Konfraternia Turystyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfraternia Turystyczna"

Transkrypt

1 ISSN Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 2 (344) Wydanie okazjonalne 27 lutego 2012 roku Miejsce na logo sponsora Aktualne wiadomości na stronie Konfraterni Turystycznej na Facebooku INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Rozwój regionalny i turystyka na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zespół zadaniowy ds. przygotowania wniosków o uruchomienie kierunku studiów i przyznania uprawnień do nadawania stopnia doktora. Zadania zespołu: 1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia na Wydziale Turystyki i Rekreacji kierunku studiów Rozwój regionalny i turystyka. 2. Opracowanie wniosku o przyznanie Wydziałowi Turystyki i Rekreacji uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie wybranych dyscyplin naukowych. Skład zespołu znajdziesz tutaj: Źródło: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, data dostępu Ósma edycja Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2011 W sobotę 3 marca 2012 roku o godz podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda 2012, cyklicznie organizowanych w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14, nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników ósmej edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu. Minister Sportu i Turystyki po raz drugi objął Konkurs Honorowym Patronatem i ufundował nagrodę Grand Prix (200 egz. kamizelek asekuracyjnych do uprawiania turystyki wodnej), którą w VIII edycji otrzyma Port PTTK w Wilkasach wzorcowa Eko-Marina na Mazurach. Nagrodę Grand Prix w Konkursie o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2011 wręczy w imieniu Ministra Sportu i Turystyki, p. Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w MSiT. Ponadto edycja Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2011 uzyskała Honorowe Patronaty Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Pozostali laureaci Nagrodą specjalną jury postanowiło uhonorować: 1. Magazyn Żagle, za ponad pół wieku promowania żeglarstwa polskiego. 2. Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski za akcję promocyjną Mazury Cud Natury. 1 1

2 Za kreowanie nowoczesnych ofert turystyki wodnej wyróżniono: 1. Urząd Miasta w Sopocie, za nowoczesną Marinę Sopot, 2. Urząd Gminy w Drawsku, za nową przystań na szlaku Noteci, 3. Urząd Gminy Stepnica, za przystań żeglarską przy Kanale Młyńskim, 4. Mazurski Klub Żeglarski za Eko-Marinę w Mikołajkach, 5. Urząd Miasta w Krakowie, za szlak żeglugi śródlądowej na krakowskiej Wiśle, 6. Urząd Powiatowy w Lublinie za projekt Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu, 7. Urząd Miasta i i Gminy Bardo, za spływy Przełomem Bardzkim. Za inicjatywy społeczne wspierające idee Przyjaznych Brzegów nagrodzono: 1. Liga Morska i Rzeczna, Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie za trójprzymierze dla Odry, 2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie za mazurski system ostrzegawczy dla żeglarzy, 3. Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu, za aktywność w upowszechnianiu turystyki kajakowej, Za żeglarskie wychowanie najmłodszych pokoleń nagrodzono: 1. Ośrodek Szkoleniowo-Żeglarski Horn w Krakowie, 2. Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie. Nagrodę za edukację ekologiczną na rzecz czystości wód otrzymał Kajakowy Patrol św. Franciszka. Nagrody indywidualne otrzymali: 1. Wojtek Skóra, za koordynację Roku Pamięci Generała Mariusza Zaruskiego i rejs Dnieprem na symboliczny grób Generała w Chersoniu, 2. Stanisław Wroński, za przywracanie nadrzecznej tożsamości Bydgoszczy, 3. Jan Pyś, za działania na rzecz żeglugi i turystyki wodnej na Odrze. W ramach ósmej edycji Konkursu powołano Komitet Honorowy, w skład którego wchodzą: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Katarzyna Sobierajska Przewodnicząca Komitetu Honorowego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, - Anna Wypych-Namiotko, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W ósmej edycji Konkursu jury oceniało rekordową liczbę 48 zgłoszeń spełniających warunki regulaminu. Premiowane są inwestycje służące turystyce wodnej, takie jak: budowa i modernizacja marin żeglarskich i stanic wodnych, programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne, działania poszczególnych osób, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji. Kandydatów mogą zgłaszać wszelkie instytucje, organizacje i osoby prywatne, dopuszczalne jest także zgłaszanie własnej kandydatury. Kandydować mogą także podmioty już we wcześniejszych edycjach rekomendowane i nagradzane, w tym ostatnim przypadku za inne osiągnięcia niż poprzednio. Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualni wodniacy. W zgłoszeniu wskazać należy zrealizowane w ciągu ostatniego roku inwestycje i działania promocyjne rekomendowanej miejscowości (przystani, inicjatywy). Zgłaszający i kandydaci przekazują jury szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji, w miarę możliwości z mapami i planami oraz serwisem fotograficznym, informacje o działaniach promocyjnych w krajowych i międzynarodowych mediach, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy współpracujących serwisów internetowych, wykaz organizowanych i goszczonych imprez (regat, rejsów, spływów itd.) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o nagrodę, w tym o przedsięwzięciach planowanych na rok przyszły. Kandydaci uzyskujący co najmniej dwie opinie polecające członków jury lub laureatów wcześniejszych edycji konkursu otrzymują potwierdzenie rekomendacji do Nagrody Przyjaznego Brzegu, a następnie ich osiągnięcia oceniane są przez całe jury. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 31 grudnia i może być przedłużony decyzją przewodniczącego jury. Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród w dniu 3 marca o godz planowana jest tradycyjna debata Co czynić, by polskie brzegi były bardziej przyjazne?. W debacie przewidziany jest udział wcześniejszych laureatów, w tym związków miast i gmin, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, Lokalnych Grup Działania oraz klastrów turystycznych. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: 23 lutego 2012 roku Mirosław Czerny sekretarz jury Konkursu Źródło: Mirosław Czerny, korespondencja nadesłana

3 Internetowy apel o otwarty dostęp do treści naukowych Ponad tysiąc osób podpisało apel do instytucji finansujących naukę o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce (http://otwartymandat.pl). To cenna inicjatywa, ale konieczne jest m.in. przeanalizowanie aspektów prawnych - ocenia rzecznik resortu nauki Bartosz Loba. Wyniki badań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne publicznie bez ograniczeń. Na całym świecie instytucje finansujące badania wprowadzają w ostatnich latach tzw. mandat otwarty - wymóg, aby publikacje prezentujące wyniki tych badań były bezpłatnie dostępne w sieci internet - czytamy w apelu dostępnym na stronie: Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) prof. Marek Niezgódka wyjaśnia, że powszechny mandat otwarty dotyczący publikacji naukowych stał się standardem w wielu krajach. Został przyjęty przez wiele organizacji finansujących badania naukowe i edukację. W Polsce jest to temat odsuwany na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jeżeli zależy nam na tym, by dostępność wyników badań naukowych stała się znacząco szersza podejmijmy propozycję przyjęcia w Polsce mandatu otwartego, obejmującego publikacje naukowe i treści edukacyjne finansowane ze środków publicznych - podkreśla prof. Niezgódka w komentarzu umieszczonym razem z apelem na stronie internetowej. Sygnatariusze listu zwracają się do wszystkich polskich instytucji finansujących naukę, w tym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki, o wprowadzenie wymogu otwartości oraz zapewnienie technicznych, ekonomicznych i prawnych warunków jego realizacji w odniesieniu do publikacji stanowiących polski dorobek naukowy. To cenna inicjatywa, ponieważ może pomóc w poszerzeniu dostępu do publikacji naukowych. Konieczne jest jednak przeanalizowanie aspektów prawnych oraz podjęcie konsultacji z naukowcami różnych dziedzin, m.in. wdrożeniowych - powiedział PAP rzecznik MNiSW Bartosz Loba. Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o to, że zbyt wczesne upublicznianie w sieci wyników badań nad nowymi technologiami niosłoby ze sobą ryzyko przejęcia wynalazku przez kogoś niepowołanego i narażałoby autorów na utratę dochodu. Loba przypomniał, że w poprzedniej kadencji były już prowadzone prace nad projektem odpowiednich przepisów. Na pewno będą kontynuowane, a MNiSW weźmie w nich aktywny udział - zapowiedział. W lutym 2011 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informowała, że rząd pracuje nad ustawą o dostępności materiałów naukowych w sieci. Ustawa miała być częścią tzw. ofensywy legislacyjnej. Dzięki ustawie, wyniki badań zrealizowanych za państwowe pieniądze, miałyby być publikowane w internecie, a małe i średnie przedsiębiorstwa zyskać dostęp do wiedzy i innowacji. Nie powstał jednak na razie projekt ustawy. Obecnie nad tymi przepisami pracuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Prof. Niezgódka tłumaczy, że w obszarze nauki i edukacji kwestia dostępu do treści w internecie jest jednym z podstawowych problemów, które wymagają wprowadzenia nowych rozwiązań. Przedmiotem kontrowersji jest () w skrócie - podejście do problemu, czy wiedza jest jedynie towarem czy dobrem publicznym. Czy autor publikacji naukowych i danych źródłowych, które stanowiły podstawę publikacji jest zawsze posiadaczem całości praw własności intelektualnej, który może decydować o reglamentacji dostępu do takich zbiorów - podkreśla prof. Niezgódka. Apel powstał z inicjatywy ICM, autorów projektu Synat - polskiej otwartej platformy zasobów sieciowych dla naukowców i 20-osobowej grupy inicjatywnej. Jak wyjaśniają przedstawiciele ICM, ponieważ do tej pory nie udawało się przekonać instytucji i decydentów, ten apel jest konstruktywną ścieżką inicjatywy społecznej. Wśród osób inicjujących apel znaleźli się m.in.: prof. Andrzej Czyżewski z Politechniki Gdańskiej, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz, dr Dominik Batorski z ICM, prof. Henryk Rybiński z Politechniki Warszawskiej oraz publicyści Edwin Bendyk i Jacek Żakowski. Apel jest dostępny na stronie: Ewelina Krawczyńska Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostepu

4 Indeksowanie w Google Scholar. Wskazówki dla wydawców i redaktorów czasopism naukowych Poprawna indeksacja czasopism naukowych w Google Scholar powinna być dla wydawców i redaktorów czasopism naukowych sprawą kluczową. Google Scholar jest podstawą nie tylko do obliczania cytowań (podstawowy program to Publish or Perish : ale również obliczania indeksu Hirscha (http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-obliczycindeks-h/) oraz narzędzi bibliometrycznych takich jak np. Scholarometer (http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/scholarometer- %E2%80%93-narzedzie-do-obliczania-i-wizualizacji-dorobku/). W zeszłym roku na łamach Historii i Mediów opublikowałem poradnik przeznaczony dla autorów artykułów naukowych Optymalizacja publikacji naukowych do wyszukiwarki Google Scholar [http://historiaimedia.org/2011/10/12/optymalizacja-publikacji-naukowych-do-wyszukiwarkigoogle-scholar/], gdzie podałem kilka podstawowych sposobów na zoptymalizowanie plików dla wyszukiwarki. Dzisiaj natomiast chciałbym przybliżyć indeksację w Google Scholar na podstawie oficjalnych wytycznych informacje skierowane są do wydawców, redaktorów, ale również autorów i pracowników repozytoriów. [ ] Emanuel Kulczycki Cały artykuł znajdziesz tutaj: Warsztat badacza komunikacji, dokument online: data dostępu Citavi menedżer bibliografii po polsku Po wielu wpisach na blogu widać, że jestem miłośnikiem i zwolennikiem oprogramowania ułatwiającego pracę naukową i przede wszystkim proces pisania publikacji naukowych. Niedawno pisałem o generatorach bibliografii [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-zrobicbibliografie-internetowe-generatory-dla-studentow-iuczniow/], zaznaczając, że są skierowane przede wszystkim do studentów. W zeszłym roku prezentowałem zestawienie menedżerów [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/porownaniemenedzerow-bibliografii/], w którym uwzględniony był m.in. program Citavi. Teraz nadszedł czas na porządne testowanie przede wszystkim dlatego, że od pewnego czasu dostępna jest polska wersja tego menedżera. Ale nie to było dla mnie najważniejszym powodem poświęcenia czasu na rozgryzanie nowego programu: po prostu poszukuję menedżera, który zastąpi mi dotychczas używane narzędzia. Kilka miesięcy temu pisałem o mojej przygodzie z EndNote m podczas pisania książki [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/endnote-x4-a-pisanie-ksiazki-case-study/] i problemach, jakie generował. Od tego czasu miałem do czynienia z Zotero 3.0 Standalone i Mendeleyem jednakże nie spełniły moich oczekiwań (zapewne niedługo poświęcę temu wpis) przede wszystkim dlatego, że dla mnie podstawową funkcją menedżera bibliografii jest wykorzystanie zebranych w nim danych podczas pracy z edytorem tekstu. [ ] Emanuel Kulczycki Cały tekst znajdziesz na blogu Emanuela Kulczyckiego Warsztat badacza komunikacji, dokument online: data dostępu

5 KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE zapowiedzi Woda i turystyka międzynarodowa konferencja, Hradec Králové, marca 2012 roku Voda a cestovní ruch mezinárodní konference cestovního ruch, Hradec Králové, , března 2012 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w imieniu swojego partnera czeskiego Revitalizace KUKS z Kraju Královéhradeckiego, serdecznie zaprasza na konferencję międzynarodową Woda i turystyka, poświęconą turystyce wodnej. W programie konferencji zorganizowana zostanie także wycieczka na zaporę Les Království oraz wodniacki wieczór integracyjny. Patronat nad konferencją objął Minister Rozwoju Regionalnego oraz Hetman Kraju Královéhradeckiego. Konferencja odbędzie się w Hradec Králové 15 i 16 marca 2012 roku, rozpocznie realizację projektu Turystyka wodna, realizowanego przez stowarzyszenie Revitalizace KUKS o.s. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska , poświęconego trzem rzekom Odrze, Łabie i Dunajowi. W konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele Polski, Czech, Słowacji i Niemiec; ze strony polskiej przedstawiciele dwóch województw opolskiego i dolnośląskiego. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna podczas konferencji pragnie zaprezentować potencjał turystyczny Odry, Nysy Kłodzkiej oraz przystani Marina Lasoki jako przykładu wykorzystania środków unijnych dla uatrakcyjnienia walorów Odry. Więcej informacji programowych i organizacyjnych znajdziesz na stronie konferencji: Formularz rejestracyjny znajdziesz tutaj: Źródło: Visitopolskie.pl, data dostępu

6 Jeziora i obszary pojezierne - potencjał turystyczny i rekreacyjny, kierunki rozwoju, zagrożenia, 5. międzynarodowa konferencja naukowa turystyka jeziorowa, Olsztyn, 3-6 lipca 2012 roku Lakes and Lakelands - Recreational And Tourism Potential, Development Directions And Treats 5 th International Lake Tourism Conference, Olsztyn, 3-6 July 2012 Organizator: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Głównym celem Konferencji jest stworzenie platformy dyskusyjnej, podejmującej zagadnienia z zakresu szeroko pojętej turystyki jeziorowej. Konferencja skierowana do naukowców, branży turystycznej oraz lokalnych społeczności. Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 5 th International Lake Tourism Conference oraz do odwiedzenia Pojezierza Mazurskiego, jednego z finalistów światowego konkursu na 7 Nowych Cudów Natury (http://www.new7wonders.com) Kręgi tematyczne aspekty zdrowotne rekreacji i turystyki jeziorowej aktywność turystyczna i rekreacyjna na jeziorach i pojezierzach ochrona i rekultywacja jezior a ich potencjał rekreacyjny turystyka w koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów pojeziernych Przewidywane są prezentacje ustne oraz sesja posterowa. W celu uzyskania szczegółowych informacji o Konferencji prosimy o kontakt: Grażyna Furgała- Selezniow oraz Andrzej Skrzypczak Adres korespondencyjny: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. M. Oczapowskiego 5, Olsztyn, Polska Więcej informacji: w Komunikacie 1 [http://wosir.uwm.edu.pl/uploads/files/rozne-2012/v-miedzynarodowakonferencja-jeziorowa-uwm-olsztyn.pdf lub ANNOUNCEMENT 1 [http://wosir.uwm.edu.pl/uploads/files/rozne-2012/5thinternational-lake-tourism-conference-.pdf] Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, data dostępu th European IFTTA Workshop on Travel and Tourism Law, Rostock, April 17-20, 2012 At these workshop, international experts from several countries will discuss current legal issues of the travel and tourism industry and exchange experiences and knowledge in the field of travel and tourism law. The workshop takes place from April 17-20, 2012 in Rostock, Germany. The main topics are: The proposal for a new Package Travel Directive New developments in EU passengers' rights Enforcement of Travel Law EU national reports on recent developments in Travel and Tourism Law. For the detailed programme, please see: Programme & Venue [http://iftta.info/dru6x/?q=node/24] We welcome all who are working or are interested in the field of Travel and Tourism Law and look forward to colourful and robust discussions. IFTTA - International Forum of Travel and Tourism Advocates For those who still dont know IFTTA. IFTTA is an independent international association of lawyers sharing a common commitment to travel and tourism law. It was founded in Annually, IFTTA helds conferences all over the world and regional workshops to exchange information and knowledge on travel and tourism law. The issues discussed adresse developments regarding the travel 6 6

7 industry and the travellers as well. At present, IFTTA membership comprises lawyers from about 45 countries across the globe. Sections have been formed in Europe, Argentina, Israel, Brazil and soon in North America and for the Asia-Pacific region. For more information about IFTTA, its history, objectives and members, please see the IFTTA website: See you in Rostock, Dr. Uta Stenzel, Attorney at Law, Rostock Prof. Dr. Klaus Tonner Law Professor, Rostock University IFTTA EU Workshop Organizer 2012 Źródło: International Forum of Travel and Tourism Advocates, data dostępu Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego 2. konferencja naukowa. Biała Podlaska, kwietnia 2012 roku Instytut Ekonomii i Zarządzania Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zaprasza na 2. Konferencję Naukową Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego Do pobrania: I Komunikat konferencji: Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji: Wymogi edytorskie przygotowania referatu: Downloads: Call for papers: Registration form: Editorial requirements: Celem Konferencji jest prezentacja nowych tendencji w marketingu terytorialnym, upowszechnienie wyników badań i analiz prowadzonych w róŝnych ośrodkach naukowych oraz skonfrontowanie ich z doświadczeniami praktycznymi podmiotów uczestniczących w działaniach marketingu terytorialnego. Konferencja będzie drugą juŝ okazją do podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń w dziedzinie wykorzystania instrumentów marketingowych w obszarze zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Na pierwszej konferencji zorganizowanej w styczniu 2011 roku poświęconej zagadnieniom marketingu terytorialnego wskazano na potrzebę kontynuowania spotkań umożliwiających prezentację i dyskusję poświęconą tej tematyce. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Kontakt. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papież Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Sidorska 95/97, Biała Podlaska, tel , tel./fax , Źródło: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, data dostępu

8 6. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów Warszawa, maja 2012 roku Organizatorem Konferencji są studenci drugiego roku studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Autorami prac mogą być studenci studiów doktoranckich, ostatniego roku studiów magisterskich, pracownicy naukowi z Polski i zagranicy. Główne obszary tematyczne konferencji: nauki przyrodnicze (a w szczególności: antropologia, biomechanika, fizjologia, biochemia) nauki o zdrowiu (a w szczególności higiena, promocja zdrowia) nauki biomedyczne (a w szczególności fizjoterapia) nauki humanistyczne (a w szczególności pedagogika, psychologia, socjologia). Najlepsze prace z poszczególnych paneli mogą być opublikowane w czasopismach wydawanych przez AWF Warszawa: Turystyka i Rekreacja, Kultura Fizyczna, Wychowanie Fizyczne i Sport, Postępy Rehabilitacji, Polish Journal of Sport and Tourism, Physical Culture and Sport. Studies and Research. Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz na stronie Konferencji: Sekretarze Konferencji: Monika Lipińska (tel ), Mirosław Bembnowicz (tel ), Źródło: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, data dostępu Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarki turystycznej 2012 konferencja naukowa, Szymbark, września 2012 roku Organizator: Katedra Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Cele konferencji analiza korzyści ekonomicznych, marketingowych, infrastrukturalnych, społeczno-kulturowych i innych w trzech zakresach: dla Polski, dla miast-organizatorów, dla regionu, w których one się znajdują oraz analiza negatywnych następstw zaistniałych w polskiej przestrzeni społeczno-ekonomicznej przed 2012 rokiem i w latach następnych. Proponowany zakres tematyczny kompatybilność turystyki i sportu we współczesnym świecie pola współpracy turystyki, kultury i sportu wielka impreza sportowa jako produkt turystyczny doświadczenia w zakresie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz innych megaimprez sportowych i rekreacyjno-kulturalnych kształtowanie nowego wizerunku miast-organizatorów poprzez organizację EURO 2012 spodziewane efekty gospodarcze z organizacji EURO 2012 w makroskali (Polska), mezo- (region), mikro- (miasto-organizator) analiza stopnia przygotowania branży turystycznej Dolnego Śląska, Mazowsza, Pomorza Wschodniego i Wielkopolski do obsługi ruchu wynikającego z masowej imprezy sportowej EURO 2012 jako główny impuls do komunikacyjnego odkorkowania miast-organizatorów w ich regionach oraz Polski w Europie polskie i zagraniczne doświadczenia z zakresu inwestycji sportowych, infrastrukturalnych i innych realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) bezpieczeństwo imprez rekreacyjnych, turystycznych i sportowych w kontekście ubezpieczeń. Miejsce konferencji: Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, ul. Szymbarskich Zakładników 12, Szymbark, tel.: (48) (58) , Komitet organizacyjny: dr Jacek Borzyszkowski przewodniczący, dr Mirosław Marczak Sekretariat konferencji: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Katedra Turystyki i Rekreacji, ul. Żabi Kruk 12, pok. 319, Gdańsk,

9 Szczegóły programowe i organizacyjne na stronie internetowej konferencji: Informacje na temat konferencji do pobrania (Komunikat nr 1): 2_komunikat_nr_1.pdf Źródło: Jacek Borzyszkowski, korespondencja nadesłana Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki 3. Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych, Kraków, września 2012 roku Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na 3. Ogólnopolską Konferencję Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki, Kraków, 27 i 28 września 2012 roku. Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych jest cykliczną konferencją naukową skierowaną do pracowników i doktorantów państwowych szkół wyższych, zajmujących się badaniami naukowymi i kształceniem w zakresie turystyki. Problematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień społecznych, ekonomicznych i przestrzennych związanych z rozwojem turystyki. Tematem głównym tegorocznej konferencji są współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki. Idea spotkań naukowych pracowników i doktorantów instytutów i katedr państwowych szkół wyższych w Polsce została zapoczątkowana przez prof. dr. hab. Grzegorza Gołembskiego, który w 2008 roku wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie zorganizował pierwszą konferencję. Kolejna konferencja odbyła się w 2010 roku w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Zaszczyt organizacji 3. Ogólnopolskiej Konferencji Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych przypadł Zakładowi Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. CELE KONFERENCJI 1. Zapoznanie się z wynikami badań naukowych, a takie możliwości określenia wspólnej problematyki badawczej. 2. Wymiana doświadczeń dotyczących treści programowych i programów nauczania. 3. Integracja kadry naukowej. 4. Wymiana poglądów z przedstawicielami praktyki gospodarczej i samorządów dotyczących dostosowania tematyki badań do potrzeb praktyki. ORGANIZATOR: Zakład Gospodarki Turystycznej l Uzdrowiskowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Gronostajowa 7, tel.: (12) ; ; fax: (12) Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować do sekretarza naukowego konferencji, Szczegółowe informacje programowe i organizacyjne znajdziesz tutaj: Źródło: Robert Palusiński, korespondencja nadesłana

10 Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania 5. Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Turystyka w humanistycznej perspektywie, Poznań, października 2012 roku Organizator: Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu Założenia programowe i cel konferencji. Kategorię jakości życia zawartą w tytule konferencji, rozumianą jaką społeczna wartość wiodąca, związana z potrzebą samorealizacji, zaspokajaniem potrzeb duchowych i emocjonalnych, która obejmuje zarówno sferę obiektywnej pomyślności, jak i subiektywnego dobrego samopoczucia, zamierzamy odnieść do kulturowych przestrzeni podróżowania, w szczególności zaś do obszaru turystycznych podróży kulturowych. Tym samym uznajemy podróże za ważną część składową jakości życia, w których wkraczanie poza codzienność sprzyja wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, odnajdywaniu jedności z przyrodą i dziedzictwem kulturowym człowieka, odbudowaniu i pogłębianiu jego kulturowej tożsamości. Diagnozowanie społeczno-kulturowych form zachowań preferowanych stylów życia i wartości płynących z uprawiania podróżowania, a więc tego, co składa się; na kulturę podróży, proponujemy wesprzeć o obserwacje pochodzące z podróżniczej praktyki, o namysł badawczy nad czynnikami sprzyjającymi podnoszeniu jakości turystycznego życia, jak i czynnikami tę jakość zmieniającymi - czy to w sferze obiektywnej, czy subiektywnych odczuć turysty. Chcemy zbadać, czy i na ile (jak) doświadczenie i aktywne przeżywanie przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa zmienia turystów i ich nastawienie do świata, wzbogaca o nowe wartości (kulturowe, historyczne, etyczne, estetyczne, eskapiczne, wypoczynkowe, zdrowotne itp.), stanowiąc impuls do jakościowej zmiany w sferze podmiotowych przewartościowań, stając się szkołą samopoznania, sztuką życia. W rozpoznawaniu wyzwań i zagrożeń, jakie pojawiają się na drodze osiągania pożądanej jakości życia, wobec których stają dzisiaj podróżnicy, turyści, gospodarze rejonów recepcyjnych, a takie organizatorzy turystyki, chcemy poddać pod interdyscyplinarny osąd (m.in. socjologiczny, kulturoznawczy, psychologiczny, filozoficzny, historyczny) zakres i tempo przemian w sferze realizacji dóbr i wartości turystycznych, tworzonych w obszarze natury i kultury. Celem Konferencji jest twórcze zespolenie teoretycznego namysłu i skonfrontowanej z nim praktyki badawczej, odnoszącej się do podróżniczego świata życia wymienionych wcześniej głównych aktorów turystycznych podróży, w którym analizowane wartości i walory przyczyniają się do podnoszenia jakości ich życia. Zakres tematyczny konferencji. W obszarze naszych zainteresowań badawczych leży świat kultury podróżowania turystów, z ich stylem życia, motywacjami, preferencjami, potencjałem kulturowym, a także świat mieszkańców-gospodarzy, w ich otoczeniu przyrodniczo-ku1turowym. Proponujemy refleksję badawczą, poświęconą jakości życia, umiejscowić w następujących obszarach tematycznych: kulturowe uwarunkowania zmian jakości życia turystów w świecie ponowoczesnym; kultura podróżowania i styl życia w podróży; przemiany tożsamości kulturowej w następstwie interakcji pomiędzy turystami i społecznościami przyjmującymi turystów; autentyczność i inscenizacja w procesie zmiany jakości doświadczenia turystycznego; podróże kulturowe w przełamywaniu barier i stereotypów; jakość życia w procesie realizacji zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowej. W imieniu Komitetu Naukowego dr hab. Marek Kazimierczak profesor nadzwyczajny AWF Konferencja składać się będzie z wystąpień plenarnych oraz obrad i wystąpień w sekcjach tematycznych. Dodatkowo, w drugim dniu konferencji zaprosimy naszych gości na 23 Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON, które w dniach października 2012 roku odbywać się będą w Poznaniu. Podczas Konferencji planowane jest także spotkanie kolegium redakcyjnego, Naukowej Rady Redakcyjnej, Zespołu recenzentów i współredaktorów czasopisma naukowego Turystyka Kulturowa (www.turystykakulturowa.org). Informacje organizacyjne znajdziesz w Komunikacie: Komitet Organizacyjny Konferencji. Sekretarz: dr Karolina Buczkowska ( tel ); dr Izabela Wyszkowska, dr Joanna Poczta, st. wykł. 101

11 Danuta Żywiecka, dr Piotr Geise, mgr Ewa Malchrowicz; sekretariat Zakładu Kulturowych Podstaw Turystyki AWF: Jolanta Żeligowska (tel ). Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wraz z podaniem tytułu wystąpienia (na załączonym formularzu) prosimy przesłać do 10 marca 2012 roku: pocztą elektroniczną na adres: lub na adres pocztowy: Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki AWF, ul. Rybaki 19, Poznań, z dopiskiem: Konferencja Instrukcja wydawnicza: Karta zgłoszeniowa: Wszelkie informacje na temat Konferencji będą zamieszczane na stronach internetowych Zakładu Kulturowych Podstaw Turystyki: Źródło: Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, dokument online: data dostępu KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE relacje 2. Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych Międzyzdroje, lutego 2012 roku W hotelu Slavia w Międzyzdrojach odbyło się 2. Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych PTTK. Na trzydniową imprezę nad morze zjechało kilkudziesięciu przewodników z Polski i zagranicy. Gospodarzem Forum był Klub Przewodników Na Wyspach w Międzyzdrojach, którego prezesem jest Adam Jakubowski, natomiast organizatorem: Oddział Morski PTTK w Świnoujściu, Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK w Świnoujściu, Komisja Przewodnicka PTTK oraz Klub Przewodników PTTK Na Wyspach w Międzyzdrojach. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na problemy przewodnictwa turystycznego w Polsce, usprawnienie i zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami przewodników, formy organizacyjne oraz wzbogacanie i poszerzanie wiedzy przewodnika. Autor zdjęcia: Adam Jakubowski Informacja o przebiegu 2. Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych, dokument online: Wnioski wynikające z dyskusji panelowych na 2. Ogólnopolskim Forum Przewodników Turystycznych, Międzyzdroje lutego 2012 r., dokument online: Stanowisko 2. Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych w Międzyzdrojach (adresowane do Jarosława Gowina, ministra sprawiedliwości), dokument online: Źródło: Adam Jakubowski - prezes Klubu Przewodników PTTK Na Wyspach, korespondencja nadesłana

12 NOWOŚCI WYDAWNICZE Badania własne na rzecz jakości usług turystycznorekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych Badania własne na rzecz jakości usług turystycznorekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych: praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera i Ewy Muchy-Szajek; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Turystyki. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s.: il.; 24 cm. (Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN ; nr 8). Tekst częśc. ang. Bibliogr. przy pracach. ISBN Książka ma charakter monografii naukowej, ale zawarte w niej treści mogą być przydatne dla osób zajmujących się zarówno teorią, jak i praktyką zarządzania turystyką, rekreacją, sportem, hotelarstwem, technologią żywienia itp. Porządkuje ona bowiem wiedzę dotyczącą aktualnych problemów współczesnej turystyki, rekreacji i sportu masowego oraz zagadnienia związane z hotelarstwem i żywieniem w świetle badań własnych przeprowadzonych przez autorów. Spis treści: Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Palladium Architekci - Błądek, Manikowski, dokument online: data dostępu Determinants of tourism development in urban destinations and methods of tourism measurement: the case of Poznań Determinants of tourism development in urban destinations and methods of tourism measurement: the case of Poznań / ed. Grzegorz Gołembski; [transl. by Paweł Bernard]. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011, 141, [1] s.: il.; 24 cm.; ISBN: One of the features of contemporary tourism is a growing role of urban destinations. Increased concentration of tourism in the city supports development of the city's tourism function as it rełies on the level and intensity of tourist traffic. The level of tourism development changes over time and it needs to be measured. This work suggests methods of measuring the extent and rate of tourism development, and proposes ways of assessment whether the city's tourism function develops in the right direction and how it is supported by city authorities. It also looks at the important role of local residents in city tourism. The work is equally theoretical, methodological and practical. It is based on the case study of the city of Poznan, but measurement techniques and the investigation outcomes presented in this publication will likely have general applicability. Spis treści: Zamówienia realizuje Księgarnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dokument online: data dostępu

13 Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną / Małgorzata Halszka Kurleto. Warszawa: CeDeWu, 2011,- 161 s.; ISBN: Publikacja poświecona jest problematyce turystyki zrównoważonej w aspekcie ochrony ginących kultur. W pracy zilustrowano zarys dziejów rdzennych mieszkańców Australii, Nowej Zelandii i Kanady oraz ich obecną sytuację prawną. Na tle problematyki społecznokulturalnej tych ludów przedstawiono negatywne i pozytywne skutki oddziaływania turystyki na te społeczności. (...) Książka może być pasjonującą lekturą dla podróżników - poszukiwaczy niezwykłego, unikatowego dziedzictwa cywilizacyjnego ludzkości, jakimi są niewątpliwie rdzenne społeczności Australii, Nowej Zelandii i Kanady. Może być także bardzo pomocnym podręcznikiem edukacyjnym dla przedsiębiorców - menedżerów turystyki i pracowników sfery zarządzania publicznego, kształtujących zrównoważoną politykę turystyczną jak również studentów i słuchaczy studiów o profilu turystycznym. z recenzji prof. zw. dr hab. Małgorzaty Bednarczyk Małgorzata Halszka Kurleto, dr nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Zarządzania w Turystyce Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, radca prawny, autorka prac z zakresu prawa gospodarczego i organizacji pożytku publicznego, doradca prawny organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych. Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa CeDeWu, dokument online: data dostępu Kronika odrodzenia PTT Kronika odrodzenia PTT / Stefan Maciejewski. Kraków: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie: Buchers Design, s.: il., err.; 23 cm. (Zeszyty Historyczne Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego; vol. 1). Bibliogr. s Indeks. ISBN (PTT) Publikacja do nabycia w Antykwariacie Górskim Turnia, dokument online: data dostępu Kulturowa historia alkoholu Kulturowa historia alkoholu / Iain Gately; przekład: Anna Kunicka. Warszawa: Aletheia, 2011, 596 s.; ISBN: Iain Gately, brytyjski historyk kultury, a także powieściopisarz, w sposób rozległy jak jeszcze nikt dotąd opisał nader ważną rzecz w ludzkiej kulturze: picie napojów alkoholowych. Imponujący zamysł autora - historia raczenia się trunkami od Sumerów po Bridget Jones i singielki - przybrał w tym tomie postać niezwykłej opowieści pełnej swady i humoru. Alkohol pito w zamierzchłych czasach z powodów rytualnych, obyczajowych lub po prostu po to, żeby się upić. Kultura picia (lub jej brak) pozwala różnicować cywilizacje według stopnia dzikości, powagi i umiaru. Historię tego, jak i co pito, Gately ukazuje w ścisłym związku z charakterem odnośnej epoki, jest to więc dla czytelnika także krótka historia dziejów powszechnych. Zapewnia mu kompendium wiedzy, swoisty klucz do zrozumienia poszczególnych epok, ich mentalności, priorytetów i fobii. Niebłahy bowiem dla badacza Egiptu faraonów będzie fakt, że budujący piramidy otrzymywali przydział kilku litrów piwa dziennie, co by oznaczało, że pracowali na wpół pijani. Miłośnikom westernów przyda się informacja, że Indianie byli jedyną kulturą nieznającą alkoholu i stąd może tak destrukcyjny wpływ ognistej wody. Warto też wiedzieć, że do czasów Mahometa niejeden Arab pił jak szewc. Gately wydobył z zakamarków historii pozorne osobliwości, 131

14 które jednak kiedyś były ważne i wywarły większy wpływ na dzieje człowieka, niż zwykliśmy przypuszczać. Zamówienia realizuje m.in. księgarnia internetowa Unus, dokument online: data dostępu Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata Aktualizacja dokumentu z 2008 roku. Przyjęta przez Radę POT w dniu / koncepcja i red. Bartłomiej Walas, zespół: Anna Cichońska, Teresa Buczak, Dorota Zientalska, Mirosław Nalazek, Krzysztof Celuch. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, 2011, 216 s., il., tab., wykr. Dokument online: &format=raw Markowe produkty turystyczne Markowe produkty turystyczne / Adam Edward Szczepanowski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, 212 s.; ISBN: Turystyka jest jednym z najdynamiczniej rozwijających sie sektorów współczesnej gospodarki. Zaostrzająca się konkurencja i rosnące oczekiwania turystów sprawiają, ze coraz ważniejsze stają się efektywne koncepcje kształtowania produktów turystycznych oraz skuteczne zarządzanie w turystyce. W książce autor omawia: istotę i cechy produktu turystycznego, korzyści wynikające ze stosowania marki w turystyce, cykl życia produktu turystycznego, turystyczny łańcuch wartości markowych produktów turystycznych, koszty i korzyści związane z prowadzeniem turystyki zrównoważonej, proces tworzenia i wdrażania markowych produktów turystycznych w Polsce. Autor, Adam Edward Szczepanowski napisał tę książka z myślą o studentach różnych typów szkół na kierunkach związanych z turystyka oraz rozwojem regionalnym i lokalnym. Z pewnością będzie też przydatna pracownikom samorządów, organizacji pozarządowych oraz biur podróży specjalizujących się w turystyce krajowej. Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, dokument online: data dostępu Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym / red. Andrzej Śmieja. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, 274 s.; ISBN Wstęp. Niniejsza publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się we wrześniu 2008 roku w Książu. Katedra Prawa Gospodarczego ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zorganizowała wówczas Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, poświęcony cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej. W obradach uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych wyższych szkół ekonomicznych w Polsce. Wygłoszono wiele ciekawych referatów, które wzbudziły żarliwe dyskusje. Tematyka wystąpień było bardzo szeroka, czego dowodem jest niniejsza książka. Dzisiaj po trzech latach możecie bowiem Państwo zapoznać się z artykułami, stanowiącymi pisemne wersje najciekawszych wystąpień. Znaczny odstęp czasowy między datą konferencji a terminem opublikowania referatów sprawił, że niektóre wystąpienia trzeba było zweryfikować, gdyż nie wytrzymały próby czasu. Należy przy tym podkreślić, że nie zawsze zależało to od Autorów. W większości przypadków wpływ na taką sytuację miała zmienność prawa. To zagadnienie samo w sobie stanowi interesujący aspekt funkcjo- 141

15 nowania społeczeństwa w obrębie państwa prawa. Zaskoczeniem jest bowiem okoliczność, że w okresie zaledwie trzech lat nastąpiła tak daleko idąca zmiana prawa, iż referaty wygłaszane i omawiane we wrześniu 2008 roku dzisiaj są już po części opracowaniami historycznymi, a wiele wystąpień opublikowanych w niniejszym opracowaniu wymagało gruntownej aktualizacji. Za podjęty trud wprowadzania zmian dziękuję Autorom, którzy tego zadania się podjęli. W ten sposób połączono w jednym opracowaniu przeszłość i teraźniejszość, co mam nadzieję będzie stanowić osobne pole do refleksji dla Czytelnika. Życzę Państwu miłej lektury, zwracając uwagę także na jeszcze jeden szczegół zmiany objęły nawet nazwę uczelni, która konferencję zorganizowała. Wówczas była to Akademia Ekonomiczna, a dzisiaj wydawcą tego opracowania jest już Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Redaktor Spis treści i wstęp: Zamówienia realizuje sklep internetowy Profit, dokument online: 203_odpowiedzialnosc_cywilnoprawna_w_obrocie_gospodarczym.html, data dostępu Poradnik kelnera Poradnik kelnera / Beata Jaracz, Halina Szpiłyk. Krosno: Wydawnictwo i Handel Książkami KaBe, s.: il.; 21 cm. Dla osób pracujących w zawodzie kelnera a także dla uczniów szkół zawodowych. Bibliogr. s. 83. ISBN W książce zebrano wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu kelnera. Książka jest adresowana do osób pracujących lub zamierzających pracować w tym zawodzie. Może być też pomocna uczniom odpowiednich szkół zawodowych. Spis treści: &spisTR=1&store_id=2 Zamówienia realizuje internetowa Księgarnia Techniczna, dokument online: tore_id=2, data dostępu Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 roku Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: raport końcowy / Jadwiga Berbeka, Krzysztof Borodako, Katarzyna Klimek, Agata Niemczyk, Renata Seweryn. Kraków: Biuro Kongresów Urzędu Miasta Krakowa [2012], 120 s.; tab., wykr.; 24 cm Dokument dostępny online: 2011r._raport_koncowy/ Zapraszamy do zapoznania się Raportem przemysłu spotkań w Krakowie. Przedstawia on szczegółową analizę rynku spotkań w Krakowie w roku Głównym celem wydawnictwa jest pokazanie pozycji miasta jako atrakcyjnej destynacji dla przemysłu spotkań. Rzetelność przedstawionych danych gwarantuje doświadczenie zdobyte we współpracy z obiektami i instytucjami przy wymianie informacji, za co odpowiedzialna jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz grono ekspertów współtworzących raport od strony merytorycznej pod kierownictwem dr Krzysztofa Borodako. Dzięki coraz silniejszej współpracy między podmiotami, a także coraz większej konkurencji międzyregionalnej, z roku na rok coraz więcej jest zdefiniowanych spotkań. Dzięki temu poszczególne regiony i miasta stają się coraz bardziej konkurencyjne. Zobacz Raport: Zobacz nasze wszystkie statystyki: Źródło: Poland Convention Bureau, dokument online: data dostępu

16 Spis treści I. Determinants of disabled people s tourism Tourism role in the regional economy. Vol. 3 Tourism role in the regional economy. Vol. 3, Social, healthrelated, economic and spatial conditions of disabled people s tourism development / ed. Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski; [auth. Blachura Beata et al.]; University of Business in Wroclaw. Wroclaw: University of Business, s.: il.; 24 cm. Nazwy aut. na s Na okł. odmienna kolejność red. Bibliogr. przy pracach. ISBN Beata Dec, Jan Krupa: Evaluation of the hotel and catering industry in terms of adaptation to the needs of disabled persons in Przemysl Magdalena Duda-Seifert, Jacek Zajączkowski: Accessibility of tourist attractions in Wroclaw city for people with physical disabilities Marta Góralewicz-Drozdowska, Małgorzata Leśniak-Johann: Accessibility of selected tourist attractions in the Kłodzkie Sudetes for physically disabled people Maciej Jackowski, Izabela Czmok, Patrycja Żegleń: Motor activity of the disabled by the example on downhill skiing Maciej Jackowski, Krzysztof Szpara, Magdalena Skała, Beata Dec: The role of the hucul horses stud in the development of tourism in the region with particular emphasis on the participation of disabled persons Krzysztof Kaganek, Zygmunt Kruczek: Methodological and organizational background in the work of tourist guides and tour leaders travelling with disabled tourists Friedrich Kugler, Jörg Möller: The area Rennsteig, a barrier-free model region of integrated tourism Janusz Łach, Jolanta Łukomska, Agnieszka Rozenkiewicz: Development conditions of tourism for the blind and visually impaired in Wroclaw Peter Mayer, Katalin Formadi: Disabled tourism: a competence issue Łukasz Musiaka: Current status of accessibility of chosen castles and palaces of Lodz region to the needs of disabled people Zygmunt Sawicki: Assessment of the adjustment of Bavarian tourist infrastructure to the needs of physically disabled people a case study Magdalena Skała, Maciej Jackowski, Krzysztof Szpara: Elements of a tourist infrastructure for the needs of the disabled with the city of Rzeszow as a backdrop Krzysztof Szpara, Magdalena Skała, Maciej Jackowski: Higher education of disabled person possibilities in University of Information Technology and Management in Rzeszow Sylwia Toczek-Werner: Models of tourisms and tourist experiences of people with motor disability Monika Tomaszewska: Tourism as activation factor of disabled persons in view of incapacitated persons Zbigniew Werner: Selected problems of tourism for people with hearing impairment and for the deaf without speech Krzysztof Widawski: Accessible tourism starts with the accessible information. Madrid case study Alina Zajadacz: Attitudes to social integration of deaf and hearing people during leisure time in Poland II. Current picture and problems of disabled people s tourism Michal Červinka, Lenka Švajdová: Accessibility in tourism and related services Lóránt Dávid, Nikoletta Kiss, Csaba Szűcs: Ability tourism project for disabled people in the town of Tamási, Hungary Katalin Formadi, Peter Mayer: What can people with disabilities do in tourism? Employability of disabled people a case of a hotel and a restaurant Mirosław Furmanek, Katarzyna Urbańska: Motivations and directions of travel for tourists with disabilities in the light of Krakow s research Aleksandra Gromelska: The spa and wellness tourism for people with disabilities in Dolny Śląsk Renata Grzywacz, Joanna Urbaniak: Podkarpacie without barriers concept of media guide an opportunity for the development of tourism for the disabled in the Podkarpacie Province Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski: The current state of research on tourism of disabled persons in Poland Jolanta Śledzińska: Tourism for all. Accessibility of tourist infrastructure in Poland to people with various disabilities 161

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 5 (346) 30 kwietnia 2012 roku Miejsce na logo sponsora AKTUALNOŚCI Prywatności już nie będzie W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 19 (396) 20 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 12 (389) 25 marca 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o o Bieżące

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik o badaniach i dydaktyce w turystyce R.9: 2011, nr 43 (340) 5 grudnia 2011 roku Aktualne wiadomości na stronie Konfraterni na Facebooku Aktualności od 28

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Places, People, Stories : An Interdisciplinary and International

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Bezpieczny Hotel 2012 konferencja branżowa, Warszawa, 12-13

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 5 (382) 4 lutego 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 10 (352) 28 maja 2012 roku Miejsce na logo sponsora AKTUALNOŚCI Powstała Podkomisja sejmowa do spraw

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 31 (373) 26 listopada 2012 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 17 (394) 6 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Żywienie Ruch - Zdrowie VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 7 (384) 18 lutego 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 27 (369) 29 października 2012 roku Aktualności

Bardziej szczegółowo

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze:

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze: publikacja bezpłatna numer 8/13 (296), wrzesień 2013 Odkurzamy i reorganizujemy zasoby...... tymczasem w numerze: Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów DON T

Bardziej szczegółowo

Teraz Polska Promocja

Teraz Polska Promocja FUNDACJA POLSKIEGO GODŁ A PROMOCYJNEGO Teraz Polska Promocja TOM 2 e-book red. Jarosław Górski Teraz Polska Promocja tom 2 e-book wydanie 1 Publikacja zbiorowa pod redakcją Jarosława Górskiego, zawiera

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 24 (322) 20 czerwca 2011 roku Aktualności od 13 do 19 czerwca 2011 roku Wysyp ofert last

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e

Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce Warszawa 2014 Autor rozdziałów Od turystyki biznesowej do przemysłu spotkań.

Wydawca: Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce Warszawa 2014 Autor rozdziałów Od turystyki biznesowej do przemysłu spotkań. Wydawca: Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce Warszawa 2014 Autor rozdziałów Od turystyki biznesowej do przemysłu spotkań. Wyzwania nie tylko terminologiczne, Meeting Industry na świecie, Przemysł

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 36 (333) 10 października 2011 roku Zapraszam na stronę Konfraterni Turystycznej na Facebooku:

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 24 (366) 8 października 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!!

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (46) listopad 2012 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu NTIE. Zawarliśmy w nim

Bardziej szczegółowo

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Redakcja naukowa Aleksander Noworól TOM

Bardziej szczegółowo

Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012

Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012 Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012 19.12.2012 Wyrożnieni Doktoranci Decyzją Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VII kadencji, za dotychczasową działalność na rzecz

Bardziej szczegółowo

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!! Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 3 (208): poniedziałek, 21 stycznia 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 25 (367) 15 października 2012 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 29 (326) 22 sierpnia 2011 roku Zapraszam na stronę Konfraterni Turystycznej na Facebooku:

Bardziej szczegółowo