NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Grudzień 2013 r. Nr 11 (131) 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Grudzień 2013 r. Nr 11 (131) 2013 r."

Transkrypt

1 Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Grudzień 2013 r. Nr 11 (131) 2013 r. W tym numerze między innymi: Wirtualna waluta, Idą piękne święta, NajniŜsza płaca, Moja Ameryka, Anioł, Ukraina.

2 Str. 2 N ASZ BIUL ETYN Grud zi eń 2013 r. Najserdeczniejsze Ŝyczenia dla grudniowych Solenizantów przebywających w naszym szpitalu. śyczymy powrotu do zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności. Redakcja POSŁUGA DUSZPASTERSKA W KOŚCIELE - KAPLICY Msza Święta: Niedziele i święta: godz i W tygodniu: codziennie o godz (oprócz czwartku), sobota godz , Okazja do spowiedzi: przed kaŝdą Mszą św. Serdecznie zapraszam! Ks. Krzysztof Muras Zapach choinki, wspólnota świątecznego stołu, radość z obdarowywania prezentami, niech zagoszczą w domach Czytelników Naszego Biuletynu w dniach spotkania z Tajemnicą Wcielenia Boga. Redakcja Zespół redakcyjny miesięcznika Nasz Biuletyn ADWENT I BOśE NARODZENIE CZASEM RADOŚCI Rozpoczęło się tak: Po pierwsze - Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, aby mógł w pełni w wolny i rozumny sposób odpowiadać na miłość Boga i jej doświadczać. Po drugie Bóg umieścił człowieka w swojej bliskości i to nazwał rajem a później niebem. Po trzecie człowiek wolny powiedział w pewnym momencie, Ŝe Go nie potrzebuje i sam będzie sobie organizował Ŝycie, bo jest tak wielki jak Bóg. Po czwarte Bóg wiedząc o tym, Ŝe człowiek bez niego sobie nie poradzi, chce wszystko zrobić by znowu doszło miedzy nimi do komunii jedności. Bóg zapowiada co zrobi: Rdz wprowadzam nieprzyjaźń, miedzy potomstwo twoje /szatana/ a potomstwo Jej /tajemniczej niewiasty/. Ono zmiaŝdŝy ci głowę, a ty zmiaŝdŝysz mu piętę. Jest to tak zwana protoewangelia czyli pierwsza dobra nowina o zbawieniu człowieka. Od tego momentu rozpoczyna się adwent ludzkości oczekiwanie na spełnienie się tej obietnicy. Bóg posyła proroków, aby zapowiadali róŝne wydarzenia zbawcze, nawet dokładnie zapowiadając miejsce narodzin Zbawiciela, który na nowo scali człowieka z Bogiem. Tradycja mówi, Ŝe trwało to cztery tysiące lat. Nawet w jednej z kolęd mamy tę prawdę przekazaną. Dlatego nasz adwent trwa cztery niedziele, które symbolizują te cztery tysiące lat przygotowania. Nasz adwent to nie tylko przygotowanie na przeŝywanie kolejnej rocznicy urodzin Zbawiciela, ale uświadomienie sobie, Ŝe nasze Ŝycie jest adwentem oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela w ostatnim dniu naszego Ŝycia na ziemi, kiedy będzie chciał nas zabrać ze sobą. Ten moment nazywamy śmiercią. Ci jednak, którzy jej nie doświadczą, doświadczą tzw. Paruzji ostatecznego przyjścia Boga w chwale na końcu czasów. Zatem czas ludzkości do tego momentu teŝ nazywamy adwentem. To przygotowanie polega na odnowieniu przyjaźni z Bogiem, tej osobistej, małŝeńskiej i rodzinnej, jak i wspólnotowej poprzez modlitwę, Ŝycie sakramentalne i uczynki miłości. Wtedy Bóg na nowo rodzi się w naszym Ŝyciu jako Ten najwaŝniejszy, z którym będziemy tworzyć rzeczywistość. Bóg staje się światłością i przewodnikiem w Ŝyciu. W Rzymie z 24 na 25 grudnia obchodzono tzw. Święto światła. Zwycięstwa światła nad ciemnością. Było to związane z przesileniem zimowym, kiedy zaczęło przybywać dnia. W jakimś sensie rodziło się światło, dlatego tę noc ustalono jako noc narodzin Zbawiciela największej Światłości świata. Zawsze zbliŝanie się do Boga i przebywanie z Nim wywołuje radość, chociaŝby z tego powodu Ŝe nie jestem sam, jest ktoś komu na mnie zaleŝy i razem ze mną chce wygrać Ŝycie. Dlatego wszystkim z okazji nadchodzących Świąt Ŝyczę tej ogromnej radości płynącej z faktu, Ŝe na tym padole nie jesteśmy sami. Jest Bóg, który obdarza wszystkich według naszej wiary. Zawołajmy zatem z radością i tęsknotą: Przyjdź Panie bo czekamy i przymnóŝ nam wiary!!!!!!! Ks. Krzysztof Muras

3 N AS Z BIUL E TYN G rud zi eń r. OPOWIADANIE W ODCINKACH CZ. 27 Str. 3 Zwiedzanie Ziemi Kiedy Huzar się wybiegał i poŝarł swą poranną rację, przyjaciele poŝegnali się z państwem Buriaków, oraz gromadką ich dzieci, a szczególnie z piętnastoletnim Saszą, którego bardzo interesowała ich podróŝ i jak na swój wiek zadawał wiele pytań. Po tej całej ceremonii poŝegnalnej, poszli do swojego Sokoła i po usadowieniu się w nim wygodnie, wyruszyli w dalszą drogę. Mimo opóźnionego wyjazdu wszystko przebiegało sprawnie. Co dwie godziny wymieniali się robiąc przy tym tylko krótki postój. Autostrada biegła ciągle przez obszar górski, choć w tym rejonie góry były nieco niŝsze, a tunele krótsze. Zdarzały się takŝe odcinki wykute w skale u podnóŝa góry. Staszek filmował co się dało, ale nie przeszkadzał Antkowi w szybkiej jeździe. Trasa przebiegała nad wieloma potokami górskimi i sporej szerokości rzekami. Po niecałych trzech godzinach jazdy minęli miasteczko Małyj Nimnyr, następnie jadąc prawie przez zupełne odludzie dojechali po godzinie 19:00 do docelowego miasta Cara. Antek uznał, Ŝe spokojnie moŝna dojechać do miasta Ust'Muja, ale Staszek pohamował go twierdząc, Ŝe jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Będąc w Carze przed ósmą mieli trochę czasu rozejrzeć się jeśli chodzi o zakwaterowanie. Wybrali mały hotelik pod nazwą śnieŝny stok znajdujący się u stóp dość wysokiej góry na stoku której znajdował się wyciąg narciarski. Wynajęli dwa pokoje, gdyŝ to rozwiązanie chociaŝ droŝsze okazało się bardziej praktyczne. Zjedli kolację, po czym udali się na spoczynek. Rano, jak zwykle, wstali o tym samym czasie, zrobili poranną toaletę i przed 9:00 zeszli na śniadanie. Przysmakiem hotelowej kuchni był wędzony, a następnie gotowany w specjalnym wywarze z ziół łosoś. Do tego była odpowiednio dobrana surówka. Specjalność kuchni okazała się bardzo trafiona jeśli chodzi o podniebienia naszych podróŝników. Antek poprosił zresztą o dokładkę. Po opuszczeniu hotelu zrobiono takŝe śniadanie Huzarowi i pozwolono mu się przez pół godziny wybiegać. O 10:30 ruszono w dalszą drogę. Celem był północny cypel jeziora Bajkał największego jeziora na Ziemi. O wielkości tego jeziora nie decyduje jednak powierzchnia jego tafli, ale ilość zawartej w nim wody, co powoduje głębokość przekraczająca często 1000 m. Przejazd na odcinku Cara-Niznearzejarsk potraktowano takŝe w sposób zdyscyplinowany i po niecałych czterech godzinach Sokół znalazł się nad północnym Bajkałem. Bajkał był potęŝnym jeziorem syberyjskim. Jego szczególną cechą była jego długość wynosząca 636 km, przy szerokości w granicach 70 km. O wyjątkowości tego jeziora decydowała jednak jego głębokość, która w wielu miejscach przekraczała 1000 metrów, a w najgłębszym wynosiła 1642 metry. Przyczyną tego był fakt, Ŝe znajduje się ono w głębokim rowie tektonicznym. Jezioro Bajkał nazywano nie bez przyczyny błękitnym okiem Syberii. Zawiera jedną piątą zasobów wód słodkich na kuli ziemskiej. Wpływa do niego ponad trzysta rzek, a wypływa tylko jedna Angara, która jest dopływem Jeniseju. Na jego terenie znajduje się około 30 wysp. Akwen otaczają dość wysokie góry, z których wiele przekracza 2000 m n.p.m. Trasa naszych podróŝników miała właśnie biec górzystą północną częścią jeziora. Staszek, który przeglądał te informację, sam był pod wielkim wraŝeniem. Antek zapominając o walorach geologicznych tego miejsca od razu spytał: A co z rybami? W jeziorze Ŝyje ponad pięćdziesiąt gatunków ryb, ale najsmaczniejszą z nich jest ponoć Omul bajkalski ryba łososiowata, którą moŝe pójdzie złowić na spining. Ale muszę Cię trochę zmartwić nie jest duŝa, ma długość do 60 cm. Myślę Ŝe jednak smak tej ryby powetuje braki przeŝyć wędkarskich. Ryba jest ponoć tak smaczna, Ŝe jest znana w całej Rosji. Zresztą nie uprzedzajmy wypadków. Dla pełnej informacji muszę dodać, Ŝe Bajkał jest wyjątkowo czystym jeziorem i dno widać nawet na głębokości 40 m. Krótko mówiąc, będziesz miał okazję patrzeć jak twoja ryba zjada przynętę. MoŜe staniesz się prekursorem nowego wzrokowego łowienia ryb, zaŝartował na koniec swojego monologu Staszek. Po znalezieniu hotelu o nazwie Bajkał, co zresztą ich nie zdziwiło, Antek załatwił kuter, którym obwoŝono turystów. Po dogadaniu się z właścicielem tej łodzi wypłynęli w głąb jeziora. C.d.n. And Jan

4 Str. 4 N ASZ N ASZ BIUL BIULETYN Grud Grudzień r. r. BIBLIOTEKA POLECA Święta tuŝ, tuŝ i sporo do zrobienia, jednak tak dobrej ksiąŝce, jak Ksiądz na manowcach Józefa Tishnera, warto poświęcić chwil parę. Zwłaszcza w tym szczególnym czasie. KsiąŜka ta to ostatni wydany za Ŝycia autora zbiór artykułów i esejów. Bohaterami ksiąŝki są nie tylko teolodzy i myśliciele, ale wszyscy szukający drogi na manowcach współczesnego świata. Tematem zaś prócz kwestii związanych z największymi tajemnicami wiary, takŝe zwykłe konkretne ludzkie sprawy. Gorąco zapraszam do Biblioteki! Wszystkim Czytelnikom Ŝyczę spokojnych Świąt BoŜego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku. I.N. Wirtualna waluta czyli Bitcoin Bitcoin to pieniądz za którym nie stoi Ŝadne państwo i który nie ma Ŝadnego pokrycia w złocie. Jest wirtualny, to tylko suma zer i jedynek na dysku twardym. Pomysł wirtualnej waluty zrodził się juŝ w latach 90-tych ubiegłego wieku a jedną z przyczyn był rozwój bankowości internetowej. Jednak dopiero w 2009 roku Satoshi Nakamoto opublikował pracę, która legła u podstaw powstania obecnego bitcoina. W jaki sposób moŝna stać się posiadaczem tej waluty? Bitcoiny wydobywa się tak samo jak złoto czy węgiel ale robi się to za pomocą komputerów. Komputer górnik dostaje zadanie kryptograficzne do rozwiązania i w efekcie rozwiązania uŝytkownik dostaje jakąś cześć ułamkową bitcoina. Obliczenia są głównie wykonywane zespołowo, tak jest po prostu szybciej i efektywniej. Co 10 minut na całym świecie przybywa 25 bitcoinów i liczba ta sukcesywnie będzie maleć. Jest to spowodowane algorytmem wpisanym w bitcoina. Inną ciekawostką jest fakt, Ŝe liczba wszystkich monet, które kiedykolwiek powstaną jest skończona i wynosi 21 milionów. Czy warto zawracać sobie głowę bitcoinem. OtóŜ od czasu do czasu w prasie i w internecie moŝna usłyszeć o tej walucie. Na przykład Sebastian Kawa, znany na świecie pilot szybowców ma zamiar przelecieć nad Himalajami z logo bitcoina. Dzięki czemu bitcoin stanie się jeszcze słynniejszy niŝ jest obecnie. Jaka jest wartość wirtualnego pieniądza? Początkowo był tani, tak tani, Ŝe pewien informatyk z Wali James Howells, wyrzucił laptop z dyskiem twardym na którym było zgromadzonych 7,5 tysiąca bitcoinów. Dzisiaj kiedy jeden bitcoin jest wyceniany na przeszło 1000 dolarów, zawartość tamtego laptopa byłaby warta ok. 9,3 miliona dolarów. Idą święta wszyscy kupujemy jakieś prezenty, rodzi się więc pytanie czy bitcoinem moŝemy zapłacić za świąteczne prezenty? OtóŜ okazuje się Ŝe tak. MoŜe nie wszędzie i nie zawsze, ale powoli się to zmienia. Poza tym w sieci są kantory w których moŝna wymienić wirtualną walutę na złotówki. Myślę Ŝe bitcoin to jakaś alternatywa dla rzeczywistego pieniądza, ale jego anonimowość i łatwość utracenia wirtualnej portmonetki nie pozwalają mi myśleć o nim jako o jedynym środku płatniczym. No właśnie w Polsce bitcoin nie jest uznawany za środek płatniczy chociaŝ w Niemczech juŝ tak. Na tym kończę moją opowieść o bitcoinie i Ŝyczę wszystkim wesołych i pogodnych świąt BoŜego Narodzenia. Leszek Idą piękne święta W zasadzie to cały cykl świąt. św. Mikołaja obchodzimy 6 grudnia. To święto celebruje się przez robienie paczek, uścisków i pocałunków z bliskimi. Osoba św. Mikołaja jest potrzebna Ŝeby podzielić przygotowane paczki i dać róŝnym dzieciakom, co stoją w kolejce juŝ od 8 rano, a nawet wcześniej. Następnie robią sobie fotki z Mikołajem, później wkładają je do ramek i dekorują. Następnie mamy Wigilię - jest wspaniała, jest duŝo potraw takich Ŝe ściska w Ŝołądku, Ŝeby je zjeść. Potrzebna jest rodzina do celebrowania tego święta. Tata zajmuje się karpiem. On przepada za tą rybą, a ja nie. Wszyscy mają swój wkład w przygotowanie świąt i wszyscy się cieszą. Dajemy pieniąŝki pod talerz i łuski na szczęście. Czekamy na odpowiednią porę i zasiadamy do Wieczerzy Wigilijnej, po czym zaczynamy zajadać barszcz z uszkami, ciasta i inne dania. Dla mnie najlepszą chwilą w święta jest dzielenie się opłatkiem z rodziną. Kochamy się wszyscy i rozumiemy się bez słów. To wszystko co chciałem Wam przekazać w tym miesiącu. Adrian

5 N S AS t r. Z5 BIUL E TYN G rud zi eń r. OBRAZY 127 LECIA NASZEGO SZPITALA Str. 5

6 Str. 6 N ASZ N ASZ BIULETYN Grudzień 2013 r. r. Moja Ameryka Odkąd pamiętam moim marzeniem był wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Bo jest to kraj wolny, kraj w którym moŝna spełnić kaŝde marzenie, zostać kimkolwiek tylko chcesz. Kiedy chodziłem do szkoły interesowałem się historią. Pamiętam, Ŝe zainteresowałem się bardzo Martinem Lutherem Kingiem. Przedstawiam Wam jego historię. Martin Luther King (rok ), zapisał się w historii jako bojownik o równouprawnienie i sprawiedliwość, dla wszystkich ludzi, bez względu na kolor skóry. Urodzony w Atlancie, studiował na Uniwersytecie w Bostonie, a w 1947 roku przyjął święcenia kapłańskie i został pastorem Kościoła Baptystów. W roku 1955 King uczestniczył w akcji zorganizowanej przez ludność murzyńską przeciwko segregacji rasowej. W pamięci zapisała się szczególnie jego mowa rozpoczynająca się od słów: Mam marzenie w której zawarł swoją wizję przyszłości wolnej od uprzedzeń rasowych. W roku 1964 otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. 4 kwietnia 1968 roku został zamordowany w Memphis. Ku czci Martina Luthera Kinga ustanowiono w USA specjalne święto będące dniem wolnym od pracy, obchodzi się je w trzeci czwartek stycznia. Ustawa o prawach obywatelskich została uchwalona 2 lipca 1964 r. Debata nad nią naleŝała do najdłuŝszych w historii amerykańskiego Senatu. Ustawa o prawach obywatelskich zabraniała dyskryminacji rasowej w miejscach pracy i przy zatrudnianiu w procedurach wyborczych oraz w miejscach i instytucjach uŝyteczności publicznej takich jak pojazdy komunikacji zbiorowej czy baseny. Jednak w wielu częściach USA rasizm był tak głęboko zakorzeniony, Ŝe przetrwał do dziś w wielu miejscach np. w więzieniach, ale o tym juŝ w następnym numerze biuletynu. Kamil Cichowski NajniŜsza płaca W Polsce trzeba wprowadzić minimalną,,godzinówkę''. PomoŜe to blisko milionowi osób, których pensje uwłaczają ludzkiej godności. W Grecji płaca za 60 min. p racy to 4 euro. W Niem czech 6,5 euro. W Norwegii 15 (po przeliczeniu z korony). W Polsce niechlubny rekord ustanowił pracodawca z Trójmiasta, który na lokalnym portalu zaproponował,,atrakcyjną pracę w zawodzie ochroniarz osób i mienia za... 2,40 zł. brutto za godzinę. Czyli 0,5 euro na rękę. Reporterki Gazety Wyborczej zatrudniły się,,z ogłoszenia''. Nie szukały z premedytacją źle płatnych ofert. Wzięły najlepsze prace dostępne od zaraz na Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. Nie przyznały się, Ŝe są dziennikarkami. Jedna z nich poszła sprzątać zaplecze administracyjne nad katowickim sklepem Praktikera.:,, pracownik za biurkiem traktuje mnie jak powietrze. Widzi, Ŝe chcę mu przetrzeć blat, ale nie ustępuje ani na centymetr. Po kilku godzinach sprzątania ochroniarz robi reporterce rewizję: czy aby czegoś nie ukradła. W kieszeni leŝy jednak tylko uciułana dniówka. Zarobiła 15 zł. Wystarczy na chleb, kilogram pomidorów i 20 deko wędliny. Kolejna wzięła się za mycie okien na uczelni w Poznaniu. Na piętrach, z parapetu, bez zabezpieczenia. - Staraj się stać bokiem mówił jej szef. Z początku teŝ się bałem wysokości. Przyzwyczaisz się dodaje szef. Praca raz w kucki, raz na kolanach, bolą plecy. Nim reporterka poŝegna się z oknami, usłyszy od szefa zapewnienie, Ŝe pieniądze będą:,,jestem uczciwy. Zostawi pani numer konta i wpłacę''. Dziennikarka nie dostanie jednak nic. Pośród pacjentów oddziału IX, na którym przebywam, znajdują się osoby, które mają następujące doświadczenia w pracy: Pan Leszek mówi następująco: Moje doświadczenie zawodowe podpowiada mi, Ŝe bez wykształcenia i doświadczenia nie ma co liczyć na satysfakcjonują finansowo pracę. Podczas studiów miałem okazję pracować przy roznoszeniu ulotek. Była to praca nie wymagająca kwalifikacji i myślę Ŝe z tego teŝ powodu była nisko płatna. Po skończeniu studiów pracowałem w firmie komputerowej jako programista i co bardzo waŝne miałem czytelną i przejrzystą umowę o pracę. Była to praca dobrze płatna i satysfakcjonująca, która dawała zadowolenie. Myślę Ŝe bez wykształcenia nie ma co liczyć na godną i uczciwą pracę. Pan Daniel swoje doświadczenie z pracą przedstawia następująco: Pochodzę z miejscowości Pieńsk w której jest duŝe bezrobocie. Dwie huty szkła padły, mnie udało się znaleźć pracę w fabryce mebli, na stanowisku tapicera. Przez cały rok starałem się o uzyskanie umowy o pracę. Byłem cały czas zwodzony, a w końcu zwolnione mnie. Udałem się do Sądu Pracy, gdzie Ŝądałem przywrócenia do pracy, wypłaty zaległych pensji i wydania świadectwa pracy. W sądzie udało mi się wskórać jedynie to, Ŝe otrzymałem wypłatę zaległych pensji. Nadmieniam, Ŝe w zakładzie pracowałem za 3,10 zł na godzinę. 25 lat po roku 1989 zwiększyła się w Polsce liczba ludzi skrajnie ubogich, jest ich kilka milionów. Nierówności są wciąŝ wyŝsze niŝ średnia europejska, wyŝsze niŝ w Czechach i na Węgrzech. Źle to wróŝy naszej przyszłości. MoŜe nowo zrekonstruowany rząd zajmie się tym na dobre, tym bardziej, Ŝe problem dotyka sporej grupy ludzi.. W takiej sytuacji poszkodowanym pozostaje odwołanie się do sądu pracy. Tak teŝ uwaŝają pacjenci szpitala, którym przydarzyło się nie wypłacenie na czas pensji za przepracowany okres. Piotr Załuski

7 N AS Z BIUL E TYN G rud zi eń r. Str. 7 Z PRACOWNI ARTETERAPII Za oknami hula orkan, zima coraz bliŝej, aŝ strach wytknąć nos na zewnątrz. Dobrze, Ŝe pozostały prace takie jak te namalowane przez panią M arię Z. Jej prace są ciepłe, kolorowe, pełne radosnej i dziecięcej naiwności. śyła w wyimaginowanym świecie, radość Ŝycia odnajdywała w rysowaniu i malowaniu. Po latach hospitalizacji odŝywa w niej bezpieczny, ciepły i sprawiedliwy świat wyobraźni, a oto przykłady: Z Ŝyczeniami miłości, ciepła i wytrwałości z okazji nadchodzących Świąt Narodzenia BoŜej Dzieciny. Danuta Musioł terapeuta

8 Str. 8 Galeria Pod WieŜą N ASZ BIUL ETYN Grud zi eń 2013 r. Wigilia Gdy szukasz Gwiazdki na niebie, MoŜe jest blisko Ciebie? Z kaŝdym Twoim krokiem, Z kaŝdym Nowym Rokiem. W pracy jesteś chwilę, Jedziesz do niej milę. Dobroć swoją dajesz. Tu bilet dostajesz. Dźwigasz cięŝką głowę. Starzec długą brodę. Wolą się podpierasz. Drzwi innym otwierasz. Kiedyś wejdziesz w niebo. Nie spytasz: Dlaczego?. Podziel się opłatkiem, Niech będzie zadatkiem. Z serdecznymi Ŝyczeniami dla czytelników biuletynu. Terapeuta Bogusława Jaworska - Zniszczoł Anioł Szedłem ulicą, zobaczyłem anioła i spytałem go czemu nie leci i czemu dzieci śmieją się z niego. Spuścił głowę i powiedział, Ŝe tego nie zrozumiem. Michał P. P.S. Redakcyjny rysownik, pan Adrian, długo przymierzał się do narysowania smutnego Anioła, w końcu wziął kredkę w dłonie i wyszedł mu No właśnie, czy Anioł moŝe być smutny, szczególnie w grudniowym wydaniu biuletynu, gdy tuŝ za rogiem BoŜe Narodzenie? Redakcja

9 N ASZ BIUL ETYN Grud zi eń 2013 r. Z POEZJĄ NA TY Str. 9 Zima Mamy roku pory cztery, W nich Słońce po niebie urządza spacery. I świeci ono pod zmiennym kątem, Nad nieboskłonu horyzontem. Gdy do BoŜego Narodzenia jest bliŝej, To świeci ono coraz to niŝej. Swej wytyczonej trasy się trzyma, A nam wiadomo, Ŝe juŝ idzie zima. Tak oto spędzamy ten czas radosny I sobie myślimy: byleby do wiosny! Pory roku Czuję, Ŝe się zbliŝa, oplata ramionami i wciąŝ w nieznaną głębię i znów i znów i znów po zimie nastąpi zima. Czekanie Jozef Zubrzycki Siekierka Dlaczego jestem taki smutny? Ze mną jest coś nie tak, ale nie wiem co. Chyba jest to miłość, na którą czekam roztargnionym sercem. Gdzie ona jest? KtóŜ to wie. MoŜe w odblasku naszego skromnego poczucia winy? Gdzie jest moja miłość, która miała na mnie czekać? Pozostał mi tylko smutek i niedokończona miłość. Dariusz z ZO L Grudzień Stary, dobry Grudzień Biegnie tu co tchu. Niesie Pana Jezuska W bielutkim koŝuchu. Agnieszka W. Góralska kolęda Oj Maluśki, Maluśki, Maluśki, jako rękawica. Ta góralska kolęda wszystkich nas zachwyca. Brzęczą basetle, jęczą skrzypce, wyją kozy, Toć to rodzi się dzisiaj Jezusik Syn BoŜy. Gaździna wystrojona, po izbie coś sprząta. Jej mąŝ domu unika, gdziesik się teŝ krząta. Dzieciaki dzisiaj powaŝne, chojak rozświetlony. Wieczerza jest juŝ gotowa, stół teŝ zastawiony. Wierchy dziś tak urocze, niebo rozjaśnione. A oczy czynią się same, jakieś rozmarzone. Dzisiaj siedzimy razem przed białym opłatkiem, Który wróŝy nastanie Ŝycia pod dostatkiem. Dzisiaj kaŝdy kaŝdemu pod choinkę włoŝy, To co stać najlepszego, to teŝ jest dar BoŜy. śyczenia będą prawdziwe, łzy nieodgadnione, A kaŝdy będzie miał z tego, co jest mu sądzone. Jak wyśpiewać, gdy boli, A jak wygrać, gdy dusi? Jak to zrobić? śe Bóg się rodzi, A człowiek coś musi. Musi przeŝyć swe Ŝale, cierpienia i trwogi. Musi znieść co jest mu dane, GdyŜ świat ten mu drogi. Depresja Władek Melski Mam depresję, lecz nią nie jestem. Wcale nawet nie mam pewności, śe "mam" to dobre słowo, GdyŜ ona wpada choć jej nie zapraszam. Rozgaszcza się brutalnie W mym sercu i duszy. Wtedy cały świat traci barwy, Staje się jakby szary zupełnie. Me oblicze nijakie się staje, Nie ma zapału, nie ma energii, Ale ja wciąŝ jestem ta sama, Choć z niezrozumianymi emocjami. Zofia Myga oddz. VIII a

10 Str. 10 To mnie kręci N ASZ BIULETYN Grudzień 2013 r. W tym numerze biuletynu przedstawię pokrótce samochód Infinity Q50. Samochód ten posiada moduł DAS i ma między innymi zaleŝne moduły sterujące, oraz sterujące sprzęgło, które uruchamia tradycyjną przekładnię mechaniczną np. w przypadku awarii. Samochód moŝe być napędzany jednym z dwóch silników. Pierwszy z nich to turbo diesel ze stajni Mercedesa 170 KM. Jest on Ŝwawy ale pracuje za głośno, nie przepada za wysokimi obrotami. Drugi silnik to 3,5 litrowy turbo doładowany V6 o mocy 306 KM, oraz silnik elektryczny. W mieście zuŝywa on 10 litrów benzyny na 100 kilometrów. Jeśli chodzi o osiągi to ten pierwszy 100 osiąga w 8,5 sekundy, a prędkość wynosi 230 KM/h. Natomiast 364 KM plus napęd hybrydowy osiąga 100 w 5,1 sekundy. Linia nadwozia wyprowadzona wyśmienicie. Wnętrze posiada spasowaną deskę rozdzielczą, znajdziemy tutaj dwa monitory. Jeden jak i drugi obsługiwane są palcami dotykowo. Ukraina Adam Węgrzyn Trzy miesiące temu na skutek protestów ludności, wojsko w Egipcie odsunęło od władzy Muhomada Mursiego, a dzisiaj mamy podobną sytuację na Ukrainie, z tym Ŝe do odsunięcia od władzy Wiktora Janukowycza raczej nie dojdzie. W Kijowie powstał Euromajdan zwolenników zbliŝenia Ukrainy z UE. PrzecieŜ właśnie o to poszło w tej sprawie. Ukraina miała podpisać umowę stowarzyszeniową z UE, ale jej nie podpisała. CięŜar takiej decyzji wziął na siebie obóz rządzący, poniewaŝ opozycja jest za podpisaniem umowy. Wiktor Janukowycz wybrał unię celną krajów Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu. Jednak społeczeństwo jest podzielone nie wszyscy chcą zbliŝenia z UE. W Kijowie powstał nawet konkurencyjny majdan zwolenników Janukowycza. Ukraińscy oligarchowie straciliby dostęp do gigantycznego rosyjskiego rynku, a tysiące ukraińskich pracowników nie mogłoby w sąsiednim kraju pracować gdyby Janukowycz podpisał umowę. Wiedzą o tym równieŝ ludzie pracujący i wytwarzający towary u ukraińskiego oligarchy. Jednak co warte odnotowania z powodu Ukrainy pogorszyły się stosunki Rosyjsko Niemieckie pierwszy raz od wielu lat. Niemcy z powodu w/w szantaŝu Rosji stracili złudzenia. Dowodem tego moŝe być odwołana wizyta prezydenta Niemiec w Rosji. Tymczasem ludzie protestują krzycząc,,ukraina to Europa, codziennie dochodzi do starć z milicją. Ostatniej nocy (przed redakcją niniejszego tekstu) milicja szturmowała urzędy zajęte przez protestantów. Opozycjoniści apelują do ludzi, aby nie byli agresywni w stosunku do milicji, która bywa agresywna. Społeczeństwo Ukrainy czuje się oszukane i ta patowa sytuacja moŝe wymknąć się spod kontroli... Aramis Ciekawostki z Armii Jak Cesarz Leopold I odwdzięczył się Janowi Sobieskiemu za uratowanie Wiednia przed Turkami? Po triumfalnym wkroczeniu do stolicy Habsburgów, tłumy wdzięcznych wiedeńczyków całowały wyzwoliciela po rękach i szatach, ale robiły to w ciszy, gdyŝ zazdrosny o sławę Cesarz nie pozwolił wznosić wiwatów. Chciał by okrzykami radości powitano jego. PoniewaŜ Sobieski wjechał do miasta jako pierwszy, Cesarz poczuł się obraŝony. Podczas oficjalnego spotkania w pobliskim Schwechat monarchowie przywitali się nie schodząc z koni i wygłosili krótkie dyplomatyczne przemówienia. Sobieski przedstawił austryjakowi swego syna Jakuba, polskich hetmanów i senatorów. Leopold I całkowicie ich zlekcewaŝył. Trzy dni później rozgoryczony Sobieski, pisał do Ŝony, Ŝe po tym spotkaniu zaraz wszystko się odmieniło, jakby nas nigdy nie znano. Prowiantów Ŝadnych nie dają, na które Ojciec Święty przysłał pieniądze. Chorzy nasi na gnojach leŝą. Ciał zmarłych na tej wojnie w mieście chować nie chcą, pokazując pole albo spalone na przedmieściach pełne trupów pogańskich cmentarze. Jak widać wielka przykrość spotkała naszych przodków i nie dane nam było cieszyć się do końca z tak wspaniałego zwycięstwa polskiego oręŝa. Szymek

11 N ASZ BIUL ETYN Grud zi eń 2013 r. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Rybniku - Niedobczycach Cogito Noster ul. Andersa 6 tel , Oferuje pomoc w zakresie: - terapii dziennej - usług Zespołu Psychiatrii Środowiskowej (rehabilitacja poprzez specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania). REDAKCJA DZIĘKUJE Dyrekcji Szpitala ZA UśYCZENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYC H NIEZBĘDNYCH DO DRUKU Naszego Biu letynu Str. 11 JEśELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH, JESTEŚCIE OFIARAMI PRZEMOCY ZE STRONY CZŁONKA RODZINY... Nie wstydź się, skorzystaj z pomocy OPS SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ mgr Hanna Szwagierczak prosi o kontakt tel Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, tel Program terapeutyczny jest realizowany przez 7-8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do W ramach świadczeń pacjenci otrzymują dwa posiłki (śniadanie i obiad). Na czas leczenia istnieje moŝliwość wydania zwolnienia L 4 Wstępne rozmowy diagnostyczno-kwalifikacyjne odbywają się w środę, czwartek i piątek od godziny do Po zakwalifikowaniu do przyjęcia do programu terapii ustalany jest termin przyjęcia. Uczestniczysz w terapii, a jednocześnie nie tracisz kontaktu z bliskimi na czas leczenia! BIBLIOTEKA SZPITALNA ZAPRASZA! Zachęcamy do skorzystania z bogatego księgozbioru. Oferujemy powieści historyczne, obyczajowe, wojenne, przygodowe, reporterskie. Literaturę popularno-naukową, fantastykę, literaturę dziecięcą oraz młodzieŝową. Na miejscu działa czytelnia, w której moŝna przejrzeć prasę i skorzystać z księgozbioru podręcznego. Czynn a: od pon ied ziałku d o p iątku w g od zin ach od 8.30 do WypoŜyczalnia Zbiorów Muzycznych Miejska Biblioteka Publiczna Rybnik, ul. Szafranka 7 (pierwsze piętro) Godziny otwarcia: Pn , Wt. Śr. Pt , Czw Do dyspozycji wypoŝyczających wyłoŝone są katalogi alfabetyczne. Pamiętajmy Muzyka łagodzi obyczaje! Szpital Psychiatryczny Klub Pacjenta Czynny codziennie od Szpital Psychiatryczny Poradnia Zdrowia Psychicznego Rybnik, ul. Gliwicka 33 Budynek oddz. XX tel (moŝliwość rejestracji telefonicznej) Poniedziałek - czwartek od 7.25 do Piątek od 7.25 do CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rybnik, ul. Śląska 1 (Chwałowice) Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Tel ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY Szpital Psychiatryczny Rybnik, ul. Gliwicka 33 Tel , lub Proponuje następujące formy leczenia i rehabilitacji; Farmakoterapię Psychoterapię indywidualną i grupową Społeczność terapeutyczną Treningi umiejętności społecznych Muzykoterapię i relaksację Psychorysunek Terapię zajęciową Psychoedukację Czas trwania zajęć: (oprócz sobót i niedziel) w godz

12 Str. 12 KRZYśÓWKA 1 N ASZ BIUL ETYN Grud zi eń 2013 r. Nie michałki - Kto sercem myśli i odczuwa łaskę Boga powinien się nią dzielić z innymi, tak jak ja dzielę się tą Hosanną BoŜej Tajemnicy Stado pędzących Mustangów 2. Rynek w staroŝytnej Grecji 3. Grill, piekarnik 4. Katolickie wyznanie wiary 5. Młody, odwaŝny chłopak 6. Włóczęga, obieŝyświat 7. Wojskowa trąbka 8. Dawny polski producent sprzętu RTV 9. Człon rakiety 10. Daremnie wtłaczał kamienie na górę 11. Zgłębia tajniki zawodu 12. Wyspa sąsiadująca z Wolinem 13. Zawiadomienie z poczty 14. Miasto w Toskani (teŝ model fiata) Janusz - Kto broni własnych zasad nie powinien rzucać kamieniami. - Serca prowadzą się ku dobroci. Michał P. Sport Będzie fajnie, ale dopiero w 2014 r., kiedy rozpocznie się Olimpiada Zimowa w Soczi. Spodziewam się mroźnej zimy, która dla naszych sportowców będzie udana, czyli Ŝe zdobędą wiele trofeów. Wystartowała Justyna Kowalczyk, która wygrała juŝ kilka biegów. Sądzę, Ŝe jest w dobrej formie. Dobre wyniki maję teŝ nasi skoczkowie. Nie orientuję się, jakie wyniki mają inni sportowcy z dyscyplin zimowych, chciałbym jednak, by mieli formę, jak najlepszą, gdyŝ zbliŝają się igrzyska w Soczi. Przygotowanie obiektów sportowych na olimpiadę, kosztowało 51 miliardów dolarów (igrzyska w Pekinie kosztowały 41 miliardów)! To ogromna kwota. Spodziewam się, czegoś wspaniałego, wido wiska i emocji. Soczi nie jest punktem na mapie, tylko przestrzenią rozciągniętą na 150 km. W związku z tym waŝna jest komunikacja w mieście pomiędzy arenami sportowymi, organizatorzy zapewniają, Ŝe nie będzie to przeszkodą dla sportowców i kibiców. Justyna Kowalczyk poznała w ubiegłym roku trasy narciarskie w Soczi, jednak nie wygrała tam swoich biegów. Myślę, Ŝe na olimpiadzie postara się pokazać z lepszej strony i zdobędzie nie tylko jeden medal. Kuti Uśmiechnij się! Dlaczego blondynki nie potrafią podwoić proporcji w przepisie kuchennym? - bo nie mogą rozgrzać piekarnika do 500 stopni. Jasio do mamy: - Mamusiu, to prawda, Ŝe dzieci przynosi bocian? -Tak synku. -A Święty Mikołaj przynosi prezenty? -Tak Jasiu. -A ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy? -Tak skarbie. -To właściwie po co trzymamy tatę? Spotykają się dwie myszy, które się dawno nie widziały : - I co słychać? - Wszystko dobrze, zakochałam się. - A kim on jest? - Właśnie się zbliŝa. - Co. To on? PrzecieŜ to nietoperz. - Tak? A mi mówił, Ŝe jest pilotem. Sebastian Plus NASZ BIULET YN Wy dawca: Oddział IX Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie C hory ch w Ry bniku, Redaktor Naczelny : Krzysztof Kutry b. Zastępca Red. Nacz. Janusz Kuraś. Zespół redakcyjny : Wojciech Konieczny, Leszek, Piotr Załuski, Michał P., Sebastian, Shadow, Szymek, Janusz, A dam Węgrzy n, Kuti, A ramis, Adrian, Kamil Cichowski. Druk: Maciej Frydecki. KolportaŜ: oddział IX, tel w. 269, , nakład: 100 egzemplarzy. naszbiulety wydanie internetowe - www. psy chiatria.com

NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r.

NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r. W tym numerze między innymi: Świętych obcowanie, Święto Niepodległości, Syreny, Szybka pomoc, Moja

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r.

NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r. W tym numerze między innymi: Księdzu Zygmuntowi podziękowanie, Mała Bazylika..., Jastrzębie Zdrój,

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r.

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r. Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r. W tym numerze między innymi: Wiosna 2013 r., Moje ścieŝki - Rzym,

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Kwiecień 2013 r. Nr 04 (124) 2013 r.

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Kwiecień 2013 r. Nr 04 (124) 2013 r. Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Kwiecień 2013 r. Nr 04 (124) 2013 r. W tym numerze między innymi: List z końca świata, Marsjańskie informacje,

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN Maj 2013 r. Nr 05 (125) 2013 r.

NASZ BIULETYN Maj 2013 r. Nr 05 (125) 2013 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Maj 2013 r. Nr 05 (125) 2013 r. W tym numerze między innymi: Moje ścieŝki, Sztuczna komórka nerwowa, Nie michałki, Uratuje nas złotówka,

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Styczeń - Luty 2015 r. Nr 01 (141) 2015 r.

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Styczeń - Luty 2015 r. Nr 01 (141) 2015 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Styczeń - Luty 2015 r. Nr 01 (141) 2015 r. W tym numerze między innymi: List z końca świata, Wagary to zły pomysł, Pierwsza Msza św. w

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Październik 2011 r. Nr 9 (109) 2011 r. W tym numerze między innymi:

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Październik 2011 r. Nr 9 (109) 2011 r. W tym numerze między innymi: Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Październik 2011 r. Nr 9 (109) 2011 r. W tym numerze między innymi: Prace Pacjentów Naszego Szpitala

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Marzec 2011 r. Nr 3 (103) 2011 r. W tym numerze między innymi: Adam i Ewa, Spotkanie z Bogiem, Smutek,

Bardziej szczegółowo

NASZ. W tym numerze między innymi: Moje rozważania na listopad, Z życia Klubu Pacjenta, A w piątym remont, Wszystko o tatuażu, Do rytmu.

NASZ. W tym numerze między innymi: Moje rozważania na listopad, Z życia Klubu Pacjenta, A w piątym remont, Wszystko o tatuażu, Do rytmu. Pań stwo wy Szpital dla Ner wo wo i Psychicznie Ch orych w Ryb niku Listopad 2008 r. Nr 7 (80) 2008 r. NASZ W tym numerze między innymi: Moje rozważania na listopad, Z życia Klubu Pacjenta, A w piątym

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN. Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

NASZ BIULETYN. Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. SP Z OZ Pańs tw ow y Sz pit al dla N erw ow o i Psy c hic z nie C hory c h w R y bnik u NASZ BIULETYN W tym numerze między innymi: Prawo i medycyna, Sądownictwo monarsze, Adventure...,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN LUTY 2004 ROKU Nr 2 (28) 2004 W tym numerze między innymi: Chory człowiek drogą Kościoła, Walentynkowa refleksja, Pomoc społeczna,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN STYCZEŃ 2004 ROKU Nr 1 (27) 2004 W tym numerze między innymi: Sport, Zmiany w przykazaniach kościelnych, Poezja, Gdzie jest wieża

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny

Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny Zapraszamy do zamieszczenia artykułów i informacji o swojej działalności na łamach naszego miesięcznika. Teksty i

Bardziej szczegółowo

Uczniak maj 2007 wydanie festynowe. Numer 16 Maj 2007. Sport w gimnazjum

Uczniak maj 2007 wydanie festynowe. Numer 16 Maj 2007. Sport w gimnazjum W tym numerze : Numer 16 Maj 2007 Festyn w Gimnazjum!!! JuŜ od trzech lat w naszej szkole organizowana jest impreza przyciągająca rzesze mieszkańców Konstantynowa. KaŜdy kto w niedzielne popołudnie zjawi

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

miesięcznik bezpłatny nr 01 52 styczeń 2014 r. www.magazynprestiz.com.pl BAR VITTORIO. WYZNACZAMY NOWE STANDARDY

miesięcznik bezpłatny nr 01 52 styczeń 2014 r. www.magazynprestiz.com.pl BAR VITTORIO. WYZNACZAMY NOWE STANDARDY miesięcznik bezpłatny nr 01 52 styczeń 2014 r. www.magazynprestiz.com.pl BAR VITTORIO. WYZNACZAMY NOWE STANDARDY 4 SPIS TREŚCI MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY nr 01 52 STYCZEŃ 2014 r. WWW.MAGAZYNPRESTIZ.COM.PL

Bardziej szczegółowo

Bożonarodzeniowe światełko z Dębnik rozbłysło na cały świat.

Bożonarodzeniowe światełko z Dębnik rozbłysło na cały świat. Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 21 GRUDNIA 2014 nr 17 (929) Bożonarodzeniowe światełko z Dębnik rozbłysło na cały świat. str. 34 fot. Robert Gierlicki Święta Bożego Narodzenia czy długi

Bardziej szczegółowo

Nasze tyskie Betlejem

Nasze tyskie Betlejem Bohater tygodnia: Krystyna Szewczyk Od trzynastu lat organizuje Wigilię dla samotnych w tyskiej noclegowni >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 5/05 24 grudnia 2007 Nasze tyskie Betlejem Cudownych

Bardziej szczegółowo

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce NUMER 1 (3) CZERWIEC 2014 KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce ISSN 2353-8740 Ratownicy bez granic Akcja kanonizacja Ukraińcom na pomoc przyjmij honorowy zakład Malbork, 7 września 2014

Bardziej szczegółowo

- bo zygzakami płynie nasze Ŝycie -

- bo zygzakami płynie nasze Ŝycie - - bo zygzakami płynie nasze Ŝycie - Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Wydanie 4/2004 (73) im. Ks. Bp J. Nathana Rok VII Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Branicach Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Nr 2. Miesięcznik Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu

Nr 2. Miesięcznik Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu Paradiso! 2013 Miesięcznik Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu Nr 2 grudzień W numerze: Oczekiwanie na cud narodzin Bożonarodzeniowe pocztówki z czterech kontynentów Moja pielgrzymka do Ziemi Świętej Co

Bardziej szczegółowo

nr 3 2009/2010 nr. nr 1 2009/2010

nr 3 2009/2010 nr. nr 1 2009/2010 ; Gazetka szkolna nr 3 2009/2010 nr. nr 1 2009/2010 W tym numerze: - Wiosna - przyszli dziennikarze z X LO - sportowy świat dziesiątki - DKF, Pro Sinfonika, Teatr Dycha i wiele innych atrakcji! Witaj szkoło!

Bardziej szczegółowo

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE:

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE: NrVIII ISSN 1641-2893 CENA 1,70 zł Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2002 Roku wszystkim mieszkańcom Bojar składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask bożych, zdrowia, szczęścia i radości

Bardziej szczegółowo

Numer 17 Czerwiec 2007

Numer 17 Czerwiec 2007 W tym numerze : Numer 17 Czerwiec 2007 KANZAS NA WAKACJACH, czyli sondaŝ uliczny Tymek: Nad naszym konstantynowskim morzem, Zgniłe Błota ze znajomymi, moŝe do Łodzi na imprezy okolicznościowe.str 2 I minął

Bardziej szczegółowo

"Języku polski, ojczysta mowo, Ty jesteś jak zdrowie!...

Języku polski, ojczysta mowo, Ty jesteś jak zdrowie!... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: lot@traugutt.net numer 2 (21) LO T Czytaj LOT! Twoje rzetelne źródło informacji!!! listopad 2009

Bardziej szczegółowo

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU MISTRZ PISMAKÓW 2014

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU MISTRZ PISMAKÓW 2014 G AZETKA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU MISTRZ PISMAKÓW 2014 LUTY 2015 NUMER 6 (48) KILKA SŁÓW WSTĘPU NA DOBRY POCZĄTEK Serdecznie witamy w kolejnym

Bardziej szczegółowo

Podpisanie Deklaracji Intencji w sprawie powstania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Przemysłowej.

Podpisanie Deklaracji Intencji w sprawie powstania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Przemysłowej. m i e s i ę c z n i k Nr 11 (243) LISTOPAD 2012 s a m o r z ą d o w y ISSN 1428-3336 NAKŁAD 1500 g m i n y miesięcznik bezpłatny Podpisanie Deklaracji Intencji w sprawie powstania Jasienickiej Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Wywiad z byłą Przewodniczącą Rady Gminy Giełda Tarnowska SA Wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy

W NUMERZE: Wywiad z byłą Przewodniczącą Rady Gminy Giełda Tarnowska SA Wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu Uczciwie pracuj na rodzinnym progu PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ W BRZOSTKU C OD REDAKCJI echy, postawy, przymioty charakteru mające istotny wpływ

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE...

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Nr (71) 198 Styczeń 2011 r. BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Ogłoszenia 1. W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni.

Bardziej szczegółowo