MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 03/03. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 03/03. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL"

Transkrypt

1 MICROMASTER 40 Lista Parametrów Wydanie 0/0 Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL

2 Dokumentacja do MICROMASTER 40 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP Instrukcja Obsługi Podaje informacje o właściwościach przekształtnika MICROMASTER 40, instalacji, uruchamianiu, trybach sterowania, strukturze parametrów systemowych, wykrywaniu i usuwaniu błędów, danych technicznych. Ponadto Instrukcja Obsługi zawiera informacje o dostępnych opcjach przekształtnika MICROMASTER 40. Lista Parametrów Lista Parametrów zawiera opis wszystkich parametrów ułożony w porządku funkcjonalnym, jak również szczegółowy opis parametrów. Dodatkowo Lista Parametrów zawiera schematy funkcjonalne przedstawiające funkcje przekształtnika w formie graficznej. Katalog Katalog zawiera informacje potrzebne do doboru określonego przekształtnika, jak i filtrów, dławików, paneli obsługi lub opcji komunikacyjnych.

3 . Lista parametrów MICROMASTER 40. Schematy funkcjonalne. Błędy i alarmy Lista Parametrów Dokumentacja Użytkownika Ważne dla Wydanie 0/0 Typ przekształtnika Wersja oprogramowania MICROMASTER 40. Wydanie 0/0

4 Wydanie 0/0! Ostrzeżenie Proszę przeczytać wszystkie definicje i ostrzeżenia, które są zawarte w Instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi znajduje się na płycie CD, która jest dostarczana razem z Państwa przekształtnikiem. Jeśli nie dysponują Państwo taką płytą CD, to mogą ją Państwo zamówić w lokalnym przedstawicielstwie firmy Siemens pod numerem zamówieniowym: 6SE6400-5AD00-AP0_PL. Dalsze informacje są dostępne w internecie pod adresem: Oprogramowanie oraz szkolenia prowadzone przez firmę Siemens są zgodne z normą zapewnienia jakości DIN ISO 900, Nr Rej Powielanie, przekazywanie lub używanie tej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia jest zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone, włączając prawa patentowe i rejestracyjne urządzenia, prawa modelu lub wzornictwa. Siemens AG 00, 00. Wszystkie prawa zastrzeżone. MICROMASTER jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Siemens. Mogą być dostępne inne funkcje, które nie są opisane w tej dokumentacji. Fakt ten jednak nie zobowiązuje do udostępnienia tych funkcji z nowym sterowaniem lub przy pracach serwisowych. Sprawdziliśmy zawartość tej dokumentacji pod względem zgodności opisywanego sprzętu i oprogramowania. Jednak nie można wykluczyć pewnych odchyłek i gwarantujemy pełnej zgodności. Informacje zawarte w tej dokumentacji są regularnie sprawdzane, a niezbędne poprawki zostaną zawarte w następnych wydaniach. Będziemy wdzięczni za propozycje ulepszeń. Zawartość niniejszej dokumentacji została wydrukowana na przyjaznym dla środowiska bezchlorowym papierze pochodzącym z uprawialnych i odnawialnych surowców. Do druku i oprawy nie używano żadnych rozpuszczalników. Zmiany techniczne zastrzeżone. Siemens AG. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

5 Wydanie 0/0 Parametry Parametry przekształtnika MICROMASTER 40 Niniejszą Listę Parametrów należy używać tylko w połączeniu z Instrukcją Obsługi lub Podręcznikiem Referencyjnym MICROMASTER 40. Szczególnie należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tych podręcznikach. Spis zawartości Parametry...7. Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER...7. Szybkie uruchamianie (P000=)...9. Opis parametrów... Schematy funkcjonalne... 7 Komunikaty błędów i alarmów Komunikaty błędów Komunikaty alarmów Szanowny Kliencie, dokładamy wszelkich starań aby dostarczać Państwu zawsze najnowsze informacje. Z tego powodu schematy funkcjonalne w Liście Parametrów są dostępne tylko w języku angielskim. Prosimy o Państwa wyrozumiałość. MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

6 Parametry Wydanie 0/0 Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

7 Wydanie 0/0 Parametry Parametry. Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER Opis parametrów ma następujący wygląd: Nr par. Nazwa parametru 9 Min: [Indeks] StatU: 5 Typ danych 7 Jedn.: 0 Fabr: 4 GrupaP: 6 Aktywny: 8 SU Max: : Opis:. Numer parametru Określa numer danego parametru. Używane liczby składają się z czterech cyfr w zakresie od 0000 do Liczby poprzedzone przez "r" wskazują, że parametr jest zabezpieczony przed zapisem i wyświetla określoną wartość, jednak nie może być zmieniony poprzez podanie innej wartości (w takich przypadkach przy "Jedn. ", "Min", "Fabr" i "Max" w nagłówku opisu parametru będzie podany myślnik "-" ). Wszystkie inne parametry poprzedzone są przez "P". Wartości tych parametrów mogą być zmieniane bezpośrednio w zakresie podanym w ustawieniach "Min" i "Max" w nagłówku. [Indeks] oznacza, że dany parametr jest indeksowany i określa ilość dostępnych indeksów.. Nazwa parametru Podaje nazwę danego parametru. Określone parametry zawierają następujące skrócone prefiksy: BI, BO, CI i CO i następujący po nich dwukropek. Skróty te mają następujące znaczenia: BI = P9999.C Wejście binektorowe, tzn. parametr wybiera źródło sygnału (0) binarnego BO = r9999 Wyjście binektorowe, tzn. parametr łączy się jako sygnał binarny CI = P9999.D (999:9) Wejście konektorowe, tzn. parametr wybiera źródło sygnału analogowego CO = r9999 [99] Wyjście konektorowe, tzn. parametr łączy się jako sygnał analogowy CO/BO = r9999 r9999 Wyjście binektorowe/konektorowe, tzn. parametr łączy się jako sygnał analogowy i/lub jako sygnał binarny Aby umożliwić korzystanie z techniki BICO, potrzebują Państwo dostępu do całej listy parametrów. Na tym poziomie możliwe jest wiele nowych ustawień parametrów, włącznie z funkcjonalnością BICO. Funkcjonalność BICO jest innym elastycznym sposobem ustawiania i łączenia funkcji wejść i wyjść. W większości przypadków może ona być używana w połączeniu z prostymi ustawieniami u. Technika BICO umożliwia programowanie kompleksowych funkcji. Można tworzyć zależności Boolea i matematyczne pomiędzy wejściami (binarnymi, analogowymi, szeregowymi itp.) i wyjściami (prąd przekształtnika, częstotliwość, wyjścia analogowe, przekaźniki itp.). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

8 Parametry Wydanie 0/0. StatU Status uruchomieniowy parametru. Możliwe są trzy stany: Uruchamianie U Praca P Gotowość do pracy G Wskazuje to, kiedy dany Parametr może być zmieniany. Mogą być podane jeden, dwa lub wszystkie stany. Jeśli podane są wszystkie trzy stany oznacza to, że ustawienie parametru można zmieniać we wszystkich trzech stanach przekształtnika. 4. GrupaP Określa grupę funkcjonalną danego parametru. Uwaga Parametr P0004 (filtr parametrów) działa jako filtr i udostępnia parametry odpowiednio do wybranej grupy funkcjonalnej. 5. Typ danych Dostępne typy danych zestawione są w poniższej tabeli. Oznaczenie Znaczenie U6 U I6 I Float 6-bitowe bez znaku -bitowe bez znaku 6-bitowe całkowite -bitowe całkowite Zmiennoprzecinkowe 6. Aktywny Określa, czy: Natychmiast zmiany wartości parametru będą efektywne natychmiast po ich wprowadzeniu, lub Po potw. żeby zmiany były efektywne musi zostać naciśnięty przycisk "P" na panelu obsługi (BOP lub AOP). 7. Jedn. Określa jednostkę miary stosowaną do wartości parametru 8. SU Określa, czy (Tak lub Nie) parametr może być zmieniany tylko podczas szybkiego uruchamiania, tzn., gdy P000 (filtr parametrów uruchamiania) jest ustawione na (szybkie uruchamianie). 9. Min Podaje najniższą wartość jaką można ustawić dla danego parametru. 0. Fabr Podaje wartość fabryczną, tzn. wartość, która jest ważna, gdy użytkownik nie wprowadził własnej określonej wartości dla danego parametru.. Max Podaje najwyższą wartość jaką można ustawić dla danego parametru.. Określa poziom dostępu użytkownika. Istnieją cztery poziomy dostępu: Standardowy, Rozszerzony, Ekspert i Serwisowy. Ilość parametrów, które ukazują się w danej grupie funkcjonalnej zależy od poziomu dostępu ustawionego w parametrze P000 (poziom dostępu użytkownika). Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

9 Wydanie 0/0 Parametry. Opis Opis parametru zawiera niżej zestawione sekcje i zawartości. Niektóre z tych sekcji i zawartości są opcjonalne i od przypadku do przypadku będą pomijane, jeśli nie mają zastosowania. Opis: Diagram: Ustawienia: Przykład: Krótkie objaśnienie funkcji parametru. Opcjonalny diagram do ilustracji działania parametrów przy pomocy np. wykresu Lista stosowanych ustawień. Zawierają one: możliwe ustawienia, najczęściej stosowane ustawienia, indeks i pola bitowe Opcjonalny przykład efektu działania określonego ustawienia parametru. Wszystkie warunki, które muszą być spełnione w połączeniu z danym parametrem. Również wszystkie specjalne skutki działania, jakie ma ten parametr na inne lub, jakie mają inne parametry na ten parametr. Ostrzeżenie / Uwaga / Ważne informacje, które muszą być przestrzegane aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych / Specjalne informacje, które muszą być przestrzegane aby uniknąć problemów / Informacje, które mogą być pomocne dla użytkownika Dalsze szczegóły: Wszystkie źródła bardziej szczegółowych informacji dotyczących danego parametru.. Szybkie uruchamianie (P000=) Następujące parametry są potrzebne do szybkiego uruchamiania (P000=): Szybkie uruchamianie (P000=) Nr Nazwa dostępu P000 Europa / Ameryka Pn. U P000 Wybór typu silnika U P004 Napięcie znamionowe silnika U P005 Prąd znamionowy silnika U P007 Moc znamionowa silnika U P008 Znamionowy współczynnik mocy silnika U P009 Sprawność znamionowa silnika U P00 Częstotliwość znamionowa silnika U P0 Prędkość znamionowa silnika U P00 Prąd magnesowania silnika UG P05 Chłodzenie silnika UG StatU P0640 Współczynnik przeciążalności silnika [%] UPG P0700 Wybór źródła rozkazów UG P000 Wybór wartości zadanej częstotliwości UG P080 Częstotliwość minimalna UPG P08 Częstotliwość maksymalna UG P0 Czas przyspieszania UPG P Czas hamowania UPG P5 Czas hamowania WYŁ UPG P00 Tryb sterowania UG P90 Wybór identyfikacji danych silnika UG P900 Koniec szybkiego uruchamiania U Jeśli wybrane jest P000=, to można użyć parametru P000 (poziom dostępu użytkownika) w celu wybrania parametrów, które mają być dostępne. Parametr ten umożliwia wybór zdefiniowanej przez użytkownika listy parametrów dla szybkiego uruchamiania. Na koniec szybkiego uruchamiania ustawić P900 =, w celu przeprowadzenia wymaganych obliczeń silnika, i ustawienia wszystkich innych parametrów (nie zawartych w P000=) z powrotem na ich ustawienia fabryczne. Uwaga Obowiązuje to tylko dla szybkiego uruchamiania. MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

10 Parametry Wydanie 0/0 Przywracanie ustawień fabrycznych (reset przekształtnika) W celu przywrócenia ustawień fabrycznych, należy wykonać następujące ustawienia parametrów: P000=0. P0970=. Uwaga Proces przywracania ustawień fabrycznych może trwać około minuty. Wyświetlacz siedmiosegmentowy Struktura wyświetlacza siedmiosegmentowego jest następująca: Bit segmentu Bit segmentu Znaczenie właściwego bitu na wyświetlaczu opisane jest w parametrach słowa stanu i słowa sterowania. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

11 Wydanie 0/0 Parametry. Opis parametrów Parametry poziomu 4 nie są widoczne przy pomocy BOP lub AOP. r0000 Wyświetlacz roboczy Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ZAWSZE Max: - Wyświetla parametr ustawiony w P0005 w stanie PRACA. Naciskanie przycisku "Fn" przez co najmniej sekundy powoduje wyświetlanie kolejno aktualnych wartości napięcia obwodu pośredniego, prądu wyjściowego, częstotliwości wyjściowej, napięcia wyjściowego i parametru ustawionego w P0005. r000 Stan przekształtnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla aktualny stan przekształtnika. Możliwe ustawienia: 0 Tryb uruchamiania (P000!= 0) Gotowość do pracy Aktywny błąd Ładowanie wstępne obwodu pośredniego 4 Praca 5 Zatrzymywanie po rampie hamowania Stan jest widoczny tylko podczas ładowania wstępnego obwodu pośredniego z zamontowanym modułem komunikacji zasilanym z zewnętrznego źródła. P000 dostępu Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: ZAWSZE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 4 Ustala poziom dostępu do parametrów. Dla większości prostych aplikacji wystarczające jest ustawienie fabryczne (Standardowy). Możliwe ustawienia: 0 Lista zdefiniowana przez użytkownika (patrz P00). Standardowy: dostęp do najczęściej używanych parametrów. Rozszerzony: dostęp rozszerzony, np. do funkcji wejść/wyjść przekształtnika. Ekspert: tylko dla doświadczonych użytkowników. 4 Serwisowy: Tylko do autoryzowanego personelu serwisu z ochroną hasłem. P0004 Filtr parametrów Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: ZAWSZE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Filtruje dostępne parametry odpowiednio do ich funkcjonalności, dla celniejszego dostępu do parametrów przy uruchamianiu. Możliwe ustawienia: 0 Wszystkie parametry Przekształtnik Silnik 7 Rozkazy i wejścia/wyjścia binarne 8 Wejścia/wyjścia analogowe 0 Kanał wartości zadanej / zadajnik rozruchu ZR Właściwości napędu Regulacja silnika 0 Komunikacja Alarmy / ostrzeżenia / kontrola Regulator technologiczny PI Przykład: P0004 = specyfikuje, że wyświetlane będą tylko parametry regulatora PI. Parametry, których nagłówek zawiera informację "SU: Tak", mogą być zmieniane tylko przy P000 = (tylko w trybie szybkiego uruchamiania). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

12 Parametry Wydanie 0/0 P0005 Wybór wyświetlacza roboczego Min: StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 4000 Wybiera parametr, który będzie wyświetlany w r0000. Najczęstsze ustawienia: Częstotliwość wyjściowa (r00) 5 Napięcie wyjściowe (r005) 6 Napięcie obwodu pośredniego (r006) 7 Prąd wyjściowy (r007) Uwaga: Ustawienia te odnoszą się do parametrów tylko do odczytu ("rxxxx"). Szczegóły: Dalsze informacje znajdą Państwo w opisie dotyczących parametrów "rxxxx". P0006 Tryb wyświetlania Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 4 Ustala tryb wyświetlania dla r0000 (wyświetlacz roboczy). Możliwe ustawienia: 0: Gotowość do pracy: przełączanie pomiędzy wartością zadaną i częstotliwością wyjściową Praca: wyświetlanie częstotliwości wyjściowej : Gotowość do pracy: wyświetlanie wartości zadanej Praca: wyświetlanie częstotliwości wyjściowej : Gotowość do pracy: przełączanie pomiędzy wartością P0005 i wartością r000 Praca: wyświetlanie wartości P0005 : Gotowość do pracy: przełączanie pomiędzy wartością r000 i wartością r000 Praca: wyświetlanie wartości r000. 4: Wyświetlanie tylko P0005 we wszystkich stanach pracy. Jeśli przekształtnik nie pracuje na przemian będą wyświetlane wartości "Nie pracuje" i "Praca". Odpowiednio do ustawienia fabrycznego będą wyświetlane na przemian wartość zadana częstotliwości (r000) i częstotliwość wyjściowa (r00). P0007 Podświetlenie wyświetlacza Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 000 Ustala czas, po którym będzie wyłączone podświetlenie wyświetlacza, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Wartości: P0007 = 0 : Podświetlenie wyświetlacza zawsze załączone (ustawienie fabryczne) P0007 = -000 : Ilość sekund, po których nastąpi wyłączenie podświetlenia. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

13 Wydanie 0/0 Parametry P000 Filtr parametrów uruchamiania Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: ZAWSZE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 0 Filtruje parametry tak, że wybierane są tylko parametry przyporządkowane do określonej grupy funkcjonalnej. Możliwe ustawienia: 0 Gotowość Szybkie uruchamianie Przekształtnik 9 Ładowanie 0 Przywracanie ustawień fabrycznych Ustawić z powrotem na 0, żeby przekształtnik pracował. P000 (poziom dostępu) ustala dostęp do parametrów. P000 = Przekształtnik może być bardzo szybko i bezproblemowo uruchomiony przez ustawienie P000 na. Po tym wyświetlane są tylko ważne parametry (np. P004, P005 itd.). Poszczególne wartości parametrów muszą być wprowadzane jeden po drugim. Szybkie uruchamianie jest zakończane i rozpoczynane wewnętrzne obliczenie, jeśli ustawi się P900 na -. Ostatecznie parametr P000 zostanie automatycznie ustawiony z powrotem na 0. P000 = Tylko dla celów serwisowych. P000 = 9 Do przeniesienia pliku parametrów przy pomocy narzędzia programowego PC (np. DriveMonitor, STARTER) parametr ten jest przestawiany na 9 przez narzędzie programowe. Po zakończeniu ładowania danych narzędzie programowe ustawia P000 z powrotem na 0. P000 = 0 Przy resetowaniu parametrów przekształtnika P000 musi być ustawiony na 0. Resetowanie parametrów rozpoczyna się po ustawieniu parametru P0970 na. Przekształtnik automatycznie ustawia wszystkie własne parametry na ustawienia fabryczne. Może to być przydatne jeśli podczas konfiguracji wystąpią problemy i konfiguracja powinna być przeprowadzona od nowa. Do przywrócenia ustawień fabrycznych potrzebne jest około 60 s. Jeśli zostanie ustawione P900 na wartość inną niż 0 (0 jest ustawieniem standardowym), parametr P000 zostanie z powrotem ustawiony na 0. P00 Blokada dla listy parametrów użytkownika Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Szczegóły: Patrz parametr P00 (parametry zdefiniowane przez użytkownika). P00 Klucz dla listy parametrów użytkownika Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Szczegóły: Patrz parametr P00 (parametry zdefiniowane przez użytkownika). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

14 Parametry Wydanie 0/0 P00[0] Lista parametrów użytkownika Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Ustala wybór parametrów, do których ma dostęp użytkownik końcowy. Instrukcje użycia: Krok : ustawić P000 = (Ekspert). Krok : Poprzez indeksy 0 do 6 parametru P00 ustalić listę użytkownika, tzn. wybrać odpowiedni indeks. Krok : W indeksach 0 do 6 parametru P00 wprowadzić numery parametrów, które powinny być wyświetlane w liście zdefiniowanej przez użytkownika. Następujące wartości są ustawione fabrycznie i nie mogą być zmieniane: - P00-Indeks 9 = (Klucz dla parametrów zdefiniowanych przez użytkownika) - P00-Indeks 8 = 0 (filtr parametrów uruchamiania) - P00-Indeks 7 = (poziom dostępu użytkownika) Krok 4: ustawić P000 = 0, aby uaktywnić listę parametrów zdefiniowanych przez użytkownika. Indeks: P00[0] :. Parametr użytkownika P00[] :. Parametr użytkownika P00[] :. Parametr użytkownika P00[] : 4. Parametr użytkownika P00[4] : 5. Parametr użytkownika P00[5] : 6. Parametr użytkownika P00[6] : 7. Parametr użytkownika P00[7] : 8. Parametr użytkownika P00[8] : 9. Parametr użytkownika P00[9] : 0. Parametr użytkownika P00[0] :. Parametr użytkownika P00[] :. Parametr użytkownika P00[] :. Parametr użytkownika P00[] : 4. Parametr użytkownika P00[4] : 5. Parametr użytkownika P00[5] : 6. Parametr użytkownika P00[6] : 7. Parametr użytkownika P00[7] : 8. Parametr użytkownika P00[8] : 9. Parametr użytkownika P00[9] : 0. Parametr użytkownika Najpierw ustawić P00 ("blokada dla parametrów użytkownika") na wartość inną niż P00 ("klucz dla parametrów użytkownika"), dla zapobiegnięcia zmianom w liście zdefiniowanej przez użytkownika. Następnie ustawić P000 na 0, aby uaktywnić listę parametrów zdefiniowanych przez użytkownika. Gdy lista jest zablokowana i parametry zdefiniowane przez użytkownika są uaktywnione, jedyną możliwością wyjścia z parametrów zdefiniowanych przez użytkownika i wyświetlania innych parametrów, jest ustawienie P00 ("klucz dla parametrów użytkownika ") na wartość wprowadzoną w P00 ("blokada dla parametrów użytkownika"). Alternatywnie można przywrócić ustawienia fabryczne dla wszystkich parametrów; w tym celu ustawić P000 = 0 (filtr parametrów uruchamiania = przywracanie ustawień fabrycznych) i P0970 = (ustawienia fabryczne). Ustawienia fabryczne parametrów P00 ("blokada dla parametrów użytkownika ") i P00 ("klucz dla parametrów użytkownika") są identyczne." r008 Wersja oprogramowania Min: - Typ danych: Float Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla numer wersji zainstalowanego oprogramowania. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

15 Wydanie 0/0 Parametry r009 CO/BO: Słowo sterowania panela BOP Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla stan rozkazów panela BOP. Opisane poniżej ustawienia przy podłączeniu do parametrów wejściowych BICO są używane jako "źródła" dla wprowadzania z klawiatury. Pola bitowe: Bit00 ZAŁ / WYŁ 0 NIE Bit0 WYŁ: Stop elektryczny 0 TAK NIE Bit08 JOG w prawo 0 NIE Bit Zmiana kierunku obrotów 0 NIE Bit Potencjometr silnikowy MOP Wyżej 0 NIE Bit4 Potencjometr silnikowy MOP Niżej 0 NIE Przy użyciu techniki BICO do powiązania funkcji z określonymi przyciskami panela obsługi, parametr ten wyświetla aktualny status właściwego rozkazu. Następujące funkcje mogą być przypisane do pojedynczych przycisków: - ZAŁ/WYŁ, - WYŁ, - JOG, - ZMIANA KIERUNKU OBROTÓW, - WYŻEJ, - NIŻEJ r000 CO: Wartość zadana częst. przed zadajnikiem rozruchu Min: - Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla aktualną wartość zadaną częstotliwości (wejście zadajnika rozruchu). r00 CO: Wygładzona częstotliwość wyjściowa Min: - Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla aktualną częstotliwość wyjściową przekształtnika (r004) bez kompensacji poślizgu, tłumienia rezonansu i ograniczenia częstotliwości. r00 Wygładzona prędkość wirnika Min: - Typ danych: Float Jedn. /min Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla obliczoną prędkość wirnika odpowiednio do częstotliwości wyjściowej przekształtnika [Hz] x 0 / liczba biegunów. Przy tym obliczeniu nie jest uwzględniany poślizg zależny od obciążenia. r004 CO: Wygładzona częstotliwość wyjściowa przekształtnika Min: - Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla aktualną częstotliwość wyjściową przekształtnika. W przeciwieństwie do częstotliwości wyjściowej (r00) w r004 zawarte są: kompensacja poślizgu, tłumienie rezonansu i ograniczenie częstotliwości. r005 CO: Wygładzone napięcie wyjściowe Min: - Typ danych: Float Jedn. V Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla wartość skuteczną napięcia podawanego na silnik. r006 CO: Wygładzone napięcie obwodu pośredniego Min: - Typ danych: Float Jedn. V Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla aktualne napięcie obwodu pośredniego. r007 CO: Wygładzony prąd wyjściowy Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla wartość skuteczną prądu silnika [A]. MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

16 Parametry Wydanie 0/0 r004 CO: Temperatura silnika (I t) Min: - Typ danych: Float Jedn. % Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla obliczoną temperaturę silnika (model It) w [%] maksymalnej wartości dopuszczalnej. Wartość 00 % oznacza, że silnik osiągnął swą maksymalną dopuszczalną temperaturę pracy. W takim przypadku przekształtnik próbuje zredukować obciążenie silnika odpowiednio do ustawienia w parametrze P060 (reakcja na przegrzanie silnika It). r006 CO: Wykorzystanie obciążalności przekształtnika Min: - Typ danych: Float Jedn. % Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla wykorzystanie przekształtnika, które zostało obliczone przy pomocy modelu It. Wartość aktualna It odniesiona do maksymalnej możliwej wartości It daje wykorzystanie przeciążalności w [%]. Jeśli nie zostanie przekroczony prąd znamionowy przekształtnika, to będzie wyświetlane wykorzystanie obciążalności 0 %. Jeśli prąd przekroczy wartość progową dla P094 (alarm przeciążenia It przekształtnika), to zostanie wygenerowany alarm A0504 (przegrzanie przekształtnika) i zostanie zredukowany prąd wyjściowy przekształtnika przez P090 (reakcja przekształtnika przy przeciążeniu). Jeśli zostanie osiągnięte wykorzystanie przeciążalności 00 %,zostanie wyzwolony błąd F0005 (It przekształtnika). r007 CO: Temperatura przekształtnika [ C] Min: - Typ danych: Float Jedn. C Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - 4 Wyświetla wewnętrzną temperaturę radiatora chłodzącego przekształtnika. r009 CO: Licznik zużycia energii [kwh] Min: - Typ danych: Float Jedn. kwh Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla energię elektryczną, która została zużyta przez przekształtnik od ostatniego skasowania licznika (patrz P0040 kasowanie licznika zużycia energii). Wartość ta zostanie skasowana, gdy: P0040 = (kasowanie licznika zużycia energii). P0040 Kasowanie licznika energii P009 Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Ustawia wartość parametru r009 (licznik zużycia energii) z powrotem na 0. Możliwe ustawienia: 0 Brak kasowania Kasowanie r009 do 0 Dla skasowania wartości nacisnąć "P". Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

17 Wydanie 0/0 Parametry r005 CO/BO: Słowo stanu Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla pierwsze aktywne słowo stanu przekształtnika (format bitowy) i może być używany do diagnozy stanu przekształtnika. Pola bitowe: Bit00 Gotowość do załączenia 0 NIE Bit0 Gotowość do pracy 0 NIE Bit0 Praca / zwolnienie impulsów 0 NIE Bit0 Aktywny błąd 0 NIE Bit04 Aktywny WYŁ 0 TAK NIE Bit05 Aktywny WYŁ 0 TAK NIE Bit06 Aktywna blokada załączenia 0 NIE Bit07 Aktywny alarm 0 NIE Bit08 Uchyb wart. zadana / wart. aktualna 0 TAK NIE Bit09 Sterowanie z PLC (sterowanie PZD) 0 NIE Bit0 Osiągnięto częstotliwość maksymalną 0 NIE Bit Alarm: Wartość graniczna prądu silnika 0 TAK NIE Bit Aktywny hamulec trzymający silnika 0 NIE Bit Przeciążenie silnika 0 TAK NIE Bit4 Prawy kierunek obrotów silnika 0 NIE Bit5 Przeciążenie przekształtnika 0 TAK NIE r005 bit 0 "aktywny błąd" Wyjście bitu (błąd) jest odwracane na wyjściu binarnym (poziom niski = błąd, poziom wysoki = brak błędu). r005 bit4 "prawy kierunek obrotów" ZAŁ/WYŁ r0054 bit 00 Rewers r0054 bit ZAŁ t t f rzecz 0 t Praca r005 bit 0 Silnik obraca się w r005 prawo Bit 4 lewo nie zdefiniowane wyświetlany jest ostatni stan Wyświetlacz 7-segmentowy dla słowa stanu jest przedstawiony w rozdziale "Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER". MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) t t

18 Parametry Wydanie 0/0 r005 CO/BO: Słowo stanu Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla drugie słowo stanu przekształtnika (w formacie bitowym). Pola bitowe: Bit00 Aktywne hamowanie DC 0 NIE Bit0 f_akt > P67 (f_wył) 0 NIE Bit0 f_akt >= P080 (f_min) 0 NIE Bit0 i_akt r007 >= P70 0 NIE Bit04 f_akt > P55 (f_) 0 NIE Bit05 f_akt <= P55 (f_) 0 NIE Bit06 f_akt >= wartość zadana 0 NIE Bit07 Udc_akt r006 < P7 0 NIE Bit08 Udc_akt r006 > P7 0 NIE Bit09 Zakończone przyspieszanie / hamowanie 0 NIE Bit0 Wyjście PI r94 == P9 (PI_min) 0 NIE Bit Wyjście PI r94 == P9 (PI_max) 0 NIE Bit4 Ładowanie zestawu danych 0 z AOP 0 NIE Bit5 Ładowanie zestawu danych z AOP 0 NIE Szczegóły: Patrz wyświetlacz 7-segmentowy w rozdziale " Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER". r0054 CO/BO: Słowo sterowania Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla pierwsze słowo sterowania przekształtnika i może być używany do wyświetlania aktywnych rozkazów. Pola bitowe: Bit00 ZAŁ / WYŁ 0 NIE Bit0 WYŁ: Stop elektryczny 0 TAK NIE Bit0 WYŁ: Szybkie zatrzymanie 0 TAK NIE Bit0 Zwolnienie impulsów 0 NIE Bit04 Zwolnienie zadajnika rozruchu ZR 0 NIE Bit05 Start zadajnika rozruchu ZR 0 NIE Bit06 Zwolnienie wartości zadanej 0 NIE Bit07 Kwitowanie błędu 0 NIE Bit08 JOG w prawo 0 NIE Bit09 JOG w lewo 0 NIE Bit0 Sterowanie z PLC 0 NIE Bit Zmiana kierunku obrotów 0 NIE Bit Potencjometr silnikowy MOP - Wyżej 0 NIE Bit4 Potencjometr silnikowy MOP - Wyżej 0 NIE Bit5 Sterowanie lokalne / zdalne 0 NIE Szczegóły: Patrz wyświetlacz 7-segmentowy w rozdziale " Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER". Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

19 Wydanie 0/0 Parametry r0055 CO/BO: Dodatkowe słowo sterowania Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla dodatkowe słowo sterowania przekształtnika może być używany do wyświetlania aktywnych rozkazów. Pola bitowe: Bit00 Częstotliwość stała bit 0 0 NIE Bit0 Częstotliwość stała bit 0 NIE Bit0 Częstotliwość stała bit 0 NIE Bit08 Zwolnienie regulatora PID 0 NIE Bit09 Zwolnienie hamowania DC 0 NIE Bit Statyka 0 NIE Bit Regulacja momentu 0 NIE Bit Błąd zewnętrzny 0 TAK NIE Szczegóły: Patrz wyświetlacz 7-segmentowy w rozdziale " Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER 40". r0056 CO/BO: Słowo stanu regulacji silnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla słowo stanu regulacji silnika i może służyć do wyświetlania stanu przekształtnika. Pola bitowe: Bit00 Zakończona inicjalizacja 0 NIE Bit0 Zakończone rozmagnesowywanie 0 NIE Bit0 Zwolnienie impulsów 0 NIE Bit0 Wybrany łagodny wzrost napięcia 0 NIE Bit04 Zakończone magnesowanie 0 NIE Bit05 Aktywne forsowanie napięcia 0 NIE Bit06 Aktywne forsowanie napięcia przy przysp. 0 NIE Bit07 Częstotliwość jest ujemna 0 NIE Bit08 Aktywne osłabianie pola 0 NIE Bit09 Ograniczona wartość zadana napięcia 0 NIE Bit0 Ograniczona częstotliwość poślizgu 0 NIE Bit Ograniczona częstotl. F_wył > F_max 0 NIE Bit Wybrane odwrócenie kolejności faz 0 NIE Bit Aktywny regulator I-max 0 NIE Bit4 Aktywny regulator Udc-max 0 NIE Szczegóły: Patrz wyświetlacz 7-segmentowy w rozdziale " Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER 40". MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

20 Parametry Wydanie 0/0 r0067 CO: Ograniczony prąd wyjściowy Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla ograniczony prąd wyjściowy przekształtnika. Na wartość tą ma wpływ P0640 (współ. przeciążalności silnika), krzywe redukcyjne oraz ochronę termiczną silnika i przekształtnika. P060 (reakcja na It silnika) określa reakcję przy osiągnięciu wartości granicznej. Normalnie obowiązuje: ograniczenie prądowe = prąd znamionowy silnika (P005) x współczynnik przeciążalności silnika (P0640). Wartość ta jest mniejsza lub równa maksymalnemu prądowi wyjściowemu przekształtnika r009. Ograniczenie prądowe może być zredukowane, gdy kalkulacja modelu termicznego silnika wskazuje na możliwe przegrzanie. r007 CO: Maksymalne napięcie wyjściowe Min: - Typ danych: Float Jedn. V Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla maksymalne napięcie wyjściowe. r007 U max (Przekszt.) P004 U n U (Silnik) U max = f(u dc,mod max ) U wyj (Przekształtnik) P00 f f n (Silnik) P, ψ Moc Strumień ~ f Osłabianie pola Aktualne maksymalne napięcie wyjściowe zależy od aktualnego napięcia wejściowego sieci. r0078 CO: Prąd Isq Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla składową prądu wytwarzającą moment.. r0084 CO: Strumień szczeliny powietrznej Min: - Typ danych: Float Jedn. % Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - f 4 Wyświetla aktualny strumień szczeliny powietrznej w [%] odniesiony strumienia znamionowego silnika. r0086 CO: Prąd czynny Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla składową czynną prądu silnika. Obowiązuje tylko, gdy w P00 (tryb sterowania) wybrane jest sterowanie U/f; w innym przypadku będzie wyświetlana wartość 0. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

21 Wydanie 0/0 Parametry P000 Europa / Ameryka Pn. Min: 0 StatU: U Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: SU Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Określa, czy ustawienia mocy (np. moc znamionowa z tabliczki znamionowej silnika - P007) będą wyrażane w [kw] lub [hp]. Ustawienia fabryczne częstotliwości znamionowej z tabliczki znamionowej silnika (P00) i częstotliwości maksymalnej silnika (P08) są w tym miejscu automatycznie ustawiane również do częstotliwości odniesienia (P000). Możliwe ustawienia: 0 Europa [kw], Częstotliwość standardowa 50 Hz Ameryka Pn. [hp], Częstotliwość standardowa 60 Hz Ameryka Pn. [kw], Częstotliwość standardowa 60 Hz Ustawienie przełącznika DIP pod modułem wejść/wyjść określa wartość parametru P000 zgodnie z następującym diagramem. Z d e j m o w a n i e p a n e l a S D P DIP Cykl zasilania Szybkie uruchamianie P000 = P000 =? tak tak P000 =? nie nie nie P000 =? DIP = OFF? nie tak tak Moc w kw częstotl. 50 Hz Moc w kw częstotl. 60 Hz Moc w hp częstotl. 60 Hz P000 = 0 P000 = P000 = Przed zmianą tego parametru najpierw zatrzymać napęd (tzn. zablokować impulsy). Parametr P000 może być zmieniany tylko w trybie uruchamiania P000 = (np. przez BOP). Przy zmianie wartości P000 resetowane są wszystkie parametry znamionowe silnika, jak również wszystkie inne parametry, które zależą od parametrów znamionowych silnika (patrz P040 obliczenie parametrów silnika). Uwaga: Ustawienie P000 = (==> [kw], częstotliwość standardowa 60 [Hz]) nie jest nadpisywana przez przełącznik DIP (patrz diagram powyżej). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

22 Parametry Wydanie 0/0 r000 Aktualny numer kodu sekcji mocy Min: - Typ danych: U Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Oznacza aktualną sekcję mocy zgodnie z następującą tabelą. Nr kodu MM40 Symbol zamówieniowy Napięcie wej. & częstotliwość Moc CT kw Filtr wewn. Wlk. obud. 6SE640-UC-AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0, nie A 6SE640-UC-5AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,5 nie A 6SE640-UC-7AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,7 nie A 4 6SE640-UC5-5AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,55 nie A 5 6SE640-UC7-5AAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,75 nie A 6 6SE640-UC-BAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz, nie B 7 6SE640-UC-5BAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz,5 nie B 8 6SE640-UC-BAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz, nie B 9 6SE640-UC-0CAx /AC00-40V +0% -0% 47-6Hz nie C 0 6SE640-UC4-0CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 4 nie C 6SE640-UC5-5CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 5,5 nie C 6SE640-AB-AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0, Kl. A A 6SE640-AB-5AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,5 Kl. A A 4 6SE640-AB-7AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,7 Kl. A A 5 6SE640-AB5-5AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,55 Kl. A A 6 6SE640-AB7-5AAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 0,75 Kl. A A 7 6SE640-AB-BAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz, Kl. A B 8 6SE640-AB-5BAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz,5 Kl. A B 9 6SE640-AB-BAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz, Kl. A B 0 6SE640-AB-0CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz Kl. A C 6SE640-AB-CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz Kl. A C 6SE640-AB4-0CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 4 Kl. A C 6SE640-AB5-0CAx AC00-40V +0% -0% 47-6Hz 5,5 Kl. A C 4 6SE640-UD-7AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 0,7 nie A 5 6SE640-UD5-5AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 0,55 nie A 6 6SE640-UD7-5AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 0,75 nie A 7 6SE640-UD-AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz, nie A 8 6SE640-UD-5AAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz,5 nie A 9 6SE640-UD-BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz, nie B 0 6SE640-UD-0BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz nie B 6SE640-UD4-0BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 4 nie B 6SE640-UD5-5CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 5,5 nie C 6SE640-UD7-5CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 7,5 nie C 4 6SE640-UD-CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz nie C 5 6SE640-AD-BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz, Kl. A B 6 6SE640-AD-0BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz Kl. A B 7 6SE640-AD4-0BAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 4 Kl. A B 8 6SE640-AD5-5CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 5,5 Kl. A C 9 6SE640-AD7-5CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz 7,5 Kl. A C 40 6SE640-AD-CAx AC80-480V +0% -0% 47-6Hz Kl. A C Uwaga: Parametr r000 = 0 wskazuje, że nie znaleziono sekcji mocy. P00 Numer kodu sekcji mocy Min: 0 StatU: U Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Potwierdza znalezioną sekcję mocy. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

23 Wydanie 0/0 Parametry r00 Typ przekształtnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla typ przekształtnika MICROMASTER (patrz tabela). Możliwe ustawienia: MICROMASTER 40 MICROMASTER 40 MICRO- / COMBIMASTER 4 4 MICROMASTER 40 5 zarezerwowane 6 MICROMASTER 440 PX 7 MICROMASTER 40 r004 Właściwości sekcji mocy Min: - Typ danych: U Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla właściwości sprzętowe sekcji mocy. Pola bitowe: Bit00 Przekształtnik DC/AC 0 NIE Bit0 Filtr przeciwzakłóceniowy 0 NIE Parametr r004 = 0 wskazuje, że nie znaleziono sekcji mocy. r006 Moc znamionowa przekształtnika kw/hp Min: - Typ danych: Float Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla moc znamionową przekształtnika. Wartość będzie wyświetlana w [kw] lub [hp] zależnie od ustawienia dla P000 (praca w Europie / Ameryce Pn.). r007 Prąd znamionowy przekształtnika Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla maksymalny ciągły prąd wyjściowy przekształtnika. r008 Napięcie znamionowe przekształtnika Min: - Typ danych: U Jedn. V Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla znamionowe napięcie wejściowe przekształtnika. Wartości: r008 = 0 : V +/- 0 % r008 = 400 : V +/- 0 % r008 = 575 : V +/- 0 % P00 Napięcie zasilania Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. V Fabr: 0 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: 000 Optymalizuje regulator Udc przez wydłużanie rampy hamowania w przypadku, gdy zwrot energii z silnika prowadziłby do powstania zbyt wysokiego napięcia w obwodzie pośrednim. Przy niższej wartości niebezpieczeństwo przepięcia zostanie zredukowane przez wcześniejsze zadziałanie regulatora. Ustawić P54 ("Automatyczna detekcja poziomów załączenia regulatora Udc") = 0. y załączenia regulatora Udc i hamowania mieszanego będą wtedy otrzymywane bezpośrednio przez P00 (napięcie zasilania). Próg załączenia Udc_max Próg załączenia hamowania mieszanego =.5 P00 =. P00 Jeśli napięcie zasilania jest wyższe niż wprowadzona wartość, to nastąpi dezaktywacja regulatora Udc dla uniknięcia przyspieszenia silnika. W tym przypadku generowany będzie alarm (A090). MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

24 Parametry Wydanie 0/0 r0[] Maksymalna długość kabli Min: - Typ danych: U6 Jedn. m Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Parametr do wyświetlania maksymalnej dopuszczalnej długości kabli pomiędzy przekształtnikiem i silnikiem. Indeks: r0[0] : Maksymalna dopuszczalna długość kabli nieekranowanych r0[] : Maksymalna dopuszczalna długość kabli ekranowanych Uwaga: Kompatybilność elektromagnetyczna EMC jest gwarantowana tylko, gdy długość kabli ekranowanych przy zastosowaniu filtra EMC nie przekroczy maksymalnej długości 5 m. P090 Reakcja przekształtnika przy przeciążeniu Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Wybiera reakcję przekształtnika na przegrzanie wewnętrzne. Następujące wielkości fizyczne wpływają na kontrolę przeciążenia przekształtnika (patrz diagram): - Temperatura radiatora chłodzącego - I²t przekształtnika Reakcja przy przeciążeniu przekształtnika P090 i t Temperatura radiatora Regulator I-max Regulator częstotl. pulsowania A0504 A0505 A0506 F0004 F0005 Możliwe ustawienia: 0 Redukcja częstotliwości wyjściowej Wyłączenie (F0004) Redukcja częstotliwości pulsowania i częstotliwości wyjściowej Redukcja częstotliwości pulsowania, potem wyłączenie (F0004) Uwaga: P090 = 0: Normalnie redukcja częstotliwości wyjściowej jest skuteczna, gdy przez to zredukowane zostanie obciążenie. Obowiązuje to np. przy aplikacjach zmiennomomentowych, które posiadają kwadratową charakterystykę momentu obciążenia, jak pompy i wentylatory. Jeśli poprzez podjęte środki nie zostanie wystarczająco zredukowana temperatura wewnętrzna, to ostatecznie zawsze nastąpi wyłączenie,. Częstotliwość pulsowania P800 jest normalnie redukowana, gdy wynosi więcej niż khz (patrz P09 ochrona przekształtnika). P09 Ochrona przekształtnika Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Bit sterujący 0 służy do zwalniania/dezaktywacji automatycznej redukcji częstotliwości pulsowania przy częstotliwościach wyjściowych poniżej Hz. Bit sterujący uaktywnia rozpoznawanie zaniku fazy wejściowej przy przekształtnikach -fazowych. Przy ustawieniach fabrycznych obowiązuje: - Rozpoznawanie zaniku fazy jest nieaktywne przy przekształtnikach o wielkościach obudowy A - C - Rozpoznawanie zaniku fazy jest aktywne przy przekształtnikach o wlk. obudowy D i większych. Pola bitowe: Bit00 Redukcja częst. pulsowania, poniżej Hz 0 NIE Szczegóły: Patrz P090 (reakcja przekształtnika przy przeciążeniu) P09 Alarm przeciążenia przekształtnika Min: 0 StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. C Fabr: 5 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 5 Ustala różnicę temperatury (w [ C]) pomiędzy temperaturą wyłączenia przekształtnika z powodu przegrzania i progami alarmowymi. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów 4

25 Wydanie 0/0 Parametry P094 Alarm przy przeciążeniu It Min: 0.0 StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. % Fabr: 95.0 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Ustala wartość w [%], przy której wygenerowany będzie alarm A0504 (przegrzanie przekształtnika). Maksymalny dopuszczalny okres przeciążenia przekształtnika szacowany jest przy pomocy obliczania całki cieplnej It. Wartość obliczona It = 00 %, jeśli osiągnięty jest maksymalny dopuszczalny okres. Współczynnik przeciążalności silnika (P0640) będzie w tym punkcie ograniczony do 00 %. 00 % = odpowiada stacjonarnemu obciążeniu znamionowemu P000 Wybór typu silnika Min: StatU: U Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Wybiera typ silnika. Parametr jest potrzebny podczas uruchamiania do wyboru typu silnika i optymalizacji sposobu pracy przekształtnika. Większość silników stanowią silniki asynchroniczne: w przypadku wątpliwości użyć następującego wzoru. x = P00 60 P0 x =,,..., n : Silnik synchroniczny x,,..., n : Silnik asynchroniczny Jeśli wynik jest liczbą całkowitą, to jest to silnik synchroniczny. Możliwe ustawienia: Silnik synchroniczny Silnik asynchroniczny Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). W przypadku wybrania silnika synchronicznego, następujące funkcje są niedostępne: P008 Znamionowy współczynnik mocy silnika P009 Znamionowa sprawność silnika P046 Czas magnesowania P047 Czas rozmagnesowywania P5 Kompensacja poślizgu P6 Ograniczenie poślizgu P00 Prąd magnesowania silnika P00 Poślizg znamionowy silnika P0 Znamionowy prąd magnesowania P0 Znamionowy współczynnik mocy P084 Stała czasowa wirnika P00, P0, P0 Lotny start P, P, P Hamowanie DC MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

26 Parametry Wydanie 0/0 P004 Napięcie znamionowe silnika Min: 0 StatU: U Typ danych: U6 Jedn. V Fabr: 0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: 000 Napięcie znamionowe silnika [V] z tabliczki znamionowej. Poniższa ilustracja pokazuje typową tabliczkę znamionową z pozycją odpowiednich danych silnika. P00 P005 P004 ~Mot LA70-4AA0 EN 6004 No UD TICI F 5 IP 55 IM B 50 Hz V 60 Hz 460 V P kW 9.7/.A 6.5kW 0.9 A Cos ϕ /min Cos ϕ /min /Υ 0-40/80-40 V Υ % /.4-.9 A.-. A 45kg P008 P0 P009 Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Ważne: Dane wprowadzane z tabliczki znamionowej muszą odpowiadać połączeniu silnika (gwiazda/trójkąt). Oznacza to, że przy połączeniu silnika w trójkąt należy wprowadzić dane z tabliczki znamionowej dla połączenia w trójkąt. Trójfazowe podłączenie silnika AC 0/400 V AC 400 V W U V W U V W U V U V W U V W U V W U 0 V Sieć 400 V U U Sieć V W Połaczenie w trójkąt V W Połączenie w gwiazdę V W Połaczenie w trójkąt Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

27 Wydanie 0/0 Parametry P005 Prąd znamionowy silnika Min: 0.0 StatU: U Typ danych: Float Jedn. A Fabr:.5 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Prąd znamionowy silnika [A] z tabliczki znamionowej - patrz ilustracja w P004. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Zależy również od P00 (Prąd magnesowania silnika). Maksymalna wartość parametru P005 zależy od maksymalnego prądu przekształtnika r009 i od typu silnika w następujący sposób: Silnik asynchr. : Silnik synchr. : P005 max, asyn = r009 P005 max, syn = r009 Wartość minimalna jest podawana jako / prądu znamionowego przekształtnika U/f i FCC : 8 P005 r007 SLVC i VC : 4 P005 r007 P007 Moc znamionowa silnika Min: 0.0 StatU: U Typ danych: Float Jedn. - Fabr: 0.75 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Moc znamionowa silnika [kw/hp] z tabliczki znamionowej. Jeśli P000 =, to wartości będą wyświetlane w [hp] - patrz ilustracja w P004 (tabliczka znamionowa). Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). P008 Znamionowy współczynnik mocy silnika Min: StatU: U Typ danych: Float Jedn. - Fabr: GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max:.000 Znamionowy współczynnik mocy silnika (cosø) z tabliczki znamionowej - patrz ilustracja w P004. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Widoczne tylko przy P000 = 0 lub (moc silnika podana w [kw]). Przy ustawieniu 0 wartość ta zostanie obliczona wewnętrznie (patrz r0). P009 Znamionowa sprawność silnika Min: 0.0 StatU: U Typ danych: Float Jedn. % Fabr: 0.0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: 99.9 Znamionowa sprawność silnika w [%] z tabliczki znamionowej. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Widoczne tylko przy P000 = (moc silnika podana w [hp]). Przy ustawieniu 0 wartość ta zostanie obliczona wewnętrznie (patrz r0). 00 % = nadprzewodnik Szczegóły: Patrz ilustracja w P004 (tabliczka znamionowa) P00 Częstotliwość znamionowa silnika Min:.00 StatU: U Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Częstotliwość znamionowa silnika w [Hz] z tabliczki znamionowej. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Przy zmianie tego parametru automatycznie od nowa zostanie obliczona liczba par biegunów. Szczegóły: Patrz ilustracja w P004 (tabliczka znamionowa) MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

28 Parametry Wydanie 0/0 P0 Prędkość znamionowa silnika Min: 0 StatU: U Typ danych: U6 Jedn. /min Fabr: 0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Prędkość znamionowa silnika [obr./min.] z tabliczki znamionowej. Zmienialne tylko przy P000 = (szybkie uruchamianie). Przy ustawieniu 0 wartość ta zostanie obliczona wewnętrznie. Wymagane przy sterowaniu wektorowym i U/f z regulatorem prędkości. Funkcjonalność kompensacji poślizgu przy sterowaniu U/f jest gwarantowana tylko przy sparametryzowanej prędkości znamionowej silnika. Przy zmianie tego parametru automatycznie od nowa zostanie obliczona liczba par biegunów. Szczegóły: Patrz ilustracja w P004 (tabliczka znamionowa) r0 Pary biegunów silnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla liczbę par biegunów silnika, której aktualnie używa przekształtnik do obliczeń wewnętrznych. Wartości: r0 = : Silnik -biegunowy r0 = : Silnik 4-biegunowy itd. Automatycznie obliczane od nowa przy zmianie P00 (częstotliwość znamionowa silnika) lub P0 (prędkość znamionowa silnika). P00 Prąd magnesowania silnika Min: 0.0 StatU: UG Typ danych: Float Jedn. % Fabr: 0.0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Tak Max: 99.0 Podaje prąd magnesowania silnika w [%] odniesiony do P005 (prąd znamionowy silnika). P00 = 0: Prąd magnesowania silnika jest obliczany i wyświetlany w parametrze r0 przez: - P040 = lub przez - P900 = - (koniec szybkiego uruchamiania). r00 Poślizg znamionowy silnika Min: - Typ danych: Float Jedn. % Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla poślizg znamionowy silnika w [%] odniesiony do P00 (częstotliwość znamionowa silnika) i P0 (prędkość znamionowa silnika). P0 P00 r0 r00 [%] = % P00 r0 Znamionowy prąd magnesowania Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla obliczony prąd magnesowania silnika w [A]. r0 Znamionowy współczynnik mocy Min: - Typ danych: Float Jedn. - Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla współczynnik mocy dla silnika. wartość jest obliczana wewnętrznie, gdy P008 (znamionowy współczynnik mocy silnika) jest ustawiony na 0; w innym przypadku wyświetlana będzie wartość podana w P008. P05 Chłodzenie silnika Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Tak Max: Wybiera używany system chłodzenia silnika. Możliwe ustawienia: 0 Chłodzenie własne: Wentylator zamocowany na wale silnika Chłodzenie obce: wentylator napędzany oddzielnie Uwaga: Silniki z serii LA i LA8 wyposażone są w wentylator wewnętrzny. Jednak nie wolno zamieniać wentylatora wewnętrznego z wentylatorem zamocowanym na końcu wału. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0) Lista Parametrów

29 Wydanie 0/0 Parametry P040 Obliczenie parametrów silnika Min: 0 StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: 0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Oblicza różne parametry silnika, m.in.: P044 Ciężar silnika P046 Czas magnesowania P047 Czas rozmagnesowywania P050 Rezystancja stojana P06 Stała czasowa It silnika P5 Ograniczenie wyjściowe regulatora Udc P6 Częstotliwość końcowa forsowania napięcia P000 Częstotliwość odniesienia P00 Prąd odniesienia Możliwe ustawienia: 0 Brak obliczenia Kompletna parametryzacja Parametr ten jest potrzebny przy uruchamianiu dla optymalizacji sposobu pracy przekształtnika. P044 Ciężar silnika Min:.0 StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. kg Fabr: 9.4 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Podaje ciężar silnika w [kg]. Wartość ta jest używana w modelu cieplnym silnika. Normalnie wartość ta jest obliczana automatycznie przez P040 (obliczenie parametrów silnika), jednak może być również wprowadzona ręcznie. P046 Czas magnesowania Min: StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. s Fabr:.000 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Ustala czas magnesowania w [s], tzn. czas oczekiwania pomiędzy zwolnieniem impulsów i rozpoczęciem rampy przyspieszania. Podczas tego czasu silnik jest magnesowany. Normalnie czas magnesowania jest obliczany automatycznie z danych silnika i odpowiada stałej czasowej wirnika (r084). Przy ustawieniach forsowania powyżej 00 % magnetyzacja może być zmniejszona. Uwaga: Zbyt mocne skrócenie tego czasu może prowadzić jednak do niedostatecznego magnesowania silnika. P047 Czas rozmagnesowywania Min: StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. s Fabr:.000 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Zmienia czas oczekiwania po WYŁ / lub błędzie przekształtnika, przed ponownym zwolnieniem impulsów. Czas rozmagnesowywania wynosi około,5 x stała czasowa wirnika (r084) w [s]. Uwaga: Nieaktywne po normalnie zakończonym hamowaniu, tzn. po WYŁ, WYŁ lub JOG. Zbyt duże skrócenie tego czasu prowadzi do wyłączeń z powodu przeciążenia prądowego. P050 Rezystancja stojana (faza-faza) Min: StatU: UPG Typ danych: Float Jedn. Ohm Fabr: 4.0 GrupaP: SILNIK Aktywny: Natychmiast SU Nie Max: Wartość rezystancji stojana w [Ω] przy przyłączonym silniku (od fazy do fazy). Wartość parametru zawiera również rezystancję kabla. Istnieją trzy możliwości określenia wartości tego parametru:. Obliczenie przy pomocy P040 = (wprowadzenie danych z tabliczki znamionowej) lub P900 =, lub (koniec szybkiego uruchamiania).. Pomiar przy pomocy P90 = (identyfikacja danych silnika wartość dla rezystancji stojana zostanie nadpisana).. Pomiar ręczny przy pomocy omomierza. Ponieważ pomiar wykonywany jest od fazy do fazy, to uzyskana w ten sposób wartość jest wyższa od oczekiwanej (aż do dwóch razy większa). Wartość wprowadzona w P050 (rezystancja stojana) jest wartością, która została uzyskana poprzez ostatnio użytą metodę. MICROMASTER 40 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów 0-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. (0) , fax (0)

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 12/02. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 12/02. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL MICROMASTER 44 Lista Parametrów Wydanie / Dokumentacja Użytkownika 6SE64-5BB-AP PL Dokumentacja do MICROMASTER 44 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL MICROMASTER 44 Lista Parametrów Wydanie /6 Dokumentacja Użytkownika 6SE64-5BB-AP PL Dokumentacja do MICROMASTER 44 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

B pl. Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D. Specyfikacja projektowa do B 1091

B pl. Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D. Specyfikacja projektowa do B 1091 B 1091-1 pl Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D Specyfikacja projektowa do B 1091 Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D Specyfikacja projektowa do

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Seria EDC: moc 0.2 kw 0.75 kw. sterowanie pozycją - wyświetlacz (tylko w serii EDB) - edycja parametrów, alarmy - wejścia cyfrowe i analogowe, wyjścia cyfrowe - kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn LWBM-3 Falownikowy układ napędowy Instrukcja do ćwiczenia Opracował:

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa Instrukcja Obsługi Wydanie 09/2004. micromaster MICROMASTER 420. Przekształtniki częstotliwości 0,12 kw do 11 kw

Kompaktowa Instrukcja Obsługi Wydanie 09/2004. micromaster MICROMASTER 420. Przekształtniki częstotliwości 0,12 kw do 11 kw Kompaktowa Instrukcja Obsługi Wydanie 9/24 micromaster MICROMASTER 42 Przekształtniki częstotliwości,12 kw do 11 kw Ostrzeżenia, środki ostrożności i wskazówki Wydanie 4/4 Ostrzeżenia, środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL MICROMASTER 44 Lista Parametrów Wydanie /6 Dokumentacja Użytkownika 6SE64-5BB-AP PL Dokumentacja do MICROMASTER 44 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Ogólna specyfikacja SY Sanyu Electronics Equipment Co. Ltd oferuje przemienniki do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Ogólna specyfikacja SY

Bardziej szczegółowo

Standardowe. właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 is5 ih

Standardowe. właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 is5 ih tandardowe & właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 i5 ih Obudowa IP IP EMA1 Dane znamionowe Jednofazowe,4 ~, kw,4 ~ 1,5kW Trójfazowe,4 ~ 4kW,75 ~ 75kW 3 ~ 8kW Ze stałym momentem Ze zmiennym

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu Właściwości

Architektura systemu Właściwości sinamics G110 Architektura systemu Właściwości Ekonomiczne wejście do świata napędów z regulacją prędkości Optymalne rozwiązanie dla sieci 1-fazowych Kompaktowy i poręczny Wielostronny i możliwy do stosowania

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ. Wskazówki bezpieczeństwa i deklaracja kompatybilności. Parametry trybu wyświetlania. Parametry trybu podstawowego

ZAWARTOŚĆ. Wskazówki bezpieczeństwa i deklaracja kompatybilności. Parametry trybu wyświetlania. Parametry trybu podstawowego ZAWARTOŚĆ Rozdział 1 Wskazówki bezpieczeństwa i deklaracja kompatybilności Rozdział 2 Wstęp Rozdział 3 Instalacja mechaniczna Rozdział 4 Instalacja elektryczna Rozdział 5 Przykłady zastosowań Rozdział

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Opis stanowiska sterowania prędkością silnika 3-fazowego Opracował: mgr inż. Arkadiusz Cimiński Data: październik, 2016 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa Instrukcja Obsługi Wydanie 03/05. sinamics SINAMICS G110. Przekształtniki częstotliwości 0,12 kw do 3 kw

Kompaktowa Instrukcja Obsługi Wydanie 03/05. sinamics SINAMICS G110. Przekształtniki częstotliwości 0,12 kw do 3 kw Kompaktowa Instrukcja Obsługi Wydanie 3/5 sinamics SINAMICS G Przekształtniki częstotliwości,2 kw do 3 kw Kompaktowa wersja instrukcji obsługi dotyczy przeważającej części typowych zastosowań. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ Vo P4 P5 VR V1 CM I AM O O O O O O O 30A 30B 30C MO EX P24 P1 P2 CM P3 O O O O O O O O O O LISTWA P1 P2 P3

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi Falownik TCO 510 Skrócona instrukcja obsługi Strona 2 z 12 Przewodnik ten ma pomóc w zainstalowaniu i uruchomieniu falownika oraz sprawdzeniu poprawnego działania jego podstawowych funkcji. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy. Regulator mocy biernej KMB-ZVP15 15-stopniowy. Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna:... 3 2. Symbole:... 4 3. Działanie regulatora.... 5 4. Programowanie:... 5 5. Alarmy i ustawienia

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe 8 Kontakt 7 1 Przegląd produktów Indeks 6 Liczniki 5 Liczniki energii elektrycznej Prezentacja firmy Strona Typy i funkcje 30 Uwagi wstępne 31 Seria KFE 3 Seria KFT 36 3 Przekaźniki czasowe www.saia-cc.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 PowerFlex 700AFE Hamowanie regeneracyjne Mniej harmonicznych Poprawiony współczynnik mocy Możliwość redukcji

Bardziej szczegółowo

Nazwa błędu Możliwe przyczyny błędu Rozwiązanie problemu

Nazwa błędu Możliwe przyczyny błędu Rozwiązanie problemu E001 E002 Brak / / 1) Chwilowa utrata zasilania 2) Napięcie zasilające nie spełnia założonych wymogów Niskie napięcie 3) Uszkodzenie mostka szyny DC prostowniczego i rezystancji buforującej 4) Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. 2013-07-12 Zawartość Dane techniczne:... 2 Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3

Bardziej szczegółowo

Przetwornice częstotliwości

Przetwornice częstotliwości ZESTAWIENIE SKRÓCONE Przetwornice częstotliwości EFC 3610 to efektywne energetycznie rozwiązanie dla większości segmentów przemysłu: EFC 3610 Pompy, sprężarki Wentylatory, wywietrzniki Maszyny do obróbki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY DO ZMIANY PRĘDKOŚCI

NAPĘDY DO ZMIANY PRĘDKOŚCI NAPĘDY DO ZMIANY PRĘDKOŚCI NAPĘDY DO ZMIANY PRĘDKOŚCI TRÓJFAZOWE 0,4...30kW KOMPAKTOWE, UNIWERSALNE, O WYSOKIEJ WYDAJNOŚĆI Automatyczny sprzęt do mycia samochodów APLIKA C J E Pakowanie automatyczne i

Bardziej szczegółowo

Sterowanie częstotliwościowe wg. zasady U/f = const.

Sterowanie częstotliwościowe wg. zasady U/f = const. Sterowanie częstotliwościowe wg. zasady U/f = const. Program i sposób przeprowadzenia ćwiczenia 1. Przygotowanie zespołu obciążającego i układów pomiarowych. 1.1. Połączyć i uruchomić napęd z bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR. Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK. (do central Flexomix )

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR. Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK. (do central Flexomix ) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK (do central Flexomix 0150-1550) Spis treści Połączenie kabli Opis funkcji Dane techniczne Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Złącze trójfazowe TPP Instrukcja montażu 6720844977 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU 1.1. Montaż przełącznika Montaż przełącznika może być dokonywany tylko przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Falownik VZ1000 Omron

Falownik VZ1000 Omron Falownik VZ1000 Omron Wyższa wydajność, lepsza jakość, mniejsze rozmiary Wektorowa regulacja prądu Wysoki początkowy moment obrotowy (200% / 0,5 Hz) Zakres regulacji prędkości 1:100 Dwa tryby pracy ND

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT )

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT ) SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT-503 1141-000 i AT-503-1161-000 ) Regulator temperatury AT-503 wykorzystywany jest do zaawansowanej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej z wykorzystaniem sterownika PLC Treść zadania Program ma za zadanie sterować turbiną elektrowni wiatrowej, w zależności od

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

Blue Box Microchiller

Blue Box Microchiller Blue Box Microchiller 2 Manual 001721A02 Issue 06.05 Replaces 20110901 Instrukcja obsługi Interfejs użytkownika Wyświetlacz posiada 3 zielone pola cyfr, (dodatkowo znak wartości -, oraz punkt dziesiętny.

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5 IsoBar ControlModul Instrukcja Obsługi Spis Treści Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2 Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3 Sterowania w trybie ISOBAR 4 Sterowanie ręczne 5 Ustawienie trybu

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25.

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25. REGULATOR TEMPERATURY programowalny - TVR 295 instrukcja obsługi Thermoval Polska 02-690 Warszawa ul Bokserska 25 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 2 TRYB PODSTAWOWY WYŚWIETLANIE TEMPERATURY I STANU

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

Model Prąd znamionowy

Model Prąd znamionowy ASTOR SERWONAPĘDY ASTRAADA SRV 6.3 WZMACNIACZE Wzmacniacz musi być dobrany na taką samą moc, jak silnik z nim współpracujący. Dostępne modele wzmacniaczy: Model Wejście Napięcie (V) Wyjście Moc (kw) Prąd

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

STACJA PAMIĘCI SP2005

STACJA PAMIĘCI SP2005 STACJA PAMIĘCI SP2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE ELBOK s. c. 40-772 KATOWICE, ul. Nad Strumieniem 3 www.elbok.com.pl e-mail: elbok@elbok.com.pl Katowice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW

Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW UKŁADY GWIAZDA - TRÓJKĄT I REWERSYJNE Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW Gotowe układy rozruchowe gwiazda - trójkąt do bezpośredniego montażu Znamionowy prąd AC3 / 400V: od 16A do 300A

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015 ST-361 Instrukcja obsługi ST-361 TECH Deklaracja zgodności nr 158/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR Xylem Water Solutions Wszystkie niezbędne elementy w jednym urządzeniu Pompa odśrodkowa Falownik o stopniu IP55 Czujniki ciśnienia i inne Sterownik

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Gotronik. Panelowy miernik napięcia prądu mocy energii elektrycznej DC

Gotronik. Panelowy miernik napięcia prądu mocy energii elektrycznej DC Panelowy miernik napięcia prądu mocy energii elektrycznej DC Cena : 70,00 zł Nr katalogowy : BTE-418 Producent : mini moduły Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo