RAPORT MIESIĘCZNY SIERPIEŃ Krzysztof Rybiński * Janusz Jankowiak * Mirosław Gronicki * Michał Poła NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT MIESIĘCZNY SIERPIEŃ 2008. Krzysztof Rybiński * Janusz Jankowiak * Mirosław Gronicki * Michał Poła NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS"

Transkrypt

1 NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS RAPORT MIESIĘCZNY SIERPIEŃ 2008 Krzysztof Rybiński * Janusz Jankowiak * Mirosław Gronicki * Michał Poła

2 Wstęp Zmiana trendów NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS Latem 2007 r. rozpoczął się kryzys finansowy w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach, osłabiając dolara jednocześnie spekulacyjnie wzmacniając rynki surowcowe, przede wszystkim rynek ropy naftowej. Natomiast lato 2008 r., a szczególnie sierpień, pamiętane będzie dzięki gremialnemu odwróceniu trendów na rynkach surowcowych i walutowych. O ile na początku lipca cena baryłki ropy naftowej sięgnęła rekordowych 150 USD, a dolar był najsłabszy wobec euro (1,60 USD/EUR), to pod koniec sierpnia baryłka ropy typu Brent kosztowała około 110 USD, a dolar wzmocnił się wobec euro o prawie 8 procent. Podobne tendencje jak na rynku ropy naftowej obserwowano także na innych rynkach surowcowych, zwłaszcza na rynkach metali nieżelaznych i rolniczych. W mniejszym stopniu reagowała cena złota. Przyczyną odwrócenia się trendów na rynkach surowcowych było przede wszystkim globalne osłabienie koniunktury gospodarczej. W większym stopniu dotyczy to gospodarek najbardziej rozwiniętych (EMU - Europejskiej Unii Monetarnej, Japonii i USA)- skutek kryzysu finansowego. W mniejszym stopniu dotknęło emerging markets i jeszcze w mniejszym BRICs (Brazylia, Rosja, India i Chiny). Czy sierpniowe tendencje będą kontynuowane zależy od głębokości osłabienia gospodarczego oraz od oczekiwań graczy na rynkach finansowych. Globalny oraz krajowe PMI wskazują na pojawienie się tendencji recesyjnych w wysoko rozwiniętych gospodarkach. Zwykle oznacza to osłabienie popytu na surowce oraz na przetworzone produktu przemysłowe. W bieżącym cyklu czynnikiem zakłócającym może być zmiana struktury globalnego handlu zwiększająca udział BRICs i innych emerging markets. Jednakże oczekiwanie, że popyt wewnętrzny w emerging markets mógłby przeważyć osłabienie koniunktury w wysoko rozwiniętych krajach może być błędnym. Tak jak gospodarki EMU z opóźnieniem zareagowały na kryzys finansowy w USA, również z jeszcze większym opóźnieniem zareagują emerging markets. Jak długo trwać może osłabienie globalnej koniunktury gospodarczej? Zależy to od decyzji FED-u i nowej administracji w USA. Jeśli zdecydują się na szybkie "oczyszczenie" sektora finansowego i zmniejszenie deficytu w budżecie federalnym, okres osłabienia koniunktury w USA może być stosunkowo krótki. Jeśli nie, to gospodarki najbardziej rozwiniętych krajów przyspieszą dopiero w połowie przyszłej dekady. Globalizacja działa w obie strony. Poprzednio pozwalała na globalne zmniejszenie presji inflacyjnej (dzięki importowi z emerging markets) i na znaczący wzrost gospodarczy. W tej i następnej fazie cyklu osłabi wzrost gospodarczy, ale nie pozwoli na znaczące zmniejszenie globalnej inflacji. 1

3 NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS Zamknięcie 1M 3M 6M Giełdy akcji DJIA ,92% -7,68% -5,49% S&P ,79% -7,42% -3,31% NIKKEI ,17% -9,47% +0,62% Hang Seng % -14,37% -8,04% FTSE Xinhua ,79% -33,25% -48,38% DAX ,40% -8,37% -1,88% FTSE ,36% -6,18% -2,27% ibovespa ,38% -22,56% -12,53% WIG ,63% -10,60% -11,27% Surowce i towary Ropa naftowa (USD/Brent) 114,06-7,31% -10,24% +14,11% Gaz ziemny (USD/MMBtu) 7,94-12,75% -32,37% -15,35% Złoto (USD/oz) 835,2-9,04% -6,32% -14,70% Srebro (USD/oz) 13,57-23,43% -19,37% -31,66% Aluminium (USD/t) ,16% -6,87% -13,31% Miedź (USD/t) ,96% -5,75% -10,81% Pszenica (USD/bu) 7,99 +1,92% +4,45% -26,50% Kukurydza (USD/bu) 5,82-0,68% -3,02% +5,65% Waluty EUR/USD 1,4669-6,02% -5,70% -5,27% USD/JPY 108,79 +0,89% +3,21% +5,36% GBP/USD 1,8226-8,10% -7,52% -8,23% 2

4 Główne wydarzenia makro Rynek krajowy Zgodnie z oczekiwaniami RPP kolejny raz postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Niemniej podkreślony został fakt, iż podejście Rady nadal jest restrykcyjne, choć w nieco mniejszym wymiarze ze względu na wyraźne spadki cen surowców energetycznych na światowych giełdach. Dynamika PKB wyniosła w drugim kwartale 5,8% r/r. Miara inflacji bazowej ustabilizowała się na poziomie 2,2%. Wykluczenie w tym wskaźniku cen energii oraz żywności pozwala wyizolować segment, na który Rada może mieć wyraźny wpływ. Brak niepokojącej dynamiki wskaźnika bazowego może sugerować stonowanie jastrzębiego nastawienia niektórych członków. Roczny wskaźnik inflacji wzrósł w lipcu zgodnie z oczekiwaniami do 4,8% z 4,6% odnotowanych w czerwcu. Spadki cen surowców energetycznych na giełdach światowych oddalają widmo silnego wpływu podażowego. Analitycy umiarkowanie podchodzą również do siły efektu drugiej rundy. Dynamika wynagrodzeń w lipcu wyniosła 11,6% r/r wobec 12,0% odnotowanych w czerwcu. Sprzedaż detaliczna rosła w lipcu w tempie 14,3% r/r. Dynamikę 14,2% odnotowano miesiąc wcześniej. Roczna dynamika produkcji przemysłowej w lipcu wyniosła 5,6%, co wyraźnie zaskoczyło rynek, który oczekiwał odczytu na poziomie ponad 7,0%. Taki poziom w zestawieniu z poprzednimi wartościami nakreśla spadkowy trend, który pokrywa się z widocznym spowolnieniem również w całej europejskiej gospodarce. Wzrost rocznej dynamiki wielkości depozytów gospodarstw domowych do 24,6% będący m.in. efektem silnej dynamiki umorzeń w funduszach inwestycyjnych, doprowadził do wysokiej rocznej dynamiki wzrostu podaży pieniądza, kształtującej się na poziomie 16,5%. W ujęciu miesięcznym przyrost wyniósł 1,5%. Polski PMI w lipcu nadal utrzymał się poniżej 50 punktów zniżkując do 46,4 pkt (47,9 pkt odnotowano w czerwcu). Najbardziej widoczny wpływ miał składnik nowych zamówień oraz prognozowanego eksportu, gdzie widoczny jest negatywy wpływ mocnego złotego. Odczyt wskaźnika, podobnie jak pesymistyczne PMI w pozostałych europejskich, odzwierciedlają spodziewane obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego w regionie. Deficyt handlowy wzrósł do mln EUR, ze względu na niespodziewany wzrost importu o 20,2% r/r, wobec prognozowanych 17,5% r/r przy symultanicznym osłabieniu rocznej dynamiki eksportu do 16,1%, przy prognozach na poziomie 17% r/r. Zagranica USA NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS Dynamika PKB w drugim kwartale 2008 okazała się niespodziewanie wysoka. Ostatni odczyt wyniósł 3,3% r/r. Wyraźny wpływ miała tu dynamika eksportu oraz sygnalizujący dzień wcześniej odczyt o zaskakująco wysokim tempie przyrostu zamówień dóbr trwałych. Rynek został zaskoczony wysokim odczytem wskaźnika inflacji, który osiągnął poziom 5,6%, wobec 5,0% odnotowanych miesiąc wcześniej. Oczekiwano jedynie 5,1%. Mocno zaskoczył miernik bazowy, który po uwzględnieniu czynników sezonowych osiągnął 3,0% r/r. Wyraźny 3

5 wpływ miały tu wzrosty cen usług hotelowych oraz telekomunikacyjnych. Niemniej niemal 20-procentowa korekta cen na rynku ropy naftowej i wzmacniający się dolar może zdecydowanie obniżyć presję na wzrost cen w kolejnych miesiącach. Kluczowe mogą okazać się odczyty wskaźnika PPI w horyzoncie najbliższych miesięcy, jednak poniższa informacja wnosi nieco pesymizmu. Indeks cen producentów wzrósł w lipcu o 1,2%, co implikuje roczną dynamikę na poziomie 9,8%. Tak znaczna dynamika stwarza dość duże zagrożenie dla wzrostów konsumenckiego odpowiednika. Stopa Fed funds pozostała nietknięta przez FOMC. W uzasadnieniu decyzji dość wyraźnie widać, iż widmo zwalniającej dynamiki wzrostu gospodarczego bilansuje zagrożenie inflacją. Dopóki któreś ze zjawisk nie osiągnie (bliżej nieokreślonego niestety) punktu krytycznego, można się spodziewać braku ruchu w polityce stóp. Szacowanie jednak kierunku na obecnym etapie jest bezcelowe, choć niektóre optymistyczne dane w opinii niektórych analityków sugerują zaostrzenie polityki monetarnej względem walki z inflacją. Największym problemem może się jednak okazać niepokojący władze wysoki poziom bezrobocia i brak wyraźnych sygnałów na poprawę sytuacji w tym segmencie. Indeks ISM sektora usług wzrósł w lipcu do 49,5 pkt z 48,2 odnotowanych w czerwcu. Wskaźnik ten, choć bliski psychologicznej bariery 50 pkt jeszcze nie sugeruje wyraźnej poprawy. Subindeksy nadal wskazują obawy w kontekście wysokich cen w gospodarce. Nieco optymizmu napłynęło z rynków surowców energetycznych po wyraźnych spadkach. Ceny jednak będą musiały dłużej pozostać na niższych poziomach, by przedsiębiorcy mogli ograniczyć cięcia kosztów, zwiększając przy okazji zatrudnienie. Rynek zaskoczony został pozytywnym obrazem deficytu handlowego. Z 59,2 mld USD odnotowanych w czerwcu, w lipcu osiągnął on poziom 56,8 mld USD. Eksport rósł w tempie 4,0% m/m, import natomiast w tempie 1,8% m/m. Sprzedaż detaliczna obniżyła się w lipcu w miesięcznym ujęciu o 0,1%. Odczyt zgodny był z oczekiwaniami i dość klarownie wskazuje, iż korzyści płynące z pakietu fiskalnego były symboliczne i krótkotrwałe, natomiast utrzymująca się nerwowa sytuacja w sektorze finansowym ogranicza swobodny dostęp do kredytów konsumpcyjnych. Zamówienia na dobra trwałe wzrosły niespodziewanie o 1,3% m/m. Jest to drugi z rzędu przyrost (0,8% miesiąc wcześniej). Choć widoczny jest znaczny wzrost ze strony sektora lotniczego, po wykluczeniu środków transportu, przyrost nadal wynosi 0,7% m/m. Odczyt ten wsparty lepszymi danymi na temat sentymentu w gospodarce może implikować dynamikę wzrostu gospodarczego w okolicach nawet 2,5% w skali roku. Wówczas Fed miałby nieco większą swobodę w zacieśnianiu polityki monetarnej, jako wyraz walki z inflacją. Sprzedaż nowych domów wzrosła w lutym o 3,1% m/m. W szerszym ujęciu, względem okresu 12 miesięcy spadek wynosi 35,3%. Strefa Euro NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS Pierwotny odczyt w postaci inflacji na poziomie 4,1% został zrewidowany do 4,0%, natomiast najświeższy odczyt wskaźnika flash HICP wyniósł 3,8%. Prognozuje się utrzymanie takiego tempa do listopada grudnia. W pierwszym kwartale 2009 spodziewany jest poziom 3,4 3,6%. EBC pozostawił stopy na niezmienionym poziomie. Choć w opinii Rady Gubernatorów walka z inflacją jest nadal priorytetem, niepokojące sygnały w kontekście wzrostu gospodarczego nie pozwalały na kolejny jastrzębi krok. Nie przewiduje się jednak luzowania polityki, nawet jeżeli spadki na giełdach surowców energetycznych mogą obniżyć presję inflacyjną. HICP nadal znajduje się znacznie powyżej celu. Mimo iż determinacja władz monetarnych jest niepodważalna, bardzo wyraźnie słabnąca gospodarka regionu w przyszłości może wzmocnić dylemat. Stopy zatem przez wiele miesięcy mogą zostać nietknięte. 4

6 Produkcja przemysłowa zniżkowała w lipcu w ujęciu rocznym o 0,5%. W czerwcu spadek wyniósł 0,4%. Indeks PMI wyniósł w sierpniu 47,5 pkt (47,4 pkt miesiąc wcześniej), w kontekście sektora usług jedynie symbolicznie się obniżył i osiągnął 48,2 pkt (48,3 w lipcu). Indeks Ifo spadł w sierpniu do 94,9 pkt z 97,5 pkt miesiąc wcześniej. Bardzo mocno rozczarował odczyt wskaźnika zamówień w niemieckim przemyśle, który zniżkował o 2,9% m/m. Oczekiwano spadku o 0,6%. Ze względu na pozycję kraju w ramach struktury strefy euro oczekiwane jest również wyraźne spowolnienie dynamiki PKB w jej ramach. Inflacja w Hiszpanii, po odnotowaniu miesięcznej dynamiki cen żywności (1,1%) oraz energii (4,7%) w lipcu przyspieszyła do 10,2%. Roczna dynamika w czerwcu natomiast wyniosła 9,0%. Obecne tempo jest najwyższe od 1984 roku. Daleki Wschód NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS Japońskie władze zamierzają zasilić gospodarkę ekwiwalentem 18 miliardów dolarów, które rozdysponowane zostaną w bardzo szerokim spektrum, obejmującym pomoc bezrobotnym (stopa bezrobocia osiągnęła 4,1%), edukację, pomoc przy spłacaniu pożyczek itp. W opinii władz ma to pomóc w przywróceniu wzrostu. Ostatnie odczyty kwartalnej dynamiki PKB wskazują na ujemne tempo 2,4%. Analitycy pozostają sceptyczni, gdyż taka suma jest kroplą w morzu potrzeb na tle gospodarki wytwarzającej rocznie dobra i usługi o wartości nieco ponad 4,5 biliona USD. Władze monetarne utrzymały stopy na niezmienionym poziomie (wynoszącym 0,5%) w celu wsparcia polityki fiskalnej. Pomógł tu odczyt bazowego miernika inflacji w wysokości 0,2%. Niemniej ekonomiści spodziewają się jego wzrostu w kolejnych okresach w miarę transmisji impulsów z droższej energii oraz żywności. Chińskie władze w obawie przed spowolnieniem gospodarki wynikającym z aprecjacji waluty w celu walki z inflacją, mogą zmienić kurs polityki. Najświeższe dane sugerują, iż eksport nie ucierpiał, a nadwyżka handlowa wzrosła w lipcu o 4% w porównaniu z tym samym miesiącem rok temu. Dynamika importu w wysokości ponad 33% sugeruje, iż popyt Państwa Środka nadal jest znaczny. Ekonomiści sugerują jednak, iż dane tego wskaźnika mogą być zafałszowane, gdyż możliwe jest kamuflowanie napływu spekulacyjnego kapitału w rozliczeniach handlowych. Byłoby to obejście przepisów, w ramach których chińskie władze walczą z napływem środków określanych mianem hot money. Zaskakuje rozbieżność inflacji producentów, która zbliżyła się do 10% na tle prognoz słabnącego konsumenckiego odpowiednika. Indyjski bank centralny trzeci raz na przestrzeni dwóch miesięcy podniósł stopy procentowe. Stopa repo została podniesiona o kolejne 50 pb, do najwyższego od 7 lat poziomu, 9,0%. Władze monetarne, prowadzące batalię z inflacją na poziome 13%, dały wyraźny sygnał, iż mają zamiar znacznie ją zredukować (przewiduje się nawet jeszcze jedną podwyżkę w niedalekiej przyszłości). To jednak odbije się na słabnącym tempie wzrostu gospodarczego, którego ostatnia prognoza na koniec bieżącego roku wynosi 7,7%. W 2007 odnotowano dynamikę 9%. Ostatni odczyt natomiast wykazał 7,9%. Władze Wietnamu, które w niedalekiej przyszłości mogą się zmagać z inflacją na poziomie 30% przedsięwzięły niezwykle restrykcyjne kroki w kontekście przedsiębiorstw. Będą one dotkliwie karane za przerzucanie rosnących cen surowców i towarów na końcowych odbiorców bez stosownego pozwolenia. Wietnam, który jest określany często mianem następnych Chin (aktualnie tam najtaniej w południowo-wschodniej Azji można wytwarzać wiele produktów) ma największe problemy z utrzymaniem galopujących cen w ryzach. W politycznym aspekcie jest to niezwykle trudny test dla komunistycznych władz tego kraju. Niestabilna sytuacja polityczna, która zapewne się pogorszy w myśl nasilania się protestów i haseł nawołujących do obalenia rządu Tajlandii, destrukcyjnie wpływa na tamtejszą 5

7 gospodarkę. Indeksy akcyjne straciły na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni niemal 30%, zwalnia również tempo bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wzrost w drugim kwartale bieżącego roku wyniósł zaledwie 0,7%. Bliski Wschód NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS Inflacja w Arabii Saudyjskiej nadal przyspiesza. W czerwcu odnotowano dynamikę na poziomie 10,6% wobec 10,4% w maju. Ceny stali w Abu Dhabi wzrosły na przestrzeni pierwszej połowy 2008 o 91% osiągając poziom ekwiwalentu USD/t. Tak znaczna dynamika jest implikacją dużego deficytu na rynku, co wskazuje wskaźnik produkcji w regionie, która pokrywa zaledwie 39,2% wielkości popytu. Ten natomiast w 2007 roku wzrósł o ponad 25% względem roku poprzedniego. Ze względu na silny wpływ tych cen na inflację, która osiągnęła poziom 11,1%, władze narzuciły kontrole cenowe, które przy jednoczesnych spadkach na globalnym rynku stali doprowadziły do 15-procentowego odreagowania. Obecnie ceny oscylują w okolicach USD/t. Według nowojorskiej Real Capital Analytics wartość transakcji, których przedmiotem była ziemia w ZEA w pierwszej połowie 2008 roku osiągnęła 3,7 mld USD, co stanowi 5,8% względem globalnej wielkości (ok. 64 mld USD). ZEA uplasowały się na czwartej pozycji, za Chinami, Indiami i Stanami Zjednoczonymi. Ostatnie badania zlecone przez władze monetarne w ZEA wskazują na ogromną skalę zjawiska wykorzystywania finansowej dźwigni przez osoby fizyczne przy transakcjach na rynku nieruchomości. W celu uniknięcia potencjalnej katastrofy przewiduje się zaostrzenie zasad dostępu do kapitału. Na dzień dzisiejszy każdy obywatel może zaciągnąć dług do równowartości USD, a limit ten wynosi ok USD dla prowadzących działalność gospodarczą. Według danych banku centralnego ZEA wielkość pożyczek konsumpcyjnych wzrosła od 2006 roku o ok. 58%, osiągając poziom 49 mld dirhemów (12,5 mld USD). Według raportu Deloitte & Touche region Bliskiego Wschodu jest obecnie najbardziej atrakcyjnym regionem turystycznym pod względem obłożenia pokoi hotelowych. Wskaźnik ten wyniósł 75,3% w pierwszej połowie 2008 roku (68,7% rok wcześniej). Przy okazji średnia cena najmu również należała do najwyższych na świecie. Obraz ten ma niewielkie szanse na rychłą zmianę, gdyż władze krajów regionu szukając alternatywnych względem ropy i gazu źródeł dochodów, intensywnie inwestują w niezbędną infrastrukturę. Zjawisko określane mianem blackout w kontekście awarii systemu energetycznego w Arabii Saudyjskiej pod koniec lipca, uruchomiła lawinę analiz sektora w regionie Zatoki Perskiej. Prognozowane deficyty energii, których tłem są niewspółmierne nakłady inwestycyjne w niezbędną infrastrukturę względem dynamiki wzrostu gospodarczego, mogą w niedalekiej przyszłości powodować podobne awarie. Specjaliści szacują, iż w całym regionie potrzeba nowych projektów o łącznej wartości nieco ponad 10 mld USD. Choć władze ZEA, czy nawet Arabii Saudyjskiej deklarują znaczne kwoty na ich zainicjowanie, najprawdopodobniej kluczowe będzie szybsze niż dotychczas przewidywano podłączenie nowych siłowni. Najgorzej sytuacja przedstawia się w Libanie, gdzie władze borykają się z deficytem ponad 500 MW. Dlatego powszechnym zjawiskiem (nawet w Bejrucie) jest korzystanie z własnych generatorów prądotwórczych przez lokalnych przedsiębiorców. Rynek kapitałowy Arabii Saudyjskiej bardziej się otwiera. Władze umożliwiły zagranicznym inwestorom uzyskanie ekspozycji na tamtejsze spółki kapitałowe poprzez porozumienia oparte o kontrakty swap na okres maksymalnie 4 lat. Licencjonowane podmioty w obrębie Królestwa mogą pośredniczyć w takich transakcjach, ze szczególną troską w kontekście minimalizowania ryzyka kredytowego charakterystycznego dla tego typu umów. 6

8 Rynek walutowy NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS W sierpniu w zasadzie nie sprawiało ekonomistom wiele problemów zdiagnozowanie sytuacji na rynku EUR/USD. Wyraźnie słabnąca gospodarka Eurolandu na tle przyzwoitej kondycji USA przy jednoczesnej emisji komunikatów o możliwym zacieśnianiu polityki przez Fed zachęciła do kupowania dolara. Z 1,56 płaconych za europejską walutę na początku miesiąca, już w jego połowie płacono 1,46 USD. Na tym pułapie zwolennicy euro doszli do głosu, jednak fundamenty pozostały niezmienione. Dlatego też odreagowanie zdołało wynieść kurs jedynie do okolic 1,48. Następnie kurs powrócił do 1,46. Kondycja gospodarki Stanów Zjednoczonych ma się w opinii inwestorów relatywnie lepiej niż japońska. Kraj kwitnącej wiśni zmaga się przy tym ze sporą inflacją (2,3% r/r), jednak bank centralny ma w tym wypadku niemal związane ręce. Potencjalne zacieśnienie polityki pieniężnej mogłoby spowodować zapaść gospodarki, która już jest w bardzo słabej kondycji. Kurs USD/JPY zatem na bazie tych czynników kontynuował wzrosty, osiągając w ramach miesięcznego szczytu okolice 110,00. Później nastąpiło odreagowanie i na koniec miesiąca za jednego dolara płacono 108,78 jenów. Niezwykle silne było odreagowanie na rynku EUR/PLN, które wywindowało kurs do 3,36, czyli o 5% wyżej niż niedawny dołek. Pasmo systematycznego wzmacniania złotego zostało przerwane, głównie jako odreagowanie, choć nie bez znaczenia były słabsze dane w kontekście polskiej gospodarki. Względem amerykańskiego dolara dynamika słabnięcia była już znacznie większa. Kurs USD/PLN z okolic 2,05 osiągnął pułap 2,28, czyli o ok. 11% wyżej. 7

9 NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS Surowce i towary Trwa wyprzedaż na większości rynków, lecz są i takie, które po długotrwałych spadkach zanotowały znaczne wzrosty. Z oczywistych względów cena ropy naftowej jest na ustach wszystkich. Przebicie 120 USD podczas rajdu niedźwiedzi wywołało nową lawinę dyskusji: czy będziemy walczyć o utrzymanie się powyżej 100 USD, czy intensywna batalia odbędzie się przy poziomie 200 USD, o którym było niezwykle głośno kilka tygodni temu. Prosta arytmetyka sugeruje pierwszą alternatywę, lecz fundamenty w zasadzie się nie zmieniają. Sierpniowe otwarcie sezonu huraganów na zachodnim Atlantyku wzmacnia pozycję byków i przy tej okazji również ceny gazu naturalnego mają szansę na wyraźne wzrosty. Amerykański gaz poddany został dotychczas jednej z największych przecen na rynkach surowców. Zakończone Igrzyska w Pekinie skłaniają do stawiania pytań, na ile popyt z Chin na metale przemysłowe rozrusza te rynki, lecz niektórzy stawiają tezy, iż nie należy spodziewać się spektakularnych zmian. Rynki poddawane są przetasowaniom i szeroką klasę inwestycji w postaci surowców należy dziś skrupulatnie analizować w podziale chociażby na subklasy. Utrzymuje się przy tym znaczne ryzyko w postaci ponadprzeciętnej zmienności cen. Metale przemysłowe (bazowe) Początek sierpnia był kontynuacją spadkowej tendencji na rynkach metali przemysłowych, lecz druga jego połowa wyizolowała kilka, które poddane zostały korekcyjnemu, wzrostowemu odreagowaniu. Dotyczy to m.in. cena ołowiu, która po wielu miesiącach spadków, drugi raz (wcześniej w lipcu), w zasadzie bez wyraźnego wpływu czynników fundamentalnych zwyżkowała o ok. 27%. O 17% zwyżkował nikiel, za którego tonę pod koniec miesiąca płacono USD. Odbicie to miało zapewne związek z coraz częstszymi przypadkami czasowego zamykania kopalń ze względów ekonomicznych. Prognozowany od wielu miesięcy wzrost popytu na stal, w kolejnych kwartałach ma szanse się realizować, co automatycznie zwiększy również popyt na nikiel. Rynek miedzi związany był z największą niepewnością. Ceny najpierw zniżkowały do okolic USD/t, by kilka dni później testować poziom USD. Sprzężone było to ze sprzecznymi sygnałami, o spadku chińskiego importu, przy szacunkach, iż wzrośnie on po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich. Ponadto napłynęły prognozy, iż Brazylia może w niedalekiej przyszłości istotnie zwiększyć zakupy w ramach inicjowania nowych projektów infrastrukturalnych. Pod koniec miesiąca jednak ponownie doświadczyliśmy spadków i cena w ramach ostatnich transakcji sierpnia oscylowała w okolicach USD. Na rynek aluminium znaczny wpływ mają informacje z sektora energetycznego. Wszelkie informacje o przeciążeniu sieci, natychmiast windują ceny tego metalu na nowe lokalne szczyty. W sierpniu w zasadzie takich komunikatów nie było, a spadki na giełdach surowców energetycznych oznaczają zmniejszanie kosztów wydobycia. To przełożone zostało na ceny. Nie bez znaczenia są również pesymistyczne prognozy sektora motoryzacyjnego. W minionym miesiącu cena tony spadła z USD do USD. Metale szlachetne Umacniający się dolar dał powody niedźwiedziom na rynku złota do wzmożonych działań. Cena uncji z poziomu 915 USD zniżkowała do 773 odnotowanych w połowie miesiąca. Tak silna dynamika skłoniła do odreagowania i ostatni kurs w sierpniu wyniósł 835 USD. Szlak notowań dolara wyznaczył również ścieżkę dla kursu platyny. Pesymistyczne prognozy w kontekście globalnej sprzedaży samochodów wzmocniły jednak spadki cen. Pod koniec sierpnia za uncję platyny płacono ok USD, czyli ponad 16% mniej niż w ramach pierwszych transakcji miesiąca. 8

10 NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS Surowce rolne Kukurydza W sierpniu ton notowaniom na rynku kukurydzy nadawały spekulacje w kontekście pogody w rejonach upraw. Opady przekładające się na zwiększenie zbiorów, obniżały ceny i odwrotnie. Cena za buszel w pierwszej części sierpnia zniżkowała do poziomu 4,97 USD, by później osiągnąć pułap w okolicach 6,20 USD. Ostatnie dni to delikatne opadanie do 5,80 USD. Soja Początek sierpnia na rynku soi to zdecydowana dominacja niedźwiedzi i w ramach kontynuacji spadków z lipca cena za buszel osiągnęła 11,75 USD. Wyraźnie dały o sobie znać informacje o zwiększonych opadach, które automatycznie poprawiają prognozy zbiorów. Następnie w ramach technicznego odreagowania doświadczyliśmy wzrostu do 13,05 USD, gdzie ponownie do głosu doszli sprzedający surowiec. Druga połowa miesiąca należała ponownie do byków. Za tak gwałtownymi zmianami w zasadzie stały jedynie równie zmienne prognozy pogody, co skłania do stawiania tez, iż w najbliższych miesiącach ten czynnik będzie nadawał ton notowaniom. Na koniec miesiąca za buszel soi płacono 13,24 USD. Pszenica Dynamika wzrostów w pierwszej połowie sierpnia na rynku pszenicy zaskoczyła wielu analityków. Euforia kupujących wsparta była odizolowaniem rejonów upraw pszenicy od wpływu korzystnej pogody, która dotyczyła obszaru upraw soi i kukurydzy. Podaż pszenicy w opinii specjalistów mogła nie dorównać w znacznej skali popytowi. Wielu uczestników rynku również uznało, iż po znacznych spadkach cen w poprzednich tygodniach, warto powiększyć zapasy surowca. Ta fala popytu wywindowało ceny do 9,18 USD/bu. Następnie, publikacje prognoz sugerujących, iż wzrost konsumpcji światowej może okazać się mniejszy niż wcześniej przypuszczano, wsparty danymi o prognozowanych wysokich zbiorach, skłoniły posiadaczy długich pozycji do realizowania zysków. Ostatnie dni sierpnia to spadki cen o dynamice porównywalnej do tej dotyczącej wzrostów odnotowanych w pierwszej części miesiąca. Ostatnie transakcje sierpnia odbywały się po cenach w okolicy 8,00 USD. Kakao Pierwsze dni sierpnia wiązały się ze znaczną wyprzedażą na rynku kakao. Duże znaczenie miały spadki cen ropy 4. sierpnia, za której baryłkę płacono pierwszy raz od 4 miesięcy poniżej 120 USD. Inwestorzy, wycofując się z rynków surowców wywołali lawinę na małych rynkach, do których zalicza się kakao. Znaczny wkład miała również kondycja brytyjskiego funta, który spadł w tym czasie osiągając miesięczny dołek względem dolara amerykańskiego (rozliczenia na rynku kakao odbywają się w brytyjskiej walucie). To doprowadziło do ogromnej przeceny o nominalnej wartości przekraczającej 270 USD. Ton notowaniom w pozostałych dniach miesiąca nadawały liczne spekulacje w kontekście zaraz kakaowca. Gdy doszły spekulacje, iż znaczne opady i rezygnacje z pestycydów (jako cięcia kosztów) na plantacjach w Wybrzeżu Kości Słoniowej drastycznie zwiększają zakażenie grzybami (głównie z rodziny Phytophthora) niedługo przed szczytem zbiorów (październik), cena została wyniesiona do USD/t. Niemal cały zakres spadków został w ten sposób odrobiony. Zakłada się utrzymanie wysokiej zmienności przez kolejne 4-6 tygodni wynikającą z kontynuacji spekulacji w kontekście kondycji kakaowca na plantacjach. 9

11 NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS Cukier W minionym miesiącu na rynku cukru brak zdecydowania objawił się w postaci dość gwałtownych ruchów w ramach kształtującego się bocznego kanału. Fale popytu nie były wystarczająco silne, by przebić 14,5 centa za funt, natomiast podaż gwałtownie słabła w okolicach 13,2 centa. Trzy ostatnie sesje to gwałtowne spadki, które doprowadziły ceny do poziomu 12,8 centa. Kawa Lipcowe spadki na rynku kawy zachęciły do większych zakupów surowca. Fundamentalne obawy w kontekście podaży (m.in. powodzie na północy Wietnamu) posłużyły za wsparcie we wzrostowym kierunku. Ceny zostały wywindowane niemal 5% wyżej do 146 USD (odmiana Arabica na NYBOT). Surowce energetyczne Ropa naftowa Pierwsza połowa sierpnia na rynku ropy naftowej była kontynuacją wyprzedaży zapoczątkowanej w lipcu. Przebicie w ramach spadków 120 USD dla wielu analityków jest złym znakiem dla posiadaczy długich pozycji, lecz jednocześnie zaznaczają, iż ceny poniżej 100 USD są jeszcze mało realne. W kontekście fundamentalnym inwestorzy coraz szerzej przyjmują do wiadomości, iż spowolnienie gospodarki przekładające się na mniejszy popyt na energię dotyczyć będzie w większym stopniu niż dotychczas przypuszczano strefy euro oraz Wielkiej Brytanii i Japonii. Wzmocnieniem sygnału były tu również niższe zakupy surowca ze strony Chin. Zaskoczeniem okazała się niewielka wrażliwość rynku na konflikt zbrojny w Gruzji, tym bardziej, iż rejon ten jest jedną z ważnych magistral w transporcie surowców energetycznych. Ograniczenie aktywności gospodarki Państwa Środka przy okazji Igrzysk Olimpijskich również miało wpływ na wielkość konsumpcji energii (ograniczenie ruchu pojazdów spalinowych, program oczyszczania powietrza na czas imprezy). Choć w globalnym ujęciu był to nieznaczny wpływ, inwestorzy obecni na tym rynku przyzwyczaili nas do obierania niezwykłych czynników za bazę swoich decyzji. Dlatego też fakt zakończenia zmagań sportowców może przywrócić wzmożone zakupy energii, co może przerodzić się w entuzjazm kupujących na rynku porównywalny z tym, którego doświadczą kierowcy w Pekinie. Nie ulega wątpliwości, iż niepewności jest znaczna, co przekłada się na równie potężny wzrost zmienności cen. Doskonałym tego przykładem były sesje z 21 oraz 22 sierpnia. W pierwszym przypadku doświadczyliśmy zaskakującego wzrostu cen, który natychmiast został przeniesiony na wnioski, iż miniona wyprzedaż miała charakter korekcyjny i czeka nas kontynuację wzrostów. Kolejny dzień błyskawicznie odmienił zdanie wielu graczy w tym kontekście w postaci spadku o 6,59 USD (baryłka WTI) do 114,59 USD. Był to zarazem drugi co do nominalnej wielkości jednodniowy spadek w historii notowań ropy naftowej. Bazą była tu polepszająca się kondycja dolara. Ostatnie dni miesiąca związane były z nerwowym oczekiwaniem na nadejście huraganu Gustav, którego siła kilka razy ulegała zmianie w miarę jak przechodził przez Haiti i Karaiby. Zagrożenie strategicznego regionu stanu Luizjana (12% importowanej do Stanów ropy przepływa tamtędy, a ponad 20% jest tam wydobywana i przetwarzana) wywindowało cenę baryłki WTI ponad 120 USD. Choć perspektywy dla rynku czarnego złota w dłuższym horyzoncie przez pryzmat podaży sugerują wzrosty cen, ogromna popularność w ramach błyskawicznego wpływu i wypływu znacznego kapitału zakłóca wiele prognoz, stawiając jednocześnie pytania, na ile ceny są nadmuchane przez agresywnych spekulantów. Brak wyraźnych sygnałów wyjaśniających implikować może tylko jedno kontynuację gwałtownych zmian cen. Przy takich wstrząsach mogą one bardzo szybko osiągnąć niewiarygodny na tą chwilę poziom, bez względu na rozwijający się klimat inwestycyjny pod kątem fundamentalnym. 10

12 NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS Fundusze hedge Kredytowe turbulencje ze słabnącą globalną gospodarką w tle przyczyniły się do pojawiania licznych okazji na rynkach zagrożonych długów. Według Hedge Fund Research fundusze hedge zaangażowały w pierwszej połowie 2008 roku niemal 4 miliardy USD w instrumenty z rodziny distressed debt. W ramach grupy funduszy, których domeną jest ta koncepcja inwestycyjna szacuje się, iż aktywa w zarządzaniu osiągnęły ok. 130 mld USD. Paul Watthey z Advent Software w wywiadzie udzielonym dla Euromoney wskazuje, iż region MENA na przestrzeni najbliższych kilkunastu miesięcy będzie docelowym miejscem dla nowych funduszy hedge, z korzeniami właśnie z tego regionu. Na chwilę obecną szacuje się, iż w Bahrajnie pod zarządem tych instytucji znajduje się ok. 3 miliardów USD i przewiduje się dynamiczny wzrost tej zmiennej przy akompaniamencie planów ok. 60 funduszy hedge, by pozyskać nowych inwestorów z tego regionu. Rynek, dotychczas skupiony wokół niezwykle lukratywnych przedsięwzięć związanych z inwestycjami w nieruchomości i fundusze private equity, będzie kierowany ku funduszom hedge, gdyż coraz bardziej na znaczeniu zyskują pozostałe alternatywne klasy inwestycji zwiększające stopień dywersyfikacji ryzyka. W sierpniu, w ramach nieformalnej rocznicy wybuchu kryzysu na rynkach kredytowych, w nawiązaniu do późniejszych i rozległych strat indywidualnych inwestorów, na nowo rozgorzała dyskusja na temat ułatwienia dostępu funduszy hedge do szerokiego spektrum inwestorów. W opinii specjalistów możliwość szerokiej dywersyfikacji portfela przy uwzględnianiu tych wehikułów inwestycyjnych może lepiej chronić indywidualnego inwestora przed dotkliwymi stratami. Taki zabieg przy okazji doprowadziłby do większej transparentności tego segmentu rynków finansowych, na czym również skorzystałyby instytucje finansowe alokujące środki w tych funduszach. Kraje takie jak Szwajcaria, Irlandia czy Hong Kong już dysponują prawem zezwalającym na działalność funduszy hedge w ramach publicznego rynku. Ogromnym krokiem naprzód będzie dołączenie do tego grona gospodarek Ameryki Północnej oraz Europy. Hiszpański rynek instrumentów finansowych z ekspozycją na tamtejszy rynek nieruchomości, który doświadcza narastającego kryzysu, szczególnie w ostatnim miesiącu przyciągnął kapitał płynący z funduszy hedge. Zarządzający poza zajmowaniem masowo krótkich pozycji na papierach spółek z sektora budowlanego wykazują ogromne zainteresowanie tamtejszymi Credit Default Swaps. Wartość rocznej ochrony przed credit event w ramach tych kontraktów w kontekście niektórych emitentów wzrosła nawet o 100%. 11

13 Alternatywna energia NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS Śmiałe wizje burmistrza Nowego Jorku Michael`a Bloomberg`a w kontekście wiatrowych turbin instalowanych nawet w centrum miasta w nietypowy, acz skuteczny sposób, na nowo wznieciły intensywną debatę dotyczącą alternatywnych źródeł energii w USA. Szczególną uwagę jednak skupia się na bardziej realnych (tańszych) projektach dotyczących dość dużej odległości od brzegu, by ograniczyć ingerencję w lokalny krajobraz. Utrzymujące się wysokie ceny tradycyjnych surowców i odważne plany administracji USA, by na przestrzeni najbliżej dekady 20% energii elektrycznej była wytwarzana z zielonych źródeł rozbudzają na nowo apetyty inwestorów, którzy w bieżącym roku w kontekście całej branży nie mają powodu do zachwytu. Choć niektóre spółki, takie jak duńska Vestas drożały na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy w ramach dwucyfrowej dynamiki, szerszy obraz odzwierciedla jednak kryzys na niemal wszystkich parkietach akcyjnych. Dłuży termin przy wsparciu czynników fundamentalnych, które szczególnie energię wiatrową czynią relatywnie tanią, nadal w opinii analityków jest niezwykle perspektywiczny. Sztuka Brytyjski dziennik The Independent opublikował 16 sierpnia artykuł poświęcony zależności między spadającą efektywnością tradycyjnych form inwestowania a rosnącymi obrotami domów aukcyjnych oferujących klientom alternatywne formy lokowania kapitału. To przede wszystkim sztuka (przykładowo obroty domu aukcyjnego Sotheby s w tym segmencie wzrosły o 14% w porównaniu z poprzednim rokiem), ale też biżuteria, wino czy znaczki. Zaskakująco szybko zyskuje na popularności właśnie ta ostatnia grupa aktywów. Artykuł podaje przykład wyspecjalizowanej w inwestowaniu w znaczki i podobne przedmioty kolekcjonerskie firmy Stanley Gibbons, która odnotowała w zeszłym roku 23 tysiące nowych klientów ponad dwudziestokrotnie więcej, niż 10 lat temu. Łącznie liczbę kolekcjonerów znaczków na świecie szacuje się na 48 milionów. Nie mija zainteresowanie zachodnich instytucji handlujących sztuką rynkiem chińskim. 3 sierpnia znana nowojorska galeria Pace Wildenstein otworzyła przedstawicielstwo w Pekinie. Marszandzi podkreślają, że poza oczywistym rosnącym potencjałem rynku chińskiego atrakcyjne są również niezwykle niskie koszty operacyjne, np. wynajmu czy zakupu nieruchomości. Rosja jest nadal w centrum uwagi jako obiecujący rynek. Larry Gagosian, wpływowy nowojorski marszand, planuje na wrzesień pokaz prac 50 artystów w zaadaptowanym specjalnie na ten cel fabrycznym budynku niedaleko Kremla. Pokazane zostaną prace klasyków współczesności jak Pablo Picasso czy Alberto Giacometti, jak również młodsze nazwiska jak Jeff Koons. Bloomberg przypomina, że liczba miliarderów w Rosji potroiła się na przestrzeni ostatnich czterech lat. W warszawskich domach aukcyjnych dobiega końca przerwa wakacyjna, wrzesień i październik przyniosą imprezy inaugurujące nowy sezon. Ostatnie z aukcji letnich organizowane przez Dom Aukcyjny Rempex 27 sierpnia aukcje sztuki dawnej i współczesnej wzbudziły umiarkowane zainteresowanie publiczności. W obu przypadkach najwyższe transakcje (pejzaż Juliana Fałata za zł na aukcji dawnej, oraz obraz Leona Tarasewicza za zł na aukcji współczesnej) były tzw. transakcjami warunkowymi klienci licytowali poniżej ceny wywoławczej. Zgodnie z regulaminem aukcji dotychczasowi właściciele prac mogą się na takie warunki sprzedaży nie zgodzić. 12

14 NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS 30 sierpnia rozpoczęła się w galerii Hauser & Wirth w Zurychu wystawa Jakuba Juliana Ziółkowskiego. Ziółkowski (ur. 1980) ukończył niedawno krakowską ASP a jego dotychczasowa kariera jest przykładem tego, jak szybko reaguje międzynarodowy świat sztuki na obiecujące talenty Hauser & Wirth to jedna z bardziej prestiżowych europejskich galerii, z siedzibami w Zurychu i Londynie. Wystawa potrwa do 11 października. 13

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych.

Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych. Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych. Zakopane, 4 czerwca 2011 r. Dostęp do wiarygodnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) Wczorajszy dzień nie zmienił znacząco aktualnej sytuacji na głównych parach, choć w porównaniu z poprzednimi widać było już nieco więcej nerwowości. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 09-16.09.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w sierpniu 2016 r. ukształtował się na poziomie minus

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 18-25.08.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Szacunkowe wykonanie budżetu Ministerstwo Finansów Według szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha.

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha. 9:00- Niedawne obawy o inflację na świecie, z dnia na dzień przeradzają się w coraz bardziej możliwą walkę ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym, tj. deflacją. W Japonii wskaźnik CPI w sierpniu spadł o 0,9%

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

12.04.2011. komentarz surowcowy

12.04.2011. komentarz surowcowy 12.4.211 Ostatni tydzień charakteryzował się dużymi wzrostami cen surowców. Rosnące ceny ropy i korzystny sentyment na rynkach finansowych wspierały wzrosty cen większości surowców. Utrzymująca się niepewność

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) Miniony tydzień stał w zasadzie pod znakiem jednego wydarzenia. Była nim czwartkowa decyzja FED w sprawie poziomu stóp procentowych. Okazało się, że chociaż

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI Międzyrynkowa analiza kursów walutowych Ashraf Laidi SPIS TREŚCI Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Rozdział 1. Dolar i złoto Koniec systemu z Bretton Woods złoto rozpoczyna hossę Restrykcyjna polityka

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) Wczorajszy dzień nie przyniósł na głównych parach jakichś większych zmian. Spokojne wahania zawdzięczamy w dużej mierze temu, iż nie przewidziano żadnych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI Giełdy niczym najszybsze pociągi DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI GIEŁDY NICZYM NAJSZYBSZE POCIĄGI Zaskakująca jednomyślność RTS odbił się od dna Polskie indeksy

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo