Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego"

Transkrypt

1 Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: , fax: Departament Podatków Dochodowych Warszawa 2014 r.

2 Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2013 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali tak jak w roku ubiegłym naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników. Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według: skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L), 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (PIT-38), 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. (PIT-39), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). 1. Wg stanu na dzień 12 września 2014 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 r. wyniosła 506,6 mln zł i stanowiła 0,72% należnego podatku dochodowego. Podatnicy składający zeznanie: PIT-36, PIT-36L i PIT-37 przekazali 488,0 mln zł, tj. 0,72% należnego podatku dochodowego obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej oraz według 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, PIT-38 przekazali 6,8 mln zł, tj. 0,81% należnego podatku dochodowego wykazanego w tych zeznaniach, PIT-28 i PIT-39 11,8 mln zł, co stanowiło 0,61% należnego podatku dochodowego wykazanego w tych zeznaniach. Prezentowany podział jest wynikiem stosowanej klasyfikacji dochodów budżetowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 2. Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2013 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła tys., 2

3 co stanowi 45% ogólnej liczby podatników (56% liczby podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek). Liczba podatników, którzy złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wg poszczególnych zeznań przedstawia się następująco: tys. osób, tj. 46% podatników rozliczających się na formularzu PIT-36, PIT-36L i PIT-37 oraz podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonali płatnicy (56% liczby podatników wykazujących w tych zeznaniach należny podatek), 105 tys. osób, tj. 32% podatników rozliczających się na formularzu PIT-38 (62% liczby podatników wykazujących należny podatek), 321 tys. osób, tj. 32% podatników rozliczających się na formularzach PIT-28 i PIT-39 (49% liczby podatników wykazujących w tych zeznaniach należny podatek). 3

4 3. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2013 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przeciętnie przekazali organizacjom pożytku publicznego kwotę 42 zł, w tym podatnicy składający: PIT-36, PIT-36L i PIT zł, PIT zł, PIT-28 i PIT zł. 4. Wykaz 30 organizacji, które w 2014 r. (z rozliczenia za 2013 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju przedstawia się następująco: L.p. Numer KRS Nazwa organizacji pożytku publicznego Kwota w zł FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" , AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM , FUNDACJA "ROSA" , FUNDACJA NASZA SZKOŁA , DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA , FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM" , FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO , FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO , FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO , FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ , FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY , FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM , FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" , FUNDACJA GREENPEACE POLSKA , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE , STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE" , FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ" , POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ , STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM "PRZYJAZNA SZKOŁA" , MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ , DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE , ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA" , LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA , AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA FUNDACJA "NASZE DZIECI" PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE "POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" , , FUNDACJA ISKIERKA ,49 4

5 Szczegółowy wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2014 r. (z zeznań za 2013 r. ) otrzymały 1% należnego podatku stanowi: Załącznik nr 1. Wykaz kwot 1% należnego podatku w układzie poszczególnych izb skarbowych przedstawia sie nastepująco: L.p. Izba Skarbowa Kwota w zł Struktura 1. WROCŁAW ,23 8,08% 2. BYDGOSZCZ ,43 4,35% 3. LUBLIN ,80 3,77% 4. ZIELONA GÓRA ,97 2,18% 5. ŁÓDŹ ,17 5,39% 6. KRAKÓW ,16 8,53% 7. WARSZAWA ,27 22,64% 8. OPOLE ,20 2,07% 9. RZESZÓW ,90 3,64% 10. BIAŁYSTOK ,00 2,37% 11. GDAŃSK ,09 6,22% 12. KATOWICE ,98 13,16% 13. KIELCE ,28 2,12% 14. OLSZTYN ,18 2,68% 15. POZNAŃ ,32 8,92% 16. SZCZECIN ,71 3,89% RAZEM ,69 100,00% 5. W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 tys. podatników, tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana organizacjom wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła 0,14% podatku należnego. 5

6 Zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników nastąpił w 2008 r. (w rozliczeniu za 2007 r.). Związane to było to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1% dokonali naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogą skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-36L i PIT-38, a od rozliczenia za 2009 r. o podatników rozliczających się na formularzu PIT-39). Dane porównawcze za lata przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie 2004 r r r r r r r r r r r. Liczba podatników, przekazujących 1% należnego podatku na rzecz opp tys r/r % x 851% 170% 139% 320% 143% 118% 118% 110% 103% 104% Kwota przekazana na rzecz opp mln zł 10,4 41,6 62,3 105,4 298,3 381,5*/ 360,9*/ 403,9*/ 459,4*/ 482,2*/ 506,6 r/r % x 400% 150% 169% 283% 128% 95% 112% 114% 105% 105% */ stan na 31 grudnia 1 tj przekazanie należnego podatku z zeznań za 2003 r., 2005 z zeznań za 2004 r. itd. 6

7 Wizualizacja powyższej tabeli 7

8 Wykaz organizacji pożytu publicznego, które w 2014 r. otrzymały 1% należnego podatku za 2013 r. (stan na dzień 12 września 2014 r.) Załącznik nr 1 L.p. Numer KRS Nazwa organizacji pożytku publicznego Kwota w zł FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" , AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM , FUNDACJA "ROSA" , FUNDACJA NASZA SZKOŁA , DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA , FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM" , FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO , FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO , FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO , FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ , FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY , FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM , FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" , FUNDACJA GREENPEACE POLSKA , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE , STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE" , FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ" , POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ , STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM "PRZYJAZNA SZKOŁA" , MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ , DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE , ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA" , LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA , AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA , FUNDACJA "NASZE DZIECI" PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" , FUNDACJA ISKIERKA , FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY , FUNDACJA "JAŚ I MAŁGOSIA" , MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA , FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA , CARITAS POLSKA , FUNDACJA "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI" , FUNDACJA WWF POLSKA , FUNDACJA "POTRAFIĘ POMÓC" NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI ROZWOJOWYMI , FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA" , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI , FUNDACJA "DR CLOWN" , FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA "COR INFANTIS" , FUNDACJA POLSAT , FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ , STOWARZYSZENIE WIOSNA , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA , FUNDACJA "TĘCZOWY PARASOL" , FUNDACJA "POMÓŻ IM" NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI I HOSPICJUM DLA DZIECI , FUNDACJA "ROZSZCZEPOWE MARZENIA" , CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA , DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO , ALIVIA - FUNDACJA ONKOLOGICZNA OSÓB MŁODYCH , SPOŁECZNE TOWARZYSTWO "HOSPICJUM CORDIS" , FUNDACJA SEDEKA , REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM , FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "NOWA NADZIEJA" Z SIEDZIBĄ W KALISZU , KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI , FUNDACJA "WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM" , FUNDACJA "DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA" , ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM , CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ , FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI I DOROSŁYCH , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ "POTRAFIĘ WIĘCEJ" , STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "BARDZIEJ KOCHANI" , STOWARZYSZENIE NA TAK , FUNDACJA "ŚWIATŁO" , FUNDACJA HOSPICYJNA , FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO , OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I FUNKCJONALNEJ , STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA , FUNDACJA PARTNERSTWO , TOWARZYSTWO ROZWOJU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH , FUNDACJA RADIA ZET , CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ , FUNDACJA CENTAURUS , FUNDACJA DLA DZIECI "DAR SERCA" , FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ ICH RODZINOM "SILENTIO" ,94

9 FUNDACJA GAJUSZ , POLSKA AKCJA HUMANITARNA , FUNDACJA VOTUM , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI W POZNANIU , HOSPICJUM IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI PRZY PARAFII ŚWIĘTYCH POLSKICH BRACI MĘCZENNIKÓW , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT "SOKÓŁ" , CARITAS POZNAŃSKA , FUNDACJA NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM "ZIELONY LIŚĆ" , FUNDACJA DKMS BAZA DAWCÓW KOMÓREK MACIERZYSTYCH POLSKA , FUNDACJA POMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , KRAKOWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IMIENIA KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "KOLOROWY ŚWIAT" , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW , FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI "KRWINKA" , FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE , STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA" , FUNDACJA AZYLU POD PSIM ANIOŁEM , FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" , FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO , STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE , FUNDACJA "BALIAN SPORT" , FUNDACJA "MAM SERCE" , FUNDACJA STWORZENIA PANA SMOLENIA , FUNDACJA OTWÓRZ SERCE , STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES , FUNDACJA "PARENT PROJECT MUSCULAR DYSTROPHY" , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA , CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ , FUNDACJA "MIEJ SERCE" , CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ , PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO , FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE "NADZIEJA" , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "BRATEK" , FUNDACJA ŚWIĘTEGO BARNABY , POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU , FUNDACJA "NADZIEJA" OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH , WARTO JEST POMAGAĆ , MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I" , FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WYSPY SZCZĘŚLIWE , FUNDACJA DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PODARUJ UŚMIECH" , FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY "FUNDACJA Z UŚMIECHEM" , FUNDACJA "PROMYK SŁOŃCA" , STOWARZYSZENIE "PARAFIADA" IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA , FUNDACJA "RAK 'N' ROLL - WYGRAJ ŻYCIE" , FUNDACJA KRYSTYNY CIOŁKOSZ "ZA SZYBĄ" , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI , STOWARZYSZENIE URATUJMY ŻYCIE WSPIERANIA BADAŃ NAD CHOROBĄ SANFILIPPO I INNYMI CHOROBAMI RZADKIMI ORAZ ROZWOJU CHIRURGII , HOSPICJUM IM.ŚW.MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE , CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH , STOWARZYSZENIE "ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI" , STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "DROGA" , CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ , CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ , CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ , LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA" , STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA "RAZEM" , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" , TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE , PALLOTYŃSKA FUNDACJA MISYJNA SALVATTI.PL , HOSPICJUM SOSNOWIECKIE IM. ŚW. TOMASZA AP , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA , CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE , ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY POLSKA , FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI , STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA , FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM "KUBUŚ" , MAM MARZENIE , FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II , FUNDACJA CARITAS KATOWICE , STOWARZYSZENIE KULTURALNO-ARTYSTYCZNE "RITA BAUM" , CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ , POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU , DOROŚLI DZIECIOM , POLSKI CZERWONY KRZYŻ , TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANINY RÓŻYCKIEJ , FUNDACJA JAŚKA MELI POZA HORYZONTY , FUNDACJA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CENTRUM ZDROWIA DZIECKA , PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" , CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ ,60

10 CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ , FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA , FUNDACJA "HAPPY KIDS" , FUNDACJA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE - O ZDROWIE DZIECKA , DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI W OPOLU , STOWARZYSZENIE HOSPICYJNO-PALIATYWNE "HOSPICJUM PŁOCKIE" POD WEZW. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ , SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE , POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU , FUNDACJA POMOCY WDOWOM I SIEROTOM PO POLEGŁYCH POLICJANTACH , SALWATORIAŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ , DIGNITAS DOLENTIUM , FUNDACJA RODZIN ADOPCYJNYCH , POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU , CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO , FUNDACJA TARA - SCHRONISKO DLA KONI , FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI , STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM, KOŁO W PSZCZYNIE , HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW , FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE-SOS DLA ZWIERZĄT , CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ , STOWARZYSZENIE IM SUE RYDER , CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ , HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI , LIMANOWSKA AKCJA CHARYTATYWNA , FUNDACJA KSIĘDZA ORIONE CZYŃMY DOBRO , FUNDACJA DOM HOSPICYJNY - HOSPICJUM ŚW. JANA EWANGELISTY W SZCZECINIE , FUNDACJA DZIECI NICZYJE , FUNDACJA DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK , CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ , FUNDACJA FUGA MUNDI , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II" , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ ŁÓDŹ , FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI , ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ , SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM HOMO-HOMINI IM. ŚW. BRATA ALBERTA , DIECEZJALNA FUNDACJA OCHRONY ŻYCIA , FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI "FAUNA" W RUDZIE ŚLĄSKIEJ , FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA , FUNDACJA RATOWNICTWA TATRZAŃSKIEGO TOPR , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WARSZAWSKI , STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA DYSTROPHIE MUSCULORUM , STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM DZIECIOM LIVER , KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT , POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA , STOWARZYSZENIE "DAĆ NADZIEJĘ" , FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM , FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ I INNYMI WADAMI ROZWOJOWYMI "SPINA" , TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE - ODDZIAŁ W ZABRZU , STOWARZYSZENIE "ZIEMIA BOLESŁAWIECKA" , POLSKI KOMITET NARODOWY FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI - UNICEF , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDZKIEGO ŻYCIA , STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI "NADZIEJA NA DOM" , STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY "OMNIBUS" , FUNDACJA "WSPÓLNYM KROKIEM" , AXIS STOWARZYSZENIE POMOCY DLA CHORYCH PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO , CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PIERWSZY KROK" , FUNDACJA URSZULI SMOK "PODARUJ ŻYCIE" OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z CHOROBAMI KRWI I NOWOTWORAMI , OŚRODEK HOSPICJUM DOMOWE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW , FUNDACJA "GWIAZDA NADZIEI" , STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM Z ZESPOŁEM TURNERA , CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO , FUNDACJA "PRZECIWKO LEUKEMII" , STOWARZYSZENIE SIEMACHA , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ "HOSPICJUM" W CHORZOWIE , CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ "JESTEM" , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM IM.STANISŁAWY BIEŃCZAK , FUNDACJA WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI , FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "RAZEM" , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA , ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI ,10

11 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "AMI" , FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO , FUNDACJA "KROMKA CHLEBA" , FUNDACJA "DOM NADZIEI" , STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU ORATOR , FUNDACJA ŚNIEŻKI "TWOJA SZANSA" , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "BEZ BARIER" , CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ , FUNDACJA - "SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W JÓZEFOWIE" , WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY OPIEKI PALIATYWNEJ "HOSPICJUM DOMOWE" , FUNDACJA AZYLU KOCI ŚWIAT , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM , FUNDACJA "ŚWIATŁO - ŻYCIE" , FUNDACJA INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH , TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA , STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPOMAGANIA I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "BRATEK" , DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA , POLSKA FUNDACJA WSPIERANIA CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘ, MUKOWISCYDOZĘ I INNE CHOROBY METABOLICZNE JAŚ I MAŁGOSIA , CARITAS BLIŹNIM , AEROKLUB POLSKI , FUNDUSZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY IM. MATKI BOŻEJ Z LA SALETTE , KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKA , RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT W RZESZOWIE , KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W ŁODZI , FUNDACJA PEGASUS , CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ , FUNDACJA "INSTYTUT DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH" , PODWÓJNY UŚMIECH. STOWARZYSZENIE NA RZECZ BLIŹNIĄT , STOWARZYSZENIE "PALIUM" W LUBINIE , CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI KRWI W LUBLINIE , FUNDACJA "ORLEN-DAR SERCA" , FUNDACJA "OTWARTYCH SERC" IM. BOGUSŁAWY NYKIEL OSTROWSKIEJ , STOWARZYSZENIE AUXILIUM "HOSPICJUM ŚW. ARNOLDA JANSSENA W NYSIE" , FUNDACJA WSPIERANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO, SPORTU ORAZ DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ RADAN , FUNDACJA "RODZINA NADZIEI" , ZAKŁAD LECZNICZO - OPIEKUŃCZY DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ , WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ , MISJA CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZA O PROFILU SOCJALNO-BYTOWYM POŻYTKU PUBLICZNEGO PN. "W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA" , FUNDACJA "WYGRAJMY ZDROWIE" IM. PROF. GRZEGORZA MADEJA , ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH , STOWARZYSZENIE WYJĄTKOWE SERCE , FUNDACJA DUM SPIRO, SPERO , STOWARZYSZENIE WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY "REMEDIUM" , FUNDACJA ŚW.FRANCISZKA"POMÓŻ ZWIERZĘTOM-NASZYM MAŁYM BRACIOM" , STOWARZYSZENIE IM. KS. JERZEGO NIWARDA MUSOLFFA , FUNDACJA PRACOWNICZA PRO - EKO , FUNDACJA GODNE ŻYCIE , STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH "TO MA SENS" , FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH , POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM "ECHO" , FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A , DIAKONIA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , FUNDACJA "WIATRAK" , FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ "JA I MÓJ DOM" , STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB KOSZALIN , FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO "PARASOL" , FUNDACJA IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO , ARCHIDIECEZJALNY ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ , STOWARZYSZENIE "VICTORIA" DLA OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ , LUBARTOWSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. ANNY , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA , LUDOWY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" , RODZICE DLA SZKOŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNY BARTEK , KALISKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "SĄDECKIE HOSPICJUM" , HOSPICJUM DOMOWE IM. KS.EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFII ŚW.KATARZYNY W JASTRZĘBIU ZDROJU , ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO DUCHA , FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI "ARIADNA" , STRAŻ DLA ZWIERZĄT W POLSCE , CARITAS POTRZEBUJĄCYM , FUNDACJA "BĄDŹ CZŁOWIEKIEM" , CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ , FUNDACJA "KRĄG PRZYJACIÓŁ DZIECKA" IM.ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA , FUNDACJA CARITAS DIECEZJI ŁOWICKIEJ , POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA OSÓB Z NIESWOISTYMI ZAPALENIAMI JELITA "J-ELITA" ,68

12 FUNDACJA POGOTOWIE TEATRALNE , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM OPOLSKIE , FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM , CARITAS "POMAGAM BLIŹNIEMU" , HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO , FUNDACJA MAMY I TATY , STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU , LUBUSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO , FUNDACJA HUMANITARNA , FUNDACJA NAUKI I WYCHOWANIA , STOWARZYSZENIE "PRZYMIERZE RODZIN" , FUNDACJA PRZYJACIELE SZPITALA DZIECIĘCEGO PRZY LITEWSKIEJ , FUNDACJA AKADEMIA PIŁKARSKA LEGII WARSZAWA , STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA PIO" , STOWARZYSZENIE "DAJMY DZIECIOM MIŁOŚĆ" , AMBER FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH , KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI , INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH , ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI , PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "JASNY CEL" , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KUTNOWSKIE , FUNDACJA "OSTATNIA SZANSA" , POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU , STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAĆ SZANSĘ" W WADOWICACH , FUNDACJA "SERCE NA DŁONI" , STOWARZYSZENIE "TILIA" , FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO , BRACTWO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. BRATA ALBERTA , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM SANTA GALLA , STOWARZYSZENIE MEIJIN , FUNDACJA "GŁOSEM ZWIERZĄT" , FUNDACJA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ POMOCY BEZROBOTNYM I BIEDNYM "NADZIEJA" , FUNDACJA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ , HELPFUL HAND , FUNDACJA "GŁOS DLA ŻYCIA" , FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO , FUNDACJA EKOLOGICZNA ARKA , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAZOWIECKI , GRUPA ODROLNIKA , FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ "CHODŹMY RAZEM" , STOWARZYSZENIE PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT , FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIERZĄT , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW" , CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO , FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO , CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO , ŻYĆ Z CHOROBĄ PARKINSONA , FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "ADA" , POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ , STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO , FUNDACJA SADYBA , INICJATYWA DLA ZWIERZĄT , FUNDACJA ELBLĄG - FUNDUSZ LOKALNY REGIONU ELBLĄSKIEGO , BERNARDYN FUNDACJA ZWIERZĄT SKRZYWDZONYCH , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "KROK ZA KROKIEM" W ZAMOŚCIU , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA , STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH PRZY PROWINCJI POLSKIEJ ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW POD WEZWANIEM NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY , FUNDACJA "DZIECIĘCE MARZENIA" , FUNDACJA WSPÓLNOTY BUREGO MISIA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BEZPAŃSKICH ZWIERZĄT "CICHY KĄT" W TARNOWSKICH GÓRACH , FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA , FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT "PRZYTUL PSA" , BOKSERY W POTRZEBIE , FUNDACJA SYNAPSIS , FUNDACJA POMOC LEŚNIKOM W KROŚNIE , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO , RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI , FUNDACJA "DBAM O ZDROWIE" , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM , FUNDACJA "BREAD OF LIFE" , ERNST & YOUNG FUNDACJA , KROK PO KROKU - FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN , ZWIERZYNIEC ŚW. FRANCISZKA , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY , FUNDACJA VIVE SERCE DZIECIOM , TOWARZYSTWO POMOCY HOSPICJUM BONIFRATRÓW , STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY TITUM , HOSPICJUM DOMOWE IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU ,63

13 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY , STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRASZCE , STOWARZYSZENIE "CZAJNIA" , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK NIEBA" , FUNDACJA "DAR SERC" , STOWARZYSZENIE "MOŻESZ" NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI I ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY , OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , TOWARZYSTWO POMOCY CHORYM IM.SŁUGI BOŻEJ STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ , MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W ŁODZI , CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ , FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II PRZY PARAFII N.M.P. RÓŻAŃCOWEJ Z SIEDZIBĄ W ZGIERZU , FUNDACJA RZECZNIK PRAW RODZICÓW , POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH , ELEOS PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA DIECEZJI BIAŁOSTOCKO - GDAŃSKIEJ , STOWARZYSZENIE CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLINIE ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI W KOSZALINIE , STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MUKOPOLISACHARYDOZĘ (MPS) I CHOROBY RZADKIE , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE "ARKA" , FUNDACJA "DZIECIĘCY UŚMIECH DO ŚWIATA" , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI , FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA , FUNDACJA "ŻYĆ Z POMPĄ" , OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA , FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ" , MOKOTOWSKIE HOSPICJUM ŚWIĘTEGO KRZYŻA , FUNDACJA "GRZEGORZA Z SANOKA" , STOWARZYSZENIE AMAZONEK "STOKROTKA" , STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W RADOMIU , STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ , ŚLĄSKA GRUPA WOJEWÓDZKA MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA , FUNDACJA "AGRO-FUND" , PIASTUN-WYRÓWNYWANIE SZANS , FUNDACJA SPOŁECZNO-CHARYTATYWNA POMOC RODZINIE I ZIEMI W TORUNIU , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NEREK IM.PROF.DR MARTY USZYCKIEJ-KARCZ , FUNDACJA DR LUCY , FUNDACJA "KAIROS" , STOWARZYSZENIE NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZGORZELCU - "NASZE ZDROWIE" , KOŁO ŻARSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA , STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" , OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE "PALIUM" , ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM DOMOWE" IM. ŚW. PAWŁA , STOWARZYSZENIE POMOCY PORZUCONYM I DRĘCZONYM ZWIERZĘTOM , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM , KARTUSKIE CENTRUM CARITAS , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY CARITAS , FUNDACJA POMAGAM , FUNDACJA MEDOR - PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DARY LOSU" PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SIERADZU , FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS" , STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ BONA FIDES , FUNDACJA ANDRZEJA S.PIECUCHA "POWIATOWE DZIECI" , FUNDACJA ZDROWE DZIECKO , FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM , CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ , ANIMALS TOWARZYSTWO POMOCY ZWIERZĘTOM , FUNDACJA PODLASKIE HOSPICJUM ONKOLOGICZNE , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU , TACY SAMI , STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD MŁODZIEŻĄ I DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI "PROMYCZEK" , POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU , FUNDACJA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" , STOWARZYSZENIE "DOBRA DROGA" , STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ "PROMYK" W GIŻYCKU , STOWARZYSZENIE "PRZEDSZKOLA PRZYSZŁOŚCI" , STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM PRZY ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ , KOMITET BUDOWY SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA W PODKOWIE LEŚNEJ , FUNDACJA "ABY ŻYĆ" , FUNDACJA "PROMYK NADZIEI" , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ POWIATU PABIANICKIEGO , FUNDACJA POMOCY GOLDENOM "AUREA" , KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ (KSN AW) , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM , KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ , FUNDACJA ANNY WIERSKIEJ "DAR SZPIKU" , FUNDACJA DLA ZWIERZĄT ANIMALIA , FUNDACJA "RESTAURARE BASILICAM" , FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ "POROZUMIENIE BEZ BARIER" ,16

14 LUBUSKA FEDERACJA SPORTU , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ , STOWARZYSZENIE RODZIN ZDROWIE PSYCHICZNE , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE , DZIEŁO POMOCY DZIECIOM FUNDACJA RUPERTA MAYERA , STOWARZYSZENIE "OSTROWIANIE DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI" , STOWARZYSZENIE NA RZECZ WOLNEGO HANDLU , DAJ SZANSĘ FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH , FUNDACJA "STUPA HOUSE" , CHORĄGIEW KUJAWSKO - POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO , FUNDACJA PWC , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM SUWALSKIE , OBYWATELSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM W WARSZAWIE , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA , STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI "OTWARTE DRZWI" , MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM - "KROK DALEJ" , STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU , STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA , ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM "SEZAM" , FUNDACJA GOLDEN TULIP , KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - "TETRUSEK" , MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPOTKAŃ I REHABILITACJI MŁODZIEŻY - FUNDACJA MIKI-CENTRUM , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM "NADZIEJA" , KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "KOCI PAZUR" , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO "PROMYK" , WARSZAWSKIE HOSPICJUM SPOŁECZNE , WOJEWÓDZKI KOMITET STOWARZYSZENIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA W KATOWICACH , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW GDAŃSKA , FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII COR AEGRUM W KRAKOWIE , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA , STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJ , STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU TRANSPLANTACJI SZPIKU U DZIECI , FUNDACJA TYGODNIKA POLITYKA , WIELKOPOLSKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "ODZYSKAĆ WIĘZI" , FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY , STOWARZYSZENIE STUDENTÓW NAUK PRZYRODNICZYCH , FUNDACJA "DOM W ŁODZI" , FUNDACJA "LEPSZE DNI" , ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM , STOWARZYSZENIE DZIECI SERC , STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ "POMÓŻ DZIECKU WYZDROWIEĆ" Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "TĘCZA" W OŁAWIE , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG POMORSKI , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "ARKADIA" W GŁOWNIE , STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU KLINIKI GASTROENTEROLOGII HEPATOLOGII I ZABURZEŃ ODŻYWIANIA INSTYTUTU "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" , STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" , FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ , FUNDACJA ZDROWIA I KULTURY "KOCHAJ ŻYCIE" , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI , STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ONKOLOGII UNICORN , TRISO - OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI Z TRISOMIĄ , FUNDACJA OCHRONY PRAW DZIECKA "ANGEL" , FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LABRADOR - PIES PRZEWODNIK , FUNDACJA POMÓŻ DOROSNĄĆ , FUNDACJA ŚWIAT Z UŚMIECHEM , KLUB ROTARY WARSZAWA JÓZEFÓW , STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SZANSA" W BIELSKU PODLASKIM , FUNDACJA ITAKA - CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH , FUNDACJA "SAMOTNA MAMA" , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM.ŁUKASZA EWANGELISTY , FUNDACJA OCHRONY GŁUSZCA , STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO "ZAWISZA" FEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO , FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI , FUNDACJA DZIECIĘCA FANTAZJA , STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DZIECIĘCE MARZENIA" , FUNDACJA "KRZYŻ DZIECKA" , SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATU , FUNDACJA "JESTEŚMY - WIĘC POMAGAMY" , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ OŚRODEK" , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ IM.JANA PAWŁA II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ , STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI LUBELSKI ANIMALS , FUNDACJA L'ARCHE , FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W POWIECIE OLEŚNICKIM , POLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA HEMOFILIĘ , STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH , FUNDACJA HIPOTERAPIA-NA RZECZ REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,08

15 STOWARZYSZENIE BRACTWO PRAWOSŁAWNE ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO , FUNDACJA KU MĄDROŚCI IM. DR ANNY DUX , WŁODAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" , POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW , STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RADOŚĆ" , FUNDACJA ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA , EVANGELIUM VITAE , POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE , NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W SUWAŁKACH , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KOSZALINIE , SANOCKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM W TORUNIU , FUNDACJA "OBUDŹMY NADZIEJĘ" , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SOKOŁY" , SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 26 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO , ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ , CZŁUCHOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM , FUNDACJA DOMÓW KULTURY PRAWOSŁAWNEJ DIECEZJI WARSZAWSKO - BIELSKIEJ , FUNDACJA "WSZYSTKO DLA DZIECI" , STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM ŁÓDZKIE" , FUNDACJA DWA PLUS CZTERY , FUNDACJA POLSKA - HAITI , STOWARZYSZENIE "NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU" IM. OJCA PIO I MATKI TERESY , FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z DOLNEGO ŚLĄSKA" , OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ , STOWARZYSZENIE MISJI AFRYKAŃSKICH, CENTRUM CHARYTATYWNO-WOLONTARIACKIE "SOLIDARNI" , FUNDACJA DAR DLA NAJMNIEJSZYCH , FUNDACJA "ŚWIAT NA TAK" , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM PROFUTURO , SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY "WIELKOPOLSKA" , TOWARZYSTWO EWANGELICKIE IM. KS. FRANCISZKA MICHEJDY , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "JESTEM" IM.ŚW. JANA BOSKO , FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II "WZRASTANIE" W LIPNIKU ZS ŁOPUSZKA MAŁA , FUNDACJA DZIEŁO SAMARYTAŃSKIE , STOWARZYSZENIE SALUTARIS , FUNDACJA "MAŁYCH BRACI ŚW. FRANCISZKA" , FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CHOROBAMI SERCA , STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OPIEKUNÓW I WOLONTARIUSZY "OSTOJA" , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM , FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ" , CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ POMORSKI , TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM , JESTEM STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA , WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK" , FUNDACJA WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM" , STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNO-SPORTOWE AD ASTRA , POMAGAMY Z UŚMIECHEM , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KUJAWSKO - POMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY , FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE , NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W PŁOCKU , FUNDACJA SPEM DONARE , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ŻORACH , FUNDACJA ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO , POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ GNIEŹNIEŃSKI , FUNDACJA "KOCIA MAMA" , FOR ANIMALS , JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY RADIOTECHNIKÓW "RADAR" , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE , LEPSZY START , KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ "MODLITWA I CZYN" , FUNDACJA "SOS BOKSEROM" , FUNDACJA NADZIEJA II IM.STEFANII ZAORSKIEJ , STOWARZYSZENIE KATOLICKIEJ WSPÓLNOTY "EMMANUEL" , HOSPICJUM KRÓLOWEJ POKOJU , ŚLĄSKIE CENTRUM HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU , FUNDACJA HOSPICYJNA IM. ŚW. JUDY TADEUSZA , FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA REJONOWEGO W RACIBORZU , STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W NOWYM TARGU , STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ , OTWOCKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ , BĄDŹMY RAZEM - STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE W WIŚNIOWEJ , FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ , FUNDACJA "SZCZECIŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA" , CARITAS DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ , STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU KROŚNIEŃSKIEGO , STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH , FUNDACJA KOT-KOTY OTOCZONE TROSKĄ , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO - MAZURSKI , KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO "CYRENEJCZYK" , GŁOGOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM "AMICUS" ,66

16 GDAŃSKA FUNDACJA OŚWIATOWA , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W JAROSŁAWIU , STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOLCA KUJAWSKIEGO , BOGATYŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO "TĘCZA" W SZCZECINIE , CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI) - SEKCJA POLSKA , STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE (POLISH TSC ASSOCIATION) , STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZYM DZIECIOM" , FUNDACJA RONALDA MCDONALDA , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY CHOJNICE , STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ , FUNDACJA MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ , CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH "DAR SERCA" , FUNDACJA KOCIE ŻYCIE , FUNDACJA "STONOGA" , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" , FUNDACJA "ANIMALS" , FUNDACJA "EX ANIMO" , ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE "DOM RODZINA CZŁOWIEK" , FUNDACJA DZIECI ŻYWIONE INACZEJ PRZY CENTRUM ZDROWIA DZIECKA , CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "OGNISKO" , KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ KLIKA , FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI ATLAS , KALISKI KLUB SPORTOWY 1925 KALISZ , DOBRO CZYNIĆ MISJA CHARYTATYWNA KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO W RP , FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT "NERO" , STOWARZYSZENIE AMNESTY INTERNATIONAL , STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE KLUB GAJA , STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU , FUNDACJA "PRIMUS" , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "UŚMIECH DZIECKA" , FUNDACJA "POMOC CHORYM NA BIAŁACZKĘ" , KARUNA - LUDZIE DLA ZWIERZĄT , FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO , FUNDACJA POLSKA MIEDŹ , STOWARZYSZENIE "MALI BRACIA UBOGICH" , FUNDACJA IM. 120-LECIA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE , TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE , LIGA OBRONY KRAJU , STOWARZYSZENIE SCLEROSIS MULTIPLEX W KROTOSZYNIE , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA RZECZ "HOSPICJUM GDAŃSKIEGO IM.MATKI TERESY Z KALKUTY" , STOWARZYSZENIE "SERCE DZIECIOM" , FUNDACJA ODZYSKAĆ RADOŚĆ , FUNDACJA IM. KSIĘCIA KONSTANTEGO OSTROGSKIEGO , STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY , STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI OPUSZCZONYMI P.N. ORATORIUM IM. BŁ. KS.BR. MARKIEWICZA , FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE POMOC MALTAŃSKA , ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH - HOSPICJUM IM.MATKI TERESY Z SIEDZIBĄ W ZABRZU , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W SOPOCIE , KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHORBĄ NOWOTWOROWĄ KOLIBER , FUNDACJA "ODZEW" , FUNDACJA PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB KRWI IM. PROF. JULIANA ALEKSANDROWICZA , FUNDACJA OŚRODKA KARTA , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI , STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE , CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO , FUNDACJA OLIWIA , FUNDACJA POMOC SZKOLE , FUNDACJA "VALETUDINARIA" , HOSPICJUM IM. ŚW. JÓZEFA.ZESPÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W RACIBORZU , FUNDACJA DRACHMA , STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM" W KATOWICACH , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" , FUNDACJA "CZYŃ DOBRO IM. JANA PAWŁA II" , GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU , FUNDACJA AVE , PODHALAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM JEZUSA MIŁOSIERNEGO , FUNDACJA MUSZKIETERÓW , OŚRODEK REHABILITACJI ZWIERZĄT CHRONIONYCH , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "NIECH SIĘ SERCE OBUDZI" IM. JANA PAWŁA II , KOMITET ROZBUDOWY SZPITALA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM , FUNDACJA NIESIEMY NADZIEJĘ , STOWARZYSZENIE RODZICÓW I SYMPATYKÓW NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI , STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE A JUTRO? , FUNDACJA "MAM DOM" , CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SZCZAWNICY ,73

17 FUNDACJA "PODZIEL SIĘ Z INNYMI" IMIENIA HENRYKI RUDZKIEJ , STOWARZYSZENIE "PRZYMIERZE-ZIEMIA PISKA" Z SIEDZIBĄ W PISZU , FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ "EVA" , GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "PNIÓWEK 74" W PAWŁOWICACH ŚLĄSKICH , STOWARZYSZENIE DS. WALKI Z NOWOTWORAMI ORAZ CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO IM. DR. ROMANA GRZESZCZAKA , MIELECKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W MIELCU , FUNDACJA PALIUM , FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ODDZIAŁU ELEKTROKARDIOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA KARDIOLOGII W KATOWICACH-OCHOJCU "ELEKTROKARDIOLOGIA-OCHOJEC" , STOWARZYSZENIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH SPOŁECZNY SAMODZIELNY OŚRODEK REHABILITACYJNO- OŚWIATOWY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - CENTRUM ROZWOJU DZIECKA , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU , STOWARZYSZENIE NA RZECZ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I WSPIERANIA ADOPCJI NASZ BOCIAN , SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 5 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM MARYI KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W KRAKOWIE , FUNDACJA "POMÓŻMY MARZENIOM" , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO "RAZEM" , FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ , FUNDACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I PARAFII POD WEZWANIEM MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W TARNOBRZEGU -"CIEPŁO I SERCE" , FUNDACJA "AZYL NADZIEI" DLA ZWIERZĄT POTRZEBUJĄCYCH POMOCY , TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIEJ , SZCZECINECKA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STALOWEJ WOLI - ROZWADOWIE - POKÓJ I DOBRO , SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ , FUNDACJA NASZ ŚLĄSK IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA , FUNDACJA "ZWIERZĘTA KRAKOWA" , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKO-GMINNY W IŁAWIE , FUNDACJA "HASCO-LEK" , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM PATKUB , FUNDACJA "PRAWO DO POMOCY" , FUNDACJA IRASIAD - ZAGUBIONYM , GRUPA AKTYWNEJ REHABILITACJI - REKRYTERINGSGRUPPEN W ZIELONEJ GÓRZE , FUNDACJA ARTYSTÓW WETERANÓW SCEN POLSKICH , FUNDACJA "DZIECIĘCY UŚMIECH" , SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 69 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO , FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU RUCHOWEGO "POMÓŻ NAM CHODZIĆ" , STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W ŻARACH , STOWARZYSZENIE "TACY SAMI" , NIE TYLKO MYŚL , FUNDACJA NA RZECZ ODZYSKANIA ZAGINIONYCH DZIEŁ SZTUKI "LATEBRA" , FUNDACJA FIOLETOWY PIES , LEKARZOM SENIOROM , FUNDACJA EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM "DALEJ RAZEM" , FUNDACJA "MIELNICA" , STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM , FUNDACJA DZIECI WRZESIŃSKICH , FUNDACJA RÓWNYCH SZANS , FUNDACJA "JESTEŚMY BLISKO" , WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNO - KULTURALNE , FUNDACJA ZDROWIE DZIECKA , FUNDACJA PRO ANIMALS - NA POMOC ZWIERZĘTOM , STOWARZYSZENIE "TAK ŻYCIU" , FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM "MADA" , POMÓŻMY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W WIERZBICACH , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM.PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE PN. "I TY MOŻESZ POMÓC CHOREMU DZIECKU" W LUBLINIE , FUNDACJA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI "CANIS" , FUNDACJA ARKA BYDGOSZCZ , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH , STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO , PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ , FUNDACJA DZIECI PIENIN , STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH , FUNDACJA DUCHA NA RZECZ REHABILITACJI NATURALNEJ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ , FUNDACJA SPORT I WAKACJE , FUNDACJA DLA DOBRA WSPÓLNEGO , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO , FUNDACJA POMOCY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SCOLAR , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZŁOWIEKA "TĘCZA" , FUNDACJA "ZWIERZĘTA EULALII" , STOWARZYSZENIE "BĄDŹMY RAZEM" NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AUTYSTYCZNYCH "SOLIS RADIUS" W RZESZOWIE , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH NADZIEI" , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM.BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W BOCHNI , GDAŃSKA FUNDACJA TERAPII I ROZWOJU , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "AZYL" , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN "PONAD GRANICAMI" , CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE "IGNIS" ,60

18 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z GRODZIEŃSZCZYZNY , POLSKI ZWIĄZEK KATOLICKO-SPOŁECZNY , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "AZYL" , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ MIEJSKI W KĘTRZYNIE , OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW , TOWARZYSTWO SPORTOWE "WISŁA" KRAKÓW , ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI "ZWIERZAK" , STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN "TACY SAMI" , TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM , FUNDACJA IM. OJCA WERENFRIEDA , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "GNIAZDO" , FUNDACJA "FELIS" , FUNDACJA FORM.ART , FUNDACJA POMOCY LEŚNIKOM I ICH RODZINOM IMIENIA HUBERTA JURCZYSZYNA , FUNDACJA JAGODA IM. JAGODY PACHOTA , KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "BETEL" , ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY, DOROSŁYM Z CUKRZYCĄ I Z INNYMI SCHORZENIAMI , FUNDACJA ELEKTROCIEPŁOWNI "KRAKÓW" S.A. - GORĄCE SERCE , TOWARZYSTWO SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA IM. PROF.PAWŁA CZARTORYSKIEGO , STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "TRATWA" , FUNDACJA POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM "BĄDŹ Z NAMI" , RAZEM-FUNDACJA ONKOLOGII LUBELSKIEJ , STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM , FUNDACJA "N.S.J.-RODZINA" , STOWARZYSZENIE IM.O.PIO W RADOMIU , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KOSZALINIE , STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "OTWARTE DRZWI" , FUNDACJA "SALUS PRO FAMILIA" , FUNDACJA IMIENIA DARII TRAFANKOWSKIEJ , STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A. WIZJA AKTYWNOŚĆ ROZRYWKA KULTURA ALTERNATYWA , STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY "ARKA" W RADOMIU , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM.ŚW. STANISŁAWA KOSTKI , FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ , FUNDUSZ LOKALNY "RAMŻA" , POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT , FUNDACJA "ALARMOWY FUNDUSZ NADZIEI NA ŻYCIE" , NASZA FUNDACJA , UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DWÓJKA" , STOWARZYSZENIE "AD INTENDE - Z SERCEM" , WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE , FUNDACJA "RODZICE SZKOLE" , FUNDACJA ALBERTÓWKA , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŁÓDZKI , STOWARZYSZENIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "ALF" , FUNDACJA "ANDRZEJ" NA RZECZ PARAFII ŚW. ANDRZEJA W ZABRZU , STOWARZYSZENIE IM.EDMUNDA BOJANOWSKIEGO "DOBROĆ" , KWIDZYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH , FUNDACJA IM. MATKI MAŁGORZTY SZEWCZYK , CHORZOWSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE , ORATORIUM IM. ŚW. JANA BOSKO W EŁKU , FUNDACJA EDUKACJI I WSPIERANIA RODZINY BRAMA , STOWARZYSZENIE POMOCY MIESZKANIOWEJ DLA SIEROT , SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ "PRZYSTAŃ" IM. JANA PAWŁA II W TYMBARKU , ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM ODDZIAŁ "ODRODZENIE" , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SŁOŃCA , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚWIETLIK" W PIŃCZOWIE" , HARCERSKA FUNDACJA TURYSTYCZNA "POMARAŃCZARNI" , STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNA , REGIONALNA FUNDACJA WALKI Z RAKIEM , LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W BOBRÓWKU , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W CIESZYNIE , BRACTWO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA , FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM "SZARA PRZYSTAŃ" , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG WIELKOPOLSKI , STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "STRZAŁ W 10" , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM ŚW.JÓZEFA" , ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB "AMAZONKI" PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH , FUNDACJA "VIS MAIOR" , FUNDACJA LUBELSKA STRAŻ OCHRONY ZWIERZĄT , STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ NA TERENIE ZIEMI DARŁOWSKIEJ I GMIN OŚCIENNYCH , STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RÓWNY START" , ROTARY SZCZECIN CENTER , WATOTO-DZIECI AFRYKI , STOWARZYSZENIE "NADZIEJA" W MALANOWIE , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI , FUNDACJA "ENERGETYK" , STOWARZYSZENIE WSPOMAGAJĄCE OSOBY ZE ŚRODOWISK DYSFUNKCYJNYCH "MOŻNA INACZEJ" , FUNDACJA "OIKONOMOS" ,32

19 FUNDACJA WROTA WIELKOPOLSKI , CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA" , STOWARZYSZENIE SZANSA W ZAWIERCIU , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W RYBNIKU , FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI "PAN WŁADEK" , STOWARZYSZENIE NA RZECZ MŁODZIEŻY NIEWIDZĄCEJ I SŁABOWIDZĄCEJ W GRUDZIĄDZU , KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ , FUNDACJA MAGIS , STOWARZYSZENIE "TWOJA SPRAWA" , STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY POTRZEBUJĄCYM I ZAPOBIEGANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM "POMOCNA DŁOŃ" , STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY "AGAPE" , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W WOLBROMIU , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZAMOŚCIU , SPOŁECZNO - OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" , WOJEWÓDZKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM , POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO WROCŁAW-CENTRUM , TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ W KOŚCIERZYNIE , FUNDACJA "ZWIERZĘTA I MY" , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI , FUNDACJA "AMICIS" , STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT "NADZIEJA" , MIEJSKI KLUB SPORTOWY "LIMANOVIA" W LIMANOWEJ , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM , FUNDACJA CARITAS NA RZECZ REGIONALNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II W RZESZOWIE , TEEN CHALLENGE CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA , KOBIETA I NATURA , FUNDACJA POMOCY HUMANITARNEJ REDEMPTORIS MISSIO , STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DAWSTWA SZPIKU , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMÓŻMY IM" , FUNDACJA REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMÓŻ MI" , FUNDACJA DZIECI AFRYKI , FUNDACJA NA RZECZ WSPOMAGANIA REHABILITACJI I SZERZENIA WIEDZY KYNOLOGICZNEJ "MAŁY PIESEK ZUZI" , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU DZIECKA W BNINIE , BEZPIECZNY POWIAT HRUBIESZOWSKI , FUNDACJA KAPUCYNI I MISJE , FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBAMI KRWI , FUNDACJA NOWA DROGA , WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ W OLSZTYNIE , POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE , FUNDACJA PARAFIALNA , FUNDACJA TALENT PROMOCJA SPORT , FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO GODNE ŻYCIE , WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA , WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI , POLSKIE STOWARZYSZENIE CHOROBY HUNTINGTONA , FUNDACJA SZPITALA IM.ŚW. O PIO W SĘDZISZOWIE MŁP , LUDOWY KLUB SPORTOWY "CENTRA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM , FUNDACJA "CENTRUM EDUKACJI OLIMPIJSKIEJ" , STOWARZYSZENIE PACJENTÓW I OSÓB WSPIERAJĄCYCH CHORYCH NA GUZY NEUROENDOKRYNNE Z SIEDZIBĄ W WARSZWIE , POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW , FUNDACJA RADIA NIEPOKALANÓW , STOWARZYSZENIE OBLACKA POMOC MISJOM "LUMEN CARITATIS" , STOWARZYSZENIE "SZARAK POLSKI" , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" , POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - ZARZĄD MIEJSKI , STOWARZYSZENIE IM. FRANCISZKA STUSKA W ORZESZU , STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ , FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH , POLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU PO TRANSPLANTACJI , STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA , MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "NADNARWIANKA" W PUŁTUSKU , FUNDACJA POMOCY LABRADOROM PRIMA , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI , KLUB SPORTOWY POLONIA , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GDAŃSKU , ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI , STOWARZYSZENIE "BETLEJEM" , FUNDACJA "HEREDITAS PRO FUTURO" , CHOJNICKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT , BYDGOSKI KLUB PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "ANIMALS" , WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "WIOSNA" PROWADZONA PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR SZKOLNYCH DE NOTRE DAME W KRZYDLINIE MAŁEJ , STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM PATRZ SERCEM , FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWARCIE" , HUTNICZA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ , MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,40

20 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORZOWSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII DR. EDWARDA HANKEGO "SERCE DLA DZIECKA" , INTEGRUJĄCE STOWARZYSZENIE JEDEN ŚWIAT IM. PROF. Z. RELIGI , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY SPRAWNEJ INACZEJ W TRZEBOWNISKU , TARNOBRZESKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "OGRÓD ŚWIĘTEGO FRANCISZKA" , FEDERACJA CAECILIANUM , FENIKS - FUNDACJA NIOSĄCA POMOC DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM , LIONS CLUB LESZNO , STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY "APN" , FUNDACJA CENTRUM ŚW. OJCA PIO , FUNDACJA "WAKACJE MARZEŃ" , WARSZAWSKIE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM , POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE , FUNDACJA S.O.S. OBRONY POCZĘTEGO ŻYCIA , STOWARZYSZENIE REWALORYZACJI ZABYTKÓW SAKRALNYCH I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W SZCZECINIE "KATEDRA" , MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARCINKI KĘPNO" , FUNDACJA "ANIMUS" , FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI , FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "SALVATOR" , STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "SZANSA" , JAROCIŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE , REGIONALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SEJNACH , STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W GŁOGOWIE , STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "SZANSA" , BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE "MYŚLĘCINEK" , FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA , FUNDACJA "WSPÓLNA DROGA" UNITED WAY POLSKA , FUNDACJA "TWÓJ PORANEK" , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGO , FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚW.FRANCISZKA , FUNDACJA GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC "RADOSNE DZIECIŃSTWO" , SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ , STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE , STOWARZYSZENIE CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ , FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA IM. DR NAUK MED. STANISŁAWA LANGA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO W BRZOZOWIE , CHORĄGIEW PODKARPACKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO , FUNDACJA RÓŻYCZKA , FUNDACJA "AZYL" , STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI SIERADZKIEJ , FUNDACJA INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA , FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "RATOWNIK GÓRNICZY" , FUNDACJA "STRACHOTA" WE WROCŁAWIU , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RÓWNE SZANSE" , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "JESTEŚMY RAZEM" , DZIECI KTÓRE KOCHACIE-FUNDACJA ARCHON , FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA , STOWARZYSZENIE RODZIN NA RZECZ DZIECI "SPRAWNYCH INACZEJ" , FUNDACJA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI PRZYTULISKO , STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM PRZEWLEKŁE CHORYM "DAR SERCA" , STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "SZANSA" , STOWARZYSZENIE KONFERENCJI ŚW. WINCENTEGO A'PAULO JEDNOSTKA TERENOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM IM. SŁUGI BOŻEGO KAZIMIERZA ROLEWSKIEGO , FUNDACJA KS. CZESŁAWA WALI WYPRZEDZIĆ SWÓJ CZAS , STOWARZYSZENIE RODZICÓW PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KLUCZBORKU , ZWIĄZEK POLSKICH SPADOCHRONIARZY , POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SUWAŁKACH , STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" - WARSZAWA - CENTRUM , FUNDACJA EKOROZWOJU , KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU , STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-"REKS" , STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK , FUNDACJA IGNATIANUM , DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z MPDZ "OSTOJA" , TOWARZYSTWO NASZ DOM , FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR" , FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "FALA" , FUNDACJA NOVA , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO "WAWRZYNY" , STOWARZYSZENIE "AMICUS" , STOWARZYSZENIE "CZYŃ DOBRO, MIMO WSZYSTKO" , PARAFIALNY UCZNIOWSKI KATOLICKI KLUB SPORTOWY "CHRZCICIEL" TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH - INTEGRACYJNYCH , TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RAJGRODU , OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HOŁOWIENKACH , MARECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE , HAJNOWSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT "CIAPEK" , STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GOŚCIERADOWA , FUNDACJA POMOCY BLIŹNIEMU "CREDO" , SZAMOTULSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "POMOC" , SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY SZKOŁY - POMNIKA JANA PAWŁA II , STOWARZYSZENIE DO WALKI Z RAKIEM Z SIEDZIBĄ W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM ,90

MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Podatków Dochodowych

MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Podatków Dochodowych MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Podatków Dochodowych Informacja dotycząca kwot 1% naleŝnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom poŝytku publicznego z rozliczenia za 2010

Bardziej szczegółowo

Dlaczego tyle organizacji charytatywnych przestaje działać, a my tracimy przekazane im środki?

Dlaczego tyle organizacji charytatywnych przestaje działać, a my tracimy przekazane im środki? 500 milionów złotych przekażemy w tym roku dla Organizacji Pożytku Publicznego z tytułu 1% podatku. 20% obecnych OPP w ciągu trzech lat przestanie istnieć. 150 mln. zamiast dla OPP zostawimy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Tabela 8. Zestawienie organizacji pożytku publicznego, które w 2014 r. otrzymały i wydatkowały 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Tabela 8. Zestawienie organizacji pożytku publicznego, które w 2014 r. otrzymały i wydatkowały 1% podatku dochodowego od osób fizycznych KRS Nazwa organizacji Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wg sprawozdania merytorycznego za 2014 r Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień

Bardziej szczegółowo

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

Szczęśliwa trzydziestka OPP w 2014 r.

Szczęśliwa trzydziestka OPP w 2014 r. INFORMACJA PRASOWA KO/061-46/14 29.10.2014 Izba Skarbowa w Białymstoku Szczęśliwa trzydziestka OPP w 2014 r. Fundacja Dzieciom Zdążyć z pomocą po raz kolejny została organizacją pożytku publicznego najhojniej

Bardziej szczegółowo

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2011 rok ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Nr rachunku bankowego

KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Nr rachunku bankowego Wykaz organizacji pożytku publicznego z Katowic uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Podatków Dochodowych

MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Podatków Dochodowych MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Podatków Dochodowych Informacja dotycząca kwot 1% naleŝnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom poŝytku publicznego z rozliczenia za 2010

Bardziej szczegółowo

Lista wybranych ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku.

Lista wybranych ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku. Lista wybranych ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku. Lp. Nazwa i adres organizacji Nr oferty Kwota wnioskowana

Bardziej szczegółowo

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego

Informacja. dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom. pożytku publicznego Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 rok ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Informacja na temat kwot 1% naleŝnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom poŝytku publicznego z zeznań za 2009 rok Rok 2010 jest kolejnym rokiem przekazywania

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat kwot 1% podatku naleŝnego przykazanych organizacjom poŝytku publicznego z zeznań za 2008 rok

Informacja na temat kwot 1% podatku naleŝnego przykazanych organizacjom poŝytku publicznego z zeznań za 2008 rok Ministerstwo Finansów Informacja na temat kwot 1% podatku naleŝnego przykazanych organizacjom poŝytku publicznego z zeznań za 2008 rok Rok 2009 jest juŝ kolejnym rokiem przekazywania 1% podatku naleŝnego

Bardziej szczegółowo

Statystyka odpisu 1% podatku dochodowego za 2008 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego w Małopolsce

Statystyka odpisu 1% podatku dochodowego za 2008 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego w Małopolsce Statystyka odpisu 1% podatku dochodowego za 2008 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego w Małopolsce Ostateczne dane Ministerstwa Finansów i Izby Skarbowej w Krakowie pokazują, że odpis 1% podatku

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 16 lutego 2016 POZOSTAW SWÓJ 1% PODATKU W CZĘSTOCHOWIE W Częstochowie działa ponad 700 organizacji pozarządowych z tego68 to organizacje pożytku publicznego, na rzecz których można przekazać 1% podatku.

Bardziej szczegółowo

Granty rozdane! str. 16

Granty rozdane! str. 16 Granty rozdane! To dopiero druga edycja Konkursu Grantowego, lecz już wiemy że jest rekordowa! Do udziału zgłosiło się aż 75 organizacji z terenu całego kraju a łączna wnioskowana przez nie kwota grantów

Bardziej szczegółowo

LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA

LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA Załącznik nr 1 BLOK I Edukacja w zakresie problematyki niepełnosprawności (profilaktyka i rehabilitacja) oraz kształtowanie umiejętności udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Marszałek Woj. Śląskiego. 210/2010 6.09.10 MSWiA. 119/2009 23.07.09 MSWiA sprzedaŝ cegiełek 31.12.10. Marszałek Woj. Marszałek Woj. Marszałek Woj.

Marszałek Woj. Śląskiego. 210/2010 6.09.10 MSWiA. 119/2009 23.07.09 MSWiA sprzedaŝ cegiełek 31.12.10. Marszałek Woj. Marszałek Woj. Marszałek Woj. Zezwolenia wydane na przeprowadzanie zbiórek publicznych - obejmujace teren RP w tym miasto Katowice L.p Kwestujący Decyzja nr z dnia Wydana przez Forma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. a. 16 materiałów informacyjnych w 16 różnych tytułach prasy lokalnej, regionalnej

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. a. 16 materiałów informacyjnych w 16 różnych tytułach prasy lokalnej, regionalnej Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Celem opublikowania materiałów informacyjnych dotyczących POPŻ 2014-2020 w różnych tytułach prasy (w wersjach papierowych i

Bardziej szczegółowo

Prezentujemy raport dotyczący przekazywania 1% w województwie łódzkim za rok podatkowy 2010 na rzecz organizacji pożytku

Prezentujemy raport dotyczący przekazywania 1% w województwie łódzkim za rok podatkowy 2010 na rzecz organizacji pożytku W ŁÓDZKIEM ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE MECHANIZMU PRZEKAZYWANIA 1% W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ZA ROK PODATKOWY 2010 NA PODSTAWIE DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW I IZBY SKARBOWEJ W ŁODZI Prezentujemy raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

ZACHĘCAMY DO POZOSTAWIENIA 1% PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ I PRZEKAZANIA GO NA RZECZ BIELSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO!

ZACHĘCAMY DO POZOSTAWIENIA 1% PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ I PRZEKAZANIA GO NA RZECZ BIELSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO! ZOSTAW SWÓJ PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ! Przypominamy, że można przekazać 1% należnego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Zasady dotyczące przekazania swojego 1% podatku są dosyć proste - po

Bardziej szczegółowo

KRS: Wykaz organizacji poŝytku publicznego, które w 2009 r. otrzymały 1% podatku naleŝnego za 2008 r. (stan na 30 października 2009 r.

KRS: Wykaz organizacji poŝytku publicznego, które w 2009 r. otrzymały 1% podatku naleŝnego za 2008 r. (stan na 30 października 2009 r. Wykaz organizacji poŝytku publicznego, które w 2009 r. otrzymały 1% podatku naleŝnego za 2008 r. (stan na 30 października 2009 r.) Lp. Numer KRS: Nazwa organizacji OPP: Kwota w zł 1 37904 FUNDACJA DZIECIOM

Bardziej szczegółowo

ZACHĘCAMY DO POZOSTAWIENIA 1% PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ I PRZEKAZANIA GO NA RZECZ BIELSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO!

ZACHĘCAMY DO POZOSTAWIENIA 1% PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ I PRZEKAZANIA GO NA RZECZ BIELSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO! ZOSTAW SWÓJ PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ! Przypominamy, że można przekazać 1% należnego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Zasady dotyczące przekazania swojego 1% podatku są dosyć proste - po

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata Anna ElŜbieta Strzała Podsumowanie rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata 2003-2007 1 Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć naleŝny

Bardziej szczegółowo

80/08 24 466,- 12 850,- Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 27b Razem: 630 000,-

80/08 24 466,- 12 850,- Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 27b Razem: 630 000,- Załącznik Nr 3 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotów. Lp. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji pozarządowych, którym w 2009 roku Urząd przekazał środki finansowe

Lista organizacji pozarządowych, którym w 2009 roku Urząd przekazał środki finansowe Lista organizacji pozarządowych, którym w 2009 roku Urząd przekazał środki finansowe Dodatkowo w ciągu roku na podstawie uchwały Nr XL/464/2009 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2009 roku przyznano środki

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 L.p. Informacje o wydanej decyzji administracyjnej Informacje o odwołaniu od decyzji Data

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych (stowarzyszenia)

Kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych (stowarzyszenia) Kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych (fundacje) 1. PN.8122.3.2011 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, 02-711 Warszawa, ul. Inspektowa 1 2. PN.8122.5.2011 Fundacja Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podmiot wnioskujący Ustalona kwota dotacji

Lp. Podmiot wnioskujący Ustalona kwota dotacji Podział środków z budżetu Wojewody na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach

Bardziej szczegółowo

Dom Samotnych Matek z Dziećmi (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie "MONAR MARKOT"), Turów 113, Turów; tel. (43) , ;

Dom Samotnych Matek z Dziećmi (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie MONAR MARKOT), Turów 113, Turów; tel. (43) , ; DOMY SAMOTNEJ MATKI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dom Samotnej Matki (jednostka prowadząca - Stowarzyszenie Monar - Markot - Centrum Pomocy Bliźniemu), ul. Folwarczna 50, 67-200 Głogów; tel. (76) 833 35 00;

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku W odpowiedzi na OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2010 roku w róŝnych obszarach działalności poŝytku publicznego (w tym ochrona zdrowia,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie*

Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie* Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie* Nr KRS Nazwa Organizacji 6292STOWARZYSZENIE AMAZONEK "AGATA" 7835STOWARZYSZENIE ORKIESTRA JAZZOWA 10273ZACHODNIOPOMORSKA

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok

Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok Ministerstwo Finansów Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok Rok 2009 jest już kolejnym rokiem przekazywania 1% podatku należnego

Bardziej szczegółowo

Laureaci i wyróżnieni w I edycji, 2005 rok

Laureaci i wyróżnieni w I edycji, 2005 rok Laureaci i wyróżnieni w I edycji, 2005 rok LAUREAT GRAND PRIX: Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu : Laureat: Fundacja Wspólnota Nadziei Wyróżnienie: Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie.

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lp. Województwo Ośrodki dla dorosłych Ośrodki dla dzieci 1. Dolnośląskie Poradnia Endokrynologiczna przy Klinice

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota dotacji (zł) 30 000,00 23 395,00 34 18 716,00. "Jestem aktywny" 27 380,00 20 290,00 33 16 232,00

Wnioskowana kwota dotacji (zł) 30 000,00 23 395,00 34 18 716,00. Jestem aktywny 27 380,00 20 290,00 33 16 232,00 Załącznik do uchwały Nr 62/1344 z dnia 02 czerwca 2015 Wykaz ofert ocenionych pozytywnie, które wpłynęły w ramach konkursu ogłoszonego Uchwałą 35/713/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17.03.2015

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowaczy ul.kopernika 20 56-300 Milicz Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ:

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ: DIAGNOZA AUTYZMU - nozologiczna (ustalenie rozpoznania w sensie medycznym, występuje lub nie występuje autyzm lub całościowe zaburzenie rozwoju ze spektrum autyzmu, rozpoznanie jednostki chorobowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS. Świat Wyobraźni 24 900,00 16 200,00 65,06 %

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS. Świat Wyobraźni 24 900,00 16 200,00 65,06 % Wykaz ofert złożonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wraz z oceną Komisji Konkursowej i przyznaną kwotą na rok 2014. Realizacja zadań publicznych gminy w 2014 r. z zakresu

Bardziej szczegółowo

MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4

MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4 MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4 nr poza: 366/11/4/POZa/2012 4358 FUNDACJA "DR CLOWN" Dr clown w świecie niepełnosprawnych 50 032/11/4/POZa/2012 4930 FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ Szkolenia

Bardziej szczegółowo

17 000 zł. 16 000 zł. 13 000 zł. 18 000 zł. 14 000 zł. 12 000 zł

17 000 zł. 16 000 zł. 13 000 zł. 18 000 zł. 14 000 zł. 12 000 zł Podział środków z budżetu Wojewody na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert, którym nie przyznano dotacji w ramach realizacji zadania Szkoła z Pasją. wnioskowana kwota dotacji

Zestawienie ofert, którym nie przyznano dotacji w ramach realizacji zadania Szkoła z Pasją. wnioskowana kwota dotacji Zestawienie ofert, którym nie przyznano dotacji w ramach realizacji zadania Szkoła z Pasją l.p nazwa oferenta numer oferty wnioskowana kwota dotacji liczba otrzymanych punktów przyznana kwota dotacji 1

Bardziej szczegółowo

VI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: WIOSNA RADOSNA

VI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: WIOSNA RADOSNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 856/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17.05.2012 r. Lista rankingowa ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych spełniających wymogi merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka Chudobczyce 27 Gmina Kwilcz

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka Chudobczyce 27 Gmina Kwilcz Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu Lista ów, które złożyły oferty w konkursie Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU

WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2012 Lp. Podmiot realizujący zadanie Nazwa zadania Przyznana

Bardziej szczegółowo

Konkurs nr 2/2009, projekty ocenione przez ekspertów pozytywnie

Konkurs nr 2/2009, projekty ocenione przez ekspertów pozytywnie Konkurs nr 2/2009, projekty ocenione przez ekspertów pozytywnie Oddział: biuro funduszu Organizacja: FUNDACJA "DOMIN" Ocena ekspertów(średnia): 86,5 Pkt dodatkowe za okres działania: 0 Pkt dodatkowe za

Bardziej szczegółowo

12/06 120 000,- 120 000,- Warszawa, ul.konwiktorska 9 Razem 120 000,-

12/06 120 000,- 120 000,- Warszawa, ul.konwiktorska 9 Razem 120 000,- Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2006 roku oraz realizujących je podmiotów. Lp. Nazwa i adres Organizacji

Bardziej szczegółowo

Lp. NR KRS Nazwa OPP Kwota 3 174486 FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO" 11 151 490,50 STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE"

Lp. NR KRS Nazwa OPP Kwota 3 174486 FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO 11 151 490,50 STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE Kwoty przekazane na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego do wysokości nieprzekraczającej 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego na ogólnych zasadach i w formie ryczałtu od przychodów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE Legenda: ubliczne iepubliczne Wojewódzki Bank Danych AZ adopcja zagraniczna IFORMATOR A ROK 2012 O OŚRODKACH ADOCYJYCH W OLSCE Lp Województwo Miasto azwa Adres Kontakt /? 1 1.zachodniopomorskie Szczecin

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola:

Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola: Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola: 1. Caritas Archidiecezji Warszawskiej Adres, telefon: ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, www.warszawa.caritas.pl

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa wnioskodawcy województwo adres NR wniosku. ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 08-110 Siedlce. mazowieckie. Broczyna 11 77-203 Dretyń.

L.p. Nazwa wnioskodawcy województwo adres NR wniosku. ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 08-110 Siedlce. mazowieckie. Broczyna 11 77-203 Dretyń. Wykaz podmiotów uprawnionych, które otrzymały dotacje w ramach rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania z pomocy społecznej w zakresie programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Powrót osób bezdomnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 28.01.2015 r.)

Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 28.01.2015 r.) Załącznik do Uchwały XXVI/441/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2015 r. Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 202015

Bardziej szczegółowo

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów 1. Klub Seniora działający przy Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; 26-600 Radom ul. Młodzianowska

Bardziej szczegółowo

Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie*

Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie* Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie* Lp. Nr KRS Nazwa Organizacji 1. 0000010009 KLUB SPORTOWY INWALIDÓW "START" 2. 0000010273 ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA

Bardziej szczegółowo

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( stan na dzień 15 marca 2011 r.) Lp. województwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

(nazwa zadania) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych Rehabilitacja w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym osób chorych na stwardnienie rozsiane

(nazwa zadania) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych Rehabilitacja w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym osób chorych na stwardnienie rozsiane Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 483/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.03.2010 r. Wykaz ofert, które zostały złoŝone na dotacje w 2010 r. do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z zakresu

Bardziej szczegółowo

Organizacje pożytku publicznego w Lublinie

Organizacje pożytku publicznego w Lublinie Opracowanie: Andrzej Juros, Arkadiusz Biały Organizacje pożytku publicznego w Lublinie Według stanu na dzień 31.01.2013 roku w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące mechanizmu przekazywania 1% w województwie łódzkim za rok podatkowy 2011.

Zestawienie dotyczące mechanizmu przekazywania 1% w województwie łódzkim za rok podatkowy 2011. W ŁÓDZKIEM Szanowni Państwo, Prezentujemy kolejny już raport dotyczący przekazywania 1% w województwie łódzkim. Tym razem pokazujemy jaką popularnością w naszym regionie cieszyło się uwzglę -dnianie odpisów

Bardziej szczegółowo

Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r.

Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r. Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r. L.p. Organizacja 1. CARITAS Archidiecezji Przemyskiej Centrum Charytatywne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY Pp Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg tel./fax. (055) 643-34-35, ~ www.pppdwa.elblag.com.pl ~ pppdwa@elblag.com.pl PODRĘCZNY I N F O R M A T

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Drugie miejsce w rankingu zajęła Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Drugie miejsce w rankingu zajęła Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym N "*4*)-$% *"+,& %! %&!. &'%5O7,#)2#!",",*89:1 /%"+!!" #$% 010-',%2&!',3%*%%- &'()*"++%&!$,'&- %2"%*!+ #- Na wsparcie fundacji czy stowarzyszeń swoją częścią podatku zdecydowało się o blisko 400 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Wykaz decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. zatwierdzających na okres 5 lat. programy szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

Wykaz decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. zatwierdzających na okres 5 lat. programy szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Wykaz decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzających na okres 5 lat programy szkoleń dla kandydatów do w 0 roku Podstawa prawna: art. ust. ustawy z dnia 9 czerwca 0 r. o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji BRE Banku za rok 2003

Sprawozdanie Fundacji BRE Banku za rok 2003 Sprawozdanie Fundacji BRE Banku za rok 2003 sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Wyniki II Otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

A. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

A. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część IV. Przydatne informacje A. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: 2 A. Instytucje działające na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce ZARZĄDZENIE NR 69/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce Na podstawie 4 ust.3 Załącznika do Zarządzenia Nr 17/2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czwartek, 1 września 2016 r. Poz. 83

Warszawa, dnia czwartek, 1 września 2016 r. Poz. 83 Warszawa, dnia czwartek, 1 września 2016 r. Poz. 83 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Wyniki I Otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1 Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN 2 Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy MłodzieŜy 3 Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla

1 Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN 2 Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy MłodzieŜy 3 Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla 1 Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN 2 Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy MłodzieŜy 3 Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachlów 4 Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego

Bardziej szczegółowo

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 nr poza: 442/11/2/POZa/2012 4233 FUNDACJA NASZA BAJKA WYSOKOSPECJALISTYCZNA REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. 29 204/11/2/POZa/2012 5035 POLSKIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM URZĄD W 2010 ROKU PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE

LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM URZĄD W 2010 ROKU PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE L.p. Wnioskodawca Adres 1 AKS-WYZWOLENIE ul.lompy 10A 2 Centrum Misji i Ewangelizacji 43-445 Dzięgielów, Kościoła Ewangelicko - ul. Misyjna 8 Augsburskiego 3 Chorz.Klub Kyokushin KARATE ul. Odległa 5 4

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Wykaz placówek świadczących pomoc osobom potrzebującym (min. jadłodajnie, noclegownie, schroniska ) w ramach umów wieloletnich podpisanych przez Miasto z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Dofinansowania udzielone na realizację wniosków, do których złożono i przyjęto odwołania od negatywnej oceny merytorycznej

Dofinansowania udzielone na realizację wniosków, do których złożono i przyjęto odwołania od negatywnej oceny merytorycznej Dofinansowania udzielone na realizację wniosków, do których złożono i przyjęto odwołania od negatywnej oceny merytorycznej Lp. Nr wniosku Realizator Nazwa wnioskodawcy Siedziba Tytuł projektu Cel 1 595/09/2/POZa/2011

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ CZARNA BIAŁOSTOCKA 0000103694 STOWARZYSZENIE "UROCZYSKO" SUPRAŚL

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RAZEM W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ CZARNA BIAŁOSTOCKA 0000103694 STOWARZYSZENIE UROCZYSKO SUPRAŚL ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIAT BIAŁOSTOCKI 0000050910 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ CZARNA BIAŁOSTOCKA 0000103694 STOWARZYSZENIE "UROCZYSKO" SUPRAŚL 0000105462

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej Wykaz ofert konkursowych rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową Nazwa organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji BRE Banku za rok 2002

Sprawozdanie Fundacji BRE Banku za rok 2002 Sprawozdanie Fundacji BRE Banku za rok 2002 sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji Wiedza,

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo