Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 S obowiązkowy 2 Z angielski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 S 2 3 60 0 0 60 0 0 0 0 obowiązkowy 2 Z angielski"

Transkrypt

1 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A01-A Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy I (angielski) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 Z angielski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Węglarek mgr Krzysztof Potyrała mgr Ewa Sobczak, mgr Katarzyna Waligórska, dr Zbigniew Jankowski Wymagania wstępne: Znajomość języka na poziomie B1 (matura poziom podstawowy). Efekty kształcenia: Rozumienie głównych tematów dyskusji, dotyczących znanych spraw i dziedzin, istotnych informacji dotyczących aktualnych wydarzeń, akcji filmu, treści dłuższego opowiadania, treści prostej prezentacji na tematy ogólne i popularnonaukowe. Rozumienie kontekstu i treści dłuższych tekstów, jeśli dotyczą znanego wydarzenia lub dziedziny, rozumienie ogłoszeń (np. o pracy, o kursie itp.) Reagowanie w uprzejmy sposób na czyjąś propozycję, branie udziału w rozmowie lub dyskusji, przedstawianie swoich marzeń, nadziei i planów, przedstawianie jasno celu swojego działania, streszczanie krótko treści przeczytanego tekstu, prezentowanie przygotowanego wcześniej tematu. Sporządzanie krótkiego prostego opisu obecnych i minionych wydarzeń, pisanie listu lub , wypełnianie formularzy, pisanie ogłoszeń lub odpowiedzi na ogłoszenia. Treść merytoryczna Ćwiczenia: Kręgi tematyczne/leksyka Przyjaciele, używanie komputera, pisanie nieformalnego . Media, programy telewizyjne. style życia, porównywanie miast, opisywanie domów, bogactwo, zaproszenia. czas wolny, opisywanie filmu/książki. Zakres gramatyczny Czasowniki posiłkowe. Prezent Simple i Present Continuous. Present Perfect Simple i Past Simple, strona bierna Past Simple i Past Continuous. Past Simple I Past Continuous. stopniowanie przymiotników. Czasowniki modalne. Zdania warunkowe (pierwszy typ). Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Przedrostki i przyrostki. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Sue O Connell - Focus on Advanced English - Addison Wesley-Longman, Harlow, 2005 Antonia Clare, J. J. Wilson Total English Intermediate Pearson Education ; Longman, Harlow, 2008, Sarah Cunningham, Peter Moor Cutting Edge Upper Intermediate - Pearson Education ; Longman, Harlow, 2005 Iwonna Dubicka, Margaret O'Keeffe Premium B2 Level.Workbook - Pearson Longman - Edinburgh Gate, Harlow, 2008 Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press Cambridge, 2005 Małgorzata Cieślak English repetytorium tematyczno-leksykalne Wagros, Poznań, Data opracowania:

2 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A01-N Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy I (niemiecki) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 Z niemiecki Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Maziarz mgr Katarzyna Głębocka, mgr Iwona Lewandowska Wymagania wstępne: Znajomość języka na poziomie B1 (matura poziom podstawowy). Efekty kształcenia: Rozumienie głównych tematów dyskusji, dotyczących znanych spraw i dziedzin, istotnych informacji dotyczących aktualnych wydarzeń, akcji filmu, treści dłuższego opowiadania, treści prostej prezentacji na tematy ogólne i popularnonaukowe. Rozumienie kontekstu i treści dłuższych tekstów, jeśli dotyczą znanego wydarzenia lub dziedziny, rozumienie ogłoszeń (np. o pracy, o kursie itp.) Reagowanie w uprzejmy sposób na czyjąś propozycję, branie udziału w rozmowie lub dyskusji, przedstawianie swoich marzeń, nadziei i planów, przedstawianie jasno celu swojego działania, streszczanie krótko treści przeczytanego tekstu, prezentowanie przygotowanego wcześniej tematu. Sporządzanie krótkiego prostego opisu obecnych i minionych wydarzeń, pisanie listu lub , wypełnianie formularzy, pisanie ogłoszeń lub odpowiedzi na ogłoszenia. Treść merytoryczna Ćwiczenia: 1) Kręgi tematyczne: Podróże i urlop (formy wypoczynku, oferty biura podróży, planowanie urlopu), mobilność we współczesnym świecie, pisanie zaproszeń, i, wyrażanie swoich opinii i argumentowanie ich, zgadzanie się lub nie z opinią i argumentami innych. Przedmioty (ich znaczenie, opis, prezentacja), firmy i ich produkty (prezentacja i reklama). 2) Zakres gramatyczny: Konstrukcja zdania, zdania złożone współrzędnie, zdania złożone podrzędnie (przyczynowe, czasowe), deklinacja przymiotnika, stopniowanie przymiotnika. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Albert Daniels - Mittelpunkt Ernst Klett Sprachen - Barcelona 2007 Perlmann-Blame, Michaela - em Brückenkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Hauptkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Abschlu?kurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Zettl, Erich - Aus moderner Technik und Naturwissenschaft Ismaning - Max Hueber,1999 Marlok Zsuzsa, Roland Schmidt, Katalin Hegyes - Zwischen den Pausen Ismaning -Verlag für Deutsch, 1997 Buhlmann Rosemariee - Wirtschaftsdeutsch von A-Z Berlin - Langenscheidt, 1995 Bolten Jürgen - Marktchance Wirtschaftsdeutsch München - Klett Edition Deutsch, 1993 Bęza Stanisław - Repretytorium z gramatyki jęz. niemieckiego Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991 Schmitt Richard - Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik -Ismaning - Max Hueber, 2000 Data opracowania:

3 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A02-A Nazwa : obcy II (angielski) Rodzaj : ogólny Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 Z angielski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Węglarek mgr Krzysztof Potyrała mgr Ewa Sobczak, mgr Katarzyna Waligórska, dr Zbigniew Jankowski Wymagania wstępne: Wymagane zaliczenie i wiedza z semestru 3 Efekty kształcenia: Rozumienie głównych tematów dyskusji, dotyczących znanych spraw i dziedzin, istotnych informacji dotyczących aktualnych wydarzeń, akcji filmu, treści dłuższego opowiadania, treści prostej prezentacji na tematy ogólne i popularnonaukowe. Rozumienie kontekstu i treści dłuższych tekstów, jeśli dotyczą znanego wydarzenia lub dziedziny, rozumienie ogłoszeń (np. o pracy, o kursie itp.) Reagowanie w uprzejmy sposób na czyjąś propozycję, branie udziału w rozmowie lub dyskusji, przedstawianie swoich marzeń, nadziei i planów, przedstawianie jasno celu swojego działania, streszczanie krótko treści przeczytanego tekstu, prezentowanie przygotowanego wcześniej tematu. Sporządzanie krótkiego prostego opisu obecnych i minionych wydarzeń, pisanie listu lub , wypełnianie formularzy, pisanie ogłoszeń lub odpowiedzi na ogłoszenia. Treść merytoryczna Ćwiczenia: Kręgi tematyczne/leksyka Wakacje, zwiedzanie miasta, opisywanie przyrody. Zmiany, zagadnienia globalne. Zawody,praca, wymagania. Pamięć, biografie. Zakres gramatyczny Past Perfect Simple. Przedimki. Used to/would. Czasowniki modalne. Zdania warunkowe(ii i III typ). Przysłówki. Mowa zależna. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Sue O Connell - Focus on Advanced English - Addison Wesley-Longman, Harlow, 2005 Antonia Clare, J. J. Wilson Total English Intermediate Pearson Education ; Longman, Harlow, 2008, Sarah Cunningham, Peter Moor Cutting Edge Upper Intermediate - Pearson Education ; Longman, Harlow, 2005 Iwonna Dubicka, Margaret O'Keeffe Premium B2 Level.Workbook - Pearson Longman - Edinburgh Gate, Harlow, 2008 Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press Cambridge, 2005 Małgorzata Cieślak English repetytorium tematyczno-leksykalne Wagros, Poznanń, 2008 Data opracowania:

4 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A02-N Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy II (niemiecki) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 Z niemiecki Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Maziarz mgr Katarzyna Głębocka, mgr Iwona Lewandowska Wymagania wstępne: Wymagane zaliczenie i wiedza z semestru 3 Efekty kształcenia: Rozumienie głównych tematów dyskusji, dotyczących znanych spraw i dziedzin, istotnych informacji dotyczących aktualnych wydarzeń, akcji filmu, treści dłuższego opowiadania, treści prostej prezentacji na tematy ogólne i popularnonaukowe. Rozumienie kontekstu i treści dłuższych tekstów, jeśli dotyczą znanego wydarzenia lub dziedziny, rozumienie ogłoszeń (np. o pracy, o kursie itp.) Reagowanie w uprzejmy sposób na czyjąś propozycję, branie udziału w rozmowie lub dyskusji, przedstawianie swoich marzeń, nadziei i planów, przedstawianie jasno celu swojego działania, streszczanie krótko treści przeczytanego tekstu, prezentowanie przygotowanego wcześniej tematu. Sporządzanie krótkiego prostego opisu obecnych i minionych wydarzeń, pisanie listu lub , wypełnianie formularzy, pisanie ogłoszeń lub odpowiedzi na ogłoszenia. Treść merytoryczna Ćwiczenia: 1) Kręgi tematyczne: Handel w sieci, spory i kłótnie, rozwiązywanie konfliktów, mediacja, udzielanie rad. Słownictwo prawnicze (w sądzie), pisanie skarg i zażaleń, małżeństwo, partnerstwo i inne formy związków międzyludzkich. 2) Zakres gramatyczny: Zdania przydawkowe, rekcja czasownika, przysłówki zaimkowe, dwuczłonowe spójniki ( zwar aber, je desto, ), tryb przypuszczający, nierealne zdania warunkowe, życzeniowe, porównawcze. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Albert Daniels - Mittelpunkt Ernst Klett Sprachen - Barcelona 2007 Perlmann-Blame, Michaela - em Brückenkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Hauptkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Abschlu?kurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Zettl, Erich - Aus moderner Technik und Naturwissenschaft Ismaning - Max Hueber,1999 Marlok Zsuzsa, Roland Schmidt, Katalin Hegyes - Zwischen den Pausen Ismaning -Verlag für Deutsch, 1997 Buhlmann Rosemariee - Wirtschaftsdeutsch von A-Z Berlin - Langenscheidt, 1995 Bolten Jürgen - Marktchance Wirtschaftsdeutsch München - Klett Edition Deutsch, 1993 Bęza Stanisław - Repretytorium z gramatyki jęz. niemieckiego Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991 Schmitt Richard - Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik -Ismaning - Max Hueber, 2000 Data opracowania:

5 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A03-A Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy III (angielski) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 Z angielski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Węglarek mgr Krzysztof Potyrała mgr Ewa Sobczak, mgr Katarzyna Waligórska, dr Zbigniew Jankowski Wymagania wstępne: Wymagane zaliczenie i wiedza z semestru 4 Efekty kształcenia: Rozumienie głównych wątków programów telewizyjnych i radiowych (wiadomości, reportaż, film dokumentalny), akcji filmów w standardowej wersji językowej, krótkich, autentycznych tekstów związanych z własną specjalizacją i zainteresowaniami, instrukcji obsługi, głównych informacji zawartych w tekstach literackich, specjalistycznych i popularnonaukowych, korzystanie z obcojęzycznych słowników, encyklopedii, leksykonów. Udzielanie wskazówek i instrukcji, branie aktywnego udziału w dyskusji, wyrażanie uczuć i komentowanie różnych wydarzeń, zwracanie się do jakiejś instytucji lub organizacji z prośbą o pomoc, wyrażanie przypuszczenia dotyczącego przeszłych i przyszłych wydarzeń, przeprowadzanie krótkiej prezentacji na przygotowany wcześniej temat, opisywanie pracy urządzeń codziennego użytku, mówienie na aktualne i abstrakcyjne tematy i wyrażanie swojej opinii. Sporządzanie notatek z dłuższych wypowiedzi, wywiadów, dyskusji, pisanie listu formalnego (np. podania o stypendium, praktykę i pracę), opisywanie wydarzeń i doświadczeń, pisanie krótkiej recenzji. Treść merytoryczna Ćwiczenia: Kręgi tematyczne/leksyka Komunikacja, wyrażanie zgody i niezgody, Praca, przyszłe plany, pisanie podania. Wynalazki, prezentacje. Ryzyko, porównywanie zdjęć, odległości i wymiary. Przeszłość, wspomnienia, wygląd. Wprowadzanie słownictwa technicznego Zakres gramatyczny Teraźniejsze /przyszłe czasowniki modalne.future Perfect i Future Continuous. Przymiotniki i przysłówki. Tworzenie przymiotników od rzeczowników. Used to/get used to/would. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Sue O Connell - Focus on Advanced English - Addison Wesley-Longman, Harlow, 2005 Antonia Clare, J. J. Wilson Total English Intermediate Pearson Education ; Longman, Harlow, 2008, Sarah Cunningham, Peter Moor Cutting Edge Upper Intermediate - Pearson Education ; Longman, Harlow, 2005 Iwonna Dubicka, Margaret O'Keeffe Premium B2 Level.Workbook - Pearson Longman - Edinburgh Gate, Harlow, 2008 Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press Cambridge, 2005 Małgorzata Cieślak English repetytorium tematyczno-leksykalne Wagros, Poznanń, 2008 Data opracowania:

6 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A03-N Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy III (niemiecki) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 Z niemiecki Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Maziarz mgr Iwona Lewandowska, mgr Katarzyna Głębocka Wymagania wstępne: Wymagane zaliczenie i wiedza z semestru 4 Efekty kształcenia: Rozumienie głównych wątków programów telewizyjnych i radiowych (wiadomości, reportaż, film dokumentalny), akcji filmów w standardowej wersji językowej, krótkich, autentycznych tekstów związanych z własną specjalizacją i zainteresowaniami, instrukcji obsługi, głównych informacji zawartych w tekstach literackich, specjalistycznych i popularnonaukowych, korzystanie z obcojęzycznych słowników, encyklopedii, leksykonów. Udzielanie wskazówek i instrukcji, branie aktywnego udziału w dyskusji, wyrażanie uczuć i komentowanie różnych wydarzeń, zwracanie się do jakiejś instytucji lub organizacji z prośbą o pomoc, wyrażanie przypuszczenia dotyczącego przeszłych i przyszłych wydarzeń, przeprowadzanie krótkiej prezentacji na przygotowany wcześniej temat, opisywanie pracy urządzeń codziennego użytku, mówienie na aktualne i abstrakcyjne tematy i wyrażanie swojej opinii. Sporządzanie notatek z dłuższych wypowiedzi, wywiadów, dyskusji, pisanie listu formalnego (np. podania o stypendium, praktykę i pracę), opisywanie wydarzeń i doświadczeń, pisanie krótkiej recenzji. Treść merytoryczna Ćwiczenia: 1)Kręgi tematyczne: Praca (zawody, miejsce pracy, kompetencje, predyspozycje zawodowe), problem globalizacji, praktyki studenckie, ogłoszenia o pracę, i o praktyki, list motywacyjny, życiorys, praca w biurze (stanowiska, zadania), praca za granicą, zwracanie się o pomoc do instytucji, organizacji i urzędów. Wprowadzanie słownictwa technicznego. 2) Zakres gramatyczny: Strona bierna, podmiot nieosobowy man, wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe, Czasowniki modalne w czasie przeszłym, w stronie biernej i w trybie przypuszczającym. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Albert Daniels - Mittelpunkt Ernst Klett Sprachen - Barcelona 2007 Perlmann-Blame, Michaela - em Brückenkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Hauptkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Abschlu?kurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Zettl, Erich - Aus moderner Technik und Naturwissenschaft Ismaning - Max Hueber,1999 Marlok Zsuzsa, Roland Schmidt, Katalin Hegyes - Zwischen den Pausen Ismaning -Verlag für Deutsch, 1997 Buhlmann Rosemariee - Wirtschaftsdeutsch von A-Z Berlin - Langenscheidt, 1995 Bolten Jürgen - Marktchance Wirtschaftsdeutsch München - Klett Edition Deutsch, 1993 Bęza Stanisław - Repretytorium z gramatyki jęz. niemieckiego Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991 Schmitt Richard - Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik -Ismaning - Max Hueber, 2000 Data opracowania:

7 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A04-A Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy IV (angielski) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 E angielski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Węglarek mgr Krzysztof Potyrała mgr Ewa Sobczak, mgr Katarzyna Waligórska, dr Zbigniew Jankowski Wymagania wstępne: Wymagane zaliczenie i wiedza z semestru 5 Efekty kształcenia: Rozumienie argumentów przytaczanych podczas dyskusji, śledzenie ze zrozumieniem długich rozmów (wywiadów) na różne tematy, rozumienie dłuższych autentycznych tekstów technicznych związanych z własną specjalizacją i zainteresowaniami, tekstów literackich, specjalistycznych i popularnonaukowych (np. artykułów prasowych ), dłuższych opowiadań lub fragmentów powieści. Precyzyjne wyrażanie własnej opinii, przedstawianie argumentów i ich obrona, przeprowadzanie wcześniej przygotowanego wywiadu, streszczanie opowiadania, filmu, historii lub artykułu, przytaczanie argumentów usłyszanych w dyskusji i rozmowie lub wywiadzie, przeprowadzanie dłuższej prezentacji na tematy ogólne lub związane z własną specjalnością, wygłaszanie krótkiego wcześniej przygotowanego referatu. Pisanie krótkiego artykułu prasowego, listu motywacyjnego, CV, listu formalnego (reklamacji, zażalenia, odpowiedzi na ogłoszenie prasowe), referatu. Treść merytoryczna Ćwiczenia: Kręgi tematyczne/leksyka Pogoda, globalizacja. Jedzenie i gotowanie, pisanie reklamacji. Sukces,pisanie raportów z badań. Przestępstwa, prawo i ubezpieczenia. Opinie, postanowienia, reklama. Wprowadzanie słownictwa technicznego. Zakres gramatyczny Pytania. Strona bierna. Mowa zależna. Zdania względne. Zaimki zwrotne. Gerundium i bezokolicznik. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Sue O Connell - Focus on Advanced English - Addison Wesley-Longman, Harlow, 2005 Antonia Clare, J. J. Wilson Total English Intermediate Pearson Education ; Longman, Harlow, 2008, Sarah Cunningham, Peter Moor Cutting Edge Upper Intermediate - Pearson Education ; Longman, Harlow, 2005 Iwonna Dubicka, Margaret O'Keeffe Premium B2 Level.Workbook - Pearson Longman - Edinburgh Gate, Harlow, 2008 Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press Cambridge, 2005 Małgorzata Cieślak English repetytorium tematyczno-leksykalne Wagros, Poznanń, 2008 Data opracowania:

8 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A04-N Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy IV (niemiecki) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 E niemiecki Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Maziarz mgr Iwona Lewandowska, mgr Katarzyna Głębocka Wymagania wstępne: Wymagane zaliczenie i wiedza z semestru 5 Efekty kształcenia: Rozumienie argumentów przytaczanych podczas dyskusji, śledzenie ze zrozumieniem długich rozmów (wywiadów) na różne tematy, rozumienie dłuższych autentycznych tekstów technicznych związanych z własną specjalizacją i zainteresowaniami, tekstów literackich, specjalistycznych i popularnonaukowych (np. artykułów prasowych ), dłuższych opowiadań lub fragmentów powieści. Precyzyjne wyrażanie własnej opinii, przedstawianie argumentów i ich obrona, przeprowadzanie wcześniej przygotowanego wywiadu, streszczanie opowiadania, filmu, historii lub artykułu, przytaczanie argumentów usłyszanych w dyskusji i rozmowie lub wywiadzie, przeprowadzanie dłuższej prezentacji na tematy ogólne lub związane z własną specjalnością, wygłaszanie krótkiego wcześniej przygotowanego referatu. Pisanie krótkiego artykułu prasowego, listu motywacyjnego, CV, listu formalnego (reklamacji, zażalenia, odpowiedzi na ogłoszenie prasowe), referatu. Treść merytoryczna Ćwiczenia: 1) Kręgi tematyczne: Wypełnianie formularzy, pisanie podań, rozumienie umów, kontraktów (np. o wynajem mieszkania), różnice kulturowe. Trening egzaminacyjny, testy próbne, ćwiczenie poszczególnych typów zadań egzaminacyjnych. Wprowadzanie słownictwa technicznego. 2) Zakres gramatyczny: Przydawka rozszerzona, zdania okolicznikowe sposobu (z ohne dass i ohne zu ). Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Albert Daniels - Mittelpunkt Ernst Klett Sprachen - Barcelona 2007 Perlmann-Blame, Michaela - em Brückenkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Hauptkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Abschlu?kurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Zettl, Erich - Aus moderner Technik und Naturwissenschaft Ismaning - Max Hueber,1999 Marlok Zsuzsa, Roland Schmidt, Katalin Hegyes - Zwischen den Pausen Ismaning -Verlag für Deutsch, 1997 Buhlmann Rosemariee - Wirtschaftsdeutsch von A-Z Berlin - Langenscheidt, 1995 Bolten Jürgen - Marktchance Wirtschaftsdeutsch München - Klett Edition Deutsch, 1993 Bęza Stanisław - Repretytorium z gramatyki jęz. niemieckiego Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991 Schmitt Richard - Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik -Ismaning - Max Hueber, 2000 Data opracowania:

9 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A05 Rodzaj : ogólny Nazwa : Wychowanie fizyczne I Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1 S obowiązkowy 0 Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Lucyna Górniak Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Podnoszenie sprawności fizycznej oraz cech motorycznych: siły, szybkości, wytrzymałości, skoczności i zwinności. Treść merytoryczna Ćwiczenia: W grupach dydaktycznych, formy zajęć do wyboru: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, aerobic, pływanie itp. Metody nauczania: Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie i metody praktyczne: ćwiczenia. Metody oceny: Warunki : 100 % obecności, udział w sprawdzianach i uzyskanie min. 100 pkt z wszystkich sprawdzianów przewidzianych programem zajęć. Data opracowania:

10 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A06 Rodzaj : ogólny Nazwa : Wychowanie fizyczne II Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1 S obowiązkowy 0 Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Lucyna Górniak Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Podnoszenie sprawności fizycznej oraz cech motorycznych: siły, szybkości, wytrzymałości, skoczności i zwinności. Treść merytoryczna Ćwiczenia: W grupach dydaktycznych, formy zajęć do wyboru: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, aerobic, pływanie itp. Metody nauczania: Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie i metody praktyczne: ćwiczenia. Metody oceny: Warunki : 100 % obecności, udział w sprawdzianach i uzyskanie min. 100 pkt z wszystkich sprawdzianów przewidzianych programem zajęć. Data opracowania:

11 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A07 Rodzaj : ogólny Studium Kultury Nazwa : Wybrane zagadnienia kultury współczesnej 1 S obowiązkowy 1 Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr Iwona Charkiewicz Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: Program zajęć obejmuje charakterystykę podstawowych kierunków i nurtów w sztuce nowoczesnej i współczesnej od przełomu XVIII i XIX wieku po czasy obecne. Uwzględnia prezentację najważniejszych przedstawicieli i ich dzieł oraz wpływ jaki wywarli na następne epoki. Metody nauczania: Metody oceny: 1) Kowalska B. Od impresjonizmu do koceptualizmu. Warszawa 1989 r. 2) Kotula A., Krakowski P. Malarstwo rzeźba architektura. Warszawa 1981 r. 3) Od Maneta do Pollocka. Słownik malarstwa nowoczesnego. Warszawa 1973 r. 4) Glińska M. Plastyka nowoczesna i współczesna (od romantyzmu do naszych dni). Skrypt PS 1986 r. Data opracowania:

12 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A08 Rodzaj : ogólny Nazwa : Ochrona praw autorskich Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej 1 S obowiązkowy 2 Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr inż. Monika Wielecka Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Student nabywa wiedzę o: przedmiotach własności intelektualnej, w tym prawie autorskim, własności przemysłowej, ochronie własności intelektualnej zarówno w kraju jak i za granicą, międzynarodowych i regionalnych systemach ochrony własności przemysłowej i możliwościach wyszukiwania w literaturze patentowej, w tym w bazach patentowych oraz umiejętność praktycznego wykorzystania tych baz. Student potrafi uzyskać wiedzę o cudzych prawach wyłącznych oraz możliwości ochrony własnych wyników. Treść merytoryczna Wykłady: Przedmioty własności intelektualnej. Międzynarodowe konwencje i porozumienia w zakresie własności przemysłowej i praw autorskich (Konwencja paryska, Konwencja berneńska, Konwencja o patencie europejskim, Porozumienie madryckie). definicje wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego. Przesłanki zdolności patentowej i ochronnej. Zakres ochrony. Procedura uzyskiwania praw wyłącznych w Urzędzie Patentowym RP oraz urzędami zagranicznymi i regionalnymi oraz w systemie międzynarodowym. Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, Prawo autorskie. Metody nauczania: Wykłady połączone z dyskusja na zajęciach i omawianiem bieżących problemów. Metody oceny: Test wielokrotnego wyboru (15 minutowy, 10 pytań) z wiedzy ogólnej dotyczącej albo wyszukiwanie w bazach on- line przedmiotów własności przemysłowej połączone z wydobywaniem dodatkowych informacji z bazy. Zawadzka Renata. Własność intelektualna, własność przemysłowa. Materiały pomocnicze do wykładów z Ochrona własności intelektualnej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej Szczecin Ustawa z dn r Prawo własności przemysłowej (Dz.U.119 z 2003r. poz.1117 z późniejszymi zmianami) ; Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2006r poz. 631 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dn. 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 p. 211 z późniejszymi zmianami). Data opracowania:

13 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A09 Rodzaj : ogólny Nazwa : Etyka biznesu Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych 1 S obowiązkowy 2 Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr Aleksander Butrynowski Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: - definicja i rola etyki biznesu w świecie biznesu - ludzie gospodarujący w Polsce i ich zrozumienie kwestii etyki - rodzaje etyki biznesu etyka wewnętrzna (cele i przesłanki) etyka zewnętrzna jako element reputacji rynkowej firmy - etyczne problemy decyzji marketingowych decyzje dotyczące sprzedaży decyzje dotyczące kanałów sprzedaży decyzje dotyczące produktów decyzje dotyczące stosunków z konkurencją - gospodarka rynkowa i wyzwania etyki w biznesie - miejsce zachowań moralnych w polityce ekonomicznej firmy normy etyczne w zarządzaniu organizacją kwestia zachowań etycznych a zysku firmy reguły pozytywnej konkurencji - praktyka gospodarcza a normy etyczne w Polsce etyka w historii Polski normy etyczne w zarządzaniu polityką makroekonomiczną przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i wymóg przestrzegania standardów etycznych Metody nauczania: Metody oceny: 1. Czysty biznes E. Sternberg PWN W-wa Etyka w biznesie, P. Minus, PWN w-wa Etyka biznesu, J. Dietl, W.Gasparski, PWN W-wa 1997 Data opracowania:

14 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A10 Rodzaj : ogólny Nazwa : Nauka o przedsiębiorstwie Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Inżynierskiej 1 S obowiązkowy 3 Z/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr Elwira Leśna-Wierszołowicz Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Metody nauczania: Metody oceny: Data opracowania:

15 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B01 Rodzaj : podstawowy Studium Matematyki Nazwa : Matematyka I 1 S obowiązkowy 7 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr Grażyna Hajduk-Chmielewska Wymagania wstępne: matematyka, szkoła średnia Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: 1) Liczby zespolone (postać kartezjańska i trygonometryczna liczby zespolonej, wzóry Moivre a, równanie kwadratowe o współczynnikach zespolonych). 2) Macierze i wyznaczniki (działania na macierzach, równania macierzowe, wyznacznik macierzy, własności wyznaczników). 3) Układy równań liniowych ( układ Cramera, dowolny układ równań liniowych, twierdzenie Kroneckera-Capelliego). 4) Geometria analityczna (rachunek wektorowy, prosta i płaszczyzna w przestrzeni). 5) Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej (ciąg liczbowy, liczba e, logarytm naturalny, funkcje cyklometryczne, pochodna i różniczka funkcji). Ćwiczenia: Rozwiązywanie zadań utrwalających wiedzę i umiejętności zdobyte na wykładzie. Zastosowania praktyczne. Metody nauczania: Metody oceny: 1) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza Matematyczna 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław ) T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław ) W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach cz. I i II, PWN, Warszawa 4) R. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów, cz. 1,2, WNT, Warszawa ) W. Stankiewicz: Zadania z matematyki dla Wyższych Uczelni Technicznych, PWN, Warszawa Data opracowania:

16 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B02 Rodzaj : podstawowy Studium Matematyki Nazwa : Matematyka II 1 S obowiązkowy 7 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr Grażyna Hajduk-Chmielewska Wymagania wstępne: matematyka semestr I Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: 1) Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej (twierdzenie Rolle a, Lagrange a, wzór Taylora, ekstrema, punkty przegięcia i asymptoty funkcji) 2) Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej (całka nieoznaczona, całkowanie przez części i przez podstawianie, całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych, całka Riemanna, całki niewłaściwe, zastosowania całek) 3) Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych (granica, pochodne cząstkowe, różniczka zupełna, ekstremum funkcji). Ćwiczenia: Rozwiązywanie zadań utrwalających wiedzę i umiejętności zdobyte na wykładzie. Zastosowania praktyczne. Metody nauczania: Metody oceny: 1) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza Matematyczna 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław ) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza Matematyczna 2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław ) W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach cz. I i II, PWN, Warszawa 4) R. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów, cz. 1,2, WNT, Warszawa ) W. Stankiewicz: Zadania z matematyki dla Wyższych Uczelni Technicznych, PWN, Warszawa Data opracowania:

17 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B03 Rodzaj : podstawowy Nazwa : Statystyka Instytut Technologii Mechanicznej 1 S obowiązkowy 5 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr hab. inż. prof. ZUT Bartosz Powałka Wymagania wstępne: Matematyka Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: Zdarzenia losowe, definicje prawdopodobieństwa. Zmienne losowe jednowymiarowe (typy, dystrybuanta i jej własności, charakterystyki liczbowe, podstawowe rozkłady, standaryzacja). Wielowymiarowe zmienne losowe. Charakterystyki liczbowe dwuwymiarowej zmiennej losowej: kowariancja, współczynnik korelacji. Etapy badań statystycznych. Dane statystyczne i sposoby ich prezentacji. Elementy statystyki opisowej. Schematy losowań. Wybrane rozkłady statystyk z próby. Teoria estymacji. Własności estymatorów. Estymacja punktowa, przedziałowa. Podstawowe parametryczne testy istotności. Test Bartletta. Test analizy wariancji. Nieparametryczne testy istotności. Analiza korelacji i regresji między dwiema zmiennymi. Korelacja i regresja nieliniowa. Zamiana przypadków regresji nieliniowych na liniowe. Laboratoria: Dystrybuanty, kwantyle wybranych rozkładów. Miary tendencji centralnej, zróżnicowania, asymetrii i kurtozy. Szeregi rozdzielcze, średnie ważone. Estymacja i testowanie hipotez statystycznych, dotyczących parametrów rozkładu cechy w jednej oraz dwóch populacjach. Nieparametryczne testy istotności: test zgodności?2,?2 dla znanych liczebności teoretycznych, Kołmogorowa, test niezależności?2. Analiza wariancji. Analiza korelacji i regresji liniowej. Test istotności współczynnika regresji liniowej. Regresja nieliniowa. Metody nauczania: Metody oceny: 1) Kassyk-icka H.,Statystyka, zbiór zadań. PWN, Warszawa ) Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część I i II, PWN, Warszawa ) Podgórski J., Statystyka z komputerem, ZNI MIKOM, Warszawa ) Sobczyk M, Statystyka, PWN, Warszawa Data opracowania:

18 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B04 Rodzaj : podstawowy Nazwa : Badania operacyjne Instytut Technologii Mechanicznej 1 S obowiązkowy 3 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr inż. Artur Berliński Wymagania wstępne: Matematyka, Podstawy informatyki. Efekty kształcenia: Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności analizy, modelowania i rozwiązywania typowych problemów decyzyjnych występujących w organizacji przedsiębiorstwa. Treść merytoryczna Wykłady: Podstawowe pojęcia z teorii badań operacyjnych: problem decyzyjny, modelowanie sytuacji decyzyjnej, metody i narzędzia z obszaru badań operacyjnych. Programowanie liniowe: metoda geometryczna rozwiązywania zadań PL, metoda simpleks, dualność w programowaniu liniowym. Programowanie całkowitoliczbowe: metoda odcięć Gomoryego, metoda podziału i ograniczeń Land-Doiga. Problemy decyzyjne w konwencji zadania optymalizacji liniowej: problem doboru struktury asortymentowej, transportowy, rozkroju materiałowego, problem komiwojażera, przydziału i alokacji. Programowanie nieliniowe: metody optymalizacji bez i z ograniczeniami, metody minimalizacji kierunkowe (dwufazowe), metody analityczne. Programowanie sieciowe: podstawy teorii grafów, modelowanie procesów w konwencji grafów sieciowych, metoda CPM, PERT, analiza czasowo-kosztowa. Teoria kolejek: parametry systemu kolejkowego, modele i obliczenia systemu kolejkowego. Laboratoria: Parametryczne modelowanie sytuacji decyzyjnej w konwencji zadań programowania liniowego. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych metodą geometryczną. Komputerowe wspomaganie modelowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych liniowych i nieliniowych. Metody nauczania: Wykłady audytoryjne, ćwiczenia przedmiotowe - laboratoryjne wspomagane komputerowo. Metody oceny: egzamin pisemny, pisemne wspomagane komputerem. Radzikowski, Władysław.: Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem /. Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania, Siudak, Marek.: Badania operacyjne /. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Faure R., Boss J.: Badania operacyjne. PWN Warszawa Sawik Tadeusz, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wyd. AGH, Kraków Grabowski W., Programowanie matematyczne (1980 r.), Warszawa Filipowicz B.: Badania operacyjne. Wybrane metody obliczeniowe i algorytmy. Cz. I, Kraków Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A.: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 Eiselt H., Frajer H., Operations Research Handbook. Standard Algorithms and Methods with Examples, Walter de Gruyter, Berlin, New York Data opracowania:

19 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B05 Rodzaj : podstawowy Instytut Fizyki Nazwa : Fizyka 1 S obowiązkowy 7 E/Z/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: prof. dr hab. Irena Kruk Wymagania wstępne: Wiedza z fizyki i matematyki na poziomie wymaganym na maturze. Efekty kształcenia: Umiejętność pomiaru podstawowych wielkości fizycznych; analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki. Treść merytoryczna Wykłady: Dynamika punktów materialnych. Prędkość, siła, przyspieszenie. Równania ruchu. Energia, pęd. Prawa zachowania. Dynamika ciała sztywnego. Ruch obrotowy. Prędkość kątowa. Tensor bezwładności. Ciała odkształcalne. Sprężystość. Hydrostatyka. Hydrodynamika. Przepływ cieczy nielepkiej. Lepkość. Przepływ cieczy lepkiej. Przepływ laminarny. Przepływ turbulentny. Liczba Reynoldsa. Podstawowe właściwości światła. Prędkość światła w różnych ośrodkach. Załamanie światła. Współczynnik załamania. Soczewka. Powstawanie obrazu. Obraz rzeczywisty i pozorny. Dyfrakcja i interferencja. Spektroskopia. Światłowody. Koherencja. Wytwarzanie światła koherentnego LASER. Polaryzacja światła. Dwójłomność. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji i jego znaczenie analityczne. Elektrostatyka ładunek elektryczny, prawo Coulomba. Pole elektryczne. Potencjał elektryczny. Prąd elektryczny. Przewodniki i izolatory. Siły magnetyczne związane z przepływem prądu. Pole magnetyczne. Ruch przewodnika w polu magnetycznym. Magnetyczne właściwości materiałów. Ćwiczenia: Rozwiązywanie zadań rachunkowych i dyskusja problemowa tematycznie związane z treściami wykładów. Laboratoria: Wykonanie i opracowanie 6 ćwiczeń laboratoryjnych związanych tematycznie z treściami mi. Metody nauczania: Metody oceny: 1) D. Halliday, R Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, PWN, ) T. Rewaj (red),laboratorium z fizyki na politechnice, Wydawnictwo Uczelniane PS, Szczecin 2001 Data opracowania:

20 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B06 Rodzaj : podstawowy Nazwa : Mikro- i makroekonomia Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Inżynierskiej 1 S obowiązkowy 8 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr Grażyna Mańczak Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii Współczesne systemy społeczno-gospodarcze ( zalety i słabość gospodarki rynkowej) Podstawowe kryteria gospodarki rynkowej ( rynek, podaż, popyt, cena) Gospodarstwo domowe (teoria wyboru konsumenta) Podstawy teorii przedsiębiorstwa Rynek czynników produkcji i podział dochodów (teoria podziału) Główne kategorie i pojęcia makroekonomii Produkt krajowy brutto i dochód narodowy Rodzaje i czynniki wzrostu i rozwoju ekonomicznego Rola państwa w gospodarce Budżet państwa. Podatki, polityka finansowa. Bank centralny. Polityka pieniężna Inflacja i deflacja Bezrobocie Cykliczność rozwoju gospodarczego i polityka antycykliczna Handel międzynarodowy i zagraniczny Elementy finansów międzynarodowych Struktura współczesnej gospodarki światowej Globalizacja Ćwiczenia: treść ćwiczeń odpowiada treści wykładów Metody nauczania: Metody oceny: 1) Podstawy ekonomii pr. Zbiorowa pod red. R. Milewskiego, Warszawa ) inne podręczniki z mikro i makroekonomii 3) bieżące czasopisma ekonomiczne i prasa codzienna Data opracowania:

21 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B07 Rodzaj : podstawowy Nazwa : Podstawy prawa 1 S obowiązkowy 3 Z/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: Podstawowe problemy nauk prawnych Uwarunkowania definicji prawa Idea ładu społecznego i wizje prawa Prawo jako zjawisko społeczne Wieloznaczność terminu Prawo Prawo i wartości. Kultura prawna Wielość systemów normatywnych Normy moralne o obyczajowe Relacje między prawem a moralnością i normami obyczaju Przepis prawny. Norma a przepis prawny Rodzaje norm i przepisów prawnych Zasady prawa i ich rodzaje Instytucje prawne Pojęcie i rodzaje systemów prawnych; reguły kolizyjne, luki w prawie; Zróżnicowanie systemu prawa jako efekt procesu historycznego Źródła prawa Pojęcie ustawodawcy. Ustawodawca racjonalny Stosowanie prawa w państwach współczesnych zasady ogólne. Akty normatywne Budowa formalna aktu normatywnego Charakterystyka aktów normatywnych Pojęcie wykładni prawa Pojęcie stosunku prawnego. Fakty prawne Podmioty, przedmiot i treść stosunku prawnego Rodzaje stosunków prawnych Idea sprawiedliwości i jej znaczenie w procesie stanowienia i stosowania prawa Pojęcie praworządności /rządy prawa/ Gwarancje praworządności Pojęcie państwa Związki prawa i państwa Elementy prawa państwowego, prawa administracyjnego, Demokratyczne państwo prawne Elementy prawa cywilnego i prawa karnego (pojęcia odpowiedzialności i winy); Elementy prawa gospodarczego (pojęcie i zakres, podmioty gospodarcze i ich mienie, obrót gospodarczy. Administracyjno-prawne warunki wykonywania działalności gospodarczej. Zobowiązania. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej; Małe i średnie przedsiębiorstwa Samorząd gospodarczy; Organa państwa i ich współpraca w zakresie działalności gospodarczej.) Podstawowe zasady i pojęcia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, system ubezpieczeń społecznych w Polsce Ćwiczenia: Analiza wybranych przepisów aktów prawnych, a zwłaszcza: prawa materialnego dotyczącego ochrony obrotu gospodarczego - definiujących podstawowe pojęcia, zakres stosowania niektórych kodeksów takich jak: Kodeksu cywilnego (Ustawa z 23 kwietnia 1964) i niektórych przepisów Części ogólnej i Księgi drugiej (własność i inne prawa rzeczowe), Księgi trzeciej (Zobowiązania), Księgi czwartej (Spadki);

22 Kodeksu Spółek Handlowych (Ustawa z dnia ): podstawowe pojęcia, zakres stosowania, ograniczenia, rejestr handlowy; Prawa spółdzielczego (Ustawa z dnia r.); Prawa działalności gospodarczej (Ustawa z dnia Dz.U. z dnia r) przepisy ogólne, podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej. Koncesjonowanie i zezwolenia w działalności gospodarczej. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych; Ustawy (z dnia 2 lipca 2004 r.) o swobodzie działalności gospodarczej (Małe i średnie przedsiębiorstwa, Samorząd gospodarczy, Organa państwa i ich współpraca w zakresie działalności gospodarczej); Ustawy ( z dnia r.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Ustawy (Dz.U. z r.) o Urzędzie Patentowym ( a także: Międzynarodowa Konwencja Paryska o Ochronie Własności Przemysłowej z ; Układ o Współpracy Patentowej = Patent Cooperation Treaty z Ustawy ( z dnia 27 lipca 2002 r.) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej; Ustawy ( z dnia 18 lipca 2002 r.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Kodeks pracy (ustawa z dnia r.) Podstawowe zasady i pojęcia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, system ubezpieczeń społecznych w Polsce; Kodeksu karnego (ustawa z r.) Metody nauczania: Metody oceny: 1) Stawecki T., Winczorek P.: Wstęp do prawoznawstwa /Skrypty Becka; Wydawnictwo C.H. Beck / Warszawa ) Grzybowski S.: Prawo Cywilne zarys części ogólnej. PWN, Warszawa, ) Redelbach A.: Wstęp do prawoznawstwa, Toruń, ) Jabłońska Bonca J.: Wprowadzenie do prawa. Warszawa, ) Morawski L.: Wstęp do prawoznawstwa. Toruń, ) Nowacki J., Tobor Z.: Wstęp do prawoznawstwa. Kraków, 2002; 7) Kustra E.: Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń, ) Morawski L.: Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Warszawa, ) Zirk-Sadowski M.: Wprowadzenie do filozofii prawa. Kraków, ) Sarkowicz R., Stelmach J.: Teoria prawa. Kraków, 2001 Data opracowania:

23 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B08 Rodzaj : podstawowy Nazwa : Podstawy informatyki i algorytmizacji I Instytut Technologii Mechanicznej 1 S obowiązkowy 7 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr inż. Maria Lachowicz Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: Sieci lokalne - elementy sieci komputerowych, karty sieciowe, media transmisyjne, topologie sieci. Internet adresy domenowe oraz IP, poczta elektroniczna, zasada działania wyszukiwarek internetowych, usługa FTP, usługa Archie, NewsGroup, FireWall. Podstawy budowy mikrokomputera - ewolucja komputerów, podstawowe elementy komputera, podstawy budowy procesora, pamięci, magistrali. Budowa i zasada działania wybranych urządzeń komputerowych - mysz, klawiatura, drukarki atramentowe, drukarki laserowe, skanery płaskie, monitory CRT, monitory LCD, karty muzyczne, czytniki CD/DVD. Systemy operacyjne - definicja, rodzaje, składniki systemów operacyjnych, przedstawienie wybranych systemów operacyjnych. Podstawy działania komputerów - system dwójkowy i szesnastkowy, operacje matematyczno-logiczne, kodowanie liczb, teksu, dźwięku i obrazu, budowa programu komputerowego. Oprogramowanie: programowanie komputerów, algorytmy, techniki algorytmiczne, języki programowania, translatory Laboratoria: Praca w sieci Novell Netware zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem sieci WI Praca w systemach Windows 3.11, Windows NT, DOS i Linux określenie możliwości systemów, wad i zalet, różnic i cech wspólnych, Wykorzystanie internetu: usługa FTP, , WWW, UseNet, Archie, wyszukiwarki, Analiza technologii używanych do WWW i możliwości przez nie oferowane, Tworzenie własnej strony WWW: automatyczny kreator, bezpośrednia edycja kodu, Metody nauczania: Metody oceny: 1) Sieć Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. 2) Korczowski A., Markowicz K., Novell NetWare 4.x, Użytkowanie i administrowanie, tom 1, Wydawnictwo Helion, Gliwice ) Levine J., Baroudi C., Sekrety Internetu, Oficyna Wyd. ReadMe, Warszawa ) Falk B., Internet, Helion, Gliwice ) Goldman N., Ściąga do Internetu dla niepodatnych, jwtext, Łódź ) Kurs języka HTML, 7) Wojciech Maleika Informatyka I Skrypt WI PS, Szczecin ) Kierzkowski Zbigniew Elementy Informatyki, PWN ) Korczowski Adam, Markowicz Krzysztof Novell Netware 4, Helios ) LaQuey Tracy, Ryer Jeanne Internet i okolice, Biznet Poland ) Peche Tadeusz Wstęp do informatyki, PWE ) Wołek Stanisław Wstęp do informatyki, OWPRZ Rzeszów ) Magazyn komputerowy CHIP - roczniki , Vogel Publishing. Wszystkie pozycje dotyczące programowania w języku C oraz C++. Data opracowania:

24 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B09 Rodzaj : podstawowy Nazwa : Podstawy informatyki i algorytmizacji II Instytut Technologii Mechanicznej 1 S obowiązkowy 7 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr inż. Maria Lachowicz Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: Podstawy algorytmów i programowania - rodzaje algorytmów, etapy tworzenia programu, wykonywanie. Wprowadzenie do języka C++: historia, cechy, składnia, alfabet, typy, stałe, zmienne, instrukcje, funkcje, obiekty, klasy, struktury, moduły. Zintegrowane środowisko robocze C++, przegląd interfejsu operatorskiego, katalogi, robocze i wyjściowe, opcje kompilacji. operacje edytorskie, operacje na blokach tekstów, przegląd błędów systemu. Struktura programu, słowa kluczowe, identyfikatory, literały. Zmienne, typy danych. adresowy oraz typy tablicowe. Operatory matematyczne, logiczne i relacyjne. Działania na adresach, wskaźnikach i tablicach. Instrukcja przypisania wartości. Wyrażenia arytmetyczne. Analiza prostego programu. Instrukcja warunkowa if i instrukcja wyboru case. Instrukcje iteracyjne: for, while, repeat. Funkcje i przekazywanie argumentów funkcji, zmienne lokalne i globalne. Funkcje matematyczne. Strumienie. Operacje na znakach i łańcuchach tekstowych. Rekurencja. Operacje na plikach. Zmienne dynamiczne. y wskaźnikowe. Podstawy grafiki, uruchamianie trybu graficznego, podstawowe funkcje do rysowania. Programowanie obiektowe. Liczby pseudolosowe. Tworzenie własnych modułów. Stos, kolejka, lista jednokierunkowa, kopiec. Programowanie dynamiczne. Wyszukiwanie lidera. Algorytmy sortowania: bąbelkowe, przez wybór, przez wstawianie, przez scalanie, kopcowe. Przeszukiwanie binarne. Tablica haszująca. Laboratoria: Programowanie w języku C++ wykorzystanie elementów języka oraz struktur danych omówionych na wykładach do tworzenia algorytmów i programów. Metody nauczania: Metody oceny: 1) Sieć Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. 2) Korczowski A., Markowicz K., Novell NetWare 4.x, Użytkowanie i administrowanie, tom 1, Wydawnictwo Helion, Gliwice ) Levine J., Baroudi C., Sekrety Internetu, Oficyna Wyd. ReadMe, Warszawa ) Falk B., Internet, Helion, Gliwice ) Goldman N., Ściąga do Internetu dla niepodatnych, jwtext, Łódź ) Kurs języka HTML, 7) Wojciech Maleika Informatyka I Skrypt WI PS, Szczecin ) Kierzkowski Zbigniew Elementy Informatyki, PWN ) Korczowski Adam, Markowicz Krzysztof Novell Netware 4, Helios ) LaQuey Tracy, Ryer Jeanne Internet i okolice, Biznet Poland ) Peche Tadeusz Wstęp do informatyki, PWE ) Wołek Stanisław Wstęp do informatyki, OWPRZ Rzeszów ) Magazyn komputerowy CHIP - roczniki , Vogel Publishing. Wszystkie pozycje dotyczące programowania w języku C oraz C++. Data opracowania:

Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 N 2 3 30 0 0 30 0 0 0 0 obowiązkowy 2 Z angielski

Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 N 2 3 30 0 0 30 0 0 0 0 obowiązkowy 2 Z angielski Kod : WIMIM/ZIP/N1/A01-A Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy I (angielski) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 N 2 3 30 0 0 30 0 0 0 0 obowiązkowy 2 Z angielski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Węglarek

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 S 1 1 45 15 0 0 30 0 0 0 obowiązkowy 3 Z/Z polski

Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 S 1 1 45 15 0 0 30 0 0 0 obowiązkowy 3 Z/Z polski Kod : WIMIM/M/S1/A01 Rodzaj : ogólny Nazwa : Informatyka Instytut Technologii Mechanicznej 1 S 1 1 45 15 0 0 30 0 0 0 obowiązkowy 3 Z/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr inż. Henryk Maćkowiak (Henryk.Mackowiak@zut.edu.pl)

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 S 2 3 30 0 0 30 0 0 0 0 obowiązkowy 1 Z angielski

Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 S 2 3 30 0 0 30 0 0 0 0 obowiązkowy 1 Z angielski Kod : WIMiM/IM/S1/A01-A Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy I (angielski) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S 2 3 30 0 0 30 0 0 0 0 obowiązkowy 1 Z angielski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Węglarek Inni

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 S 2 3 30 0 0 30 0 0 0 0 obowiązkowy 1 Z angielski

Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 S 2 3 30 0 0 30 0 0 0 0 obowiązkowy 1 Z angielski Kod : WIMIM/MT/S1/A01-A ogólny Nazwa : obcy I (angielski) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S 2 3 30 0 0 30 0 0 0 0 obowiązkowy 1 Z angielski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Węglarek Inni nauczyciele:

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Matematyka II Mathematics II Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: nauk ścisłych, moduł 1 I stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nazwa przedmiotu MATEMATYKA I Kod CH 1.1 Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S Sposób zaliczenia E Katedra Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 S 2 3 60 0 0 60 0 0 0 0 obowiązkowy 2 Z angielski

Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 S 2 3 60 0 0 60 0 0 0 0 obowiązkowy 2 Z angielski Kod : WIMIM/T/S1/A01-A Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy I (angielski) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S 2 3 60 0 0 60 0 0 0 0 obowiązkowy 2 Z angielski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Węglarek Wymagania

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański KARTA KURSU (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Nazwa Statystyka 2 Nazwa w j. ang. Statistics 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, konwersatorium) Zespół

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Język niemiecki I 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA Kierunek stopień tryb język

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia;

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia; JĘZYK ANGIELSKI 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Język angielski 1.2. Forma przedmiotu: Ćwiczenia, e-learning

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr rok / semestr 3, 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Probabilistyka I

Opis przedmiotu: Probabilistyka I Opis : Probabilistyka I Kod Nazwa Wersja TR.SIK303 Probabilistyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Język angielski II 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA Kierunek stopień tryb

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE n Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE n Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Statystyka opisowa i ekonomiczna Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-205-n Punkty ECTS: 6 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/BOP Język polski Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna.1 Nazwa w języku angielskim: Mathematical analysis.1 Kierunek

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE Nazwa w języku angielskim ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka.

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka. (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: ROZ-L1-3 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Równania różniczkowe (RRO020) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Statystyka w biologii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza Matematyczna III Mathematical Analysis III Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom przedmiotu: I

Bardziej szczegółowo

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 2. Kod przedmiotu: RPiS 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 CZĘŚĆ I. ALGEBRA ZBIORÓW... 15 ROZDZIAŁ 1. ZBIORY... 15 1.1. Oznaczenia i określenia... 15 1.2. Działania na zbiorach... 17 1.3. Klasa zbiorów. Iloczyn kartezjański zbiorów...

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać (pieczęć wydziału) KARTA MODUŁU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa modułu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: 3 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego: 2013/2014 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis 1A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 4 Semestr: 6 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Nazwa Statystyka 1 Nazwa w j. ang. Statistics 1 Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, wykłady) Dr Paweł Walawender (ćwiczenia)

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy I (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 2 Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Kotowicz, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Kotowicz, dr SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok I/ I i II semestr Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających.

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających. SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin Kierunek Zarządzanie Rok studiów 1 Semestr I Rok akademicki 2010/2011 Stopień (tytuł naukowy)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Programowanie liniowe w technice Linear programming in engineering problems Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku matematyka przemysłowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka II

Opis przedmiotu: Matematyka II 24.09.2013 Karta - Matematyka II Opis : Matematyka II Kod Nazwa Wersja TR.NIK203 Matematyka II 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna i algebra liniowa Wprowadzenie Ciągi liczbowe

Analiza matematyczna i algebra liniowa Wprowadzenie Ciągi liczbowe Analiza matematyczna i algebra liniowa Wprowadzenie Ciągi liczbowe Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej email: imię.nazwisko@cs.put.poznan.pl pok. 2 (CW) tel. (61)665-2936 konsultacje:

Bardziej szczegółowo