Najlepsze praktyki zakupowe w biznesie, czyli jak i ile mogą zaoszczędzić szpitale?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najlepsze praktyki zakupowe w biznesie, czyli jak i ile mogą zaoszczędzić szpitale?"

Transkrypt

1 Najlepsze praktyki zakupowe w biznesie, czyli jak i ile mogą zaoszczędzić szpitale? 1

2 AGENDA A. Metody profesjonalizacji zakupów w przedsiębiorstwach trendy rynkowe B. Które najlepsze praktyki zakupowe powinno się zastosować w szpitalach- jak oszczędzać? C. Grupy Zakupowe dla szpitali jak oszczędzają inni? D. Kluczowe czynniki sukcesu stworzenia Grupy Zakupowej dla Szpitali w Polsce 2

3 BATNA Group i PROFITIA pomagają efektywniej kupować wielu wiodącym polskim i zagranicznym firmom Wybrane referencje Źródło: PROFITIA Management Consultants 3

4 Przedsiębiorstwa koncentrują się na optymalizacji zakupów w czterech kluczowych obszarach OSZCZĘDNOŚCI ORGANIZACJA Mapowanie kategorii / kategoryzacja drzewo zakupowe Identyfikacja, pomiar i priorytetyzacja oszczędności Trwałe wdrożenie zidentyfikowanych oszczędności jednocześnie możliwość wdrożenia tzw. quickwins - szybkich oszczędności NARZĘDZIA Profesjonalne zakupy Centralizacja zakupów w tym m.in. centra usług zakupowych dla Grup Kapitałowych Mapowanie organizacji zakupowej Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji zakupowej m.in. zasady kupca wiodącego oraz podziału zakupów strategicznych od procesu rozliczeń/ realizacji PROCESY/ PROCEDURY Mapowanie narzędzi wspierających zakupy Wprowadzenie prostych formatek usprawniające szybkość funkcji zakupowej Wdrożenie prostych narzędzi zapewniających transparentność Doradztwo w zakresie funkcjonalności narzędzi docelowych / wdrożenia ARIBA Polityka zakupów wspólnych w dużych Grupach Kapitałowych Usprawnienia procesowe nowe procedury zakupowe Rozdzielenie zakupów strategicznych od zakupów operacyjnych ( zaopatrzenia ) Źródło: PROFITIA Management Consultants 4

5 Szczegółowe analizy wydatków i zrozumienie struktury kosztów są podstawą wdrożenia trwałych i efektywnych rozwiązań zakupowych Przykładowe analizy wspierające optymalizację zakupów w przedsiębiorstwach ANALIZA I KATEGORYZACJA WYDATKÓW ANALIZA PORÓWNAWCZA 1 2 ANALIZA FAKTUR KATEGORYZACJA WYDATKÓW ANALIZA ABC - PORÓWNANIE PORÓWNANIE LICZBY FAKTUR ANALIZA KATEGORII ANALIZA ABC POTENCJAŁ KONSOLIDACJI PORÓWNANIE DOSTAWCÓW 4 ANALIZA RYNKU I POTENCJAŁU DOSTAWCÓW RYNEKKATEGORII W EUROPIE RYNEK KATEGORII W POLSCE PORÓWNANIE WARUNKÓW HANDLOWYCH PORÓWNANIE KONTRAKTÓW PORÓWNANIE CEN 3 Źródło: PROFITIA Management Consultants 5

6 Szpitale mogą optymalizować wydatki stosując właściwe metody zakupowe szczególnie grupy zakupowe Macierz sourcingu PROFITII zaawansowane dźwignie zakupowe DŹWIGNIE ZAKUPOWE KTÓRE MOŻNA ZASTOSOWAĆ W SZPITALACH PIENIĘŻNE PROCESOWE Negocjacje warunków i cen Projektowanie pod zakup Zakupy z użyciem e-narzędzi Wspólna poprawa procesów Zakupy w krajach o niskich kosztach Dzielenie się zyskiem Partnerstwo z dostawcą Program usprawnień dla dostawcy Negocjacje warunków i cen Dekompozyc -ja kosztu całkowitego Planowanie zakupów Zarządzanie złożonością produktów Łączenie wydatków zakupowych Grupy zakupowe Zarządzanie popytem Pozacenowe warunki kontraktu Grupy Zakupowe Dekompozycjakosztu całkowitego Łączenie wydatków zakupowych Wspólna poprawa procesów Zarządzanie popytem Łączenie wolumenów zakupów określonych kategorii z innymi podmiotami Uwzględnianie w decyzjach zakupowych nie tylko ceny danego produktu, ale również wszelkich kosztów niezbędnych do poniesienia przez cały okres użytkowania (np. koszt transportu. Łączenie zapotrzebowań na dany produkt lub usługę wewnątrz Propozycje zmian w procesie, które mają wpływ na koszty w łańcuchu dostaw zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy Weryfikacja planów zakupowych poprzedzona wnikliwą analizą posiadanych zasobów ZWIĄZANE Z PODAŻĄ ZWIĄZANE Z POPYTEM Pozacenowe warunki kontraktu Negocjacje pozacenowychwarunków umowy np. poziomu kar umownych, zapisów umownych zapewniających elastyczność kontraktów Źródło: PROFITIA Management Consultants 6

7 Przedsiębiorstwa wdrażają szeroką paletę usprawnień zakupowych nastawionych na wzrost wartości instytucji oraz na synergie zakupowe Grup Kapitałowych Opis wybranych projektów zakupowych realizowanych przez PROFITIĘ Klient Opis projektu Klient Opis projektu CENTRALIZACJA ZAKUPÓW Kompleksowy program budowy centralnych zakupów dla 20 spółek GK Opracowanie i wdrożenie Polityki Zakupów Wspólnych Kategoryzacja i oszczędności w ramach PZP CENTRUM USŁUG ZAKUPOWYCH Koncepcja Centrum Zakupów dla Sądownictwa organizacja/ proces Kategoryzacja Sourcing w wybranych kategoriach zakupowych Kompleksowa restrukturyzacja kosztów - wdrożenie ok. 20% oszczędności na bazie wydatków objętych projektem Rekomendacje zmian w organizacji i procesach Budowa profesjonalnego Departamentu Zakupów na potrzeby GK Nowa procedura Kategoryzacja i oszczędności (aktualnie 70 mln PLN rocznie) Weryfikacja polityki flotowej, aktualizacja procedury i korzystania z floty Analiza możliwości częściowego wyłączenia spod obowiązku stosowania PZP Wybór DRZEWO ZAKUPOWE + PROCEDURA Wsparcie w opracowaniu specyfikacji biznesowej platformy elektronicznej kompleksowo wspierającej proces zakupowy Budowa Centralnego Drzewa Kategorii Zakupowych SOURCING WYBRANEJ KATEGORII Analiza i kategoryzacja wydatków w zakresie telekomunikacji Określenie potencjału centralizacji pod kątem homogeniczności i strategiczności poszczególnych kategorii zakupowych w PZP Analiza danych zakupowych w obszarze telekomunikacji w GK Tauron Budowa strategii optymalizacji zakupów w telekomunikacji w PZP Głęboka optymalizacja kosztów wybranych zakupów niebezpośrednich Wypracowane oszczędności zakupowe ok. 20% na badanej bazie kosztów Budowa strategii logistyki specjalistycznej nakierowanej na optymalizację kosztów i poprawę jakości usług wewnętrznych Zbadanie możliwości outsourcingu floty Dla każdego projektu możemy przedstawić osobiste rekomendacje/ referencje Dyr. Zakupów/ Członków Zarządów Źródło: PROFITIA Management Consultants 7

8 Wyraźnym trendem wśród Grup Kapitałowych i organów publicznych jest konsolidacja wydatków w ramach budowy Centrów Zakupów Wspólnych Zasięg działalności CZdS i wybrane synergie zakupowe ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI OSIĄGANE SYNERGIE ZAKUPOWE CZYNNIKI SUKCESU Zatrudnienie SA GDAŃSK ~40 tys. osób POZIOM OSZCZĘDNOŚCI [MLN PLN] 71 Analiza zapotrzebowań, zarządzanie popytem i wdrażanie dźwigni oszczędnościowych SA SZCZECIN SA BIAŁYSTOK F 2014F ZWIĘKSZENIE OSZCZĘDNOŚCI ZAKUPOWYCH Benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny SA POZNAŃ SA WARSZAWA SA WROCŁAW SA ŁÓDŹ SA LUBLIN SA KATOWICE SA KRAKÓW SA RZESZÓW Analiza rynku dostawców, regionalizacja części zamówień/ podział na koszyki Sądy Apelacyjne Sądy Okręgowe Sądy Rejonowe 242 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW Usprawnienie komunikacji wewnętrznej, warsztaty z przedstawicielami apelacji F wartości prognozowane W 2012 i 2013 roku CZdS zrealizowało 12 postępowań przetargowych zakończonych podpisaniem umów z dostawcami Źródło: PROFITIA Management Consultants 8

9 Pierwsze wspólne przetargi to olbrzymie wyzwanie dla organizacji szczególnie w obszarze uwspólniania specyfikacji zamówień Przykład realizacji grupowych zakupów na materiały biurowe PRZEWIDYWANE OSZCZĘDNOŚCI [MLN PLN] I PRZYJĘTY PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI KOMENTARZ 52,22-42% Szczecin Gdańsk OSZCZĘDNOŚCI PO PROJEKCIE CZĘŚĆ I 5,27 MLN PLN Wartość zgłaszanego pierwotnie zapotrzebowanie na rok 2012 na poziomie 52 MLN PLN 30,10-34% 19,77 Historyczna wartość zapotrzebowań na 2012 rok Przewidywane przed Postępowaniem wydatki Wartość najkorzystniejszej oferty przetargowej Poznań Wrocław Katowice Warszawa Łódź Kraków Białystok Lublin Rzeszów CZĘŚĆ II 5,2 MLN PLN CZĘŚĆ III 6,1 MLN PLN CZĘŚĆ IV 7,54 MLN PLN CZĘŚĆ V 7,44 MLN PLN Redukcja pierwotnej wartości do poziomu 30 MLN PLN (-42%) na skutek zaimplementowania wyników analiz normatywnych i wykorzystania dźwigni zakupowych, m.in. zarządzania popytem i łączenia wydatków Podział Zamówienia na 5 części regionów dostaw ze względu na wysoką wartość Postępowania Oszczędności wynikające z przeprowadzenia wspólnego przetargu dla jednostek sądownictwa powszechnego na poziomie 34% względem przewidywanych wydatków Źródło: Analizy Zespołu Projektowego 9

10 Budowa Grup Zakupowych to olbrzymi wysiłek. Przynosi on jednak oszczędności na poziomie 15-72% w poszczególnych kategoriach Szacunek oszczędności [MLN PLN] z postępowań rozpoczętych w 2012 r. dla CZdS A 12,02 TELEFONIA KOMÓRKOWA B 36,72 MATERIAŁY BIUROWE C 16,19 TONERY I DRUKARKI 8,88-26% Wartość rynkowa 20,09-45,3% Przewidywane wydatki 4,49-72% Przewidywane wydatki Wartość oferty Wartość oferty Wartość oferty D 57,98 ENERGIA ELEKTRYCZNA 49,52-14,60% E 3,35 DOSTAWA SAMOCHODÓW 2,72-19% F 0,06 WOLNOSTOJĄCE PREZENTERY 0,05-25% Wartość rynkowa Ceny katalogowe Ceny katalogowe Wartość oferty Wartość oferty Wartość oferty G 348,61 USŁUGI POCZTOWE 280,74-19% H 9,12 8,98 PALIWO -1,5% I 5,60 TELEFONIA STACJONARNA 1) Ceny katalogowe uwzględniające opusty Przewidywane wydatki -87% Przewidywane wydatki Wartość oferty Wartość oferty 0,75 Wartość oferty 1) Apelacja krakowska i wrocławska Źródło: PROFITIA Management Consultants 10

11 Grupa Zakupowa to także korzyści w postaci mniejszej liczby faktur i bezkosztowejdelegacji części obowiązków Projekt GazPROFIT SYTUACJA KLIENTA Rozpoczęty proces budowy zakupów wspólnych Konieczność wypracowania oszczędności zgodnie ze strategią Grupy Kapitałowej Zidentyfikowana potrzeba podniesienia znaczenia Biura Zakupów w Organizacji Rozproszone wsparcie narzędziowe dla procesów zakupowych ZAKRES PROJEKTU Mapowanie procesów zakupowych Kategoryzacja asortymentu w GK Mapowanie organizacji zakupowych Opracowanie wskaźników efektywności Uzgodnienie ze Spółkami metody wdrożenia polityki zakupów wspólnych i ich wdrożenie Opracowanie optymalnej procedury kwalifikacji wykonawców Zwymiarowanie organizacji zakupowej Przygotowanie nowych regulacji KORZYŚCI Z GRUPY ZAKUPOWEJ Akceptacja Polit. Zakupów Wspólnych Wdrożenie zakupów wspólnych w wybranych kategoriach zakupowych Przygotowanie aktualizacji Instr. Zakup. Stworzenie Kategoryzacji Zakupowej Wypracowanie oszczędności Budowa planu rozwoju organizacji Wdrożenie narzędzia wspierającego zakupy - E-BIZW Redukcja liczby faktur Projekt GazProfit zainicjował tworzenie silnej Organizacji zakupowej zarówno na poziomie PGNiG SA jak i w całej Grupie Kapitałowej Źródło: PROFITIA Management Consultants 11

12 W 6 kategoriach w ramach BATNA Group, oferujemy możliwość dołączenia do grup zakupowych Zakres świadczonych usług w poszczególnych grupach Kategoria Energia elektryczna Usługi medyczne/ ubezpieczenia Materiały biurowe Paliwo hurt/detal Poligrafia Telefonia stacjonarna Źródło: Analizy i doświadczenia BATNA Group Zakres świadczonych usług Analiza aparatury pomiarowo-rozliczeniowej Dopasowanie taryf mocy zamówionej do realnych potrzeb Redukcja kosztów energii elektrycznej Ubezpieczenia zdrowotne (zakres podstawowy, rozszerzony, VIP, rodzinne) Abonamenty medyczne Medycyna Pracy Wynegocjowane koszyki (lista ok. 250 produktów) na: Materiały biurowe (koszyk i rabaty na produkty spoza koszyka) Środki chemiczne (artykuły higieniczne) Artykuły spożywcze Rabaty na: Pb 95 Pb 98 ON Druk masowy dla klientów Billingi Druk masowy marketingowy (ulotki, itp.) Połączenia krajowe i międzynarodowe do sieci stacjonarnych i kom. Sprzęt (telefony, centrale), witrualizacja sprzętu Instalacja (podłączenie telefonii stacjonarnej) Typowe oszczędności 15-20% 10-20% 20-30% 1-3% 15-25% 30-50% 12

13 Pierwsze grupy zakupowe dla szpitali powstały w USA i proces ich budowy trwał latami. Dziś jednak 93% szpitali kupuje w ramach zakupów wspólnych Przykłady grup zakupowych w USA PAŃSTWO Stany Zjednoczone MODEL FUNKCJONOWANIA OPIS PRZYKŁADOWEJ GRUPY HEALTHTRUST PURCHASING GROUP Skupia ponad 4000 członków Rok powstania: 1999 Szpitale Zjednoczone udziałowcami Grup Wspólne zakupy za ponad $ 21 mld w 2012 Zakupowych Grupy utrzymywane z opłat administracyjnych, płaconych przez dostawców (maksymalnie 3%) Istotna rola usług doradczych dla członków grup Średnie uzyskiwane oszczędności na poziomie 7% Zakres: leki, sprzęt medyczny, żywność, energia, sprzęt biurowy i IT, usługi kurierskie;usługi doradcze, zarządzanie dostawami NOVATION Skupia ponad członków Członkowie korzystający z usług NOVATION to ponad 40% łóżek szpitalnych w USA; 45% przyjętych pacjentów w placówkach oraz 47% pacjentów chirurgicznych Rok powstania: 1998 Wspólne zakupy za ponad $43 mld w 2012 Znajduje się na liście najbardziej etycznych firm na świecie (Ethisphere World s Most Ethical Companies) Korzysta z usług 600 dostawców Zakres: leki, sprzęt medyczny, żywność, IT, sprzątanie, sprzęt biurowy, usługi kurierskie, doradcze, logistyka, usługi HR, usługi finansowe AMERINET Skupia 2570 szpitali i innych organizacji medycznych Rok założenia 1986 Wspólne zakupy za ponad $8 mld Zakres: ;leki, sprzęt medyczny, usługi Źródło: Analizy PROFITIA 13

14 W Europie najbardziej zaawansowane kraje we wdrażaniu zakupów wspólnych w szpitalach - Francja i Niemcy- kupują grupowo 35-40% zapotrzebowania Przykłady rozwoju Grupowych Zakupów w Europie WIELKA BRYTANIA Obecność wielu publicznych i prywatnych grup zakupowych Porozumienie Szpitali Londyńskich kupuje grupowo ponad 20% swojego zapotrzebowania Obecność HTE na rynku FRANCJA UniHa dominującą grupą zakupową. Skupia 55 największych szpitali publicznych których wydatki stanowią 45% wydatków w sektorze medycznym UniHa pokrywa 70% wydatków zakupowych szpitali członkowskich Obecność licznych mniejszych grup zakupowych dla szpitali prywatnych PORTUGALIA Agencja Rządowa kupująca dla szpitali ciągłe poszerzanie kupowanych kategorii Szpitale prywatne łączą się w oddzielne grupy zakupowe HOLANDIA Specjalizacja 3 Grup Zakupowych dla szpitali ze względu na kategorie: energia, zakupy niemedyczne i zakupy medyczne Grupowe Zakupy stanowią 5% wydatków sektora medycznego FINLANDIA Zaawansowany proces realizacji Grupowych Zakupów Centralizacja w 20 dystryktach najważniejszy dystrykt obsługuje Szpitale Uniwersyteckie Agregacja wydatków zakupowych doprowadziła do : obniżenia cen transparentności zakupów zmniejszenia nacisków producentów na poszczególnych lekarzy NIEMCY Zaawansowany proces realizacji Grupowych Zakupów 40% wszystkich zakupów medycznych realizowanych jest poprzez grupy zakupowe 80% zakupów dokonywanych jest bez nacisków lekarzy na wybór konkretnej marki Największe Grupy Zakupowe: Prospitalia- 1,1 bn wydatków EKK 0,7 bn wydatków Źródło: Analizy PROFITIA 14

15 Szczegółowe analizy wydatków kilku wybranych szpitali pomogły w wytypowaniu kategorii do wspólnych zakupów oraz szacunku potencjalnych oszczędności Podsumowanie I etapu prac programu BATNA MED (wyniki prac, ilustracyjnie) ANALIZA I KATEGORYZACJA WYDATKÓW ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIĘDZY SZPITALAMI 1 2 ANALIZA FAKTUR KATEGORYZACJA WYDATKÓW ANALIZA ABC - PORÓWNANIE PORÓWNANIE LICZBY FAKTUR ANALIZA KATEGORII ANALIZA ABC POTENCJAŁ KONSOLIDACJI PORÓWNANIE DOSTAWCÓW 4 ANALIZA RYNKU I POTENCJAŁU DOSTAWCÓW RYNEK PIELUCHOMAJTEK W EUROPIE RYNEK PIELUCHOMAJTEK W POLSCE PORÓWNANIE WARUNKÓW HANDLOWYCH PORÓWNANIE KONTRAKTÓW PORÓWNANIE CEN 3 Źródło: PROFITIA Management Consultants 15

16 Stosując w każdej kategorii odpowiednie dźwignie zakupowe szpitale mogą zaoszczędzić od 10% do 30% wydatków zakupowych w skali roku Średnie oszczędności (zależne od specyfiki danej jednostki) RODZAJ OSZCZĘDNOŚCI PRZYKŁAD KATEGORII OSZCZĘDNOŚCI [%] Zarządzanie popytem Zmiany procesowe Materiały biurowe analiza planowanych wydatków w przetargach względem uśrednionych normatywów Wydruki zmiany procesowe doprowadziły do outsourcingu utrzymania urządzeń 10%-40% 15% - 25% Oszczędności cenowe Energia zakup wspólny z innymi podmiotami po kumulacji wolumenu zakupowego 15% - 20% Rozszerzenie rynku oferentów Ochrona zaproszenie do przetargu szerokiego grona oferentów (proces poprzedzony szczegółową analizą rynku potencjalnych dostawców) 20%-30% 16

17 Wybór właściwych kategorii zakupowych oraz szczegółowa analiza rynku i dostawców stanowi kluczowy czynnik sukcesu stworzenia grupy zakupowej Ryzyka i kluczowe czynniki sukcesu w stworzeniu grupy zakupowej dla szpitali STWORZENIE GRUP ZAKUPOWYCH RYZYKA Brak szczegółowych danych odzwierciedlających faktyczne wydatki zakupowe w szpitalach Opóźnienia w realizacji przetargów ze względu na brak odpowiednich danych Silna pozycja dostawców w wybranych kategoriach i ograniczone możliwości poprawy warunków handlowych Niska podaż dostawców oferujących produkty zgodne ze specyfikacją zapotrzebowań Niska liczba dostawców składających oferty ze względu na duże rozproszenie geograficzne szpitali tworzących grupę zakupową Analiza wydatków zakupowych KLUCZOWE CZYNNIKI NASZEGO SUKCESU Wybór kategorii zakupowych relatywnie łatwych do wdrożenia w I fazie tworzenia grupy zakupowej Poszukiwanie oszczędności nie tylko w ramach realizacji przetargu ale także w zarządzaniu popytem i analizie benchmarków pomiędzy szpitalami biorącymi udział w grupie zakupowej Szczegółowa analiza rynku i dostawców w danej kategorii przed rozpoczęciem procedur przetargowych Doskonała znajomość prawa Doświadczenie i sprawna koordynacja Odpowiednie działania pozwalają na minimalizację ryzykw tworzeniu Grupy Zakupowej Źródło: Analizy PROFITIA 17

18 Proponowany przez BATNAMED model skupia się w I fazie na analizie wydatków i ich optymalizacji a następnie na zgrupowaniu ich w celu osiągnięcia oszczędności Proces realizacji wspólnych zakupów ETAP PRAC ANALIZA WYDATKÓW/ SZACUNEK OSZCZĘDNOŚCI/ WYBÓR KATEGORII STWORZENIE GRUPY ZAKUPOWEJ ZAINTERESOWYCH SZPITALI PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA OPIS ETAPU Zebranie danych dot. wydatków zakupowych w 3-5 szpitalach Opracowanie kategoryzacji wydatków w formie drzewa kategorii zakupowych Benchmarking warunków zakupowych w największych wartościowo, adresowalnych grupach wydatków Zebranie i analiza zapotrzebowań w wyselekcjonowanych kategoriach dla wszystkich szpitali uczestniczących w grupowych zakupach Wsparcie w opracowaniu wsadu merytorycznego do SIWZ, w szczególności OPZ Pomoc w przeprowadzeniu postepowania i w analizie otrzymanych ofert Wybór 2-3 kategorii zakupowych do realizacji wspólnych zakupów KORZYŚCI DLA SZPITALA Otrzymanie drzewa kategorii Porównanie i optymalizacja Oszczędności wynikające z zakupowych zapotrzebowania w poprawy warunków handlowych wyselekcjonowanych kategoriach zakupowych Otrzymanie analizy potencjalnych oszczędności w wybranych kategoriach zakupowych Oszczędności z optymalizacji Oszczędności wynikające ze zmiany specyfikacji CZAS REALIZACJI 1 miesiąc 2miesiące ~2-3 miesiące Źródło: Analizy PROFITIA 18

19 Jeżeli są Państwo zainteresowani informacjami na temat możliwości osiągnięcia znacznych oszczędności w obszarze zakupów zachęcamy do kontaktu! Aleksandra Warzecha Koordynator BATNA MED. Konsultant PROFITIA kom: (+48) Łukasz Rozdeiczer Wiceprezes BATNA Group Główny Prawnik Adj. Professor of Law kom: (+48)

Usprawnienia w procesach zakupowych. Strategie zakupu mięsa

Usprawnienia w procesach zakupowych. Strategie zakupu mięsa Usprawnienia w procesach zakupowych Strategie zakupu mięsa Warszawa, 13. kwietnia 2016 1 Polski rynek mięsa jest świadkiem stabilnego wzrostu konsumpcji oraz mniejszej konsolidacji niż kraje Europy Zachodniej

Bardziej szczegółowo

Od najniższej ceny do best value for money - przykłady najlepszych praktyk z polskiego sektora publicznego i prywatnego

Od najniższej ceny do best value for money - przykłady najlepszych praktyk z polskiego sektora publicznego i prywatnego Wyłączny przedstawiciel w Polsce Łukasz Rozdeiczer, PROFITIA, Country Manager CIPS Od najniższej ceny do best value for money - przykłady najlepszych praktyk z polskiego sektora publicznego i prywatnego

Bardziej szczegółowo

Szpitalna Grupa Zakupowa niewykorzystany potencjał oszczędności. Prezentacja projektu

Szpitalna Grupa Zakupowa niewykorzystany potencjał oszczędności. Prezentacja projektu Szpitalna Grupa Zakupowa niewykorzystany potencjał oszczędności Prezentacja projektu Doskonalenie funkcji zakupowej grupy zakupowe i outsourcing zakupów Grupa zakupowa stowarzyszenie kupujących, którzy

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE ZAKUPY W GRUPIE PKP

WSPÓLNE ZAKUPY W GRUPIE PKP WSPÓLNE ZAKUPY W GRUPIE PKP GRUPA ZAKUPOWA SKŁAD * * ISTNIENIE GRUPY ZAKUPOWEJ UMOŻLIWIA WYKORZYSTANIE DŹWIGNI ZAKUPOWYCH W CELU MAKSYMALIZACJI KORZYŚCI Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW: EFEKT SKALI - LEPSZE

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna. Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego

Informacja ogólna. Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego Informacja ogólna Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego Audytel o firmie Wartości Misja NIEZALEŻNOŚĆ i NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA Audytel to niezależna firma doradcza, nie pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH

KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH XII FORUM SZPITALI SPECJALISTYCZNYCH I KLINICZNYCH Poznań, 7-9 października 2013 r. KRAJOWY PROGRAM SUPRA BROKERS Sp. z o.o. i jesteś bezpieczny od Zakopanego po Hel Krajowy Program Szpitalnych Zakupów

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZYŁĄCZENIA DO GRUPY ZAKUPOWEJ

OFERTA PRZYŁĄCZENIA DO GRUPY ZAKUPOWEJ REDUKCJA KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ OFERTA PRZYŁĄCZENIA DO GRUPY ZAKUPOWEJ Szanowni Państwo, w związku z Państwa zainteresowaniem ograniczeniem kosztów energii elektrycznej, mam przyjemność przedłożyć

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa transformacja w praktyce. Ewa Makowska Tłomak Andrzej Grzechociński Michał Jarząbek

Cyfrowa transformacja w praktyce. Ewa Makowska Tłomak Andrzej Grzechociński Michał Jarząbek Cyfrowa transformacja w praktyce Ewa Makowska Tłomak Andrzej Grzechociński Michał Jarząbek Grupa Societe Generale na świecie ratingi AA (low) DBRS, A S&P, A2 Moody s, A Fitch obecna w 76 krajach ponad

Bardziej szczegółowo

Technologia IT wspiera zmiany w biznesie wyzwania dla Interim Managera

Technologia IT wspiera zmiany w biznesie wyzwania dla Interim Managera Technologia IT wspiera zmiany w biznesie wyzwania dla Interim Managera Prowadzący: Marcin Suchar, Interim Manager Case Study - Projekt zmian organizacyjnych w PZU S.A. 200 letnia tradycja Stabilna instytucja

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Organizacja obszaru sprzedaży energii i obsługi klienta w Grupie TAURON. Jachranka, 22.10.2010r.

Organizacja obszaru sprzedaży energii i obsługi klienta w Grupie TAURON. Jachranka, 22.10.2010r. Organizacja obszaru sprzedaży energii i obsługi klienta w Grupie TAURON Dotychczasowa organizacja obszaru sprzedaży i obsługi klienta w Grupie TAURON ENION Energia Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60 30-417

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIE RYZYKA POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ODPORNOŚĆ NA ZAGROŻENIA SEKA S.A. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM. seka.pl

OGRANICZENIE RYZYKA POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ODPORNOŚĆ NA ZAGROŻENIA SEKA S.A. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM. seka.pl SEKA S.A. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM seka.pl Kompleksowe usługi z sektora bezpieczeństwa ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM Celem każdej jednostki organizacyjnej powinno być dążenie do zapewnienia stabilnego

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Warto wprowadzać centra usług wspólnych Drastyczny spadek dostępnych środków; Przesunięcie na lata późniejsze planowanych

Bardziej szczegółowo

Sygnity PetroHurt - odpowiedź na wyzwania, jakie branża paliwowa stawia przed dostawcami nowoczesnych technologii IT.

Sygnity PetroHurt - odpowiedź na wyzwania, jakie branża paliwowa stawia przed dostawcami nowoczesnych technologii IT. Sygnity PetroHurt - odpowiedź na wyzwania, jakie branża paliwowa stawia przed dostawcami nowoczesnych technologii IT. Warszawa, 15 października 2015r. O SYGNITY PONAD 500 MLN PLN PRZYCHODU W FY2014 jedna

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Partnerstwo Publiczno-Prywatne Grabówko, dnia 27 września 2017 Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. e-mail: agnieszka.pasztaleniec-szczerkowska@arp.gda.pl kom.: 607 970 007

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce - - efekty dla odbiorców

Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce - - efekty dla odbiorców L FORUM Energia-Efekt-Środowisko Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce - - efekty dla odbiorców Warszawa, 26października 2012 r Tytułem wstępu 1. czym jest liberalizacja na rynku energii? 2.

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów zakupów

Optymalizacja kosztów zakupów Optymalizacja kosztów zakupów Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo www.grantthornton.pl W skrócie Wprowadzenie 3 Zakres wsparcia 4 Obszary działalności o dużym potencjale optymalizacji 4 Proces optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r.

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r. Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA 31 stycznia 2011 r. Agenda 1. Przepływ leków od producenta do pacjenta 2. Strategia centralizacji logistyki Grupy NEUCA

Bardziej szczegółowo

Departament Służby Cywilnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizował projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany

Departament Służby Cywilnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizował projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany Departament Służby Cywilnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizował projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego celem było podniesienie

Bardziej szczegółowo

Jak kupować usługi full service? Dialog Branżowy Reklamodawca-Agencja

Jak kupować usługi full service? Dialog Branżowy Reklamodawca-Agencja Przed przejściem do punktów Agendy zdefiniowano usługi FULL SERVICE w reklamie. Przyjęto następującą definicję na potrzeby pracy: FULL SERVICE dotyczy zakresu prac Reklamodawcy oraz takich kompetencji

Bardziej szczegółowo

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. 1 Rozwój partnerstwa publicznoprywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. Robert Kałuża, radca ministra Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Mawey Sp. z o.o. ul. Zwycięska 56/2 53-033 Wrocław Wrocław, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera

Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera Plan Czym jest interim management i kim jest interim manager Czy warto korzystać z interim managera Jak to wygląda w Polsce Cena Korzyści Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Polskie Mosty Technologiczne. Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Polskie Mosty Technologiczne. Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 2015 Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Sukces czy porażka? Trzy kluczowe czynniki porażki na nowym rynku: 1. Brak produktu / Niedopasowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta na przyłączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej organizowanego przez Polską Energetykę Odnawialną S.A.

Oferta na przyłączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej organizowanego przez Polską Energetykę Odnawialną S.A. Oferta na przyłączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej organizowanego przez Polską Energetykę Odnawialną S.A. 1 1. Opis projektu Efektywne zarządzanie energią istotnie wpływa na konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH

FORMULARZ IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH FORMULARZ IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH I. Dane firmy aplikującej: Nazwa firmy Adres: Województwo: Miasto: Kod pocztowy: Ulica: Lokal: Osoba kontaktowa Imię: Nazwisko: Stanowisko: Telefon:

Bardziej szczegółowo

Generali Wchodzi na Rynek Direct

Generali Wchodzi na Rynek Direct Generali Wchodzi na Rynek Direct Zarząd Grupy Generali Polska Warszawa, 23 kwietnia 2008 r. AGENDA 2 Rynek Direct Rynek Direct w Polsce Doświadczenia Generali Model Dystrybucji Model Biznesowy Plany Sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja rynku B2B

Digitalizacja rynku B2B Digitalizacja rynku B2B Cyfrowe platformy zakupowe Podsumowanie raportu Aleo i Deloitte Światowy rynek B2B e-commerce rośnie w tempie ponad 18%, aby osiągnąć wartość prawie 7 bln $ w 2020 r. 6,7 bln $

Bardziej szczegółowo

Ulepszamy Twój wynik finansowy. Lider ulepszania wyników finansowych

Ulepszamy Twój wynik finansowy. Lider ulepszania wyników finansowych Ulepszamy Twój wynik finansowy Lider ulepszania wyników finansowych O Inventage Inventage jest Polską firmą, której specjalizacją jest ulepszanie wyników finansowych. Współpracujemy z największymi firmami

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

SPIE Polska. SPIE, z pasją pomagamy osiągać sukces

SPIE Polska. SPIE, z pasją pomagamy osiągać sukces SPIE Polska Czym jest Facility Management? Strategia Facility Management opiera się na koncepcji kompleksowego i zintegrowanego zarządzania nieruchomościami, utrzymania budynków, instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010 Efekty i kluczowe działania w Q2 2010 i H1 2010 Wyniki finansowe W Q2

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

NOWY NOWA MOC NOWEJ PLATFORMY POZNAJ NOWY I ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ. bizneslink.pl

NOWY NOWA MOC NOWEJ PLATFORMY POZNAJ NOWY I ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ. bizneslink.pl NOWA MOC NOWEJ PLATFORMY POZNAJ I ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ bizneslink.pl ZWIĘKSZ OBROTY z nowoczesną platformą do zarządzania sprzedażą B2B Nowe funkcjonalności BiznesLink to nowoczesna platforma do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o.

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Podstawowe tezy dokumentu Turystyka medyczna w Europie jest rynkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta Równoważności propozycja TP SA ADRESACI: CELE: Rozwój rynku telekomunikacyjnego poprzez poprawę współpracy międzyoperatorskiej Zapewnienie wszystkim Operatorom

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część 5. Sourcing

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część 5. Sourcing 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część 5. Sourcing AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ Proces zaopatrzenia TWORZENIE STRATEGII ZAKUPOWEJ 3 Rola zakupowca i dysponenta rola strategiczna zakupów Macierz Krajnica

Bardziej szczegółowo

Realizacja i przygotowanie inwestycji Stan na dzień: r.

Realizacja i przygotowanie inwestycji Stan na dzień: r. 12 Realizacja i przygotowanie inwestycji Stan na dzień: 21.02.2013 r. 1 Program Budowy Dróg Krajowych Stan realizacji inwestycji w ramach PBDK 2008-2012 oraz 2011-2015 który wyznacza priorytety inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PłaceRachunki Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 11 40-129 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner

WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner Liliane Preusser - Rödl & Partner - Partner Marzena Rączkiewicz - Rödl & Partner - Associate Partner Bartłomiej Spyrka Historia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 3 października 2012 Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Anna Wójt Dlaczego CUW jest ważnym zagadnieniem wartym debaty w Polsce? CUW pozwala na efektywne osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne GPP Green Public Procurement

Zielone Zamówienia Publiczne GPP Green Public Procurement Zielone Zamówienia Publiczne GPP Green Public Procurement Clayton Reklewski Louis-Jean KAPE S.A. 2012-10-15 2012-10-18 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Definicja Zielonych zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

50 lat historii sukcesów

50 lat historii sukcesów Agenda ZMĘCZENIE NADZIEJA PIENIĄDZE Edenred na świecie 50 lat historii sukcesów 17,1 miliarda Euro obrotu 40 milionów użytkowników 640.000 firm i instytucji publicznych 1,4 miliona akceptantów 41 krajów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA AGENDA CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2C CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2B KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AUKCJA GRUPOWA AUKCJA

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY

PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY Szkolenie ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I ZAPASAMI 2-dniowe warsztaty adresowane do dyrektorów zakupów i produkcji, kierowników działów zaopatrzenia/zakupów, kierowników działów planowania

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które prywatne firmy medyczne planują największą ekspansję? Jakie

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka K2 Internet S.A. al. Solidarności 74A, 00-145 Warszawa Warszawa, 14.04.2011 biuro@k2.pl, +48 22 448 70 00, www.k2.pl DW: kontrahenci K2 Internet S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zielone zamówienia publiczne

Zielone zamówienia publiczne Zielone zamówienia publiczne Bartosz Królczyk Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Definicja Zielone zamówienia publiczne (Green Public Procurement) - zespół procedur uwzględniających aspekty środowiskowe

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013 Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż usług kurierskich i pocztowych dla jednostek objętych ustawą Pzp

Sprzedaż usług kurierskich i pocztowych dla jednostek objętych ustawą Pzp Sprzedaż usług kurierskich i pocztowych dla jednostek objętych ustawą Pzp W niniejszym dokumencie zawarto opis dedykowanych opracowań z zakresu analizy rynku usług pocztowych i kurierskich, jakie ma w

Bardziej szczegółowo

IT w dobie zmian personalnych. Projekt kaskadowej transformacji obszaru IT w Poczcie Polskiej S.A.

IT w dobie zmian personalnych. Projekt kaskadowej transformacji obszaru IT w Poczcie Polskiej S.A. IT w dobie zmian personalnych Projekt kaskadowej transformacji obszaru IT w Poczcie Polskiej S.A. Agenda usługi Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. rola HR-u w projekcie transformacji IT w PP główne

Bardziej szczegółowo

Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną. dr Piotr W. Kowalski

Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną. dr Piotr W. Kowalski Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną dr Piotr W. Kowalski Cel prezentacji Celem prezentacji jest odpowiedź na trzy kluczowe pytania w czasach kryzysu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

logistyka szkoleń w dobrych rękach

logistyka szkoleń w dobrych rękach logistyka szkoleń w dobrych rękach www.hrlogistic.pl Porozmawiaj z nami o projekcie Jesteśmy po to, by Tobie pomóc w realizacji projektu. Porozmawiajmy o zakresie obsługi, wymaganiach, parametrach, terminach.

Bardziej szczegółowo