Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 ZR-41/2009 Załącznik Nr 1 A. Zakres prac: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W zakresie modernizacji SSiN Ciepłowni Zachód należy: 1. Wymienić trzy sterowniki Honeywell serii S9000 wyspecyfikowane w tabeli poniżej: Część KOTŁA 4N Opis Nazwa modułu Ilość modułów Ilość sygnałów obsługiwanych przez moduły Uwagi Kaseta z procesorem 9000e Controller Logic Processor Loop Processor ELPM Processor Power Supply Module Wejście binarne R 16 Wyjście binarne R 28 Wejście analogowe R 2 szt. 32 Wejście 2 szt. 16 temperaturowe R Wyjście analogowe A 2 szt. 8 Sterowniki KOTŁA 4N, OGÓLNOKOTŁOWY i ELEKTRYCZNY połączone są ze sobą przez porty COMM. Informacje między sterownikami przekazywane są przez pamięć dzieloną w następujący sposób: dla części KOTŁA 4N: 1 adres 16 bitowy dla części OGÓLNOKOTŁOWEJ: 4 adresy 16 bitowe dla części ELEKTRYCZNEJ:15 adresów 16 bitowych Część OGÓLNOKOTŁOWA Opis Nazwa modułu Ilość modułów Ilość sygnałów obsługiwanych przez moduły Uwagi Kaseta z procesorem 9100e Controller Logic Processor Loop Processor ELPM Patrz uwagi kotła 4N. Processor Power Supply Module Wejście analogowe R 4 szt. 64 Wejście temperaturowe R 4 szt. 32 Kaseta rozszerzona Parallel I/O Module I/O Rack Power Supply Wejście binarne R 2 szt. 35 Wyjście binarne R 15 Wyjście analogowe A 5 szt. 18 Wejście analogowe R 17 1

2 Część ELEKTRYCZNA Opis Nazwa modułu Ilość modułów Ilość sygnałów obsługiwanych przez moduły Uwagi Kaseta z procesorem 9200e Controller Logic Processor Loop Processor ELPM Processor Power Supply Module Moduł łacza Serial link Module Wejście binarne R 2 szt. 32 Wejście analogowe R 3 szt. 32 Kaseta rozszerzona Parallel I/O Module I/O Rack Power Supply Wejście binarne R 7 szt. 224 Kaseta rozszerzona Parallel I/O Module I/O Rack Power Supply Wejście binarne R 3 szt. 60 Wyjście binarne R 5 szt. 90 Moduł łacza Serial I/O Module Kaseta oddalona I/O Rack Power Supply Wejście binarne R 3 szt. 90 Wyjście binarne R 14 Wejście analogowe R 2 szt. 19 Patrz uwagi kotła 4N Pracuje od marca 1996r Kaseta oddalona znajduje się w odległości ok. 200m od kasety z procesorem 2. Wymienić listwy krosowe systemowe, połączone bezpośrednio ze sterownikami kotła 4N, części Ogólnokotłowej i Elektrycznej. Wiąże się to z odłączeniem kabli obiektowych od istniejących listew i podłączeniem do nowych z przekrosowaniem w wymaganym zakresie. 3. Przeprowadzić adaptację 42 sygnałów pomiar temperatury z czujników Pt100 na sygnał 4-20 ma przez zastosowanie przetworników główkowych. Nanieść zmiany w dokumentacji projektowej. 4. Wymienić program służący do wizualizacji i zarządzający bazą danych Experion firmy Honeywell na wersję najnowszą z zachowaniem pełnej funkcjonalności istniejącej aplikacji. 5. Zmodernizować punkty w bazie danych związane z poszczególnymi sterownikami: Część kotła 4N: Analog Points: 118 Status Points: 170 Część Ogólnokotłowa: Accumulator Points: 2 Analog Points: 287 2

3 Status Points: 462 Część Elektryczna: Accumulator Points: 6 Analog Points: 57 Status Points: Wymienić UPS INVERTOMATIC IM 061 o mocy 5kW. UPS posiada 32 baterie 12V 17 Ah połączone szeregowo w dwóch grupach po 16 akumulatorów 7. Wymienić zasilacz obwodów pomiarowych 24V THYROMODUL Typ: TM-10 W 24/40. WEJ: 50Hz, 230V, 10A AC; WYJ: 26,8V, 40A DC. 8. W rozdzielni 15kV: wymienić UPS APC Smart-UPS 700VA. 9. W rozdzielni 15kV: wymienić zasilacz obwodów pomiarowych 24V 10. Wymienić elementy części informatycznej (dokładny schemat połączeń stanowi załącznik 1A): a. dwa serwery (jeden nadmiarowy system redundantny) z Windows 2000 Serwer Eng, b. osiem stacji roboczych z Windows 2000 Pro Eng, c. elementy sieci 4 switche 16-sto portowe i konwertery BNC/RJ45 d. kable sieciowe 11. Infrastruktura sieciowa systemu monitoringu musi być zdublowana w celu umożliwienia bezprzerwowej pracy w przypadku awarii redundantnych elementów. (awarie okablowania i urządzeń aktywnych sieci, kart sieciowych serwerów i stacji roboczych). 12. Serwery muszą pracować w trybie automatycznej replikacji utrzymywanych baz danych i umożliwiającym automatyczne przejecie funkcji w przypadku awarii któregokolwiek z nich. 13. Dostawy urządzeń, materiałów, sprzętu i oprogramowania niezbędne do przeprowadzenia modernizacji leżą w całości po stronie Wykonawcy. B. W szczególności należy wykonać następujące prace: 1. Prace demontażowe. a. Zakres prac demontażowych wynika z zakresu modernizacji, wszystkie zbędne elementy obecnego systemu powinny zostać zdemontowane i przekazane do utylizacji. b. Następujące zdemontowane, nieuszkodzone elementy należy przekazać Zamawiającemu: (1) szafy (2) sterowniki z kasetami rozszerzonymi i modułami (3) komputery i elementy sieci (4) zasilacz obwodów pomiarowych 24V ( z rozdzielni 15kV ) (5) UPS APC Smart-UPS 700AV (z rozdzielni 15kV) (6) zasilacz obwodów pomiarowych 24V THYROMODUL TM-10 ( z nastawni) (7) UPS INVERTOMATIC IM 061 ( z nastawni) 2. Prace montażowe: a. Prefabrykacja szaf sterowników (kocioł 4N, część ogólnokotłowa, część elektryczna, kasety oddalonej części elektrycznej) b. Montaż listew krosowych systemowych c. Montaż szaf na obiekcie. Szafy umieścić w miejscu po starych szafach dokonując niezbędnych prac dostosowawczych d. Okablowanie szaf e. Sterownik kasety oddalonej części elektrycznej połączyć światłowodem, zamontować niezbędne wyposażenie dodatkowe, wykonać pomiary sieci światłowodowej, dostarczyć protokoły z pomiarów. Długość światłowodu: około 200 metrów. f. Montaż oznaczeń, opisów g. Wykonanie przepustów kablowych i uszczelnień p-poż. h. Umieszczenie komputerów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. i. Dokonać koniecznych adaptacji sieci komputerowej. 3. Prace informatyczne: a. Sporządzić oprogramowanie aplikacyjne dla nowych sterowników. 3

4 b. Wykonać bazę danych i masek w nowej wersji Experion z zachowaniem ich pełnej dotychczasowej funkcjonalności c. Zoptymalizować czasy skanowania wszystkich punktów tak, aby system działał wydajnie na nowym sprzęcie i nowym oprogramowaniu d. Zdefiniować nowe sterowniki w bazie danych i nowe kanały komunikacyjne (dla każdego sterownika oddzielny kanał) e. Usunąć zdefiniowane, ale nie używane sterowniki, kanały i punkty f. Przeprowadzić modyfikację punktów bazodanowych związanych ze sterownikami 4N, OG i EL oraz wprowadzić konieczne nowe, związane z nowymi sterownikami g. Dokonać modyfikacji raportowania systemu h. Przeprowadzić aktualizację masek wizualizacyjnych i. Dostarczyć, zainstalować i skonfigurować oprogramowanie systemowe i aplikacyjne Experion na wymienionym sprzęcie komputerowym: (1) Systemy operacyjne dla serwerów i dla stacji roboczych. Wersje systemów operacyjnych dla serwerów i stacji roboczych muszą gwarantować poprawną pracę oprogramowania Experion. (2) Elementy Experion-a na wszystkich stanowiskach w zależności od pełnionej roli w systemie (3) Na jednym stanowisku (stacji roboczej) umieścić program do konfiguracji sterowników Serii HC900 i skonfigurować w sposób umożliwiający łączność ze wszystkimi sterownikami HC900 w Ciepłowni Z (4) Na jednym stanowisku (stacji roboczej) zainstalować drugi system operacyjny Windows NT, na oddzielnej partycji, umożliwić start sytemu przez boot menager. W systemie WinNT zainstalować program do konfiguracji sterowników serii S9000 kotła 5N i Stacji Odsiarczania. Skonfigurować program w sposób umożliwiający łączność z powyższymi sterownikami. Nośniki Windows NT oraz programu do sterowników S9000 są w posiadaniu MPEC-u. Jeśli narzędzia do konfiguracji sterowników Serii S9000 kotła 5N i Stacji Odsiarczania Spalin (Ladder Logic i CCC), pracujące w systemie operacyjnym WinNT 4.0 Eng nie da się zainstalować na zmienionej platformie sprzętowej, należy użyć programu tworzącego środowisko uruchomieniowe dla innych programów (maszyny wirtualnej symulującej WinNT). (5) Na stacji roboczej zainstalować program do modyfikacji bazy danych i masek (6) Skonfigurować system do pracy na dwóch niezależnych sieciach i do pracy z serwerem nadmiarowym (redundantnym) (7) Łączność między sieciami zapewnić przez skonfigurowanie jednego z serwerów do pracy w charakterze rutera w celu uzyskania możliwości komunikacji dowolnej stacji operatorskiej z dowolnym sterownikiem. (8) Na serwerach wydzielić dedykowaną partycję na której będą zapisywane dane archiwizacyjne punktów (9) Po starcie komputer pełniący funkcję stacji operatorskiej musi uruchamiać program stacji na użytkowniku user j. Dostarczyć i zainstalować oprogramowanie na trzecim serwerze w zakresie umożliwiającym zamianę jednego z serwerów k. Do serwera podstawowego podłączyć streamer. Ustawienie streamer-a uzgodnić z Zamawiającym 4. Kompletacja dostaw: Wymagania dla niektórych elementów systemu: a. Sterowniki i moduły firmy Honeywell: Racks Sterownik i moduły dla kotła 4N Description Part Number Qty 12 I/O Slot Rack 900R

5 Controllers Controller C50 CPU 900C Power Supplies 120/240VAC, 60W 900P I/O Modules Analog Input (8 channel) 900A Analog Output, 0 to 20mA, (4 channel) 900B Digital Input, 24VDC (16 channel) 900G Digital Output, 24VDC (16 channel) 900H I/O Components Low VoltageTerminal Block (Euro style) 900TEK Filler Block Terminal Cover 900TNF Sterownik i moduły dla części Ogólnokotłowej Racks Description Part Number Qty 12 I/O Slot Rack 900R Controllers Controller C50 CPU 900C I/O Scanner (for remote rack) 900C Power Supplies 120/240VAC, 60W 900P I/O Modules Analog Input (8 channel) 900A Analog Output, 0 to 20mA, (4 channel) 900B Digital Input, 24VDC (32 channel) 900G Digital Output, 24VDC (32 channel) 900H I/O Components Low VoltageTerminal Block (36 channel) 900TCK Low VoltageTerminal Block (Euro style) 900TEK Filler Block Terminal Cover 900TNF Sterownik i moduły dla części Elektrycznej Racks Description Part Number Qty 12 I/O Slot Rack 900R Controllers Controller C70 CPU 900C I/O Scanner (for remote rack) 900C Power Supplies 120/240VAC, 60W 900P I/O Modules Analog Input (8 channel) 900A Digital Input, 24VDC (32 channel) 900G Digital Output, 24VDC (32 channel) 900H I/O Components Low VoltageTerminal Block (36 channel) 900TCK Low VoltageTerminal Block (Euro style) 900TEK b. Szafy dla sterowników wymienić na nowe (wykonanie szaf min. IP56). Przewidzieć cyrkulację powietrza zgodną z wymaganiami technicznymi dla sterowników. c. Kable zasilające i ekranowane pomiarowe, elementy tras kablowych, światłowód 12 włóknowy z osprzętem światłowodowym. Światłowód służyć będzie do łączności z kasetą oddaloną w rozdzielni 15kV. Długość światłowodu: ok. 200,00 m. 5

6 d. Przetworniki główkowe firmy Simex FlexTop2211, Typ dla każdego pomiaru temperatury (dostawa z protokołami sprawdzenia laboratoryjnego przetworników). e. W nastawni: UPS firmy APC z bateriami o czasie życia 3 lata. Umożliwić monitoring i konfigurację UPS-a w sieci informatycznej. Sposób montażu i rozmieszczenie uzgodnić z Zamawiającym. (1) Do zamontowania w szafie: APC Smart-UPS RT 10,000VA RM 230V + (1)SURT192RMXLBP lub równoważne (2) Wolnostojący: APC Smart-UPS RT 10000VA 230V + (2)SURT192XLBP Battery Unit lub równoważne f. W rozdzielni 15 kv: UPS firmy APC z bateriami o czasie życia 3 lata. (1) APC Smart-UPS XL 750VA USB & Serial 230V g. W nastawni: obwodów 24V musi posiadać moc wyjściową nie mniejszą niż używany obecnie ( WEJ: 230V, 10A AC; WYJ: 26,8V, 40A DC ) h. W rozdzielni 15 kv: obwodów 24V musi posiadać moc wyjściową nie mniejszą niż używany obecnie ( WEJ: 220V, 50Hz, 70AV; WYJ: 24V, 2A ) 5. Komputery. Należy wymienić sprzęt komputerowy zainstalowany obecnie w systemie. System będzie składał się z 2 serwerów oraz 8 stacji roboczych. Dodatkowo należy dostarczyć trzeci serwer rezerwowy identyczny jak serwery zainstalowane, nie podłączony do sieci, w każdej chwili gotowy do zastąpienia jednego z dwóch serwerów pracujących. Charakterystyka ogólna: (1) Zastosować obudowy typu rack dla 2 serwerów i 6 stacji roboczych oraz umieścić je w oddzielnej, przeznaczonej do tego szafie. (2) W pomieszczeniu z szafą serwerową umieścić czujnik temperatury (położenie czujnika uzgodnić z Zamawiającym), połączyć go z systemem i wprowadzić progi ostrzegawcze i alarmowe, ustawiane z maski. Przekroczenie progu alarmowego musi uruchamiać sygnał dźwiękowy w nastawni, sygnał dźwiękowy na hali kotłów, informację na pasku alarmów (alarm analogiczny z alarmem ogólnokotłowym). (3) Systemy operacyjne: odpowiednie dla Experion-a i roli komputera w systemie, (4) Typ licencji systemów operacyjnych: box (5) Producent komputerów: Dell (6) Pięcioletnia gwarancja typu: Next Business Day na serwery i trzyletnia gwarancja typu Next Business Day na stacje robocze. (7) Typ obudowy: rack (2 serwery i 6 stacji roboczych) tower (2 stacje w pomieszczeniach oddalonych) (8) Rozmieszczenie: - 2 serwery oraz 6 stacji roboczych w szafie - 1 stacja robocza: pomieszczenie oddalone mistrzów zmianowych - 1 stacja robocza: pomieszczenie oddalone nastawni Stacji Odsiarczania Spalin (9) Sygnały alarmowe akustyczne wprowadzić przez zastosowanie głośników połączonych ze stacjami roboczymi: W Stacji Odsiarczania Spalin W pomieszczeniu mistrzów zmianowych W nastawni (10) Komputery w szafie muszą posiadać przedłużenia dla monitora, klawiatury, myszki (dla 6 stacji roboczych) i głośników (1 stacja robocza). Przewody monitor/klawiatura/mysz z szafy umieścić w korytkach, jeśli okaże się to konieczne zastosować hub-y USB (11) W szafie musi znajdować się monitor, klawiatura, mysz oraz przełącznik umożliwiające bezpośredni dostęp do serwerów (12) Klawiatury przemysłowe do pracy w warunkach dużego zapylenia: Model EM390KP-FN-DT (lub równoważne) (13) Myszki silikonowe: Model EM66-OSM-DT(lub równoważne) (14) Monitory min. 20 LCD o proporcjach 4:3 6

7 (15) Urządzenie do bieżącej archiwizacji streamer, połączony z serwerem głównym. Umiejscowienie streamera uzgodnić z Zamawiającym. Opis szczegółowy sprzętu komputerowego: Specyfikacja serwerów: Dell PowerEdge R710 (specyfikacja oznaczona przez Honeywell: MZ-PCSV52 Server, Quad-core 2U Rack Mount, ze zmianami zmiany wyróżnione podkreśleniem z tłustą czcionką) 1. Microprocessor: Intel Xeon X5560 Processor, 2.8GHz Turbo HT (lub lepszy); Intel Smart Cache: 8MB (lub lepszy); Intel QPI Speed: 6.4 GT/s (lub lepszy) 2. External Peripherals: Keyboard: USB Windows compliant Mouse: USB 3. Expansion Slots: Bus Type: 2 PCIe full-lengthx8 + PCIe half-length x4 G2 4. Drive Bays: Drive Bays: 8 x 2.5 Hard Drive Option 5. Memory: Memory: min. 8GB 6. Drives: Hard Drive: 5 146GB 2.5-inch SAS, 15K RPM hot plug driver; driver 0, 1, 2, and 3 are RAID5 configuration, with driver 4 as a hot spare driver Raid Controller: PERC 6/i 256MB RAID 5 DVD: DVD-RW, SATA 7. Video: Video type: Integrated Matrox G200 Video Memory: 8MB shared Display: 1280 x bit Color 8. Network Interface: Adapter Type: Dual LAN Embedded Broadcom, Gigabit Ethernet NICS 9. Ports: Serial: One 9-pin connector, compatible LAN: Four RJ45 for integrated NIC (każdy serwer musi posiadać minimum 3 porty RJ45) Video: One 15 pin VGA USB: Five USB 2.0 ports 10. Power Supply: Type: 2 x 570 Watt (Energy Smart) Voltage: VAC, autoaranging, 47-63Hz Heat Dissipation: 1944,9 BTU/hr maximum (per Power supply) 11. Physical Form Factor2 2U Rack Height: Depth (68.07cm) Width (44.31cm) Height 3.40 (8.64cm) Specyfikacja stacji roboczych: Dell Precision T5500 (specyfikacja oznaczona przez Honeywell: MZ-PCWS32 Workstation, Single 2.13GHz, Quad-core Processor, ze zmianami zmiany wyróżnione podkreśleniem z tłustą czcionką) 1. Microprocessor: Intel Xeon X5506, 2.13GHz, L3 Cache 4MB lub lepszy; 2. External Peripherals: Keyboard: USB Windows compliant Mouse: USB Dell optical 2-button w/scroll 7

8 3. Expansion Slots: Bus Type: 2 PCI x16 wired as x8 (half length) 2 PCI x16 slot Gen2 graphics slots upto 150W 1 PCIX 64bit/100MHz slot with suport for 3.3V Or Universal card 1 PCI 32bit/33MHz 5V slot (half length) 4. Memory: Memory: 4GB DDR3 ECC SDRAM Memory, 1066MHz 5. Drives: 160GB SATA 3.0Gb/s, 7200 RPM Hard Drive with 8MB DataBurst Cache DVD: 16X DVD+/-RW Data Only, with Cyberlink Power DVD, Roxio Creator Dell Edition 6. Video: NVIDIA NVS 295 Dual Monitor 2DP PCIe. 256MB ( na jednej stacji roboczej zainstalować kartę z wyjściem HDMI. Za pomocą kabla HDMI połączyć stację z telewizorem ) 7. Audio Integrated High Definition Digital controler 8. Network Interface: Integrated Broadcom 5754 Gigabit Ethernet 9. Ports: Serial: One 9-pin connector, compatible Parallel: 1 DB-25 pin connector (Bi-directional) LAN: 1 RJ45 for integrated NIC (stacja robocza musi posiadać minimum 2 porty RJ45, dlatego należy zainstalować dodatkową kartę sieciową) Keyboard: PS/2 style connector Mouse: PS/2 style connector USB: 11 (2 front, 3 internal, 6 rear) Seata: 1 connector 10. Obudowy: Rack: 6 stacji Tower: 2 stacje oddalone C. Wymagania w zakresie prób, testów i sprawdzeń: 1. Próby i testy. Wszystkie testy i próby muszą być udokumentowane, a sprawność poszczególnych elementów systemu musi być potwierdzona podpisem osoby upoważnionej. Należy sprawdzić i przetestować: a. Zgodność zamontowanych elementów ze specyfikacją. b. Poprawność montażu i umiejscowienia sterowników i innych urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta. c. Poprawność oraz zgodność obwodów układów pomiarowych oraz odczyty w całym zakresie pomiarowym (analogowe) i czasy reakcji na zmiany czy są zgodne z wymaganiami. d. Obwody sygnalizacyjne oraz sprawdzić czy sposób sygnalizacji jest zgodny z oczekiwaniami, oraz czy czasy reakcji są odpowiednie (umożliwiają prawidłowe sterowania). e. Obwody układów sterujących oraz sprawdzić czy sposób działania sterowań w całym zakresie jest zgodny z założeniami, czy czasy reakcji są odpowiednie (umożliwiają prawidłowe sterowania). f. Poprawność algorytmów sterowań poszczególnych urządzeń w ramach wymienionych sterowników oraz pozostałych (K5,K1,K2,K3, odsiarczanie jeżeli to konieczne) 8

9 g. Układy sygnałów wejściowych i wyjściowych powiązane ze sobą (układy UAR oraz sygnały przekierowane) h. Komunikacja między sterownikami z uwzględnieniem przekazywania danych i czasu przesyłania informacji (w sterownikach S9000 rolę tę spełniała pamięć dzielona) i. Algorytmy związane z punktami w bazie danych j. Nastawy progów sygnalizacyjnych oraz blokad i zabezpieczeń technologicznych k. System raportów i tworzenie bazy zdarzeń (events), szczególnie współpracę baz Experion-a z SQL-em l. System zapisów archiwalnych i działanie streamer-a m. Czy komputery i sterowniki w całym SSiN są wolne od wirusów, worm-ów, Spy-werów i innych niepożądanych programów n. Przeprowadzić testy zachowania się systemu w przypadku awarii serwera głównego lub jednej z dwóch sieci Ethernetowych o. Sieć komputerową, w szczególności: (1) trasy kablowe, (2) switche i konwertery (3) czasy odpowiedzi, (4) działanie rutingu p. Układy zabezpieczeń i blokad na zimno. Działanie i czasy reakcji. 2. Sprawdzenie działania systemu. Po zakończeniu prac montażowych, prób i testów należy przeprowadzić sprawdzenie działania systemu w czasie ruchu Ciepłowni, a w szczególności: a. Uruchomić kocioł 4N, pompy i inne elementy systemu sterowane z nowej części. b. Przeprowadzić próby podstawowych blokad i zabezpieczeń na ostro c. Przeprowadzić optymalizację pracy układów UAR kotła 4N, części ogólnokotłowej d. Przeprowadzić ruch próbny kotła 4N e. Przeprowadzić szkolenie dla obsługi D. Wymagania w zakresie dokumentacji technicznej: 1. Przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić inwentaryzację Systemu Sterowania i Nadzoru w celu: a. określenia elementów składowych systemu i zainstalowanego oprogramowania, b. określenia obecnej funkcjonalności SSiN, c. uszczegółowienia zakresu niezbędnych prac projektowych w celu zachowania funkcjonalności systemu po modernizacji. 2. Sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym dokumentację techniczną wykonawczą. a. Dokumentacja powinna zawierać: (1) projekt prefabrykacji szaf krosowych i systemowych (2) projekt montażowy szaf krosowych i systemowych (3) album kabli (4) projekt połączeń systemowych (5) projekt programowo- funkcjonalny kotła 4N, Części Ogólnokotłowej, Części Elektrycznej w oparciu o obecnie obowiązujące algorytmy sterowników serii 9000 z zachowaniem praw autorskich wykonawcy oprogramowania (6) projekt grafik procesowych (7) alokację sygnałów wejść/wyjść (8) plan testu fabrycznego (FAT) (9) plan prób odbiorowych b. Dokumentację wykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w dwóch egzemplarzach 3. Sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym dokumentację techniczną powykonawczą. a. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać: (1) Projekt prefabrykacji szaf. (2) Projekt zasilania sterowników. 9

10 (3) Projekt programowo-funkcjonalny kotła 4N, części Ogólnokotłowej i Elektrycznej (4) Opis sygnałów na sterownikach - kotła 4N, części Ogólnokotłowej i Elektrycznej oraz kasety oddalonej (5) Schematy rozwinięte obwodów pomiarowych i sterowań kotła 4N, części Ogólnokotłowej i Elektrycznej. (6) Schematy listew szaf krosowych, na których nastąpiły zmiany. (7) Album kabli. (8) Schemat sieci komputerowej z uwzględnieniem adresów IP, MAC oraz szczegółowym opisem elementów sieci (parametry poszczególnych komputerów, switch-y, konwerterów, sterowników) (9) Dokumentacja grafik procesowych (w formie plików na nośniku elektronicznym) (10) Bazę danych sygnałów (w formie pliku na nośniku elektronicznym) (11) Programy wykonawcze sterowników - kotła 4N, części Ogólnokotłowej i Elektrycznej (w formie plików na nośniku elektronicznym). Oprogramowanie dostarczone powinno być w formie DEVELOPMENT, tzn. umożliwiać przyszły wgląd Zamawiającego w kody źródłowe i dokonywanie modyfikacji dla potrzeb własnych. (12) Protokoły z testów i prób, sprawdzeń laboratoryjnych nowej aparatury oraz sprawdzeń obwodowych obwodów w których wymieniono aparaturę ( w min. 5 pkt. zakresu), certyfikaty CE szaf systemowych. (13) Albumy nastaw. (14) Instrukcję obsługi systemu Experion Ciepłowni Zachód. b. Dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym w plikach umożliwiających edycję. Format plików: *.doc (Word - opisy) *.xls (Excel- tabele, zestawienia ) *.dxf ( schematy wykonać w programie EPLAN, AutoCAD lub innym, który umożliwia zapis danych w formacie.dxf). 4. Należy dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową zamontowanych urządzeń: a. Sterowników - kotła 4N, części Ogólnokotłowej i Elektrycznej b. UPS-a c. Switchy d. Komputerów e. y obwodów 24V f. I innych urządzeń zamontowanych w systemie E. Wymagania w zakresie licencji i programów komputerowych: 1. Licencje: a. W ramach dostawy nowego oprogramowania należy dostarczyć komplet licencji. b. Najnowsza wersja programu Experion musi posiadać elementy jak w obecnej licencji. Experion będący w posiadaniu Inwestora - informacje licencyjne: System Software: Experion R100/R101 System Sizing: 50 Experion Process Points 3,050 Experion SCADA Points 1 Control Builder Client Licence 8 Flex Stationhs 1 Display Builder 1 Quick Builder Option: Control Builder DSA Enabling Licence Development System Server Redundancy Interface: C200 Controller interface 10

11 Honeywell Universal Modbus Interface Honeywell Series 9000 Integration c. Licencja musi być typu SESP - 3 letnia. d. Licencje systemów operacyjnych 2 serwery i 8 stacji roboczych (wszystkie typu box ) e. Zaświadczenie z firmy Honeywell lub licencje udzielone firmie Honeywell, o prawie używania przez klientów firmy Honeywell programów firmy Microsoft (SQL lub innych), będących częścią systemu Experion f. Licencja dla programu do konfiguracji sterowników HC900 (jeśli jest wymagana inna forma niż nośnik programu) 2. Programy komputerowe należy dostarczyć w formie: a. Nośniki systemów operacyjnych b. Program Experion na nośniku elektronicznym c. Program do konfiguracji sterowników HC900 na nośniku elektronicznym 3. Faktury dotyczące sprzedaży programów i licencji (programu Experion i systemów operacyjnych) muszą posiadać wyszczególnioną pozycję sprzedaży. 4. Prace systemowe należy wykonać z zachowaniem praw autorskich oraz gwarancji wykonawcy istniejącego systemu. 11

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Założenia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia serwerowni

Bardziej szczegółowo

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia Spis treści 0. Uzgodnienia i zatwierdzenia... 3 1. Przedmiot opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 3. Zakres opracowania... 4 4. Podłączenie systemu automatyki urządzeń klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rzeszów, 2013 1 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ 1 Opis przedmiotu zamówienia... 2 2 Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej... 2 1.1 Instalacja sieci zasilającej UPS... 3 2.1 Switche

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, lipiec 2015 r. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż kompletnego układu monitoringu pracy wyłącznika próżniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

Pr o j e k t In f o r m at y c z n y

Pr o j e k t In f o r m at y c z n y Pr o j e k t In f o r m at y c z n y Inkubatura Kultury 1 Spis treści Założenia wstępne do projektu informatycznego Inkubatora Kultury. 4 Elementy Infrastruktury Teleinformatycznej 5 Okablowanie strukturalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.2) do SIWZ. sieci wodociągowej

Załącznik nr 8.2) do SIWZ. sieci wodociągowej Załącznik nr 8.2) do SIWZ Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla systemu monitoringu sieci wodociągowej 1. Opis systemu monitoringu sieci wodociągowej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 SPIS TREŚĆI 1 Specyfikacja Techniczna załącznik nr.1...3 1.1 Router, Firewall, sonda IPS...3 1.2 Przełącznik PoE...5 1.3 Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej...5

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Andrespol w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk

Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA PROJEKTU: Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk Czerwieńsk 2011 Strona 1 Oznaczenie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie cyfrowych urządzeń węzłowych do rozbudowy miejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery)

Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery) Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery) I. Serwer - Typ 1 Liczba sztuk: 2 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SPRZĘTU. Szczegółowa specyfikacja sprzętowa:

SPECYFIKACJA SPRZĘTU. Szczegółowa specyfikacja sprzętowa: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SPECYFIKACJA SPRZĘTU Rodzaj Urządzenia Ilość Wartość jednostkowa netto Wartość jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto Serwer 1 Stacje robocze 14 Drukarka 2 Razem Szczegółowa

Bardziej szczegółowo