LOGGER ver PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. mgr inż. Anna Jerzykowska mgr inż. Krzysztof Błasiok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOGGER ver.4.1. - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. mgr inż. Anna Jerzykowska mgr inż. Krzysztof Błasiok"

Transkrypt

1 LOGGER ver PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA mgr inż. Anna Jerzykowska mgr inż. Krzysztof Błasiok Katowice, Marzec 2006/rewizja maj 2010

2 Spis treści 1 Wstęp 6 2 Wymagania programu 7 3 Obsługa programu Wygląd ekranu Uruchomienie Otwarcie okna z przebiegami Konfiguracja stron Określanie ogólnego wyglądu okna Określanie koloru strony Określanie podziału strony Definiowanie wyświetlania siatki Określanie koloru siatki Sposób wyświetlania sygnałów dwustanowych Inne elementy prezentowane w oknie wykresów Konfiguracja wykresów analogowych Dodawanie i usuwanie sygnałów analogowych do wykresu Dodatkowe parametry wyświetlania Określanie koloru wybranego sygnału Określanie położenia sygnału na wykresie Określanie skalowania wykresu

3 SPIS TREŚCI Konfiguracja zawartości okien kursora i kursora delta Konfiguracja sygnałów dwustanowych Szeregowanie sygnałów dwustanowych Dodawanie i usuwanie sygnałów dwustanowych Dodatkowe parametry wyświetlania Polaryzacja sygnału Zapisywanie konfiguracji Źródło danych 27 6 Przeglądanie wykresów Bezpośredni skok do znanego odcinka czasu Przeglądanie wykresu Następna i poprzednia strona wykresu Przesuwanie o połowę strony Zmiana długości odcinka czasu przedstawianego na wykresie Wybór długości odcinka czasu Kursor Właściwości kursora Uaktywnianie i usuwanie kursora Kursor delta Właściwości kursora Delta Przemieszczanie kursora delta Uaktywnianie i usuwanie kursora delta Sygnały jednouderzeniowe Sygnały zabezpieczeń Tryb wyświetlania "WUG" 45

4 SPIS TREŚCI 3 12 Warstwy Współpraca z rejestratorem dźwięku Szukanie Raporty Konfiguracja raportów Wykonywanie raportów Konfiguracja początków zmian Drukowanie Kopiowanie do schowka Archiwizowanie danych Zawartość Zmiana czasu rejestratora Komunikacja Komunikacja z rejestratorem dźwięku (Logger ver i dalsze) Zakończenie pracy z programem 71

5 Spis rysunków 3.1 Ogólny widok ekranu programu LOGGER z otwartymi oknami wykresów Widok okna wtórnego przedstawiającego wykresy uzyskane z rejestratora Widok okna dialogowego wyboru stron Konfiguracja ogólnego wyglądu okna wykresu Aktywacja możliwości pobierania i odtwarzania dźwięku Okno konfiguracji sygnałów analogowych Konfiguracja sposobu prezentacji sygnałów dwustanowych Wybieranie źródła danych Przewijanie o połowę strony - porównanie wykresów Wybór zakresu danych Porównanie sposobu wyświetlania aktywnych sygnałów dla trybu kolorowego i czarnobiałego Widok okna programu LOGGER z aktywnym kursorem delta Zmiana skali okna wykonana za pomocą polecenie Powiększ Sposób prezentacji sygnałów jednouderzniowych Sposób prezentacji sygnałów zabezpieczeń Porównanie sposobu wyświetlania sygnałów jednouderzeniowych w trybie WUG i normalnym

6 SPIS RYSUNKÓW Wybór warstwy I Wybór warstwy II Okno służące do określania warunków wyszukiwania Widok okna do definiowania raportów Okno dialogowe do definiowania warunków tworzenia raportów Przykładowy widok raportu Przykładowy wydruk wykonany z programu LOGGER Okienko postępu transmisji Okienko informujace o zawartości danych w rejestratorze Okienko zmiany czasu rejestratora AR-2c Ustawianie parametrów transmisji: (A)-dla portu szeregowego, (B)-dla łącza sieciowego ustawienie adresu IP i numeru portu dla rejestratcji dźwięku

7 Rozdział 1 Wstęp LOGGER (ver. 4.1) jest programem służącym do wizualizacji i archiwizacji przebiegów analogowych i binarnych z maszyny wyciągowej, sygnałów dzwonowych oraz z systemu TSSA (Tekstowy Sygnalizator Stanów Awaryjnych) lub systemów pokrewnych. Program współpracuje z rejestratorem AR poprzez łącze szeregowe RS-232C, łącze modemowe oraz przez łącze sieciowe. Możliwe jest bezpośrednie przeglądanie zawartości pamięci rejestratora, a także przepisanie danych z rejestratora na dysk twardy komputera lub dyskietkę. Tak zarchiwizowane dane są dostępne do oglądnięcia w dowolnym czasie. Interesujące przebiegi można wydrukować na drukarce dołączonej do komputera. Możliwe jest także sporządzanie raportów. Program może współpracować z kilkoma cyfrowymi aparatami rejestrującymi AR w zakresie archiwizacji danych. 6

8 Rozdział 2 Wymagania programu komputer PC skonfigurowany do środowiska Microsoft Windows, to znaczy komputer z procesorem Intel 486 lub lepszym 24 megabajty lub więcej pamięci RAM 50 megabajtów lub więcej wolnego miejsca na dysku twardym zalecany monitor kolorowy mysz drukarka - w przypadku, gdy istnieje potrzeba wykonywania wydruków karta dźwiękowa, (opcjonalnie, w celu odtwarzania dźwięku sygnałów jednouderzeniowych) wolny port szeregowy, jeśli połączenie z AR będzie realizowane przez RS-232C modem, jeśli połączenie z AR będzie realizowane przez łącze modemowe karta sieciowa, jeśli połączenie z AR będzie realizowane przez łącze sieciowe program Microsoft Windows w wersji 98 lub nowszej, zalecana właściwa wersja językowa 7

9 Rozdział 3 Obsługa programu 3.1 Wygląd ekranu Podczas pracy z programem, na pulpicie pojawiają się dwa rodzaje okien: okno aplikacji i okna umieszczone w oknie aplikacji - patrz rysunek 3.1. Okno aplikacji zawiera: Pole menu sterowania - w lewym górnym rogu okna Pasek tytułu - z nazwą programu i numerem wersji ( np. LOGGER ) Pasek menu zawierający listę dostępnych poleceń lub czynności Przyciski Pełny ekran i Do ikony w prawym górnym rogu Paski przewijania 8

10 ROZDZIAŁ 3. OBSŁUGA PROGRAMU 9 Rysunek 3.1: Ogólny widok ekranu programu LOGGER z otwartymi oknami wykresów Wewnątrz okna aplikacji pojawiają się okna wtórne (zwane również oknami dokumentu). Można otworzyć jednocześnie więcej niż jedno okno wtórne. W oknach tych przedstawione są wykresy pracy wyciągu szybowego. Widok okna wtórnego przedstawiony jest na rysunku 3.2. Okna te korzystają wspólnie z paska menu aplikacji. Polecenia które oddziałują na aplikację, mają również wpływ na okna wtórne. Okna dokumentu można zminimalizować do postaci ikony. W tej postaci będą one wyświetlane w dolnej części okna aplikacji.

11 ROZDZIAŁ 3. OBSŁUGA PROGRAMU 10 Rysunek 3.2: Widok okna wtórnego przedstawiającego wykresy uzyskane z rejestratora Okno wtórne zawiera: Pole menu sterowania - w lewym górnym rogu okna Pasek tytułu - z nazwą wyciągu szybowego, którego wykresy zawiera oraz numerem fabrycznym zainstalowanego tam rejestratora Przyciski Pełny ekran, Do Ikony i Zamknij Okno w prawym górnym rogu Datę wykresu w postaci: rok - miesiąc - dzień, w lewej górnej części okna Pole wykresów analogowych, zajmuje ono górną część okna i zawiera wykresy rejestrowanych wielkości analogowych (np. prędkości, ciśnienia, prądu) Informacje o czasie na wykresie, opisany jest początek, środek i koniec wykresu w formacie godzina : minuta znaczniki położenia naczynia w szybie w postaci czerwonych kresek z podaną wartością położenia

12 ROZDZIAŁ 3. OBSŁUGA PROGRAMU 11 znaczniki wystąpienia sygnałów jednouderzeniowych w postaci czerwonych i zielonych kropek (jeśli rejestrowane są porozumiewawcze sygnały jednouderzeniowe) sygnały zabezpieczeń (tzw. TSSA) - wypisane w prawej części okna w postaci dwu kolumn: skrót nazwy sygnału i przesunięcie czasowe względem pierwszego pole sygnałów dwustanowych, zajmuje dolną część okna. Sygnały są przedstawione w postaci kolorowych kresek informację o tym czy wykres został sporządzony na podstawie danych pobranych bezpośrednio z cyfrowego aparatu rejestrującego, czy na podstawie danych z archiwum dyskowego w prawym dolnym rogu okna informację o zakresie czasowym wyświetlanych danych w prawym dolnym rogu okna pole z zakładkami pozwalające wybrać jedną ze skonfigurowanych stron do wyświetlania - zaznaczona jest strona aktualnie wyświetlana Dodatkowo, po uaktywnieniu okno wtórne może zawierać: przemieszczalny kursor w postaci niebieskiej pionowej kreski przemieszczalne okienko informacyjne kursora przemieszczalny kursor delta w postaci 2 kresek - niebieskiej i zielonej przemieszczalne okienko informacyjne kursora delta (różnicowego) przemieszczalne okienko z informacją o przebiegu transmisji na dysk okienko prezentujące sekwencje sygnałów jednouderzeniowych - na środku okna okno "szczegóły" w którym prezentowane są dodatkowe informacje w postaci tekstowej - w dolnej części okna Po naciśnięciu prawego klawisza myszy pojawia się menu kontekstowe, za pomocą którego uzyskuje się dostęp do najczęściej używanych pozycji menu głównego (z okna aplikacji). Dla danego rejestratora można zdefiniować wiele zestawów sygnałów, które będą prezentowane w jednym oknie. Więcej informacji na ten temat podanych jest w opisie Konfiguracji stron4. Program LOGGER może współpracować jednocześnie z kilkoma rejestratorami AR. Tak więc za pomocą jednego programu można jednocześnie lub kolejno oglądać przebiegi z kilku maszyn wyciągowych.

13 ROZDZIAŁ 3. OBSŁUGA PROGRAMU Uruchomienie W celu uruchomienia programu LOGGER z Menedżera programów należy: 1. Wybrać grupę Rejestrator 2. Kliknąć dwukrotnie ikonę LOGGER Można również wybrać ikonę za pomocą klawiszy kierunkowych i nacisnąć klawisz Enter. Otworzy się okno programu LOGGER gotowe do pracy. 3.3 Otwarcie okna z przebiegami W celu otwarcia okna do przeglądania przebiegów z jednej maszyny wyciągowej należy: (patrz rysunek 3.3): Z menu głównego Plik wybrać Otwórz Z menu głównego Okno wybrać Nowe okno z menu kontekstowego wybrać Nowe okno nacisnąć klawisz F3 Otworzy się pole dialogu Wybierz szyb z listą nazw dostępnych szybów, należy wówczas: Wybrać nazwę szybu, z którego chcemy oglądać przebiegi : dwukrotnie szybko kliknąć lewym klawiszem myszy gdy strzałka kursora wskazuje żądaną nazwę wskazać nazwę przez pojedyncze kliknięcie, a następnie naciśnięcie przycisku "OK" wskazać nazwę przesuwając podświetlenie za pomocą klawiszy kursora, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

14 ROZDZIAŁ 3. OBSŁUGA PROGRAMU 13 Otworzy się okno w którym można oglądać przebiegi z danego wyciągu szybowego. Przy pierwszym otwarciu (po instalacji) okno będzie puste, przy kolejnym będzie początkowo zawierało dane takie, jakie były w nim gdy zostało ostatnio zamknięte (dotyczy to tylko danych archiwizowanych na dysku). Dla każdego szybu dostępnych jest wiele zestawów danych, które można oglądać w ramach jednego okna. Pole z zakładkami u dołu okna pozwala wybrać jedną ze skonfigurowanych stron do wyświetlania - zaznaczona jest strona aktualnie wyświetlana. O tym jak skonfigurować zestawy danych do oglądania można przeczytać w rozdziale Konfiguracja stron4. Rysunek 3.3: Widok okna dialogowego wyboru stron Można otworzyć wiele okien jednocześnie z danymi z tej samej maszyny wyciągowej, gdy chcemy porównać dane z różnych okresów czasu, lub przy różnej skali czasowej. Można również otworzyć wiele okien jednocześnie, z danymi z różnych maszyn wyciągowych.

15 Rozdział 4 Konfiguracja stron Sposób prezentacji danych w oknie wtórnym programu może być dowolnie konfigurowany przez użytkownika. Jeśli chcemy skonfigurować (dodać) nową stronę lub zmienić istniejącą konfigurację: Z menu Opcje należy wybrać Konfiguracja stron menu kontekstowego wybrać Konfiguracja... Otworzy się okno dialogu Konfiguracja stron, jednocześnie aktywne okno wtórne programu stanie się oknem podglądu. Będzie można na bieżąco obserwować jak będzie wyglądała bieżąco konfigurowana strona. Jeśli chcemy wybrać inną istniejącą stronę do rekonfiguracji należy: Wybrać zakładkę (w dolnej części okna) odpowiadającą potrzebnej stronie. Jeśli chcemy dodać nową stronę trzeba wybrać przycisk Dodaj. W ten sposób można skonfigurować maksimum 200 stron. Jeśli chcemy usunąć bieżącą (wybraną) stronę należy wybrać przycisk Usuń Dla każdej strony można określić jej wygląd oraz zestaw danych, które będą na niej prezentowane. 14

16 ROZDZIAŁ 4. KONFIGURACJA STRON Określanie ogólnego wyglądu okna Rysunek 4.1: Konfiguracja ogólnego wyglądu okna wykresu Dla określenia ogólnego wyglądu okna należy wybrać zakładkę Widok (w górnej części okna konfiguracyjnego) - patrz rysunek 4.1. Można teraz: Określić nazwę strony w polu Nazwa strony Określić kolor tła strony Dokonać podziału strony na część przeznaczoną do prezentacji sygnałów analogowych (górna) i sygnałów binarnych (dolna część strony). Zdefiniować wyświetlanie siatki Określić kolor linii siatki

17 ROZDZIAŁ 4. KONFIGURACJA STRON 16 Zdefiniować krok siatki przez wpisanie wartości w pole Krok siatki - wpisana wartość określa na ile pól zostanie podzielona przez linie siatki analogowa część okna. Określić sposób wyświetlania sygnałów binarnych Określić inne elementy prezentowane w oknie wykresów Określanie koloru strony 1. Należy kliknąć na pole Kolor strony - otworzy się okienko Kolor pozwalające: (a) wybrać jeden z predefiniowanych kolorów podstawowych, (b) jeden z wcześniej zdefiniowanych kolorów niestandardowych (c) a także zdefiniować własny kolor niestandardowy. 2. potwierdzić wybór naciskając przycisk OK okienka Kolor Określanie podziału strony Aby to zrobić w polu Podział strony należy: przesunąć suwak do pozycji odpowiadającej żądanemu podziałowi wpisać wartość liczbową (0..100) w jedno z pól (Analogi, Binarne) odpowiadającą procentowemu udziałowi części dla sygnałów analogowych lub binarnych w całej powierzchni strony. Drugie pole uzupełni się automatycznie wartością dopełniającą do 100% po wybraniu innego pola dialogu Definiowanie wyświetlania siatki Aby zdefiniować wyświetlanie siatki poziomej w tej części okna, gdzie są prezentowane sygnały analogowe należy: Zaznaczyć pole wyboru Siatka jeśli chcemy by siatka była wyświetlana lub Odznaczyć to pole jeśli siatka nie powinna być wyświetlana

18 ROZDZIAŁ 4. KONFIGURACJA STRON Określanie koloru siatki 1. Aby określić kolor siatki należy kliknąć pole Kolor siatki - otworzy się okienko Kolor pozwalające wybrać (a) jeden z predefiniowanych kolorów podstawowych, (b) jeden z wcześniej zdefiniowanych kolorów niestandardowych a także (c) zdefiniować własny kolor niestandardowy. 2. potwierdzić wybór naciskając przycisk OK okienka Kolor Sposób wyświetlania sygnałów dwustanowych Jeśli w polu Sygnały binarne zaznaczymy pole wyboru Kolorowe to zarówno wykresy sygnałów binarnych jak i linie prowadzące prezentowane będą w zdefiniowanych dla nich kolorach odznaczymy to pole wyboru, wówczas wykresy i i line prowadzące będą rysowane jako czarne linie zaznaczymy pole wyboru Jako linie stan aktywny sygnału binarnego będzie przedstawiała linia ciągła, zaś stan nieaktywny brak takiej linii odznaczymy to pole wyboru, wówczas wykresy będą liniami schodkowymi, gdzie część nieaktywna sygnału będzie prezentowana jako linia na niższym poziomie, a część aktywna jako linia na wyższym poziomie. zaznaczymy pole wyboru Linia prowadząca, to do wykresu każdego sygnału binarnego zostanie dodana przerywana linia prowadząca w kolorze sygnału odznaczymy to pole wyboru, wówczas linie prowadzące nie będą rysowane

19 ROZDZIAŁ 4. KONFIGURACJA STRON Inne elementy prezentowane w oknie wykresów jeśli w polu Inne: 1. Tekst (a) zaznaczymy pole wyboru Tekst to na stronie wyświetlana będzie informacja o czasie na początku, środku i końcu wykresu (b) odznaczymy to pole wyboru, wówczas powyższe informacje nie będą wyświetlane 2. Sygnały jednouderzeniowe (a) zaznaczymy pole wyboru Sygnały jednouderzeniowe to na stronie wyświetlane będą znaczniki wystąpienia sygnałów jednouderzeniowych w postaci czerwonych i zielonych kropek (b) odznaczymy to pole wyboru wówczas powyższe znaczniki nie będą wyświetlane 3. H.B. - Sygnały zabezpieczeń (a) zaznaczymy pole wyboru H.B. to w prawej części strony wyświetlane będą sygnały opisujące przyczyny zrzutu hamulca bezpieczeństwa w postaci dwu kolumn: skrót nazwy sygnału i przesunięcie czasowe względem pierwszego (b) odznaczymy to pole wyboru wówczas powyższe sygnały nie będą wyświetlane 4. Znaczniki położenia (a) zaznaczymy pole wyboru Znaczniki położenia to na stronie wyświetlane będą znaczniki położenia naczynia w szybie w postaci czerwonych kresek z podaną wartością położenie UWAGA!!! - znaczniki położenia wyświetlane są tylko dla zakresów czasowych do 10 minut na ekranie (b) odznaczymy to pole wyboru wówczas powyższe znaczniki nie będą wyświetlane 5. Rejestracja dźwięku (a) jeżeli pole wyboru rejestracja rozmów jest zaznaczone - istnieje możliwość pobierania plików dźwiękowych z rejestratora dźwięku (b) jeżeli pole wyboru rejestracja rozmów nie jest zaznaczone - pobieranie plików dźwiękowych jest zablokowane.

20 ROZDZIAŁ 4. KONFIGURACJA STRON 19 Rysunek 4.2: Aktywacja możliwości pobierania i odtwarzania dźwięku. 4.2 Konfiguracja wykresów analogowych Należy wybrać zakładkę Sygnały analogowe (w górnej części okna konfiguracyjnego) - rysunek 4.3. Otworzy się panel konfiguracyjny dla sygnałów analogowych. W lewym okienku (Dostępne sygnały) wyświetlana jest lista wszystkich sygnałów analogowych rejestrowanych dla konfigurowanego szybu, a w prawym (Sygnały) lista sygnałów analogowych prezentowanych na bieżącej stronie.

21 ROZDZIAŁ 4. KONFIGURACJA STRON 20 Rysunek 4.3: Okno konfiguracji sygnałów analogowych Można teraz: Określić jakie sygnały analogowe będą prezentowane na konfigurowanej stronie Określić dodatkowe parametry wyświetlania dla każdego sygnału oddzielnie Dodawanie i usuwanie sygnałów analogowych do wykresu Można skonfigurować maksymalnie 16 sygnałów analogowych na stronie. 1. Aby dodać do wykresu sygnał lub grupę sygnałów należy: (a) zaznaczyć w okienku Dostępne sygnały sygnał lub grupę sygnałów. i. Pojedynczy sygnał zaznacza się klikając lewym klawiszem myszy, ii. grupę klikając lewym klawiszem myszy i jednocześnie przytrzymując klawisz Shift lub Ctrl

22 ROZDZIAŁ 4. KONFIGURACJA STRON 21 (b) naciśnąć klawisz ">" 2. Aby usunąć sygnał (sygnały) z wyświetlania należy zaznaczyć w okienku Sygnały sygnał lub grupę sygnałów. Pojedynczy sygnał zaznacza się klikając lewym klawiszem myszy, grupę klikając lewym klawiszem myszy i jednocześnie przytrzymując klawisz Shift lub Ctrl nacisnąć klawisz "<" Dodatkowe parametry wyświetlania Aby to zrobić należy wybrać sygnał, którego parametry chcemy skonfigurować poprzez zaznaczenie go w okienku Sygnały klikając lewym klawiszem myszy. Teraz można określić następujące elementy graficzne: Oś, Inwersja, Wartość Absolutna jeśli: zaznaczymy pole wyboru Oś to na wykresie zostanie narysowana linia na poziomie zera sygnału. Oś rysowana jest linią przerywaną, zawsze w kolorze czarnym, oddzielnie dla każdego sygnału odznaczymy to pole wyboru wówczas oś dla konfigurowanego sygnału nie będzie rysowana zaznaczymy pole wyboru Inwersja to wykres zostanie odwrócony (mniejsze wartości wyżej, większe wartości niżej) odznaczymy to pole wyboru wówczas wykres będzie rysowany normalnie (mniejsze wartości niżej, większe wartości wyżej) zaznaczymy pole wyboru Wart abs to wykres zostanie narysowany z wartości absolutnych sygnału (będzie miał tylko dodatnie pozycje) odznaczymy to pole wyboru wówczas wykres zostanie narysowany normalnie

23 ROZDZIAŁ 4. KONFIGURACJA STRON Określanie koloru wybranego sygnału Aby to zrobić należy: 1. Kliknąć pole Kolor 2. Otworzy się okienko Kolor pozwalające wybrać (a) jeden z predefiniowanych kolorów podstawowych, (b) jeden z wcześniej zdefiniowanych kolorów niestandardowych a także (c) zdefiniować własny kolor niestandardowy. 3. potwierdzić wybór naciskając przycisk OK okienka Kolor Określanie położenia sygnału na wykresie. Wartość w polu Położenie (0..100) określa procentowe położenie poziomu odpowiadającemu wartości 0 sygnału w tej części strony gdzie wyświetlane są sygnały analogowe. Wartością domyślną po dodaniu sygnału jest 0 (tzn. maksymalnie u dołu). Aby zmienić położenie: należy wpisać wartość w pole Położenie naciskając małe strzałeczki w polu Położenie przesuwać wykres Określanie skalowania wykresu Wartość w polu Max określa maksymalną wartość, jaka może być wyświetlona na wykresie dla danego pomiaru. Wartość, która pojawia się w nawiasach kwadratowych za napisem Max to wartość odpowiadająca zakresowi sygnału dla wartości dodatnich (bez znaku). Aby zmienić skalowanie należy wpisać nową wartość w pole Max Aby np zmniejszyć wielkość wyświetlanego wykresu należy wpisać wartość większą niż podana w nawiasie kwadratowym. UWAGA!!! - Zaleca się wpisywanie wyłącznie liczb całkowitych, a najlepiej liczb podzielnych przez 5

24 ROZDZIAŁ 4. KONFIGURACJA STRON Konfiguracja zawartości okien kursora i kursora delta Jeśli zaznaczymy pole wyboru Wartość to w polu kursora będzie można odczytać wartość sygnału w miejscu kursora odznaczymy to pole wyboru wówczas wartość sygnału nie będzie wyświetlana zaznaczymy pole wyboru Wartości to w polu kursora delta będzie można odczytać dwie wartości sygnału w miejscu obu lini kursora odznaczymy to pole wyboru wówczas wartości sygnału nie będą wyświetlane zaznaczymy pole wyboru Różniczka to w polu kursora delta będzie można odczytywać szybkość zmiany sygnału w miejscu pomiędzy liniami kursora. Wielkość ta jest wyliczana jako różnica wartości sygnału w miejscach wskazywanych przez kursor delta podzielona przez czas trwania (czas ograniczony liniami kursora delta) odznaczymy to pole wyboru wówczas szybkość zmiany sygnału nie będzie wyświetlana 4.3 Konfiguracja sygnałów dwustanowych Po wybraniu zakładki Sygnały dwustanowe - patrz rysunek (w górnej części okna konfiguracyjnego) otworzy się panel konfiguracyjny sygnałów dwustanowych. W lewym okienku (Dostępne sygnały) mamy listę wszystkich sygnałów dwustanowych rejestrowanych dla konfigurowanego szybu, a w prawym (Sygnały) listę sygnałów prezentowanych na bieżącej stronie. Pomiędzy panelami znajdują się trzy przyciski za pomocą których można wybrać sposób, w jaki będą uszeregowane sygnały w okienku Dostępne sygnały.

25 ROZDZIAŁ 4. KONFIGURACJA STRON 24 Rysunek 4.4: Konfiguracja sposobu prezentacji sygnałów dwustanowych Szeregowanie sygnałów dwustanowych Jeśli wybierzemy: N - sygnały będą uszeregowane w kolejności normalnej - czyli w kolejności rosnącej numerów sygnałów I - sygnały będą uszeregowane w kolejności odwrotnej - czyli w kolejności malejącej numerów sygnałów A - sygnały będą uszeregowane w kolejności alfabetycznej wg nazw Można teraz: Określić jakie sygnały dwustanowe będą prezentowane na konfigurowanej stronie Określić dodatkowe parametry wyświetlania dla każdego sygnału oddzielnie:

26 ROZDZIAŁ 4. KONFIGURACJA STRON Dodawanie i usuwanie sygnałów dwustanowych Aby dodać sygnał (sygnały) do wyświetlania należy: zaznaczyć w okienku Dostępne sygnały sygnał lub grupę sygnałów. Pojedynczy sygnał zaznacza się klikając lewym klawiszem myszy, a grupę klikając lewym klawiszem myszy i jednocześnie przytrzymując klawisz Shift lub Ctrl nacisnąć klawisz ">" Można skonfigurować maksymalnie 64 sygnały dwustanowe na stronie Aby usunąć sygnał (sygnały) z wyświetlania należy: zaznaczyć w okienku Sygnały sygnał lub grupę sygnałów. Pojedynczy sygnał zaznacza się klikając lewym klawiszem myszy, a grupę klikając lewym klawiszem myszy i jednocześnie przytrzymując klawisz Shift lub Ctrl nacisnąć klawisz "<" Dodatkowe parametry wyświetlania Aby ustawić dodatkowe parametry wyświetlania dla każdego sygnału oddzielnie należy: 1. Wybrać sygnał, którego parametry chcemy skonfigurować poprzez zaznaczenie go w okienku Sygnały, klikając lewym klawiszem myszy 2. Teraz można określić: (a) Kolor sygnału: kliknąć pole Kolor (b) Otworzy się okienko Kolor pozwalające wybrać i. jeden z predefiniowanych kolorów podstawowych, ii. jeden z wcześniej zdefiniowanych kolorów niestandardowych iii. zdefiniować własny kolor niestandardowy. 3. potwierdzić wybór naciskając przycisk OK okienka Kolor Polaryzacja sygnału 1. Jeśli zaznaczymy pole wyboru Negacja to sposób rysowania konfigurowanego sygnału na wykresie zostanie odwrócony. To znaczy, że: (a) jeśli wybrano sposób rysowania Jako linie, stan nieaktywny sygnału binarnego będzie przedstawiała linia ciągła, zaś stan aktywny brak takiej linii,

27 ROZDZIAŁ 4. KONFIGURACJA STRON 26 (b) jeśli nie wybrano trybu Jako linie to na wykresach będących liniami schodkowymi, część aktywna sygnału będzie prezentowana jako linia na niższym poziomie, a część nieaktywna jako linia na wyższym poziomie. Dodatkowo w oknie kursora nazwa sygnału zostanie poprzedzona napisem "N_" 2. Jeśli odznaczymy to pole wyboru, wówczas sygnał będzie wyświetlany w sposób normalny. To znaczy: (a) stan aktywny sygnału binarnego będzie przedstawiała linia ciągła, zaś stan nieaktywny brak takiej lini, (b) na wykresach będących liniami schodkowymi część nieaktywna sygnału będzie prezentowana jako linia na niższym poziomie, a część aktywna jako linia na wyższym poziomie Zapisywanie konfiguracji Po skończeniu konfiguracji można ją zapamiętać poprzez wybór przycisku Zapisz. Można też zakończyć konfigurację i całkowicie zrezygnować ze zmian poprzez wybór przycisku Anuluj. Można również zakończyć konfigurację i przejść do normalnego trybu wyświetlania poprzez naciśnięcie przycisku OK. Jeśli dokonamy wyboru OK bez wcześniejszego zapisania nowej konfiguracji dokonane zmiany będą ważne tylko dla bieżącego okna. Nowe okno dla konfigurowanego szybu otworzy się w poprzednio zapisanej konfiguracji. Jest to przydatne gdy jednorazowo chcemy zobaczyć wykresy w konfiguracji, która później nie będzie już używana. Zazwyczaj po dokonaniu wszystkich ustawień konfiguracji należy nacisnąć klawisz Zapisz, gdyż w przeciwnym wypadku wszystkie nowe ustawienia zostaną utracone.

28 Rozdział 5 Źródło danych Wykresy, które można oglądać na ekranie mogą być tworzone bezpośrednio na podstawie danych zawartych w rejestratorze AR. W tym przypadku podczas pracy z programem trzeba mieć zrealizowane połączenie z rejestratorem poprzez łącze szeregowe RS-232C, modemowe lub poprzez sieć Ethernet. Jako źródło danych wybiera się wówczas Rejestrator. Jeśli ogląda się dane bezpośrednio z rejestratora można wybrać tryb On-Line. W tym wypadku na ekranie będą prezentowane bieżące dane. Będą one odświeżane w odstępach jednominutowych. Jako źródło danych wybiera się wówczas On line. Wykresy mogą być tworzone również na podstawie danych zapisanych na dysku twardym. W tym wypadku nie jest konieczne połączenie rejestratora AR z komputerem, ale dane te musiały być wcześniej zarchiwizowane. Więcej na ten temat opisane jest w rozdziale 19 Archiwizowanie danych. Jeśli jako źródło danych wybieramy Archiwum dyskowe, to dodatkowo należy wybrać miejsce, z którego będą czytane zarchiwizowane dane. Katalog domyślny to podkatalog "/Data", lokalizacji w której zainstalowano program LOGGER (Zazwyczaj c:/logger/data lub c:/ Program Files/LOGGER/Data). Dyskietka A oznacza katalog główny dyskietki w napędzie A, zaś wybór Jakiś katalog pozwala swobodnie określić źródło danych do wyświetlania (z dowolnego katalogu dowolnego dysku). Wybór źródła danych przeprowadza się oddzielnie (rysunek 5.1) dla każdego otwartego okna, tak więc można jednocześnie porównywać dane bezpośrednio z rejestratora i z archiwum na dysku. To, skąd pochodzą prezentowane dane jest sygnalizowane w postaci napisu w prawym dolnym rogu okna. HD - dane z archiwum dyskowego FD - dane z dyskietki (napęd A: ) REJ - dane bezpośrednio z rejestratora AR 27

29 ROZDZIAŁ 5. ŹRÓDŁO DANYCH 28 Wybieranie źródła danych Aby wybrać źródło danych dla określonego okna należy: 1. Wybrać okno, dla którego chcemy dokonać zmiany 2. Z menu Źródło danych wybrać: (a) Archiwum Dyskowe - jeśli chcemy, by źródłem danych było archiwum dyskowe (b) Rejestrator - jeśli chcemy, aby dane były transmitowane bezpośrednio z AR (c) On Line - jeśli chcemy, aby dane transmitowane bezpośrednio z rejestratora były odświeżane automatycznie 3. Jeśli wybraliśmy Archiwum Dyskowe to dodatkowo można zaznaczyć: (a) Katalog domyślny - jeśli chcemy, by dane były szukane w podkatalogu "/Data" katalogu z programem (b) Dyskietka A - jeśli chcemy by dane były pobierane z dyskietki w napędzie A (c) Jakiś katalog - jeśli chcemy wskazać dowolny katalog jako źródło danych UWAGA: Dla uniknięcia niejednoznaczności źródło danych -> Rejestrator należy wybierać tylko dla okna otwartego dla maszyny wyciągowej, której rejestrator jest faktycznie dołączony do komputera. W przeciwnym wypadku próba odczytu danych nie powiedzie się i zostanie zasygnalizowany błąd "Dołączono niewłaściwy rejestrator" lub "Przerwane połączenie z rejestratorem " Rysunek 5.1: Wybieranie źródła danych

30 Rozdział 6 Przeglądanie wykresów Wykresy można przeglądać w dwu trybach. Jeśli jest znany czas, w którym zaszło interesujące zdarzenie można je obejrzeć stosując opcję Skocz do. W przypadku, gdy należy przejrzeć wykresy z dłuższego okresu czasu, aby wykryć jakiś nieprawidłowości w pracy maszyny należy użyć opcji stronicowania, powodującej, że wykres oglądamy w kolejnych odcinkach. Pomocna jest tu też możliwość zmiany zakresu czasu oglądanego na jednym ekranie. Dla lokalizacji jakiegoś zdarzenia lepsze będą dłuższe odcinki czasowe np. jedna lub dwie godziny, a dla dokładnej analizy krótsze - minutowe, a nawet sekundowe. Po zlokalizowaniu interesującego zdarzenia można, za pomocą kursora, wybrać duże powiększenie na wykresie przedstawiającym dłuższe odcinki czasu. Dla znalezienia interesującego zdarzenia pomocna może być też funkcja Szukanie dostępna w menu głównym. 6.1 Bezpośredni skok do znanego odcinka czasu W celu obejrzenia wykresu pracy wyciągu szybowego w znanym odcinku czasu należy: 1. Z menu Widok wybrać Skocz do 2. menu kontekstowego wybrać Skocz do 3. nacisnąć F2 4. Otworzy się pole dialogu Wprowadź datę i czas Należy wprowadzić datę w formacie RR-MM-DD oraz czas w formacie GG:MM:SS Nową datę można wprowadzić wpisując w odpowiednie pole, lub wybrać z listy, która rozwinie się po naciśnięciu szarego przycisku z symbolem strzałki umieszczonego obok pola daty. Lista 29

31 ROZDZIAŁ 6. PRZEGLĄDANIE WYKRESÓW 30 zawiera spis wszystkich danych dostępnych na dysku dla danej maszyny wyciągowej, lub danych zawartych w dołączonym rejestratorze. Wybrać przycisk "OK" 5. W oknie pojawi się wykres pracy wyciągu szybowego zaczynający się w podanym czasie. 6.2 Przeglądanie wykresu Wykres można przewijać zarówno w przód jak i w tył, o całą i o pół strony (ekran). Przewijanie o pół strony umożliwia łatwiejsze obejrzenie fragmentu przebiegu, który znalazł się w okolicy końca lub początku strony. Na rysunku 6.1 pokazany został widok dwóch okien tego samego wykresu, z których drugie przedstawia ten sam przebieg przesunięty o połowę strony Następna i poprzednia strona wykresu Aby obejrzeć następną stronę wykresu (późniejszą w stosunku do obecnie oglądanej): Z menu Widok należy wybrać Następna strona nacisnąć klawisz Page Down Aby obejrzeć poprzednią stronę wykresu (wcześniejszą w stosunku do obecnie oglądanej): Z menu Widok należy wybrać Poprzednia strona nacisnąć klawisz Page Up Przesuwanie o połowę strony aby przesunąć wykres o pół strony w przód (odcinek czasu późniejszy w stosunku do oglądanego): Z menu Widok należy wybrać Połowa następnej nacisnąć klawisz Page Down przytrzymując jednocześnie klawisz Shift

32 ROZDZIAŁ 6. PRZEGLĄDANIE WYKRESÓW 31 Aby przesunąć wykres o pół strony w tył (odcinek czasu wcześniejszy w stosunku do oglądanego): Z menu Widok należy wybrać Połowa poprzedniej nacisnąć klawisz Page Up przytrzymując jednocześnie klawisz Shift Uwaga: Dla jednosekundowego zakresu czasu przesuwanie wykresu o pół strony nie jest dostępne. Rysunek 6.1: Przewijanie o połowę strony - porównanie wykresów 6.3 Zmiana długości odcinka czasu przedstawianego na wykresie Na wykresie można oglądać przebiegi o różnej skali czasu. Długi okres przedstawiony na wykresie pozwala szybko lokalizować nieprawidłowości w pracy wyciągu szybowego, oraz szybko przejrzeć

33 ROZDZIAŁ 6. PRZEGLĄDANIE WYKRESÓW 32 wykresy z pracy maszyny wyciągowej w ciągu zmiany lub kilku godzin zaledwie na kilku stronach. Z kolei krótki okres przedstawiony na wykresie pozwala na dokładną analizę zjawiska, precyzyjne określenie czasu i kolejności zdarzeń oraz dokładne ustalenie wartości sygnałów analogowych. Jeśli w oknie aktywny jest kursor to zmiana skali czasu odbywa się w ten sposób, że miejsce zaznaczone kursorem pozostaje na środku okna. Pozwala to na łatwą zmianę skali czasu bez tracenia interesującego szczegółu. Jeśli w oknie aktywny jest kursor delta to zmiana skali czasu przy użyciu polecenia Powiększ odbywa się w ten sposób, że obszar pomiędzy kursorami zostanie rozciągnięty na całe okno. Pozwala to na łatwe powiększenie interesującego szczegółu. Zmiana skali przy użyciu polecenia Pomniejsz odbywa się zaś w ten sposób, że obszar pomiędzy kursorami zostanie przedstawiony na środku ekranu. Program umożliwia przedstawienie w obszarze okna wykresów o długości: 1, 2, 5, 10, 20 sekund, 1, 2, 5, 10, 20 minut oraz 1, 2, 8 godzin (rysunek 6.2). Rysunek 6.2: Wybór zakresu danych Wybór długości odcinka czasu W celu wyboru długości odcinka czasu prezentowanego na wykresie nalezy: Z menu głównego Widok wybrać Zakres z menu kontekstowego wybrać Zakres

34 ROZDZIAŁ 6. PRZEGLĄDANIE WYKRESÓW 33 Rozwinie się podmenu z możliwymi do wyboru długościami czasu, z którego należy wybrać potrzebną wartość Aby wybrać bezpośrednio krótszy odcinek do wizualizacji : Z menu Widok należy wybrać Powiększ nacisnąć klawisz Up (strzałka w górę) Aby wybrać bezpośrednio dłuższy odcinek do wizualizacji Z menu Widok należy wybrać Pomniejsz nacisnąć szary klawisz Down (strzałka w dół)

35 Rozdział 7 Kursor 7.1 Właściwości kursora Dla dokładnego odczytania czasu jakiegoś zdarzenia oraz wartości sygnałów analogowych w danej chwili można wywołać kursor w postaci pionowej niebieskiej kreski przecinającej całe okno. Kursorowi towarzyszy okno kursora, w którym wyświetlone są kolejno: 1. Czas odpowiadający pozycji kursora w formacie: (a) godziny : minuty : sekundy. tysięczne części sekund - dla zakresów czasu równych i mniejszych niż 1 minuta (b) godziny : minuty : sekundy. setne części sekund - dla zakresów czasu większych niż 1 minuta 2. Wartość sygnałów analogowych w tej chwili 3. Nazwy sygnałów dwustanowych które były aktywne w momencie zaznaczonym kursorem Jeśli wybrano tryb kolorowy prezentacji sygnałów binarnych, to na paskach tła o kolorze odpowiadającym kolorowi, w którym rysowany jest przebieg odpowiedniego sygnału, wypisywane są nazwy aktywnych sygnałów dwustanowych. Jeśli wybrano tryb czarno-biały prezentacji sygnałów binarnych, to w oknie kursora wypisywane są nazwy wszystkich sygnałów dwustanowych skonfigurowanych do wyświetlania na tej stronie, a nazwy sygnałów aktywnych są wytłuszczone - porównanie obu trybów wyświetlania aktywnych sygnałów dwustanowych przedstawione jest na rysunku 7.1. Aby przemieścić kursor do innej pozycji, należy przesunąć wskaźnik myszki (w postaci ukośnej strzałki) do potrzebnego miejsca, a następnie naciśnij lewy klawisz myszy. 34

36 ROZDZIAŁ 7. KURSOR 35 Rysunek 7.1: Porównanie sposobu wyświetlania aktywnych sygnałów dla trybu kolorowego i czarnobiałego Za pomocą klawiszy kursora można precyzyjnie przesuwać kursor. klawisz < przesuwa kursor w lewo klawisz > w prawo. Aby przemieścić okno kursora, należy przesunąć wskaźnik myszki na część okna kursora gdzie wyświetlany jest czas, nacisnąć lewy klawisz myszki, przeciągnąć okno na nową pozycję i zwolnić lewy klawisz myszki. Jeśli w oknie aktywny jest kursor to zmiana skali czasu odbywa się w ten sposób, że miejsce zaznaczone kursorem pozostaje na środku okna. Domyślnie okno z wykresami jest otwierane bez uaktywnionego kursora.

37 ROZDZIAŁ 7. KURSOR Uaktywnianie i usuwanie kursora Aby uaktywić kursor należy: wybrać okno, dla którego chcemy uaktywnić kursor Z menu Widok wybrać Kursor z menu kontekstowego wybrać Kursor nacisnąć klawisz Insert Aby usunąć kursor z jakiegoś okna należy: Wybrać okno, w którym jest aktywny kursor Z menu Widok wybrać Kursor z menu kontekstowego wybrać Kursor nacisnąć klawisz Insert Kursor jest uaktywniany niezależnie dla każdego okna, dlatego przy kilku otwartych oknach jedne mogą być skonfigurowane z kursorem, inne bez.

38 Rozdział 8 Kursor delta 8.1 Właściwości kursora Delta Dla dokładnego odczytania odstępu czasu pomiędzy jakimiś zdarzeniami, a także szybkości zmian jakiegoś sygnału analogowego (np. przyspieszenia), można wywołać kursor delta w postaci dwóch pionowych linii, niebieskiej i zielonej, przecinających całe okno. Kursorowi towarzyszy okno kursora w którym wyświetlone są kolejno: 1. Różnica czasu odpowiadająca różnicy pozycji kursorów w formacie: (a) godziny : minuty : sekundy. tysięczne części sekund - dla zakresów czasu równych i mniejszych niż 1 minuta (b) godziny : minuty : sekundy. setne części sekund - dla zakresów czasu większych niż 1 minuta 2. Wartości sygnałów analogowych w tych chwilach 3. Szybkość zmian sygnału na mierzonym odcinku (jeśli została skonfigurowana do wyświetlania) Widok ekranu z aktywnym kursorem delta pokazany jest na rysunku

39 ROZDZIAŁ 8. KURSOR DELTA 38 Rysunek 8.1: Widok okna programu LOGGER z aktywnym kursorem delta 8.2 Przemieszczanie kursora delta Aby przemieścić kursor niebieski do innej pozycji należy: Przesunąć wskaźnik myszki (w postaci ukośnej strzałki) do potrzebnego miejsca Nacisnąć lewy klawisz myszy. Aby przemieścić kursor zielony do innej pozycji należy: Przesunąć wskaźnik myszki (w postaci ukośnej strzałki) do potrzebnego miejsca Nacisnąć środkowy klawisz myszy nacisnąć lewy klawisz myszy przytrzymując jednocześnie klawisz Shift Za pomocą klawiszy kursora można precyzyjnie przesuwać kursory.

40 ROZDZIAŁ 8. KURSOR DELTA 39 Klawisz < przesuwa kursor niebieski w lewo Klawisz > w prawo. Aby precyzyjnie przesuwać kursor zielony należy posłużyć się jednocześnie naciśniętymi klawiszami Shift i < lub Shift i >. Jeśli w oknie aktywny jest kursor delta to zmiana skali czasu przy użyciu polecenia Powiększ odbywa się w ten sposób, że obszar pomiędzy kursorami zostanie rozciągnięty na całe okno. (rysunek 8.2) Rysunek 8.2: Zmiana skali okna wykonana za pomocą polecenie Powiększ Domyślnie okno z wykresami jest otwierane bez uaktywnionego kursora delta. 8.3 Uaktywnianie i usuwanie kursora delta W celu aktywacji Kursora Delta należy: wybrać okno, dla którego chcemy uaktywnić kursor z menu głównego Widok wybrać Kursor Delta

41 ROZDZIAŁ 8. KURSOR DELTA 40 z menu kontekstowego wybrać Kursor Delta nacisnąć klawisze Shift i Insert Aby usunąć kursor z jakiegoś okna należy: Wybrać okno, w którym jest aktywny kursor Z menu głównego Widok wybrać Kursor Delta Z menu kontekstowego wybrać Kursor Delta Nacisnąć klawisze Shift i Insert Kursor jest uaktywniany niezależnie dla każdego okna, dlatego przy kilku otwartych oknach jedne mogą być skonfigurowane z kursorem, inne bez. Kursor zwykły i kursor delta nie mogą być jednocześnie obecne w jednym oknie. Uaktywnienie jednego z nich dezaktywuje drugi (jeśli był wyświetlany w oknie).

42 Rozdział 9 Sygnały jednouderzeniowe Sygnały jednouderzeniowe (dzwonowe) są na wykresach przedstawione w postaci czerwonych i zielonych kwadracików - rysunek 9.1: Kolory przyporządkowane są do sygnałów na stałe w następujący sposób: [Różowy] - Przek 1 (standardowo zacisk 21) - przekaźnikowy wykonawczy [Czerwony] - Akust 1 (DW) - akustyczny wykonawczy [Jasnozielony] - Przek 1 (standardowo zacisk 22) -przekaźnikowy porozumiewawczy [Zielony] - Akust 2 (DP) - akustyczny porozumiewawczy Aby obejrzeć sekwencję uderzeń należy naprowadzić kursor myszy w okolice prezentowanego sygnału jednouderzeniowego lub w okolice grupy tych sygnałów nacisnąć lewy klawisz myszy Rysunek 9.1: Sposób prezentacji sygnałów jednouderzniowych W oknie pojawi się szare okienko z sekwencją sygnałów jednouderzeniowych. Sygnały sekwencji są prezentowane w postaci czerwonych i zielonych kwadracików. Przyporządkowanie kolorów jak w 41

43 ROZDZIAŁ 9. SYGNAŁY JEDNOUDERZENIOWE 42 oknie wykresów. Skala czasu jest podzielona na odcinki 20 ms. Jeśli komputer wyposażony jest w kartę dźwiękową można odtworzyć sekwencję dzwonową naciskając w okienku sekwencji przycisk oznaczony symbolem głośniczka. Odtwarzane są sygnały Akust 1 (DW) oraz Akust 2 (DP). Aby zamknąć (skasować) okienko z sekwencję uderzeń należy w okienku sekwencji nacisnąć przycisk oznaczony symbolem x.

44 Rozdział 10 Sygnały zabezpieczeń Program LOGGER, oprócz wykresów sygnałów analogowych, dwustanowych i jednouderzeniowych ma możliwość wyświetlania i drukowania tzw. sygnałów zabezpieczeń. Sygnały te w skrócie nazwane są "sygnałami TSSA" (od nazwy Tekstowego Sygnalizatora Stanów Awaryjnych - urządzenia, które tradycyjnie służyło do rejestracji i przekazywania tych sygnałów). Charakteryzują się one tym, że pochodzą przeważnie z wydzielonych układów maszyny (np. Obwodu bezpieczeństwa), rejestrowane są grupami w małym odcinku czasu w postaci tzw. "zabezpieczenia" (wyłącznie zbocza narastającego) oraz bardzo istotną ich cechą jest kolejność wystąpienia. W programie LOGGER sygnały te przedstawione są w prawej części okna, w czasie, dla którego są prezentowane wykresy. Wypisywane są kolejno w postaci skrótu nazwy i przesunięcia czasowego każdego z nich względem pierwszego w serii. (Pierwszy sygnał w serii ma przesunięcie 0,00 sek.) W konfiguracji stron można określić czy sygnały mają być, czy nie mają być wypisywane na określonej stronie. Po aktywowaniu okna Szczegóły można w nim zobaczyć sekwencje sygnałów zabezpieczeń (TSSA), gdzie sygnały są opisane dłuższymi nazwami (opisami) - rysunek

45 ROZDZIAŁ 10. SYGNAŁY ZABEZPIECZEŃ 44 Rysunek 10.1: Sposób prezentacji sygnałów zabezpieczeń Aktywacja i zamykanie okna Szczegóły zabezpieczeń (TSSA) należy: Aby aktywować okno Szczegóły dla sygnałów Z menu Widok wybrać Szczegóły rozwinie się podmenu Wybrać HB Aby zamknąć okno "szczegóły": Z menu Widok wybrać Szczegóły rozwinie się podmenu Wybrać HB

46 Rozdział 11 Tryb wyświetlania "WUG" W tym trybie wykres pracy wyciągu szybowego można przeglądać tylko odcinkami dwuminutowymi. Sygnały jednouderzeniowe są bezpośrednio naniesione na wykresie. Skala czasu w poziomie odpowiada skali czasu wykresów analogowych, a w pionie dla sygnałów dzwonowych wynosi pięć sekund (dla całej wysokości pola wykresów analogowych). Porównanie obydwu sposobów wyświetlania sygnałów jednouderzeniowych znajduje się na rysunku

47 ROZDZIAŁ 11. TRYB WYŚWIETLANIA "WUG" 46 Rysunek 11.1: Porównanie sposobu wyświetlania sygnałów jednouderzeniowych w trybie WUG i normalnym Aktywacja i zamykanie trybu "WUG" Aby przejść do tego trybu wyświetlania należy: Z menu Widok wybrać WUG Aby wyjść z tego trybu wyświetlania: Z menu Widok wybrać WUG wybrać zakres czasowy inny niż 2 minuty

48 Rozdział 12 Warstwy W efekcie zmiany czasu rejestratora - przy cofaniu czasu, powstaną dwa wykresy oznaczone tym samym czasem ( np. gdy zmienimy czas rejestratora z 17:15 na 17:00 to pomiędzy 17:00 a 17:15 będziemy mieli 2 wykresy ). Gdy nastąpi coś takiego na wykresie pojawi się napis Warstwa 1 z 2 ( lub Warstwa 2 z 2 ), Przebieg chronologicznie wcześniejszy jest oznaczany niższym numerem. Oglądanie warstw wykresu Aby obejrzeć oba rejestrowane przebiegi, gdy na skutek cofnięcia czasu rejestratora mamy dwa wykresy z tym samym czasem, należy: Z menu Widok wybrać Warstwy Rozwinie się podmenu z którego można wybrać przebieg: 1 Warstwa, 2 Warstwa W przypadku gdy na skutek wielokrotnych zmian czasu istnieje jeszcze więcej wystąpień minut oznaczonych tym samym czasem, w dalszym ciągu można z menu Warstwy wybrać odpowiedni przebieg do prezentacji (do najwyżej czterech warstw). Jednakże, gdy w ramach oglądanego przedziału czasu występują więcej niż dwie warstwy, to wyświetlanie wybranej warstwy jest ograniczone do najbliższej zmiany ilości warstw. Ilustracje 12.1 i 12.2 pokazują wybór kolejnych warstw. 47

49 ROZDZIAŁ 12. WARSTWY 48 Rysunek 12.1: Wybór warstwy I Rysunek 12.2: Wybór warstwy II

50 Rozdział 13 Współpraca z rejestratorem dźwięku Program Logger (począwszy od wersji ver ) posiada funkcję odtwarzania i zapisu dźwięku. Informacja dźwiękowa w postaci jednominutowych plików w formacie *.gsm dostarczana jest do programu z rejestratora dźwięku, który jest niezaleźnym urządzeniem współpracującym z rejestratorem AR-3c, poprzez sieć LAN. Rejestrator dźwięku nagrywa całą informację dźwiękową, którą dostaje na dwóch niezaleźnych kanałach i przechowuje ją w pamięci przez pewien wybrany czas na dysku CF. W pewnych sytuacjach czas przechowywania tej informacji może być znacznie przedłużony (na dwa tygodnie lub dłużej - w zależności od wymagań). Dzieje się to w przypadku, gdy na wejścia rejestratora AR-3c podawane są specjalne sygnały żądania odznaczające potrzebę dłuższego przechowywania informacji dźwiękowej w rejestratorze dźwięku. Aby uruchomić funkcję nagrywania/odtwarzania dźwięku w programie Logger należy: 1. Upewnić się, że rejestrator dźwięku jest podłączony (pracuje w tej samej sieci co komputer z programem Logger) a jego adres IP jest ustawiony - patrz ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia transmisji - opis znajduje się w rozdziale Odblokować funkcję nagrywania dźwięku w programie Logger w zakładce Ustawienia strony - patrz opis w rozdz Po właściwym skonfigurowaniu programu Logger w jego oknie danych pojawia się nowy obszar umiejscowiony pomiędzy polem sygnałów dwustanowych i polem sygnałów jednouderzeniowych, w którym mogą znajdować się dwie poziome linie: niebieska dla 1-go kanału 49

51 ROZDZIAŁ 13. WSPÓŁPRACA Z REJESTRATOREM DŹWIĘKU 50 granatowa dla 2-go kanału Istnienie tych linii (ich aktywny stan) oznacza, że sygnały odpowiedzialne za rejestrację dźwięku są aktywne i że pliki dźwiękowe są przechowywane dłużej w rejestratorze dźwięku - zatem mogą być przetransmitowane i odtworzone w programie Logger. W celu uruchomienia transmisji tych plików należy kliknąć w obszarze którejś z tych linii - wtedy pojawi się małe okienko dialogowe informujące, że właściwe pliki dźwiękowe są dostępne i gotowe do przekopiowania i odtworzenia. Po naciśnięciu (kliknięciu) klawisza z symbolem głośniczka znajdującego się w tym okienku zaczyna się transmisja plików *.gsm, a po jej zakończeniu dekompresja do formatu *.wav i odtworzenie dźwięku na głośnikach komputera. Pliki *.wav są potem przechowywane w podkatalogu \TMP programu Logger i mogą być powtórnie odtwarzane bez konieczności ich retransmisji. Bieżąco nagrywany dźwięk w rejestratorze dźwięku (z ostatnich kilku godzin) może być odtwarzany i rejestrowany w programie Logger pomimo braku aktywności sygnałów odznaczających potrzebę dłuższego przechowywania dźwięku. Aby to uczynić należy kliknąć w obszarze ponad polem sygnałów dwustanowych - w miejscu, gdzie opisywane poziome linie - niebieska i granatowa - byłyby wyświetlone gdyby owe sygnały były aktywne.

52 Rozdział 14 Szukanie Program umożliwia szybkie wyszukiwanie wśród dostępnych danych informacji o zmianie któregoś sygnału dwustanowego, osiągnięciu przez sygnał analogowy odpowiedniej wartości, czy też zaistnieniu jednocześnie odpowiednich stanów dwu sygnałów binarnych i wartości jednego sygnału analogowego. W efekcie wyszukania kursor wskaże odpowiednie miejsce na wykresie. Definiowanie warunków wyszukiwania Aby wybrać koincydencję sygnałów do wyszukania 1. Z menu Szukanie należy wybrać Znajdź należy nacisnąć klawisz F6 Otworzy się pole dialogu Warunki szukania - patrz rysunek następnie należy określić warunki szukania: (a) Poprzez wybór z listy rodzaj sygnału dla Pierwszego sygnału binarnego, a za pomocą przycisków wyboru - stan sygnału, którego chcemy poszukiwać (Aktywny lub Nieaktywny). Jeśli Pierwszy sygnał binarny nie będzie miał wpływu na warunki wyszukiwania należy wybrać z listy dostępnych sygnałów pozycję "None" (pierwsza pozycja na liście). (b) Poprzez wybór z listy rodzaj sygnału dla Drugiego sygnału binarnego, a za pomocą przycisków wyboru - stan sygnału, którego chcemy poszukiwać (Aktywny lub Nieaktywny). Jeśli Drugi sygnał binarny nie będzie miał wpływu na warunki wyszukiwania należy wybrać z listy dostępnych sygnałów pozycję "None" (pierwsza pozycja na liście). 51

53 ROZDZIAŁ 14. SZUKANIE 52 (c) Poprzez wybór z listy rodzaj sygnału dla Sygnału analogowego, za pomocą przycisków wyboru należy określić interesujący stan tego sygnału (Większy niż lub Mniejszy niż), a potem należy określić wartość sygnału, do której odnosi się wybrany stan. Jeśli Sygnał analogowy nie będzie miał wpływu na warunki wyszukiwania należy wybrać z listy dostępnych sygnałów pozycję "None" (pierwsza pozycja na liście). Warunkiem wyszukiwania jest iloczyn (logiczny "AND") trzech powyżej wybranych warunków. (d) W polu Zakres należy wybrać zakres szukania: cała doba (bieżąca), lub I zmiana, II zmiana, III zmiana (e) Należy wybrać początek szukania (miejsce od którego zacznie się szukanie): i. od początku przedziału czasu określonego w polu Zakres ii. od bieżącej pozycji kursora (tylko jeśli aktualnie kursor jest aktywny) iii. od początku bieżącej (aktualnie wyświetlanej) strony wykresu (f) Zakończyć poprzez potwierdzenie przyciskiem "OK" Teraz nastąpi wyszukanie początku iloczynu stanów sygnałów binarnych i analogowego określonych powyżej. Jeśli zostanie znaleziona koincydencja zdefiniowanych warunków, to zostanie wyświetlony przebieg czasowy (w bieżącej rozdzielczości), a kursor wskaże początek wystąpienia. Jeśli kursor nie był aktywny wcześniej, to zostanie aktywowany automatycznie. Jeśli w wybranym przedziale czasu nie zostanie znalezione miejsce spełniające zadane warunki zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat wraz z pośbą o decyzję, czy kontynuować szukanie w kolejnym przedziale, czy zrezygnować.

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax.

Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax. Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax. 0-22/ 211 19 36 Uwaga: Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT 1. Informacje ogólne 1.1. O niniejszej instrukcji Instrukcja zawiera opis najnowszej dostępnej wersji programu i zawarte w niej informacje mogą nieznacznie odbiegać od

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi CMS PROFESSIOANL MANUAL CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program CMS PROFESSIONAL w wersji 3.0.0.600 Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 DOKUMENTACJA SYSTEMU Funkcjonalność dla Klienta Internetowego 1 Spis treści 1. Informacje wstępne... 4 2. Menu Sidoma... 6 2.1. Sidoma... 6 2.1.1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA wersja 1.69 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA pphu KME Marek Kuklis ul. Osiedlowa 4a 95-100 ZGIERZ tel. (0-42) 719-05 - 70 fax (0-42) 719 05-71 tel. kom. (0-601) 22-69 - 61 e-mail: kme@kme.com.pl http://www.kme.com.pl

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Spis treści 1. Instalacja aplikacji Notow@niaPlus (na przykładzie przeglądarki Mozzilla Firefox)... 2 2. Uruchamianie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S

Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Wersja instrukcji 1.5 (kwiecień 2003) Dotyczy klienta w wersji 1.0.0.237 2000-2003 AL-NET Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10 Instrukcja obsługi programu 2010-05-10 2 Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 5 1 Uruchamianie... programu 5 2 Wybór trybu pracy... programu 5 3 Zmiana hasła... 6 4 Kończenie pracy... z programem 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

ProSalon. Podręcznik użytkownika

ProSalon. Podręcznik użytkownika ProSalon Podręcznik użytkownika 2 / 41 Spis treści ProSalon...1 1. Ogólne zachowanie programu...5 1.1. Okna danych...6 1.1.1. Panel filtrowania...7 1.1.2. Siatka danych...7 1.1.3. Panel edycji danych...8

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MPC System dla Windows

Instrukcja obsługi MPC System dla Windows Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) 265 70 97, 265 76 41, 763-77-77 Fax: 763-75-94 www.mikster.pl software@mikster.com.pl (01.09.2003) SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE MPC...

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo