ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Qui Italiana Nuova Edizione Corso Elementare Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Qui Italiana Nuova Edizione Corso Elementare Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Qui Italiana Nuova Edizione Corso Elementare Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE GRAMATYKA SŁUCHACZ POTRAFI MATERIAŁY PODSTAWOWE 6 (1-6) Unità 1 Al corso di lingua (Na kursie językowym) Powitania Przedstawianie się Zwracanie się do kogoś Prośby Pytania szczegółowe Kraje i narodowości Zawody Czas teraźniejszy oznajmujący czasowników essere i avere Liczba pojedyncza i mnoga, formy żeńskie i męskie niektórych przymiotników Przedimki określone i nieokreślone Przywitać się. Przedstawić się. Powiedzieć, z jakiego kraju pochodzi. Una festa s. 6 Dopo la lezione, s. 13 Tu Lei, s. 21 Dov è? Dove sono?, s.23 Monumenti famosi, s.26 6 (7-12) Unità 2 Vita quotidiana (Życie codzienne) Pytania szczegółowe Liczebniki Dni tygodnia Godziny Podziękowania Dom Czas teraźniejszy oznajmujący - odmiana czasowników regularnych Niektóre przyimki nieregularne: sopra, sotto, dietro, davanti, dentro, vicino, lontano. Niektóre przysłówki: sempre, spesso, qualche volta, non mai Przedimki określone i nieokreślone Zapytać o dzień i godzinę, udzielić odpowiedzi Opisać dom, w którym mieszka Podziękować i odpowiedzieć na podziękowanie Mówić o swoich codziennych zajęciach Giorgio Armani, s. 28 La casa, s. 34 L appartamento di Anna, s. 37 I numeri, s. 40 Abitare in Italia, s. 50

2 6(13-18) Unità 3 Attività della settimana Abitudini (Tygodniowy rozkład zajęć, zwyczaje) Przyzwyczajenia i nawyki Zapraszanie Wątpliwości Preferencje Przymus i konieczność Pozwolenie Prośby Wola i chęć Czas teraźniejszy oznajmujący czasowników: potere, dovere, volere, andare, venire, uscire, preferire, fare, stare, partire Niektóre przyimki proste i złożone Mówić o swoich zwyczajach i regularnych czynnościach Sformułować zaproszenie, przyjąć je lub odrzucić Wyrazić wątpliwości lub brak pewności Zaproponować coś, zgodzić się lub nie Mówić o tym, co należy zrobić Poprosić o pozwolenie Poprosić o zrobienie czegoś Wyrazić chęć La settimana di Stella, s52 Al. Bar, s. 60 La giornata di Stella, s. 63 Al. Teelefono, s. 66 Andiamo al. Bar, s. 70 6(19-24) Unità 4 Vacanze (Wakacje) Opowiadanie Wakacje Na dworcu Liczebniki Czas Passato prossimo Użycie operatorów essere i avere Okoliczniki miejsca Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników Opowiedzieć o swoich wakacjach Poprosić o szczegółowe informacje, odczytać rozkład jazdy Kupić bilet In vacanza, s. 72 Alla stazione, s. 79 Invacanza in Italia, s. 91 6(25-30) Unità 5 Le cose proprie La famiglia (Własne sprawy, rodzina) Rzeczy osobiste, ubrania, materiały i kolory Podstawowe obowiązki Zwroty wyrażające radość, zadowolenie, rozczarowanie Zaimki i przymiotniki dzierżawcze Zaimki i przymiotniki wskazujące Liczebniki porządkowe Rozmawiać o rodzinie i o swoim stanie posiadania Opisać swoje codzienne obowiązki Wyrażać stany emocjonalne radość, zadowolenie, rozczarowanie Che confuzione!, s. 92 La famiglia di Giuseppina, s. 97 La vita è più lunga e l Itala è dei nonni, s. 106 I 112 anni di Antonio, il più vecchio del mondo, s. 107

3 6(31-36) Unità 6 I giovani e lo studio (Młodzi a nauka) Planowanie i przewidywanie Obietnice Pogoda Telefonowanie Czas przyszły prosty i złożony Czasowniki sapere i conoscere Mówić o planach na najbliższą przyszłość Przewidywać i obiecywać Poprosić kogoś do telefonu lub odebrać telefon I progetti di Angelo, s. 108 Che tempo fa?, s.117 Cresce in Italia il numero di ragazzi mammoni, s.125 6(36-42) Unità 7 Abitudini quotidiane (Codzienne czynności) Codzienne czynności i przyzwyczajenia Proponowanie pomocy, przyjmowanie i odrzucanie Zwroty restauracyjne, dania, potrawy Czasowniki zwrotne i wzajemne, nieprzechodnie z zaimkiem zwrotnym Pozycja zaimków zwrotnych w zdaniu Rozmawiać o swoich codziennych czynnościach i przyzwyczajeniach Zaoferować się z pomocą, przyjąć lub odrzucić taką propozycję Przeczytać menu, złożyć proste zmówienie. L avventura di due sposi, s. 126 Che cosa è success?, s. 139 La cucina italiana nel mondo, s. 149 Il menù di un anno a tavola, s (43-48) Unità 8 Ricordi (Wspomnienia) Opowiadanie Opisywanie Mówienie o zmianach Czasy Imperfecto indicativo Czas Trapassato prossimo Opowiadać o wydarzeniu z przeszłości Opisać miejsce i okoliczności Incontri, s. 152 Alberto Moravia, lo scrittore ricorda, s. 164 Le vacanze al mare di Elena e Alberto, s (49-54) Unità 9 Negozi Vestiario (Sklepy, ubrania)) Rodzaje sklepów Hipotezy Wątpliwości Niezadowolenie i sprzeciw Zaimki bezpośrednie (?) z czasami prostymi i złożonymi Partykuła przecząca ne Dokonać zakupów w sklepie spożywczym Zaprotestować lub sprzeciwić się w konkretnych sytuacjach Snuć proste hipotezy Wyrazić prostą opinię o Cose che fanno in Italia, s. 180 Una serata speciale, s. 182 Dove sarà Adriana?, s. 194 Souvenir, s. 197 Porta Portese, s. 201 Stilisti Italiani, s. 204

4 5(55-60) Unità 10 Tempo liberale interessi culturali e artistici Czas wolny kultura i sztuka) 6(61-66) Unità 11 Il lavoro (Praca) Opinie Upodobania Uprzejme pytania Pragnienia Uprzejme prośby Porady Zaimki pośrednie (?) Czasownik piacere Czasownik dispiacere Tryb warunkowy prosty i złożony Liczba mnoga niektórych rzeczownikó muzyce i szuce Mówić o swoich upodobaniach, o tym co lubi bądź nie Zadać pytanie w uprzejmej formie Mówić o tym, co chciałby robić Poprosić o radę Poprosić o coś w uprzejmy sposób La vita è bella, s.213 La vacanze di Mariangela Melato, s. 219 Regali, s. 221 Il cinema in Italia, s. Attore, regista o giornalista: professioni nei sogni dei giovani, s. 226 Che lavoro fa?, s. 234 I giornali in Italia, s (67-72) Unità 12 Mezzi di transporto Sport (Środki transportu, sport) 6(73-78) Unità 13 Salute e benessere (Zdrowie i dobre samopoczucie) Środki transportu Dyscypliny sportu Porównania Zwroty oznaczające zgodę lub jej brak Rozkazy Instrukcje Wskazówki Porady Prośby Stopniowanie przymiotników: stopień wyższy Stopniowanie przymiotników: stopień najwyższy względny i bezwzględny Zaimki złożone Tryb rozkazujący: z formami tu, voi, noi, i formami tu, voi, noi z zaimkami, z formą Lei z zaimkami Formy rozkazujące Porównywać ze sobą dwie lub więcej osób/rzeczy Zgadzać się lub nie zgadzać, wyrażac wątpliwości Udzielać wskazówek i porad w prostych sytuacjach Wskazać drogę Podać prosty przepis na potrawę Poprosić kogoś, żeby coś zrobił Firenze Palermo, s. 250 Molto, moltissimo!, s. 257 La rossa del 2001, s. 259 Ti piacciono?, s. 263 Sport in Italia, s. 270 Pubblicità Libera i tuoi sogni!, s. 272 Dov è la biblioteca comunale?, s. 278 Pubblicità Rilassati!,s.282 Il medico ideale, s. 287 Andiamo alle terme, s. 298

5 6(79-84) Unità 14 Natura città e campagna (Natura miasto i wieś) Zwroty do wyrażania dezaprobaty Osobiste wybory Zaimki względne Użycie partykuł ci i ne Wyrażać dezaprobatę wobec zaistniałych sytuacji Mówić o własnych wyborach i preferencjach Lettera a un giornale, s. 300 Visitiamo i Parchi nazionali, s (85-90) Unità 15 Musica (Muzyka) Muzyka i kompozytorzy Części ciała Opowiadanie Opisywanie Czas passato remoto Zróżnicowane formy passato remoto Rzeczowniki meski zakończone na a Rzeczowniki zakończone na -ista Opowiadać o wydarzeniach z przeszłości Opisywać wydarzenia i osoby Giuseppe Verdi, s 316 Angelo Branduardi - Alla fiera dell est, s. 319 Lucio Dalla Attenti al. Lupo, s. 328 Pinocchio, s (91-96) Unità 16 Inquinamento ambientale (Zanieczyszcze nie środowiska) Ochrona środowiska Wyrażanie wątpliwości, własnych opinii, stanu ducha Zwroty wyrażające konieczność Tryb łączący czasów teraźniejszego i przeszłego Odmiana czasowników w trybie łączącym w czasach teraźniejszym i przeszłym Formy nieosobowe Wyrazić opinię w kwestiach związanych z ochroną środowiska Mówić o tym, co należy zrobić La musica Italiana, s. 334 Una giornata senz auto, s 336 Tutti a piedi, s. 341 Aria pulita!, s. 346 L operatrice ecologica, s.353 Radio Libera, s (97-102) Unità 17 Gli Italiani- il lavoro (Włosi a praca) Praca i zawody Włoskie miasta Horoskop i znaki zodiaku Wyrażanie wątpliwości, własnych opinii, stanu ducha Wyrażanie chęci, Tyb łączący: czasy imperfetto i trapassato Odmiana czasowników w trybie łączącym czasów imperfetto i trapassato Tryb przypuszczający Magari + tryb łączący Opisać krótko swoją pracę Wyrażać przypuszczenia Il Sentiero Italia, s. 355 Italiani famosi nel mondo, s. 356 Luoghi comuni, s La gente, 364 L oroscopo, s. 365 Città italiane, s. 367 Che faresti se vincessi al Superenalotto, s. 375

6 6 ( ) 6 ( ) Unità 18 Fatti di cronaca Prodotti tipici (Kronika kryminalna, typowe produkty) Unità 19 Fatti curiosi (Ciekawostki) pragnień i konieczności Formułowanie hipotez Przestępstwa Rodzaje żywności Procesy produkcyjne i przepisy Opowiadanie Wyrażanie zaskoczenia Strona bierna Opowiadać o wydarzeniach i opisywać Instruować i podawać proste przepisy Formy nieosobowe czasownika: bezokolicznik, imieslów i rzeczownik odsłowny. Opisywać interesujące miejsca i wydarzenia Wyrażać zaskoczenie La terra promessa, s. 383 Soli in casa con i ladri, s. 384 In una borgata di Roma, s. 386 Prodotti alimentary tipici, s. 390 Alberghi, s.395 L Italia? Ce ne sono due, s. 397 Città gentile, s. 398 Jogging, s. 407 Pubblicità Qualcosa di sorprendente, s. 413 Gente d Italia, s. 416 Pozostałe jednostki lekcyjne przeznaczone są do dyspozycji nauczyciela (materiały video, ćwiczenia powtórkowe, dodatkowe ćwiczenia utrwalające, testy, egzamin próbny CELO).

Nuovo Progetto italiano 1 SŁOWNIK

Nuovo Progetto italiano 1 SŁOWNIK W słowniczku hasła ułożone są według kolejności występowania w każdej jednostce, ze wskazaniem woluminu (Podręcznik / Zeszyt ćwiczeń) oraz sekcji (A, B, C...). Kiedy akcent pada w słowie niestandardowo,

Bardziej szczegółowo

PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, 2, 3

PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, 2, 3 Podręcznik zgodny z najnowszą ustawą o systemie oświaty z 204 roku! PROGETTO ITALIANO JUNIOR, 2, Seria podręczników do nauki języka włoskiego dla gimnazjum na rok szkolny 205/206, opracowana ściśle według

Bardziej szczegółowo

Perfettamente! 1, 2, 3

Perfettamente! 1, 2, 3 Podręcznik zgodny z najnowszą ustawą o systemie oświaty z 2014 roku! Perfettamente! 1, 2, 3 Wykonanie poszczególnych ćwiczeń nie wymaga wprowadzania pisemnych uzupełnień w podręczniku. Nie zawiera odnośników

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z języka włoskiego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych od roku szkolnego

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z języka włoskiego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych od roku szkolnego INFORMATOR o egzaminie maturalnym z języka włoskiego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych od roku szkolnego 2013/2014 INFORMATOR o egzaminie maturalnym z języka włoskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR III i IV Tarnów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

DLA GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO JUSTYNA BACZ-KAZIOR. Kurs podstawowy i kontynuacyjny. Janina Zielińska

DLA GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO JUSTYNA BACZ-KAZIOR. Kurs podstawowy i kontynuacyjny. Janina Zielińska JUSTYNA BACZ-KAZIOR PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA GIMNAZJUM Kurs podstawowy i kontynuacyjny Opieka merytoryczna Janina Zielińska Numer dopuszczenia: DKOW-5002-23/08 2 Spis treści 1. OMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL EN MARCHA PARA POLONIA- VERSIÓN POLACO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL EN MARCHA PARA POLONIA- VERSIÓN POLACO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL EN MARCHA PARA POLONIA- VERSIÓN POLACO Treści nauczania oparte na Podstawie Programowej Liczba godzin Umiejętności komunikacyjne Uczeń potrafi: Hola! - Prawidłowo wymawiać

Bardziej szczegółowo

New Total English Pre-Intermediate

New Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY New Total English Pre-Intermediate POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 DATA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY JEDNOSTKI LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 1

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 1 AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER część 1 Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Biuro Projektu: ul. Jęczmienna 10/1 53-507 Wrocław tel. 71 343 77 74 fax 71 343 77 72 e-mail: info@dobrekadry.pl Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1)

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) OPIS SZKOLENIA Miejsce szkolenia Tytuł szkolenia WSETiNS Liczba uczestników Liczba godzin 80 Język niemiecki dla początkujących (A1) Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Welcome to Britain 1) Warunki ogólne: Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu. Organizatorami II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu Język obcy Język angielski naukowo-techniczny, poziom B2+ EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO MATERIAŁ LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY

Program nauczania przedmiotu Język obcy Język angielski naukowo-techniczny, poziom B2+ EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO MATERIAŁ LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY Język angielski Program nauczania przedmiotu Język obcy Język angielski naukowo-techniczny, poziom B2+ CELE: 1. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem naukowo-technicznym ze studiowanej lub pokrewnej

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - Poziom A1 CELE: 1. Zapoznanie z właściwą wymową języka francuskiego, intonacją i akcentem.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Jadwiga Szarkowska Kubala Dagmara Żaak Opieka merytoryczna: dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY

PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY Program bazuje na wytycznych Europejskiego Systemu Opisu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości MJP Investments Matthew Payne. ul. Jagiełły 2, 32-400 Myślenice.

Bardziej szczegółowo

AMICIZIE: LA STORIA DI JASMINE

AMICIZIE: LA STORIA DI JASMINE AMICIZIE: LA STORIA DI JASMINE Opera a cura di Annunziata Marciano Hanno contribuito i Dirigenti Scolastici, gli insegnanti, gli alunni dei seguenti Istituti Scolastici Pertner del Progetto Comenius: Knowlede

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo