodowy ani lepsze, ani gorsze szanse na awans zawodowy 50% 37% 44% 34% trochę gorsze szanse na awans zawodowy dużo gorsze szanse na awans zawodowy 17% 5% 12% 9% 14% 7% 8% 9% Trudno powiedzieć 24

25 Szanse na awans i dostępność stanowisk kierowniczych dla kobiet Wymiar obiektywny Praktyki dyskryminacyjne osobiście doznane: 16% 12% Trudniejszy awans kobiet w miejscu pracy przy takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu jak mężczyźni 7% 3% Awans tylko do pewnego poziomu (ograniczone możliwości awansu) 13% 7% 10% 4% N=1036 N=933 Ogółem N=2029 ogółem N=971 25

26 Szanse na awans i dostępność stanowisk kierowniczych dla kobiet Zróżnicowania w ch ze względu na status zawodowy respondentek Trudniejszy awans kobiet w miejscu pracy przy takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu jak mężczyźni Wyżsi urzędnicy, kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel 63% 81% 51% 75% 54% 74% 18% 18% 9% 10% 18% 8% 30% 18% 17% 8% 29% 17% osobiście doznane znane pośrednio niewskazane osobiście doznane znane pośrednio niewskazane osobiście doznane znane pośrednio niewskazane w grupie kobiet mieszkających w Warszawie w grupie kobiet mieszkających w pozostałych ch woj. mazowieckiego 26

27 Szanse na awans i dostępność stanowisk kierowniczych dla kobiet Zróżnicowania w ch ze względu na status zawodowy respondentek Trudniejszy awans kobiet w miejscu pracy przy takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu jak mężczyźni Pracownicy biurowi 74% 65% Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 84% 74% Pracownicy przy pracach prostych 77% 71% 18% 17% 12% 13% 11% 14% 12% 5% 9% 9% 20% 15% osobiście doznane znane pośrednio niewskazane osobiście doznane znane pośrednio niewskazane osobiście doznane znane pośrednio niewskazane w grupie kobiet mieszkających w Warszawie w grupie kobiet mieszkających w pozostałych ch woj. mazowieckiego 27

28 Efekt macierzyństwa Praktyki dyskryminacyjne: Przesunięcie do gorszej pracy/pomijanie przy awansach z powodu korzystania z urlopu macierzyńskiego. Przesunięcie do gorszej pracy/pomijanie przy awansach z powodu korzystania z urlopu wychowawczego. Nieprzestrzeganie przepisów o ochronie kobiet w ciąży. Nieprzestrzeganie przepisów przysługujących pracownicom w związku z wychowywaniem dzieci. Zwalnianie kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim. Zwalnianie kobiet wracających do pracy po urlopie wychowawczym. 28

29 Efekt macierzyństwa Kobiety mające dzieci Liczba praktyk dyskryminacyjnych związanych z macierzyństwem, których respondentka doświadczyła osobiście Miasta ogółem N=666 N=692 N=1358 N=707 Jedna 8% 10% 9% 6% Dwie 5% 4% 5% 2% Trzy i więcej 5% 2% 4% 2% Żadnej z tych sytuacji osobiście nie doświadczyła 81% 84% 82% 90% Kobiety aktualnie pracujące i mające dzieci Liczba praktyk dyskryminacyjnych związanych z macierzyństwem, których respondentka doświadczyła osobiście Miasta ogółem N=525 N=478 N=1002 N=471 Jedna 10% 10% 10% 7% Dwie 5% 4% 4% 3% Trzy i więcej 5% 2% 4% 2% Żadnej z tych sytuacji osobiście nie doświadczyła 80% 84% 82% 89% 29

30 Efekt macierzyństwa Zasięg osobiście doświadczonych praktyk dyskryminacyjnych związanych z macierzyństwem Kobiety aktualnie pracujące i mające dzieci (N=666) (N=692) Miasta ogółem (N=1358) (N=707) 20% 16% 18% 11% Tak, osobiście doświadczyła przynajmniej jednej z nich 80% 84% 82% 89% Nie, nie doświadczyła żadnej z nich 30

31 wskaźniki dyskryminacji Praktyki dyskryminacyjne osobiście doznane Gorsze warunki pracy kobiet w zakresie np. rodzaju podpisywanych umów, czasu ich trwania. Zawyżanie wymagań, stawianie większych wymagań kobietom niż mężczyznom na tych samych stanowiskach. Trudniejszy dostęp do szkoleń niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Zatrudnianie kobiet przy pracach im wzbronionych. Zaniżanie wymagań wobec kobiet, traktowanie ulgowo, z przymrużeniem oka. N=1036 N=933 Ogółem N=2029 ogółem N=971 4% 5% 5% 3% 5% 4% 5% 2% 4% 3% 4% 1% 3% 3% 3% 2% 4% 3% 3% 2% Molestowanie seksualne kobiet w miejscu pracy. 3% 1% 2% 1% 31

32 Skala doświadczanej dyskryminacji Na podstawie listy 22 praktyk dyskryminacyjnych Sytuacje dyskryminacyjne których respondentka doświadczyła osobiście (z listy 22 sytuacji) N=1036 N=993 Miasto Miasta ogółem N=2029 Aktualnie pracujące N=804 N=642 Ogółem N=971 Aktualnie pracujące N=606 Jedna sytuacja 19% 14% 16% 21% 14% 11% 12% Dwie 10% 9% 9% 10% 10% 7% 8% Trzy 5% 5% 5% 5% 6% 5% 5% Cztery 5% 3% 4% 4% 3% 2% 2% Pięć 4% 3% 4% 5% 4% 2% 1% Sześć i więcej 6% 5% 6% 8% 4% 2% 2% Nie doświadczyła ani jednej z 22 wymienionych 51% 60% 55% 46% 59% 71% 69% 32

33 Skala doświadczanej dyskryminacji Sytuacje dyskryminacyjne których respondentka doświadczyła osobiście (z listy 22 sytuacji) MIASTO WIEŚ Średnia 1,53 1,19 1,36 1,45 0,78 0,80 N=1036 N=993 Miasta ogółem N=2029 Pracujące N=804 ogółem N=971 Pracujące N=606 33

34 Podsumowanie Najważniejsze czynniki dyskryminacji ekonomicznej kobiet: krótki czas pracy macierzyństwo (element autodyskryminacji) skłonność do wycofania się z rynku pracy (element autodyskryminacji) niższe płace utrudniony dostęp do stanowisk kierowniczych i do awansu zawodowego. Najbardziej dyskryminowane czują się kobiety wykształcone mieszkające w Warszawie. 34

35 DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ 35

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

Projektodawca: WYG Consulting Sp. z o. o.

Projektodawca: WYG Consulting Sp. z o. o. 91 NOWYCH FIRM projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatów południowozachodniej części województwa dolnośląskiego pozostających bez pracy, w szczególnej sytuacji na rynku pracy Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu

Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy województwa mazowieckiego Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Równościowa polityka

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Barbara Badora. Listopad 2010

Barbara Badora. Listopad 2010 Czy istnieją zawody męskie i kobiece i czy kobieta może być szefem? Zjawisko segregacji zawodowej kobiet w poszczególnych podregionach Listopad 2010 Barbara Badora Zjawisko segregacji zawodowej kobiet

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja osób po 45 roku życia na rynku pracy opinie i doświadczenia

Dyskryminacja osób po 45 roku życia na rynku pracy opinie i doświadczenia Dyskryminacja osób po 45 roku życia na rynku pracy opinie i doświadczenia Luty 2011 Beata Roguska Wykształcenie badanych 41% 39% 22% 26% 24% 2 15% 10% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe 2 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA

SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA Polki od wielu lat starają się zaistnieć na rynku pracy. Dokładają wszelkich starań, by dowieść, że są tak samo kompetentnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/28/2013 KOBIETA PRACUJĄCA

Warszawa, marzec 2013 BS/28/2013 KOBIETA PRACUJĄCA Warszawa, marzec 2013 BS/28/2013 KOBIETA PRACUJĄCA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Kobiety na warszawskim rynku pracy. Kobiety na warszawskim rynku pracy. Warszawa, 18 kwietnia 2011r.

Kobiety na warszawskim rynku pracy. Kobiety na warszawskim rynku pracy. Warszawa, 18 kwietnia 2011r. Kobiety na warszawskim rynku pracy Liczba osób zamieszkujących Warszawę, w tym kobiety Na dzień 31.12.2010 r. w Warszawie było 930 tys. kobiet, które stanowiły 54,1 % wszystkich mieszkańców. Na 100 męŝczyzn

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629 - - 69, 628-3 - 04 693-46 - 92, 625-6 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629 - - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie polityka równości szans płci

Szkolenie polityka równości szans płci Szkolenie polityka równości szans płci w ramach projektu pt. Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim Równość szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Równość szans i zasada niedyskryminacji. Akademia aktywności RPLD /16

Równość szans i zasada niedyskryminacji. Akademia aktywności RPLD /16 Równość szans i zasada niedyskryminacji Akademia aktywności RPLD.08.02.01-10-0028/16 1 Kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz równość szans kobiet i

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

, , MOBILNOŚĆ W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ WARSZAWA, MARZEC 95

, , MOBILNOŚĆ W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ WARSZAWA, MARZEC 95 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Kod województwa Kod Koordynatora Kod Ankietera Kod ankiety Dzień dobry! Nazywam się...i jestem ankieterem/ankieterką firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku z Kutna. ASM przeprowadza obecnie badanie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań)

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań) Aktywność zawodowa kobiet, ich doświadczenia menedżerskie oraz opinie o przygotowaniu absolwentów szkół do pełnienia ról menedżerskich lub prowadzenia firmy Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Aktywność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Strzyżów 2011 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16 ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP.08.02-00-02-0028/16 termin realizacji 01.03.2017 r. 31.01.2018 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Rynek

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości dr Anna Jawor-Joniewicz Jasionka, 20 września 2012 r. Podstawowe pojęcia Płeć Biologiczna (ang. sex) Kulturowa (ang. gender)

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak. Warszawa, listopad 2010

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak. Warszawa, listopad 2010 BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Warszawa, listopad 2010 Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak 1 Bezrobotne według definicji bezrobocia Odsetek wśród ogółu badanych: 13 9 7 N = 378 N = 263 N

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU ...... (oznaczenie pracodawcy) INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 94 1 k.p., udostępniam pracownikom zatrudnionym w tekst przepisów

Bardziej szczegółowo

Wyniki PIAAC w Polsce

Wyniki PIAAC w Polsce Wyniki PIAAC w Polsce Maja Rynko, IBE Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC Warszawa, 8 października 2013 Podstawowe wyniki PIAAC Jaki poziom umiejętności

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Szczecin 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy

obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy Edward Dolny obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy VII VI V IV III II I Czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Źródła prawa pracy

Rozdział I. Źródła prawa pracy Kodeks pracy Rozdział I. Źródła prawa pracy Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy Hierarchia źródeł prawa pracy (art. 9 1 KP) Kodeks pracy przepisy innych ustaw przepisy aktów wykonawczych postanowienia

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r.

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Agenda Różnorodność założenia i idea Różnorodność bariery Różnorodność korzyści

Bardziej szczegółowo

Kobiety i praca. Czarno na białym

Kobiety i praca. Czarno na białym Kobiety i praca. Czarno na białym Babę zesłał Bóg. Raz mu wyszedł taki cud! Historia vitae magistra est! Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da! Jeśli chcesz, by zostało coś powiedziane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 212 ROK LEGNICA, 2 KWIETNIA 213 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 21 r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Szczecin 2011 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE KOBIET A ICH SYTUACJA NA RYNKU PRACY. Redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE KOBIET A ICH SYTUACJA NA RYNKU PRACY. Redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE KOBIET A ICH SYTUACJA NA RYNKU PRACY Redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIALI Grażyna Firlit-Fesnak - METODOLOGIA BADAŃ 1.1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w projektach PO KL

Zasada równości szans w projektach PO KL Zasada równości szans w projektach PO KL Warszawa, 11 kwietnia 2011 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Słownik GENDER Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Zasady zatrudniania pracowników ośrodka pomocy społecznej 1.1. Obowiązujące przepisy 1.2. Rodzaje stanowisk w jednostce 1.2.1. Stanowiska pomocnicze

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

" Równość płci" w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

 Równość płci w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu " Równość płci" w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Konferencja Bogusława Niewęgłowska Społeczna odpowiedzialność według specjalistów zarządzania i ekonomistów Milton Friedman uważa, że odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Małgorzata Joanna Adamczyk Kolegium MISH UW Collegium Invisibile m.adamczyk@ci.edu.pl Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Ewolucja czy rewolucja? Zdobywanie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Raport został sporządzony na podstawie badań własnych Centrum Szkoleniowego LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior na grupie 132 osób, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

5. Przepisy 1 4 nie naruszają przepisów art Rozdzia II. Podstawowe zasady prawa pracy

5. Przepisy 1 4 nie naruszają przepisów art Rozdzia II. Podstawowe zasady prawa pracy DZIA I Rozdzia II 2. Porozumienie, o którym mowa w 1, zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie

Bardziej szczegółowo

Wstęp dra Sławomira Czapnika nt. praw kobiet

Wstęp dra Sławomira Czapnika nt. praw kobiet Wstęp dra Sławomira Czapnika nt. praw kobiet Badanie wykonane przez Federację Młodych Socjaldemokratów w Opolu i Forum Równych Szans i Praw Kobiet wykazało, że kobiety na Opolszczyźnie muszą zmagać się

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia W najnowszych badaniach ustalaliśmy, jakie relacje panują między pracodawcą a pracownikami. Jak czują się Polacy w firmach, w których pracują?

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja zawodowa osób w wieku 45+ opinie i doświadczenia pracodawców województwa lubelskiego

Dyskryminacja zawodowa osób w wieku 45+ opinie i doświadczenia pracodawców województwa lubelskiego Dyskryminacja zawodowa osób w wieku 45+ opinie i doświadczenia pracodawców województwa lubelskiego Luty 2011 Magdalena Gwiazda Czy, Pana(i) zdaniem, w Polsce, jakieś grupy wiekowe są dyskryminowane przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

, , ASPIRACJE ZAWODOWE KOBIET A ŻYCIE RODZINNE WARSZAWA, STYCZEŃ 97

, , ASPIRACJE ZAWODOWE KOBIET A ŻYCIE RODZINNE WARSZAWA, STYCZEŃ 97 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA WYNAGRODZEŃ W 2017 ROKU

PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA WYNAGRODZEŃ W 2017 ROKU 12.02.2018 Informacja prasowa portalu PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA WYNAGRODZEŃ W 2017 ROKU Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE Moduł III Kobiety wiejskie na rynku pracy Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy Prof. dr hab. ElŜbieta Psyk - Piotrowska Plan Cel badań, zakres

Bardziej szczegółowo

Polacy o wierze i Kościele

Polacy o wierze i Kościele IMAS International Polacy o wierze i Kościele Wrocław, luty/marzec 2009 Doceniamy ważność Kościoła katolickiego i darzymy go zaufaniem. Widzimy działania charytatywne Kościoła a niemalże połowa z nas chce

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach - http://www.pup.gorlice.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 6 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku Strzyżów 2010 r. Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/31/2013 RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI?

Warszawa, marzec 2013 BS/31/2013 RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI? Warszawa, marzec BS/31/ RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW 1. Jakie są największe atuty gminy? (proszę podać 2. Co zaliczy Pan(-i) do słabych stron gminy? (proszę podać 3. Jakie problemy najbardziej uwidaczniają się w gminie? (proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej?

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Jak mierzyć lukę płacową? Warszawa, 26 marca 2014 r. Obowiązujące prawo - Konstytucja Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Ankieta diagnostyczna dla potrzeb opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Sokołów Podlaski

Ankieta diagnostyczna dla potrzeb opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Sokołów Podlaski Ankieta diagnostyczna dla potrzeb opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Sokołów Podlaski Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU Analiza sporządzona zgodnie z: - 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Piotr Michoń Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Piotr Michoń Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Dyskryminacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy Piotr Michoń Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych Rok 2011 Współczynnik

Bardziej szczegółowo

Starosta Pułtuski za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Starosta Pułtuski za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku ... miejscowość, data Starosta Pułtuski za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku W N I O S E K O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE CZĘŚĆ I Wypełnia osoba zainteresowana 1. Imię i nazwisko..

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE BYDGOSKIE ŻŁOBKI PLUS

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE BYDGOSKIE ŻŁOBKI PLUS REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE BYDGOSKIE ŻŁOBKI PLUS I. Postanowienia ogólne 1. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau

WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau CZYM JEST DYSKRYMINACJA? Sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie Aneks Nr 1 z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie dotyczy: 1. Równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Równość szans kobiet i mężczyzn jest jednym z elementów szerszej kwestii równości szans, których przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Ludność według ekonomicznych grup wieku: Współczynnik feminizacji

Ludność według ekonomicznych grup wieku: Współczynnik feminizacji Źródłem informacji opracowania z zakresu sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim są dane pochodzące z badań i zasobów danych Głównego Urzędu Statystycznego, tj. z Badania Aktywności

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 40/2016 ISSN 2353-5822 Dobroczynność w Polsce Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 147/2015 ISSN 2353-5822 Sytuacja zawodowa Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo