Jak osiągnąć zysk w niepewnych czasach. TO WAŻNE: Nowy projekt w ramach Inicjatywy JEREMIE dla obszarów słabych strukturalnie POMYSŁ NA BIZNES:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak osiągnąć zysk w niepewnych czasach. TO WAŻNE: Nowy projekt w ramach Inicjatywy JEREMIE dla obszarów słabych strukturalnie POMYSŁ NA BIZNES:"

Transkrypt

1 Za co lubimy banki spółdzielcze? s. 8 Szybkość podejmowania decyzji, indywidualne podejście do klienta, dostępność i duża liczba oddziałów, to zalety spółdzielczości bankowej. Tak wynika z raportu Związku Banków Polskich. Stop podwyżce ZUS dla przedsiębiorców! s. 9 Po ratunek do Premiera RP Pod takim hasłem grupa kilkudziesięciu przedsiębiorców zainicjowała i kontynuuje obywatelską akcję protestacyjną. Symbolem akcji protestacyjnej jest człowiek grzebiący w śmietniku. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku Pracodawców w Żukowie zdecydowali się prosić o interwencję Wicepremiera Waldemara Pawlaka. Problem dotyczy trasy planowanej Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Nr 6 (16) ISSN s. 14 Egzemplarz bezpłatny TO WAŻNE: Nowy projekt w ramach Inicjatywy JEREMIE dla obszarów słabych strukturalnie POMYSŁ NA BIZNES: Fot. Andreus Depositphotos.com Podpowiadamy jak zarabiać na blogu Jak osiągnąć zysk w niepewnych czasach

2

3 Za co lubimy banki spółdzielcze? s. 8 Szybkość podejmowania decyzji, indywidualne podejście do klienta, dostępność i duża liczba oddziałów, to zalety spółdzielczości bankowej. Tak wynika z raportu Związku Banków Polskich. Stop podwyżce ZUS dla przedsiębiorców! s. 9 Po ratunek do Premiera RP Pod takim hasłem grupa kilkudziesięciu przedsiębiorców zainicjowała i kontynuuje obywatelską akcję protestacyjną. Symbolem akcji protestacyjnej jest człowiek grzebiący w śmietniku. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku Pracodawców w Żukowie zdecydowali się prosić o interwencję Wicepremiera Waldemara Pawlaka. Problem dotyczy trasy planowanej Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. NR 6 (16) CZERWIEC-LIPIEC 2012 ISSN s. 14 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY TO WAŻNE: Nowy projekt w ramach Inicjatywy JEREMIE dla obszarów słabych strukturalnie POMYSŁ NA BIZNES: Fot. Andreus Depositphotos.com Podpowiadamy jak zarabiać na blogu Jak osiągnąć zysk w niepewnych czasach W numerze Wojciech Szramowski wydawca magazynu 4Biznes Czas niepewności to nie tylko czas zagrożeń ale także czas możliwości. Warto pamiętać że w każdych warunkach ktoś wygrywa. DLACZEGO NIE MY? Wywiad miesiąca 5 Temat miesiąca 6 Seminarium Harvard Business Review Jak osiągnąć pewny zysk w niepewnych czasach Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 8 O sztuce osiągania zysku w niepewnych czasach wypowiada się na naszych łamach dr. Witold Jankowski, redaktor naczelny Harvard Business Review Polska. Z Dariuszem Wielochem, zastępcą dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego rozmawiamy o korzyściach płynących z Inicjatywy JEREMIE 6 Z mitem bezradności firm w dobie spowolnienia gospodarczego oraz kryzysu rozprawiono się podczas seminarium Cel: Pewny zysk w niepewnych czasach. Organizatorem szkolenia byli Harvard Business Review oraz ICAN Institute przy współpracy z magazynem 4Biznes. Za co lubimy banki spółdzielcze? Wokół biznesu 9 9 Stop podwyżce ZUS dla przedsiębiorców! Razem walczymy o nasze prawa! Akcja trwa! Stop podwyżce ZUS dla przedsiębiorców! Razem walczymy o nasze prawa! Akcja trwa! Pomysł na biznes 10 Blogowanie sposób na życie i biznes BANKOWOŚĆ I FINANSE Inicjatywa JEREMIE szansą rozwoju obszarów słabych strukturalnie Dyskusja na temat propozycji ewentualnego podwyższenia składek ZUS dla przedsiębiorców nabiera rozpędu. W tym wydaniu głos na ten temat zabrali przedstawiciele przedsiębiorców: RIGP o/malbork, Starogardzkiego Klubu Biznesu oraz Związku Pracodawców w Żukowie. Zachęcamy przedsiębiorców do zabrania głosu w tej sprawie i wyrażenia swojej opinii na Najciekawsze komentarze opublikujemy w kolejnym wydaniu. Pomorskich przedsiębiorców mocno wspiera, poprzez instrumenty zwrotne dostępne w ramach Inicjatywy JEREMIE, Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych kierowany przez Panią Prezes Irenę Wróblak. W tym numerze jeszcze raz przybliżamy tą cenną dla firm pomoc w rozmowie z Panem Dariuszem Wielochem, zastępcą dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie firm bez banków. W tym numerze przybliżamy naszym Czytelnikom raport ZBP pn. Za co lubimy banki spółdzielcze. Jak w każdym wydaniu, Czytelnik znajdzie dla siebie dużą liczbę stałych, cyklicznych rubryk i informacji. Zapraszam do lektury najnowszego wydania. Mniej dotacji więcej instrumentów zwrotnych Z REGIONU POMORZE Jubileuszowa edycja konkursu Gdyński Biznesplan AGENT REKLAMY POSZUKIWANY Gryfy Gospodarcze rozdane Po ratunek do Premiera RP Czersk. 5 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorców w ramach JEREMIE 12 Motywem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu Gryf Gospodarczy były innowacje. Partnerzy wydania 4Biznes: Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gdańsku, Bank Spółdzielczy w Tczewie, Bank Spółdzielczy w Gniewie, Bank Spółdzielczy w Lubichowie, Bank Spółdzielczy w Skórczu, Bank Spółdzielczy w Starogardzie, Bank Spółdzielczy w Stegnie, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, Bank Spółdzielczy w Smętowie Wydawca: Dom Wydawniczy Szramowski, Tczew, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3/7, tel./fax , Redaktor naczelny: Wojciech Szramowski, Zastępca redaktora naczelnego: Krystyna Paszkowska, Projekt graficzny i skład: StudioA, Druk: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o. Redakcja 4Biznes nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do opracowywania materiałów nie zamówionych. Dom Wydawniczy Szramowski, wydawca magazynu 4BIZNES.eu poszukuje AGENTA REKLAMY. Wymagania: dyspozycyjność, komunikatywność, znajomość pomorskiego rynku biznesowego. Oferujemy: pracę na etat lub w innej dogodnej formule zatrudnienia, nienormowany czas pracy, wysoką prowizję. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego. Kontakt: Wojciech Szramowski telefon: miejscowość: Tczew

4 4 czerwiec 2012 rekomendacje Czytam 4Biznes bo lubię. Magazyn jest ciekawie redagowany. Znajduję w nim wiele informacji przydatnych nie tylko przedsiębiorcom, ale i naszym uczestnikom. Wskazuje przykłady do naśladowania, ale jednocześnie wskazuje też istniejące w gospodarce problemy. A od kondycji firm zależy, gdzie i w jakim charakterze uczniowie Ochotniczych Hufców Pracy znajdą w przyszłości zatrudnienie. Jakich pracowników oczekują pracodawcy... To dla mnie bardzo istotne informacje. Magazyn jest swego rodzaju pomostem pomiędzy przedsiębiorcami, a OHP. Renata Karpisiak-Rokicka Komendant Wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku

5 wywiad miesiąca 5 Inicjatywa JEREMIE bez tajemnic O korzyściach płynących z Inicjatywy JEREMIE rozmawiamy z Dariuszem Wielochem, zastępcą dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Inicjatywa JEREMIE to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska oraz grupa kapitałowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). JEREMIE odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, takich jak niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia. Celem projektu jest pomoc tym przedsiębiorstwom z sektora MŚP, które ze względu na brak historii kredytowej, czy niewystarczającą liczba zabezpieczeń nie mają szansy otrzymać wsparcia finansowego. JEREMIE pomaga również tym podmiotom, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, tzw. startup om. sposób? W jaki pieniądze z Unii trafiają do mikro i małych przedsiębiorstw? Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata przeznaczył na wsparcie sektora MŚP prawie 300 mln zł. Został utworzony Fundusz Powierniczy, gdzie środki te zostały ulokowane. Menadżerem Funduszu został Bank Gospodarstwa Krajowego. Naszym zadaniem jest przede wszystkim wybór Pośredników Finansowych instytucji, które bezpośrednio udzielać będą przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Specyfika programu polega na tym, że środki są w stałym obiegu. Oznacza to, że przedsiębiorcy zwracają pożyczone pieniądze, które następnie trafiają do kolejnych właścicieli mikro i małych firm. kogo przeznaczone? Dla jest wsparcie w ramach JEREMIE? Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim dedykowana jest mikro i małym firmom. Przede wszystkim tym podmiotom, które nie posiadają historii kredytowej ani wystarczającej liczby zabezpieczeń. O wsparcie w ramach tego programu ubiegać się mogą podmioty, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, albo ją prowadzą na terenie Pomorza.. Produkty finansowe oferowane w ramach JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na: realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, unowocześnienie składników majątku trwałego zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii, Informatyzację, dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. rodzaju działania? Jakiego nie można zrealizować w ramach JEREMIE? Specyfika JEREMIE polega na wspieraniu jak najszerszej grupy przedsiębiorców, dlatego wykluczeń podlegających finansowaniu jest niewiele. Podstawowe z nich to: pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej finansowanie celów konsumpcyjnych spłatę pożyczek i kredytów spłatę zobowiązań publicznoprawnych,? Dlaczego, Pana zdaniem, przedsiębiorca powinien być zainteresowany rozwojem swojej firmy w oparciu o Inicjatywę JEREMIE? Inicjatywa JEREMIE to przede wszystkim łatwość w dostępie do środków, zmniejszenie barier proceduralnych, tanie finansowanie oraz proste produkty. Oprocentowanie jest korzystniejsze niż w instytucjach komercyjnych, gdyż celem województwa Fot. Krystyna Paszkowska mógłby Pan przybliżyć Na jaką działalność? Czy przedsiębiorcom Inicjatywę? można uzyskać wsparcie JEREMIE. w ramach tej Inicjatywy? jest pomoc jak największej liczbie przedsiębiorstw. Dla dynamicznie rozwijających się firm to szansa zdobycia finansowania i zwiększenie możliwości inwestycyjnych. produkty są obecnie?to: Jakie dostępne dla sektora MŚP? poręczenia kredytów i po- Urząd Marszałkowski przeznaczył na wsparcie sektora MŚP prawie 300 mln zł. życzek udzielane przez instytucje poręczeniowe i banki oraz kredyty, pożyczki udzielane przez instytucje pożyczkowe, banki inne instytucje finansowe. i kiedy pojawią się? A jakie nowe produkty w ramach JEREMIE ego? Na chwilę obecną produkty, które oferujemy przedsiębiorcom cieszą się ogromnym zainteresowaniem, jednak wspólnie z Zarządem Województwa myślimy już nad wprowadzeniem nowych. W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie produktów kapitałowych. Pan wskazać? Mógłby przewagę zwrotnych form wsparcia nad pomocą w postaci dotacji? Przewaga instrumentów nad dotacjami polega na uproszczonych procedurach dla przedsiębiorców i prostocie produktów im oferowanych. Dodatkowo ważnym atutem jest też stała dostępność środków na lokalnym rynku i czas uzyskania kredytu, pożyczki bądź poręczenia. Dziękuję za rozmowę. Ĺ Rozmawiała Krystyna Paszkowska

6 6 Gdańsk. Seminarium Harvard Business Review Jak osiągnąć pewny zysk w niepewnych czasach Z mitem bezradności firm w dobie spowolnienia gospodarczego oraz kryzysu rozprawiono się podczas seminarium Cel: Pewny zysk w niepewnych czasach. Organizatorem szkolenia byli Harvard Business Review oraz ICAN Institute przy współpracy z magazynem 4Biznes. Tekst: Krystyna Paszkowska Fot. Krystyna Paszkowska Od dłuższego już czasu panuje powszechne przekonanie, że firma musi zaakceptować cenę, którą wyznacza rynek i konkurencja. Tymczasem to tylko mit dowodził Witold Jankowski, redaktor naczelny HBR. Zbyt wiele firm nie docenia swoich możliwości w wyznaczaniu ceny. Przyjmują one założenie, że ich cena musi być identyczna lub zbliżona do ceny konkurencji. Oczywiście, to co robi konkurencja oraz sytuacja na rynku mają znaczenie. Nie znaczy to jed- Witold Jankowski, redaktor naczelny Harvard Business Review rozprawił się z mitami w gospodarce nak, że automatyczne akceptowanie ceny konkurencji jest właściwe. Prelegent zauważył, że organizuje się coraz więcej konferencji, seminariów na tematy: jak tworzyć nowe produkty, usługi, ale polityka cenowa na nich praktycznie się nie pojawia. Od około 30 lat poziom turbulencji się zwiększał gospodarka stawała się coraz mniej stabilna. Dopiero, jak gospodarka tąpnęła zaczęliśmy się przyglądać sytuacji mówi doktor Jankowski. Dawna aberracja dziś stała się normalnością pojawiło się nowe określenie New normal. Prelegent przyznał, że przy dużych wahnięciach trudno przewidzieć prognozę gospodarczą. Tradycyjne narzędzia są coraz trudniejsze do stosowania w zarządzaniu strategicznym mówi Witold Jankowski. Obecnie planowanie w odniesieniu do zarządzania to większa niepewność, to jakby poruszanie się we mgle. Intuicyjnie zwalniamy, wzrasta nasza czujność, patrzymy bardziej uważnie na to co się dzieje. W takiej sytuacji musimy bardzo mocno zorientować się na zewnątrz. Wyłonić sygnał versus w szumie informacyjnym.

7 temat miesiąca 7 Zdaniem uczestnika: Michał Postek Fot. HBR dyrektor i właściciel salonu Citroen Auto-Postek Generalnie pierwsza część seminarium była o tyle ciekawa, że pan doktor mówił prostym językiem o rzeczach w perspektywie przyszłości narzędziach na pozyskiwanie nowych firm, klientów. Doktor Jankowski poruszył kwestię działań KII i Hyundai a. W Ameryce sprawdził się system zapewnienia klienta o przyjęciu od niego zwrotu auta, jeżeli ten nie byłby w stanie go spłacać. To bardzo ciekawa oferta. Będę to analizował i być może zdecyduję się na wprowadzenie podobnej u siebie w salonach. Prelegent wskazał też sporo innych możliwości dla procesów prosprzedażowych. Co do drugiej części seminarium, to skupiła się ona na pozycjonowanu cen. Przyznaję, że ta kwestia mnie nie dotyczy. Jestem uzależniony od korporacji, jej polityki cenowej. To jednak też było bardzo ciekawe. Zwłaszcza dla firm, które same dyktują ceny. Pokazano dużo produktów dopiętych do ceny. Zdaniem eksperta: Na pytania odpowiada Dr Witold Jankowski Firmy muszą nauczyć się nie tylko zauważać tak zwane złote możliwości, ale i umiejętnie je wykorzystywać. Strategia przeczekiwania jest strategią klęski. Niestety, musimy się pogodzić, że turbulencje będą z nami na dłuższy czas zauważa prelegent. W czasie turbulencji szansą na powodzenie jest zwinność i odporność. Witold Jankowski podkreślił, że polityka cenowa i zarządzanie przychodami mają kluczowe znaczenie zarówno dla kompetencji, elastyczności, jak i odporności firmy. Wyzwaniem jest taki cel: jak jednocześnie odróżnić się od konkurencji, zmniejszyć koszty i zwiększyć zyski? Coraz częściej mówi się o innowacyjności, nie tylko w odniesieniu do wdrażania nowoczesnych technologii, ale i w temacie kształtowania polityki cenowej. Bardzo ważną kwestią jest inteligentna polityka zasobowa. Właśnie w trudnych czasach warto kupować aktywa. Uczestnicy seminarium nie kryli zadowolenia z decyzji z wzięcia udziału w tym szkoleniu. Ĺ Fot. HBR Fot. HBR sposób firmy powinny wykorzystać?czas W jaki obecny i przyszły czas niepewności? niepewności to nie tylko czas zagrożeń, ale także czas # możliwości. Współczesna gospodarka charakteryzuje się dużą zmiennością. Firmy, które są szybkie i adaptacyjne będą w niej wygrywać. Aby skorzystać z możliwości współczesnych rynków trzeba przede wszystkim wcześnie identyfikować nowe trendy i modele biznesowe. Następnie należy przekuć taką informację w konkretne pomysły na biznes. A to oznacza, że zmiana nie jest celem samym w sobie, ale jest ściśle powiązana z innowacją. W tym rozumieniu, innowacja nie jest czymś losowym, ale pewną kompetencją, którą trzeba w firmie zbudować. Najlepsze światowe firmy takie, jak Apple, Samsung czy Google są znane z innowacyjności. Innowacyjność nie oznacza konieczności wymyślania wszystkiego samemu. Czasami wystarczy przenieść nowy pomysł z innych branż lub rynków. Tak właśnie zrobili twórcy Allegro adaptując w Polsce model wymyślony przez E-Bay. Innowacja może dotyczyć różnych aspektów funkcjonowania firmy nie tylko nowych produktów. Na przykład ciekawe możliwości innowacji można znaleźć w polityce cenowej. Tutaj firmy mają szanse na zwiększenie zysków szybko przy minimalnych nakładach. Jakie, Pana zdaniem, błędy w zarządzaniu?największym najczęściej popełniają firmy? błędem jest bierność i wolne tempo adaptacji do zmian na rynku. Dlatego firmy muszą się stać wewnętrznie bardziej elastyczne, częściej realokować budżety, tworzyć wewnątrz firmy mniejsze struktury projektowe. Muszą także zwiększyć swoją odporność na zawirowania na rynku poprzez tworzenie rezerw finansowych i zasobowych. Bardzo ważne jest ciągłe rekrutowanie nowych ludzi i wpuszczanie świeżej krwi z nowymi pomysłami i energią. Aby to zrobić trzeba poświęcić np. 10% tych którzy nie osiągają wyników. Na koniec warto pamiętać że w każdych warunkach ktoś wygrywa. DLACZEGO NIE MY?

8 Międzynarodowy Rok Spółdzielczości Szybkość podejmowania decyzji oraz indywidualne podejście do klienta, a także dostępność i duża liczba oddziałów nawet w maleńkich miejscowościach, to niewątpliwe zalety spółdzielczości bankowej. Tak wynika z raportu Związku Banków Polskich opartego na badaniach klientów. W ielu klientów wciąż narzeka na zbyt długie procedury przy ubieganiu się o kredyty. Nie dotyczy to jednak banków spółdzielczych. Zaledwie 1 procent badanych uważa, że ich słabą stroną są długie procedury, brak elastyczności czy wyposażenie placówek. Za to co drugi badany podkreślał, jako mocną stronę bankowości spółdzielczej, znajomość lokalnego rynku. Nie bez powodu mówi się, że banki spółdzielcze są blisko swoich klientów. Niewątpliwie, zaletami są też: indywidualne podejście do klienta, fakt, iż z usług tych placówek można korzystać nawet w małych miejscowościach, a także szybkość podejmowania decyzji. Nie bez znaczenia dla badanych jest też duża liczba oddziałów. Co jest bardzo istotne, respondenci podkreślali, że banki spółdzielcze są godnymi zaufania instytucjami finansowymi. Z badań wynika, że właśnie podejmowanie decyzji na szczeblu oddziału pozwala skrócić procedury przy ubieganiu się o kredyt. Tę kwestię podniósł co trzeci badany. 23 proc. respondentów doceniło indywidualne podejście do klienta. Raport omawia też słabe strony banków spółdzielczych. Połowa respondentów za słabość uznaje brak wystarczająco dużych kapitałów, 23 procent z kolei uważa, że placówki te są technologicznie zapóźnione i mało nowoczesne. Widzą konieczność poprawy bankowości elektronicznej, rozbudowy oferty produktowej, lepszego marketingu. Co dziesiąty badany za słabość uznał ograniczenie działalności do rynków lokalnych. Z oceną co do nowoczesności nie zgadza się Paweł Pawłowski, prezes SGB-Bank S.A. Dzisiaj bankowość spółdzielcza to nowoczesne, zintegrowane systemy komputerowe Za co lubimy banki spółdzielcze? 207 tyle banków spółdzielczych zrzeszonych jest w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej dysponujących siecią ponad 1800 placówek na terenie całego kraju. i informatyczne, umożliwiające sprawne świadczenie usług oraz komunikację w ramach Grupy, a także współpracę z naszymi klientami, przede wszystkim właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw, dla których usługi bankowe muszą być proste i ułatwiające szybkie załatwianie różnego typu operacji finansowych. Właśnie nowoczesne podejście do usług bankowych sprawiło, że Gazeta Bankowa w swoim konkursie Lider informatyki instytucji finansowych 2011 laury przyznała Bankowi Spółdzielczemu w Tczewie, wśród nagrodzonych znalazł się również Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Pytanie czy banki spółdzielcze będą się rozwijać podzieliło respondentów prawie po połowie. 44 procent ankietowanych orzekło, iż banki te mają przed sobą szansę na rozwój, a 41 procent uznało, że grozi im stagnacja. Pozostali nie mieli w tej kwestii zdania. Ĺ Rzetelna Firma ocenia W kontaktach polskich przedsiębiorców z bankami największym problemem pozostają zbyt wysokie wymagania stawiane przez te instytucje i przewlekłość procedur tak wynika z badania przeprowadzonego przez program Rzetelna Firma. W ciągu ostatniego roku poprawę w kontaktach z bankami odnotowało zaledwie 14 proc. przedsiębiorców. W tych badaniach banki spółdzielcze zajęły wśród przedsiębiorców drugą lokatę zaraz po PKO BP.* * Źródło: Badanie Rzetelnej Firmy Banki w działalności polskiego biznesu Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2011 r. na reprezentatywnej grupie 1086 przedsiębiorstw, wybranych spośród ponad firm, które uczestniczą w programie Rzetelna Firma. Bank Spółdzielczy dobrym sąsiadem Paweł Pawłowski, prezes SGB-Bank SA Nasze zrzeszenie Spółdzielcza Grupa Bankowa to przede wszystkim polski kapitał, solidność, odpowiedzialność i jakość. To wartości wynikające ze źródeł bankowości spółdzielczej, które do dzisiaj są pielęgnowane w bankach spółdzielczych. Połączenie tych cech z nowoczesnością pozwala naszym bankom nadal się rozwijać i być szanowanymi instytucjami finansowymi w lokalnych środowiskach. Jedno z haseł wizerunkowych SGB brzmi: Jesteśmy tam, gdzie inni nie chcą, albo nie potrafią tego zrobić. I nie jest to pusty slogan. Banki spółdzielcze są dobrym sąsiadem, znają swoich klientów i potrafią im zaoferować projekty szyte na miarę, czyli dostosowane do potrzeb konkretnych klientów. Komercyjna konkurencja tego nie zrobi. Fot. victoro Depositphotos.com 8

9 wokół biznesu Stop podwyżce ZUS dla przedsiębiorców! Nasz p atrona t 9 Razem walczymy o nasze prawa! Akcja trwa! Pod takim hasłem grupa kilkudziesięciu przedsiębiorców zainicjowała i kontynuuje obywatelską akcję protestacyjną. Na poparcie swoich racji przytacza kilkanaście konkretnych argumentów. Symbolem akcji protestacyjnej jest człowiek grzebiący w śmietniku. Tak, zdaniem organizatorów, mogą skończyć przedsiębiorcy jeżeli nic się nie zmieni w prawodawstwie. dziesiątki i setki osób (a takie też są). Wszelkie podwyższanie składek w pierwszej grupie spowoduje ucieczkę w szarą strefę. W przypadku tej drugiej grupy należy bardzo racjonalnie podejść do tego zagadnienia. Wszelki wzrost kosztów w tych firmach powoduje zmniejszenie konkurencyjności, a co za tym idzie trudności ze zbytem towarów. Prezes Jarecki jest zdania, że obciążanie przedsiębiorców dodatkowymi wydatkami spowoduje wzrost kosztów i zmniejszenie konkurencyjności gospodarki a w dalszej perspektywie przenoszenie produkcji na wschód, szczególnie przez koncerny międzynarodowe, które w Polsce wybudowały swoje montownie. Ĺ O rganizatorzy akcji walczą o prawa przedsiębiorców oraz o stworzenie uczciwych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Politycy wykorzystują, to że nikt nas nie reprezentuje, że jesteśmy potwornie zapracowani walcząc o byt i nie mamy czasu walczyć o nasze prawa podkreślają. Efekt jest taki, że coraz mocniej podwyższa się nam podatki żeby sfinansować kosztujące kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie niebotyczne przywileje innych grup zawodowych. Wyrazy poparcia dla akcji Stop podwyżce ZUS dla przedsiębiorców docierają do organizatorów od coraz szerszego grona nie tylko tych prowadzących działalność gospodarczą. Firmy zrzeszone w Starogardzkim Klubie Biznesu podkreślają, że małe i średnie przedsiębiorstwa są kołem zamachowym polskiej gospodarki i generują blisko połowę PKB. Są miejscem pracy dla 70 proc. pracujących i 61 proc. zatrudnionych. Dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom nasz kraj jak na razie skutecznie broni się przed kryzysem gospodarczym jaki toczy pozostałe kraje UE zaznaczają. Apelujemy do rządu, aby całą energię, wiedzę i doświadczenie skoncentrować na uproszczeniu systemu rozliczeń ZUS, wyeliminowaniu restrykcyjnych zapisów z ustaw dotyczących ubezpieczeń przedsiębiorców, w szczególności ich obowiązków, a także doprowadzenia (po 13 latach istnienia) systemu informatycznego ZUS do takiego stanu, który pozwoliłby pracownikom ZUS gromadzić i przetwarzać dane ubezpieczonych bez zbędnego i nadmiernego angażowania przedsiębiorców. O zasadności akcji przedsiębiorców nie trzeba przekonywać. Dobrze, że rozwija się dyskusja w sprawie planowanych zmian w składkach na ZUS dla przedsiębiorców uważa Zbigniew Jarecki, prezes Związku Pracodawców w Żukowie. Rozumiem potrzebę bardziej sprawiedliwego systemu opłacalności składek na ubezpieczenia społeczne. Należy jednak przestawić argumenty wszystkich stron. Inaczej należy podejść do firm jedno- lub kilku-osobowych i osób samozatrudniających się, a inaczej do firm zatrudniających Gdzie szukać oszczędności Zbigniew Jarecki, prezes Związku Pracodawców w Żukowie: Uważam, że jest wiele dziedzin życia, gdzie Minister Finansów może szukać oszczędności, a dotyczy to głównie: zmniejszenia wydatków na wzrastające ilości urzędników zlikwidowanie niepotrzebnych instytucji i urzędów, np. Instytut Pamięci Narodowej zlikwidowanie niektórych przywilejów np. wysokie emerytury części funkcjonariuszy służb mundurowych, sędziów, prokuratorów itp. Podnoszone przez przedsiębiorców argumenty znajdują się na Podwyżki składek ZUS łataniem dziury Jarosław Filipczak, pełnomocnik Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (oddział Malbork): Podwyżki składek ZUS dla pracodawców to tak naprawdę kolejne łatanie dziury budżetowej. Polscy przedsiębiorcy dzięki swojej pomysłowości, odwadze i upartości w dążeniu do celu poprawiają wynik gospodarczy naszego kraju na tle całej Europy. Trudno zrozumieć nowe działania rządu, które demotywują oraz odstraszają przedsiębiorców do dalszego działania. W naszym kraju wciąż czuć kryzys, wzrastają ceny paliw, mamy niestabilny kurs złotego, powstają zatory płatnicze a prawo nie zmienia się na korzyć przedsiębiorców wręcz odwrotnie. Dodając do tego nadgorliwych urzędników przyczyniających się od upadku firm, wpływających na coraz większą frustrację aktywnych obywateli. Całkiem niedawno w Warszawie odbył się pierwszy kongres Niepokornych, jest to wyraźny sygnał obywateli do wprowadzenia zmiany nastawienia państwa w stosunku do przedsiębiorców. Przecież nie jest tajemnicą niechęć rządu do zmiany w funkcjonowaniu KRUS czy zmiany finansowania świadczeń chorobowych i ukrócenie procederu fikcyjnych zwolnień pracowników. Na tle Unii Europejskiej mamy najwyższy wskaźnik absencji chorobowej, wydałoby się że są to kluczowe i najbardziej aktualne problemy dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kolejna zmiana w finansowaniu ZUS kosztem przedsiębiorców i kolejnych podwyżek jest bezcelowa. Zastanawiające jest czy w tym starciu pomiędzy aktywnym obywatelem przedsiębiorcą a rządem, zwycięży zdrowy rozsądek i ekonomia.

10 10 pomysł na biznes Blogowanie sposób na życie i biznes Tekst: Ewa Kowalska P rzez pięć lat byłam bardzo aktywną dziennikarką obywatelską. Pierwsze kroki stawiałam na ogólnopolskim portalu społecznościowym Na własny sposób promowałam na nim gdańskie wybrzeże, ale kiedy tylko powstał lokalny portal serce kazało mi przenieść się na tzw. własne podwórko. Pisałam o radościach i bolączkach mieszkania w Trójmieście, tworzyłam teksty informacyjne o wydarzeniach kulturalnych związanych z historią i architekturą Gdańska, a w kwietniu 2008 zaczęłam śledzić proces powstawania stadionu piłkarskiego w Gdańsku. Co tydzień pojawiałam się w zapomnianej dotychczas dzielnicy Letnica, dokumentując zachodzące w niej zmiany. Zapewne byłabym do dzisiaj dziennikarką obywatelską związaną z koncernem prasowym, gdyby nie wiadomość od mojej czytelniczki. A teraz czas zacząć pracować na własny rachunek przeczytałam na skype ie i otworzyłam podesłany mi link do komunikatu Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, dotyczący konkursu Dojrzały Przedsiębiorca. Nie szukałam pracy, nie miałam zamiaru zmieniać stylu życia, a jednak... wypełniłam wniosek. Czas szkoleń i brak czasu Sześćdziesiąt osób, które zostały zakwalifikowane do projektu, rozpoczęło czteromiesięczne szkolenie. Był to dla mnie, osoby dotychczas żyjącej bez zegarka, bardzo ciężki okres. Cztery razy w tygodniu odbywały się ośmiogodzinne zajęcia, a ja, w przeciwieństwie do pozostałych uczestników miałam zaledwie sześcioletnie dziecko. Pokonałam jednak wszystkie problemy logistyczne, napisałam biznesplan i znalazłam się w gronie dwudziestu osób laureatów. W porównaniu z innymi pomysłami na biznes, mój wydawał się wielu osobom mało realny. Sklep, salon kosmetyczny, ogrodnictwo, usługi doradcze czy produkcja mebli to pomysły, które łatwo sobie wyobrazić. Ale blog? Czy blog mógłby zarabiać? Przyznam, że osoby zasiadające w komisji wykazały się dużą wyobraźnią. Zakwalifikowałam się co prawda na przedostatniej pozycji, ale jednak. Czas formalności, zakupów, pierwszych prób Formalności zawiązane z założeniem działalności gospodarczej nie stanowiły dla mnie najmniejszego problemu. Skorzystałam z udogodnienia tzw. jednego okienka, złożyłam stosowny druk w Urzędzie Skarbowym i... stałam się przedsiębiorcą. To wielkie słowo, ale formalnie tak właśnie było. Zakupy związane z działalnością wykonałam w terminie ekspresowym. Za wybrane wcześniej modele komputera, kamery, aparatu fotograficznego i drukarki wykonałam przelewy w dniu pojawienia się dofinansowania na moim koncie. Ekipa informatyków i graficzka już wcześniej pracowali nad koncepcją bloga, który z założenia miał przybrać kształt serwisu internetowego. Start! 29 listopada 2009 r. ibedeker wystartował. Kontynuowałam prowadzenie Pamiętnika Budowy Stadionu, który w wielkim stopniu napędzał mi ruch. Statystyki miały zdecydowanie tendencję wzrostową, a ja z coraz większą pasją oddawałam się pracy. Dzisiaj, po 36 miesiącach działalności, mojego niszowego bloga odwiedziło ponad ćwierć miliona użytkowników, generujących ponad milion odsłon stron. Posypały się jednocześnie wyróżnienia. W lutym 2011 r. byłam finalistką ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez onet.pl BLOG ROKU 2010, jesienią 2011 ibedeker otrzymał tytuł Blog of Gdańsk 2011, a wiosną 2012 r, w konkursie Miasta Gdańsk i Gazety Wyborczej zostałam nominowana do tytułu Gdańszczanin Roku W maju w Dworze Artusa została otwarta moja wystawa fotograficzna Pamiętnik Budowy Stadionu, prezentowana do 30 września, zwiększająca zainteresowanie ibedekerem. Po 36 miesiącach działalności bloga odwiedziło ponad ćwierć miliona użytkowników, generujących ponad milion odsłon stron. A gdzie tu biznes? Życie mocno zweryfikowało biznesplan. Nieufna do nowoczesnej formy reklamy (multimedialne prezentacje hoteli i restauracji) branża turystyczna nie przyniosła mi spodziewanych przychodów, natomiast nieoczekiwanie pojawiły się inne możliwości zarobkowania, wynikające ze wzrostu popularności bloga. Organizowane przez mnie sponsorowane, ale darmowe dla mieszkańców spacery po Trójmieście, współtworzenie gier miejskich i pisanie tekstów promocyjnych sprawiło, że po dwóch latach działalności blog zaczął jeszcze niewiele, ale już zarabiać. Ĺ Koszt inwestycji KOSZTY POCZĄTKOWE zł (uzyskanie ze środków unijnych) zakup komputera z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego, kamery, drukarki ze skanerem, wynagrodzenie informatyków i graficzki zł wsparcie pomostowe pokrywające koszty pierwszego roku działalności. Szacowane dochody: zł za kwartał w trzecim roku działalności Na plus zaczyna się wychodzić w trzecim roku działalności. Ewa Kowalska laureatka projektu Dojrzały Przedsiębiorca, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z wykształcenia inżynier sanitarny, absolwentka Politechniki Gdańskiej. W zawodzie pracowała zaledwie dziewięć miesięcy tyle, ile trwa ciąża, dziesięć lat z sukcesem prowadziła działalność gospodarczą w branży poligraficzno-wydawniczej. Po urodzeniu czwartego dziecka zrezygnowała z dalszej aktywności zawodowej, oddając się pasji dziennikarstwa obywatelskiego ukierunkowanego na promocję Gdańska, Sopotu i Gdyni. Nieoczekiwanie dla samej siebie zgłosiła się do konkursu Dojrzały Przesiębiorca. W październiku 2009 r. otworzyła działalność gospodarczą, a miesiąc później wystartował jej blog dedykowany turystom przybywającym do Trójmiasta i miłośnikom Gdańska, Sopotu i Gdyni.

11 11 Inicjatywa JEREMIE szansą rozwoju obszarów słabych strukturalnie Połączyliśmy siły dla rozwoju Mikro i Małej Przedsiębiorczości Inicjatywa JEREMIE szansą rozwoju obszarów słabych strukturalnie w województwie pomorskim pod takim hasłem odbyła się konferencja zorganizowana przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gdańsku. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Pomorskiego. K onferencję rozpoczęły Irena Wróblak Prezes Pomorskiego Regionalnego Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Bożena Rusewicz Dyrektor Zarządzający Banku Pekao S.A. Region Pomorski Powiedzieliśmy sobie kiedyś, że musimy konstruować stabilną przestrzeń dla województwa pomorskiego mówił Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego. Zaangażowaliśmy się w budowę kolei metropolitalnej. To inwestycja rzędu miliarda złotych, ale robimy tym skok cywilizacyjny. Jej drugi etap to otwarcie nowego terytorium, nowej przestrzeni na inne tereny województwa. Pozyskiwanie kredytów nie jest sprawą prostą, zwłaszcza dla tych bez historii kredytowej. Czasy jednak się zmieniają i instrumenty pozyskiwania wsparcia również ewoluują. Zachęcam do korzystania z możliwości, jakie daje Inicjatywa JEREMIE. Marszałek zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką spełnia Inicjatywa JEREMIE w kwestii rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. pomorskiego. Przedstawił kierunki wpierania MŚP w województwie pomorskim, jakie realizują władze województwa. Podczas prezentacji Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Wieloch, z-ca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowych w BGK przedstawił założenia Inicjatywy JEREMIE w województwie pomor- Zainteresowani tematyką Inicjatywy JEREMIE znajdą więcej informacji na skim oraz omówił rolę pośredników finansowych w procesie finansowania inicjatywy. Zmienia się procentowo charakter pomocy na rzecz wsparcia pozadotacyjnego, rośnie zaangażowanie środków w formie systemów zwrotnych podkreślił. Prezes PRFPK Irena Wróblak omówiła Inicjatywę JEREMIE w kontekście szansy na rozwój regionów słabych strukturalnie w województwie pomorskim. Przybliżono zagadnienia związane z produktami poręczeniowymi, jakie oferuje PRFPK. Pani Prezes podkreśliła, jak ważna jest współpraca z włodarzami starostw, miast oraz gmin z terenów słabych strukturalnie, deklarując jednocześnie chęć zorganizowania spotkań z przedsiębiorcami oraz osobami zainteresowanymi założeniem działalności gospodarczej na tych terenach. Prezentację oferty produktowej Banku PEKAO S.A. dla MŚP poprowadziła Katarzyna Basiewicz, Dyrektor ds. Klientów Biznesowych w Regionie. Ĺ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Mniej dotacji więcej instrumentów zwrotnych W Gdańsku odbyła się konferencja Giełda Produktów Finansowych JEREMIE jako atrakcyjna forma finansowania pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw w ramach środków unijnych. B yła to już czwarta konferencja z cyklu spotkań dedykowanych przedsiębiorcom tym razem z województwa pomorskiego Giełda Produktów Finansowych JEREMIE jako atrakcyjna forma finansowania pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw w ramach środków unijnych. Jej organizatorami byli: Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Konferencja stała się okazją do zaprezentowania alternatywnych źródeł fi- nansowania w postaci instrumentów pozadotacyjnych, przekazania kompleksowej wiedzy na temat możliwości jakie oferuje Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego. Pomorze się zmienia pod względem finansowym, komunikacyjnym mówił otwierając konferencję Ryszard Świlski, wicemarszałek woj. pomorskiego. Przygotowujemy się do nowego programu pozyskiwania wsparcia. Proste rozwiązania się skończyły. Czas się przymierzyć do nowych wyzwań. Wśród gości znaleźli się, m.in. prof. Witold Orłowski główny doradca ekonomiczny w PwC. Żyjemy w trudnych czasach nie tylko z powodu kryzysu mówił profesor Orłowski. To też efekt trendów w światowej gospodarce. Trzeba zmniejszyć istniejącą górę długów. W trudnych warunkach Podpisane umowy W trakcie Giełdy Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego podpisał Umowy Operacyjne z: Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. na produkt Reporęczenie na 7 mln zł Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. z Dzierzgonia na produkt Reporęczenie na 4 mln zł IKB Leasing Polska Sp. z o.o. na produkt Pożyczka Globalna na 10 mln zł. trzeba umieć sobie radzić. Pomaga myślenie scenariuszowe, symulacje. Nieustająco trzeba dostosowywać się do zachodzących w gospodarce zmian. Należy skupić się na istocie prowadzonej działalności. Ĺ Prof. Witold Orłowski był gościem Giełdy Produktów Finansowych w Gdańsku

12 12 Z regionu Pomorze Michał Piskunowicz i Krzysztof Tomaszewski za Think Litez (firma zarządzająca światłem), Marta Moksa za Ubraniometr oraz Patrycja Tkaczyk za Platformę Projektową Re design to główni laureaci jubileuszowej X edycji Konkursu Gdyński Biznesplan. T egoroczna edycja konkursu zaowocowała licznymi zgłoszeniami. 724 osób zgłosiło łącznie 630 pomysłów biznesowych. Te przekute zostały w 171 biznesplanów. To największa liczba takich opracowań w dotychczasowych odsłonach Gdyńskiego Biznesplanu. W ubiegłym roku chociaż uczestników było więcej, bo 807, to biznesplanów złożono mniej 166. Nad wyłonieniem najlepszych pomysłów na biznes jury obradowało prawie miesiąc. W ścisłym finale znalazło się 11 projektów Jak podkreślają organizatorzy, Konkurs Gdyński Biznesplan jest swoistym barometrem ducha przedsiębiorczości. Wydarzenie to adresowane jest do osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz do osób działających już na rynku ma- łych przedsiębiorstw. Jego ideą jest umożliwienie realizacji pomysłów biznesowych tym, którzy nie mają żadnych doświadczeń na tym polu bądź mają niewielkie lub niezbyt udane. Kluczem do powodzenia na rynku jest bowiem dobry, oparty na sprawdzonych zasadach biznesplan! Na główną nagrodę 45 tys. zł zdaniem komisji konkursowej zasłużył projekt inteligentnego oświetlenia o nazwie Thing Litez autorstwa Michała Piskunowicza i Krzysztofa Tomaszewskiego. Nagrodę w imieniu zwycięzców odebrał ubiegłoroczny laureat Konkursu Michał Rybak właściciel dynamicznie rozwijającej się firmy IVONA Software (dawniej IVO Software). 30 tys. zł i drugie miejsce zgarnęła Marta Moksa za projekt Ubraniometr. Wiele osób powstrzymuje się przed zakupem ubrań w internecie, obawiając się właśnie, że rozmiary będą niedopasowane mówi autorka porównywarki rozmiarów ubrań według marek dla sklepów internetowych Projekt Ubraniometr pozwala zminimalizować to ryzyko. Trzecia nagroda i 15 tys. zł przypadło Patrycji Tkaczyk za Platformę Projektową Re-design. Jak przyznała pomysłodawczyni, jej Fot. Wojciech Szramowski Jubileuszowa edycja konkursu Gdyński Biznesplan Laureaci 13. edycji Gdyńskiego Biznesplanu założeniem było odejście od standardowego charakteru biura projektowego. Małym firmom oferuje pomoc w rewitalizacji ich własnego produktu, co często pomaga w wybiciu się na rynku. Zauważyłam, że małe przedsiębiorstwa boją się takich kroków mówi. Myślą, że jest to kosztowne, a tak naprawdę wcale takie być nie musi. Ĺ Finaliści X edycji Marta Moksa UBRANIOMETR Arkadiusz Banaś BLOOBY Kamila Branicka HomeDentist Dentysta na zawołanie Patrycja Tkaczyk Platforma Projektowa Re-design Marta Wardin, Adam Wardin ddrome interaktywny multiinstrument audiowizualny Marcin Szweda, Szymon Żółtański Agile Software Development Patrycja Szymichowska, Julia Bąkowska Obudź geniusza w twoim dziecku Przemysław Listowski Mała elektrownia wodna z turbiną Archimedesa Michał Piskunowicz, Krzysztof Tomaszewski Think Litez Agnieszka Ossowska Hotel w Gdyni Klementyna Janusz Adamczak, Martyna Adamczak galeriawdomu.pl Gryfy Gospodarcze rozdane Motywem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu Gryf Gospodarczy były innowacje. Instal-Bud Katarzyna Kierznikowicz z Linii, Jakusz Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz z Kościerzyny, Base Group sp. z o.o. z Koszwał i Drutex SA to laureaci konkursu organizowanego pod auspicjami Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, której przewodniczy marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. rządu terytorialnego, inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw oraz promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku gospodarczego województwa. Laureaci to, w kategorii: Tekst: Krystyna Paszkowska Laureaci tegorocznej edycji Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy Agencja Kosycarz Foto Press KFP Do tegorocznej Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy nominowanych zostało 12 przedsiębiorstw w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo i duże przedsiębiorstwo. Gryfy Gospodarcze były przyznawane po raz 13. Głównym celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie, włączenie sektora przedsiębiorców do współpracy z jednostkami samo- mikroprzedsiębiorstwo: Instal-Bud Katarzyna Kierznikowicz małe przedsiębiorstwo: Jakusz Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz średnie przedsiębiorstwo: BASE Group Sp. z o.o. duże przedsiębiorstwo: DRUTEX S.A. Wyłoniono również laureatów trzech nagród specjalnych w kategorii Innowacyjne przedsięwzięcie. I miejsce przypadło firmie ARound z Gdyni, II Aiton Caldwell SA z Gdańska, a III HRtec sp. z o.o. z Gdyni. Gryf Medialny przyznawany przez Dziennik Bałtycki, Trójmiasto.pl, TVP o. Gdańsk oraz Radio Gdańsk przypadł firmie Instal-Bud Katarzyny Kierznikowicz z Linii. Ĺ

13 Do Państwa dyspozycji oddajemy: 2 sale konferencyjne w murach warowni (na 200 osób każda) 1 salę konferencyjną (na 90 osób) 1 salę konferencyjną (na 50 osób) sale kameralne (na 20 i 30 osób) 2-osobowe pokoje z łazienkami w Pałacu Marysieńki klimatyczną karczmę w piwnicach zamczyska Restaurację Husarską, a w niej tradycyjne dania kuchni staropolskiej Spotkanie biznesowe nie musi być tylko na służbowo. Amatorzy mocniejszych wrażeń mogą się wybrać w rejs gondolą, przeżyć spotkanie z duchem, sprawdzić się w rycerskich sprawnościach. Ofertę przygotowujemy pod indywidualne życzenia Klientów. ZAMEK GNIEW Sp. z o.o Gniew, ul. Zamkowa 3 tel fax

14 14 Z regionu Pomorze Po ratunek do Premiera RP Przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku Pracodawców w Żukowie zdecydowali się prosić o interwencję Wicepremiera RP Waldemara Pawlaka. Problem dotyczy trasy planowanej Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Projekt w wariancie 1A i 1A3 zakłada, że będzie ona przebiegała przez nieruchomości firm: Ashland Poland Sp. z o.o. oraz Hydromega Sp. z o.o. Zdaniem przedsiębiorców, trasę można poprowadzić tak, by nie ograniczała rozwoju firm. Dotychczasowe rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku nie przyniosły oczekiwanej przez firmy korekty trasy. Tekst: Krystyna Paszkowska O becny przebieg OMT w okolicy Miszewa zakłada zajęcie całkowite lub częściowe niektórych działek będących w posiadaniu firm Ashland Poland i Hydromega podkreśla Zbigniew Jarecki, prezes Związku Pracodawców w Żukowie. To poważny problem dla tych przedsiębiorstw. Na tych działkach prowadzone SA znaczące inwestycje. Firmy się rozbudowują. Wdrażają nowe technologie, rozbudowują infrastrukturę przemysłową. Całkowita wartość obu inwestycji to ok. 27 mln zł. Co ważne po zakończeniu prowadzonych inwestycji zatrudnienie tylko w tych dwóch firmach znajdzie łącznie około 160 osób. Jak podkreślają przedsiębiorcy, problem można by rozwiązać przesuwając projektowany pas drogowy o około 100 m na wschód. Przy obecnym kształcie zakład Ashland Poland zostałby ograniczony jedynie do terenu pomiędzy OMT i drogą krajową nr 20. To rodzi poważne obawy co do możliwości dalszego rozwoju firmy. Podobnie sytuacja wygląda z firmą Hydromega. Zaledwie w ubiegłym roku firma otrzymując dotacje z funduszy unijnych wybudowała nowoczesny zakład produkujący głównie na eksport urządzenia z napędem hydraulicznym. To producent znany i ceniony od wielu lat. Firma powstała w 1988 roku. Obecnie tak zwany wariant czerwony obwodnicy na odcinku przy węźle Miszewo przebiega przez nowo wybudowaną halę produkcyjną oraz przez nowo wybudowane osiedle. Proponowana przez przedsiębiorców pozwoliłaby zachować zakład oraz inne budynki, a trasę poprowadzono by przez tereny niezabudowane. ( ) pragnę również mocno zaznaczyć, że nie jesteśmy przeciwnikami budowy Drogi Metropolitalnej, prosimy tylko o nieznaczną korektę jej przebiegu, jest to wniosek mający mocne uzasadnienie, ponieważ korekta taka spowoduje przesunięcie pasa drogowego na tereny niezabudowane. Po szczegółowym zapoznaniu się z proponowanym przebiegiem, jest to w naszej ocenie kwestia dobrej woli projektanta oraz przyjęcia zasady, o nie likwidowaniu zakładów produkcyjnych napisał Zbigniew Zienowicz, prezes Hydromegi. W GDDKiA w Gdańsku usłyszeliśmy, że proponowane zmiany wcale nie są tak nieistotne. Trzeba pamiętać, że zmiana trasy w jednym miejscu, to nie tylko przeprojektowanie tego małego fragmentu, to również konieczność przeprojektowania około 8-kilometrowego odcinka wyjaśnia Piotr Michalski, rzecznik GDDKiA w Gdańsku. Efektem tej jednej zmiany będzie uchronienie tego odcinka, ale więcej wyburzeń w innych miejscach. Droga ekspresowa musi spełniać konkretne wymagania. Ĺ * Pełne stanowisko GDDKiA w Gdańsku w sprawie korekty trasy w okolicy Miszewa zamieścimy w lipcowym magazynie 4Biznes. Czersk 5 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorców w ramach JEREMIE Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menedżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego podpisał z Bankiem Spółdzielczym z Czerska umowę na kwotę 5 mln złotych. To pierwsza umowa podpisana z bankiem spółdzielczym w województwie pomorskim i zarazem jedna z pierwszych w kraju. Dzięki niej ponad 70 mikro i małych przedsiębiorstw z terenu Pomorza zyska lepszy dostęp do unijnych pożyczek, kredytów i poręczeń. Do tej pory odbyły się dwa konkursy na Pożyczkę Globalną. W pierwszym konkursie na Pożyczkę Globalną BGK przekazał pośrednikom finansowym środki w wysokości 14 mln zł. W drugim konkursie jest to wielokrotnie wyższa kwota tj. 57 mln zł. Między innymi podpisano umowy operacyjne z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym (20 mln zł) i Polską Fundacją Przedsiębiorczości (20 mln zł). Sytuacja ta jest potwierdzeniem coraz większego zaufania instytucji finansowych, w szczególności banków, do inicjatywy JEREMIE. Zależy nam, aby umowa podpisana z Bankiem Spółdzielczym w Czersku stanowiła dobry przykład dla innych banków oraz zachęciła do korzystania z nowoczesnych instrumentów finansowania czytamy w stanowisku nadesłanym przez Biuro prasowe Marszałka Województwa Pomorskiego. A jak podpisaną umowę postrzega Jolanta Fierek, prezes BS w Czersku? Jesteśmy dumni, że jako drudzy w kraju z grona banków spółdzielczych, mamy podpisaną umowę w ramach Inicjatywy JEREMIE mówi pani prezes. Jesteśmy niewielkim miasteczkiem na rubieżach województwa i możliwość uzyskania wsparcia przez działające tutaj firmy jest bardzo cenna. Jolanta Fierek uważa, że problemów z realizacją wartości umowy nie będzie. Pierwszą umowę w ramach Pożyczki Globalnej podpisaliśmy już w pierwszym tygodniu od jej podpisania z Menedżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego podkreśla pani prezes. Przeprowadziliśmy wcześniej sondaż wśród przedsiębiorców. Mamy ponad 4000 klientów. Zainteresowanych nie powinno zabraknąć. Na realizację umowy mamy dwa lata. Ĺ

15

16

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 1 / lato 2010& More Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy Innowacje są jak zastrzyk Crowley Przepis na sukces business ludzie 06 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe Przed nami wiele pracy rozmowa z Prezes KZBS str. 22 Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie str. 28 Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały str. 26 Magazyn Grupy BPS str. 7 Z MŚP na

Bardziej szczegółowo

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY Adam Mikołajczyk Nadciąga unijne eldorado 4 Andrzej Liberadzki Rośnie skuteczność 7 Hanna Wiecka Nie ile a co Unia daje Pomorzu 11 Włodzimierz Szordykowski MSP solą

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

EXP RESS B IZNES U NU MER 14 EXPRESS BIZNESU 1

EXP RESS B IZNES U NU MER 14 EXPRESS BIZNESU 1 EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU To już kolejne spotkanie przy lekturze Expressu Biznesu. Tym razem oddajemy w Państwa ręce wydanie, które częściowo jest poświęcone otwarciu nowej siedziby Pracodawców

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

KURS NA PRACĘ 1/2011. Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy. Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów

KURS NA PRACĘ 1/2011. Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy. Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów RYNEK PRACY PORADNICTWO ZAWODOWE POŚREDNICTWO PRACY FUNDUSZE EUROPEJSKIE 1/2011 KURS NA PRACĘ Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów 1 ISSN 2082-0267

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY FINANSE l ZARZĄDZANIE l STRATEGIE MSP Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 Debata MSP Faktoring w firmie v 4 Musimy wykorzystać potencjał infrastruktury rozmowa z Arturem

Bardziej szczegółowo

7. Forum Samorządowe Nie bójmy się ryzyka Inwestuj w centrum Europy Kryzys śmiechu wart

7. Forum Samorządowe Nie bójmy się ryzyka Inwestuj w centrum Europy Kryzys śmiechu wart Maj - Czerwiec 2011 nr 5-6 [114-115] 7. Forum Samorządowe Nie bójmy się ryzyka Inwestuj w centrum Europy Kryzys śmiechu wart maj-czerwiec 2011 1 2 maj-czerwiec 2011 Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 7 / lato 2012 Sposób na ceny paliw Bezpieczeństwo w niepewnych czasach Agnieszka Świergiel Kompetencje przede wszystkim Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko,

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155 2 3 Express Biznesu / REDAKCJA Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 32 numer Expressu Biznesu. W nim, jak zwykle, mnóstwo świeżych i ważnych informacji ze świata biznesu, gospodarki oraz polityki

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu Business Growth S P E C J A L I S T Y C Z N A P U B L I K A C J A B O S T O N M E D I A MARZEC / KWIECIEŃ 2009 STRONA 11 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP STRONA

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Ekonomia Społeczna w Małopolsce Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce Numer 2, styczeń 2011 r. W numerze Od Redakcji Słowo wstępne ( 2 ) Aktualności Seminaria poświęcone budowaniu lokalnych partnerstw międzysektorowych na rzecz ekonomii

Bardziej szczegółowo

Firmy wstrzymują inwestycje

Firmy wstrzymują inwestycje Lubuskie Forum Gospodarcze: Jakie będzie województwo w 2030? Firmy wstrzymują inwestycje mówi Jeremi Mordasewicz FUNDUSZE UE Mapa przedsiębiorcy PRAWO Sądzić się polubownie PROJEKT Biznes i nauka FOTORELACJA

Bardziej szczegółowo

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111]

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] s. 4 s. 6 s. 10 s. 11 s. 24 s. 28 s. 30 s. 30 s. 31 s. 32 s. 33 s. 34 Styczeń - Luty

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu.

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu. Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 8 / jesień 2012 Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu Jan Pytlewski EWA S.A. Słodka recepta na

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Inga Kubica-Jojczyk DELICO W poszukiwaniu nowego rynku. Jedna zamiast wielu Karta miejska ŚKUP. Janusz Jankowiak Euro przetrwa

Inga Kubica-Jojczyk DELICO W poszukiwaniu nowego rynku. Jedna zamiast wielu Karta miejska ŚKUP. Janusz Jankowiak Euro przetrwa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 6 / zima 2012 Jedna zamiast wielu Karta miejska ŚKUP Janusz Jankowiak Euro przetrwa Inga Kubica-Jojczyk DELICO W poszukiwaniu nowego rynku Czy wiesz, czym

Bardziej szczegółowo