oława Nr 5 [95] Maj 2012 Serwis Społeczno Samorządowy Projekty europejskie zmieniają oblicze miasta [s. 8-9] Piana Bosmana i Dni Koguta [s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oława Nr 5 [95] Maj 2012 Serwis Społeczno Samorządowy Projekty europejskie zmieniają oblicze miasta [s. 8-9] Piana Bosmana i Dni Koguta [s."

Transkrypt

1 oława Nr 5 [95] Maj 2012 Egzemplarz bezpłatny Serwis Społeczno Samorządowy Projekty europejskie zmieniają oblicze miasta [s. 8-9] Piana Bosmana i Dni Koguta [s ]

2 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 5 [95] Maj 2012 Serwis Społeczno-Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski w Oławie Oława Plac Zamkowy 15 tel fax Zespół redakcyjny: Ewa Szczepanik Renata Romanowska Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek 25 tel Dzień Dziecka z kogutem W tym roku Dni Koguta obchodzimy 1 i 2 czerwca. Z myślą o najmłodszych przygotowano atrakcje i konkursy na oławskim rynku. W sobotę 1 czerwca od godz ubieranie kogutów z udziałem uczniów i nauczycieli oławskich szkół, a od godz do Fabryka Niespodzianek i Szkoła Klaunów. Będzie można zrobić niezwykłe upominki i poznać tajniki pantomimy, żonglerki, kręcenia talerzami itp. Przewidziano też prezentacje szkolnych zespołów, grup tanecznych ze szkoły tańca Athina i Ośrodka Kultury. Odbędzie się też finał konkursu dla dzieci Masz Talent (godz ). W sobotę 2 czerwca od godz do odbędzie się konkurs profilaktyczny, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą używki. Dzieci będą malować na dużym formacie papieru swój Dzień Dziecka. Przewidziano też konkurs na temat bezpieczeństwa na drodze i znakowanie rowerów. Dla dzieci będzie również malowanie twarzy. Organizatorami są: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komenda Powiatowa Policji. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim dzieciom, aby ich dzieciństwo było jak najlepsze, beztroskie i aby trwało jak najdłużej! Foto na okładce: Ratuszowa Śmierć odzyskuje kosę A. Łabowski Druk: Drukarnia Euro-Druk ul. Zawadzkiego Strzelin ISSN Pytajcie o nasz serwis w sklepach PSS: Jakub na Os. Sobieskiego, Kwadraciak przy ul. B. Chrobrego, Tani Sklep na pl. Gimnazjalnym, Sezam przy ul. Dąbrowskiego i DH Na Brzeskiej oraz w Intermarche, kiosk w supermarkecie Kaufland, Eco przy ul. Kasprowicza; w następujących instytucjach i zakładach pracy: Urząd Miejski (punkt informacyjny na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu, wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, większe zakłady pracy oraz kilka kiosków gazetowych. W numerze WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH W OŁAWIE [ES] 3 PODSUMOWANIE KONFERENCJI [CZ. MIŁOSZ] 4 MAREK SŁOWIŃSKI ZOSTAŁ SZÓSTOKLASISTĄ ROKU [SP5] 4 SPOTKANIA Z POEZJĄ W SALI RYCERSKIEJ [E. MARCZYŃSKA] 5 BEZPŁATNE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ NA FESTIWAL PIANA BOSMANA 5 AKADEMIA TALENTU Z OŁAWY TRIUMFUJE [M. SOLARSKI I K. FEDUNIK] 6 DYNAMO KIJÓW POKONAŁO OŁAWĘ [M. SOLARSKI] 6 SZACHY, PETERSBURG I CZAJKOWSKI 7 OBCHODY DNIA ZIEMI [A. KOTAPSKA] 7 PROJEKTY EUROPEJSKIE ZMIENIAJĄ OBLICZE MIASTA [E. BEDNARCZYK] 8-9 SZKOLNA LIGA STRZELECKA TO JUŻ HISTORIA [E.ENGEL] 10 PŁATNA A4 I OBWODNICA OŁAWY [F. PAŹDZIERNIK] 10 OŁAWSKA MAJÓWKA [KBK] 11 PROGRAM FESTIWALU NA ODRZE PIANA BOSMANA 11 IMPREZY W OŁAWIE Z ARCHIWUM PRASOWEGO 14 POZNAJ OŁAWĘ I FOTOKTOTO 15 PRZEDWOJENNA I WSPÓŁCZESNA OŁAWA 16 2

3 Maj 2012 Nr 5 [95] Serwis Społeczno Samorządowy Wykorzystanie środków unijnych w Oławie Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w części informacyjnej poświęcona była realizacji zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej oraz ocenie zasobów pomocy społecznej. Szczegółową prezentację multimedialną o pozyskanych środkach unijnych i ich wykorzystaniu przedstawiła naczelnik wydziału funduszy europejskich Elżbieta Bednarczyk. Radni wysłuchali też informacji wiceburmistrza Witolda Niemirowskiego na temat oceny zasobów pomocy społecznej. W materiale opisano sytuację społeczno- -demograficzną w mieście, problemy i potrzeby mieszkańców, a także zadania w zakresie pomocy społecznej. Oba opracowania wraz ze sprawozdanie burmistrza znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego Sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami złożył burmistrz Franciszek Październik. Odpowiedział też na pytania zadane w czasie dyskusji. Następnie radni rozpatrzyli przedłożone Radzie projekty i podjęli uchwały w następujących sprawach: zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2012 rok; po korekcie plan dochodów na 2012 rok wynosi zł, a wydatków zł, zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata , wynikającej z korekty budżetu, nadania nazw ulicom w rejonie Nowego Górnika (ul. Wiśniowa) i ul. ks. Kutrowskiego (ulice: Miła, Łagodna i Serdeczna), przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata na terenie miasta Oława (konieczność opracowania, uchwalenia i realizacji takiego programu wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dot. niekorzystnego dla przyszłości żeglugi na Odrze projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (2011/0294 COD) oraz wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej na listę inwestycji priorytetowych w ramach TEN-T, zmiany statutu Związku Międzygminnego Ślęza Oława (konieczność wprowadzenia zmian wynikła m.in. z przystąpienia do Związku gminy Domaniów), uchylenia uchwały ze stycznia br. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Brylantowej. Przed uchwaleniem tego planu, w czasie procedury uzgodnień, wprowadzono zapisy narzucone przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wojewoda stwierdził, że ich wprowadzenie narusza prawo i zaskarżył uchwałę do WSA. Mając na uwadze czas, jaki może upłynąć do rozpatrzenia skargi przez sąd, celowe jest uchylenie uchwały i ponowienie procedury planistycznej. Przewodniczący Rady Piotr Regiec poinformował, że następna sesja odbędzie się 31 maja. [ES] Szczegółową prezentację multimedialną o pozyskanych środkach unijnych i ich wykorzystaniu przedstawiła naczelnik wydziału funduszy europejskich Elżbieta Bednarczyk. 3

4 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 5 [95] Maj 2012 Podsumowanie konferencji 4 20 kwietnia w Sali Rycerskiej odbyła się konferencja Uzależnienia a rodzina, zorganizowana przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy udziale Wydziału Profilaktyki i Uzależnień. Nie rywalizujmy, umiejmy prosić o pomoc, szukajmy wsparcia, interweniujmy tam, gdzie widzimy zło; to nie jest oznaka słabości, lecz mądrości i dojrzałości takie oto motto przyświecało konferencji. Człowiek uzależniony to ktoś, kto wyrządza krzywdę nie tylko sobie, ale także innym. Uzależnienie często prowadzi do śmiertelnej choroby, degradacji życia osobistego, a jednocześnie do cierpienia najbliższej rodziny. Rodzi agresję i przemoc. Dlatego oprócz rozwoju metod leczenia ważna jest profilaktyka. Wszelkie działania profilaktyczne powinny iść w kierunku wzmacniania roli rodziny, nauczycieli i wychowawców, tak by mogli przekazywać młodym ludziom niezafałszowany obraz świata oraz uczyć radzić sobie z przeżywanymi emocjami. Pomimo wiedzy na temat uzależnień, ich profilaktyki, leczenia, wciąż aktualne jest pytanie dlaczego dla wielu ludzi narkotyk, alkohol, jawią się jako coś tak bardzo atrakcyjnego, że gotowi są podporządkować mu wszystko: własne zdrowie, sumienie, życie osobiste, rodzinę czy pozycję społeczną? Przecież wydaje się, iż nikt świadomie i dobrowolnie nie chce postępować przeciwko sobie! Konferencję otworzył burmistrz Franciszek Październik, a prowadzili: Czesław Miłosz i Urszula Krzyżanowska. W konferencji wzięło udział ok. 60 osób, m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni, przedstawiciele Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego, Powiatowej Komendy Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, władz samorządowych, a także księża i mieszkańcy Oławy. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania merytorycznych i ciekawych wykładów. Czesław Miłosz przewodniczący MKRPA Uczeń SP nr 4 Marek Słowiński został Szóstoklasistą Roku Najlepsi uczniowie klas szóstych z oławskich podstawówek rywalizowali 10 maja w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w III edycji Miejskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Szóstoklasista Roku, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5. Konkurs składał się z dwóch części eliminacji i finału. Testy pisemne i odpowiedzi ustne wyłoniły zwycięska drużynę, zaś 9 uczniów z największa punktacją sposród 15 przeszło do finału. Wykazali się rozległą wiedzą z wielu dziedzin, od matematyki po nauki przyrodnicze, poprzez literaturę i historię. W finale odpowiadali na pytania ustnie. Publiczność nagradzała oklaskami każdą prawidłową odpowiedź. Najwięcej punktów, zsumowanych z eliminacji i finału zdobyli: Marek Słowiński SP nr 4, (pkt 49), Tymoteusz Chlebny SP nr 5, (pkt 46), Patrycja Wojczyszyn SP nr 8, (pkt. 44). Wszyscy jesteście prymusami i macie szansę na nagrodę Złotego Koguta, którą burmistrz przyznaje najzdolniejszym uczniom mówiła Krystyna Cecko, specjalistka ds. oświaty Urzędu Miejskiego. Bożena Wierzbicka, dyrektor SP nr 5 podkreślała, że poziom rywalizacji był bardzo wysoki, a uczniowie należą do najzdolniejszych w swoich szkołach. Gratulowała im i życzyła dalszych sukcesów. W rywalizacji grupowej najlepsza okazała się drużyna ze SP nr 1 z wynikiem 98 pkt. w składzie Zinkiewicz Izabela, Zagała Wojciech, Babecki Łukasz wyprzedzając uczniów SP nr 5 w składzie Gniewek Jakub, Chlebny Tymoteusz, Sieroń Dawid, którzy zdobyli pkt. 95, a SP nr 8 zdobyła pkt. 94 w składzie Orda Karolina, Wojczyszyn Patrycja, Żędzianowska Monika. Konkurs prowadziły nauczycielki SP nr 5 Sylwia Płochow i Sabina Kasperczak. Patronat honorowy objął burmistrz Franciszek Październik. Fundatorami nagród zestawy słowników i encyklopedii był Urząd Miasta, Bank Spółdzielczy oraz Huta Oława. [SP5]

5 Maj 2012 Nr 5 [95] Serwis Społeczno Samorządowy Spotkania z poezją w Sali Rycerskiej W maju już tradycyjnie miłośnicy poezji spotykają się w Oławie na finale Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego. W tym roku zmagania zostały zorganizowane 8 i 9. Konkurs został poświęcony zmarłej w tym roku noblistce Wisławie Szymborskiej. Na konkurs zjechali laureaci etapów rejonowych, zorganizowanych w Legnicy, Świdnicy, Kobierzycach oraz Bolesławcu. Konferansjerkami konkursu były uczennice klasy I C z Gimnazjum nr 2 Martyna Stępkowska i Weronka Golec. Przed występami uczniów Remigiusz Trznadel z klasy I b Gimnazjum nr 2 w doskonale zagrał nam na puzonie. Laureaci w kategorii poezja śpiewana: - Aleksandra Dudycz i Hanna Olejniczenko z Gimnazjum nr 2 w Oławie Chłopiec z drewna A. Osieckiej, - Joanna Janeczko z Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego w Zgorzelcu Dobranoc panowie A. Osieckiej, - Natalia Wojnowska z Gimnazjum nr 1 w Świdnicy Dziwny jest ten świat Cz. Niemena, - Edyta Kata z Gimnazjum w Wykrotach Nie żałuję z repertuaru E. Geppert, - Rafał Sawicki z Gimnazjum nr 3 w Oławie Konie narowiste W. Wysockiego. Laureaci nagród w kategorii poezja mówiona: - Szymon Miazek z Gimnazjum w Jaszkotlu ( Przygoda Dobosza S. Mrożka), - Marcin Koziarz ze Sportowego Gimnazjum nr 2 z Lubina (H. Ożogowskiej Ja i Adam Mickiewicz ), - Adrianna Twardowska z Gimnazjum Salezjańskiego (T. Różewicza Czemu oni tak wrzeszczą ), - Zuzanna Makuchowska z MCK w Polanicy Zdroju (K.I. Gałczyńskiego Piosenka o trzech wesołych aniołach ). Dziękujemy bardzo za pomoc finansową Urzędowi Miejskiemu z Oławy, Urzędowi Miejskiemu z Jelcza-Laskowic, Bankowi Spółdzielczemu w Oławie oraz Państwu Guglas z Oławy. Do zobaczenia za rok w naszym gościnnym mieście. Elżbieta Marczyńska Aleksandra Dudycz Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na Festiwal Piana Bosmana SOBOTA 26 maja 2012 NIEDZIELA 27 maja

6 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 5 [95] Maj 2012 Akademia Talentu triumfuje Dynamo Kijów pokonało Oławę W niedzielę 29 kwietnia odbył się mecz towarzyski pomiędzy Akademią Talentu w Oławie i zespołem Dynamo Kijów. Mecz ten zorganizowali trenerzy Akademii Talentu: Miłosz Solarski, Jarosław Fliśnik we współpracy z animatorem Romanem Maślanką. Chłopcy z Dynamo Kijów, którzy przyjechali do Akademii Talentu wraz z trenerem Sergiejem Velichko to pierwszy zespół U- 10. Wybrana drużyna spośród ponad 60 młodych graczy z Kijowa w swoim tourne rozegrała mecz w Austrii, a w drodze powrotnej w Pradze oraz Młodzi piłkarze i piłkarki z Oławy świetnie zaprezentowali się na Turnieju Piłkarskim Mini Euro Cup Trophy Tour 2012, których organizatorami byli: Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy, wrocławski Urząd Miejski oraz UEFA. W dniach 4 5 maja dzieci z klas I-III zorganizowane wokół oławskich Orlików wyjechały na turniej Euro 2012 we Wrocławiu, który rozegrano na Placu Solnym. Na wzór prawdziwego turnieju wzięło w nim udział 16 reprezentacji. W pierwszy dzień zawodów nie lada okazją dla uczestników była możliwość zobaczenia z bliska, a nawet dotknięcia co dla niektórych było nie lada przeżyciem prawdziwego Pucharu Europy. W turnieju Oławę reprezentowały dwa zespoły. Dzieci z Oławy wylosowały reprezentacje Francji (op. Miłosz Solarski) i Anglii (op. Karol Fedunik). Los chciał, że obie zagrały w grupie D wraz z Ukrainą i Szwecją. Zespoły z Oławy czekały pełne wrażeń i emocji mecze w tzw. golboxach, na twardej nawierzchni. Młodzi zawodnicy z Oławy dali z siebie wszystko. Do gry w każdym meczu podchodzili z ogromnym sercem i zaangażowaniem, a ich zgranie i odporność na stres doprowadziły jeden z zespołów (Anglię) do zwycięstwa. Większość zespołów, która wzięła udział w rozgrywkach była z Wrocławia; cieszymy się, że oławskie dzieci ze szkół podstawowych mogły w nich uczestniczyć. Imprezie towarzyszyły konkursy (prozdrowotne z programu zdrowotnego UEFA Respekt Your Health) przygotowane przez trenerów osiedlowych. Jeszcze jeden miły akcent: w konkursie plastycznym Euro 2012, drugie i trzecie wyróżnienie za najlepsze prace otrzymali dwaj oławianie: Wojciech Solarski i Szymon Paras. Trenerzy wraz z rodzicami gratulują bardzo dobrej postawy wszystkim młodym zapaleńcom piłki nożnej. Miłosz Solarski i Karol Fedunik właśnie w Oławie. Przed meczem każdy z zawodników gości otrzymał monetę siódmiaka oławskiego, który przyniósł zawodnikom z Kijowa szczęście. Spotkanie z drużyną Dynama Kijów był świetną okazją dla dzieci do wymiany doświadczeń piłkarskich i integracji. Mecz rozgrywany był w 15-minutowych kwartach. Zwyciężyła drużyna ukraińska pokazując wysokie umiejętności piłkarskie. Na zakończenie rozegrano również konkurs rzutów karnych z udziałem wszystkich zawodników. Cała impreza przebiegała w iście sportowym duchu i przyjacielskiej atmosferze. Spotkania sędziował zaprzyjaźniony z Akademią Bogdan Polanowski. Po meczu wszyscy gracze zostali zaproszeni do stołówki w Szkole Podstawowej nr 8, gdzie goście z Ukrainy otrzymali okolicznościowe gadżety promujące Oławę oraz pamiątkowy Puchar Akademii Talentu, który wręczył prezes fundacji Paweł Nabiałczyk. W rewanżu drużyna Dynama Kijów zaprosiła naszą drużynę na międzynarodowy turniej do Kijowa. Miłosz Solarski, Foto: Marek Komornicki 6

7 Maj 2012 Nr 5 [95] Serwis Społeczno Samorządowy Szachy, Petersburg i Czajkowski W Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków pierwszoklasista Bartek Szyler znany jest głównie z miłości do szachów oraz komputera. Ostatnio zabłysnął jednak w zupełnie innej dziedzinie. Jego wychowawczyni, a zarazem nauczycielka historii, pani Lidia Szeligiewicz zgłosiła go do udziału w Konkursie Historycznym Wiedzy o Rosji Białe Noce. Bartek konkurs wygrał i w nagrodę niebawem spędzi dwa tygodnie w bajkowym Petersburgu. Czy udział w konkursie był dla ciebie koniecznością, czy przyjemnością? - To pani Szeligiewicz zaproponowała mi wzięcie w nim udziału. Ponieważ lubię poszerzać swoją wiedzę, na propozycję odpowiedziałem z entuzjazmem. Jestem wręcz wdzięczny mojej wychowawczyni za szansę, którą dzięki niej otrzymałem. Jedni muszą się uczyć więcej, inni mniej. Jak było u ciebie? Dużo pracy wymagało przebrnięcie przez kolejne etapy? - W pierwszych dwóch etapach było sporo kucia. Miałem tam do czynienia z wiedzą specjalistyczną. W finale było już nieco łatwiej trzeba było przygotować prezentację. Na czym polegały poszczególne zadania? Obchody Dnia Ziemi w Gimnazjum nr 2 Dnia 18 kwietnia w Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich odbyły się obchody Dnia Ziemi. W programie przedstawienie, rozstrzygnięcie konkursów tematycznych związanych z ochroną Ziemi, zawody sportowe. Dużo wrażeń, śmiechu, zabawy, ale i refleksji. Puszki i kawałki papieru też mają głos! Częścią rozpoczynającą obchody było krótkie przedstawienie wystawiane przez uczniów klasy II c. Tematem był recykling i dbanie o naszą (jeszcze zieloną) planetę. Akt 1. Dziady w całkiem nowym obliczu! Może i Mickiewicz przewracał się w grobie, ale za to widownia miała dużo śmiechu! Wywoływane przez dwóch śmieciarzy butelki, puszki po coca-coli oraz kawałki papieru prosiły o ponowne przetworzenie. Akt 2. Na scenę wkraczają trzej super-agenci, których mottem jest śmierdzimy, brudzimy, cuchniemy. Muzyka z serialu, (który każdy z nas dobrze kojarzy) Stawka większa niż życie plus zadziorni agenci, równa się całkiem zadowolona publiczność. Ale żarty na bok, bo akt 3. daje do myślenia. Wyświetlane slajdy tworzą tło dla spokojnych, zrównoważonych głosów mówiących zza kurtyny. Opowiadają nam historię człowieka na ziemi, o tym jak bardzo ją zanieczyścił i zdegradował. Następnie sąd nad człowiekiem i jego występkami, w całkiem niedalekiej przyszłości. Padają słowa oskarżenia i werdykt: oskarżony do końca swych dni ma dryfować samotnie w kosmosie. Przedstawienie na pewno bawiło, ale także zmusiło do refleksji. Zielono i wesoło! Dalszą częścią imprezy były zawody dziewcząt. Na salę gimnastyczną wkroczyły niczym zielona armia, wszystkie uśmiechnięte od ucha do ucha. Najpierw krótka rozgrzewka, następnie zacięta gra w siatkę. Widać, że każda z dziewczyn dała z siebie wszystko! Po meczu, zawody na trafność i szybkość: zbijanie puszek, bieganie z piłką zrobioną z taśmy klejącej. - W pierwszym etapie rozwiązywałem test składający się z zadań otwartych i zamkniętych. A trzeci polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej. Było coś, co cię zaskoczyło? Jakieś nietypowe czy też dziwne wyzwanie? - Nie. Zadania były raczej standardowe. Jak wyglądała finałowa rywalizacja? - Była rozłożona na dwa dni. Każdy uczestnik miał swoją godzinę. Musiał w tym czasie zaprezentować swoją prezentację, a następnie wykazać się przed komisją konkursową. Było coś, z czym miałeś kłopot? Z czym poradziłeś sobie nieco gorzej? - Zadanie na 1. etapie. Dotyczyło ono kultury rosyjskiej z XIX w. Brałeś udział w Mistrzostwach Polski w szachach. Twoja praca na konkurs także była związana z szachami. - Dotyczyła meczu w mistrzostwach świata pomiędzy Garri Kasparowem i Anatolijem Karpowem, a także sali koncertowej im. Piotra Czajkowskiego, w której ten mecz się odbywał. W przyszłym roku też masz zamiar wziąć udział w tym konkursie? - Pewnie Wobec tego już teraz życzę ci powodzenia. Bartka przepytał: Jakub Gogola Na koniec wręczenie nagród uczestniczkom. W międzyczasie publiczność oglądała ekologiczne ubrania zrobione przez naszych uczniów z papieru, gazet i folii. Takimi projektami nie pochwaliłby się sam Giorgio Armani. Modele i modelki przechadzali się w nich po czerwonym (kartonowym) dywanie. Kto wie, może za kilkanaście lat kartonowa bluzka będzie najgorętszym trendem? A na koniec Rozstrzygnięcie konkursów tematycznych było jednak tym, na co większość uczniów czekała z niecierpliwością. Konkurs na najbardziej oryginalną (z wykorzystaniem puszek) skarbonkę bezkonkurencyjnie wygrała puszka rybka. Drugie miejsce przypadło skarbonce śwince. Nagrodzeni zostali również laureaci konkursu ekologicznego. Wszyscy uczestnicy obchodów dostali puszki przerobione na skarbonki. Po części oficjalnej mały poczęstunek, na uczniów czekały prawdziwe słodkości! Pyszności! Fajnie, że szkoła organizuje takie imprezy, szkoda tylko, że mogły przyjść dwie osoby na klasę i że wszystko odbyło się po lekcjach mówi mi Pamela, uczennica klasy I c. Miejmy nadzieję, że następnym razem szkoła postara się, aby wszyscy uczniowie mogli uczestniczyć w obchodach Dni Ziemi. Alicja Kotapska kl. IIc 7

8 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 5 [95] Maj 2012 Projekty europejskie zmieniają oblicze miasta 8 Obowiązująca perspektywa finansowa w Unii Europejskiej obejmująca lata zbliża się do końca. Obserwując zmiany jakie nastąpiły w tym czasie można stwierdzić, że realizowane projekty w widoczny sposób zmieniają oblicze miasta. Sięgamy po środki na różne sposoby samodzielnie, wspólnie z naszymi jednostkami organizacyjnymi oraz w partnerstwie z innymi gminami, czy instytucjami. Aktualnie realizujemy projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Dolnośląskiego, Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki. W sumie realizowane projekty opiewają na wartość ponad 100 mln zł, w tym ponad 50 mln zł to udział dotacji z funduszy unijnych. Są to projekty infrastrukturalne, ale również projekty miękkie, wzmacniające rozwój zasobów ludzkich i wpływające na poprawę codziennego życia mieszkańców. W obecnym okresie programowania skoncentrowaliśmy się głównie na przedsięwzięciach, których realizacji, ze względu na oczekiwania i potrzeby mieszkańców, nie można było dłużej odwlekać. Przedstawimy skrótowy opis projektów już realizowanych i będących w toku. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Oławie to projekt największy i najdroższy. Beneficjentem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie. W historii Oławy nie było dotąd przedsięwzięcia zakrojonego na tak szeroką skalę, zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym. Całkowita wartość po przetargach wyniosła 56,9 mln zł, w tym 24,7 mln zł to dotacja z Funduszu Spójności. Budowę łącznika od drogi krajowej nr 94 do ul. Zacisznej wraz ze skrzyżowaniami w Oławie zakończono w ubiegłym roku. Projekt współfinansowany w ramach RPO Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport), Działanie nr 3.1 Infrastruktura drogowa. Wybudowana droga o długości 630 m łączy drogę Wrocław Opole z drogą wojewódzką nr 396 (w kierunku Strzelina), poprzez ul. Zaciszną i ul. Iwaszkiewicza. W ramach projektu powstało rondo turbinowe (Nowy Górnik), stanowiące skrzyżowanie łącznika z drogą krajową, a także infrastruktura towarzysząca (kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowych, gazowych, energetycznych, oświetlenie itp.). Dzięki inwestycji poprawiła się jakość połączeń i zwiększyła dostępność komunikacyjna dotąd niezabudowanych terenów mieszkaniowych. Całkowita wartość projektu to zł, w tym kwota dotacji zł. Przebudowę oławskiego ratusza zakończono w maju br. Projekt współfinansowany w ramach RPO Priorytet 9: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta). W poprzednim okresie programowania, obiekt odzyskał piękną elewację, natomiast wnętrze pozostawiało wiele do życzenia, stąd decyzja o jego gruntownej przebudowie. Zakres prac obejmował, m.in. roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji przemysłowej, instalację sygnalizacji pożaru. Na parterze i drugim piętrze ratusza funkcjonować będzie biblioteka publiczna i izba muzealna, pierwsze piętro zajmie Rada Miejska i burmistrz. W przylegających kamieniczkach usytuowane będzie biuro obsługi ruchu turystycznego i Straż Miejska, a powierzchnię piwniczną przeznaczono na cele restauracyjno-gastronomiczne. Całkowita wartość projektu to zł, w tym kwota dotacji zł. Wyposażenie biblioteki i izby muzealnej w meble oraz sprzęt multimedialny nieodłącznie związane jest z przebudową ratusza. W celu realizacji tego przedsięwzięcia złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO. Aktualnie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Dzięki wyposażeniu biblioteka zyska nowy wymiar. Będzie to swoiste centrum kultury, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, od najmłodszych do seniorów. W części parterowej zaprojektowano oddział dla dzieci z wypożyczalnią i czytelnią, salę zabaw dla dzieci najmłodszych oraz Izbę Muzealną. Na drugim piętrze będzie wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych oraz sala wielofunkcyjna i pomieszczenia biurowe. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu możliwe

9 Maj 2012 Nr 5 [95] Serwis Społeczno Samorządowy będzie organizowanie pokazów, wystaw, lekcji tematycznych dla uczniów, prezentacji multimedialnych, umożliwienie mieszkańcom miasta swobodnego korzystania z internetu, zbiorów bibliotecznych i baz danych. Całkowita wartość projektu wynosi zł, w tym zł dotacji. Modernizacja budynku kina Odra na Ośrodek Współpracy Europejskiej to kolejny projekt z obszaru kultury. Projekt współfinansowany w ramach RPO Priorytet 9: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta). Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą jest firma INTEGER Wrocław, który w Oławie wykonywała już remont południowej pierzei rynku i modernizację ratusza. W tej chwili trwają prace związane z rozbiórkami, a także wzmocnienie fundamentów i ścian oraz prace dachowe. Zakończenie rzeczowe projektu planowane jest na koniec czerwca Po oddaniu obiektu do użytku, baza Ośrodka Kultury zdecydowanie powiększy się. Powstanie wielofunkcyjna sala widowiskowa na około 400 miejsc, dwa studia nagrań, dwie sale konferencyjne, przestronny, przeszklony hol, pełniący również rolę galerii. Na ostatniej kondygnacji będą pomieszczenia biurowe. Całkowita wartość projektu to zł, w tym zł dotacji. Budowa przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w parku miejskim to projekt z zakresu środowiska naturalnego. Projekt współfinansowany w ramach RPO Priorytet 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, Działanie 4.7, Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna. Realizacja projektu spowoduje wyeksponowanie ciekawych okazów dendrologicznych, rodzimych gatunków drzew, krzewów i bylin. Będzie wykorzystywana w czasie lekcji przyrody, ekologii i architektury krajobrazu, jako źródło zdobywania wiedzy. Realizacja projektu podniesie atrakcyjność tej części miasta i przyczyni się do intensywniejszego wykorzystania parku przez mieszkańców Oławy. Realizacja projektu przewidziana jest na lata Do końca czerwca br. będzie wykonany projekt techniczny, a jesienią zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Wartość projektu wynosi zł, w tym kwota dotacji zł. Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Oławy projekt realizowany od 3 lat, a jego zakończenie przewidziane jest na III kwartał br., współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Polega na upowszechnieniu dostępu do szerokopasmowego internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, przez wyposażenie w sprzęt komputerowy, zapewnienie trwałego dostępu do internetu i przeszkolenie w zakresie podstaw obsługi komputera. Realizowany projekt obejmuje dzieci i młodzież z 40 gospodarstw domowych. Całkowita wartość projektu to zł, w tym zł dotacji. Wyposażenie Ośrodka Kultury w sprzęt informatyczny. Projekt współfinansowany w ramach RPO Priorytet 6: Turystyka i Kultura, Działanie 6.4. Turystyka Kulturowa Informatyzacja instytucji kultury. Beneficjentem był Ośrodek Kultury. W ramach projektu zakupiono sprzęt informatyczny, m.in. zestawy komputerowe, skanery, kserokopiarki, projektory, ekrany itp. Utworzono również bezprzewodowe punkty dostępu do internetu wewnętrzne i zewnętrzny. Projekt zrealizowany w latach Wartość projektu to zł, w tym zł dotacji. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych to projekt z obszaru edukacji. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie nr 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Polega na organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz dzieci ze zdiagnozowanymi trudnościami w zdobywaniu wiedzy. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2011 r., a zakończy 28 lutego Zaplanowano 31 rodzajów różnych zajęć dodatkowych (logopedyczne, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, matematyczne, przyrodnicze, językowe, gimnastyki korekcyjnej itp.) Wyposażono szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt (tablice interaktywne, komputery, projektory, mikroskopy, gry edukacyjne). Wartość projektu: to zł; projekt w całości finansowany z Unii Europejskiej. Dzięki funduszom unijnym zmiany w Oławie stały się faktem. Skutecznie sięgamy po środki europejskie, wykorzystując je w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Potwierdzeniem tego jest mocna pozycja Oławy w różnych rankingach w rankingu opracowanym przez pismo samorządu terytorialnego Wspólnota, nasze miasto zajmuje 30. miejsce na 335 miast powiatowych, według kryterium wartości projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Elżbieta Bednarczyk Wydział Funduszy Europejskich 9

10 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 5 [95] Maj 2012 Szkolna Liga Strzelecka to już historia Strzelectwo sportowe w Oławie ma swój historyczny wymiar. Pierwsze informacje na ten temat pojawiają się w latach , tuż po powołaniu pierwszych szkół. Rywalizacja międzyszkolna liczy sobie około 30 lat. W ostatniej szkolnej edycji (X IV 2012) z uczniami pięciu oławskich szkół podstawowych, Gimnazjum nr 1 i trzech szkół średnich rywalizowali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, szkół podstawowych w Ścinawie Polskiej i Marcinkowicach orz trzech gimnazjów gminy Czernica (ponad 1500 uczniów). Uroczyste podsumowanie wielorundowych zawodów odbyło się 12 i 13 kwietnia br. - w Sali Rycerskiej dla reprezentacji szkół podstawowych i w sali obrad Rady Powiatu dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W spotkaniu uczestniczyli strzelcy z opiekunami reprezentacji szkolnych i dyrektorami szkół, przedstawiciele oławskich samorządów oraz Zarząd Miejski LOK Oława - organizator zawodów. Eugeniusz Engel, prezes Zarządu Powiatowego LOK, przedstawił wyniki współzawodnictwa. Szkoły podstawowe - zwyciężyła Julia Piotrowska (SP nr pkt.). Kolejne miejsca zajęli: Szymon Tuchowski (SP nr pkt.), Gabrysia Ostrowska (SP nr pkt.). Gimnazja - zwyciężył Wojtek Kułakowski (Gimnazjum nr pkt.), który jest strzelcem Śląska Wrocław, a w lutym został Mistrzem Dolnego Śląska Młodzików. Drugie miejsce zajęła Marta Lilla (Zespołu Szkół Specjalnych pkt.), a trzecie Marlena Stec (Gimnazjum nr pkt.), także Mistrzyni Dolnego Śląska Młodziczek. Szkoły ponadgimnazjalne - wygrała Ola Królicka (LO (273 pkt.), przed Anią Kozieł (266 pkt.) i Dawidem Rękasem (265 pkt.) - oboje z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Najlepsi strzelcy z każdej grupy otrzymali dyplomy, sześciu pierwszych Płatna A4 i obwodnica Oławy Od 1 czerwca przejazd autostradą A4 na odcinku Wrocław Gliwice będzie płatny. Wszyscy zastanawiamy się jak odbije się to na ruchu w naszym mieście. Uważam, że po zmniejszeniu proponowanych opłat, nie powinno być radykalnego wzrostu natężenia ruchu na drodze nr 94, przebiegającej przez Oławę. Liczę na to, że kierowcy będą w większości wybierać przejazd autostradą, kierując się względami ekonomicznymi dłuższy czas przejazdu poza autostradą i większe zużycie paliwa niż podczas jazdy A4. Przeprowadzone ostatnio badania natężenia ruchu i hałasu na drodze nr 94 wykazały, że przez Oławę przejeżdża w ciągu doby średnio 13 tysięcy pojazdów, w tym samochodów ciężarowych. Takie badanie zlecimy ponownie po jakimś czasie (2 3 miesiące). Będzie wtedy można ocenić jak wprowadzenie opłat na autostradzie wpłynęło na natężenie ruchu pojazdów w naszym mieście. W tym kontekście budowa obwodnicy Oławy nabiera jeszcze większego znaczenia. Prace nad obwodnicą są kontynuowane. 10 karnety wolnego wstępu na oławski basen, a trzech pierwszych statuetki z motywem oławskiego ratusza. Zwycięzcy otrzymali Wiadomostka, maskotkę GP Wiadomości Oławskie - patrona medialnego imprezy. Rywalizacja drużynowa Szkoły podstawowe - I miejsce - pierwsza drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 (1.316 pkt.), II -pierwsza drużyna Szkoły Podstawowej nr 8 (1.306 pkt.), III - drużyny z Zespołu Szkół Specjalnych i ze Szkoły Podstawowej nr 5. Obie drużyny uzyskały po pkt. Gimnazja - I miejsce drużyna Zespołu Szkół Specjalnych i Gimnazjum nr 3 (1.208 pkt.), III - drużyna Gimnazjum nr 1 (1.184 pkt.) Szkoły ponadgimnazjalne - I miejsce - pierwsza drużyna Oławskiego Liceum Ogólnokształcącego (1.264 pkt.), II - pierwsza drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (1.261 pkt.) i pierwsza drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (1.246 pkt.) Pełne zestawienie wyników zawodów na stronie Wyróżnieni drużynowo otrzymali dyplomy oraz oławskie statuetki w kolorach złotym, srebrnym i brązowym, wykonane przez oławskiego artystę Zbigniewa Falikowskiego. Organizatorzy podziękowali wszystkim zawodnikom i ich opiekunom. Specjalny medal Serce za dar serca, oławskie wyróżnienie od dzieci i instruktorów LOK otrzymali: Marek Bronowicki (SP nr 1), Renata Bartkiewicz (SP nr 2), Grażyna Król (SP Ścinawa Polska), Jacek Węglowski (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii), Robert Stępień i Kazimiera Jasińska (Zespół Szkół Specjalnych), Małgorzata Gancarczyk i Agnieszka Dziwak (Gimnazjum nr 3), Katarzyna Bieszczad i Franciszek Skrętkowicz (Gimnazjum nr 1 Czernica), Jacek Kowalski (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2), Krzysztof Matuszak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1). Statuetką Oławskiej Szkolnej Ligii Strzeleckiej wyróżniono starostę Zdzisława Brezdenia, burmistrza Oławy Franciszka Października, wójta Gminy Oława Jana Kownackiego oraz wójta Gminy Czernica Stefana Dębskiego, który otrzymał także medalowe wyróżnienie Serce za dar serca. Henryk Kochutek, Henryk Hawrysz, Czesław Gala, Jerzy Świderski, Jarosław Tulej i Eugeniusz Engel - sędziowie zawodów, otrzymali statuetki z widokiem wieży oławskiego ratusza. Najmłodszy uczestnik strzeleckich zawodów Maciek Gromadziński (SP Ścinawa Polska) oraz niedowidzący, ale z powodzeniem strzelający do tarczy, Mateusz Bronowicki (SP nr 1) również otrzymali oławskie statuetki. Gratulujemy. Eugeniusz Engel Wyznaczona w koncepcji trasa przebiegu pierwszego odcinka śródmiejskiej obwodnicy jest w całości objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, uchwalonymi przez Radę Miejską. Miasto pozyskało część terenów pod wytyczony pas drogowy. Obecnie, przy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, prowadzone są działania nad przejęciem m 2 gruntów na planowaną obwodnicę. Po sfinalizowaniu tego, miasto będzie w posiadaniu 60% terenów przeznaczonych na ten cel. Równolegle rozpoczynamy rozmowy z indywidualnymi właścicielami działek, przez które ma przechodzić obwodnica. Przy współpracy z posłem Romanem Kaczorem, podejmowane są działania, zmierzające do umieszczenia tej inwestycji w planie centralnym, co pozwoliłoby skutecznie ubiegać się o finansowe wsparcie z budżetu państwa. Franciszek Październik burmistrz Oławy

11 Maj 2012 Nr 5 [95] Serwis Społeczno Samorządowy Oławska Majówka Tegoroczna impreza odbyła się 3 maja. Wszystkie majówkowe atrakcje zostały zorganizowane na terenach rekreacyjnych miasta. Oławska publiczność mogła wziąć udział w zabawach przygotowanych w Familijnej Wiosce Sportu, gdzie pod okiem animatorów całe rodziny uczestniczyły w różnego rodzaju konkurencjach sportowych. Odbył się również survival językowy, który przygotowała z tej okazji szkoła językowa El Dorado. O godz na estradzie pojawił się Kabaret Łowcy.B, który przyciągnął pod scenę rzesze wielbicieli. Program Festiwalu na Odrze Piana Bosmana SOBOTA 26 maja :00 Marina Oława zbiórka jednostek pływających, parada po Odrze do śluzy i powrót; - 12:30 Wciągnięcie bandery uroczyste otwarcie imprezy; - 13:00 Wyścigi motorówek i skuterów wodnych na ćwierć mili; - 13:30 Koncert zespołu OK Band; - 14:15 Pokaz ratownictwa wodnego Dolnośląskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego; - 14:45 Konkurs RZGW BĄDŹMY WODOODPORNI z układaniem wałów z worków z piaskiem; - 15:15 Koncert rodzinny zespołu Zejman&Garkumpel połączony z konkursami i zabawą dla dzieci (w międzyczasie treningi załóg na smoczych łodziach); - 16:15 Pokaz lotu poduszkowców; - 16:45 Koncert zespołu Brygada RS; - 17:30 HOL SHOW ZA MOTORÓWKĄ - pokaz mistrzów Europy w akrobacjach na nartach wodnych - wakeskates; - 18:00 I Konkurs Pływania na Byle Czym pod okiem Miśka Koterskiego; - 19:00 Koncert zespołów Za Horyzontem i Zejman&Garkumpel wspólna zabawa i biesiada przy muzyce. Otwarty szlak wodny dla wszystkich rejsy po Odrze na drewnianych łodziach oraz tramwajem wodnym Kaczuszka z Wrocławia na trasie Oława Brzeg. Po występie kabaretu tym razem na tzw. małej scenie zaprezentowały się grupy artystyczne działające przy Ośrodku Kultury w Oławie: Studio Piosenki, zespoły taneczne: Stars, Energy Stars, Big Star pod kierunkiem Dominiki Bator. Odbył się również pokaz brazylijskiej sztuki walki capoeiry. Na oławskiej scenie gościł także Big-Band Jelcz-Laskowice. Główną atrakcją majówki było widowisko plenerowe koncert Klasyka i Film wyjątkowy spektakl z udziałem orkiestry symfonicznej. Artyści zaprezentowali m.in. utwory takich kompozytorów jak: W.A. Mozart, E. Grieg, P. Czajkowski, A. Dworzak, S. Moniuszko oraz muzyczne fragmenty takich filmów jak Pan Tadeusz, Władca Pierścieni, Forrest Gump, czy Skrzypek na dachu, James Bond. Nad całością imprezy czuwał aktor i prezenter telewizyjny Marek Kocot. Ośrodek Kultury w Oławie dziękuje wszystkim za okazaną pomoc przy organizacji Oławskiej Majówki 2012, a w szczególności: Urzędowi Miejskiemu, Straży Miejskiej, Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zakładowi Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać, Transformers Sp. z o.o., Zarządowi Dróg Miejskich i Zieleni; Sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Oławie, Firmie Carlsberg; Firmom wspierającym: Firmie Autoliv Poland Sp. z o.o., Studio Reklamy WENA; Fundatorom nagród: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Lidii Geringer de Oedenberg, Firmie Autoliv Poland Sp. z o.o., Firmie Radzio Dmuchańce; Patronom medialnym: Gazecie Powiatowej Wiadomości Oławskie, Oławskiej Telewizji Kablowej. [KBK] NIEDZIELA 27 maja :00 Koncert zespołu Party Tour; - 12:30 Pokaz ratownictwa wodnego z udziałem psów ratowników; - 12:45 Spotkanie z psami ratownikami na lądzie i pogadanka na temat bezpieczeństwa na wodzie; - 13:00 Koncert zespołu Betty Blue; - 14:00 Zawody na smoczych łodziach o puchar Wojewody Dolnośląskiego - wyścigi eliminacyjne na dystansie 250 m; - 15:00 Koncert zespołu Zejman&Garkumpel; - 16:00 Pokaz holowania za motorówką tuby-sumo, koła, parasailing; - 17:00 Finały wyścigu na smoczych łodziach; - 18:00 Koncert zespołu Wrzos Band; - 18:45 Uroczyste ogłoszenie wyników zawodów na smoczych łodziach, wręczenie pucharu Wojewody Dolnośląskiego i dyplomów; - 19:00 Koncert zespołów Party Tour; Otwarty szlak wodny dla wszystkich rejsy po Odrze na drewnianych łodziach oraz tramwajem wodnym Kaczuszka z Wrocławia na trasie Oława Brzeg. 11

12 12 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 5 [95] Maj 2012

13 Maj 2012 Nr 5 [95] Serwis Społeczno Samorządowy 13

14 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 5 [95] Maj 2012 Z archiwum prasowego Gazeta Robotnicza i Słowo Polskie rok 1985 Ze zbiorów Zbigniewa Mazura przekazanych do Biblioteki Miejskiej w Oławie 14

15 Maj 2012 Nr 5 [95] Serwis Społeczno Samorządowy Fotoktoto Kogo rozpoznajesz na tym zdjęciu? Poznaj Oławę Gdzie znajduje się ten element architektoniczny? Rozwiązanie z poprzedniego numeru Na zdjęciu rozpoznano (od lewej): W. Chołyńskiego, A. Menartowicza, H. Wróbla. Detal znajduje się na budynku komendy Policji w Oławie. 15

16 Oławski zamek w 1945 roku i dzisiaj.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TYCHY CUP 2016

XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TYCHY CUP 2016 XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TYCHY CUP 2016 O TURNIEJU XVII Międzynarodowy Turniej TYCHY CUP to największa na Śląsku impreza piłkarska dla najmłodszych adeptów piłki nożnej. Organizowany od

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu oprócz uczestnictwa w zajęciach biorą udział Olimpiadzie Wiedzy, Konkursie Sudoku, Festiwalu Nauki oraz wyjazdach edukacyjnych.

W ramach projektu oprócz uczestnictwa w zajęciach biorą udział Olimpiadzie Wiedzy, Konkursie Sudoku, Festiwalu Nauki oraz wyjazdach edukacyjnych. Projekt Otwórzmy się na świat realizowany jest w szkołach podstawowych Gminy Sulików. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 115 uczniów Szkoły Podstawowej w Sulikowie, Szkoły Podstawowej w Biernej,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. XII Edycji Międzyszkolnego Konkursu Omnibus Zdrowia i Sportu. Rok szkolny 2012/13

Regulamin. XII Edycji Międzyszkolnego Konkursu Omnibus Zdrowia i Sportu. Rok szkolny 2012/13 Regulamin XII Edycji Międzyszkolnego Konkursu Omnibus Zdrowia i Sportu Rok szkolny 2012/13 1. Organizatorem Międzyszkolnego konkursu Omnibus Zdrowia i Sportu jest Gimnazjum nr 16 im. A. Waligórskiego we

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

2. Jedynka Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie

2. Jedynka Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie Załącznik nr 2 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/ - podkreślić właściwe Kategoria wiekowa: chłopcy gr.

Bardziej szczegółowo

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Ponad 40 000 gimnazjalistów weźmie udział w 18. edycji Coca- Cola Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 3907 drużyn. Zwycięzcy ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 24 marca 2014 r. podczas sesji sejmiku województwa lubuskiego uczennica naszej szkoły, odebrała nagrodę za udział w Konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym.

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

W DNIU OJCA MUNDUROWI RYWALIZOWALI W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

W DNIU OJCA MUNDUROWI RYWALIZOWALI W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144941,w-dniu-ojca-mundurowi-rywalizowali-w-turnieju-pilki-noznej.html Wygenerowano: Poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 17:08 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Powiat: Olszanica na sportowo

Powiat: Olszanica na sportowo Powiat: Olszanica na sportowo Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji otrzymał pomoc w wysokości 5000 zł na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze środków Programu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012

Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012 Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012 "Warto być dobrym" Zwyciężczynią pierwszej edycji akcji w naszej szkole została Laura Beliczyńska z klasy 6A. Gratulujemy! KATEGORIA: klasy 1-3 KATEGORIA: klasy 4-6 KATEGORIA:

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. W dniu 16 grudnia 2014 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się II Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROCZNIKI 2000 I MŁODSZE Szczypiorniak na Orlikach 2013 rozgrywanego w ramach projektu: PGNiG Dzieciom 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej W ramach małopolskiego programu Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt Mogę wszystko, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 RELACJA Z TURNIEJU JUNIORZY STARSI /1996-1997/ 15 luty 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI Pod opieką trenera T. Tymrakiewicza dwudziestu młodych adeptów PSP nr 2 z klas I-V uczy się królewskiej gry w szachy. Spotkania szachistów odbywają się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Lekcja 6. ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ. - co jest potrzebne, aby zorganizować i przeprowadzić imprezę sportową? - scenariusz imprezy sportowej,

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2010

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2010 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2010 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

FINAŁ KONKURSU W POGONI ZA INDEKSEM W ROKU SZK. 2014-2015. Dnia 15 kwietnia 2015r. odbył się finał VI Powiatowego Konkursu

FINAŁ KONKURSU W POGONI ZA INDEKSEM W ROKU SZK. 2014-2015. Dnia 15 kwietnia 2015r. odbył się finał VI Powiatowego Konkursu P C P P P i D N Ośrodek Doradztwa Metodycznego 67-200 Głogów ul. Jedności Robotniczej 38 e-mail: sekretariat @pcpppidn.eu tel./fax (76) 833 32 11 (76) 838 42 93 FINAŁ KONKURSU W POGONI ZA INDEKSEM W ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE II FINAŁOWY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL KATOWICE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE II FINAŁOWY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL KATOWICE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE II FINAŁOWY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL KATOWICE 28-30.10.2011 II Finałowy Turniej Mistrzostw Polski w Goalball, odbył się w dniach 28-30.10.2011 roku na hali Akademii

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczne Gimnazjum nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY TURNIEJU PIŁKARSKIEGO Piłkarskie wtorki

REGULAMIN OGÓLNY TURNIEJU PIŁKARSKIEGO Piłkarskie wtorki REGULAMIN OGÓLNY TURNIEJU PIŁKARSKIEGO Piłkarskie wtorki 1. Cele turnieju 1.1. Zagospodarowanie czasu wolnego dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym. 1.2. Popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA A TY II ŚWIĘTO PROFILAKTYKI - KATOWICE 2016

PROFILAKTYKA A TY II ŚWIĘTO PROFILAKTYKI - KATOWICE 2016 PROFILAKTYKA A TY Źródło: http://pat.policja.gov.pl/pat/wydarzenia/3345,ii-swieto-profilaktyki-katowice-2016.html Wygenerowano: Piątek, 19 sierpnia 2016, 07:22 II ŚWIĘTO PROFILAKTYKI - KATOWICE 2016 W

Bardziej szczegółowo

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

II Zespołowy Konkurs Matematyczny

II Zespołowy Konkurs Matematyczny II Zespołowy Konkurs Matematyczny już za nami. We środę, 29 kwietnia 2015 roku, w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach odbył się II Zespołowy Konkurs Matematyczny IQ LOgik. Został

Bardziej szczegółowo

V Otwarte Mistrzostwa Polski World Karate Confederation i Letnie Seminarium Karate Kowary-Karpacz

V Otwarte Mistrzostwa Polski World Karate Confederation i Letnie Seminarium Karate Kowary-Karpacz V Otwarte Mistrzostwa Polski World Karate Confederation i Letnie Seminarium Karate Kowary-Karpacz 14-16.06.2013 W dniach 14-16.06.2013 roku odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Polski World Karate Confederation

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011

III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011 III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej. Dyrektor Szkoły Teresa Furman

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej. Dyrektor Szkoły Teresa Furman Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej Dyrektor Szkoły Teresa Furman Szkoła liczy 11 nauczycieli, 78 uczniów w 6 oddziałach SUKCESY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO przeprowadzonego w ramach projektu Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła Patronat honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Uroczystości Dnia Sybiraka.

Uroczystości Dnia Sybiraka. Uroczystości Dnia Sybiraka. W dniach 16 17 września 2012r. odbyły się uroczystości Dnia Sybiraka, w których uczestniczyła Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty. Podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

Imprezę rozpoczęła dyrektor szkoły - pani mgr Iwona Brzezińska, która powitała zgromadzonych w auli szkolnej gości.

Imprezę rozpoczęła dyrektor szkoły - pani mgr Iwona Brzezińska, która powitała zgromadzonych w auli szkolnej gości. W dniu 6 kwietnia 2013 br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Katowicach odbyła się impreza kulturalna II Wielka Zabawa Rodzinna. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

(fotogaleria) MUZYKOWANIE!

(fotogaleria) MUZYKOWANIE! Świąteczne (fotogaleria) Zapraszamy na MUZYKOWANIE! Muzykowanie ŚWIĄTECZNE Serdecznie zapraszamy na Świąteczne Muzykowanie, które odbędzie się 16 grudnia 2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Małomicach.

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014

Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014 Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014 Rok szkolny 2013/2014 był kolejnym, który przepracowaliśmy solidnie i z dużym zaangażowaniem. Realizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

XXXV Lubuski Konkurs Przyrodniczy etap wojewódzki

XXXV Lubuski Konkurs Przyrodniczy etap wojewódzki XXXV Lubuski Konkurs Przyrodniczy etap wojewódzki Dnia 11 marca 2017 r. w Świebodzińskim Domu Kultury po raz kolejny odbył się konkurs wiedzy przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI to projekt współtworzony co roku (od 2008r.) przez trzy szkoły: - Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, - Gimnazjum im. Karola

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY l.p konkurs organizator szczebel opiekun uczestnicy osiągnięcia 1 Konkurs recytatorski dla gimnazjalistów dom jest sześcianem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ TEMAT PÓLKOLONII - OŁAWA MOJE MIASTO TERMINY ORAZ LOKALIZACJA PÓŁKOLONII ZIMOWYCH : I turnus od

Bardziej szczegółowo

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski W dniu 17 kwietnia 2013 r. na boiskach ZPEW odbył się XI Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Laureaci konkursu ekologicznego. I miejsce Jakub Bilnicki, Krystian Wierzbicki klasa IV b. II miejsce Dominika Konarska klasa V b

Laureaci konkursu ekologicznego. I miejsce Jakub Bilnicki, Krystian Wierzbicki klasa IV b. II miejsce Dominika Konarska klasa V b 18 kwietnia 2012 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi w naszej szkole. Hasło tegorocznych obchodów to Dobra energia dla wszystkich. W ramach obchodów Dnia Ziemi zorganizowane zostały konkursy: wiedzy ekologicznej,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Wrocław Długołęka województwo Powiat gmina

Dolnośląskie Wrocław Długołęka województwo Powiat gmina Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA Dolnośląskie Wrocław Długołęka województwo Powiat gmina etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. W dniu 29 kwietnia 2013r. o godz. 11.00 w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbył się koncert galowy VII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY SPORTOWIEC PROWADZI SPORTOWY TRYB ŻYCIA NIE PIJE, NIE PALI, NIE UŻYWA STERYDÓW, DOPALACZY I NARKOTYKÓW.

PRAWDZIWY SPORTOWIEC PROWADZI SPORTOWY TRYB ŻYCIA NIE PIJE, NIE PALI, NIE UŻYWA STERYDÓW, DOPALACZY I NARKOTYKÓW. WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ROCZNIK 2001 i MŁODSI PIŁKARSKA KADRA CZEKA GARWOLIN MIĘTNE 09 czerwca 2016 godz.10 00 (OBIEKTY SPORTOWE W MIĘTNEM ul. GŁÓWNA 45) ORGANIZATORZY, PATRONI,

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Cel turnieju integracja dzieci i młodzieży z miast partnerskich poprzez udział w rozgrywkach sportowych promowanie zasad fair play

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rezultaty projektu Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Ustrobna 3 czerwca 14r Rezultaty projektu Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza plus

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 W zespołowych grach sportowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) obowiązuje regulamin ogólny Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół Miasta Leszna

Bardziej szczegółowo

W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono

W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono pedagogiczne szkoły. Festyn trwał od godz. 9.00 do 14.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na prezentację multimedialną pod nazwą "Polska w Unii Europejskiej" przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna WANDA I BANDA

Gazetka Szkolna WANDA I BANDA SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZOWIE Gazetka Szkolna WANDA I BANDA Redaktorzy wydania Wiosna lato 2013: Paulina Zapiór Marta Kalińska Jonatan Domański Str. 2 KONKURSOWO. Drodzy Uczniowie! 20 lutego 2013 uczniowie

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 W dniach 09-10 lutego 2013r. w Mstowie k/częstochowy, odbyły się VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu jest nowoczesnym, przestronnym, dwukondygnacyjnym obiektem usytuowanym na osiedlu Krzyki Partynice, w otoczonej zielenią, spokojnej części Wrocławia. Placówka zajmuje

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Rejestr uchwał z 2003r

Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r V Sesja Rady Gminy z dnia 26.02.2003r. - Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok - Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji: 31.10.2014 80-840 Gdańsk ul. Świętojańska

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo