SFI od kuchni. Czemu służą programy oferty niepublicznej? Instytucjonalny Trading co to takiego? Co jest kluczem do bezpieczeństwa i zysków?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SFI od kuchni. Czemu służą programy oferty niepublicznej? Instytucjonalny Trading co to takiego? Co jest kluczem do bezpieczeństwa i zysków?"

Transkrypt

1 SFI od kuchni Globalne doświadczenie i możliwości sektora bankowego pozwalają na wykorzystanie instrumentów dłużnych na inwestycje i pożyczki finansowe oraz Projekt Finance i poszczególne inwestycje programowe, za zgodą i w bezpośredniej współpracy z europejskimi bankami typu prime o raitingu AAA. Umowy bankowe zawierane warunkowo z High Net Worth Clients, których fundusze na inwestycje zdeponowane są pod imienną nazwą konta, są gwarantowane, ubezpieczone i bezpiecznie strzeżone i zawsze pod ich kontrolą w okresie zamówienia (programu). Czemu służą programy oferty niepublicznej? Programy oferty niepublicznej pozwalają lokować fundusze w prywatną działalność inwestycyjną, aby zapewnić wsparcie i pomoc inwestorom, aby poznali i mogli korzystać z innowacyjnych rozwiązań finansowych, a to z kolei ułatwia globalny potencjał inwestycyjny dla tworzenia dobrobytu i poprawy jakości życia nas wszystkich. Należy w tym miejscu dodać, iż istnieje bardzo wiele różnych programów, tak więc trzeba posiadać bardzo szeroką i rozległą wiedzę aby samodzielnie podejmować decyzje o właściwym wyborze programu. Instytucjonalny Trading co to takiego? Handel "instrumentami dłużnymi" jest wart biliony dolarów na całym świecie. Najlepsze banki świata są upoważnione do wydawania instrumentów dłużnych, takich jak: BPO, MTN, Zero, DLC, SLC DBl w ramach zarządzeń Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC - wytyczne 500 i 600). Ceny tych instrumentów są notowane jako procent kwoty nominalnej instrumentu. Początkowa cena rynkowa jest ustanawiane po raz pierwszy z chwilą wydania. Następnie są one odsprzedawane do innych banków po eskalacji wyższej ceny, tym samym realizując zysk na każdej transakcji, która może trwać zaledwie jeden dzień, aby się zakończyć. Ponieważ ww. papiery dłużne są kupowane i sprzedawane w społeczności bankowej, cykle handlowe zazwyczaj przenoszone z banków o wyższym poziomie do banków o niższym poziomie (mniejszych). Często wykonywanych jest aż siedem lub osiem cykli handlowych, aż w końcu zakontraktowane sprzedawane są klientowi detalicznemu tj. funduszom powierniczym i emerytalnym, fundacjom, firmom ubezpieczeniowym, itp. Do czasu, gdy obligacje bankowe ostatecznie dotrą do "sprzedaży detalicznej" lub wtórnego rynku, są one oczywiście sprzedawane przy znacznie wyższych cenach, niż, gdy pierwotnie zostały wyemitowane. Dla przykładu, gdy bank emisyjny może sprzedać "MTW" na poziomie 80% ich wartości nominalnej, do czasu, gdy w końcu dotrą do punktu wyjścia kupujący może je sprzedać za 91 % do 93% ich wartości nominalnej. Ponieważ transakcje te są przeznaczone dla dużych instytucji finansowych, wartości wyrażone w ilościach liczone są w milionach Euro lub dolarów. Co jest kluczem do bezpieczeństwa i zysków? Kluczem do sukcesu w handlu instrumentami bankowymi jest posiadanie kontaktów i początkowych zasobów gotówki (udziału własnego) by kupić instrumenty finansowe po maksymalnej zniżce, a jednocześnie posiadać niezbędne zasoby i kontakty do sprzedaży instrumentów finansowych po wyższej cenie na rynkach wtórnych. Prawdziwy sekret udanego uczestnictwa w programie jest wtedy, gdy włączymy te środki do legalnego, bezpiecznego i odpowiedzialnego programu o maksymalnej możliwości bezpiecznego zysku. Odnotowaliśmy duże zainteresowanie wyrażone przez osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o akumulacji kapitału wolnego od ryzyka i chcących uczestniczyć w Programach Forfaitingu. Bardzo często nasi klienci po pierwszej rozmowie z nami udają się do kas swych banków w których prowadzą rachunki bieżące i otrzymują informacje, że takie programy nie istnieją lub jest to pralnia pieniędzy. Niedouczenie szeregowych pracowników oddziałów banków w Polsce nie jest zjawiskiem nowym, a gdy do tego dodamy, iż programy otwierane są w Back Office Banków w Europie Zachodniej, które specjalizują się w obrocie produktami inwestycyjnymi, to Strona 1

2 samo przed się stanowi, iż uśmiechnięty pracownik polskiego banku przy okienku nie posiada należytej wiedzy, gdyż nie jest on wysokiej klasy specjalistą od rynku i obrotu instrumentami finansowymi. Należy też dodać, iż inwestorzy na ogół nie mają żadnej wiedzy, brakuje im kontaktów a wpasowanie się w termin otwarcia oraz prawidłowe przygotowania aplikacji, to już wyczyn a który mało kto będzie mógł osiągnąć, przy odrobinie szczęścia, w zaledwie kilka dni. Prywatne programy niepubliczne oferowane są zazwyczaj przez banki szwajcarskie; programy są zawsze dostępne, ale mogą być również zamknięte bez ogłoszenia; minimalne zwroty gwarantowane w umowie są uzależnione od bieżącej sytuacji na rynku, zainwestowanej kwoty i rodzaju programu; najczęściej programy trwają 40 -tygodni; fundusze zawsze są zadysponowane w rachunku inwestora; akumulacja zysków jest tygodniowa. Programy inwestycyjne na rynku międzybankowym są kierowane nie tylko na realizację plonowanej inwestycji, ale również na finansowanie projektów posiadanych przez zleceniodawcę. Fundusze inwestora muszą generować zyski dla sfinansowania projektu. W tym celu potrzebne jest zawsze streszczenie projektu, studium wykonalności projektu i związany z tym biznes plan przedstawia się na żądanie. Niektóre programy nie wymagają projektów. Jednak my oferujemy projekty, w których jest stawiany bezwarunkowy wymóg ich realizacji i powinno to być głównym powodem do generowania środków finansowych w celu umożliwienia regionalnego rozwoju gospodarczego. Umowy bankowe zawierane są do najwyższej wartości netto wskazanej przez inwestora, których inwestycje są pod własną nazwą konta, gwarantowane co do ich wysokości, ubezpieczone i bezpieczne strzeżone i zawsze pod kontrolą inwestora w całym okresie umowy. Nie ma przepływu niezbędnych funduszy. Jeśli jest to taka dobra inwestycja, dlaczego o niej nie słyszałem? Obrót obligacjami wewnętrznymi banku jest uprzywilejowanym i wysoce lukratywnym źródłem zysku dla uczestniczących banków w wyniku, czego możliwości te nie są znane opinii publicznej, czyli klientom banków. Niewątpliwie trudno byłoby zachęcić najlepszych klientów banku do zakupu certyfikatów depozytowych z stopą zysku w wysokości 2,5% do 6%, gdyby byli świadomi, że inne, równie bezpieczne rachunki inwestycyjne przynoszą w tym samym terminie ponad dziesięciokrotnie wyższe stopy zwrotu. Dlatego też obligatoryjnie obowiązuje zakaz ujawniania informacji i nieobchodzenia klauzul w kontaktach handlowych, gdyż ma to na celu zapewnienie poufności transakcji. Umowy zawierają zwykle jednoznaczny zakaz obowiązujący obie strony do nieujawnienia wszelkich aspektów transakcji przez okres pięciu lat, a umowa w tym czasie nie podlega rozwiązaniu lub wypowiedzeniu. Nie ma dymu bez ognia; wszystkie programy handlowe prowadzone są zgodnie z konkretnymi wytycznymi ustanowionymi przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC), ogólnie znane jako MTK numer 500 i 600. Instytucja I.C.C. jest organem regulacyjnym prace wszystkich zrzeszonych banków na świecie i znajduje się w Paryżu, we Francji. Organizacja ta istnieje od ponad 100 lat, i zajmuje się ścisłą kontrolą przestrzegania procedur bankowych na świecie. Jak chronione są moje fundusze? Zadysponowane fundusze zawsze pozostają na rachunku inwestora. Do realizacji programu będzie konieczne tylko, aby je zablokować. Ponieważ środki te są zdeponowane na cele transakcji są zabezpieczone w formie gwarancji bankowych wystawionych przez bank, aż do zakończenia transakcji i zwrotu wpływów do inwestora. Ta cecha sprawia, że inwestycja tak bezpieczna, jak kupowanie CD w jednym z największych banków na świecie, przynajmniej dla inwestora z wystarczającym zasobem środków finansowych, aby uzyskać swoją własną umowę. W zależności od jakości programu zwrot z inwestycji nie jest zwykle gwarantowany przez bank, z wyjątkiem małej części tj. do 12 % rocznie, dlatego tak ważne jest aby inwestor konsultował wejście w program z fachowcem w tej domenie. Pozwoli mu to wejść w program o oznaczonym czasie i wartości wyjścia, co dla celów realizacji inwestycji ma kluczowe znaczenie. Jeżeli z jakiś ważnych powodów inwestor w trakcie trwania programu się wycofa, otrzyma wyłącznie zadysponowane własne fundusze. Strona 2

3 Ogólnie rzecz biorąc, środki pieniężne powinny być zdeponowane na rachunku zleceniodawcy (minimum prime bank), a ich pochodzenie czyste i transparentne, nieobciążone i wolne od wszelkich zastawów; fundusze zdeponowane w rachunku zleceniodawcy, jako zablokowane lub zarezerwowane fundusze, a przekazanie następuje wtedy, gdy bank zakończy badania przesiewowe DTC / EUC. Niektóre programy wymagają przeniesienia funduszy klienta, które docelowo będą zdeponowane na rachunku klienta w banku handlowym. Również linia kredytowa może być wykorzystana do programów inwestycyjnych, jednak, środki pieniężne zdeponowane są najbardziej odpowiednie dla lokowania funduszu, pozwala to wykluczyć wiele nieporozumień w przyszłości, jak choćby uszczuplenie limitu w stosunku do oczekiwanego udziału własnego. Zazwyczaj, z uwagi na kwestie podatkowe, zalecamy założenie rachunku bankowego w Szwajcarii i zdeponowanie wymaganego udziału własnego w Euro. Co to jest gwarancja bankowa? Gwarancja bankowa jest instrumentem banku obligacją lub świadectwem depozytowym, zazwyczaj wydawaną przez Top Center Money Bank. Gwarancje bankowe w formie obligacji banku nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa. Są one stosowane w celu zabezpieczenia bezpiecznego przechowywania funduszy klientów, podczas gdy są one zobowiązane do forfaiting ( obrotu) transakcji. Czy mogę przyjść samodzielnie udać się do Europejskiego Banku i przystąpić do programu? Ten rodzaj umowy handlowej nie jest oferowany jako powszechnie dostępny dla ogółu społeczeństwa. Transakcje Forfaiting (handlowe) są bardzo uprzywilejowane i poufne, są udostępniane jedynie dla tych inwestorów, którzy zostali zaproszeni i zakwalifikowani do udziału oraz prawidłowo wypełnili wszystkie pierwsze niezbędne dokumenty, dopiero w takim razie zostaną dopuszczeni w celu kontynuacji procesu. Każda próba ominięcia ustalonych procedur skutkuje automatycznym umieszczeniem na czarnej liście podmiotów / osób popełniających naruszenie, i winni liczyć się z poniesieniem ewentualnej kary bez możliwości dalszego udziału w innych programach. Dlatego tak ważny jest pierwszy etap/ kontakt inwestora i prawidłowe przygotowanie aplikacji do dalszego procesu. Istnieje kilka rodzajów programów a które są dostępne dla inwestorów do lokowania środków w programach handlowych. Programu do programu zazwyczaj się różni, ale większość oferuje umowne minimalne wyjście inwestora lub oznaczony zysk w handlu i minimalną liczbę transakcji rocznie. Czy mogę zwielokrotnić zyski? Zgodnie z przepisami I.C.C., wszystkie nowe transakcje zamykane są do dnia 15 grudnia bieżącego roku i nie są powtarzane w następnym roku. Transakcje już istniejące będą kontynuowane aż do zakończenia uzgodnionego okresu. Wiele programów zostaje całkowicie subskrybowanych w stosunkowo krótkim czasie, a raz zamknięte dla nowych transakcji nie zostają ponownie otwarte. W trakcie roku obrotowego inwestor może, z zastrzeżeniem nieprzerwanej dostępności, przystąpić do innego programu lub reinwestowania w tym samym lub wyższym poziomie w dostępnym obecnie programie, a tym samym zwiększyć swoje zyski. Kto podpisuje umowę i na jak długo są blokowane moje fundusze? Strona 3

4 Kontrakty Programów Inwestycyjnych są bezpośrednio podpisywane między inwestorem i bankiem / handlowcem do lokowania środków finansowych w ramach programu inwestycyjnego. Zwyczajowo okres obowiązywania umowy jest zawierany na jeden rok. Natomiast, jeśli chcemy wejść w specjalne programy to okres umowy zazwyczaj trwa 40 tygodni handlowych; wyjścia są gwarantowane przez umowy i są zmienne w zależności od programu, jak również w zależności od kwoty inwestycji. Tylko klienci posiadający środki finansowe na rachunkach bankowych w bankach o raitingu nie niższym niż AA są traktowani jako kwalifikujący się oraz zostają zaproszeni do umieszczania swoich funduszy w programie inwestycyjnym. Czy poniosę jakiekolwiek opłaty z góry wobec Tradera, i ile trwa proces przygotowawczy? Nie, nie ma opłaty z góry lub innych płatności z góry. Proces od podjęcia decyzji, warunek poprawnie uzupełniona aplikacja, do dnia lokowania funduszu klienta może trwać od 2 do 4 tygodni, a wszystkie czynności uważane za proste. Banki mają własne procedury i są zobligowane do przestrzegania międzynarodowego prawa bankowego, zasad i przepisów. Natomiast sama wstępna decyzja dotycząca kwalifikacji projektu nie trwa dłużej niż 7 dni. Jakie są wymagane dokumenty do uruchomienia aplikacji końcowej? W zależności od programu wymagana aplikacja może być rozszerzona od tej podanej poniżej. 1. List Intencyjny o wysokości kapitału (LOI); 2. Dowód Funduszu (POF), najlepiej z zachodniej centralnego banku (ocena min. A +), wyciąg z rachunku z banku, dokument nie starszy niż 3 dni bankowe z banku zleceniodawcy opatrzony jego danymi nazwiska i podpisy dwóch funkcjonariuszy Banku i oryginalna pieczęć banku; 3. Arkusz informacyjny klienta (CIS); 4. Kolorowa kopia paszportu lub dowodu osobistego: Plik JPEG, 8 x 11, strony - sygnatariuszy i fotografie na jednym arkuszu; 5. Dowód pełnego uprawnienia: firmy/ organizacji/ instytucji, jeżeli jest wymagana zgoda to Uchwała korporacyjna i profil, pełnomocnictwo (POA); 6. Potwierdzenie o nie nagabywaniu (NS); 7. Umowa NDA lub NCND; 8. Oświadczenie o sposobie pozyskiwania funduszy / Historia funduszy; 9. Pełnomocnictwo do weryfikacji i uwierzytelniania; 10. List wniosek o doręczenie; 11. Memorandum of Understanding (Non Circumvention - Non Disclosure, Working and Fee Protection Agreement) with Specialist Banking & Management Associates; (Pełny format wniosku zostanie wysłany po zakwalifikowaniu). Aplikacja zostanie wysłana drogą , aby inwestor mógł zapoznać się i poradzić z normami i wymaganiami banku. Strona 4

5 Co jest powodem istnienia tego rynku? Na wstępie trochę historii. Porozumienie zawarte w pierwszych tygodniach lipca 1944 przez 44 państw alianckich w Hotelu Mount Washington w Bretton Woods dało podwaliny obecnemu systemowi walutowemu, który stworzył podstawy relacji międzynarodowych w sferze zarządzania systemami monetarnymi. Był to pierwszy w pełni negocjowalny systemem monetarnym kierowanym przez rządy państw. Założeniem było przestrzeganie i kontrola postanowień systemu, co w konsekwencji dało podwaliny do życia Międzynarodowemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) oraz Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (International Monetary Fund, IMF). System walutowy nakłada obowiązek na każdym państwie do zastosowania polityki monetarnej, której jednym z celów było i jest utrzymanie kursów wymiany w jednoprocentowym przedziale wahań. Otoczenie prawne i regulacyjne ustanowione przez umowy z Bretton Woods zezwoliło na wydanie fiat papierowych walut, zapewniło niezbędne mechanizmy, które umożliwiają obrót waluty na rynkach międzynarodowych. Zdecydowana większość dzisiejszej waluty w użyciu na całym świecie, są to waluty fiat, które nie mają odzwierciedlenia w realnych aktywach. To oznacza, że większość walut już w momencie tworzenia (drukowania) jest dosłownie warta nie mniej i nie więcej niż ceny papieru, atramentu i pracy. Tak naprawdę system walutowy pozwala produkować a zarazem topić pusty pieniądz. Czy MFW i Bank Światowy bierze udział w programie? Wszystkie waluty fiat są instrumentami dłużnymi, które są wystawione na budowanie wartości transakcji. Gdy przyjmiemy pożyczkę z banku, który dosłownie stworzył kredyt na papierze (wirtualny pieniądz), tak naprawdę wypłaca nam zadrukowany bezwartościowy papier (wartość jest tu kwestią umowną), a następnie to każdy z nas umarza ten dług z naszej wytworzonej pracy oraz poprzez zakup towarów i usług (konsumpcję), tworząc wartość dla pożyczonej waluty w procesie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy umieścił eurodolara do budowy wartości projektów na całym świecie. Środki stosowane przez te organizacje pochodzą z dłużnego obrotu papierami wartościowymi oraz są kolejnym sposobem, aby ustalić wartość dolara na rynkach światowych. Gdzie zlokalizowane są banki zarządzające moimi pieniędzmi? Główne centrum bankowości monetarnej zaangażowane w transakcje Forfaitingu (Trading) znajduje się głównie w centrach finansowych w Paryżu, Londynie, Brukseli, Amsterdamie, Genewie, Zurychu Wiedniu Liechtensteinie i Luksemburgu. Banki te nie są specyficzne ujawnione potencjalnym klientom poza parametrami zatwierdzonej transakcji. Strona 5

6 Klauzula bezpieczeństwa Każda strona niniejszego dokumentu jest tylko w celach informacyjnych i nie powinna być interpretowana jako oferta sprzedaży ani zachęta do kupna, sprzedaży lub zakupu usług finansowych, usług lub produktów. Zalecamy, aby czytelnicy polegali wyłącznie na własnej ocenie i doświadczeniu, jak wykorzystać każdy z pomysłów zawartych w niniejszym dokumencie bądź skontaktowali się z Nami. Niniejszy dokument został zaprojektowany w ten sposób, aby zapewnić dokładne i wiarygodne informacje w odniesieniu do potencjalnego zagrożenia oszustwa związanego z oferowaniem przez pewne osoby i firmy szybkiego i bez ryzykownego sposobu pomnażania kapitału. Powyżej podane informacje zostały zawarte w dobrej wierze i uzyskane z różnych źródeł uważanych za dokładne i wiarygodne. Informacje z tej strony są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanową oferty ani zaproszenia do otrzymania oferty zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych lub do angażowania się w jakąkolwiek formę działalności lub postępowania w dowolnej jurysdykcji. Nazwa SFI stanowi nazwę roboczą a pod którą oferowane są programy o zminimalizowanym ryzyku. Każdy klient winien zastosować się do obowiązujących norm i procedur przed zgłoszeniem się do Nas i przystąpieniem do procesu inwestycyjnego, wymóg ten jest bezwarunkowy. DMK Money Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej w jakikolwiek sposób, w tym z powodu niedbalstwa lub wprowadzenia w błąd lub za błędy lub braki w związku z podanymi powyżej informacjami. Strona 6

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II

Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców Część I i II Informacje na temat banków, ich struktury oraz oferty bankowej skierowanej do podmiotów gospodarczych działających w sektorze mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

FXNET LIMITED Warunki handlowe

FXNET LIMITED Warunki handlowe FXNET LIMITED Warunki handlowe 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku. Mariusz Poślad Stanisław

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROSPEKTU 1. STRONY 2. PROGRAM. 3. INSTRUMENTY Instrumenty będą wyemitowane wyłącznie w formie na okaziciela i mogą - 1 -

PODSUMOWANIE PROSPEKTU 1. STRONY 2. PROGRAM. 3. INSTRUMENTY Instrumenty będą wyemitowane wyłącznie w formie na okaziciela i mogą - 1 - PODSUMOWANIE PROSPEKTU Niniejsze podsumowanie należy czytać jako wprowadzenie do niniejszego Prospektu. Każda decyzja dotycząca inwestowania w Instrumenty powinna jednak być oparta na rozważeniu Prospektu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek PORADNIK INWESTORA Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej Marta Majcher Piotr Maziarek Warszawa 2005 Broszura została wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte mają charakter ogólny. Publikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 119 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica VIII (2012) Andrzej Kozera, Łukasz Kozera Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Bezpieczeństwo transakcji

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo