NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Grudzień 2013 r. Nr 11 (131) 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Grudzień 2013 r. Nr 11 (131) 2013 r."

Transkrypt

1 Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Grudzień 2013 r. Nr 11 (131) 2013 r. W tym numerze między innymi: Wirtualna waluta, Idą piękne święta, NajniŜsza płaca, Moja Ameryka, Anioł, Ukraina.

2 Str. 2 N ASZ BIUL ETYN Grud zi eń 2013 r. Najserdeczniejsze Ŝyczenia dla grudniowych Solenizantów przebywających w naszym szpitalu. śyczymy powrotu do zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności. Redakcja POSŁUGA DUSZPASTERSKA W KOŚCIELE - KAPLICY Msza Święta: Niedziele i święta: godz i W tygodniu: codziennie o godz (oprócz czwartku), sobota godz , Okazja do spowiedzi: przed kaŝdą Mszą św. Serdecznie zapraszam! Ks. Krzysztof Muras Zapach choinki, wspólnota świątecznego stołu, radość z obdarowywania prezentami, niech zagoszczą w domach Czytelników Naszego Biuletynu w dniach spotkania z Tajemnicą Wcielenia Boga. Redakcja Zespół redakcyjny miesięcznika Nasz Biuletyn ADWENT I BOśE NARODZENIE CZASEM RADOŚCI Rozpoczęło się tak: Po pierwsze - Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, aby mógł w pełni w wolny i rozumny sposób odpowiadać na miłość Boga i jej doświadczać. Po drugie Bóg umieścił człowieka w swojej bliskości i to nazwał rajem a później niebem. Po trzecie człowiek wolny powiedział w pewnym momencie, Ŝe Go nie potrzebuje i sam będzie sobie organizował Ŝycie, bo jest tak wielki jak Bóg. Po czwarte Bóg wiedząc o tym, Ŝe człowiek bez niego sobie nie poradzi, chce wszystko zrobić by znowu doszło miedzy nimi do komunii jedności. Bóg zapowiada co zrobi: Rdz wprowadzam nieprzyjaźń, miedzy potomstwo twoje /szatana/ a potomstwo Jej /tajemniczej niewiasty/. Ono zmiaŝdŝy ci głowę, a ty zmiaŝdŝysz mu piętę. Jest to tak zwana protoewangelia czyli pierwsza dobra nowina o zbawieniu człowieka. Od tego momentu rozpoczyna się adwent ludzkości oczekiwanie na spełnienie się tej obietnicy. Bóg posyła proroków, aby zapowiadali róŝne wydarzenia zbawcze, nawet dokładnie zapowiadając miejsce narodzin Zbawiciela, który na nowo scali człowieka z Bogiem. Tradycja mówi, Ŝe trwało to cztery tysiące lat. Nawet w jednej z kolęd mamy tę prawdę przekazaną. Dlatego nasz adwent trwa cztery niedziele, które symbolizują te cztery tysiące lat przygotowania. Nasz adwent to nie tylko przygotowanie na przeŝywanie kolejnej rocznicy urodzin Zbawiciela, ale uświadomienie sobie, Ŝe nasze Ŝycie jest adwentem oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela w ostatnim dniu naszego Ŝycia na ziemi, kiedy będzie chciał nas zabrać ze sobą. Ten moment nazywamy śmiercią. Ci jednak, którzy jej nie doświadczą, doświadczą tzw. Paruzji ostatecznego przyjścia Boga w chwale na końcu czasów. Zatem czas ludzkości do tego momentu teŝ nazywamy adwentem. To przygotowanie polega na odnowieniu przyjaźni z Bogiem, tej osobistej, małŝeńskiej i rodzinnej, jak i wspólnotowej poprzez modlitwę, Ŝycie sakramentalne i uczynki miłości. Wtedy Bóg na nowo rodzi się w naszym Ŝyciu jako Ten najwaŝniejszy, z którym będziemy tworzyć rzeczywistość. Bóg staje się światłością i przewodnikiem w Ŝyciu. W Rzymie z 24 na 25 grudnia obchodzono tzw. Święto światła. Zwycięstwa światła nad ciemnością. Było to związane z przesileniem zimowym, kiedy zaczęło przybywać dnia. W jakimś sensie rodziło się światło, dlatego tę noc ustalono jako noc narodzin Zbawiciela największej Światłości świata. Zawsze zbliŝanie się do Boga i przebywanie z Nim wywołuje radość, chociaŝby z tego powodu Ŝe nie jestem sam, jest ktoś komu na mnie zaleŝy i razem ze mną chce wygrać Ŝycie. Dlatego wszystkim z okazji nadchodzących Świąt Ŝyczę tej ogromnej radości płynącej z faktu, Ŝe na tym padole nie jesteśmy sami. Jest Bóg, który obdarza wszystkich według naszej wiary. Zawołajmy zatem z radością i tęsknotą: Przyjdź Panie bo czekamy i przymnóŝ nam wiary!!!!!!! Ks. Krzysztof Muras

3 N AS Z BIUL E TYN G rud zi eń r. OPOWIADANIE W ODCINKACH CZ. 27 Str. 3 Zwiedzanie Ziemi Kiedy Huzar się wybiegał i poŝarł swą poranną rację, przyjaciele poŝegnali się z państwem Buriaków, oraz gromadką ich dzieci, a szczególnie z piętnastoletnim Saszą, którego bardzo interesowała ich podróŝ i jak na swój wiek zadawał wiele pytań. Po tej całej ceremonii poŝegnalnej, poszli do swojego Sokoła i po usadowieniu się w nim wygodnie, wyruszyli w dalszą drogę. Mimo opóźnionego wyjazdu wszystko przebiegało sprawnie. Co dwie godziny wymieniali się robiąc przy tym tylko krótki postój. Autostrada biegła ciągle przez obszar górski, choć w tym rejonie góry były nieco niŝsze, a tunele krótsze. Zdarzały się takŝe odcinki wykute w skale u podnóŝa góry. Staszek filmował co się dało, ale nie przeszkadzał Antkowi w szybkiej jeździe. Trasa przebiegała nad wieloma potokami górskimi i sporej szerokości rzekami. Po niecałych trzech godzinach jazdy minęli miasteczko Małyj Nimnyr, następnie jadąc prawie przez zupełne odludzie dojechali po godzinie 19:00 do docelowego miasta Cara. Antek uznał, Ŝe spokojnie moŝna dojechać do miasta Ust'Muja, ale Staszek pohamował go twierdząc, Ŝe jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Będąc w Carze przed ósmą mieli trochę czasu rozejrzeć się jeśli chodzi o zakwaterowanie. Wybrali mały hotelik pod nazwą śnieŝny stok znajdujący się u stóp dość wysokiej góry na stoku której znajdował się wyciąg narciarski. Wynajęli dwa pokoje, gdyŝ to rozwiązanie chociaŝ droŝsze okazało się bardziej praktyczne. Zjedli kolację, po czym udali się na spoczynek. Rano, jak zwykle, wstali o tym samym czasie, zrobili poranną toaletę i przed 9:00 zeszli na śniadanie. Przysmakiem hotelowej kuchni był wędzony, a następnie gotowany w specjalnym wywarze z ziół łosoś. Do tego była odpowiednio dobrana surówka. Specjalność kuchni okazała się bardzo trafiona jeśli chodzi o podniebienia naszych podróŝników. Antek poprosił zresztą o dokładkę. Po opuszczeniu hotelu zrobiono takŝe śniadanie Huzarowi i pozwolono mu się przez pół godziny wybiegać. O 10:30 ruszono w dalszą drogę. Celem był północny cypel jeziora Bajkał największego jeziora na Ziemi. O wielkości tego jeziora nie decyduje jednak powierzchnia jego tafli, ale ilość zawartej w nim wody, co powoduje głębokość przekraczająca często 1000 m. Przejazd na odcinku Cara-Niznearzejarsk potraktowano takŝe w sposób zdyscyplinowany i po niecałych czterech godzinach Sokół znalazł się nad północnym Bajkałem. Bajkał był potęŝnym jeziorem syberyjskim. Jego szczególną cechą była jego długość wynosząca 636 km, przy szerokości w granicach 70 km. O wyjątkowości tego jeziora decydowała jednak jego głębokość, która w wielu miejscach przekraczała 1000 metrów, a w najgłębszym wynosiła 1642 metry. Przyczyną tego był fakt, Ŝe znajduje się ono w głębokim rowie tektonicznym. Jezioro Bajkał nazywano nie bez przyczyny błękitnym okiem Syberii. Zawiera jedną piątą zasobów wód słodkich na kuli ziemskiej. Wpływa do niego ponad trzysta rzek, a wypływa tylko jedna Angara, która jest dopływem Jeniseju. Na jego terenie znajduje się około 30 wysp. Akwen otaczają dość wysokie góry, z których wiele przekracza 2000 m n.p.m. Trasa naszych podróŝników miała właśnie biec górzystą północną częścią jeziora. Staszek, który przeglądał te informację, sam był pod wielkim wraŝeniem. Antek zapominając o walorach geologicznych tego miejsca od razu spytał: A co z rybami? W jeziorze Ŝyje ponad pięćdziesiąt gatunków ryb, ale najsmaczniejszą z nich jest ponoć Omul bajkalski ryba łososiowata, którą moŝe pójdzie złowić na spining. Ale muszę Cię trochę zmartwić nie jest duŝa, ma długość do 60 cm. Myślę Ŝe jednak smak tej ryby powetuje braki przeŝyć wędkarskich. Ryba jest ponoć tak smaczna, Ŝe jest znana w całej Rosji. Zresztą nie uprzedzajmy wypadków. Dla pełnej informacji muszę dodać, Ŝe Bajkał jest wyjątkowo czystym jeziorem i dno widać nawet na głębokości 40 m. Krótko mówiąc, będziesz miał okazję patrzeć jak twoja ryba zjada przynętę. MoŜe staniesz się prekursorem nowego wzrokowego łowienia ryb, zaŝartował na koniec swojego monologu Staszek. Po znalezieniu hotelu o nazwie Bajkał, co zresztą ich nie zdziwiło, Antek załatwił kuter, którym obwoŝono turystów. Po dogadaniu się z właścicielem tej łodzi wypłynęli w głąb jeziora. C.d.n. And Jan

4 Str. 4 N ASZ N ASZ BIUL BIULETYN Grud Grudzień r. r. BIBLIOTEKA POLECA Święta tuŝ, tuŝ i sporo do zrobienia, jednak tak dobrej ksiąŝce, jak Ksiądz na manowcach Józefa Tishnera, warto poświęcić chwil parę. Zwłaszcza w tym szczególnym czasie. KsiąŜka ta to ostatni wydany za Ŝycia autora zbiór artykułów i esejów. Bohaterami ksiąŝki są nie tylko teolodzy i myśliciele, ale wszyscy szukający drogi na manowcach współczesnego świata. Tematem zaś prócz kwestii związanych z największymi tajemnicami wiary, takŝe zwykłe konkretne ludzkie sprawy. Gorąco zapraszam do Biblioteki! Wszystkim Czytelnikom Ŝyczę spokojnych Świąt BoŜego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku. I.N. Wirtualna waluta czyli Bitcoin Bitcoin to pieniądz za którym nie stoi Ŝadne państwo i który nie ma Ŝadnego pokrycia w złocie. Jest wirtualny, to tylko suma zer i jedynek na dysku twardym. Pomysł wirtualnej waluty zrodził się juŝ w latach 90-tych ubiegłego wieku a jedną z przyczyn był rozwój bankowości internetowej. Jednak dopiero w 2009 roku Satoshi Nakamoto opublikował pracę, która legła u podstaw powstania obecnego bitcoina. W jaki sposób moŝna stać się posiadaczem tej waluty? Bitcoiny wydobywa się tak samo jak złoto czy węgiel ale robi się to za pomocą komputerów. Komputer górnik dostaje zadanie kryptograficzne do rozwiązania i w efekcie rozwiązania uŝytkownik dostaje jakąś cześć ułamkową bitcoina. Obliczenia są głównie wykonywane zespołowo, tak jest po prostu szybciej i efektywniej. Co 10 minut na całym świecie przybywa 25 bitcoinów i liczba ta sukcesywnie będzie maleć. Jest to spowodowane algorytmem wpisanym w bitcoina. Inną ciekawostką jest fakt, Ŝe liczba wszystkich monet, które kiedykolwiek powstaną jest skończona i wynosi 21 milionów. Czy warto zawracać sobie głowę bitcoinem. OtóŜ od czasu do czasu w prasie i w internecie moŝna usłyszeć o tej walucie. Na przykład Sebastian Kawa, znany na świecie pilot szybowców ma zamiar przelecieć nad Himalajami z logo bitcoina. Dzięki czemu bitcoin stanie się jeszcze słynniejszy niŝ jest obecnie. Jaka jest wartość wirtualnego pieniądza? Początkowo był tani, tak tani, Ŝe pewien informatyk z Wali James Howells, wyrzucił laptop z dyskiem twardym na którym było zgromadzonych 7,5 tysiąca bitcoinów. Dzisiaj kiedy jeden bitcoin jest wyceniany na przeszło 1000 dolarów, zawartość tamtego laptopa byłaby warta ok. 9,3 miliona dolarów. Idą święta wszyscy kupujemy jakieś prezenty, rodzi się więc pytanie czy bitcoinem moŝemy zapłacić za świąteczne prezenty? OtóŜ okazuje się Ŝe tak. MoŜe nie wszędzie i nie zawsze, ale powoli się to zmienia. Poza tym w sieci są kantory w których moŝna wymienić wirtualną walutę na złotówki. Myślę Ŝe bitcoin to jakaś alternatywa dla rzeczywistego pieniądza, ale jego anonimowość i łatwość utracenia wirtualnej portmonetki nie pozwalają mi myśleć o nim jako o jedynym środku płatniczym. No właśnie w Polsce bitcoin nie jest uznawany za środek płatniczy chociaŝ w Niemczech juŝ tak. Na tym kończę moją opowieść o bitcoinie i Ŝyczę wszystkim wesołych i pogodnych świąt BoŜego Narodzenia. Leszek Idą piękne święta W zasadzie to cały cykl świąt. św. Mikołaja obchodzimy 6 grudnia. To święto celebruje się przez robienie paczek, uścisków i pocałunków z bliskimi. Osoba św. Mikołaja jest potrzebna Ŝeby podzielić przygotowane paczki i dać róŝnym dzieciakom, co stoją w kolejce juŝ od 8 rano, a nawet wcześniej. Następnie robią sobie fotki z Mikołajem, później wkładają je do ramek i dekorują. Następnie mamy Wigilię - jest wspaniała, jest duŝo potraw takich Ŝe ściska w Ŝołądku, Ŝeby je zjeść. Potrzebna jest rodzina do celebrowania tego święta. Tata zajmuje się karpiem. On przepada za tą rybą, a ja nie. Wszyscy mają swój wkład w przygotowanie świąt i wszyscy się cieszą. Dajemy pieniąŝki pod talerz i łuski na szczęście. Czekamy na odpowiednią porę i zasiadamy do Wieczerzy Wigilijnej, po czym zaczynamy zajadać barszcz z uszkami, ciasta i inne dania. Dla mnie najlepszą chwilą w święta jest dzielenie się opłatkiem z rodziną. Kochamy się wszyscy i rozumiemy się bez słów. To wszystko co chciałem Wam przekazać w tym miesiącu. Adrian

5 N S AS t r. Z5 BIUL E TYN G rud zi eń r. OBRAZY 127 LECIA NASZEGO SZPITALA Str. 5

6 Str. 6 N ASZ N ASZ BIULETYN Grudzień 2013 r. r. Moja Ameryka Odkąd pamiętam moim marzeniem był wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Bo jest to kraj wolny, kraj w którym moŝna spełnić kaŝde marzenie, zostać kimkolwiek tylko chcesz. Kiedy chodziłem do szkoły interesowałem się historią. Pamiętam, Ŝe zainteresowałem się bardzo Martinem Lutherem Kingiem. Przedstawiam Wam jego historię. Martin Luther King (rok ), zapisał się w historii jako bojownik o równouprawnienie i sprawiedliwość, dla wszystkich ludzi, bez względu na kolor skóry. Urodzony w Atlancie, studiował na Uniwersytecie w Bostonie, a w 1947 roku przyjął święcenia kapłańskie i został pastorem Kościoła Baptystów. W roku 1955 King uczestniczył w akcji zorganizowanej przez ludność murzyńską przeciwko segregacji rasowej. W pamięci zapisała się szczególnie jego mowa rozpoczynająca się od słów: Mam marzenie w której zawarł swoją wizję przyszłości wolnej od uprzedzeń rasowych. W roku 1964 otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. 4 kwietnia 1968 roku został zamordowany w Memphis. Ku czci Martina Luthera Kinga ustanowiono w USA specjalne święto będące dniem wolnym od pracy, obchodzi się je w trzeci czwartek stycznia. Ustawa o prawach obywatelskich została uchwalona 2 lipca 1964 r. Debata nad nią naleŝała do najdłuŝszych w historii amerykańskiego Senatu. Ustawa o prawach obywatelskich zabraniała dyskryminacji rasowej w miejscach pracy i przy zatrudnianiu w procedurach wyborczych oraz w miejscach i instytucjach uŝyteczności publicznej takich jak pojazdy komunikacji zbiorowej czy baseny. Jednak w wielu częściach USA rasizm był tak głęboko zakorzeniony, Ŝe przetrwał do dziś w wielu miejscach np. w więzieniach, ale o tym juŝ w następnym numerze biuletynu. Kamil Cichowski NajniŜsza płaca W Polsce trzeba wprowadzić minimalną,,godzinówkę''. PomoŜe to blisko milionowi osób, których pensje uwłaczają ludzkiej godności. W Grecji płaca za 60 min. p racy to 4 euro. W Niem czech 6,5 euro. W Norwegii 15 (po przeliczeniu z korony). W Polsce niechlubny rekord ustanowił pracodawca z Trójmiasta, który na lokalnym portalu zaproponował,,atrakcyjną pracę w zawodzie ochroniarz osób i mienia za... 2,40 zł. brutto za godzinę. Czyli 0,5 euro na rękę. Reporterki Gazety Wyborczej zatrudniły się,,z ogłoszenia''. Nie szukały z premedytacją źle płatnych ofert. Wzięły najlepsze prace dostępne od zaraz na Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. Nie przyznały się, Ŝe są dziennikarkami. Jedna z nich poszła sprzątać zaplecze administracyjne nad katowickim sklepem Praktikera.:,, pracownik za biurkiem traktuje mnie jak powietrze. Widzi, Ŝe chcę mu przetrzeć blat, ale nie ustępuje ani na centymetr. Po kilku godzinach sprzątania ochroniarz robi reporterce rewizję: czy aby czegoś nie ukradła. W kieszeni leŝy jednak tylko uciułana dniówka. Zarobiła 15 zł. Wystarczy na chleb, kilogram pomidorów i 20 deko wędliny. Kolejna wzięła się za mycie okien na uczelni w Poznaniu. Na piętrach, z parapetu, bez zabezpieczenia. - Staraj się stać bokiem mówił jej szef. Z początku teŝ się bałem wysokości. Przyzwyczaisz się dodaje szef. Praca raz w kucki, raz na kolanach, bolą plecy. Nim reporterka poŝegna się z oknami, usłyszy od szefa zapewnienie, Ŝe pieniądze będą:,,jestem uczciwy. Zostawi pani numer konta i wpłacę''. Dziennikarka nie dostanie jednak nic. Pośród pacjentów oddziału IX, na którym przebywam, znajdują się osoby, które mają następujące doświadczenia w pracy: Pan Leszek mówi następująco: Moje doświadczenie zawodowe podpowiada mi, Ŝe bez wykształcenia i doświadczenia nie ma co liczyć na satysfakcjonują finansowo pracę. Podczas studiów miałem okazję pracować przy roznoszeniu ulotek. Była to praca nie wymagająca kwalifikacji i myślę Ŝe z tego teŝ powodu była nisko płatna. Po skończeniu studiów pracowałem w firmie komputerowej jako programista i co bardzo waŝne miałem czytelną i przejrzystą umowę o pracę. Była to praca dobrze płatna i satysfakcjonująca, która dawała zadowolenie. Myślę Ŝe bez wykształcenia nie ma co liczyć na godną i uczciwą pracę. Pan Daniel swoje doświadczenie z pracą przedstawia następująco: Pochodzę z miejscowości Pieńsk w której jest duŝe bezrobocie. Dwie huty szkła padły, mnie udało się znaleźć pracę w fabryce mebli, na stanowisku tapicera. Przez cały rok starałem się o uzyskanie umowy o pracę. Byłem cały czas zwodzony, a w końcu zwolnione mnie. Udałem się do Sądu Pracy, gdzie Ŝądałem przywrócenia do pracy, wypłaty zaległych pensji i wydania świadectwa pracy. W sądzie udało mi się wskórać jedynie to, Ŝe otrzymałem wypłatę zaległych pensji. Nadmieniam, Ŝe w zakładzie pracowałem za 3,10 zł na godzinę. 25 lat po roku 1989 zwiększyła się w Polsce liczba ludzi skrajnie ubogich, jest ich kilka milionów. Nierówności są wciąŝ wyŝsze niŝ średnia europejska, wyŝsze niŝ w Czechach i na Węgrzech. Źle to wróŝy naszej przyszłości. MoŜe nowo zrekonstruowany rząd zajmie się tym na dobre, tym bardziej, Ŝe problem dotyka sporej grupy ludzi.. W takiej sytuacji poszkodowanym pozostaje odwołanie się do sądu pracy. Tak teŝ uwaŝają pacjenci szpitala, którym przydarzyło się nie wypłacenie na czas pensji za przepracowany okres. Piotr Załuski

7 N AS Z BIUL E TYN G rud zi eń r. Str. 7 Z PRACOWNI ARTETERAPII Za oknami hula orkan, zima coraz bliŝej, aŝ strach wytknąć nos na zewnątrz. Dobrze, Ŝe pozostały prace takie jak te namalowane przez panią M arię Z. Jej prace są ciepłe, kolorowe, pełne radosnej i dziecięcej naiwności. śyła w wyimaginowanym świecie, radość Ŝycia odnajdywała w rysowaniu i malowaniu. Po latach hospitalizacji odŝywa w niej bezpieczny, ciepły i sprawiedliwy świat wyobraźni, a oto przykłady: Z Ŝyczeniami miłości, ciepła i wytrwałości z okazji nadchodzących Świąt Narodzenia BoŜej Dzieciny. Danuta Musioł terapeuta

8 Str. 8 Galeria Pod WieŜą N ASZ BIUL ETYN Grud zi eń 2013 r. Wigilia Gdy szukasz Gwiazdki na niebie, MoŜe jest blisko Ciebie? Z kaŝdym Twoim krokiem, Z kaŝdym Nowym Rokiem. W pracy jesteś chwilę, Jedziesz do niej milę. Dobroć swoją dajesz. Tu bilet dostajesz. Dźwigasz cięŝką głowę. Starzec długą brodę. Wolą się podpierasz. Drzwi innym otwierasz. Kiedyś wejdziesz w niebo. Nie spytasz: Dlaczego?. Podziel się opłatkiem, Niech będzie zadatkiem. Z serdecznymi Ŝyczeniami dla czytelników biuletynu. Terapeuta Bogusława Jaworska - Zniszczoł Anioł Szedłem ulicą, zobaczyłem anioła i spytałem go czemu nie leci i czemu dzieci śmieją się z niego. Spuścił głowę i powiedział, Ŝe tego nie zrozumiem. Michał P. P.S. Redakcyjny rysownik, pan Adrian, długo przymierzał się do narysowania smutnego Anioła, w końcu wziął kredkę w dłonie i wyszedł mu No właśnie, czy Anioł moŝe być smutny, szczególnie w grudniowym wydaniu biuletynu, gdy tuŝ za rogiem BoŜe Narodzenie? Redakcja

9 N ASZ BIUL ETYN Grud zi eń 2013 r. Z POEZJĄ NA TY Str. 9 Zima Mamy roku pory cztery, W nich Słońce po niebie urządza spacery. I świeci ono pod zmiennym kątem, Nad nieboskłonu horyzontem. Gdy do BoŜego Narodzenia jest bliŝej, To świeci ono coraz to niŝej. Swej wytyczonej trasy się trzyma, A nam wiadomo, Ŝe juŝ idzie zima. Tak oto spędzamy ten czas radosny I sobie myślimy: byleby do wiosny! Pory roku Czuję, Ŝe się zbliŝa, oplata ramionami i wciąŝ w nieznaną głębię i znów i znów i znów po zimie nastąpi zima. Czekanie Jozef Zubrzycki Siekierka Dlaczego jestem taki smutny? Ze mną jest coś nie tak, ale nie wiem co. Chyba jest to miłość, na którą czekam roztargnionym sercem. Gdzie ona jest? KtóŜ to wie. MoŜe w odblasku naszego skromnego poczucia winy? Gdzie jest moja miłość, która miała na mnie czekać? Pozostał mi tylko smutek i niedokończona miłość. Dariusz z ZO L Grudzień Stary, dobry Grudzień Biegnie tu co tchu. Niesie Pana Jezuska W bielutkim koŝuchu. Agnieszka W. Góralska kolęda Oj Maluśki, Maluśki, Maluśki, jako rękawica. Ta góralska kolęda wszystkich nas zachwyca. Brzęczą basetle, jęczą skrzypce, wyją kozy, Toć to rodzi się dzisiaj Jezusik Syn BoŜy. Gaździna wystrojona, po izbie coś sprząta. Jej mąŝ domu unika, gdziesik się teŝ krząta. Dzieciaki dzisiaj powaŝne, chojak rozświetlony. Wieczerza jest juŝ gotowa, stół teŝ zastawiony. Wierchy dziś tak urocze, niebo rozjaśnione. A oczy czynią się same, jakieś rozmarzone. Dzisiaj siedzimy razem przed białym opłatkiem, Który wróŝy nastanie Ŝycia pod dostatkiem. Dzisiaj kaŝdy kaŝdemu pod choinkę włoŝy, To co stać najlepszego, to teŝ jest dar BoŜy. śyczenia będą prawdziwe, łzy nieodgadnione, A kaŝdy będzie miał z tego, co jest mu sądzone. Jak wyśpiewać, gdy boli, A jak wygrać, gdy dusi? Jak to zrobić? śe Bóg się rodzi, A człowiek coś musi. Musi przeŝyć swe Ŝale, cierpienia i trwogi. Musi znieść co jest mu dane, GdyŜ świat ten mu drogi. Depresja Władek Melski Mam depresję, lecz nią nie jestem. Wcale nawet nie mam pewności, śe "mam" to dobre słowo, GdyŜ ona wpada choć jej nie zapraszam. Rozgaszcza się brutalnie W mym sercu i duszy. Wtedy cały świat traci barwy, Staje się jakby szary zupełnie. Me oblicze nijakie się staje, Nie ma zapału, nie ma energii, Ale ja wciąŝ jestem ta sama, Choć z niezrozumianymi emocjami. Zofia Myga oddz. VIII a

10 Str. 10 To mnie kręci N ASZ BIULETYN Grudzień 2013 r. W tym numerze biuletynu przedstawię pokrótce samochód Infinity Q50. Samochód ten posiada moduł DAS i ma między innymi zaleŝne moduły sterujące, oraz sterujące sprzęgło, które uruchamia tradycyjną przekładnię mechaniczną np. w przypadku awarii. Samochód moŝe być napędzany jednym z dwóch silników. Pierwszy z nich to turbo diesel ze stajni Mercedesa 170 KM. Jest on Ŝwawy ale pracuje za głośno, nie przepada za wysokimi obrotami. Drugi silnik to 3,5 litrowy turbo doładowany V6 o mocy 306 KM, oraz silnik elektryczny. W mieście zuŝywa on 10 litrów benzyny na 100 kilometrów. Jeśli chodzi o osiągi to ten pierwszy 100 osiąga w 8,5 sekundy, a prędkość wynosi 230 KM/h. Natomiast 364 KM plus napęd hybrydowy osiąga 100 w 5,1 sekundy. Linia nadwozia wyprowadzona wyśmienicie. Wnętrze posiada spasowaną deskę rozdzielczą, znajdziemy tutaj dwa monitory. Jeden jak i drugi obsługiwane są palcami dotykowo. Ukraina Adam Węgrzyn Trzy miesiące temu na skutek protestów ludności, wojsko w Egipcie odsunęło od władzy Muhomada Mursiego, a dzisiaj mamy podobną sytuację na Ukrainie, z tym Ŝe do odsunięcia od władzy Wiktora Janukowycza raczej nie dojdzie. W Kijowie powstał Euromajdan zwolenników zbliŝenia Ukrainy z UE. PrzecieŜ właśnie o to poszło w tej sprawie. Ukraina miała podpisać umowę stowarzyszeniową z UE, ale jej nie podpisała. CięŜar takiej decyzji wziął na siebie obóz rządzący, poniewaŝ opozycja jest za podpisaniem umowy. Wiktor Janukowycz wybrał unię celną krajów Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu. Jednak społeczeństwo jest podzielone nie wszyscy chcą zbliŝenia z UE. W Kijowie powstał nawet konkurencyjny majdan zwolenników Janukowycza. Ukraińscy oligarchowie straciliby dostęp do gigantycznego rosyjskiego rynku, a tysiące ukraińskich pracowników nie mogłoby w sąsiednim kraju pracować gdyby Janukowycz podpisał umowę. Wiedzą o tym równieŝ ludzie pracujący i wytwarzający towary u ukraińskiego oligarchy. Jednak co warte odnotowania z powodu Ukrainy pogorszyły się stosunki Rosyjsko Niemieckie pierwszy raz od wielu lat. Niemcy z powodu w/w szantaŝu Rosji stracili złudzenia. Dowodem tego moŝe być odwołana wizyta prezydenta Niemiec w Rosji. Tymczasem ludzie protestują krzycząc,,ukraina to Europa, codziennie dochodzi do starć z milicją. Ostatniej nocy (przed redakcją niniejszego tekstu) milicja szturmowała urzędy zajęte przez protestantów. Opozycjoniści apelują do ludzi, aby nie byli agresywni w stosunku do milicji, która bywa agresywna. Społeczeństwo Ukrainy czuje się oszukane i ta patowa sytuacja moŝe wymknąć się spod kontroli... Aramis Ciekawostki z Armii Jak Cesarz Leopold I odwdzięczył się Janowi Sobieskiemu za uratowanie Wiednia przed Turkami? Po triumfalnym wkroczeniu do stolicy Habsburgów, tłumy wdzięcznych wiedeńczyków całowały wyzwoliciela po rękach i szatach, ale robiły to w ciszy, gdyŝ zazdrosny o sławę Cesarz nie pozwolił wznosić wiwatów. Chciał by okrzykami radości powitano jego. PoniewaŜ Sobieski wjechał do miasta jako pierwszy, Cesarz poczuł się obraŝony. Podczas oficjalnego spotkania w pobliskim Schwechat monarchowie przywitali się nie schodząc z koni i wygłosili krótkie dyplomatyczne przemówienia. Sobieski przedstawił austryjakowi swego syna Jakuba, polskich hetmanów i senatorów. Leopold I całkowicie ich zlekcewaŝył. Trzy dni później rozgoryczony Sobieski, pisał do Ŝony, Ŝe po tym spotkaniu zaraz wszystko się odmieniło, jakby nas nigdy nie znano. Prowiantów Ŝadnych nie dają, na które Ojciec Święty przysłał pieniądze. Chorzy nasi na gnojach leŝą. Ciał zmarłych na tej wojnie w mieście chować nie chcą, pokazując pole albo spalone na przedmieściach pełne trupów pogańskich cmentarze. Jak widać wielka przykrość spotkała naszych przodków i nie dane nam było cieszyć się do końca z tak wspaniałego zwycięstwa polskiego oręŝa. Szymek

11 N ASZ BIUL ETYN Grud zi eń 2013 r. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Rybniku - Niedobczycach Cogito Noster ul. Andersa 6 tel , Oferuje pomoc w zakresie: - terapii dziennej - usług Zespołu Psychiatrii Środowiskowej (rehabilitacja poprzez specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania). REDAKCJA DZIĘKUJE Dyrekcji Szpitala ZA UśYCZENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYC H NIEZBĘDNYCH DO DRUKU Naszego Biu letynu Str. 11 JEśELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH, JESTEŚCIE OFIARAMI PRZEMOCY ZE STRONY CZŁONKA RODZINY... Nie wstydź się, skorzystaj z pomocy OPS SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ mgr Hanna Szwagierczak prosi o kontakt tel Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, tel Program terapeutyczny jest realizowany przez 7-8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do W ramach świadczeń pacjenci otrzymują dwa posiłki (śniadanie i obiad). Na czas leczenia istnieje moŝliwość wydania zwolnienia L 4 Wstępne rozmowy diagnostyczno-kwalifikacyjne odbywają się w środę, czwartek i piątek od godziny do Po zakwalifikowaniu do przyjęcia do programu terapii ustalany jest termin przyjęcia. Uczestniczysz w terapii, a jednocześnie nie tracisz kontaktu z bliskimi na czas leczenia! BIBLIOTEKA SZPITALNA ZAPRASZA! Zachęcamy do skorzystania z bogatego księgozbioru. Oferujemy powieści historyczne, obyczajowe, wojenne, przygodowe, reporterskie. Literaturę popularno-naukową, fantastykę, literaturę dziecięcą oraz młodzieŝową. Na miejscu działa czytelnia, w której moŝna przejrzeć prasę i skorzystać z księgozbioru podręcznego. Czynn a: od pon ied ziałku d o p iątku w g od zin ach od 8.30 do WypoŜyczalnia Zbiorów Muzycznych Miejska Biblioteka Publiczna Rybnik, ul. Szafranka 7 (pierwsze piętro) Godziny otwarcia: Pn , Wt. Śr. Pt , Czw Do dyspozycji wypoŝyczających wyłoŝone są katalogi alfabetyczne. Pamiętajmy Muzyka łagodzi obyczaje! Szpital Psychiatryczny Klub Pacjenta Czynny codziennie od Szpital Psychiatryczny Poradnia Zdrowia Psychicznego Rybnik, ul. Gliwicka 33 Budynek oddz. XX tel (moŝliwość rejestracji telefonicznej) Poniedziałek - czwartek od 7.25 do Piątek od 7.25 do CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rybnik, ul. Śląska 1 (Chwałowice) Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Tel ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY Szpital Psychiatryczny Rybnik, ul. Gliwicka 33 Tel , lub Proponuje następujące formy leczenia i rehabilitacji; Farmakoterapię Psychoterapię indywidualną i grupową Społeczność terapeutyczną Treningi umiejętności społecznych Muzykoterapię i relaksację Psychorysunek Terapię zajęciową Psychoedukację Czas trwania zajęć: (oprócz sobót i niedziel) w godz

12 Str. 12 KRZYśÓWKA 1 N ASZ BIUL ETYN Grud zi eń 2013 r. Nie michałki - Kto sercem myśli i odczuwa łaskę Boga powinien się nią dzielić z innymi, tak jak ja dzielę się tą Hosanną BoŜej Tajemnicy Stado pędzących Mustangów 2. Rynek w staroŝytnej Grecji 3. Grill, piekarnik 4. Katolickie wyznanie wiary 5. Młody, odwaŝny chłopak 6. Włóczęga, obieŝyświat 7. Wojskowa trąbka 8. Dawny polski producent sprzętu RTV 9. Człon rakiety 10. Daremnie wtłaczał kamienie na górę 11. Zgłębia tajniki zawodu 12. Wyspa sąsiadująca z Wolinem 13. Zawiadomienie z poczty 14. Miasto w Toskani (teŝ model fiata) Janusz - Kto broni własnych zasad nie powinien rzucać kamieniami. - Serca prowadzą się ku dobroci. Michał P. Sport Będzie fajnie, ale dopiero w 2014 r., kiedy rozpocznie się Olimpiada Zimowa w Soczi. Spodziewam się mroźnej zimy, która dla naszych sportowców będzie udana, czyli Ŝe zdobędą wiele trofeów. Wystartowała Justyna Kowalczyk, która wygrała juŝ kilka biegów. Sądzę, Ŝe jest w dobrej formie. Dobre wyniki maję teŝ nasi skoczkowie. Nie orientuję się, jakie wyniki mają inni sportowcy z dyscyplin zimowych, chciałbym jednak, by mieli formę, jak najlepszą, gdyŝ zbliŝają się igrzyska w Soczi. Przygotowanie obiektów sportowych na olimpiadę, kosztowało 51 miliardów dolarów (igrzyska w Pekinie kosztowały 41 miliardów)! To ogromna kwota. Spodziewam się, czegoś wspaniałego, wido wiska i emocji. Soczi nie jest punktem na mapie, tylko przestrzenią rozciągniętą na 150 km. W związku z tym waŝna jest komunikacja w mieście pomiędzy arenami sportowymi, organizatorzy zapewniają, Ŝe nie będzie to przeszkodą dla sportowców i kibiców. Justyna Kowalczyk poznała w ubiegłym roku trasy narciarskie w Soczi, jednak nie wygrała tam swoich biegów. Myślę, Ŝe na olimpiadzie postara się pokazać z lepszej strony i zdobędzie nie tylko jeden medal. Kuti Uśmiechnij się! Dlaczego blondynki nie potrafią podwoić proporcji w przepisie kuchennym? - bo nie mogą rozgrzać piekarnika do 500 stopni. Jasio do mamy: - Mamusiu, to prawda, Ŝe dzieci przynosi bocian? -Tak synku. -A Święty Mikołaj przynosi prezenty? -Tak Jasiu. -A ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy? -Tak skarbie. -To właściwie po co trzymamy tatę? Spotykają się dwie myszy, które się dawno nie widziały : - I co słychać? - Wszystko dobrze, zakochałam się. - A kim on jest? - Właśnie się zbliŝa. - Co. To on? PrzecieŜ to nietoperz. - Tak? A mi mówił, Ŝe jest pilotem. Sebastian Plus NASZ BIULET YN Wy dawca: Oddział IX Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie C hory ch w Ry bniku, Redaktor Naczelny : Krzysztof Kutry b. Zastępca Red. Nacz. Janusz Kuraś. Zespół redakcyjny : Wojciech Konieczny, Leszek, Piotr Załuski, Michał P., Sebastian, Shadow, Szymek, Janusz, A dam Węgrzy n, Kuti, A ramis, Adrian, Kamil Cichowski. Druk: Maciej Frydecki. KolportaŜ: oddział IX, tel w. 269, , nakład: 100 egzemplarzy. naszbiulety wydanie internetowe - www. psy chiatria.com

Kraina Uśmiechu. Informacje dla rodziców. Przedszkole szansą na uśmiech kaŝdego dziecka

Kraina Uśmiechu. Informacje dla rodziców. Przedszkole szansą na uśmiech kaŝdego dziecka Informacje dla rodziców 07.12.2009r. Spotkanie z Mikołajem gry, zabawy, konkursy, prezenty. 08.12.2009r. (wtorek) wyjazd autokarowy do Szczytna na przedstawienie pt.,,w tajemniczej krainie krasnali Wyjazd

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE Jesteśmy uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej Gustaw i Harnaś w Warszawie, stolicy Polski. Chcielibyśmy opowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. 02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. Wszystkie przedszkolaki z utęsknieniem czekały na niezwykłego gościa Mikołaja. paniami powitały

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 2/2009 10.04.2007 r. Dobry Promyk Słońca Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. JAN PAWEŁ II W t y m n u m

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Wchodźcie na naszą stronę internetową. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 listopada 1918r.w Gołoszach. NR 1 GRUDZIEŃ 2016

Wchodźcie na naszą stronę internetową. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 listopada 1918r.w Gołoszach. NR 1 GRUDZIEŃ 2016 NR 1 GRUDZIEŃ 2016 Wchodźcie na naszą stronę internetową. W tym numerze: Wiadomości szkolne Przyroda Wywiad z nauczycielką matematyki i informatyki Ortografia Coś o sporcie Humor Kolorowanki 1 W dniu 06.12.2016r.

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą DZIEŃ BEZ CIEBIE Dzień bez Ciebie Dzień bez Ciebie jakoś tak szary to brak mej części i mało widzę co istnieje najpiękniej gdy nie błyszczą Twe słowa tylko przy Tobie nie wiem czy się martwić to myśli

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc.

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Dnia 16.12.10 odbyła się wycieczka do Domu Opieki Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Nowe przygody Pana Toti

Nowe przygody Pana Toti Paulina Bieś, Barbara Krzus, Kamila Krzus, Anna Pawlus, Kamila Pigoń, Paulina Słowik, Natalia Wolny, Marta Zawada Nowe przygody Pana Toti Biblioteka szkolna 2014/15 Paulina Bieś, Barbara Krzus, Kamila

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

DO YNKI 2010 TWO A SZCZODRA RĘKA DA E L DZIOM HO NE RODZA E NE RODZA E

DO YNKI 2010 TWO A SZCZODRA RĘKA DA E L DZIOM HO NE RODZA E NE RODZA E M I E S I Ę C Z N I K P A R A F I I P W. N A W R Ó C E N I A Ś W. P A W Ł A A P O S T O Ł A W P Y S K O W I C A C H XXIINIEDZIELAZWYKŁANR13929.sierpnia2010 DOYNKI2010 TWOASZCZODRARĘKADAE LDZIOMHONERODZAE

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Czas wydarzeń : 24 grudnia Występują : Mama Tata Dzieci

Bardziej szczegółowo

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt Uczniowie klas 4-6 wykonali kartki świąteczne techniką komputerową, a do tego opisywali krótko czym dla nich jest MAGIA ŚWIĄT Nagrodzono 2 prace: Kamili Kobylarz i Zuzanny Madejskiej gratulujemy A oto

Bardziej szczegółowo

Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za kilka miesięcy. znów spotkamy się razem.

Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za kilka miesięcy. znów spotkamy się razem. PoŜegnanie zimy" Ani się spostrzec moŝna, jak ten czas ucieka, jak na niebie, coraz później wieczór się zaczyna. To oznacza, Ŝe zimą trzeba poŝegnać! Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje z okazji wypowiedzenia sakramentalnego "tak"! najlepsze na nadchodzącej drodze życia

Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje z okazji wypowiedzenia sakramentalnego tak! najlepsze na nadchodzącej drodze życia 祝 福 : 结 婚 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu!

Bardziej szczegółowo

Firmowe życzenia świąteczne

Firmowe życzenia świąteczne Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku. Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć Chcielibyśmy bardziej służyć Karol Białkowski: Witam serdecznie Piotra Nazaruka, dyrygenta, kompozytora i chyba można tak powiedzieć twórcę chóru Trzeciej Godziny Dnia? Piotr Nazaruk: Twórca to za dużo

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Problemy emigracji dotyczące polskich obywateli. Paulina Brzezińska

Problemy emigracji dotyczące polskich obywateli. Paulina Brzezińska Problemy emigracji dotyczące polskich obywateli. Paulina Brzezińska Emigracja-wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!!

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Literka.pl INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Data dodania: 2004-03-16 13:30:00 Dzień Mamy i Taty Montaż słowno-muzyczny dla klasy III Konferansjer: Witam serdecznie wszystkich rodziców przybyłych na

Bardziej szczegółowo

Pierwsza lub druga randka przewodnik Pytanie od czytelnika: Witam postępuje według twoich rad i mam pewien dylemat znam ją od 3 tygodni i wiem Ŝe teraz nie długo ma imieniny i chce ją zabrać do kina i

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

IMIĘ:... GRUPA:... DATA:... DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁE K WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

IMIĘ:... GRUPA:... DATA:... DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁE K WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA NOTATNIK LIDERA OSZCZĘDZANIA I KRASNALA ZŁOTÓWECZKI IMIĘ:... GRUPA:... DATA:... DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁE K WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 1 KARTA LIDERA OSZCZĘDZANIA W RAMACH DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Literka.pl Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Data dodania: 2008-05-15 07:21:30 Większość dzieci kojarzy święta Bożego Narodzenia wyłącznie z prezentami. Realizując mój projekt chciałam,

Bardziej szczegółowo

W numerze: 2014, numer 1 Grudzień

W numerze: 2014, numer 1 Grudzień 2014, numer 1 Grudzień W numerze: Wywiad z kierownikiem świetlicy p. Lidią Majewską Zimowe trendy Skąd się wzięła kolęda? Kącik plastyczny Uśmiechnij się Chwila relaksu GADU-GADU Z P. LIDIĄ MAJEWSKĄ- KIEROWNIKIEM

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r.

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Chodzieży im. Szewczyka Dratewki Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Nasz adres internetowy:www.przedszkole2chodziez.neostrada.pl red. Wanda Generowicz Styczeń Dzisiaj jestem

Bardziej szczegółowo

International Social Survey Programme, 2002: "Family and Changing Gender Roles III"

International Social Survey Programme, 2002: Family and Changing Gender Roles III PGSS POLSKI GENERALNY SONDAś SPOŁECZNY 2002 INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa tel.(22)8315153 / fax (22) 8314933 www.iss.uw.edu.pl; http://pgss.iss.uw.edu.pl;

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!!

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! Relacja ze spotkania z nr 1 rodziną przy wręczeniu paczki. Rodzina wyczekiwała wolontariuszy. Poza panią Anną i Mają był również dziadek,

Bardziej szczegółowo

JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa

JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa CZY ZNASZ WSZYSTKIE KORZYŚCI Z BYCIA W FM? MOŻESZ W ŁATWY SPOSÓB ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE I MIEĆ DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW! MOŻESZ W ŁATWY SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

James Martin SJ. Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim. Przełożył Łukasz Malczak. wydanie drugie poprawione. Wydawnictwo WAM

James Martin SJ. Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim. Przełożył Łukasz Malczak. wydanie drugie poprawione. Wydawnictwo WAM James Martin SJ Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim wydanie drugie poprawione Przełożył Łukasz Malczak Wydawnictwo WAM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: SPOSÓB POSTĘPOWANIA 5 Czym jest duchowość ignacjańska

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Tweet. Prezes fundacji Mimo Wszystko zauważyła też:

Tweet. Prezes fundacji Mimo Wszystko zauważyła też: Źródło: http://mimowszystko.org/pl/aktualnosci/biezace/4059,swiateczne-malowanie-w-radiowej-jedynce.html Wygenerowano: Środa, 4 stycznia 2017, 00:45 Świąteczne malowanie w radiowej Jedynce W niedzielę,

Bardziej szczegółowo

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać!

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłosne Wierszyki Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłość jedyna jest Miłość nie zna końca Miłość cierpliwa jest zawsze ufająca

Bardziej szczegółowo

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette)

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette) MODLITWY BLOG MOTYWACYJNY www.leonette.pl Panie, Ty wiesz o najsłodszych mych wspomnieniach, Panie, Ty wiesz o największych mych marzeniach, Panie, Ty wiesz czego dzisiaj tak żałuję, Panie, Ty wiesz czego

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo!

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo! Pielgrzymka,18.01. 2013 Kochana Mamo! Na początku mego listu chciałbym Ci podziękować za wiedzę, którą mi przekazałaś. Wiedza ta jest niesamowita i wielka. Cudownie ją opanowałem i staram się ją dobrze

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Konkurs pod Honorowym Patronatem:

Konkurs pod Honorowym Patronatem: XII Liceum Ogólnokształcące we współpracy ze StraŜą Miejską Oddział Nowa Huta w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie dla młodzieŝy ponadgimnazjalnej z Nowej Huty w Krakowie pt. Bezpieczni

Bardziej szczegółowo

KARTY ĆWICZEŃ DO KONCERTU EDUKACYJNEGO GÓRALSKIE ŚWIĘTOWANIE GDZIE TRADYCJA NAS ZACHWYCA? zad.1. Pomóż Mikołajowi dostarczyć prezent.

KARTY ĆWICZEŃ DO KONCERTU EDUKACYJNEGO GÓRALSKIE ŚWIĘTOWANIE GDZIE TRADYCJA NAS ZACHWYCA? zad.1. Pomóż Mikołajowi dostarczyć prezent. zad.1 Pomóż Mikołajowi dostarczyć prezent. 1 zad.2 Rodzicu, to zabawa również dla Ciebie! Rozwiąż krzyżówkę wspólnie z dzieckiem. zad.3 Rodzicu, przeczytaj swojemu dziecku poniższe zdania i poproś, aby

Bardziej szczegółowo

Doskonały związek z idealnym partnerem

Doskonały związek z idealnym partnerem Zaprasza Sławomir Mika Dekret BRAHMANA Doskonały związek z idealnym partnerem Niniejsza publikacja moŝe być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana Tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez wydawcę.

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻECZKA ZUCHA SPRAWNEGO. 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie. Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak

KSIĄŻECZKA ZUCHA SPRAWNEGO. 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie. Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak KSIĄŻECZKA ZUCHA SPRAWNEGO 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak JA W przyszłości chciałabym być, opowiedziałam o tym na zbiórce. Nazywam się W wolnym czasie lubię Urodziny

Bardziej szczegółowo

Katalog wzorów statuetek Statuetki z akrylu lub sklejki.

Katalog wzorów statuetek Statuetki z akrylu lub sklejki. Załącznik - Statuetki Katalog wzorów statuetek Statuetki z akrylu lub sklejki. Wykonujemy na indywidualne zamówienie z zawartych w katalogu wzorów. Zmiana tekstu w cenie statuetki. Opcje statuetek do wyboru:

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem.

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. Powojenna historia mojej miejscowości -Chełmiec- W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. -Chciałabym na początku aby powiedział Pan kilka słów o sobie. -Witam Panią! Nazywam

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

BOŻE NARODZENIE w Polsce i Anglii

BOŻE NARODZENIE w Polsce i Anglii BOŻE NARODZENIE w Polsce i Anglii Gdzie spędzacie czas Świąt Bożego Narodzenia? * Wigilię spędzamy w domu. W okresie świątecznym odwiedzamy nasze rodziny i przyjaciół, żeby spędzić ten czas razem. Spędzamy

Bardziej szczegółowo

TUCHOLA DOTKNĘŁA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

TUCHOLA DOTKNĘŁA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA Od 12go grudnia b.r. w diecezji pelplińskiej odbywała się peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży. Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, gościły również w naszym mieście i to w piękny, radosny

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Pokazy Gimnastyczne oraz Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Zakończenie projektu 1,2,3 z nami bezpieczny będziesz i Ty

Pokazy Gimnastyczne oraz Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Zakończenie projektu 1,2,3 z nami bezpieczny będziesz i Ty Echo Piątki Grudzień Rodzice/Uczniowie W zdrowym ciele zdrowy duch Pokazy Gimnastyczne oraz Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Zakończenie projektu 1,2,3 z nami bezpieczny będziesz i Ty Realizacja projektu

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

"PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA"

PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA "PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA" Maciej Rak kl.4a 1 PEWNEGO DNIA W SZKOLE NA LEKCJI MATEMATYKI: PANI: Dzieci, proszę o ciszę!!! STAŚ: Słuchajcie pani, bo jak nie, to zgłoszę wychowawczyni żeby wpisała

Bardziej szczegółowo

także innych schorzeń o podłożu psychologicznym.

także innych schorzeń o podłożu psychologicznym. Witam Państwa na stronie Centrum Konsultacyjnego AKMED i serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocy naszych specjalistów oraz z naszej oferty terapeutycznej. O sukcesach, jakie odnosimy w leczeniu uzależnień

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku.

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku. Opieka zdrowotna przyjazna dziecku - Dzieci i młodzież: powiedz nam co myślisz! Rada Europy jest międzynarodową organizacją, którą tworzy 47 krajów członkowskich. Jej działania obejmują 150 milionów dzieci

Bardziej szczegółowo