Modele na drzewach binarnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele na drzewach binarnych"

Transkrypt

1 Rozdzia l 2 Modele na drzewach binarnych W tym rozdziale rozważamy analogon modelu Coxa Rossa Rubinsteina (w skrócie CRR) dla cen obligacji Przedstawimy modele cen obligacji w czasie dyskretnym na drzewach binarnych Omówione zostana warunki braku arbitrażu, modele Ho Lee i HJM (Heath Jarrow Morton) 21 Drzewa binarne Kroki w drzewie oznaczamy przez t 0, 1, 2,, T a d lugość przedzia lu czasowego przez τ Dla danego w ez la ω t α 1 α 2 α t, gdzie α 1, α 2,, α t {u, d} oznaczamy przez B(t, T; ω t ) wartość w w eźle ω t ceny w chwili t obligacji o zapadalności w chwili T t, przyjmujac ω 0 W przeciwieństwie do modelu CRR, mamy w każdym w eźle (inna) liczb e aktywów B(0, 1; ω 0 ), B(0, 2; ω 0 ), B(0, 3; ω 0 ), B(0, T; ω 0 ), potem B(1, 2; ω 1 ), B(1, 3; ω 1 ), B(1, T; ω 1 ), w przedostatnim B(T 1, T; ω T 1 ), a w ostatnim w eźle mamy warunek końcowy B(T, T; ω T ) 1 Jeśli t < S to cena B(t, S, ω t ) może wzrosnać do B(t + 1, S; ω t u) lub zmaleć do B(t + 1, S; ω t d) Zwykle ale nie zawsze! (patrz model HJM) B(t + 1, S; ω t u) > B(t + 1, S; ω t d) Nie ma jednak powodów by np B(t + 1, S; ω t u) > B(t, S; ω t ) Zauważmy, że zbiór zdarzeń elementarnych to Ω {d, u} T Ponadto ω t to obci ecie ω Ω do pierwszych t-wyrazów 15

2 16 ROZDZIA L 2 MODELE NA DRZEWACH BINARNYCH 211 Przyk ladowe drzewo binarne Przyk ladowe drzewo binarne dla T 3 wyglada nast epuj aco: B(0, 0) 1 B(0, 1) B(0, 2) B(0, 3) B(1, 1; u) 1 B(1, 2; u) B(1, 3; u) B(1, 1; d) 1 B(1, 2; d) B(1, 3; d) B(2, 2; uu) 1 B(2, 3; uu) B(2, 2; ud) 1 B(2, 3; ud) B(2, 2; du) 1 B(2, 3; du) B(2, 2; dd) 1 B(2, 3; dd) 212 Miary martynga lowe i brak arbitrażu Poj ecie barku arbitrażu definiuje si e w ten sam sposób jak dla rynku akcji Czyli arbitraż to istnienie strategii samofinansujacej si e, która z zerowego kapita lu poczatko- wego prowadzi w jakiejś chwili do zysku Z: P(Z 0) 1 i P(Z > 0) > 0 Przypomnijmy, że: rachunek bankowy B(t) (patrz Definicja 11) oraz stopa krótka r(t) (patrz Definicja 10) dane sa wzorami { } log B(t, t + 1) t 1 r(t), B(t) exp τ r(u) (21) τ Zdefiniujmy rodzin e liczb p(t, S; ω t ), 0 t < t + 1 < S, w nast epuj acy sposób 1 u0 p(t, S; ω t ) : B(t, S; ω t ) B(t + 1, S; ω t d)e τr(t;ωt) B(t + 1, S; ω t u)e τr(t;ωt) B(t + 1, S; ω t d)e τr(t;ωt) (22) : B(t, S; ω t ) B(t + 1, S; ω t d)b(t, t + 1; ω t ) B(t + 1, S; ω t u)b(t, t + 1; ω t ) B(t + 1, S; ω t d)b(t, t + 1; ω t ) Twierdzenie 6 Niech T b edzie maksymalnym czasem wykupu obligacji w modelu Niech p(t, S; ω t ) b ed a zdefiniowane wzorami (22) Wówczas w modelu nie ma arbitrażu wtedy i tylko wtedy gdy dla wszystkich t i w t {u, d} t zachodza warunki: p(t, t + 2; ω t ) p(t, t + 3; ω t ) p(t, T 1; ω t ) (23) p(t, S; ω t ) (0, 1) dla każdego S t + 2,,T 1 (24) 1 Symbolowi nieoznaczonemy 0/0 przyporzadkujemy dowolna wartość

3 21 DRZEWA BINARNE 17 Ponadto, jeżeli zachodza powyższe warunki, to p(t; ω t ) : p(t, t + 2; ω t ) p(t, T 1; ω t ) (25) jest warunkowym prawdopodobieństwem martynga lowym, że dla dowolnego t + 1 < S < T, cena S-obligacji w chwili t+1 b edzie równa B(t+1, S; ω t u) pod warunkiem, że w chwili t wynosi la ona B(t, S; ω t ) Dowód Warunek na brak arbitrażu wyprowadza si e tak samo jak dla rynku akcji, tutaj T-tym walorem jest po prostu obligacja o czasie zapadalności T Fundamentalne prawo wyceny mówi, że brak arbitrażu jest równoważny istnieniu miary martynga lowej (z ang risk neutral probability), to jest miary na Ω {u, d} T, przy której zdyskontowane ceny (wszystkich aktywów na rynku) sa martynga lami Dyskontowanie polega na dzieleniu procesu cen przez rachunek bankowy B(t) Niech E oznacza operator wartości oczekiwanej wzgl edem miary martynga lowej Warunek braku arbitrażu ma postać ( ) B(t + 1, S) E B(t + 1) F t B(t, S) B(t) dla wszystkich t + 1 < S, (26) gdzie F t jest σ-cia lem zbiorów, które zasz ly do momentu t Ze wzoru (21), B(t+1) jest F t mierzalne (stan naszego konta w chwili t + 1 jest znany w chwili t) Stad (26) ma postać E B(t + 1) (B(t + 1, S) F t ) B(t, S) B(t) e τr(t) B(t, S) dla wszystkich t + 1 < S, Niech dla zadanej ω t, p(t; ω t ) oznacza warunkowe prawdopodobieństwo martynga lowe, że dla dowolnego t + 1 < S < T, cena S-obligacji w chwili t + 1 b edzie równa B(t + 1, S; ω t u) pod warunkiem, że w chwili t wynosi la ona B(t, S; ω t ) Mamy E (B(t + 1, S) F t ) (ω t ) p(t; ω t )B(t + 1, S; ω t u) + (1 p(t; ω t )) B(t + 1, S; ω t d) p(t; ω t ) (B(t + 1, S; ω t u) B(t + 1, S; ω t d)) + B(t + 1, S; ω t d) Tak wi ec (26) możemy zapisać w postaci p(t; ω t ) B(t, S; ω t ) B(t + 1, S; ω t d)e τr(t;ωt) B(t + 1, S; ω t u)e τr(t;ωt) B(t + 1, S; ω t d)e τr(t;ωt) dla wszystkich t + 1 < S

4 18 ROZDZIA L 2 MODELE NA DRZEWACH BINARNYCH 213 Przyk lad B(0, 0) 1 B(0, 1) B(0, 2) B(0, 3) p(0) r(0) 1 p(0) B(1, 1;u) 1 B(1, 2;u) B(1, 3;u) B(1, 1;d) 1 B(1, 2;d) B(1, 3;d) p(1; u) r(1; u) 1 p(1; u) p(1; d) r(1; d) 1 p(1; d) B(2, 2; uu) 1 B(2, 3; uu) B(2, 2; ud) 1 B(2, 3; ud) B(2, 2; du) 1 B(2, 3; du) B(2, 2; dd) 1 B(2, 3; dd) B(3, 3; uu) 1 B(3, 3; ud) 1 B(3, 3; du) 1 B(3, 3; dd) 1 Zaobserwujmy, że ceny z najd luższymi czasami wykupu wraz z stopami krótkimi (równoważnie z cenami z czasem do wykupu 1) jak poniżej B(1, 3; u) r(1; u) B(2, 3;uu) B(2, 3;ud) B(3, 3;uu) 1 B(3, 3;ud) 1 B(0, 3) r(0) B(1, 3; d) r(1; d) B(2, 3;du) B(2, 3;dd) B(3, 3;du) 1 B(3, 3;dd) 1 determinuja wszystkie ceny B(t, S) w dowolnych w ez lach drzewa! Pozosta le ceny liczymy z warunku braku arbitrażu, przekszta lcaj ac (22) do postaci B(t, S; ω t ) [p(t; ω t )B(t + 1, S; ω t u) + (1 p(t; ω t ))B(t + 1, S; ω t d)] e τr(t;ωt) (27) Zadanie 7 Uzupe lnij drzewo cen, w którym τ 1, T 3 oraz ceny dla obligacji 12 z czasem wykupu 3 sa nast epuj ace B(1, 3;u) 0908 r(1; u) 2% B(2, 3; uu) 0989 B(2, 3; ud) 089 B(0, 3) 087 r(0) 4% B(1, 3;d) 085 r(1; d) 4% B(2, 3; du) 0985 B(2, 3; dd) Arbitraż i strategie arbitrażowe Aby wykryć arbitraż musimy policzyć p(t, S; ω) dane wzorem (22), na każdej ga l ezi używajac różnych czasów wykupu S t + 2,,T 1

5 21 DRZEWA BINARNE 19 Poniżej uwzgl ednimy parametr S w p(t, S; ω t ) by zaznaczyć, że prawdopodobieństwo by lo policzone dla czasu wykupu S Wiemy, że brak arbitrażu oznacza, że p nie zależy od S oraz, że p (0, 1) czyli, że zachodza warunki (23) i (24) Jeśli (22) prowadzi do wartości p(t, S; ω t ), dla których nie zachodza (23) lub (24) to oczywiscie w modelu wyst epuje arbitraż! Przeanalizujmy teraz możliwe scienariusze wyst epowania arbitrażu Piewsza możliwość Za lóżmy, że dla jakiś 0 t < t + 2 S i ω t, zachodzi p : p(t, S; ω t ) 1 lub p(t, S; ω t ) 0 Wtedy (22) prowadzi do oszacowań B(t, S; ω t )e τr(t;ωt) B(t + 1, S; ω t u) > B(t + 1, S; ω t d), gdy p 1 i B(t + 1, S; ω t u) > B(t + 1, S; ω t u), B(t, S; ω t )e τr(t;ωt) B(t + 1, S; ω t u) < B(t + 1, S; ω t d), gdy p 1 i B(t + 1, S; ω t u) < B(t + 1, S; ω t d), B(t, S; ω t )e τr(t;ωt) B(t + 1, S; ω t d) < B(t + 1, S; ω t d), gdy p 0 i B(t + 1, S; ω t d) < B(t + 1, S; ω t u), B(t, S; ω t )e τr(t;ωt) B(t + 1, S; ω t d) > B(t + 1, S; ω t u), gdy p 0 i B(t + 1, S; ω t d) > B(t + 1, S; ω t u) Stad albo albo B(t, S; ω t )e τr(t;ωt) min {B(t + 1, S; ω t d), B(t + 1, S; ω t u)} (28) B(t, S; ω t )e τr(t;ωt) max {B(t + 1, S; ω t d), B(t + 1, S; ω t u)} (29) Zauważmy, że (28) oznacza, że ceny w chwili t, S-obligacji sa niedoszacowane i powinniśmy grać na wzrost cen S-obligacji Strategia arbitrażowa polega wi ec na wzi eciu w chwili t pożyczki na jednej (a najlepiej na tyle ile si e da) S-obligacji W chwili t+1 sprzedajemy nasza obligacj e Niezależnie od tego czy nastapi l scenariusz d czy u kwota uzyskana ze sprzedaży pozwala na sp lat e d lugu i daje zysk gdy w formule wyst epuje ostra nierówność z prawdopodobieństwem 1 a gdy równość z niezerowym prawdopodobieństwem (o ile B(t + 1, S; ω t u) B(t + 1, S; ω t d)) Natomiast gdy zachodzi (29), to znaczy, że ceny w chwili t, S-obligacji sa przeszacowane i powinniśmy grać na spadek ich cen Strategia arbitrażowa polega wi ec na wystawieniu w chwili t jednej (a najlepiej tylu ile da si e sprzedać) S-obligacji i ulokowaniu kwoty uzyskanej za jej sprzedaż na rachunku bankowym Bilans jest nast epuj acy: w chwili t uzyskujemy ze sprzedaży B(t, S; ω t ) Lokujemy B(t, S; ω t ) w banku uzyskujac w chwili t + 1 kwote B(t, S; ω t )e τr(t;ωt) Kwota ta pozwala na

6 20 ROZDZIA L 2 MODELE NA DRZEWACH BINARNYCH sp lat e d lugu i daje zysk gdy w formule wyst epuje ostra nierówność z prawdopodobieństwem 1 a gdy równość z niezerowym prawdopodobieństwem Druga możliwość Istnieja t, ω t oraz dwa czasy wykupu S 1 < S 2, takie, że p(t, S 1 ; ω t ) p(t, S 2 ; ω t ) Aby skrócić zapis b edziemy pomijali czynnik ω t Za lóżmy, że p(t, S 1 ) < p(t, S 2 ) oraz, że B(t + 1, S 1 ; u) > B(t + 1, S 1 ; d) i B(t + 1, S 2 ; u) > B(t + 1, S 2 ; d) Analiza pozosta lych przypadków może być przeprowadzona w podobny sposób Znalezienie strategi arbitrażowej zaczniemy od utworzenia w chwili t i w eźle ω t portfelu obligacji o czasach wykupu S 2 i t + 1 replikujacego w chwili t + 1 ceny obligacji o czasie wykupu S 1 Szukamy wi ec x i y takich, że xb(t + 1, S 2 ; u) + yb(t + 1, t + 1) B(t + 1, S 1 ; u), xb(t + 1, S 2 ; d) + yb(t + 1, t + 1) B(t + 1, S 1 ; d) Oczywiście B(t + 1, t + 1) 1 Stad oraz x B(t + 1, S 1; u) B(t + 1, S 1 ; d) B(t + 1, S 2 ; u) B(t + 1, S 2 ; u) y B(t + 1, S 1 ; u) B(t + 1, S 1; u) B(t + 1, S 1 ; d) B(t + 1, S 2 ; u) B(t + 1, S 2 ; u) B(t + 1, S 2; u) W chwili t wartość portfela wynosi xb(t, S 2 )+yb(t, t+1) a w chwili t+1, B(t+1, S 1 ) Oczywiście w przypadku braku arbitrażu powinno być xb(t, S 2 ) + yb(t, t + 1) B(t, S 1 ) Istotnie, gdyby xb(t, S 2 ) + yb(t, t + 1) < B(t, S 1 ), to arbitraż uzyskamy sprzedajac w chwili t jedna obligacje o czasie wykupu S 1 i tworzac portfel x obligacji o czasie wykupu S 2 oraz y obligacji o czasie wykupu t + 1 W chwili t + 1 jesteśmy w stanie sp lacić nasz d lug uzyskujacy dochód B(t, S 1 ) xb(t, S 2 ) yb(t, t + 1) Podobnie, gdyby xb(t, S 2 )+yb(t, t+1) > B(t, S 1 ), to arbitraż uzyskamy sprzedajac portfel x obligacji o czasie wykupu S 2 i y obligacji o czasie wykupu t + 1, kupujac jedna obligacje o czasie wykupu S 1 Znowu w czasie t + 1 sprzedaż posiadanej S 1 - obligacji umożliwia nam sp lat e d lugu i uzyskanie zysku xb(t, S 2 ) + yb(t, t + 1) B(t, S 1 ) Pozostaje wi ec do rozstrzygni ecia czy p(t, S 1 ) p(t, S 2 ) implikuje xb(t, S 2 ) + yb(t, t + 1) B(t, S 1 ) Czyli, czy z faktu, że B(t, S 1 ) B(t + 1, S 1 ; d)b(t, t + 1) B(t + 1, S 1 ; u)b(t, t + 1) B(t + 1, S 1 ; d)b(t, t + 1) B(t, S 2 ) B(t + 1, S 2 ; d)b(t, t + 1) B(t + 1, S 2 ; u)b(t, t + 1) B(t + 1, S 2 ; d)b(t, t + 1)

7 21 DRZEWA BINARNE 21 wynika B(t + 1, S 1 ; u) B(t + 1, S 1 ; d) B(t + 1, S 2 ; u) B(t + 1, S 2 ; u) B(t, S 2) ( + B(t + 1, S 1 ; u) B(t + 1, S ) 1; u) B(t + 1, S 1 ; d) B(t + 1, S 2 ; u) B(t + 1, S 2 ; u) B(t + 1, S 2; u) B(t, t + 1) B(t, S 1 ) Mnożac obie strony pierwszej nierówność przez B(t, t + 1) otrzymujemy, że jest ona równoważna nierówności B(t, S 1 ) B(t + 1, S 1 ; d)b(t, t + 1) B(t + 1, S 1 ; u) B(t + 1, S 1 ; d) która możemy zapisać w postaci B(t, S 2) B(t + 1, S 2 d)b(t, t + 1), (210) B(t + 1, S 2 u) B(t + 1, S 2 d) B(t + 1, S 1 ; u) B(t + 1, S 1 ; d) B(t + 1, S 2 ; u) B(t + 1, S 2 ; u) (B(t, S 2) B(t + 1, S 2 ; u)b(t, t + 1)) Czyli, że B(t, S 1 ) B(t + 1, S 1 ; u)b(t, t + 1) B(t + 1, S 1 ; u) B(t + 1, S 1 ; d) B(t + 1, S 2 ; u) B(t + 1, S 2 ; u) B(t, S 1) B(t + 1, S 1 ; u)b(t, t + 1) B(t, S 2 ) B(t + 1, S 2 ; u)b(t, t + 1) (211) Oczywiście (210) jest równoważne (211) W pewnym sensie powtórzyliśmy dowód fundamentalnego twierdzenia wyceny! 215 Zadania Zadanie 8 Czy w nast epuj acym modelu wyst epuje arbitraż? B(0, 1) 0991 B(0, 2) 0987 B(0, 3) 0945 Jaka jest strategia arbitrażowa? B(1, 2; u) 0996 B(1, 3; u) 0987 B(1, 2; d) 0968 B(1, 3; d) 095 Zadanie 9 Czy w nast epuj acym modelu cen B(0, 1) B(0, 2) B(0, 3) p(0,2) 0750 p(0,3) 0750 q(0, 2) 0250 q(0, 3) 0250 B(1, 2) B(1, 3) B(1, 2) B(1, 3) B(2, 3;uu) B(2, 3;ud) 0967 B(2, 3;du) 0989 B(2, 3;dd) 0978 p(1,3) 0799 q(1, 3) 0201 p(1,3) 0411 q(1, 3) 1411 B(2, 3) B(2, 3) B(2, 3) B(2, 3)

8 22 ROZDZIA L 2 MODELE NA DRZEWACH BINARNYCH wyst epuje arbitraż? Jaka jest strategia arbitrażowa? 22 Model Ho Lee Model ten jest odpowiednikiem modelu Coxa Rossa Rubinsteina cen akcji Zosta l zbudowany w 1986 i jest uznany jako pierwszy poważny model struktury terminowej 221 Za lożenia modelu Model Ho Lee (HL) jest oparty na drzewie binarnym rekombinowanym, to znaczy takim, w którym ceny obligacji nie zależa od ca lej ścieżki ale od liczby wzrostów i spadków Jeśli ceny sa deterministyczne to, patrz Twierdzenie 1 i Wniosek 1, istnieje r takie, że B(t, S) e r(s t) dla t S T Stad Ho i Lee przyj eli, że B(t + 1, S) e r(s t 1) e r(s t) e r B(t, S) B(t, t + 1) B(t + 1, S; ω t u) B(t, S; ω t) h(s (t + 1); u), B(t, t + 1; ω t ) B(t + 1, S; ω t d) B(t, S; ω t) h(s (t + 1); d), B(t, t + 1; ω t ) gdzie h( ; u) i h( ; d) sa pewnymi mnożnikami (z ang perturbation factors ) zależnymi od czasu do wykupu S (t + 1) B ed a one wyliczone później Wyrażenia h(s (t+1);u) B(t,t+1;ω t) i h(s (t+1);d) B(t,t+1;ω t) w modelu HL odpowiadaja wyrażeniom 1+U i 1 + R w modelu CRR Ale (w przeciwieństwie do CRR) zależa one od czasu t i czasu wykupu S 222 Postać mnożników Naszym celem jest wyznaczenie h( ; u) i h( ; d) Oczywiście B(S, S) 1 implikuje h(0; u) h(0; d) 1 Istotnie niech t + 1 S Wstawiajac do wzoru otrzymujemy 1 B(t + 1, S; ω t u) B(t, S; ω t) h(0; u) h(0; u) B(t, S; ω t )

9 22 MODEL HO LEE 23 Podobnie 1 B(t + 1, S; ω t d) B(t, S; ω t) h(0; d) h(0; d) B(t, S; ω t ) Nast epne wyliczenia polegaja na użyciu braku arbitrażu Z warunku braku arbitrażu wynika istnienie miary probabilistycznej, przy której wszystkie procesy zdyskontowanych cen sa martynga lami Przypomnijmy, patrz Twierdzenie 6, że warunkiem braku arbitrażu jest istnienie p p(t, w t ) (0, 1) takiego, że dla każdego S t + 2, B(t, S; ω t ) B(t, t + 1; ω t ) [pb(t + 1, S; ω t u) + (1 p)b(t + 1, S; ω t d)], co, po wstawieniu dynamiki cen daje warunek 1 ph(t + 1, S; u) + (1 p)h(t + 1, S; d) dla t < S Dodatkowo zak ladamy, że p jest sta le (nie zależy ani od t ani od ω t ani od S) Nast epnie zak ladamy, że drzewo jest rekombinowane, co znaczy, że cena po drodze ud jest taka sama jak po du Czyli, że B(t + 2, S; ω t ud) B(t + 2, S; ω t du) Lewa (potem prawa) strona wyst epuj ace w powyższej równości sa równe B(t + 2, S; ω t ud) B(t + 1, S; ω tu)h(s (t + 2); d) B(t + 1, t + 2; ω t u) B(t, S; ω t)h(s (t + 1); u)h(s (t + 2); d), B(t, t + 2; ω t )h(1; u) B(t + 2, S; ω t du) B(t + 1, S; ω td)h(s (t + 2); u) B(t + 1, t + 2; ω t d) B(t, S; ω t)h(s (t + 1); d)h(s (t + 2); u) B(t, t + 2; ω t )h(1; d) A wi ec dla S t + 2, mamy Reasumujac h(s (t + 1); u)h(s (t + 2); d) h(1; u) h(s (t + 1); d)h(s (t + 2); u) h(1; d) ph(n; u) + (1 p)h(n; d) 1, (212) h(n + 1; d) h(n + 1; u) h(n; d) h(1; d) h(n; u) h(1; u) (213)

10 24 ROZDZIA L 2 MODELE NA DRZEWACH BINARNYCH dla dowolnych n 0, 1, 2, K lad ac δ h(1;d) h(1;u) a z (212) wnioskujemy dla n 0, 1, 2, h(n; d) h(n; d) h(n; u) δn, wnioskujemy z (213), że δ n (1 p)δ n + p, h(n; u) 1 (1 p)δ n + p 223 Ceny obligacji i stopa krótka Model HL jest wyznaczony przez podanie (znanych w czasie 0) cen B(0, 1),, B(0, T) oraz parametrów p i δ, które moga być wyznaczone przy kalibracji modelu Analiza dla konkretnych danych liczbowych podana jest (wraz z drzewem cen opcji) w Przyk ladzie 12 Dla zadanych t 0, S, gdzie t S T, oraz ω t α 1 α 2 α t 1, gdzie α 1, α 2,, α t 1 {u, d} mamy B(t, S; α 1 α 2 α t ) B(t 1, S; α 1α 2 α t 1 ) B(t 1, t; α 1 α 2 α t 1 ) h(s t; α t) B(t 2,S;α 1 α t 2 ) B(t 2,t 1;α 1 α t 2 ) h(s (t 1); α t 1) B(t 2,t;α 1 α t 2 ) B(t 2,t 1;α 1 α t 2 ) h(t (t 1); α t 1) h(s t; α t) (214) B(t 2, S; α 1α 2 α t 2 ) B(t 2, t; α 1 α 2 α t 2 ) B(0, S) B(0, t) h(s 1; α 1 ) h(s 2; α 2 ) h(t 1; α 1 ) h(s (t 1); α t 1 ) h(s t; α t ) h(1; α t 1 ) h(t 2; α 2 ) h(s (t 1); α t 1) h(s t; α t ) h(1; α t 1 ) Dla dowolnego n mamy h(n; d) δ n h(n; u) (215) Ponieważ drzewo jest rekombinowane cena w w eźle nie zależy od formy α 1 α 2 α t ale od tego ile w niej jest znaków d a ile u Jeśli mamy j znaków d, czyli t j

11 22 MODEL HO LEE 25 znaków u to taka ścieżk e oznaczamy przez d j u t j Wtedy B(t, S; d j u t j ) B(0, S) 1; u) h(s 2; u) h(s t; u) δj(s t)h(s B(0, t) h(t 1; u) h(t 2; u) h(0; u) [ ][ ] [ ] B(0, S) (1 p)δ t 1 + p (1 p)δ t 2 + p (1 p)δ 0 + p B(0, t) δj(s t) (1 p)δ S 1 + p (1 p)δ S 2 + p (1 p)δ S t + p Na uwag e w powyższym wzorze zas luguje wspó lczynnik δ j(s t) Jest on zwiazany z równościa (215) Mianowicie, w zasadniczym wzorze (214) mamy wyrażenie h(s 1; α 1 ) h(s 2; α 2 ) h(t 1; α 1 ) h(t 2; α 2 ) h(s (t 1); α t 1) h(s t; α t ) h(1; α t 1 ) Biorac pod uwag e (215) możemy go zapisać w postaci δ l h(s 1; u) h(s 2; u) h(t 1; u) h(t 2; u) h(s (t 1); u) h(s t; u), h(1; u) dla pewnego l Pokażemy, że l j(s t) Istotnie jeżeli α k d to h(s k; α k ) h(t k; α k ) δs k h(s k; u) k; u) δs th(s δ t k h(t k; u) h(t k; u) Jeżeli α t d to h(s t; α t ) δ S t h(s t; u) Stad wyrażenie δ S t pojawi si e tyle razy ile d w α 1 α t, a wi ec j-razy Możemy teraz policzyć stopy krótkie Mamy B(t, t + 1; d j u t j ) Wynika stad, że B(0, t + 1) B(0, t) B(0, t + 1) δ j h(t; u) B(0, t) B(0, t + 1) δ j B(0, t) (1 p)δ t + p δ j [ h(t; u) h(t 1; u) ][ ] h(t 1; u) h(t 2; u) r(t; d j u t j ) 1 τ log B(t, t + 1; dj u t j ) [ ] h(2; u) h(1; u) h(1; u) f(0, t) j τ log δ + 1 τ log((1 p)δt + p),

12 26 ROZDZIA L 2 MODELE NA DRZEWACH BINARNYCH gdzie f(0, t) : log B(0, t) log B(0, t + 1) τ Policzymy teraz wartość oczekiwana i wariancj e r(t) wzgl edem prawdopodobieństwa martynga lowego Czy rzeczywiście r(t) jest zmienna losowa? Który ze sk ladników jest losowy? Oczywiście liczba j wyrażeń d! Tak wi ec wartość oczekiwana dana jest wzorem µ r(t) Er(t) f(0, t) Ej τ log δ + 1 τ log((1 p)δt + p) f(0, t) 1 t τ ln δ t! j j!(t j)! (1 p)j p t j + 1 τ log((1 p)δt + p) j0 f(0, t) log δ t(1 p) + 1 τ τ log((1 p)δt + p), gdzie korzystamy z nast epuj acego wzoru na wartość oczekiwana rozk ladu dwumianowego: Ej t t! j j!(t j)! (1 p)j p t j t(1 p) j0 j0 t j1 (t 1)! (j 1)!(t j)! (1 p)j 1 p t j t 1 (t 1)! t(1 p) j!(t j)! (1 p)j p t j t(1 p)((1 p) + p) t 1 t(1 p) Podobnie możemy policzyć wariancj e σr(t) 2 Var(r(t)) E (r(t) (log σ)2 Er(t))2 E (j Ej) 2 ( τ 2 t ( ) (ln δ)2 t j )(1 2 p) j p t j (t(1 p)) 2 τ 2 j j0 (ln δ)2 tp(1 p) τ 2 Użyliśmy nast epuj acej formu ly na wariancj e zmiennej losowej o rozk ladzie dwumia-

13 23 MODEL HJM (HEATH JARROW MORTON) W CZASIE DYSKRETNYM27 nowym: t j0 j 2 t! j!(t j)! (1 p)j p t j (t(1 p)) 2 t t! j(j 1) j!(t j)! (1 p)j p t j + j0 t(t 1)(1 p) 2 t j2 + t(1 p) (t(1 p)) 2 t t! j j!(t j)! (1 p)j p t j (t(1 p)) 2 j0 (t 2)! (j 2)!((t 2) (j 2))! (1 p)j 2 p (t 2) (j 2) t 2 t(t 1)(1 p) 2 (t 2)! j!(t 2 j)! (1 p)j p (t 2) j + t(1 p) (t(1 p)) 2 j0 t(t 1)(1 p) 2 + t(1 p) (t(1 p)) 2 tp(1 p) Zauważmy, że σ 2 r(t) jest proporcjonalne do t, co znaczy, że wolatylność jest sta le 23 Model HJM (Heath Jarrow Morton) w czasie dyskretnym Model HJM daje wi ecej elastyczności w porównaniu z modelem HL B edziemy rozważali wersje modelu HJM na (nie rekombinowanym) drzewie binarnym Wieloczynnikowe warianty moga być również rozważane 231 Modele stóp forward Wiemy, że ceny obligacji B(t, S) i stopy forward zwiazane sa nast epuj ac a relacja log B(t, S + 1) log B(t, S) f(t, S) τ dla t i S takich, że 0 t S < T Ponadto { } S 1 B(t, S) exp τ f(t, i) it (216)

14 28 ROZDZIA L 2 MODELE NA DRZEWACH BINARNYCH dla t i S takich, że 0 t S T Oczywiście zamiast rozważyć drzewa cen, można rozważyć drzewo stóp forward f(0, 0) f(0, 1) f(0, 2) f(1, 1;u) f(1, 2;u) f(1, 1;d) f(1, 2;d) f(2, 2; uu) f(2, 2; ud) f(2, 2; du) f(2, 2; dd), gdzie dla prostoty przyj eliśmy, że T 3 W dyskretnym modelu HJM zak lada si e, że stopy forward zdefiniowane sa rekurencyjnie f(t + 1, S, ω t u) f(t, S, ω t ) + µ(t, S, ω t )τ + σ(t, S, ω t ) τ, f(t + 1, S, ω t d) f(t, S, ω t ) + µ(t, S, ω t )τ σ(t, S, ω t ) τ, (217) na każdym w eźle ω t dla t < T 2, przy zadanych funkcjach µ(t, S, ω t ) i σ(t, S, ω t ) Dodatkowo, zak lada si e, że prawdopodobieństwo martynga lowe na każdej ga l ezi wynosi p(t, ω t ) 1 W rezultacie warunkowa wartość oczekiwana i wariancje stóp 2 f(t + 1, S) w chwili t dane sa wzorami E (f(t + 1, S) F t ) f(t, S) + µ(t, S)τ, Var(f(t + 1, S) F t ) E (f(t + 1, S) E (f(t, S) F t ) F t ) 2 (σ(t, S)) 2 τ Oczywiście wartość oczekiwana brana jest po mierze martynga lowej, a F t to σ-cia lo generowane przez ω t α 1 α 2 α t 232 Warunek braku arbitrażu Przypomnijmy, że w drzewie binarnym warunek braku arbitrażu oznacza, że poniższe prawdopodobieństwa nie zależa od czasów wykupu S, a dodatkowo w naszym przypadku wynosza 1/2 Naszym celem b edzie ich wyliczenie w zależności od µ i σ

15 23 MODEL HJM (HEATH JARROW MORTON) W CZASIE DYSKRETNYM29 wyst epuj acych w równaniach na stopy forward Mamy p(t, S; ω t ) B(t, S) B(t + 1, S, ω t d)b(t, t + 1) B(t + 1, S, ω t u)b(t, t + 1) B(t + 1, S, ω t d)b(t, t + 1) e τ P S 1 it f(t,i) e τ P S 1 it+1 f(t+1,i,ωtd) e τf(t,t) e τ P S 1 it+1 f(t+1,i,ωtu) e τf(t,t) e τ P S 1 P S 1 it+1 f(t,i) e τ P S 1 it+1 f(t+1,i,ωtd) e τ e τ P S 1 Przypomnijmy, że it+1 f(t+1,i,ωtu) e τ P S 1 it+1 f(t+1,i,ωtd) it+1 f(t+1,i,ωtd) e τf(t,t) e τ P S 1 it+1 f(t,i) e τ P S 1 it+1[f(t,i)+µ(t,i)τ σ(t,i) τ] e τ P S 1 it+1[f(t,i)+µ(t,i)τ+σ(t,i) τ] e τ P S 1 it+1[f(t,i)+µ(t,i)τ σ(t,i) τ] PS 1 eτ2 it+1 µ(t,i) e P τ3/2 S 1 it+1 σ(t,i) it+1 σ(t,i) e P τ3/2 S 1 σ(t,i) it+1 e τ3/2 P S 1 cosh x : e x + e x 2 Ponieważ p(t, S; ω t ) 1/2, mamy { } e P τ2 S 1 S 1 it+1 µ(t,i) cosh τ 3/2 σ(t, i) it+1 Równość ta zachodzi dla wszystkich t i S takich, że 1 t + 1 < S T W szczególności, implikuje to, że wszystkie wspó lczynniki dryfu µ(t, i) sa zdeterminowane przez wolatylności σ(t, i) Istotnie, k lad ac S t + 2,,T, otrzymujemy ciag równości e τ2 µ(t,t+1) cosh τ 3/2 σ(t, t + 1), e τ2 [µ(t,t+1)+µ(t,t+2)] cosh τ 3/2 [σ(t, t + 1) + σ(t, t + 2)], e τ2 [µ(t,t+1)++µ(t,t 1)] cosh τ 3/2 [σ(t, t + 1) + + σ(t, T 1)], (218) z których wyliczamy µ(t, t + 1), µ(t, t + 2),, µ(t, T 1) w zależności od σ(t, t + 1), σ(t, t + 2),, σ(t, T 1)

16 30 ROZDZIA L 2 MODELE NA DRZEWACH BINARNYCH 233 Konstrukcja struktury terminowej na drzewie Z powyższych rozważań wynika, że drzewo stóp forward f(t, S) lub równoważnie cen obligacji B(t, S), jest wyznaczone przez stopy poczatkowe oraz wolatylności f(0, 0), f(0, 1),, f(0, T 1) σ(t, t + 1), σ(t, t + 2),,σ(t, T 1), t 0, 1,, T 2 Algorytm konstrukcji drzewa dla modelu HJM jest nast epuj acy: Niech f(0, S), S 0,, T 1 b ed a wartościami stopy forward w chwili t 0 Wartości bieżace stóp forward (lub cen obligacji) sa dost epne Wyestymować wolatylności σ(t, S), na przyk lad z danych historycznych z wybranych instrumentów pochodnych Z σ wyliczyć dryf µ używajac (218) Wyliczyć drzewo stóp forward f(t, S) korzystajac z wartości poczatkowych f(0, S) oraz ze znanych µ i σ W tym punkcie używamy (217) Wyliczyć ceny obligacji B(t, S) ze stóp forward f(t, S), korzystajac z (216) Majac drzewo cen można wyceniać instrumenty pochodne Zadanie 10 Skonstruuj drzewo stóp f(t, S) i cen B(t, S) dla modelu, w którym T 3, τ 1 oraz f(0, 0) 29561%, f(0, 1) 29465%, f(0, 2) 29608%, σ(0, 1) σ(0, 2) σ(1, 2, u) σ(1, 2, d) 0, Wycena opcji na drzewach Za lóżmy, że mamy zadana struktur e terminowa na drzewie binarnym, to znaczy dla t, S 0, 1,, T, t S, zadane sa ceny obligacji B(t, S; α 1 α t ) w dowolnym w eźle ω t α 1 α t {d, u} t Oczywiście zak ladamy, że model jest wolny od arbitrażu (wyznaczanie cen arbitrażowych opcji w modelu z arbitrażem nie ma sensu) Możemy wi ec wyliczyć prawdopodobieństwa martynga lowe (z ang risk nutral probabilities) p(t, ω t ) Model jest zupe lny, czyli prawdopodobieństwa martynga lowe sa

17 24 WYCENA OPCJI NA DRZEWACH 31 jedyne Przypomnijmy (patrz wzór (22)), że prawdopodobieństwa martynga lowe wyliczamy z nast epuj acego wzoru p(t; ω t ) B(t, S; ω t)/b(t, t + 1; ω t ) B(t + 1, S; ω t d), S t + 2 B(t + 1, S; ω t u) B(t + 1, S; ω t d) Przypomnijmy, że cena C(t) w chwili t, instrumentu Z o cenie zapadalności S T dana jest przez warunkowa wartość oczekiwana ( { } ) S 1 C(t) E Z exp τr(k) F t { S 1 } Przypomnijmy, że czynnik dyskontujacy exp kt τr(k) jest zyskiem z rachunku bankowego na odcinku [t, S] Możemy ja podać na każdym w eźle ω t {u, d} Algorytm wyliczania C polega na posuwaniu si e po drzewie od w ez lów ω S do pierwszego w ez la Oczywiście Nast epnie C(S 1; ω S 1 ) Ogólnie kt C(S; ω S ) Z(ω S ), ω S {d, u} S [p(s 1; ω S 1 )Z(ω S 1 u) + (1 p(s 1; ω S 1 )) Z(ω S 1 d)] e τr(s 1;ω S 1) C(t; ω t ) [p(t; ω t )C(t + 1; ω t u) + (1 p(t; ω t )) C(t + 1; ω t d)] e τr(t;ωt) Zadanie 11 W modelu na drzewie z Zadania 7, T 3, τ 1, wycenić opcj 12 e kupna (call) na obligacj e o czasie zapadalności T 3 z cena realizacji (z ang strike price) 09 i z data wygaśni ecia opcji (z ang expiration date) 2 Zadanie 12 W modelu Ho Lee zadane sa: ceny poczatkowe B(0, 1) 0945, B(0, 2) 0987, B(0, 3) 0991, prawdopodobienstwo p 041 oraz parametr δ Dla T 3, znaleźć drzewo cen wraz z drzewem cen opcji sprzedaży (put) 3-obligacji, o momencie zapadalności 2 i cenie realizacji K Zwrócić uwag e na nietypowa interpretacj e symboli u i d Zadanie 13 Dla modelu HJM rozważnego w Zadaniu 10 wycenić opcj e kupna 3- obligacji o momencie wykupu 2 i cenie realizacji K 097

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Matematyka stosowana Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Jacek Jakubowski jakub@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład jest wprowadzeniem do modelowania rynków

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 5. Wycena opcji modele dyskretne Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

Koherentne miary ryzyka

Koherentne miary ryzyka Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Instytut Matematyki Koherentne miary ryzyka Autor: Piotr Uniejewski Promotor: dr Rafał Weron Wrocław, 2004 2 Spis treści Wstęp 5 1 Miary

Bardziej szczegółowo

Martyngały a rynki finansowe

Martyngały a rynki finansowe Jest to zapis odczytu wygłoszonego na XXXIII Szkole Matematyki Poglądowej Metody klasyczne i współczesne, sierpień 2004. Martyngały a rynki finansowe Jacek JAKUBOWSKI, Warszawa 1. Okazuje się, że teoria

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy algorytmów komputerowego modelowania procesów Markowa

Teoretyczne podstawy algorytmów komputerowego modelowania procesów Markowa Teoretyczne podstawy algorytmów komputerowego modelowania procesów Markowa Adam Kiersztyn 28 czerwca 20 Streszczenie W tej pracy przedstawimy najwa zniejsze rezultaty zawarte w przygotowywanej rozprawie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE ANALITYCZNE. Zbigniew B locki

FUNKCJE ANALITYCZNE. Zbigniew B locki FUNKCJE ANALITYCZNE WYK LADY DLA SEKCJI TEORETYCZNEJ INSTYTUT MATEMATYKI UJ, 2007 Zbigniew B locki Typeset by AMS-TEX 2 ZBIGNIEW B LOCKI Spis treści 1. Podstawowe w lasności liczb zespolonych 1 2. Różniczkowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład VI Kontrakty opcyjne

Wykład VI Kontrakty opcyjne Inżynieria Finansowa - Wykład VI 1 Wykład VI Kontrakty opcyjne Kontrakt opcyjny (krótko: opcja) to umowa na podstawie której jedna strona umowy (posiadacz opcji) nabywa prawo do zrealizowania opisanej

Bardziej szczegółowo

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Instrumenty o stałym dochodzie Spis treści Rozdział. Elementy arytmetyki finansowej...................... Wartość pieniądza w czasie - jedna płatność................... 2... Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Hamiltonowski opis kwarków efektywnych w QCD

Hamiltonowski opis kwarków efektywnych w QCD Hamiltonowski opis kwarków efektywnych w QCD Jakub Nar ebski praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. Stanis lawa G lazka w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Skrypt do wyk ladu. Teoria sprz eżonych klasterów i jej zastosowanie do w lasności molekularnych

Skrypt do wyk ladu. Teoria sprz eżonych klasterów i jej zastosowanie do w lasności molekularnych Skrypt do wyk ladu Teoria sprzeżonych klasterów i jej zastosowanie do w lasności molekularnych Tatiana Korona Pracownia Chemii Kwantowej Wydzia l Chemii Uniwersytet Warszawski (wersja 2.1d) 3 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa

Inżynieria Finansowa Matematyka stosowana Inżynieria Finansowa Włodzimierz Waluś w.walus@mimuw.edu.pl Mariusz Baryło mbarylo@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład przedstawia podstawowe instrumenty

Bardziej szczegółowo

Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja

Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja Jan Palczewski Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Łukasza

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Grupy i cia la, liczby zespolone

Grupy i cia la, liczby zespolone Rozdzia l 1 Grupy i cia la, liczby zespolone Dla ustalenia uwagi, b edziemy używać nast epuj acych oznaczeń: N = { 1, 2, 3,... } - liczby naturalne, Z = { 0, ±1, ±2,... } - liczby ca lkowite, W = { m n

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus ANALIZA ZESPOLONA IV semestr 203/4 oprac. Janina Kotus Spis treści. Poj ecia podstawowe str. 5. Rzut stereograficzny str. 5.2 Metryki w C i C str. 6 2. Funkcje zespolone str. 8 2. Granica i ciag lość str.

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA LINIOWA I DYSKRETNA modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji

WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA LINIOWA I DYSKRETNA modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA LINIOWA I DYSKRETNA modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji W lodzimierz Ogryczak Uniwersytet Warszawski Instytut Informatyki Warszawa 1997 4 Pusta strona

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Ryzyko operacyjne: modelowanie, mierzenie i zabezpieczanie

Ryzyko operacyjne: modelowanie, mierzenie i zabezpieczanie Uniwersytet Warszawski Wydzia l Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Zalewska Nr albumu: 234712 Ryzyko operacyjne: modelowanie, mierzenie i zabezpieczanie Praca magisterska na kierunku MATEMATYKA Praca

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 201. Programowanie dynamiczne i modele rekursywne w ekonomii.

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 201. Programowanie dynamiczne i modele rekursywne w ekonomii. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 201 Programowanie dynamiczne i modele rekursywne w ekonomii. Zagadnienia analityczne i metody numeryczne z przyk adowymi implementacjami w j zyku Matlab/Octave Grzegorz Klima

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem pakietów SPSS i Statistica Skrypt dla studentów 2012 rok

Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem pakietów SPSS i Statistica Skrypt dla studentów 2012 rok Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem pakietów SPSS i Statistica Skrypt dla studentów 2012 rok Adam Kiersztyn Katedra Teorii Prawdopodobieństwa Wydzia Matematyczno - Przyrodniczy Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Podstawowepojęcia Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Oprocentowanie kapitału -opłata za użytkowaniekapitałuprzez danyokres. Odsetki -wielkośćuzyskanego dochoduzoprocentowania.

Bardziej szczegółowo

IN YNIERIA FINANSOWA Wycena instrument w pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

DWUMIANOWY MODEL WYCENY OPCJI FINANSOWEJ. К. РЕ RA Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Akademia Ekonomiczna, Katowice, Polska, pera@ae.katowice.

DWUMIANOWY MODEL WYCENY OPCJI FINANSOWEJ. К. РЕ RA Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Akademia Ekonomiczna, Katowice, Polska, pera@ae.katowice. УДК 069.64 DWUMIANOWY MODEL WYCENY OPCJI FINANSOWEJ К. РЕ RA Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Akademia Ekonomiczna, Katowice, Polska, pera@ae.katowice.pl WSTĘP Inwestowanie na rynku kapitałowym realizuje

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Skrypt do wykładu - Uniwersytet Wrocławski -212/213 2 Spis treści 1 Wprowadzenie 11 2 Rozkłady wielkości portfela 17 2.1 Rozkład wielkości

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic Ryszard Kutner Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Piotr Jaworski Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 13 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. Uśmiech zmienności implikowanej. na rynku walutowym.

Dokumentacja. Uśmiech zmienności implikowanej. na rynku walutowym. Dokumentacja Uśmiech zmienności implikowanej na rynku walutowym. Joanna Pieniak + AP + Piotr Wiązecki Spis treści 1 Opis problemu 2 2 Opis teoretyczny 2 2.1 FX Spot Rate S t...........................

Bardziej szczegółowo