LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu"

Transkrypt

1 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu P/N (PL) REV 02 ISS 25JUN13

2 Copyright Producent Certyfikacja Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kidde Products Limited Unit 2, Blair Way, Dawdon Seaham, County Durham SR7 7PP United Kingdom CPD-1312 EN 54-20: 2006 Systemy sygnalizacji pożaru czujki dymu zasysające. Klasy A, B i C Dane techniczne: patrz u producenta INF48022 i INF Informacje kontaktowe zawarto na stronie internetowej

3 Spis treści Ważne informacje ii Komunikaty dodatkowe iii Zgodność z normą EN iv Rozdział 1 Opis produktu i elementów 1 Wprowadzenie 2 Dostępne oprogramowanie dla czujki 2 Dane techniczne 3 Wskaźniki 4 Rozdział 2 Instalacja i konfiguracja 7 Wprowadzenie 8 Środki ostrożności dotyczące wyładowań elektrostatycznych 8 Projekt systemu 9 Montaż 16 Konfiguracja 23 Rozdział 3 Odbiór techniczny 27 Wprowadzenie 28 Przygotowanie do odbioru technicznego 28 Lista kontrolna odbioru technicznego 28 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów 33 Rozwiązywanie problemów z czujką 34 Rozdział 5 Konserwacja 37 Wprowadzenie 38 Zaplanowana konserwacja 38 Procedury konserwacji 39 Dodatek A Moduł komunikacyjny i karta APIC 43 Opcjonalny moduł komunikacyjny 44 Opcjonalna karta APIC 47 Słownik pojęć 49 Indeks 51 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu i

4 Ważne informacje Informacje prawne Jest to jest urządzenie klasy III zgodnie z definicją w normie EN (tzn. urządzenie to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby było zasilane przez bardzo niskie, bezpieczne napięcie i nie generowało żadnych szkodliwych napięć). Ponieważ urządzenie to stanowi część systemu wykrywania pożarów, napięcie wejściowe powinno być zapewniane przez certyfikowany zasilacz zgodny z normą EN 54-4 lub UL/ULC i FM. Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z następującymi wymogami: NFPA 72 Krajowe przepisy dotyczące systemów przeciwpożarowych i sygnalizacji UL 268 Czujki dymu do systemów przeciwpożarowych i sygnalizacji UL 268A Czujki dymu do zastosowań kanałowych UL 864 Jednostki sterujące do systemów przeciwpożarowych i sygnalizacji CAN/ULC-S524 Instalacja systemów przeciwpożarowych ULC-S527 Jednostki sterujące do systemów przeciwpożarowych CAN/ULC-S529 Czujki dymu do systemów przeciwpożarowych Ponowny test odbiorczy systemu po przeprogramowaniu (normy UL/ULC i FM): Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, po każdej zmianie programowej należy go poddać ponownym testom zgodnie z wymogami normy NFPA 72. Ponowny test odbiorczy jest także wymagany po każdym usunięciu lub dodaniu składników systemu, po wprowadzeniu dowolnej modyfikacji, naprawie lub zmianie konfiguracji sprzętu lub okablowania systemu. Ograniczenie odpowiedzialności W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma UTCFS nie ponosi odpowiedzialności za straty lub możliwości rozwoju firmy, utratę użyteczności, przerwy w działalności firmy, utratę danych lub inne pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody we wszelkich zakresach odpowiedzialności, w tym przewidziane umową, związane z niedozwolonym działaniem, zaniedbania, odpowiedzialności za produkt lub inne. Ponieważ w niektórych obszarach prawnych nie jest możliwe wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe powyższe ograniczenie nie ma wówczas zastosowania. W żadnej sytuacji łączna odpowiedzialność firmy UTCFS nie może przekraczać ceny zakupu produktu. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez odpowiednie prawo, niezależnie od tego, czy firma UTCFS otrzymała informację o możliwości powstania takich szkód i niezależnie od tego, czy dowolne środki zaradcze spełniły swój cel. ii LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

5 Urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Podczas przygotowywania niniejszej instrukcji dołożono wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą aktualność treści, jednak firma UTCFS nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani przeoczenia. Komunikaty dodatkowe Komunikaty dodatkowe ostrzegają o warunkach i praktykach, które mogą być przyczyną niepożądanych rezultatów. Komunikaty te użyte w tym dokumencie zostały wymienione i opisane poniżej. OSTRZEŻENIE: ostrzeżenia informują o zagrożeniach, które mogą spowodować odniesienie obrażeń lub utratę życia. Informują o czynnościach, jakie należy podjąć lub których należy unikać, aby uchronić się przed odniesieniem obrażeń lub utratą życia. Uwaga: uwagi informują o możliwym uszkodzeniu sprzętu. Informują o czynnościach, jakie należy podjąć lub których należy unikać, aby zapobiegać uszkodzeniom. Uwaga: notatki informują o możliwym nieefektywnym wykorzystaniu czasu lub nieefektywnej obsłudze. Dzięki podanym tam informacjom możesz uniknąć strat. Uwagi prezentują również ważne informacje, z którymi należy się zapoznać. Symbole na produkcie Symbol ten znajduje się na płycie głównej urządzenia i wskazuje, że płyta zawiera elementy wrażliwe na ładunki elektrostatyczne. Etykieta ta znajduje się w komorze lasera w prawym dolnym rogu otwartej czujki i wskazuje, że to urządzenie stanowi urządzenie laserowe klasy 1 w rozumieniu normy IEC Urządzenie zawiera wbudowany laser klasy 3B, którego nie należy wyjmować z czujki, ponieważ skierowanie promienia laserowego na oko może spowodować uszkodzenie siatkówki. Symbol ten wskazuje złącze uziemienia. Służy ono do uziemiania ekranu kabli. Ekranu nie należy podłączać do złączy 0 V lub uziemienia sygnału. LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu iii

6 Zgodność z normą EN Instalacja musi zostać zaprojektowana przy użyciu oprogramowania PipeCAD, które dostarczane jest bezpłatnie na płycie CD dołączonej do każdego czujnika. Po zaprojektowaniu instalacji, włącznie z rurami, zaślepkami i otworami próbkowania, należy wprowadzić typ czujki. Aby wybrać typ czujki, należy wybrać kolejno opcje Options (Opcje) i Calculation options (Opcje obliczeń), a następnie wybrać czujkę z listy rozwijanej Type (Typ). Należy wybrać kolejno Options (Opcje) > Calculate (Oblicz) lub kliknąć ikonę kalkulatora. Oprogramowanie wyświetli monit o wybranie opcji Use set hole sizes (Użyj ustawionych rozmiarów otworów), Best flow balance (Najlepsza równowaga przepływu) lub Max. permissible transit time (Maks. dozwolony czas transportu). Należy wybrać odpowiednią opcję i kliknąć przycisk OK. Wyniki dla każdej rury (View (Wyświetl) > Results (Wyniki)) przedstawią obliczenia dla każdego otworu próbkowania na rurze; otwór znajdujący się najbliżej czujki jest umieszczony na górze ekranu, a otwór zaślepki na dole ekranu. Klasyfikacja konfiguracji poszczególnych urządzeń próbkowania i powiązanych ustawień czułości jest określana w kolumnie Czułość otworu % zac./m, która przedstawia przewidywaną czułość dla każdego otworu. Aby instalacja była zgodną z normą EN w zależności od klasy instalacji, każdy otwór próbkowania nie może mieć mniejszej czułości niż następujące wartości: Klasa A: 0,80% zac./m Klasa B: 1,66% zac./m Klasa C: 7,54% zac./m System można dostroić względem obliczeń, pozostawiając działającą czujkę w chronionym obszarze na co najmniej 24 godziny z ustawioną czułością dla instalacji (można to zrobić przed instalacją lub po jej zakończeniu). Czułość czujki można odczytać z wartości Czułość na ekranie histogramu zdalnego oprogramowania (dostarczanego z każdą czujką). Należy użyć kolejno opcji Options (Opcje) > Calculation options (Opcje obliczeń), aby otworzyć okno dialogowe Hole calculation options (Opcje obliczania otworów). Następnie należy wprowadzić wartość czułości uzyskaną z testu praktycznego i kliknąć przycisk OK. Nowa obliczona wartość będzie używać rzeczywistej czułości z testu praktycznego. Oprogramowanie PipeCAD określi klasę używanej konfiguracji. Odbiór techniczny i okresowe testy systemu muszą obejmować testy dymu w celu sprawdzenia, czy system działa w oczekiwany sposób i przechodzi w stan alarmu Pożar 1 w czasie określonym przez oprogramowanie od najdalszego otworu. Należy również kontrolować czułość czujki w celu upewnienia się, że nie spadła znacząco w stosunku do wartości w czasie instalacji. Jeśli wartość zmieniła się z jakiejkolwiek przyczyny, należy wprowadzić nową wartość do oprogramowania PipeCAD, a następnie potwierdzić, czy ponownie obliczone wartości czułości otworów znajdują się w limitach klas określonych powyżej. iv LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

7 Rozdział 1 Opis produktu i elementów Podsumowanie W rozdziale tym przedstawiono opis funkcji, danych technicznych, elementów sterujących i wskaźników czujki. Spis treści Wprowadzenie 2 Dostępne oprogramowanie dla czujki 2 Dane techniczne 3 Wskaźniki 4 Wnętrze czujki 5 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 1

8 Rozdział 1: Opis produktu i elementów Wprowadzenie Ta czujka o wysokiej czułości stanowi zaawansowane urządzenie zasysające nowej generacji do wykrywania dymu, która zapewnia wszystkie zalety systemu wykrywania dymu przez próbkowanie powietrza z wysoką czułością, włącznie z bardzo wczesnym ostrzeganiem. Czujka została zaprojektowana pod kątem prostej instalacji i eksploatacji. Zastosowano w niej opatentowaną sztuczną inteligencję o nazwie ClassiFire, która umożliwia czujce samodzielną konfigurację w celu uzyskania optymalnej czułości, progów alarmu i minimalnej liczby fałszywych alarmów w różnych środowiskach. Czujka działa poprzez pobieranie powietrza z chronionego obszaru poprzez nadzorowaną sieć rur w relatywnie niewielkich obszarach. Próbkowane powietrze przechodzi przez filtr w celu usunięcia kurzu i brudu przed wejściem do komory detekcji. W celu przeanalizowania próbkowanego powietrza i wygenerowania sygnału reprezentującego poziom obecnego dymu używane są najnowocześniejsze układy elektroniczne. Sztuczna inteligencja ClassiFire monitoruje także komorę czujki i filtr pod kątem zanieczyszczeń, stale dostosowując odpowiednie parametry działania w celu neutralizowania negatywnych skutków zanieczyszczeń. Unikatową funkcją zasysających czujek dymu jest możliwość zapewniania spójnego poziomu ochrony w wielu różnych środowiskach poprzez ciągłe dokonywanie niewielkich zmian czułości. Czujkę można w prosty sposób zamontować bez użycia specjalnych narzędzi lub oprogramowania. Dostępne oprogramowanie dla czujki Do programowania czujki dostępne są pakiety oprogramowania do zdalnego sterowania i SenseNET. Oprogramowanie do zdalnego sterowania: pakiet oprogramowania dostarczany jest bezpłatnie z każdą czujką, umożliwiając użytkownikowi ustawienie i skonfigurowanie programowalnych funkcji jednej lub wielu czujek z poziomu komputera podłączonego za pomocą kabla szeregowego RS-232. Oprogramowanie SenseNET: oprogramowanie SenseNET służy do konfigurowania i zarządzania dużą siecią czujek przy użyciu prostego, graficznego interfejsu użytkownika na komputerze podłączonym do czujki lub modułu sterowania za pomocą kabla szeregowego RS-232 przyłączonego do interfejsu konwertera RS LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

9 Rozdział 1: Opis produktu i elementów Dane techniczne Uwaga: urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie w zakresie podanych tu danych technicznych. Użycie w inny sposób może spowodować uszkodzenie urządzenia, obrażenia ciała lub szkody materialne. Tabela 1: Dane techniczne Specyfikacja Wartość znamionowa SELV Napięcie zasilające Pobór prądu Wartość EN klasa III 21,60 do 26,40 (UL: 22,25 do 26,40 V (prąd stały)) 350 ma Bezpieczeństwo elektryczne Zgodność z normą EN Rozmiar Waga 190 (szer.) 230 (wys.) 110 (gł.) mm (7,5 (szer.) 9,0 (wys.) 4,3 (gł.) ") 1,2 kg (2,65 lbs.) Zakres temperatury pracy 10 do +60ºC (EN 54-20) 32 do 100 F (0 do 38 C) (UL 268, CAN/ULC-S529, FM) Zakres wilgotności działania Klasa IP Zakres czułości (% zac./ft.) (% zac./m) Maksymalna rozdzielczość czułości Zasada wykrywania Maksymalna liczba otworów próbkowania Maksymalna długość rury próbkującej Wloty rury Przekaźniki alarmu / uszkodzenia Wartość znamionowa styku przekaźnika (przełączanie) Programowanie Odpytywanie komputerowe Zgodność z APIC Wilgotność względna od 0 do 90%, bez kondensacji EN Poziom zanieczyszczeń 1 EN Kategoria instalacji II IP50 Min. = 7,62%, maks. = 0,122% FSD Min. = 25%, maks. = 0,4% FSD 0,4% zac./m (0,12% zac./st.) Wykrywanie masy metodą rozpraszania światłem laserowym Klasa A: 2 Klasa B: 4 Klasa C: m (164 ft.) 2 (rury próbkujące i wylotowe) Pre-Alarm / Alarm / Uszkodzenie 1 A przy 24 V prądu stałego (obciążenie rezystancyjne) Wewnętrzne przełączniki DIP Za pośrednictwem opcjonalnej karty komunikacyjnej Tak LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 3

10 Rozdział 1: Opis produktu i elementów Wskaźniki Rysunek 1 poniżej przedstawia wskaźniki czujki. Rysunek 1: Elementy zewnętrzne (1) Alarm: świeci w celu wskazania, że poziom dymu przekroczył próg Pożar 1 czujki, a normalnie otwarte styki przekaźnika ALARM zostały zamknięte. (2) Pre-Alarm: świeci w celu wskazania przekroczonego progu Pre-Alarmu czujki przez poziom dymu Pre-Alarmu, a normalnie otwarte styki przekaźnika PRE-ALARM zostały zamknięte. (3) Uszkodz: świeci w celu wskazania uszkodzenia, gdy normalnie zamknięte styki przekaźnika FAULT zostały otwarte. Trzy dodatkowe diody LED wskazują typ uszkodzenia. Jeśli dioda LED Fault świeci się, ale nie świeci żadna dodatkowa dioda LED, wskazywany jest problem z zasilaczem, gdy jego wyjście uszkodzenia jest podłączone do złączy INPUT czujki, a przełącznik DIP 7 jest ustawiony w pozycji OFF (pozycja domyślna). Może się to również zdarzyć w przypadku, gdy złącza INPUT pozostawiły otwarty obwód, a przełącznik DIP 7 jest w pozycji OFF. (4) OK: świeci w celu potwierdzenia normalnego działania. Podczas konfiguracji początkowej dioda LED OK będzie migać przez 15 minut, podczas gdy czujka rozpoznaje środowisko pracy. Nie oznacza to problemu z czujką. (5) Przepływ: świeci w celu wskazania problemu z przepływem powietrza. Może to być spowodowane zablokowanymi lub przerwanymi rurami, ale może to się również zdarzyć na przykład po otwarciu drzwi magazynu w wietrzny dzień, wystąpieniu dużej zmiany ciśnienia lub włączeniu przemysłowego systemu klimatyzacji. Inną możliwą przyczyną jest uszkodzenie lub rozłączenie kabla połączeniowego wentylatora zasysającego. (6) Filtr: świeci w celu wskazania konieczności wymiany filtru powietrza czujki. (7) Laser: świeci w celu wskazania problemu z komorą lasera czujki, który może być spowodowany uszkodzeniem lub rozłączeniem kabla połączeniowego głowicy lasera. Problem ten może być również spowodowany różnymi uszkodzeniami systemów wewnętrznych, które są wyświetlane w dziennikach zdarzeń czujki jako błędy procesu. 4 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

11 Rozdział 1: Opis produktu i elementów (8) Śruba mocująca pokrywę przednią: należy pozostawić odpowiedni odstęp poniżej czujki, aby umożliwić dostęp wkrętaka do tej śruby. Wnętrze czujki Rysunek 2 poniżej przedstawia główne elementy wewnątrz czujki widoczne po zdjęciu pokrywy. Rysunek 2: Elementy wewnętrzne (1) Dwa otwory kanału podłączenia kabli. Dostępne są dwa otwory 3/4 " kanału doprowadzenia kabli na górze czujki oraz jeden otwór na dole. (2) Wloty rur umożliwiające podłączenie rury 3/4 " W przypadku użycia rury o średnicy zewnętrznej większej niż 1 " (27 mm) wymagany jest adapter ze złączem męskim 3/4 " i złączem żeńskim 25 mm. Uwaga: aby umożliwić w przyszłości odłączenie, nie należy przyklejać rur do czujki. (3) Złącze do podłączenia wentylatora zasysającego: jeśli ten kabel jest uszkodzony lub nie został podłączony, wentylator nie włączy się, a czujka wskaże uszkodzenie PRZEPŁYWU. (4) Płyta główna: brak elementów przeznaczonych do obsługi przez użytkownika. Płyta główna jest przymocowana 5 wkrętami M3 x 6. Nie należy używać czujki w przypadku braku tych śrub, ponieważ może to spowodować przecieki powietrza i nieprawidłowe działanie. (5) Złącza zasilacza (6) Beznapięciowe złącza styków przekaźnika LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 5

12 Rozdział 1: Opis produktu i elementów (7) Przełącznik DIP: służy do konfigurowania funkcji czujki, które są wybierane przez użytkownika. (8) Złącza wejściowe (9) Złącze taśmy do podłączenia opcjonalnej karty komunikacyjnej lub karty APIC (10) Opcjonalne złącza komunikacji: używane w przypadku zamocowania opcjonalnej karty komunikacyjnej w celu połączenia z siecią RS-485. (11) Złącze taśmy głowicy lasera czujki: jeśli kabel jest uszkodzony lub nie został podłączony, czujka wskaże uszkodzenie HEAD. (12) Moduł głowicy lasera czujki: brak elementów przeznaczonych do obsługi przez użytkownika. Nie należy wyjmować tego zespołu z czujki ze względu na ryzyko narażenia na działanie lasera. (13) Pokrywa głowicy lasera czujki: chroni głowicę lasera. Nie należy wyjmować płyty z czujki. (14) Wymienny filtr powietrza: umożliwia proste wsuwanie i wysuwanie z uchwytu. W celu wskazania prawidłowej orientacji separator i element zastępczy mają czerwony symbol IN na jednej stronie oraz symbol OUT po drugiej stronie. (15) Trzy otwory montażowe umożliwiające instalację czujki. Do zamocowania obudowy należy użyć śrub z łbem stożkowym ściętym. Uwaga: należy upewnić się, że czujka została przymocowana do płaskiej powierzchni, aby uniknąć przekrzywiania i uszkodzenia obudowy. 6 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

13 Rozdział 2 Instalacja i konfiguracja Podsumowanie W rozdziale tym zawarto informacje wymagane do zainstalowania i skonfigurowania systemu czujek. Spis treści Wprowadzenie 8 Środki ostrożności dotyczące wyładowań elektrostatycznych 8 Projekt systemu 9 Układ rur próbkujących 10 Instalacja urządzenia klimatyzacyjnego/wentylacyjnego 10 Powyżej lub poniżej instalacji stropowych 11 Metoda próbkowania w kanale powietrza powrotnego 13 Metoda próbkowania na kratce wentylacyjnej powietrza powrotnego 15 Montaż 16 Instalacja wskazówki 16 Zdejmowanie pokrywy przedniej 17 Montaż mechaniczny 17 Montaż elektryczny 19 Konfiguracja 23 Instalacja czujki 25 Zdejmowanie czujki 25 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 7

14 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Wprowadzenie W tym rozdziale zawarto informacje wymagane do zainstalowania czujek Nano. Instalacja obejmuje następujące czynności: 1. Rozpakuj opakowanie. Upewnij się, że pakiet zawiera dokumentację, jeden pierścień ferrytowy i czujkę. 2. Określ optymalną lokalizację czujki. 3. Zamontuj czujkę w wybranym miejscu. 4. Podłącz czujkę do sieci rur próbkujących. Instalacja powinna być wykonywana tylko przez przeszkolonych techników. Instalacja powinna być wykonywana zgodnie z odpowiednimi wymaganiami instalacji. Są to: NFPA-70, Krajowe przepisy elektryczne NFPA-72, Krajowe przepisy dotyczące systemów przeciwpożarowych i sygnalizacji CSA C22.1 Kanadyjskie przepisy elektryczne, część 1 CAN/ULC-S524 Instalacja systemów przeciwpożarowych Wszelkie inne lokalne, krajowe wymogi lub normy dotyczące instalacji. OSTRZEŻENIE: zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Wszystkie połączenia należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. Środki ostrożności dotyczące wyładowań elektrostatycznych System zawiera elementy wrażliwe na ładunki elektrostatyczne. Przed obsługą jakichkolwiek obwodów należy uziemić się przy użyciu odpowiedniej opaski na nadgarstek. Uwaga: podczas obsługi elementów elektrycznych lub płytek drukowanych należy stosować środki ostrożności dotyczące elektryczności statycznej. Ich nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie elementów. Ładunki elektrostatyczne można zredukować, przestrzegając następujących wytycznych: Zawsze należy używać przewodzących lub antystatycznych pojemników w celu transportu i przechowywania, jeśli konieczny jest zwrot jakiegoś elementu. Podczas obsługi urządzeń należy nosić opaskę na nadgarstek i zapewnić odpowiednie uziemienie podczas procesu instalacji. 8 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

15 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Nigdy nie należy przesuwać urządzenia wrażliwego na elektryczność statyczną po nieuziemionej powierzchni. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze stykami lub złączami. Należy unikać umieszczania wrażliwych urządzeń na powierzchniach plastikowych lub winylowych. Należy zminimalizować obsługę wrażliwych urządzeń i płytek drukowanych. Projekt systemu Wstępnie opracowany układ rur upraszczają instalację czujki oraz układu rur próbkujących. Spełnienie poniższych kryteriów daje pewność, że wartości przepływu powietrza i czasu transportu są zgodne z parametrami projektowymi czujki. Należy przestrzegać wymienionych poniżej parametrów projektowych w przypadku wszystkich wstępnie opracowanych konstrukcji rur. Czas transportu we wstępnie opracowanych sieciach rur nie powinien przekraczać 120 sekund. W trakcie testu systemu wartości czasu transportu są zwykle poniżej 55 sekund. W każdym projekcie układurur można użyć maks. trzech kolanek i jednego trójnika. Gdy jest używany trójnik, musi znajdować się w odległości do 20 stóp od czujki. Maksymalna długość wszystkich kapilar wynosi 3stopy, a średnica otworu próbkowania 9/64 " Pierwszy otwór próbkowania musi znajdować się w odległości co najmniej 10 stóp od czujki. W każdym układzie rur może występować dowolna kombinacja kapilar próbkujących i otworów próbkowania. W przypadku rozgałęzień musi występować taka sama liczba otworów próbkowania w każdym rozgałęzieniu. Tabela 2: Parametry układu rur próbkujących Łączna długość rury Maks. liczba kolanek Maks. liczba punktów Rozmiar otworu próbkowania Rozmiar otworu próbkowania kapilary Otwór zaślepki 164 stopy /8 " 9/64 " 5/32 " Uwaga: gdy powyższe parametry nie są spełnione, do projektowania układu rur należy używać oprogramowania do modelowania rur PipeCAD. Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji projektowania i instalacji systemu PipeCAD. Czujka Nano wykorzystuje wentylator w celu detekcji dymu w relatywnie niewielkich obszarach. Czujka Nano nie jest przeznaczona do ochrony dużych obszarów ani do próbkowania w obszarach, w których mogą występować różnice LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 9

16 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja w prędkości przepływu powietrza lub różnice ciśnienia. Jeśli wymagane jest wykrywanie w środowiskach tego typu, należy użyć czujek innego typu. Punkty próbkowania należy zawsze umieszczać w miejscu, gdzie z największym prawdopodobieństwem wystąpi przepływ dymu. Zwykle lepiej jest umieścić rurę próbkującą bezpośrednio w strumieniu przepływającego powietrza (na przykład przy czerpni powietrza powrotnego do klimatyzatora). Uwaga: w celu określenia właściwej lokalizacji punktu próbkowania nie ma innej metody niż przeprowadzenie testów dymu przed zainstalowaniem rur. Układ rur próbkujących Prosty projekt z krótkimi rurami próbkującymi zapewnia najlepsze wyniki. Maksymalna, dozwolona długość rury próbkującej wynosi 164 stopy (50 m) w przypadku nieruchomego powietrza. W obszarach lub zastosowaniach, w których prędkość przepływu powietrza zewnętrznego przekracza 3 stopy na sekundę (1 m na sekundę), maksymalna długość rury próbkującej ulega zmniejszeniu do 33 stóp (10 m). Instalacja urządzenia klimatyzacyjnego/wentylacyjnego Jedna czujka Nano może chronić nie więcej niż jedno urządzenie klimatyzacyjno/ wentylacyjne. W przypadku takiego zastosowania należy upewnić się, że rura próbkująca została umieszczona z dala od powietrza o wysokiej prędkości w pobliżu kratki wlotu powietrza przy użyciu uchwytów dystansowych, jak przedstawia to Rysunek LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

17 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Rysunek 3: Urządzenie wentylacyjne w bezpośredniej bliskości czujki Nano (rur wylotowych nie pokazano w celu zapewnienia przejrzystości) (3) (1) (2) (4) (3) (9) (5) (6) (7) (8) (1) Nieprawidłowa lokalizacja (2) Czujka (3) Rura próbkująca (4) Punkty mocowania (5) Prawidłowa lokalizacja (6) Czujka (7) Urządzenie wentylacyjne (8) Obudowa urządzenia (9) Kierunek przepływu dymu Powyżej lub poniżej instalacji stropowych Czujka Nano jest dostarczana z gniazdem wylotowym (patrz Rysunek 2 na stronie 5). Umożliwia to próbkowanie w obszarach, które mogą mieć inne ciśnienie powietrza niż lokalizacja czujki Nano. Typowe zastosowania obejmują próbkowanie w przewodach wentylacyjnych. Umożliwia to instalację czujki w pustych obszarach pod podłogą lub sufitem, a także monitorowanie urządzeń komputerowych. Patrz Rysunek 4 poniżej i Rysunek 5 na stronie 12. LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 11

18 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Rysunek 4: Instalacja rur powyżej sufitu podwieszanego z widoczną czujką (z rurą wylotową) (1) (3) (2) (5) (4) (1) Rura próbkująca (2) Otwór próbkowania (3) Rura wylotowa (4) Czujka (5) Sufit podwieszany Rysunek 5: Instalacja rur powyżej sufitu podwieszanego z czujką zamontowaną w obszarze międzystropowym (bez rury wylotowej) (1) (2) (4) (3) (1) Rura próbkująca (2) Otwór próbkowania (3) Czujka (4) Sufit podwieszany 12 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

19 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Metoda próbkowania w kanale powietrza powrotnego Próbkowanie w kanale powietrza powrotnego to najtańszy sposób pobierania próbek powietrza, gdyż oznacza to minimalne odcinki rur i można użyć pojedynczej czujki do kontrolowania większego obszaru. Szybkość reakcji czujki na dym zależy od prędkości wymiany powietrza w pomieszczeniach wentylowanych przez system wentylacji. Zazwyczaj czas reakcji jest bardzo krótki, co umożliwia wczesne zareagowanie na obecność dymu. Ten typ próbkowania nadaje się zwłaszcza w przypadku zasysających czujek dymu, ponieważ poziom zawartości dymu w powietrzu będzie spadał do wartości niewykrywanej przez czujki punktowe. Względnie duży przepływ powietrza w kanałach zmniejsza także sprawność czujek punktowych. Metoda próbkowania w kanale ma jednak jedną dużą wadę. Jeśli wentylacja przestanie działać, ustaje przepływ powietrza w kanale i system wykrywania dymu przestaje działać. Rysunek 6: Próbkowanie w kanale powietrza powrotnego (1) Od 1/4 do 1/3 szerokości kanału (2) 45 stopni (3) Co najmniej 11,81 " (300 mm) (4) 45 stopni (5) Od 2/3 do 3/4 szerokości kanału (6) Kierunek przepływu powietrza (7) Rurka wlotowa do czujki (8) Rurka wylotowa z czujki Rysunek 6 przedstawia typowy układ rur próbkujących powietrze z kanału wentylacyjnego. Górna rura to rura próbkująca, a otwory są w niej wywiercone co 4 " i skierowane w stronę napływającego strumienia powietrza. Lewa rura to rura wylotowa odprowadzająca powietrze z czujki. Czujka jest zgodna z wymogami norm UL 268A i CAN/ULC-S529 i dopuszczona do stosowania w kanałach wentylacyjnych, w których robocza prędkość powietrza zawiera się w zakresie od 300 do 4000 stóp/min (1,52 do 20,32 m/s). Obowiązują następujące wytyczne: Jedna czujka monitoruje tylko jeden kanał. LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 13

20 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Jeśli system rur próbkujących i czujka zasysająca są używane jako główny system wykrywania dymu, należy monitorować przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych i podjęcia działań w przypadku jego zatrzymania. Powietrze wylotowe z czujki musi być skierowane z powrotem do kanału za pomocą gniazda wylotowego i rury. Ten wymóg zapewnia dodatni przepływ powietrza przez czujkę. Rura próbkująca musi być umieszczona na powrocie głównego kanału wentylacyjnego, za filtrami i w odległości co najmniej sześciu szerokości kanału od jakichkolwiek źródeł turbulencji (jak np. zagięcia, wloty), aby zmniejszyć efekt stratyfikacji. W zastosowaniach, w których filtr umożliwia usuwanie dymu, rurę próbkującą należy zamontować przed filtrem. Uwaga: gdy umieszczenie rury próbkującej zgodnie z powyższymi wytycznymi nie jest możliwe, można ją umieścić w odległości mniejszej niż sześć szerokości kanału, ale jak najdalej od wlotów lub zagięć. Rurę próbkującą należy umieścić tak, aby przepustnice nie ograniczały przepływu powietrza do niej. Rurę próbkującą należy umieścić przed wylotami powietrza z budynku lub przed miejscem mieszania powietrza powrotnego z powietrzem zewnętrznym. Aby dokładnie identyfikować źródło alarmu, rury próbkujące należy umieścić jak najbliżej wlotu powietrza chronionego obszaru do systemu kanałów. Aby wykrywać pożar w filtrze, należy umieścić rurę próbkującą za filtrem. Uwaga: jeśli filtry są zablokowane, przepływ powietrza może być zbyt mały, aby umożliwić poprawne wykrywanie dymu. Nie wolno umieszczać rury próbkującej w pobliżu wlotów powietrza zewnętrznego, z wyjątkiem monitorowania obecności dymu w systemie wentylacji/klimatyzacji w sąsiednich obszarach. W miarę możliwości należy umieścić rurę próbkującą przed nawilżaczami i za osuszaczami. Uwaga: nieprzestrzeganie powyższych wytycznych może być przyczyną zmniejszenia sprawności układu rur próbkujących i czujki. 14 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

21 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Metoda próbkowania na kratce wentylacyjnej powietrza powrotnego W systemach z próbkowaniem na kratce wentylacyjnej powietrza powrotnego rury próbkujące znajdują się na środku kratki wentylacyjnej powietrza powrotnego. Otwory próbkowania powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby co najmniej trzy otwory przypadały na każdą kratkę wentylacyjną. Większa kratka wentylacyjna wymaga zastosowania większej liczby otworów próbkowania. Otwory próbkowania powinny być umieszczone w kierunku przepływu powietrza do zaślepki. Gdy używa się tylko metody próbkowania na kratce wentylacyjnej powietrza powrotnego, system wykrywania dymu nie będzie działał po wyłączeniu systemu wentylacyjnego. Jeśli ta metoda jest używana jako główny system wykrywania dymu, należy monitorować zatrzymanie przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych. Rysunek 7 poniżej przedstawia typowe mocowanie rury próbkującej na dystansie z daleka od przepływającego powietrza pod niskim ciśnieniem i z dużą prędkością na wlocie do kratki wentylacyjnej powietrza powrotnego. Rysunek 7: Metoda próbkowania na kratce wentylacyjnej powietrza powrotnego (1) Przepływ powietrza (2) Wkręty samoblokujące (3) Przepływ powietrza powrotnego (4) Uchwyty dystansowe (5) Otwory próbkowania LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 15

22 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Montaż Instalacja wskazówki Poniżej przedstawiono krótki zestaw wskazówek dotyczących instalacji czujek: Czujka powinna być zwykle zamontowana na wysokości zapewniającej łatwy dostęp. Nie należy zakłócać w żaden sposób wylotu powietrza z urządzenia. Jeśli czujka jest zamontowana w miejscu o innym ciśnieniu powietrza niż miejsce próbkowania powietrza (np. w przewodzie wentylacyjnym), należy przeprowadzić rurę z wylotu powietrza z powrotem do strefy o tym samym ciśnieniu, co otwory próbkowania. Całe okablowanie musi być zgodne z normami NEC, NFPA 70, CSA C22.1, lokalnymi przepisami i normami, a także wymogami lokalnego AHJ. Wszystkie kable sygnałowe muszą być odpowiednie do zastosowania. Nie należy umieszczać czujki w miejscach, w których temperatura lub wilgotność wykracza poza określony zakres działania. Czujki nie należy umieszczać w bezpośredniej bliskości urządzeń, które generują częstotliwości radiowe o wysokim poziomie (takich jak alarmy radiowe) lub urządzeń generujących wysoki poziom energii elektrycznej (takich jak silniki lub generatory elektryczne). Tabela 3 na stronie 17 zawiera listę wytycznych procedur dotyczących montażu czujki Nano. 16 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

23 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Tabela 3: Wytyczne procedury Należy Upewnić się, że współczynnik alarmu ClassiFire jest odpowiednio ustawiony. Upewnić się, że kable zasilające i sygnałowe są prawidłowo podłączone przed włączeniem zasilania. W tym celu należy użyć identyfikatorów kabli lub wykonać kontrolę ciągłości elektrycznej. Nieprawidłowe połączenie może spowodować uszkodzenie czujki. Upewnić się, że kabel jest odpowiedniego typu dla połączenia. Rozmieścić punkty próbkowania w taki sposób, aby czujka mogła wykryć dym jak najwcześniej. Upewnić się, że wylot czujki znajduje się w obszarze o tym samym ciśnieniu atmosferycznym co rury próbkujące. W tym celu umieść czujkę w chronionym obszarze lub poprowadź rurę z wylotu czujki do chronionego obszaru. Upewnić się, że środowisko chronionego obszaru jest zgodne z parametrami działania czujki. Upewnić się, że czujka jest prawidłowo uziemiona. Nie należy Odłączać ani podłączać płytek w czasie pracy czujki. Regulować lub modyfikować ustawień czujki w inny sposób niż przy użyciu funkcji programowanych przez użytkownika. Wszystkie próby regulacji potencjometru lasera można wykryć, co spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt. Upuścić czujki lub używać nadmiernej siły podczas montażu rur próbkujących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujki. Podłączać wewnętrznych złączy 0 V do uziemienia lokalnego. Używać rur próbkujących o średnicy zewnętrznej poniżej 1 " (27 mm) bez odpowiedniego adaptera rury 1 " (27 mm). Bardzo ważne jest, aby nie było żadnych wycieków w miejscu połączenia rury z czujką. Umieszczać czujki zbyt blisko innych urządzeń, w wyniku czego nie będzie dostępna wystarczająca ilość miejsca w celu wymiany filtrów lub dostępu do złącza RS-232 (jeśli jest zainstalowane). Umieszczać czujki w pobliżu źródeł częstotliwości radiowych o dużej mocy, w wilgotnych miejscach lub obszarach narażonych na wilgoć. Używać ponownie wkładów filtrów po wyjęciu. Zdejmowanie pokrywy przedniej Aby zdjąć pokrywę przednią, należy odkręcić śrubę mocującą pokrywę na spodzie urządzenia. Następnie można zdjąć pokrywę. Montaż mechaniczny Informacje dotyczące kanałów, interfejsu rur i lokalizacji otworów montażowych zawiera rozdział Wnętrze czujki na stronie 5. Czujka podłączana jest do zainstalowanego systemu rur próbkujących i mocowana do powierzchni montażowej przy użyciu trzech śrub o typie odpowiednim dla danej powierzchni. Przed przymocowaniem należy upewnić się, że rury próbkujące i wylotowe są prawidłowo osadzone w złączach rur. Jeśli używane jest rurowe połączenie wylotu, należy upewnić się, że rury próbkowania i wylotowe są przymocowane do odpowiednich złączy. Patrz rozdział Rysunek 8 na stronie 18. LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 17

24 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja System rur Rysunek 8: System rur (1) Rura próbkująca Rura 3/4 " lub 25 mm z adapterem tulejowym 3/4 " Maksymalna długość rury próbkującej wynosi 50 m. Zamocuj zaślepkę na otworze o odpowiednim rozmiarze, aby zoptymalizować przepływ powietrza przez rurę. (2) Rura wylotowa Rura 3/4 " lub 25 mm z adapterem tulejowym 3/4 " Jeśli w chronionym obszarze panuje niższe ciśnienie atmosferyczne niż w miejscu montażu czujki (np. w przypadku zamkniętego pomieszczenia z klimatyzacją), zamontuj rurę powrotną z wylotu czujki do chronionego obszaru, aby wyrównać ciśnienie. Poprawi to sposób reakcji czujki. Nawet jeśli chroniony obszar i czujka znajdują się w miejscu o tym samym ciśnieniu atmosferycznym, zalecane jest zamontowanie wygiętego kawałka rury, aby zapobiec wpadaniu zanieczyszczeń do czujki. 18 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

25 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Montaż elektryczny Zgodnie z dobrymi praktykami dotyczącymi okablowania, kable i poszczególne izolowane żyły powinny być jak najkrótsze, umożliwiając jednocześnie formowanie okablowania bez naprężeń. Kable zasilające powinny mieć natężenie znamionowe 1 A lub wyższe. Jako kabla sygnałowego należy użyć dwużyłowej skrętki ekranowanej o rezystancji co najwyżej 120 omów. Rysunek 9 poniżej przedstawia złącza, które łączą czujkę Nano z innymi elementami układów elektronicznych. Aby ułatwić proces podłączania, zaleca się oznaczenie wszystkich kabli połączeniowych za pomocą odpowiednich etykiet identyfikacyjnych lub kolorowych pierścieni. Rysunek 9: Montaż elektryczny (1) (2) (3) (4) (1) Połączenia zasilacza Podłącz do zasilacza 24 V (prąd stały) 1 A. Nie podłączaj złącza 0 V do złącza EARTH. Użyj kabla ekranowanego z ekranowaniem podłączonym do złącza EARTH czujki. (2) Beznapięciowe styki przekaźnika z maksymalnym natężeniem znamionowym 1 A przy 24 V (prąd stały). LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 19

26 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Wszystkie schematy przekaźnika zostały przedstawione ze stykami w stanie po włączeniu czujki i podczas normalnego działania. Styki Alarm i Pre-Alarm są podłączane jako normalnie otwarte i zmieniają stan w zależności od warunków alarmu. Opisy złączy NO/NC (normalnie otwarte/zamknięte) dla tego przekaźnika odnoszą się do stanu styku w warunkach wyłączenia zasilania/uszkodzenia, a nie do stanu w warunkach normalnego działania. Styki przekaźnika awarii zmieniają także stan po wyłączeniu zasilania. Użyj kabla ekranowanego z ekranowaniem podłączonym do złącza EARTH czujki. (3) Wejście zdalnego sterowania Przełącznik DIP 7 w pozycji OFF: połącz z normalnie zamkniętymi stykami przekaźnika uszkodzenia zasilacza w celu monitorowania zasilacza. Uwaga: złącza INPUT są ustawione domyślnie w celu monitorowania zasilacza. Jeśli funkcje monitorowanie zasilacza i ClassiFire Override nie są wymagane, należy podłączyć łącznik między dwoma złączami, aby zapobiec występowaniu stanu uszkodzenia po włączeniu zasilania. Przełącznik DIP 7 w pozycji ON: funkcja ClassiFire Override będzie redukować czułość czujki o 50%, kiedy złącza wejściowe są zwarte np. przy użyciu klucza. Użyj kabla ekranowanego z ekranowaniem podłączonym do złącza EARTH czujki. (4) Złącza komunikacji zewnętrznej Włożona opcjonalna karta komunikacyjna (tryb komunikacji szeregowej RS-485): Podłącz magistralę szeregową RS-485 (SenseNet) modułu sterowania lub czujki do złączy A i B. Ustaw przełączniki adresu karty komunikacyjnej w celu identyfikacji czujki. Użyj kabla ekranowanego. Podłącz ekranowanie do złącza SCREEN. Podłącz uziemienie ekranowania TYLKO na jednym końcu (jeśli używana jest sieć czujek podłączonych do modułu sterowania, podłącz uziemienie ekranowania kabla tylko w module sterowania). Włożona opcjonalna karta APIC (tryb komunikacji z możliwością adresowania): Podłącz złącza + i IN oraz + i OUT do centrali pożarowej z protokołem komunikacyjnym zgodnym z APIC. Ustaw przełączniki adresu APIC w celu identyfikacji czujki. Jeśli do modułu sterowania podłączony jest łańcuch czujek, użyj karty komunikacji szeregowej w każdej czujce. Poszczególne karty muszą mieć ustawione różne adresy. Komunikacja z centralą pożarową odbywa się za pośrednictwem pojedynczego układu APIC w module sterowania. Użyj kabla ekranowanego z ekranowaniem podłączonym do złącza EARTH czujki. OSTRZEŻENIE: zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Wszystkie połączenia należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. Połączenia zasilacza Uziemiony kabel zasilający należy przeprowadzić przez dostarczony metalowy dławik, pozostawiając około 1-1/4 " (35 mm) kabla wysuniętego z dołu dławika. W zależności od typu używanego kabla może być konieczne zwiększenie średnicy kabla przy użyciu tulei lub taśmy izolującej w celu zapewnienia prawidłowego przytrzymania kabla po pełnym zaciśnięciu dławika kabli. Uwaga: eśli to urządzenie stanowi część systemu wykrywania pożarów, napięcie wejściowe powinno być dostarczane przez certyfikowany zasilacz zgodny z normą UL. 20 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

27 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Aby podłączyć zasilanie: 1. Zdejmij pokrywę przednią czujki Nano i zlokalizuj blok złączy zasilania. Rysunek 2 na stronie 5 przedstawia zdjęcie czujki Nano ze zdjętą pokrywą przednią. Rysunek 10 przedstawia szczegółowy rysunek złączy zasilania. 2. Podłącz przewody 0 V i +24 V (prąd stały) odpowiednio do złączy śrubowych 0V (-24) i 24V. 3. Podłącz ekranowany przewód do złącza uziemienia EARTH. Rysunek 10: Złącza zasilacza Połączenie przekaźnika Czujka Nano jest wyposażona w przekaźnik alarmu i pre-alarmu, który w sytuacji alarmu zmieni stan na normalnie otwarty (N.O.). Jest także wyposażona w przekaźnik ogólnego uszkodzenia, który w sytuacji uszkodzenia lub zaniku zasilania zmieni stan na normalnie zamknięty (N.C.). Są to przekaźniki typu beznapięciowego. Maksymalne natężenie prądu przepływającego wynosi 1 A przy 24 V (prąd stały). Aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi odporności na zakłócenia promieniowane, zalecane jest wykonanie jednej pętli dla przewodów połączeniowych przekaźnika wokół ferrytu (dostarczonego). Należy pozostawić około 1-1/4 " (30 mm) przewodu między końcem ferrytu i blokiem złączy, aby uniknąć naprężeń. Aby to osiągnąć, konieczne może być usunięcie ekranu kabla na odcinku około 5 " (130 mm). Ekran należy zaterminować pod zaślepką dławika kabli. Czujka Nano jest podłączona do central pożarowych przy użyciu styków przekaźników alarmu, pre-alarmu i uszkodzenia czujki. Połączenia należy wykonać zgodnie z opisem przedstawionym na Rysunek 11 na stronie 22. Połączenie wejść Czujka Nano jest wyposażona w wejście INPUT. Ten typ wejścia można wykorzystać do monitorowania zasilacza lub zmniejszania czułości czujki za pomocą funkcji dzień/noc. Przełącznik DIP nr 7 należy ustawić w sposób opisany na Rysunek 11 na stronie 22. Złącza INPUT na płytce czujki są ustawione domyślnie w celu monitorowania zasilacza. Jeśli funkcje monitorowanie zasilacza i ClassiFire Override nie są LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 21

28 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja wymagane, należy zainstalować zworkę między dwoma złączami, aby zapobiec występowaniu stanu uszkodzenia po włączeniu zasilania. Połączenia należy wykonać zgodnie z opisem przedstawionym na Rysunek 11 na stronie 22. Rysunek 11: Schemat połączeń (2) (3) (1) (4) (16) (15) +24V 0V + NC C NO (5) (13) NC NO C (14) (6) (12) NC NO C (7) NC NO C (11) (8) NC normalnie zamknięty C wspólny NO normalnie otwarty (1) Czujka (2) Centrala przeciwpożarowa (FACP) (3) Masa (4) Zasilacz (PSU) (5) Otwiera się przy zaniku zasilania (6) Zwarcie wskazuje alarm (7) Zwarcie wskazuje Pre-alarm (8) Monitorowanie uszkodzenia zasilacza (przełącznik DIP 7 w pozycji OFF) (9) Stacyjka 22 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

29 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja (10) Zwarcie umożliwia zmniejszenie czułości o 50% (przełącznik DIP 7 w pozycji ON) (11) Wejście (12) FAULT (13) PRE-ALARM (14) Rezystor końca linii należy podłączyć w ostatniej czujce (15) ALARM (16) Uziemienie Konfiguracja Domyślne ustawienia czujki są zgodne z wymogami większości zastosowań. Te ustawienia można zmienić w celu spełnienia dodatkowych wymogów. Dostosowanie czujki Nano wymaga zmiany ustawień ośmiu segmentów przełącznika DIP konfiguracji (Rysunek 12) zamontowanego na płycie głównej. Tabela 4 i późniejsze akapity przedstawiają prawidłowe ustawienie przełącznika do danego zastosowania. Rysunek 12: Przełącznik DIP konfiguracji Tabela 4: Ustawienia przełącznika DIP Ustawienie Ustawianie czułości czujki Współczynnik alarmu 6 Współczynnik alarmu 7 Współczynnik alarmu 8 Współczynnik alarmu 9 Classifire wł. Ustalone alarmy Przesunięcie limitu przepływu Przełącznik 1 OFF ON OFF ON Przełącznik 2 OFF OFF ON ON Przełącznik 3 OFF ON Przełącznik 4 Przełącznik 5 ±40 OFF OFF ±20 ON OFF ±5 OFF ON ±3 ON ON Opóźnienie przepływu Przełącznik sekund OFF Przełącznik 7 Przełącznik 8 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 23

30 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja Ustawienie Przełącznik 1 Przełącznik 2 Przełącznik 3 Przełącznik 4 Przełącznik 5 30 sekund ON Wybór wejścia Uszkodz. zasilacza ClassiFire Override Automatyczna kalibracja Odblokuj Zablokuj Przełącznik 6 Przełącznik 7 OFF ON Przełącznik 8 OFF ON Uwaga: ustawienia przedstawione jako pogrubione są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi. Współczynnik alarmu Czujka oblicza czułość względem poziomu zanieczyszczeń otoczenia. Wyższe współczynniki alarmu zapewniają niższą czułość (próg alarmu zostaje odsunięty dalej od poziomu otoczenia). Dalsze informacje na ten temat znajdują się w instrukcji oprogramowania do zdalnej konfiguracji. Uwaga: zmiana współczynnika alarmu powoduje rozpoczęcie nowego cyklu szybkiej nauki: podczas początkowego okresu uczenia o długości 15 minut czujka nie może zgłaszać alarmu, a osiągnięcie optymalnej wydajności może zająć 24 godziny w zależności od warunków otoczenia. ClassiFire Włączenie funkcji ClassiFire umożliwia ciągłe dostosowywanie progów alarmu przez system sztucznej inteligencji, aby unikać niepożądanych alarmów w przypadku zmian w środowisku (zalecane). Uwaga: wyłączenie tej funkcji może spowodować zwiększenie prawdopodobieństwa występowania fałszywych alarmów ze względu na zmiany poziomów zanieczyszczenia otoczenia. Ustalone alarmy Powoduje wyłączenie systemu sztucznej inteligencji i zablokowanie czułości na poziomie ustawionym podczas konfiguracji początkowej. Oznacza to wyłączenie systemu monitorowania filtru kurzu (niezalecane). Uwaga: włączenie tej funkcji może spowodować zwiększenie prawdopodobieństwa występowania fałszywych alarmów ze względu na zmiany poziomów zanieczyszczenia otoczenia. Przesunięcie limitu przepływu Funkcja Przesunięcie limitu przepływu ustawia czułość systemu monitorowania przepływu powietrza. Niewielkie przesunięcie sprawia, że system jest bardzo czuły na zmiany przepływu powietrza. Systemy EN 54 muszą reagować na zmiany przepływu powietrza w zakresie ±20%, co równa się zmianie odczytu 24 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

31 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja czujnika przepływu o +5. Obszary o zmiennym ciśnieniu powietrza mogą wymagać mniejszej czułości. Uwaga: zmiana przesunięcia limitu przepływu powoduje uruchomienie nowej konfiguracji kalibracji przepływu. Opóźnienie przepływu Ustawia czas, przez jaki musi występować problem z przepływem, zanim zostanie zasygnalizowane uszkodzenie. Wybór wejścia Złącze wejścia czujki może służyć do monitorowania powiązanego zasilacza pod kątem uszkodzeń lub dla funkcji ClassiFire Override, która redukuje normalną czułość o 50%. Uwaga: w przypadku fabrycznych ustawień przełącznik jest ustawiony w pozycji OFF (monitorowanie zasilacza). Spowoduje to powstanie stanu uszkodzenia w przypadku przerwy w obwodzie na złączach INPUT. Jeśli nie jest wymagane monitorowanie zasilacza, należy założyć zworkę. Uwaga: jeśli zworka jest założonana złączach INPUT, bardzo ważne jest, aby ten przełącznik znajdował się w pozycji OFF. W przeciwnym razie funkcja ClassiFire Override spowoduje znaczące i trwałe obniżenie czułości czujki. Automatyczna kalibracja Funkcja Automatyczna kalibracja powoduje automatyczne rozpoczęcie nowego cyklu szybkiej nauki po włączeniu zasilania czujki. Można wyłączyć tę funkcję, jeśli konieczne jest zachowanie poprzednich ustawień. Instalacja czujki Po dokonaniu podłączeń zasilania i sygnalizacji zamontuj pokrywę czujki i dokręć ją przeznaczonym do tego celu śrubą mocującą. Uwaga: czujka została zaprojektowana do użytku wyłącznie z pokrywą przednią przymocowaną bezpiecznie za pomocą śruby mocującej. Zdejmowanie czujki Zdejmowanie czujki odbywa się przy użyciu procedury instalacji wykonywanej w odwrotnej kolejności należy odłączyć rury i kable. LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 25

32 Rozdział 2: Instalacja i konfiguracja 26 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

33 Rozdział 3 Odbiór techniczny Podsumowanie W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące odbioru technicznego systemu czujek. Spis treści Wprowadzenie 28 Przygotowanie do odbioru technicznego 28 Lista kontrolna odbioru technicznego 28 Okres aklimatyzacji 29 Sprawdzenie czasu transportu 29 Test z dużą ilością dymu 29 Testy ze spalarką przewodu 30 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu 27

34 Rozdział 3: Odbiór techniczny Wprowadzenie W rozdziale tym przedstawiano procedury odbioru technicznego czujki. Strategia odbioru technicznego różni się początkowo w zależności od środowiska instalacji czujki. Na przykład test dla pomieszczenia komputerowego (które powinno stanowić relatywnie czyste środowisko) będzie się w dużym stopniu różnić od testu w młynie, w którym prawdopodobnie będzie występować wysoki poziom cząsteczek w powietrzu. Powszechnie akceptowanym standardem dla pomieszczeń komputerowych/ obszarów EDP jest brytyjska norma BS6266 dotycząca przegrzewania sprzętu na długo przed zapłonem. Aby wykonać test, należy elektrycznie przeciążyć przez jedną minutę odcinek izolowanego kabla PCW o średnicy 10/0,1 mm i długości 1 minuta przy użyciu odpowiedniego zasilacza. Czujka powinna wskazać alarm po dwóch minutach od zakończenia palenia się kabla. Metodologia testowania dla obszarów o wyższym poziomie cząsteczek w otoczeniu jest podobna jak w przypadku standardowych czujek punktowych. Oddanie do użytku powinno zostać wykonane tylko przez przeszkolonych techników zgodnie z odpowiednimi normami. Przygotowanie do odbioru technicznego Odbiór techniczny należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i usunięciu pozostałego brudu. Jeśli warunki monitorowania otoczenia zostaną zarejestrowane przed oczyszczeniem instalacji, mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych, normalnych warunków działania, które muszą zostać użyte jako dane referencyjne dla późniejszych procedur konserwacji i testów. Lista kontrolna odbioru technicznego Poniższa krótka lista kontrolna umożliwia szybką konfigurację czujki. Ta procedura będzie odpowiednia dla większości instalacji standardowych. Uwaga: należy sprawdzić wszystkie połączenia okablowania przed włączeniem zasilania czujki. Nieprawidłowe okablowanie czujki spowoduje jej trwałe uszkodzenie. 1. Przed włączeniem zasilania czujki sprawdź wzrokowo prawidłowość podłączenia wszystkich kabli. Jeśli identyfikacja kabli nie jest przejrzysta (np. poprzez użycie kabli o różnych kolorach lub kołnierzy identyfikujących kable), konieczne jest sprawdzenie połączeń elektrycznych. 2. Odłącz czujkę od centrali pożarowej, jeśli to konieczne. 28 LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

LaserSense 25 Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

LaserSense 25 Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu LaserSense 25 Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu P/N 9-14769 (PL) REV 02 ISS 25JUN13 Copyright Producent Certyfikacja Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji urządzenia do lokalizacji alarmów z cyfrową liniową czujką ciepła ADLCU

Instrukcja obsługi i instalacji urządzenia do lokalizacji alarmów z cyfrową liniową czujką ciepła ADLCU Instrukcja obsługi i instalacji urządzenia do lokalizacji alarmów z cyfrową liniową czujką ciepła ADLCU Spis treści Informacje kontaktowe 1 Ważne informacje 2 Opis produktu 3 Dane techniczne 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

LaserSense HSSD-2 Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

LaserSense HSSD-2 Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu LaserSense HSSD-2 Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu P/N 9-14771 (PL) REV 02 ISS 25JUN13 Copyright Producent Certyfikacja Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire and Security. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

m = m = m = 1 Użyj maskownicy dla małych odległości. Między czujnikiem i odbłyśnikiem należy zachować pełną widoczność.

m = m = m = 1 Użyj maskownicy dla małych odległości. Między czujnikiem i odbłyśnikiem należy zachować pełną widoczność. Instalacja Informacje ogólne 50cm 50 100 m = 4 50cm cm Między czujnikiem i odbłyśnikiem należy zachować pełną widoczność. 8-100mm Montaż należy wykonać na wytrzymałych powierzchniach (na ścianach nośnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Termostat przeciwzamrożeniowy

Termostat przeciwzamrożeniowy 284 284P0 Termostat przeciwzamrożeniowy do kontrolowania temperatury powietrza QAF8 Odporna obudowa odlewana z aluminium Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary Mała histereza

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu 646746 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Numer produktu 646746 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KOMUNIKACYJNY 4230 /4232 /4235

MODUŁ KOMUNIKACYJNY 4230 /4232 /4235 COTAG Instrukcja Instalacji MODUŁ KOMUNIKACYJNY 4230 /4232 /4235 IN018PL Niniejsza instrukcja ma za zadanie pomóc w zainstalowaniu modułów komunikacyjnych 4230/4232/4235. Moduł został zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model BS-BD3 150 BS-BD3 200 BS-BD3 250 Zasięg detekcji Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Kanałowe czujniki temperatury

Kanałowe czujniki temperatury 1 762 1761P03 1762P01 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21... Symaro Kanałowe czujniki temperatury Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

VIP X1600 XFMD. Moduł odbiornika. Instrukcja szybkiej instalacji

VIP X1600 XFMD. Moduł odbiornika. Instrukcja szybkiej instalacji VIP X1600 XFMD Moduł odbiornika pl Instrukcja szybkiej instalacji 2 pl VIP X1600 XFMD Informacje podane w niniejszej Instrukcji szybkiej instalacji odnoszą się do modułu odbiornika VIP X1600 XFMD.! UWAGA!

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 Spis treści 1. Właściwości... 3 2. Parametry techniczne centralki.... 3 3. Zasada działania.... 3 4. Instalacja systemu... 5 4.1. Podłączenie detektorów do centralki...

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA!

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA! EM3xx Moduł 4 wejść / 4 wyjść i adapter 2 linii bocznych EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN 54-17 i EN 54-18. UWAGA! Opis produktu Moduł EMxx umożliwia komunikację central adresowalnych SmartLoop i SmartLight

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABH-200 Zasięg detekcji we wnętrzu na zewnątrz 200 m 600 m Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 SK4000-1 Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

OSŁONA PRZECIWWIETRZNA OP-40

OSŁONA PRZECIWWIETRZNA OP-40 OSŁONA PRZECIWWIETRZNA OP-40 Instrukcja Instalowania i Konserwacji IK-E298-001 Edycja IC 2 IK-E298-001 Osłony przeciwwietrzne OP-40 będące przedmiotem niniejszej IK spełniają wymagania Aprobaty Technicznej

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

ALG-61B8 SYGNALIZATOR DYMU PAPIEROSOWEGO DO CENTRALKI ALARMOWEJ

ALG-61B8 SYGNALIZATOR DYMU PAPIEROSOWEGO DO CENTRALKI ALARMOWEJ ALG-61B8 SYGNALIZATOR DYMU PAPIEROSOWEGO DO CENTRALKI ALARMOWEJ Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER SZYBKOOBROTOWYCH BCS

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER SZYBKOOBROTOWYCH BCS INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER SZYBKOOBROTOWYCH BCS Ver. 1.0 1 Spis treści 1. Instalacja kamery szybkoobrotowej... 3 1.1 Środowisko instalacji... 3 1.2 Wybór miejsca instalacji oraz wymagania... 3 1.3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABE-100 ABE-150 ABT-100 Zasięg detekcji we wnętrzu 100 m

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Tester ciągłości przewodów Extech CT20

Tester ciągłości przewodów Extech CT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester ciągłości przewodów Extech CT20 Nr produktu 101157 Strona 1 z 5 Wstęp Gratulujemy zakupu testera ciągłości przewodów Extech CT20. CT20 umożliwia użytkownikowi szybką identyfikację

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. KARTA KATALOGOWA mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. Moduł mh-s4 jest czterokanałowym wejściem sensorów (czujników) temperatury rozlokowanych w budynku. Czujnikami są elementy

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji Czujnik otwarcia drzwi i okien Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Schemat urządzenia...3 3.Instrukcja instalacji i montażu...4 4.Dodanie urządzenia do Centrali...4 5.Montaż urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo