Konfraternia Turystyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfraternia Turystyczna"

Transkrypt

1 ISSN Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 2 (344) Wydanie okazjonalne 27 lutego 2012 roku Miejsce na logo sponsora Aktualne wiadomości na stronie Konfraterni Turystycznej na Facebooku INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Rozwój regionalny i turystyka na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zespół zadaniowy ds. przygotowania wniosków o uruchomienie kierunku studiów i przyznania uprawnień do nadawania stopnia doktora. Zadania zespołu: 1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia na Wydziale Turystyki i Rekreacji kierunku studiów Rozwój regionalny i turystyka. 2. Opracowanie wniosku o przyznanie Wydziałowi Turystyki i Rekreacji uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie wybranych dyscyplin naukowych. Skład zespołu znajdziesz tutaj: Źródło: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, data dostępu Ósma edycja Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2011 W sobotę 3 marca 2012 roku o godz podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda 2012, cyklicznie organizowanych w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14, nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników ósmej edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu. Minister Sportu i Turystyki po raz drugi objął Konkurs Honorowym Patronatem i ufundował nagrodę Grand Prix (200 egz. kamizelek asekuracyjnych do uprawiania turystyki wodnej), którą w VIII edycji otrzyma Port PTTK w Wilkasach wzorcowa Eko-Marina na Mazurach. Nagrodę Grand Prix w Konkursie o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2011 wręczy w imieniu Ministra Sportu i Turystyki, p. Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w MSiT. Ponadto edycja Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2011 uzyskała Honorowe Patronaty Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Pozostali laureaci Nagrodą specjalną jury postanowiło uhonorować: 1. Magazyn Żagle, za ponad pół wieku promowania żeglarstwa polskiego. 2. Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski za akcję promocyjną Mazury Cud Natury. 1 1

2 Za kreowanie nowoczesnych ofert turystyki wodnej wyróżniono: 1. Urząd Miasta w Sopocie, za nowoczesną Marinę Sopot, 2. Urząd Gminy w Drawsku, za nową przystań na szlaku Noteci, 3. Urząd Gminy Stepnica, za przystań żeglarską przy Kanale Młyńskim, 4. Mazurski Klub Żeglarski za Eko-Marinę w Mikołajkach, 5. Urząd Miasta w Krakowie, za szlak żeglugi śródlądowej na krakowskiej Wiśle, 6. Urząd Powiatowy w Lublinie za projekt Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu, 7. Urząd Miasta i i Gminy Bardo, za spływy Przełomem Bardzkim. Za inicjatywy społeczne wspierające idee Przyjaznych Brzegów nagrodzono: 1. Liga Morska i Rzeczna, Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie za trójprzymierze dla Odry, 2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie za mazurski system ostrzegawczy dla żeglarzy, 3. Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu, za aktywność w upowszechnianiu turystyki kajakowej, Za żeglarskie wychowanie najmłodszych pokoleń nagrodzono: 1. Ośrodek Szkoleniowo-Żeglarski Horn w Krakowie, 2. Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie. Nagrodę za edukację ekologiczną na rzecz czystości wód otrzymał Kajakowy Patrol św. Franciszka. Nagrody indywidualne otrzymali: 1. Wojtek Skóra, za koordynację Roku Pamięci Generała Mariusza Zaruskiego i rejs Dnieprem na symboliczny grób Generała w Chersoniu, 2. Stanisław Wroński, za przywracanie nadrzecznej tożsamości Bydgoszczy, 3. Jan Pyś, za działania na rzecz żeglugi i turystyki wodnej na Odrze. W ramach ósmej edycji Konkursu powołano Komitet Honorowy, w skład którego wchodzą: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Katarzyna Sobierajska Przewodnicząca Komitetu Honorowego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, - Anna Wypych-Namiotko, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W ósmej edycji Konkursu jury oceniało rekordową liczbę 48 zgłoszeń spełniających warunki regulaminu. Premiowane są inwestycje służące turystyce wodnej, takie jak: budowa i modernizacja marin żeglarskich i stanic wodnych, programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne, działania poszczególnych osób, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji. Kandydatów mogą zgłaszać wszelkie instytucje, organizacje i osoby prywatne, dopuszczalne jest także zgłaszanie własnej kandydatury. Kandydować mogą także podmioty już we wcześniejszych edycjach rekomendowane i nagradzane, w tym ostatnim przypadku za inne osiągnięcia niż poprzednio. Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualni wodniacy. W zgłoszeniu wskazać należy zrealizowane w ciągu ostatniego roku inwestycje i działania promocyjne rekomendowanej miejscowości (przystani, inicjatywy). Zgłaszający i kandydaci przekazują jury szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji, w miarę możliwości z mapami i planami oraz serwisem fotograficznym, informacje o działaniach promocyjnych w krajowych i międzynarodowych mediach, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy współpracujących serwisów internetowych, wykaz organizowanych i goszczonych imprez (regat, rejsów, spływów itd.) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o nagrodę, w tym o przedsięwzięciach planowanych na rok przyszły. Kandydaci uzyskujący co najmniej dwie opinie polecające członków jury lub laureatów wcześniejszych edycji konkursu otrzymują potwierdzenie rekomendacji do Nagrody Przyjaznego Brzegu, a następnie ich osiągnięcia oceniane są przez całe jury. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 31 grudnia i może być przedłużony decyzją przewodniczącego jury. Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród w dniu 3 marca o godz planowana jest tradycyjna debata Co czynić, by polskie brzegi były bardziej przyjazne?. W debacie przewidziany jest udział wcześniejszych laureatów, w tym związków miast i gmin, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, Lokalnych Grup Działania oraz klastrów turystycznych. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: 23 lutego 2012 roku Mirosław Czerny sekretarz jury Konkursu Źródło: Mirosław Czerny, korespondencja nadesłana

3 Internetowy apel o otwarty dostęp do treści naukowych Ponad tysiąc osób podpisało apel do instytucji finansujących naukę o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce (http://otwartymandat.pl). To cenna inicjatywa, ale konieczne jest m.in. przeanalizowanie aspektów prawnych - ocenia rzecznik resortu nauki Bartosz Loba. Wyniki badań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne publicznie bez ograniczeń. Na całym świecie instytucje finansujące badania wprowadzają w ostatnich latach tzw. mandat otwarty - wymóg, aby publikacje prezentujące wyniki tych badań były bezpłatnie dostępne w sieci internet - czytamy w apelu dostępnym na stronie: Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) prof. Marek Niezgódka wyjaśnia, że powszechny mandat otwarty dotyczący publikacji naukowych stał się standardem w wielu krajach. Został przyjęty przez wiele organizacji finansujących badania naukowe i edukację. W Polsce jest to temat odsuwany na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jeżeli zależy nam na tym, by dostępność wyników badań naukowych stała się znacząco szersza podejmijmy propozycję przyjęcia w Polsce mandatu otwartego, obejmującego publikacje naukowe i treści edukacyjne finansowane ze środków publicznych - podkreśla prof. Niezgódka w komentarzu umieszczonym razem z apelem na stronie internetowej. Sygnatariusze listu zwracają się do wszystkich polskich instytucji finansujących naukę, w tym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki, o wprowadzenie wymogu otwartości oraz zapewnienie technicznych, ekonomicznych i prawnych warunków jego realizacji w odniesieniu do publikacji stanowiących polski dorobek naukowy. To cenna inicjatywa, ponieważ może pomóc w poszerzeniu dostępu do publikacji naukowych. Konieczne jest jednak przeanalizowanie aspektów prawnych oraz podjęcie konsultacji z naukowcami różnych dziedzin, m.in. wdrożeniowych - powiedział PAP rzecznik MNiSW Bartosz Loba. Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o to, że zbyt wczesne upublicznianie w sieci wyników badań nad nowymi technologiami niosłoby ze sobą ryzyko przejęcia wynalazku przez kogoś niepowołanego i narażałoby autorów na utratę dochodu. Loba przypomniał, że w poprzedniej kadencji były już prowadzone prace nad projektem odpowiednich przepisów. Na pewno będą kontynuowane, a MNiSW weźmie w nich aktywny udział - zapowiedział. W lutym 2011 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informowała, że rząd pracuje nad ustawą o dostępności materiałów naukowych w sieci. Ustawa miała być częścią tzw. ofensywy legislacyjnej. Dzięki ustawie, wyniki badań zrealizowanych za państwowe pieniądze, miałyby być publikowane w internecie, a małe i średnie przedsiębiorstwa zyskać dostęp do wiedzy i innowacji. Nie powstał jednak na razie projekt ustawy. Obecnie nad tymi przepisami pracuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Prof. Niezgódka tłumaczy, że w obszarze nauki i edukacji kwestia dostępu do treści w internecie jest jednym z podstawowych problemów, które wymagają wprowadzenia nowych rozwiązań. Przedmiotem kontrowersji jest () w skrócie - podejście do problemu, czy wiedza jest jedynie towarem czy dobrem publicznym. Czy autor publikacji naukowych i danych źródłowych, które stanowiły podstawę publikacji jest zawsze posiadaczem całości praw własności intelektualnej, który może decydować o reglamentacji dostępu do takich zbiorów - podkreśla prof. Niezgódka. Apel powstał z inicjatywy ICM, autorów projektu Synat - polskiej otwartej platformy zasobów sieciowych dla naukowców i 20-osobowej grupy inicjatywnej. Jak wyjaśniają przedstawiciele ICM, ponieważ do tej pory nie udawało się przekonać instytucji i decydentów, ten apel jest konstruktywną ścieżką inicjatywy społecznej. Wśród osób inicjujących apel znaleźli się m.in.: prof. Andrzej Czyżewski z Politechniki Gdańskiej, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz, dr Dominik Batorski z ICM, prof. Henryk Rybiński z Politechniki Warszawskiej oraz publicyści Edwin Bendyk i Jacek Żakowski. Apel jest dostępny na stronie: Ewelina Krawczyńska Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostepu

4 Indeksowanie w Google Scholar. Wskazówki dla wydawców i redaktorów czasopism naukowych Poprawna indeksacja czasopism naukowych w Google Scholar powinna być dla wydawców i redaktorów czasopism naukowych sprawą kluczową. Google Scholar jest podstawą nie tylko do obliczania cytowań (podstawowy program to Publish or Perish : ale również obliczania indeksu Hirscha (http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-obliczycindeks-h/) oraz narzędzi bibliometrycznych takich jak np. Scholarometer (http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/scholarometer- %E2%80%93-narzedzie-do-obliczania-i-wizualizacji-dorobku/). W zeszłym roku na łamach Historii i Mediów opublikowałem poradnik przeznaczony dla autorów artykułów naukowych Optymalizacja publikacji naukowych do wyszukiwarki Google Scholar [http://historiaimedia.org/2011/10/12/optymalizacja-publikacji-naukowych-do-wyszukiwarkigoogle-scholar/], gdzie podałem kilka podstawowych sposobów na zoptymalizowanie plików dla wyszukiwarki. Dzisiaj natomiast chciałbym przybliżyć indeksację w Google Scholar na podstawie oficjalnych wytycznych informacje skierowane są do wydawców, redaktorów, ale również autorów i pracowników repozytoriów. [ ] Emanuel Kulczycki Cały artykuł znajdziesz tutaj: Warsztat badacza komunikacji, dokument online: data dostępu Citavi menedżer bibliografii po polsku Po wielu wpisach na blogu widać, że jestem miłośnikiem i zwolennikiem oprogramowania ułatwiającego pracę naukową i przede wszystkim proces pisania publikacji naukowych. Niedawno pisałem o generatorach bibliografii [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-zrobicbibliografie-internetowe-generatory-dla-studentow-iuczniow/], zaznaczając, że są skierowane przede wszystkim do studentów. W zeszłym roku prezentowałem zestawienie menedżerów [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/porownaniemenedzerow-bibliografii/], w którym uwzględniony był m.in. program Citavi. Teraz nadszedł czas na porządne testowanie przede wszystkim dlatego, że od pewnego czasu dostępna jest polska wersja tego menedżera. Ale nie to było dla mnie najważniejszym powodem poświęcenia czasu na rozgryzanie nowego programu: po prostu poszukuję menedżera, który zastąpi mi dotychczas używane narzędzia. Kilka miesięcy temu pisałem o mojej przygodzie z EndNote m podczas pisania książki [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/endnote-x4-a-pisanie-ksiazki-case-study/] i problemach, jakie generował. Od tego czasu miałem do czynienia z Zotero 3.0 Standalone i Mendeleyem jednakże nie spełniły moich oczekiwań (zapewne niedługo poświęcę temu wpis) przede wszystkim dlatego, że dla mnie podstawową funkcją menedżera bibliografii jest wykorzystanie zebranych w nim danych podczas pracy z edytorem tekstu. [ ] Emanuel Kulczycki Cały tekst znajdziesz na blogu Emanuela Kulczyckiego Warsztat badacza komunikacji, dokument online: data dostępu

5 KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE zapowiedzi Woda i turystyka międzynarodowa konferencja, Hradec Králové, marca 2012 roku Voda a cestovní ruch mezinárodní konference cestovního ruch, Hradec Králové, , března 2012 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w imieniu swojego partnera czeskiego Revitalizace KUKS z Kraju Královéhradeckiego, serdecznie zaprasza na konferencję międzynarodową Woda i turystyka, poświęconą turystyce wodnej. W programie konferencji zorganizowana zostanie także wycieczka na zaporę Les Království oraz wodniacki wieczór integracyjny. Patronat nad konferencją objął Minister Rozwoju Regionalnego oraz Hetman Kraju Královéhradeckiego. Konferencja odbędzie się w Hradec Králové 15 i 16 marca 2012 roku, rozpocznie realizację projektu Turystyka wodna, realizowanego przez stowarzyszenie Revitalizace KUKS o.s. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska , poświęconego trzem rzekom Odrze, Łabie i Dunajowi. W konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele Polski, Czech, Słowacji i Niemiec; ze strony polskiej przedstawiciele dwóch województw opolskiego i dolnośląskiego. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna podczas konferencji pragnie zaprezentować potencjał turystyczny Odry, Nysy Kłodzkiej oraz przystani Marina Lasoki jako przykładu wykorzystania środków unijnych dla uatrakcyjnienia walorów Odry. Więcej informacji programowych i organizacyjnych znajdziesz na stronie konferencji: Formularz rejestracyjny znajdziesz tutaj: Źródło: Visitopolskie.pl, data dostępu

6 Jeziora i obszary pojezierne - potencjał turystyczny i rekreacyjny, kierunki rozwoju, zagrożenia, 5. międzynarodowa konferencja naukowa turystyka jeziorowa, Olsztyn, 3-6 lipca 2012 roku Lakes and Lakelands - Recreational And Tourism Potential, Development Directions And Treats 5 th International Lake Tourism Conference, Olsztyn, 3-6 July 2012 Organizator: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Głównym celem Konferencji jest stworzenie platformy dyskusyjnej, podejmującej zagadnienia z zakresu szeroko pojętej turystyki jeziorowej. Konferencja skierowana do naukowców, branży turystycznej oraz lokalnych społeczności. Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 5 th International Lake Tourism Conference oraz do odwiedzenia Pojezierza Mazurskiego, jednego z finalistów światowego konkursu na 7 Nowych Cudów Natury (http://www.new7wonders.com) Kręgi tematyczne aspekty zdrowotne rekreacji i turystyki jeziorowej aktywność turystyczna i rekreacyjna na jeziorach i pojezierzach ochrona i rekultywacja jezior a ich potencjał rekreacyjny turystyka w koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów pojeziernych Przewidywane są prezentacje ustne oraz sesja posterowa. W celu uzyskania szczegółowych informacji o Konferencji prosimy o kontakt: Grażyna Furgała- Selezniow oraz Andrzej Skrzypczak Adres korespondencyjny: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. M. Oczapowskiego 5, Olsztyn, Polska Więcej informacji: w Komunikacie 1 [http://wosir.uwm.edu.pl/uploads/files/rozne-2012/v-miedzynarodowakonferencja-jeziorowa-uwm-olsztyn.pdf lub ANNOUNCEMENT 1 [http://wosir.uwm.edu.pl/uploads/files/rozne-2012/5thinternational-lake-tourism-conference-.pdf] Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, data dostępu th European IFTTA Workshop on Travel and Tourism Law, Rostock, April 17-20, 2012 At these workshop, international experts from several countries will discuss current legal issues of the travel and tourism industry and exchange experiences and knowledge in the field of travel and tourism law. The workshop takes place from April 17-20, 2012 in Rostock, Germany. The main topics are: The proposal for a new Package Travel Directive New developments in EU passengers' rights Enforcement of Travel Law EU national reports on recent developments in Travel and Tourism Law. For the detailed programme, please see: Programme & Venue [http://iftta.info/dru6x/?q=node/24] We welcome all who are working or are interested in the field of Travel and Tourism Law and look forward to colourful and robust discussions. IFTTA - International Forum of Travel and Tourism Advocates For those who still dont know IFTTA. IFTTA is an independent international association of lawyers sharing a common commitment to travel and tourism law. It was founded in Annually, IFTTA helds conferences all over the world and regional workshops to exchange information and knowledge on travel and tourism law. The issues discussed adresse developments regarding the travel 6 6

7 industry and the travellers as well. At present, IFTTA membership comprises lawyers from about 45 countries across the globe. Sections have been formed in Europe, Argentina, Israel, Brazil and soon in North America and for the Asia-Pacific region. For more information about IFTTA, its history, objectives and members, please see the IFTTA website: See you in Rostock, Dr. Uta Stenzel, Attorney at Law, Rostock Prof. Dr. Klaus Tonner Law Professor, Rostock University IFTTA EU Workshop Organizer 2012 Źródło: International Forum of Travel and Tourism Advocates, data dostępu Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego 2. konferencja naukowa. Biała Podlaska, kwietnia 2012 roku Instytut Ekonomii i Zarządzania Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zaprasza na 2. Konferencję Naukową Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego Do pobrania: I Komunikat konferencji: Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji: Wymogi edytorskie przygotowania referatu: Downloads: Call for papers: Registration form: Editorial requirements: Celem Konferencji jest prezentacja nowych tendencji w marketingu terytorialnym, upowszechnienie wyników badań i analiz prowadzonych w róŝnych ośrodkach naukowych oraz skonfrontowanie ich z doświadczeniami praktycznymi podmiotów uczestniczących w działaniach marketingu terytorialnego. Konferencja będzie drugą juŝ okazją do podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń w dziedzinie wykorzystania instrumentów marketingowych w obszarze zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Na pierwszej konferencji zorganizowanej w styczniu 2011 roku poświęconej zagadnieniom marketingu terytorialnego wskazano na potrzebę kontynuowania spotkań umożliwiających prezentację i dyskusję poświęconą tej tematyce. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Kontakt. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papież Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Sidorska 95/97, Biała Podlaska, tel , tel./fax , Źródło: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, data dostępu

8 6. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów Warszawa, maja 2012 roku Organizatorem Konferencji są studenci drugiego roku studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Autorami prac mogą być studenci studiów doktoranckich, ostatniego roku studiów magisterskich, pracownicy naukowi z Polski i zagranicy. Główne obszary tematyczne konferencji: nauki przyrodnicze (a w szczególności: antropologia, biomechanika, fizjologia, biochemia) nauki o zdrowiu (a w szczególności higiena, promocja zdrowia) nauki biomedyczne (a w szczególności fizjoterapia) nauki humanistyczne (a w szczególności pedagogika, psychologia, socjologia). Najlepsze prace z poszczególnych paneli mogą być opublikowane w czasopismach wydawanych przez AWF Warszawa: Turystyka i Rekreacja, Kultura Fizyczna, Wychowanie Fizyczne i Sport, Postępy Rehabilitacji, Polish Journal of Sport and Tourism, Physical Culture and Sport. Studies and Research. Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz na stronie Konferencji: Sekretarze Konferencji: Monika Lipińska (tel ), Mirosław Bembnowicz (tel ), Źródło: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, data dostępu Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarki turystycznej 2012 konferencja naukowa, Szymbark, września 2012 roku Organizator: Katedra Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Cele konferencji analiza korzyści ekonomicznych, marketingowych, infrastrukturalnych, społeczno-kulturowych i innych w trzech zakresach: dla Polski, dla miast-organizatorów, dla regionu, w których one się znajdują oraz analiza negatywnych następstw zaistniałych w polskiej przestrzeni społeczno-ekonomicznej przed 2012 rokiem i w latach następnych. Proponowany zakres tematyczny kompatybilność turystyki i sportu we współczesnym świecie pola współpracy turystyki, kultury i sportu wielka impreza sportowa jako produkt turystyczny doświadczenia w zakresie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz innych megaimprez sportowych i rekreacyjno-kulturalnych kształtowanie nowego wizerunku miast-organizatorów poprzez organizację EURO 2012 spodziewane efekty gospodarcze z organizacji EURO 2012 w makroskali (Polska), mezo- (region), mikro- (miasto-organizator) analiza stopnia przygotowania branży turystycznej Dolnego Śląska, Mazowsza, Pomorza Wschodniego i Wielkopolski do obsługi ruchu wynikającego z masowej imprezy sportowej EURO 2012 jako główny impuls do komunikacyjnego odkorkowania miast-organizatorów w ich regionach oraz Polski w Europie polskie i zagraniczne doświadczenia z zakresu inwestycji sportowych, infrastrukturalnych i innych realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) bezpieczeństwo imprez rekreacyjnych, turystycznych i sportowych w kontekście ubezpieczeń. Miejsce konferencji: Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, ul. Szymbarskich Zakładników 12, Szymbark, tel.: (48) (58) , Komitet organizacyjny: dr Jacek Borzyszkowski przewodniczący, dr Mirosław Marczak Sekretariat konferencji: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Katedra Turystyki i Rekreacji, ul. Żabi Kruk 12, pok. 319, Gdańsk,

9 Szczegóły programowe i organizacyjne na stronie internetowej konferencji: Informacje na temat konferencji do pobrania (Komunikat nr 1): 2_komunikat_nr_1.pdf Źródło: Jacek Borzyszkowski, korespondencja nadesłana Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki 3. Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych, Kraków, września 2012 roku Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na 3. Ogólnopolską Konferencję Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki, Kraków, 27 i 28 września 2012 roku. Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych jest cykliczną konferencją naukową skierowaną do pracowników i doktorantów państwowych szkół wyższych, zajmujących się badaniami naukowymi i kształceniem w zakresie turystyki. Problematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień społecznych, ekonomicznych i przestrzennych związanych z rozwojem turystyki. Tematem głównym tegorocznej konferencji są współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki. Idea spotkań naukowych pracowników i doktorantów instytutów i katedr państwowych szkół wyższych w Polsce została zapoczątkowana przez prof. dr. hab. Grzegorza Gołembskiego, który w 2008 roku wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie zorganizował pierwszą konferencję. Kolejna konferencja odbyła się w 2010 roku w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Zaszczyt organizacji 3. Ogólnopolskiej Konferencji Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych przypadł Zakładowi Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. CELE KONFERENCJI 1. Zapoznanie się z wynikami badań naukowych, a takie możliwości określenia wspólnej problematyki badawczej. 2. Wymiana doświadczeń dotyczących treści programowych i programów nauczania. 3. Integracja kadry naukowej. 4. Wymiana poglądów z przedstawicielami praktyki gospodarczej i samorządów dotyczących dostosowania tematyki badań do potrzeb praktyki. ORGANIZATOR: Zakład Gospodarki Turystycznej l Uzdrowiskowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Gronostajowa 7, tel.: (12) ; ; fax: (12) Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować do sekretarza naukowego konferencji, Szczegółowe informacje programowe i organizacyjne znajdziesz tutaj: Źródło: Robert Palusiński, korespondencja nadesłana

10 Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania 5. Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Turystyka w humanistycznej perspektywie, Poznań, października 2012 roku Organizator: Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu Założenia programowe i cel konferencji. Kategorię jakości życia zawartą w tytule konferencji, rozumianą jaką społeczna wartość wiodąca, związana z potrzebą samorealizacji, zaspokajaniem potrzeb duchowych i emocjonalnych, która obejmuje zarówno sferę obiektywnej pomyślności, jak i subiektywnego dobrego samopoczucia, zamierzamy odnieść do kulturowych przestrzeni podróżowania, w szczególności zaś do obszaru turystycznych podróży kulturowych. Tym samym uznajemy podróże za ważną część składową jakości życia, w których wkraczanie poza codzienność sprzyja wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, odnajdywaniu jedności z przyrodą i dziedzictwem kulturowym człowieka, odbudowaniu i pogłębianiu jego kulturowej tożsamości. Diagnozowanie społeczno-kulturowych form zachowań preferowanych stylów życia i wartości płynących z uprawiania podróżowania, a więc tego, co składa się; na kulturę podróży, proponujemy wesprzeć o obserwacje pochodzące z podróżniczej praktyki, o namysł badawczy nad czynnikami sprzyjającymi podnoszeniu jakości turystycznego życia, jak i czynnikami tę jakość zmieniającymi - czy to w sferze obiektywnej, czy subiektywnych odczuć turysty. Chcemy zbadać, czy i na ile (jak) doświadczenie i aktywne przeżywanie przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa zmienia turystów i ich nastawienie do świata, wzbogaca o nowe wartości (kulturowe, historyczne, etyczne, estetyczne, eskapiczne, wypoczynkowe, zdrowotne itp.), stanowiąc impuls do jakościowej zmiany w sferze podmiotowych przewartościowań, stając się szkołą samopoznania, sztuką życia. W rozpoznawaniu wyzwań i zagrożeń, jakie pojawiają się na drodze osiągania pożądanej jakości życia, wobec których stają dzisiaj podróżnicy, turyści, gospodarze rejonów recepcyjnych, a takie organizatorzy turystyki, chcemy poddać pod interdyscyplinarny osąd (m.in. socjologiczny, kulturoznawczy, psychologiczny, filozoficzny, historyczny) zakres i tempo przemian w sferze realizacji dóbr i wartości turystycznych, tworzonych w obszarze natury i kultury. Celem Konferencji jest twórcze zespolenie teoretycznego namysłu i skonfrontowanej z nim praktyki badawczej, odnoszącej się do podróżniczego świata życia wymienionych wcześniej głównych aktorów turystycznych podróży, w którym analizowane wartości i walory przyczyniają się do podnoszenia jakości ich życia. Zakres tematyczny konferencji. W obszarze naszych zainteresowań badawczych leży świat kultury podróżowania turystów, z ich stylem życia, motywacjami, preferencjami, potencjałem kulturowym, a także świat mieszkańców-gospodarzy, w ich otoczeniu przyrodniczo-ku1turowym. Proponujemy refleksję badawczą, poświęconą jakości życia, umiejscowić w następujących obszarach tematycznych: kulturowe uwarunkowania zmian jakości życia turystów w świecie ponowoczesnym; kultura podróżowania i styl życia w podróży; przemiany tożsamości kulturowej w następstwie interakcji pomiędzy turystami i społecznościami przyjmującymi turystów; autentyczność i inscenizacja w procesie zmiany jakości doświadczenia turystycznego; podróże kulturowe w przełamywaniu barier i stereotypów; jakość życia w procesie realizacji zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowej. W imieniu Komitetu Naukowego dr hab. Marek Kazimierczak profesor nadzwyczajny AWF Konferencja składać się będzie z wystąpień plenarnych oraz obrad i wystąpień w sekcjach tematycznych. Dodatkowo, w drugim dniu konferencji zaprosimy naszych gości na 23 Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON, które w dniach października 2012 roku odbywać się będą w Poznaniu. Podczas Konferencji planowane jest także spotkanie kolegium redakcyjnego, Naukowej Rady Redakcyjnej, Zespołu recenzentów i współredaktorów czasopisma naukowego Turystyka Kulturowa (www.turystykakulturowa.org). Informacje organizacyjne znajdziesz w Komunikacie: Komitet Organizacyjny Konferencji. Sekretarz: dr Karolina Buczkowska ( tel ); dr Izabela Wyszkowska, dr Joanna Poczta, st. wykł. 101

11 Danuta Żywiecka, dr Piotr Geise, mgr Ewa Malchrowicz; sekretariat Zakładu Kulturowych Podstaw Turystyki AWF: Jolanta Żeligowska (tel ). Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wraz z podaniem tytułu wystąpienia (na załączonym formularzu) prosimy przesłać do 10 marca 2012 roku: pocztą elektroniczną na adres: lub na adres pocztowy: Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki AWF, ul. Rybaki 19, Poznań, z dopiskiem: Konferencja Instrukcja wydawnicza: Karta zgłoszeniowa: Wszelkie informacje na temat Konferencji będą zamieszczane na stronach internetowych Zakładu Kulturowych Podstaw Turystyki: Źródło: Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, dokument online: data dostępu KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE relacje 2. Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych Międzyzdroje, lutego 2012 roku W hotelu Slavia w Międzyzdrojach odbyło się 2. Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych PTTK. Na trzydniową imprezę nad morze zjechało kilkudziesięciu przewodników z Polski i zagranicy. Gospodarzem Forum był Klub Przewodników Na Wyspach w Międzyzdrojach, którego prezesem jest Adam Jakubowski, natomiast organizatorem: Oddział Morski PTTK w Świnoujściu, Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK w Świnoujściu, Komisja Przewodnicka PTTK oraz Klub Przewodników PTTK Na Wyspach w Międzyzdrojach. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na problemy przewodnictwa turystycznego w Polsce, usprawnienie i zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami przewodników, formy organizacyjne oraz wzbogacanie i poszerzanie wiedzy przewodnika. Autor zdjęcia: Adam Jakubowski Informacja o przebiegu 2. Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych, dokument online: Wnioski wynikające z dyskusji panelowych na 2. Ogólnopolskim Forum Przewodników Turystycznych, Międzyzdroje lutego 2012 r., dokument online: Stanowisko 2. Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych w Międzyzdrojach (adresowane do Jarosława Gowina, ministra sprawiedliwości), dokument online: Źródło: Adam Jakubowski - prezes Klubu Przewodników PTTK Na Wyspach, korespondencja nadesłana

12 NOWOŚCI WYDAWNICZE Badania własne na rzecz jakości usług turystycznorekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych Badania własne na rzecz jakości usług turystycznorekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych: praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera i Ewy Muchy-Szajek; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Turystyki. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s.: il.; 24 cm. (Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN ; nr 8). Tekst częśc. ang. Bibliogr. przy pracach. ISBN Książka ma charakter monografii naukowej, ale zawarte w niej treści mogą być przydatne dla osób zajmujących się zarówno teorią, jak i praktyką zarządzania turystyką, rekreacją, sportem, hotelarstwem, technologią żywienia itp. Porządkuje ona bowiem wiedzę dotyczącą aktualnych problemów współczesnej turystyki, rekreacji i sportu masowego oraz zagadnienia związane z hotelarstwem i żywieniem w świetle badań własnych przeprowadzonych przez autorów. Spis treści: Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Palladium Architekci - Błądek, Manikowski, dokument online: data dostępu Determinants of tourism development in urban destinations and methods of tourism measurement: the case of Poznań Determinants of tourism development in urban destinations and methods of tourism measurement: the case of Poznań / ed. Grzegorz Gołembski; [transl. by Paweł Bernard]. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011, 141, [1] s.: il.; 24 cm.; ISBN: One of the features of contemporary tourism is a growing role of urban destinations. Increased concentration of tourism in the city supports development of the city's tourism function as it rełies on the level and intensity of tourist traffic. The level of tourism development changes over time and it needs to be measured. This work suggests methods of measuring the extent and rate of tourism development, and proposes ways of assessment whether the city's tourism function develops in the right direction and how it is supported by city authorities. It also looks at the important role of local residents in city tourism. The work is equally theoretical, methodological and practical. It is based on the case study of the city of Poznan, but measurement techniques and the investigation outcomes presented in this publication will likely have general applicability. Spis treści: Zamówienia realizuje Księgarnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dokument online: data dostępu

13 Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną / Małgorzata Halszka Kurleto. Warszawa: CeDeWu, 2011,- 161 s.; ISBN: Publikacja poświecona jest problematyce turystyki zrównoważonej w aspekcie ochrony ginących kultur. W pracy zilustrowano zarys dziejów rdzennych mieszkańców Australii, Nowej Zelandii i Kanady oraz ich obecną sytuację prawną. Na tle problematyki społecznokulturalnej tych ludów przedstawiono negatywne i pozytywne skutki oddziaływania turystyki na te społeczności. (...) Książka może być pasjonującą lekturą dla podróżników - poszukiwaczy niezwykłego, unikatowego dziedzictwa cywilizacyjnego ludzkości, jakimi są niewątpliwie rdzenne społeczności Australii, Nowej Zelandii i Kanady. Może być także bardzo pomocnym podręcznikiem edukacyjnym dla przedsiębiorców - menedżerów turystyki i pracowników sfery zarządzania publicznego, kształtujących zrównoważoną politykę turystyczną jak również studentów i słuchaczy studiów o profilu turystycznym. z recenzji prof. zw. dr hab. Małgorzaty Bednarczyk Małgorzata Halszka Kurleto, dr nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Zarządzania w Turystyce Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, radca prawny, autorka prac z zakresu prawa gospodarczego i organizacji pożytku publicznego, doradca prawny organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych. Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa CeDeWu, dokument online: data dostępu Kronika odrodzenia PTT Kronika odrodzenia PTT / Stefan Maciejewski. Kraków: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie: Buchers Design, s.: il., err.; 23 cm. (Zeszyty Historyczne Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego; vol. 1). Bibliogr. s Indeks. ISBN (PTT) Publikacja do nabycia w Antykwariacie Górskim Turnia, dokument online: data dostępu Kulturowa historia alkoholu Kulturowa historia alkoholu / Iain Gately; przekład: Anna Kunicka. Warszawa: Aletheia, 2011, 596 s.; ISBN: Iain Gately, brytyjski historyk kultury, a także powieściopisarz, w sposób rozległy jak jeszcze nikt dotąd opisał nader ważną rzecz w ludzkiej kulturze: picie napojów alkoholowych. Imponujący zamysł autora - historia raczenia się trunkami od Sumerów po Bridget Jones i singielki - przybrał w tym tomie postać niezwykłej opowieści pełnej swady i humoru. Alkohol pito w zamierzchłych czasach z powodów rytualnych, obyczajowych lub po prostu po to, żeby się upić. Kultura picia (lub jej brak) pozwala różnicować cywilizacje według stopnia dzikości, powagi i umiaru. Historię tego, jak i co pito, Gately ukazuje w ścisłym związku z charakterem odnośnej epoki, jest to więc dla czytelnika także krótka historia dziejów powszechnych. Zapewnia mu kompendium wiedzy, swoisty klucz do zrozumienia poszczególnych epok, ich mentalności, priorytetów i fobii. Niebłahy bowiem dla badacza Egiptu faraonów będzie fakt, że budujący piramidy otrzymywali przydział kilku litrów piwa dziennie, co by oznaczało, że pracowali na wpół pijani. Miłośnikom westernów przyda się informacja, że Indianie byli jedyną kulturą nieznającą alkoholu i stąd może tak destrukcyjny wpływ ognistej wody. Warto też wiedzieć, że do czasów Mahometa niejeden Arab pił jak szewc. Gately wydobył z zakamarków historii pozorne osobliwości, 131

14 które jednak kiedyś były ważne i wywarły większy wpływ na dzieje człowieka, niż zwykliśmy przypuszczać. Zamówienia realizuje m.in. księgarnia internetowa Unus, dokument online: data dostępu Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata Aktualizacja dokumentu z 2008 roku. Przyjęta przez Radę POT w dniu / koncepcja i red. Bartłomiej Walas, zespół: Anna Cichońska, Teresa Buczak, Dorota Zientalska, Mirosław Nalazek, Krzysztof Celuch. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, 2011, 216 s., il., tab., wykr. Dokument online: &format=raw Markowe produkty turystyczne Markowe produkty turystyczne / Adam Edward Szczepanowski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, 212 s.; ISBN: Turystyka jest jednym z najdynamiczniej rozwijających sie sektorów współczesnej gospodarki. Zaostrzająca się konkurencja i rosnące oczekiwania turystów sprawiają, ze coraz ważniejsze stają się efektywne koncepcje kształtowania produktów turystycznych oraz skuteczne zarządzanie w turystyce. W książce autor omawia: istotę i cechy produktu turystycznego, korzyści wynikające ze stosowania marki w turystyce, cykl życia produktu turystycznego, turystyczny łańcuch wartości markowych produktów turystycznych, koszty i korzyści związane z prowadzeniem turystyki zrównoważonej, proces tworzenia i wdrażania markowych produktów turystycznych w Polsce. Autor, Adam Edward Szczepanowski napisał tę książka z myślą o studentach różnych typów szkół na kierunkach związanych z turystyka oraz rozwojem regionalnym i lokalnym. Z pewnością będzie też przydatna pracownikom samorządów, organizacji pozarządowych oraz biur podróży specjalizujących się w turystyce krajowej. Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, dokument online: data dostępu Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym / red. Andrzej Śmieja. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, 274 s.; ISBN Wstęp. Niniejsza publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się we wrześniu 2008 roku w Książu. Katedra Prawa Gospodarczego ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zorganizowała wówczas Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, poświęcony cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej. W obradach uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych wyższych szkół ekonomicznych w Polsce. Wygłoszono wiele ciekawych referatów, które wzbudziły żarliwe dyskusje. Tematyka wystąpień było bardzo szeroka, czego dowodem jest niniejsza książka. Dzisiaj po trzech latach możecie bowiem Państwo zapoznać się z artykułami, stanowiącymi pisemne wersje najciekawszych wystąpień. Znaczny odstęp czasowy między datą konferencji a terminem opublikowania referatów sprawił, że niektóre wystąpienia trzeba było zweryfikować, gdyż nie wytrzymały próby czasu. Należy przy tym podkreślić, że nie zawsze zależało to od Autorów. W większości przypadków wpływ na taką sytuację miała zmienność prawa. To zagadnienie samo w sobie stanowi interesujący aspekt funkcjo- 141

15 nowania społeczeństwa w obrębie państwa prawa. Zaskoczeniem jest bowiem okoliczność, że w okresie zaledwie trzech lat nastąpiła tak daleko idąca zmiana prawa, iż referaty wygłaszane i omawiane we wrześniu 2008 roku dzisiaj są już po części opracowaniami historycznymi, a wiele wystąpień opublikowanych w niniejszym opracowaniu wymagało gruntownej aktualizacji. Za podjęty trud wprowadzania zmian dziękuję Autorom, którzy tego zadania się podjęli. W ten sposób połączono w jednym opracowaniu przeszłość i teraźniejszość, co mam nadzieję będzie stanowić osobne pole do refleksji dla Czytelnika. Życzę Państwu miłej lektury, zwracając uwagę także na jeszcze jeden szczegół zmiany objęły nawet nazwę uczelni, która konferencję zorganizowała. Wówczas była to Akademia Ekonomiczna, a dzisiaj wydawcą tego opracowania jest już Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Redaktor Spis treści i wstęp: Zamówienia realizuje sklep internetowy Profit, dokument online: 203_odpowiedzialnosc_cywilnoprawna_w_obrocie_gospodarczym.html, data dostępu Poradnik kelnera Poradnik kelnera / Beata Jaracz, Halina Szpiłyk. Krosno: Wydawnictwo i Handel Książkami KaBe, s.: il.; 21 cm. Dla osób pracujących w zawodzie kelnera a także dla uczniów szkół zawodowych. Bibliogr. s. 83. ISBN W książce zebrano wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu kelnera. Książka jest adresowana do osób pracujących lub zamierzających pracować w tym zawodzie. Może być też pomocna uczniom odpowiednich szkół zawodowych. Spis treści: &spisTR=1&store_id=2 Zamówienia realizuje internetowa Księgarnia Techniczna, dokument online: tore_id=2, data dostępu Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 roku Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: raport końcowy / Jadwiga Berbeka, Krzysztof Borodako, Katarzyna Klimek, Agata Niemczyk, Renata Seweryn. Kraków: Biuro Kongresów Urzędu Miasta Krakowa [2012], 120 s.; tab., wykr.; 24 cm Dokument dostępny online: 2011r._raport_koncowy/ Zapraszamy do zapoznania się Raportem przemysłu spotkań w Krakowie. Przedstawia on szczegółową analizę rynku spotkań w Krakowie w roku Głównym celem wydawnictwa jest pokazanie pozycji miasta jako atrakcyjnej destynacji dla przemysłu spotkań. Rzetelność przedstawionych danych gwarantuje doświadczenie zdobyte we współpracy z obiektami i instytucjami przy wymianie informacji, za co odpowiedzialna jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz grono ekspertów współtworzących raport od strony merytorycznej pod kierownictwem dr Krzysztofa Borodako. Dzięki coraz silniejszej współpracy między podmiotami, a także coraz większej konkurencji międzyregionalnej, z roku na rok coraz więcej jest zdefiniowanych spotkań. Dzięki temu poszczególne regiony i miasta stają się coraz bardziej konkurencyjne. Zobacz Raport: Zobacz nasze wszystkie statystyki: Źródło: Poland Convention Bureau, dokument online: data dostępu

16 Spis treści I. Determinants of disabled people s tourism Tourism role in the regional economy. Vol. 3 Tourism role in the regional economy. Vol. 3, Social, healthrelated, economic and spatial conditions of disabled people s tourism development / ed. Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski; [auth. Blachura Beata et al.]; University of Business in Wroclaw. Wroclaw: University of Business, s.: il.; 24 cm. Nazwy aut. na s Na okł. odmienna kolejność red. Bibliogr. przy pracach. ISBN Beata Dec, Jan Krupa: Evaluation of the hotel and catering industry in terms of adaptation to the needs of disabled persons in Przemysl Magdalena Duda-Seifert, Jacek Zajączkowski: Accessibility of tourist attractions in Wroclaw city for people with physical disabilities Marta Góralewicz-Drozdowska, Małgorzata Leśniak-Johann: Accessibility of selected tourist attractions in the Kłodzkie Sudetes for physically disabled people Maciej Jackowski, Izabela Czmok, Patrycja Żegleń: Motor activity of the disabled by the example on downhill skiing Maciej Jackowski, Krzysztof Szpara, Magdalena Skała, Beata Dec: The role of the hucul horses stud in the development of tourism in the region with particular emphasis on the participation of disabled persons Krzysztof Kaganek, Zygmunt Kruczek: Methodological and organizational background in the work of tourist guides and tour leaders travelling with disabled tourists Friedrich Kugler, Jörg Möller: The area Rennsteig, a barrier-free model region of integrated tourism Janusz Łach, Jolanta Łukomska, Agnieszka Rozenkiewicz: Development conditions of tourism for the blind and visually impaired in Wroclaw Peter Mayer, Katalin Formadi: Disabled tourism: a competence issue Łukasz Musiaka: Current status of accessibility of chosen castles and palaces of Lodz region to the needs of disabled people Zygmunt Sawicki: Assessment of the adjustment of Bavarian tourist infrastructure to the needs of physically disabled people a case study Magdalena Skała, Maciej Jackowski, Krzysztof Szpara: Elements of a tourist infrastructure for the needs of the disabled with the city of Rzeszow as a backdrop Krzysztof Szpara, Magdalena Skała, Maciej Jackowski: Higher education of disabled person possibilities in University of Information Technology and Management in Rzeszow Sylwia Toczek-Werner: Models of tourisms and tourist experiences of people with motor disability Monika Tomaszewska: Tourism as activation factor of disabled persons in view of incapacitated persons Zbigniew Werner: Selected problems of tourism for people with hearing impairment and for the deaf without speech Krzysztof Widawski: Accessible tourism starts with the accessible information. Madrid case study Alina Zajadacz: Attitudes to social integration of deaf and hearing people during leisure time in Poland II. Current picture and problems of disabled people s tourism Michal Červinka, Lenka Švajdová: Accessibility in tourism and related services Lóránt Dávid, Nikoletta Kiss, Csaba Szűcs: Ability tourism project for disabled people in the town of Tamási, Hungary Katalin Formadi, Peter Mayer: What can people with disabilities do in tourism? Employability of disabled people a case of a hotel and a restaurant Mirosław Furmanek, Katarzyna Urbańska: Motivations and directions of travel for tourists with disabilities in the light of Krakow s research Aleksandra Gromelska: The spa and wellness tourism for people with disabilities in Dolny Śląsk Renata Grzywacz, Joanna Urbaniak: Podkarpacie without barriers concept of media guide an opportunity for the development of tourism for the disabled in the Podkarpacie Province Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski: The current state of research on tourism of disabled persons in Poland Jolanta Śledzińska: Tourism for all. Accessibility of tourist infrastructure in Poland to people with various disabilities 161

17 Maciej Szymczyk: The Museum of Papermaking s experience in creating the offer for the disabled tourists Dobrochna Tomczak: Competence of personnel in tourism for handicapped persons based on studies conducted among employees of travel agencies and hotel facilities Katarzyna Trybuś: Adapting hotels in Wroclaw to the needs of the people with a disfunction of mobility Wojciech Wiesner, Beata Blachura, Wojciech Seidel: Water rescue without limits? The problem of lifeguards with disabilities training Książka dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej: Zuzanna Helis, Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22, Wrocław, tel , fax , Źródło: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, dokument online: data dostępu Theoretical and methodological principles of selected summer forms of active tourism Theoretical and methodological principles of selected summer forms of active tourism / Wojciech Czarny [et al.]; transl. Jadwiga Ryba, Grzegorz Karpiuk, Anna Śmiały. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s., [32] s. tabl.: il. kolor.; 23 cm. Bibliogr. s ISBN Contents Introduction 1. Hiking 1.1. Historical background 1.2. General characteristics of hiking 1.3. Basic skills in hiking tourism 1.4. Exemplary hiking skills improving games 1.5. Planning and organization of hiking Basic safety rules, legal requirements, binding rulet Organization of hiking 1.6. Exemplary hiking trails Exemplary hiking trail Exemplary hiking trip Commercial hiking rallies in Podkarpackie voivodeship 1.7. Forms of hiking 1.8. Theoretical and practical exercises to credit the subject 2. Bicycle tourism 2.1. Historical background 2.2. General characteristics of bicycle tourism Types of bicycles 2.3. Basic skills in bicycle tourism 2.4. Exemplary bicycle riding skills improving games 2.5. Planning and organization of bicycle tourism Basic safety rules, legal requirements, binding rules Organization of bicycle tourism 2.6. Tourist bicycle trails Exemplary bicycle trail Exemplary bicycle trip Commercial bicycle trips in Podkarpackie voivodeship 2.7. Forms of bicycle tourism 2.8. Theoretical and practical exercises to credit the subject 3. Kayak tourism 3.1. Historical background 3.2. General characteristics of kayak tourism 3.3. Basic skills in kayak tourism Preparatory procedures Basic manoeuvres Elements of sailing directions Additional skills 171

18 3.4. Exemplary kayak riding skills improving games 3.5. Planning and organization of kayak tourism Programme of basic training in kayak sport Basic safety rules, legal requirements, binding rules 3.6. Tourist water trails Exemplary kayak trails Organization of kayak trip Commercial kayak trips in Podkarpackie voivodeship 3.7. Forms of kayak tourism 3.8. Theoretical and practical exercises to credit the subject 4. Health aspects of student tourist practices 5. Basic rules and methods of first aid 5.1. Rules and methods of proceeding in case of loss of consciousness 5.2. Pre-medical aid in injuries and upset organism 5.3. Theoretical and practical exercises to credit the subject Conclusion Literature Information about Authors Appendix 1. Authors and students on tourist trails photographs 2. Marking of hiking, bicycle and kayak trails Zamówienia realizuje: księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, dokument online: data dostępu data dostępu Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku: wybrane aspekty. T. 2 Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku: wybrane aspekty. T. 2 / red. nauk. Krzysztof Widawski; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, s.: il.; 24 cm. (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; t. 9). Bibliogr. przy rozdz. ISBN Dostęp online: Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - klastering Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - klastering / red. nauk. Jan Hermaniuk, Jan Krupa; [aut. Jan Krupa et al.]; Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s.: il.; 24 cm. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej. Projekt finansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej. ISBN : bezpł. Dokument online: Spis treści Słowo wstępne Jan Krupa, Tomasz Wołowiec: Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych turystyka zrównoważona Piotr Komornicki: Uzdrowisko XXI WIEKU innowacje w uzdrowiskach na przykładzie Uzdrowiska Iwonicz S.A. 181

19 Małgorzata Janiec, Władysław Szajna: Klastering w Polsce Wschodniej w kontekście krajowym i europejskim. Jan Hermaniuk: Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka Uzdrowiska-Perły Polski Wschodniej - cele, działania, rezultaty. Grzegorz Lasak: Uzdrowiska a rozwój lokalny i regionalny szanse i bariery na przykładzie uzdrowisk świętokrzyskich Janusz Zdebski: Kreowanie i promocja zintegrowanych produktów turystycznych. Jerzy Drupka, Łukasz Wątroba: Zarządzanie zintegrowanym produktem turystycznym wybrane aspekty. Krzysztof Szpara, Patrycja Żegleń: Fundusze europejskie a rozwój turystyki w Polsce Wschodniej. Notki biograficzne Źródło: Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej: Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka, dokument online: data dostępu Wypoczynek dzieci i młodzieży na obozach i koloniach: scenariusze imprez Wypoczynek dzieci i młodzieży na obozach i koloniach: scenariusze imprez / Henryk Nawara i Urszula Nawara; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wyd. 2. zm. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, s.; 25 cm. Bibliogr. s. [ ]. ISBN Opracowanie ma charakter praktyczny i zostało przygotowane z myślą o studentach, realizujących plan działalności kulturalno-oświatowej podczas praktyk kolonijnych, oraz absolwentach szkół pedagogicznych. podejmujących po raz pierwszy pracę w charakterze wychowawców kolonijnych. Prezentowane materiały adresowane są także do instruktorów i trenerów, na których, podobnie jak na wychowawcach, spoczywa obowiązek właściwego organizowania zajęć dzieciom i młodzieży przebywającym na obozach kondycyjne -wypoczynkowych w chwilach wolnych od ćwiczeń i zajęć treningowych. Zamówienia realizuje internetowa księgarnia Sportowo-medyczna, dokument online: data dostępu Zarządzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji Zarządzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji / pod red. Piotra Halemby; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, s.: il. (w tym kolor.); 25 cm. Streszcz. ang., pol. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. ISBN Opracowanie składa się z 14 odrębnych artykułów skupionych wokół wykorzystania nowoczesnych zasad zarządzania, nowych technologii oraz ogromnej roli sprawnego, efektywnego zarządzania w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji. Całość nabiera szczególnego znaczenia w kontekście nowej Ustawy o Sporcie, nowelizacji Ustawy o Usługach Turystycznych oraz zbliżającego się Euro Spis treści Wstęp Sponsoring sportowy w obliczu kryzysu finansowego Badanie trendów na giełdzie w kontekście zysku i ryzyka cen akcji klubu piłkarskiego Zastosowanie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa w przypadku Sportowych Spółek Akcyjnych Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w Polsce Systemy informatyczne w zarządzaniu nowoczesnym klubem sportowym Rola marketingu sportowego w kreowaniu wizerunku sportowca poprzez media Wiedza jako generator efektywności działania organizacji sportowych Tendencje rozwoju turystyki w świecie i w Polsce w latach Teoria motywacji uczenia się ról społecznych na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego Organizacja procesu tworzenia oferty turystycznej na wybranych przykładach 191

20 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przemysłem turystycznym Wybrane zagadnienia ubezpieczeń w sporcie i rekreacji dla osób z niepełnosprawnością Promocja zdrowia poprzez aktywność fizyczną i wykorzystanie bazy rekreacyjno-sportowej w środowisku miejskim i wiejskim województwa świętokrzyskiego Zarządzenie ryzykiem prawnym przez organizatora zajęć rekreacji ruchowej na przykładzie zajęć z hatha jogi Zamówienia realizuje Księgarnia sportowo-medyczna, dokument online: data dostępu EKSPERTYZY I WYNIKI BADAŃ Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku: praca zbiorowa / pod red. Bogdana Włodarczyka; [aut.:] Jacek Kaczmarek, Marek Lawin, Joanna Kowalczyk- Anioł, Ewa Szafrańska, Sławoj Tanaś, Bogdan Włodarczyk; Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2012, 205 s.; il., mapy, tab., wykr.; ISBN Dokument online: data dostępu Prawie 4,5 mln turystów w Łodzi i regionie Piąta edycja badań turystycznych zakończona. Wyniki podsumował prof. Bogdan Włodarczyk na Targach Turystycznych w Łodzi. 24 lutego 2012 roku w trakcie XVIII Międzynarodowych Targów Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca badania ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku. W wydarzeniu wzięli udział: gospodarz spotkania Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego [ROTWŁ] - Sylwester Pawłowski, zespół badawczy Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Ryszard Kaliński, Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Bartłomiej Wojdak, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke oraz liczna reprezentacja branży turystycznej województwa łódzkiego, przedstawiciele samorządów, gestorzy atrakcji, ankieterzy, pracownicy certyfikowanych punktów IT oraz wiele innych. Finansowane ze środków budżetu Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Łodzi szczegółowe badania ruchu turystycznego w Łodzi i regionie potwierdziły prognozy z roku ubiegłego. Wykazano wzrost wielkości ruchu turystycznego oraz wydatków ponoszonych przez turystów. Celem badań było określenie struktury, dynamiki i efektów finansowych ruchu turystycznego w 2011 roku oraz wskazanie tendencji w roku przyszłym. Opracowane metody badawcze dały możliwość oszacowania skali ruchu turystycznego. Uzyskane wyniki pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie turystyką na szczeblu wojewódzkim jak i lokalnym. Szczególną wartością dokonanych analiz jest ich ciągłość i porównywalność. W 2011 roku ruch turystyczny oszacowano na prawie 4,5 mln odwiedzających z czego do Łodzi przyjechało 780,5 tys. osób (17,6%) a do regionu 3 655,2 tys. osób (82,4% - całego zjawiska). W 2011 roku zanotowano spadek liczby osób odwiedzających Łódź, tak w liczbach bezwzględnych (mniej o ponad 211 tysięcy), jak i w udziale w całym województwie (spadek o 5,6%). Od wielu lat maleje także średnia długość pobytu z 2,75 do 1,97 dnia w całym regionie co jest zgodne z ogólna tendencją obserwowaną w Polsce. Zwiększył się odsetek gości z zagranicy, który wyniósł dla całego regionu 6,1%. Wzrost ten nastąpił zarówno w Łodzi osiągając - 15,6% jak i w regionie gdzie cudzoziemcy stanowili 4,0% ogółu odwiedzających. Wzrost udziału turystów zagranicznych należy uznać za zjawisko pozytywne, jednak należało by zastanowić się jakie podjąć kroki aby więcej gości z zagranicy odwiedzało nasz region. Należy podkreślić, że w strukturze wydatków to właśnie goście zagraniczni zostawiają najwięcej pieniędzy w 2011r. była to ¼ przychodów (268 mln z 1,1 mld zł.). Łódź z działalności turystycznej uzyskała ponad 332 mln zł (30%) a województwo ponad 775 mln zł (70%). Od kilku lat obserwuje się wyraźną różnicę sezonowości ruchu turystycznego. Dla Łodzi można wyróżnić dwie kulminacje (kwiecień-czerwiec i wrzesień-październik), a co za tym idzie dwa okresy niżowe, natomiast w przypadku regionu powtarza się tylko jeden sezon maj-październik. Jest to spowodowane faktem, że Łódź wydaje się być miastem, w którym dominują tylko przyjazdy zawodowe (konfe- 202

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KONFERENCJA NAUKOWA organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KSZTAŁCENIE KADR DLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I REKREACJI STAN

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LUBLIN, 12 MAJA 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KOMITET NAUKOWY Przewodniczący Ks. prof. KUL dr hab. Witold Janocha Członkowie Prof. dr. hab. Janusz Kirenko Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ Klub Sportowy AZS AWF Wrocław Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza na sesję dotyczącą WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ która odbędzie się (27-28 LISTOPADA 2014)

Bardziej szczegółowo

BAJKA W PRZESTRZENI NAUKOWEJ I EDUKACYJNEJ - - BAJKA A MIT

BAJKA W PRZESTRZENI NAUKOWEJ I EDUKACYJNEJ - - BAJKA A MIT WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE BAJKA Mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na II Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Komunikat nr 1 Termin Konferencji: 24 listopada 2015 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informator Konferencyjny

Informator Konferencyjny Informator Konferencyjny Kraków, 22 stycznia 2015 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2 sala nr 7 ( Refektarz ) Organizatorem

Bardziej szczegółowo

pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16

pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Zapraszamy na XI Konferencję Naukową pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16 która odbędzie się w dniach

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe Oikos

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe Oikos Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Studenckie Koło Naukowe Oikos Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Koło Naukowe Oikos zapraszają do udziału w: II Konferencji

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Geografia turyzmu.

Geografia turyzmu. Geografia turyzmu www.wgsr.uw.edu.pl/turyzm Zespół prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk Zagospodarowanie i planowanie turystyczne Turystyka kulturowa Geografia polityczna Azji dr Katarzyna Duda- Gromada Turystyka

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ Klub Sportowy Urząd Marszałkowski AZS AWF Wrocław Województwa Dolnośląskiego zaprasza na sesję dotyczącą WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ która odbędzie się (27-28 LISTOPADA 2014)

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE

TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Konferencję Naukową TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE Termin Konferencji: 23 czerwca 2017 roku Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja. Edukacja przygodą. Warszawa, , Organizatorzy

Ogólnopolska konferencja. Edukacja przygodą. Warszawa, ,  Organizatorzy Ogólnopolska konferencja Edukacja przygodą Warszawa, 24-25.05.2013, www.edukacjaprzygoda.pl Organizatorzy Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny - wyzwania, perspektywy

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny - wyzwania, perspektywy Białystok, 18 czerwca 2014 r. III Konferencja Naukowa Szanowni Państwo, W imieniu Rady Uczelnianej Samorządu zapraszam Państwa serdecznie do udziału w III Konferencji Naukowej Doktorantów wyzwania, perspektywy,

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca. Krosno, 05.05.2015 r.

III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca. Krosno, 05.05.2015 r. III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca Krosno, 05.05.2015 r. Patronat Honorowy nad Konferencją sprawują Rektor Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Turystyka sportowa społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju

Turystyka sportowa społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Turystyka sportowa społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju zorganizowanej przez Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki Wydziału Turystyki i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM nauka leży u podstaw każdego postępu, który ma ułatwić życie ludzkie i zmniejszać cierpienie Maria Skłodowska-Curie, 1911 Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM http://www.stn.cm-uj.krakow.pl stn@cm-uj.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Skończyła się siódma, zaczęła się ósma edycja. Nagrody Przyjaznego Brzegu

Skończyła się siódma, zaczęła się ósma edycja. Nagrody Przyjaznego Brzegu Skończyła się siódma, zaczęła się ósma edycja Nagrody Przyjaznego Brzegu Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród Przyjaznego Brzegu już tradycyjnie odbyło się na Targach Wiatr i Woda, w sobotnie południe

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka. Uniwersytet Gdański kwietnia 2012

I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka. Uniwersytet Gdański kwietnia 2012 Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna Nauka wobec religijności i duchowości człowieka Uniwersytet Gdański 24-25 kwietnia 2012 Mamy przyjemność zaprosić

Bardziej szczegółowo

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych 24-25 września 2015 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych Organizator: BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wydział Zarządzania i Dowodzenia Zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Milicz, października 2009 r.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Milicz, października 2009 r. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Milicz, 22-23 października 2009 r. PATRONAT HONOROWY: Katedra Turystyki i Rekreacji WyŜszej Szkoły Handlowej we Wrocławiu gorąco

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Morskiej 2011 w liczbach

Program Edukacji Morskiej 2011 w liczbach O Programie Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ CZŁOWIEK ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ CZŁOWIEK ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY WYDZIAŁ NAUK Serdecznie zaprasza do udziału w II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ CZŁOWIEK ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA Termin: 03 czerwca 2016r. Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Ergonomia Narzędziem Innowacji

Ergonomia Narzędziem Innowacji Instytut Wzornictwa Przemysłowego V Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna Ergonomia Narzędziem Innowacji 8 grudnia 2009 r., Warszawa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego Organizatorzy: Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl Z A P R O S Z E N I E na

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Dylematy współczesnego zarządzania maja 2017 roku

Dylematy współczesnego zarządzania maja 2017 roku WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INSTYTUT ZARZĄDZANIA IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI KATEDRA

Bardziej szczegółowo

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015,

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015, FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU z siedzibą we WROCŁAWIU i WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej DNI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Temat planowanych obrad : Zdolności i twórczość: od potencjału do realizacji

Szanowni Państwo, Temat planowanych obrad : Zdolności i twórczość: od potencjału do realizacji Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 83 87-100 Toruń kontakt tel.: (0-prefix-56) 6555560 (sekretariat GiLA) e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH. Wrocław, 30 maja 2014

III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH. Wrocław, 30 maja 2014 wraz z oraz PKP Cargo S.A. organizują III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH Wrocław, 30 maja 2014 Komunikat nr 1 CEL KONFERENCJI Celem konferencji jest przegląd

Bardziej szczegółowo

Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem

Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI WRAZ Z PARTNERAMI zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukową Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem Data: 16-17.05.2011 r. Miejsce:

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl Recenzenci Prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka dr hab. Małgorzata Bombol REDAKCJA I KOREKTA Joanna Warecka OPRACOWANIE TECHNICZNO-GRAFICZNE Beata Kocój PROJEKT OKŁADKI Tomasz Fabiański ALMAMER

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI

RAPORT Z KONSULTACJI Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych RAPORT Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN

Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN Akronim EDEN w rozwinięciu oznacza European Destinations of Excellence (Modelowe Ośrodki Turystyczne) Projekt od 2006 roku promuje zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ODKRYWCA 2017 Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki

Regulamin Konkursu ODKRYWCA 2017 Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego nr 21/963/17 z dnia 31 maja 2017 r. Regulamin Konkursu ODKRYWCA 2017 Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji

Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji Józefów, 5 września 2014 r. Innow@cja - Administracja Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności 1 Organizatorzy Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego Pióro odpowiedzialności [ Konkurs ] jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu [ Organizator

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI ZAPROSZENIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI ZAPROSZENIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI ZAPROSZENIE na II Ogólnopolską Konferencję Naukową OUTDOOR FITNESS WELLNESS Temat USŁUGI REKREACYJNE

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

Magdalena Worsa-Kozak Wiceprezes SHP

Magdalena Worsa-Kozak Wiceprezes SHP Magdalena Worsa-Kozak Wiceprezes SHP Posiedzenie Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - Katowice, 17.05.2016r. - AGENDA Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Członkowie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007 ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA Nr 18 2007 KRAKÓW 2007 NR 18 2007 FOLIA TURISTICA SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Jan Szumilak, Racjonalność zachowań

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ TRANSDYSCYPLINARNE CENTRUM BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA IM. PROF. K. BOGDAŃSKIEGO UPH w SIEDLCACH WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ IM. PŁK. DYPL. MARIANA PORWITA WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań

Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań IV Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań Bydgoszcz, 3-5 IV 2014 Od wielu lat jesteśmy świadkami zmian, jakie dokonują

Bardziej szczegółowo

2 Cel i zakres tematyczny konkursu

2 Cel i zakres tematyczny konkursu Regulamin pierwszej edycji Konkursu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Polskie wyzwania: państwo - tożsamość rozwój na najlepszą pracę doktorską 1 Założenia wstępne 1. Organizatorem pierwszej

Bardziej szczegółowo

w środę 19 września o godzinie Hala Stulecia przy ul. Wystawowej 1, Wrocław

w środę 19 września o godzinie Hala Stulecia przy ul. Wystawowej 1, Wrocław Międzynarodowe Targi i Konferencje Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej Waterways Expo 2012 19-21 września 2012, Hala Stulecia Wrocław, ul Wystawowa 1 Po raz pierwszy przedstawiciele środowisk żeglugi

Bardziej szczegółowo

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza pod redakcją naukową Adama R. Szromka PROKSENIA Kraków 2012 13 Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo 28-29 września 2017 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo Organizatorzy: BizTech Konsulting SA

Bardziej szczegółowo

Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek

Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek Katedra Pedagogiki i Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego SZANOWNI PAŃSTWO mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w VI INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ na temat: Sprawności

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, 17 września 2014. Spotkanie członków WOT dyskusja o inicjatywach WOT i miasta

WARSZAWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, 17 września 2014. Spotkanie członków WOT dyskusja o inicjatywach WOT i miasta WARSZAWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, 17 września 2014 Spotkanie członków WOT dyskusja o inicjatywach WOT i miasta 1 11 września 2014 na terenie siedziby Zarządu Tramwajów Warszawskich odbyło się spotkanie

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r.

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r. PIK-owy Laur Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo 9. edycja Podstawowe informacje o konkursie PIK-owy Laur Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już

Bardziej szczegółowo

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej W dniu 19 marca 2013 r. odbyła się konferencja dla dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r.

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Konferencja Naukowa II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa I Komunikat EDUKACJA ZDROWOTNA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Biuro konferencji Instytut

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. W imieniu Organizatorów dr Piotr Zarzycki

KOMUNIKAT. W imieniu Organizatorów dr Piotr Zarzycki Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu zaprasza na SESJĘ TEMATYCZNĄ SPORTY ŚNIEŻNE - PRAKTYCZNE ASPEKTY (27-28 LISTOPADA 2014) W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp Problematyka książki ma odzwierciedlenie w tematyce programu dydaktycznego Studiów. Ponieważ program obejmuje wiele dziedzin nauki,

Bardziej szczegółowo

bioeconomy week Łódź, września 2013 r.

bioeconomy week Łódź, września 2013 r. bioeconomy week Łódź, 16-20 września 2013 r. www.bioekonomia.lodzkie.pl bioeconomy workshops 19 września 2013 r. W dniu 1 9 wr ześn ia br. planowane jest zorganizowanie dwóch warsztatów tematycznych, które

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Autor: Wydawnictwo Albus

Tytuł: Autor: Wydawnictwo Albus Dzieje krajowego hotelarstwa. Od zajazdu do współczesności. Zenon Błądek, Tadeusz Tulibacki Wydawnictwo Albus Książka adresowana jest do wszystkich, którzy interesują się i są związani z hotelarstwem.

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów CZĘŚĆ I Porządek obrad Krajowa III Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 25 marca 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 10:00 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Prowadzący Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Sekretariat Konkursu ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa tel. 22 826 83 24 w. 21 e-mail:

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Sekretariat Konkursu ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa tel. 22 826 83 24 w. 21 e-mail: Ekonomia w teorii Innowacje w praktyce Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Sekretariat Konkursu ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa tel. 22 826 83 24 w. 21 e-mail: bh@kronenberg.org.pl www.kronenberg.org.pl

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym KOMUNIKAT 3 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I TURYZMU POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Pod

Bardziej szczegółowo

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII WROCŁAW 21.04.2017 1 Wielce Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy! W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii pragnę Państwa gorąco

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce ODDZIAŁY: LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Rehabilitacji - AWF Warszawa ORGANIZUJĄ: XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce Polańczyk

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH i KATEDRA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Instytutem Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo