Systemy operacyjne ćwiczenia 1 procesy, wątki, polecenia UNIXa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy operacyjne ćwiczenia 1 procesy, wątki, polecenia UNIXa."

Transkrypt

1 Systemy operacyjne ćwiczenia 1 procesy, wątki, polecenia UNIXa. 1. Na ćwiczeniach będziemy: pisać skrypty powłoki UNIXa (tcsh, bash, Perl), programować w C (pierwsze 6-8 zajęć), Javie, i Adzie (kolejne 6-7 zajęć). Javę (SDK 6) można ściągnąć z sieci ze stron Natomiast Adę (kompilator GNAT) ze strony C: program przykład.c Kompilacja: gcc przyklad.c o przyklad Uruchomienie:./przyklad Do siebie można przekopiować plik przez wget 2. System współbieżny (concurrent) to taki w którym wiele programów (lub, ogólniej, zadań) może wykonywać się równocześnie na jednym komputerze. Może być to realizowane na dwa sposoby: możemy mieć do czynienia z wieloma procesorami, na których programy wykonują się faktycznie równocześnie (może być wiele procesorów w jednym komputerze), i wtedy mówimy o systemie równoległym (parallel) lub z iluzją równoległości polegającą na tym, że system operacyjny często przełącza kontekst (ang. context switch) pomiędzy wykonującymi się programami. Mechanizm ten nazywa się multitasking. Z punktu widzenia programowania (przynajmniej na użytek tych zajęć) nie będzie dla nas istotne, czy mamy równoległość, czy nie. Mamy współbieżność, i tyle. 3. W poprzednim punkcie wspomniałem o wielu programach czy zadaniach (tasks). Działające zadania mogą być procesami (ang. process) lub wątkami (ang. thread). Procesy mają osobną od siebie przestrzeń adresową w pamięci (gwoli prawdy pamięć procesów jest rozłączna, gdy procesy wykonują się w trybie użytkownika, mogą być także w trybie jądra, w czasie gdy wykonują wywołania systemu operacyjnego, wtedy mają dostęp do całej pamięci) i osobne otwarte pliki (w UNIXIE każdy proces ma tzw tablicę deskryptorów otwartych plików, deskryptory w różnych procesach mogą wskazywać na ten sam plik, nawet dwa różne deskryptory w tym samym procesie mogą wskazywać na ten sam plik, patrz rysunki na Wątki natomiast współdzielą przestrzeń adresową i tablicę otwartych plików. Procesy i wątki tworzą układ hierarchiczny, tzn każdy proces zawiera pewną ilość wątków. Na maszynie wieloprocesorowej wątki w ramach jednego procesu mogą być przydzielone na różne procesory. W Windowsie można to obejrzeć wątki przez TaskManager->Processes i wybrać w View->Select Columns opcję Thread Count. Więcej danych można zaobserwować przez Process Explorera. W Linuxie/Unixie wpisując top dostaniemy listę procesów z których każdy ma unikatowy identyfikator PID. Jeśli wpiszemy top T to dostaniemy listę wątków (na elfie może być out of memory) z których dwa mogą mieć ten sam PID jeśli należą do tego samego procesu. To samo można zrobić operacją ps (spróbować ps -Tfe sort more, ps -fe sort more). 4. Zarządzanie wątkami: wątki to mechanizm zaimplementowany w systemie operacyjnym. W różnych językach programowania są różne API pozwalające programistom uruchamiać wątki i zarządzać nimi. Np. dla C++ jest wiele takich

2 obiektowych API (choć nie ma jednego standardowego), z kolei dla C pod UNIXEM mamy standard POSIX. W Javie podstawowym API jest klasa Thread i interfejs Runnable. W Adzie jest to mechanizm tasków. 5. Przykład w Javie: Wątek to obiekt klasy Thread. Własne wątki (czyli wykonujące jakiś zdefiniowany przez użytkownika kod w ramach swojego działania) można definiować na dwa sposoby: można tworzyć klasę dziedziczącą po klasie Thread lub implementować interfejs Runnable. Omówię (jako bardziej skomplikowany) ten drugi sposób: W klasie implementującej interfejs Runnable należy umieścić metodę run(). Jest to metoda w której ma się znaleźć to, co będzie wykonywane w ramach działania wątka. Poza tym w programie (w obiekcie implementującym Runnable lub gdzie indziej) ma znaleźć się obiekt klasy Thread. W programie powinniśmy: I) utworzyć obiekt naszej klasy implementującej Runnable, II) utworzyć obiekt Thread, podając mu obiekt utworzony w poprzednim punkcie jako argument do konstruktora (wątek się utworzy ale będzie zawieszony), kroki I i II można (choć nie trzeba), robić równocześnie, obiekt Thread można stworzyć w konstruktorze obiektu tworzonego w punkcie I, III) wywołać start() dla obiektu Thread (wątek zacznie wykonywać swojego runa w sposób asynchroniczny). Zadanie 1: uruchomić i zrozumieć przykład Watki.java (najlepiej w NetBeansie). Zadanie 2: modyfikując ten przykład, napisać program, w którym będzie 11 wątków. 10 z nich powinno być ponumerowanych od 0 do 9, wątek i dla i od 0 do 9 powinien wypisywać kolejne liczby naturalne dające resztę i przy dzieleniu przez 10. Ostatni wątek powinien oczekiwać na wciśnięcie klawisza (niech będzie ustalony klawisz i 'Enter') i przerwać program. Najlepiej stworzyć klasę NumberThread i StopperThread (obie implementujące Runnable). W każdej z nich powinno być pole Thread, a w klasie NumberThread dodatkowo pole int zawierające numer wątku. 6. Przykład w C: Operacja fork() tworzy proces potomny dla danego procesu. Domyślnie wykonuje on ten sam kod co dany proces. Rozróżnić w któremu procesie jesteśmy można przez wartość zwracaną przez fork(). W procesie dziecku jest to 0 a w procesie rodzicu jest to pid (identyfikator dziecka). 7. Każdy proces ma swój numer identyfikator. Jest to tak zwany numer pid. Można go zaobserwować przez top lub ps (man ps różne opcje). Ponadto każdy proces ma swojego rodzica (numer PPID). W ten sposób procesy tworzą drzewo. Pod UNIXem jego korzeń to systemowy proces init, który ma pid 1. Z kolei pod Windowsem procresy nie tworzą drzewa tylko las (zaobserwować to). 8. Procesy mają także swoje priorytety. Pod Windowsem można zaobserwować je w Process Explorerze, a pod UNIXem przez top lub ps. Co ciekawe w Windowsie wyższa liczba oznacza proces bardziej uprzywilejowany, podobnie na UNIXie IRIX64 (elf). Z kolei na virgo (Linux) jest odwrotnie.

3 Pod UNIXem można zmienić priorytet procesu poleceniem renice: Zadanie 3: wpisać top, wcisnąć Ctrl+Z, zrobić ps (znaleźć pid topa), wpisać renice -n 5 -p pid_topa, wpisać fg i zobaczyć jak zmienił się priorytet topa. Pod Linuxem (virgo) składnia renice jest trochę inna. Powtórzyć na virgo analogiczną sekwencję poleceń (man renice). Zadanie 4: napisać (pod Windowsem) program w Javie, który będzie zajmował cały czas procesor (np. będzie wykonywał polecenia arytmetyczne w długiej pętli). Uruchomić dwie instancje tego programu w dwóch oknach command line. Przeanalizować procentową zajętość procesora przez oba programy. Zbadać co się stanie, gdy priorytet jednego z programów zmniejszymy do 6. Zbadać wpływ ustawienia System->Zaawansowane- >Opcje wydajności->optymalizuj wydajność. 8. Polecenia Systemu UNIX (materiały na stronie title=systemy_operacyjne. Laboratorium 2-4) A) passwd zmiana hasła B) finger zalogowani użytkownicy, finger username informacje o użytkowniku Zadanie 5: jak zmienić tekst no plan na inny? C) id identyfikator użytkownika, grupa, do której należy użytkownik D) uptime informacje o pracy systemu E) uname (-a) informacje o systemie F) ls wyświetlenie zawartości katalogu (przetestować opcje -a i -l). Od kropki zaczynają się pliki ukryte. l link, d katalog, - plik Zadanie 6: i) wyświetlić pliki zaczynające się od literki 'a' w katalogu /etc ii) wyświetlić pliki zaczynające się od '.' w katalogu etc (wykorzystać polecenie grep, które wyświetla tylko linie kodu zawierające zadany łańcuch np. ls grep x) Uwaga: / to katalog główny, natomiast ~ to katalog domowy bieżącego użytkownika. ~username to katalog domowy zadanego użytkownika. Natomiast. to katalog bieżący a.. to katalog o jeden poziom wyżej. G) cd zmiana bieżącego katalogu (spróbować wpisać samo cd) H) mkdir zakładanie katalogu I) rmdir usunięcie katalogu (-r rekurencyjnie, -p usuwa podane nadkatalogi danego katalogu jeśli staną się puste) J) przesłanie wyniku działania jakiejś instrukcji do pliku > nazwapliku zawsze tworzy nowy plik o podanej nazwie >> nazwa pliku dokatenowuje do istniejącego pliku jeśli taki jest, tworzy, jeśli nie ma

4 K) cp kopiowanie pliku cp -r kopiuje rekurencyjnie (z podkatalogami), oczywiście przy okazji można zmienić nazwę pliku, L) mv przeniesienie pliku np. z jednego katalogu do innego, możliwa jest tu zmiana nazwy na inną M) rm usunięcie pliku (-r rekurencyjnie, -f bez pytania, niebezpieczne) Zadanie 7: Utworzyć w katalogu domowym plik o nazwie mojplik zawierający skatenowany wynik działania poleceń ps i ls w katalogu domowym. Utworzyć podkatalog mojkatalog i przenieść tam mojplik zmieniając mu przy okazji nazwę na lsps. Usunąć plik i katalog. Uwaga: polecenie scp pozwala kopiować pliki z i na zdalny host. N) Wildcardy dla poleceń kopiowania: dowolny znak?, dowolny ciąg znaków * [abc], [0-9] dowolny znak z podanego zakresu [^abc], [^0-9] dowolny znak spoza podanego zakresu Zadanie 8: Skopiować wszystkie pliki zaczynające sie od literki a i nie mającej jako drugiej literki u z katalogu /etc do założonego uprzednio podkatalogu nowy w katalogu domowym. Usunąć spośród nich wszystkie pliki nie kończące się na cyfrę. Jaki plik zostanie? O) whereis wyszukuje pliki binarne, źródłowe i man związane z programami, np.: whereis ls (-m tylko man, -b tylko binarne, -s tylko źródłowe). P) who zalogowani użytkownicy Zadanie 9: Znaleźć polecenie które pozwala określić datę ostatniego logowania zadanego użytkownika. Q) find wyszukuje pliki rekurencyjnie poczynając od zadanego katalogu, np. find katalog -name plik. find katalog -name plik -type d (lub l lub f) wyszukuje odpowiednio katalogów, dowiązań lub zwykłych plików -size +n (co najmniej n) lub -n (co najwyżej n) bloków o rozmiarze 512 kb, mogą być to inne jednostki np. c bajty, np. find ~ -size c -exec polecenie {}\; {} to miejsce w które do polecenia są wstawione znalezione pliki, np. find ~ -name *.o -exec rm {}\; Użycie jako katalogu / w wyszukiwaniu nie jest generalnie najlepszym pomysłem (będzie długo trwało). Zadanie 10: Skopiować wszystkie pliki na literkę 'm' z katalogu /etc o rozmiarze pomiędzy 3000 bajtów a 5000 bajtów do uprzednio założonego katalogu bbb w katalogu domowym. R) chmod zmiana praw dostępu chmod [ugo][+-=][rwx] pliki u user, g grupa, o inni (patrz ls -l) + dodanie praw, usunięcie, = ustawienie

5 r odczytu, w zapisu, x uruchamiania możliwa reprezentacja liczbowa chmod [0-7][0-7][0-7] 4 odczyt, 2 zapis, 1 uruchamianie pierwsze pole dla siebie, drugie dla grupy, trzecie dla pozostałych Zadanie 11: utwórz nowy pusty plik (polecenie touch plik) sprawdź jakie są prawa dostępu. Dodaj prawo zapisu dla grupy a odejmij prawo zapisu dla właściciela, dodaj prawo wykonywania dla wszystkich użytkowników. Sprawdź czy właściciel ma teraz prawo zapisu (spróbuj coś do pliku zapisać). S) ln plik link stworzenie dowiązania Zadanie 12: i) utworzyć w katalogu domowym plik o nazwie plik1 w którego treści jest wynik działania polecenia ls. Założyć katalog o nazwie a. Utworzyć w nim link do pliku plik1. Utworzyć w katalogu domowym katalog b. Przenieść do niego plik1. Na co wskazuje link w katalogu a? Skasować plik na który wskazuje link. Na co teraz wskazuje link z katalogu b? ii) utworzyć plik o nazwie plikls, w którym jest wynik polecenia ls w katalogu domowym. Wykonać polecenia ln plikls link, cp link link2. Ile mamy fizycznie kopii pliku plikls? Zmodyfikować (np. przez joe) plikls i link2 (niezależnie od siebie). Co jest w pliku link? Domyślnie jest tworzone dowiązanie twarde, które 'podpina' plik w drzewie katalogów w innym miejscu. Własności tej nie ma dowiązanie miękkie (które działa jak skrót z Windowsów): ln s plik link Zadanie 13: powtórzyć powyższe postępowanie z dowiązaniem miękkim. T) Wysłanie sygnału do procesu kill -n pid -2 sygnał interrupt (Ctrl+C) -9 sygnał kill (bezwarunkowe przerwanie procesu) kilall nazwa (wysyła sygnał kill do wszystkich procesów o zadanej nazwie) U) Polecenie można uruchomić w tle przez opcję &: polecenie & aktualnie wykonywany program też można przenieść w tło przez zatrzymanie go (Ctrl+Z), to spowoduje że przerwie swoje działanie, a potem wpisanie bg, proces będzie wykonywał się w tle. Z kolei fg przenosi proces z tła na pierwszy plan. Zadanie 14: wyszukać wszystkie pliki na elfie zawierające w nazwie słowo buka. Wynik ma się zapisywać do pliku buki w swoim katalogu domowym. Wyszukiwanie ma wykonywać się w tle, a jego priorytet ma być równy 5. Komunikaty o błędach zapisywać do pliku errors. Uwaga: w bash przekierowanie błędu (stderr) to 2>. Natomiast w csh i tcsh nie można przekierować samego błędu. Trzeba zrobić (polecenie > /dev/tty) >& /dev/null (lub plik o nazwie errors). >& to przekierowanie i błędu i stdout. jobs wyświetla wszystkie aktualnie kontrolowane procesy (+ to zadanie, które jest defaultowe dla poleceń fg i bg).

6 V) polecenie1 && polecenie2 polecenie 2 uruchomi się gdy polecenie1 zwróci do powłoki 0 (zakończy się sukcesem) polecenie1 polecenie2 polecenie 2 uruchomi się gdy polecenie1 zwróci do powłoki co innego niż 0 (zakończy się niepowodzeniem) polecenie1; polecenie2 polecenia uruchomią się sekwencyjnie (polecenie1; polecenie2) & - polecenia uruchomią się sekwencyjnie w tle W) cat katenacja plików cat plik1 plik2 > plik3 cat plik wypisuje plik na standardowe wyjście Zadanie 15: co robią operacje i) cat ii) cat > plik iii) cat >> plik iv) cat < plik v) cat << plik vi) cat < plik >plik2 Uwaga: jeśli polecenie cat uruchomimy bez podawania pliku, to cat będzie pobierał dane ze standardowego wejścia. Uwaga 2: znak End-of-file to w UNIXie Ctrl + D 9. W domu: A) przerobić dokładnie do przetwarzania potokowego. B) Przerobić przykład przyklad.c tak, aby proces potomny żył dłużej niż proces rodzica. Kto się stanie wówczas jego rodzicem? Zbadać to

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów operacyjnych ćwiczenie nr 3. [ilość modułów: 1] Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym

Laboratorium systemów operacyjnych ćwiczenie nr 3. [ilość modułów: 1] Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym Czas realizacji zajęć: 45 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Pojęcie procesu, procesy w systemie, usuwanie procesów, priorytety

Bardziej szczegółowo

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris Akademia Oracle Kariera Inżyniera Systemy operacyjne UNIX/Solaris Spis treści Moduł 1: Wprowadzenie do systemu UNIX... 4 Interpretator poleceń... 4 Wybrane podstawowe polecenia... 5 Logowanie się użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet

Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet Rafał Jakubowski Zespół Teoretycznej Biofizyki Molekularnej Email: rjakubowski@fizyka.umk.pl http://www.fizyka.umk.pl/~rjakubowski Pokój 573 Konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX

Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX Marek Stępień Informatyka II Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Opolska Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX 1. Historia Uniksa. AT&T UNIX, BSD, GNU i Linux. Programiści należących wówczas

Bardziej szczegółowo

1. System operacyjny Linux

1. System operacyjny Linux Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Rozproszone

Przetwarzanie Rozproszone Katedra Architektury Systemów Komputerowych Laboratorium Przetwarzanie Rozproszone Instrukcje wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych 1. Dynamiczne struktury danych 2. Biblioteki statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

LINUX. 1. Wprowadzenie: Poznańska Szkoła Bioinformatyki, 2006 Anna Czerwoniec, Łukasz Kościński

LINUX. 1. Wprowadzenie: Poznańska Szkoła Bioinformatyki, 2006 Anna Czerwoniec, Łukasz Kościński LINUX 1. Wprowadzenie: Linux jest systemem operacyjnym stworzonym przez Linusa Torvaldsa w roku 1991 na bazie wielozadaniowego systemu UNIX, stworzonego uprzednio przez firmę AT&T w latach 70tych. Jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh System Linux Cechy systemu Linux wielozadaniowość i wielodostęp wielu użytkowników w tym samym czasie może wykonywać kilka zadań na tym samym komputerze pamięć wirtualną Linux może używać części dysku

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych

Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Cezary Sobaniec v1.4 2012-02-16 Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Spis treści 1 Podstawy użytkowania systemu Unix 3 1.1 Środowisko pracy........................

Bardziej szczegółowo

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013.

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013. Tytuł oryginału: A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming (3rd Edition) Tłumaczenie: Robert Górczyński z wykorzystaniem fragmentów książki Fedora i Red Hat Enterprise Linux.

Bardziej szczegółowo

Administracja Systemem Linux/Unix

Administracja Systemem Linux/Unix Administracja Systemem Linux/Unix Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Administracja Systemem Linux/Unix Bogdan Księżopolski, Damian Rusinek

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO UNIX A / LINUX A

WPROWADZENIE DO UNIX A / LINUX A WPROWADZENIE DO UNIX A / LINUX A 1. Logowanie: Zanim zacznie się korzystać systemu UNIX, trzeba się z nim połączyć. W tym celu korzystamy z programu PuTTy. W polu Host Name wpisujemy: sendzimir.metal.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35 Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS?...11 1.2. Co oznacza skrót XP?...11 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy?...12 1.4.

Bardziej szczegółowo

BASH Komendy. apropos delete kluczowe którego szukamy.

BASH Komendy. apropos delete kluczowe którego szukamy. BASH Komendy Linux jest dostarczany z ogromną liczbą programów. Większość z nich można w jakiś sposób uruchomić z wiersza poleceń. Jeżeli chcecie się nauczyć linuxa to powłoka powinna stać się dla was

Bardziej szczegółowo

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!!

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! Symbole: * - zastępuje kilka znaków? - zastępuje pojedynczy znak [..] - w tym miejscu może wystąpić jeden ze znaków nawiasu > - skierowanie standardowego

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Wiesz poleceń kontrola zadań aliasy, zmienne potoki, przekierowania nawigacja Pozostałe przydatne polecenia konsolowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie.

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Czas realizacji zajęć: 90 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Procesy macierzyste i potomne, tworzenie procesów potomnych, uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4.1. Historia Unixa i Linuxa, instalacja systemu. Historia UNIX a rozpoczyna się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku od MULTICSa wielkiego systemu

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Konsola Linux. autor: Mariusz Barnaś

Konsola Linux. autor: Mariusz Barnaś Konsola Linux autor: Mariusz Barnaś Wstęp Pierwsze uruchomienie Operacje na plikach Poruszanie się po katalogach Tworzenie plików i katalogów Wypisanie zawartości katalogu Dowiązania między plikami Łączenie

Bardziej szczegółowo

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu Ćw. 13 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY ze strony z materiałami dydaktycznymi - zapisać, rozpakować skompresowany plik i uruchomić. 2. Skonfigurować host name: host name: 192.168.11.110

Bardziej szczegółowo

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Promotor: Mgr inż. Antoni Kuźniar Wykonali:

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 0: System Linux, edytor vim i kompilator gcc. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski

Laboratorium 0: System Linux, edytor vim i kompilator gcc. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski Laboratorium 0: System Linux, edytor vim i kompilator gcc dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski 24 lutego 2015 1. Wprowadzenie W tej instrukcji został zawarty opis środowiska, które będzie

Bardziej szczegółowo