Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr TD 1/2012 w związku z realizacją projektu Platforma wspierająca tworzenie szaty graficznej obiektów trójwymiarowych do gier komputerowych, animacji, filmów i innych produkcji w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA POIG /12 00 I. OPIS REALIZOWANEGO PROJEKTU Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Realizowany projekt polega na budowie i wdrożenia platformy internetowej w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, która umożliwi: Odbiorcom: sprawne przeglądanie dużej bazy plików graficznych (powyżej 60 tys. grafik) przeszukiwanie bazy plików graficznych względem ich atrybutów m.in.: nazwy, słów kluczy, daty dodania, rankingu użytkowników; automatyczne przeszukiwanie bazy plików graficznych względem dominującego koloru; pobieranie wybranych plików graficznych na zasadzie ściągam, gdy potrzebuję; przeglądanie własnej historii zakupów; budowanie własnego obszaru grafik tzw. kategorii roboczych wraz z możliwością udostępniania ich innym użytkownikom platformy; archiwizowanie i porządkowanie własnych plików graficznych poprzez stronę www dzięki webmenedżerowi plików graficznych, aplikacji stworzonej na bazie struktury platformy. Obsłudze platformy: zarządzanie bazą zarejestrowanych użytkowników; zarządzanie kategoriami tematycznymi plików; zarządzanie tagami; zarządzanie bazą plików graficznych; generowania zestawienia popularności. Przeglądać bazę plików Platformy będzie mógł każdy użytkownik Internetu. Jednak ściągać jej zawartość, będą mogli tylko zarejestrowani użytkownicy. Aby się zarejestrować na platformie, będzie trzeba wypełnić krótki formularz on line, w którym będzie trzeba podać m.in.: nazwę użytkownika, hasło, potwierdzić hasło, adres e mail, kraj zamieszkania (czas 24 godzin liczony będzie od godziny 00:00 lokalnego czasu użytkownika uzyskanego na podstawie kraju pochodzenia) oraz wyrazić zgodę na warunki korzystania z platformy GT i wykorzystania pobranych materiałów, tzn. zaakceptować warunki umowy licencyjnej. Następnie użytkownik będzie decydował, czy chce zostać: A) użytkownikiem zwykłym B) użytkownikiem abonamentowym C) użytkownikiem licencji na webmenedżer plików graficznych Użytkownicy zwykli będą mogli ściągnąć pliki o maksymalnej wadze np. 20 MB w ciągu 24 godzin bezpłatnie. Po wypełnieniu formularza, będzie trzeba wpisać pojawiający się kod, który pozwoli 1

2 uwiarygodnić użytkownika Po dokonaniu rejestracji, na podany adres e mail użytkownik otrzyma e mail potwierdzający jego rejestrację. Użytkownik aktywuje konto linkiem z maila. Do chwili braku aktywacji nie jest możliwe logowanie do Platformy GT. Użytkownik, który będzie chciał korzystać z webmenedżera plików graficznych (wpg), będzie musiał wykupić abonament. W tym celu będzie musiał zaakceptować warunki umowy licencyjnej na korzystanie z modułu wpg i przejść procedurę rejestracyjną opisaną wyżej. Następnie otrzyma mail z potwierdzeniem zamówionej usługi. Po dokonaniu płatności otrzyma klucz aktywujący moduł. Dla zapewnienia powyższych celów projekt powinien posiadać dwa panele: Publiczny: Dostępny w sieci Internet pod ustalonymi adresami URL. Panel dostępny będzie dla każdego użytkownika publicznego odbiorcy. Administracyjny: Panel dedykowany dla obsługi platformy dostępny w sieci Internet po autoryzacji użytkownika. 2. Zamawiający oczekuje, od wykonawcy: usługi informatycznej makietowania struktury Platformy GT(pozwalająca na ustalenie interakcji na Platformie GT) usługi informatycznej prowadzącej do wytworzenia panelu administracyjnego Platformy GT usługi informatycznej prowadzącej do wytworzenia struktury Platformy GT usługi informatycznej prowadzącej do wytworzenia panelu roboczych kategorii usługi informatycznej prowadzącej do wytworzenia modułu panelu publicznego Platformy GT usługi informatycznej prowadzącej do wytworzenia modułu udostępniania wyselekcjonowanych plików graficznych usługi informatycznej prowadzącej do wytworzenia modułu webmenedżer plików graficznych licencji na moduł wyszukiwania kolorów (będący integralnym elementem Platformy GT) 3. Zamawiający oczekuje od wykonawcy doradztwa informatycznego związanego z obsługą Platformy, serwisu gwarancyjnego i opieki powdrożeniowej II. SPECYFIKACJA ZAKUPYWANYCH USŁUG 1. Usługa informatyczna makietowania struktury Platformy Usługa ta ma pozwolić na zaplanowanie interakcji, określenie miejsca i funkcjonalności poszczególnych elementów Platformy, zwłaszcza panelu publicznego. Zamawiający oczekuje od wykonawcy przedstawienia aktywnych plansz z naniesionymi mechanizmami interakcji, pozwalające na precyzyjną analizę nawigacji. 2

3 2. Usługa informatyczna prowadzącą do wytworzenia panelu administracyjnego Platformy GT Panel administracyjny powinien składać się z następujących modułów: 1. Moduł zarządzania użytkownikami 2. Moduł zarządzania kategoriami 3. Moduł zarządzania tagami 4. Moduł zarządzania obiektami grafik 5. Moduł zestawień 6. Moduł abonamentu 7. CMS 8. Generator faktur 2.1 Moduł zarządzania użytkownikami Platforma będzie posiadała poniższe typy użytkowników: 1. Użytkownik anonimowy 2. Użytkownik zarejestrowany 3. Użytkownik abonamentowy 4. Administrator Dostępne narzędzia mają pozwolić obsłudze platformy na zarządzanie bazą użytkowników. Zakres funkcjonalności: 1. Przeglądanie bazy użytkowników 2. Dodawanie nowego użytkownika 3. Edycja użytkownika 4. Kasowanie użytkownika 5. Blokowanie użytkownika 2.2 Moduł zarządzania kategoriami Kategorie tematyczne będą tworzyły strukturę hierarchiczną drzewa. W celu zapewnienia swobody w obsłudze platformy jak i pełnej jej skalowalności zamawiający oczekuje zastosowania narzędzi pozwalających na: 1. Przeglądanie bazy kategorii 2. Dodawanie kategorii 3. Edycja atrybutów kategorii 4. Kasowanie kategorii 5. Zmiana powiązania danej kategorii i jej kategorii nadrzędnej 6. Zmiana powiązania danej kategorii i jej kategorii podrzędnej Atrybuty kategorii: Nazwa (pole tekstowe) Tagi (wybór wielokrotnego wyboru z listy dostępnych) Ikona graficzna (plik graficzny) Każda kategoria będzie posiadała dowolną ilość podkategorii, a poziom zagłębienia drzewa będzie kontrolowany przez obsługę platformy. Ilość kategorii na danym poziomie jak i ilość poziomów nie będzie ograniczona i będzie mogła być swobodnie zarządzana przez obsługę platformy. 3

4 2.3 Moduł zarządzania tagami W celu zapewnienia spójności danych każdy obiekt platformy posiadający atrybut słów kluczy (tagów) będzie korzystał z centralnej bazy tagów. Wyeliminuje to nadmiarowy przyrost tagów i pozwoli budować spójną bazę informacji. Zakres dostępnych funkcjonalności modułu: 1. Przeglądanie bazy tagów 2. Dodawanie tagów 3. Edycja tagów 4. Kasowanie tagów 2.4 Moduł zarządzania obiektami grafik Struktura danych o grafikach składowanego w bazie danych będzie zgodna z poniższym podziałem: Obiekt grafiki (rodzina zdjęć set) Ujęcie Small Medium Large Huge Baza danych będzie składowała dowolną ilość obiektów grafik, z których każdy może posiadać dowolną ilość ujęć, a każde z nich cztery wielkości (jedno ujęcie=jedna grafika w czterech rozmiarach) Każdy składowany w centralnej bazie danych obiekt grafiki będzie zawierał poniższe atrybuty. Atrybuty z obiektu grafiki są jednocześnie atrybutami dla jego ujęć. Atrybuty (metryka) obiektu grafiki Nazwa (nazwa rodziny) Opis Przynależność do kategorii Powiązanie z tagami Ikonę graficzną Dodawanie obiektów Dostępne narzędzia pozwolą na powiększanie zasobów bazy danych poprzez dodawanie kolejnych obiektów grafik. Proces dodawania może przebiegać zgodnie z poniższą ścieżką: o Określenie metryki nowego obiektu o Dodanie ujęcia nr 1 Tagi dla każdego ujęcia będą wynikać z przypisanej do niego kategorii. Dodatkowo możliwe będzie określenie dodatkowych tagów dla ujęcia. o Dodanie plików zdjęć (SMLH) dla ujęcia nr 1 o o Dodanie ujęcia nr n Określenie dodatkowych tagów o Dodanie plików zdjęć (SMLH) dla ujęcia nr n Wykonawca może zaproponować alternatywną ścieżkę dodawania obiektów i ich ujęć. 4

5 Edycja obiektów Dostępne narzędzia mają pozwolić zarządzać wszystkimi atrybutami obiektów graficznych. W szczególności: Zmieniać metrykę obiektu Zarządzać listą ujęć Zarządzać plikami dla każdego ujęcia Kasowanie obiektów Dostępne narzędzia mają pozwolić usunąć z bazy danych wskazany obiekt. Proces usuwania kasuje również fizyczne pliki grafik powiązane z danym obiektem. W przypadku konieczności składowania w platformie informacji o obiektach innych niż graficzne należy zapewnić utrzymanie analogicznej struktury powiązań oraz określić element prezentacji na stronie publicznej. Oznacza to, iż każdy obiekt, który będzie spełniał warunki struktury powiązań, opisane poniżej może być obsłużony przez platformę. Obiekt będzie miał zdefiniowaną metrykę Obiekt będzie posiadał ujęcia Obiekt będzie posiadał element prezentacji W celu zapewnienia rozwoju platformy i możliwości składowania obiektów o innych charakterystykach i powiązaniach architektura projektu musi być przygotowana modułowo zapewniając łatwość modyfikacji w przyszłości. Oznacza to, iż praktycznie każdy obiekt będzie mógł być obsłużony, po wcześniejszym ustaleniu zasad jego funkcjonowania. 2.5 Moduł zestawień Moduł umożliwi prezentację zapisanych w centralnej bazie danych informacji o sprzedaży w postaci wartości liczbowych. W celu uzyskania swobody w tworzeniu zestawień zastosowane zostanie rozwiązanie, które dzięki dostępnym opcjom dla parametrów grupujących pozwoli na zbudowanie oczekiwanego zbioru wyników wyjściowych. Oznacza to, iż obsługa platformy dla każdego zestawienia będzie mogła wskazać zakres atrybutów wyjściowych generowanych w zestawieniu co w efekcie pozwoli na uzyskanie raportów o różnym poziomie szczegółowości co przekłada się na różny podział wyników sprzedaży. Zakres parametrów grupujących\wyjściowych: Identyfikator użytkownika Kraj pochodzenia Numer grafiki Kategoria Tag Wysokość abonamentu 2.6 Moduł abonamentu Dane dostarczone przez moduł zestawień mają ułatwić budowanie strategii dla platformy i dobieranie stosownych parametrów dla użytkowników abonamentowych. Zmianom będą podlegały parametry: Wielkość limitu Wartość abonamentu 5

6 Dla zapewnienia swobody w zarządzaniu dostępnymi abonamentami i odpowiadającymi im limitami wdrożony zostanie moduł abonamentu pozwalający obsłudze platformy na zarządzanie: Ilością progów abonamentowych Wartością abonamentu Limitami pobrań dla danego abonamentu 2.7 CMS Fundamentalnym założeniem projektu jest prezentacja bazy grafik i dostarczenie narzędzi użytkownikom końcowym do selekcji i pobrania wybranych. Jednak platforma musi dodatkowo zawierać sekcje pełniące funkcję informacyjną i reklamową. W celu zapewnienia zarządzana wskazanymi sekcjami musi być wdrożony system CMS pozwalający na obsługę zawartości obszarów aktywnych. Zakres zmian oraz sekcje podlegające edycji zostaną ustalone na etapie projektu i będą wynikały z procesu makietowania. 2.8 Generator faktur Ma generować faktury i wysłać jej w postaci pliku PDF do użytkownika. Kształt dokumentu jak i sposób budowania numeracji zostanie ustalony na etapie realizacji projektu. 3. Usługa informatyczna prowadzącą do wytworzenia struktury Platformy GT Po wykonaniu usługi makietowania, na podstawie podjętych decyzji, programiści muszą przygotować strukturę Platformy GT uwzględniającą ustalenia procesu makietowania. 4. Usługa informatyczna prowadzącą do wytworzenia modułu panelu publicznego Platformy GT Panel publiczny powinien składać się z następujących modułów: 1. Moduł rejestracji 2. Moduł logowania 3. Moduł kategorii 4. Moduł obiektów grafik 5. Moduł ostatnio dodane 6. Moduł płatności 7. Moduł wyszukiwania 8. Moduł profilu użytkownika 9. Moduł historii zakupów 4.1 Moduł rejestracji Proces rejestracji ma przebiegaćł zgodnie z poniższymi krokami: Użytkownik wypełnia formularz rejestracji Użytkownik wysyła wypełniony formularz. o Dla opcji użytkownika z abonamentem 6

7 Płatność online Uruchomiony zostanie moduł płatności pozwalający użytkownikowi na dokonanie płatności online. Wybranie rodzaju płatności, dla którego operator zwraca informacje o statusie operacji spowoduje, iż stosowne informacje zostaną dodatkowo zapisane przy profilu danego użytkownika. Oznacza to, iż jeżeli użytkownik zapłaci za abonament taka informacja zostanie zapisana przy jego profilu. Inna płatność W sytuacji barku płatności online obsługa platformy wyśle użytkownikowi fakturę elektroniczną generowaną w zewnętrznym systemie. Dokonana przez użytkownika wpłata jest weryfikowana przez obsługę platformy w zewnętrznych kanałach, a następnie ręcznie nanoszona w panelu zarządzania platformą. Do chwili braku opłaty za abonament użytkownik nie może korzystać z opcji pobierania plików. Platforma wysyła maila na konto administratora (jeden adres ustalony na etapie realizacji projektu) o rejestracji nowego użytkownika. Platforma przesyła na podany przez użytkownika adres informacje o założeniu konta, jego parametrach oraz link aktywujący konto. Użytkownik aktywuje konto linkiem z maila. Do chwili braku aktywacji nie jest możliwe logowanie do platformy. Aktywacja konta pozwala na logowanie Moduł rejestracji ma wytworzyć jedno z dwóch typów kont: 1. Użytkownik zwykły 2. Użytkownik abonamentowy Budowa formularza rejestracji: Typ użytkownika Identyfikator użytkownika Hasło Hasło do powtórzenia Adres Kraj pochodzenia Akceptacja regulaminu/warunków umowy Wysokość abonamentu (tylko dla użytkownika abonamentowego) Grafika zabezpieczająca przed automatami Z jednego abonamentu, np. firmowego może korzystać wielu użytkowników. 4.2 Moduł logowania Pobranie wybranego pliku z bazy platformy wymaga od użytkownika wcześniejszej autoryzacji poprzez moduł logowania. W sytuacji, kiedy użytkownik rozpoczyna pobieranie pliku a nie jest zalogowany uruchamiany jest moduł logowania celem autoryzacji użytkownika. Moduł logowania pozwala zidentyfikować użytkownika, a w szczególności: Typ użytkownika Bieżący stan wykorzystania limitów Historię pobrań 7

8 Stan płatności abonamentowych 4.3 Moduł kategorii Moduł kategorii umożliwi prezentację zdefiniowanych w platformie kategorii tworzących hierarchiczne drzewo. Każda kategoria będzie posiadać przypisane do niej obiekty grafik, przy czym zachowana będzie zasada dziedziczenia przynależności. Zasady nawigacji dla kategorii: Rozwinięcie danej kategorii przedstawia jej podkategorie w postaci nazwy i ikony graficznej. Wybór danej kategorii prezentuje listę ujęć z nią powiązanych (również tych wynikających z dziedziczenia przynależności) 4.4 Moduł obiektów grafik Odpowiada za właściwą prezentację zgromadzonych w centralnej bazie danych obiektów grafik i ich ujęć. Forma prezentacji oraz interakcji z użytkownikiem będzie wynikać z przyjętego projektu graficznego i ustalonego na etapie makietowania modelu interakcji. Zakres dostępnych funkcjonalności: 1. Prezentacja miniatur obiektów grafik dla wybranej przez użytkownika kategorii. Miniatury prezentowane będą wraz z podstawowym opisem, a kolejność wyświetlania będzie zależna od daty wprowadzenia grafiki do platformy. 2. Wybór danej grafiki będzie prezentował panel z rodziną zdjęć (set) w której każda pozycja będzie posiadała cztery wersje wielkości SMLH. Wybór żądanej wielkości zdjęcia otwiera panel z metryką zdjęcia oraz udostępnione zostają narzędzia umożliwiające pobranie grafiki. W sytuacji braku wcześniejszej autoryzacji użytkownika lub wyczerpania limitu pobrań narzędzia do pobierania grafiki nie są dostępne a platforma prezentuje stosowny komunikat. 4.5 Moduł ostatnio dodane Moduł prezentuje użytkownikom publicznym grafiki dodane do platformy w ostatnim czasie. Ustalanie czasu będzie realizowane przez administratora w panelu obsługi platformy i będzie wspólne dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, iż każdy użytkownik będzie widział grafiki ostatnio dodane. Prezentacja ostatnio dodanych grafik będzie zrealizowana w postaci funkcji filtru nałożonego na drzewo kategorii. Użytkownik po włączeniu opcji ostatnio dodane będzie widział w drzewie kategorii jedynie pozycje ostatnio dodane do bazy danych. 4.6 Moduł płatności Realizacja płatności online będzie dostępna w module płatności uruchamianym w procesie składania opłaty abonamentowej przez użytkownika. Dostępne metody płatności: Przelew zwykły Wybór wskazanej metody płatności zobowiązuje użytkownika do płatności zewnętrznymi kanałami. Weryfikacja płatności będzie realizowana poprzez osoby obsługujące platformę kanałami zewnętrznymi. Pay Pal Metoda płatności online pozwalająca na dokonanie płatności przez Internet. Wybór metody przenosi użytkownika do panelu operatora Pay Pal gdzie po zalogowaniu może uiścić opłatę. Dane o wysokości opłaty są automatycznie przesyłane przez platformę do operatora. Informacja o statusie zakończenia transakcji przesyłana jest od operatora do platformy i 8

9 odnotowywana w centralnej bazie danych, przez co odnosi natychmiastowy skutek w dalszej pracy z platformą, np. pozwala na natychmiastowy pobór kolejnych grafik. 4.7 Moduł wyszukiwania Dostępna w platformie wyszukiwarka pozwoli na przeszukiwanie przypisanych do obiektów grafik słów kluczy opisujących charakter i przeznaczenie danej grafiki. W celu wyszukania żądanej grafiki użytkownik będzie wprowadzał podciąg znaków, a mechanizm wyszukujący wyświetli ujęcia, które w swoich słowach kluczach posiadają szukany podciąg znaków. Sposób prezentacji listy wyników będzie wynikał z przyjętego projektu graficznego. 4.8 Moduł profilu użytkownika Użytkowni będzie mógł zmieniać zapisanie w bazie dane pobrane podczas procesu rejestracji. W tym celu ma być stworzony moduł profilu użytkownika, który pozwoli na zarządzanie poniższymi danymi: Hasło dostępu do platformy Typ użytkownika Wysokość abonamentu Płatność za abonament Kraj pochodzenia Opcje konfiguracyjne 4.9 Moduł historii zakupów Każdy użytkownik musi mieć wgląd w bieżący stan wykorzystania limitów. Platforma musi posiadać moduł historii zakupów prezentujący historię wszystkich pobrań oraz aktualny stan limitów. Dodatkowo zastosowane filtry pozwolą na określenie przedziałów czasowych, dla których moduł ma prezentować wyniki pobrań. Zastosowanie powyższego dostarczy użytkownikowi cennych informacji monitorujących jego działania i budżet. 5. Usługa informatyczna prowadząca do wytworzenia panelu roboczych kategorii Moduł panel kategorii roboczych (osobistych zakładek) pozwoli użytkownikowi na oznaczenie, a tym samym przeniesienie wybranej grafiki do swego rodzaju szuflady. Moduł zapewni narzędzia budowania i nazywania roboczych kategorii (zakładek), co umożliwi użytkownikowi swobodne budowanie własnych obszarów tematycznych i umieszczanie w nich wybranych przez siebie grafik. Kategorie robocze będą powiązane z kontem danego użytkownika i nie będą widoczne dla innych osób korzystających z platformy. 6. Usługa informatyczna prowadząca do wytworzenia modułu udostępniania wyselekcjonowanych plików graficznych Moduł panel kategorii roboczych musi zawierać mechanizmy udostępniania zakładek innym użytkownikom platformy. Kategorie robocze będą powiązane z kontem danego użytkownika, a zatem 9

10 nie będą upublicznione. Właściciel kategorii roboczej (osobistej zakładki) musi mieć jednak możliwość udostępnienia jej wybranym przez siebie użytkownikom. 7. Usługa informatyczną prowadzącą do wytworzenia modułu webmenedżer plików graficznych (wpg) Moduł wpg to ma być to aplikacja stworzonej na bazie struktury platformy, dostępna w przeglądarce internetowej. Wpg tworzy na podstawie firmowych zasobów zdjęciowych stronę internetową, ułatwiającą ich przeglądanie i zarzadzanie. Projekt zakłada realizację rozwiązania pozwalającego na wprowadzanie plików do centralnej bazy (archiwum) oraz przeglądanie jej stanu. Uzyskanie założonych funkcjonalności wymaga stworzenia: 1. Aplikacji internetowej dostęp do bazy danych grafik możliwy będzie przez przeglądarkę internetową pod wskazanym adresem URL bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów. Pozwoli to na swobodny dostęp do zeskładowanych danych z każdego miejsca (jeżeli konfiguracja serwera WWW na to pozwoli). Celem ochrony danych wymagana będzie autoryzacja użytkownika poprzez identyfikator i hasło. 2. Aplikacji desktopowej. W celu eksportu wybranego pliku (lub katalogu z plikami) do bazy webmenedżera niezbędna jest instalacja na komputerze użytkownika aplikacji desktopowej. Po instalacji w menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) dla wybranego pliku lub katalogu pojawi się opcja Eksportuj do webmenedżera. Wybranie opcji spowoduje uruchomienie aplikacji desktopowej, która wyświetli dane eksportowanego pliku. 3. Centralnej bazy danych będą w niej zgormadzone informacje o użytkownikach modułu wpg oraz informacje o składowanych plikach i ich atrybutach. Baza danych umieszczona zostanie na serwerze, który będzie obsługiwał aplikację internetową. Dane binarne będą umieszczone w katalogach, których nazwy będą tożsame z identyfikatorem użytkownika wysyłającego plik do bazy. Dodatkowo, eksport katalogów będzie powodował automatyczne zakładanie subkatalogów w katalogu danego użytkownika abonamentowego. Klient Platformy, który będzie chciał korzystać z webmenedżera plików graficznych, będzie musiał wykupić licencje, dodatkową, niezależną od abonamentu pozwalającego pobierać zasoby platformy. W tym celu będzie musiał zaakceptować warunki umowy licencyjnej na korzystanie z modułu wpg i przeprowadzić procedurę rejestracyjną jak w przypadku rejestracji do Platformy. 8. Licencja na moduł wyszukiwania kolorów Moduł ten ma umożliwić automatyczne wyszukiwanie obiektów po kolorze. Obok słownego opisu charakteryzującego dany obiekt, który będzie występował w metryce grafiki, sama grafika niesie ze sobą informacje ją opisujące dominujący kolor. Moduł wyszukiwania kolorów po wskazaniu przez użytkownika oczekiwanej kolorystyki obrazu dokona odpowiedniej transformacji zapytania i zwróci listę obrazów spełniających kryterium koloru. Funkcja ta powinna działać automatycznie bez konieczności opisywania kolorów słowami kluczami. 10

11 III. Technologia Oprogramowanie Platformy powinno być zbudowane modułowo i wykonane w architekturze klient serwer, gdzie klientem będzie zwykła przeglądarka internetowa, serwerem zaś komputer z dostępem do sieci Internet oraz z zainstalowanym serwerem WEB i bazą danych. Wdrożone rozwiązanie powinno być obsługiwane przez serwer WEB IIS 7.0 (lub nowszy) i zostać wykonane w oparciu o technologię ASP.NET z wykorzystaniem Framework 4.0 (lub nowszy). Dane składowane powinny być w centralnej bazie danych pracującej na silniku MSSQLServer Wykorzystanie tych technologii pozwoli bowiem na dobre zintegrowanie panelu publicznego i administracyjnego platformy z bazą danych. Wykonawca może zasugerować też inną technologię wykonania Platformy, o ile spełni ona wszystkie zakładane funkcjonalności. IV. Serwis gwarancyjny i opieka powdrożeniowa Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego zapewni help desk dotyczący pytań związanych z obsługą i funkcjonalnością Platformy. Zamawiający oczekuje, że w przedstawionej ofercie Wykonawca określi długość okresu gwarancji oraz długość okresu świadczenia usługi help desk, rozumianej jako pomoc na pojawiające się pytania związane z obsługą i funkcjonalnością Platformy. 11

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Dokument przygotowany przez zespół Currenda IT Solutions Wersja dokumentu: 1.5 Wersja systemu PLKRK: 3.0.15 Metryka dokumentu

Bardziej szczegółowo

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A.

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI E-FAKTUR PRZESYŁANYCH Z TVP S.A.... 2 3. REJESTRACJA KONTRAHENTA W SYSTEMIE GREEN MAIL 24... 4

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wsparcie techniczne dla użytkowników Help Desk) Wersja

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Micro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika

Micro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika Micro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi. - Zamawiający -

Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi. - Zamawiający - Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi - Zamawiający - Warszawa, 08/12/2014 Ewelina Kutyła www.eurodyn.com Agenda 1. European Dynamics wykonawca systemu ekatalogi 2. Platforma ekatalogi

Bardziej szczegółowo

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera

Bardziej szczegółowo

Płatny dostęp do treści przez system płatności PayU na WordPressie [TUTORIAL]

Płatny dostęp do treści przez system płatności PayU na WordPressie [TUTORIAL] Płatny dostęp do treści przez system płatności PayU na WordPressie [TUTORIAL] pracabezszefa.pl/platny-dostep-tresci-system-platnosci-payu-wordpress Marek Duda 14.09.2016 Chcesz uruchomić płatny dostęp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Problemy techniczne Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Jeśli nastąpi zmiana nazwy lub adresu placówki, która posiada licencję na programy Optivum, to należy o tych zmianach poinformować firmę VULCAN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2016

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny Spis treści:

Panel Administracyjny Spis treści: Panel Administracyjny Spis treści: 1. Wstęp - ogólne informacje dot. panelu Moje-Serwery.pl 2. Rejestracja konta w serwisie Moje-Serwery.pl i logowanie. 3. Dane konta - ustawienia konta użytkownika. 4.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika Espago Bill - Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika # # # 1 Spis treści: Wprowadzenie 3 Nowe konto w panelu administracyjnym oraz informacje ogólne 3 Konta klientów 7 Plany 9 Grupy klientów 10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Serwis internetowy PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA 1.1 Opis serwisu 1.2 Funkcjonalności 2. Aplikacja mobilna ZGŁOŚ ANOMALIE 2.1 Opis aplikacji 2.2

Bardziej szczegółowo

Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy

Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy Spis stron 1. Zakupy przy użyciu standardowego przeglądania kategorii... 2 2. Zakupy przy wykorzystaniu pola SZUKAJ.... 4 3. Finalizacja zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki Statusy transakcji Zwrot płatności przelewem lub kartą Odbiór wpłat Czas realizacji płatności...

Pierwsze kroki Statusy transakcji Zwrot płatności przelewem lub kartą Odbiór wpłat Czas realizacji płatności... Pierwsze kroki... 2 Statusy transakcji... 3 Zwrot płatności przelewem lub kartą... 4 Odbiór wpłat... 4 Czas realizacji płatności... 5 Stawki prowizyjne... 6 Wypłaty środków... 6 Wypłaty automatyczne...

Bardziej szczegółowo

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Spis treści 1. Faktura elektroniczna w IC Katalog online... 2 1.1 Zaakceptowanie przez Klienta Oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik użytkownika Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w ORPD... 3 1.1.Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo