KS-ZSA wdrożenie systemu Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KS-ZSA wdrożenie systemu Katowice 2013-04-09"

Transkrypt

1 Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na serwerze FTP firmy KAMSOFT w katalogu: /pub/ks-zsa/dokumentacja ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-zsa/dokumentacja/ks-zsa-wdrozenie_systemu.pdf Katowice Wdrożenie KS-ZSA należy rozpocząć od uporządkowania danych w aptece. Warto klienta przekonać by przed wdrożeniem personel aptek uporządkował magazyn, zdublowane karty, zadbał o przypisanie właściwych numerów KS- BLOZ etc. Ma to ogromny wpływ, na jakość późniejszych analiz. KS-ZSA oparty na OracleXE pozwala na obsługę kilku średniej wielkości aptek. Jeżeli instalacja jest większa konieczny będzie pełny Oracle. Należy pamiętać, iż procedura uzyskania na niego licencji jest niecodzienna i czasochłonna (zamówienia musi dokonać klient, na odpowiednim formularzu, który można otrzymać z działu zamówień, czas realizacji przez Oracle to kilka tygodni w sumie nawet miesiąc!!!). Kolejność pozostałych czynności nie jest obligatoryjna. Proponowana konfiguracja, zwłaszcza, jeżeli o harmonogramy zadań mocno zależy od sposobu wykorzystania KS-ZSA, schematu działania aptek (godziny pracy, pozostawianie włączonego serwera). KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: w. 1 3 Fax: Internet:

2 1. W KS-AOW zaleca się dokonania następujących czynności: kopii bazy wraz z próbą odtworzenia włączenia opcji Nie pozwól na prace z programem po zmianie daty systemowej, najlepiej z odebraniem personelowi możliwość zmiany tej opcji kontroli poprawności powiązań kart leków z bazą KS-BLOZ i ewentualnej poprawy (personel apteki). Istnieje do tego mechanizm wspomagający APW22.KARTOTEKI\Kartoteki\Towary\Diagnostyka usunięcia powielonych kart ewentualnego obcięcia część danych w aptece tak w KS-ZSA dane we wszystkich aptekach miały ten sam zakres (W KS-ZSA nie będzie to już możliwe). 2. Zapewniamy: zdalny dostęp do serwera aptecznego i serwera ZSA (np. UltraVNC). konto pocztowe SMTP do wysyłania raportów o stanie danych minimum jedno konto FTP na serwerze o stałym IP, a w nim podkatalogi dla aptek oraz katalog RSP. jeżeli zależy nam na większym stopniu bezpieczeństwa należy założyć osobne konta dla każdej apteki, przy czym ich katalogi musza być wewnątrz katalogu konta dla KS-ZSA. Równolegle do nich powinien istnieć katalog RSP, a w katalogu każdej apteki link do tego katalogu. Prostą realizację takich założeń pod Windows zapewnia np. opensource-owy FTP FileZilla Server. 3. Instalujemy raportownik, konfigurujemy: Zadania ciągłe: nie częściej niż minut, Prób nawiązania połączenia: 0 (na czas testów 3, co 5 minut) Katalog znaczników: RSP Reszta parametrów w zależności od istniejących warunków (parametry FTP, porty, etc.) Do pliku ap62nwin.ini na początku sekcji LOCAL można dopisać linie: [LOCAL] OpoznienieStartu=2 opóźnia podłączenie się do bazy, pomocne, gdy długo staruje serwer bazy aptecznej Generujemy pierwszą, pełna paczkę danych i przesyłamy na FTP (ręcznie lub z harmonogramu). 4. Instalujemy KS-ZSA (zakładamy podstawowa instalację opartą na OracleXE), w końcowej fazie instalacji uruchomiony zostanie program NetPlus, do którego należy się zalogować za pomocą parametrów ustalonych w trakcie instalacji (domyślnie jest to użytkownik FN z hasłem FN). 5. Następnie można dostosować wielkość plików bazy danych Oracle. Przykładowe skrypty znajdują się w katalogu DOKUMENTACJA\PAiU\SQL na naszym ftp. tblsp podaje dane plików bazy (wielkość, położenie, autorozszerzanie) OracleXE-datafie zwiększa przydział dysku dla przestrzeni UNDO i FN (zmiana parametrów, dodanie plików do przestrzeni tabel) 6. Ustawienia BDE na serwerze KS-ZSA silnie zależą od istnienia innych systemów korzystających z niego i poniższe należy uznać za orientacyjne. Zakładka Configuration\Drivers\Native\Paradox LEVEL = 7 BLOCK SIZE = FILL FACTOR =75 Zakładka Configuration\System\INIT MAX BUFFER SIZE = MAX FILE HANDLES = 128 MEMESIZE = 205 SHAREDMEMLOCATION = 0x5BDE SHAREDMEMSIZE = 4096 Strona 2 z 5

3 7. Skrót do KSFNServer.exe umieszczamy w autostarcie, dopisując w linii Element docelowy na końcu po spacji liczbę sekund opóźnienia np. 180, po których aplikacja odwoła się do bazy (oczekiwanie na start i ustabilizowanie się bazy Oracle) 8. Zapewniamy automatyczne logowanie się do systemu by KSFNServer.exe mógł podjąć prace po ew. zaniku napięcia. (control userpasswords2 lub np. MS PowerToys - TweakUI). 9. Konfiguracja KS-ZSA 61.ADMIN - moduł administracyjny: UWAGA: Standardowo dla bezpieczeństwa użytkownik jest wylogowywany z aplikacji po 120 sekundach. Aby to zmienić należy w module 61.ADMIN wybrać C2 Opcje, u góry w Zainstalowane aplikacje wybrać z rozwijanej listy KS-ZSI, w panelu Kategorie (z lewej strony) wybrać Bezpieczeństwo zmodyfikować parametr KSSCRTY_AUTLGOUT_SEC: Liczba sekund, po których nastąpi wylogowanie użytkownika z aplikacji Wartość zero blokuje automatyczne wylogowanie. By zmiana parametrów w tej sekcji odniosła skutek należy powtórnie uruchomić aplikację. C2 Opcje ustawiamy (Szukaj wg: Nazwa): Adres zewnętrznego serwera FTP Nazwa użytkownika na serwerze FTP Hasło użytkownika na serwerze FTP Nawiązuj pasywne połączenie z serwerem FTP Ew. Numer portu na serwerze FTP Katalog potwierdzeń odebrania zleceń na serwerze FTP np. RSP (tak jak w raportowniku katalog znaczników) Ilość dni pozostawiona w logu raportownika 1 Adres serwera poczty wychodzącej SMTP centrali Nazwa użytkownika na serwerze pocztowym centrali Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia domyślnie tak Hasło użytkownika serwera SMTP Port SMTP - o ile jest inny niż 25 (np. w sieciach TPSA 587) Zwrotny adres centrali Kontrola poprawności importu danych NIE wyłącznie przy pierwszych, pełnych paczkach z aptek, w codziennej pracy na TAK!!! Uwzględnij uszkodzone pakiety podczas optymalizacji - TAK C5 Podmioty Dodajemy poszczególne apteki, konfigurujemy dostęp do ftp C7 C. sterowanie\ Centralny harmonogram (dla raportowników aptek) Usuń wykonane zadania 00:10 Codziennie (zostanie wykonane o zadanej godzinie lub po włączeniu serwera) Wygeneruj i wyślij raport 00:15 Codziennie (jw.) Odbierz Zadania z centrali 07:00 Zadania ciągłe (wykonywane cyklicznie zgodnie z parametrem w konfiguracji raportownika) Wygeneruj i wyślij raport 14:00 Codziennie częstotliwość zależna od potrzeb klienta, ilości aptek, możliwości przetwarzania serwera Wygeneruj i wyślij raport 19:45 Codziennie (na kwadrans przed końcem pracy apteki, jeżeli apteka wyłącza na noc serwer lub kwadrans po w przeciwnym wypadku) Wysyłamy na FTP Raportowniki aptek pobiorą go i wczytają samodzielnie. Instrukcja Strona 3 z 5

4 52.KARTOTEKI Firmy wpisujemy dane teleadresowe aptek warto przemyśleć konstrukcję nazwy, można po niej później dokonywać sortowania. 33.RCP: Szablony definiujemy dla każdej apteki dni, godziny pracy i określamy datę, od której obowiązuje dany szablon (niezbędne do raportów Braki w danych, które mogą być automatycznie wysyłane mailem) 34.KOMUNIK.: Harmonogram Usuwanie starych pakietów z aptek 00:05, związane z parametrami w 61.ADMIN. C00_1015FN: Ilość dni przechowywania błędnych pakietów z aptek C00_1014FN: Ilość dni przechowywania pakietów z aptek Usuwanie starych wpisów z logu raportownika 00:15 Codziennie - związane z parametrami w 61.ADMINISTRATOR C00_1013FN: Ilość dni pozostawiona w logu raportownika Import danych z aptek 00:30 Codziennie Jeżeli apteki mają na noc wyłączone serwery to: Import danych z aptek 07:15 Codziennie (kwadrans po otwarciu pierwszej apteki) I tak, co minut, aż do 30 minut po otwarciu ostatniej apteki Następnie rzadziej w zależności od potrzeb, możliwości serwera w korelacji z harmonogramem pracy raportowników w aptekach Automat. powiązania tabel 10:15 Codziennie (po rannych importach i po każdym następnym imporcie z aptek) Oferty wł. Generowanie i wys. 10:30 i po każdym imporcie i powiązaniu tabel Zlecenia do aptek generowanie 10:45 w zależności od potrzeby kilka razy dziennie Pobranie pełnej bazy BLOZ 17:30 Codziennie Import danych z aptek 17:30 Codziennie (np. 30 minut po zamknięciu apteki) I dalej, co 30 minut aż do godziny po zamknięciu apteki (apteki wyłączają serwery) Automat. powiązania tabel 21:00 Codziennie (zaraz po ostatnim imporcie) Konfiguracja wymiany danych Definiujemy zakres wymienianych danych (standardowo Oferty i Zlecenia) 10. Import danych - po skonfigurowaniu całości uruchamiamy KSFNServer.exe, dla zwiększenie kontroli nad importem wyłączamy tryb automatyczny, (prawy klawisz na ikonie w tray-u wyświetla listę poleceń) otwieramy okienko wymiany danych (prawy klawisz), klikamy wdź - powinny zostać pobrane z ftp pełne paczki danych z aptek. kolejno dokonujemy importu przyciskiem Import po zaimportowaniu danych ze wszystkich aptek, wyłączamy KSFNServer.exe, w 61.AMIN włączamy opcję Kontrola poprawności importu danych, rozsyłamy harmonogram do aptek (o ile nie zrobiliśmy tego wcześniej) ponownie włączamy KSFNServer.exe KSFNServer podłącza się do bazy za pomocą użytkownika KSADM, który standardowo zaraz po instalacji nie posiada hasła. Dla bezpieczeństwa warto dla KSFNServera utworzyć specjalnego użytkownika z hasłem bez uprawnień. Następnie należy w pliku KSFNServer.ini (znajdującym się w katalogu programu) wpisać dane tego użytkownika. Przykładowy KSFNServer.ini: [LOGIN] USER_NAME=STARTZSA PASSWORD= HASELKO Strona 4 z 5

5 11. Użytkownicy Nie jest zalecana praca na użytkowniku KSADM, należy zdefiniować zwykłych użytkowników. Użytkownika KSADM powinno się zabezpieczyć hasłem i używać jedynie do czynności administracyjnych. Przy większej ilości użytkowników KS-ZSA w centrali warto użyć mechanizmu Ról. 12. Nadzór nad raportowaniem danych przez apteki. W celu ułatwienia nadzoru, nad stanem raportowania, istnieje możliwość, automatycznego informowania przez system KS-ZSA, wybranych osób mailem o aktualnym zakresie danych dla każdej z aptek. W tym celu konfigurujemy: parametry poczty (punkt 9) 24.KOMUNIKATY -> Definiowanie raportów -> [F2] Dodaj -> podajemy nazwę raportu np. Zakres dla admina1 -> Generator - Zakres danych w systemie KS-ZSA -> Prezentacja - Poczta elektroniczna HTML -> [F5] wpisujemy adres pocztowy admina1 można wpisać kilku adresatów rozdzielonych przecinkami 34.KOMUNIK. -> [Ctrl+3] Harmonogram -> [F2] Dodaj -> Raport zdefiniowany -> Zakres dla admina1 -> wyznaczamy Godzinę wykonania (po imporcie danych) oraz Dzień tygodnia Wszystkie W razie potrzeby pracownicy Sekcji KS-ZSA chętnie służą dodatkowymi informacjami. Pytania proszę kierować przede wszystkim poprzez system KS-MRK ksmrk.kamsoft.pl, oraz mailem na adres lub telefonicznie w Zapraszamy również na naszą stronę WWW Są tam zamieszczane m.in.: informacje o wymaganiach systemu (http://www.kamsoft.pl/prod/zsa/wymagania.htm), nowościach (http://www.kamsoft.pl/servlet/news_viewer/show?kat=farmanet&typ=komun&cnt=20), porady praktyczne, (http://www.kamsoft.pl/servlet/news_viewer/show?kat=farmanet&typ=prdpr&cnt=20) Można się zarejestrować, aby otrzymywać informacje mailem - czerwony napis ZAREJESTRUJ SIĘ! na górze stron Komunikaty i Porady praktyczne (http://www.kamsoft.pl/servlet/news_register/form?kat=farmanet&tp=komun). Instrukcja Strona 5 z 5

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Wdrożenie Centralnych Kartotek Towarowych przygotowanie Dokument: czerwiec 2012 Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA Wdrożenie Centralnych Kartotek Towarowych przygotowanie Dokument: czerwiec 2012 Wydanie: 1 Waga: 90 Dokument: czerwiec 2012 Wydanie: 1 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. 32 209 07 05, fax. 32 209 07 15 Katowice, lipiec 2012 Spis treści Wstęp... 2 Cel... 3 Kolejność działań...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2009 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA. v2.04

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA. v2.04 INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA v2.04 Strzegom, maj 2011 Spis treści Rozdział Temat Strona 1. Wstęp 5 2. Dane właściciela 6 3. Konfiguracja 7 3.1. Zakładka Położenie plików 7 3.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Win Admin Replikator Instrukcja Obsługi

Win Admin Replikator Instrukcja Obsługi Win Admin Replikator Instrukcja Obsługi wrzesień 2015 wersja dokumentu 1.9 dla wersji aplikacji 1.0.5.0 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacji Narzędzia Web-Tools.pl

Przewodnik po aplikacji Narzędzia Web-Tools.pl Przewodnik po aplikacji Narzędzia Web-Tools.pl wersja z dnia 13.04.2011 Narzędzia Web-Tools.pl 1 Spis treści Instalacja...4 5 kroków do instalacji...4 Zaawansowana konfiguracja...4 Zmiana czasu oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Moduł CRM. Wersja 3.56.303

Moduł CRM. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 5 Charakterystyka modułu 7 1. Przeznaczenie modułu 7 2. Budowa modułu 8 3. Obsługa okien 11 4. Ikony i skróty klawiszowe 18 5. Drukowanie dokumentów 21 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona www.belisama4crm.pl Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW Spis treści Wstęp... 2 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW... 2 1.1. Instalacja programu... 2 1.2. Tworzenie schematu Oracle aptecznej bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Opero Backup

Instrukcja obsługi aplikacji Opero Backup Instrukcja obsługi aplikacji Opero Backup OPERO Sp. z o.o. Herberta 3 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 5993066603 Telefon: +48 61 622 26 78 Fax: +48 95 72 77 012 Email: biuro@opero.pl Spis treści 1Wstęp...4 1.1Manual...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo