MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 03/03. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 03/03. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL"

Transkrypt

1 MICROMASTER 40 Lista Parametrów Wydanie 0/0 Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL

2 Dokumentacja do MICROMASTER 40 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP Instrukcja Obsługi Podaje informacje o właściwościach przekształtnika MICROMASTER 40, instalacji, uruchamianiu, trybach sterowania, strukturze parametrów systemowych, wykrywaniu i usuwaniu błędów, danych technicznych. Ponadto Instrukcja Obsługi zawiera informacje o dostępnych opcjach przekształtnika MICROMASTER 40. Lista Parametrów Lista Parametrów zawiera opis wszystkich parametrów ułożony w porządku funkcjonalnym, jak również szczegółowy opis parametrów. Dodatkowo Lista Parametrów zawiera schematy funkcjonalne przedstawiające funkcje przekształtnika w formie graficznej. Katalog Katalog zawiera informacje potrzebne do doboru określonego przekształtnika, jak i filtrów, dławików, paneli obsługi lub opcji komunikacyjnych.

3 . Lista parametrów MICROMASTER 40. Schematy funkcjonalne. Błędy i alarmy Lista Parametrów Dokumentacja Użytkownika Ważne dla Wydanie 0/0 Typ przekształtnika Wersja oprogramowania MICROMASTER 40. Wydanie 0/0

4 Wydanie 0/0! Ostrzeżenie Proszę przeczytać wszystkie definicje i ostrzeżenia, które są zawarte w Instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi znajduje się na płycie CD, która jest dostarczana razem z Państwa przekształtnikiem. Jeśli nie dysponują Państwo taką płytą CD, to mogą ją Państwo zamówić w lokalnym przedstawicielstwie firmy Siemens pod numerem zamówieniowym: 6SE6400-5AD00-AP0_PL. Dalsze informacje są dostępne w internecie pod adresem: Oprogramowanie oraz szkolenia prowadzone przez firmę Siemens są zgodne z normą zapewnienia jakości DIN ISO 900, Nr Rej Powielanie, przekazywanie lub używanie tej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia jest zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone, włączając prawa patentowe i rejestracyjne urządzenia, prawa modelu lub wzornictwa. Siemens AG 00, 00. Wszystkie prawa zastrzeżone. MICROMASTER jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Siemens. Mogą być dostępne inne funkcje, które nie są opisane w tej dokumentacji. Fakt ten jednak nie zobowiązuje do udostępnienia tych funkcji z nowym sterowaniem lub przy pracach serwisowych. Sprawdziliśmy zawartość tej dokumentacji pod względem zgodności opisywanego sprzętu i oprogramowania. Jednak nie można wykluczyć pewnych odchyłek i gwarantujemy pełnej zgodności. Informacje zawarte w tej dokumentacji są regularnie sprawdzane, a niezbędne poprawki zostaną zawarte w następnych wydaniach. Będziemy wdzięczni za propozycje ulepszeń. Zawartość niniejszej dokumentacji została wydrukowana na przyjaznym dla środowiska bezchlorowym papierze pochodzącym z uprawialnych i odnawialnych surowców. Do druku i oprawy nie używano żadnych rozpuszczalników. Zmiany techniczne zastrzeżone. Siemens AG. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

5 Wydanie 0/0 Parametry Parametry przekształtnika MICROMASTER 40 Niniejszą Listę Parametrów należy używać tylko w połączeniu z Instrukcją Obsługi lub Podręcznikiem Referencyjnym MICROMASTER 40. Szczególnie należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tych podręcznikach. Spis zawartości Parametry...7. Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER...7. Szybkie uruchamianie (P000=)...9. Opis parametrów... Schematy funkcjonalne... 7 Komunikaty błędów i alarmów Komunikaty błędów Komunikaty alarmów Szanowny Kliencie, dokładamy wszelkich starań aby dostarczać Państwu zawsze najnowsze informacje. Z tego powodu schematy funkcjonalne w Liście Parametrów są dostępne tylko w języku angielskim. Prosimy o Państwa wyrozumiałość. MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

6 Parametry Wydanie 0/0 Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

7 Wydanie 0/0 Parametry Parametry. Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER Opis parametrów ma następujący wygląd: Nr par. Nazwa parametru 9 Min: [Indeks] StatU: 5 Typ danych 7 Jedn.: 0 Fabr: 4 GrupaP: 6 Aktywny: 8 SU Max: : Opis:. Numer parametru Określa numer danego parametru. Używane liczby składają się z czterech cyfr w zakresie od 0000 do Liczby poprzedzone przez "r" wskazują, że parametr jest zabezpieczony przed zapisem i wyświetla określoną wartość, jednak nie może być zmieniony poprzez podanie innej wartości (w takich przypadkach przy "Jedn. ", "Min", "Fabr" i "Max" w nagłówku opisu parametru będzie podany myślnik "-" ). Wszystkie inne parametry poprzedzone są przez "P". Wartości tych parametrów mogą być zmieniane bezpośrednio w zakresie podanym w ustawieniach "Min" i "Max" w nagłówku. [Indeks] oznacza, że dany parametr jest indeksowany i określa ilość dostępnych indeksów.. Nazwa parametru Podaje nazwę danego parametru. Określone parametry zawierają następujące skrócone prefiksy: BI, BO, CI i CO i następujący po nich dwukropek. Skróty te mają następujące znaczenia: BI = P9999.C Wejście binektorowe, tzn. parametr wybiera źródło sygnału (0) binarnego BO = r9999 Wyjście binektorowe, tzn. parametr łączy się jako sygnał binarny CI = P9999.D (999:9) Wejście konektorowe, tzn. parametr wybiera źródło sygnału analogowego CO = r9999 [99] Wyjście konektorowe, tzn. parametr łączy się jako sygnał analogowy CO/BO = r9999 r9999 Wyjście binektorowe/konektorowe, tzn. parametr łączy się jako sygnał analogowy i/lub jako sygnał binarny Aby umożliwić korzystanie z techniki BICO, potrzebują Państwo dostępu do całej listy parametrów. Na tym poziomie możliwe jest wiele nowych ustawień parametrów, włącznie z funkcjonalnością BICO. Funkcjonalność BICO jest innym elastycznym sposobem ustawiania i łączenia funkcji wejść i wyjść. W większości przypadków może ona być używana w połączeniu z prostymi ustawieniami u. Technika BICO umożliwia programowanie kompleksowych funkcji. Można tworzyć zależności Boolea i matematyczne pomiędzy wejściami (binarnymi, analogowymi, szeregowymi itp.) i wyjściami (prąd przekształtnika, częstotliwość, wyjścia analogowe, przekaźniki itp.). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

8 Parametry Wydanie 0/0. StatU Status uruchomieniowy parametru. Możliwe są trzy stany: Uruchamianie U Praca P Gotowość do pracy G Wskazuje to, kiedy dany Parametr może być zmieniany. Mogą być podane jeden, dwa lub wszystkie stany. Jeśli podane są wszystkie trzy stany oznacza to, że ustawienie parametru można zmieniać we wszystkich trzech stanach przekształtnika. 4. GrupaP Określa grupę funkcjonalną danego parametru. Uwaga Parametr P0004 (filtr parametrów) działa jako filtr i udostępnia parametry odpowiednio do wybranej grupy funkcjonalnej. 5. Typ danych Dostępne typy danych zestawione są w poniższej tabeli. Oznaczenie Znaczenie U6 U I6 I Float 6-bitowe bez znaku -bitowe bez znaku 6-bitowe całkowite -bitowe całkowite Zmiennoprzecinkowe 6. Aktywny Określa, czy: Natychmiast zmiany wartości parametru będą efektywne natychmiast po ich wprowadzeniu, lub Po potw. żeby zmiany były efektywne musi zostać naciśnięty przycisk "P" na panelu obsługi (BOP lub AOP). 7. Jedn. Określa jednostkę miary stosowaną do wartości parametru 8. SU Określa, czy (Tak lub Nie) parametr może być zmieniany tylko podczas szybkiego uruchamiania, tzn., gdy P000 (filtr parametrów uruchamiania) jest ustawione na (szybkie uruchamianie). 9. Min Podaje najniższą wartość jaką można ustawić dla danego parametru. 0. Fabr Podaje wartość fabryczną, tzn. wartość, która jest ważna, gdy użytkownik nie wprowadził własnej określonej wartości dla danego parametru.. Max Podaje najwyższą wartość jaką można ustawić dla danego parametru.. Określa poziom dostępu użytkownika. Istnieją cztery poziomy dostępu: Standardowy, Rozszerzony, Ekspert i Serwisowy. Ilość parametrów, które ukazują się w danej grupie funkcjonalnej zależy od poziomu dostępu ustawionego w parametrze P000 (poziom dostępu użytkownika). Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

9 Wydanie 0/0 Parametry. Opis Opis parametru zawiera niżej zestawione sekcje i zawartości. Niektóre z tych sekcji i zawartości są opcjonalne i od przypadku do przypadku będą pomijane, jeśli nie mają zastosowania. Opis: Diagram: Ustawienia: Przykład: Krótkie objaśnienie funkcji parametru. Opcjonalny diagram do ilustracji działania parametrów przy pomocy np. wykresu Lista stosowanych ustawień. Zawierają one: możliwe ustawienia, najczęściej stosowane ustawienia, indeks i pola bitowe Opcjonalny przykład efektu działania określonego ustawienia parametru. Wszystkie warunki, które muszą być spełnione w połączeniu z danym parametrem. Również wszystkie specjalne skutki działania, jakie ma ten parametr na inne lub, jakie mają inne parametry na ten parametr. Ostrzeżenie / Uwaga / Ważne informacje, które muszą być przestrzegane aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych / Specjalne informacje, które muszą być przestrzegane aby uniknąć problemów / Informacje, które mogą być pomocne dla użytkownika Dalsze szczegóły: Wszystkie źródła bardziej szczegółowych informacji dotyczących danego parametru.. Szybkie uruchamianie (P000=) Następujące parametry są potrzebne do szybkiego uruchamiania (P000=): Szybkie uruchamianie (P000=) Nr Nazwa dostępu P000 Europa / Ameryka Pn. U P000 Wybór typu silnika U P004 Napięcie znamionowe silnika U P005 Prąd znamionowy silnika U P007 Moc znamionowa silnika U P008 Znamionowy współczynnik mocy silnika U P009 Sprawność znamionowa silnika U P00 Częstotliwość znamionowa silnika U P0 Prędkość znamionowa silnika U P00 Prąd magnesowania silnika UG P05 Chłodzenie silnika UG StatU P0640 Współczynnik przeciążalności silnika [%] UPG P0700 Wybór źródła rozkazów UG P000 Wybór wartości zadanej częstotliwości UG P080 Częstotliwość minimalna UPG P08 Częstotliwość maksymalna UG P0 Czas przyspieszania UPG P Czas hamowania UPG P5 Czas hamowania WYŁ UPG P00 Tryb sterowania UG P90 Wybór identyfikacji danych silnika UG P900 Koniec szybkiego uruchamiania U Jeśli wybrane jest P000=, to można użyć parametru P000 (poziom dostępu użytkownika) w celu wybrania parametrów, które mają być dostępne. Parametr ten umożliwia wybór zdefiniowanej przez użytkownika listy parametrów dla szybkiego uruchamiania. Na koniec szybkiego uruchamiania ustawić P900 =, w celu przeprowadzenia wymaganych obliczeń silnika, i ustawienia wszystkich innych parametrów (nie zawartych w P000=) z powrotem na ich ustawienia fabryczne. Uwaga Obowiązuje to tylko dla szybkiego uruchamiania. MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

10 Parametry Wydanie 0/0 Przywracanie ustawień fabrycznych (reset przekształtnika) W celu przywrócenia ustawień fabrycznych, należy wykonać następujące ustawienia parametrów: P000=0. P0970=. Uwaga Proces przywracania ustawień fabrycznych może trwać około minuty. Wyświetlacz siedmiosegmentowy Struktura wyświetlacza siedmiosegmentowego jest następująca: Bit segmentu Bit segmentu Znaczenie właściwego bitu na wyświetlaczu opisane jest w parametrach słowa stanu i słowa sterowania. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

11 Wydanie 0/0 Parametry. Opis parametrów Parametry poziomu 4 nie są widoczne przy pomocy BOP lub AOP. r0000 Wyświetlacz roboczy Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ZAWSZE Max: - Wyświetla parametr ustawiony w P0005 w stanie PRACA. Naciskanie przycisku "Fn" przez co najmniej sekundy powoduje wyświetlanie kolejno aktualnych wartości napięcia obwodu pośredniego, prądu wyjściowego, częstotliwości wyjściowej, napięcia wyjściowego i parametru ustawionego w P0005. r000 Stan przekształtnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla aktualny stan przekształtnika. Możliwe ustawienia: 0 Tryb uruchamiania (P000!= 0) Gotowość do pracy Aktywny błąd Ładowanie wstępne obwodu pośredniego 4 Praca 5 Zatrzymywanie po rampie hamowania Stan jest widoczny tylko podczas ładowania wstępnego obwodu pośredniego z zamontowanym modułem komunikacji zasilanym z zewnętrznego źródła. P000 dostępu Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: ZAWSZE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 4 Ustala poziom dostępu do parametrów. Dla większości prostych aplikacji wystarczające jest ustawienie fabryczne (Standardowy). Możliwe ustawienia: 0 Lista zdefiniowana przez użytkownika (patrz P00). Standardowy: dostęp do najczęściej używanych parametrów. Rozszerzony: dostęp rozszerzony, np. do funkcji wejść/wyjść przekształtnika. Ekspert: tylko dla doświadczonych użytkowników. 4 Serwisowy: Tylko do autoryzowanego personelu serwisu z ochroną hasłem. P0004 Filtr parametrów Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: ZAWSZE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Filtruje dostępne parametry odpowiednio do ich funkcjonalności, dla celniejszego dostępu do parametrów przy uruchamianiu. Możliwe ustawienia: 0 Wszystkie parametry Przekształtnik Silnik 7 Rozkazy i wejścia/wyjścia binarne 8 Wejścia/wyjścia analogowe 0 Kanał wartości zadanej / zadajnik rozruchu ZR Właściwości napędu Regulacja silnika 0 Komunikacja Alarmy / ostrzeżenia / kontrola Regulator technologiczny PI Przykład: P0004 = specyfikuje, że wyświetlane będą tylko parametry regulatora PI. Parametry, których nagłówek zawiera informację "SU: Tak", mogą być zmieniane tylko przy P000 = (tylko w trybie szybkiego uruchamiania). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

12 Parametry Wydanie 0/0 P0005 Wybór wyświetlacza roboczego Min: StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 4000 Wybiera parametr, który będzie wyświetlany w r0000. Najczęstsze ustawienia: Częstotliwość wyjściowa (r00) 5 Napięcie wyjściowe (r005) 6 Napięcie obwodu pośredniego (r006) 7 Prąd wyjściowy (r007) Uwaga: Ustawienia te odnoszą się do parametrów tylko do odczytu ("rxxxx"). Szczegóły: Dalsze informacje znajdą Państwo w opisie dotyczących parametrów "rxxxx". P0006 Tryb wyświetlania Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 4 Ustala tryb wyświetlania dla r0000 (wyświetlacz roboczy). Możliwe ustawienia: 0: Gotowość do pracy: przełączanie pomiędzy wartością zadaną i częstotliwością wyjściową Praca: wyświetlanie częstotliwości wyjściowej : Gotowość do pracy: wyświetlanie wartości zadanej Praca: wyświetlanie częstotliwości wyjściowej : Gotowość do pracy: przełączanie pomiędzy wartością P0005 i wartością r000 Praca: wyświetlanie wartości P0005 : Gotowość do pracy: przełączanie pomiędzy wartością r000 i wartością r000 Praca: wyświetlanie wartości r000. 4: Wyświetlanie tylko P0005 we wszystkich stanach pracy. Jeśli przekształtnik nie pracuje na przemian będą wyświetlane wartości "Nie pracuje" i "Praca". Odpowiednio do ustawienia fabrycznego będą wyświetlane na przemian wartość zadana częstotliwości (r000) i częstotliwość wyjściowa (r00). P0007 Podświetlenie wyświetlacza Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 000 Ustala czas, po którym będzie wyłączone podświetlenie wyświetlacza, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Wartości: P0007 = 0 : Podświetlenie wyświetlacza zawsze załączone (ustawienie fabryczne) P0007 = -000 : Ilość sekund, po których nastąpi wyłączenie podświetlenia. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

13 Wydanie 0/0 Parametry P000 Filtr parametrów uruchamiania Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: ZAWSZE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 0 Filtruje parametry tak, że wybierane są tylko parametry przyporządkowane do określonej grupy funkcjonalnej. Możliwe ustawienia: 0 Gotowość Szybkie uruchamianie Przekształtnik 9 Ładowanie 0 Przywracanie ustawień fabrycznych Ustawić z powrotem na 0, żeby przekształtnik pracował. P000 (poziom dostępu) ustala dostęp do parametrów. P000 = Przekształtnik może być bardzo szybko i bezproblemowo uruchomiony przez ustawienie P000 na. Po tym wyświetlane są tylko ważne parametry (np. P004, P005 itd.). Poszczególne wartości parametrów muszą być wprowadzane jeden po drugim. Szybkie uruchamianie jest zakończane i rozpoczynane wewnętrzne obliczenie, jeśli ustawi się P900 na -. Ostatecznie parametr P000 zostanie automatycznie ustawiony z powrotem na 0. P000 = Tylko dla celów serwisowych. P000 = 9 Do przeniesienia pliku parametrów przy pomocy narzędzia programowego PC (np. DriveMonitor, STARTER) parametr ten jest przestawiany na 9 przez narzędzie programowe. Po zakończeniu ładowania danych narzędzie programowe ustawia P000 z powrotem na 0. P000 = 0 Przy resetowaniu parametrów przekształtnika P000 musi być ustawiony na 0. Resetowanie parametrów rozpoczyna się po ustawieniu parametru P0970 na. Przekształtnik automatycznie ustawia wszystkie własne parametry na ustawienia fabryczne. Może to być przydatne jeśli podczas konfiguracji wystąpią problemy i konfiguracja powinna być przeprowadzona od nowa. Do przywrócenia ustawień fabrycznych potrzebne jest około 60 s. Jeśli zostanie ustawione P900 na wartość inną niż 0 (0 jest ustawieniem standardowym), parametr P000 zostanie z powrotem ustawiony na 0. P00 Blokada dla listy parametrów użytkownika Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Szczegóły: Patrz parametr P00 (parametry zdefiniowane przez użytkownika). P00 Klucz dla listy parametrów użytkownika Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Szczegóły: Patrz parametr P00 (parametry zdefiniowane przez użytkownika). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

14 Parametry Wydanie 0/0 P00[0] Lista parametrów użytkownika Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Ustala wybór parametrów, do których ma dostęp użytkownik końcowy. Instrukcje użycia: Krok : ustawić P000 = (Ekspert). Krok : Poprzez indeksy 0 do 6 parametru P00 ustalić listę użytkownika, tzn. wybrać odpowiedni indeks. Krok : W indeksach 0 do 6 parametru P00 wprowadzić numery parametrów, które powinny być wyświetlane w liście zdefiniowanej przez użytkownika. Następujące wartości są ustawione fabrycznie i nie mogą być zmieniane: - P00-Indeks 9 = (Klucz dla parametrów zdefiniowanych przez użytkownika) - P00-Indeks 8 = 0 (filtr parametrów uruchamiania) - P00-Indeks 7 = (poziom dostępu użytkownika) Krok 4: ustawić P000 = 0, aby uaktywnić listę parametrów zdefiniowanych przez użytkownika. Indeks: P00[0] :. Parametr użytkownika P00[] :. Parametr użytkownika P00[] :. Parametr użytkownika P00[] : 4. Parametr użytkownika P00[4] : 5. Parametr użytkownika P00[5] : 6. Parametr użytkownika P00[6] : 7. Parametr użytkownika P00[7] : 8. Parametr użytkownika P00[8] : 9. Parametr użytkownika P00[9] : 0. Parametr użytkownika P00[0] :. Parametr użytkownika P00[] :. Parametr użytkownika P00[] :. Parametr użytkownika P00[] : 4. Parametr użytkownika P00[4] : 5. Parametr użytkownika P00[5] : 6. Parametr użytkownika P00[6] : 7. Parametr użytkownika P00[7] : 8. Parametr użytkownika P00[8] : 9. Parametr użytkownika P00[9] : 0. Parametr użytkownika Najpierw ustawić P00 ("blokada dla parametrów użytkownika") na wartość inną niż P00 ("klucz dla parametrów użytkownika"), dla zapobiegnięcia zmianom w liście zdefiniowanej przez użytkownika. Następnie ustawić P000 na 0, aby uaktywnić listę parametrów zdefiniowanych przez użytkownika. Gdy lista jest zablokowana i parametry zdefiniowane przez użytkownika są uaktywnione, jedyną możliwością wyjścia z parametrów zdefiniowanych przez użytkownika i wyświetlania innych parametrów, jest ustawienie P00 ("klucz dla parametrów użytkownika ") na wartość wprowadzoną w P00 ("blokada dla parametrów użytkownika"). Alternatywnie można przywrócić ustawienia fabryczne dla wszystkich parametrów; w tym celu ustawić P000 = 0 (filtr parametrów uruchamiania = przywracanie ustawień fabrycznych) i P0970 = (ustawienia fabryczne). Ustawienia fabryczne parametrów P00 ("blokada dla parametrów użytkownika ") i P00 ("klucz dla parametrów użytkownika") są identyczne." r008 Wersja oprogramowania Min: - Typ danych: Float Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla numer wersji zainstalowanego oprogramowania. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

15 Wydanie 0/0 Parametry r009 CO/BO: Słowo sterowania panela BOP Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla stan rozkazów panela BOP. Opisane poniżej ustawienia przy podłączeniu do parametrów wejściowych BICO są używane jako "źródła" dla wprowadzania z klawiatury. Pola bitowe: Bit00 ZAŁ / WYŁ 0 NIE Bit0 WYŁ: Stop elektryczny 0 TAK NIE Bit08 JOG w prawo 0 NIE Bit Zmiana kierunku obrotów 0 NIE Bit Potencjometr silnikowy MOP Wyżej 0 NIE Bit4 Potencjometr silnikowy MOP Niżej 0 NIE Przy użyciu techniki BICO do powiązania funkcji z określonymi przyciskami panela obsługi, parametr ten wyświetla aktualny status właściwego rozkazu. Następujące funkcje mogą być przypisane do pojedynczych przycisków: - ZAŁ/WYŁ, - WYŁ, - JOG, - ZMIANA KIERUNKU OBROTÓW, - WYŻEJ, - NIŻEJ r000 CO: Wartość zadana częst. przed zadajnikiem rozruchu Min: - Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla aktualną wartość zadaną częstotliwości (wejście zadajnika rozruchu). r00 CO: Wygładzona częstotliwość wyjściowa Min: - Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla aktualną częstotliwość wyjściową przekształtnika (r004) bez kompensacji poślizgu, tłumienia rezonansu i ograniczenia częstotliwości. r00 Wygładzona prędkość wirnika Min: - Typ danych: Float Jedn. /min Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla obliczoną prędkość wirnika odpowiednio do częstotliwości wyjściowej przekształtnika [Hz] x 0 / liczba biegunów. Przy tym obliczeniu nie jest uwzględniany poślizg zależny od obciążenia. r004 CO: Wygładzona częstotliwość wyjściowa przekształtnika Min: - Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla aktualną częstotliwość wyjściową przekształtnika. W przeciwieństwie do częstotliwości wyjściowej (r00) w r004 zawarte są: kompensacja poślizgu, tłumienie rezonansu i ograniczenie częstotliwości. r005 CO: Wygładzone napięcie wyjściowe Min: - Typ danych: Float Jedn. V Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla wartość skuteczną napięcia podawanego na silnik. r006 CO: Wygładzone napięcie obwodu pośredniego Min: - Typ danych: Float Jedn. V Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla aktualne napięcie obwodu pośredniego. r007 CO: Wygładzony prąd wyjściowy Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla wartość skuteczną prądu silnika [A]. MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

16 Parametry Wydanie 0/0 r004 CO: Temperatura silnika (I t) Min: - Typ danych: Float Jedn. % Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla obliczoną temperaturę silnika (model It) w [%] maksymalnej wartości dopuszczalnej. Wartość 00 % oznacza, że silnik osiągnął swą maksymalną dopuszczalną temperaturę pracy. W takim przypadku przekształtnik próbuje zredukować obciążenie silnika odpowiednio do ustawienia w parametrze P060 (reakcja na przegrzanie silnika It). r006 CO: Wykorzystanie obciążalności przekształtnika Min: - Typ danych: Float Jedn. % Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla wykorzystanie przekształtnika, które zostało obliczone przy pomocy modelu It. Wartość aktualna It odniesiona do maksymalnej możliwej wartości It daje wykorzystanie przeciążalności w [%]. Jeśli nie zostanie przekroczony prąd znamionowy przekształtnika, to będzie wyświetlane wykorzystanie obciążalności 0 %. Jeśli prąd przekroczy wartość progową dla P094 (alarm przeciążenia It przekształtnika), to zostanie wygenerowany alarm A0504 (przegrzanie przekształtnika) i zostanie zredukowany prąd wyjściowy przekształtnika przez P090 (reakcja przekształtnika przy przeciążeniu). Jeśli zostanie osiągnięte wykorzystanie przeciążalności 00 %,zostanie wyzwolony błąd F0005 (It przekształtnika). r007 CO: Temperatura przekształtnika [ C] Min: - Typ danych: Float Jedn. C Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - 4 Wyświetla wewnętrzną temperaturę radiatora chłodzącego przekształtnika. r009 CO: Licznik zużycia energii [kwh] Min: - Typ danych: Float Jedn. kwh Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla energię elektryczną, która została zużyta przez przekształtnik od ostatniego skasowania licznika (patrz P0040 kasowanie licznika zużycia energii). Wartość ta zostanie skasowana, gdy: P0040 = (kasowanie licznika zużycia energii). P0040 Kasowanie licznika energii P009 Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Ustawia wartość parametru r009 (licznik zużycia energii) z powrotem na 0. Możliwe ustawienia: 0 Brak kasowania Kasowanie r009 do 0 Dla skasowania wartości nacisnąć "P". Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

17 Wydanie 0/0 Parametry r005 CO/BO: Słowo stanu Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla pierwsze aktywne słowo stanu przekształtnika (format bitowy) i może być używany do diagnozy stanu przekształtnika. Pola bitowe: Bit00 Gotowość do załączenia 0 NIE Bit0 Gotowość do pracy 0 NIE Bit0 Praca / zwolnienie impulsów 0 NIE Bit0 Aktywny błąd 0 NIE Bit04 Aktywny WYŁ 0 TAK NIE Bit05 Aktywny WYŁ 0 TAK NIE Bit06 Aktywna blokada załączenia 0 NIE Bit07 Aktywny alarm 0 NIE Bit08 Uchyb wart. zadana / wart. aktualna 0 TAK NIE Bit09 Sterowanie z PLC (sterowanie PZD) 0 NIE Bit0 Osiągnięto częstotliwość maksymalną 0 NIE Bit Alarm: Wartość graniczna prądu silnika 0 TAK NIE Bit Aktywny hamulec trzymający silnika 0 NIE Bit Przeciążenie silnika 0 TAK NIE Bit4 Prawy kierunek obrotów silnika 0 NIE Bit5 Przeciążenie przekształtnika 0 TAK NIE r005 bit 0 "aktywny błąd" Wyjście bitu (błąd) jest odwracane na wyjściu binarnym (poziom niski = błąd, poziom wysoki = brak błędu). r005 bit4 "prawy kierunek obrotów" ZAŁ/WYŁ r0054 bit 00 Rewers r0054 bit ZAŁ t t f rzecz 0 t Praca r005 bit 0 Silnik obraca się w r005 prawo Bit 4 lewo nie zdefiniowane wyświetlany jest ostatni stan Wyświetlacz 7-segmentowy dla słowa stanu jest przedstawiony w rozdziale "Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER". MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) t t

18 Parametry Wydanie 0/0 r005 CO/BO: Słowo stanu Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla drugie słowo stanu przekształtnika (w formacie bitowym). Pola bitowe: Bit00 Aktywne hamowanie DC 0 NIE Bit0 f_akt > P67 (f_wył) 0 NIE Bit0 f_akt >= P080 (f_min) 0 NIE Bit0 i_akt r007 >= P70 0 NIE Bit04 f_akt > P55 (f_) 0 NIE Bit05 f_akt <= P55 (f_) 0 NIE Bit06 f_akt >= wartość zadana 0 NIE Bit07 Udc_akt r006 < P7 0 NIE Bit08 Udc_akt r006 > P7 0 NIE Bit09 Zakończone przyspieszanie / hamowanie 0 NIE Bit0 Wyjście PI r94 == P9 (PI_min) 0 NIE Bit Wyjście PI r94 == P9 (PI_max) 0 NIE Bit4 Ładowanie zestawu danych 0 z AOP 0 NIE Bit5 Ładowanie zestawu danych z AOP 0 NIE Szczegóły: Patrz wyświetlacz 7-segmentowy w rozdziale " Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER". r0054 CO/BO: Słowo sterowania Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla pierwsze słowo sterowania przekształtnika i może być używany do wyświetlania aktywnych rozkazów. Pola bitowe: Bit00 ZAŁ / WYŁ 0 NIE Bit0 WYŁ: Stop elektryczny 0 TAK NIE Bit0 WYŁ: Szybkie zatrzymanie 0 TAK NIE Bit0 Zwolnienie impulsów 0 NIE Bit04 Zwolnienie zadajnika rozruchu ZR 0 NIE Bit05 Start zadajnika rozruchu ZR 0 NIE Bit06 Zwolnienie wartości zadanej 0 NIE Bit07 Kwitowanie błędu 0 NIE Bit08 JOG w prawo 0 NIE Bit09 JOG w lewo 0 NIE Bit0 Sterowanie z PLC 0 NIE Bit Zmiana kierunku obrotów 0 NIE Bit Potencjometr silnikowy MOP - Wyżej 0 NIE Bit4 Potencjometr silnikowy MOP - Wyżej 0 NIE Bit5 Sterowanie lokalne / zdalne 0 NIE Szczegóły: Patrz wyświetlacz 7-segmentowy w rozdziale " Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER". Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

19 Wydanie 0/0 Parametry r0055 CO/BO: Dodatkowe słowo sterowania Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla dodatkowe słowo sterowania przekształtnika może być używany do wyświetlania aktywnych rozkazów. Pola bitowe: Bit00 Częstotliwość stała bit 0 0 NIE Bit0 Częstotliwość stała bit 0 NIE Bit0 Częstotliwość stała bit 0 NIE Bit08 Zwolnienie regulatora PID 0 NIE Bit09 Zwolnienie hamowania DC 0 NIE Bit Statyka 0 NIE Bit Regulacja momentu 0 NIE Bit Błąd zewnętrzny 0 TAK NIE Szczegóły: Patrz wyświetlacz 7-segmentowy w rozdziale " Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER 40". r0056 CO/BO: Słowo stanu regulacji silnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla słowo stanu regulacji silnika i może służyć do wyświetlania stanu przekształtnika. Pola bitowe: Bit00 Zakończona inicjalizacja 0 NIE Bit0 Zakończone rozmagnesowywanie 0 NIE Bit0 Zwolnienie impulsów 0 NIE Bit0 Wybrany łagodny wzrost napięcia 0 NIE Bit04 Zakończone magnesowanie 0 NIE Bit05 Aktywne forsowanie napięcia 0 NIE Bit06 Aktywne forsowanie napięcia przy przysp. 0 NIE Bit07 Częstotliwość jest ujemna 0 NIE Bit08 Aktywne osłabianie pola 0 NIE Bit09 Ograniczona wartość zadana napięcia 0 NIE Bit0 Ograniczona częstotliwość poślizgu 0 NIE Bit Ograniczona częstotl. F_wył > F_max 0 NIE Bit Wybrane odwrócenie kolejności faz 0 NIE Bit Aktywny regulator I-max 0 NIE Bit4 Aktywny regulator Udc-max 0 NIE Szczegóły: Patrz wyświetlacz 7-segmentowy w rozdziale " Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER 40". MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

20 Parametry Wydanie 0/0 r0067 CO: Ograniczony prąd wyjściowy Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla ograniczony prąd wyjściowy przekształtnika. Na wartość tą ma wpływ P0640 (współ. przeciążalności silnika), krzywe redukcyjne oraz ochronę termiczną silnika i przekształtnika. P060 (reakcja na It silnika) określa reakcję przy osiągnięciu wartości granicznej. Normalnie obowiązuje: ograniczenie prądowe = prąd znamionowy silnika (P005) x współczynnik przeciążalności silnika (P0640). Wartość ta jest mniejsza lub równa maksymalnemu prądowi wyjściowemu przekształtnika r009. Ograniczenie prądowe może być zredukowane, gdy kalkulacja modelu termicznego silnika wskazuje na możliwe przegrzanie. r007 CO: Maksymalne napięcie wyjściowe Min: - Typ danych: Float Jedn. V Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla maksymalne napięcie wyjściowe. r007 U max (Przekszt.) P004 U n U (Silnik) U max = f(u dc,mod max ) U wyj (Przekształtnik) P00 f f n (Silnik) P, ψ Moc Strumień ~ f Osłabianie pola Aktualne maksymalne napięcie wyjściowe zależy od aktualnego napięcia wejściowego sieci. r0078 CO: Prąd Isq Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla składową prądu wytwarzającą moment.. r0084 CO: Strumień szczeliny powietrznej Min: - Typ danych: Float Jedn. % Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - f 4 Wyświetla aktualny strumień szczeliny powietrznej w [%] odniesiony strumienia znamionowego silnika. r0086 CO: Prąd czynny Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla składową czynną prądu silnika. Obowiązuje tylko, gdy w P00 (tryb sterowania) wybrane jest sterowanie U/f; w innym przypadku będzie wyświetlana wartość 0. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

21 Wydanie 0/0 Parametry P000 Europa / Ameryka Pn. Min: 0 StatU: U Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: SU Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Określa, czy ustawienia mocy (np. moc znamionowa z tabliczki znamionowej silnika - P007) będą wyrażane w [kw] lub [hp]. Ustawienia fabryczne częstotliwości znamionowej z tabliczki znamionowej silnika (P00) i częstotliwości maksymalnej silnika (P08) są w tym miejscu automatycznie ustawiane również do częstotliwości odniesienia (P000). Możliwe ustawienia: 0 Europa [kw], Częstotliwość standardowa 50 Hz Ameryka Pn. [hp], Częstotliwość standardowa 60 Hz Ameryka Pn. [kw], Częstotliwość standardowa 60 Hz Ustawienie przełącznika DIP pod modułem wejść/wyjść określa wartość parametru P000 zgodnie z następującym diagramem. Z d e j m o w a n i e p a n e l a S D P DIP Cykl zasilania Szybkie uruchamianie P000 = P000 =? tak tak P000 =? nie nie nie P000 =? DIP = OFF? nie tak tak Moc w kw częstotl. 50 Hz Moc w kw częstotl. 60 Hz Moc w hp częstotl. 60 Hz P000 = 0 P000 = P000 = Przed zmianą tego parametru najpierw zatrzymać napęd (tzn. zablokować impulsy). Parametr P000 może być zmieniany tylko w trybie uruchamiania P000 = (np. przez BOP). Przy zmianie wartości P000 resetowane są wszystkie parametry znamionowe silnika, jak również wszystkie inne parametry, które zależą od parametrów znamionowych silnika (patrz P040 obliczenie parametrów silnika). Uwaga: Ustawienie P000 = (==> [kw], częstotliwość standardowa 60 [Hz]) nie jest nadpisywana przez przełącznik DIP (patrz diagram powyżej). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

22 Parametry Wydanie 0/0 r000 Aktualny numer kodu sekcji mocy Min: - Typ danych: U Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Oznacza aktualną sekcję mocy zgodnie z następującą tabelą. Nr kodu MM40 Symbol zamówieniowy Napięcie wej. & częstotliwość Moc CT kw Filtr wewn. Wlk. obud. 6SE640-UC-AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0, nie A 6SE640-UC-5AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,5 nie A 6SE640-UC-7AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,7 nie A 4 6SE640-UC5-5AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,55 nie A 5 6SE640-UC7-5AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,75 nie A 6 6SE640-UC-BAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz, nie B 7 6SE640-UC-5BAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz,5 nie B 8 6SE640-UC-BAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz, nie B 9 6SE640-UC-0CAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz nie C 0 6SE640-UC4-0CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 4 nie C 6SE640-UC5-5CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 5,5 nie C 6SE640-AB-AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0, Kl. A A 6SE640-AB-5AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,5 Kl. A A 4 6SE640-AB-7AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,7 Kl. A A 5 6SE640-AB5-5AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,55 Kl. A A 6 6SE640-AB7-5AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,75 Kl. A A 7 6SE640-AB-BAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz, Kl. A B 8 6SE640-AB-5BAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz,5 Kl. A B 9 6SE640-AB-BAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz, Kl. A B 0 6SE640-AB-0CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz Kl. A C 6SE640-AB-CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz Kl. A C 6SE640-AB4-0CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 4 Kl. A C 6SE640-AB5-0CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 5,5 Kl. A C 4 6SE640-UD-7AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 0,7 nie A 5 6SE640-UD5-5AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 0,55 nie A 6 6SE640-UD7-5AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 0,75 nie A 7 6SE640-UD-AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz, nie A 8 6SE640-UD-5AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz,5 nie A 9 6SE640-UD-BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz, nie B 0 6SE640-UD-0BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz nie B 6SE640-UD4-0BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 4 nie B 6SE640-UD5-5CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 5,5 nie C 6SE640-UD7-5CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 7,5 nie C 4 6SE640-UD-CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz nie C 5 6SE640-AD-BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz, Kl. A B 6 6SE640-AD-0BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz Kl. A B 7 6SE640-AD4-0BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 4 Kl. A B 8 6SE640-AD5-5CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 5,5 Kl. A C 9 6SE640-AD7-5CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 7,5 Kl. A C 40 6SE640-AD-CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz Kl. A C Uwaga: Parametr r000 = 0 wskazuje, że nie znaleziono sekcji mocy. P00 Numer kodu sekcji mocy Min: 0 StatU: U Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Potwierdza znalezioną sekcję mocy. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

23 Wydanie 0/0 Parametry r00 Typ przekształtnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla typ przekształtnika MICROMASTER (patrz tabela). Możliwe ustawienia: MICROMASTER 40 MICROMASTER 40 MICRO- / COMBIMASTER 4 4 MICROMASTER 40 5 zarezerwowane 6 MICROMASTER 440 PX 7 MICROMASTER 40 r004 Właściwości sekcji mocy Min: - Typ danych: U Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla właściwości sprzętowe sekcji mocy. Pola bitowe: Bit00 Przekształtnik DC/AC 0 NIE Bit0 Filtr przeciwzakłóceniowy 0 NIE Parametr r004 = 0 wskazuje, że nie znaleziono sekcji mocy. r006 Moc znamionowa przekształtnika kw/hp Min: - Typ danych: Float Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla moc znamionową przekształtnika. Wartość będzie wyświetlana w [kw] lub [hp] zależnie od ustawienia dla P000 (praca w Europie / Ameryce Pn.). r007 Prąd znamionowy przekształtnika Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla maksymalny ciągły prąd wyjściowy przekształtnika. r008 Napięcie znamionowe przekształtnika Min: - Typ danych: U Jedn. V Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla znamionowe napięcie wejściowe przekształtnika. Wartości: r008 = 0 : V +/- 0 % r008 = 400 : V +/- 0 % r008 = 575 : V +/- 0 % P00 Napięcie zasilania Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. V Fabr: 0 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: 000 Optymalizuje regulator Udc przez wydłużanie rampy hamowania w przypadku, gdy zwrot energii z silnika prowadziłby do powstania zbyt wysokiego napięcia w obwodzie pośrednim. Przy niższej wartości niebezpieczeństwo przepięcia zostanie zredukowane przez wcześniejsze zadziałanie regulatora. Ustawić P54 ("Automatyczna detekcja poziomów załączenia regulatora Udc") = 0. y załączenia regulatora Udc i hamowania mieszanego będą wtedy otrzymywane bezpośrednio przez P00 (napięcie zasilania). Próg załączenia Udc_max Próg załączenia hamowania mieszanego =.5 P00 =. P00 Jeśli napięcie zasilania jest wyższe niż wprowadzona wartość, to nastąpi dezaktywacja regulatora Udc dla uniknięcia przyspieszenia silnika. W tym przypadku generowany będzie alarm (A090). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

24 Parametry Wydanie 0/0 r0[] Maksymalna długość kabli Min: - Typ danych: U6 Jedn. m Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Parametr do wyświetlania maksymalnej dopuszczalnej długości kabli pomiędzy przekształtnikiem i silnikiem. Indeks: r0[0] : Maksymalna dopuszczalna długość kabli nieekranowanych r0[] : Maksymalna dopuszczalna długość kabli ekranowanych Uwaga: Kompatybilność elektromagnetyczna EMC jest gwarantowana tylko, gdy długość kabli ekranowanych przy zastosowaniu filtra EMC nie przekroczy maksymalnej długości 5 m. P090 Reakcja przekształtnika przy przeciążeniu Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Wybiera reakcję przekształtnika na przegrzanie wewnętrzne. Następujące wielkości fizyczne wpływają na kontrolę przeciążenia przekształtnika (patrz diagram): - Temperatura radiatora chłodzącego - I²t przekształtnika Reakcja przy przeciążeniu przekształtnika P090 i t Temperatura radiatora Regulator I-max Regulator częstotl. pulsowania A0504 A0505 A0506 F0004 F0005 Możliwe ustawienia: 0 Redukcja częstotliwości wyjściowej Wyłączenie (F0004) Redukcja częstotliwości pulsowania i częstotliwości wyjściowej Redukcja częstotliwości pulsowania, potem wyłączenie (F0004) Uwaga: P090 = 0: Normalnie redukcja częstotliwości wyjściowej jest skuteczna, gdy przez to zredukowane zostanie obciążenie. Obowiązuje to np. przy aplikacjach zmiennomomentowych, które posiadają kwadratową charakterystykę momentu obciążenia, jak pompy i wentylatory. Jeśli poprzez podjęte środki nie zostanie wystarczająco zredukowana temperatura wewnętrzna, to ostatecznie zawsze nastąpi wyłączenie,. Częstotliwość pulsowania P800 jest normalnie redukowana, gdy wynosi więcej niż khz (patrz P09 ochrona przekształtnika). P09 Ochrona przekształtnika Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Bit sterujący 0 służy do zwalniania/dezaktywacji automatycznej redukcji częstotliwości pulsowania przy częstotliwościach wyjściowych poniżej Hz. Bit sterujący uaktywnia rozpoznawanie zaniku fazy wejściowej przy przekształtnikach -fazowych. Przy ustawieniach fabrycznych obowiązuje: - Rozpoznawanie zaniku fazy jest nieaktywne przy przekształtnikach o wielkościach obudowy A - C - Rozpoznawanie zaniku fazy jest aktywne przy przekształtnikach o wlk. obudowy D i większych. Pola bitowe: Bit00 Redukcja częst. pulsowania, poniżej Hz 0 NIE Szczegóły: Patrz P090 (reakcja przekształtnika przy przeciążeniu) P09 Alarm przeciążenia przekształtnika Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. C Fabr: 5 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 5 Ustala różnicę temperatury (w [ C]) pomiędzy temperaturą wyłączenia przekształtnika z powodu przegrzania i progami alarmowymi. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów 4

25 Wydanie 0/0 Parametry P094 Alarm przy przeciążeniu It Min: 0.0 StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. % Fabr: 95.0 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Ustala wartość w [%], przy której wygenerowany będzie alarm A0504 (przegrzanie przekształtnika). Maksymalny dopuszczalny okres przeciążenia przekształtnika szacowany jest przy pomocy obliczania całki cieplnej It. Wartość obliczona It = 00 %, jeśli osiągnięty jest maksymalny dopuszczalny okres. Współczynnik przeciążalności silnika (P0640) będzie w tym punkcie ograniczony do 00 %. 00 % = odpowiada stacjonarnemu obciążeniu znamionowemu P000 Wybór typu silnika Min: StatU: U Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Wybiera typ silnika. Parametr jest potrzebny podczas uruchamiania do wyboru typu silnika i optymalizacji sposobu pracy przekształtnika. Większość silników stanowią silniki asynchroniczne: w przypadku wątpliwości użyć następującego wzoru. x = P00 60 P0 x =,,..., n : Silnik synchroniczny x,,..., n : Silnik asynchroniczny Jeśli wynik jest liczbą całkowitą, to jest to silnik synchroniczny. Możliwe ustawienia: Silnik synchroniczny Silnik asynchroniczny Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). W przypadku wybrania silnika synchronicznego, następujące funkcje są niedostępne: P008 Znamionowy współczynnik mocy silnika P009 Znamionowa sprawność silnika P046 Czas magnesowania P047 Czas rozmagnesowywania P5 Kompensacja poślizgu P6 Ograniczenie poślizgu P00 Prąd magnesowania silnika P00 Poślizg znamionowy silnika P0 Znamionowy prąd magnesowania P0 Znamionowy współczynnik mocy P084 Stała czasowa wirnika P00, P0, P0 Lotny start P, P, P Hamowanie DC MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

26 Parametry Wydanie 0/0 P004 Napięcie znamionowe silnika Min: 0 StatU: U Typ danych: U6 Jedn. V Fabr: 0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: 000 Napięcie znamionowe silnika [V] z tabliczki znamionowej. Poniższa ilustracja pokazuje typową tabliczkę znamionową z pozycją odpowiednich danych silnika. P00 P005 P004 ~Mot LA70-4AA0 EN 6004 No UD TICI F 5 IP 55 IM B 50 Hz V 60 Hz 460 V P kW 9.7/.A 6.5kW 0.9 A Cos ϕ /min Cos ϕ /min /Υ 0-40/80-40 V Υ % /.4-.9 A.-. A 45kg P008 P0 P009 Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Ważne: Dane wprowadzane z tabliczki znamionowej muszą odpowiadać połączeniu silnika (gwiazda/trójkąt). Oznacza to, że przy połączeniu silnika w trójkąt należy wprowadzić dane z tabliczki znamionowej dla połączenia w trójkąt. Trójfazowe podłączenie silnika AC 0/400 V AC 400 V W U V W U V W U V U V W U V W U V W U 0 V Sieć 400 V U U Sieć V W Połaczenie w trójkąt V W Połączenie w gwiazdę V W Połaczenie w trójkąt Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

27 Wydanie 0/0 Parametry P005 Prąd znamionowy silnika Min: 0.0 StatU: U Typ danych: Float Jedn. A Fabr:.5 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Prąd znamionowy silnika [A] z tabliczki znamionowej - patrz ilustracja w P004. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Zależy również od P00 (Prąd magnesowania silnika). Maksymalna wartość parametru P005 zależy od maksymalnego prądu przekształtnika r009 i od typu silnika w następujący sposób: Silnik asynchr. : Silnik synchr. : P005 max, asyn = r009 P005 max, syn = r009 Wartość minimalna jest podawana jako / prądu znamionowego przekształtnika U/f i FCC : 8 P005 r007 SLVC i VC : 4 P005 r007 P007 Moc znamionowa silnika Min: 0.0 StatU: U Typ danych: Float Jedn. - Fabr: 0.75 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Moc znamionowa silnika [kw/hp] z tabliczki znamionowej. Jeśli P000 =, to wartości będą wyświetlane w [hp] - patrz ilustracja w P004 (tabliczka znamionowa). Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). P008 Znamionowy współczynnik mocy silnika Min: StatU: U Typ danych: Float Jedn. - Fabr: GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max:.000 Znamionowy współczynnik mocy silnika (cosø) z tabliczki znamionowej - patrz ilustracja w P004. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Widoczne tylko przy P000 = 0 lub (moc silnika podana w [kw]). Przy ustawieniu 0 wartość ta zostanie obliczona wewnętrznie (patrz r0). P009 Znamionowa sprawność silnika Min: 0.0 StatU: U Typ danych: Float Jedn. % Fabr: 0.0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: 99.9 Znamionowa sprawność silnika w [%] z tabliczki znamionowej. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Widoczne tylko przy P000 = (moc silnika podana w [hp]). Przy ustawieniu 0 wartość ta zostanie obliczona wewnętrznie (patrz r0). 00 % = nadprzewodnik Szczegóły: Patrz ilustracja w P004 (tabliczka znamionowa) P00 Częstotliwość znamionowa silnika Min:.00 StatU: U Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Częstotliwość znamionowa silnika w [Hz] z tabliczki znamionowej. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Przy zmianie tego parametru automatycznie od nowa zostanie obliczona liczba par biegunów. Szczegóły: Patrz ilustracja w P004 (tabliczka znamionowa) MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

28 Parametry Wydanie 0/0 P0 Prędkość znamionowa silnika Min: 0 StatU: U Typ danych: U6 Jedn. /min Fabr: 0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Prędkość znamionowa silnika [obr./min.] z tabliczki znamionowej. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Przy ustawieniu 0 wartość ta zostanie obliczona wewnętrznie. Wymagane przy sterowaniu wektorowym i U/f z regulatorem prędkości. Funkcjonalność kompensacji poślizgu przy sterowaniu U/f jest gwarantowana tylko przy sparametryzowanej prędkości znamionowej silnika. Przy zmianie tego parametru automatycznie od nowa zostanie obliczona liczba par biegunów. Szczegóły: Patrz ilustracja w P004 (tabliczka znamionowa) r0 Pary biegunów silnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla liczbę par biegunów silnika, której aktualnie używa przekształtnik do obliczeń wewnętrznych. Wartości: r0 = : Silnik -biegunowy r0 = : Silnik 4-biegunowy itd. Automatycznie obliczane od nowa przy zmianie P00 (częstotliwość znamionowa silnika) lub P0 (prędkość znamionowa silnika). P00 Prąd magnesowania silnika Min: 0.0 StatU: UG Typ danych: Float Jedn. % Fabr: 0.0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Tak Max: 99.0 Podaje prąd magnesowania silnika w [%] odniesiony do P005 (prąd znamionowy silnika). P00 = 0: Prąd magnesowania silnika jest obliczany i wyświetlany w parametrze r0 przez: - P040 = lub przez - P900 = - (koniec szybkiego uruchamiania). r00 Poślizg znamionowy silnika Min: - Typ danych: Float Jedn. % Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla poślizg znamionowy silnika w [%] odniesiony do P00 (częstotliwość znamionowa silnika) i P0 (prędkość znamionowa silnika). P0 P00 r0 r00 [%] = % P00 r0 Znamionowy prąd magnesowania Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla obliczony prąd magnesowania silnika w [A]. r0 Znamionowy współczynnik mocy Min: - Typ danych: Float Jedn. - Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla współczynnik mocy dla silnika. wartość jest obliczana wewnętrznie, gdy P008 (znamionowy współczynnik mocy silnika) jest ustawiony na 0; w innym przypadku wyświetlana będzie wartość podana w P008. P05 Chłodzenie silnika Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Wybiera używany system chłodzenia silnika. Możliwe ustawienia: 0 Chłodzenie własne: Wentylator zamocowany na wale silnika Chłodzenie obce: wentylator napędzany oddzielnie Uwaga: Silniki z serii LA i LA8 wyposażone są w wentylator wewnętrzny. Jednak nie wolno zamieniać wentylatora wewnętrznego z wentylatorem zamocowanym na końcu wału. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

29 Wydanie 0/0 Parametry P040 Obliczenie parametrów silnika Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Oblicza różne parametry silnika, m.in.: P044 Ciężar silnika P046 Czas magnesowania P047 Czas rozmagnesowywania P050 Rezystancja stojana P06 Stała czasowa It silnika P5 Ograniczenie wyjściowe regulatora Udc P6 Częstotliwość końcowa forsowania napięcia P000 Częstotliwość odniesienia P00 Prąd odniesienia Możliwe ustawienia: 0 Brak obliczenia Kompletna parametryzacja Parametr ten jest potrzebny przy uruchamianiu dla optymalizacji sposobu pracy przekształtnika. P044 Ciężar silnika Min:.0 StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. kg Fabr: 9.4 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Podaje ciężar silnika w [kg]. Wartość ta jest używana w modelu cieplnym silnika. Normalnie wartość ta jest obliczana automatycznie przez P040 (obliczenie parametrów silnika), jednak może być również wprowadzona ręcznie. P046 Czas magnesowania Min: StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. s Fabr:.000 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Ustala czas magnesowania w [s], tzn. czas oczekiwania pomiędzy zwolnieniem impulsów i rozpoczęciem rampy przyspieszania. Podczas tego czasu silnik jest magnesowany. Normalnie czas magnesowania jest obliczany automatycznie z danych silnika i odpowiada stałej czasowej wirnika (r084). Przy ustawieniach forsowania powyżej 00 % magnetyzacja może być zmniejszona. Uwaga: Zbyt mocne skrócenie tego czasu może prowadzić jednak do niedostatecznego magnesowania silnika. P047 Czas rozmagnesowywania Min: StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. s Fabr:.000 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Zmienia czas oczekiwania po WYŁ / lub błędzie przekształtnika, przed ponownym zwolnieniem impulsów. Czas rozmagnesowywania wynosi około,5 x stała czasowa wirnika (r084) w [s]. Uwaga: Nieaktywne po normalnie zakończonym hamowaniu, tzn. po WYŁ, WYŁ lub JOG. Zbyt duże skrócenie tego czasu prowadzi do wyłączeń z powodu przeciążenia prądowego. P050 Rezystancja stojana (faza-faza) Min: StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. Ohm Fabr: 4.0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Wartość rezystancji stojana w [Ω] przy przyłączonym silniku (od fazy do fazy). Wartość parametru zawiera również rezystancję kabla. Istnieją trzy możliwości określenia wartości tego parametru:. Obliczenie przy pomocy P040 = (wprowadzenie danych z tabliczki znamionowej) lub P900 =, lub (koniec szybkiego uruchamiania).. Pomiar przy pomocy P90 = (identyfikacja danych silnika wartość dla rezystancji stojana zostanie nadpisana).. Pomiar ręczny przy pomocy omomierza. Ponieważ pomiar wykonywany jest od fazy do fazy, to uzyskana w ten sposób wartość jest wyższa od oczekiwanej (aż do dwóch razy większa). Wartość wprowadzona w P050 (rezystancja stojana) jest wartością, która została uzyskana poprzez ostatnio użytą metodę. MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL MICROMASTER 44 Lista Parametrów Wydanie /6 Dokumentacja Użytkownika 6SE64-5BB-AP PL Dokumentacja do MICROMASTER 44 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL MICROMASTER 40 Lisa Paramerów Wydanie 07/05 Dokumenacja Użykownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL Dokumenacja do MICROMASTER 40 Insrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP-2.

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE FAS 4000 Dokumentacja techniczna Proszę zapoznać się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem montażu i uruchomieniem! STEROWANIE WEKTOROWE Z ENCODEREM - VC STEROWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania. Altivar 31 Przemienniki cz stotliwoêci dla silników asynchronicznych

Instrukcja programowania. Altivar 31 Przemienniki cz stotliwoêci dla silników asynchronicznych Instrukcja programowania Altivar 31 Przemienniki cz stotliwoêci dla silników asynchronicznych Zawartość Ostrzeżenia Etapy konfigurowania przemiennika Konfiguracja fabryczna Funkcje podstawowe Ustawianie

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Dedicated Controls Opis programu Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE FDS 4000 Dokumentacja techniczna Proszę zapoznać się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem montażu i uruchomieniem! POZYCJONOWANIE SYNCHRONIZACJA TECHNOLOGIA SV. 4.5

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez osoby wykwalifikowane w dziedzinie elektrotechniki.

Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez osoby wykwalifikowane w dziedzinie elektrotechniki. Bezpieczeństwo Uwaga! Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji muszą być ściśle przestrzegane. Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją i uruchomieniem przemiennika

Bardziej szczegółowo

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości Z funkcją Pozycjonowania (PosiCon Rozszerzenie specjalne) Getriebebau NORD GmbH & Co. KG BU 0510 PL NORDAC SK 530E

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 100 PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI PRZEDMOWA VACON 3 PRZEDMOWA Dokument: DPD01101F Data: 5.12.2013 Wersja oprogramowania: FW0072V012 INFORMACJE O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa MCD 500. Bezpieczeństwo 5 Ostrzeżenia 5. Lista funkcji 7 Kod typu 8. Instalacja mechaniczna 9 Wymiary i ciężary 10

Dokumentacja techniczno-ruchowa MCD 500. Bezpieczeństwo 5 Ostrzeżenia 5. Lista funkcji 7 Kod typu 8. Instalacja mechaniczna 9 Wymiary i ciężary 10 Spis zawartości Spis zawartości 1 Bezpieczeństwo 5 Bezpieczeństwo 5 Ostrzeżenia 5 2 Wprowadzenie 7 Lista funkcji 7 Kod typu 8 3 Instalacja 9 Instalacja mechaniczna 9 Wymiary i ciężary 10 4 Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, Ŝe wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Doskonałą jakość, obsługę gwarancyjną i

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC

Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC Wstęp Dziękujemy za wybór wysokowydajnych, wektorowych przemienników częstotliwości Delta Electronics serii VFD-E. Przemienniki rodziny

Bardziej szczegółowo

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 0 SPIS TREŚCI ID dokumentu: DPD00556H Kod zamówienia: DOC-APP02456+DLUK Wersja H Data wydania wersji: 21.8.1 Odpowiada zestawowi aplikacji

Bardziej szczegółowo

SIPOS 5 Flash/HiMod. Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych. Instrukcja obsługi. z funkcjami V0, V1 i V2. Zmiany zastrzeżone!

SIPOS 5 Flash/HiMod. Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych. Instrukcja obsługi. z funkcjami V0, V1 i V2. Zmiany zastrzeżone! SIPOS 5 Flash/HiMod Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych Instrukcja obsługi z funkcjami V0, V1 i V2 Wydanie 05.13 Zmiany zastrzeżone! Y070.023/PL Spis treści Strona 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania SENTRON Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci Podręcznik Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa Opis Rozplanowanie miejsca zainstalowania Czynności instalacyjne Połączenia Uruchomienie Sterowanie przez operatora

Bardziej szczegółowo