OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW TOWARÓW W CENTRUM LOGISTYCZNYM NA POMORZU ŚRODKOWYM ( NA PRZYKŁADZIE FIRMY SPEDPOL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW TOWARÓW W CENTRUM LOGISTYCZNYM NA POMORZU ŚRODKOWYM ( NA PRZYKŁADZIE FIRMY SPEDPOL)"

Transkrypt

1 Mgr Joanna Dyczkowska Prof. dr hab. Stanisław Piocha Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW TOWARÓW W CENTRUM LOGISTYCZNYM NA POMORZU ŚRODKOWYM ( NA PRZYKŁADZIE FIRMY SPEDPOL) Logistyka w nowoczesnym gospodarowaniu w przypadku przedsiębiorstw znajdujących się na rynkach lokalnych staje się elementem zarządzania, decydującym o zwycięstwie nad konkurencją. Wzrastająca podaż usług logistycznych przez firmy spedycyjne dostarczane przedsiębiorstwom pozwala na osiąganie dodatkowych korzyści z konkurencji na rynkach rzeczowych. Ekonomiczne i technologiczne przemiany rynkowe nie umknęły branży spedycyjnej, która w świadomy sposób wyszła naprzeciw zarówno postulatom podwyższenia poziomu obsługi bez względu na usytuowanie klientów oferując zintegrowane pakiety usług logistycznych. Ich obecne oferty wykraczają daleko poza tradycyjne przemieszczanie ładunków środkami transportu, obejmując dodatkowo różnorodne usługi informacyjne, doradcze w tym konsultingowe posiadając wykwalifikowaną kadrę logistyczną. Rola lokalnych centrów logistycznych firm spedycyjnych Ze względu na planowane centra logistyczne pierwsze w regionie Trójmiasta i drugie w regionie Szczecin Świnoujście, podstawą rozwoju pod kątem logistycznym dla terenu Pomorza Środkowego stają się lokalne centra logistyczne firm spedycyjnych. Analiza podmiotów świadczących kompleksowe pakiety usług logistycznych pozwala wyróżnić pięć podstawowych oferentów: firmy powstałe na bazie działów logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, przewoźnicy, firmy spedycyjne, przedsiębiorstwa składowe i handlowe. Wielu ze spedytorów międzynarodowych na rynkach lokalnych oferuje swoim klientom możliwość przejęcia kompleksowego zarządzania systemami logistycznymi ich przedsiębiorstw, co z reguły wiąże się z rozszerzeniem zarządzania logistycznego w porównaniu z wykonywanymi dotychczas przez wewnętrzne służby przedsiębiorstwa. Do takich dodatkowych usług można zaliczyć np. kompleksową obsługę transportową systemów JIT, analizę lokalizacji składów i centrów dystrybucji, zarządzanie taborem własnym klientów, koordynację międzynarodowych przepływów towarowych, a nawet kierowanie na zlecenia klientów jego towarów do innych przewoźników. Dzięki takiej ofercie przedsiębiorstwa spedycyjne zdominowały rynek kompleksowych usług logistycznych w wielu krajach europejskich, jak i Polsce [4]. W Polsce operatorzy logistyczni zbudowali nowoczesne centra dystrybucyjne od podstaw. Mają one znaczenie w europejskiej sieci łańcucha dostaw. Świadczy to o efektywnym modelu funkcjonowania operatorów logistycznych. Przy takich założeniach nie muszą oni posiadać w jednym miejscu dużej infrastruktury technicznej, umożliwiającej realizację wszystkich potrzeb klientów. Wyposażeniem technicznym operatora logistycznego w tym modelu powinna być odpowiednia infrastruktura telekomunikacyjna oraz specjalistyczny personel. Najwyżej oceniane atuty spedytora na rynku Pomorza Środkowego pokazuje tabl. 1. 1

2 Tabl. 1 Atuty spedytora i korzyści dla klienta ATUTY SPEDYTORA -kompleksowa sieć informatyczna integrująca wszystkie terminale -rozbudowany system informatyczny -certyfikat ISO elastyczna i kompleksowa obsługa -wyspecjalizowana kadra fachowców, -kompleksowe ubezpieczenie Źródło: Opracowanie własne KORZYŚCI DLA KLIENTA -szybka informacja, monitorowanie drogi przesyłki w internecie -nowoczesne rozwiązania informacyjne dla klientów, wysoka jakość współpracy z klientem -gwarancja najwyższej jakości -indywidualne rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta -sprawna, profesjonalna obsługa, -korzystanie z dobrych, sprawdzonych rozwiązań, -gwarancja bezpieczeństwa Rynek usług spedycyjno logistycznych rozwija się w Polsce nadal dynamicznie, chociaż spada tempo wzrostu w przypadku firm oferujących proste usługi transportowe. Zdecydowanie najlepszą dynamiką mogą się pochwalić przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego o przewadze usług logistycznych, specjalizujących się w drobnicy i paczkach. Zainteresowanie kapitału niemieckiego polskim rynkiem jest bardzo wyraźne. Polski rynek jest traktowany jako baza do rozwinięcia działalności na wschód lub też tworzenia rozwiązań sieciowych połączeń krajowych. Na Pomorzu Środkowym wiele firm niemieckich i szwedzkich ze względu na bliskość granicy i stwarzane możliwości zainwestowało swój kapitał w przedsiębiorstwa produkcyjne i to te firmy właśnie oczekują na obsługę logistyczną oferowaną przez spedytorów. Czynnik czasu jako determinanta rozwoju firmy Przedsiębiorstwa znajdują się obecnie na bardzo zmieniających się rynkach zbytu i podlegają wpływom silnej konkurencji. Produkty zaczynają się różnić w coraz mniejszym stopniu między sobą ceną oraz jakością wykonania. Logistyka w takiej sytuacji staje się decydującym czynnikiem konkurencyjności i instrumentem wyróżniającym ofertę przedsiębiorstwa. Efektywna logistyka wymaga długoterminowego ukierunkowania strategicznego, które umożliwiłoby elastyczną reakcję na zmiany na rynku, gdzie główną determinantą staje się czas przyczyniający się do rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu jego zysku. Czas, w jakim odbywa się dostawa w szczególny sposób wpływa na obniżenie kosztów. Przy wyborze właściwej strategii dostaw konieczne jest dokonanie analizy pozycji przedsiębiorstwa i jego swobody oraz możliwości działania na poszczególnych rynkach. Zróżnicowane możliwości działania wymagają zróżnicowanych sposobów zachowań w zakresie wyboru strategii. System harmonogramowania dostaw w przedsiębiorstwach handlowych zależy od gospodarki zapasami i organizacji transportu lub przerzucenie tej funkcji na spedytora lub wraz z konfekcjonowaniem na operatora logistycznego. W przypadku firmy produkcyjnej, gdy dla surowca mamy określony okres rotacji, potrzebny jest parametr czasu, który pozwoliłby urealnić wielkość dostawy. Natomiast w polityce 2

3 magazynowania podstawową rolę odgrywa wielkość dostawy, niezbędne są parametry o okresie realizacji zamówienia oraz momencie jego składania. Wskutek skracania czasu realizacji zamówień (rys. 1) nastąpił wzrost kosztów transportu częstsze i mniejsze partie towarów oraz na tym samym poziomie nakłady administracyjne z możliwością ich obniżenia poprzez outsourcing z wykorzystaniem operatora logistycznego. Jeżeli potraktujemy czas dostawy jako model analogowy w oparciu o zasadę szybciej jest lepiej i taniej, osiągniemy pewne granice, gdzie krótki czas należy do standardu i musi być realizowany ze wzrostem jakości usług. Rys. 1 Obniżenie czasu dostaw w okresie Czas dostawy w dniach plan Czas dostawy w dniach Źródło: Opracowanie własne Zapewnienie jakości w logistycznej obsłudze klienta Czynnik jakości w logistyce przejawia się nie tylko w klasie samych produktów, ale przede wszystkim w jakości obsługi rynku. Wiąże się to z jakością procesów logistycznych, gdyż standardy jakościowe samych produktów stają się czymś oczywistym, natomiast jakość obsługi logistycznej stanowi główny element oddziaływania na klienta. W przypadku produktów wyższa jakość oznacza obniżenie kosztów poprzez ograniczenie zwrotów i napraw gwarancyjnych, w przypadku obsługi logistycznej ich wzrost. Przez pojęcie jakość rozumiemy ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb. Potrzeby z punktu widzenia logistyki mogą dotyczyć dostępności w określonym miejscu i czasie, pewności, bezpieczeństwa, wygody itd. Realizacja tak pojętych wymogów jakościowych wymaga nowego podejścia do efektywności i konkurencyjności oraz zmian w zarządzaniu firmą [2]. Zarządzanie logistyczne niesie nowe podejście do problematyki jakości, co szczególnie uwydatnia się w zorganizowanych systemach logistycznych. Należy podkreślić, że do pewnego momentu w łańcuchach logistycznych mamy do czynienia tylko z kształtowaniem 3

4 jakości, potem dochodzi jej ochrona. Istnienie wzajemnych relacji między logistyką a koncepcją kompleksowego zarządzania jakością ilustruje tabl. 2. Tabl. 2 Relacje pomiędzy TQM a logistyką TQM Środowisko zarządzania jakością Redukcja chronicznego marnotrawstwa Angażowanie każdego i wszystkiego Wykształcenie partnerskich relacji z dostawcami i odbiorcami System ciągłego doskonalenia Zawiera jakość jako element projektu Założenie ciągłego szkolenia Prowadzi w długim okresie do ciągłego doskonalenia w kierunku zapobiegania Zachęta do działania zespołowego Logistyka Systematyczne, zintegrowane, spójne, całościowe podejście w celu zadowolenia klienta Nacisk na zasadę zrób to dobrze za pierwszym razem Angażowanie do niemal każdego procesu Podnoszenie wagi partnerskich relacji z dostawcami i kształtowanie relacji z odbiorcami, na które bezpośrednio wpływają szkolenia, dokumentacja, dostawy, urządzenia pomocnicze, transport, utrzymanie dobrego stanu technicznego, praca, zasoby, sprzęt komputerowy Wykorzystanie narzędzi analitycznych w celu ciągłego ulepszania systemu Wykorzystanie optymalną kombinację pracy ludzkiej i technologii wpływa nie na proces projektowania przez nacisk na niezawodność, wspomaganie i łatwość obsługi Założenie ciągłego szkolenia technicznego wszystkich osób Koncentracja na obniżaniu kosztów cyklu życia przez ulepszenie jakościowe zorientowane na zapobieganie Akcent na połączony wysiłek wszystkich pracowników Źródło: J. H. Saylor: What Total Quality Management Means to the Logistician. Wyd. Logistics Spectrum, 1990, nr 4, s. 22 Punktem ciężkości logistycznych programów jakości są funkcje, które są wykonywane na styku z klientami i podlegają bezpośredniej ocenie przez klientów. Stosowanie koncepcji TQM w całkowitym łańcuchu dostaw wiąże się z dążeniem do osiągnięcia tzw. doskonałości logistycznej. Programy jakości sfery logistyki są integrowane w ogólnych programach jakości w przedsiębiorstwie. Podstawowymi czynnikami tych programów, a zarazem kryteriami TQM, są orientacje na klienta i powiązanie wszystkich płaszczyzn oraz współpracowników w przedsiębiorstwie. U spedytorów takimi kryteriami jakości są (tabl.3): terminowość przewozu od nadawcy do odbiorcy w czasie 24 godzin, liczba nieprawidłowości na 1000 przesyłek, dostępność telefoniczna (% odebranych telefonów w ciągu 30 sekund). Wykonanie założonych kryteriów zapewnia utrzymanie klientów, ale uwarunkowane jest to wysoką dyscypliną na wszystkich szczeblach zarządzania. Certyfikat ISO staje się wymogiem, bez którego nie można świadczyć usług logistycznych u klienta. Wynika to z narzuconej konkurencji jakościowej przez firmy z kapitałem zagranicznym, takie jak Spedpol, Raben, Kűhne und Nagel czy Servisco. W praktyce każda firma bez względu na umiejscowienie potrzebuje wysokiej jakości z indywidualnymi rozwiązaniami jak chociażby godziny podstawiania samochodów czy ich ładowność. Firmy logistyczne posiadające normy ISO kładą nacisk na mierniki jakościowe nie zapominając o systemach i działaniach informatycznych. System informatyczny ze względu na konieczność strukturalizowania działań firmy pomaga w budowaniu systemu jakości. 4

5 Tabl. 3 Programy jakości wg kryteriów spedytora i klientów w rejonie Pomorza Środkowego Kryteria Program spedytor a na 1999r Program klientów Pomorza Śr. na 1999r Program spedytora na 2000r Program klientów Pomorza Śr. Na 2000r Terminowość przewozu od 93,7% 96,5% 94,5% 97% nadawcy do odbiorcy 24H Liczba nieprawidłowości na 3,2% 1,5% 2,5% 1,2% 1000 przesyłek Dostępność telefoniczna ( % 75% 85% 80% 95% odebranych telefonów w ciągu 30s) Źródło: Opracowanie własne na podstawie panelu 100 firm Pomorza Środkowego Znaczenie informatyki w przepływach towarów Nowoczesna i sprawna usługa logistyczna nie obejdzie się obecnie bez wsparcia systemów informatycznych. W ostatnich latach na znaczeniu zyskują usługi informatyczne, które są oferowane przez spedytora a nie zawsze muszą mieć bezpośredni związek z procesami transportowymi. Czołową rolę wśród nich odgrywają usługi informatyczne niezbędne do efektywnego zarządzania zapasami, służące do okresowego sporządzania statystyk i zestawień liczbowych o charakterze kontrolnym czy związanych ze sprzedażą. Szybki rozwój technik informatycznych przyspieszył zastosowanie logistyki jako samodzielnej funkcji w obrębie działalności gospodarczej przedsiębiorstw. System logistyczny wymaga pozyskania dużej ilości zróżnicowanych pod względem treści informacji i szybkiej reakcji ze strony konkretnych podmiotów decyzyjnych. Obecnie oferowane rozwiązania CRM (Customer Relationship Management) możemy zaliczyć do systemów zawierających większość z następujących funkcji: sprzedaż zarządzanie kontaktami, struktura klientów instytucjonalnych, historia kontaktów sprzedaży, zamówienia, transakcja handlowe, całokształt analiz w ramach cyklu sprzedaży; zarządzaniem terminarzem i korespondencją kalendarz i baza danych, obsługa poczty tradycyjnej i elektronicznej; marketing zarządzanie kampanią, katalog produktów, konfigurator produktów, cenniki i oferty; serwis i wsparcie klienta po sprzedaży kontrola zamówień, obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna; zarządzanie finansami, księgowość, produkcja, dystrybucja, zarządzanie zasobami ludzkimi; synchronizacja danych dotyczy współdziałania pomiędzy urządzeniami przenośnymi a centralną bazą danych lub różnymi bazami danych i serwerami aplikacji; E-commerce realizacja handlu elektronicznego [1]. Spedpol wśród spedytorów i innych operatorów logistycznych wyróżnia się oprogramowaniem i bazą sprzętową. Spedpol stosując strategię innowacji wdrożył scentralizowany system administrowania spedycją SoftSped, sprzężonego z centralną bazą danych i systemem ewidencji oraz planowania realizacji zleceń spedycyjnych Opal-Pl. Spedpol korzysta również z systemu finansowego Pro/Mis, programu do elektronicznej wymiany danych z bankiem Kontakt (stworzonego przez PBI), systemu informacji 5

6 kierowniczej SIK i systemu kadrowo płacowego KaPla. Większość tych programów została zbudowana przy użyciu Progress 4GL. W firmie tej wykorzystanych jest 31 serwerów oraz ponad 450 komputerów osobistych i terminali znakowych połączonych w sieć korporacyjną WAN. W każdym z 18 terminali Spedpolu zainstalowany jest serwer HP i serwer SunSPARC Solaris. Jednocześnie we wszystkich jednostkach działa sieć lokalna Ethernet lub Fast Ethernet, a sieci lokalne połączone są w sieć rozległą, opartą na łączach Frame Relay i X.25 na sprzęcie Cisco. System jest otwarty i umożliwia wymianę danych z innymi systemami, jak przykładowo SAP R3 [3]. W trakcie projektowania należy podjąć decyzje o poziomie organizacyjnym systemu informatycznego, który zamierza się wdrażać na użytek logistyki. Niektóre firmy logistyczne, takie Masterlink Express, Stolica oraz opisany wcześniej Spedpol wykorzystują Internet do sprawdzania, w którym miejscu znajdują się przesyłki wysyłane przez klientów. Dzięki temu udogodnieniu możliwe jest lepsze prowadzenie ewidencji wszystkich przesyłek. W Polsce daje o sobie znać zły stan infrastruktury telekomunikacyjnej, utrudniający transmisję danych, a szybka informacja warunkuje powodzenie i użyteczność systemów logistycznych. Optymalizacja przepływów towarów u spedytora Założeniem logistyki są optymalne przepływy towarów i informacji w obrębie przedsiębiorstwa i poza nim. Istnieje wówczas wiele punktów wyjścia dla działań racjonalizujących przebieg pracy, których celem jest obniżanie kosztów. W logistyce chodzi o optymalizację przepływu materiałów i towarów w odniesieniu do produkcji i klienta. Oprócz tego logistyka zajmuje się możliwie jak największym ograniczeniem magazynowania surowców, materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych oraz półfabrykatów i produktów gotowych. Przedsiębiorcy powinni zauważyć, że globalna orientacja logistyczna jest konieczna. Stosując logistykę można otworzyć znaczne możliwości obniżenia kosztów, co daje przedsiębiorstwom w perspektywie przewagę nad konkurencją. Zasadniczymi celami świadczenia usług logistycznych są [2]: 1. bieżące wyrównywanie skutków sezonowości popytu na produkty logistyczne drogą zawierania kontraktów z producentami, dotyczącymi gromadzenia i obsługi zapasów w magazynach regionalnych o nie wykorzystanej pojemności składowej. 2. udoskonalenie rozmieszczania infrastruktury logistycznej, przez zróżnicowanie lokalizacji baz magazynowych oraz stosowanie geograficznych uwarunkowań wyrównywania popytu i podaży na rynku. 3. redukowanie kosztów transportu drogą wykorzystywania multimodalnego, intermodalnego lub bimodalnego transportu w miejsce rozdrobnionego przewozu ładunków. 4. wprowadzenie nowych produktów na rynek drogą testowania popytu, poprzez szybkie dostarczanie małych partii produktu, jednocześnie w wielu punktach sprzedaży w krótkim czasie. Ta forma usług logistycznych stanowi alternatywę dla dużych, kapitałochłonnych kampanii reklamowych, organizowanych przez producentów towarów. Integralna częścią procesu zarządzania logistyką globalną jest optymalizacja relacji koszt usługa mix. Działanie to ma miejsce wtedy, gdy firma w globalnym systemie logistycznym jest w stanie należycie zidentyfikować, rozwijać i wdrażać oczekiwany przez klienta poziom relacji koszt usługa mix. Szczególnie ważne dla logistyki globalnej w odniesieniu do kosztów i usług warunkach obsługi przez spedytora jest zróżnicowanie czasu dostawy, 6

7 kompletność zamówienia, sposobu załadunku i jakości przemieszczonego produktu. Sprzedaż i koszty są mniej wrażliwe na dłuższy czas dostawy logistyce globalnej, gdyż klienci zdają sobie sprawę z dłuższego cyklu zamówień i mniejszej pewności co do realizacji zamówienia (rys. 2). Wynika to z faktu znacznych odległości miedzy producentem a klientem, zróżnicowania szybkości taboru transportowego, a także większej liczby dokumentów. Rys. 2 Cykl realizacji zamówienia u spedytora Dzień Pierwszy Fax klienta z Pomorza Środkowego z danymi odbioru przesyłki i jej charakterystyka Dzień Drugi Realizacja zlecenia odbioru w oddziale korespondującym. a) wysłanie przesyłki Dzień Trzeci a) dowóz przesyłki do klienta zamawiającego b) wysłanie przesyłki z oddziału korespondującego i odwóz w tym wypadku na czwarty dzień Źródło: Opracowanie własne Podejmując próby optymalizacji organizacji transportu, należy rozpocząć od analizy wstępnej, a następnie przejść do analizy szczegółowej, aby w efekcie opracować założenia do projektowanych rozwiązań, pamiętając przy tym o ich sprzęgnięciu z organizacją transportu i cyklem dostaw uwzględniających sezonowość, co właściwie dopiero w pełni ukazuje podejście logistyczne w całym łańcuchu zarządzania logistycznego. Tabl. 4 Porównanie kosztów przypadających na przesyłkę przy wykorzystaniu transportu własnego lub spedytora Strefa Transport własny r. Spedytor r. Klient A Klient B Średnio na l przesyłkę 3,58 3,91 Źródło: Opracowanie własne na podstawie panelu dwóch firm Pomorza Środkowego Należy zwrócić uwagę, że głównymi odbiorcami klienta A są hurtownie i sklepy, gdzie przesunięcie jeden dwa dni jest dopuszczalne. Stąd optymalizacja tras i wysyłanych samochodów, czyli zbierania i realizacja zamówień po trasie pięciu samochodów. W przypadku klienta B różnica w wysokości 29,25% w kosztach transportu wynika z tego, iż odbiorcami są sieci marketów, które życzą sobie dostawy w danym dniu w całej sieci, a często również dodatkowo określone są dostawy w przedziałach godzinowych jak to ma miejsce w marketach Auchen. 7

8 Stabilizacja gospodarcza przy zmniejszeniu tempa wzrostu PKB i zdecydowanym zmniejszeniu popytu wewnętrznego, przy jednoczesnym wzroście zapasów i narastającym bezrobociu tworzy niezbyt korzystny klimat gospodarczy dla przedsiębiorstw. Utrzymanie pozycji konkurencyjnej wymaga przede wszystkim poświęcenia coraz większej uwagi konieczności obniżenia kosztów, przy wysokiej jakości i zwiększeniu wartości dodanej oferowanych usług. Przeformułowanie strategii staje się kluczowym czynnikiem efektywnego funkcjonowania w przyszłości. Rola logistyki w adaptacji firmy do warunków gospodarki rynkowej nie ogranicza się do sprawowania kontroli nad kształtowaniem się kosztów, które nie koniecznie muszą przejawiać się w ich absolutnej obniżce, lecz pozwala przede wszystkim na taką obsługę całego łańcucha logistycznego, która jest źródłem przewagi konkurencyjnej nowoczesnego przedsiębiorstwa. Wzrastająca integracja kompetentnych usługodawców logistycznych zwiększa efektywność procesów logistycznych i prowadzi do obniżenia kosztów. Wdrażanie nowych koncepcji stwarza dalsze możliwości optymalizacji procesów, które wymagają dość często nakładów inwestycyjnych. Konsekwentne zorientowanie procesowe i współbieżność przepływów warunkują skracanie czasu czynności procesowych. Efektywne zarządzanie łańcuchem procesowym w sferze zaopatrzenia jest istotnym zadaniem logistyki, a trend redukcji liczby dostawców jest korzystny dla spedytorów i pogłębia wzajemne uzależnienia. Innowacyjne koncepcje zarządzania zapasami są w stanie minimalizować zapasy w całym łańcuchu dostaw, a tym samym również zaangażowanie kapitału. Przedsiębiorstwa handlowe przy współpracy ze spedytorami, którzy są operatorami logistycznymi planują wzmocnić integrację z klientem przy zastosowaniu Efektywnej Obsługi Klienta. Operatorzy logistyczni jakimi są Raben czy Schenker BTL rozszerzają zakres swoich usług na administracyjne czynności logistyczne, będąc jednocześnie integratorami systemowymi, muszą działać w skali międzynarodowe. Stąd wejście Spedpolu do grupy kapitałowej Schenkera oraz Servisco do Deutsche Post. Integratorzy systemowi z własnej inicjatywy i przy swobodzie w konfiguracji łańcucha dostaw tworzą rdzeń powiązań pionowych. Informatyczne wyposażenie przedsiębiorstw pozwala wykorzystać technologie internetowe. Dla operatorów logistycznych przewiduje się szybki rozwój w e-zaopatrzeniu i e-sprzedaży, gdzie spedytor łączy istotne segmenty e-biznesu i stanowi tym samym platformę integracyjną e-biznesów typu biznes w relacji z klientem i biznes w relacji z biznesem. Podsumowanie Analizując sytuację w branży spedytorów zauważa się tendencję spadkową dynamiki sprzedaży w 1999 r. w stosunku do 1998r. o 14,4% i wzrost w 2000r. o 3,6%. Potwierdza to tezę o nasileniu się konkurencji w ciągu ostatnich dwóch lat, w szczególności widocznej spadkiem cen umownych u spedytorów. Dzięki tej sytuacji firmy Pomorza Środkowego zyskują na jakości obsługi przez lokalne centra logistyczne przy krótkim czasie realizacji zlecenia i po cenie wynegocjowanej ze spedytorem. Firmy te dzięki obniżaniu kapitału w zapasy, coraz częściej stają się widoczne na rynku polskim i europejskim. Spedytor może zwiększyć udział w rynku w większości kosztem innych (brak nowych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych na rynku polskim), co oznacza strategię zabierania klientów swoim konkurentom bądź też zaspakajaniem nowych oczekiwań klientów. Rynek jest nadal wrażliwy na ruchy cenowe polegające na oferowaniu pakietu porównywalnego do bezpośredniego konkurenta usług po cenach niższych 20-40%. W zarządzaniu łańcuchem dostaw podstawową i najważniejszą determinantą stał się czas, który jest główną funkcją 8

9 każdego ze składników kosztu logistycznego koszty magazynowania, koszty zamrożonego kapitału, koszty administracyjne i koszty transportu. Każdy z nich ulega zwiększeniu w funkcji czasu. Coraz większe znaczenie uzyskuje sprawność i szybkość dostaw bez zbędnych strat czasu. Wzrost tempa przepływu towarów jest możliwy dzięki zastosowaniu nowych technologii, w tym głównie informatycznych. Pozwalają one lepiej planować produkcję opierając się na rzetelnych informacjach płynących z rynku. W oparciu o bezpośrednią wymianę informacji w łańcuchu dostaw, można monitorować procesy u jego wszystkich uczestników. Operator logistyczny uczestniczący w łańcuchu monitoruje proces kompletacji dostaw u poddostawców, ich procesy produkcyjne, dostawy do głównego producenta w łańcuchu oraz dystrybucje do odbiorców. Literatura [1] Adamczewski P.: CRM jako ogniowo łańcucha logistycznego. Logistyka a Jakość, nr 3/2000 [2] Gołembska: Kompendium wiedzy o logistyce. Wyd. PWN, Warszawa Poznań, 1999 [3] Lider informatyki wśród spedytorów i operatorów logistycznych wywiad z Januszem Górskim, prezesem Spedpolu. Logistyka nr 1/2000 [4] Rutkowski K.: Oferenci zintegrowanych pakietów usług logistycznych. Materiały konferencyjne, TRANS 95 Warszawa, 1995 [5] Saylor J.H.: What Total Quality Management Means to the Logistician. Wyd. Logistics Spectrum, 1990, nr 4 9

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 12 Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Plan wykładu Przewaga konkurencyjna Łańcuch wartości Wartość organizacji Przewaga konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej dr Grzegorz Wróbel Katedra Inżynierii Procesowej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Rozwiązania GEFCO To już wam prezentowaliśmy Stand by - trailers Operacyjny

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNY SYSTEM W CHMURZE DLA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOGISTYKI.

KORPORACYJNY SYSTEM W CHMURZE DLA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOGISTYKI. KORPORACYJNY SYSTEM W CHMURZE DLA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOGISTYKI www.s2b-group.net Treść O Firmie Nam ufają Możliwości rozwiązania O produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy przy zakupie

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością.

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. ISO 9004 ERP Kaizen Six Sigma Profit Lean Plan prezentacji 1. Główne założenia normy ISO 9004. 2. Zakres funkcjonalny systemu

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Autor: Alicja Czekańska Opiekun

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY. Odpowiedź na sytuację rynkową. Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09.

TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY. Odpowiedź na sytuację rynkową. Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09. TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY Odpowiedź na sytuację rynkową Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09.2010 Europejskie badanie rynku Zakres badao: styczeo 2008 czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego

Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego Logistyka na 5 Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego Schenker Sp. z o.o. Andrzej Wierzbicki Konferencja: Polski transport drogowy 1.03.2013 Agenda

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Organizator systemu HYDROPRESS

Organizator systemu HYDROPRESS Organizator systemu HYDROPRESS Organizatorem systemu HYDROPRESS jest firma Hydropress Wojciech Górzny z siedzibą przy ul. Rawskiej 19B w Elblągu, działający od 1997 roku na rynku krajowym i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo