Regulatory uniwersalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulatory uniwersalne"

Transkrypt

1 3 0 30P03 Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2... Zawierają zaprogramowane aplikacje standardowe Swobodnie programowalne z możliwością optymalnego adaptowania do danego typu instalacji Realizują algorytmy regulacji P, PI i PID Obsługa za pomocą menu Zastosowanie Regulatory uniwersalne przeznaczone do stosowania w prostych i złożonych instalacjach wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia wodnego do regulacji następujących zmiennych: temperatury, wilgotności względnej / bezwzględnej, ciśnienia / różnicy ciśnień, przepływu powietrza, jakości powietrza w pomieszczeniu oraz entalpii. Funkcje ryby pracy Wartości zadane Wybór trybów pracy Komfort, Ekonomiczny, Ochrona za pomocą wejść stanu. Wyświetlanie aktualnego trybu pracy (Komfort, Ekonomiczny i Ochrona). Dla każdego regulatora sekwencyjnego możliwość indywidualnego ustawiania wartości zadanych ogrzewania i chłodzenia (maksymalnej i minimalnej wartości zadanej) dla trybów pracy Komfort i Ekonomiczny ożliwość definiowania wartości zadanej temperatury pomieszczenia ustawianej z zadajnika lub ustawnika względnej wartości zadanej (sygnał bierny) Dla każdego regulatora sekwencyjnego możliwość definiowania wartości zadanej ustawianej ze zdalnego ustawnika bezwzględnej wartości zadanej (sygnał aktywny lub bierny) Wartość zadana temperatury pomieszczenia z kompensacją letnią i/lub zimową Dla każdego regulatora sekwencyjnego możliwość przesunięcia wartości zadanej zgodnie z sygnałem z czujnika lub definiowanymi punktami początku i końca. CEN30pl Siemens Building echnologies HVAC Products

2 Wejścia uniwersalne Funkcje regulacji i nadzoru Wejścia uniwersalne do podłączenia: Biernych lub aktywnych sygnałów wejść analogowych następujących wielkości pomiarowych ( C, %, ---) Sygnałów wejść dwustanowych (styki beznapięciowe) Regulator uniwersalny (sekwencyjny) dla dwóch sekwencji ogrzewania (odwrotnego działania) oraz dwóch sekwencji chłodzenia (bezpośredniego działania) może pracować jako regulator P, PI, PID lub regulator różnicy. Regulator może być konfigurowany jako regulator kaskadowy temperatury pomieszczenia / z ograniczeniem temperatury. Do każdej sekwencji można przydzielić wyjście sterujące (wyjście ciągłe, przełącznik krokowy, przepustnica powietrza mieszanego, urządzenie odzysku ciepła) i pompę. Dwie sekwencje mogą oddziaływać na to samo wyjście analogowe (np.: priorytet chłodzenie / osuszanie). Funkcja globalnego ograniczenia minimum / maksimum z algorytmem PI dla każdego regulatora sekwencyjnego. Ograniczenie może być bezwzględne (np. temperatury lub wilgotności ) lub względne (np. maksymalne ograniczenie różnicy temperatur pomieszczenia/). Ograniczenie oddziałuje na wszystkie sekwencje. Ograniczenie minimalne można ustawiać na poziomie dolnej wartości zadanej w warunkach włączonego chłodzenia (przykład: chłodzenie z chłodnicą z bezpośrednim odparowaniem). Funkcja ograniczania sekwencji z algorytmem PI dla każdego regulatora uniwersalnego. ożliwość definiowania ograniczenia minimalnego lub maksymalnego. Ograniczenie oddziałuje na pojedynczą sekwencję (np. ochrona przeciwoblodzeniowa wymiennika odzysku ciepła lub maksymalne ograniczenie temperatury na powrocie nagrzewnicy powietrza). Blokowanie pojedynczych sekwencji. Wejście dwustanowe (sygnał ograniczenia grzania z regulatora ciepłowniczego) do zmiany strategii regulacji (regulacja temperatury lub regulacja kaskadowa pomieszczenia/), z możliwością konfigurowania. Dwustopniowa ochrona przed zamarzaniem (ciągła/dwustanowa) lub termostat do ochrony przed zamarzaniem (gdy sekwencje ogrzewania generują 00 % sygnału wyjściowego, to przekaźnik alarmowy wyłącza wentylatory) (w przypadku RLU20 wyłącznie wskazanie). Sterowanie pompami, załączenie pomp na stałe przy niskich temperaturach zewnętrznych, załączenie zgodnie z obciążeniem regulatora sekwencyjnego (z wyjątkiem RLU20). Sterowanie wyjściem analogowym. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie funkcji regulatora (regulator używany tylko jako konwerter sygnałów). Położenie minimalne i maksymalne, z możliwością odwracania (tylko RLU236). Sterowanie przepustnicami powietrza mieszanego i urządzeniami odzysku ciepła z funkcją optymalizacji (aximum Economy Changeover) (z wyjątkiem RLU20). Sterowanie agregatem wielostopniowym z przełącznikiem krokowym, maksymalnie 6 stopni, jedno wyjście analogowe. Punkty włączenia / wyłączenia każdego stopnia można ustawiać indywidualnie. Ustawiane czasy opóźnienia. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie funkcji regulatora (regulator używany tylko jako przełącznik krokowy). Wyjście analogowe z położeniem minimum i maksimum i możliwością odwracania sygnału (tylko RLU236). Sterowanie agregatem wielostopniowym z przełącznika krokowego, maksymalnie dwa stopnie i jedno wyjście analogowe. Funkcje takie, jak opisano wyżej (z wyjątkiem RLU20). Sterowanie liniowym agregatem wielostopniowym z przełącznika krokowego, maksymalnie 6 stopni i jedno wyjście analogowe. ożliwość przydzielania stałych punktów załączenia / wyłączenia zależnych od ob- 2/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

3 ciążenia. Ustawiane czasy opóźnienia i przełączanie priorytetów. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie funkcji regulatora (regulator używany tylko jako przełącznik krokowy). Wyjście analogowe do przydzielania obciążeń do kroków, z położeniem minimalnym i maksymalnym i możliwością odwracania sygnału (tylko RLU232 i RLU236). Sterowanie binarnym agregatem wielostopniowym z przełącznika krokowego, z maksymalnie czterema przekaźnikami i piętnastoma krokami oraz wyjściem analogowym. ożliwość przydzielania stałych punktów załączenia / wyłączenia zgodnie z logiką binarnego przełączania. Ustawiane czasy opóźnienia. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie funkcji regulatora (regulator używany tylko jako przełącznik krokowy). Wyjście analogowe do przydzielania obciążeń do kroków, z położeniem minimalnym i maksymalnym i możliwością odwracania sygnału (tylko RLU232 i RLU236).Sterowanie ciągłym siłownikiem 3-stawnym. Konfigurowane wstępne ustawienie funkcji regulatora (regulator używany wyłącznie jako konwerter sygnałów 3-stawnych / analogowych) (tylko RLU232). Podawanie biernego sygnału pomiarowego jako sygnału aktywnego do wykorzystania przez inne regulatory. Zestawienie typów yp Wejścia uniwersalne Wejścia 2-stanowe Wyjścia ustawiające Wyjścia przełączające Liczba pętli regulacji RLU RLU RLU RLU Wyposażenie dodatkowe Nazwa yp Karta katalog. Serwisowy interfejs komunikacyjny OCI700. N5655 Cyfrowy programator czasowy SEH62. N5243 Zamówienie Przy zamawianiu należy podać nazwę i oznaczenie typu regulatora, np.: Regulator uniwersalny: RLU236. Urządzenia wymienione w części Wyposażenie dodatkowe muszą być zamawiane jako oddzielne pozycje. Urządzenia współpracujące Informacje na temat zestawiania urządzeń podano w Opisie technicznym P30 lub dokumentacji wybranej aplikacji. Dokumentacja Nazwa Nr dokumentu Opis techniczny, szczegółowy opis wszystkich funkcji CEP30 Katalog aplikacji do Synco 200 Instalacje wentylacji i klimatyzacji Zbiór instrukcji (montaż, uruchomienie, obsługa) Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

4 Opis Każdy typ regulatora zawiera 39 zaprogramowanych aplikacji. Podczas uruchamiania instalacji należy wprowadzić odpowiedni typ instalacji bazowej. Wszystkie związane funkcje, przyporządkowanie zacisków, niezbędne ustawienia i wyświetlane obrazy zostaną uaktywnione automatycznie. Parametry, które nie są potrzebne, nie będą uaktywnione. Ponadto każdy typ regulatora uniwersalnego ma załadowane 2 puste aplikacje: jedną dla typu podstawowego A (regulator wentylacyjny) jedną dla typu podstawowego U (regulator uniwersalny) Przy użyciu wbudowanych elementów operatorskich lub interfejsu komunikacyjnego OCI700. regulator oferuje następujące możliwości: Uaktywnianie zaprogramowanej aplikacji (patrz Zaprogramowane aplikacje standardowe ) odyfikowanie zaprogramowanej aplikacji Swobodne konfigurowanie dostępnych aplikacji Optymalizowanie ustawień regulatora Informacje o działaniu tych funkcji można znaleźć w Opisie technicznym. Budowa Regulator uniwersalny składa się z podstawy zaciskowej i właściwego regulatora z wbudowanymi elementami operatorskimi. Podstawę zaciskową można montować na znormalizowanej szynie montażowej DIN lub przykręcać bezpośrednio do płaskiej powierzchni. Podstawa składa się z plastikowej obudowy i dwupoziomowych bloków zacisków. Właściwy regulator, składający się z plastikowej obudowy i płytek obwodów drukowanych, wkładany jest do podstawy zaciskowej. Obsługa, wyświetlanie i elementy łączące 30Z Legenda Przycisk OK do zatwierdzania wybranego wiersza menu lub wprowadzonej wartości 2 Przycisk nawigacyjny, w górę (+) do wybierania wiersza menu lub modyfikowania wartości 3 Przycisk nawigacyjny, w dół ( ) do wybierania wiersza menu lub modyfikowania wartości 4 Przycisk ESC do powrotu do poprzedniego menu lub anulowania wprowadzonej wartości 5 Przyłącze dla serwisowego interfejsu komunikacyjnego (złącze RJ45) 6 Wyświetlacz 7 Zaczep do mocowania regulatora na standardowej szynie profilowanej 8 Elementy do mocowania kabla, z odprężaniem 9 Podpora dla osłony zacisków Projektowanie Napięciem roboczym regulatora jest 24 V AC. Napięcie musi spełniać wymagania SELV/PELV (niskie napięcie bezpieczne). Należy stosować transformatory separacyjne z podwójną izolacją zgodnie z normą EN i EN , przystosowane do pracy ze 00 % obciążeniem. 4/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

5 Bezpieczniki, przełączniki, okablowanie i uziemienie muszą spełniać wymagania przepisów lokalnych. Przewody czujników nie mogą być prowadzone równolegle z kablami zasilającymi wentylatorów, siłowników, pomp itp. Zaleca się korzystanie ze standardowych aplikacji zaprogramowanych w regulatorze. W niektórych sytuacjach niezbędne jest wykonanie pewnych czynności adaptacyjnych. ontaż i instalacja Regulatory przystosowane są do: montażu w standardowych szafach zgodnych z normą DIN montażu naściennego na istniejącej profilowanej szynie montażowej (wg normy EN x7.5) montażu naściennego za pomocą dwóch śrub Low-voltage side ains-voltage side 30Z07en Urządzeń nie wolno montować w miejscach mokrych i wilgotnych. Należy przestrzegać dopuszczalnych temperatur otoczenia. Przed przystąpieniem do montażu regulatora odłączyć zasilanie systemu. Regulatora nie wolno wyjmować z podstawy zaciskowej! Wszystkie zaciski do podłączenia przewodów bezpiecznego niskiego napięcia znajdują się w górnej części urządzenia, a do podłączenia napięć sieciowych - w dolnej. Do każdego zacisku (sprężynowego zacisku klatkowego) można podłączyć tylko jeden przewód (żyłę lub linkę). Przed mocowaniem przewodów należy zdjąć izolację kabla na długości mm. Do mocowania przewodów w zaciskach i do ich wyjmowania potrzebny jest wkrętak o wielkości. Należy przewidzieć odpowiednie elementy odprężające dla kabla. Regulator dostarczany jest z instrukcją instalacji i instrukcją obsługi. Uruchomienie Używając serwisowego interfejsu komunikacyjnego specjaliści przeszkoleni w zakresie produktów HVAC i posiadający niezbędne prawa dostępu mogą w dowolnym czasie zmieniać konfigurację i parametry standardowych aplikacji oferowanych przez regulator, zarówno lokalnie jak i w trybie online / offline. W trakcie uruchamiania aplikacja jest w stanie nieaktywnym, a wyjścia w zdefiniowanym stanie wyłączonym. Po zakończeniu konfiguracji regulator automatycznie wykonuje nowy start. Po opuszczeniu stron uruchomieniowych wyświetlacza automatycznie włącza się proces testowania i identyfikowania urządzeń peryferyjnych podłączonych do wejść uniwersalnych. Jeżeli brak jest urządzenia peryferyjnego, wygenerowany będzie komunikat błędu. Jeżeli niezbędne jest dostosowanie konfiguracji do specyficznej instalacji, należy sporządzić odpowiednią dokumentację na ten temat i przechowywać ją w panelu operatorskim. Procedurę uruchomienia instalacji można znaleźć w instrukcji instalacji. Utylizacja Na większych elementach modułu wykonanych z tworzyw sztucznych znajdują się oznaczenia materiałów zgodnie z normą ISO / DIS 469, mające ułatwić utylizację przyjazną dla środowiska. 5/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

6 Dane techniczne Zasilanie (, ) Napięcie znamionowe 24 V AC ±20 % Bezpieczne niskie napięcie (SELV) / ochrona niskim napięciem (PELV) wg HD 384 Wymagania dla zewnętrznego transformatora separacyjnego wg EN / EN , min. 0 VA, maks. 320 VA Częstotliwość 50/60 Hz Pobór mocy RLU20, RLU222 5 VA RLU232, RLU236 6 VA Bezpieczniki linii zasilającej maks. 0 A Wejścia uniwersalne Wejścia wielkości mierzonych (X...) Wejścia dwustanowe (X..., D...) Wyjścia Wyjścia ustawiające Y... Liczba Czujniki Bierne Aktywne Źródła sygnałów Bierne Aktywne Czułość styku Napięcie Prąd Wymagania dla styków stanu i impulsowych Sprzężenie sygnałów yp styku Wytrzymałość izolacji na potencjał sieciowy Dopuszczalna rezystancja Styki zamknięte Styki otwarte Liczba wyjść ustawiających i przełączających Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy aksymalne obciążenie patrz Zestawienie typów L-Ni000,, Pt000 2 x L-Ni000 (uśrednianie) V DC Ω V DC 5 V DC 5 ma beznapięciowe z podtrzymaniem lub styki impulsowe 3750 V AC wg EN maks. 200 Ω min. 50 kω patrz Zestawienie typów V DC ± ma ciągłe zwarcie Wyjścia przełączające 230 V AC (Qx...Q6x) Zabezpieczenie zewnętrznej linii zasilającej Bezpiecznik bez wymiennego elementu topikowego (zwłoczny) maks. 0 A Automatyczne odcięcie linii maks. 3 A Charakterystyka zadziałania B, C, D wg EN Długość kabla maks. 300 m Styki przekaźników Napięcie przełączające Prąd przemienny przy 250 V przy 9 V Prąd załączenia rwałość styku dla 250 V AC dla 0, A rez. dla 0,5 A rez. dla 4 A rez. Współczynnik red. dla ind. (cos φ = 0,6) Wytrzymałość izolacji iędzy stykami przekaźnika i elektroniką systemu (izolacja wzmocniona) iędzy sąsiednimi stykami przekaźnika (izolacja podstawowa) Q Q2; Q3 Q4; Q5 Q6 Q7 iędzy grupami przekaźników (izolacja wzmocniona) (Q, Q2) (Q3, Q4) (Q5, Q6, Q7) maks. 265 V AC min. 9 V AC maks. 4 A rez., 3 A ind. (cos φ = 0,6) min. 5 ma min. 20 ma maks. 0 A ( s) Wartości orientacyjne: 2 x 0 7 przełączeń 4 x 0 6 przełączeń (norm. otwarte) 2 x 0 6 przełączeń (przełączające) 3 x 0 5 przełączeń (norm. otwarte) x 0 5 przełączeń (przełączające) 0, V AC wg EN V AC wg EN V AC wg EN Zasilanie urządzeń zewnętrznych () Porty Napięcie Prąd Przyłącze serwisowego interfejsu komunikacyjnego 24 V AC maks. 4 A złącze RJ45 6/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

7 Dozwolone długości kabli Połączenia elektryczne Stopień ochrony Warunki otoczenia Dla biernych sygnałów pomiarowych i ustawiających yp sygnału L-Ni000, Pt Ω Ω Czułość styku Dla sygnałów pomiarowych i regulacyjnych V DC Zaciski dla żył dla linek bez nasadek dla linek z nasadkami Stopień ochrony obudowy wg IEC Klasa bezpieczeństwa wg EN Praca Warunki otoczenia emperatura (obudowa i elektronika) Wilgotność Warunki mechaniczne ransport Warunki otoczenia emperatura Wilgotność Warunki mechaniczne błędy pomiarowe można korygować maks. 300 m maks. 300 m maks. 300 m maks. 300 m maks. 300 m patrz karta katalogowa urządzenia podającego sygnał zaciski sprężynowe klatkowe 0.6 mm...2,5 mm 2 0,25...2,5 mm 2 0,25...,5 mm 2 IP20 (po zamontowaniu) urządzenie do stosowania z urządzeniami II klasy bezpieczeństwa IEC klasa 3K C % r.h. (bez skraplania) klasa 32 IEC klasa 2K C <95 % r.h. klasa 22 Klasyfikacja zgodnie z EN ryb pracy, automatyczne urządzenia sterujące typ B Stopień zanieczyszczenia, środowisko urządzeń sterujących 2 Klasa oprogramowania A Nominalne napięcie udarowe 4000 V emperatura testu obudowy 25 C ateriały i kolory Normy Waga, bez opakowania Podstawa zaciskowa Właściwy regulator Opakowanie Bezpieczeństwo produktu Automatyczne urządzenia elektryczne domowego użytku i podobnych zastosowań Specjalne wymagania dla regulatorów energetycznych Zgodność elektromagnetyczna Odporność na zakłócenia sektor przemysłowy Emisje zakłóceń sektor gospodarstwa domowego, przemysł lekki Zgodność - Dyrektywa dot. zgodności elektromagnetycznej (EC) Dyrektywa dot. niskiego napięcia Zgodność Australian EC Framework Radio Interference Emission Standard RLU20 RLU222 RLU232 RLU236 poliwęglan, RAL 7035 (jasnoszary) poliwęglan, RAL 7035 (jasnoszary) tektura falista EN EN EN EN /336/EEC 73/23/EEC Radio communication act 992 AS/NZS ,292 kg 0,334 kg 0,437 kg 0,48 kg 7/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

8 Schematy połączeń Zaciski podłączeniowe RLU20 X X2 X3 D 30 Y RLU222 X X2 X3 X4 D Q Q Y N Q2 Q4 N2 Q24 RLU232 X X2 X3 X4 X5 D D2 Q 303 Y Q2 Q4 Q34 RLU236 X X2 X3 X4 X5 D D2 Q Q23 Q4 Q53 Q Y Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 Legenda Uwagi, Napięcie znamionowe 24 V AC Napięcie wyjściowe 24 V AC do zasilania zewnętrznych czujników aktywnych, źródeł sygnałów, urządzeń monitorujących i zadajników Zero pomiarowe dla wejścia sygnałowego Zero systemowe dla wyjścia sygnałowego X... Uniwersalne wejścia sygnałowe dla L-Ni000, 2 x L-Ni000 (uśrednianie),, Pt000, V DC, Ω X..., D... Odczyt styków (beznapięciowych) Y... Wyjścia regulacyjne lub stanu, analogowe V DC Q... Wyjścia przekaźnikowe beznapięciowe na V AC N, N2 Podłączenie przewodu zerowego elementów do eliminacji zakłóceń częstotliwości radiowych Do każdego zacisku (typu klatkowego) można podłączyć tylko jeden przewód żyłowy albo linkowy. Zaciski podwójne są ze sobą połączone wewnątrz regulatora. Jeżeli stosowany jest siłownik 3-stawny 230 V AC, to musi być uaktywniony element eliminacji zakłóceń radiowych: w tym celu należy do zacisku N podłączyć przewód zerowy i założyć mostek między zaciskami N i N2 (patrz schemat połączeń 5). Schematy połączeń Połączenia po stronie pomiarowej Przykłady: Schemat połączeń : Sekcja pomiarowa z biernym czujnikiem głównym i biernym czujnikiem pomocniczym oraz biernym źródłem sygnału AC 24 V (3)() B B X... X... X... 30A0 N 8/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

9 Schemat połączeń 2: Sekcja pomiarowa z aktywnym czujnikiem i aktywnym źródłem sygnału AC 24 V B B3 X... () (2) LN (3) (4) out in X... R2 30A02 N Schematy połączeń 3 i 4: Sekcja pomiarowa z czujnikiem CO 2 /VOC z sygnałem zapotrzebowania na wentylację i bez. AC 24 V (CO2) (VOC) U U2 U U2 B4 X... 30A03 AC 24 V (CO2) (VOC) U U2 X... B4 30A04 U3 D 0 U4 S4 N N Połączenia po stronie sterowania i L monitorowania Schemat połączeń 5: F4 S7 p L N D Q2 Q Q4 30A05 AC 230 V AC 24 V X... Y D D2 Q2 Q Q4 Q34 N Q Q23 N Q2 Q4 N2 Q24 N2 N Y H K K2 Y N Y Legenda do schematów połączeń do 5 N N2 B3 B4 F4 H K K2 Regulator uniwersalny RLU2... Regulator uniwersalny RLU222 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego QA22... Czujnik przeciwzamrożeniowy QAF63... Czujnik CO 2/VOC typu QPA63... Czujnik temperatury pomieszczenia QAA24 Czujnik różnicy ciśnienia QB8... Styk wyłącznika nadmiarowo-prądowego Sygnał dźwiękowy stanu awarii z wentylatora Stycznik silnika Zwolnienie wentylatora" Stycznik silnika Zwolnienie pompy cyrkulacyjnej R2 S4 S7 U4 Y Nastawnik względnej wartości zadanej BS2.5 Nastawnik bezwzględnej wartości zadanej BS6 Przełącznik zał/wył Sygnał blokady Cyfrowy programator czasowy SEH62. Przełącznik ręczny Zał/Czuwanie" Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację AQP63. Urządzenie wykonawcze ze sterowaniem 3-stawnym Urządzenie wykonawcze do ogrzewania 9/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

10 Przegląd zaprogramowanych aplikacji standardowych Uwaga Podane schematy instalacji i połączeń elektrycznych dla poszczególnych typów podstawowych są schematami przykładowymi. yp regulatora yp podstawowy RLU20 A0 ADA00 LU HQ z wodną nagrzewnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU20 A02 ADA008 LU HQ wodną nagrzewnicą powietrza. RLU20 A03 ADA002 LU HQ z wodną nagrzewnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU20 A04 ADA009 LU HQ wodną nagrzewnicą powietrza. RLU20 A05 ACAD0 LU HQ z przepustnicami powietrza mieszanego i funkcjami zależnymi od temperatury zewnętrznej. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Y RLU20 A06 ADB00 LU HQ z wodną chłodnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury 0/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

11 yp regulatora yp podstawowy RLU20 A07 ADB005 LU HQ wodną chłodnicą powietrza. RLU20 A08 ADB002 LU HQ z wodną chłodnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury powietrza nawiewanego RLU20 A09 ADB006 LU HQ wodną chłodnicą powietrza. RLU20 A0 ADC00 LU HQ z nagrzewnicą / chłodnicą powietrza. Y5 F6 RLU20 A ABC00 LU HQ nagrzewnicą / chłodnicą powietrza oraz ochroną przed zamarzaniem. Y5 F6 RLU20 A2 ADA003 LU HQ z wodną nagrzewnicą powietrza oraz ochroną przed zamarzaniem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU20 A3 ADA00 LU HQ wodną nagrzewnicą powietrza i ochroną przed zamarzaniem. Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

12 yp regulatora yp podstawowy RLU20 U0 ADKA0 LU HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza nawiewnego RLU20 U02 PB000 LU HQ Regulacja różnicy ciśnień wody z zastosowaniem pompy z regulowaną prędkością. Regulator wartości granicznej (maksymalnej i minimalnej) ciśnienia f f2 Y8 2 p [bar] 3 2 [%] [%] p RLU20 U03 AZL00 LU HQ Regulacja różnicy ciśnień powietrza z zastosowaniem wentylatora z regulowaną prędkością. Regulator wartości granicznej (maksymalnej i minimalnej) ciśnienia f f2 4 p [Pa] 5 p RLU20 U04 ADI00 LU HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem wodnej chłodnicy powietrza. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum 2 [%] RLU20 U05 ADI002 LU HQ Regulacja wilgotności (bezwzględnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem wodnej chłodnicy powietrza. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum x 2 [g/kg] RLU20 U06 AAZD0 LU HQ Regulacja jakości powietrza pomieszczenia z zastosowaniem przepustnic powietrza mieszanego. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Y AQ B4 [ppm] RLU222 A0 ADA006 LU2 HQ z zastosowaniem elektrycznej nagrzewnicy powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Elektryczna nagrzewnica powietrza 2-stopniowa E 2/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

13 yp regulatora yp podstawowy RLU222 A02 ADA02 LU2 HQ zastosowaniem elektrycznej nagrzewnicy powietrza. Elektryczna nagrzewnica powietrza 2-stopniowa RLU222 A03 ADA04 LU2 HQ zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza. RLU222 A04 ADA004 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, z ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A05 ADA005 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, z ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A06 ADA00 LU2 HQ zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, z ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. RLU222 A07 ADB003 LU2 HQ z zastosowaniem chłodnicy DX. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury 2-stopniowa chłodnica DX RLU222 A08 ADB007 LU2 HQ zastosowaniem chłodnicy DX. 2-stopniowa chłodnica DX E Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

14 yp regulatora yp podstawowy RLU222 A09 ADC002 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza i wodnej chłodnicy powietrza. RLU222 A0 ADC00 LU2 HQ zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza i wodnej chłodnicy powietrza. RLU222 A ADC004 LU2 HQ z zastosowaniem elektrycznej nagrzewnicy powietrza oraz wodnej chłodnicy powietrza. inimalna i maksymalne ograniczenie temperatury Elektryczna 2-stopniowa nagrzewnica powietrza RLU222 A2 ADC02 LU2 HQ zastosowaniem elektrycznej nagrzewnicy i wodnej chłodnicy powietrza. Elektryczna 2-stopniowa nagrzewnica powietrza RLU222 A3 ADC003 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza i chłodnicy DX. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury 2-stopniowa chłodnica DX RLU222 A4 ADC0 LU2 HQ zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza i chłodnicą DX. 2-stopniowa chłodnica DX 3 3 E E /28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

15 yp regulatora yp podstawowy RLU222 A5 ADC006 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A6 ADC04 LU2 HQ zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. RLU222 A7 ADC007 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, ochroną przed zamarzaniem, chłodnicą DX i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A8 ADC06 LU2 HQ zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, z ochroną przed zamarzaniem, chłodnicą DX i sterowaniem wentylatorem. RLU222 A9 AEA LU2 HQ z systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym i wodną nagrzewnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A20 AEA2 LU2 HQ systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym i wodną nagrzewnicą powietrza. RLU222 A2 AEAD0 LU2 HQ z przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Y Y7 Y7 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

16 yp regulatora yp podstawowy RLU222 A22 AEAD02 LU2 HQ przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. RLU222 A23 ADB009 LU2 HQ z zastosowaniem wodnej chłodnicy powietrza i dwiema chłodniami kominowymi. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A24 AECD0 LU2 HQ z przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza I chłodnicą DX. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU222 A25 AECD04 LU2 HQ przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą DX. RLU222 A26 AECD02 LU2 HQ z przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą DX. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury 2-stopniowa chłodnica DX RLU222 A27 AECD05 LU2 HQ przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą dx. 2-stopniowa chłodnica DX Y Y Y Y Y f f2 f f /28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

17 yp regulatora yp podstawowy RLU222 A28 AECD03 LU2 HQ z przepustnicami powietrza mieszanego, elektryczną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Elektryczna 2-stopniowa nagrzewnica powietrza RLU222 A29 AECD06 LU2 HQ przepustnicami powietrza mieszanego, elektryczną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza. Elektryczna 2-stopniowa nagrzewnica powietrza RLU222 U0 ADKA02 LU2 HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza 2-stopniowa komora zraszania RLU222 U02 PB0002 LU2 HQ Regulacja różnicy ciśnienia wody z zastosowaniem pomp z regulowaną prędkością. Regulator wartości granicznej ciśnienia, minimalnej i maksymalnej. RLU222 U03 AZL002 LU2 HQ Regulacja różnicy ciśnienia powietrza z zastosowaniem wentylatorów z regulowaną prędkością. Regulator wartości granicznej ciśnienia, minimalnej i maksymalnej RLU222 U04 ADI003 LU2 HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z chłodnicą DX. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Korekcja wartości zadanej wilgotności zależna od temperatury pomieszczenia 2-stopniowa chłodnica DX RLU222 U05 ADI005 LU2 HQ Regulacja wilgotności (bezwzględnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z chłodnicą DX. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Korekcja wartości zadanej wilgotności zależna od temperatury pomieszczenia 2-stopniowa chłodnica DX Y Y f f2 f f2 Y8 E E f f2 2 2 p [bar] 4 p [Pa] f f [%] [%] [%] x p p 2 [g/kg] Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

18 yp regulatora yp podstawowy RLU222 U06 AAZD02 LU2 HQ Regulacja jakości powietrza pomieszczenia z przepustnicami powietrza mieszanego i sterowaniem wentylatorem. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Wentylator 2-biegowy RLU222 U07 ADZA0 LU2 HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania i chłodnicą DX. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza nawiewnego Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum RLU222 U08 CZC00 LU2 HQ Regulacja temperatury z chłodzeniem sufitowym. Kompensacja wartości zadanej zależna od wilgotności Alarm odchyłki Y Y8 7 2 [%] [%] AQ B4 [ppm] 6 RLU222 U09 HZC00 LU2 HQ Regulacja temperatury mieszającego obiegu grzewczego. inimalne ograniczenie temperatury na powrocie RLU222 U0 ZZZ00 LU2 HQ Siłownik 3-stawny DC V B7 H X D RLU222 Q Q23 A0 N Q2 Q4 N2 Q24 3P RLU222 U ZZZ002 LU2 HQ Nieliniowy przełącznik 2-krokowy DC V X RLU222 D Q Q23 A0 N Q2 Q4 N2 Q24 2Q VAR. RLU232 A0 AEAF0 LU3 HQ z odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła 0 Y 3 8/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

19 yp regulatora yp podstawowy RLU232 A02 AEAF02 LU3 HQ odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem. Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła RLU232 A03 ADC05 LU3 HQ wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. RLU232 A04 AEC LU3 HQ z systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym, wodną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła RLU232 A05 AEC2 LU3 HQ systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym, wodną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza. Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła RLU232 A06 AECF0 LU3 HQ z odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła 0 0 Y Y N. N. N. 4 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

20 yp regulatora yp podstawowy RLU232 A07 AECF03 LU3 HQ odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza. Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła RLU232 A08 AECF02 LU3 HQ z odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła RLU232 A09 AECF04 LU3 HQ odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku ciepła RLU232 A0 ADC009 LU3 HQ z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza oraz dwiema wodnymi chłodnicami powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU232 A ADC08 LU3 HQ wodną nagrzewnicą powietrza i dwiema wodnymi chłodnicami powietrza. RLU232 A2 AEDK0 LU3 HQ Regulacja temperatury i regulacja wilgotności (względnej) pomieszczenia z odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza I komorą zraszania. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza nawiewnego Y Y Y Y N. N. 4 N. Y5 N. 4 Y5 N. Y8 N /28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

21 yp regulatora yp podstawowy RLU232 A3 ADE00 LU3 HQ i regulacja punktu rosy z wstępną nagrzewnicą wodną powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza, wtórną wodną nagrzewnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury RLU232 A4 ADFA0 LU3 HQ Regulacja temperatury i regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, komorą zraszania, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza nawiewnego RLU232 A5 ADFA02 LU3 HQ i regulacja punktu rosy z wstępną wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, komorą zraszania, wodną chłodnicą powietrza, wtórną wodną nagrzewnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum RLU232 A6 AEFH0 LU3 HQ Regulacja temperatury i regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, komorą zraszania, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem. RLU232 U0 ABA00 LU3 HQ Dwa niezależne układy regulacji temperatury powietrza nawiewnego z wodnymi nagrzewnicami powietrza. Dwa niezależne zdalne nastawniki wartości zadanych RLU232 U02 ADL00 LU3 HQ Regulacja objętości i wywiewnego ze sterowaniem wentylatorami. Dwa niezależne zdalne nastawniki wartości zadanych N. Y 3. N. Y8 N N.. 7 Y0 Y f f2 f f2 (0...0 V) 3.2 p B8 p B /28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

22 yp regulatora yp podstawowy RLU232 U03 ZZZ003 LU3 HQ 2-krokowy przełącznik liniowy DC V X D RLU232 Q A0 Q2 Q4 Q34 2Q LIN. RLU232 U04 ZZZ004 LU3 HQ Binarny przełącznik 2-krokowy DC V X D RLU232 Q A0 Q2 Q4 Q34 Q Q Q2 2Q BIN. RLU232 U05 ZZZ005 LU3 HQ Nieliniowy przełącznik 2-krokowy DC V X D RLU232 Q A0 Q2 Q4 Q34 2Q VAR. RLU236 A0 ADA007 LU3 HQ z elektryczną nagrzewnicą powietrza. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Elektryczna 6-stopniowa nagrzewnica powietrza E RLU236 A02 ADA03 LU3 HQ elektryczną nagrzewnicą powietrza. Elektryczna 6-stopniowa nagrzewnica powietrza E RLU236 A03 ADB004 LU3 HQ z chłodnicą DX. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury 6-stopniowa chłodnica dx 7 RLU236 A04 ADB008 LU3 HQ chłodnicą DX. 6-stopniowa chłodnica DX 7 22/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

23 yp regulatora yp podstawowy RLU236 A05 ADC005 LU3 HQ elektryczną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą DX. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Elektryczna 4-stopniowa nagrzewnica powietrza 2-stopniowa chłodnica DX RLU236 A06 ADC03 LU3 HQ elektryczną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą DX. Elektryczna 4-stopniowa nagrzewnica powietrza 2-stopniowa chłodnica DX RLU236 A07 ADC008 LU3 HQ z wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, z chłodnicą DX i sterowaniem wentylatorem. inimalne i maksymalne ograniczenie temperatury Zewnętrzny ustawnik zdalnej bezwzględnej wartości zadanej 4-stopniowa chłodnica DX RLU236 A08 ADC07 LU3 HQ wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, chłodnicą DX i sterowaniem wentylatorami. 4-stopniowa chłodnica DX RLU236 A09 AEDL0 LU3 HQ Regulacja temperatury i regulacja wilgotności (względnej) z systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, komorą zraszania i sterowaniem wentylatorami. 6 E E Y8 N Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

24 yp regulatora yp podstawowy RLU236 A0 AEFL0 LU3 HQ Regulacja temperatury i regulacja wilgotności (względnej) z systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym, chłodnicą DX, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, komorą zraszania i sterowaniem wentylatorami. 2-stopniowa chłodnica DX RLU236 U0 ADKA03 LU3 HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza nawiewnego 6-stopniowa komora zraszania RLU236 U02 PB0003 LU3 HQ Regulacja różnicy ciśnienia wody z pompami z regulowaną prędkością. Regulator wartości granicznej ciśnienia, minimalnej i maksymalnej RLU236 U03 AZL003 LU3 HQ Regulacja różnicy ciśnienia powietrza z wentylatorami z regulowaną prędkością. Regulator wartości granicznej ciśnienia, minimalnej i maksymalnej RLU236 U04 ADI004 LU3 HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z chłodnicą DX. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Korekcja wartości zadanej wilgotności zależna od temperatury pomieszczenia 6-stopniowa chłodnica DX RLU236 U05 ADI006 LU3 HQa Regulacja wilgotności (bezwzględnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z chłodnicą DX. Zewnętrzna wartość zadana do wyboru wartości maksymalnej Korekcja wartości zadanej wilgotności zależna od temperatury pomieszczenia 6-stopniowa chłodnica DX 6 7 Y Y8 N. 2 [%] [%] 2 [bar] p 4 p [Pa] 2 [%] x 2 [g/kg] 3 5 p p 24/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

25 yp regulatora yp podstawowy RLU236 U06 AAZD03 LU3 HQ Regulacja jakości powietrza wewnętrznego z przepustnicami powietrza mieszanego i sterowaniem wentylatorem. Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum Wentylator 6-biegowy ryb Ekonomiczny RLU236 U07 ADZA02 LU3 HQ Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania i chłodnicą DX. aksymalne ograniczenie wilgotności powietrza nawiewnego Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum 2-stopniowa komora zraszania 4-stopniowa chłodnica DX RLU236 U08 ZZZ006 LU3 HQ Liniowy przełącznik 3-krokowy Y DC V Y8 7 2 [%] AQ [%] B4 [ppm] X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 3Q LIN. RLU236 U09 ZZZ007 LU3 HQ Liniowy przełącznik 4-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 4Q LIN. RLU236 U0 ZZZ008 LU3 HQ Liniowy przełącznik 5-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 5Q LIN. Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

26 yp regulatora yp podstawowy RLU236 U ZZZ009 LU3 HQ Liniowy przełącznik 6-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 6Q LIN. RLU236 U2 ZZZ00 LU3 HQ Nieliniowy przełącznik 3-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 3Q VAR. RLU236 U3 ZZZ0 LU3 HQ Nieliniowy przełącznik 4-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 4Q VAR. RLU236 U4 ZZZ02 LU3 HQ Nieliniowy przełącznik 5-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 5Q VAR. RLU236 U5 ZZZ03 LU3 HQ Nieliniowy przełącznik 6-krokowy DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 6Q VAR. 26/28 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

27 yp regulatora yp podstawowy RLU236 U6 ZZZ04 LU3 HQ Binarny przełącznik 7-krokowy (3 przekaźniki) DC V X Q Q23 Q4 Q53 Q63 RLU236 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 A0 3Q BIN. Q Q Q2 Q Q3 Q Q2 RLU236 U7 ZZZ05 LU3 HQ Binarny przełącznik 5-krokowy (4 przekaźniki) DC V X RLU236 Q Q23 Q4 Q53 Q63 A0 Q2 Q4 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 Q 4Q BIN. Q Q2 Q Q Q2 Q3 Q Q Q2 Q4 Q Q2 Q Q3 Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products /28

28 Wymiary RLU20, RLU222 0,5 ø ø ,5 EN H = = = = 66,4 90 RLU232, RLU = ,5 66, = ø 0,5 ø 5 44 EN H = = Wymiary w mm 28/ Siemens Building echnologies Siemens Building echnologies Regulatory uniwersalne RLU2... CEN30pl HVAC Products

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis Regulator ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 jest to elektroniczny regulator temperatury z

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Arkusz informacyjny Regulator ECL Comfort 30, panele zdalnego sterowania ECA 30/3 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis ECL Comfort 30 ECL Comfort 30 jest to elektroniczny regulator temperatury

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis Regulator ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 jest to elektroniczny regulator temperatury z

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08. Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.2015) APP_UPC_v100 Sterownicę wykonano zgodnie z Normą Europejską IEC/EN 60439-1 + AC Rozdzielnice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions GRUNDFOS KATALOG Grundfos isolutions Wydanie: październik 2013 Grundfos isolutions E-Solutions Spis treści 1. Produkty i zastosowania 3 2. Rozwiązania 6 Szafy Sterownicze DC 6 Sterownik Multi Pump Control

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE MR208-T8+ jest ośmiokanałowym regulatorem temperatury przeznaczonym do dwustanowego sterowania urządzeniami grzewczymi. Kanał regulacji stanowi czujnik temperatury oraz

Bardziej szczegółowo

Nr uprawnień budowlanych PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Artur Guz 20.09.2012

Nr uprawnień budowlanych PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Artur Guz 20.09.2012 A-TL1 Numer umowy : PSSE/2678 TEMAT / OBIEKT / : Gdański Park Naukowo Technologiczny Etap III, Budynek A dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, OPRACOWANIE : NAZWA I KOD GRUP ROBÓT : dz. Nr 693, 692 i

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2 PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE MR208-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć palnik jedno-

Bardziej szczegółowo

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4 Wstęp Przegląd systemu 1 Instalacja 2 Koncepcja PLC 3 Simatic S7 Programowalny sterownik S7-1200 Podręcznik systemu Konfiguracja urządzenia 4 Koncepcja programowania 5 Instrukcje programowania 6 PROFINET

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL lennoxemeia.com SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 ROOFTOP INSTRUKCJA STEROWNIKA Ref : CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Program aplikacyjny dla pco 1 i pco 2 Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Wersja instrukcji: 1.2 11 Kwiecień 2003 Kod programu: FLSTDMCZ0E Chcemy zaoszczędzić twój czas i pieniądze! Przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL Instrukcja obsługi easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL 1. Wydanie 2002, data redakcji 05/02 Moeller GmbH, 53105 Bonn Autor: Dieter Bauerfeind Redakcja: Michael Kämper Wszystkie znaki

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Podręcznik użytkownika Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Numer katalogowy20-750-s Oryginalna instrukcja Ważne informacje dla użytkowników Charakterystyki eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo