Regulatory uniwersalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulatory uniwersalne"

Transkrypt

1 3 0 30P03 Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2... Zawierają zaprogramowane aplikacje standardowe Swobodnie programowalne z możliwością optymalnego adaptowania do danego typu instalacji Realizują algorytmy regulacji P, PI i PID Obsługa za pomocą menu Zastosowanie Regulatory uniwersalne przeznaczone do stosowania w prostych i złożonych instalacjach wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia wodnego do regulacji następujących zmiennych: temperatury, wilgotności względnej / bezwzględnej, ciśnienia / różnicy ciśnień, przepływu powietrza, jakości powietrza w pomieszczeniu oraz entalpii. Funkcje ryby pracy Wartości zadane Wybór trybów pracy Komfort, Ekonomiczny, Ochrona za pomocą wejść stanu. Wyświetlanie aktualnego trybu pracy (Komfort, Ekonomiczny i Ochrona). Dla każdego regulatora sekwencyjnego możliwość indywidualnego ustawiania wartości zadanych ogrzewania i chłodzenia (maksymalnej i minimalnej wartości zadanej) dla trybów pracy Komfort i Ekonomiczny ożliwość definiowania wartości zadanej temperatury pomieszczenia ustawianej z zadajnika lub ustawnika względnej wartości zadanej (sygnał bierny) Dla każdego regulatora sekwencyjnego możliwość definiowania wartości zadanej ustawianej ze zdalnego ustawnika bezwzględnej wartości zadanej (sygnał aktywny lub bierny) Wartość zadana temperatury pomieszczenia z kompensacją letnią i/lub zimową Dla każdego regulatora sekwencyjnego możliwość przesunięcia wartości zadanej zgodnie z sygnałem z czujnika lub definiowanymi punktami początku i końca. CEN30pl Siemens Building echnologies HVAC Products

2 Wejścia uniwersalne Funkcje regulacji i nadzoru Wejścia uniwersalne do podłączenia: Biernych lub aktywnych sygnałów wejść analogowych następujących wielkości pomiarowych ( C, %, ---) Sygnałów wejść dwustanowych (styki beznapięciowe) Regulator uniwersalny (sekwencyjny) dla dwóch sekwencji ogrzewania (odwrotnego działania) oraz dwóch sekwencji chłodzenia (bezpośredniego działania) może pracować jako regulator P, PI, PID lub regulator różnicy. Regulator może być konfigurowany jako regulator kaskadowy temperatury pomieszczenia / z ograniczeniem temperatury. Do każdej sekwencji można przydzielić wyjście sterujące (wyjście ciągłe, przełącznik krokowy, przepustnica powietrza mieszanego, urządzenie odzysku ciepła) i pompę. Dwie sekwencje mogą oddziaływać na to samo wyjście analogowe (np.: priorytet chłodzenie / osuszanie). Funkcja globalnego ograniczenia minimum / maksimum z algorytmem PI dla każdego regulatora sekwencyjnego. Ograniczenie może być bezwzględne (np. temperatury lub wilgotności ) lub względne (np. maksymalne ograniczenie różnicy temperatur pomieszczenia/). Ograniczenie oddziałuje na wszystkie sekwencje. Ograniczenie minimalne można ustawiać na poziomie dolnej wartości zadanej w warunkach włączonego chłodzenia (przykład: chłodzenie z chłodnicą z bezpośrednim odparowaniem). Funkcja ograniczania sekwencji z algorytmem PI dla każdego regulatora uniwersalnego. ożliwość definiowania ograniczenia minimalnego lub maksymalnego. Ograniczenie oddziałuje na pojedynczą sekwencję (np. ochrona przeciwoblodzeniowa wymiennika odzysku ciepła lub maksymalne ograniczenie temperatury na powrocie nagrzewnicy powietrza). Blokowanie pojedynczych sekwencji. Wejście dwustanowe (sygnał ograniczenia grzania z regulatora ciepłowniczego) do zmiany strategii regulacji (regulacja temperatury lub regulacja kaskadowa pomieszczenia/), z możliwością konfigurowania. Dwustopniowa ochrona przed zamarzaniem (ciągła/dwustanowa) lub termostat do ochrony przed zamarzaniem (gdy sekwencje ogrzewania generują 00 % sygnału wyjściowego, to przekaźnik alarmowy wyłącza wentylatory) (w przypadku RLU20 wyłącznie wskazanie). Sterowanie pompami, załączenie pomp na stałe przy niskich temperaturach zewnętrznych, załączenie zgodnie z obciążeniem regulatora sekwencyjnego (z wyjątkiem RLU20). Sterowanie wyjściem analogowym. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie funkcji regulatora (regulator używany tylko jako konwerter sygnałów). Położenie minimalne i maksymalne, z możliwością odwracania (tylko RLU236). Sterowanie przepustnicami powietrza mieszanego i urządzeniami odzysku ciepła z funkcją optymalizacji (aximum Economy Changeover) (z wyjątkiem RLU20). Sterowanie agregatem wielostopniowym z przełącznikiem krokowym, maksymalnie 6 stopni, jedno wyjście analogowe. Punkty włączenia / wyłączenia każdego stopnia można ustawiać indywidualnie. Ustawiane czasy opóźnienia. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie funkcji regulatora (regulator używany tylko jako przełącznik krokowy). Wyjście analogowe z położeniem minimum i maksimum i możliwością odwracania sygnału (tylko RLU236). Sterowanie agregatem wielostopniowym z przełącznika krokowego, maksymalnie dwa stopnie i jedno wyjście analogowe. Funkcje takie, jak opisano wyżej (z wyjątkiem RLU20). Sterowanie liniowym agregatem wielostopniowym z przełącznika krokowego, maksymalnie 6 stopni i jedno wyjście analogowe. ożliwość przydzielania stałych punktów załączenia / wyłączenia zależnych od ob- 2/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

3 ciążenia. Ustawiane czasy opóźnienia i przełączanie priorytetów. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie funkcji regulatora (regulator używany tylko jako przełącznik krokowy). Wyjście analogowe do przydzielania obciążeń do kroków, z położeniem minimalnym i maksymalnym i możliwością odwracania sygnału (tylko RLU232 i RLU236). Sterowanie binarnym agregatem wielostopniowym z przełącznika krokowego, z maksymalnie czterema przekaźnikami i piętnastoma krokami oraz wyjściem analogowym. ożliwość przydzielania stałych punktów załączenia / wyłączenia zgodnie z logiką binarnego przełączania. Ustawiane czasy opóźnienia. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie funkcji regulatora (regulator używany tylko jako przełącznik krokowy). Wyjście analogowe do przydzielania obciążeń do kroków, z położeniem minimalnym i maksymalnym i możliwością odwracania sygnału (tylko RLU232 i RLU236).Sterowanie ciągłym siłownikiem 3-stawnym. Konfigurowane wstępne ustawienie funkcji regulatora (regulator używany wyłącznie jako konwerter sygnałów 3-stawnych / analogowych) (tylko RLU232). Podawanie biernego sygnału pomiarowego jako sygnału aktywnego do wykorzystania przez inne regulatory. Zestawienie typów yp Wejścia uniwersalne Wejścia 2-stanowe Wyjścia ustawiające Wyjścia przełączające Liczba pętli regulacji RLU RLU RLU RLU Wyposażenie dodatkowe Nazwa yp Karta katalog. Serwisowy interfejs komunikacyjny OCI700. N5655 Cyfrowy programator czasowy SEH62. N5243 Zamówienie Przy zamawianiu należy podać nazwę i oznaczenie typu regulatora, np.: Regulator uniwersalny: RLU236. Urządzenia wymienione w części Wyposażenie dodatkowe muszą być zamawiane jako oddzielne pozycje. Urządzenia współpracujące Informacje na temat zestawiania urządzeń podano w Opisie technicznym P30 lub dokumentacji wybranej aplikacji. Dokumentacja Nazwa Nr dokumentu Opis techniczny, szczegółowy opis wszystkich funkcji CEP30 Katalog aplikacji do Synco 200 Instalacje wentylacji i klimatyzacji Zbiór instrukcji (montaż, uruchomienie, obsługa) Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

4 Opis Każdy typ regulatora zawiera 39 zaprogramowanych aplikacji. Podczas uruchamiania instalacji należy wprowadzić odpowiedni typ instalacji bazowej. Wszystkie związane funkcje, przyporządkowanie zacisków, niezbędne ustawienia i wyświetlane obrazy zostaną uaktywnione automatycznie. Parametry, które nie są potrzebne, nie będą uaktywnione. Ponadto każdy typ regulatora uniwersalnego ma załadowane 2 puste aplikacje: jedną dla typu podstawowego A (regulator wentylacyjny) jedną dla typu podstawowego U (regulator uniwersalny) Przy użyciu wbudowanych elementów operatorskich lub interfejsu komunikacyjnego OCI700. regulator oferuje następujące możliwości: Uaktywnianie zaprogramowanej aplikacji (patrz Zaprogramowane aplikacje standardowe ) odyfikowanie zaprogramowanej aplikacji Swobodne konfigurowanie dostępnych aplikacji Optymalizowanie ustawień regulatora Informacje o działaniu tych funkcji można znaleźć w Opisie technicznym. Budowa Regulator uniwersalny składa się z podstawy zaciskowej i właściwego regulatora z wbudowanymi elementami operatorskimi. Podstawę zaciskową można montować na znormalizowanej szynie montażowej DIN lub przykręcać bezpośrednio do płaskiej powierzchni. Podstawa składa się z plastikowej obudowy i dwupoziomowych bloków zacisków. Właściwy regulator, składający się z plastikowej obudowy i płytek obwodów drukowanych, wkładany jest do podstawy zaciskowej. Obsługa, wyświetlanie i elementy łączące 30Z Legenda Przycisk OK do zatwierdzania wybranego wiersza menu lub wprowadzonej wartości 2 Przycisk nawigacyjny, w górę (+) do wybierania wiersza menu lub modyfikowania wartości 3 Przycisk nawigacyjny, w dół ( ) do wybierania wiersza menu lub modyfikowania wartości 4 Przycisk ESC do powrotu do poprzedniego menu lub anulowania wprowadzonej wartości 5 Przyłącze dla serwisowego interfejsu komunikacyjnego (złącze RJ45) 6 Wyświetlacz 7 Zaczep do mocowania regulatora na standardowej szynie profilowanej 8 Elementy do mocowania kabla, z odprężaniem 9 Podpora dla osłony zacisków Projektowanie Napięciem roboczym regulatora jest 24 V AC. Napięcie musi spełniać wymagania SELV/PELV (niskie napięcie bezpieczne). Należy stosować transformatory separacyjne z podwójną izolacją zgodnie z normą EN i EN , przystosowane do pracy ze 00 % obciążeniem. 4/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

5 Bezpieczniki, przełączniki, okablowanie i uziemienie muszą spełniać wymagania przepisów lokalnych. Przewody czujników nie mogą być prowadzone równolegle z kablami zasilającymi wentylatorów, siłowników, pomp itp. Zaleca się korzystanie ze standardowych aplikacji zaprogramowanych w regulatorze. W niektórych sytuacjach niezbędne jest wykonanie pewnych czynności adaptacyjnych. ontaż i instalacja Regulatory przystosowane są do: montażu w standardowych szafach zgodnych z normą DIN montażu naściennego na istniejącej profilowanej szynie montażowej (wg normy EN x7.5) montażu naściennego za pomocą dwóch śrub Low-voltage side ains-voltage side 30Z07en Urządzeń nie wolno montować w miejscach mokrych i wilgotnych. Należy przestrzegać dopuszczalnych temperatur otoczenia. Przed przystąpieniem do montażu regulatora odłączyć zasilanie systemu. Regulatora nie wolno wyjmować z podstawy zaciskowej! Wszystkie zaciski do podłączenia przewodów bezpiecznego niskiego napięcia znajdują się w górnej części urządzenia, a do podłączenia napięć sieciowych - w dolnej. Do każdego zacisku (sprężynowego zacisku klatkowego) można podłączyć tylko jeden przewód (żyłę lub linkę). Przed mocowaniem przewodów należy zdjąć izolację kabla na długości mm. Do mocowania przewodów w zaciskach i do ich wyjmowania potrzebny jest wkrętak o wielkości. Należy przewidzieć odpowiednie elementy odprężające dla kabla. Regulator dostarczany jest z instrukcją instalacji i instrukcją obsługi. Uruchomienie Używając serwisowego interfejsu komunikacyjnego specjaliści przeszkoleni w zakresie produktów HVAC i posiadający niezbędne prawa dostępu mogą w dowolnym czasie zmieniać konfigurację i parametry standardowych aplikacji oferowanych przez regulator, zarówno lokalnie jak i w trybie online / offline. W trakcie uruchamiania aplikacja jest w stanie nieaktywnym, a wyjścia w zdefiniowanym stanie wyłączonym. Po zakończeniu konfiguracji regulator automatycznie wykonuje nowy start. Po opuszczeniu stron uruchomieniowych wyświetlacza automatycznie włącza się proces testowania i identyfikowania urządzeń peryferyjnych podłączonych do wejść uniwersalnych. Jeżeli brak jest urządzenia peryferyjnego, wygenerowany będzie komunikat błędu. Jeżeli niezbędne jest dostosowanie konfiguracji do specyficznej instalacji, należy sporządzić odpowiednią dokumentację na ten temat i przechowywać ją w panelu operatorskim. Procedurę uruchomienia instalacji można znaleźć w instrukcji instalacji. Utylizacja Na większych elementach modułu wykonanych z tworzyw sztucznych znajdują się oznaczenia materiałów zgodnie z normą ISO / DIS 469, mające ułatwić utylizację przyjazną dla środowiska. 5/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

6 Dane techniczne Zasilanie (, ) Napięcie znamionowe 24 V AC ±20 % Bezpieczne niskie napięcie (SELV) / ochrona niskim napięciem (PELV) wg HD 384 Wymagania dla zewnętrznego transformatora separacyjnego wg EN / EN , min. 0 VA, maks. 320 VA Częstotliwość 50/60 Hz Pobór mocy RLU20, RLU222 5 VA RLU232, RLU236 6 VA Bezpieczniki linii zasilającej maks. 0 A Wejścia uniwersalne Wejścia wielkości mierzonych (X...) Wejścia dwustanowe (X..., D...) Wyjścia Wyjścia ustawiające Y... Liczba Czujniki Bierne Aktywne Źródła sygnałów Bierne Aktywne Czułość styku Napięcie Prąd Wymagania dla styków stanu i impulsowych Sprzężenie sygnałów yp styku Wytrzymałość izolacji na potencjał sieciowy Dopuszczalna rezystancja Styki zamknięte Styki otwarte Liczba wyjść ustawiających i przełączających Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy aksymalne obciążenie patrz Zestawienie typów L-Ni000,, Pt000 2 x L-Ni000 (uśrednianie) V DC Ω V DC 5 V DC 5 ma beznapięciowe z podtrzymaniem lub styki impulsowe 3750 V AC wg EN maks. 200 Ω min. 50 kω patrz Zestawienie typów V DC ± ma ciągłe zwarcie Wyjścia przełączające 230 V AC (Qx...Q6x) Zabezpieczenie zewnętrznej linii zasilającej Bezpiecznik bez wymiennego elementu topikowego (zwłoczny) maks. 0 A Automatyczne odcięcie linii maks. 3 A Charakterystyka zadziałania B, C, D wg EN Długość kabla maks. 300 m Styki przekaźników Napięcie przełączające Prąd przemienny przy 250 V przy 9 V Prąd załączenia rwałość styku dla 250 V AC dla 0, A rez. dla 0,5 A rez. dla 4 A rez. Współczynnik red. dla ind. (cos φ = 0,6) Wytrzymałość izolacji iędzy stykami przekaźnika i elektroniką systemu (izolacja wzmocniona) iędzy sąsiednimi stykami przekaźnika (izolacja podstawowa) Q Q2; Q3 Q4; Q5 Q6 Q7 iędzy grupami przekaźników (izolacja wzmocniona) (Q, Q2) (Q3, Q4) (Q5, Q6, Q7) maks. 265 V AC min. 9 V AC maks. 4 A rez., 3 A ind. (cos φ = 0,6) min. 5 ma min. 20 ma maks. 0 A ( s) Wartości orientacyjne: 2 x 0 7 przełączeń 4 x 0 6 przełączeń (norm. otwarte) 2 x 0 6 przełączeń (przełączające) 3 x 0 5 przełączeń (norm. otwarte) x 0 5 przełączeń (przełączające) 0, V AC wg EN V AC wg EN V AC wg EN Zasilanie urządzeń zewnętrznych () Porty Napięcie Prąd Przyłącze serwisowego interfejsu komunikacyjnego 24 V AC maks. 4 A złącze RJ45 6/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

7 Dozwolone długości kabli Połączenia elektryczne Stopień ochrony Warunki otoczenia Dla biernych sygnałów pomiarowych i ustawiających yp sygnału L-Ni000, Pt Ω Ω Czułość styku Dla sygnałów pomiarowych i regulacyjnych V DC Zaciski dla żył dla linek bez nasadek dla linek z nasadkami Stopień ochrony obudowy wg IEC Klasa bezpieczeństwa wg EN Praca Warunki otoczenia emperatura (obudowa i elektronika) Wilgotność Warunki mechaniczne ransport Warunki otoczenia emperatura Wilgotność Warunki mechaniczne błędy pomiarowe można korygować maks. 300 m maks. 300 m maks. 300 m maks. 300 m maks. 300 m patrz karta katalogowa urządzenia podającego sygnał zaciski sprężynowe klatkowe 0.6 mm...2,5 mm 2 0,25...2,5 mm 2 0,25...,5 mm 2 IP20 (po zamontowaniu) urządzenie do stosowania z urządzeniami II klasy bezpieczeństwa IEC klasa 3K C % r.h. (bez skraplania) klasa 32 IEC klasa 2K C <95 % r.h. klasa 22 Klasyfikacja zgodnie z EN ryb pracy, automatyczne urządzenia sterujące typ B Stopień zanieczyszczenia, środowisko urządzeń sterujących 2 Klasa oprogramowania A Nominalne napięcie udarowe 4000 V emperatura testu obudowy 25 C ateriały i kolory Normy Waga, bez opakowania Podstawa zaciskowa Właściwy regulator Opakowanie Bezpieczeństwo produktu Automatyczne urządzenia elektryczne domowego użytku i podobnych zastosowań Specjalne wymagania dla regulatorów energetycznych Zgodność elektromagnetyczna Odporność na zakłócenia sektor przemysłowy Emisje zakłóceń sektor gospodarstwa domowego, przemysł lekki Zgodność - Dyrektywa dot. zgodności elektromagnetycznej (EC) Dyrektywa dot. niskiego napięcia Zgodność Australian EC Framework Radio Interference Emission Standard RLU20 RLU222 RLU232 RLU236 poliwęglan, RAL 7035 (jasnoszary) poliwęglan, RAL 7035 (jasnoszary) tektura falista EN EN EN EN /336/EEC 73/23/EEC Radio communication act 992 AS/NZS ,292 kg 0,334 kg 0,437 kg 0,48 kg 7/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

8 Schematy połączeń Zaciski podłączeniowe RLU20 X X2 X3 D 30 Y RLU222 X X2 X3 X4 D Q Q Y N Q2 Q4 N2 Q24 RLU232 X X2 X3 X4 X5 D D2 Q 303 Y Q2 Q4 Q34 RLU236 X X2 X3 X4 X5 D D2 Q Q23 Q4 Q53 Q Y Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 Legenda Uwagi, Napięcie znamionowe 24 V AC Napięcie wyjściowe 24 V AC do zasilania zewnętrznych czujników aktywnych, źródeł sygnałów, urządzeń monitorujących i zadajników Zero pomiarowe dla wejścia sygnałowego Zero systemowe dla wyjścia sygnałowego X... Uniwersalne wejścia sygnałowe dla L-Ni000, 2 x L-Ni000 (uśrednianie),, Pt000, V DC, Ω X..., D... Odczyt styków (beznapięciowych) Y... Wyjścia regulacyjne lub stanu, analogowe V DC Q... Wyjścia przekaźnikowe beznapięciowe na V AC N, N2 Podłączenie przewodu zerowego elementów do eliminacji zakłóceń częstotliwości radiowych Do każdego zacisku (typu klatkowego) można podłączyć tylko jeden przewód żyłowy albo linkowy. Zaciski podwójne są ze sobą połączone wewnątrz regulatora. Jeżeli stosowany jest siłownik 3-stawny 230 V AC, to musi być uaktywniony element eliminacji zakłóceń radiowych: w tym celu należy do zacisku N podłączyć przewód zerowy i założyć mostek między zaciskami N i N2 (patrz schemat połączeń 5). Schematy połączeń Połączenia po stronie pomiarowej Przykłady: Schemat połączeń : Sekcja pomiarowa z biernym czujnikiem głównym i biernym czujnikiem pomocniczym oraz biernym źródłem sygnału AC 24 V (3)() B B X... X... X... 30A0 N 8/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

9 Schemat połączeń 2: Sekcja pomiarowa z aktywnym czujnikiem i aktywnym źródłem sygnału AC 24 V B B3 X... () (2) LN (3) (4) out in X... R2 30A02 N Schematy połączeń 3 i 4: Sekcja pomiarowa z czujnikiem CO 2 /VOC z sygnałem zapotrzebowania na wentylację i bez. AC 24 V (CO2) (VOC) U U2 U U2 B4 X... 30A03 AC 24 V (CO2) (VOC) U U2 X... B4 30A04 U3 D 0 U4 S4 N N Połączenia po stronie sterowania i L monitorowania Schemat połączeń 5: F4 S7 p L N D Q2 Q Q4 30A05 AC 230 V AC 24 V X... Y D D2 Q2 Q Q4 Q34 N Q Q23 N Q2 Q4 N2 Q24 N2 N Y H K K2 Y N Y Legenda do schematów połączeń do 5 N N2 B3 B4 F4 H K K2 Regulator uniwersalny RLU2... Regulator uniwersalny RLU222 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego QA22... Czujnik przeciwzamrożeniowy QAF63... Czujnik CO 2/VOC typu QPA63... Czujnik temperatury pomieszczenia QAA24 Czujnik różnicy ciśnienia QB8... Styk wyłącznika nadmiarowo-prądowego Sygnał dźwiękowy stanu awarii z wentylatora Stycznik silnika Zwolnienie wentylatora" Stycznik silnika Zwolnienie pompy cyrkulacyjnej R2 S4 S7 U4 Y Nastawnik względnej wartości zadanej BS2.5 Nastawnik bezwzględnej wartości zadanej BS6 Przełącznik zał/wył Sygnał blokady Cyfrowy programator czasowy SEH62. Przełącznik ręczny Zał/Czuwanie" Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację AQP63. Urządzenie wykonawcze ze sterowaniem 3-stawnym Urządzenie wykonawcze do ogrzewania 9/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

10 Przegląd zaprogramowanych aplikacji standardowych Uwaga Podane schematy instalacji i połączeń elektrycznych dla poszczególnych typów podstawowych są schematami przykładowymi. yp regulatora yp podstawowy RLU20 A0 ADA00 LU HQ z wodną nagrzewnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU20 A02 ADA008 LU HQ wodną nagrzewnicą powietrza. RLU20 A03 ADA002 LU HQ z wodną nagrzewnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU20 A04 ADA009 LU HQ wodną nagrzewnicą powietrza. RLU20 A05 ACAD0 LU HQ z przepustnicami powietrza mieszanego i funkcjami zależnymi od temperatury zewnętrznej. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Y RLU20 A06 ADB00 LU HQ z wodną chłodnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury 0/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

11 yp regulatora yp podstawowy RLU20 A07 ADB005 LU HQ wodną chłodnicą powietrza. RLU20 A08 ADB002 LU HQ z wodną chłodnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury powietrza nawiewanego RLU20 A09 ADB006 LU HQ wodną chłodnicą powietrza. RLU20 A0 ADC00 LU HQ z nagrzewnicą / chłodnicą powietrza. Y5 F6 RLU20 A ABC00 LU HQ nagrzewnicą / chłodnicą powietrza oraz ochroną przed zamarzaniem. Y5 F6 RLU20 A2 ADA003 LU HQ z wodną nagrzewnicą powietrza oraz ochroną przed zamarzaniem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU20 A3 ADA00 LU HQ wodną nagrzewnicą powietrza i ochroną przed zamarzaniem. Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

12 yp regulatora yp podstawowy RLU20 U0 ADKA0 LU HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza nawiewnego RLU20 U02 PB000 LU HQ Regulacja różnicy ciśnień wody z zastosowaniem pompy z regulowaną prędkością. Regulator wartości granicznej (maksymalnej i minimalnej) ciśnienia f f2 Y8 2 p [bar] 3 2 [%] [%] p RLU20 U03 AZL00 LU HQ Regulacja różnicy ciśnień powietrza z zastosowaniem wentylatora z regulowaną prędkością. Regulator wartości granicznej (maksymalnej i minimalnej) ciśnienia f f2 4 p [Pa] 5 p RLU20 U04 ADI00 LU HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem wodnej chłodnicy powietrza. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum 2 [%] RLU20 U05 ADI002 LU HQ Regulacja wilgotności (bezwzględnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem wodnej chłodnicy powietrza. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum x 2 [g/kg] RLU20 U06 AAZD0 LU HQ Regulacja jakości powietrza pomieszczenia z zastosowaniem przepustnic powietrza mieszanego. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Y AQ B4 [ppm] RLU222 A0 ADA006 LU2 HQ z zastosowaniem elektrycznej nagrzewnicy powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Elektryczna nagrzewnica powietrza 2-stopniowa E 2/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

13 yp regulatora yp podstawowy RLU222 A02 ADA02 LU2 HQ zastosowaniem elektrycznej nagrzewnicy powietrza. Elektryczna nagrzewnica powietrza 2-stopniowa RLU222 A03 ADA04 LU2 HQ zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza. RLU222 A04 ADA004 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, z ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A05 ADA005 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, z ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A06 ADA00 LU2 HQ zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, z ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. RLU222 A07 ADB003 LU2 HQ z zastosowaniem chłodnicy DX. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury 2-stopniowa chłodnica DX RLU222 A08 ADB007 LU2 HQ zastosowaniem chłodnicy DX. 2-stopniowa chłodnica DX E Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

14 yp regulatora yp podstawowy RLU222 A09 ADC002 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza i wodnej chłodnicy powietrza. RLU222 A0 ADC00 LU2 HQ zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza i wodnej chłodnicy powietrza. RLU222 A ADC004 LU2 HQ z zastosowaniem elektrycznej nagrzewnicy powietrza oraz wodnej chłodnicy powietrza. inimalna i maksymalne ograniczenie temperatury Elektryczna 2-stopniowa nagrzewnica powietrza RLU222 A2 ADC02 LU2 HQ zastosowaniem elektrycznej nagrzewnicy i wodnej chłodnicy powietrza. Elektryczna 2-stopniowa nagrzewnica powietrza RLU222 A3 ADC003 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza i chłodnicy DX. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury 2-stopniowa chłodnica DX RLU222 A4 ADC0 LU2 HQ zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza i chłodnicą DX. 2-stopniowa chłodnica DX 3 3 E E /28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

15 yp regulatora yp podstawowy RLU222 A5 ADC006 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A6 ADC04 LU2 HQ zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. RLU222 A7 ADC007 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, ochroną przed zamarzaniem, chłodnicą DX i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A8 ADC06 LU2 HQ zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, z ochroną przed zamarzaniem, chłodnicą DX i sterowaniem wentylatorem. RLU222 A9 AEA LU2 HQ z systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym i wodną nagrzewnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A20 AEA2 LU2 HQ systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym i wodną nagrzewnicą powietrza. RLU222 A2 AEAD0 LU2 HQ z przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Y Y7 Y7 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

16 yp regulatora yp podstawowy RLU222 A22 AEAD02 LU2 HQ przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. RLU222 A23 ADB009 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej chłodnicy powietrza i dwiema chłodniami kominowymi. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A24 AECD0 LU2 HQ z przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza I chłodnicą DX. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A25 AECD04 LU2 HQ przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą DX. RLU222 A26 AECD02 LU2 HQ z przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą DX. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury 2-stopniowa chłodnica DX RLU222 A27 AECD05 LU2 HQ przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą dx. 2-stopniowa chłodnica DX Y Y Y Y Y f f2 f f /28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

17 yp regulatora yp podstawowy RLU222 A28 AECD03 LU2 HQ z przepustnicami powietrza mieszanego, elektryczną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Elektryczna 2-stopniowa nagrzewnica powietrza RLU222 A29 AECD06 LU2 HQ przepustnicami powietrza mieszanego, elektryczną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza. Elektryczna 2-stopniowa nagrzewnica powietrza RLU222 U0 ADKA02 LU2 HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza 2-stopniowa komora zraszania RLU222 U02 PB0002 LU2 HQ Regulacja różnicy ciśnienia wody z zastosowaniem pomp z regulowaną prędkością. Regulator wartości granicznej ciśnienia, minimalnej i maksymalnej. RLU222 U03 AZL002 LU2 HQ Regulacja różnicy ciśnienia powietrza z zastosowaniem wentylatorów z regulowaną prędkością. Regulator wartości granicznej ciśnienia, minimalnej i maksymalnej RLU222 U04 ADI003 LU2 HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z chłodnicą DX. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Korekcja wartości zadanej wilgotności zależna od temperatury pomieszczenia 2-stopniowa chłodnica DX RLU222 U05 ADI005 LU2 HQ Regulacja wilgotności (bezwzględnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z chłodnicą DX. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Korekcja wartości zadanej wilgotności zależna od temperatury pomieszczenia 2-stopniowa chłodnica DX Y Y f f2 f f2 Y8 E E f f2 2 2 p [bar] 4 p [Pa] f f [%] [%] [%] x p p 2 [g/kg] Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

18 yp regulatora yp podstawowy RLU222 U06 AAZD02 LU2 HQ Regulacja jakości powietrza pomieszczenia z przepustnicami powietrza mieszanego i sterowaniem wentylatorem. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Wentylator 2-biegowy RLU222 U07 ADZA0 LU2 HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania i chłodnicą DX. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza nawiewnego Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum RLU222 U08 CZC00 LU2 HQ Regulacja temperatury z chłodzeniem sufitowym. Kompensacja wartości zadanej zależna od wilgotności Alarm odchyłki Y Y8 7 2 [%] [%] AQ B4 [ppm] 6 RLU222 U09 HZC00 LU2 HQ Regulacja temperatury mieszającego obiegu grzewczego. inimalne ograniczenie temperatury na powrocie RLU222 U0 ZZZ00 LU2 HQ Siłownik 3-stawny DC V B7 H X D RLU222 Q Q23 A0 N Q2 Q4 N2 Q24 3P RLU222 U ZZZ002 LU2 HQ Nieliniowy przełącznik 2-krokowy DC V X RLU222 D Q Q23 A0 N Q2 Q4 N2 Q24 2Q VAR. RLU232 A0 AEAF0 LU3 HQ z odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła 0 Y 3 8/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

19 yp regulatora yp podstawowy RLU232 A02 AEAF02 LU3 HQ odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła RLU232 A03 ADC05 LU3 HQ wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. RLU232 A04 AEC LU3 HQ z systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym, wodną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła RLU232 A05 AEC2 LU3 HQ systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym, wodną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza. Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła RLU232 A06 AECF0 LU3 HQ z odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła 0 0 Y Y N. N. N. 4 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

20 yp regulatora yp podstawowy RLU232 A07 AECF03 LU3 HQ odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza. Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła RLU232 A08 AECF02 LU3 HQ z odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła RLU232 A09 AECF04 LU3 HQ odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła RLU232 A0 ADC009 LU3 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza oraz dwiema wodnymi chłodnicami powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU232 A ADC08 LU3 HQ wodną nagrzewnicą powietrza i dwiema wodnymi chłodnicami powietrza. RLU232 A2 AEDK0 LU3 HQ Regulacja temperatury i regulacja wilgotności (względnej) pomieszczenia z odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza I komorą zraszania. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza nawiewnego Y Y Y Y N. N. 4 N. Y5 N. 4 Y5 N. Y8 N /28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

21 yp regulatora yp podstawowy RLU232 A3 ADE00 LU3 HQ i regulacja punktu rosy z wstępną nagrzewnicą wodną powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza, wtórną wodną nagrzewnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU232 A4 ADFA0 LU3 HQ Regulacja temperatury i regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, komorą zraszania, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza nawiewnego RLU232 A5 ADFA02 LU3 HQ i regulacja punktu rosy z wstępną wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, komorą zraszania, wodną chłodnicą powietrza, wtórną wodną nagrzewnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum RLU232 A6 AEFH0 LU3 HQ Regulacja temperatury i regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, komorą zraszania, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. RLU232 U0 ABA00 LU3 HQ Dwa niezależne układy regulacji temperatury powietrza nawiewnego z wodnymi nagrzewnicami powietrza. Dwa niezależne zdalne nastawniki wartości zadanych RLU232 U02 ADL00 LU3 HQ Regulacja objętości i wywiewnego ze sterowaniem wentylatorami. Dwa niezależne zdalne nastawniki wartości zadanych N. Y 3. N. Y8 N N.. 7 Y0 Y f f2 f f2 (0...0 V) 3.2 p B8 p B /28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

22 yp regulatora yp podstawowy RLU232 U03 ZZZ003 LU3 HQ 2-krokowy przełącznik liniowy DC V X D RLU232 Q A0 Q2 Q4 Q34 2Q LIN. RLU232 U04 ZZZ004 LU3 HQ Binarny przełącznik 2-krokowy DC V X D RLU232 Q A0 Q2 Q4 Q34 Q Q Q2 2Q BIN. RLU232 U05 ZZZ005 LU3 HQ Nieliniowy przełącznik 2-krokowy DC V X D RLU232 Q A0 Q2 Q4 Q34 2Q VAR. RLU236 A0 ADA007 LU3 HQ z elektryczną nagrzewnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Elektryczna 6-stopniowa nagrzewnica powietrza E RLU236 A02 ADA03 LU3 HQ elektryczną nagrzewnicą powietrza. Elektryczna 6-stopniowa nagrzewnica powietrza E RLU236 A03 ADB004 LU3 HQ z chłodnicą DX. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury 6-stopniowa chłodnica dx 7 RLU236 A04 ADB008 LU3 HQ chłodnicą DX. 6-stopniowa chłodnica DX 7 22/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

23 yp regulatora yp podstawowy RLU236 A05 ADC005 LU3 HQ elektryczną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą DX. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Elektryczna 4-stopniowa nagrzewnica powietrza 2-stopniowa chłodnica DX RLU236 A06 ADC03 LU3 HQ elektryczną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą DX. Elektryczna 4-stopniowa nagrzewnica powietrza 2-stopniowa chłodnica DX RLU236 A07 ADC008 LU3 HQ z wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, z chłodnicą DX i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Zewnętrzny ustawnik zdalnej bezwzględnej wartości zadanej 4-stopniowa chłodnica DX RLU236 A08 ADC07 LU3 HQ wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, chłodnicą DX i sterowaniem wentylatorami. 4-stopniowa chłodnica DX RLU236 A09 AEDL0 LU3 HQ Regulacja temperatury i regulacja wilgotności (względnej) z systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, komorą zraszania i sterowaniem wentylatorami. 6 E E Y8 N Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

24 yp regulatora yp podstawowy RLU236 A0 AEFL0 LU3 HQ Regulacja temperatury i regulacja wilgotności (względnej) z systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym, chłodnicą DX, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, komorą zraszania i sterowaniem wentylatorami. 2-stopniowa chłodnica DX RLU236 U0 ADKA03 LU3 HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza nawiewnego 6-stopniowa komora zraszania RLU236 U02 PB0003 LU3 HQ Regulacja różnicy ciśnienia wody z pompami z regulowaną prędkością. Regulator wartości granicznej ciśnienia, minimalnej i maksymalnej RLU236 U03 AZL003 LU3 HQ Regulacja różnicy ciśnienia powietrza z wentylatorami z regulowaną prędkością. Regulator wartości granicznej ciśnienia, minimalnej i maksymalnej RLU236 U04 ADI004 LU3 HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z chłodnicą DX. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Korekcja wartości zadanej wilgotności zależna od temperatury pomieszczenia 6-stopniowa chłodnica DX RLU236 U05 ADI006 LU3 HQa Regulacja wilgotności (bezwzględnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z chłodnicą DX. Zewnętrzna wartość zadana do wyboru wartości maksymalnej Korekcja wartości zadanej wilgotności zależna od temperatury pomieszczenia 6-stopniowa chłodnica DX 6 7 Y Y8 N. 2 [%] [%] 2 [bar] p 4 p [Pa] 2 [%] x 2 [g/kg] 3 5 p p 24/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

25 yp regulatora yp podstawowy RLU236 U06 AAZD03 LU3 HQ Regulacja jakości powietrza wewnętrznego z przepustnicami powietrza mieszanego i sterowaniem wentylatorem. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Wentylator 6-biegowy ryb Ekonomiczny RLU236 U07 ADZA02 LU3 HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania i chłodnicą DX. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza nawiewnego Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum 2-stopniowa komora zraszania 4-stopniowa chłodnica DX RLU236 U08 ZZZ006 LU3 HQ Liniowy przełącznik 3-krokowy Y DC V Y8 7 2 [%] AQ [%] B4 [ppm] X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 3Q LIN. RLU236 U09 ZZZ007 LU3 HQ Liniowy przełącznik 4-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 4Q LIN. RLU236 U0 ZZZ008 LU3 HQ Liniowy przełącznik 5-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 5Q LIN. Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

26 yp regulatora yp podstawowy RLU236 U ZZZ009 LU3 HQ Liniowy przełącznik 6-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 6Q LIN. RLU236 U2 ZZZ00 LU3 HQ Nieliniowy przełącznik 3-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 3Q VAR. RLU236 U3 ZZZ0 LU3 HQ Nieliniowy przełącznik 4-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 4Q VAR. RLU236 U4 ZZZ02 LU3 HQ Nieliniowy przełącznik 5-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 5Q VAR. RLU236 U5 ZZZ03 LU3 HQ Nieliniowy przełącznik 6-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 6Q VAR. 26/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

27 yp regulatora yp podstawowy RLU236 U6 ZZZ04 LU3 HQ Binarny przełącznik 7-krokowy (3 przekaźniki) DC V X Q Q23 Q4 Q53 Q63 RLU236 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 A0 3Q BIN. Q Q Q2 Q Q3 Q Q2 RLU236 U7 ZZZ05 LU3 HQ Binarny przełącznik 5-krokowy (4 przekaźniki) DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 Q 4Q BIN. Q Q2 Q Q Q2 Q3 Q Q Q2 Q4 Q Q2 Q Q3 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

28 Wymiary RLU20, RLU222 0,5 ø ø ,5 EN H = = = = 66,4 90 RLU232, RLU = ,5 66, = ø 0,5 ø 5 44 EN H = = Wymiary w mm 28/ Siemens Building echnologies Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

Moduły uniwersalne. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 700. Moduły rozszerzenia przeznaczone do regulatorów Synco 700.

Moduły uniwersalne. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 700. Moduły rozszerzenia przeznaczone do regulatorów Synco 700. 3 146 3146P01 Synco 700 Moduły uniwersalne RMZ78 Moduły rozszerzenia przeznaczone do regulatorów Synco 700 Zastosowanie Do stosowania w instalacjach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia wodnego

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Synco 200. 1 1 Siemens Building Technologies 2005 HVAC Products

Aplikacje Synco 200. 1 1 Siemens Building Technologies 2005 HVAC Products Aplikacje Synco 200 1 Synco 200 Typ Nr aplikacji Strona Regulacja jakoœci powietrza RLU210 AAZD01 LU1 HQ a 1 3 Regulacja jakoœci powietrza i ciœnienia w instalacji RLU222 AAZD02 LU2 HQ a 1 5 Regulacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 035 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do instalacji ogrzewania RDE10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Program

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Czujniki pomieszczeniowe

Czujniki pomieszczeniowe 1 858 1858P01 1858P02 Symaro Czujniki pomieszczeniowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury QFA31 Napięcie zasilania 24 V AC / 13,5...3 DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC / 4 20 ma wilgotności względnej

Bardziej szczegółowo

Higrostaty pomieszczeniowe

Higrostaty pomieszczeniowe 1 518 Higrostaty pomieszczeniowe do wilgotności względnej QFA1 Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym Element pomiarowy wilgotności w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 053 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF30 do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) z zaworem rewersyjnym Wyjścia dla 2-stawnych

Bardziej szczegółowo

Czujniki pomieszczeniowe

Czujniki pomieszczeniowe 1 857 1857P01 QFA20 Symaro Czujniki pomieszczeniowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury QFA20 Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy wilgotności względnej 0...10 V DC

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Wydanie 1.0 CE1P3101pl 07.07.2004 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens Building Technologies HVAC Products ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL:

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL: Regulatory pogodowe COMFORT Oznaczenie klucza aplikacji 210 310 Rodzaj aplikacji i układu Rodzaje obiegów Ogrzewnie Technologia Ciepła woda użytkowa (CWU) CWU Zasobnik z wężownicą Zasobnik z ładowaniem

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej 1 514 QFM81.21 QFM81.2 Higrostaty kanałowe do wilgotności względnej QFM81... Dwustawne higrostaty z mikroprzełącznikiem Czujniki pomiarowym wilgotności kompensowany od wpływu temperatury Stabilizowany

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do przepustnic powietrza

Siłowniki do przepustnic powietrza 4 603 OpenAir Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, AC/DC 24 V and AC 230 V GSD...1 GSD 1 Siłowniki z silnikiem elektrycznym do regulacji otwórz/zamknij Nominalny moment obrotowy 2 Nm Napięcie

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

Czujniki różnicy ciśnienia

Czujniki różnicy ciśnienia 1 920 1920P01 Czujniki różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE63-DP... Czujniki do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M

ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M 2016 1/13 ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl Czerwiec 2016 2016 2/13 SPIS TREŚCI: STRONA 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Wydanie 2.3 CE1P3101pl 29.08.2008 Building Technologies Siemens Sp. z o.o. Building Technologies HVAC Products ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013 20130107-1150 Email: WWW: biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl Oferta Firmy 2013 Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikiem magnetycznym

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikiem magnetycznym Zawory regulacyjne PN z siłownikiem magnetycznym do wody grzewczej i chłodniczej z regulacją położenia i sygnałem zwrotnym położenia MP80FY MP00FY Zawory kołnierzowe mieszające lub przelotowe DN80 i DN00

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

RC-FO. Regulator pomieszczeniowy z wyłącznikiem wentylatora i funkcją wymuszonej wentylacji

RC-FO. Regulator pomieszczeniowy z wyłącznikiem wentylatora i funkcją wymuszonej wentylacji sect. pos. revision 2 032 08 2007 RC-FO Regulator pomieszczeniowy z wyłącznikiem wentylatora i funkcją wymuszonej wentylacji RC-FO jest pomieszczeniowym urządzeniem sterującym z serii Regio Mini, przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Labcontrol: Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik

Labcontrol: Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik Regulator VV składa się z jednostki bazowej (przepustnica) i zamontowanych komponentów elektronicznych. Schemat klucza zamówieniowego dla różnych

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury s 3 181 RDG1... RDG1... RDG100/H Pomieszczeniowe regulatory temperatury Z wyświetlaczem, do montażu naściennego do klimakonwektorów, instalacji ogrzewania / chłodzenia do sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych.

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. Prosta i przyjazna obsługa Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności dzięki: - III kategorii instalacji - odpowiedniej izolacji galwanicznej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Elektryczne, okrągłe nagrzewnice kanałowe

Elektryczne, okrągłe nagrzewnice kanałowe ELEKTRYCZNE OKRĄGŁE NAGRZEWNICE KANAŁOWE Elektryczne, okrągłe nagrzewnice kanałowe Okrągłe, elektryczne nagrzewnice kanałowe produkcji VEAB służą do ogrzewania powietrza w układzie wentylacji kierowanego

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

ELQA-2010.05.01. Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA. www.swegon.pl. www.swegon.pl 1

ELQA-2010.05.01. Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA. www.swegon.pl. www.swegon.pl 1 Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA 2010 www.swegon.pl www.swegon.pl 1 Opis ogólny ELQA to kompletny prefabrykowany układ automatycznej regulacji i sterowania, dostępny w 30 wariantach.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

System regulacyjno-pomiarowy

System regulacyjno-pomiarowy 2 802 SYNERGYR System regulacyjno-pomiarowy Dla nowej instalacji ogólne informacje o systemie SYNERGYR jest systemem przeznaczonym do regulacji temperatury w budynkach mieszkalnych i biurowych bez klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna strona 2 / 9 DUPLEX 25 Multi / 3/ - Me.19.EC3 - Mi.19.EC3 - S7.C - Fe.4 - Jednostka: DUPLEX 25 Multi Specyfikacja: Fi.4 - B.LM24A - H./ - H.71/ - H./ - Typ

Bardziej szczegółowo

wejście wartości zadanej

wejście wartości zadanej 1 Konstrukcja zawór osadowy zasterowanie Analogowy Certyfikaty Deklaracja zgodności CE Temperatura otoczenia min./maks. +0 C / +70 C Temperatura medium min./maks. +0 C / +70 C Medium Sprężone powietrze

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 057 RDF110 RDF110/IR RDF110.2 RDF110.2/IR Pomieszczeniowe regulatory temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) RDF110

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57651 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 9 page 16 Russian page 24 ETO2 to elektroniczny kontroler, który umożliwia w pełni automatyczne, ekonomiczne usuwanie

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Siemens w ciepłownictwie Automatyka ciepłownicza

Siemens w ciepłownictwie Automatyka ciepłownicza Siemens w ciepłownictwie Automatyka ciepłownicza Industry / B / CPS Produkty HVAC firmy Siemens Systemy Automatyki Budynkowej Systemy standardowe ermostaty Czujniki Zawory i siłowniki Siłowniki do przepustnic

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanał. zasilanie 30 V AC Wejście dla 3-żyłowego czujnika typu PNP/NPN lub pushpull wyjście styku przekaźnika Wybór funkcji przy użyciu mikroprzełączników

Bardziej szczegółowo

Wentylatory filtrujące i kratki wentylacyjne serii FKL 66 FKL 6621

Wentylatory filtrujące i kratki wentylacyjne serii FKL 66 FKL 6621 FKL 6621 6621.230 6621.115 6621.024 115V AC 50/60Hz 24V DC 20/25m³/h 1 X FKL 6621.300: 15/18m3/h Jednofazowy silnik indukcyjny z pomocniczym uzwojeniem zwartym Silnik prądu stałego 0,08A 0,16A 0,18A 16W/14W

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011 Dane techniczne 2CDC504084D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie służy do rejestracji sygnałów analogowych. Do urządzenia podłączyć można cztery dostępne na rynku czujniki. Połączenie z magistralą

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Centrala komunikacyjna

Centrala komunikacyjna 3 117 Centrala komunikacyjna do Synco 700 i Synco RXB OZW771 Centrala komunikacyjna przeznaczona do zdalnej obsługi i nadzorowania instalacji z regulatorami Synco Zastosowanie Rodzaje instalacji Centrala

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków

Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków 3 20 30 Grzałki elektryczne 5 modele(i) Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków Zastosowanie Nagrzewnice serii Panther 20 30 to ciche, stacjonarne urządzenia o dużej mocy, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo