Katalog Innowacji Społecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog Innowacji Społecznych"

Transkrypt

1 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 4x6 21 INSTRUKTAŻOWY PAKIET x8x95-5/4 5x5x x ) 14x3 16x x ^4+356x /25x(12+3) 92-43x /21^5 4x x x5x56/ x ^4+3 Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.:

2 25 Wydawca: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wydział ds. realizacji projektów POKL ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa tel , faks: ^ x x x ^ x12 451x x(12-6x33+4) 3x45/ / x8x x20^ ^2/2x(23-8)^2 46+ x(34^3-12) 3x3-5/ x12^2-451x /4 5x5x x / /15-322x20x x20^2 Konsultacja merytoryczna: Barbara Kucharska Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Wydanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opracowanie graficzne, skład komputerowy i druk: e-bit ul. Kołowa Warszawa Pakiet instruktażowy przygotowany przez: Łukasz Wodowski. Opracowanie logotypów narzędzi modelu KKZ: Tomasz Błacha. Nakład 4130 egzemplarzy

3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 2. Podstawowe informacje 3 3. Dostęp do narzędzia 5 4. Możliwe zastosowanie 6 5. Zakres wyników 9 6. Użytkownicy narzędzia 14 4x x8x95-5/4 5x5x x ) 14x3 16x x8 4 5x5x / /25x(12+3) 92-43x /21^5 4x x ^2-14x3 16x3x45 6 6x5x56/ x ^4+ 1 2x(23-8)^ /25

4 25 WSTĘP MODEL KALKULATORA KOSZTÓW ZANIECHANIA Rysunek 1. Schemat modelu KKZ MODEL KKZ TO ZESTAW INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZUMIANYCH JAKO NARZĘDZIA SŁUŻĄCE REALIZACJI DZIAŁAŃ W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ, które można sklasyfikować ze względu na rodzaj użytych zasobów i wykorzystanie wiedzy jako: instrumenty prawne, ekonomiczne, informacyjne, kadrowe, kształtowania przestrzeni (instytucjonalne) ^ x x x ^ x12 451x x(12-6x33+4) 3x45/ / x8x x20^ ^2/2x(23-8)^2 46+ x(34^3-12) 3x3-5/ x12^2-451x /4 5x5x x / /15-322x20x x20^2 Model KKZ składa się z sześciu niezależnych od siebie narzędzi, dla funkcjonowania modułu nieodzowne jest wykorzystanie wszystkich narzędzi łącznie w prowadzeniu aktywnej polityki społecznej. Jeśli chcemy rozmawiać najpierw o kosztach, to możemy rozpocząć pracę od wykonania kalkulacji w Kalkulatorze Społecznym. Gdy mamy zaplanować rozwiązania problemów społecznych występujących na danym terenie, to zaglądamy do Katalogu Innowacji Społecznych. Jeśli szukamy osób, które pragną przemian w społeczności lokalnej, to możemy skontaktować się z Liderami Innowacji Społecznych. Dla osób, które chcą wiedzieć więcej o polityce społecznej i sposobach jej prowadzenia, przeznaczony jest Dyfuzor Innowacji Społecznych, gdzie znajdziemy zbiór bieżących publikacji, raportów, badań i innych opracowań. Planowanie działań pomocowych wymaga myślenia i planowania strategicznego, jeśli chcemy zaplanować i wprowadzić planową zmianę, to wykorzystajmy Generator Strategii, dzięki któremu nie tylko opracujemy dokument powiatowej/gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ale również przeprowadzimy aktualizację, monitoring i ewaluację oraz opracujemy budżet zadaniowy dla projektów wykonawczych. Zachęcamy do lektury pakietu instruktażowego, który jest zbiorem informacji o narzędziach Modelu KKZ. Źródło: Strategia wdrażania projektu innowacyjnego Kalkulator Kosztów Zaniechania, Sempruch G., MCPS,

5 PODSTAWOWE INFORMACJE jest zbiorem informacji na temat zrealizowanych projektów aktywizująco-wspierających. Dane o zrealizowanych projektach dotyczą między innymi: opisu grup docelowych i ich potrzeb, celów projektów, form wsparcia, szczegółowych informacji na temat kosztów, czasu i miejsca realizacji działań, produktów i rezultatów, innowacyjności. Zasoby katalogu są rozwijane przez użytkowników narzędzia. Poza standardową możliwością wyszukiwania informacji o projektach według określonych kryteriów katalog zawiera dodatkową funkcję ocenę społeczną. W katalogu jest możliwe przygotowanie zestawień statystycznych ułatwiających analizę zgromadzonych w nim danych. Katalog jest doskonałym miejscem promowania własnych innowacyjnych projektów w obszarze polityki społecznej. Ułatwia upowszechnienie sprawdzonych form pomagania wśród lokalnych decydentów, realizatorów polityki społecznej i odbiorców usług2. W katalogu możemy wyróżnić dwa elementy składowe: Bazę danych projektów społecznych, opartych na usługach opisanych według standardowego profilu opisu projektów. 4x x8x95-5/4 5x5x x ) 14x3 16x x8 4 5x5x / /25x(12+3) 92-43x /21^5 4x x ^2-14x3 16x3x45 6 6x5x56/ x ^4+ 3 2x(23-8)^ /25 Rysunek 2. Baza projektów Kucharska B., Sempruch G., Nowe podejście do polityki społecznej, Innowacje bez granic, KIW,

6 25 Formularzy służących do wprowadzania danych na temat nowych projektów oraz ich aktualizowania, a także przeglądania i współtworzenia bazy projektów. Rysunek 3. Formularz wprowadzania projektów Katalog stworzony został w celu wyjścia naprzeciw potrzebie stworzenia narzędzia, które gromadziłoby wiedzę dotyczącą efektywnych działań społecznych opartych na programach pomocowych finansowanych z różnych źródeł. przyczynia się do rozwiązania problemów związanych z wdrażaniem realizowanych już projektów, na nowym gruncie i pozyskiwaniu wiedzy o realizowanych wcześniej projektach. Baza danych w Katalogu prezentuje szerszy zakres wiedzy w przystępnej formie. Ponadto w tradycyjnych bazach danych często informacje o projekcie nie są kompletne i stają się nieużyteczne jako wzór rozwiązań możliwych do naśladowania. W odpowiedzi na ten problem w Katalogu zastosowano formularz opisowy zawierający odpowiedzi na pytania dotyczące wielu płaszczyzn realizacji projektu, takich jak: problem społeczny, finansowanie i nakłady, podstawy prawne, replikacja rozwiązań i aktualne dane kontaktowe ^ x x x ^ x12 451x x(12-6x33+4) 3x45/ / x8x x20^ ^2/2x(23-8)^2 46+ x(34^3-12) 3x3-5/ x12^2-451x /4 5x5x x / /15-322x20x x20^2 Formularz opisu projektów składa się z 15 zakładek opisujących dane dotyczące: Informacji o realizatorze, Partnerstwie, Okresu realizacji projektu, Problemu społecznego, Odbiorcy działań, Potrzeb odbiorcy, Problemu, na jaki odpowiada projekt, Innowacyjności, Wskaźników projektu, Kosztów projektu, Rekomendacji uwag realizatora dla przyszłych odbiorców, Opinii realizatora projektu, Danych kontaktowych realizatora. Rysunek 4. Zakładki formularza opisu projektów

7 DOSTĘP DO NARZĘDZIA Do Katalogu dotrzeć można na kilka sposobów: Poprzez wyszukiwarkę internetową i wpisanie frazy Rysunek 5. Wyszukiwarka internetowa Poprzez wpisanie bezpośredniego adresu strony internetowej 4x x8x95-5/4 5x5x x ) 14x3 16x x8 4 5x5x / /25x(12+3) 92-43x /21^5 4x x ^2-14x3 16x3x45 6 6x5x56/ x ^4+ 5 2x(23-8)^ /25 Rysunek 6. Bezpośredni adres modelkkz.mcps-efs.pl Poprzez stronę i przejście do zakładki produktów, wybranie zakładki narzędzia Katalogu, po otworzeniu się strony wybraniu linku przenoszącego do narzędzia informatycznego, lub pobranie formularza opisu projektów i wysłanie go na adres Rysunek 7. Strona

8 25 MOŻLIWE ZASTOSOWANIE Znalazłeś ogłoszenie konkursowe na stronie Funduszu, po zapoznaniu się z nim dowiadujesz się, iż finansowane będą projekty innowacyjne. Mimo iż zaciekawiła Cię perspektywa wzięcia udziału w konkursie, nie masz pomysłu na innowacyjny projekt? Znużyło Cię przeszukiwanie krok po kroku zasobów Internetu? Teraz to już nie problem!!! to jest to, czego Ci potrzeba!! pełni funkcję bazy wiedzy na temat innowacyjnych projektów społecznych opartych na działaniach społecznych, jest to główna funkcja, jaką wykorzystywać będą użytkownicy narzędzia. Wiedza gromadzona w bazie zostaje udostępniana innym użytkownikom, w związku z czym pozawala na powielanie wielu interesujących rozwiązań w innych społecznościach lokalnych. Aktualnie baza zawiera około kilkudziesięciu projektów innowacyjnych, które na pewno pozwolą Ci rozwinąć twórcze myślenie w trakcie realizacji własnego projektu, poprzez udostępnianie gotowych działań przetestowanych w innych projektach. Dodatkową pomocą podczas przeszukiwania bazy jest to, iż udostępniane projekty oceniane są przez innych użytkowników, co pozwala na dotarcie do najbardziej efektywnych projektów według oceny społecznej ^ x x x ^ x12 451x x(12-6x33+4) 3x45/ / x8x x20^ ^2/2x(23-8)^2 46+ x(34^3-12) 3x3-5/ x12^2-451x /4 5x5x x / /15-322x20x x20^2 Rysunek 8. Ocena społeczna

9 Każdy z projektów może zostać oceniony według następujących kryteriów: Dostępności danych, Innowacyjności, Jakości zaproponowanych rozwiązań, Efektywności, Łatwości wdrożenia. Ponadto baza Katalogu poprzez dodatkową funkcję umożliwia analizę jej zasobów poprzez panel statystyk, który zapewnia diagnozę występowania problemów społecznych, informuje o przyjmowanych stawkach i o nakładach na działania pomocowe w lokalnych społecznościach, co w znacznym stopniu pozwoli Ci dostosować budżet planowany do potrzeb w danym regionie. 4x x8x95-5/4 5x5x x ) 14x3 16x x8 4 5x5x / /25x(12+3) 92-43x /21^5 4x x ^2-14x3 16x3x45 6 6x5x56/ x ^4+ 7 2x(23-8)^ /25 Rysunek 9. Statystyki bazy Katalogu

10 25 Korzyści dla potencjalnych użytkowników Poprawa standardu realizacji projektów poprzez wykorzystanie dostępnych doświadczeń (unikanie powielania tych samych, nieefektywnych działań); Wykorzystywanie podobnych rozwiązań przez samorządy w celu prowadzenia nowego modelu polityki społecznej w społeczności lokalnej; Możliwość dotarcia przez osoby wspierane do projektów gwarantujących trwalsze efekty, a nie tylko zaspokajających chwilowe potrzeby; Ocena społeczna projektów, dająca możliwość porównania efektywności projektów znajdujących się w bazie oraz porównania ich z projektami realizowanymi w otoczeniu tych użytkowników; Mapa prezentująca częstość występowania problemów społecznych, w poszczególnych regionach województwa mazowieckiego, pozwalająca na analizowanie potrzeb osób wspieranych; Katalog pozwala na zapoznanie się z kosztami działań w projektach oraz ich efektywnością, a także w połączeniu z innymi narzędziami Modelu KKZ wspiera proces liczenia kosztów zaniechania i wybór skutecznych działań pomocowych ^ x x x ^ x12 451x x(12-6x33+4) 3x45/ / x8x x20^ ^2/2x(23-8)^2 46+ x(34^3-12) 3x3-5/ x12^2-451x /4 5x5x x / /15-322x20x x20^2

11 ZAKRES WYNIKÓW 1. Panel wyszukiwania bazy projektów opublikowanych w Katalogu, z dostępnym narzędziem wyszukiwania, pozwalającym na bezpośrednie dotarcie do odpowiadających potrzebom użytkownika projektów. Rysunek 10. Przycisk panelu wyszukiwania 4x x8x95-5/4 5x5x x ) 14x3 16x x8 4 5x5x / /25x(12+3) 92-43x /21^5 4x x ^2-14x3 16x3x45 6 6x5x56/ x ^4+ 9 2x(23-8)^ /25 Naciskając przycisk panelu przeszukiwania, użytkownik przenoszony jest do bazy projektów opatrzonej wyszukiwarką. Określając np. czy projekt jest innowacyjny, użytkownikowi ukażą się projekty innowacyjne znajdujące się w bazie Katalogu. Rysunek 11. Wyszukiwanie projektów innowacyjnych W celu dookreślenia listy projektów użytkownik może zaznaczyć kolejne parametry, które zwężą liczbę wyników do tych, które odpowiadają jego oczekiwaniom.

12 Rysunek 12. Wyszukiwarka projektów Po naciśnięciu przycisku SZUKAJ projekty odpowiadające twoim potrzebom znajdują się poniżej wyszukiwarki, w postaci listy ^ x x x ^ x12 451x x(12-6x33+4) 3x45/ / x8x x20^ ^2/2x(23-8)^2 46+ x(34^3-12) 3x3-5/ x12^2-451x /4 5x5x x / /15-322x20x x20^2 Rysunek 13. Przykładowa lista projektów

13 2. Panel statystyk panel umożliwiający tworzenie zestawień statystycznych danych zawartych w Katalogu. Panel umożliwia użytkownikom zapoznanie się z danymi dotyczącymi rankingu projektów według średniej oceny społecznej, średnich stawek przyjmowanych w odniesieniu do poszczególnych działań, częstości występowania projektów skierowanych do danego problemu społecznego, kosztów na jednego uczestnika projektu w odniesieniu do problemu społecznego. 4x x8x95-5/4 5x5x x ) 14x3 16x x8 4 5x5x / /25x(12+3) 92-43x /21^5 4x x ^2-14x3 16x3x45 6 6x5x56/ x ^ x(23-8)^ /25 Rysunek 14. Przykładowe statystyki

14 25 Każdą ze statystyk użytkownik może wydrukować, naciskając przycisk DRUKUJ zamieszczony na dole każdej ze statystyk. Rysunek 15. Drukowanie statystyk 3. Panel dodawania projektów, w odróżnieniu od ww. panelów dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników. Panel ten pozwala na promowanie własnych projektów poprzez wprowadzanie ich do bazy Katalogu za pomocą internetowego formularza opisu projektów ^ x x x ^ x12 451x x(12-6x33+4) 3x45/ / x8x x20^ ^2/2x(23-8)^2 46+ x(34^3-12) 3x3-5/ x12^2-451x /4 5x5x x / /15-322x20x x20^2 Rysunek 16. Panel dodawania projektów Natomiast użytkownicy niezalogowani również posiadają możliwość promowania własnych projektów poprzez formularz opisu projektów w formacie Excel, który jest dostępny do pobrania pod adresem a następnie po wypełnieniu zostaje wysłany na adres obsługiwany przez administratora, który akceptuje i publikuje przesłany projekt.

15 Rysunek 17. Projekty opisane przez formularz opisu zawierają informacje o: 1. Kosztach projektu, 2. Działaniach podejmowanych w projekcie, 3. Zaleceniach dla przyszłych realizatorów, 4. Ocenie społecznej projektu, 5. Celach, rezultatach, potrzebach osób wspieranych w projekcie, 6. Danych kontaktowych do realizatorów projektu. 4x x8x95-5/4 5x5x x ) 14x3 16x x8 4 5x5x / /25x(12+3) 92-43x /21^5 4x x ^2-14x3 16x3x45 6 6x5x56/ x ^ x(23-8)^ /25 Rysunek 18. Formularz opisu projektów

16 UŻYTKOWNICY NARZĘDZIA Użytkownikami logowanymi Katalogu Innowacji Społecznych są osoby posiadające konto w systemie, założone przez administratora. JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM ZALOGOWANYM KATALOGU INNOWACJI SPOŁECZNYCH? Użytkowników Katalogu Innowacji Społecznych dzielimy na użytkowników zalogowanych i niezalogowanych. Główna różnica pomiędzy jednym a drugim użytkownikiem to ograniczona funkcjonalność modułów Katalogu dla niezalogowanej osoby, która pozwala na przeglądanie zasobów dyfuzora i statystyk. Natomiast użytkownik zalogowany posiada również możliwość bezpośredniego dodawania nowych danych do bazy katalogu oraz używania modułu komunikacji ^ x x x ^ x12 451x x(12-6x33+4) 3x45/ / x8x x20^ ^2/2x(23-8)^2 46+ x(34^3-12) 3x3-5/ x12^2-451x /4 5x5x x / /15-322x20x x20^2 Rysunek 19. Logowanie w Katalogu

17 Rysunek 20. Dodawanie nowego użytkownika Do użytkowników zaliczamy: Przedstawicieli administracji samorządowej, którzy zyskują bezpośredni dostęp do wiedzy o podejmowanych w ich regionie i innych działaniach aktywizująco-wspierających, możliwości porównania i ocenienia, a także czerpania wiedzy o nowych rozwiązaniach, które odniosły znaczące skutki w innych regionach. Czerpanie informacji o najefektywniejszych działaniach w celu wykorzystywania ich w przygotowaniu i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. 4x x8x95-5/4 5x5x x ) 14x3 16x x8 4 5x5x / /25x(12+3) 92-43x /21^5 4x x ^2-14x3 16x3x45 6 6x5x56/ x ^ x(23-8)^ /25 Przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którzy dowiadują się o nowych metodach podejmowanych w zakresie różnych problemów społecznych, ponadto dowiadują się, które z podejmowanych działań dają najwyższe efekty i są dobrym wzorem do naśladowania. W ułatwiony sposób docierają do informacji, jakie działania należy adresować do osób wspieranych, by osiągnąć najwyższe efekty. Przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, które mają możliwość zaprezentowania i podzielenia się wypracowanymi przez ich działalność efektami, wskazania nowych metod prowadzenia działań aktywizująco-wspierających, ale również możliwość czerpania wiedzy o innych realizowanych projektach, które gwarantują przy pewnych poniesionych kosztach osiągnięcie wymiernych efektów, Przedstawicieli innych organizacji zajmujących się realizacją programów społecznych, które podobnie jak ww. mogą czerpać wiedzę z doświadczeń innych organizacji z realizacji ich interesujących działań. Osoby wspierane w ramach projektów, aktywizowane do samodzielności, poszukujące działań, które dadzą im gwarancję pomocy w postaci aktywizacyjno-wspierającej, niezaspokajającej chwilowych potrzeb, ale dającej długofalowe efekty. Użytkownicy ci mogą również ocenić projekt, w którym brali udział.

18 25 CO, JEŚLI NIE SPEŁNIASZ WYMOGÓW, BY UZYSKAĆ LOGIN? Osoby nieposiadające konta użytkownika mogą przeglądać zasoby bazy oraz dodawać nowe materiały w Katalogu Innowacji Społecznych. Proces dodawania nie odbywa się bezpośrednio za pomocą strony internetowej, ale poprzez pobranie formularza opisu projektów, wypełnienie i odesłanie na adres do weryfikacji przez Administratora narzędzia informatycznego i może być dodany do bazy danych ^ x x x ^ x12 451x x(12-6x33+4) 3x45/ / x8x x20^ ^2/2x(23-8)^2 46+ x(34^3-12) 3x3-5/ x12^2-451x /4 5x5x x / /15-322x20x x20^2 Rysunek 21. Formularz dodawania projektów TRWAŁOŚĆ PROJEKTU Po zakończeniu realizacji projektu narzędzie Katalogu Innowacji Społecznych rozbudowywane będzie poprzez Użytkowników, którzy będą wprowadzać nowe projekty do bazy. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach promocji narzędzi zaprasza samorządy oraz organizacje do wypełniania zasobów Katalogu. Przewidujemy, że Katalog będzie systematycznie zasilany kilkuset projektami społecznymi, co wpłynie na jakość i skuteczność działań realizowanych w społecznościach lokalnych. Obecna forma katalogu odnosząca się do woj. mazowieckiego może w przyszłości po jej udoskonaleniu być wykorzystywana w całym kraju. będzie aktualizowany w zakresie potrzeb wynikających z praktyki jego stosowania oraz rekomendacji ekspertów. Narzędzie to jest przydatne w rozwoju innowacji w polityce społecznej, jednego z priorytetowych kierunków działania Unii Europejskiej na najbliższe lata.

19 MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ LIDER Samorządowa jednostka organizacyjna powołana w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. MCPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (z późn. zm.). SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE PARTNER Założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Instytut Gospodarstwa Społecznego (IGS), który koordynuje działania SGH w projekcie Kalkulator Kosztów Zaniechania, utworzono w 1920 roku dla celów rozpoznania ówczesnych problemów społecznych oraz rozwoju teorii i praktyki polityki społecznej. Współcześnie przedmiotem zainteresowań badawczych Instytutu jest realizacja zadań systemu polityki społecznej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz warunki funkcjonowania podmiotów polityki społecznej. W projekcie ISG odpowiada za opracowanie założeń dotyczących metodologii kosztów zaniechania działań w polityce społecznej. 4x x8x95-5/4 5x5x x ) 14x3 16x x8 4 5x5x / /25x(12+3) 92-43x /21^5 4x x ^2-14x3 16x3x45 6 6x5x56/ x ^4+ 2x(23-8)^ /25 STOWARZYSZENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PARTNER Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości zostało założone w 1994 roku i obecnie posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianego wspierania lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Na co dzień współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego regionu radomskiego, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami lokalnego rynku pracy, podmiotami ekonomii społecznej, służbami więziennymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działania z zakresu polityki społecznej.

20 ^ x12 6x x x x(12-6x x 5-32x20^ ^2/2x(23-8)^ x(34^3-12) 3x3-5/ x12^2-451x -5/4 5x5x x /56

Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych.

Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych. Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych. Dokument skierowany jest do Użytkowników Katalogu,

Bardziej szczegółowo

+5-6x7/8+9. Informator

+5-6x7/8+9. Informator x3/4+5-6x7 6x7/8+9 0+1-2x3/4+5-6x7/8+9 0 3/4+5-6x7/8+9+ +5-6x7/8+9 Projekt innowacyjny, systemowy, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Model Kalkulator Kosztów Zaniechania Kalkulator Społeczny

Model Kalkulator Kosztów Zaniechania Kalkulator Społeczny Dr hab. Ryszard Szarfenberg Model Kalkulator Kosztów Zaniechania Kalkulator Społeczny Autor: Dr hab. Ryszard Szarfenberg Wydawca: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wydział ds. realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r.

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 22 lipca 2015 r. 2 Spis treści Wstęp... 5 1. Określenie sytuacji wyjściowej... 5 1.1. Diagnoza... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic

Partnerstwo bez granic Partnerstwo bez granic 1 Autorzy: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja: Hanna Kądziela, Beata Rybicka-Dominiak, Katarzyna Tyczko Zespół redakcyjny: Ewa Wosik, Tomasz Mrożek Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do narzędzia Kalkulator Społeczny

Instrukcja do narzędzia Kalkulator Społeczny Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczn

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Kalkulator Kosztów Zaniechania

Kalkulator Kosztów Zaniechania Publikac ja Agnie sz ki Ś c i ga j wi e lo letn i e go p ra kt y ka i e ks p e r t k i w za k re s ie a kt y w n e j inte g ra c ji, rozwoju lokalne go i e ko no m i i sp oł e c z n e j p rzy b liża c

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL. Warszawa 2011 (wersja zaktualizowana)

PORADNIK. dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL. Warszawa 2011 (wersja zaktualizowana) Program Operacyjny Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagajàca Centrum Projektów Europejskich Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Publikacja wspó

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 1

SPIS TREŚCI: Strona 1 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 2 2. Nazwa produktu finalnego i elementy składające się na produkt finalny 3 3. Problem, na który odpowiada innowacja 12 4. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii

Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii Wydawca: Fundacja ProRegio ul. 23 Lutego 7 61-741 Poznań tel.: 61 855 05 28 e-mail: biuro@proregio.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE Opracowanie: EWA BOGACZ-WOJTANOWSKA Współpraca: ANNA OLECH, MAŁGORZATA KOZIAREK Decydujmy razem to partnerski projekt systemowy, którego głównym celem jest rozwijanie silnych

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich Warszawa 2010 Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PROGRAM AKTYWNOŚCI SAMORZĄDOWEJ PAS INNOWACYJNE NARZĘDZIE USPOŁECZNIONEGO PROCESU MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Badania w pomocy społecznej

Badania w pomocy społecznej Badania w pomocy społecznej Zastosowanie, metody i narzędzia Agnieszka Skowrońska Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badania w pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Czym są rekomendacje i jaka jest ich rola.

I. WSTĘP. Czym są rekomendacje i jaka jest ich rola. Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem instrumentów finansowych. I. WSTĘP. Czym są rekomendacje i

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo