Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 ML-2855 Series Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika imagine the possibilities Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung. Aby zapewnić sobie bardziej kompleksową obsługę, zarejestruj swoje urządzenie pod adresem

2 Copyright 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika udostępniono wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z niniejszego podręcznika. Samsung i logo Samsung są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd. PCL i PCL 6 są znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. PostScript 3 jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems, Inc. UFST i MicroType są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter i Macintosh są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. Wszystkie inne marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji. REV Copyright_ 2

3 Spis treści COPYRIGHT 2 SPIS TREŚCI 3 7 Informacje o bezpieczeństwie 11 Informacje prawne 17 Informacje o podręczniku użytkownika 19 Funkcje urządzenia WPROWADZENIE Przegląd urządzenia 21 Widok z przodu 23 Omówienie panelu sterowania 24 Informacje o panelu sterowania 24 Dioda LED stanu 24 Przyciski ROZPOCZĘCIE PRACY Konfigurowanie sprzętu 25 Dostarczane oprogramowanie 26 Wymagania systemowe 26 Windows 26 Macintosh 26 Linux 26 Instalowanie sterownika dla urządzenia podłączonego do portu USB 26 Windows 27 Macintosh 28 Linux 29 Udostępnianie urządzenia lokalnie 30 Windows 30 Macintosh KONFIGURACJA SIECI Środowisko sieciowe 31 Przedstawienie programów sieciowych 31 SyncThru Web Service 31 SyncThru Web Admin Service 31 Program SetIP 31 Konfigurowanie protokołu TCP/IP 31 Ustawianie adresu sieciowego 32 Instalowanie sterownika dla urządzenia podłączonego do sieci 32 Windows 33 Macintosh 34 Linux KONFIGURACJA PODSTAWOWA Ustawianie wysokości 35 Zmiana języka wyświetlacza 35 Ustawianie limitu czasu zadania 35 Korzystanie z funkcji oszczędzania energii 36 Wybieranie domyślnego zasobnika papieru 36 Za pomocą panelu sterowania 36 Na komputerze 36 Zmiana ustawienia czcionek Spis treści_ 3

4 Spis treści NOŚNIKI I ZASOBNIKI Wybieranie nośnika druku 37 Zalecenia dotyczące wyboru nośników druku 37 Rozmiary nośników obsługiwane w każdym trybie 37 Zmiana rozmiaru zasobnika 38 Ładowanie papieru do zasobnika 38 Zasobnik 1/zasobnik opcjonalny 39 Zasobnik uniwersalny 40 Drukowanie na nośniku specjalnym 40 Koperta 41 Folia przezroczysta 41 Etykiety 41 Karton lub materiały o niestandardowych rozmiarach 41 Papier firmowy/z nadrukiem 42 Zdjęcie 42 Błyszczący 42 Ustawianie rozmiaru i typu papieru 42 Korzystanie ze wspornika wyjściowego 42 Dokładne układanie stosu papieru DRUKOWANIE Funkcje sterownika drukarki 43 sterownik drukarki PCL 43 Sterownik drukarki PostScript 43 Drukowanie podstawowe 44 Anulowanie zadania drukowania 44 Otwieranie okna Preferencje drukowania 44 Korzystanie z ustawień Ulubione 44 Korzystanie z pomocy 44 Korzystanie ze specjalnych funkcji drukowania 45 Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru 45 Drukowanie plakatów 45 Drukowanie broszur 45 Drukowanie na obydwu stronach papieru 46 Zmiana powiększenia procentowego dokumentu 46 Dopasowanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru 46 Korzystanie ze znaków wodnych 47 Korzystanie z nakładek 47 Zmiana domyślnych ustawień drukowania 48 Ustawianie urządzenia jako domyślnego 48 Drukowanie do pliku (PRN) 48 Drukowanie z wykorzystaniem komputerów Macintosh 48 Drukowanie dokumentu 48 Zmiana ustawień drukarki 50 Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru 50 Drukowanie na obydwu stronach papieru 50 Drukowanie w systemie Linux 50 Drukowanie z poziomu aplikacji 51 Drukowanie plików 51 Konfigurowanie właściwości drukarki 51 Drukowanie przy użyciu sterownika PS 52 Informacje o oknie Preferencje drukowania sterownika PS STAN URZĄDZENIA I FUNKCJE ZAAWANSOWANE Uzyskiwanie dostępu do menu 54 Informacje 54 Układ 55 Papier Spis treści_ 4

5 Spis treści 55 Grafika 55 Konfiguracja systemu 56 Emulacja 56 Sieć NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA Przedstawienie przydatnych narzędzi do zarządzania 57 Korzystanie z programu SyncThru Web Service 57 Aby uzyskać dostęp do usługi SyncThru Web Service: 57 Przegląd usługi SyncThru Web Service 57 Konfiguracja powiadomienia 58 Korzystanie z programu Smart Panel 58 Informacje o programie Smart Panel 58 Zmiana ustawień programu Smart Panel 59 Korzystanie z programu SetIP 59 Windows 59 Drukowanie adresu MAC urządzenia 59 Ustawianie wartości sieciowych 59 Macintosh 59 Linux 60 Korzystanie z programu Unified Linux Driver Configurator 60 Uruchamianie programu Unified Driver Configurator 60 Printers configuration 61 Ports configuration KONSERWACJA Drukowanie raportu urządzenia 62 Monitorowanie stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych 62 Użycie opcji Alert Mało toneru 62 Czyszczenie urządzenia 62 Czyszczenie elementów zewnętrznych 62 Drukowanie arkusza czyszczenia 62 Czyszczenie elementów wewnętrznych 63 Przechowywanie kasety z tonerem 63 Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem 63 Wskazówki dotyczące przenoszenia i przechowywania urządzenia ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Rozprowadzanie toneru 64 Wskazówki dotyczące unikania zwijania papieru 65 Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru 65 Usuwanie zakleszczeń papieru 65 W zasobniku 1 65 W opcjonalnym zasobniku 2 66 W zasobniku uniwersalnym 66 Wewnątrz urządzenia 66 W obszarze odbioru 67 W obszarze zespołu druku dwustronnego 68 Opis komunikatów na wyświetlaczu 70 Rozwiązywanie innych problemów 70 Problemy z podawaniem papieru 71 Problemy z drukowaniem 73 Problemy z jakością wydruków 75 Typowe problemy z językiem PostScript 76 Typowe problemy w systemie Windows 76 Typowe problemy w systemie Linux 77 Typowe problemy na komputerach Macintosh Spis treści_ 5

6 Spis treści MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA Jak kupić 78 Dostępne materiały eksploatacyjne 78 Dostępne akcesoria 78 Dostępne części do konserwacji 79 Wymiana kasety z tonerem 79 Niezbędne środki ostrożności podczas instalowania akcesoriów 80 Uaktywnianie dodanych akcesoriów we właściwościach drukarki 80 Rozbudowa modułu pamięci 80 Instalacja modułu pamięci DANE TECHNICZNE Ogólne dane techniczne 82 Dane techniczne drukarki 83 Dane techniczne nośnika druku CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE 84 GLOSARIUSZ 86 INDEKS 92 Spis treści_ 6

7 Informacje o bezpieczeństwie Niniejsze ostrzeżenia i środki ostrożności zamieszczono, aby zapobiec obrażeniom ciała oraz możliwemu uszkodzeniu urządzenia. Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie znajdujące się w tym rozdziale instrukcje. Podczas obsługi wszystkich urządzeń elektrycznych oraz korzystania z urządzenia należy zachować zdrowy rozsądek. Ponadto należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować według instrukcji umieszczonych na urządzeniu oraz w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem. Po przeczytaniu tej części należy ją umieścić w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości. Ważne symbole bezpieczeństwa W tej sekcji omówiono znaczenie wszystkich ikon oraz oznaczeń użytych w niniejszym podręczniku użytkownika. Symbole bezpieczeństwa mają różne znaczenie, zgodne ze stopniem zagrożenia. Objaśnienie wszystkich ikon oraz oznaczeń użytych w niniejszym podręczniku użytkownika: Ostrzeżenie Przestroga Nie próbować. Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować niewielkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu. Nie demontować. Nie dotykać. Odłączyć kabel zasilający od gniazdka sieciowego. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, upewnić się, że urządzenie jest uziemione. Skontaktować się z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy. Dokładnie przestrzegać instrukcji. Środowisko pracy Ostrzeżenie Nie używać, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony lub gdy gniazdko elektryczne nie jest uziemione. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nie wolno zaginać kabla zasilającego ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Nadepnięcie lub zgniecenie kabla zasilającego ciężkim przedmiotem może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Informacje o bezpieczeństwie_ 7

8 Nie wolno umieszczać przedmiotów na urządzeniu (woda, małe lub ciężkie obiekty metalowe, świeczki, zapalone papierosy itd.). Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nie wolno wyjmować wtyczki z gniazdka pociągając za wtyczkę. Nie wolno chwytać wtyczki mokrymi dłońmi. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. pożaru. W przypadku przegrzania urządzenia, wydobywania się z niego dymu, wydawania dziwnych dźwięków lub występowania dziwnego zapachu należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub Przestroga pożaru. W przypadku burzy z piorunami lub gdy urządzenie nie jest używane przez pewien czas, należy odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od gniazdka elektrycznego. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub Jeśli wtyczka nie daje się w łatwy sposób włożyć do gniazdka elektrycznego, nie wolno wkładać jej na siłę. Należy wezwać elektryka w celu wymiany gniazdka elektrycznego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. Należy zachować ostrożność. Obszar wyjścia papieru może być gorący. Istnieje ryzyko poparzenia. W przypadku upuszczenia urządzenia lub powstania uszkodzeń obudowy należy odłączyć od urządzenia wszystkie podłączenia interfejsów i wezwać przeszkolony personel serwisowy. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Nie należy dopuścić, aby kabel zasilający, telefoniczny lub łączący urządzenie z komputerem PC został pogryziony przez zwierzęta. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. W przypadku gdy pomimo postępowania zgodnie z niniejszymi instrukcjami urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć od urządzenia wszystkie podłączenia interfejsów i wezwać przeszkolony personel serwisowy. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Jeżeli występują nagłe i znaczne zmiany w wydajności urządzenia, należy odłączyć od urządzenia wszystkie podłączenia interfejsów i wezwać przeszkolony personel serwisowy. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Metoda obsługi Przestroga Nie wolno wyjmować papieru na siłę podczas drukowania. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Należy uważać, aby nie wkładać dłoni pomiędzy urządzenie i zasobnik papieru. Może dojść do obrażeń ciała. W przypadku drukowania dużej liczby arkuszy dolna część obszaru wyjścia papieru może stać się gorąca. Należy zabronić dzieciom dotykania tego obszaru. Dotknięcie może spowodować poparzenia u dzieci. Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie wolno używać szczypiec ani ostrych metalowych przedmiotów. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Informacje o bezpieczeństwie_ 8

9 Nie wolno blokować otworu wentylacyjnego ani wkładać do niego przedmiotów. Może to doprowadzić do wzrostu temperatury podzespołów i skutkować uszkodzeniami lub pożarem. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć skaleczenia się papierem podczas wymiany papieru lub usuwania zakleszczonego papieru. Można się zranić. Nie wolno dopuścić do powstania zbyt dużego stosu arkuszy w wyjściowym zasobniku papieru. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Urządzeniem odbiorczym zasilania tego urządzenia jest kabel zasilający. Aby wyłączyć zasilanie, należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego. Instalacja/przenoszenie Ostrzeżenie Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na działanie kurzu, wilgoć lub wycieki wody. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Przestroga Podczas przenoszenia urządzenia należy odłączyć zasilanie i wszystkie kable, a następnie urządzenie powinno zostać podniesione przez co najmniej dwie osoby. Urządzenie może upaść powodując obrażenia ciała lub uszkodzenia sprzętu. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może upaść powodując obrażenia ciała lub uszkodzenia sprzętu. Urządzenie powinno być podłączone do źródła zasilania o poziomie zasilania zgodnym z danymi wyszczególnionymi na etykiecie. W przypadku wątpliwości i konieczności sprawdzenia poziomu zasilania, należy skontaktować się z dostarczycielem energii elektrycznej. Należy używać wyłącznie kabli AWG nr 26 a lub w razie potrzeby większych liniowych kabli telefonicznych. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia. Nie wolno zakrywać urządzenia ani umieszczać go w słabo wentylowanych miejscach, np. w szafie. Jeżeli urządzenie nie jest dostatecznie wentylowane, może dojść do pożaru. Należy upewnić się, że kabel zasilający podłączono do uziemionego gniazdka elektrycznego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Nie należy powodować przeciążenia gniazdek sieciowych lub przedłużaczy. Może to doprowadzić do obniżenia wydajności i skutkować porażeniem prądem lub pożarem. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy używać kabla zasilającego dostarczonego z urządzeniem. W przypadku używania kabla dłuższego niż 2 m z urządzeniem zasilanym napięciem 140 V należy zastosować kabel AWG 16 lub większy. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia oraz porażenia prądem lub pożaru. a. AWG: American Wire Gauge Informacje o bezpieczeństwie_ 9

10 Konserwacja/sprawdzanie Przestroga Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia należy odłączyć kabel zasilający z gniazdka ściennego. Nie wolno czyścić urządzenia benzenem, rozcieńczalnikiem do farb ani alkoholem. Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nie wolno włączać urządzenia podczas wykonywania prac we wnętrzu urządzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych ani czyszczenia wnętrza. Może dojść do obrażeń ciała. Kabel zasilający i powierzchnię styku wtyczki należy chronić przed kurzem i wodą. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Środki do czyszczenia należy trzymać z dala od dzieci. Dzieci mogą doznać obrażeń. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani ponownie montować urządzenia. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy wezwać certyfikowanego technika. Czyszczenie i obsługę urządzenia należy przeprowadzać zgodnie z podręcznikiem użytkownika dostarczonym z urządzeniem. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia. Nie wolno zdejmować osłon ani pokryw przymocowanych śrubami. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez technika serwisowego firmy Samsung. Korzystanie z materiałów eksploatacyjnych Przestroga Nie należy rozmontowywać kasety z tonerem. Pył toneru może być niebezpieczny dla ludzi. Przechowywane materiały, takie jak kasety z tonerem, należy trzymać z dala od dzieci. Pył toneru może być niebezpieczny dla ludzi. Nie wolno spalać materiałów eksploatacyjnych, takich jak kaseta z tonerem lub zespół utrwalający. Może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru. Korzystanie z regenerowanych materiałów eksploatacyjnych, takich jak toner, może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. W przypadku powstania uszkodzeń w wyniku zastosowania regenerowanych materiałów eksploatacyjnych za naprawę zostanie pobrana opłata. Podczas wymiany kasety z tonerem lub wyjmowania zakleszczonego papieru należy zachować ostrożność i nie dopuścić do kontaktu pyłu toneru z ciałem lub ubraniem. Pył toneru może być niebezpieczny dla ludzi. Informacje o bezpieczeństwie_ 10

11 Informacje prawne To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w odpowiednim środowisku i podlega właściwym przepisom. Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera Niniejsza drukarka otrzymała w Stanach Zjednoczonych certyfikat potwierdzający spełnienie warunków zgodności z normą DHHS 21 CFR, rozdział 1, podrozdział J, dla urządzeń laserowych klasy I (1), a w innych krajach certyfikat urządzenia laserowego klasy I zgodnego z normą IEC 825. Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. System lasera oraz drukarka są skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej eksploatacji, konserwacji lub wystąpienia awarii nigdy nie dochodziło do kontaktu użytkowników z promieniowaniem laserowym powyżej klasy I. OSTRZEŻENIE Nigdy nie należy uruchamiać ani dokonywać czynności konserwacji drukarki, kiedy pokrywa zespołu lasera/skanera jest zdjęta. Odbita wiązka, choć niewidoczna, może uszkodzić wzrok. Podczas użytkowania tego produktu stosuj podane niżej środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała. Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu Urządzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji. Wytwarzany ozon nie zagraża zdrowiu użytkownika. Mimo to zaleca się eksploatację urządzenia w miejscu o dobrym przepływie powietrza. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ozonu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Samsung. Informacje prawne_ 11

12 Oszczędzanie energii Drukarkę wyposażono w zaawansowaną technologię oszczędzania energii, pozwalającą na zmniejszenie jej poboru w sytuacji, kiedy urządzenie nie jest używane. Jeżeli drukarka nie odbiera danych przez dłuższy czas, pobór energii zostaje automatycznie obniżony. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami towarowymi zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji o programie ENERGY STAR, należy odwiedzić witrynę Utylizacja Opakowania urządzenia należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Emisja fal radiowych Informacje dla użytkownika o przepisach FCC Niniejsze urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC. Użytkowanie urządzenia podlega następującymi warunkom: Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń. Urządzenie musi pochłaniać wszystkie odbierane zakłócenia, w tym takie, które mogą spowodować jego nieprawidłowe działanie. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane, w wyniku czego potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Powyższe normy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. W przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcjami może ono powodować występowanie szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się podjęcie próby wyeliminowania takich zakłóceń przez zastosowanie jednego lub więcej poniższych środków: Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. Poprawienie separacji między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z normami mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia. Informacje prawne_ 12

13 Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń radiowych niż przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie ze standardem przewidzianym dla urządzeń wywołujących zakłócenia, określonym w dokumencie Digital Apparatus (Urządzenia cyfrowe), ICES-003 Kanadyjskiego Urzędu ds. Przemysłu i Nauki. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: «Appareils Numériques», ICES-003 édictée par l Industrie et Sciences Canada. Dotyczy tylko Rosji AE95 Wymiana wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii) Ważne Przewód sieciowy tego urządzenia jest wyposażony w znormalizowaną wtyczkę (BS 1363) 13 A z wkładem topikowym 13 A. W razie wymiany lub sprawdzania wkładu topikowego należy założyć właściwy wkład 13 A. Następnie należy założyć z powrotem pokrywę bezpieczników. W razie zagubienia pokrywy nie należy używać wtyczki bez założonej nowej pokrywy. Wtyczka 13-amperowa jest powszechnie stosowana na terenie Wielkiej Brytanii i powinna być odpowiednia. Jednak w niektórych budynkach (głównie starszych) nie ma typowych 13-amperowych gniazd. W takiej sytuacji należy zakupić odpowiedni adapter. Nie należy usuwać zintegrowanej wtyczki. W przypadku odcięcia zintegrowanej wtyczki należy ją natychmiast wyrzucić. Ponowne podłączanie wtyczki jest zabronione włożenie jej do gniazda grozi porażeniem prądem. Ważne ostrzeżenie: Urządzenie musi być uziemione. Przewody kabla zasilania mają następujące oznaczenia barwne: Zielono-żółte : Uziemienie Niebieska : Zero Brązowe : Faza Jeśli przewody kabla zasilania są innego koloru niż oznaczenia barwne na wtyczce: Zielono-żółty przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą E lub symbolem uziemienia, bądź kolorem zielono-żółtym lub zielonym. Niebieski przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą N lub kolorem czarnym. Brązowy przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą L lub kolorem czerwonym. We wtyczce, adapterze lub na tablicy rozdzielczej musi być założona wkładka topikowa 13 A. Informacje prawne_ 13

14 Oświadczenie o zgodności (kraje europejskie) Zatwierdzenia i certyfikaty Znak CE, używany na niniejszym produkcie, oznacza deklarację zgodności firmy Samsung Electronics Co., Ltd. z odpowiednimi dyrektywami 93/68/EEC Unii Europejskiej z podanymi datami: 1 stycznia 1995 : Dyrektywa Rady 2006/95/EC wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich związanych z urządzeniami niskonapięciowymi. 1 stycznia 1996 : Dyrektywa Rady 2004/108/EC (92/31/EEC) wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich o zgodności elektromagnetycznej. 9 marca 1999 : Dyrektywa Rady 1999/5/WE przepisy dotyczące urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności. Pełna deklaracja określająca odpowiednie dyrektywy oraz standardy odniesienia jest dostępna u przedstawicieli firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Certyfikat Unii Europejskiej Certyfikat zgodności z dyrektywą 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (faks) Zgodnie z przepisami dyrektywy 1999/5/EC, niniejszy produkt marki Samsung otrzymał własny certyfikat firmy Samsung, dopuszczający do użycia jako pojedyncze urządzenie końcowe, podłączone do publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) na terenie całej Europy. Produkt przeznaczony jest do pracy z krajowymi sieciami PSTN oraz zgodnymi centralami PBX krajów europejskich. W przypadku wystąpienia problemów należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Laboratorium Europejskiego Działu Jakości QA firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Produkt został przetestowany pod względem zgodności z normą TBR21. W celu wsparcia użytkowania i stosowania urządzeń końcowych, które są zgodne z tym standardem, Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (ETSI) wydał dokument uzupełniający (EG ), który zawiera uwagi i dodatkowe wymagania służące zapewnieniu zgodności terminali TBR21 z siecią. Produkt ten zaprojektowano według wszystkich odpowiednich uwag pomocniczych zawartych w tym dokumencie jest on z nimi w pełni zgodny. Licencja OpenSSL Copyright (c) The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ponowna dystrybucja i używanie w postaci kodu źródłowego lub skompilowanej, zmodyfikowanej lub niezmienionej, jest dozwolona tylko w przypadku spełnienia następujących warunków: 1. W przypadku ponownej dystrybucji kodu źródłowego należy zachować powyższą informację o prawach autorskich, listę warunków i poniższe postanowienia. 2. W przypadku ponownej dystrybucji w postaci skompilowanej należy umieścić powyższą informację o prawach autorskich w dokumentacji i/lub materiałach dostarczonych z daną dystrybucją. 3. Wszelkie materiały reklamowe wymieniające wspomniane funkcje lub wykorzystujące to oprogramowanie muszą zawierać następujące stwierdzenie: Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie utworzone przez OpenSSL Project do użytku w zestawie OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) 4. Nazwy OpenSSL Toolkit i OpenSSL Project nie mogą być użyte do promowania produktów wykorzystujących niniejsze oprogramowanie bez wcześniejszej pisemnej zgody. Aby uzyskać pisemną zgodę, należy wysłać wiadomość pod adres 5. Produkt wykorzystujący niniejsze oprogramowanie nie może być nazywany OpenSSL, a nazwa OpenSSL nie może być umieszczona w jego nazwie bez pisemnej zgody firmy OpenSSL Project. 6. W przypadku ponownej dystrybucji w dowolnej formie należy zachować następujące stwierdzenie: Ten produkt zawiera oprogramowanie utworzone przez OpenSSL Project do użytku w zestawie OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ ORGANIZACJĘ OpenSSL PROJECT W STANIE JAK JEST. OpenSSL PROJECT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE JAWNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC, GWARANCJE SPRZEDAWALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. W ŻADNYM WYPADKU ORGA- NIZACJA OpenSSL PROJECT ANI JEJ CZŁONKOWIE NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA WSZELKIE USZKODZENIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYJĄTKOWE, JEDNOSTKOWE CZY TEŻ NASTĘPCZE (WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC, ZAOPATRZENIE W ZASTĘPCZE DOBRA LUB USŁUGI; UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW BĄDŹ PRZERWANIE DZIAŁANIA FIRMY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ORAZ ROZPATRYWANE POD KĄTEM JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY Informacje prawne_ 14

15 TO WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB WYRZĄDZONEJ SZKODY (W TYM ZANIEDBANIA) POWSTAŁEJ W WYNIKU UŻYWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI OSTRZEŻONO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIEN- IA TAKIEGO USZKODZENIA. Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne, którego autorem jest Eric Young Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie, którego autorem jest Tim Hudson Oryginalna licencja SSLeay Copyright (C) Eric Young Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten pakiet jest implementacją SSL, której autorem jest Eric Young Implementacja ta została napisana w sposób zgodny ze standardem Netscapes SSL. Z tej biblioteki można bezpłatnie korzystać do celów komercyjnych i niekomercyjnych, z zastrzeżeniem przestrzegania następujących warunków. Poniższe warunki mają zastosowanie do wszelkich kodów znajdujących się w tej dystrybucji, niezależnie od tego, czy jest to kod RC4, RSA, lhash, DES itd., czy tylko kod SSL. Dokumentację SSL dołączoną do tej dystrybucji obejmują warunki tych samych praw autorskich, z tym że właścicielem jest Tim Hudson Prawa autorskie pozostają własnością Erica Younga, w związku z czym nie należy usuwać żadnych informacji o prawach autorskich umieszczonych w kodzie. W razie wykorzystania tego pakietu w produkcie, Eric Young powinien zostać wskazany jako autor wykorzystanych części biblioteki. Można w tym celu zamieścić wiadomość tekstową w części startowej programu lub w dokumentacji (online lub tekstowej) dołączonej do pakietu. Ponowna dystrybucja i używanie w postaci kodu źródłowego lub skompilowanej, zmodyfikowanej lub niezmienionej, jest dozwolona tylko w przypadku spełnienia następujących warunków: 1. W przypadku ponownej dystrybucji kodu źródłowego należy zachować informację o prawach autorskich, listę warunków i poniższe postanowienia. 2. W przypadku ponownej dystrybucji w postaci skompilowanej należy umieścić powyższą informację o prawach autorskich w dokumentacji i/lub materiałach dostarczonych z daną dystrybucją. 3. Wszelkie materiały reklamowe wymieniające wspomniane funkcje lub wykorzystujące to oprogramowanie muszą zawierać następujące stwierdzenie: Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne, którego autorem jest Eric Young Termin kryptograficzne można pominąć, jeżeli wykorzystane podprogramy z biblioteki nie mają związku z kryptografią. 4. W razie użycia jakiegokolwiek kodu właściwego dla systemu Windows (lub pochodnej takiego kodu) z katalogu aplikacji (kod aplikacji) należy zamieścić następującą informację: Ten produkt zawiera oprogramowanie, którego autorem jest Tim Hudson NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ ERICA YOUNGA W STANIE JAK JEST. ERIC YOUNG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE JAWNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC, GWA- RANCJE SPRZEDAWALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. W ŻADNYM WYPADKU AUTOR ANI WSPÓŁPRACO- WNICY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYJĄTKOWE, JEDNOSTKOWE CZY TEŻ NASTĘPCZE (WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC, ZAOPATRZENIE W ZASTĘPCZE DOBRA LUB USŁUGI; UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW BĄDŹ PRZERWANIE DZIAŁANIA FIRMY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ORAZ ROZ- PATRYWANE POD KĄTEM JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNO- ŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB WYRZĄDZONEJ SZKODY (W TYM ZANIEDBANIA) POWSTAŁEJ W WYNIKU UŻYWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI OSTRZEŻONO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEGO USZKODZENIA. Licencja i warunki dystrybucji dotyczące każdej publicznie dostępnej wersji lub pochodnej tego kodu nie mogą być zmieniane, tzn. kodu tego nie można po prostu skopiować i objąć inną licencją dystrybucyjną (w tym licencją publiczną GNU). Informacje prawne_ 15

16 Deklaracja zgodności (Unia Europejska) Informacje prawne_ 16

17 Informacje o podręczniku użytkownika Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera podstawowy opis urządzenia oraz szczegółowe objaśnienia poszczególnych czynności wykonywanych podczas jego użytkowania. Podręcznik użytkownika jest cenny zarówno dla użytkowników początkujących, jak i dla profesjonalistów chcących zainstalować i użytkować to urządzenie. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. W przypadku problemów z korzystaniem tego urządzenia należy zapoznać się z rozdziałem poświęconym rozwiązywaniu problemów. (Patrz Rozwiązywanie problemów na stronie 64). Terminy używane w tym podręczniku użytkownika zostały wyjaśnione w rozdziale zawierającym glosariusz. (Patrz Glosariusz na stronie 86). Indeks umożliwia znajdowanie informacji. Wszystkie ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Procedury w tym podręczniku użytkownika dotyczą głównie systemu Windows XP. Konwencja Niektóre terminy zawarte w tym podręczniku używane są zamienne, jak w przykładzie poniżej: Dokument stosowany jest zamiennie ze słowem oryginał. Papier stosowany jest zamiennie ze słowami nośnik lub nośnik druku. Urządzenie odnosi się do drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego. Poniższa tabela opisuje konwencje używane w tym podręczniku: KONWENCJA OPIS PRZYKŁAD Pogrubienie Uwaga Przestroga Przypis ( Odnośnik ) Używane w przypadku tekstów wyświetlanych na wyświetlaczu lub nazw przycisków na urządzeniu. Przedstawia dodatkowe informacje lub szczegółowe dane dotyczące działania lub funkcji urządzenia. Zapewnia użytkownikom informacje o ochronie urządzenia przed potencjalnym uszkodzeniem mechanicznym lub awarią. Zapewnia bardziej szczegółowe informacje dotyczące danego słowa lub wyrażenia. Odsyła użytkowników do odpowiedniej strony zawierającej dodatkowe szczegółowe informacje. OK Format daty może różnić się w zależności od kraju. Nie należy dotykać oznaczonego na zielono spodu kasety. a.stron na minutę (Patrz Więcej informacji na stronie 18 ). Informacje o podręczniku użytkownika_ 17

18 Więcej informacji Informacje dotyczące konfigurowania i korzystania z urządzenia można znaleźć w poniższych zasobach, w postaci drukowanej lub wyświetlanych na ekranie. NAZWA MATERIA- ŁU Skrócona instrukcja instalacji Zawiera informacje dotyczące konfigurowania urządzenia. W celu jego przygotowania należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku. OPIS Elektroniczna wersja podręcznika użytkownika Zawiera szczegółowe instrukcje korzystania ze wszystkich funkcji urządzenia oraz informacje dotyczące konserwacji urządzenia, rozwiązywania problemów i instalowania akcesoriów. Witryna internetowa Pomoc sterownika urządzenia Witryna internetowa firmy Samsung Istnieje możliwość ustawienia środowiska sieciowego z poziomu komputera użytkownika za pomocą programów do zarządzania siecią, takich jak SetIP, SyncThru Web Admin Service itp. Taka witryna internetowa będzie przydatna dla administratorów sieci, którzy muszą zarządzać wieloma urządzeniami jednocześnie. Program SyncThru Web Admin Service można pobrać z witryny Program SetIP jest dostępny na dysku CD z oprogramowaniem. Zawiera informacje dotyczące właściwości sterownika drukarki oraz instrukcje konfiguracji opcji drukowania. (Patrz Korzystanie z pomocy na stronie 44). Jeśli użytkownik ma dostęp do Internetu, w witrynie firmy Samsung pod adresem może uzyskać pomoc, wsparcie techniczne, pobrać sterowniki urządzenia i instrukcje obsługi, a także uzyskać informacje na temat zamówienia. Informacje o podręczniku użytkownika_ 18

19 Funkcje urządzenia Nowe urządzenie jest wyposażone w szereg specjalnych funkcji polepszających jakość drukowanych dokumentów. Funkcje specjalne Druk o doskonałej jakości i z dużą szybkością Wydruki mogą być wykonywane z rozdzielczością efektywną do x dpi. Urządzenie drukuje na papierze w formacie A4 z szybkością do 28 str./min, a na papierze o rozmiarze Letter z szybkością do 30 str./min. W przypadku druku dwustronnego urządzenie drukuje na papierze w formacie A4 i na papierze o rozmiarze Letter z szybkością do 14 obr./min. Obsługa wielu różnych materiałów do druku Podajnik uniwersalny obsługuje papier firmowy, koperty, etykiety, przezrocza, nośniki o niestandardowych rozmiarach oraz papier o dużej gramaturze. Zasobnik uniwersalny obsługuje do 50 arkuszy papieru zwykłego. Zasobnik 1 na 250 arkuszy i zasobnik opcjonalny na 250 arkuszy. Obsługują one papier zwykły w wielu rozmiarach. Tworzenie profesjonalnych dokumentów Drukowanie znaków wodnych. Drukowane dokumenty można dostosować, nadrukowując na nich dodatkowe napisy, np. Poufne. (Patrz Korzystanie ze znaków wodnych na stronie 46). Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy znajdujące się na każdej stronie dokumentu są powiększane i drukowane na oddzielnych arkuszach papieru, które następnie można skleić w celu utworzenia plakatu. (Patrz Drukowanie plakatów na stronie 45). Do tworzenia wstępnie zadrukowanych formularzy oraz papieru firmowego można wykorzystać zwykły papier. (Patrz Korzystanie z nakładek na stronie 47). Rozszerzanie możliwości urządzenia Urządzenie jest wyposażone w dodatkowe gniazdo pamięci umożliwiające zwiększenie ilości dostępnej pamięci. (Patrz Dostępne materiały eksploatacyjne na stronie 78). Emulacja języka Zoran IPS* zgodna ze standardem PostScript 3 (PS) umożliwia drukowanie w standardzie PS. * Emulacja języka Zoran IPS zgodna z językiem PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 i OneImage są znakami towarowymi firmy Zoran Corporation. 136 czcionek PS3 Zawiera technologie UFST i MicroType firmy Monotype Imaging Inc. Drukowanie w różnych środowiskach Można drukować w systemach Windows 2000/XP/2003/Vista oraz Linux i Mac OS. Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB oraz interfejs sieciowy. Oszczędność czasu i pieniędzy W celu zaoszczędzenia papieru można także drukować wiele stron na jednym arkuszu. (Patrz Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru na stronie 45). Urządzenie umożliwia automatyczne oszczędzanie energii dzięki znacznemu zmniejszeniu poboru mocy, gdy nie jest używane. Aby zmniejszyć zużycie papieru, można drukować po obu stronach kartki (drukowanie dwustronne). (Patrz Drukowanie na obydwu stronach papieru na stronie 50). Funkcje urządzenia_ 19

20 Funkcje poszczególnych modeli Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić wykonywanie wszystkich prac związanych z edycją dokumentów: od drukowania do bardziej zaawansowanych rozwiązań sieciowych dla firm. Funkcje poszczególnych modeli: FUNKCJE interfejs USB 2.0 o dużej szybkości Karta sieci przewodowej LAN Ethernet 10/100 Base TX Druk dwustronny ( : funkcja dostępna) ML-2855ND Funkcje urządzenia_ 20

21 1.Wprowadzenie Ten rozdział zawiera opis ogólny urządzenia. Niniejszy rozdział obejmuje: Przegląd urządzenia Omówienie panelu sterowania Informacje o panelu sterowania Przegląd urządzenia Widok z przodu 1 Zasobnik wyjściowy 7 Zasobnik 1 2 Panel sterowania 8 Zasobnik uniwersalny 3 Pokrywa płyty sterowania 9 4 Pokrywa przednia 10 5 Wskaźnik poziomu papieru 11 Wspornik wyjściowy 6 Opcjonalny zasobnik 2 a a. Ta funkcja jest opcjonalna. Rozszerzenie uniwersalnego zasobnika papieru Prowadnice papieru w zasobniku uniwersalnym Wprowadzenie_ 21

22 Widok z tyłu 1 Wyłącznik zasilania 5 Pokrywa tylna 2 Gniazdo zasilania 6 3 Moduł dwustronny 7 Port USB 4 Tylna pokrywa zasobnika 8 Port sieci Złącze kabla opcjonalnego zasobnika 2 Wprowadzenie_ 22

23 Omówienie panelu sterowania 1 Wyświetlacz Wyświetla bieżący stan i monity podczas działania. 2 (Menu) Umożliwia przejście do trybu menu i przewijanie dostępnych menu. 3 OK Umożliwia potwierdzenie wyboru na ekranie. 4 Strzałki w lewo/prawo Przyciski te umożliwiają przeglądanie opcji dostępnych w wybranym menu oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości. Podczas wprowadzania znaków należy użyć prawego przycisku, aby dodać odstęp. 5 (Wstecz) Umożliwia przejście na wyższy poziom menu. 6 (Zasilanie) Zatrzymuje pracę drukarki w dowolnym momencie. Ma także inne funkcje. (Patrz Informacje o panelu sterowania na stronie 24). 7 (Dioda LED stanu) Informuje o stanie urządzenia. (Patrz Informacje o panelu sterowania na stronie 24). Wprowadzenie_ 23

24 Informacje o panelu sterowania Dioda LED stanu Kolor diody LED stanu wskazuje bieżący stan urządzenia. STAN Wyłączona OPIS Urządzenie pracuje w trybie off-line. Zielona Miga Gdy podświetlenie miga powoli, urządzenie odbiera dane z komputera. Gdy podświetlenie miga szybko, drukarka drukuje dane. Świeci Urządzenie jest włączone i można go używać. Urządzenie działa w trybie oszczędzania energii. Po odebraniu danych lub naciśnięciu dowolnego przycisku urządzenie włącza się automatycznie. Czerwona Miga Wystąpił błąd o mniejszym znaczeniu i urządzenie czeka na jego naprawę. Sprawdź komunikat o błędzie na wyświetlaczu. Po usunięciu problemu urządzenie wznowi pracę. W kasecie pozostała niewielka ilość toneru. Zbliża się koniec szacowanego czasu a eksploatacji kasety z tonerem. Przygotuj nową kasetę na wymianę. Jakość wydruku można chwilowo poprawić, rozprowadzając toner w kasecie. (Patrz Rozprowadzanie toneru na stronie 64). Świeci Kaseta z tonerem zbliża się do końca szacowanego czasu swej eksploatacji a. Zaleca się wymianę kasety z tonerem. (Patrz Wymiana kasety z tonerem na stronie 79). Nastąpiło zakleszczenie papieru. (Patrz Usuwanie zakleszczeń papieru na stronie 65). Pokrywa jest otwarta. Zamknij pokrywę. Brak papieru w zasobniku. Załaduj papier do zasobnika. Urządzenie zatrzymało się z powodu poważnego błędu. Sprawdź komunikat o błędzie na wyświetlaczu. (Patrz Opis komunikatów na wyświetlaczu na stronie 68). Przyciski Jeżeli chcesz poznać stan urządzenia lub ustawić zaawansowaną opcję urządzenia, naciśnij przycisk (przycisk menu). (Patrz Uzyskiwanie dostępu do menu na stronie 54). Naciskając przycisk FUNKCJA Anulowanie zadania drukowania (przycisk stop), możesz: OPIS Naciśnij przycisk (przycisk stop) w trakcie drukowania. Czerwona dioda LED miga podczas usuwania zadania drukowania zarówno z urządzenia, jak i z komputera, po czym urządzenie powraca do trybu gotowości. Może to chwilę potrwać, w zależności od rozmiaru zadania drukowania. Wydruk ręczny Naciśnij przycisk (przycisk stop) za każdym razem, gdy wkładasz arkusz papieru do zasobnika uniwersalnego po wybraniu w programie opcji Podajnik ręczny dla pozycji Źródło. a.szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem to spodziewany lub szacowany czas eksploatacji kasety informujący o uśrednionej liczbie wydruków i zgodny z normą ISO/OEC (Patrz Ogólne dane techniczne na stronie 81). Na liczbę wydrukowanych stron mogą mieć wpływ warunki otoczenia, odstępy między drukowaniem, typ nośników i ich rozmiar. W kasecie może znajdować się pewna ilości toneru nawet po wyświetleniu komunikatu Toner wyczerpany i przerwaniu drukowania przez urządzenie. Sprawdź komunikat na ekranie wyświetlacza. Postępuj zgodnie z instrukcjami w komunikacie lub zapoznaj się z częścią poświęconą rozwiązywaniu problemów. (Patrz Opis komunikatów na wyświetlaczu na stronie 68). Jeżeli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z serwisem. Wprowadzenie_ 24

25 2.Rozpoczęcie pracy Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania urządzenia podłączonego do portu USB i oprogramowania. Niniejszy rozdział obejmuje: Konfigurowanie sprzętu Dostarczane oprogramowanie Wymagania systemowe Instalowanie sterownika dla urządzenia podłączonego do portu USB Udostępnianie urządzenia lokalnie Konfigurowanie sprzętu W niniejszej sekcji opisano czynności dotyczące konfiguracji sprzętu. Zamieszczono je także w dokumencie Skrócona instrukcja instalacji. Należy najpierw przeczytać dokument Skrócona instrukcja instalacji i wykonać poniższe czynności. 1. Wybierz stabilne miejsce. Należy wybrać równą, stabilną powierzchnię z taką ilością wolnej przestrzeni, która zapewnia odpowiedni przepływ powietrza. Należy pozostawić dodatkowe wolne miejsce, aby umożliwić otwieranie pokryw i zasobników. Miejsce powinno być dobrze wentylowane i znajdować się z dala od światła słonecznego, źródeł ciepła, zimna oraz wilgoci. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu krawędzi biurka lub stołu. Ustawienia drukowania są odpowiednie do drukowania na wysokości poniżej 1000 m. W celu zoptymalizowania drukowania należy zapoznać się z ustawieniem wysokości. (Patrz Ustawianie wysokości na stronie 35). Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, tak aby pochylenie nie było większe niż 2 mm. W przeciwnym razie może to mieć wpływ na jakość drukowania. 2. Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie wymagane elementy. 3. Zdejmij taśmę zabezpieczającą urządzenie. 4. Zainstaluj kasetę z tonerem. 5. Załaduj papier. (Patrz Ładowanie papieru do zasobnika na stronie 38). 6. Upewnij się, że wszystkie kable są podłączone do urządzenia. 7. Włącz urządzenie. Dostarczane oprogramowanie Po zainstalowaniu urządzenia i podłączeniu go do komputera należy zainstalować oprogramowanie drukarki przy użyciu dostarczonego dysku CD. Dysk CD zawiera następujące oprogramowanie: SYSTEM OPERA- CYJNY SPIS TREŚCI Windows Sterownik drukarki : ten sterownik umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia. Sterownik PostScript : sterownik PostScript służy do drukowania dokumentów ze złożonymi czcionkami i grafiką w języku PS (dołączony jest plik opisu drukarki PostScript). Smart Panel : umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. Narzędzie do drukowania bezpośredniego : umożliwia bezpośrednie drukowanie plików PDF. Program SetIP : służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. Macintosh Sterownik PostScript : umożliwia uruchomienie urządzenia z komputera Macintosh i drukowanie dokumentów (dołączony jest plik opisu drukarki PostScript). Smart Panel : umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. Linux Unified Linux Driver : ten sterownik umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia. Plik opisu drukarki (PPD): umożliwia uruchomienie urządzenia z komputera z systemem Linux i drukowanie dokumentów. Smart Panel : umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. Rozpoczęcie pracy_ 25

26 Wymagania systemowe Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy komputer spełnia poniższe wymagania: Windows Urządzenie obsługuje następujące systemy operacyjne rodziny Windows. SYSTEM OPERA- CYJNY System Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 PROCESOR Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium IV 3 GHz Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) WYMAGANIA (ZALECANE) RAM 64 MB (128 MB) 128 MB (256 MB) 128 MB (512 MB) 512 MB (1024 MB) 512 MB (2 048 MB) ILOŚĆ WOL- NEGO MIEJ- SCA NA DYSKU TWARDYM 600 MB 1,5 GB 1,25 GB do 2 GB 15 GB 10 GB Dla wszystkich systemów operacyjnych Windows wymagany jest program Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej. Program ten mogą zainstalować tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora. Usługi terminalowe systemu Windows są kompatybilne z tym urządzeniem. Macintosh SYSTEM OPERA- CYJNY Mac OS X 10.4 lub niższy Mac OS X 10.5 PROCESOR Procesor Intel Procesor PowerPC G4/G5 Procesor Intel PowerPC G4/G5 867 MHz lub szybszy WYMAGANIA (ZALECANE) RAM 128 MB dla komputera Mac opartego na procesorze PowerPC (512 MB) 512 MB dla komputera Mac opartego na procesorze Intel (1 GB) ILOŚĆ WOL- NEGO MIEJ- SCA NA DYSKU TWARDYM 1 GB 512 MB (1 GB) 1 GB Linux ELEMENT System operacyjny Procesor RAM Ilość wolnego miejsca na dysku twardym WYMAGANIA RedHat 8.0, 9.0 (32-bitowy) RedHat Enterprise Linux WS 4. 5 (32/64-bitowy) Fedora Core 1 7 (32/64-bitowy) Mandrake 9.2 (32-bitowy), 10.0, 10.1 (32/64-bitowy) Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64-bitowy) SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32-bitowy) SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64-bitowy) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64-bitowy) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64-bitowy) Debian 3.1, 4.0 (32/64-bitowy) Pentium IV 2,4 GHz (IntelCore2) 512 MB (1 024 MB) 1 GB (2 GB) Instalowanie sterownika dla urządzenia podłączonego do portu USB Urządzenie lokalne to urządzenie podłączone do komputera bezpośrednio za pomocą kabla USB. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, należy pominąć poniższe kroki i przejść do instalacji sterownika dla urządzenia podłączonego do sieci. (Patrz Instalowanie sterownika dla urządzenia podłączonego do sieci na stronie 32). Wybranie opcji Instalacja niestandardowa umożliwia wybranie programów do zainstalowania. (Należy używać wyłącznie kabli USB nie dłuższych niż 3 m). Windows Oprogramowanie urządzenia można zainstalować przy użyciu metody standardowej lub niestandardowej. Poniższe kroki są zalecane dla większości użytkowników, którzy korzystają z urządzenia podłączonego bezpośrednio do komputera. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki niezbędne do pracy urządzenia. 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera. Jeżeli podczas instalacji zostanie wyświetlone okno Kreator znajdowania nowego sprzętu, kliknij przycisk w prawym górnym rogu okna, aby zamknąć okno, lub kliknij przycisk Anuluj. 2. Włóż dostarczony dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD. Dysk CD powinien się automatycznie uruchomić i powinno zostać wyświetlone okno instalacji. Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom. Wprowadź ciąg X:\Setup.exe, zastępując znak X literą odpowiadającą napędowi. Kliknij przycisk OK. Jeżeli korzystasz z systemu Windows Vista, kliknij kolejno Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom. Wprowadź ciąg X:\Setup.exe, zastępując znak X literą odpowiadającą napędowi, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli zostanie wyświetlone okno Autoodtwarzanie w systemie Windows Vista, kliknij opcję Uruchom Setup.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika. Rozpoczęcie pracy_ 26

27 3. Kliknij przycisk Dalej. W razie potrzeby wybierz język z listy rozwijanej. 4. Wybierz opcję Standardowa instalacja drukarki lokalnej, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli urządzenie nie jest jeszcze podłączone do komputera, zostanie wyświetlone następujące okno. Po podłączeniu urządzenia kliknąć przycisk Dalej. Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki, kliknij przycisk Dalej, a na następnym ekranie kliknij przycisk Nie. Instalacja rozpocznie się, a po jej ukończeniu nie zostanie wydrukowana strona testowa. Okno instalacji przedstawione w tym Podręczniku użytkownika może różnić się w zależności od urządzenia oraz używanego interfejsu. 5. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Jeśli chcesz wydrukować stronę testową, zaznacz odpowiednie pole wyboru i kliknij przycisk Dalej. W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej i pomiń. 6. Jeśli strona testowa została wydrukowana prawidłowo, kliknij przycisk Tak. W przeciwnym razie kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją ponownie. 7. Aby zarejestrować się jako użytkownik urządzenia w celu otrzymywania informacji od firmy Samsung, należy zaznaczyć pole wyboru i kliknąć przycisk Zakończ. Użytkownik zostanie zarejestrowany w witrynie internetowej firmy Samsung. W przeciwnym razie wystarczy kliknąć przycisk Zakończ. Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, należy odinstalować sterownik, a następnie zainstalować go ponownie. Aby odinstalować sterownik w systemie Windows, należy wykonać poniższe kroki. a) Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do komputera i włączone. b) Z menu Start wybierz opcję Programy lub Wszystkie programy > nazwa sterownika drukarki > Konserwacja. c) Wybierz polecenie Usuń i kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona lista komponentów, aby można było usunąć każdy z nich niezależnie. d) Wybierz składniki, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Dalej. e) Jeśli zostanie wyświetlone okno monitu o potwierdzenie wyboru, kliknij przycisk Tak. Wybrany sterownik zostanie usunięty z komputera wraz ze wszystkimi składnikami. f) Kiedy oprogramowanie zostanie usunięte, kliknij przycisk Zakończ. Macintosh Dysk CD z oprogramowaniem, który jest dołączony do drukarki, zawiera plik PPD umożliwiający zainstalowanie na komputerze Macintosh sterownika CUPS lub sterownika drukarki Apple LaserWriter (dostępne tylko w przypadku korzystania z urządzenia obsługującego sterownik języka PostScript). Mac OS Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera. 2. Włóż dostarczony dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD. 3. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na pulpicie Macintosha. 4. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. 5. Kliknij dwukrotnie ikonę Installer Classic. 6. Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue. 7. Wybierz opcję Easy Install i kliknij przycisk Install. 8. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk Quit. 9. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Restart. 10. Otwórz dysk Macintosh HD i kliknij dwukrotnie folder Applications. 11. Kliknij dwukrotnie folder Utilities. 12. Dwukrotnie kliknij opcję Desktop Printer Utility. 13. Wybierz opcję LaserWriter 8 i w polu listy zaznacz opcję Printer (USB). Następnie kliknij OK. 14. Kliknij polecenie Change w sekcji USB Printer Selection. Nazwa urządzenia zostanie wyświetlona na liście. 15. Kliknij urządzenie, a następnie kliknij przycisk OK. 16. Kliknij opcję Auto Setup w sekcji PostScript Printer Description (PPD) File. Jeżeli funkcja automatycznej konfiguracji nie działa prawidłowo, kliknij opcję Select PPD i wybierz urządzenie. 17. Kliknij przycisk Add. Rozpoczęcie pracy_ 27

28 18. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk Create. 19. Kliknij przycisk Save. Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, należy odinstalować sterownik, a następnie zainstalować go ponownie. Aby odinstalować sterownik dla komputera Macintosh, należy wykonać poniższe kroki. a) Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera. b) Włóż dostarczony dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD. c) Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na pulpicie Macintosha. d) Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. e) Kliknij dwukrotnie ikonę Installer Classic. f) Podać hasło i kliknąć przycisk OK. g) Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue. h) Wybierz opcję Uninstall i kliknij przycisk Uninstall. i) Kiedy zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie aplikacje zostaną zamknięte, kliknij przycisk Continue. j) Gdy odinstalowanie zakończy się, kliknij przycisk Quit. Mac OS X 10.1 lub nowszy 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera. 2. Włóż dostarczony dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD. 3. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na pulpicie Macintosha. 4. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. 5. Kliknij dwukrotnie ikonę instalatora. W przypadku systemu Mac OS X kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X 10.1_10.2. W przypadku systemu Mac OS X kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X. 6. Podaj hasło i kliknij przycisk OK. 7. Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue. 8. Wybierz opcję Easy Install i kliknij przycisk Install. Zalecane jest wybranie opcji Easy Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki niezbędne do pracy urządzenia. W przypadku wybrania opcji Custom Install można wybrać poszczególne składniki do zainstalowania. 9. Kiedy zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie aplikacje zostaną zamknięte, kliknij przycisk Continue. 10. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Restart. 11. Otwórz folder Applications > Utilities > Print Setup Utility. W systemie Mac OS X 10.5 otwórz kolejno foldery Applications > System Preferences i kliknij pozycję Print & Fax. 12. Kliknij pozycję Add na liście Printer List. W systemie Mac OS X 10.5 kliknij ikonę +. Zostanie otwarte okno. 13. W systemie Mac OS X 10.3 wybierz kartę USB. W systemie Mac OS X 10.4 kliknij ikonę Default Browser i znajdź połączenie USB. W systemie Mac OS X 10.5 kliknij ikonę Default i znajdź połączenie USB. 14. W przypadku systemu operacyjnego MAC OS X 10.3, jeżeli opcja Auto Select nie działa prawidłowo, wybierz pozycję Samsung w obszarze Printer Model i nazwę urządzenia w obszarze Model Name. W przypadku systemu operacyjnego MAC OS X 10.4, jeżeli opcja Auto Select nie działa prawidłowo, wybierz pozycję Samsung w obszarze Print Using i nazwę urządzenia w obszarze Model. W przypadku systemu operacyjnego MAC OS X 10.5, jeżeli funkcja Auto Select nie działa prawidłowo, wybierz opcję Select a driver to use, a następnie wybierz nazwę urządzenia w obszarze Print Using. Urządzenie zostanie wyświetlone na liście Printer List i ustawione jako urządzenie domyślne. 15. Kliknij przycisk Add. Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, należy odinstalować sterownik, a następnie zainstalować go ponownie. Aby odinstalować sterownik dla komputera Macintosh, należy wykonać poniższe kroki. a) Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera. b) Włóż dostarczony dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD. c) Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na pulpicie Macintosha. d) Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. e) Kliknij dwukrotnie ikonę instalatora. W przypadku systemu Mac OS X kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X 10.1_10.2. W przypadku systemów Mac OS X kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X. f) Podaj hasło i kliknij przycisk OK. g) Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue. h) Wybierz opcję Uninstall i kliknij przycisk Uninstall. i) Kiedy zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie aplikacje zostaną zamknięte, kliknij przycisk Continue. j) Gdy odinstalowanie zakończy się, kliknij przycisk Quit. Linux Aby zainstalować sterownik dla systemu Linux, należy wykonać poniższe kroki. Podczas instalowania sterownika zostanie także zainstalowany automatycznie pakiet Unified Linux Driver. Na dostarczonym dysku CD znajduje się pakiet Unified Linux Driver, umożliwiający korzystanie z urządzenia na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Linux za pomocą narzędzia do zarządzania z interfejsem użytkownika. (Patrz Korzystanie z programu Unified Linux Driver Configurator na stronie 60). 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera. 2. Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz root w polu Login i podaj hasło systemowe. Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia, należy się zalogować jako administrator (root). Jeżeli użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień, powinien je uzyskać od administratora. Rozpoczęcie pracy_ 28

29 3. Włóż dostarczony dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD. Dysk CD z oprogramowaniem uruchamia się automatycznie. Jeżeli dysk CD z oprogramowaniem nie uruchomi się automatycznie, należy kliknąć ikonę u dołu pulpitu. Po wyświetleniu okna Terminal wpisz: Jeśli napęd CD z dyskiem zawierającym oprogramowanie jest głównym urządzeniem na magistrali pomocniczej, montowanym jako /mnt/cdrom, root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom root]#cd /mnt/cdrom/linux Linux]#./install.sh Jeśli uruchomienie dysku CD z oprogramowaniem nie powiodło się mimo to, należy wpisać kolejno następujące polecenia: root]#umount /dev/hdc root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom Program instalacyjny uruchamia się automatycznie, jeżeli jest zainstalowany i skonfigurowany pakiet automatycznego uruchamiania. 4. Kiedy zostanie wyświetlone okno powitalne, kliknij przycisk Next. Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, należy odinstalować sterownik, a następnie zainstalować go ponownie. Aby odinstalować sterownik dla systemu Linux, należy wykonać poniższe kroki. a) Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera. b) Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz root w polu Login i podaj hasło systemowe. Aby odinstalować sterownik drukarki, należy zalogować się jako administrator (root). Jeżeli użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień, powinien je uzyskać od administratora. c) Włóż dostarczony dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD. Dysk CD z oprogramowaniem uruchamia się automatycznie. Jeżeli dysk CD z oprogramowaniem nie uruchomi się automatycznie, należy kliknąć ikonę u dołu pulpitu. Po wyświetleniu okna Terminal wpisz: Jeśli napęd CD z dyskiem zawierającym oprogramowanie jest głównym urządzeniem na magistrali pomocniczej, montowanym jako /mnt/cdrom, root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom root]#cd /mnt/cdrom/linux Linux]#./uninstall.sh Program instalacyjny uruchamia się automatycznie, jeżeli jest zainstalowany i skonfigurowany pakiet automatycznego uruchamiania. d) Kliknij przycisk Unistall. e) Kliknij przycisk Next. f) Kliknij przycisk Finish. Udostępnianie urządzenia lokalnie 5. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Finish. Dla wygody program instalacyjny dodaje ikonę Unified Driver Configurator na pulpicie oraz grupę Unified Driver do menu systemowego. W razie jakichkolwiek trudności należy skorzystać z pomocy dostępnej za pośrednictwem menu systemowego lub aplikacji okienkowych pakietu sterownika, takich jak Unified Driver Configurator lub Image Manager. Instalacja sterownika w trybie tekstowym: Jeśli nie jest używany interfejs graficzny lub instalacja sterownika nie jest możliwa, należy używać sterownika w trybie tekstowym. Należy wykonać kroki 1 do 3, wpisać polecenie Linux]#./install.sh, a następnie wykonać instrukcje na ekranie terminala. Instalacja zostanie zakończona. Aby odinstalować sterownik, należy wykonać zamieszczone powyżej instrukcje instalacji, ale na ekranie terminala należy wpisać polecenie Linux]#./uninstall.sh. Aby skonfigurować komputery w celu lokalnego udostępniania urządzenia, należy wykonać poniższe kroki. Jeżeli komputer hosta jest połączony bezpośrednio z urządzeniem za pomocą kabla USB, a także jest połączony ze środowiskiem sieci lokalnej, komputer kliencki połączony z siecią lokalną może używać udostępnionego urządzenia do drukowania poprzez komputer hosta. 1 2 Komputer hosta Komputery klienckie Komputer połączony bezpośrednio z urządzeniem za pomocą kabla USB. Komputery korzystające z urządzenia udostępnionego przez serwer. Rozpoczęcie pracy_ 29

30 Windows Konfigurowanie komputera hosta 1. Zainstaluj sterownik drukarki. (Patrz Instalowanie sterownika dla urządzenia podłączonego do portu USB na stronie 26, Instalowanie sterownika dla urządzenia podłączonego do sieci na stronie 32). 2. Kliknij menu Start systemu Windows. 3. W przypadku systemu Windows 2000 wybierz kolejno Ustawienia > Drukarki. W systemie Windows XP/2003 wybierz opcję Drukarki i faksy. W systemie Windows Vista wybierz kolejno Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki. 4. Kliknij dwukrotnie ikonę sterownika drukarki. 5. Z menu Drukarka wybierz polecenie Udostępnianie. 6. Zaznacz pole Udostępnij tę drukarkę. 7. Wypełnij pole Nazwa udziału. Kliknij przycisk OK. Konfigurowanie komputera klienckiego 1. Zainstaluj sterownik drukarki. (Patrz Instalowanie sterownika dla urządzenia podłączonego do portu USB na stronie 26, Instalowanie sterownika dla urządzenia podłączonego do sieci na stronie 32). 2. Kliknij menu Start systemu Windows. 3. Wybierz kolejno Wszystkie programy > Akcesoria > Eksplorator Windows. 4. Wprowadź adres IP komputera hosta na pasku adresu i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. Jeżeli komputer hosta wymaga podania Nazwy użytkownika i Hasła, wprowadź identyfikator użytkownika i hasło konta komputera hosta. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarkę, która ma zostać udostępniona, i wybierz polecenie Połącz. 6. Po pojawieniu się komunikatu o zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk OK. 7. Otwórz plik do wydrukowania i rozpocznij drukowanie. Macintosh Poniższe kroki dotyczą systemu Mac OS X W przypadku innych wersji systemu operacyjnego należy zapoznać się z pomocą dla komputera Mac. Konfigurowanie komputera hosta 1. Zainstaluj sterownik drukarki. (Patrz Macintosh na stronie 27). 2. Otwórz kolejno foldery Applications > System Preferences i kliknij polecenie Print & Fax. 3. Wybierz drukarkę do udostępnienia na liście Printers. 4. Wybierz opcję Share this printer. Konfigurowanie komputera klienckiego 1. Zainstaluj sterownik drukarki. (Patrz Macintosh na stronie 27). 2. Otwórz kolejno foldery Applications > System Preferences i kliknij polecenie Print & Fax. 3. Kliknij ikonę +. Zostanie wyświetlone okno z nazwą udostępnionej drukarki. 4. Wybierz urządzenie i kliknij przycisk Add. Rozpoczęcie pracy_ 30

31 3.Konfiguracja sieci Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania urządzenia podłączonego do sieci i oprogramowania. Niniejszy rozdział obejmuje: Środowisko sieciowe Przedstawienie programów sieciowych Konfigurowanie protokołu TCP/IP Instalowanie sterownika dla urządzenia podłączonego do sieci Środowisko sieciowe Korzystanie z sieci jest możliwe po podłączeniu kabla sieciowego do odpowiedniego portu urządzenia. Aby urządzenie mogło pracować jako urządzenie sieciowe, należy skonfigurować w nim protokoły sieciowe. Podstawowe ustawienia sieciowe można skonfigurować za pomocą panelu sterowania urządzenia. W poniższej tabeli zostały przedstawione środowiska sieciowe obsługiwane przez urządzenie: ELEMENT Karta sieciowa Sieciowy system operacyjny WYMAGANIA Ethernet 10/100 Base-TX Windows 2000/XP/2003/Vista Różne dystrybucje systemu Linux Mac OS , Mac OS X Protokoły sieciowe TCP/IP w systemie Windows IPP DHCP SNMP BOOTP W celu skonfigurowania protokołu sieciowego DHCP należy przejść pod adres wybrać program Bonjour dla wersji systemu Windows stosowanej na komputerze i zainstalować ten program. Ten program umożliwi automatyczną konfigurację tego parametru sieciowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie instalacji. Ten program nie obsługuje systemu Linux. Przedstawienie programów sieciowych Dostępnych jest kilka programów umożliwiających proste skonfigurowanie ustawień sieci w środowisku sieciowym. Jest to szczególnie przydatne dla administratora sieci, umożliwiając równoczesne zarządzanie wieloma urządzeniami w sieci. SyncThru Web Service Serwer internetowy wbudowany w sieciowy serwer druku, który umożliwia: konfigurowanie parametrów sieciowych niezbędnych do podłączenia urządzenia do różnych środowisk sieciowych, dostosowanie ustawień urządzenia. (Patrz Korzystanie z programu SyncThru Web Service na stronie 57). SyncThru Web Admin Service Oparte na sieci Web rozwiązanie do zarządzania urządzeniem przeznaczone dla administratorów sieci. SyncThru Web Admin Service to program umożliwiający wydajne zarządzanie urządzeniami sieciowymi i zdalne monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami sieciowymi z dowolnego miejsca, w którym można uzyskać dostęp do sieci firmowej. Pobierz ten program z witryny Program SetIP Program narzędziowy umożliwiający wybieranie interfejsów sieciowych i ręczne konfigurowanie adresów IP używanych dla protokołu TCP/IP. (Patrz Korzystanie z programu SetIP na stronie 59). Konfigurowanie protokołu TCP/IP Po pierwszym podłączeniu urządzenia do sieci należy skonfigurować ustawienia protokołu TCP/IP. Po ustawieniu i sprawdzeniu ustawień protokołu TCP/IP można przejść do instalacji oprogramowania na każdym komputerze podłączonym do sieci. Ustawianie adresu sieciowego W przypadku braku pewności co do sposobu konfiguracji należy skontaktować się z administratorem sieci. Aby skonfigurować parametry sieci TCP/IP, należy wykonać poniższe kroki: 1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci za pośrednictwem kabla Ethernet RJ Upewnij się, że urządzenie jest włączone. 3. Naciskaj przycisk na panelu sterowania do chwili wyświetlenia opcji Siec w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji TCP/IP, a następnie naciśnij przycisk OK. 5. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Statyczny, a następnie naciśnij przycisk OK. Konfiguracja sieci_ 31

32 6. Wprowadź wartość z zakresu od 0 do 255 za pomocą przycisków strzałek i naciśnij przycisk OK. Tę procedurę należy powtórzyć dla bajtów od 1 do 4, aby wprowadzić kompletny adres. Naciśnięcie i przytrzymanie jednego z klawiszy strzałek w lewo/prawo, powoduje zmianę liczb co dziesięć. 7. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK. Powtórz kroki 6 i 7 w celu konfiguracji innych parametrów TCP/IP: maskę podsieci i adres bramy. 4. Wybierz opcję Standardowa instalacja drukarki sieciowej. Kliknij przycisk Dalej. Instalowanie sterownika dla urządzenia podłączonego do sieci Wybranie opcji Instalacja niestandardowa umożliwia wybranie programów do zainstalowania. Windows Aby skonfigurować sterownik urządzenia, należy wykonać poniższe kroki. Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki niezbędne do pracy urządzenia. 1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i włączone. Także adres IP urządzenia powinien być ustawiony. Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w dołączonym do urządzenia dokumencie Skrócona instrukcja instalacji. 2. Włóż dostarczony dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD. Dysk CD powinien się automatycznie uruchomić i powinno zostać wyświetlone okno instalacji. Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom. Wprowadź ciąg X:\Setup.exe, zastępując znak X literą odpowiadającą napędowi. Kliknij przycisk OK. Jeżeli korzystasz z systemu Windows Vista, kliknij kolejno Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom. Wprowadź ciąg X:\Setup.exe, zastępując znak X literą odpowiadającą napędowi, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli zostanie wyświetlone okno Autoodtwarzanie w systemie Windows Vista, kliknij opcję Uruchom Setup.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika. 3. Kliknij przycisk Dalej. 5. Pojawi się lista urządzeń dostępnych w sieci. Wybierz z listy drukarkę, którą chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli na liście nie ma danego urządzenia, kliknij przycisk Aktualizuj, aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP, aby dodać urządzenie do sieci. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP urządzenia. Aby sprawdzić adres IP lub MAC urządzenia, wydrukuj stronę konfiguracji sieci. Aby znaleźć współużytkowaną drukarkę sieciową (ścieżkę UNC), wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź nazwę drukarki ręcznie lub znajdź współużytkowaną drukarkę, klikając przycisk Przeglądaj. Jeżeli nie można znaleźć urządzenia w sieci, należy wyłączyć zaporę i kliknąć przycisk Aktualizuj. W systemie operacyjnym Windows należy kliknąć polecenie Start -> Panel sterowania > Zapora systemu Windows, a następnie wyłączyć tę opcję. W przypadku innych systemów operacyjnych należy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w ich podręcznikach online. 6. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Jeśli chcesz wydrukować stronę testową, zaznacz odpowiednie pole wyboru i kliknij przycisk Dalej. W przeciwnym razie kliknij przycisk Zakończ bez zaznaczania pola wyboru. Jeżeli sterownik drukarki nie działa poprawnie po zakończeniu instalacji, ponownie zainstaluj sterownik drukarki. W razie potrzeby wybierz język z listy rozwijanej. Konfiguracja sieci_ 32

33 Macintosh Mac OS Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i włączone. Także adres IP urządzenia powinien być ustawiony. 2. Włóż dostarczony dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD. 3. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na pulpicie Macintosha. 4. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. 5. Kliknij dwukrotnie ikonę Installer Classic. 6. Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue. 7. Wybierz opcję Easy Install i kliknij przycisk Install. 8. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk Quit. 9. W menu Apple wybierz polecenie Chooser. 10. Kliknij opcję LaserWriter 8 (sterownik PostScript dostarczany wraz z komputerem Macintosh). Nazwa drukarki pojawia się na liście. 11. W polu drukarki wybierz pozycję SEC000xxxxxxxxx (oznaczenie xxxxxxxxx różni się w zależności od urządzenia) i kliknij opcję Select. Jeżeli funkcja automatycznej konfiguracji nie działa prawidłowo, kliknij opcję SelectPPD, wybierz urządzenie i kliknij przycisk OK. 12. Po zakończeniu konfiguracji na pulpicie zostanie utworzona ikona drukarki. 13. Zamknij program Chooser. 14. Po wyświetleniu okna informującego o zmianie bieżącej drukarki, kliknij OK. Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, należy odinstalować sterownik, a następnie zainstalować go ponownie. Aby odinstalować sterownik dla komputera Macintosh, należy wykonać poniższe kroki. a) Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera. b) Włóż dostarczony dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD. c) Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na pulpicie Macintosha. d) Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. e) Kliknij dwukrotnie ikonę Installer Classic. f) Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK. g) Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue. h) Wybierz opcję Uninstall i kliknij przycisk Uninstall. i) Kiedy zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie aplikacje zostaną zamknięte, kliknij przycisk Continue. j) Gdy odinstalowanie zakończy się, kliknij przycisk Quit. Mac OS X 10.1 lub wyższy 1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i włączone. Także adres IP urządzenia powinien być ustawiony. 2. Włóż dostarczony dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD. 3. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na pulpicie Macintosha. 4. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. 5. Kliknij dwukrotnie ikonę instalatora. W przypadku systemu Mac OS X kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X 10.1_10.2. W systemie Mac OS w wersji kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X. 6. Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK. 7. Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue. 8. Wybierz opcję Easy Install i kliknij przycisk Install. Zalecane jest wybranie opcji Easy Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki niezbędne do pracy urządzenia. W przypadku wybrania opcji Custom Install można wybrać poszczególne składniki do zainstalowania. 9. Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie aplikacje zostaną zamknięte. Kliknij przycisk Continue. 10. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk Quit. 11. Otwórz folder Applications > Utilities > Print Setup Utility. W systemie Mac OS X 10.5 otwórz kolejno foldery Applications > System Preferences i kliknij pozycję Print & Fax. 12. Kliknij pozycję Add na liście Printer List. W systemie Mac OS X 10.5 kliknij ikonę +. Zostanie otwarte okno. 13. W systemie Mac OS X wybierz kartę IP Printing. W systemie Mac OS X 10.4 kliknij opcję IP Printer. W systemie Mac OS X 10.5 kliknij opcję IP. 14. Wybierz opcję Socket/HP Jet Direct w polu Printer Type. Podczas drukowania dokumentu składającego się z wielu stron wydajność drukowania można zwiększyć przez wybranie ustawienia Socket dla opcji Printer Type. 15. Podaj adres IP urządzenia w polu Printer Address. 16. Podać nazwę kolejki w polu Queue Name. Jeżeli nie można określić nazwy kolejki serwera urządzenia, najpierw należy użyć domyślnej nazwy kolejki. 17. W przypadku systemu operacyjnego MAC OS X 10.3, jeżeli opcja Auto Select nie działa prawidłowo, wybierz pozycję Samsung w obszarze Printer Model i nazwę urządzenia w obszarze Model Name. W przypadku systemu operacyjnego MAC OS X 10.4, jeżeli opcja Auto Select nie działa prawidłowo, wybierz pozycję Samsung w obszarze Print Using i nazwę urządzenia w obszarze Model. W przypadku systemu operacyjnego MAC OS X 10.5, jeżeli funkcja Auto Select nie działa prawidłowo, wybierz opcję Select a driver to use, a następnie wybierz nazwę urządzenia w obszarze Print Using. Urządzenie zostanie wyświetlone na liście Printer List i ustawione jako urządzenie domyślne. Konfiguracja sieci_ 33

34 18. Kliknij przycisk Add. Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, należy odinstalować sterownik, a następnie zainstalować go ponownie. Aby odinstalować sterownik dla komputera Macintosh, należy wykonać poniższe kroki. a) Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera. b) Włóż dostarczony dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD. c) Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na pulpicie Macintosha. d) Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. e) Kliknij dwukrotnie ikonę instalatora. W przypadku systemu Mac OS X kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X 10.1_10.2. W systemie Mac OS w wersji kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X. f) Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK. g) Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue. h) Wybierz opcję Uninstall i kliknij przycisk Uninstall. i) Kiedy zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie aplikacje zostaną zamknięte, kliknij przycisk Continue. j) Gdy odinstalowanie zakończy się, kliknij przycisk Quit. Linux 1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i włączone. Także adres IP urządzenia powinien być ustawiony. 2. Włóż dostarczony dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD. 3. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która pojawi się na pulpicie systemu Linux. 4. Kliknij dwukrotnie folder Linux. 5. Kliknij dwukrotnie ikonę install.sh. 6. Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue. 7. Zostanie otwarte okno kreatora dodawania drukarki. Kliknij przycisk Next. 8. Wybierz opcję Network printer i kliknij przycisk Search. 9. Adres IP drukarki i nazwa modelu pojawią się w polu listy. 10. Wybierz urządzenie i kliknij przycisk Next. Konfiguracja sieci_ 34

35 4.Konfiguracja podstawowa Po ukończeniu instalacji zalecane jest skonfigurowanie ustawień domyślnych urządzenia. Aby wybrać lub zmienić określone wartości, należy zapoznać się z następną sekcją. Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania urządzenia. Niniejszy rozdział obejmuje: Ustawianie wysokości Zmiana języka wyświetlacza Ustawianie limitu czasu zadania Korzystanie z funkcji oszczędzania energii Wybieranie domyślnego zasobnika papieru Zmiana ustawienia czcionek Ustawianie wysokości Na jakość wydruku wpływ ma ciśnienie atmosferyczne, zależne od wysokości nad poziomem morza, na której urządzenie jest używane. Poniższe informacje pozwalają na skonfigurowanie urządzenia w celu uzyskania jak najwyższej jakości wydruku. Przed ustawieniem wysokości n.p.m. należy ustalić wysokość, na jakiej urządzenie będzie używane. 0 1 Wysoko 3 2 Wysoko 2 3 Wysoko 1 4 Normalne 1. Włącz komputer podłączony do sieci i otwórz przeglądarkę internetową. 2. Wprowadź adres IP urządzenia w pasku adresu przeglądarki. 3. Kliknij przycisk Przejdź, aby uzyskać dostęp do usługi SyncThru Web Service. 4. Kliknij opcję Ustawienia urządzenia > Ustawienia. 5. Kliknij opcję Korekta wysokości. 6. Wybierz odpowiednią wartość wysokości. 7. Kliknij przycisk Zastosuj. Jeśli urządzenie jest podłączone za pomocą kabla USB, należy ustawić wysokość w opcji Korekta wys. przy użyciu panelu sterowania. (Patrz Konfiguracja systemu na stronie 55). Ustawianie limitu czasu zadania Jeżeli przez określony czas nie zostaną wprowadzone żadne polecenia, urządzenie opuszcza bieżące menu i przechodzi do ustawień domyślnych. Można ustawić czas oczekiwania urządzenia. 1. Naciskaj przycisk do chwili wyświetlenia opcji Konfig. sys. w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk OK. 2. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Lim.czasu zad., a następnie naciśnij przycisk OK. 3. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia odpowiedniego ustawienia. 4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia. 5. Naciśnij przycisk, aby powrócić do trybu gotowości. Korzystanie z funkcji oszczędzania energii Jeżeli urządzenie nie jest używane przez określony czas, ta funkcja umożliwia oszczędzanie energii. 1. Naciskaj przycisk do chwili wyświetlenia opcji Konfig. sys. w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk OK. 2. Naciskaj strzałki w lewo/w prawo, aż wyświetli się opcja Oszcz. energii i naciśnij OK. 3. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia odpowiedniego ustawienia. 4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia. 5. Naciśnij przycisk, aby powrócić do trybu gotowości. Zmiana języka wyświetlacza Aby zmienić język interfejsu wyświetlacza, należy wykonać poniższe kroki: 1. Naciskaj przycisk do chwili wyświetlenia opcji Konfig. sys. w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk OK. 2. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Jezyk, a następnie naciśnij przycisk OK. 3. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia odpowiedniego języka, a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Naciśnij przycisk, aby powrócić do trybu gotowości. Konfiguracja podstawowa_ 35

36 Wybieranie domyślnego zasobnika papieru Można wybrać zasobnik oraz papier, który będzie używany do zadań drukowania. Za pomocą panelu sterowania 1. Naciskaj przycisk do chwili wyświetlenia opcji Papier w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk OK. 2. Naciskaj strzałki w lewo/w prawo, aż wyświetli się opcja Zrodlo papieru i naciśnij OK. 3. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia odpowiedniego zasobnika. 4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia. 5. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Typ papieru, a następnie naciśnij przycisk OK. 6. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia odpowiedniego typu papieru. 7. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia. 8. Naciśnij przycisk, aby powrócić do trybu gotowości. Na komputerze Windows 1. Kliknij menu Start systemu Windows. 2. W przypadku systemu Windows 2000 wybierz kolejno Ustawienia > Drukarki. W systemie Windows XP/2003 wybierz opcję Drukarki i faksy. W systemie Windows Vista wybierz kolejno Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane urządzenie i wybierz polecenie Preferencje drukowania. 4. Kliknij kartę Papier. 5. Wybierz zasobnik i jego opcje wraz z rozmiarem i typem papieru. 6. Naciśnij przycisk OK. Macintosh Komputer Macintosh nie obsługuje tej funkcji. Użytkownicy komputera Macintosh muszą ręcznie zmieniać ustawienie domyślne za każdym razem, kiedy chcą drukować przy użyciu innych ustawień. 1. Otwórz program na komputerze Macintosh i wybierz plik do drukowania. 2. Otwórz menu File i kliknij polecenie Print. 3. Przejdź do panelu Paper Feed. 4. Ustaw odpowiedni zasobnik, który ma być używany do drukowania. 5. Przejdź do panelu Paper. 6. Ustaw typ papieru odpowiadający papierowi załadowanemu do danego zasobnika. 7. Kliknij przycisk Print, aby drukować. Zmiana ustawienia czcionek Urządzenie ma wstępnie zdefiniowane ustawienia czcionki odpowiednie dla regionu lub kraju użytkownika. Aby zmienić czcionkę lub ustawić czcionkę używaną w specjalnych warunkach np. w środowisku DOS, należy zmienić ustawienie czcionki w następujący sposób: 1. Naciskaj przycisk do chwili wyświetlenia opcji Emulacja w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk OK. 2. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia odpowiedniego typu czcionki. 3. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia. 4. Naciśnij, aby powrócić do trybu gotowości urządzenia. Poniżej przedstawiono informacje dotyczące odpowiednich zestawów czcionek dla podanych języków. Rosyjski : CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic Hebrajski : Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (tylko Izrael) Grecki : ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek Arabski i perski : HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic OCR : OCR-A, OCR-B Konfiguracja podstawowa_ 36

37 5.Nośniki i zasobniki W tym rozdziale opisano sposoby ładowania nośników druku do urządzenia. Niniejszy rozdział obejmuje: Wybieranie nośnika druku Zmiana rozmiaru zasobnika Ładowanie papieru do zasobnika Drukowanie na nośniku specjalnym Ustawianie rozmiaru i typu papieru Korzystanie ze wspornika wyjściowego Wybieranie nośnika druku Można drukować na różnych nośnikach, takich jak papier zwykły, koperty, etykiety i folia. Należy zawsze używać nośników druku, które spełniają wymagania stosowania w danym urządzeniu. Zalecenia dotyczące wyboru nośników druku Nośniki druku, które nie są zgodne z zaleceniami podanymi w tym podręczniku użytkownika, mogą powodować następujące problemy: Niska jakość wydruku Częstsze zakleszczenia papieru Przedwczesne zużycie urządzenia Właściwości nośników, takie jak gramatura, skład, ziarnistość i zawartość wilgoci, to istotne czynniki wpływające na wydajność urządzenia i jakość wydruków. Przy wyborze nośników druku należy uwzględnić następujące czynniki: Typ, rozmiar i waga nośników druku dla urządzenia (zostaną opisane w specyfikacji nośników druku). (Patrz Dane techniczne nośnika druku na stronie 83). Oczekiwane rezultaty: wybór nośnika druku powinien uwzględniać rodzaj zadania. Jasność: niektóre nośniki druku są bielsze niż inne i pozwalają uzyskać ostrzejsze, żywsze obrazy. Gładkość powierzchni: gładkość nośnika druku ma wpływ na ostrość wydruku na papierze. Niektóre nośniki druku mogą być zgodne z wszystkimi zaleceniami podanymi w tej sekcji, a pomimo tego nie umożliwiają uzyskania zadowalających wyników. Powodem może być nieprawidłowe korzystanie, niedopuszczalne poziomy temperatur i wilgotności oraz inne czynniki, nad którymi nie ma kontroli. Przed zakupem dużych ilości nośników druku należy upewnić się, że spełniają one wymagania podane w tym podręczniku użytkownika. Używanie nośników druku niespełniających powyższych specyfikacji może powodować wymagające naprawy uszkodzenia urządzenia. Naprawy te nie są objęte umową gwarancyjną ani serwisową. Ilość papieru umieszczanego w zasobniku może się różnić w zależności od rodzaju nośnika. (Patrz Dane techniczne nośnika druku na stronie 83). Rozmiary nośników obsługiwane w każdym trybie TRYB ROZMIAR TYP ŹRÓDŁO Drukowanie dwustronne a Letter, A4, Legal, US Folio, Oficio Zwykły, kolorowy, z nadrukiem, makulaturowy, dokumentowy, archiwalny a.tylko papier dokumentowy o gramaturze 75 do 90 g/m 2. Zmiana rozmiaru zasobnika zasobnik 1 zasobniki opcjonalne zasobnik uniwersalny Zasobnik jest wstępnie ustawiony na rozmiar A4 lub Letter, w zależności od kraju sprzedaży. Aby zmienić rozmiar, należy dopasować prowadnice papieru Prowadnica długości papieru 2 Prowadnica pomocnicza 3 Blokada prowadnicy 4 Prowadnica szerokości papieru 1. Jedną ręką naciśnij i przytrzymaj blokadę prowadnicy, a drugą przytrzymaj prowadnicę długości papieru oraz prowadnicę pomocniczą. Przesuń prowadnicę długości papieru oraz prowadnicę pomocniczą, aby ustawić je w miejscu odpowiadającym wybranemu rozmiarowi papieru. Nośniki i zasobniki_ 37

38 2. Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby rozdzielić poszczególne arkusze przed ich załadowaniem. Włóż papier do zasobnika. 3. Umieść papier stroną do drukowania do dołu. 3. Po włożeniu papieru do zasobnika wyreguluj prowadnicę pomocniczą tak, aby delikatnie dotykała stosu papieru. Wskaźnik ilości papieru przedstawia ilość papieru w zasobniku. 4. Ściśnij prowadnice szerokości papieru i ustaw je odpowiednio do wybranego rozmiaru papieru oznaczonego na spodzie zasobnika. Prowadnicy szerokości papieru nie należy przesuwać za daleko, ponieważ może to spowodować wygięcie nośnika. Jeśli prowadnica szerokości papieru nie zostanie dopasowana, może to spowodować zakleszczenia papieru. 1 Pełny 2 Pusty 4. Ustaw typ i rozmiar papieru dla zasobnika 1. (Patrz Ustawianie rozmiaru i typu papieru na stronie 42). W przypadku problemów z podawaniem papieru należy sprawdzić, czy papier jest zgodny ze specyfikacją nośników. Następnie można spróbować umieszczać arkusze pojedynczo w zasobniku uniwersalnym. (Patrz Dane techniczne nośnika druku na stronie 83). Ustawienia wprowadzone w sterowniku urządzenia mają pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi na panelu sterowania. Ładowanie papieru do zasobnika Zasobnik 1/zasobnik opcjonalny 1. Wyciągnij zasobnik papieru. Dopasuj rozmiar podajnika do rozmiaru ładowanego nośnika. (Patrz Zmiana rozmiaru zasobnika na stronie 37). 2. Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby rozdzielić poszczególne arkusze przed ich załadowaniem. Nośniki i zasobniki_ 38

39 Zasobnik uniwersalny Do zasobnika uniwersalnego można ładować materiały specjalnych typów i rozmiarów, np. pocztówki, karty i koperty. Zasobnik uniwersalny jest przydatny w przypadku drukowania pojedynczych stron na papierze firmowym lub kolorowym. Wskazówki dotyczące korzystania z zasobnika uniwersalnego Gdy dla pozycji Źródło wybrano w aplikacji opcję Podajnik ręczny, przy drukowaniu każdej strony należy nacisnąć przycisk i załadować naraz do zasobnika uniwersalnego wyłącznie nośniki jednego typu, rozmiaru i gramatury. Aby uniknąć zakleszczeń papieru, nie należy uzupełniać papieru w zasobniku uniwersalnym podczas drukowania. Dotyczy to również innych typów nośników druku. Materiały do drukowania należy wkładać stroną do zadrukowania do góry, z górnym brzegiem skierowanym do zasobnika uniwersalnego i należy je umieszczać na środku zasobnika. Aby uniknąć zakleszczenia papieru i problemów z jakością druku, należy zawsze ładować nośniki druku określone w specyfikacji. (Patrz Dane techniczne nośnika druku na stronie 83). Należy rozprostować wszystkie fałdy na kartkach pocztowych, kopertach i etykietach przed załadowaniem ich do zasobnika uniwersalnego. 1. Trzymając za uchwyt zasobnika uniwersalnego, pociągnij go w dół i otwórz. Wyciąganie rozszerzenia uniwersalnego zasobnika papieru 2. Ściśnij prowadnice szerokości papieru zasobnika uniwersalnego i dopasuj je do szerokości papieru. Nie używaj zbyt dużej siły; w przeciwnym wypadku papier zegnie się, co może spowodować jego zakleszczenie lub przekrzywienie. 3. Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby rozdzielić poszczególne arkusze przed ich załadowaniem. 4. Załaduj papier. Podczas ładowania nie należy wymuszać umieszczenia papieru powyżej powierzchni z oznaczeniem. Podczas drukowania na nośnikach specjalnych należy przestrzegać wskazówek dotyczących ładowania. (Patrz Drukowanie na nośniku specjalnym na stronie 40). Jeśli papier nakłada się podczas drukowania przy użyciu zasobnika uniwersalnego, należy otworzyć zasobnik 1 i wyjąć nakładający się papier, a następnie spróbować drukować ponownie. Jeśli papier nie jest podawany poprawnie podczas drukowania, należy ręcznie wcisnąć papier do momentu, kiedy rozpocznie się jego automatyczne podawanie. 5. Po załadowaniu papieru należy ustawić typ i rozmiar papieru dla zasobnika uniwersalnego na panelu sterowania. (Patrz Ustawianie rozmiaru i typu papieru na stronie 42). Ustawienia wprowadzone w sterowniku urządzenia mają pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi na panelu sterowania. 6. Aby drukować z poziomu aplikacji, uruchom aplikację i otwórz menu drukowania. 7. Otwórz okno Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 44). 8. Wybierz kartę Papier w oknie Preferencje drukowania, a następnie wybierz odpowiedni typ papieru. Na przykład jeśli chcesz użyć etykiety, ustaw typ papieru na Etykiety. 9. Wybierz opcję Ręcznie w obszarze źródła papieru, a następnie kliknij przycisk OK. 10. Rozpocznij drukowanie w aplikacji. 11. Po zakończeniu drukowania zamknij zasobnik uniwersalny. Nośniki i zasobniki_ 39

40 Drukowanie na nośniku specjalnym Poniższa tabela przedstawia dostępne nośniki specjalne dla każdego zasobnika. Podczas korzystania z nośnika specjalnego zaleca się podawanie każdego arkusza papieru pojedynczo. Należy sprawdzić maksymalną liczbę nośników dla każdego zasobnika. (Patrz Dane techniczne nośnika druku na stronie 83). Koperta Drukowanie na kopertach zależy od jakości kopert. Aby drukować na kopercie, należy włożyć ją klapką w dół, tak aby miejsce na znaczek znajdowało się u dołu z prawej strony. TYPY ZASOBNIK 1 ZASOBNIK OPCJO- NALNY ZASOBNIK UNI- WERSALNY Zwykły O O O Gruby O O O Cienki O O O Dokumentowy X X O Kolor X X O Brystol X X O Etykiety X X O Folia X X O Koperta X X O Z nadrukiem X X O Bawełna X X O Papier ekologiczny Papier niepłowiejący O O O O O O Typy nośników są przedstawiane w oknie Preferencje drukowania. Ta opcja typu papieru umożliwia ustawienie typu papieru, który ma zostać załadowany do zasobnika. Ustawienie pojawi się na liście, więc można je będzie wybrać. Pozwala to na osiągnięcie najwyższej jakości wydruku. W przeciwnym razie osiągnięcie żądanej jakości wydruku może nie być możliwe. Zwykły : Zwykły papier. Wybierz ten typ w przypadku urządzenia monochromatycznego i wydruku na papierze bawełnianym 60 g/m 2. Gruby : Gruby papier od 90 do 105 g/m 2. Cienki : Cienki papier od 60 do 70 g/m 2. Dokumentowy : Papier dokumentowy od 105 do 120 g/m 2. Kolor : Papier kolorowy od 75 do 90 g/m 2. Brystol : Karton od 90 do 163 g/m 2. Etykiety : Etykiety od 120 do 150 g/m 2. Folia : Folia przezroczysta od 138 do 146 g/m 2. Koperta : Koperty od 75 do 90 g/m 2. Z nadrukiem : Papier z nadrukiem/firmowy od 75 do 90 g/m 2. Bawełna : Papier z nadrukiem od 75 do 90 g/m 2. Papier ekologiczny : Papier makulaturowy od 75 do 90 g/m 2. Papier niepłowiejący : Od 70 do 90 g/m 2. Wybierz tę opcję, jeśli wydruki mają być przechowywane przez długi czas, na przykład w archiwach. Jeśli wydrukowane koperty są pomarszczone, pogięte lub są na nich grube czarne linie, otwórz pokrywę tylną, pociągnij w dół znajdującą się z prawej strony dźwignię dociskową o około 90 stopni i spróbuj wydrukować ponownie. Pozostaw tylną pokrywę otwartą podczas drukowania. 1 Dźwignia dociskowa Podczas wybierania kopert należy uwzględnić następujące czynniki: - Ciężar : Gramatura papieru koperty nie powinna przekraczać 90 g/m 2. W przeciwnym wypadku może wystąpić zakleszczenie. - Budowa : Przed drukowaniem koperty powinny leżeć płasko, z zagięciem nie przekraczającym 6 mm i nie powinny być wypełnione powietrzem. - Stan : Koperty nie powinny być pomarszczone, zgięte ani uszkodzone. - Temperatura : Należy używać kopert wytrzymujących temperaturę i ciśnienie występujące w urządzeniu podczas pracy. Należy używać tylko dobrze wykonanych kopert, z ostrymi, dobrze sprasowanymi zagięciami. Nie należy używać kopert z naklejonymi znaczkami. Nie należy używać kopert ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami, wewnętrzną wyściółką, z warstwami samoprzylepnymi ani zawierających inne materiały syntetyczne. Nie należy używać uszkodzonych lub niedokładnie wykonanych kopert. Należy upewnić się, że zakładki na obu końcach koperty dochodzą do samych rogów koperty. 1 Właściwe 2 Niewłaściwe Nośniki i zasobniki_ 40

41 Koperty z paskiem samoprzylepnym lub z więcej niż jedną zakładką, która składa się na zamknięcie, muszą wykorzystywać kleje odpowiednie do temperatury utrwalania urządzenia przez 0,1 s. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia. (Patrz Ogólne dane techniczne na stronie 81). Dodatkowe klapki i paski mogą powodować marszczenie, fałdowanie lub zakleszczanie, a nawet mogą uszkodzić zespół utrwalający. W celu zapewnienia najlepszej jakości druku należy ustawić marginesy nie bliżej niż 15 mm od brzegu koperty. Nie należy drukować w miejscach połączeń szwów koperty. Folia przezroczysta Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać tylko folii przeznaczonych do stosowania w drukarkach laserowych. - Rozmieszczenie : Należy używać arkuszy etykiet bez odsłoniętych miejsc pomiędzy poszczególnymi etykietami. Etykiety mogą się odklejać od arkuszy, na których między etykietami są odstępy, co może powodować poważne zakleszczenia. - Podwinięcie : Przed drukowaniem etykiety muszą leżeć płasko i nie mogą się wyginać bardziej niż 13 mm w żadnym kierunku. - Stan : Nie należy używać etykiet pomarszczonych, z pęcherzykami lub innymi oznakami odklejania się. Należy upewnić się, że między naklejkami nie ma odsłoniętej warstwy samoprzylepnej. Odsłonięte obszary mogą powodować odklejanie się etykiet podczas drukowania, co może spowodować zakleszczenie papieru. Odsłonięty klej może spowodować uszkodzenie elementów urządzenia. Nie wolno przepuszczać arkusza z etykietami przez urządzenie więcej niż raz. Warstwa samoprzylepna wytrzymuje tylko jedno przejście przez urządzenie. Nie należy używać etykiet z odsłoniętą warstwą samoprzylepną ani takich, które są pomarszczone, mają pęcherzyki powietrza lub są w inny sposób uszkodzone. Karton lub materiały o niestandardowych rozmiarach Folie przezroczyste stosowane w urządzeniu powinny wytrzymywać temperaturę utrwalania urządzenia. Należy je umieścić na płaskiej powierzchni po wyjęciu z urządzenia. Nie należy zostawiać nieużywanych folii w tacy odbiorczej papieru przez dłuższy czas. Może się na nich zbierać kurz i brud, czego efektem będzie poplamiony wydruk. Aby uniknąć smug spowodowanych odciskami palców, należy je chwytać ostrożnie. Aby uniknąć blaknięcia, nie należy wystawiać wydrukowanych folii na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Należy się upewnić, że folie nie mają postrzępionych krawędzi, nie są pomarszczone lub wygięte. Nie należy używać folii odklejających się od podłoża. Aby folie nie przylepiały się do siebie, nie należy pozwolić, aby leżały na sobie po zadrukowaniu. Zalecane nośniki: Folie do kolorowych drukarek laserowych produkowane przez firmę Xerox, na przykład 3R 91331(A4), 3R 2780(Letter). Etykiety Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać tylko etykiet przeznaczonych do stosowania w urządzeniach laserowych. Nie należy drukować na nośnikach o szerokości mniejszej niż 76 mm, ani długości mniejszej niż 127 mm. W oprogramowaniu należy ustawić marginesy co najmniej na 6,4 mm od krawędzi materiału. Papier firmowy/z nadrukiem Papier firmowy Zasobnik 1/zasobnik opcjonalny DRUK JEDNO- STRONNY Stroną do druku w dół DRUK DWUSTRONNY Stroną do druku w górę Zasobnik uniwersalny: Stroną do druku w górę Stroną do druku w dół Podczas wybierania etykiet należy uwzględnić następujące czynniki: - Klej : Materiał klejący musi wytrzymywać temperaturę utrwalania urządzenia. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia. (Patrz Ogólne dane techniczne na stronie 81). Nośniki i zasobniki_ 41

42 Papier z nadrukiem Podczas ładowania papieru z nadrukiem strona zadrukowana powinna być skierowana w dół, niezagiętą krawędzią do przodu. Jeżeli wystąpią problemy z podawaniem papieru, należy obrócić papier. Należy pamiętać, że jakość druku nie jest gwarantowana. 5. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia odpowiedniego typu papieru, a następnie naciśnij przycisk OK. 6. Naciśnij przycisk, aby powrócić do trybu gotowości. Jeśli chcesz użyć papieru o nietypowym formacie, jak papier do druku faktur, wybierz opcję Własny na karcie Papier w oknie Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 44). Korzystanie ze wspornika wyjściowego Nadruki na papierze firmowym/z nadrukiem należy wykonywać przy użyciu tuszu odpornego na działanie wysokich temperatur, który nie rozmaże się, nie wyparuje ani nie spowoduje wydzielania niebezpiecznych substancji wskutek poddania go temperaturze utrwalania urządzenia przez okres 0,1 sekundy. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia. (Patrz Ogólne dane techniczne na stronie 81). Atrament wykorzystany w papierze firmowym/z nadrukiem musi być niepalny i nie może wywierać niekorzystnego wpływu na wałki urządzenia. W celu zapobiegania zmianom formularze i papier firmowy należy przechowywać w opakowaniach nieprzepuszczających wilgoci. Przed włożeniem papieru firmowego/z nadrukiem upewnij się, że tusz na papierze wysechł. W trakcie procesu utrwalania wilgotny tusz może rozmazać się na papierze, co pogorszy jakość wydruku. Zdjęcie W tym urządzeniu nie należy używać papieru fotograficznego do drukarek atramentowych. Mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. Błyszczący Należy wkładać po jednym arkuszu papieru do zasobnika uniwersalnego, błyszczącą stroną skierowaną do góry. Zalecane nośniki: Tylko papier błyszczący (Letter) do tego urządzenia HP Brochure Paper (produkt: Q6611A). Zalecane nośniki: Tylko papier błyszczący (A4) do tego urządzenia HP Superior Paper 160 glossy (produkt: Q6616A). Ustawianie rozmiaru i typu papieru Po załadowaniu papieru do zasobnika papieru należy ustawić rozmiar i typ papieru za pomocą przycisków na panelu sterowania. Ustawienia wprowadzone w sterowniku urządzenia mają pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi na panelu sterowania. W przypadku drukowania dużej liczby kopii powierzchnia zasobnika wyjściowego może się nagrzać. Nie należy dotykać powierzchni ani dopuszczać, aby zbliżały się do niej dzieci. Drukowane arkusze są gromadzone na wsporniku wyjściowym, który zapewnia ich równe ułożenie. Wyciągnij wspornik wyjściowy i wydłuż go. Dokładne układanie stosu papieru W przypadku korzystania z urządzenia w wilgotnym środowisku lub używania nośników druku zawilgoconych w wyniku wysokiej wilgotności powietrza, wydruki w zasobniku wyjściowym mogą być pozaginane i mogą nie układać się prawidłowo w stos. W takim przypadku, można włączyć w urządzeniu funkcję Układanie papieru w celu prawidłowego układania wydruków w stos. Jednak korzystanie z tej funkcji sprawi, że zmniejszy się prędkość wydruku. 1. Naciskaj przycisk do chwili wyświetlenia opcji Konfig. sys. w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk OK. 2. Naciskaj strzałki w lewo/prawo, aż wyświetli się opcja Konserwacja i naciśnij OK. 3. Naciskaj strzałki w lewo/prawo, aż wyświetli się opcja Uklad. papieru i naciśnij OK. 4. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo, aby wyświetlić opcję Wl. lub Wyl., a następnie naciśnij przycisk OK. 5. Naciśnij przycisk, aby powrócić do trybu gotowości. 1. Naciskaj przycisk do chwili wyświetlenia opcji Papier w dolnym wierszu wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk OK. 2. Naciskaj strzałki w lewo/prawo, aż wyświetli się opcja Format papieru i naciśnij OK. 3. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia odpowiedniego rozmiaru papieru, a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Naciskaj strzałki w lewo/prawo, aż wyświetli się opcja Typ papieru i naciśnij OK. Nośniki i zasobniki_ 42

43 6.Drukowanie W tym rozdziale opisano najpopularniejsze zadania drukowania. Niniejszy rozdział obejmuje: Funkcje sterownika drukarki Drukowanie podstawowe Otwieranie okna Preferencje drukowania Korzystanie z pomocy Korzystanie ze specjalnych funkcji drukowania Zmiana domyślnych ustawień drukowania Procedury w tym rozdziale dotyczą głównie systemu Windows XP. Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki obsługuje następujące standardowe funkcje: wybór orientacji, rozmiaru, źródła papieru i typu nośnika; liczba kopii. Ponadto można skorzystać z wielu specjalnych funkcji drukowania. W poniższej tabeli znajduje się ogólny przegląd funkcji obsługiwanych przez sterowniki drukarki: Niektóre modele lub systemy operacyjne mogą nie obsługiwać określonych funkcji z poniższej tabeli. sterownik drukarki PCL FUNKCJA Opcje urządzenia dotyczące jakości Drukowanie plakatów Wiele stron na jednym arkuszu Drukowanie broszur Drukowanie z dopasowaniem do strony Drukowanie z pomniejszeniem i powiększeniem Inne źródło dla pierwszej strony Znak wodny Nakładka Drukowanie dwustronne (dupleks) WINDOWS O O O O O O O O O O Ustawianie urządzenia jako domyślnego Drukowanie do pliku (PRN) Drukowanie z wykorzystaniem komputerów Macintosh Drukowanie w systemie Linux Drukowanie przy użyciu sterownika PS Sterownik drukarki PostScript FUNKCJA WINDOWS LINUX MACINTOSH Opcje urządzenia dotyczące jakości O O O Drukowanie plakatów X X X Wiele stron na jednym arkuszu Drukowanie z dopasowaniem do strony Drukowanie z pomniejszeniem i powiększeniem Inne źródło dla pierwszej strony O O (2, 4) O X O O O X O X X O Znak wodny X X X Nakładka X X X Drukowanie dwustronne (dupleks) a O O O a.urządzenie z funkcją drukowania dwustronnego wykonuje wydruki na obu stronach papieru. Drukowanie podstawowe Urządzenie umożliwia drukowanie z różnych aplikacji systemów Windows, Linux i komputerów Macintosh. Dokładne procedury drukowania dokumentów mogą się różnić w zależności od aplikacji. Okno Preferencje drukowania zaprezentowane w tym podręczniku użytkownika może się różnić w zależności od używanego urządzenia. Jednakże układ okna Preferencje drukowania jest zbliżony. Należy sprawdzić, czy system operacyjny jest zgodny z urządzeniem. Zapoznaj się z sekcją Obsługiwane systemy operacyjne w rozdziale Dane techniczne drukarki. (Patrz Dane techniczne drukarki na stronie 82). Po wybraniu opcji w oknie Preferencje drukowania może być widoczny znak ostrzegawczy, lub. Wykrzyknik ( ) oznacza, że można wybrać daną opcję, ale nie jest to zalecane. Znak ( ) oznacza, że danej opcji nie można wybrać z powodu ustawień komputera lub środowiska. Drukowanie_ 43

44 Poniżej przedstawiono ogólną procedurę umożliwiającą drukowanie z różnych aplikacji systemu Windows. Drukowanie podstawowe na komputerze Macintosh. (Patrz Drukowanie z wykorzystaniem komputerów Macintosh na stronie 48). Drukowanie podstawowe w systemie Linux. (Patrz Drukowanie w systemie Linux na stronie 50). Poniższe okno Preferencje drukowania pochodzi z programu Notatnik w systemie Windows XP. Okno Preferencje drukowania może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego i aplikacji. 1. Otwórz dokument, który ma być wydrukowany. 2. Wybierz opcję Drukuj z menu Plik. Zostanie wyświetlone okno Drukuj. 3. Wybierz urządzenie z listy Wybieranie drukarki. Otwieranie okna Preferencje drukowania Istnieje możliwość wyświetlenia podglądu wybranych ustawień w prawym górnym rogu okna Preferencje drukowania. 1. Otwórz dokument, który ma być wydrukowany. 2. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj. Zostanie wyświetlone okno Drukuj. 3. Wybierz urządzenie z listy Wybieranie drukarki. 4. Kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje. Korzystanie z ustawień Ulubione Opcja Ulubione, która jest dostępna z każdej karty właściwości oprócz karty Samsung, umożliwia zapisanie obecnych ustawień do przyszłego zastosowania. Aby zapisać pozycję Ulubione: 1. Zmień ustawienia na odpowiednich kartach. 2. Wprowadź nazwę pozycji w polu Ulubione. Ustawienia drukowania podstawowego obejmują liczbę kopii i zakres drukowanych stron. Można je wybrać w oknie Drukuj. Aby wykorzystać funkcje drukowania oferowane przez drukarkę, należy kliknąć przycisk Właściwości lub Preferencje w oknie Drukuj w celu zmiany ustawienia drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 44). 4. Aby rozpocząć zadanie drukowania, kliknij przycisk Drukuj w oknie Drukuj. Anulowanie zadania drukowania Jeżeli zadanie drukowania oczekuje w kolejce lub w buforze drukowania, należy je usunąć w następujący sposób: 1. Kliknij menu Start systemu Windows. W systemie Windows 2000 wybierz opcję Ustawienia > Drukarki. W systemie Windows XP/2003 wybierz opcję Drukarki i faksy. W systemie Windows Vista wybierz opcję Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki. 2. Kliknij dwukrotnie urządzenie. 3. W menu Dokument wybierz przycisk Anuluj. Możesz również łatwo przejść do tego okna, dwukrotnie klikając ikonę urządzenia ( ) na pasku zadań systemu Windows. Bieżące zadanie można również anulować, naciskając przycisk na panelu sterowania. 3. Kliknij przycisk Zapisz. Przy zapisywaniu Ulubionych zostają zapisane wszystkie bieżące ustawienia sterownika. Aby użyć zapisanych ustawień, wybierz je z listy rozwijanej Ulubione. Urządzenie będzie teraz drukować zgodnie z wybranymi ustawieniami. Aby usunąć zapisane ustawienia, wybierz je z listy rozwijanej Ulubione i kliknij przycisk Usuń. Domyślne ustawienia sterownika drukarki można przywrócić, wybierając z listy rozwijanej Ulubione pozycję ustawienia Domyślny drukarki. Korzystanie z pomocy Należy kliknąć znak zapytania w prawym górnym rogu okna, a następnie kliknąć dowolną opcję, aby uzyskać informacje na jej temat. Na ekranie pojawi się okno podręczne z informacjami na temat funkcji danej opcji, które są zapewniane przez sterownik. Korzystanie ze specjalnych funkcji drukowania Specjalne funkcje drukowania obejmują: Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru na stronie 45. Drukowanie plakatów na stronie 45. Drukowanie broszur na stronie 45. Drukowanie na obydwu stronach papieru na stronie 45. Zmiana powiększenia procentowego dokumentu na stronie 46. Dopasowanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru na stronie 46. Korzystanie ze znaków wodnych na stronie 46. Korzystanie z nakładek na stronie 47. Drukowanie_ 44

45 Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru Użytkownik może wydrukować kilka stron na jednym arkuszu papieru. Aby wydrukować więcej niż jedną stronę na arkusz, strony zostaną zmniejszone i ułożone w określonym porządku. Na jednym arkuszu można wydrukować do 16 stron. 1. Aby zmienić ustawienia drukowania z poziomu aplikacji, należy otworzyć okno Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 52). 2. Kliknij kartę Układ i wybierz opcję Wiele stron na arkusz z listy rozwijanej Typ układu. 3. Wybierz liczbę stron, które mają być drukowane na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9 lub 16), z listy rozwijanej Stron na arkusz. 4. W razie potrzeby wybrać kolejność stron z listy rozwijanej Kolejność stron. 5. Zaznacz pole wyboru Drukuj ramkę strony, aby wydrukować ramkę wokół każdej strony na arkuszu. 6. Kliknij kartę Papier i wybierz opcję Opcje papieru. 7. Klikaj przycisk OK lub przycisk Drukuj aż do zamknięcia okna Drukuj. Drukowanie plakatów Ta funkcja umożliwia wydrukowanie jednostronicowego dokumentu na 4, 9 lub 16 kartkach papieru w celu późniejszego ich sklejenia i utworzenia dokumentu o rozmiarze plakatu. 1. Aby zmienić ustawienia drukowania z poziomu aplikacji, należy otworzyć okno Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 52). 2. Kliknij kartę Układ i wybierz opcję Drukowanie plakatu z listy rozwijanej Typ układu. 3. Wybierz żądany układ strony. Specyfikacja układu strony: Plakat <2x2> : Dokument zostanie powiększony i podzielony na 4 strony. Plakat <3x3> : Dokument zostanie powiększony i podzielony na 9 stron. Plakat <4x4> : Dokument zostanie powiększony i podzielony na 16 stron. 4. Wybierz wartość Nakładanie się. Wartość Nakładanie się można określić w milimetrach lub calach poprzez wybranie przycisku opcji poniżej obrazu podglądu, aby ułatwić sklejanie arkuszy. Drukowanie broszur Ta funkcja drukuje dokument po obu stronach kartki i rozmieszcza kartki w taki sposób, aby po złożeniu wydruku na pół można było otrzymać broszurę. Aby utworzyć broszurę, należy drukować na nośniku w formacie Letter, Legal, A4, US Folio lub Oficio Aby zmienić ustawienia drukowania z poziomu aplikacji, należy otworzyć okno Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 52). 2. Kliknij kartę Układ i wybierz opcję Drukowanie broszury z listy rozwijanej Typ układu. 3. Kliknij kartę Papier i wybierz opcję Opcje papieru. Opcja Drukowanie broszury nie jest dostępna dla wszystkich rozmiarów papieru. Aby znaleźć dostępny rozmiar papieru dla tej funkcji, należy wybrać dostępny rozmiar papieru w opcji Rozmiar na karcie Papier. Jeśli zostanie wybrany niedostępny rozmiar papieru, ta opcja może zostać anulowana automatycznie. Należy wybierać tylko dostępny papier (papier bez oznaczenia lub ). 4. Klikaj przycisk OK lub przycisk Drukuj aż do zamknięcia okna Drukuj. 5. Po wydrukowaniu złóż i zszyj strony. Drukowanie na obydwu stronach papieru Urządzenie umożliwia drukowanie po obu stronach kartki. Przed drukowaniem należy wybrać orientację dokumentu. Ta funkcja może być używana tylko dla papieru w formacie Letter, Legal, A4, US Folio lub Oficio. Nie należy drukować po obu stronach nośników specjalnych, takich jak etykiety, koperty lub gruby papier. Może to spowodować zakleszczenie papieru lub uszkodzenie urządzenia. 1. Aby zmienić ustawienia drukowania z poziomu aplikacji, należy otworzyć okno Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 52). 2. Kliknij kartę Układ. 3. W sekcji Druk dwustronny wybierz żądaną opcję oprawiania. Ust. drukarki : Jeśli wybierzesz tę opcję, działanie tej funkcji zależy od ustawień wprowadzonych na panelu sterowania urządzenia. Brak Długa krawędź : Ta opcja oznacza typowy układ przy oprawianiu książek. 5. Kliknij kartę Papier i wybierz opcję Opcje papieru. 6. Klikaj przycisk OK lub przycisk Drukuj aż do zamknięcia okna Drukuj. 7. Można teraz dokończyć plakat, sklejając arkusze ze sobą. Drukowanie_ 45

46 Krótka krawędź : Ta opcja oznacza typowy układ kalendarzy. 5. Wybierz opcję Opcje papieru. 6. Klikaj przycisk OK lub przycisk Drukuj aż do zamknięcia okna Drukuj. Korzystanie ze znaków wodnych Opcja Znak wodny umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym dokumencie. Można na przykład wydrukować duży szary napis WERSJA ROBO- CZA lub POUFNE ukośnie na pierwszej stronie lub na wszystkich stronach dokumentu. Odwrócony druk dwustronny : Należy zaznaczyć tę opcję, aby odwrócić kolejność drukowania dwustronnego. 4. Kliknij kartę Papier i wybierz opcję Opcje papieru. 5. Klikaj przycisk OK lub przycisk Drukuj aż do zamknięcia okna Drukuj. Jeśli urządzenie nie ma zespołu druku dwustronnego, należy ręcznie dokończyć zadanie drukowania. Najpierw zostanie wydrukowana co druga strona dokumentu. Następnie na komputerze zostanie wyświetlony komunikat. Aby dokończyć zadanie drukowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiana powiększenia procentowego dokumentu Można zmienić rozmiar dokumentu, aby na wydrukowanej stronie był ona większy lub mniejszy, poprzez wpisanie odpowiedniej wartości procentowej. 1. Aby zmienić ustawienia drukowania z poziomu aplikacji, należy otworzyć okno Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 52). 2. Kliknij kartę Papier. 3. Z listy rozwijanej Typ drukowania wybierz pozycję Pomniejsz/powiększ. 4. Wprowadź współczynnik skalowania w polu tekstowym Procent. Możesz także kliknąć strzałki w górę/w dół, aby wybrać współczynnik skalowania. 5. Wybierz opcję Opcje papieru. 6. Klikaj przycisk OK lub przycisk Drukuj aż do zamknięcia okna Drukuj. Dopasowanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru Ta opcja drukarki umożliwia przeskalowanie zadania drukowania do dowolnie wybranego rozmiaru papieru, niezależnie od rozmiaru dokumentu. Funkcja ta jest przydatna przy sprawdzaniu drobnych szczegółów dokumentu o małych rozmiarach. A 1. Aby zmienić ustawienia drukowania z poziomu aplikacji, należy otworzyć okno Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 52). 2. Kliknij kartę Papier. 3. Z listy rozwijanej Typ drukowania wybierz pozycję Dopasuj do str.. 4. Wybierz prawidłowy rozmiar z listy rozwijanej Rozmiar wydruku. Istnieje klika wstępnie zdefiniowanych znaków wodnych dostarczanych wraz z urządzeniem. Można je zmodyfikować lub dodać nowe do listy. Korzystanie z istniejącego znaku wodnego 1. Aby zmienić ustawienia drukowania z poziomu aplikacji, należy otworzyć okno Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 52). 2. Kliknij kartę Dodatki i wybierz żądany znak wodny z listy rozwijanej Znak wodny. W obrazie podglądu zostanie wyświetlony znak wodny. 3. Klikaj przycisk OK lub przycisk Drukuj aż do zamknięcia okna Drukuj. Tworzenie znaku wodnego 1. Aby zmienić ustawienia drukowania z poziomu aplikacji, należy otworzyć okno Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 52). 2. Kliknij kartę Dodatki, a następnie kliknij przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny. Zostanie wyświetlone okno Edytuj znak wodny. 3. Wpisać tekst w polu Treść znaku wodnego. Można wpisać do 40 znaków. Tekst zostanie wyświetlony na podglądzie obrazu. Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Tylko pierwsza strona, znak zostanie wydrukowany tylko na pierwszej stronie. 4. Wybierz opcje znaku wodnego. W obszarze Atrybuty czcionki można wybrać nazwę czcionki, styl, rozmiar i cień, a w obszarze Kąt znaku można ustawić kąt nachylenia znaku wodnego. 5. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy znak wodny do listy Bieżące znaki wodne. 6. Po zakończeniu edycji klikaj przycisk OK lub przycisk Drukuj aż do zamknięcia okna Drukuj. Aby zrezygnować z używania znaku wodnego, należy wybrać pozycję (Bez znaku wodnego) z listy rozwijanej Znak wodny. Edycja znaku wodnego 1. Aby zmienić ustawienia drukowania z poziomu aplikacji, należy otworzyć okno Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 52). 2. Kliknij kartę Dodatki, a następnie kliknij przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny. Zostanie wyświetlone okno Edytuj znak wodny. 3. Aby zmienić tekst znaku wodnego i jego opcje, należy wybrać żądany znak wodny z listy Bieżące znaki wodne. 4. Kliknij Aktualizuj, aby zapisać zmiany. 5. Klikaj przycisk OK lub przycisk Drukuj aż do zamknięcia okna Drukuj. Drukowanie_ 46

47 Usuwanie znaku wodnego 1. Aby zmienić ustawienia drukowania z poziomu aplikacji, należy otworzyć okno Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 52). 2. Kliknij kartę Dodatki, a następnie kliknij przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny. Zostanie wyświetlone okno Edytuj znak wodny. 3. Wybierz znak wodny do usunięcia z listy Bieżące znaki wodne i kliknij przycisk Usuń. 4. Klikaj przycisk OK lub przycisk Drukuj aż do zamknięcia okna Drukuj. Korzystanie z nakładek Co to jest nakładka? Nakładka jest to tekst i/lub obrazy przechowywane na dysku twardym komputera w formie pliku (w specjalnym formacie), które można wydrukować na dowolnym dokumencie. Nakładki umożliwiają zastąpienie papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Zamiast używać wcześniej wydrukowanego papieru firmowego, można utworzyć nakładkę zawierającą dokładnie te same informacje co papier firmowy. Aby wydrukować list z logo i danymi firmy, nie trzeba wkładać gotowego papieru firmowego do urządzenia wystarczy wydrukować nakładkę firmową na dokumencie. Tworzenie nowej nakładki strony Aby użyć nakładki strony, należy ją najpierw utworzyć. Nowa nakładka powinna zawierać logo lub obraz. 1. Utwórz lub otwórz dokument zawierający tekst lub obraz, które mają być użyte na nowej nakładce strony. Umieść elementy dokładnie tak, jak mają zostać wydrukowane jako nakładka. 2. Aby zapisać dokument jako nakładkę, otwórz okno Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 52). 3. Kliknij kartę Dodatki, a następnie kliknij przycisk Edytuj w sekcji Nakładka. Zostanie wyświetlone okno Edytuj nakładkę. 4. Kliknij przycisk Utwórz nakładkę. 5. W oknie Utwórz nakładkę wpisz w polu Nazwa pliku nazwę zawierającą do ośmiu znaków. Jeżeli jest to konieczne, wybierz ścieżkę docelową. (Domyślnie jest to C:\Formover). 6. Kliknij przycisk Zapisz. Nazwa zostanie wyświetlona na liście Lista nakładek. 7. Klikaj przycisk OK lub przycisk Drukuj aż do zamknięcia okna Drukuj. 8. Plik nie zostanie wydrukowany. Zostanie natomiast zapisany na dysku twardym komputera. Rozmiar dokumentu nakładki musi być taki sam jak rozmiar dokumentu, które będzie drukowany z nakładką. Nie należy tworzyć nakładek ze znakami wodnymi. Korzystanie z nakładek stron Po utworzeniu nakładki można ją wydrukować wraz z dokumentem. Aby wydrukować nakładkę na dokumencie: 1. Utwórz lub otwórz dokument, który ma być wydrukowany. 2. Aby zmienić ustawienia drukowania z poziomu aplikacji, należy otworzyć okno Preferencje drukowania. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 52). 3. Kliknij kartę Dodatki. 4. Wybierz żądaną nakładkę z listy rozwijanej Nakładka. 5. Jeżeli żądany plik nakładki nie znajduje się na liście rozwijanej Nakładka, wybierz z listy opcję Edytuj i kliknij Załaduj nakładkę. Wybierz plik nakładki w celu użycia. Jeżeli plik nakładki został zapisany w zewnętrznym źródle, można go także załadować w oknie Załaduj nakładkę. Po zaznaczeniu pliku kliknij przycisk Otwórz. Plik zostanie wyświetlony na liście Lista nakładek i będzie można go użyć do drukowania. Wybierz nakładkę w polu Lista nakładek. 6. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Potwierdzaj nakładanie stron podczas druku. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, za każdym razem po wysłaniu dokumentu do drukowania wyświetlany będzie monit o potwierdzenie, czy na dokumencie ma być drukowana nakładka. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, a nakładka została wybrana, będzie ona automatycznie drukowana razem z dokumentem. 7. Klikaj przycisk OK lub przycisk Drukuj aż do zamknięcia okna Drukuj. Wybrana nakładka zostanie wydrukowana na dokumencie. Rozdzielczość dokumentu nakładki musi być taka sama jak rozdzielczość dokumentu, na którym będzie drukowana nakładka. Usuwanie nakładki strony Nieużywane nakładki stron można usunąć. 1. W oknie Preferencje drukowania kliknij kartę Dodatki. 2. Kliknąć przycisk Edytuj w sekcji Nakładka. Zostanie wyświetlone okno Edytuj nakładkę. 3. Z listy Lista nakładek wybierz nakładkę do usunięcia. 4. Kliknij przycisk Usuń nakładkę. 5. Gdy zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie, kliknij Tak. 6. Klikaj przycisk OK lub przycisk Drukuj aż do zamknięcia okna Drukuj. Zmiana domyślnych ustawień drukowania 1. Kliknij menu Start systemu Windows. W systemie Windows 2000 wybierz opcję Ustawienia, a następnie opcję Drukarki. W systemie Windows XP/2003 wybierz opcję Drukarki i faksy. W systemie Windows Vista wybierz opcję Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki. 2. Wybierz urządzenie. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki i wybierz polecenie Preferencje drukowania. 4. Zmień ustawienia na każdej karcie. 5. Kliknij przycisk OK. Większość aplikacji systemu Windows zastąpi ustawienia określone w sterowniku drukarki. Przy użyciu sterownika drukarki zmień najpierw ustawienia druku dostępne w aplikacji, a następnie pozostałe ustawienia. Drukowanie_ 47

48 Ustawianie urządzenia jako domyślnego 1. Kliknij menu Start systemu Windows. W systemie Windows 2000 wybierz opcję Ustawienia > Drukarki. W systemie Windows XP/2003 wybierz opcję Drukarki i faksy. W systemie Windows Vista wybierz opcję Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki. 2. Wybierz urządzenie. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz polecenie Ustaw jako drukarkę domyślną. Drukowanie do pliku (PRN) Czasem trzeba będzie zapisać dane drukowania w formie pliku. Aby utworzyć plik: 1. Zaznacz pole wyboru Drukuj do pliku w oknie Drukuj. Drukowanie z wykorzystaniem komputerów Macintosh W tym rozdziale opisano sposób drukowania na komputerze Macintosh. Przed rozpoczęciem drukowania należy skonfigurować środowisko drukowania. Urządzenie podłączone do portu USB (patrz Macintosh na stronie 27). Urządzenie podłączone do sieci (patrz Macintosh na stronie 33). Drukowanie dokumentu Przy drukowaniu z komputera Macintosh należy sprawdzić ustawienia sterownika drukarki w każdej aplikacji. Aby drukować z komputera Macintosh, należy wykonać poniższe kroki: 1. Otwórz program i wybierz plik do drukowania. 2. Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych programach: Document Setup). 3. Wybierz opcję rozmiaru strony, orientację, skalowanie i inne opcje, a następnie upewnij się, że urządzenie jest wybrane. Kliknij przycisk OK. 2. Kliknij przycisk Drukuj. 3. Wprowadź ścieżkę docelową i nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK. Przykład: c:\temp\nazwa pliku. W przypadku wprowadzenia samej nazwy pliku, plik jest zapisywany automatycznie w folderze Moje dokumenty. 4. Otwórz menu File i kliknij przycisk Print. 5. Wybierz żądaną liczbę kopii i zaznacz, które strony mają zostać wydrukowane. 6. Kliknij przycisk Print. Zmiana ustawień drukarki Podczas korzystania z urządzenia można używać zaawansowanych funkcji drukowania. Otwórz program i wybierz polecenie Print z menu File. Nazwa urządzenia, która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki, może się różnić w zależności od używanego urządzenia. Z wyjątkiem nazwy, układ okna właściwości drukarki jest podobny do poniższego. Opcje tego ustawienia mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego Mac OS. Drukowanie_ 48

49 Layout Karta Layout udostępnia opcje zmiany wyglądu dokumentu na drukowanej stronie. Można drukować kilka stron na jednym arkuszu papieru. Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej Orientation, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji. Paper Należy ustawić opcję Paper Type, na odpowiadającą papierowi załadowanemu do danego podajnika. Pozwala to na osiągnięcie najwyższej jakości wydruku. Jeśli ma być włożony inny rodzaj materiału, wybrać odpowiedni typ papieru. Pages per Sheet : Ta opcja określa liczbę wydrukowanych stron na jednym arkuszu. (Patrz Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru na stronie 50). Layout Direction : Ta opcja umożliwia wybranie kierunku drukowania na stronie, podobnie jak na przykładach w interfejsie użytkownika. Border : Ta opcja umożliwia wydrukowanie ramki wokół każdej strony na arkuszu. Two-Sided : Ta opcja umożliwia drukowanie na obydwu stronach papieru. (Patrz Drukowanie na obydwu stronach papieru na stronie 50). Reverse Page Orientation : Ta opcja umożliwia obrót strony o 180 stopni. Graphics Karta Graphics zawiera opcje umożliwiające wybór opcji Resolution. Wybierz opcję Graphics z listy rozwijanej Orientation, aby uzyskać dostęp do funkcji graficznych. Printer Features Karta Printer Features zawiera opcje Reverse Duplex Printing oraz Fit to Page. Wybierz opcję Printer Features z listy rozwijanej Orientation, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji. Reverse Duplex Printing : Ta opcja umożliwia wybranie ogólnej kolejności drukowania oraz kolejności drukowania dwustronnego. Jeżeli opcja nie zostanie wyświetlona, urządzenie nie ma takiej funkcji. Fit to Page : Ta opcja umożliwia skalowanie wydruków do dowolnego rozmiaru papieru, bez względu na rozmiar dokumentu. Funkcja ta jest przydatna przy sprawdzaniu drobnych szczegółów dokumentu o małych rozmiarach. Resolution (Quality) : Ta opcja umożliwia wybranie rozdzielczości drukowania. Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejsze są drukowane znaki i grafika. Wyższe ustawienia mogą również wydłużyć czas potrzebny do wydrukowania dokumentu. Image Mode : Ta opcja umożliwia poprawnie wydruków. Dostępne są opcje Normal i Text Enhancement. Drukowanie_ 49

50 Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru Na jednym arkuszu papieru można drukować więcej niż jedną stronę. Jest to oszczędny sposób na drukowanie stron szkicowych. 1. Otwórz program i wybierz polecenie Print z menu File. 2. Wybierz pozycję Layout z listy rozwijanej Orientation. Wybierz liczbę stron z listy Pages per Sheet, aby wydrukować kilka stron na jednym arkuszu papieru. Drukowanie w systemie Linux Drukowanie z poziomu aplikacji Istnieje wiele aplikacji systemu Linux, które umożliwiają drukowanie za pomocą systemu Common UNIX Printing System (CUPS). Urządzenie może drukować z poziomu dowolnej aplikacji tego typu. 1. Otwórz program i wybierz polecenie Print z menu File. 2. Wybierz opcję Print directly using lpr. 3. W oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR wybierz odpowiednią nazwę modelu urządzenia z listy drukarek i kliknij przycisk Properties. 3. Wybierz inne opcje, które mają zostać użyte. 4. Po kliknięciu przycisku Print, na jednym arkuszu zostanie wydrukowana wybrana liczba stron. Drukowanie na obydwu stronach papieru Drukarka umożliwia drukowanie po obu stronach kartki. Przed rozpoczęciem drukowania w trybie dwustronnym należy wybrać krawędź oprawiania dokumentu. Dostępne opcje oprawiania: Long-Edge Binding : Typowy układ przy oprawianiu książek. Short-Edge Binding : Ta opcja oznacza układ często stosowany w kalendarzach. 1. W aplikacji w systemie Macintosh wybrać polecenie Print z menu File. 2. Wybierz pozycję Layout z listy rozwijanej Orientation. 3. Wybrać orientację oprawiania w opcji Two Sided Printing. 4. Wybierz inne opcje, które mają zostać użyte. 5. Kliknij przycisk Print, aby drukować na obu stronach arkusza. 4. Zmień właściwości zadania wydruku przy użyciu czterech kart wyświetlanych u góry okna. W przypadku drukowania więcej niż dwóch kopii, pierwsza i druga kopia mogą zostać wydrukowane na tym samym arkuszu papieru. Należy unikać drukowania po obu stronach arkusza papieru, jeśli drukowana jest więcej niż jedna kopia. General : Ta opcja umożliwia zmianę rozmiaru i typu papieru oraz orientacji dokumentów. Udostępnia ona funkcję drukowania dwustronnego, umożliwia dodawanie nagłówków początkowych i końcowych oraz zmianę liczby stron drukowanych na jednym arkuszu. Text : Ta opcja umożliwia określanie marginesów wydruku i ustawianie opcji tekstu, takich jak odstępy lub kolumny. Graphics : Ta opcja umożliwia ustawianie opcji obrazu używanych podczas drukowania obrazów/plików, takich jak opcje kolorów, rozmiar lub położenie obrazu. Advanced : Ta opcja umożliwia ustawianie rozdzielczości wydruku, źródła papieru i miejsca docelowego. Drukowanie_ 50

51 Jeśli dana opcja jest wyszarzona, oznacza to, że nie jest ona obsługiwana. 5. Kliknij przycisk Apply, aby zmiany zostały zastosowane, a następnie zamknij okno Properties. 6. Kliknij przycisk OK w oknie LPR GUI, aby rozpocząć drukowanie. 7. Zostanie wyświetlone okno Printing, umożliwiające kontrolowanie stanu zadania drukowania. Aby anulować bieżące zadanie, kliknij przycisk Cancel. Drukowanie plików Za pomocą urządzenia można drukować wiele różnych typów plików, korzystając z systemu CUPS bezpośrednio z poziomu wiersza polecenia. Do tego celu służy program narzędziowy CUPS lpr. Jednak pakiet sterowników zastępuje standardowe narzędzie lpr bardziej wygodnym dla użytkownika programem LPR z graficznym interfejsem użytkownika. Aby wydrukować dowolny plik dokumentu: 1. W wierszu poleceń powłoki systemu Linux wpisz lpr <nazwa_pliku> i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno LPR GUI. W przypadku wpisania tylko lpr i naciśnięcia klawisza Enter najpierw zostanie wyświetlone okno drukowania Select file(s) to print. Wybierz dowolne pliki, które mają być drukowane, i kliknij przycisk Open. 2. W oknie LPR GUI wybierz drukarkę z listy, a następnie zmień właściwości zadania drukowania. 3. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie. Konfigurowanie właściwości drukarki W oknie Printer Properties w panelu Printers configuration można zmieniać różne właściwości urządzenia używanego jako drukarka. 1. Uruchom program Unified Driver Configurator. W razie potrzeby przejdź do okna Printers configuration. 2. Wybierz właściwe urządzenie z listy dostępnych drukarek i kliknij przycisk Properties. 3. Zostanie otwarte okno Printer Properties. Jobs : Ta opcja umożliwia wyświetlanie listy zadań drukowania. Aby anulować wybrane zadanie, należy kliknąć przycisk Cancel job; aby wyświetlić poprzednie zadania na liście, należy zaznaczyć pole wyboru Show completed jobs. Classes : Ta opcja pokazuje klasę danej urządzenia. Aby dodać urządzenie do konkretnej klasy, kliknij przycisk Add to Class; aby usunąć urządzenie z wybranej klasy, kliknij przycisk Remove from Class. 4. Kliknij przycisk OK, aby zmiany zostały zastosowane, a następnie zamknij okno Printer Properties. Drukowanie przy użyciu sterownika PS Sterownik drukarki PS znajduje się na dostarczonej płycie CD z oprogramowaniem. Jeśli podczas instalowania sterownika urządzenia zostanie wybrana opcja Standardowa instalacja drukarki lokalnej lub Standardowa instalacja drukarki sieciowej, sterownik PS zostanie zainstalowany automatycznie. (Patrz Instalowanie sterownika dla urządzenia podłączonego do portu USB na stronie 26 lub Instalowanie sterownika dla urządzenia podłączonego do sieci na stronie 32). Zainstalowany moduł pamięci należy wybrać we właściwościach drukarki w sterowniku drukarki PostScript, aby można go było używać. (Patrz Uaktywnianie dodanych akcesoriów we właściwościach drukarki na stronie 80). 1. Otwórz dokument, który ma być wydrukowany. 2. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj. Zostanie wyświetlone okno Drukuj. Okno może się nieznacznie różnić w zależności od aplikacji. W oknie Drukuj można wybrać podstawowe ustawienia drukowania. Do ustawień tych należą liczba kopii i zakres drukowanych stron. U góry okna widocznych jest pięć następujących kart: General : Ta opcja umożliwia zmianę lokalizacji i nazwy drukarki. Nazwa wpisana na tej karcie jest widoczna na liście drukarek w panelu Printers configuration. Connection : Ta opcja umożliwia wyświetlenie lub wybór innego portu. W przypadku zmiany używanego portu urządzenia z portu USB na port równoległy (lub odwrotnie) należy na tej karcie ponownie skonfigurować port urządzenia. Driver : umożliwia przeglądanie lub wybór innego sterownika drukarki. Aby ustawić opcje domyślne urządzenia, należy kliknąć przycisk Options. 3. Wybierz sterownik PS urządzenia z listy Wybieranie drukarki. Aby wykorzystać funkcje drukowania oferowane przez sterownik drukarki, należy kliknąć przycisk Właściwości lub Preferencje w oknie Drukuj w celu zmiany ustawienia drukowania. (Patrz Informacje o oknie Preferencje drukowania sterownika PS na stronie 52). 4. Aby rozpocząć zadanie drukowania, kliknij przycisk OK lub Drukuj w oknie Drukuj. Drukowanie_ 51

52 Informacje o oknie Preferencje drukowania sterownika PS Otwieranie okna Preferencje drukowania 1. Otwórz dokument, który ma być wydrukowany. 2. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj. Zostanie wyświetlone okno Drukuj. 3. Wybierz sterownik PS urządzenia z listy Wybierz drukarkę. 4. Kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje. Karta Układ Karta Układ udostępnia opcje zmiany wyglądu dokumentu na drukowanej stronie. Przerzuć wzdłuż krótkiej krawędzi : Ta opcja oznacza układ często stosowany w kalendarzach. Nie należy drukować po obu stronach etykiet, folii przezroczystych, kopert lub grubego papieru. Może to spowodować zakleszczenie papieru lub uszkodzenie urządzenia. Kolejność stron Ta opcja umożliwia wybranie kolejności drukowania. Od początku do końca : Strony są drukowane w kolejności standardowej. Od końca do początku : Strony są drukowane w odwrotnej kolejności. Stron na arkusz Użytkownik może wydrukować kilka stron na jednym arkuszu papieru. Aby wydrukować więcej niż jedną stronę na arkusz, strony zostaną zmniejszone i ułożone w określonym porządku. Na jednym arkuszu można wydrukować do 16 stron. Zaawansowane Można wybrać opcje Rozmiar papieru, Graficzne i Opcje dokumentu. Orientacja Ta opcja umożliwia wybranie kierunku drukowania informacji na stronie. Pionowa : Ta opcja drukuje poprzecznie (tak jak w liście). Pozioma : Ta opcja drukuje podłużnie (tak jak w arkuszu kalkulacyjnym). Obrócona pozioma : Ta opcja umożliwia obrót strony o 180 stopni. Druk dwustronny Można drukować na obu stronach papieru. Przed drukowaniem należy wybrać orientację dokumentu. Brak Przerzuć wzdłuż długiej krawędzi : Ta opcja oznacza typowy układ przy oprawianiu książek. Papier/wyjście : Ta opcja umożliwia wybranie rozmiaru papieru, który ma być używany. Graficzne : Ta opcja umożliwia wybranie opcji jakości drukowania. Opcje dokumentu : Ta opcja umożliwia wybranie opcji, takich jak Opcje języka PostScript i Możliwości drukarki. Drukowanie_ 52

53 Karta Papier/jakość Można wybrać zasobnik papieru i typ nośnika. Źródło papieru : Ta opcja umożliwia wybranie zasobnika, który ma być używany. Nośnik : Ta opcja umożliwia wybranie nośnika, który ma być używany. Drukowanie_ 53

54 7.Stan urządzenia i funkcje zaawansowane Ten rozdział zawiera informacje na temat uzyskiwania danych o stanie urządzenia oraz metodach wybierania ustawień konfiguracji zaawansowanej. Aby korzystać z różnorodnych funkcji urządzenia, należy zapoznać się z tym rozdziałem. Niniejszy rozdział obejmuje: Uzyskiwanie dostępu do menu Informacje Układ Papier Grafika Konfiguracja systemu Emulacja Sieć W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia. Uzyskiwanie dostępu do menu 1. Naciskaj przycisk do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza odpowiedniego menu, a następnie naciśnij przycisk OK. 2. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia odpowiedniej pozycji menu, a następnie naciśnij przycisk OK. 3. Jeśli element ustawień zawiera podmenu, powtórz krok Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo, aby uzyskać dostęp do odpowiedniej wartości. 5. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia. 6. Naciśnij przycisk, aby powrócić do trybu gotowości. Informacje ELEMENT Mar. dr.1-str. Dupleks OPIS Ustawianie marginesu drukowanych materiałów w przypadku drukowania jednostronnego. Wartość można zwiększać lub zmniejszać w odstępach co 0,1 mm. Margines gorny : Ustawianie górnego marginesu; zakres od 0,0 mm do 250 mm. Margines lewy : Ustawianie lewego marginesu; zakres od 0,0 mm do 164 mm. Aby drukować na obu stronach arkusza papieru, należy wybrać krawędź zszycia. Dluga krawedz : Ta pozycja oznacza typowy układ przy oprawianiu książek. ELEMENT Mapa menu OPIS Wydrukowanie mapy menu, która pokazuje układ i bieżące ustawienia urządzenia. Krot. krawedz : Ta pozycja oznacza typowy układ dla kalendarzy. Konfiguracja Można wydrukować raport zawierający informacje o konfiguracji ogólnej urządzenia. Strona demo Wydrukowanie strony demonstracyjnej w celu sprawdzenia, czy urządzenie drukuje poprawnie. Lista czc. PCL Lista czc. PS3 Czcionka EPSON Układ ELEMENT Orientacja Wydrukowanie listy czcionek PCL. Wydrukowanie listy czcionek PS3. Wydrukowanie listy czcionek EPSON. OPIS To menu umożliwia wybranie kierunku drukowania informacji na stronie. Mar. dr.2-str. Wybrać polecenie Wyl., aby drukować jednostronnie. W tym menu można ustawić marginesy w przypadku drukowania dwustronnego. Wartość można zwiększać lub zmniejszać w odstępach co 0,1 mm. Margines gorny : Ustawianie górnego marginesu; zakres od 0,0 mm do 9,9 mm. Margines lewy : Ustawianie lewego marginesu; zakres od 0,0 mm do 9,9 mm. Opr. kr.kraw. : Ustawianie lewego marginesu; zakres od 0,0 mm do 22 mm. Opr. dl.kraw. : Ustawianie lewego marginesu; zakres od 0,0 mm do 22 mm. Stan urządzenia i funkcje zaawansowane_ 54

55 Papier Konfiguracja systemu ELEMENT OPIS ELEMENT OPIS Kopie Wybieranie liczby kopii od 1 do 999. Format papieru Typ papieru Zrodlo papieru Lacz. zasob. Grafika ELEMENT Rozdzielczosc Zaciemnienie Ulepsz.obrazu Wybieranie rozmiaru papieru załadowanego aktualnie do zasobnika. Wybieranie rodzaju papieru załadowanego aktualnie do zasobnika. Za pomocą tego menu można ustawić zasobnik, który będzie używany. Jeśli wybrana zostanie opcja Auto, drukarka może automatycznie określić źródło. Należy wybrać opcję Zasobnik MP lub Zasob. recz., aby użyć zasobnika uniwersalnego. Jeśli wybrano opcję Zasob. recz., przed wydrukowaniem każdej strony należy nacisnąć przycisk i w menu aplikacji w pozycji Źródło wybrać opcję Podajnik ręczny. Opcja Zasobnik 2 jest dostępna tylko w przypadku, gdy został zainstalowany zasobnik opcjonalny 2. W przypadku wybrania dowolnej innej wartości niż opcja Auto dla ustawienia Zrodlo papieru, gdy wybrany zasobnik jest pusty, można skonfigurować urządzenie do automatycznego drukowania z innych zasobników. Jeśli ten element menu jest ustawiony na Wyl., urządzenie nie będzie działać do chwili włożenia papieru do określonego zasobnika. OPIS Określenie liczby punktów drukowanych na cal (dpi). Im wyższa wartość, tym drukowane znaki i grafika są wyraźniejsze. Można rozjaśnić lub przyciemnić wydruk, korzystając z ustawienia gęstości toneru. Ustawienie Normalny zazwyczaj daje najlepsze wyniki. W celu zaoszczędzenia toneru należy użyć ustawienia gęstości Jasny. To menu pozwala na poprawienie jakości wydruków. Normalny : Nie powoduje poprawy jakości. Ulepsz. teks. : Poprawia jakość liter i prostych figur. Jezyk Oszcz. energii Autom. kontyn. Korekta wys. Autom zm.wier. Lim.czasu zad. Konserwacja Wyczysc ustaw. To menu określa język tekstu stosowanego na wyświetlaczu panelu sterowania i stronach informacyjnych. Jeżeli przez dłuższy czas do drukarki nie są przesyłane żadne dane, pobór mocy zostanie automatycznie obniżony. Umożliwia ustawienie okresu, po którym urządzenie przejdzie do trybu oszczędzania energii. To menu określa, czy urządzenie kontynuuje drukowanie po wykryciu papieru niezgodnego z ustawieniami papieru. Wyl. : w przypadku wystąpienia niezgodności papieru komunikat będzie widoczny na wyświetlaczu, a urządzenie będzie działać w trybie offline do chwili włożenia prawidłowego papieru. Wl. : w przypadku wystąpienia niezgodności papieru zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Urządzenie przejdzie do trybu offline na 30 sekund, po czym automatycznie wyczyści komunikat i będzie kontynuować drukowanie. Pozwala na dostosowanie jakości wydruku w zależności od wysokości nad poziomem morza. To menu umożliwia dopisanie znaku powrotu karetki do każdego znaku końca wiersza, co jest przydatne w przypadku użytkowników systemu Unix lub DOS. można ustawić okres oczekiwania drukarki przed wydrukowaniem ostatniej strony zadania, które nie kończy się poleceniem drukowania strony. To menu umożliwia przeprowadzanie konserwacji urządzenia. Wyczysc beben : Czyści bęben OPC kasety i drukuje arkusz z resztkami toneru. Mat. ekspl. : Ta pozycja umożliwia sprawdzenie liczby wydrukowanych stron oraz ilości toneru pozostałego w kasecie. Komunikat o niskim poziomie toneru : Jeśli kaseta z tonerem jest pusta, pojawia się komunikat informujący użytkownika o konieczności wymiany kasety. Można ustawić opcję w celu wyświetlania tego komunikatu lub nie. Uklad. papieru : W przypadku korzystania z urządzenia w wilgotnym środowisku lub używania nośników druku zawilgoconych w wyniku wysokiej wilgotności powietrza, wydruki w zasobniku wyjściowym mogą być pozaginane i mogą nie układać się prawidłowo w stos. W takim przypadku, można włączyć w urządzeniu tę funkcję w celu prawidłowego układania wydruków w stos. Jednak korzystanie z tej funkcji sprawi, że zmniejszy się prędkość wydruku. To menu umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych urządzenia. Stan urządzenia i funkcje zaawansowane_ 55

56 Emulacja ELEMENT OPIS ELEMENT Typ emulacji Konfiguracja OPIS Język urządzenia określa, w jaki sposób komputer komunikuje się z urządzeniem. W przypadku wybrania opcji Auto urządzenie może automatycznie zmienić język. PCL Ta pozycja ustawia konfigurację emulacji PCL. Można ustawić rodzaj czcionki, rodzaj symboli, liczbę wierszy na stronę i wielkość czcionki. Czcionka : Można wybrać standardową czcionkę używaną w emulacji PCL. Odstęp między literami dla PCL1 PCL7 jest stały, a dla PCL8 PCL45 jest proporcjonalny do rodzaju i rozmiaru czcionki. Dla wartości PCL1 PCL7 można ustawić rozmiar czcionki za pomocą elementu Gestosc, a dla PCL8 PCL45 - za pomocą elementu Rozm. w pkt. Symbol : Za pomocą tego elementu można wybrać symbol używany w emulacji PCL. Symbol to grupa liczb, oznaczeń i specjalnych znaków stosowanych przy drukowaniu liter. Dostępne zestawy symboli mogą się różnić w zależności od ustawienia Czcionka. Rozm. w pkt. : W przypadku wybrania jednej wartości z zakresu od PCL8 do PCL45 w menu Czcionka można określić rozmiar czcionki, ustawiając wysokość znaków czcionki. Courier : Za pomocą tej pozycji można wybrać wersję czcionki Courier. Gestosc : W przypadku wybrania jednej wartości z zakresu od PCL1 do PCL7 w menu Czcionka można określić rozmiar czcionki, ustawiając liczbę znaków, które zostaną wydrukowane na 1 cal wydruku w poziomie. Wartość domyślna 10 to najlepszy rozmiar. Linii : Ta pozycja umożliwia ustawienie odległości pionowej od 5 do 128 linii dla domyślnego rozmiaru papieru. Domyślna liczba wierszy może się różnić w zależności od rozmiaru papieru i orientacji drukowania. PostScript Ta pozycja menu zawiera opcję Blad druku PS. Można określić, czy drukarka ma drukować listę błędów w przypadku wystąpienia błędu PS. Aby wydrukować błędy emulacji PS 3, należy wybrać opcję Wl. W przypadku wystąpienia błędu drukowanie zostanie przerwane, zostanie wydrukowany komunikat o błędzie, a wszystkie zadania drukowania zostaną usunięte z drukarki. Jeśli ten element menu zostanie ustawiony na wartość Wyl., zadania zostaną usunięte z bufora bez podawania informacji o błędzie. Konfiguracja Sieć ELEMENT TCP/IP EtherTalk Szyb. Ethernet Wyczysc ustaw. Inf. o sieci Epson Ta pozycja ustawia konfigurację emulacji EPSON. Czcionka : Można wybrać standardową czcionkę używaną w emulacji EPSON. Zestaw znakow : Ta pozycja umożliwia wybranie zestawu znaków żądanego języka. Tablica znakow : Ten element służy do wybrania zestawu znaków. Gestosc : Można określić rozmiar czcionki, określając liczbę znaków drukowanych na długości jednego cala w poziomie. LPI : Można ustawić liczbę wierszy drukowanych na długości jednego cala w pionie. Autom. zawij. : Ta pozycja określa, czy urządzenie automatycznie wykonuje polecenie wysuwania wiersza, gdy dane przepełnią obszar drukowania materiału do drukowania. OPIS To menu umożliwia ręczne ustawienie adresów TCP/IP lub pobranie adresów z sieci. DHCP : Serwer DHCP przydziela adres IP automatycznie. BOOTP : Serwer BOOTP przydziela adres IP automatycznie. Statyczny : umożliwia ręczne wprowadzenie adresu IP, maski podsieci oraz bramy. To menu umożliwia określenie, czy będzie używany protokół EtherTalk. Aby użyć tego protokołu, należy wybrać opcję Wl. To menu umożliwia wybranie szybkości sieci Ethernet. To menu umożliwia proste zresetowanie i przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych konfiguracji sieci. Ustawienie to będzie aktywne dopiero po ponownym uruchomieniu drukarki. To menu umożliwia wydrukowanie strony zawierającej ustawione parametry sieci. Stan urządzenia i funkcje zaawansowane_ 56

57 8.Narzędzia do zarządzania Ten rozdział przedstawia narzędzia do zarządzania, które pozwalają w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. Niniejszy rozdział obejmuje: Przedstawienie przydatnych narzędzi do zarządzania Korzystanie z programu SyncThru Web Service Korzystanie z programu Smart Panel Korzystanie z programu SetIP Korzystanie z programu Unified Linux Driver Configurator Przedstawienie przydatnych narzędzi do zarządzania Przegląd usługi SyncThru Web Service Poniższe programy pomagają korzystać z urządzenia w wygodny sposób. Korzystanie z programu SyncThru Web Service na stronie 57. Korzystanie z programu Smart Panel na stronie 58. Korzystanie z programu SetIP na stronie 59. Korzystanie z programu Unified Linux Driver Configurator na stronie 60. Korzystanie z programu SyncThru Web Service Okno programu SyncThru Web Service zaprezentowane w tym podręczniku użytkownika może się różnić w zależności od używanego urządzenia. Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci i prawidłowo ustawiono parametry protokołu TCP/IP, można zarządzać urządzeniem za pośrednictwem usługi SyncThru Web Service wbudowanego serwera internetowego. Usługa SyncThru Web Service umożliwia: przeglądanie informacji o urządzeniu i sprawdzanie jego bieżącego stanu, zmianę parametrów protokołu TCP/IP i konfigurowanie innych parametrów sieciowych, zmianę preferencji drukarki, ustawianie powiadomień z informacjami o stanie urządzenia, uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z urządzenia. Aby uzyskać dostęp do usługi SyncThru Web Service: 1. Otwórz przeglądarkę internetową, na przykład program Internet Explorer, w systemie Windows. W polu adresu podaj adres IP urządzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź. 2. Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia. Karta Informacje : Ta karta przedstawia ogólne informacje dotyczące urządzenia. Można sprawdzić takie informacje jak adres IP urządzenia, pozostała ilość toneru, informacje o sieci Ethernet, wersja oprogramowania układowego itp. Istnieje także możliwość drukowania raportów, takich jak raport błędów. Karta Ustawienia urządzenia : Ta karta umożliwia ustawianie opcji dostępnych dla urządzenia. Karta Ustawienia sieciowe : Ta karta umożliwia przeglądanie i zmianę środowiska sieciowego. Można określić różne ustawienia, takie jak TCP/IP, włączyć protokół EtherTalk itp. Karta Konserwacja : Ta karta umożliwia konserwację urządzenia poprzez zaktualizowanie oprogramowania układowego i ustawienie informacji o zabezpieczeniach. Karta Pomoc techniczna : Ta karta umożliwia ustawienie informacji kontaktowych w celu wysyłania wiadomości . Można także połączyć się z witryną internetową SEC lub pobrać sterowniki poprzez wybranie łącza. Konfiguracja powiadomienia Ustawienie tej opcji umożliwia odbieranie wiadomości z informacjami o stanie urządzenia. 1. Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet Explorer, w systemie Windows. W polu adresu podaj adres IP urządzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź. 2. Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia. 3. Z menu Ustawienia urządzenia wybierz opcję Konfiguracja powiadomienia . Narzędzia do zarządzania_ 57

58 4. Określ odpowiednie ustawienia. Jeżeli zainstalowane jest więcej niż jedno urządzenie firmy Samsung, najpierw należy wybrać model urządzenia, z którym ma być używany program Smart Panel. Kliknij prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub kliknij (w systemie Mac OS X) ikonę Smart Panel i wybierz urządzenie. Okno Smart Panel i jego zawartość przedstawione w tym podręczniku użytkownika mogą różnić się w zależności od urządzenia i stosowanego systemu operacyjnego. Program Smart Panel wyświetla bieżący stan urządzenia, poziom tonera w kasetach i szereg innych informacji. Umożliwia także zmianę ustawień. 5. Kliknij przycisk Zastosuj. Korzystanie z programu Smart Panel Smart Panel to program, który monitoruje pracę urządzenia i informuje o jego stanie, a także umożliwia dostosowanie jego ustawień. Smart Panel instaluje się automatycznie podczas instalacji oprogramowania urządzenia. Poniżej przedstawiono wymagania systemowe w celu używania tego programu: Windows. Sprawdź, które systemy operacyjne Windows są kompatybilne z urządzeniem. (Patrz Wymagania systemowe na stronie 26). Mac OS X 10.3 lub wyższy Linux Sprawdź, które systemy Linux są kompatybilne z urządzeniem. (Patrz Wymagania systemowe na stronie 26). Do odtwarzania animacji flash w systemie pomocy HTML wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej. Aby dowiedzieć się, jaki dokładnie model urządzenia jest używany, należy sprawdzić dostarczony dysk CD z oprogramowaniem. Informacje o programie Smart Panel Jeżeli podczas drukowania wystąpi błąd, można go sprawdzić w programie Smart Panel. Możesz także uruchomić program Smart Panel ręcznie. Dwukrotnie kliknij ikonę Smart Panel na pasku narzędzi Windows (w systemie Windows) lub w obszarze powiadamiania (w systemie Linux). Możesz także kliknąć ją na pasku stanu (w systemie Mac OS X). Windows Macintosh Linux W systemie Windows dwukrotnie kliknij tę ikonę. W systemie Mac OS X kliknij tę ikonę jeden raz. W systemie Linux kliknij tę ikonę. W systemie Windows można uruchomić program poprzez menu Start, wybierając polecenie Programy lub Wszystkie programy > nazwa sterownika drukarki > Smart Panel Poziom tonera Kup teraz Podręcznik użytkownika Ustawienia drukarki Ustawienia sterownika Sprawdzenie poziomu tonera w kasecie (kasetach). Urządzenie i liczba kaset z tonerem wyświetlane w powyższym oknie mogą różnić się w zależności od używanego urządzenia. Niektóre urządzenia nie obsługują tej funkcji. Zamawianie nowych kaset z tonerem za pośrednictwem Internetu. Wyświetlenie podręcznika użytkownika. Jeśli wystąpi błąd, ten przycisk zmienia się w przycisk Pod. wyk. i usuw. usterek. Umożliwia to bezpośrednie otwarcie rozdziału poświęconego rozwiązywaniu problemów w podręczniku użytkownika. Okno Program do ustawiania opcji drukarki umożliwia konfigurację różnych opcji urządzenia. Niektóre urządzenia nie obsługują tej funkcji. Jeśli drukarka podłączona jest do sieci, zamiast okna Program do ustawiania opcji drukarki wyświetlane jest okno SyncThru Web Service. W oknie Preferencje drukowania można ustawić wszystkie opcje urządzenia. Ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows. (Patrz Otwieranie okna Preferencje drukowania na stronie 44). Otwieranie Podręcznika rozwiązywania problemów Pod. wyk. i usuw. usterek pomaga znaleźć rozwiązania problemów. Kliknij prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub kliknij (w systemie Mac OS X) ikonę Smart Panel i wybierz polecenie Pod. wyk. i usuw. usterek. Zmiana ustawień programu Smart Panel Kliknij prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub kliknij (w systemie Mac OS X) ikonę Smart Panel i wybierz polecenie Opcje. Wybierz odpowiednie ustawienia w oknie Opcje. Narzędzia do zarządzania_ 58

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczna drukarka laserowa

Monochromatyczna drukarka laserowa ML-167x Series Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 177922-244 Maj 2002 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji kontrolera interfejsu

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo