Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 S obowiązkowy 2 Z angielski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczba godzin. Ćwiczeń K A L P T S. 1 S 2 3 60 0 0 60 0 0 0 0 obowiązkowy 2 Z angielski"

Transkrypt

1 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A01-A Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy I (angielski) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 Z angielski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Węglarek mgr Krzysztof Potyrała mgr Ewa Sobczak, mgr Katarzyna Waligórska, dr Zbigniew Jankowski Wymagania wstępne: Znajomość języka na poziomie B1 (matura poziom podstawowy). Efekty kształcenia: Rozumienie głównych tematów dyskusji, dotyczących znanych spraw i dziedzin, istotnych informacji dotyczących aktualnych wydarzeń, akcji filmu, treści dłuższego opowiadania, treści prostej prezentacji na tematy ogólne i popularnonaukowe. Rozumienie kontekstu i treści dłuższych tekstów, jeśli dotyczą znanego wydarzenia lub dziedziny, rozumienie ogłoszeń (np. o pracy, o kursie itp.) Reagowanie w uprzejmy sposób na czyjąś propozycję, branie udziału w rozmowie lub dyskusji, przedstawianie swoich marzeń, nadziei i planów, przedstawianie jasno celu swojego działania, streszczanie krótko treści przeczytanego tekstu, prezentowanie przygotowanego wcześniej tematu. Sporządzanie krótkiego prostego opisu obecnych i minionych wydarzeń, pisanie listu lub , wypełnianie formularzy, pisanie ogłoszeń lub odpowiedzi na ogłoszenia. Treść merytoryczna Ćwiczenia: Kręgi tematyczne/leksyka Przyjaciele, używanie komputera, pisanie nieformalnego . Media, programy telewizyjne. style życia, porównywanie miast, opisywanie domów, bogactwo, zaproszenia. czas wolny, opisywanie filmu/książki. Zakres gramatyczny Czasowniki posiłkowe. Prezent Simple i Present Continuous. Present Perfect Simple i Past Simple, strona bierna Past Simple i Past Continuous. Past Simple I Past Continuous. stopniowanie przymiotników. Czasowniki modalne. Zdania warunkowe (pierwszy typ). Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Przedrostki i przyrostki. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Sue O Connell - Focus on Advanced English - Addison Wesley-Longman, Harlow, 2005 Antonia Clare, J. J. Wilson Total English Intermediate Pearson Education ; Longman, Harlow, 2008, Sarah Cunningham, Peter Moor Cutting Edge Upper Intermediate - Pearson Education ; Longman, Harlow, 2005 Iwonna Dubicka, Margaret O'Keeffe Premium B2 Level.Workbook - Pearson Longman - Edinburgh Gate, Harlow, 2008 Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press Cambridge, 2005 Małgorzata Cieślak English repetytorium tematyczno-leksykalne Wagros, Poznań, Data opracowania:

2 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A01-N Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy I (niemiecki) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 Z niemiecki Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Maziarz mgr Katarzyna Głębocka, mgr Iwona Lewandowska Wymagania wstępne: Znajomość języka na poziomie B1 (matura poziom podstawowy). Efekty kształcenia: Rozumienie głównych tematów dyskusji, dotyczących znanych spraw i dziedzin, istotnych informacji dotyczących aktualnych wydarzeń, akcji filmu, treści dłuższego opowiadania, treści prostej prezentacji na tematy ogólne i popularnonaukowe. Rozumienie kontekstu i treści dłuższych tekstów, jeśli dotyczą znanego wydarzenia lub dziedziny, rozumienie ogłoszeń (np. o pracy, o kursie itp.) Reagowanie w uprzejmy sposób na czyjąś propozycję, branie udziału w rozmowie lub dyskusji, przedstawianie swoich marzeń, nadziei i planów, przedstawianie jasno celu swojego działania, streszczanie krótko treści przeczytanego tekstu, prezentowanie przygotowanego wcześniej tematu. Sporządzanie krótkiego prostego opisu obecnych i minionych wydarzeń, pisanie listu lub , wypełnianie formularzy, pisanie ogłoszeń lub odpowiedzi na ogłoszenia. Treść merytoryczna Ćwiczenia: 1) Kręgi tematyczne: Podróże i urlop (formy wypoczynku, oferty biura podróży, planowanie urlopu), mobilność we współczesnym świecie, pisanie zaproszeń, i, wyrażanie swoich opinii i argumentowanie ich, zgadzanie się lub nie z opinią i argumentami innych. Przedmioty (ich znaczenie, opis, prezentacja), firmy i ich produkty (prezentacja i reklama). 2) Zakres gramatyczny: Konstrukcja zdania, zdania złożone współrzędnie, zdania złożone podrzędnie (przyczynowe, czasowe), deklinacja przymiotnika, stopniowanie przymiotnika. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Albert Daniels - Mittelpunkt Ernst Klett Sprachen - Barcelona 2007 Perlmann-Blame, Michaela - em Brückenkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Hauptkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Abschlu?kurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Zettl, Erich - Aus moderner Technik und Naturwissenschaft Ismaning - Max Hueber,1999 Marlok Zsuzsa, Roland Schmidt, Katalin Hegyes - Zwischen den Pausen Ismaning -Verlag für Deutsch, 1997 Buhlmann Rosemariee - Wirtschaftsdeutsch von A-Z Berlin - Langenscheidt, 1995 Bolten Jürgen - Marktchance Wirtschaftsdeutsch München - Klett Edition Deutsch, 1993 Bęza Stanisław - Repretytorium z gramatyki jęz. niemieckiego Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991 Schmitt Richard - Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik -Ismaning - Max Hueber, 2000 Data opracowania:

3 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A02-A Nazwa : obcy II (angielski) Rodzaj : ogólny Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 Z angielski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Węglarek mgr Krzysztof Potyrała mgr Ewa Sobczak, mgr Katarzyna Waligórska, dr Zbigniew Jankowski Wymagania wstępne: Wymagane zaliczenie i wiedza z semestru 3 Efekty kształcenia: Rozumienie głównych tematów dyskusji, dotyczących znanych spraw i dziedzin, istotnych informacji dotyczących aktualnych wydarzeń, akcji filmu, treści dłuższego opowiadania, treści prostej prezentacji na tematy ogólne i popularnonaukowe. Rozumienie kontekstu i treści dłuższych tekstów, jeśli dotyczą znanego wydarzenia lub dziedziny, rozumienie ogłoszeń (np. o pracy, o kursie itp.) Reagowanie w uprzejmy sposób na czyjąś propozycję, branie udziału w rozmowie lub dyskusji, przedstawianie swoich marzeń, nadziei i planów, przedstawianie jasno celu swojego działania, streszczanie krótko treści przeczytanego tekstu, prezentowanie przygotowanego wcześniej tematu. Sporządzanie krótkiego prostego opisu obecnych i minionych wydarzeń, pisanie listu lub , wypełnianie formularzy, pisanie ogłoszeń lub odpowiedzi na ogłoszenia. Treść merytoryczna Ćwiczenia: Kręgi tematyczne/leksyka Wakacje, zwiedzanie miasta, opisywanie przyrody. Zmiany, zagadnienia globalne. Zawody,praca, wymagania. Pamięć, biografie. Zakres gramatyczny Past Perfect Simple. Przedimki. Used to/would. Czasowniki modalne. Zdania warunkowe(ii i III typ). Przysłówki. Mowa zależna. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Sue O Connell - Focus on Advanced English - Addison Wesley-Longman, Harlow, 2005 Antonia Clare, J. J. Wilson Total English Intermediate Pearson Education ; Longman, Harlow, 2008, Sarah Cunningham, Peter Moor Cutting Edge Upper Intermediate - Pearson Education ; Longman, Harlow, 2005 Iwonna Dubicka, Margaret O'Keeffe Premium B2 Level.Workbook - Pearson Longman - Edinburgh Gate, Harlow, 2008 Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press Cambridge, 2005 Małgorzata Cieślak English repetytorium tematyczno-leksykalne Wagros, Poznanń, 2008 Data opracowania:

4 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A02-N Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy II (niemiecki) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 Z niemiecki Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Maziarz mgr Katarzyna Głębocka, mgr Iwona Lewandowska Wymagania wstępne: Wymagane zaliczenie i wiedza z semestru 3 Efekty kształcenia: Rozumienie głównych tematów dyskusji, dotyczących znanych spraw i dziedzin, istotnych informacji dotyczących aktualnych wydarzeń, akcji filmu, treści dłuższego opowiadania, treści prostej prezentacji na tematy ogólne i popularnonaukowe. Rozumienie kontekstu i treści dłuższych tekstów, jeśli dotyczą znanego wydarzenia lub dziedziny, rozumienie ogłoszeń (np. o pracy, o kursie itp.) Reagowanie w uprzejmy sposób na czyjąś propozycję, branie udziału w rozmowie lub dyskusji, przedstawianie swoich marzeń, nadziei i planów, przedstawianie jasno celu swojego działania, streszczanie krótko treści przeczytanego tekstu, prezentowanie przygotowanego wcześniej tematu. Sporządzanie krótkiego prostego opisu obecnych i minionych wydarzeń, pisanie listu lub , wypełnianie formularzy, pisanie ogłoszeń lub odpowiedzi na ogłoszenia. Treść merytoryczna Ćwiczenia: 1) Kręgi tematyczne: Handel w sieci, spory i kłótnie, rozwiązywanie konfliktów, mediacja, udzielanie rad. Słownictwo prawnicze (w sądzie), pisanie skarg i zażaleń, małżeństwo, partnerstwo i inne formy związków międzyludzkich. 2) Zakres gramatyczny: Zdania przydawkowe, rekcja czasownika, przysłówki zaimkowe, dwuczłonowe spójniki ( zwar aber, je desto, ), tryb przypuszczający, nierealne zdania warunkowe, życzeniowe, porównawcze. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Albert Daniels - Mittelpunkt Ernst Klett Sprachen - Barcelona 2007 Perlmann-Blame, Michaela - em Brückenkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Hauptkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Abschlu?kurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Zettl, Erich - Aus moderner Technik und Naturwissenschaft Ismaning - Max Hueber,1999 Marlok Zsuzsa, Roland Schmidt, Katalin Hegyes - Zwischen den Pausen Ismaning -Verlag für Deutsch, 1997 Buhlmann Rosemariee - Wirtschaftsdeutsch von A-Z Berlin - Langenscheidt, 1995 Bolten Jürgen - Marktchance Wirtschaftsdeutsch München - Klett Edition Deutsch, 1993 Bęza Stanisław - Repretytorium z gramatyki jęz. niemieckiego Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991 Schmitt Richard - Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik -Ismaning - Max Hueber, 2000 Data opracowania:

5 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A03-A Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy III (angielski) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 Z angielski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Węglarek mgr Krzysztof Potyrała mgr Ewa Sobczak, mgr Katarzyna Waligórska, dr Zbigniew Jankowski Wymagania wstępne: Wymagane zaliczenie i wiedza z semestru 4 Efekty kształcenia: Rozumienie głównych wątków programów telewizyjnych i radiowych (wiadomości, reportaż, film dokumentalny), akcji filmów w standardowej wersji językowej, krótkich, autentycznych tekstów związanych z własną specjalizacją i zainteresowaniami, instrukcji obsługi, głównych informacji zawartych w tekstach literackich, specjalistycznych i popularnonaukowych, korzystanie z obcojęzycznych słowników, encyklopedii, leksykonów. Udzielanie wskazówek i instrukcji, branie aktywnego udziału w dyskusji, wyrażanie uczuć i komentowanie różnych wydarzeń, zwracanie się do jakiejś instytucji lub organizacji z prośbą o pomoc, wyrażanie przypuszczenia dotyczącego przeszłych i przyszłych wydarzeń, przeprowadzanie krótkiej prezentacji na przygotowany wcześniej temat, opisywanie pracy urządzeń codziennego użytku, mówienie na aktualne i abstrakcyjne tematy i wyrażanie swojej opinii. Sporządzanie notatek z dłuższych wypowiedzi, wywiadów, dyskusji, pisanie listu formalnego (np. podania o stypendium, praktykę i pracę), opisywanie wydarzeń i doświadczeń, pisanie krótkiej recenzji. Treść merytoryczna Ćwiczenia: Kręgi tematyczne/leksyka Komunikacja, wyrażanie zgody i niezgody, Praca, przyszłe plany, pisanie podania. Wynalazki, prezentacje. Ryzyko, porównywanie zdjęć, odległości i wymiary. Przeszłość, wspomnienia, wygląd. Wprowadzanie słownictwa technicznego Zakres gramatyczny Teraźniejsze /przyszłe czasowniki modalne.future Perfect i Future Continuous. Przymiotniki i przysłówki. Tworzenie przymiotników od rzeczowników. Used to/get used to/would. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Sue O Connell - Focus on Advanced English - Addison Wesley-Longman, Harlow, 2005 Antonia Clare, J. J. Wilson Total English Intermediate Pearson Education ; Longman, Harlow, 2008, Sarah Cunningham, Peter Moor Cutting Edge Upper Intermediate - Pearson Education ; Longman, Harlow, 2005 Iwonna Dubicka, Margaret O'Keeffe Premium B2 Level.Workbook - Pearson Longman - Edinburgh Gate, Harlow, 2008 Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press Cambridge, 2005 Małgorzata Cieślak English repetytorium tematyczno-leksykalne Wagros, Poznanń, 2008 Data opracowania:

6 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A03-N Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy III (niemiecki) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 Z niemiecki Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Maziarz mgr Iwona Lewandowska, mgr Katarzyna Głębocka Wymagania wstępne: Wymagane zaliczenie i wiedza z semestru 4 Efekty kształcenia: Rozumienie głównych wątków programów telewizyjnych i radiowych (wiadomości, reportaż, film dokumentalny), akcji filmów w standardowej wersji językowej, krótkich, autentycznych tekstów związanych z własną specjalizacją i zainteresowaniami, instrukcji obsługi, głównych informacji zawartych w tekstach literackich, specjalistycznych i popularnonaukowych, korzystanie z obcojęzycznych słowników, encyklopedii, leksykonów. Udzielanie wskazówek i instrukcji, branie aktywnego udziału w dyskusji, wyrażanie uczuć i komentowanie różnych wydarzeń, zwracanie się do jakiejś instytucji lub organizacji z prośbą o pomoc, wyrażanie przypuszczenia dotyczącego przeszłych i przyszłych wydarzeń, przeprowadzanie krótkiej prezentacji na przygotowany wcześniej temat, opisywanie pracy urządzeń codziennego użytku, mówienie na aktualne i abstrakcyjne tematy i wyrażanie swojej opinii. Sporządzanie notatek z dłuższych wypowiedzi, wywiadów, dyskusji, pisanie listu formalnego (np. podania o stypendium, praktykę i pracę), opisywanie wydarzeń i doświadczeń, pisanie krótkiej recenzji. Treść merytoryczna Ćwiczenia: 1)Kręgi tematyczne: Praca (zawody, miejsce pracy, kompetencje, predyspozycje zawodowe), problem globalizacji, praktyki studenckie, ogłoszenia o pracę, i o praktyki, list motywacyjny, życiorys, praca w biurze (stanowiska, zadania), praca za granicą, zwracanie się o pomoc do instytucji, organizacji i urzędów. Wprowadzanie słownictwa technicznego. 2) Zakres gramatyczny: Strona bierna, podmiot nieosobowy man, wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe, Czasowniki modalne w czasie przeszłym, w stronie biernej i w trybie przypuszczającym. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Albert Daniels - Mittelpunkt Ernst Klett Sprachen - Barcelona 2007 Perlmann-Blame, Michaela - em Brückenkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Hauptkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Abschlu?kurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Zettl, Erich - Aus moderner Technik und Naturwissenschaft Ismaning - Max Hueber,1999 Marlok Zsuzsa, Roland Schmidt, Katalin Hegyes - Zwischen den Pausen Ismaning -Verlag für Deutsch, 1997 Buhlmann Rosemariee - Wirtschaftsdeutsch von A-Z Berlin - Langenscheidt, 1995 Bolten Jürgen - Marktchance Wirtschaftsdeutsch München - Klett Edition Deutsch, 1993 Bęza Stanisław - Repretytorium z gramatyki jęz. niemieckiego Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991 Schmitt Richard - Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik -Ismaning - Max Hueber, 2000 Data opracowania:

7 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A04-A Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy IV (angielski) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 E angielski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Węglarek mgr Krzysztof Potyrała mgr Ewa Sobczak, mgr Katarzyna Waligórska, dr Zbigniew Jankowski Wymagania wstępne: Wymagane zaliczenie i wiedza z semestru 5 Efekty kształcenia: Rozumienie argumentów przytaczanych podczas dyskusji, śledzenie ze zrozumieniem długich rozmów (wywiadów) na różne tematy, rozumienie dłuższych autentycznych tekstów technicznych związanych z własną specjalizacją i zainteresowaniami, tekstów literackich, specjalistycznych i popularnonaukowych (np. artykułów prasowych ), dłuższych opowiadań lub fragmentów powieści. Precyzyjne wyrażanie własnej opinii, przedstawianie argumentów i ich obrona, przeprowadzanie wcześniej przygotowanego wywiadu, streszczanie opowiadania, filmu, historii lub artykułu, przytaczanie argumentów usłyszanych w dyskusji i rozmowie lub wywiadzie, przeprowadzanie dłuższej prezentacji na tematy ogólne lub związane z własną specjalnością, wygłaszanie krótkiego wcześniej przygotowanego referatu. Pisanie krótkiego artykułu prasowego, listu motywacyjnego, CV, listu formalnego (reklamacji, zażalenia, odpowiedzi na ogłoszenie prasowe), referatu. Treść merytoryczna Ćwiczenia: Kręgi tematyczne/leksyka Pogoda, globalizacja. Jedzenie i gotowanie, pisanie reklamacji. Sukces,pisanie raportów z badań. Przestępstwa, prawo i ubezpieczenia. Opinie, postanowienia, reklama. Wprowadzanie słownictwa technicznego. Zakres gramatyczny Pytania. Strona bierna. Mowa zależna. Zdania względne. Zaimki zwrotne. Gerundium i bezokolicznik. Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Sue O Connell - Focus on Advanced English - Addison Wesley-Longman, Harlow, 2005 Antonia Clare, J. J. Wilson Total English Intermediate Pearson Education ; Longman, Harlow, 2008, Sarah Cunningham, Peter Moor Cutting Edge Upper Intermediate - Pearson Education ; Longman, Harlow, 2005 Iwonna Dubicka, Margaret O'Keeffe Premium B2 Level.Workbook - Pearson Longman - Edinburgh Gate, Harlow, 2008 Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press Cambridge, 2005 Małgorzata Cieślak English repetytorium tematyczno-leksykalne Wagros, Poznanń, 2008 Data opracowania:

8 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A04-N Rodzaj : ogólny Nazwa : obcy IV (niemiecki) Studium Praktycznej Nauki ów Obcych 1 S obowiązkowy 2 E niemiecki Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Anna Maziarz mgr Iwona Lewandowska, mgr Katarzyna Głębocka Wymagania wstępne: Wymagane zaliczenie i wiedza z semestru 5 Efekty kształcenia: Rozumienie argumentów przytaczanych podczas dyskusji, śledzenie ze zrozumieniem długich rozmów (wywiadów) na różne tematy, rozumienie dłuższych autentycznych tekstów technicznych związanych z własną specjalizacją i zainteresowaniami, tekstów literackich, specjalistycznych i popularnonaukowych (np. artykułów prasowych ), dłuższych opowiadań lub fragmentów powieści. Precyzyjne wyrażanie własnej opinii, przedstawianie argumentów i ich obrona, przeprowadzanie wcześniej przygotowanego wywiadu, streszczanie opowiadania, filmu, historii lub artykułu, przytaczanie argumentów usłyszanych w dyskusji i rozmowie lub wywiadzie, przeprowadzanie dłuższej prezentacji na tematy ogólne lub związane z własną specjalnością, wygłaszanie krótkiego wcześniej przygotowanego referatu. Pisanie krótkiego artykułu prasowego, listu motywacyjnego, CV, listu formalnego (reklamacji, zażalenia, odpowiedzi na ogłoszenie prasowe), referatu. Treść merytoryczna Ćwiczenia: 1) Kręgi tematyczne: Wypełnianie formularzy, pisanie podań, rozumienie umów, kontraktów (np. o wynajem mieszkania), różnice kulturowe. Trening egzaminacyjny, testy próbne, ćwiczenie poszczególnych typów zadań egzaminacyjnych. Wprowadzanie słownictwa technicznego. 2) Zakres gramatyczny: Przydawka rozszerzona, zdania okolicznikowe sposobu (z ohne dass i ohne zu ). Metody nauczania: Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Metody oceny: Warunkiem uzyskania jest obecność na zajęciach, aktywny udział studenta w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prac pisemnych i ustnych. Metoda komunikatywna, opisy, gry dydaktyczne, dyskusje, prezentacje, prezentacje multimedialne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, konsultacje. Albert Daniels - Mittelpunkt Ernst Klett Sprachen - Barcelona 2007 Perlmann-Blame, Michaela - em Brückenkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Hauptkurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Perlmann-Blame, Michaela em Abschlu?kurs Ismaning - Max Hueber Verlag, 2000 Zettl, Erich - Aus moderner Technik und Naturwissenschaft Ismaning - Max Hueber,1999 Marlok Zsuzsa, Roland Schmidt, Katalin Hegyes - Zwischen den Pausen Ismaning -Verlag für Deutsch, 1997 Buhlmann Rosemariee - Wirtschaftsdeutsch von A-Z Berlin - Langenscheidt, 1995 Bolten Jürgen - Marktchance Wirtschaftsdeutsch München - Klett Edition Deutsch, 1993 Bęza Stanisław - Repretytorium z gramatyki jęz. niemieckiego Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991 Schmitt Richard - Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik -Ismaning - Max Hueber, 2000 Data opracowania:

9 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A05 Rodzaj : ogólny Nazwa : Wychowanie fizyczne I Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1 S obowiązkowy 0 Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Lucyna Górniak Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Podnoszenie sprawności fizycznej oraz cech motorycznych: siły, szybkości, wytrzymałości, skoczności i zwinności. Treść merytoryczna Ćwiczenia: W grupach dydaktycznych, formy zajęć do wyboru: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, aerobic, pływanie itp. Metody nauczania: Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie i metody praktyczne: ćwiczenia. Metody oceny: Warunki : 100 % obecności, udział w sprawdzianach i uzyskanie min. 100 pkt z wszystkich sprawdzianów przewidzianych programem zajęć. Data opracowania:

10 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A06 Rodzaj : ogólny Nazwa : Wychowanie fizyczne II Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1 S obowiązkowy 0 Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Lucyna Górniak Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Podnoszenie sprawności fizycznej oraz cech motorycznych: siły, szybkości, wytrzymałości, skoczności i zwinności. Treść merytoryczna Ćwiczenia: W grupach dydaktycznych, formy zajęć do wyboru: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, aerobic, pływanie itp. Metody nauczania: Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie i metody praktyczne: ćwiczenia. Metody oceny: Warunki : 100 % obecności, udział w sprawdzianach i uzyskanie min. 100 pkt z wszystkich sprawdzianów przewidzianych programem zajęć. Data opracowania:

11 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A07 Rodzaj : ogólny Studium Kultury Nazwa : Wybrane zagadnienia kultury współczesnej 1 S obowiązkowy 1 Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr Iwona Charkiewicz Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: Program zajęć obejmuje charakterystykę podstawowych kierunków i nurtów w sztuce nowoczesnej i współczesnej od przełomu XVIII i XIX wieku po czasy obecne. Uwzględnia prezentację najważniejszych przedstawicieli i ich dzieł oraz wpływ jaki wywarli na następne epoki. Metody nauczania: Metody oceny: 1) Kowalska B. Od impresjonizmu do koceptualizmu. Warszawa 1989 r. 2) Kotula A., Krakowski P. Malarstwo rzeźba architektura. Warszawa 1981 r. 3) Od Maneta do Pollocka. Słownik malarstwa nowoczesnego. Warszawa 1973 r. 4) Glińska M. Plastyka nowoczesna i współczesna (od romantyzmu do naszych dni). Skrypt PS 1986 r. Data opracowania:

12 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A08 Rodzaj : ogólny Nazwa : Ochrona praw autorskich Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej 1 S obowiązkowy 2 Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: mgr inż. Monika Wielecka Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Student nabywa wiedzę o: przedmiotach własności intelektualnej, w tym prawie autorskim, własności przemysłowej, ochronie własności intelektualnej zarówno w kraju jak i za granicą, międzynarodowych i regionalnych systemach ochrony własności przemysłowej i możliwościach wyszukiwania w literaturze patentowej, w tym w bazach patentowych oraz umiejętność praktycznego wykorzystania tych baz. Student potrafi uzyskać wiedzę o cudzych prawach wyłącznych oraz możliwości ochrony własnych wyników. Treść merytoryczna Wykłady: Przedmioty własności intelektualnej. Międzynarodowe konwencje i porozumienia w zakresie własności przemysłowej i praw autorskich (Konwencja paryska, Konwencja berneńska, Konwencja o patencie europejskim, Porozumienie madryckie). definicje wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego. Przesłanki zdolności patentowej i ochronnej. Zakres ochrony. Procedura uzyskiwania praw wyłącznych w Urzędzie Patentowym RP oraz urzędami zagranicznymi i regionalnymi oraz w systemie międzynarodowym. Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, Prawo autorskie. Metody nauczania: Wykłady połączone z dyskusja na zajęciach i omawianiem bieżących problemów. Metody oceny: Test wielokrotnego wyboru (15 minutowy, 10 pytań) z wiedzy ogólnej dotyczącej albo wyszukiwanie w bazach on- line przedmiotów własności przemysłowej połączone z wydobywaniem dodatkowych informacji z bazy. Zawadzka Renata. Własność intelektualna, własność przemysłowa. Materiały pomocnicze do wykładów z Ochrona własności intelektualnej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej Szczecin Ustawa z dn r Prawo własności przemysłowej (Dz.U.119 z 2003r. poz.1117 z późniejszymi zmianami) ; Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2006r poz. 631 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dn. 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 p. 211 z późniejszymi zmianami). Data opracowania:

13 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A09 Rodzaj : ogólny Nazwa : Etyka biznesu Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych 1 S obowiązkowy 2 Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr Aleksander Butrynowski Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: - definicja i rola etyki biznesu w świecie biznesu - ludzie gospodarujący w Polsce i ich zrozumienie kwestii etyki - rodzaje etyki biznesu etyka wewnętrzna (cele i przesłanki) etyka zewnętrzna jako element reputacji rynkowej firmy - etyczne problemy decyzji marketingowych decyzje dotyczące sprzedaży decyzje dotyczące kanałów sprzedaży decyzje dotyczące produktów decyzje dotyczące stosunków z konkurencją - gospodarka rynkowa i wyzwania etyki w biznesie - miejsce zachowań moralnych w polityce ekonomicznej firmy normy etyczne w zarządzaniu organizacją kwestia zachowań etycznych a zysku firmy reguły pozytywnej konkurencji - praktyka gospodarcza a normy etyczne w Polsce etyka w historii Polski normy etyczne w zarządzaniu polityką makroekonomiczną przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i wymóg przestrzegania standardów etycznych Metody nauczania: Metody oceny: 1. Czysty biznes E. Sternberg PWN W-wa Etyka w biznesie, P. Minus, PWN w-wa Etyka biznesu, J. Dietl, W.Gasparski, PWN W-wa 1997 Data opracowania:

14 Kod : WIMIM/ZIP/S1/A10 Rodzaj : ogólny Nazwa : Nauka o przedsiębiorstwie Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Inżynierskiej 1 S obowiązkowy 3 Z/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr Elwira Leśna-Wierszołowicz Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Metody nauczania: Metody oceny: Data opracowania:

15 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B01 Rodzaj : podstawowy Studium Matematyki Nazwa : Matematyka I 1 S obowiązkowy 7 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr Grażyna Hajduk-Chmielewska Wymagania wstępne: matematyka, szkoła średnia Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: 1) Liczby zespolone (postać kartezjańska i trygonometryczna liczby zespolonej, wzóry Moivre a, równanie kwadratowe o współczynnikach zespolonych). 2) Macierze i wyznaczniki (działania na macierzach, równania macierzowe, wyznacznik macierzy, własności wyznaczników). 3) Układy równań liniowych ( układ Cramera, dowolny układ równań liniowych, twierdzenie Kroneckera-Capelliego). 4) Geometria analityczna (rachunek wektorowy, prosta i płaszczyzna w przestrzeni). 5) Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej (ciąg liczbowy, liczba e, logarytm naturalny, funkcje cyklometryczne, pochodna i różniczka funkcji). Ćwiczenia: Rozwiązywanie zadań utrwalających wiedzę i umiejętności zdobyte na wykładzie. Zastosowania praktyczne. Metody nauczania: Metody oceny: 1) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza Matematyczna 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław ) T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław ) W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach cz. I i II, PWN, Warszawa 4) R. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów, cz. 1,2, WNT, Warszawa ) W. Stankiewicz: Zadania z matematyki dla Wyższych Uczelni Technicznych, PWN, Warszawa Data opracowania:

16 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B02 Rodzaj : podstawowy Studium Matematyki Nazwa : Matematyka II 1 S obowiązkowy 7 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr Grażyna Hajduk-Chmielewska Wymagania wstępne: matematyka semestr I Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: 1) Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej (twierdzenie Rolle a, Lagrange a, wzór Taylora, ekstrema, punkty przegięcia i asymptoty funkcji) 2) Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej (całka nieoznaczona, całkowanie przez części i przez podstawianie, całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych, całka Riemanna, całki niewłaściwe, zastosowania całek) 3) Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych (granica, pochodne cząstkowe, różniczka zupełna, ekstremum funkcji). Ćwiczenia: Rozwiązywanie zadań utrwalających wiedzę i umiejętności zdobyte na wykładzie. Zastosowania praktyczne. Metody nauczania: Metody oceny: 1) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza Matematyczna 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław ) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza Matematyczna 2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław ) W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach cz. I i II, PWN, Warszawa 4) R. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów, cz. 1,2, WNT, Warszawa ) W. Stankiewicz: Zadania z matematyki dla Wyższych Uczelni Technicznych, PWN, Warszawa Data opracowania:

17 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B03 Rodzaj : podstawowy Nazwa : Statystyka Instytut Technologii Mechanicznej 1 S obowiązkowy 5 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr hab. inż. prof. ZUT Bartosz Powałka Wymagania wstępne: Matematyka Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: Zdarzenia losowe, definicje prawdopodobieństwa. Zmienne losowe jednowymiarowe (typy, dystrybuanta i jej własności, charakterystyki liczbowe, podstawowe rozkłady, standaryzacja). Wielowymiarowe zmienne losowe. Charakterystyki liczbowe dwuwymiarowej zmiennej losowej: kowariancja, współczynnik korelacji. Etapy badań statystycznych. Dane statystyczne i sposoby ich prezentacji. Elementy statystyki opisowej. Schematy losowań. Wybrane rozkłady statystyk z próby. Teoria estymacji. Własności estymatorów. Estymacja punktowa, przedziałowa. Podstawowe parametryczne testy istotności. Test Bartletta. Test analizy wariancji. Nieparametryczne testy istotności. Analiza korelacji i regresji między dwiema zmiennymi. Korelacja i regresja nieliniowa. Zamiana przypadków regresji nieliniowych na liniowe. Laboratoria: Dystrybuanty, kwantyle wybranych rozkładów. Miary tendencji centralnej, zróżnicowania, asymetrii i kurtozy. Szeregi rozdzielcze, średnie ważone. Estymacja i testowanie hipotez statystycznych, dotyczących parametrów rozkładu cechy w jednej oraz dwóch populacjach. Nieparametryczne testy istotności: test zgodności?2,?2 dla znanych liczebności teoretycznych, Kołmogorowa, test niezależności?2. Analiza wariancji. Analiza korelacji i regresji liniowej. Test istotności współczynnika regresji liniowej. Regresja nieliniowa. Metody nauczania: Metody oceny: 1) Kassyk-icka H.,Statystyka, zbiór zadań. PWN, Warszawa ) Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część I i II, PWN, Warszawa ) Podgórski J., Statystyka z komputerem, ZNI MIKOM, Warszawa ) Sobczyk M, Statystyka, PWN, Warszawa Data opracowania:

18 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B04 Rodzaj : podstawowy Nazwa : Badania operacyjne Instytut Technologii Mechanicznej 1 S obowiązkowy 3 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr inż. Artur Berliński Wymagania wstępne: Matematyka, Podstawy informatyki. Efekty kształcenia: Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności analizy, modelowania i rozwiązywania typowych problemów decyzyjnych występujących w organizacji przedsiębiorstwa. Treść merytoryczna Wykłady: Podstawowe pojęcia z teorii badań operacyjnych: problem decyzyjny, modelowanie sytuacji decyzyjnej, metody i narzędzia z obszaru badań operacyjnych. Programowanie liniowe: metoda geometryczna rozwiązywania zadań PL, metoda simpleks, dualność w programowaniu liniowym. Programowanie całkowitoliczbowe: metoda odcięć Gomoryego, metoda podziału i ograniczeń Land-Doiga. Problemy decyzyjne w konwencji zadania optymalizacji liniowej: problem doboru struktury asortymentowej, transportowy, rozkroju materiałowego, problem komiwojażera, przydziału i alokacji. Programowanie nieliniowe: metody optymalizacji bez i z ograniczeniami, metody minimalizacji kierunkowe (dwufazowe), metody analityczne. Programowanie sieciowe: podstawy teorii grafów, modelowanie procesów w konwencji grafów sieciowych, metoda CPM, PERT, analiza czasowo-kosztowa. Teoria kolejek: parametry systemu kolejkowego, modele i obliczenia systemu kolejkowego. Laboratoria: Parametryczne modelowanie sytuacji decyzyjnej w konwencji zadań programowania liniowego. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych metodą geometryczną. Komputerowe wspomaganie modelowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych liniowych i nieliniowych. Metody nauczania: Wykłady audytoryjne, ćwiczenia przedmiotowe - laboratoryjne wspomagane komputerowo. Metody oceny: egzamin pisemny, pisemne wspomagane komputerem. Radzikowski, Władysław.: Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem /. Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania, Siudak, Marek.: Badania operacyjne /. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Faure R., Boss J.: Badania operacyjne. PWN Warszawa Sawik Tadeusz, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wyd. AGH, Kraków Grabowski W., Programowanie matematyczne (1980 r.), Warszawa Filipowicz B.: Badania operacyjne. Wybrane metody obliczeniowe i algorytmy. Cz. I, Kraków Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A.: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 Eiselt H., Frajer H., Operations Research Handbook. Standard Algorithms and Methods with Examples, Walter de Gruyter, Berlin, New York Data opracowania:

19 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B05 Rodzaj : podstawowy Instytut Fizyki Nazwa : Fizyka 1 S obowiązkowy 7 E/Z/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: prof. dr hab. Irena Kruk Wymagania wstępne: Wiedza z fizyki i matematyki na poziomie wymaganym na maturze. Efekty kształcenia: Umiejętność pomiaru podstawowych wielkości fizycznych; analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki. Treść merytoryczna Wykłady: Dynamika punktów materialnych. Prędkość, siła, przyspieszenie. Równania ruchu. Energia, pęd. Prawa zachowania. Dynamika ciała sztywnego. Ruch obrotowy. Prędkość kątowa. Tensor bezwładności. Ciała odkształcalne. Sprężystość. Hydrostatyka. Hydrodynamika. Przepływ cieczy nielepkiej. Lepkość. Przepływ cieczy lepkiej. Przepływ laminarny. Przepływ turbulentny. Liczba Reynoldsa. Podstawowe właściwości światła. Prędkość światła w różnych ośrodkach. Załamanie światła. Współczynnik załamania. Soczewka. Powstawanie obrazu. Obraz rzeczywisty i pozorny. Dyfrakcja i interferencja. Spektroskopia. Światłowody. Koherencja. Wytwarzanie światła koherentnego LASER. Polaryzacja światła. Dwójłomność. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji i jego znaczenie analityczne. Elektrostatyka ładunek elektryczny, prawo Coulomba. Pole elektryczne. Potencjał elektryczny. Prąd elektryczny. Przewodniki i izolatory. Siły magnetyczne związane z przepływem prądu. Pole magnetyczne. Ruch przewodnika w polu magnetycznym. Magnetyczne właściwości materiałów. Ćwiczenia: Rozwiązywanie zadań rachunkowych i dyskusja problemowa tematycznie związane z treściami wykładów. Laboratoria: Wykonanie i opracowanie 6 ćwiczeń laboratoryjnych związanych tematycznie z treściami mi. Metody nauczania: Metody oceny: 1) D. Halliday, R Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, PWN, ) T. Rewaj (red),laboratorium z fizyki na politechnice, Wydawnictwo Uczelniane PS, Szczecin 2001 Data opracowania:

20 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B06 Rodzaj : podstawowy Nazwa : Mikro- i makroekonomia Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Inżynierskiej 1 S obowiązkowy 8 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr Grażyna Mańczak Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii Współczesne systemy społeczno-gospodarcze ( zalety i słabość gospodarki rynkowej) Podstawowe kryteria gospodarki rynkowej ( rynek, podaż, popyt, cena) Gospodarstwo domowe (teoria wyboru konsumenta) Podstawy teorii przedsiębiorstwa Rynek czynników produkcji i podział dochodów (teoria podziału) Główne kategorie i pojęcia makroekonomii Produkt krajowy brutto i dochód narodowy Rodzaje i czynniki wzrostu i rozwoju ekonomicznego Rola państwa w gospodarce Budżet państwa. Podatki, polityka finansowa. Bank centralny. Polityka pieniężna Inflacja i deflacja Bezrobocie Cykliczność rozwoju gospodarczego i polityka antycykliczna Handel międzynarodowy i zagraniczny Elementy finansów międzynarodowych Struktura współczesnej gospodarki światowej Globalizacja Ćwiczenia: treść ćwiczeń odpowiada treści wykładów Metody nauczania: Metody oceny: 1) Podstawy ekonomii pr. Zbiorowa pod red. R. Milewskiego, Warszawa ) inne podręczniki z mikro i makroekonomii 3) bieżące czasopisma ekonomiczne i prasa codzienna Data opracowania:

21 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B07 Rodzaj : podstawowy Nazwa : Podstawy prawa 1 S obowiązkowy 3 Z/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: Podstawowe problemy nauk prawnych Uwarunkowania definicji prawa Idea ładu społecznego i wizje prawa Prawo jako zjawisko społeczne Wieloznaczność terminu Prawo Prawo i wartości. Kultura prawna Wielość systemów normatywnych Normy moralne o obyczajowe Relacje między prawem a moralnością i normami obyczaju Przepis prawny. Norma a przepis prawny Rodzaje norm i przepisów prawnych Zasady prawa i ich rodzaje Instytucje prawne Pojęcie i rodzaje systemów prawnych; reguły kolizyjne, luki w prawie; Zróżnicowanie systemu prawa jako efekt procesu historycznego Źródła prawa Pojęcie ustawodawcy. Ustawodawca racjonalny Stosowanie prawa w państwach współczesnych zasady ogólne. Akty normatywne Budowa formalna aktu normatywnego Charakterystyka aktów normatywnych Pojęcie wykładni prawa Pojęcie stosunku prawnego. Fakty prawne Podmioty, przedmiot i treść stosunku prawnego Rodzaje stosunków prawnych Idea sprawiedliwości i jej znaczenie w procesie stanowienia i stosowania prawa Pojęcie praworządności /rządy prawa/ Gwarancje praworządności Pojęcie państwa Związki prawa i państwa Elementy prawa państwowego, prawa administracyjnego, Demokratyczne państwo prawne Elementy prawa cywilnego i prawa karnego (pojęcia odpowiedzialności i winy); Elementy prawa gospodarczego (pojęcie i zakres, podmioty gospodarcze i ich mienie, obrót gospodarczy. Administracyjno-prawne warunki wykonywania działalności gospodarczej. Zobowiązania. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej; Małe i średnie przedsiębiorstwa Samorząd gospodarczy; Organa państwa i ich współpraca w zakresie działalności gospodarczej.) Podstawowe zasady i pojęcia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, system ubezpieczeń społecznych w Polsce Ćwiczenia: Analiza wybranych przepisów aktów prawnych, a zwłaszcza: prawa materialnego dotyczącego ochrony obrotu gospodarczego - definiujących podstawowe pojęcia, zakres stosowania niektórych kodeksów takich jak: Kodeksu cywilnego (Ustawa z 23 kwietnia 1964) i niektórych przepisów Części ogólnej i Księgi drugiej (własność i inne prawa rzeczowe), Księgi trzeciej (Zobowiązania), Księgi czwartej (Spadki);

22 Kodeksu Spółek Handlowych (Ustawa z dnia ): podstawowe pojęcia, zakres stosowania, ograniczenia, rejestr handlowy; Prawa spółdzielczego (Ustawa z dnia r.); Prawa działalności gospodarczej (Ustawa z dnia Dz.U. z dnia r) przepisy ogólne, podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej. Koncesjonowanie i zezwolenia w działalności gospodarczej. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych; Ustawy (z dnia 2 lipca 2004 r.) o swobodzie działalności gospodarczej (Małe i średnie przedsiębiorstwa, Samorząd gospodarczy, Organa państwa i ich współpraca w zakresie działalności gospodarczej); Ustawy ( z dnia r.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Ustawy (Dz.U. z r.) o Urzędzie Patentowym ( a także: Międzynarodowa Konwencja Paryska o Ochronie Własności Przemysłowej z ; Układ o Współpracy Patentowej = Patent Cooperation Treaty z Ustawy ( z dnia 27 lipca 2002 r.) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej; Ustawy ( z dnia 18 lipca 2002 r.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Kodeks pracy (ustawa z dnia r.) Podstawowe zasady i pojęcia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, system ubezpieczeń społecznych w Polsce; Kodeksu karnego (ustawa z r.) Metody nauczania: Metody oceny: 1) Stawecki T., Winczorek P.: Wstęp do prawoznawstwa /Skrypty Becka; Wydawnictwo C.H. Beck / Warszawa ) Grzybowski S.: Prawo Cywilne zarys części ogólnej. PWN, Warszawa, ) Redelbach A.: Wstęp do prawoznawstwa, Toruń, ) Jabłońska Bonca J.: Wprowadzenie do prawa. Warszawa, ) Morawski L.: Wstęp do prawoznawstwa. Toruń, ) Nowacki J., Tobor Z.: Wstęp do prawoznawstwa. Kraków, 2002; 7) Kustra E.: Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń, ) Morawski L.: Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Warszawa, ) Zirk-Sadowski M.: Wprowadzenie do filozofii prawa. Kraków, ) Sarkowicz R., Stelmach J.: Teoria prawa. Kraków, 2001 Data opracowania:

23 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B08 Rodzaj : podstawowy Nazwa : Podstawy informatyki i algorytmizacji I Instytut Technologii Mechanicznej 1 S obowiązkowy 7 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr inż. Maria Lachowicz Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: Sieci lokalne - elementy sieci komputerowych, karty sieciowe, media transmisyjne, topologie sieci. Internet adresy domenowe oraz IP, poczta elektroniczna, zasada działania wyszukiwarek internetowych, usługa FTP, usługa Archie, NewsGroup, FireWall. Podstawy budowy mikrokomputera - ewolucja komputerów, podstawowe elementy komputera, podstawy budowy procesora, pamięci, magistrali. Budowa i zasada działania wybranych urządzeń komputerowych - mysz, klawiatura, drukarki atramentowe, drukarki laserowe, skanery płaskie, monitory CRT, monitory LCD, karty muzyczne, czytniki CD/DVD. Systemy operacyjne - definicja, rodzaje, składniki systemów operacyjnych, przedstawienie wybranych systemów operacyjnych. Podstawy działania komputerów - system dwójkowy i szesnastkowy, operacje matematyczno-logiczne, kodowanie liczb, teksu, dźwięku i obrazu, budowa programu komputerowego. Oprogramowanie: programowanie komputerów, algorytmy, techniki algorytmiczne, języki programowania, translatory Laboratoria: Praca w sieci Novell Netware zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem sieci WI Praca w systemach Windows 3.11, Windows NT, DOS i Linux określenie możliwości systemów, wad i zalet, różnic i cech wspólnych, Wykorzystanie internetu: usługa FTP, , WWW, UseNet, Archie, wyszukiwarki, Analiza technologii używanych do WWW i możliwości przez nie oferowane, Tworzenie własnej strony WWW: automatyczny kreator, bezpośrednia edycja kodu, Metody nauczania: Metody oceny: 1) Sieć Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. 2) Korczowski A., Markowicz K., Novell NetWare 4.x, Użytkowanie i administrowanie, tom 1, Wydawnictwo Helion, Gliwice ) Levine J., Baroudi C., Sekrety Internetu, Oficyna Wyd. ReadMe, Warszawa ) Falk B., Internet, Helion, Gliwice ) Goldman N., Ściąga do Internetu dla niepodatnych, jwtext, Łódź ) Kurs języka HTML, 7) Wojciech Maleika Informatyka I Skrypt WI PS, Szczecin ) Kierzkowski Zbigniew Elementy Informatyki, PWN ) Korczowski Adam, Markowicz Krzysztof Novell Netware 4, Helios ) LaQuey Tracy, Ryer Jeanne Internet i okolice, Biznet Poland ) Peche Tadeusz Wstęp do informatyki, PWE ) Wołek Stanisław Wstęp do informatyki, OWPRZ Rzeszów ) Magazyn komputerowy CHIP - roczniki , Vogel Publishing. Wszystkie pozycje dotyczące programowania w języku C oraz C++. Data opracowania:

24 Kod : WIMIM/ZIP/S1/B09 Rodzaj : podstawowy Nazwa : Podstawy informatyki i algorytmizacji II Instytut Technologii Mechanicznej 1 S obowiązkowy 7 E/Z polski Nauczyciel odpowiedzialny: dr inż. Maria Lachowicz Wymagania wstępne: Efekty kształcenia: Treść merytoryczna Wykłady: Podstawy algorytmów i programowania - rodzaje algorytmów, etapy tworzenia programu, wykonywanie. Wprowadzenie do języka C++: historia, cechy, składnia, alfabet, typy, stałe, zmienne, instrukcje, funkcje, obiekty, klasy, struktury, moduły. Zintegrowane środowisko robocze C++, przegląd interfejsu operatorskiego, katalogi, robocze i wyjściowe, opcje kompilacji. operacje edytorskie, operacje na blokach tekstów, przegląd błędów systemu. Struktura programu, słowa kluczowe, identyfikatory, literały. Zmienne, typy danych. adresowy oraz typy tablicowe. Operatory matematyczne, logiczne i relacyjne. Działania na adresach, wskaźnikach i tablicach. Instrukcja przypisania wartości. Wyrażenia arytmetyczne. Analiza prostego programu. Instrukcja warunkowa if i instrukcja wyboru case. Instrukcje iteracyjne: for, while, repeat. Funkcje i przekazywanie argumentów funkcji, zmienne lokalne i globalne. Funkcje matematyczne. Strumienie. Operacje na znakach i łańcuchach tekstowych. Rekurencja. Operacje na plikach. Zmienne dynamiczne. y wskaźnikowe. Podstawy grafiki, uruchamianie trybu graficznego, podstawowe funkcje do rysowania. Programowanie obiektowe. Liczby pseudolosowe. Tworzenie własnych modułów. Stos, kolejka, lista jednokierunkowa, kopiec. Programowanie dynamiczne. Wyszukiwanie lidera. Algorytmy sortowania: bąbelkowe, przez wybór, przez wstawianie, przez scalanie, kopcowe. Przeszukiwanie binarne. Tablica haszująca. Laboratoria: Programowanie w języku C++ wykorzystanie elementów języka oraz struktur danych omówionych na wykładach do tworzenia algorytmów i programów. Metody nauczania: Metody oceny: 1) Sieć Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. 2) Korczowski A., Markowicz K., Novell NetWare 4.x, Użytkowanie i administrowanie, tom 1, Wydawnictwo Helion, Gliwice ) Levine J., Baroudi C., Sekrety Internetu, Oficyna Wyd. ReadMe, Warszawa ) Falk B., Internet, Helion, Gliwice ) Goldman N., Ściąga do Internetu dla niepodatnych, jwtext, Łódź ) Kurs języka HTML, 7) Wojciech Maleika Informatyka I Skrypt WI PS, Szczecin ) Kierzkowski Zbigniew Elementy Informatyki, PWN ) Korczowski Adam, Markowicz Krzysztof Novell Netware 4, Helios ) LaQuey Tracy, Ryer Jeanne Internet i okolice, Biznet Poland ) Peche Tadeusz Wstęp do informatyki, PWE ) Wołek Stanisław Wstęp do informatyki, OWPRZ Rzeszów ) Magazyn komputerowy CHIP - roczniki , Vogel Publishing. Wszystkie pozycje dotyczące programowania w języku C oraz C++. Data opracowania:

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla studentów KIERUNEK STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Lista przedmiotów realizowanych na I roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Wychowanie fizyczne... 2 2. Język obcy... 2 3. Technologia informacyjna... 3 4. Przedmiot humanistyczny 1... 4 5. Przedmiot humanistyczny 2... 6

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Laboratorium/ Ćwiczenia praktyczne. egzamin

Opis przedmiotu. Laboratorium/ Ćwiczenia praktyczne. egzamin Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Język angielski 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: angielski; pomocniczo język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: finanse przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30 Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA Kod przedmiotu: 11.1I02LA2E Formuła przedmiotu: wykłady, ćwiczenia Typ przedmiotu: kierunkowy Rok: I Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2007

Program nauczania 2007 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2007 Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008 Kierunek - nawigacja specjalność: pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne studia inżynierskie Program

Bardziej szczegółowo

Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów:

Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów: Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów: A Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego, w tym ogólnouczelniane, do wyboru przez studenta 1. Język obcy 2. Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

1. Advertisement: "Priceless training". "Will" - use and practice.

1. Advertisement: Priceless training. Will - use and practice. 1. KATALOG KURSÓW- UJĘCIE SZCZECZEGÓŁOWE Kierunek: MARK, INFO Nazwa przedmiotu: Język Angielski Rodzaj studiów: dzienne Rodzaj : konwersatoria Semestr: II - V Prowadzący: mgr Waldemar Kruszyński, mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Ekonomia Nazwa w języku angielskim: Economics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Transport Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia niestacjonarne studia niestacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks.

Bardziej szczegółowo