LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu"

Transkrypt

1 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu P/N (PL) REV 02 ISS 25JUN13

2 Copyright Producent Certyfikacja Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kidde Products Limited Unit 2, Blair Way, Dawdon Seaham, County Durham SR7 7PP United Kingdom CPD-1312 EN 54-20: 2006 Systemy sygnalizacji pożaru czujki dymu zasysające. Klasy A, B i C Dane techniczne: patrz u producenta INF48022 i INF Informacje kontaktowe zawarto na stronie internetowej

3 Spis treści Ważne informacje ii Komunikaty dodatkowe iii Zgodność z normą EN iv Rozdział 1 Opis produktu i elementów 1 Wprowadzenie 2 Dostępne oprogramowanie dla czujki 2 Dane techniczne 3 Wskaźniki 4 Rozdział 2 Instalacja i konfiguracja 7 Wprowadzenie 8 Środki ostrożności dotyczące wyładowań elektrostatycznych 8 Projekt systemu 9 Montaż 16 Konfiguracja 23 Rozdział 3 Odbiór techniczny 27 Wprowadzenie 28 Przygotowanie do odbioru technicznego 28 Lista kontrolna odbioru technicznego 28 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów 33 Rozwiązywanie problemów z czujką 34 Rozdział 5 Konserwacja 37 Wprowadzenie 38 Zaplanowana konserwacja 38 Procedury konserwacji 39 Dodatek A Moduł komunikacyjny i karta APIC 43 Opcjonalny moduł komunikacyjny 44 Opcjonalna karta APIC 47 Słownik pojęć 49 Indeks 51 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu i

4 Ważne informacje Informacje prawne Jest to jest urządzenie klasy III zgodnie z definicją w normie EN (tzn. urządzenie to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby było zasilane przez bardzo niskie, bezpieczne napięcie i nie generowało żadnych szkodliwych napięć). Ponieważ urządzenie to stanowi część systemu wykrywania pożarów, napięcie wejściowe powinno być zapewniane przez certyfikowany zasilacz zgodny z normą EN 54-4 lub UL/ULC i FM. Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z następującymi wymogami: NFPA 72 Krajowe przepisy dotyczące systemów przeciwpożarowych i sygnalizacji UL 268 Czujki dymu do systemów przeciwpożarowych i sygnalizacji UL 268A Czujki dymu do zastosowań kanałowych UL 864 Jednostki sterujące do systemów przeciwpożarowych i sygnalizacji CAN/ULC-S524 Instalacja systemów przeciwpożarowych ULC-S527 Jednostki sterujące do systemów przeciwpożarowych CAN/ULC-S529 Czujki dymu do systemów przeciwpożarowych Ponowny test odbiorczy systemu po przeprogramowaniu (normy UL/ULC i FM): Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, po każdej zmianie programowej należy go poddać ponownym testom zgodnie z wymogami normy NFPA 72. Ponowny test odbiorczy jest także wymagany po każdym usunięciu lub dodaniu składników systemu, po wprowadzeniu dowolnej modyfikacji, naprawie lub zmianie konfiguracji sprzętu lub okablowania systemu. Ograniczenie odpowiedzialności W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma UTCFS nie ponosi odpowiedzialności za straty lub możliwości rozwoju firmy, utratę użyteczności, przerwy w działalności firmy, utratę danych lub inne pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody we wszelkich zakresach odpowiedzialności, w tym przewidziane umową, związane z niedozwolonym działaniem, zaniedbania, odpowiedzialności za produkt lub inne. Ponieważ w niektórych obszarach prawnych nie jest możliwe wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe powyższe ograniczenie nie ma wówczas zastosowania. W żadnej sytuacji łączna odpowiedzialność firmy UTCFS nie może przekraczać ceny zakupu produktu. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez odpowiednie prawo, niezależnie od tego, czy firma UTCFS otrzymała informację o możliwości powstania takich szkód i niezależnie od tego, czy dowolne środki zaradcze spełniły swój cel. ii LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

5 Urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Podczas przygotowywania niniejszej instrukcji dołożono wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą aktualność treści, jednak firma UTCFS nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani przeoczenia. Komunikaty dodatkowe Komunikaty dodatkowe ostrzegają o warunkach i praktykach, które mogą być przyczyną niepożądanych rezultatów. Komunikaty te użyte w tym dokumencie zostały wymienione i opisane poniżej. OSTRZEŻENIE: ostrzeżenia informują o zagrożeniach, które mogą spowodować odniesienie obrażeń lub utratę życia. Informują o czynnościach, jakie należy podjąć lub których należy unikać, aby uchronić się przed odniesieniem obrażeń lub utratą życia. Uwaga: uwagi informują o możliwym uszkodzeniu sprzętu. Informują o czynnościach, jakie należy podjąć lub których należy unikać, aby zapobiegać uszkodzeniom. Uwaga: notatki informują o możliwym nieefektywnym wykorzystaniu czasu lub nieefektywnej obsłudze. Dzięki podanym tam informacjom możesz uniknąć strat. Uwagi prezentują również ważne informacje, z którymi należy się zapoznać. Symbole na produkcie Symbol ten znajduje się na płycie głównej urządzenia i wskazuje, że płyta zawiera elementy wrażliwe na ładunki elektrostatyczne. Etykieta ta znajduje się w komorze lasera w prawym dolnym rogu otwartej czujki i wskazuje, że to urządzenie stanowi urządzenie laserowe klasy 1 w rozumieniu normy IEC Urządzenie zawiera wbudowany laser klasy 3B, którego nie należy wyjmować z czujki, ponieważ skierowanie promienia laserowego na oko może spowodować uszkodzenie siatkówki. Symbol ten wskazuje złącze uziemienia. Służy ono do uziemiania ekranu kabli. Ekranu nie należy podłączać do złączy 0 V lub uziemienia sygnału. LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu iii

6 Zgodność z normą EN Instalacja musi zostać zaprojektowana przy użyciu oprogramowania PipeCAD, które dostarczane jest bezpłatnie na płycie CD dołączonej do każdego czujnika. Po zaprojektowaniu instalacji, włącznie z rurami, zaślepkami i otworami próbkowania, należy wprowadzić typ czujki. Aby wybrać typ czujki, należy wybrać kolejno opcje Options (Opcje) i Calculation options (Opcje obliczeń), a następnie wybrać czujkę z listy rozwijanej Type (Typ). Należy wybrać kolejno Options (Opcje) > Calculate (Oblicz) lub kliknąć ikonę kalkulatora. Oprogramowanie wyświetli monit o wybranie opcji Use set hole sizes (Użyj ustawionych rozmiarów otworów), Best flow balance (Najlepsza równowaga przepływu) lub Max. permissible transit time (Maks. dozwolony czas transportu). Należy wybrać odpowiednią opcję i kliknąć przycisk OK. Wyniki dla każdej rury (View (Wyświetl) > Results (Wyniki)) przedstawią obliczenia dla każdego otworu próbkowania na rurze; otwór znajdujący się najbliżej czujki jest umieszczony na górze ekranu, a otwór zaślepki na dole ekranu. Klasyfikacja konfiguracji poszczególnych urządzeń próbkowania i powiązanych ustawień czułości jest określana w kolumnie Czułość otworu % zac./m, która przedstawia przewidywaną czułość dla każdego otworu. Aby instalacja była zgodną z normą EN w zależności od klasy instalacji, każdy otwór próbkowania nie może mieć mniejszej czułości niż następujące wartości: Klasa A: 0,80% zac./m Klasa B: 1,66% zac./m Klasa C: 7,54% zac./m System można dostroić względem obliczeń, pozostawiając działającą czujkę w chronionym obszarze na co najmniej 24 godziny z ustawioną czułością dla instalacji (można to zrobić przed instalacją lub po jej zakończeniu). Czułość czujki można odczytać z wartości Czułość na ekranie histogramu zdalnego oprogramowania (dostarczanego z każdą czujką). Należy użyć kolejno opcji Options (Opcje) > Calculation options (Opcje obliczeń), aby otworzyć okno dialogowe Hole calculation options (Opcje obliczania otworów). Następnie należy wprowadzić wartość czułości uzyskaną z testu praktycznego i kliknąć przycisk OK. Nowa obliczona wartość będzie używać rzeczywistej czułości z testu praktycznego. Oprogramowanie PipeCAD określi klasę używanej konfiguracji. Odbiór techniczny i okresowe testy systemu muszą obejmować testy dymu w celu sprawdzenia, czy system działa w oczekiwany sposób i przechodzi w stan alarmu Pożar 1 w czasie określonym przez oprogramowanie od najdalszego otworu. Należy również kontrolować czułość czujki w celu upewnienia się, że nie spadła znacząco w stosunku do wartości w czasie instalacji. Jeśli wartość zmieniła się z jakiejkolwiek przyczyny, należy wprowadzić nową wartość do oprogramowania PipeCAD, a następnie potwierdzić, czy ponownie obliczone wartości czułości otworów znajdują się w limitach klas określonych powyżej. iv LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

7 Rozdział 1 Opis produktu i elementów Podsumowanie W rozdziale tym przedstawiono opis funkcji, danych technicznych, elementów sterujących i wskaźników czujki. Spis treści Wprowadzenie 2 Dostępne oprogramowanie dla czujki 2 Dane techniczne 3 Wskaźniki 4 Wnętrze czujki 5 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 1

8 Rozdział 1: Opis produktu i elementów Wprowadzenie Ta czujka o wysokiej czułości stanowi zaawansowane urządzenie zasysające nowej generacji do wykrywania dymu, która zapewnia wszystkie zalety systemu wykrywania dymu przez próbkowanie powietrza z wysoką czułością, włącznie z bardzo wczesnym ostrzeganiem. Czujka została zaprojektowana pod kątem prostej instalacji i eksploatacji. Zastosowano w niej opatentowaną sztuczną inteligencję o nazwie ClassiFire, która umożliwia czujce samodzielną konfigurację w celu uzyskania optymalnej czułości, progów alarmu i minimalnej liczby fałszywych alarmów w różnych środowiskach. Czujka działa poprzez pobieranie powietrza z chronionego obszaru poprzez nadzorowaną sieć rur w relatywnie niewielkich obszarach. Próbkowane powietrze przechodzi przez filtr w celu usunięcia kurzu i brudu przed wejściem do komory detekcji. W celu przeanalizowania próbkowanego powietrza i wygenerowania sygnału reprezentującego poziom obecnego dymu używane są najnowocześniejsze układy elektroniczne. Sztuczna inteligencja ClassiFire monitoruje także komorę czujki i filtr pod kątem zanieczyszczeń, stale dostosowując odpowiednie parametry działania w celu neutralizowania negatywnych skutków zanieczyszczeń. Unikatową funkcją zasysających czujek dymu jest możliwość zapewniania spójnego poziomu ochrony w wielu różnych środowiskach poprzez ciągłe dokonywanie niewielkich zmian czułości. Czujkę można w prosty sposób zamontować bez użycia specjalnych narzędzi lub oprogramowania. Dostępne oprogramowanie dla czujki Do programowania czujki dostępne są pakiety oprogramowania do zdalnego sterowania i SenseNET. Oprogramowanie do zdalnego sterowania: pakiet oprogramowania dostarczany jest bezpłatnie z każdą czujką, umożliwiając użytkownikowi ustawienie i skonfigurowanie programowalnych funkcji jednej lub wielu czujek z poziomu komputera podłączonego za pomocą kabla szeregowego RS-232. Oprogramowanie SenseNET: oprogramowanie SenseNET służy do konfigurowania i zarządzania dużą siecią czujek przy użyciu prostego, graficznego interfejsu użytkownika na komputerze podłączonym do czujki lub modułu sterowania za pomocą kabla szeregowego RS-232 przyłączonego do interfejsu konwertera RS LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

9 Rozdział 1: Opis produktu i elementów Dane techniczne Uwaga: urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie w zakresie podanych tu danych technicznych. Użycie w inny sposób może spowodować uszkodzenie urządzenia, obrażenia ciała lub szkody materialne. Tabela 1: Dane techniczne Specyfikacja Wartość znamionowa SELV Napięcie zasilające Pobór prądu Wartość EN klasa III 21,60 do 26,40 (UL: 22,25 do 26,40 V (prąd stały)) 350 ma Bezpieczeństwo elektryczne Zgodność z normą EN Rozmiar Waga 190 (szer.) 230 (wys.) 110 (gł.) mm (7,5 (szer.) 9,0 (wys.) 4,3 (gł.) ") 1,2 kg (2,65 lbs.) Zakres temperatury pracy 10 do +60ºC (EN 54-20) 32 do 100 F (0 do 38 C) (UL 268, CAN/ULC-S529, FM) Zakres wilgotności działania Klasa IP Zakres czułości (% zac./ft.) (% zac./m) Maksymalna rozdzielczość czułości Zasada wykrywania Maksymalna liczba otworów próbkowania Maksymalna długość rury próbkującej Wloty rury Przekaźniki alarmu / uszkodzenia Wartość znamionowa styku przekaźnika (przełączanie) Programowanie Odpytywanie komputerowe Zgodność z APIC Wilgotność względna od 0 do 90%, bez kondensacji EN Poziom zanieczyszczeń 1 EN Kategoria instalacji II IP50 Min. = 7,62%, maks. = 0,122% FSD Min. = 25%, maks. = 0,4% FSD 0,4% zac./m (0,12% zac./st.) Wykrywanie masy metodą rozpraszania światłem laserowym Klasa A: 2 Klasa B: 4 Klasa C: m (164 ft.) 2 (rury próbkujące i wylotowe) Pre-Alarm / Alarm / Uszkodzenie 1 A przy 24 V prądu stałego (obciążenie rezystancyjne) Wewnętrzne przełączniki DIP Za pośrednictwem opcjonalnej karty komunikacyjnej Tak LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 3

10 Rozdział 1: Opis produktu i elementów Wskaźniki Rysunek 1 poniżej przedstawia wskaźniki czujki. Rysunek 1: Elementy zewnętrzne (1) Alarm: świeci w celu wskazania, że poziom dymu przekroczył próg Pożar 1 czujki, a normalnie otwarte styki przekaźnika ALARM zostały zamknięte. (2) Pre-Alarm: świeci w celu wskazania przekroczonego progu Pre-Alarmu czujki przez poziom dymu Pre-Alarmu, a normalnie otwarte styki przekaźnika PRE-ALARM zostały zamknięte. (3) Uszkodz: świeci w celu wskazania uszkodzenia, gdy normalnie zamknięte styki przekaźnika FAULT zostały otwarte. Trzy dodatkowe diody LED wskazują typ uszkodzenia. Jeśli dioda LED Fault świeci się, ale nie świeci żadna dodatkowa dioda LED, wskazywany jest problem z zasilaczem, gdy jego wyjście uszkodzenia jest podłączone do złączy INPUT czujki, a przełącznik DIP 7 jest ustawiony w pozycji OFF (pozycja domyślna). Może się to również zdarzyć w przypadku, gdy złącza INPUT pozostawiły otwarty obwód, a przełącznik DIP 7 jest w pozycji OFF. (4) OK: świeci w celu potwierdzenia normalnego działania. Podczas konfiguracji początkowej dioda LED OK będzie migać przez 15 minut, podczas gdy czujka rozpoznaje środowisko pracy. Nie oznacza to problemu z czujką. (5) Przepływ: świeci w celu wskazania problemu z przepływem powietrza. Może to być spowodowane zablokowanymi lub przerwanymi rurami, ale może to się również zdarzyć na przykład po otwarciu drzwi magazynu w wietrzny dzień, wystąpieniu dużej zmiany ciśnienia lub włączeniu przemysłowego systemu klimatyzacji. Inną możliwą przyczyną jest uszkodzenie lub rozłączenie kabla połączeniowego wentylatora zasysającego. (6) Filtr: świeci w celu wskazania konieczności wymiany filtru powietrza czujki. (7) Laser: świeci w celu wskazania problemu z komorą lasera czujki, który może być spowodowany uszkodzeniem lub rozłączeniem kabla połączeniowego głowicy lasera. Problem ten może być również spowodowany różnymi uszkodzeniami systemów wewnętrznych, które są wyświetlane w dziennikach zdarzeń czujki jako błędy procesu. 4 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

11 Rozdział 1: Opis produktu i elementów (8) Śruba mocująca pokrywę przednią: należy pozostawić odpowiedni odstęp poniżej czujki, aby umożliwić dostęp wkrętaka do tej śruby. Wnętrze czujki Rysunek 2 poniżej przedstawia główne elementy wewnątrz czujki widoczne po zdjęciu pokrywy. Rysunek 2: Elementy wewnętrzne (1) Dwa otwory kanału podłączenia kabli. Dostępne są dwa otwory 3/4 " kanału doprowadzenia kabli na górze czujki oraz jeden otwór na dole. (2) Wloty rur umożliwiające podłączenie rury 3/4 " W przypadku użycia rury o średnicy zewnętrznej większej niż 1 " (27 mm) wymagany jest adapter ze złączem męskim 3/4 " i złączem żeńskim 25 mm. Uwaga: aby umożliwić w przyszłości odłączenie, nie należy przyklejać rur do czujki. (3) Złącze do podłączenia wentylatora zasysającego: jeśli ten kabel jest uszkodzony lub nie został podłączony, wentylator nie włączy się, a czujka wskaże uszkodzenie PRZEPŁYWU. (4) Płyta główna: brak elementów przeznaczonych do obsługi przez użytkownika. Płyta główna jest przymocowana 5 wkrętami M3 x 6. Nie należy używać czujki w przypadku braku tych śrub, ponieważ może to spowodować przecieki powietrza i nieprawidłowe działanie. (5) Złącza zasilacza (6) Beznapięciowe złącza styków przekaźnika LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 5

12 Rozdział 1: Opis produktu i elementów (7) Przełącznik DIP: służy do konfigurowania funkcji czujki, które są wybierane przez użytkownika. (8) Złącza wejściowe (9) Złącze taśmy do podłączenia opcjonalnej karty komunikacyjnej lub karty APIC (10) Opcjonalne złącza komunikacji: używane w przypadku zamocowania opcjonalnej karty komunikacyjnej w celu połączenia z siecią RS-485. (11) Złącze taśmy głowicy lasera czujki: jeśli kabel jest uszkodzony lub nie został podłączony, czujka wskaże uszkodzenie HEAD. (12) Moduł głowicy lasera czujki: brak elementów przeznaczonych do obsługi przez użytkownika. Nie należy wyjmować tego zespołu z czujki ze względu na ryzyko narażenia na działanie lasera. (13) Pokrywa głowicy lasera czujki: chroni głowicę lasera. Nie należy wyjmować płyty z czujki. (14) Wymienny filtr powietrza: umożliwia proste wsuwanie i wysuwanie z uchwytu. W celu wskazania prawidłowej orientacji separator i element zastępczy mają czerwony symbol IN na jednej stronie oraz symbol OUT po drugiej stronie. (15) Trzy otwory montażowe umożliwiające instalację czujki. Do zamocowania obudowy należy użyć śrub z łbem stożkowym ściętym. Uwaga: należy upewnić się, że czujka została przymocowana do płaskiej powierzchni, aby uniknąć przekrzywiania i uszkodzenia obudowy. 6 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

13 Rozdział 2 Instalacja i konfiguracja Podsumowanie W rozdziale tym zawarto informacje wymagane do zainstalowania i skonfigurowania systemu czujek. Spis treści Wprowadzenie 8 Środki ostrożności dotyczące wyładowań elektrostatycznych 8 Projekt systemu 9 Układ rur próbkujących 10 Instalacja urządzenia klimatyzacyjnego/wentylacyjnego 10 Powyżej lub poniżej instalacji stropowych 11 Metoda próbkowania w kanale powietrza powrotnego 13 Metoda próbkowania na kratce wentylacyjnej powietrza powrotnego 15 Montaż 16 Instalacja wskazówki 16 Zdejmowanie pokrywy przedniej 17 Montaż mechaniczny 17 Montaż elektryczny 19 Konfiguracja 23 Instalacja czujki 25 Zdejmowanie czujki 25 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 7

14 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Wprowadzenie W tym rozdziale zawarto informacje wymagane do zainstalowania czujek Nano. Instalacja obejmuje następujące czynności: 1. Rozpakuj opakowanie. Upewnij się, że pakiet zawiera dokumentację, jeden pierścień ferrytowy i czujkę. 2. Określ optymalną lokalizację czujki. 3. Zamontuj czujkę w wybranym miejscu. 4. Podłącz czujkę do sieci rur próbkujących. Instalacja powinna być wykonywana tylko przez przeszkolonych techników. Instalacja powinna być wykonywana zgodnie z odpowiednimi wymaganiami instalacji. Są to: NFPA-70, Krajowe przepisy elektryczne NFPA-72, Krajowe przepisy dotyczące systemów przeciwpożarowych i sygnalizacji CSA C22.1 Kanadyjskie przepisy elektryczne, część 1 CAN/ULC-S524 Instalacja systemów przeciwpożarowych Wszelkie inne lokalne, krajowe wymogi lub normy dotyczące instalacji. OSTRZEŻENIE: zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Wszystkie połączenia należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. Środki ostrożności dotyczące wyładowań elektrostatycznych System zawiera elementy wrażliwe na ładunki elektrostatyczne. Przed obsługą jakichkolwiek obwodów należy uziemić się przy użyciu odpowiedniej opaski na nadgarstek. Uwaga: podczas obsługi elementów elektrycznych lub płytek drukowanych należy stosować środki ostrożności dotyczące elektryczności statycznej. Ich nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie elementów. Ładunki elektrostatyczne można zredukować, przestrzegając następujących wytycznych: Zawsze należy używać przewodzących lub antystatycznych pojemników w celu transportu i przechowywania, jeśli konieczny jest zwrot jakiegoś elementu. Podczas obsługi urządzeń należy nosić opaskę na nadgarstek i zapewnić odpowiednie uziemienie podczas procesu instalacji. 8 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

15 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Nigdy nie należy przesuwać urządzenia wrażliwego na elektryczność statyczną po nieuziemionej powierzchni. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze stykami lub złączami. Należy unikać umieszczania wrażliwych urządzeń na powierzchniach plastikowych lub winylowych. Należy zminimalizować obsługę wrażliwych urządzeń i płytek drukowanych. Projekt systemu Wstępnie opracowany układ rur upraszczają instalację czujki oraz układu rur próbkujących. Spełnienie poniższych kryteriów daje pewność, że wartości przepływu powietrza i czasu transportu są zgodne z parametrami projektowymi czujki. Należy przestrzegać wymienionych poniżej parametrów projektowych w przypadku wszystkich wstępnie opracowanych konstrukcji rur. Czas transportu we wstępnie opracowanych sieciach rur nie powinien przekraczać 120 sekund. W trakcie testu systemu wartości czasu transportu są zwykle poniżej 55 sekund. W każdym projekcie układurur można użyć maks. trzech kolanek i jednego trójnika. Gdy jest używany trójnik, musi znajdować się w odległości do 20 stóp od czujki. Maksymalna długość wszystkich kapilar wynosi 3stopy, a średnica otworu próbkowania 9/64 " Pierwszy otwór próbkowania musi znajdować się w odległości co najmniej 10 stóp od czujki. W każdym układzie rur może występować dowolna kombinacja kapilar próbkujących i otworów próbkowania. W przypadku rozgałęzień musi występować taka sama liczba otworów próbkowania w każdym rozgałęzieniu. Tabela 2: Parametry układu rur próbkujących Łączna długość rury Maks. liczba kolanek Maks. liczba punktów Rozmiar otworu próbkowania Rozmiar otworu próbkowania kapilary Otwór zaślepki 164 stopy /8 " 9/64 " 5/32 " Uwaga: gdy powyższe parametry nie są spełnione, do projektowania układu rur należy używać oprogramowania do modelowania rur PipeCAD. Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji projektowania i instalacji systemu PipeCAD. Czujka Nano wykorzystuje wentylator w celu detekcji dymu w relatywnie niewielkich obszarach. Czujka Nano nie jest przeznaczona do ochrony dużych obszarów ani do próbkowania w obszarach, w których mogą występować różnice LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 9

16 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja w prędkości przepływu powietrza lub różnice ciśnienia. Jeśli wymagane jest wykrywanie w środowiskach tego typu, należy użyć czujek innego typu. Punkty próbkowania należy zawsze umieszczać w miejscu, gdzie z największym prawdopodobieństwem wystąpi przepływ dymu. Zwykle lepiej jest umieścić rurę próbkującą bezpośrednio w strumieniu przepływającego powietrza (na przykład przy czerpni powietrza powrotnego do klimatyzatora). Uwaga: w celu określenia właściwej lokalizacji punktu próbkowania nie ma innej metody niż przeprowadzenie testów dymu przed zainstalowaniem rur. Układ rur próbkujących Prosty projekt z krótkimi rurami próbkującymi zapewnia najlepsze wyniki. Maksymalna, dozwolona długość rury próbkującej wynosi 164 stopy (50 m) w przypadku nieruchomego powietrza. W obszarach lub zastosowaniach, w których prędkość przepływu powietrza zewnętrznego przekracza 3 stopy na sekundę (1 m na sekundę), maksymalna długość rury próbkującej ulega zmniejszeniu do 33 stóp (10 m). Instalacja urządzenia klimatyzacyjnego/wentylacyjnego Jedna czujka Nano może chronić nie więcej niż jedno urządzenie klimatyzacyjno/ wentylacyjne. W przypadku takiego zastosowania należy upewnić się, że rura próbkująca została umieszczona z dala od powietrza o wysokiej prędkości w pobliżu kratki wlotu powietrza przy użyciu uchwytów dystansowych, jak przedstawia to Rysunek LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

17 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Rysunek 3: Urządzenie wentylacyjne w bezpośredniej bliskości czujki Nano (rur wylotowych nie pokazano w celu zapewnienia przejrzystości) (3) (1) (2) (4) (3) (9) (5) (6) (7) (8) (1) Nieprawidłowa lokalizacja (2) Czujka (3) Rura próbkująca (4) Punkty mocowania (5) Prawidłowa lokalizacja (6) Czujka (7) Urządzenie wentylacyjne (8) Obudowa urządzenia (9) Kierunek przepływu dymu Powyżej lub poniżej instalacji stropowych Czujka Nano jest dostarczana z gniazdem wylotowym (patrz Rysunek 2 na stronie 5). Umożliwia to próbkowanie w obszarach, które mogą mieć inne ciśnienie powietrza niż lokalizacja czujki Nano. Typowe zastosowania obejmują próbkowanie w przewodach wentylacyjnych. Umożliwia to instalację czujki w pustych obszarach pod podłogą lub sufitem, a także monitorowanie urządzeń komputerowych. Patrz Rysunek 4 poniżej i Rysunek 5 na stronie 12. LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 11

18 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Rysunek 4: Instalacja rur powyżej sufitu podwieszanego z widoczną czujką (z rurą wylotową) (1) (3) (2) (5) (4) (1) Rura próbkująca (2) Otwór próbkowania (3) Rura wylotowa (4) Czujka (5) Sufit podwieszany Rysunek 5: Instalacja rur powyżej sufitu podwieszanego z czujką zamontowaną w obszarze międzystropowym (bez rury wylotowej) (1) (2) (4) (3) (1) Rura próbkująca (2) Otwór próbkowania (3) Czujka (4) Sufit podwieszany 12 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

19 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Metoda próbkowania w kanale powietrza powrotnego Próbkowanie w kanale powietrza powrotnego to najtańszy sposób pobierania próbek powietrza, gdyż oznacza to minimalne odcinki rur i można użyć pojedynczej czujki do kontrolowania większego obszaru. Szybkość reakcji czujki na dym zależy od prędkości wymiany powietrza w pomieszczeniach wentylowanych przez system wentylacji. Zazwyczaj czas reakcji jest bardzo krótki, co umożliwia wczesne zareagowanie na obecność dymu. Ten typ próbkowania nadaje się zwłaszcza w przypadku zasysających czujek dymu, ponieważ poziom zawartości dymu w powietrzu będzie spadał do wartości niewykrywanej przez czujki punktowe. Względnie duży przepływ powietrza w kanałach zmniejsza także sprawność czujek punktowych. Metoda próbkowania w kanale ma jednak jedną dużą wadę. Jeśli wentylacja przestanie działać, ustaje przepływ powietrza w kanale i system wykrywania dymu przestaje działać. Rysunek 6: Próbkowanie w kanale powietrza powrotnego (1) Od 1/4 do 1/3 szerokości kanału (2) 45 stopni (3) Co najmniej 11,81 " (300 mm) (4) 45 stopni (5) Od 2/3 do 3/4 szerokości kanału (6) Kierunek przepływu powietrza (7) Rurka wlotowa do czujki (8) Rurka wylotowa z czujki Rysunek 6 przedstawia typowy układ rur próbkujących powietrze z kanału wentylacyjnego. Górna rura to rura próbkująca, a otwory są w niej wywiercone co 4 " i skierowane w stronę napływającego strumienia powietrza. Lewa rura to rura wylotowa odprowadzająca powietrze z czujki. Czujka jest zgodna z wymogami norm UL 268A i CAN/ULC-S529 i dopuszczona do stosowania w kanałach wentylacyjnych, w których robocza prędkość powietrza zawiera się w zakresie od 300 do 4000 stóp/min (1,52 do 20,32 m/s). Obowiązują następujące wytyczne: Jedna czujka monitoruje tylko jeden kanał. LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 13

20 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Jeśli system rur próbkujących i czujka zasysająca są używane jako główny system wykrywania dymu, należy monitorować przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych i podjęcia działań w przypadku jego zatrzymania. Powietrze wylotowe z czujki musi być skierowane z powrotem do kanału za pomocą gniazda wylotowego i rury. Ten wymóg zapewnia dodatni przepływ powietrza przez czujkę. Rura próbkująca musi być umieszczona na powrocie głównego kanału wentylacyjnego, za filtrami i w odległości co najmniej sześciu szerokości kanału od jakichkolwiek źródeł turbulencji (jak np. zagięcia, wloty), aby zmniejszyć efekt stratyfikacji. W zastosowaniach, w których filtr umożliwia usuwanie dymu, rurę próbkującą należy zamontować przed filtrem. Uwaga: gdy umieszczenie rury próbkującej zgodnie z powyższymi wytycznymi nie jest możliwe, można ją umieścić w odległości mniejszej niż sześć szerokości kanału, ale jak najdalej od wlotów lub zagięć. Rurę próbkującą należy umieścić tak, aby przepustnice nie ograniczały przepływu powietrza do niej. Rurę próbkującą należy umieścić przed wylotami powietrza z budynku lub przed miejscem mieszania powietrza powrotnego z powietrzem zewnętrznym. Aby dokładnie identyfikować źródło alarmu, rury próbkujące należy umieścić jak najbliżej wlotu powietrza chronionego obszaru do systemu kanałów. Aby wykrywać pożar w filtrze, należy umieścić rurę próbkującą za filtrem. Uwaga: jeśli filtry są zablokowane, przepływ powietrza może być zbyt mały, aby umożliwić poprawne wykrywanie dymu. Nie wolno umieszczać rury próbkującej w pobliżu wlotów powietrza zewnętrznego, z wyjątkiem monitorowania obecności dymu w systemie wentylacji/klimatyzacji w sąsiednich obszarach. W miarę możliwości należy umieścić rurę próbkującą przed nawilżaczami i za osuszaczami. Uwaga: nieprzestrzeganie powyższych wytycznych może być przyczyną zmniejszenia sprawności układu rur próbkujących i czujki. 14 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

21 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Metoda próbkowania na kratce wentylacyjnej powietrza powrotnego W systemach z próbkowaniem na kratce wentylacyjnej powietrza powrotnego rury próbkujące znajdują się na środku kratki wentylacyjnej powietrza powrotnego. Otwory próbkowania powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby co najmniej trzy otwory przypadały na każdą kratkę wentylacyjną. Większa kratka wentylacyjna wymaga zastosowania większej liczby otworów próbkowania. Otwory próbkowania powinny być umieszczone w kierunku przepływu powietrza do zaślepki. Gdy używa się tylko metody próbkowania na kratce wentylacyjnej powietrza powrotnego, system wykrywania dymu nie będzie działał po wyłączeniu systemu wentylacyjnego. Jeśli ta metoda jest używana jako główny system wykrywania dymu, należy monitorować zatrzymanie przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych. Rysunek 7 poniżej przedstawia typowe mocowanie rury próbkującej na dystansie z daleka od przepływającego powietrza pod niskim ciśnieniem i z dużą prędkością na wlocie do kratki wentylacyjnej powietrza powrotnego. Rysunek 7: Metoda próbkowania na kratce wentylacyjnej powietrza powrotnego (1) Przepływ powietrza (2) Wkręty samoblokujące (3) Przepływ powietrza powrotnego (4) Uchwyty dystansowe (5) Otwory próbkowania LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 15

22 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Montaż Instalacja wskazówki Poniżej przedstawiono krótki zestaw wskazówek dotyczących instalacji czujek: Czujka powinna być zwykle zamontowana na wysokości zapewniającej łatwy dostęp. Nie należy zakłócać w żaden sposób wylotu powietrza z urządzenia. Jeśli czujka jest zamontowana w miejscu o innym ciśnieniu powietrza niż miejsce próbkowania powietrza (np. w przewodzie wentylacyjnym), należy przeprowadzić rurę z wylotu powietrza z powrotem do strefy o tym samym ciśnieniu, co otwory próbkowania. Całe okablowanie musi być zgodne z normami NEC, NFPA 70, CSA C22.1, lokalnymi przepisami i normami, a także wymogami lokalnego AHJ. Wszystkie kable sygnałowe muszą być odpowiednie do zastosowania. Nie należy umieszczać czujki w miejscach, w których temperatura lub wilgotność wykracza poza określony zakres działania. Czujki nie należy umieszczać w bezpośredniej bliskości urządzeń, które generują częstotliwości radiowe o wysokim poziomie (takich jak alarmy radiowe) lub urządzeń generujących wysoki poziom energii elektrycznej (takich jak silniki lub generatory elektryczne). Tabela 3 na stronie 17 zawiera listę wytycznych procedur dotyczących montażu czujki Nano. 16 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

23 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Tabela 3: Wytyczne procedury Należy Upewnić się, że współczynnik alarmu ClassiFire jest odpowiednio ustawiony. Upewnić się, że kable zasilające i sygnałowe są prawidłowo podłączone przed włączeniem zasilania. W tym celu należy użyć identyfikatorów kabli lub wykonać kontrolę ciągłości elektrycznej. Nieprawidłowe połączenie może spowodować uszkodzenie czujki. Upewnić się, że kabel jest odpowiedniego typu dla połączenia. Rozmieścić punkty próbkowania w taki sposób, aby czujka mogła wykryć dym jak najwcześniej. Upewnić się, że wylot czujki znajduje się w obszarze o tym samym ciśnieniu atmosferycznym co rury próbkujące. W tym celu umieść czujkę w chronionym obszarze lub poprowadź rurę z wylotu czujki do chronionego obszaru. Upewnić się, że środowisko chronionego obszaru jest zgodne z parametrami działania czujki. Upewnić się, że czujka jest prawidłowo uziemiona. Nie należy Odłączać ani podłączać płytek w czasie pracy czujki. Regulować lub modyfikować ustawień czujki w inny sposób niż przy użyciu funkcji programowanych przez użytkownika. Wszystkie próby regulacji potencjometru lasera można wykryć, co spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt. Upuścić czujki lub używać nadmiernej siły podczas montażu rur próbkujących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujki. Podłączać wewnętrznych złączy 0 V do uziemienia lokalnego. Używać rur próbkujących o średnicy zewnętrznej poniżej 1 " (27 mm) bez odpowiedniego adaptera rury 1 " (27 mm). Bardzo ważne jest, aby nie było żadnych wycieków w miejscu połączenia rury z czujką. Umieszczać czujki zbyt blisko innych urządzeń, w wyniku czego nie będzie dostępna wystarczająca ilość miejsca w celu wymiany filtrów lub dostępu do złącza RS-232 (jeśli jest zainstalowane). Umieszczać czujki w pobliżu źródeł częstotliwości radiowych o dużej mocy, w wilgotnych miejscach lub obszarach narażonych na wilgoć. Używać ponownie wkładów filtrów po wyjęciu. Zdejmowanie pokrywy przedniej Aby zdjąć pokrywę przednią, należy odkręcić śrubę mocującą pokrywę na spodzie urządzenia. Następnie można zdjąć pokrywę. Montaż mechaniczny Informacje dotyczące kanałów, interfejsu rur i lokalizacji otworów montażowych zawiera rozdział Wnętrze czujki na stronie 5. Czujka podłączana jest do zainstalowanego systemu rur próbkujących i mocowana do powierzchni montażowej przy użyciu trzech śrub o typie odpowiednim dla danej powierzchni. Przed przymocowaniem należy upewnić się, że rury próbkujące i wylotowe są prawidłowo osadzone w złączach rur. Jeśli używane jest rurowe połączenie wylotu, należy upewnić się, że rury próbkowania i wylotowe są przymocowane do odpowiednich złączy. Patrz rozdział Rysunek 8 na stronie 18. LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 17

24 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja System rur Rysunek 8: System rur (1) Rura próbkująca Rura 3/4 " lub 25 mm z adapterem tulejowym 3/4 " Maksymalna długość rury próbkującej wynosi 50 m. Zamocuj zaślepkę na otworze o odpowiednim rozmiarze, aby zoptymalizować przepływ powietrza przez rurę. (2) Rura wylotowa Rura 3/4 " lub 25 mm z adapterem tulejowym 3/4 " Jeśli w chronionym obszarze panuje niższe ciśnienie atmosferyczne niż w miejscu montażu czujki (np. w przypadku zamkniętego pomieszczenia z klimatyzacją), zamontuj rurę powrotną z wylotu czujki do chronionego obszaru, aby wyrównać ciśnienie. Poprawi to sposób reakcji czujki. Nawet jeśli chroniony obszar i czujka znajdują się w miejscu o tym samym ciśnieniu atmosferycznym, zalecane jest zamontowanie wygiętego kawałka rury, aby zapobiec wpadaniu zanieczyszczeń do czujki. 18 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

25 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Montaż elektryczny Zgodnie z dobrymi praktykami dotyczącymi okablowania, kable i poszczególne izolowane żyły powinny być jak najkrótsze, umożliwiając jednocześnie formowanie okablowania bez naprężeń. Kable zasilające powinny mieć natężenie znamionowe 1 A lub wyższe. Jako kabla sygnałowego należy użyć dwużyłowej skrętki ekranowanej o rezystancji co najwyżej 120 omów. Rysunek 9 poniżej przedstawia złącza, które łączą czujkę Nano z innymi elementami układów elektronicznych. Aby ułatwić proces podłączania, zaleca się oznaczenie wszystkich kabli połączeniowych za pomocą odpowiednich etykiet identyfikacyjnych lub kolorowych pierścieni. Rysunek 9: Montaż elektryczny (1) (2) (3) (4) (1) Połączenia zasilacza Podłącz do zasilacza 24 V (prąd stały) 1 A. Nie podłączaj złącza 0 V do złącza EARTH. Użyj kabla ekranowanego z ekranowaniem podłączonym do złącza EARTH czujki. (2) Beznapięciowe styki przekaźnika z maksymalnym natężeniem znamionowym 1 A przy 24 V (prąd stały). LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 19

26 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Wszystkie schematy przekaźnika zostały przedstawione ze stykami w stanie po włączeniu czujki i podczas normalnego działania. Styki Alarm i Pre-Alarm są podłączane jako normalnie otwarte i zmieniają stan w zależności od warunków alarmu. Opisy złączy NO/NC (normalnie otwarte/zamknięte) dla tego przekaźnika odnoszą się do stanu styku w warunkach wyłączenia zasilania/uszkodzenia, a nie do stanu w warunkach normalnego działania. Styki przekaźnika awarii zmieniają także stan po wyłączeniu zasilania. Użyj kabla ekranowanego z ekranowaniem podłączonym do złącza EARTH czujki. (3) Wejście zdalnego sterowania Przełącznik DIP 7 w pozycji OFF: połącz z normalnie zamkniętymi stykami przekaźnika uszkodzenia zasilacza w celu monitorowania zasilacza. Uwaga: złącza INPUT są ustawione domyślnie w celu monitorowania zasilacza. Jeśli funkcje monitorowanie zasilacza i ClassiFire Override nie są wymagane, należy podłączyć łącznik między dwoma złączami, aby zapobiec występowaniu stanu uszkodzenia po włączeniu zasilania. Przełącznik DIP 7 w pozycji ON: funkcja ClassiFire Override będzie redukować czułość czujki o 50%, kiedy złącza wejściowe są zwarte np. przy użyciu klucza. Użyj kabla ekranowanego z ekranowaniem podłączonym do złącza EARTH czujki. (4) Złącza komunikacji zewnętrznej Włożona opcjonalna karta komunikacyjna (tryb komunikacji szeregowej RS-485): Podłącz magistralę szeregową RS-485 (SenseNet) modułu sterowania lub czujki do złączy A i B. Ustaw przełączniki adresu karty komunikacyjnej w celu identyfikacji czujki. Użyj kabla ekranowanego. Podłącz ekranowanie do złącza SCREEN. Podłącz uziemienie ekranowania TYLKO na jednym końcu (jeśli używana jest sieć czujek podłączonych do modułu sterowania, podłącz uziemienie ekranowania kabla tylko w module sterowania). Włożona opcjonalna karta APIC (tryb komunikacji z możliwością adresowania): Podłącz złącza + i IN oraz + i OUT do centrali pożarowej z protokołem komunikacyjnym zgodnym z APIC. Ustaw przełączniki adresu APIC w celu identyfikacji czujki. Jeśli do modułu sterowania podłączony jest łańcuch czujek, użyj karty komunikacji szeregowej w każdej czujce. Poszczególne karty muszą mieć ustawione różne adresy. Komunikacja z centralą pożarową odbywa się za pośrednictwem pojedynczego układu APIC w module sterowania. Użyj kabla ekranowanego z ekranowaniem podłączonym do złącza EARTH czujki. OSTRZEŻENIE: zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Wszystkie połączenia należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. Połączenia zasilacza Uziemiony kabel zasilający należy przeprowadzić przez dostarczony metalowy dławik, pozostawiając około 1-1/4 " (35 mm) kabla wysuniętego z dołu dławika. W zależności od typu używanego kabla może być konieczne zwiększenie średnicy kabla przy użyciu tulei lub taśmy izolującej w celu zapewnienia prawidłowego przytrzymania kabla po pełnym zaciśnięciu dławika kabli. Uwaga: eśli to urządzenie stanowi część systemu wykrywania pożarów, napięcie wejściowe powinno być dostarczane przez certyfikowany zasilacz zgodny z normą UL. 20 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

27 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Aby podłączyć zasilanie: 1. Zdejmij pokrywę przednią czujki Nano i zlokalizuj blok złączy zasilania. Rysunek 2 na stronie 5 przedstawia zdjęcie czujki Nano ze zdjętą pokrywą przednią. Rysunek 10 przedstawia szczegółowy rysunek złączy zasilania. 2. Podłącz przewody 0 V i +24 V (prąd stały) odpowiednio do złączy śrubowych 0V (-24) i 24V. 3. Podłącz ekranowany przewód do złącza uziemienia EARTH. Rysunek 10: Złącza zasilacza Połączenie przekaźnika Czujka Nano jest wyposażona w przekaźnik alarmu i pre-alarmu, który w sytuacji alarmu zmieni stan na normalnie otwarty (N.O.). Jest także wyposażona w przekaźnik ogólnego uszkodzenia, który w sytuacji uszkodzenia lub zaniku zasilania zmieni stan na normalnie zamknięty (N.C.). Są to przekaźniki typu beznapięciowego. Maksymalne natężenie prądu przepływającego wynosi 1 A przy 24 V (prąd stały). Aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi odporności na zakłócenia promieniowane, zalecane jest wykonanie jednej pętli dla przewodów połączeniowych przekaźnika wokół ferrytu (dostarczonego). Należy pozostawić około 1-1/4 " (30 mm) przewodu między końcem ferrytu i blokiem złączy, aby uniknąć naprężeń. Aby to osiągnąć, konieczne może być usunięcie ekranu kabla na odcinku około 5 " (130 mm). Ekran należy zaterminować pod zaślepką dławika kabli. Czujka Nano jest podłączona do central pożarowych przy użyciu styków przekaźników alarmu, pre-alarmu i uszkodzenia czujki. Połączenia należy wykonać zgodnie z opisem przedstawionym na Rysunek 11 na stronie 22. Połączenie wejść Czujka Nano jest wyposażona w wejście INPUT. Ten typ wejścia można wykorzystać do monitorowania zasilacza lub zmniejszania czułości czujki za pomocą funkcji dzień/noc. Przełącznik DIP nr 7 należy ustawić w sposób opisany na Rysunek 11 na stronie 22. Złącza INPUT na płytce czujki są ustawione domyślnie w celu monitorowania zasilacza. Jeśli funkcje monitorowanie zasilacza i ClassiFire Override nie są LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 21

28 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja wymagane, należy zainstalować zworkę między dwoma złączami, aby zapobiec występowaniu stanu uszkodzenia po włączeniu zasilania. Połączenia należy wykonać zgodnie z opisem przedstawionym na Rysunek 11 na stronie 22. Rysunek 11: Schemat połączeń (2) (3) (1) (4) (16) (15) +24V 0V + NC C NO (5) (13) NC NO C (14) (6) (12) NC NO C (7) NC NO C (11) (8) NC normalnie zamknięty C wspólny NO normalnie otwarty (1) Czujka (2) Centrala przeciwpożarowa (FACP) (3) Masa (4) Zasilacz (PSU) (5) Otwiera się przy zaniku zasilania (6) Zwarcie wskazuje alarm (7) Zwarcie wskazuje Pre-alarm (8) Monitorowanie uszkodzenia zasilacza (przełącznik DIP 7 w pozycji OFF) (9) Stacyjka 22 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

29 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja (10) Zwarcie umożliwia zmniejszenie czułości o 50% (przełącznik DIP 7 w pozycji ON) (11) Wejście (12) FAULT (13) PRE-ALARM (14) Rezystor końca linii należy podłączyć w ostatniej czujce (15) ALARM (16) Uziemienie Konfiguracja Domyślne ustawienia czujki są zgodne z wymogami większości zastosowań. Te ustawienia można zmienić w celu spełnienia dodatkowych wymogów. Dostosowanie czujki Nano wymaga zmiany ustawień ośmiu segmentów przełącznika DIP konfiguracji (Rysunek 12) zamontowanego na płycie głównej. Tabela 4 i późniejsze akapity przedstawiają prawidłowe ustawienie przełącznika do danego zastosowania. Rysunek 12: Przełącznik DIP konfiguracji Tabela 4: Ustawienia przełącznika DIP Ustawienie Ustawianie czułości czujki Współczynnik alarmu 6 Współczynnik alarmu 7 Współczynnik alarmu 8 Współczynnik alarmu 9 Classifire wł. Ustalone alarmy Przesunięcie limitu przepływu Przełącznik 1 OFF ON OFF ON Przełącznik 2 OFF OFF ON ON Przełącznik 3 OFF ON Przełącznik 4 Przełącznik 5 ±40 OFF OFF ±20 ON OFF ±5 OFF ON ±3 ON ON Opóźnienie przepływu Przełącznik sekund OFF Przełącznik 7 Przełącznik 8 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 23

30 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Ustawienie Przełącznik 1 Przełącznik 2 Przełącznik 3 Przełącznik 4 Przełącznik 5 30 sekund ON Wybór wejścia Uszkodz. zasilacza ClassiFire Override Automatyczna kalibracja Odblokuj Zablokuj Przełącznik 6 Przełącznik 7 OFF ON Przełącznik 8 OFF ON Uwaga: ustawienia przedstawione jako pogrubione są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi. Współczynnik alarmu Czujka oblicza czułość względem poziomu zanieczyszczeń otoczenia. Wyższe współczynniki alarmu zapewniają niższą czułość (próg alarmu zostaje odsunięty dalej od poziomu otoczenia). Dalsze informacje na ten temat znajdują się w instrukcji oprogramowania do zdalnej konfiguracji. Uwaga: zmiana współczynnika alarmu powoduje rozpoczęcie nowego cyklu szybkiej nauki: podczas początkowego okresu uczenia o długości 15 minut czujka nie może zgłaszać alarmu, a osiągnięcie optymalnej wydajności może zająć 24 godziny w zależności od warunków otoczenia. ClassiFire Włączenie funkcji ClassiFire umożliwia ciągłe dostosowywanie progów alarmu przez system sztucznej inteligencji, aby unikać niepożądanych alarmów w przypadku zmian w środowisku (zalecane). Uwaga: wyłączenie tej funkcji może spowodować zwiększenie prawdopodobieństwa występowania fałszywych alarmów ze względu na zmiany poziomów zanieczyszczenia otoczenia. Ustalone alarmy Powoduje wyłączenie systemu sztucznej inteligencji i zablokowanie czułości na poziomie ustawionym podczas konfiguracji początkowej. Oznacza to wyłączenie systemu monitorowania filtru kurzu (niezalecane). Uwaga: włączenie tej funkcji może spowodować zwiększenie prawdopodobieństwa występowania fałszywych alarmów ze względu na zmiany poziomów zanieczyszczenia otoczenia. Przesunięcie limitu przepływu Funkcja Przesunięcie limitu przepływu ustawia czułość systemu monitorowania przepływu powietrza. Niewielkie przesunięcie sprawia, że system jest bardzo czuły na zmiany przepływu powietrza. Systemy EN 54 muszą reagować na zmiany przepływu powietrza w zakresie ±20%, co równa się zmianie odczytu 24 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

31 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja czujnika przepływu o +5. Obszary o zmiennym ciśnieniu powietrza mogą wymagać mniejszej czułości. Uwaga: zmiana przesunięcia limitu przepływu powoduje uruchomienie nowej konfiguracji kalibracji przepływu. Opóźnienie przepływu Ustawia czas, przez jaki musi występować problem z przepływem, zanim zostanie zasygnalizowane uszkodzenie. Wybór wejścia Złącze wejścia czujki może służyć do monitorowania powiązanego zasilacza pod kątem uszkodzeń lub dla funkcji ClassiFire Override, która redukuje normalną czułość o 50%. Uwaga: w przypadku fabrycznych ustawień przełącznik jest ustawiony w pozycji OFF (monitorowanie zasilacza). Spowoduje to powstanie stanu uszkodzenia w przypadku przerwy w obwodzie na złączach INPUT. Jeśli nie jest wymagane monitorowanie zasilacza, należy założyć zworkę. Uwaga: jeśli zworka jest założonana złączach INPUT, bardzo ważne jest, aby ten przełącznik znajdował się w pozycji OFF. W przeciwnym razie funkcja ClassiFire Override spowoduje znaczące i trwałe obniżenie czułości czujki. Automatyczna kalibracja Funkcja Automatyczna kalibracja powoduje automatyczne rozpoczęcie nowego cyklu szybkiej nauki po włączeniu zasilania czujki. Można wyłączyć tę funkcję, jeśli konieczne jest zachowanie poprzednich ustawień. Instalacja czujki Po dokonaniu podłączeń zasilania i sygnalizacji zamontuj pokrywę czujki i dokręć ją przeznaczonym do tego celu śrubą mocującą. Uwaga: czujka została zaprojektowana do użytku wyłącznie z pokrywą przednią przymocowaną bezpiecznie za pomocą śruby mocującej. Zdejmowanie czujki Zdejmowanie czujki odbywa się przy użyciu procedury instalacji wykonywanej w odwrotnej kolejności należy odłączyć rury i kable. LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 25

32 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja 26 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

33 Rozdział 3 Odbiór techniczny Podsumowanie W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące odbioru technicznego systemu czujek. Spis treści Wprowadzenie 28 Przygotowanie do odbioru technicznego 28 Lista kontrolna odbioru technicznego 28 Okres aklimatyzacji 29 Sprawdzenie czasu transportu 29 Test z dużą ilością dymu 29 Testy ze spalarką przewodu 30 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 27

34 Rozdział 3: Odbiór techniczny Wprowadzenie W rozdziale tym przedstawiano procedury odbioru technicznego czujki. Strategia odbioru technicznego różni się początkowo w zależności od środowiska instalacji czujki. Na przykład test dla pomieszczenia komputerowego (które powinno stanowić relatywnie czyste środowisko) będzie się w dużym stopniu różnić od testu w młynie, w którym prawdopodobnie będzie występować wysoki poziom cząsteczek w powietrzu. Powszechnie akceptowanym standardem dla pomieszczeń komputerowych/ obszarów EDP jest brytyjska norma BS6266 dotycząca przegrzewania sprzętu na długo przed zapłonem. Aby wykonać test, należy elektrycznie przeciążyć przez jedną minutę odcinek izolowanego kabla PCW o średnicy 10/0,1 mm i długości 1 minuta przy użyciu odpowiedniego zasilacza. Czujka powinna wskazać alarm po dwóch minutach od zakończenia palenia się kabla. Metodologia testowania dla obszarów o wyższym poziomie cząsteczek w otoczeniu jest podobna jak w przypadku standardowych czujek punktowych. Oddanie do użytku powinno zostać wykonane tylko przez przeszkolonych techników zgodnie z odpowiednimi normami. Przygotowanie do odbioru technicznego Odbiór techniczny należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i usunięciu pozostałego brudu. Jeśli warunki monitorowania otoczenia zostaną zarejestrowane przed oczyszczeniem instalacji, mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych, normalnych warunków działania, które muszą zostać użyte jako dane referencyjne dla późniejszych procedur konserwacji i testów. Lista kontrolna odbioru technicznego Poniższa krótka lista kontrolna umożliwia szybką konfigurację czujki. Ta procedura będzie odpowiednia dla większości instalacji standardowych. Uwaga: należy sprawdzić wszystkie połączenia okablowania przed włączeniem zasilania czujki. Nieprawidłowe okablowanie czujki spowoduje jej trwałe uszkodzenie. 1. Przed włączeniem zasilania czujki sprawdź wzrokowo prawidłowość podłączenia wszystkich kabli. Jeśli identyfikacja kabli nie jest przejrzysta (np. poprzez użycie kabli o różnych kolorach lub kołnierzy identyfikujących kable), konieczne jest sprawdzenie połączeń elektrycznych. 2. Odłącz czujkę od centrali pożarowej, jeśli to konieczne. 28 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4 Wstęp Przegląd systemu 1 Instalacja 2 Koncepcja PLC 3 Simatic S7 Programowalny sterownik S7-1200 Podręcznik systemu Konfiguracja urządzenia 4 Koncepcja programowania 5 Instrukcje programowania 6 PROFINET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A 1 1. Informacje o przewodniku 1.1. Zakres Niniejsza instrukcja instalacji zawiera opis montażu, instalacji, uruchomienia, konserwacji i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INFORMACJE OGÓLE... 3 PRZEZNACZENIE ZASILACZA... 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA... 4 BUDOWA ZASILACZA wersja Tower... 5 PANEL CZOŁOWY... 5 PANEL TYLNY... 7 BUDOWA ZASILACZA wersja

Bardziej szczegółowo

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-PL SPIS TREŚCI ZIĘBIARKI CIECZY CHŁODZONE POWIETRZEM I URZĄDZENIA ROZDZIELONE INSTRUKCJA MONTAŻU OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Projektor przenośny V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Podręcznik użytkownika Modele V230X, V230 i V260W nie są rozprowadzane na terenie Ameryki Północnej. Nr modelu: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X,

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008 OSTRZEŻENIE Nawilżacze powietrza firmy CAREL S.p.A. są produktem o zaawansowanej technologii którego działanie jest opisane w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem. Dokumentacja jest

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo