MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 03/03. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 03/03. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL"

Transkrypt

1 MICROMASTER 40 Lista Parametrów Wydanie 0/0 Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL

2 Dokumentacja do MICROMASTER 40 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP Instrukcja Obsługi Podaje informacje o właściwościach przekształtnika MICROMASTER 40, instalacji, uruchamianiu, trybach sterowania, strukturze parametrów systemowych, wykrywaniu i usuwaniu błędów, danych technicznych. Ponadto Instrukcja Obsługi zawiera informacje o dostępnych opcjach przekształtnika MICROMASTER 40. Lista Parametrów Lista Parametrów zawiera opis wszystkich parametrów ułożony w porządku funkcjonalnym, jak również szczegółowy opis parametrów. Dodatkowo Lista Parametrów zawiera schematy funkcjonalne przedstawiające funkcje przekształtnika w formie graficznej. Katalog Katalog zawiera informacje potrzebne do doboru określonego przekształtnika, jak i filtrów, dławików, paneli obsługi lub opcji komunikacyjnych.

3 . Lista parametrów MICROMASTER 40. Schematy funkcjonalne. Błędy i alarmy Lista Parametrów Dokumentacja Użytkownika Ważne dla Wydanie 0/0 Typ przekształtnika Wersja oprogramowania MICROMASTER 40. Wydanie 0/0

4 Wydanie 0/0! Ostrzeżenie Proszę przeczytać wszystkie definicje i ostrzeżenia, które są zawarte w Instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi znajduje się na płycie CD, która jest dostarczana razem z Państwa przekształtnikiem. Jeśli nie dysponują Państwo taką płytą CD, to mogą ją Państwo zamówić w lokalnym przedstawicielstwie firmy Siemens pod numerem zamówieniowym: 6SE6400-5AD00-AP0_PL. Dalsze informacje są dostępne w internecie pod adresem: Oprogramowanie oraz szkolenia prowadzone przez firmę Siemens są zgodne z normą zapewnienia jakości DIN ISO 900, Nr Rej Powielanie, przekazywanie lub używanie tej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia jest zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone, włączając prawa patentowe i rejestracyjne urządzenia, prawa modelu lub wzornictwa. Siemens AG 00, 00. Wszystkie prawa zastrzeżone. MICROMASTER jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Siemens. Mogą być dostępne inne funkcje, które nie są opisane w tej dokumentacji. Fakt ten jednak nie zobowiązuje do udostępnienia tych funkcji z nowym sterowaniem lub przy pracach serwisowych. Sprawdziliśmy zawartość tej dokumentacji pod względem zgodności opisywanego sprzętu i oprogramowania. Jednak nie można wykluczyć pewnych odchyłek i gwarantujemy pełnej zgodności. Informacje zawarte w tej dokumentacji są regularnie sprawdzane, a niezbędne poprawki zostaną zawarte w następnych wydaniach. Będziemy wdzięczni za propozycje ulepszeń. Zawartość niniejszej dokumentacji została wydrukowana na przyjaznym dla środowiska bezchlorowym papierze pochodzącym z uprawialnych i odnawialnych surowców. Do druku i oprawy nie używano żadnych rozpuszczalników. Zmiany techniczne zastrzeżone. Siemens AG. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

5 Wydanie 0/0 Parametry Parametry przekształtnika MICROMASTER 40 Niniejszą Listę Parametrów należy używać tylko w połączeniu z Instrukcją Obsługi lub Podręcznikiem Referencyjnym MICROMASTER 40. Szczególnie należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tych podręcznikach. Spis zawartości Parametry...7. Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER...7. Szybkie uruchamianie (P000=)...9. Opis parametrów... Schematy funkcjonalne... 7 Komunikaty błędów i alarmów Komunikaty błędów Komunikaty alarmów Szanowny Kliencie, dokładamy wszelkich starań aby dostarczać Państwu zawsze najnowsze informacje. Z tego powodu schematy funkcjonalne w Liście Parametrów są dostępne tylko w języku angielskim. Prosimy o Państwa wyrozumiałość. MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

6 Parametry Wydanie 0/0 Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

7 Wydanie 0/0 Parametry Parametry. Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER Opis parametrów ma następujący wygląd: Nr par. Nazwa parametru 9 Min: [Indeks] StatU: 5 Typ danych 7 Jedn.: 0 Fabr: 4 GrupaP: 6 Aktywny: 8 SU Max: : Opis:. Numer parametru Określa numer danego parametru. Używane liczby składają się z czterech cyfr w zakresie od 0000 do Liczby poprzedzone przez "r" wskazują, że parametr jest zabezpieczony przed zapisem i wyświetla określoną wartość, jednak nie może być zmieniony poprzez podanie innej wartości (w takich przypadkach przy "Jedn. ", "Min", "Fabr" i "Max" w nagłówku opisu parametru będzie podany myślnik "-" ). Wszystkie inne parametry poprzedzone są przez "P". Wartości tych parametrów mogą być zmieniane bezpośrednio w zakresie podanym w ustawieniach "Min" i "Max" w nagłówku. [Indeks] oznacza, że dany parametr jest indeksowany i określa ilość dostępnych indeksów.. Nazwa parametru Podaje nazwę danego parametru. Określone parametry zawierają następujące skrócone prefiksy: BI, BO, CI i CO i następujący po nich dwukropek. Skróty te mają następujące znaczenia: BI = P9999.C Wejście binektorowe, tzn. parametr wybiera źródło sygnału (0) binarnego BO = r9999 Wyjście binektorowe, tzn. parametr łączy się jako sygnał binarny CI = P9999.D (999:9) Wejście konektorowe, tzn. parametr wybiera źródło sygnału analogowego CO = r9999 [99] Wyjście konektorowe, tzn. parametr łączy się jako sygnał analogowy CO/BO = r9999 r9999 Wyjście binektorowe/konektorowe, tzn. parametr łączy się jako sygnał analogowy i/lub jako sygnał binarny Aby umożliwić korzystanie z techniki BICO, potrzebują Państwo dostępu do całej listy parametrów. Na tym poziomie możliwe jest wiele nowych ustawień parametrów, włącznie z funkcjonalnością BICO. Funkcjonalność BICO jest innym elastycznym sposobem ustawiania i łączenia funkcji wejść i wyjść. W większości przypadków może ona być używana w połączeniu z prostymi ustawieniami u. Technika BICO umożliwia programowanie kompleksowych funkcji. Można tworzyć zależności Boolea i matematyczne pomiędzy wejściami (binarnymi, analogowymi, szeregowymi itp.) i wyjściami (prąd przekształtnika, częstotliwość, wyjścia analogowe, przekaźniki itp.). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

8 Parametry Wydanie 0/0. StatU Status uruchomieniowy parametru. Możliwe są trzy stany: Uruchamianie U Praca P Gotowość do pracy G Wskazuje to, kiedy dany Parametr może być zmieniany. Mogą być podane jeden, dwa lub wszystkie stany. Jeśli podane są wszystkie trzy stany oznacza to, że ustawienie parametru można zmieniać we wszystkich trzech stanach przekształtnika. 4. GrupaP Określa grupę funkcjonalną danego parametru. Uwaga Parametr P0004 (filtr parametrów) działa jako filtr i udostępnia parametry odpowiednio do wybranej grupy funkcjonalnej. 5. Typ danych Dostępne typy danych zestawione są w poniższej tabeli. Oznaczenie Znaczenie U6 U I6 I Float 6-bitowe bez znaku -bitowe bez znaku 6-bitowe całkowite -bitowe całkowite Zmiennoprzecinkowe 6. Aktywny Określa, czy: Natychmiast zmiany wartości parametru będą efektywne natychmiast po ich wprowadzeniu, lub Po potw. żeby zmiany były efektywne musi zostać naciśnięty przycisk "P" na panelu obsługi (BOP lub AOP). 7. Jedn. Określa jednostkę miary stosowaną do wartości parametru 8. SU Określa, czy (Tak lub Nie) parametr może być zmieniany tylko podczas szybkiego uruchamiania, tzn., gdy P000 (filtr parametrów uruchamiania) jest ustawione na (szybkie uruchamianie). 9. Min Podaje najniższą wartość jaką można ustawić dla danego parametru. 0. Fabr Podaje wartość fabryczną, tzn. wartość, która jest ważna, gdy użytkownik nie wprowadził własnej określonej wartości dla danego parametru.. Max Podaje najwyższą wartość jaką można ustawić dla danego parametru.. Określa poziom dostępu użytkownika. Istnieją cztery poziomy dostępu: Standardowy, Rozszerzony, Ekspert i Serwisowy. Ilość parametrów, które ukazują się w danej grupie funkcjonalnej zależy od poziomu dostępu ustawionego w parametrze P000 (poziom dostępu użytkownika). Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

9 Wydanie 0/0 Parametry. Opis Opis parametru zawiera niżej zestawione sekcje i zawartości. Niektóre z tych sekcji i zawartości są opcjonalne i od przypadku do przypadku będą pomijane, jeśli nie mają zastosowania. Opis: Diagram: Ustawienia: Przykład: Krótkie objaśnienie funkcji parametru. Opcjonalny diagram do ilustracji działania parametrów przy pomocy np. wykresu Lista stosowanych ustawień. Zawierają one: możliwe ustawienia, najczęściej stosowane ustawienia, indeks i pola bitowe Opcjonalny przykład efektu działania określonego ustawienia parametru. Wszystkie warunki, które muszą być spełnione w połączeniu z danym parametrem. Również wszystkie specjalne skutki działania, jakie ma ten parametr na inne lub, jakie mają inne parametry na ten parametr. Ostrzeżenie / Uwaga / Ważne informacje, które muszą być przestrzegane aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych / Specjalne informacje, które muszą być przestrzegane aby uniknąć problemów / Informacje, które mogą być pomocne dla użytkownika Dalsze szczegóły: Wszystkie źródła bardziej szczegółowych informacji dotyczących danego parametru.. Szybkie uruchamianie (P000=) Następujące parametry są potrzebne do szybkiego uruchamiania (P000=): Szybkie uruchamianie (P000=) Nr Nazwa dostępu P000 Europa / Ameryka Pn. U P000 Wybór typu silnika U P004 Napięcie znamionowe silnika U P005 Prąd znamionowy silnika U P007 Moc znamionowa silnika U P008 Znamionowy współczynnik mocy silnika U P009 Sprawność znamionowa silnika U P00 Częstotliwość znamionowa silnika U P0 Prędkość znamionowa silnika U P00 Prąd magnesowania silnika UG P05 Chłodzenie silnika UG StatU P0640 Współczynnik przeciążalności silnika [%] UPG P0700 Wybór źródła rozkazów UG P000 Wybór wartości zadanej częstotliwości UG P080 Częstotliwość minimalna UPG P08 Częstotliwość maksymalna UG P0 Czas przyspieszania UPG P Czas hamowania UPG P5 Czas hamowania WYŁ UPG P00 Tryb sterowania UG P90 Wybór identyfikacji danych silnika UG P900 Koniec szybkiego uruchamiania U Jeśli wybrane jest P000=, to można użyć parametru P000 (poziom dostępu użytkownika) w celu wybrania parametrów, które mają być dostępne. Parametr ten umożliwia wybór zdefiniowanej przez użytkownika listy parametrów dla szybkiego uruchamiania. Na koniec szybkiego uruchamiania ustawić P900 =, w celu przeprowadzenia wymaganych obliczeń silnika, i ustawienia wszystkich innych parametrów (nie zawartych w P000=) z powrotem na ich ustawienia fabryczne. Uwaga Obowiązuje to tylko dla szybkiego uruchamiania. MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

10 Parametry Wydanie 0/0 Przywracanie ustawień fabrycznych (reset przekształtnika) W celu przywrócenia ustawień fabrycznych, należy wykonać następujące ustawienia parametrów: P000=0. P0970=. Uwaga Proces przywracania ustawień fabrycznych może trwać około minuty. Wyświetlacz siedmiosegmentowy Struktura wyświetlacza siedmiosegmentowego jest następująca: Bit segmentu Bit segmentu Znaczenie właściwego bitu na wyświetlaczu opisane jest w parametrach słowa stanu i słowa sterowania. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

11 Wydanie 0/0 Parametry. Opis parametrów Parametry poziomu 4 nie są widoczne przy pomocy BOP lub AOP. r0000 Wyświetlacz roboczy Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ZAWSZE Max: - Wyświetla parametr ustawiony w P0005 w stanie PRACA. Naciskanie przycisku "Fn" przez co najmniej sekundy powoduje wyświetlanie kolejno aktualnych wartości napięcia obwodu pośredniego, prądu wyjściowego, częstotliwości wyjściowej, napięcia wyjściowego i parametru ustawionego w P0005. r000 Stan przekształtnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla aktualny stan przekształtnika. Możliwe ustawienia: 0 Tryb uruchamiania (P000!= 0) Gotowość do pracy Aktywny błąd Ładowanie wstępne obwodu pośredniego 4 Praca 5 Zatrzymywanie po rampie hamowania Stan jest widoczny tylko podczas ładowania wstępnego obwodu pośredniego z zamontowanym modułem komunikacji zasilanym z zewnętrznego źródła. P000 dostępu Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: ZAWSZE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 4 Ustala poziom dostępu do parametrów. Dla większości prostych aplikacji wystarczające jest ustawienie fabryczne (Standardowy). Możliwe ustawienia: 0 Lista zdefiniowana przez użytkownika (patrz P00). Standardowy: dostęp do najczęściej używanych parametrów. Rozszerzony: dostęp rozszerzony, np. do funkcji wejść/wyjść przekształtnika. Ekspert: tylko dla doświadczonych użytkowników. 4 Serwisowy: Tylko do autoryzowanego personelu serwisu z ochroną hasłem. P0004 Filtr parametrów Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: ZAWSZE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Filtruje dostępne parametry odpowiednio do ich funkcjonalności, dla celniejszego dostępu do parametrów przy uruchamianiu. Możliwe ustawienia: 0 Wszystkie parametry Przekształtnik Silnik 7 Rozkazy i wejścia/wyjścia binarne 8 Wejścia/wyjścia analogowe 0 Kanał wartości zadanej / zadajnik rozruchu ZR Właściwości napędu Regulacja silnika 0 Komunikacja Alarmy / ostrzeżenia / kontrola Regulator technologiczny PI Przykład: P0004 = specyfikuje, że wyświetlane będą tylko parametry regulatora PI. Parametry, których nagłówek zawiera informację "SU: Tak", mogą być zmieniane tylko przy P000 = (tylko w trybie szybkiego uruchamiania). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

12 Parametry Wydanie 0/0 P0005 Wybór wyświetlacza roboczego Min: StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 4000 Wybiera parametr, który będzie wyświetlany w r0000. Najczęstsze ustawienia: Częstotliwość wyjściowa (r00) 5 Napięcie wyjściowe (r005) 6 Napięcie obwodu pośredniego (r006) 7 Prąd wyjściowy (r007) Uwaga: Ustawienia te odnoszą się do parametrów tylko do odczytu ("rxxxx"). Szczegóły: Dalsze informacje znajdą Państwo w opisie dotyczących parametrów "rxxxx". P0006 Tryb wyświetlania Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 4 Ustala tryb wyświetlania dla r0000 (wyświetlacz roboczy). Możliwe ustawienia: 0: Gotowość do pracy: przełączanie pomiędzy wartością zadaną i częstotliwością wyjściową Praca: wyświetlanie częstotliwości wyjściowej : Gotowość do pracy: wyświetlanie wartości zadanej Praca: wyświetlanie częstotliwości wyjściowej : Gotowość do pracy: przełączanie pomiędzy wartością P0005 i wartością r000 Praca: wyświetlanie wartości P0005 : Gotowość do pracy: przełączanie pomiędzy wartością r000 i wartością r000 Praca: wyświetlanie wartości r000. 4: Wyświetlanie tylko P0005 we wszystkich stanach pracy. Jeśli przekształtnik nie pracuje na przemian będą wyświetlane wartości "Nie pracuje" i "Praca". Odpowiednio do ustawienia fabrycznego będą wyświetlane na przemian wartość zadana częstotliwości (r000) i częstotliwość wyjściowa (r00). P0007 Podświetlenie wyświetlacza Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 000 Ustala czas, po którym będzie wyłączone podświetlenie wyświetlacza, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Wartości: P0007 = 0 : Podświetlenie wyświetlacza zawsze załączone (ustawienie fabryczne) P0007 = -000 : Ilość sekund, po których nastąpi wyłączenie podświetlenia. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

13 Wydanie 0/0 Parametry P000 Filtr parametrów uruchamiania Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: ZAWSZE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 0 Filtruje parametry tak, że wybierane są tylko parametry przyporządkowane do określonej grupy funkcjonalnej. Możliwe ustawienia: 0 Gotowość Szybkie uruchamianie Przekształtnik 9 Ładowanie 0 Przywracanie ustawień fabrycznych Ustawić z powrotem na 0, żeby przekształtnik pracował. P000 (poziom dostępu) ustala dostęp do parametrów. P000 = Przekształtnik może być bardzo szybko i bezproblemowo uruchomiony przez ustawienie P000 na. Po tym wyświetlane są tylko ważne parametry (np. P004, P005 itd.). Poszczególne wartości parametrów muszą być wprowadzane jeden po drugim. Szybkie uruchamianie jest zakończane i rozpoczynane wewnętrzne obliczenie, jeśli ustawi się P900 na -. Ostatecznie parametr P000 zostanie automatycznie ustawiony z powrotem na 0. P000 = Tylko dla celów serwisowych. P000 = 9 Do przeniesienia pliku parametrów przy pomocy narzędzia programowego PC (np. DriveMonitor, STARTER) parametr ten jest przestawiany na 9 przez narzędzie programowe. Po zakończeniu ładowania danych narzędzie programowe ustawia P000 z powrotem na 0. P000 = 0 Przy resetowaniu parametrów przekształtnika P000 musi być ustawiony na 0. Resetowanie parametrów rozpoczyna się po ustawieniu parametru P0970 na. Przekształtnik automatycznie ustawia wszystkie własne parametry na ustawienia fabryczne. Może to być przydatne jeśli podczas konfiguracji wystąpią problemy i konfiguracja powinna być przeprowadzona od nowa. Do przywrócenia ustawień fabrycznych potrzebne jest około 60 s. Jeśli zostanie ustawione P900 na wartość inną niż 0 (0 jest ustawieniem standardowym), parametr P000 zostanie z powrotem ustawiony na 0. P00 Blokada dla listy parametrów użytkownika Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Szczegóły: Patrz parametr P00 (parametry zdefiniowane przez użytkownika). P00 Klucz dla listy parametrów użytkownika Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Szczegóły: Patrz parametr P00 (parametry zdefiniowane przez użytkownika). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

14 Parametry Wydanie 0/0 P00[0] Lista parametrów użytkownika Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Ustala wybór parametrów, do których ma dostęp użytkownik końcowy. Instrukcje użycia: Krok : ustawić P000 = (Ekspert). Krok : Poprzez indeksy 0 do 6 parametru P00 ustalić listę użytkownika, tzn. wybrać odpowiedni indeks. Krok : W indeksach 0 do 6 parametru P00 wprowadzić numery parametrów, które powinny być wyświetlane w liście zdefiniowanej przez użytkownika. Następujące wartości są ustawione fabrycznie i nie mogą być zmieniane: - P00-Indeks 9 = (Klucz dla parametrów zdefiniowanych przez użytkownika) - P00-Indeks 8 = 0 (filtr parametrów uruchamiania) - P00-Indeks 7 = (poziom dostępu użytkownika) Krok 4: ustawić P000 = 0, aby uaktywnić listę parametrów zdefiniowanych przez użytkownika. Indeks: P00[0] :. Parametr użytkownika P00[] :. Parametr użytkownika P00[] :. Parametr użytkownika P00[] : 4. Parametr użytkownika P00[4] : 5. Parametr użytkownika P00[5] : 6. Parametr użytkownika P00[6] : 7. Parametr użytkownika P00[7] : 8. Parametr użytkownika P00[8] : 9. Parametr użytkownika P00[9] : 0. Parametr użytkownika P00[0] :. Parametr użytkownika P00[] :. Parametr użytkownika P00[] :. Parametr użytkownika P00[] : 4. Parametr użytkownika P00[4] : 5. Parametr użytkownika P00[5] : 6. Parametr użytkownika P00[6] : 7. Parametr użytkownika P00[7] : 8. Parametr użytkownika P00[8] : 9. Parametr użytkownika P00[9] : 0. Parametr użytkownika Najpierw ustawić P00 ("blokada dla parametrów użytkownika") na wartość inną niż P00 ("klucz dla parametrów użytkownika"), dla zapobiegnięcia zmianom w liście zdefiniowanej przez użytkownika. Następnie ustawić P000 na 0, aby uaktywnić listę parametrów zdefiniowanych przez użytkownika. Gdy lista jest zablokowana i parametry zdefiniowane przez użytkownika są uaktywnione, jedyną możliwością wyjścia z parametrów zdefiniowanych przez użytkownika i wyświetlania innych parametrów, jest ustawienie P00 ("klucz dla parametrów użytkownika ") na wartość wprowadzoną w P00 ("blokada dla parametrów użytkownika"). Alternatywnie można przywrócić ustawienia fabryczne dla wszystkich parametrów; w tym celu ustawić P000 = 0 (filtr parametrów uruchamiania = przywracanie ustawień fabrycznych) i P0970 = (ustawienia fabryczne). Ustawienia fabryczne parametrów P00 ("blokada dla parametrów użytkownika ") i P00 ("klucz dla parametrów użytkownika") są identyczne." r008 Wersja oprogramowania Min: - Typ danych: Float Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla numer wersji zainstalowanego oprogramowania. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

15 Wydanie 0/0 Parametry r009 CO/BO: Słowo sterowania panela BOP Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla stan rozkazów panela BOP. Opisane poniżej ustawienia przy podłączeniu do parametrów wejściowych BICO są używane jako "źródła" dla wprowadzania z klawiatury. Pola bitowe: Bit00 ZAŁ / WYŁ 0 NIE Bit0 WYŁ: Stop elektryczny 0 TAK NIE Bit08 JOG w prawo 0 NIE Bit Zmiana kierunku obrotów 0 NIE Bit Potencjometr silnikowy MOP Wyżej 0 NIE Bit4 Potencjometr silnikowy MOP Niżej 0 NIE Przy użyciu techniki BICO do powiązania funkcji z określonymi przyciskami panela obsługi, parametr ten wyświetla aktualny status właściwego rozkazu. Następujące funkcje mogą być przypisane do pojedynczych przycisków: - ZAŁ/WYŁ, - WYŁ, - JOG, - ZMIANA KIERUNKU OBROTÓW, - WYŻEJ, - NIŻEJ r000 CO: Wartość zadana częst. przed zadajnikiem rozruchu Min: - Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla aktualną wartość zadaną częstotliwości (wejście zadajnika rozruchu). r00 CO: Wygładzona częstotliwość wyjściowa Min: - Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla aktualną częstotliwość wyjściową przekształtnika (r004) bez kompensacji poślizgu, tłumienia rezonansu i ograniczenia częstotliwości. r00 Wygładzona prędkość wirnika Min: - Typ danych: Float Jedn. /min Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla obliczoną prędkość wirnika odpowiednio do częstotliwości wyjściowej przekształtnika [Hz] x 0 / liczba biegunów. Przy tym obliczeniu nie jest uwzględniany poślizg zależny od obciążenia. r004 CO: Wygładzona częstotliwość wyjściowa przekształtnika Min: - Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla aktualną częstotliwość wyjściową przekształtnika. W przeciwieństwie do częstotliwości wyjściowej (r00) w r004 zawarte są: kompensacja poślizgu, tłumienie rezonansu i ograniczenie częstotliwości. r005 CO: Wygładzone napięcie wyjściowe Min: - Typ danych: Float Jedn. V Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla wartość skuteczną napięcia podawanego na silnik. r006 CO: Wygładzone napięcie obwodu pośredniego Min: - Typ danych: Float Jedn. V Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla aktualne napięcie obwodu pośredniego. r007 CO: Wygładzony prąd wyjściowy Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla wartość skuteczną prądu silnika [A]. MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

16 Parametry Wydanie 0/0 r004 CO: Temperatura silnika (I t) Min: - Typ danych: Float Jedn. % Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla obliczoną temperaturę silnika (model It) w [%] maksymalnej wartości dopuszczalnej. Wartość 00 % oznacza, że silnik osiągnął swą maksymalną dopuszczalną temperaturę pracy. W takim przypadku przekształtnik próbuje zredukować obciążenie silnika odpowiednio do ustawienia w parametrze P060 (reakcja na przegrzanie silnika It). r006 CO: Wykorzystanie obciążalności przekształtnika Min: - Typ danych: Float Jedn. % Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla wykorzystanie przekształtnika, które zostało obliczone przy pomocy modelu It. Wartość aktualna It odniesiona do maksymalnej możliwej wartości It daje wykorzystanie przeciążalności w [%]. Jeśli nie zostanie przekroczony prąd znamionowy przekształtnika, to będzie wyświetlane wykorzystanie obciążalności 0 %. Jeśli prąd przekroczy wartość progową dla P094 (alarm przeciążenia It przekształtnika), to zostanie wygenerowany alarm A0504 (przegrzanie przekształtnika) i zostanie zredukowany prąd wyjściowy przekształtnika przez P090 (reakcja przekształtnika przy przeciążeniu). Jeśli zostanie osiągnięte wykorzystanie przeciążalności 00 %,zostanie wyzwolony błąd F0005 (It przekształtnika). r007 CO: Temperatura przekształtnika [ C] Min: - Typ danych: Float Jedn. C Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - 4 Wyświetla wewnętrzną temperaturę radiatora chłodzącego przekształtnika. r009 CO: Licznik zużycia energii [kwh] Min: - Typ danych: Float Jedn. kwh Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla energię elektryczną, która została zużyta przez przekształtnik od ostatniego skasowania licznika (patrz P0040 kasowanie licznika zużycia energii). Wartość ta zostanie skasowana, gdy: P0040 = (kasowanie licznika zużycia energii). P0040 Kasowanie licznika energii P009 Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Ustawia wartość parametru r009 (licznik zużycia energii) z powrotem na 0. Możliwe ustawienia: 0 Brak kasowania Kasowanie r009 do 0 Dla skasowania wartości nacisnąć "P". Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

17 Wydanie 0/0 Parametry r005 CO/BO: Słowo stanu Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla pierwsze aktywne słowo stanu przekształtnika (format bitowy) i może być używany do diagnozy stanu przekształtnika. Pola bitowe: Bit00 Gotowość do załączenia 0 NIE Bit0 Gotowość do pracy 0 NIE Bit0 Praca / zwolnienie impulsów 0 NIE Bit0 Aktywny błąd 0 NIE Bit04 Aktywny WYŁ 0 TAK NIE Bit05 Aktywny WYŁ 0 TAK NIE Bit06 Aktywna blokada załączenia 0 NIE Bit07 Aktywny alarm 0 NIE Bit08 Uchyb wart. zadana / wart. aktualna 0 TAK NIE Bit09 Sterowanie z PLC (sterowanie PZD) 0 NIE Bit0 Osiągnięto częstotliwość maksymalną 0 NIE Bit Alarm: Wartość graniczna prądu silnika 0 TAK NIE Bit Aktywny hamulec trzymający silnika 0 NIE Bit Przeciążenie silnika 0 TAK NIE Bit4 Prawy kierunek obrotów silnika 0 NIE Bit5 Przeciążenie przekształtnika 0 TAK NIE r005 bit 0 "aktywny błąd" Wyjście bitu (błąd) jest odwracane na wyjściu binarnym (poziom niski = błąd, poziom wysoki = brak błędu). r005 bit4 "prawy kierunek obrotów" ZAŁ/WYŁ r0054 bit 00 Rewers r0054 bit ZAŁ t t f rzecz 0 t Praca r005 bit 0 Silnik obraca się w r005 prawo Bit 4 lewo nie zdefiniowane wyświetlany jest ostatni stan Wyświetlacz 7-segmentowy dla słowa stanu jest przedstawiony w rozdziale "Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER". MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) t t

18 Parametry Wydanie 0/0 r005 CO/BO: Słowo stanu Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla drugie słowo stanu przekształtnika (w formacie bitowym). Pola bitowe: Bit00 Aktywne hamowanie DC 0 NIE Bit0 f_akt > P67 (f_wył) 0 NIE Bit0 f_akt >= P080 (f_min) 0 NIE Bit0 i_akt r007 >= P70 0 NIE Bit04 f_akt > P55 (f_) 0 NIE Bit05 f_akt <= P55 (f_) 0 NIE Bit06 f_akt >= wartość zadana 0 NIE Bit07 Udc_akt r006 < P7 0 NIE Bit08 Udc_akt r006 > P7 0 NIE Bit09 Zakończone przyspieszanie / hamowanie 0 NIE Bit0 Wyjście PI r94 == P9 (PI_min) 0 NIE Bit Wyjście PI r94 == P9 (PI_max) 0 NIE Bit4 Ładowanie zestawu danych 0 z AOP 0 NIE Bit5 Ładowanie zestawu danych z AOP 0 NIE Szczegóły: Patrz wyświetlacz 7-segmentowy w rozdziale " Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER". r0054 CO/BO: Słowo sterowania Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla pierwsze słowo sterowania przekształtnika i może być używany do wyświetlania aktywnych rozkazów. Pola bitowe: Bit00 ZAŁ / WYŁ 0 NIE Bit0 WYŁ: Stop elektryczny 0 TAK NIE Bit0 WYŁ: Szybkie zatrzymanie 0 TAK NIE Bit0 Zwolnienie impulsów 0 NIE Bit04 Zwolnienie zadajnika rozruchu ZR 0 NIE Bit05 Start zadajnika rozruchu ZR 0 NIE Bit06 Zwolnienie wartości zadanej 0 NIE Bit07 Kwitowanie błędu 0 NIE Bit08 JOG w prawo 0 NIE Bit09 JOG w lewo 0 NIE Bit0 Sterowanie z PLC 0 NIE Bit Zmiana kierunku obrotów 0 NIE Bit Potencjometr silnikowy MOP - Wyżej 0 NIE Bit4 Potencjometr silnikowy MOP - Wyżej 0 NIE Bit5 Sterowanie lokalne / zdalne 0 NIE Szczegóły: Patrz wyświetlacz 7-segmentowy w rozdziale " Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER". Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

19 Wydanie 0/0 Parametry r0055 CO/BO: Dodatkowe słowo sterowania Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla dodatkowe słowo sterowania przekształtnika może być używany do wyświetlania aktywnych rozkazów. Pola bitowe: Bit00 Częstotliwość stała bit 0 0 NIE Bit0 Częstotliwość stała bit 0 NIE Bit0 Częstotliwość stała bit 0 NIE Bit08 Zwolnienie regulatora PID 0 NIE Bit09 Zwolnienie hamowania DC 0 NIE Bit Statyka 0 NIE Bit Regulacja momentu 0 NIE Bit Błąd zewnętrzny 0 TAK NIE Szczegóły: Patrz wyświetlacz 7-segmentowy w rozdziale " Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER 40". r0056 CO/BO: Słowo stanu regulacji silnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla słowo stanu regulacji silnika i może służyć do wyświetlania stanu przekształtnika. Pola bitowe: Bit00 Zakończona inicjalizacja 0 NIE Bit0 Zakończone rozmagnesowywanie 0 NIE Bit0 Zwolnienie impulsów 0 NIE Bit0 Wybrany łagodny wzrost napięcia 0 NIE Bit04 Zakończone magnesowanie 0 NIE Bit05 Aktywne forsowanie napięcia 0 NIE Bit06 Aktywne forsowanie napięcia przy przysp. 0 NIE Bit07 Częstotliwość jest ujemna 0 NIE Bit08 Aktywne osłabianie pola 0 NIE Bit09 Ograniczona wartość zadana napięcia 0 NIE Bit0 Ograniczona częstotliwość poślizgu 0 NIE Bit Ograniczona częstotl. F_wył > F_max 0 NIE Bit Wybrane odwrócenie kolejności faz 0 NIE Bit Aktywny regulator I-max 0 NIE Bit4 Aktywny regulator Udc-max 0 NIE Szczegóły: Patrz wyświetlacz 7-segmentowy w rozdziale " Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER 40". MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

20 Parametry Wydanie 0/0 r0067 CO: Ograniczony prąd wyjściowy Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla ograniczony prąd wyjściowy przekształtnika. Na wartość tą ma wpływ P0640 (współ. przeciążalności silnika), krzywe redukcyjne oraz ochronę termiczną silnika i przekształtnika. P060 (reakcja na It silnika) określa reakcję przy osiągnięciu wartości granicznej. Normalnie obowiązuje: ograniczenie prądowe = prąd znamionowy silnika (P005) x współczynnik przeciążalności silnika (P0640). Wartość ta jest mniejsza lub równa maksymalnemu prądowi wyjściowemu przekształtnika r009. Ograniczenie prądowe może być zredukowane, gdy kalkulacja modelu termicznego silnika wskazuje na możliwe przegrzanie. r007 CO: Maksymalne napięcie wyjściowe Min: - Typ danych: Float Jedn. V Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla maksymalne napięcie wyjściowe. r007 U max (Przekszt.) P004 U n U (Silnik) U max = f(u dc,mod max ) U wyj (Przekształtnik) P00 f f n (Silnik) P, ψ Moc Strumień ~ f Osłabianie pola Aktualne maksymalne napięcie wyjściowe zależy od aktualnego napięcia wejściowego sieci. r0078 CO: Prąd Isq Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla składową prądu wytwarzającą moment.. r0084 CO: Strumień szczeliny powietrznej Min: - Typ danych: Float Jedn. % Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - f 4 Wyświetla aktualny strumień szczeliny powietrznej w [%] odniesiony strumienia znamionowego silnika. r0086 CO: Prąd czynny Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla składową czynną prądu silnika. Obowiązuje tylko, gdy w P00 (tryb sterowania) wybrane jest sterowanie U/f; w innym przypadku będzie wyświetlana wartość 0. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

21 Wydanie 0/0 Parametry P000 Europa / Ameryka Pn. Min: 0 StatU: U Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: SU Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Określa, czy ustawienia mocy (np. moc znamionowa z tabliczki znamionowej silnika - P007) będą wyrażane w [kw] lub [hp]. Ustawienia fabryczne częstotliwości znamionowej z tabliczki znamionowej silnika (P00) i częstotliwości maksymalnej silnika (P08) są w tym miejscu automatycznie ustawiane również do częstotliwości odniesienia (P000). Możliwe ustawienia: 0 Europa [kw], Częstotliwość standardowa 50 Hz Ameryka Pn. [hp], Częstotliwość standardowa 60 Hz Ameryka Pn. [kw], Częstotliwość standardowa 60 Hz Ustawienie przełącznika DIP pod modułem wejść/wyjść określa wartość parametru P000 zgodnie z następującym diagramem. Z d e j m o w a n i e p a n e l a S D P DIP Cykl zasilania Szybkie uruchamianie P000 = P000 =? tak tak P000 =? nie nie nie P000 =? DIP = OFF? nie tak tak Moc w kw częstotl. 50 Hz Moc w kw częstotl. 60 Hz Moc w hp częstotl. 60 Hz P000 = 0 P000 = P000 = Przed zmianą tego parametru najpierw zatrzymać napęd (tzn. zablokować impulsy). Parametr P000 może być zmieniany tylko w trybie uruchamiania P000 = (np. przez BOP). Przy zmianie wartości P000 resetowane są wszystkie parametry znamionowe silnika, jak również wszystkie inne parametry, które zależą od parametrów znamionowych silnika (patrz P040 obliczenie parametrów silnika). Uwaga: Ustawienie P000 = (==> [kw], częstotliwość standardowa 60 [Hz]) nie jest nadpisywana przez przełącznik DIP (patrz diagram powyżej). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

22 Parametry Wydanie 0/0 r000 Aktualny numer kodu sekcji mocy Min: - Typ danych: U Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Oznacza aktualną sekcję mocy zgodnie z następującą tabelą. Nr kodu MM40 Symbol zamówieniowy Napięcie wej. & częstotliwość Moc CT kw Filtr wewn. Wlk. obud. 6SE640-UC-AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0, nie A 6SE640-UC-5AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,5 nie A 6SE640-UC-7AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,7 nie A 4 6SE640-UC5-5AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,55 nie A 5 6SE640-UC7-5AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,75 nie A 6 6SE640-UC-BAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz, nie B 7 6SE640-UC-5BAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz,5 nie B 8 6SE640-UC-BAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz, nie B 9 6SE640-UC-0CAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz nie C 0 6SE640-UC4-0CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 4 nie C 6SE640-UC5-5CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 5,5 nie C 6SE640-AB-AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0, Kl. A A 6SE640-AB-5AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,5 Kl. A A 4 6SE640-AB-7AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,7 Kl. A A 5 6SE640-AB5-5AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,55 Kl. A A 6 6SE640-AB7-5AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,75 Kl. A A 7 6SE640-AB-BAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz, Kl. A B 8 6SE640-AB-5BAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz,5 Kl. A B 9 6SE640-AB-BAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz, Kl. A B 0 6SE640-AB-0CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz Kl. A C 6SE640-AB-CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz Kl. A C 6SE640-AB4-0CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 4 Kl. A C 6SE640-AB5-0CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 5,5 Kl. A C 4 6SE640-UD-7AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 0,7 nie A 5 6SE640-UD5-5AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 0,55 nie A 6 6SE640-UD7-5AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 0,75 nie A 7 6SE640-UD-AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz, nie A 8 6SE640-UD-5AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz,5 nie A 9 6SE640-UD-BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz, nie B 0 6SE640-UD-0BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz nie B 6SE640-UD4-0BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 4 nie B 6SE640-UD5-5CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 5,5 nie C 6SE640-UD7-5CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 7,5 nie C 4 6SE640-UD-CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz nie C 5 6SE640-AD-BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz, Kl. A B 6 6SE640-AD-0BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz Kl. A B 7 6SE640-AD4-0BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 4 Kl. A B 8 6SE640-AD5-5CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 5,5 Kl. A C 9 6SE640-AD7-5CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 7,5 Kl. A C 40 6SE640-AD-CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz Kl. A C Uwaga: Parametr r000 = 0 wskazuje, że nie znaleziono sekcji mocy. P00 Numer kodu sekcji mocy Min: 0 StatU: U Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Potwierdza znalezioną sekcję mocy. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

23 Wydanie 0/0 Parametry r00 Typ przekształtnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla typ przekształtnika MICROMASTER (patrz tabela). Możliwe ustawienia: MICROMASTER 40 MICROMASTER 40 MICRO- / COMBIMASTER 4 4 MICROMASTER 40 5 zarezerwowane 6 MICROMASTER 440 PX 7 MICROMASTER 40 r004 Właściwości sekcji mocy Min: - Typ danych: U Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla właściwości sprzętowe sekcji mocy. Pola bitowe: Bit00 Przekształtnik DC/AC 0 NIE Bit0 Filtr przeciwzakłóceniowy 0 NIE Parametr r004 = 0 wskazuje, że nie znaleziono sekcji mocy. r006 Moc znamionowa przekształtnika kw/hp Min: - Typ danych: Float Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla moc znamionową przekształtnika. Wartość będzie wyświetlana w [kw] lub [hp] zależnie od ustawienia dla P000 (praca w Europie / Ameryce Pn.). r007 Prąd znamionowy przekształtnika Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla maksymalny ciągły prąd wyjściowy przekształtnika. r008 Napięcie znamionowe przekształtnika Min: - Typ danych: U Jedn. V Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla znamionowe napięcie wejściowe przekształtnika. Wartości: r008 = 0 : V +/- 0 % r008 = 400 : V +/- 0 % r008 = 575 : V +/- 0 % P00 Napięcie zasilania Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. V Fabr: 0 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: 000 Optymalizuje regulator Udc przez wydłużanie rampy hamowania w przypadku, gdy zwrot energii z silnika prowadziłby do powstania zbyt wysokiego napięcia w obwodzie pośrednim. Przy niższej wartości niebezpieczeństwo przepięcia zostanie zredukowane przez wcześniejsze zadziałanie regulatora. Ustawić P54 ("Automatyczna detekcja poziomów załączenia regulatora Udc") = 0. y załączenia regulatora Udc i hamowania mieszanego będą wtedy otrzymywane bezpośrednio przez P00 (napięcie zasilania). Próg załączenia Udc_max Próg załączenia hamowania mieszanego =.5 P00 =. P00 Jeśli napięcie zasilania jest wyższe niż wprowadzona wartość, to nastąpi dezaktywacja regulatora Udc dla uniknięcia przyspieszenia silnika. W tym przypadku generowany będzie alarm (A090). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

24 Parametry Wydanie 0/0 r0[] Maksymalna długość kabli Min: - Typ danych: U6 Jedn. m Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Parametr do wyświetlania maksymalnej dopuszczalnej długości kabli pomiędzy przekształtnikiem i silnikiem. Indeks: r0[0] : Maksymalna dopuszczalna długość kabli nieekranowanych r0[] : Maksymalna dopuszczalna długość kabli ekranowanych Uwaga: Kompatybilność elektromagnetyczna EMC jest gwarantowana tylko, gdy długość kabli ekranowanych przy zastosowaniu filtra EMC nie przekroczy maksymalnej długości 5 m. P090 Reakcja przekształtnika przy przeciążeniu Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Wybiera reakcję przekształtnika na przegrzanie wewnętrzne. Następujące wielkości fizyczne wpływają na kontrolę przeciążenia przekształtnika (patrz diagram): - Temperatura radiatora chłodzącego - I²t przekształtnika Reakcja przy przeciążeniu przekształtnika P090 i t Temperatura radiatora Regulator I-max Regulator częstotl. pulsowania A0504 A0505 A0506 F0004 F0005 Możliwe ustawienia: 0 Redukcja częstotliwości wyjściowej Wyłączenie (F0004) Redukcja częstotliwości pulsowania i częstotliwości wyjściowej Redukcja częstotliwości pulsowania, potem wyłączenie (F0004) Uwaga: P090 = 0: Normalnie redukcja częstotliwości wyjściowej jest skuteczna, gdy przez to zredukowane zostanie obciążenie. Obowiązuje to np. przy aplikacjach zmiennomomentowych, które posiadają kwadratową charakterystykę momentu obciążenia, jak pompy i wentylatory. Jeśli poprzez podjęte środki nie zostanie wystarczająco zredukowana temperatura wewnętrzna, to ostatecznie zawsze nastąpi wyłączenie,. Częstotliwość pulsowania P800 jest normalnie redukowana, gdy wynosi więcej niż khz (patrz P09 ochrona przekształtnika). P09 Ochrona przekształtnika Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Bit sterujący 0 służy do zwalniania/dezaktywacji automatycznej redukcji częstotliwości pulsowania przy częstotliwościach wyjściowych poniżej Hz. Bit sterujący uaktywnia rozpoznawanie zaniku fazy wejściowej przy przekształtnikach -fazowych. Przy ustawieniach fabrycznych obowiązuje: - Rozpoznawanie zaniku fazy jest nieaktywne przy przekształtnikach o wielkościach obudowy A - C - Rozpoznawanie zaniku fazy jest aktywne przy przekształtnikach o wlk. obudowy D i większych. Pola bitowe: Bit00 Redukcja częst. pulsowania, poniżej Hz 0 NIE Szczegóły: Patrz P090 (reakcja przekształtnika przy przeciążeniu) P09 Alarm przeciążenia przekształtnika Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. C Fabr: 5 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 5 Ustala różnicę temperatury (w [ C]) pomiędzy temperaturą wyłączenia przekształtnika z powodu przegrzania i progami alarmowymi. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów 4

25 Wydanie 0/0 Parametry P094 Alarm przy przeciążeniu It Min: 0.0 StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. % Fabr: 95.0 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Ustala wartość w [%], przy której wygenerowany będzie alarm A0504 (przegrzanie przekształtnika). Maksymalny dopuszczalny okres przeciążenia przekształtnika szacowany jest przy pomocy obliczania całki cieplnej It. Wartość obliczona It = 00 %, jeśli osiągnięty jest maksymalny dopuszczalny okres. Współczynnik przeciążalności silnika (P0640) będzie w tym punkcie ograniczony do 00 %. 00 % = odpowiada stacjonarnemu obciążeniu znamionowemu P000 Wybór typu silnika Min: StatU: U Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Wybiera typ silnika. Parametr jest potrzebny podczas uruchamiania do wyboru typu silnika i optymalizacji sposobu pracy przekształtnika. Większość silników stanowią silniki asynchroniczne: w przypadku wątpliwości użyć następującego wzoru. x = P00 60 P0 x =,,..., n : Silnik synchroniczny x,,..., n : Silnik asynchroniczny Jeśli wynik jest liczbą całkowitą, to jest to silnik synchroniczny. Możliwe ustawienia: Silnik synchroniczny Silnik asynchroniczny Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). W przypadku wybrania silnika synchronicznego, następujące funkcje są niedostępne: P008 Znamionowy współczynnik mocy silnika P009 Znamionowa sprawność silnika P046 Czas magnesowania P047 Czas rozmagnesowywania P5 Kompensacja poślizgu P6 Ograniczenie poślizgu P00 Prąd magnesowania silnika P00 Poślizg znamionowy silnika P0 Znamionowy prąd magnesowania P0 Znamionowy współczynnik mocy P084 Stała czasowa wirnika P00, P0, P0 Lotny start P, P, P Hamowanie DC MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

26 Parametry Wydanie 0/0 P004 Napięcie znamionowe silnika Min: 0 StatU: U Typ danych: U6 Jedn. V Fabr: 0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: 000 Napięcie znamionowe silnika [V] z tabliczki znamionowej. Poniższa ilustracja pokazuje typową tabliczkę znamionową z pozycją odpowiednich danych silnika. P00 P005 P004 ~Mot LA70-4AA0 EN 6004 No UD TICI F 5 IP 55 IM B 50 Hz V 60 Hz 460 V P kW 9.7/.A 6.5kW 0.9 A Cos ϕ /min Cos ϕ /min /Υ 0-40/80-40 V Υ % /.4-.9 A.-. A 45kg P008 P0 P009 Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Ważne: Dane wprowadzane z tabliczki znamionowej muszą odpowiadać połączeniu silnika (gwiazda/trójkąt). Oznacza to, że przy połączeniu silnika w trójkąt należy wprowadzić dane z tabliczki znamionowej dla połączenia w trójkąt. Trójfazowe podłączenie silnika AC 0/400 V AC 400 V W U V W U V W U V U V W U V W U V W U 0 V Sieć 400 V U U Sieć V W Połaczenie w trójkąt V W Połączenie w gwiazdę V W Połaczenie w trójkąt Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

27 Wydanie 0/0 Parametry P005 Prąd znamionowy silnika Min: 0.0 StatU: U Typ danych: Float Jedn. A Fabr:.5 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Prąd znamionowy silnika [A] z tabliczki znamionowej - patrz ilustracja w P004. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Zależy również od P00 (Prąd magnesowania silnika). Maksymalna wartość parametru P005 zależy od maksymalnego prądu przekształtnika r009 i od typu silnika w następujący sposób: Silnik asynchr. : Silnik synchr. : P005 max, asyn = r009 P005 max, syn = r009 Wartość minimalna jest podawana jako / prądu znamionowego przekształtnika U/f i FCC : 8 P005 r007 SLVC i VC : 4 P005 r007 P007 Moc znamionowa silnika Min: 0.0 StatU: U Typ danych: Float Jedn. - Fabr: 0.75 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Moc znamionowa silnika [kw/hp] z tabliczki znamionowej. Jeśli P000 =, to wartości będą wyświetlane w [hp] - patrz ilustracja w P004 (tabliczka znamionowa). Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). P008 Znamionowy współczynnik mocy silnika Min: StatU: U Typ danych: Float Jedn. - Fabr: GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max:.000 Znamionowy współczynnik mocy silnika (cosø) z tabliczki znamionowej - patrz ilustracja w P004. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Widoczne tylko przy P000 = 0 lub (moc silnika podana w [kw]). Przy ustawieniu 0 wartość ta zostanie obliczona wewnętrznie (patrz r0). P009 Znamionowa sprawność silnika Min: 0.0 StatU: U Typ danych: Float Jedn. % Fabr: 0.0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: 99.9 Znamionowa sprawność silnika w [%] z tabliczki znamionowej. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Widoczne tylko przy P000 = (moc silnika podana w [hp]). Przy ustawieniu 0 wartość ta zostanie obliczona wewnętrznie (patrz r0). 00 % = nadprzewodnik Szczegóły: Patrz ilustracja w P004 (tabliczka znamionowa) P00 Częstotliwość znamionowa silnika Min:.00 StatU: U Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Częstotliwość znamionowa silnika w [Hz] z tabliczki znamionowej. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Przy zmianie tego parametru automatycznie od nowa zostanie obliczona liczba par biegunów. Szczegóły: Patrz ilustracja w P004 (tabliczka znamionowa) MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

28 Parametry Wydanie 0/0 P0 Prędkość znamionowa silnika Min: 0 StatU: U Typ danych: U6 Jedn. /min Fabr: 0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Prędkość znamionowa silnika [obr./min.] z tabliczki znamionowej. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Przy ustawieniu 0 wartość ta zostanie obliczona wewnętrznie. Wymagane przy sterowaniu wektorowym i U/f z regulatorem prędkości. Funkcjonalność kompensacji poślizgu przy sterowaniu U/f jest gwarantowana tylko przy sparametryzowanej prędkości znamionowej silnika. Przy zmianie tego parametru automatycznie od nowa zostanie obliczona liczba par biegunów. Szczegóły: Patrz ilustracja w P004 (tabliczka znamionowa) r0 Pary biegunów silnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla liczbę par biegunów silnika, której aktualnie używa przekształtnik do obliczeń wewnętrznych. Wartości: r0 = : Silnik -biegunowy r0 = : Silnik 4-biegunowy itd. Automatycznie obliczane od nowa przy zmianie P00 (częstotliwość znamionowa silnika) lub P0 (prędkość znamionowa silnika). P00 Prąd magnesowania silnika Min: 0.0 StatU: UG Typ danych: Float Jedn. % Fabr: 0.0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Tak Max: 99.0 Podaje prąd magnesowania silnika w [%] odniesiony do P005 (prąd znamionowy silnika). P00 = 0: Prąd magnesowania silnika jest obliczany i wyświetlany w parametrze r0 przez: - P040 = lub przez - P900 = - (koniec szybkiego uruchamiania). r00 Poślizg znamionowy silnika Min: - Typ danych: Float Jedn. % Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla poślizg znamionowy silnika w [%] odniesiony do P00 (częstotliwość znamionowa silnika) i P0 (prędkość znamionowa silnika). P0 P00 r0 r00 [%] = % P00 r0 Znamionowy prąd magnesowania Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla obliczony prąd magnesowania silnika w [A]. r0 Znamionowy współczynnik mocy Min: - Typ danych: Float Jedn. - Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla współczynnik mocy dla silnika. wartość jest obliczana wewnętrznie, gdy P008 (znamionowy współczynnik mocy silnika) jest ustawiony na 0; w innym przypadku wyświetlana będzie wartość podana w P008. P05 Chłodzenie silnika Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Wybiera używany system chłodzenia silnika. Możliwe ustawienia: 0 Chłodzenie własne: Wentylator zamocowany na wale silnika Chłodzenie obce: wentylator napędzany oddzielnie Uwaga: Silniki z serii LA i LA8 wyposażone są w wentylator wewnętrzny. Jednak nie wolno zamieniać wentylatora wewnętrznego z wentylatorem zamocowanym na końcu wału. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

29 Wydanie 0/0 Parametry P040 Obliczenie parametrów silnika Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Oblicza różne parametry silnika, m.in.: P044 Ciężar silnika P046 Czas magnesowania P047 Czas rozmagnesowywania P050 Rezystancja stojana P06 Stała czasowa It silnika P5 Ograniczenie wyjściowe regulatora Udc P6 Częstotliwość końcowa forsowania napięcia P000 Częstotliwość odniesienia P00 Prąd odniesienia Możliwe ustawienia: 0 Brak obliczenia Kompletna parametryzacja Parametr ten jest potrzebny przy uruchamianiu dla optymalizacji sposobu pracy przekształtnika. P044 Ciężar silnika Min:.0 StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. kg Fabr: 9.4 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Podaje ciężar silnika w [kg]. Wartość ta jest używana w modelu cieplnym silnika. Normalnie wartość ta jest obliczana automatycznie przez P040 (obliczenie parametrów silnika), jednak może być również wprowadzona ręcznie. P046 Czas magnesowania Min: StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. s Fabr:.000 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Ustala czas magnesowania w [s], tzn. czas oczekiwania pomiędzy zwolnieniem impulsów i rozpoczęciem rampy przyspieszania. Podczas tego czasu silnik jest magnesowany. Normalnie czas magnesowania jest obliczany automatycznie z danych silnika i odpowiada stałej czasowej wirnika (r084). Przy ustawieniach forsowania powyżej 00 % magnetyzacja może być zmniejszona. Uwaga: Zbyt mocne skrócenie tego czasu może prowadzić jednak do niedostatecznego magnesowania silnika. P047 Czas rozmagnesowywania Min: StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. s Fabr:.000 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Zmienia czas oczekiwania po WYŁ / lub błędzie przekształtnika, przed ponownym zwolnieniem impulsów. Czas rozmagnesowywania wynosi około,5 x stała czasowa wirnika (r084) w [s]. Uwaga: Nieaktywne po normalnie zakończonym hamowaniu, tzn. po WYŁ, WYŁ lub JOG. Zbyt duże skrócenie tego czasu prowadzi do wyłączeń z powodu przeciążenia prądowego. P050 Rezystancja stojana (faza-faza) Min: StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. Ohm Fabr: 4.0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Wartość rezystancji stojana w [Ω] przy przyłączonym silniku (od fazy do fazy). Wartość parametru zawiera również rezystancję kabla. Istnieją trzy możliwości określenia wartości tego parametru:. Obliczenie przy pomocy P040 = (wprowadzenie danych z tabliczki znamionowej) lub P900 =, lub (koniec szybkiego uruchamiania).. Pomiar przy pomocy P90 = (identyfikacja danych silnika wartość dla rezystancji stojana zostanie nadpisana).. Pomiar ręczny przy pomocy omomierza. Ponieważ pomiar wykonywany jest od fazy do fazy, to uzyskana w ten sposób wartość jest wyższa od oczekiwanej (aż do dwóch razy większa). Wartość wprowadzona w P050 (rezystancja stojana) jest wartością, która została uzyskana poprzez ostatnio użytą metodę. MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 12/02. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 12/02. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL MICROMASTER 44 Lista Parametrów Wydanie / Dokumentacja Użytkownika 6SE64-5BB-AP PL Dokumentacja do MICROMASTER 44 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL MICROMASTER 44 Lista Parametrów Wydanie /6 Dokumentacja Użytkownika 6SE64-5BB-AP PL Dokumentacja do MICROMASTER 44 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu Właściwości

Architektura systemu Właściwości sinamics G110 Architektura systemu Właściwości Ekonomiczne wejście do świata napędów z regulacją prędkości Optymalne rozwiązanie dla sieci 1-fazowych Kompaktowy i poręczny Wielostronny i możliwy do stosowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ Vo P4 P5 VR V1 CM I AM O O O O O O O 30A 30B 30C MO EX P24 P1 P2 CM P3 O O O O O O O O O O LISTWA P1 P2 P3

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU 1.1. Montaż przełącznika Montaż przełącznika może być dokonywany tylko przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 100 PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI PRZEDMOWA VACON 3 PRZEDMOWA Dokument: DPD01101F Data: 5.12.2013 Wersja oprogramowania: FW0072V012 INFORMACJE O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 420 0,12 kw - 11 kw

MICROMASTER 420 0,12 kw - 11 kw MICROMASTER 420 0,12 kw - 11 kw Instrukcja Obsługi Wydanie 04/02 Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AA00-0AP0_PL Dokumentacja do MICROMASTER 420 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu (Modbus TCP) wersja 8.x

Regulator przepływu (Modbus TCP) wersja 8.x Regulator przepływu (Modbus TCP) wersja 8.x Listopad 2011 r. Systemy Sterowania i Ważenia Marek Chwierut, Zenon Garczarek sp.j. ul. Żółkiewskiego 3 63-400 Ostrów Wielkopolski tel/fax + 48 62 737 27 48,

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa a efektywność energetyczna.

Technika napędowa a efektywność energetyczna. Technika napędowa a efektywność energetyczna. Technika napędów a efektywność energetyczna. Napędy są w chwili obecnej najbardziej efektywnym rozwiązaniem pozwalającym szybko i w istotny sposób zredukować

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E

Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E 9 36 VDC do 3,0 A KARTA KATALOGOWA STRUKCJA OBSŁUGI WK 427 790 04.2015 ZASTOSOWANIE Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E służy do sterowania elektromagnesem proporcjonalnym

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy licznik energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii elektrycznej Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar półpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-Bus umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 06/04. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0_PL

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 06/04. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0_PL MICROMASTER 4 Lisa Paramerów Wydanie 6/4 Dokumenacja Użykownika 6SE64-5BA-AP_PL Dokumenacja do MICROMASTER 4 Insrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP. Insrukcja Obsługi

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011 Dane techniczne 2CDC504084D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie służy do rejestracji sygnałów analogowych. Do urządzenia podłączyć można cztery dostępne na rynku czujniki. Połączenie z magistralą

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Falowniki serii 650G. Napędy AC Ogólnego Zastosowania 0.25 kw - 7.5 kw

Falowniki serii 650G. Napędy AC Ogólnego Zastosowania 0.25 kw - 7.5 kw Falowniki serii 650G Napędy AC Ogólnego Zastosowania 0.25 kw - 7.5 kw AC650G Napędy AC Ogólnego zastosowania Zakres : 0,25 kw 7,5 kw Napędy AC650G idealnie nadają się do zastosowań wymagających dokładnego

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Dane techniczne www.sbc-support.com Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Modbus (port RS-485) umożliwiają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

SmartCheck. FAG - linia produktów do diagnostyki drganiowej. ProCheck. DTECTX1 s. SmartCheck. huta / papiernia / kopalnia. łożyska

SmartCheck. FAG - linia produktów do diagnostyki drganiowej. ProCheck. DTECTX1 s. SmartCheck. huta / papiernia / kopalnia. łożyska SmartCheck FAG - linia produktów do diagnostyki drganiowej DTECTX1 s WiPro s ProCheck SmartCheck Detector III wentylator łożyska zaawansowanie huta / papiernia / kopalnia FAG SmartCheck - zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

SEM1600F 10 lat gwarancji

SEM1600F 10 lat gwarancji 2 uniwersalne wejścia: TTL, m, PNP, NPN, styk, mv Tryb częstotliwości 0,01Hz...65kHz; licznika DC do 1kHz Wyj. prądowe m (aktywne/pasywne) i napięciowe V Izolacja galwaniczna wej./wyj./zasil. 500VDC Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 Autor: Ver: Marcin Ataman 1.0 Spis treści strona 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie....

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

_PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI

_PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI _PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI PA16000D SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 II. Panel kontrolny... 4 III. Sposób podłączenia czujnika typu IEPE... 5 IV. Zasilanie... 6 V. Menu cd... 7 V.1. Edycja danych... 7 V.2.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo