Nowe podejście do pomiaru i zabezpieczenia ryzyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe podejście do pomiaru i zabezpieczenia ryzyka"

Transkrypt

1 Warsztat Nowe podejście do pomiaru i zabezpieczenia ryzyka 17/ r. Informacje o wartości ryzyka finansowego stanowią podstawę do podejmowania decyzji o reakcji na ryzyko. Ważne jest, aby aktywność ta w większym stopniu ograniczała możliwość powstania negatywnych odchyleń niż potencjał do wykorzystywania szans rynkowych. Sterując reakcją na ryzyko przedsiębiorstwa jego kierownictwo powinno mieć rozpoznane te instrumenty, które najlepiej pasują do specyfiki jego funkcjonowania i podejmowanego ryzyka finansowego. Pozwala to optymalnie wykorzystać zasoby stojące do dyspozycji osób determinujących zakres reakcji na ryzyko oraz osiągnąć wymagany zwrot z jego podejmowania. Stąd efektywna reakcja na ryzyko zapewnia oczekiwane prawdopodobieństwo wypracowania planów. W programie warsztatu zostaną przedstawione techniki możliwości sterowania poziomem podejmowanego ryzyka na rynku oraz wyceny najpopularniejszych instrumentów finansowych. Warsztat ukierunkowany jest na przedstawienie standardów w zakresie pomiaru ryzyka aktywów trwałych, analizy możliwych rozwiązań w zakresie pomiaru ryzyka rynkowego i kredytowego oraz przygotowywanie do hedgingu ryzyka. Praktyczny format: 70% czasu to praktyczne ćwiczenia, zarówno do samodzielnego rozwiązania, jak i rozwiązywane przy użyciu narzędzi w Excelu przez prowadzących, pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć i dopasować pozyskaną wiedzę do praktyki przedsiębiorstw przez nich reprezentowanych. Warsztat poprowadzą: Paweł Jabłoński Ekspert z dziedziny ilościowych metod kwantyfikacji ryzyka dr Dariusz Michalski Ekspert w zakresie kontroli zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem

2 Program Nowe podejście do pomiaru i zabezpieczenia ryzyka (dzień pierwszy) (środa) r Ryzyko konstrukcja procesu zarządzania ryzykiem Dlaczego ryzyko finansowe? Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące ryzyka (ryzyko, ekspozycja, zmienność, tolerancja na ryzyko, odchylenie standardowe, hedging) Po co zarządzać ryzykiem zadania poszczególnych poziomów zarządzania (dyskusja) Zarządzanie ryzykiem a controlling ryzyka Co daje konkretne korzyści zarządzania ryzykiem? Proces zarządzania ryzykiem, podstawowe elementy porównanie standardu COSO i propozycji Jamesa Lama Przykład: porównanie wyników z identyczną stopą zwrotu, przy różnych zmiennościach - dyskusja Praktyczny przykład wystąpienia ryzyk: opcje walutowe kryzys finansowy 2008/2009 brak niezbędnych procedur w przedsiębiorstwach (zatwierdzanie nowych produktów) Omówienie przykładów różnych rodzajów ryzyk (rynkowe, ofertowe, bazy, wolumenu, opcji, profilu, kredytowe) WARSZTAT: identyfikacja ryzyka dla różnych specyfik przedsiębiorstw Klasyczne miary ryzyka (wady, zalety, geneza, przykłady) Wstęp do pomiaru ryzyka rynkowego Cena forward a prognoza cen Wycena pozycji (mark-to-market, mark-to-model) ĆWICZENIE PRAKTYCZNE / ZADANIE DO SAMODZIELNEJ KALKULACJI wyznaczanie pozycji MtM i kalkulacja PnL Podstawowe pojęcia statystyczne związane z kalkulacją ryzyka: zmienność, odchylenie standardowe, wariancja parametry położenia i rozproszenia Porównanie metod określania pomiaru ryzyka, geneza i klasyfikacja miar: wartość narażona na ryzyko (Value at Risk), zysk narażony na ryzyko (Profit at Risk), analizy wrażliwości, scenariuszowe oraz stress testing przerwa na kawę Reakcja na ryzyko na ryzyko rynkowe, kredytowe podstawowe podejścia do sterowania poziomem podejmowanego ryzyka pojęcie hedgingu określenie celów reakcji na ryzyko sposoby realizacji celów reakcji na ryzyko elementy kontroli efektywności reakcji na ryzyko instrumenty wykorzystywane do reakcji na ryzyko wartość ryzyka brutto i netto WARSZTAT: specyfika reakcji na ryzyko ośrodków odpowiedzialności przedsiębiorstwa Podstawowe informacje o instrumentach finansowych i ich rola w przedsiębiorstwach instrumenty finansowe rynek natychmiastowy a rynek terminowy pochodne instrumenty finansowe kontrakty forward i futures opcje opcja a SWAP derywaty pogodowe derywaty kredytowe wartość instrumentów finansowych zabezpieczenie ryzyka w strategii a opcja realna

3 przerwa na obiad Kalkulacja ryzyka powstającego na rynku (metody wartościowania ryzyka rynkowego VaR i PaR), wprowadzenie VaR - Value at Risk:, Dlaczego by nie wierzyć VaR po doświadczeniach Lehman Brothers, Kalkulacja VaR metodą parametryczną, Analiza wpływu efektu portfela na wartość ryzyka, Kalkulacja VaR dla kilku pozycji osobno oraz dla portfela Kalkulacja ekspozycji zastąpienia w ryzyku kredytowym - warsztat z wykorzystaniem arkuszy Excela + praktyczna dyskusja Metoda wyznaczenia ekspozycji zastąpienia z wykorzystaniem współczynników ekspozycji (Potential Future Exposure) Kalkulacja współczynników ekspozycji dla poszczególnych okresów (zależność od zmienności, długości kontraktu). Kalkulacja ryzyka zastąpienia z wykorzystaniem standardowych współczynników zmienności przerwa na kawę ,00 Kalkulacja zmienności cen energii elektrycznej podstawowego parametru ryzyka (warsztat z wykorzystaniem arkuszy Excela + praktyczna dyskusja Kalkulacja zmienności za pomocą różnych metod (SMA (Simple Moving Average), WMA (Weighted Moving Average), EWMA (Exponential Weighted Moving Average), GARCH, porównanie metod Dyskusja nad parametrami, Okres analizy / okres zmienności, Rola funkcji logarytmicznej PRZYKŁAD PRAKTYCZNY: Modelowanie zmienności w ramach metody EWMA i GARCH dla polskiego rynku energii elektrycznej Program Nowe podejście do pomiaru i zabezpieczenia ryzyka (dzień drugi) (czwartek) , Value at Risk (definicja, zastosowanie, geneza). WARSZTAT Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZY EXCELA + praktyczna dyskusja Value at Risk wariancja-kowariancja, 1.Podstawy rachunku prawdopodobieństwa 2.Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa 3.Dopasowanie rozkładów empirycznych do teoretycznych (narzędzia, przykłady, testy statystyczne) 4.Pzykłady generowania rozkładów w XLS 5.Przykład budowy modelu w XL Value at Risk symulacja historyczna Przykład budowy modelu w XLS. Value at Risk symulacja Mone Carlo 1.Proces Wienera (definicja, cechy, budowa procesu w XLS) 2.Geometryczny ruch Browna (przykład budowy modelu w XLS) 3.Most Browna 4.Przykłady pozostałych modeli stochastycznych 5.Interpretacja postaci różniczkowych równań (sposoby rozwiązywania stochastycznych 6.Model Blacka-Scholesa (Założenia, budowa, interpretacja)

4 Budowa symulacji w XLS (opcjonalnie z wykorzystaniem VBA) ETL jako rozszerzenie pomiaru VaR Podsumowanie metod liczenia VaR (wady zalety każdej z technik) Walidacja/ Backtesting modeli VaR Value at Risk dla ryzyka kredytowego przerwa na kawę ,15 Kontrakty FORWARD/ FUTURES Wycena kontraktów Wartość kontraktów Kontrakty walutowe/ kontrakty FRA Kontrakty SWAP IRS Wycena kontraktów IRS przerwa na obiad Opcje Typy (binarne, złożone, z opóźnionym startem, wsteczne, barierowe, azjatyckie) Konstrukcja profile wypłaty parytet put-call wartość wewnętrzna i czasowa strategie opcyjnie przykłady opcji egzotycznych Parametry greckie (postać różniczkowa a estymacja w XLS) Delta Hedge, Delta- Gamma Hedge, Delta Gamma-Vega Hegde (przykłady w XLS) Proponujemy możliwość zorganizowania warsztatu zamkniętego z tego tematu Zainteresowanych prosimy o kontakt z Anną Kraszewską, tel: ,

5 O prelegentach: Paweł Jabłoński, Ekspert z dziedziny ilościowych metod kwantyfikacji ryzyka. Matematyk z wykształcenia, programista z zamiłowania. Związany z obszarem ryzyka od przeszło 10 lat. W sektorze finansowym pełnił rolę audytora systemów zarządzania ryzykiem (w szczególności rynkowym, kredytowym i operacyjnym) w jednym z największych banków w Polsce. Obecnie od kilku lat pracuje w sektorze energetycznym, gdzie jest odpowiedzialny za budowę oraz rozwój metod i modeli pomiaru ryzyka rynkowego. Uczestniczył w projektach implementacji kompleksowych systemów pomiaru, monitoringu i kontroli ryzyka. Posiada szeroką wiedzę na temat inżynierii finansowej, modelowania matematycznego oraz metod numerycznych. Przez lata nabył bogatego doświadczenia w obszarze metod kwantyfikacji ryzyka oraz ich implementacji narzędziowej. Ekspert w zakresie wykorzystania narzędzi IT w obszarze zarządzania ryzykiem zarówno poprzez zastosowanie standardowych narzędzi takich jak MS EXCEL, jak również poprzez budowę zaawansowanych modeli m.in. z wykorzystaniem środowisk jak R lub VBA. dr Dariusz Michalski, Ekspert w zakresie kontroli zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem. Zajmuje się zarówno praktycznymi, jak i naukowymi aspektami zarządzania ryzykiem oraz controllingu ryzyka, pracując w obszarze ryzyka w jednym z międzynarodowych koncernów energetycznych oraz na wyższych uczelniach. Autor wielu publikacji teoretycznych i praktycznych na ten temat. Posiada nie tyko bogate doświadczenie praktyczne, ale także w zakresie prowadzenia szkoleń w obszarze zarządzania ryzykiem. Koncentruje się głownie na zagadnieniach występowania ryzyka na rynkach towarowych oraz możliwościach jego identyfikacji, prawidłowego oszacowania i skutecznego jego zabezpieczenia. Innym aspektem jego zainteresowań jest zwiększające się dążenie przedsiębiorstw do zarządzania całością ryzyka finansowego podejmowanego przez nie. W trakcie szkoleń i warsztatów podkreśla zawsze konieczność połączenia zarządzania ryzykiem z procesem zarządzania oraz finansami przedsiębiorstw. Autor ponad 100 publikacji w kraju i zagranicą poświęconych kontroli zarządzania, zarządzaniu ryzykiem i jego controllingu, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości zarządczej Organizator: PERSONALITES to działająca od ponad 8 lat firma skoncentrowana na najciekawszych tematach indywidualnie adresowanych do wyjątkowych klientów. Ideą działania Personalities jest praca z Osobowościami, z którymi spotkania to inspiracja, motywacja i nowe wyzwania. To także radość przebywania pośród ludzi obdarzonych rozumem i wyobraźnią. Takie Osobowości są nie tylko prelegentami na konferencjach i innych spotkaniach biznesowych przez nas organizowanych, to także ich uczestnicy. Personalities organizuje wyspecjalizowane szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje, podczas których wiedzę podnoszą eksperci. Również w formule in-house. Wspiera także firmy, instytucje i organizacje w przygotowaniu ich wydarzeń: poza dotarciem do najlepszych prelegentów na rynku nie tylko polskim, ale też międzynarodowym Personalities oferuje wsparcie w opracowaniu merytorycznej zawartości programu i audience building. Najbliższe wydarzenia: Podatek od nieruchomości w portach Podatek od nieruchomości w branży energetycznej Ceny transferowe po nowemu Transfer Pricing - Regulation Amendment

6 Zgłoszenie udziału w warsztacie: Nowe podejście do pomiaru i zabezpieczenia ryzyka (2 dni) 17/18 grudnia 2014 r. Organizator: PERSONALITIES, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa, NIP: Dane do faktury: Nazwa firmy / instytucji Adres: NIP: Osoba koordynująca zgłoszenie: tel: Dane uczestników: imię i nazwisko: imię i nazwisko: stanowisko: stanowisko: dział/ dept.: dział/ dept.: adres adres tel: tel: Cena: Termin zgłoszenia do 3 grudnia 2014 włącznie po 3 grudnia 2014 Pierwszy zgłoszony uczestnik zł + 23 % VAT zł + 23 % VAT Kolejny zgłoszony uczestnik Uczestnik poprzednich warsztatów organizowanych przez firmę PERSONALITIES 10% zniżki 10% zniżki 10% zniżki 10% zniżki *) Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłaniena adres skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: PL W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody... Informacji o warsztacie udziela: Anna Kraszewska, tel , Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie

Aspekty zarządzania ryzykiem w branży wydobywczej

Aspekty zarządzania ryzykiem w branży wydobywczej Organizator: Patron honorowy: Aspekty zarządzania ryzykiem w branży wydobywczej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Istota ryzyka Rodzaje ryzyk Metody pomiaru ryzyka Stosowane metody zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram Moduł 1: 23-24 IX 2013 lub 17-18 III 2014 Moduł 2: 28-29 X 2013 lub 14-15 IV 2014 Moduł 3: 18-20 XI 2013 Miejsce zajęć: Warszawa Awans na wyższe stanowisko

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram zajęć w Warszawie oraz we Wrocławiu: strona 6 Ceny szkoleń: strona 6 Awans na wyższe stanowisko jest naturalną ścieżką w rozwoju kariery. Prezes zarządu,

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Płynnością firmy. co? jak? z kim? szanse i zagrożenia. Warsztaty

Zarządzanie Płynnością firmy. co? jak? z kim? szanse i zagrożenia. Warsztaty Organizator Warsztaty Zarządzanie Płynnością firmy szanse i zagrożenia 24 października 2012 r. Hotel Mercure Patria Częstochowa, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 2 Program Warsztatów 24 października 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza. Suprema Lex Biznes zaprasza na szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Agenda 9.30 10.15 Wstęp do ORSA Cele i zakres ORSA Kluczowe cechy systemu ORSA ORSA a ICAAP (Basel II) - na ile można skorzystać

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu dynamiczne oblicze biznesu WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu Organizator Współorganizator Patroni medialni ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING marzec/maj 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY WARSZTATY 3-4 marca 2010r., Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa Prelegenci Ministerstwo Finansów Zadaj swoje pytanie ekspertom! Każdy uczestnik ma możliwość uzyskania szczegółowej odpowiedzi w trakcie

Bardziej szczegółowo

Model Matematyczny Call Center

Model Matematyczny Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Model Matematyczny Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32 253 67 14 wew. 113 biuro@otawagroup.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Zarządzanie ryzykiem w praktyce Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Douglas W. Hubbard w Polsce Zaprezentuj firmę podczas tego wydarzenia!

Douglas W. Hubbard w Polsce Zaprezentuj firmę podczas tego wydarzenia! Douglas W. Hubbard w Polsce Zaprezentuj firmę podczas tego wydarzenia! Pewność, że oferta Twojej firmy dotrze do: - zarządów spółek - dyrektorów finansowych - dyrektorów inwestycyjnych - risk menedżerów

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING wrzesień/listopad 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Reklamacje produktów konsumpcyjnych

Reklamacje produktów konsumpcyjnych Warsztat Reklamacje produktów konsumpcyjnych 10-11 czerwca2014 r., siedziba Pulsu Biznesu, Warszawa Szeroko rozumiany proces zarządzania reklamacjami produktów konsumpcyjnych nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/580/11 Warszawa, dnia 19 października 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ. w 2011 roku

STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ. w 2011 roku Raport z badań monitoringowych przeprowadzonych w ramach projektu STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ w 2011 roku Zatwierdzony przez Koordynatora projektu: dr Jerzego Dzieżę Kraków

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo