Teoria i praktyka queer w Polsce a polski ruch LGBT. 28 listopada 2012 roku. Dr hab. Joanna Mizielińska. Schemat wykładu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teoria i praktyka queer w Polsce a polski ruch LGBT. 28 listopada 2012 roku. Dr hab. Joanna Mizielińska. Schemat wykładu"

Transkrypt

1 Teoria i praktyka queer w Polsce a polski ruch LGBT. 28 listopada 2012 roku Dr hab. Joanna Mizielińska Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Schemat wykładu Historia Ojcowie i matki Teoria queer a wcześniejsze ujęcia seksualności i płci Teoria vs polityka queer Krytyka teorii queer Teoria queer w Polsce problemy z translacją Studium przypadku Kampania Przeciwko Homofobii 1

2 Ruch homofilny lat Czas: silne napiętnowanie, strach, marginalizacja Cel: zdobycie akceptacji społecznej, przystosowanie, asymilacja Organizacje: The Mattachine Society, ONE, The Daughters of Bilitis Lata 70. i połowa 80.: model etnicznomniejszościowy Ruch feministyczny i ruch wyzwolenia gejów odrębność dróg i podobieństwo 1. Nacisk na wspólnotę budowaną w oparciu o pojęcie spójnej lesbijskiej czy gejowskiej tożsamości 2. Skupienie na tożsamości i stylu życia jednostki 3. Budowanie wspólnoty i polityki opartych na interesie grupowym 4. Walka o widoczność, równe prawa i asymilację 5. Podkreślanie, że członkowie mniejszości są takimi samymi obywatelami 6. Zaleta: skuteczność w mobilizacji mniejszości; wada: ujednolicenie i eliminacja różnic. 2

3 Różnice Ruch wyzwolenia gejów: głównie reprezentował mężczyzn klasy średniej. W ramach lesbijskiego feminizmu: położenie akcentu na więzy kobiece, unikalne kobiece wartości i budowanie kultury kobiet Seks jest wektorem opresji. System seksualnej opresji przecina inne dziedziny społecznych nierówności, oddzielając jednostki i grupy według własnej wewnętrznej dynamiki. Nie jest redukowalny do czy możliwy do zrozumienia w terminach klasy, rasy, etniczności czy gender [...] Konieczne jest stworzenie autonomicznej teorii i polityki seksualności. - Gayle Rubin 3

4 Koniec lat 80. Główne źródła krytyki modelu etnicznomniejszościowego: 1.Krytyka dotychczasowego modelu ruchu tożsamościowego ze strony wykluczonych -Rasa -Biseksualiści, transseksualiści -niekonwencjonalne praktyki seksualne 2. Backlash i kryzys związany z AIDS: uwidocznienie ograniczeń modelu mniejszościowego 3. Postmodernistyczne teorie odrzucające kolektywną tożsamość Poststrukturalizm Zakwestionowanie ciągłości i uniwersalności podmiotu gej / lesbijka Podmiotowość seksualna jako produkt historyczny Prace M.Foucault, Eve Kosofsky Sedgwick, J. Katz, J. Butler, Teresa de Lauretis, David Halperin, Diana Fuss, Lee Edelman 4

5 Wobec dawnego prawa cywilnego i kanonicznego sodomia zaliczała się do czynów niedozwolonych, jej sprawca był wyłącznie podsądnym. XIX wieczny homoseksualista zyskał osobowość: posiadał przeszłość, historię i dzieciństwo, charakter, sposób życia, a także morfologię wraz z niewłaściwą anatomią i być może zagadkową fizjologią. Bez reszty zamyka się w swej seksualności, jest w nim ona wszechobecna; ukryta we wszystkich zachowaniach, gdyż stanowi ich podstępną i w pewien sposób aktywną zasadę; nosi ją bezwstydnie wypisaną na twarzy i ciele, albowiem sekret ten zawsze się zdradza. Współistnieje z nim, nie tyle jako grzeszny nawyk, ile osobliwa natura. [ ]Psychologiczna, psychiatryczna, medyczna kategoria homoseksualizmu powstała w dniu, gdy ją scharakteryzowano za datę narodzin przyjąć można słynny artykuł Westphala z roku 1870 o odmiennych doznaniach seksualnych [ ] Homoseksualizm okazał się jedną z postaci seksualności z chwilą, gdy z zakresu praktyk sodomicznych przeniesiono go na swego rodzaju androgynię wewnętrzną, na hermafrodytyzm duszy. Sodomita był odszczepieńcem, homoseksualista jest teraz gatunkiem. - Michel Foucault JUDITH BUTLER: Jak wskazuje Foucault, prawne systemy władzy same produkują podmioty, których przedstawicielami następnie się mienią [...] Być może nie istnieje podmiot, który staje przed prawem, że za pośrednictwem prawa lub w jego obrębie uzyska przedstawicielstwo. Być może zarówno ów podmiot, jak również okolicznik czasu przed zostały stworzone przez prawo jako fikcyjna podstawa roszczeń tegoż prawa do legitymizacji. Kategorie tożsamości mają tendencje do bycia narzędziami regulacyjnych reżimów zarówno jako normalizujące kategorie opresyjnych struktur jak też kolektywne punkty wyzwoleńczej kontestacji samej tej opresji. 5

6 JUDITH BUTLER: (Feministyczne) my jest zawsze i wszędzie fantazmatem, konstrukcją, która ma swoje cele, ale która neguje wewnętrzną złożoność i nieokreśloność terminu i stwarza siebie tylko poprzez wykluczenie części członków, których jednocześnie zamierza reprezentować. W samej walce o wyzwolenie i demokratyzację możemy adoptować ten sam model dominacji, przez który jesteśmy opresjonowane/i, nie zdając sobie sprawy z tego, że jednym ze sposobów działania dominacji jest regulacja i produkcja podmiotów. Czym jest teoria/e queer? Umbrella term : LGBTQIAS etc.? Bezpieczna przystań dla wszystkich nie uznających płciowo-seksualnej normy Teoria nt. płciowych i seksualnych odmieńców; albo raczej społecznych form wytwarzania odmienności Kwestionowanie heteronormatywności; binarnych opozycji w centrum Normy płci/seksualności jako represyjne, krzywdzące Radykalna teoria społeczna wykorzystująca w sposób ironiczny i strategiczny określenie queer dla obalenia sztywnych hierarchii maskulinistycznej i seksistowskiej kultury (Anthony Elliott) 6

7 Queer studies (także badania queer) - interdyscyplinarny nurt badań obejmujący analizę mechanizmów przemocy normatywnej związanej z wymuszaniem jednoznacznej identyfikacji płciowej i/lub seksualnej, strategii oporu wobec tych mechanizmów oraz koniecznych błędów niejednoznaczności, płynności i niestabilności konstrukcji płci/seksualności. Badania queer obejmują również analizę społecznych (w tym politycznych i ekonomicznych) oraz kulturowych skutków tych mechanizmów, w tym także procedury wykluczania przejawów nienormatywności. Encyklopedia gender, autorzy hasła Jacek.Kochanowski i Joanna Mizielińska TEORIA QUEER - DEKONSTRUKCJA HETERONORMATYWNOŚCI Płynność, przygodność, zmienność, historyczność kategorii Odrzucenie kolektywnej tożsamości jako niepewnego gruntu dla polityki Tożsamość jako społeczny produkt i podstawa opresji Przesunięcie zainteresowania z homoseksualności jako zjawiska społ. na dychotomię homo/hetero, m/k i okoliczności kształtowania heteronormatywności ESENCJALISTYCZNE UJĘCIA BADANIE MNIEJSZOŚCI Spójna tożsamość pożądanie osób tej samej płci; konstruowanie wspólnoty wokół jej afirmacji Tożsamość jako podstawa politycznej władzy; normatywność (i.e. normy regulujące bycie homo) Budowanie stabilnego podmiotu gejowskolesbijskiego na bazie tzw. orientacji seksualnej Przyjęcie za oczywiste pewnych norm Podważenie oczywistości kategorii normatywnej seksualności i płciowości Walka z homofobią Polityka: wolność ekspresji Kontestacja: We are here, we are queer get fucking used to it Walka o akceptację Asymilacja: We are everywhere 7

8 Teoria queer oferuje socjologii przyczynek do analizy powstania i reprodukcji heteroseksualności zamiast badać wyłącznie gejów, lesbijki czy biseksualistów jako jedyny przedmiot godny zainteresowania, poststrukturalna socjologia stara się opisać strategie, przy pomocy których seksualność jest kształtowana jako konstrukt społeczny. - Ki Namaste Najważniejsze punkty - teoria queer Niestabilność i wykluczający charakter kategorii tożsamościowych W centrum nie problematyczność homoseksualizmu ale społeczne czynniki, które służą kategoryzowaniu zachowań jednostki zgodnie z ich seksualnymi preferencjami Analiza dychotomii homo/hetero: komu służy, kogo wyklucza Dynamika wnętrze/zewnętrze: relacyjność i niestabilność tożsamości Tożsamość (płciowa/seksualna) jako efekt performatywnych aktów Polityka tożsamościowa jako nieefektywna i samodestrukcyjna 8

9 Polityka queer Początki związane z aktywizmem na rzecz AIDS Agitacyjne/prowokacyjne użycie kategorii queer : od pogardy do afirmacji Polityka in your face ACT UP założone przez Larry ego Kramera Queer Nation (1990) - Polityka ulicy; konfrontacja; slogany - Żądanie widoczności i uznania - Zakwestionowanie oczywistości granic i przywilejów normalności - Parodia, bunt, samoekspresja THE QUEER NATION MANIFESTO (fragmenty) How can I tell you. How can I convince you, brother; sister that your life is in danger. That everyday you wake up alive, relatively happy, and a functioning human being, you are committing a rebellious act. You as an alive and functioning queer are a revolutionary. There is nothing on this planet that validates, protects or encourages your existence. It is a miracle you are standing here reading these words. You should by all rights be dead. Don't be fooled, straight people own the world and the only reason you have been spared is you're smart, lucky, or a fighter. Straight people have a privilege that allows them to do whatever they please and f--- without fear. But not only do they live a life free of fear; they flaunt their freedom in my face. Their images are on my TV, in the magazine I bought, in the restaurant I want to eat in, and on the street where I live. I want there to be a moratorium on straight marriage, on babies, on public displays of affection among the opposite sex and media images that promote heterosexuality. Until I can enjoy the same freedom of movement and sexuality, as straights, their privilege must stop and it must be given over to me and my queer sisters and brothers. 9

10 THE QUEER NATION MANIFESTO (fragmenty) Straight people will not do this voluntarily and so they must be forced into it. Straights must be frightened into it. Terrorized into it. Fear is the most powerful motivator. No one will give us what we deserve. Rights are not given they are taken, by force if necessary. It is easier to fight when you know who your enemy is. Straight people are you enemy. They are your enemy when they don't acknowledge your invisibility and continue to live in and contribute to a culture that kills you. Every day one of us is taken by the enemy. Whether it is an AIDS death due to homophobic government inaction or a lesbian bashing in an all-night diner (in a supposedly lesbian neighborhood), we are being systematically picked off and we will continue to be wiped out unless we realize that if they take one of us they must take all of us. THE QUEER NATION MANIFESTO (fragmenty) An Army of Lovers Cannot Lose Being queer is not about a right to privacy; it is about the freedom to be public, to just be who we are. It means everyday fighting oppression; homophobia, racism, misogyny, the bigotry of religious hypocrites and our own self-hatred. (We have been carefully taught to hate ourselves.) And now of course it means fighting a virus as well, and all those homo-haters who are using AIDS to wipe us off the face of the earth. Being queer means leading a different sort of life. It's not about the mainstream, profit-margins, patriotism, patriarchy or being assimilated. It's not about executive directors, privilege and elitism. It's about being on the margins, defining ourselves; it's about gender-f--- and secrets, what's beneath the belt and deep inside the heart; it's about the night. Being queer is "grass roots" because we know that everyone of us, every body, every c---, every heart and a-- and d--- is a world of pleasure waiting to be explored. Everyone of us is a world of infinite possibility. 10

11 THE QUEER NATION MANIFESTO (fragmenty) We are an army because we have to be. We are an army because we are so powerful. (We have so much to fight for; we are the most precious of endangered species.) And we are an army of lovers because it is we who know what love is. Desire and lust, too. We invented them. We come out of the closet, face the rejection of society, face firing squads, just to love each other! Every time we f---, we win. Krytyka teorii queer Queer jako przykrywka dla przywileju Pozorne włączenie osób transseksualnych i biseksualnych Queer jako tożsamość Komercjalizacja queer Amerykocentryzm teorii queer 11

12 Jeśli queer ma utrzymać swoje ambicje krytycznego, politycznego działania i swoje polityczne znaczenie, musi powrócić do bardzo konkretnego politycznego projektu i nie pozwolić, aby stał się tożsamością. Queer pojawił się jako krytyka polityki tożsamościowej, a gdy staje się tożsamością, staje się towarem rynkowym, sam staje się normą tego, jacy wszyscy powinniśmy być płynni. Myślę, że idea queer musi być powiązana bardzo mocno z jakimś politycznym projektem. Początkowo była związana z aktywizmem AIDS. Myślę, że dziś musi być związana z kwestią represji, przemocy, dyskryminacji, otwarcia publicznej przestrzeni, kwestią widoczności, że musi powrócić na drogę realizacji swego radykalnego projektu. - Judith Butler Teoria queer w Polsce problemy: 1. Problem translacji 2. Problem odmiennej czasoprzestrzeni czasowa asynchronia i jednoczesna wielość dyskursów płci i seksualności (Kulpa i Mizielińska 2011)- i jej konsekwencje a) Kwestie etapu rozwoju ruchu b) Kwestia tożsamości i samookreślenia c) Kwestia produkcji wiedzy na temat seksualności i jej znaczenia: brak dobrze rozwiniętych gender studies i gay/lesbian studies; queer studies jako synonim gay studies, etc. 12

13 Problemy ze słowem W jaki sposób się to zaczęło? Próby tłumaczenia nieliczne Przyczyny: 1. Brak polskiego odpowiednika 2. Nieudane próby: pedał, kochający inaczej, odmieniec 3. Korzyści płynące z użycia angielskiego terminu w teorii i praktyce ruchu LG Brak politycznego odniesienia Tomasz Basiuk: za różnicami w terminologii kryją się różnice w podejściu do tożsamości Brak kwestionowania oczywistości kategorii homoseksualista, podczas gdy queer zaburza sama opozycję homo/hetero Ruch LGBT na przed/emancypacyjnym etapie; oderwanie od ruchu Słabość polskiego feminizmu i gender studies 13

14 CZASOBRAZ ZACHODNI I ŚRODKOWOEUROPEJSKI Ś R O D K O W O E U R O P E J S K I C Z A S R Ó W N O C Z E S N O S N O Ś C I ( W S Z Y S T K O N A R A Z ) CZAS KOMUNISTYCZNY Z A C H O D N I C Z A S S E K W E N C Y J N O Ś C I Konsekwencje czasowej a-synchronii 1. Kwestia tożsamości i (samo)określenia 2. Kwestia etapów rozwoju 3. Kwestia produkcji wiedzy na temat seksualności 14

15 1. Kwestia tożsamości i (samo)określenia Zachodnie narracje z określoną sekwencją zdarzeń/terminologią G LG LGB LGBT walka o włączenie osób bi i trans-seksualnych Polska: LGBT prawie od samego początku Dostęp do różnorodnych strategii i modeli LGBT i Q dla polskich homoseksualistów, którzy dopiero stawali się gejami i lesbijkami, a wkrótce też queerami Włączenie zanim pojawiły się pierwsze grupy interesu Problematyczna reprezentacja B i T 15

16 Kampania Przeciwko Homofobii Paul Ricoeur: koncepcja tożsamości 2 elementy: 1.Ipse (odrębność) potrzeba odróżnienia się od innych, własnej unikalności; granica to samo/różne 2.Idem (ciągłość) tożsamość siebie samego/j w czasie; pozostawanie kimś trwałym, tym samym Zachód: linearna oraz konsekwentna narracja stwarzająca wrażenie spójnej tożsamości grupowej Polska: ruch LGBT ma problem ze swoim idem (ciągłością i spójnością w czasie) ale też z ipse (odróżnianiem od innych)= jego narracja tożsamościowa nie może być spójna i ciągła, zaś kwestia prawdziwej tożsamości odgrywa dużo mniejszą rolę 16

17 2. Kwestia etapów rozwoju Zachód: etapy seksualnej polityki w odniesieniu do poprzednich Akumulacja wiedzy i aktywizmu Polska: wszystko na raz, brak historii aktywizmu, brak przeszłości Teoria queer współwystępuje z budowaniem ruchu LG(BT); dekonstrukcja zbiega się z konstrukcją Dyskurs na temat seksualności (i gender) w Polsce od samego początku z użyciem języka teorii queer Akademickość teorii queer vs homonormatywna praktyka tożsamościowa Tendencja do wpisywania się w myślenie n.t. własnego zapóźnienia i konieczność powielania tych samych etapów i taktyk; nostalgia za Stonewall Trudność odpowiedzi na pytanie jak bardzo queer jest polska polityka LGBT Podtrzymywanie statusu zapóźnionego Innego Anna Laszuk, Nowoczesny closet, czyli queer po polsku, Furia Pierwsza: Zamiast więc rozbijać od wewnątrz i tak słaby ruch LGBT walką o zniesienie kategorii płci i seksualności, może lepiej wyrazić wreszcie różnorodność w jego ramach. Zdobyć przestrzeń, zamiast wycofywać się z niej na snobistyczny margines. Środowisko lesbijek, gejów, biseksualistów, biseksualistek, osób transseksualnych i transgender mniej cierpi z powodu marginalizacji jednych wykluczonych przez drugich, ile z powodu swojej małej liczebności, z powodu konformizmu, strachu i ucieczki od polityczności wszystkich niezaangażowanych. Także dlatego, że wśród niezaangażowanych więcej woli być ponad niż zaryzykować bycie w środku Mariusz Kurc, Replika: Zgadzam się z Anią Laszuk, która powiedziała, że nie można przeskoczyć do teorii queer bez wcześniejszego etapu coming outu 17

18 Kiedy w Polsce geje i lesbijki weszli na polityczną wokandę? Dopiero na początku XXI wieku wraz z akcją Niech Nas Zobaczą z 2003 r., projektem ustawy o związkach partnerskich senator Szyszkowskiej, wraz z zakazywanymi paradami. Teoria queer na polskich uniwersytetach pojawiła się na przełomie wieków wcześniej niż do słownika politycznego weszły słowa gej i lesbijka. W Stanach było odwrotnie tam queer stanowiło krok naprzód po 20 latach afirmacji tożsamości LGBT, po kilkunastu latach od Harveya Milka. Hekatomba AIDS z lat 80. pokazała, że po pierwsze sama "gay pride" nie wystarcza, bo trzeba zmian w prawie, by uczynić z osób homoseksualnych pełnoprawnych obywateli, a po drugie wkluczenie gejów i lesbijek to zaledwie początek demontażu heteronormatywnego systemu. Amerykańskie queer dało nową energię, a polskie queer zaszyło się na uniwersytetach, ma zerową polityczną moc i jest z tego zadowolone. - Samuel Nowak 3. Kwestia produkcji wiedzy na temat seksualności, czyli czyj głos się liczy? Hegemonia zachodniej/amerykańskiej teorii queer i jej (nie) (dosłowna) przekładalność w innych społeczno-kulturowych kontekstach Fałszywe reprezentacje: Zachodnia narracja na temat postępu vs jej Wschodnioeuropejscy zapóźnieni kontynuatorzy/następcy Mechanizm wytwarzania podporządkowanego Innego przez użycie kategorii temporalnych: postęp vs. Zapóźnienie W konsekwencji brak zainteresowania 18

19 Przykład 1: Donald E. Hall Queer theories (2003) na temat książek o seksualności z innych kultur: While such works are (unfortunately, but inevitably) peripheral to the present study because of its focus on British and American literature and applications of critical theory, they are provocative and commendable. Read them when you have time. Przykład 2: Filmy dokumentalne o homofobicznej Europie Środkowo-Wschodniej : Beyond the Pink Curtain (2009), reż. Mathey Charles East/West - Sex & Politics (2008), reż. Jochen Hick Rainbow's End (2006), reż. Jochen Hick and Christian Jentzsch Tolerancja! (Tolerance!) (2004), reż. Diana Voxerbrant 19

20 Cztery główne kwestie: Esencjalistyczne podejście do regionu Europy Środkowo-Wschodniej: homogeniczny i jednolity blok Identyfikacja regionu jako niebezpiecznego, pełnego przemocy, nacjonalistycznego, ekstremalnego Zubożony aktywizm: parady jako jedyna strategia która wzbudza zainteresowanie Przyjęcie przez Zachód etycznego zobowiązania pomocy Europie Środkowo-Wschodniej Koncepcja pedagogiki dźwigni [leverage pedagogy] (Kulpa 2011) Ostatni produkt dyskursywnej praktyki Zachodu Po rozszerzeniu UE Zachodnia Europa redefiniuje się poprzez projekcję homofobii na Europę Środkowo- Wschodnią i prezentowanie się jako postępową w kwestiach seksualnej różnorodności i wolności 20

21 Jak teoria queer wpływa na politykę LGBT? - przykład Kampanii Przeciw Homofobii Sprzeczność? Schizofrenia? Queer? queer studies ataki na teorię queer KPH Q tożsamościowa praktyka coming out Tęczowa rewolucja (2011) antologia wywiadów coming outowych z Repliki 21

22 KPH jako strażnik b. esencjalistycznie pojmowanej homoseksualne tożsamości ochrona gejostwa homonormatywne praktyki dyscyplinujące imperatyw coming outu oraz homonormatywizacja przeszłości/teraźniejszości/przyszłości w efekcie wzmocnienie binaryzmu homo/hetero w czasie: ktoś był/jest/będzie homo albo hetero odrzucenie opcji queer, która kwestionuje ten podział w praktyce vs queer studies Ostatnie ataki na teorię queer o co w nich chodzi? Czy odpowiedź na pytanie o seksualną orientację w rodzaju ja nie lubię się określać to odpowiedź queerowa czy głos z szafy? Jak je odróżnić? Czy za tą niechęcią do określenia się stoi rzeczywista niemożność jednoznacznej autodefinicji seksualnej, czy strach przed homofobią i niepogodzenie się z własnym homo- czy biseksualizmem? To jest mój problem z teorią queer: w praktyce może ona służyć jako zasłona dymna do zinternalizowanej homofobii. Szczególnie wśród polskich gejów i lesbijek, którzy nie mają za sobą jak ich amerykańscy bracia i siostry 40 lat emancypacji i Parad Równości, tylko co najwyżej Replika nr 17/

23 Zamiast więc rozbijać od wewnątrz i tak słaby ruch LGBT walką o zniesienie kategorii płci i seksualności, może lepiej wyrazić wreszcie różnorodność w jego ramach. Zdobyć przestrzeń, zamiast wycofywać się z niej na snobistyczny margines. Środowisko lesbijek, gejów, biseksualistów, biseksualistek, osób transseksualnych i transgender mniej cierpi z powodu marginalizacji jednych wykluczonych przez drugich, ile z powodu swojej małej liczebności, z powodu konformizmu, strachu i ucieczki od polityczności wszystkich niezaangażowanych. Także dlatego, że wśród niezaangażowanych więcej woli być ponad niż zaryzykować bycie w środku. - Laszuk 2009, 74 Jeżeli zgodziliśmy się co do wkluczania mniejszości biseksualnej w skrót mający rzucać światło na kierunek naszej działalności, skoro mówimy o tworzeniu miejsca do dyskusji na temat dyskryminacji mniejszości seksualnych, to wywiążmy się z tego. Nie z poczucia obowiązku, tylko realnego przekonania o tym, że ruszenie stereotypów i mitów, które sami tworzymy, jest konieczne do rozmowy o istocie problemów osób nieheteroseksualnych, a nie ich wyidealizowanych obrazów. W innym przypadku, żeby nie być hipokrytami, usuńmy B. I po sprawie. Tylko miejmy świadomość, że takie wykastrowane LGBT, to już nie będzie to samo LGBT - Sowa

24 Strach przed tym, że wprowadzenie perspektywy B do działalności organizacji LGBT i dyskusji o prawach mniejszości seksualnych wprowadzi PR-owy i strategiczny chaos jest nieuzasadniony. Wszak nie można bez końca utrzymywać pozornej jednolitości poglądów, stylów życia i wyglądów osób nieheteroseksualnych. W końcu trzeba będzie przyznać tak, po pierwsze: nie wszyscy wyglądamy jak z akcji Niech nas zobaczą, po drugie: nie wszyscy żyjemy w monogamicznych związkach, po trzecie: niektórzy z nas zawarli heteroseksualny związek małżeński jako świadomi homoseksualiści, po czwarte: bywamy wojującymi lewakami, itd I raczej w tym kontekście oczekiwałabym rozpoczęcia dyskusji o biseksualności. Wychodząc od założenia o różnorodności, niejednoznaczności i nie-dwubiegunowości tego, co składa się na orientację seksualną i jej znaczenie. Bo jedynie, kiedy zaczniemy rozumieć, ze nie ma jednego, słusznego projektu homo- czy heteroseksualności, zrozumiemy perspektywę B, której nie da się omówić bez przyjęcia na wstępie, że biseksualizm to nie trzecia orientacja seksualna, ale trzecia, czwarta, piąta i następna Nie chodzi o to, żeby skrzętnie przygotować projekt wkluczania biseksualizmu do perspektywy działań ruchu LGBTQ, ale żeby wreszcie uznać problemy B za różne od problemów L&G, a bifobię za problem, który nie jest tożsamy z homofobią - Sowa 2009 Czy to polityka tożsamościowa czy queerowa w innych warunkach fałszywe pytanie Błąd zachodniej aparatury pojęciowej: niemożliwe do zdecydowania, z jakim typem aktywizmu mamy do czynienia, na jakim etapie, etc. Strategie KPH trudne do sklasyfikowania, gdy myśli się w kategoriach właściwych etapów rozwoju Potrzeba narzędzi dostosowanych do lokalnego kontekstu To co można opisać jako queer bardziej zależne od kontekstu: w Polsce queerowa mieszanina etapów/dyskursów/strategii Niebezpieczny rozłam między akademią a aktywizmem rozłam między aktywizmem LGBT a prawdziwymi potrzebami osób LGBT w Polsce raport Naznaczeni (2009) pod red. I. Krzemińskiego 24

25 PYTANIA NA KONIEC 1. Jak wytłumaczyć sprzeczność w podejściu do TQ (teoria a praktyka)? Skąd bierze się przekonanie, że jest ona apolityczna? 2. Dlaczego nietożsamościowe podejście, które proponuje TQ, okazuje się gorzej przemawiać do polskich aktywistów LGBT niż poprzedzające je podejście tożsamościowe? Kogo należy za to winić? Dlaczego podejście tożsamościowe uznane zostało za skuteczniejsze? I czy rzeczywiście takie jest? 3. Co można zrobić, by włączyć więcej krytycznych głosów queer we współczesną praktykę LGBT w Polsce? 4. Czy mamy do czynienia z tego samego typu polityką tożsamościową co na Zachodzie, skoro przynajmniej pobieżnie nastąpiło włączenie głosów krytycznych? 5. Jakie nowe strategie można zaobserwować ostatnio? 25

Od wroga rodziny do jednej z jej form: Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym

Od wroga rodziny do jednej z jej form: Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym Joanna Mizielińska Instytut Psychologii Polska Akademia Nauk i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Agata Stasińska Instytut Stosownych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski Od wroga rodziny do jednej

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: KATARZYNA MICHALCZAK MARTA OLASIK AGATA STASIŃSKA

Redakcja naukowa: KATARZYNA MICHALCZAK MARTA OLASIK AGATA STASIŃSKA numer 8 (2013) ARCIMOWICZ/BANACH/BASIUK/BIEŃKO BIERCA/GÓRAK-SOSNOWSKA/KLIMIUK KLUCZYŃSKA/ŁUCZAJ/MAJKA-ROSTEK MARKOWSKA/MICHALCZAK/MIZIELIŃSKA MUSZEL/NOWAK/STASIŃSKA Redakcja naukowa: KATARZYNA MICHALCZAK

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ POLONISTYKI. Jagoda Rodzoch-Malek

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ POLONISTYKI. Jagoda Rodzoch-Malek UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ POLONISTYKI Jagoda Rodzoch-Malek W JAKI SPOSÓB MÓWI SIĘ W POLSZCZYŹNIE O HOMOSEKSUALIZMIE I OSOBACH HOMOSEKSUALNYCH? ANALIZA LEKSYKI NA PODSTAWIE DANYCH LEKSYKOGRAFICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Krótka historia brytyjskiej Krytycznej Konferencji Prawniczej albo o odpowiedzialności krytyka *

Krótka historia brytyjskiej Krytycznej Konferencji Prawniczej albo o odpowiedzialności krytyka * Krótka historia brytyjskiej Krytycznej Konferencji Prawniczej albo o odpowiedzialności krytyka* 5 ARCHIWUM FILOZOFII PRAWA I FILOZOFII SPOŁECZNEJ 2014/1 Costas Douzinas Birkbeck, Uniwersytet Londyński

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Teoretyczny projekt demokracji liberalnej Ernesta Laclau

Wprowadzenie. Teoretyczny projekt demokracji liberalnej Ernesta Laclau Analiza i Egzystencja 23 (2013) ISSN 1734-9923 ARTYKUŁY Teresa Żółkowska * Inny (Wykluczony): dyskurs, puste znaczące, emancypacja Słowa kluczowe: dyskurs, puste znaczące, emancypacja, Inny (Wykluczony)

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy pomiotem 1 a przedmiotem... O mistyfikacjach i nieobecności miłości między kobietami w kulturze.

Pomiędzy pomiotem 1 a przedmiotem... O mistyfikacjach i nieobecności miłości między kobietami w kulturze. "Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii" pod red.t. Basiuka, D. Ferens, T. Sikory. UNIVERSITAS, Kraków 2006 Joanna Mizielińska Pomiędzy pomiotem 1 a przedmiotem... O mistyfikacjach i nieobecności

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS Publikacja została przygotowana w ramach projektu Gender Index przy udziale środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise Badania Wspólnotowe KOMISJA EUROPEJSKA Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise NAUKA I SPOŁECZEŃSTWO Interested in European research? RTD info is our quarterly

Bardziej szczegółowo

NIEWIDOCZNE (DLA) SPOŁECZNOŚCI Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce.

NIEWIDOCZNE (DLA) SPOŁECZNOŚCI Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce. NIEWIDOCZNE (DLA) SPOŁECZNOŚCI Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce. Raport z badań Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15 Komentatorki / Women Commentators Katalog / Catalogue Projekt graficzny i realizacja / Graphic design and realisation: Klaudia Polak-Szewczyk, Studio Blok Tłumaczenie / Translated by: Klementyna Dec Redakcja

Bardziej szczegółowo

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej BerlYiongy O PUBLIKACJI Publikacja Zasady Yogyakarty jest polskim przekładem deklaracji uchwalonej przez grupę ekspertów z 25 krajów podczas konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Prawników

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji 3. W poszukiwaniu wzorów tożsamości polskich kobiet 4 Jolanta Gładys-Jakóbik

Od Redakcji 3. W poszukiwaniu wzorów tożsamości polskich kobiet 4 Jolanta Gładys-Jakóbik Spis treści Od Redakcji 3 W poszukiwaniu wzorów tożsamości polskich kobiet 4 Jolanta Gładys-Jakóbik Kobiety w zarządach firm: różnorodność vs. patriarchalny porządek 12 Ewa Lisowska Deprecjacja kompetencji

Bardziej szczegółowo

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Pod redakcją Agnieszki Skowrońskiej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NOWE UJĘCIA ZNANYCH

Bardziej szczegółowo

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna?

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 1 Komisja Europejska Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise Raport przygotowany dla Komisji Europejskiej przez Grupę Ekspercką

Bardziej szczegółowo

Potencjał kampowej dekonstrukcji. Przypadek Kamieni na szaniec Roberta Glińskiego

Potencjał kampowej dekonstrukcji. Przypadek Kamieni na szaniec Roberta Glińskiego Agnieszka Potencjał Tamara Filipiak ka Patrycja Ratajska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu DOI: 10.14746/r.2014.2.5 Potencjał kampowej dekonstrukcji. Przypadek Kamieni na szaniec Roberta Glińskiego

Bardziej szczegółowo

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE STOWARZYSZENIE LAMBDA SZCZECIN R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki

Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN A RYNEK PRACY Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT.

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Anna Maria Kola PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. PRZYPADEK STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

NR 1 /11/ 2014 ISNN 2081-8130 SOCJOLOGIA LITERATURY

NR 1 /11/ 2014 ISNN 2081-8130 SOCJOLOGIA LITERATURY NR 1 /11/ 2014 ISNN 2081-8130 SOCJOLOGIA LITERATURY Bill/ Falkowski/ Leder/ Kaczmarski/ Koronkiewicz/ Mika/ Sadzik/ Sobolczyk/ Szelegieniec/ Rudnicki/ Wolski/ } praktyka Socjologia literatury Praktyka

Bardziej szczegółowo

J. Williams, Understanding, s.6. 42 J. Derrida, Koniec człowieka, w: tegoż, Pismo filozofii.

J. Williams, Understanding, s.6. 42 J. Derrida, Koniec człowieka, w: tegoż, Pismo filozofii. Wprowadzenie 21 Z przyjmowanej na potrzeby pracy perspektywy obraz poststrukturalizmu prezentuje się inaczej, niż to zwykle przyjęte. Gdyby na potrzeby definicji zastosować któreś z przyjmowanych tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych

Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych Agnieszka Małocha-Krupa, Katarzyna Hołojda, Patrycja Krysiak, Wiktor Pietrzak Z pewnością Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych może stanowić pewne źródło informacji dla dziennikarzy i dziennikarek

Bardziej szczegółowo

Polityczność kwestii światopoglądowych w ujęciu dyskursywnym

Polityczność kwestii światopoglądowych w ujęciu dyskursywnym Magdalena Polityczność Ozimek Uniwersytet Opolski Polityczność kwestii światopoglądowych w ujęciu dyskursywnym Przedmiotem artykułu jest problematyzacja kwestii wartości i porządków aksjologicznych w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Szkoły Wyższej

Pedagogika Szkoły Wyższej Pedagogika Szkoły Wyższej UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI Pedagogika Szkoły Wyższej 2/2013 SZCZECIN 2013 Rada Naukowa Teresa Bauman, Maria Czerepaniak-Walczak, Barbara

Bardziej szczegółowo

Masa wolnego czasu. Sebastian Wierny

Masa wolnego czasu. Sebastian Wierny IV: NAVKI SPOŁ ECZNE Sebastian Wierny Masa wolnego czasu Wstęp Socjologia czasu wolnego (sociology of leisure) jako taka pozostaje dziś właściwie dziedziną martwą i nic nie wskazuje na jej odrodzenie.

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Jacek Kamiński. Pojęcie marketingu terytorialnego w świetle definicji AMA z 2007 r. Studia Ekonomiczne i Regionalne. Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011

Jacek Kamiński. Pojęcie marketingu terytorialnego w świetle definicji AMA z 2007 r. Studia Ekonomiczne i Regionalne. Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 ISSN 2083-3725 www.ser.pswbp.pl Studia Ekonomiczne i Regionalne Economic and Regional Studies Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 CZĘŚĆ I. ARTYKUŁY PART I. ARTICLES ISTOTA I ETAPY ROZWOJU MARKETINGU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Dzisiejsza kultura stale. tytuł roboczy / working title: 01. / Wstęp / Introduction. 02. / Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire

Dzisiejsza kultura stale. tytuł roboczy / working title: 01. / Wstęp / Introduction. 02. / Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire tytuł roboczy / working title: Muzeum Sztuki Łódź editors: Magdalena Ziółkowska & Andrzej Leśniak 01. / Wstęp / Introduction Magdalena Ziółkowska & Andrzej Leśniak 02. / Między pamięcią i historią: Les

Bardziej szczegółowo

Wolność i władza w życiu publicznym

Wolność i władza w życiu publicznym Wolność i władza w życiu publicznym Wolność i władza w życiu publicznym Redakcja: Joanna Mysona Byrska Władysław Zuziak Kraków 2008 Redakcja techniczna Tomasz Sekunda Copyright by WN PAT, 2008 ISBN 978-83-7438-195-6

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dyskryminacja jest zjawiskiem trudnym i niewygodnym nikt nie chce czuć się osobą dyskryminowaną, tym bardziej nikt nie chce wiedzieć, że dyskryminuje. Nie zmienia to jednak faktu, że dyskryminacja

Bardziej szczegółowo