Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr TD 1/2012 w związku z realizacją projektu Platforma wspierająca tworzenie szaty graficznej obiektów trójwymiarowych do gier komputerowych, animacji, filmów i innych produkcji w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA POIG /12 00 I. OPIS REALIZOWANEGO PROJEKTU Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Realizowany projekt polega na budowie i wdrożenia platformy internetowej w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, która umożliwi: Odbiorcom: sprawne przeglądanie dużej bazy plików graficznych (powyżej 60 tys. grafik) przeszukiwanie bazy plików graficznych względem ich atrybutów m.in.: nazwy, słów kluczy, daty dodania, rankingu użytkowników; automatyczne przeszukiwanie bazy plików graficznych względem dominującego koloru; pobieranie wybranych plików graficznych na zasadzie ściągam, gdy potrzebuję; przeglądanie własnej historii zakupów; budowanie własnego obszaru grafik tzw. kategorii roboczych wraz z możliwością udostępniania ich innym użytkownikom platformy; archiwizowanie i porządkowanie własnych plików graficznych poprzez stronę www dzięki webmenedżerowi plików graficznych, aplikacji stworzonej na bazie struktury platformy. Obsłudze platformy: zarządzanie bazą zarejestrowanych użytkowników; zarządzanie kategoriami tematycznymi plików; zarządzanie tagami; zarządzanie bazą plików graficznych; generowania zestawienia popularności. Przeglądać bazę plików Platformy będzie mógł każdy użytkownik Internetu. Jednak ściągać jej zawartość, będą mogli tylko zarejestrowani użytkownicy. Aby się zarejestrować na platformie, będzie trzeba wypełnić krótki formularz on line, w którym będzie trzeba podać m.in.: nazwę użytkownika, hasło, potwierdzić hasło, adres e mail, kraj zamieszkania (czas 24 godzin liczony będzie od godziny 00:00 lokalnego czasu użytkownika uzyskanego na podstawie kraju pochodzenia) oraz wyrazić zgodę na warunki korzystania z platformy GT i wykorzystania pobranych materiałów, tzn. zaakceptować warunki umowy licencyjnej. Następnie użytkownik będzie decydował, czy chce zostać: A) użytkownikiem zwykłym B) użytkownikiem abonamentowym C) użytkownikiem licencji na webmenedżer plików graficznych Użytkownicy zwykli będą mogli ściągnąć pliki o maksymalnej wadze np. 20 MB w ciągu 24 godzin bezpłatnie. Po wypełnieniu formularza, będzie trzeba wpisać pojawiający się kod, który pozwoli 1

2 uwiarygodnić użytkownika Po dokonaniu rejestracji, na podany adres e mail użytkownik otrzyma e mail potwierdzający jego rejestrację. Użytkownik aktywuje konto linkiem z maila. Do chwili braku aktywacji nie jest możliwe logowanie do Platformy GT. Użytkownik, który będzie chciał korzystać z webmenedżera plików graficznych (wpg), będzie musiał wykupić abonament. W tym celu będzie musiał zaakceptować warunki umowy licencyjnej na korzystanie z modułu wpg i przejść procedurę rejestracyjną opisaną wyżej. Następnie otrzyma mail z potwierdzeniem zamówionej usługi. Po dokonaniu płatności otrzyma klucz aktywujący moduł. Dla zapewnienia powyższych celów projekt powinien posiadać dwa panele: Publiczny: Dostępny w sieci Internet pod ustalonymi adresami URL. Panel dostępny będzie dla każdego użytkownika publicznego odbiorcy. Administracyjny: Panel dedykowany dla obsługi platformy dostępny w sieci Internet po autoryzacji użytkownika. 2. Zamawiający oczekuje, od wykonawcy: usługi informatycznej makietowania struktury Platformy GT(pozwalająca na ustalenie interakcji na Platformie GT) usługi informatycznej prowadzącej do wytworzenia panelu administracyjnego Platformy GT usługi informatycznej prowadzącej do wytworzenia struktury Platformy GT usługi informatycznej prowadzącej do wytworzenia panelu roboczych kategorii usługi informatycznej prowadzącej do wytworzenia modułu panelu publicznego Platformy GT usługi informatycznej prowadzącej do wytworzenia modułu udostępniania wyselekcjonowanych plików graficznych usługi informatycznej prowadzącej do wytworzenia modułu webmenedżer plików graficznych licencji na moduł wyszukiwania kolorów (będący integralnym elementem Platformy GT) 3. Zamawiający oczekuje od wykonawcy doradztwa informatycznego związanego z obsługą Platformy, serwisu gwarancyjnego i opieki powdrożeniowej II. SPECYFIKACJA ZAKUPYWANYCH USŁUG 1. Usługa informatyczna makietowania struktury Platformy Usługa ta ma pozwolić na zaplanowanie interakcji, określenie miejsca i funkcjonalności poszczególnych elementów Platformy, zwłaszcza panelu publicznego. Zamawiający oczekuje od wykonawcy przedstawienia aktywnych plansz z naniesionymi mechanizmami interakcji, pozwalające na precyzyjną analizę nawigacji. 2

3 2. Usługa informatyczna prowadzącą do wytworzenia panelu administracyjnego Platformy GT Panel administracyjny powinien składać się z następujących modułów: 1. Moduł zarządzania użytkownikami 2. Moduł zarządzania kategoriami 3. Moduł zarządzania tagami 4. Moduł zarządzania obiektami grafik 5. Moduł zestawień 6. Moduł abonamentu 7. CMS 8. Generator faktur 2.1 Moduł zarządzania użytkownikami Platforma będzie posiadała poniższe typy użytkowników: 1. Użytkownik anonimowy 2. Użytkownik zarejestrowany 3. Użytkownik abonamentowy 4. Administrator Dostępne narzędzia mają pozwolić obsłudze platformy na zarządzanie bazą użytkowników. Zakres funkcjonalności: 1. Przeglądanie bazy użytkowników 2. Dodawanie nowego użytkownika 3. Edycja użytkownika 4. Kasowanie użytkownika 5. Blokowanie użytkownika 2.2 Moduł zarządzania kategoriami Kategorie tematyczne będą tworzyły strukturę hierarchiczną drzewa. W celu zapewnienia swobody w obsłudze platformy jak i pełnej jej skalowalności zamawiający oczekuje zastosowania narzędzi pozwalających na: 1. Przeglądanie bazy kategorii 2. Dodawanie kategorii 3. Edycja atrybutów kategorii 4. Kasowanie kategorii 5. Zmiana powiązania danej kategorii i jej kategorii nadrzędnej 6. Zmiana powiązania danej kategorii i jej kategorii podrzędnej Atrybuty kategorii: Nazwa (pole tekstowe) Tagi (wybór wielokrotnego wyboru z listy dostępnych) Ikona graficzna (plik graficzny) Każda kategoria będzie posiadała dowolną ilość podkategorii, a poziom zagłębienia drzewa będzie kontrolowany przez obsługę platformy. Ilość kategorii na danym poziomie jak i ilość poziomów nie będzie ograniczona i będzie mogła być swobodnie zarządzana przez obsługę platformy. 3

4 2.3 Moduł zarządzania tagami W celu zapewnienia spójności danych każdy obiekt platformy posiadający atrybut słów kluczy (tagów) będzie korzystał z centralnej bazy tagów. Wyeliminuje to nadmiarowy przyrost tagów i pozwoli budować spójną bazę informacji. Zakres dostępnych funkcjonalności modułu: 1. Przeglądanie bazy tagów 2. Dodawanie tagów 3. Edycja tagów 4. Kasowanie tagów 2.4 Moduł zarządzania obiektami grafik Struktura danych o grafikach składowanego w bazie danych będzie zgodna z poniższym podziałem: Obiekt grafiki (rodzina zdjęć set) Ujęcie Small Medium Large Huge Baza danych będzie składowała dowolną ilość obiektów grafik, z których każdy może posiadać dowolną ilość ujęć, a każde z nich cztery wielkości (jedno ujęcie=jedna grafika w czterech rozmiarach) Każdy składowany w centralnej bazie danych obiekt grafiki będzie zawierał poniższe atrybuty. Atrybuty z obiektu grafiki są jednocześnie atrybutami dla jego ujęć. Atrybuty (metryka) obiektu grafiki Nazwa (nazwa rodziny) Opis Przynależność do kategorii Powiązanie z tagami Ikonę graficzną Dodawanie obiektów Dostępne narzędzia pozwolą na powiększanie zasobów bazy danych poprzez dodawanie kolejnych obiektów grafik. Proces dodawania może przebiegać zgodnie z poniższą ścieżką: o Określenie metryki nowego obiektu o Dodanie ujęcia nr 1 Tagi dla każdego ujęcia będą wynikać z przypisanej do niego kategorii. Dodatkowo możliwe będzie określenie dodatkowych tagów dla ujęcia. o Dodanie plików zdjęć (SMLH) dla ujęcia nr 1 o o Dodanie ujęcia nr n Określenie dodatkowych tagów o Dodanie plików zdjęć (SMLH) dla ujęcia nr n Wykonawca może zaproponować alternatywną ścieżkę dodawania obiektów i ich ujęć. 4

5 Edycja obiektów Dostępne narzędzia mają pozwolić zarządzać wszystkimi atrybutami obiektów graficznych. W szczególności: Zmieniać metrykę obiektu Zarządzać listą ujęć Zarządzać plikami dla każdego ujęcia Kasowanie obiektów Dostępne narzędzia mają pozwolić usunąć z bazy danych wskazany obiekt. Proces usuwania kasuje również fizyczne pliki grafik powiązane z danym obiektem. W przypadku konieczności składowania w platformie informacji o obiektach innych niż graficzne należy zapewnić utrzymanie analogicznej struktury powiązań oraz określić element prezentacji na stronie publicznej. Oznacza to, iż każdy obiekt, który będzie spełniał warunki struktury powiązań, opisane poniżej może być obsłużony przez platformę. Obiekt będzie miał zdefiniowaną metrykę Obiekt będzie posiadał ujęcia Obiekt będzie posiadał element prezentacji W celu zapewnienia rozwoju platformy i możliwości składowania obiektów o innych charakterystykach i powiązaniach architektura projektu musi być przygotowana modułowo zapewniając łatwość modyfikacji w przyszłości. Oznacza to, iż praktycznie każdy obiekt będzie mógł być obsłużony, po wcześniejszym ustaleniu zasad jego funkcjonowania. 2.5 Moduł zestawień Moduł umożliwi prezentację zapisanych w centralnej bazie danych informacji o sprzedaży w postaci wartości liczbowych. W celu uzyskania swobody w tworzeniu zestawień zastosowane zostanie rozwiązanie, które dzięki dostępnym opcjom dla parametrów grupujących pozwoli na zbudowanie oczekiwanego zbioru wyników wyjściowych. Oznacza to, iż obsługa platformy dla każdego zestawienia będzie mogła wskazać zakres atrybutów wyjściowych generowanych w zestawieniu co w efekcie pozwoli na uzyskanie raportów o różnym poziomie szczegółowości co przekłada się na różny podział wyników sprzedaży. Zakres parametrów grupujących\wyjściowych: Identyfikator użytkownika Kraj pochodzenia Numer grafiki Kategoria Tag Wysokość abonamentu 2.6 Moduł abonamentu Dane dostarczone przez moduł zestawień mają ułatwić budowanie strategii dla platformy i dobieranie stosownych parametrów dla użytkowników abonamentowych. Zmianom będą podlegały parametry: Wielkość limitu Wartość abonamentu 5

6 Dla zapewnienia swobody w zarządzaniu dostępnymi abonamentami i odpowiadającymi im limitami wdrożony zostanie moduł abonamentu pozwalający obsłudze platformy na zarządzanie: Ilością progów abonamentowych Wartością abonamentu Limitami pobrań dla danego abonamentu 2.7 CMS Fundamentalnym założeniem projektu jest prezentacja bazy grafik i dostarczenie narzędzi użytkownikom końcowym do selekcji i pobrania wybranych. Jednak platforma musi dodatkowo zawierać sekcje pełniące funkcję informacyjną i reklamową. W celu zapewnienia zarządzana wskazanymi sekcjami musi być wdrożony system CMS pozwalający na obsługę zawartości obszarów aktywnych. Zakres zmian oraz sekcje podlegające edycji zostaną ustalone na etapie projektu i będą wynikały z procesu makietowania. 2.8 Generator faktur Ma generować faktury i wysłać jej w postaci pliku PDF do użytkownika. Kształt dokumentu jak i sposób budowania numeracji zostanie ustalony na etapie realizacji projektu. 3. Usługa informatyczna prowadzącą do wytworzenia struktury Platformy GT Po wykonaniu usługi makietowania, na podstawie podjętych decyzji, programiści muszą przygotować strukturę Platformy GT uwzględniającą ustalenia procesu makietowania. 4. Usługa informatyczna prowadzącą do wytworzenia modułu panelu publicznego Platformy GT Panel publiczny powinien składać się z następujących modułów: 1. Moduł rejestracji 2. Moduł logowania 3. Moduł kategorii 4. Moduł obiektów grafik 5. Moduł ostatnio dodane 6. Moduł płatności 7. Moduł wyszukiwania 8. Moduł profilu użytkownika 9. Moduł historii zakupów 4.1 Moduł rejestracji Proces rejestracji ma przebiegaćł zgodnie z poniższymi krokami: Użytkownik wypełnia formularz rejestracji Użytkownik wysyła wypełniony formularz. o Dla opcji użytkownika z abonamentem 6

7 Płatność online Uruchomiony zostanie moduł płatności pozwalający użytkownikowi na dokonanie płatności online. Wybranie rodzaju płatności, dla którego operator zwraca informacje o statusie operacji spowoduje, iż stosowne informacje zostaną dodatkowo zapisane przy profilu danego użytkownika. Oznacza to, iż jeżeli użytkownik zapłaci za abonament taka informacja zostanie zapisana przy jego profilu. Inna płatność W sytuacji barku płatności online obsługa platformy wyśle użytkownikowi fakturę elektroniczną generowaną w zewnętrznym systemie. Dokonana przez użytkownika wpłata jest weryfikowana przez obsługę platformy w zewnętrznych kanałach, a następnie ręcznie nanoszona w panelu zarządzania platformą. Do chwili braku opłaty za abonament użytkownik nie może korzystać z opcji pobierania plików. Platforma wysyła maila na konto administratora (jeden adres ustalony na etapie realizacji projektu) o rejestracji nowego użytkownika. Platforma przesyła na podany przez użytkownika adres informacje o założeniu konta, jego parametrach oraz link aktywujący konto. Użytkownik aktywuje konto linkiem z maila. Do chwili braku aktywacji nie jest możliwe logowanie do platformy. Aktywacja konta pozwala na logowanie Moduł rejestracji ma wytworzyć jedno z dwóch typów kont: 1. Użytkownik zwykły 2. Użytkownik abonamentowy Budowa formularza rejestracji: Typ użytkownika Identyfikator użytkownika Hasło Hasło do powtórzenia Adres Kraj pochodzenia Akceptacja regulaminu/warunków umowy Wysokość abonamentu (tylko dla użytkownika abonamentowego) Grafika zabezpieczająca przed automatami Z jednego abonamentu, np. firmowego może korzystać wielu użytkowników. 4.2 Moduł logowania Pobranie wybranego pliku z bazy platformy wymaga od użytkownika wcześniejszej autoryzacji poprzez moduł logowania. W sytuacji, kiedy użytkownik rozpoczyna pobieranie pliku a nie jest zalogowany uruchamiany jest moduł logowania celem autoryzacji użytkownika. Moduł logowania pozwala zidentyfikować użytkownika, a w szczególności: Typ użytkownika Bieżący stan wykorzystania limitów Historię pobrań 7

8 Stan płatności abonamentowych 4.3 Moduł kategorii Moduł kategorii umożliwi prezentację zdefiniowanych w platformie kategorii tworzących hierarchiczne drzewo. Każda kategoria będzie posiadać przypisane do niej obiekty grafik, przy czym zachowana będzie zasada dziedziczenia przynależności. Zasady nawigacji dla kategorii: Rozwinięcie danej kategorii przedstawia jej podkategorie w postaci nazwy i ikony graficznej. Wybór danej kategorii prezentuje listę ujęć z nią powiązanych (również tych wynikających z dziedziczenia przynależności) 4.4 Moduł obiektów grafik Odpowiada za właściwą prezentację zgromadzonych w centralnej bazie danych obiektów grafik i ich ujęć. Forma prezentacji oraz interakcji z użytkownikiem będzie wynikać z przyjętego projektu graficznego i ustalonego na etapie makietowania modelu interakcji. Zakres dostępnych funkcjonalności: 1. Prezentacja miniatur obiektów grafik dla wybranej przez użytkownika kategorii. Miniatury prezentowane będą wraz z podstawowym opisem, a kolejność wyświetlania będzie zależna od daty wprowadzenia grafiki do platformy. 2. Wybór danej grafiki będzie prezentował panel z rodziną zdjęć (set) w której każda pozycja będzie posiadała cztery wersje wielkości SMLH. Wybór żądanej wielkości zdjęcia otwiera panel z metryką zdjęcia oraz udostępnione zostają narzędzia umożliwiające pobranie grafiki. W sytuacji braku wcześniejszej autoryzacji użytkownika lub wyczerpania limitu pobrań narzędzia do pobierania grafiki nie są dostępne a platforma prezentuje stosowny komunikat. 4.5 Moduł ostatnio dodane Moduł prezentuje użytkownikom publicznym grafiki dodane do platformy w ostatnim czasie. Ustalanie czasu będzie realizowane przez administratora w panelu obsługi platformy i będzie wspólne dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, iż każdy użytkownik będzie widział grafiki ostatnio dodane. Prezentacja ostatnio dodanych grafik będzie zrealizowana w postaci funkcji filtru nałożonego na drzewo kategorii. Użytkownik po włączeniu opcji ostatnio dodane będzie widział w drzewie kategorii jedynie pozycje ostatnio dodane do bazy danych. 4.6 Moduł płatności Realizacja płatności online będzie dostępna w module płatności uruchamianym w procesie składania opłaty abonamentowej przez użytkownika. Dostępne metody płatności: Przelew zwykły Wybór wskazanej metody płatności zobowiązuje użytkownika do płatności zewnętrznymi kanałami. Weryfikacja płatności będzie realizowana poprzez osoby obsługujące platformę kanałami zewnętrznymi. Pay Pal Metoda płatności online pozwalająca na dokonanie płatności przez Internet. Wybór metody przenosi użytkownika do panelu operatora Pay Pal gdzie po zalogowaniu może uiścić opłatę. Dane o wysokości opłaty są automatycznie przesyłane przez platformę do operatora. Informacja o statusie zakończenia transakcji przesyłana jest od operatora do platformy i 8

9 odnotowywana w centralnej bazie danych, przez co odnosi natychmiastowy skutek w dalszej pracy z platformą, np. pozwala na natychmiastowy pobór kolejnych grafik. 4.7 Moduł wyszukiwania Dostępna w platformie wyszukiwarka pozwoli na przeszukiwanie przypisanych do obiektów grafik słów kluczy opisujących charakter i przeznaczenie danej grafiki. W celu wyszukania żądanej grafiki użytkownik będzie wprowadzał podciąg znaków, a mechanizm wyszukujący wyświetli ujęcia, które w swoich słowach kluczach posiadają szukany podciąg znaków. Sposób prezentacji listy wyników będzie wynikał z przyjętego projektu graficznego. 4.8 Moduł profilu użytkownika Użytkowni będzie mógł zmieniać zapisanie w bazie dane pobrane podczas procesu rejestracji. W tym celu ma być stworzony moduł profilu użytkownika, który pozwoli na zarządzanie poniższymi danymi: Hasło dostępu do platformy Typ użytkownika Wysokość abonamentu Płatność za abonament Kraj pochodzenia Opcje konfiguracyjne 4.9 Moduł historii zakupów Każdy użytkownik musi mieć wgląd w bieżący stan wykorzystania limitów. Platforma musi posiadać moduł historii zakupów prezentujący historię wszystkich pobrań oraz aktualny stan limitów. Dodatkowo zastosowane filtry pozwolą na określenie przedziałów czasowych, dla których moduł ma prezentować wyniki pobrań. Zastosowanie powyższego dostarczy użytkownikowi cennych informacji monitorujących jego działania i budżet. 5. Usługa informatyczna prowadząca do wytworzenia panelu roboczych kategorii Moduł panel kategorii roboczych (osobistych zakładek) pozwoli użytkownikowi na oznaczenie, a tym samym przeniesienie wybranej grafiki do swego rodzaju szuflady. Moduł zapewni narzędzia budowania i nazywania roboczych kategorii (zakładek), co umożliwi użytkownikowi swobodne budowanie własnych obszarów tematycznych i umieszczanie w nich wybranych przez siebie grafik. Kategorie robocze będą powiązane z kontem danego użytkownika i nie będą widoczne dla innych osób korzystających z platformy. 6. Usługa informatyczna prowadząca do wytworzenia modułu udostępniania wyselekcjonowanych plików graficznych Moduł panel kategorii roboczych musi zawierać mechanizmy udostępniania zakładek innym użytkownikom platformy. Kategorie robocze będą powiązane z kontem danego użytkownika, a zatem 9

10 nie będą upublicznione. Właściciel kategorii roboczej (osobistej zakładki) musi mieć jednak możliwość udostępnienia jej wybranym przez siebie użytkownikom. 7. Usługa informatyczną prowadzącą do wytworzenia modułu webmenedżer plików graficznych (wpg) Moduł wpg to ma być to aplikacja stworzonej na bazie struktury platformy, dostępna w przeglądarce internetowej. Wpg tworzy na podstawie firmowych zasobów zdjęciowych stronę internetową, ułatwiającą ich przeglądanie i zarzadzanie. Projekt zakłada realizację rozwiązania pozwalającego na wprowadzanie plików do centralnej bazy (archiwum) oraz przeglądanie jej stanu. Uzyskanie założonych funkcjonalności wymaga stworzenia: 1. Aplikacji internetowej dostęp do bazy danych grafik możliwy będzie przez przeglądarkę internetową pod wskazanym adresem URL bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów. Pozwoli to na swobodny dostęp do zeskładowanych danych z każdego miejsca (jeżeli konfiguracja serwera WWW na to pozwoli). Celem ochrony danych wymagana będzie autoryzacja użytkownika poprzez identyfikator i hasło. 2. Aplikacji desktopowej. W celu eksportu wybranego pliku (lub katalogu z plikami) do bazy webmenedżera niezbędna jest instalacja na komputerze użytkownika aplikacji desktopowej. Po instalacji w menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) dla wybranego pliku lub katalogu pojawi się opcja Eksportuj do webmenedżera. Wybranie opcji spowoduje uruchomienie aplikacji desktopowej, która wyświetli dane eksportowanego pliku. 3. Centralnej bazy danych będą w niej zgormadzone informacje o użytkownikach modułu wpg oraz informacje o składowanych plikach i ich atrybutach. Baza danych umieszczona zostanie na serwerze, który będzie obsługiwał aplikację internetową. Dane binarne będą umieszczone w katalogach, których nazwy będą tożsame z identyfikatorem użytkownika wysyłającego plik do bazy. Dodatkowo, eksport katalogów będzie powodował automatyczne zakładanie subkatalogów w katalogu danego użytkownika abonamentowego. Klient Platformy, który będzie chciał korzystać z webmenedżera plików graficznych, będzie musiał wykupić licencje, dodatkową, niezależną od abonamentu pozwalającego pobierać zasoby platformy. W tym celu będzie musiał zaakceptować warunki umowy licencyjnej na korzystanie z modułu wpg i przeprowadzić procedurę rejestracyjną jak w przypadku rejestracji do Platformy. 8. Licencja na moduł wyszukiwania kolorów Moduł ten ma umożliwić automatyczne wyszukiwanie obiektów po kolorze. Obok słownego opisu charakteryzującego dany obiekt, który będzie występował w metryce grafiki, sama grafika niesie ze sobą informacje ją opisujące dominujący kolor. Moduł wyszukiwania kolorów po wskazaniu przez użytkownika oczekiwanej kolorystyki obrazu dokona odpowiedniej transformacji zapytania i zwróci listę obrazów spełniających kryterium koloru. Funkcja ta powinna działać automatycznie bez konieczności opisywania kolorów słowami kluczami. 10

11 III. Technologia Oprogramowanie Platformy powinno być zbudowane modułowo i wykonane w architekturze klient serwer, gdzie klientem będzie zwykła przeglądarka internetowa, serwerem zaś komputer z dostępem do sieci Internet oraz z zainstalowanym serwerem WEB i bazą danych. Wdrożone rozwiązanie powinno być obsługiwane przez serwer WEB IIS 7.0 (lub nowszy) i zostać wykonane w oparciu o technologię ASP.NET z wykorzystaniem Framework 4.0 (lub nowszy). Dane składowane powinny być w centralnej bazie danych pracującej na silniku MSSQLServer Wykorzystanie tych technologii pozwoli bowiem na dobre zintegrowanie panelu publicznego i administracyjnego platformy z bazą danych. Wykonawca może zasugerować też inną technologię wykonania Platformy, o ile spełni ona wszystkie zakładane funkcjonalności. IV. Serwis gwarancyjny i opieka powdrożeniowa Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego zapewni help desk dotyczący pytań związanych z obsługą i funkcjonalnością Platformy. Zamawiający oczekuje, że w przedstawionej ofercie Wykonawca określi długość okresu gwarancji oraz długość okresu świadczenia usługi help desk, rozumianej jako pomoc na pojawiające się pytania związane z obsługą i funkcjonalnością Platformy. 11

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP e-sklep Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 72 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 8 1.3. Cel zamówienia... 8 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP e-sklep Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17

System Comarch OPT!MA v. 17 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo