Regulamin Portalu Konkursidła.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Portalu Konkursidła.pl"

Transkrypt

1 Regulamin Portalu Konkursidła.pl 1. [Postanowienia ogólne] 1.1. Administratorem i właścicielem Portalu (zwany dalej Portalem ) jest firma adstone sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod , ul. Paczkowska 26 a, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS , (dalej zwana Administratorem ). Administrator odpowiada za obsługę techniczną Portalu Zasady korzystania z Portalu określa niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ), polityka prywatności (zwana dalej Polityką Prywatności ) oraz regulamin zamieszczania reklam (zwany dalej Regulaminem Reklam ) Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności. 1.4.Więcej informacji na temat funkcjonowania Portalu można uzyskać, kontaktując się z Administratorem drogą lub telefoniczną: [Korzystanie z Portalu] 2.1. Administrator umożliwia korzystanie z Portalu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie a także na zasadach określonych przez Organizatorów Konkursów (zwani dalej Organizatorami Konkursów ) w poszczególnych Konkursach i regulaminach im podporządkowanych Z Portalu korzystać mogą: zarejestrowani użytkownicy Portalu (zwani dalej Użytkownikami ); niezarejestrowani użytkownicy (zwani dalej Gośćmi ); Organizatorzy Konkursów Korzystanie z Portalu przez Użytkowników i Gości jest bezpłatne Korzystanie z Portalu przez Organizatorów Konkursów reguluje Regulamin Reklam Korzystać z portalu mogą wyłącznie osoby fizyczne, posiadające zarówno pełną zdolność do czynności prawnych, jaki i ograniczoną zdolność do czynności prawnych czyli osoby powyżej 13 roku życia, zamieszkujące terytorium Rzeczpospolitej Polskiej W większości przypadków można korzystać z Portalu bez rejestracji, jednak aby mieć dostęp do usług, takich jak: otrzymywanie bieżących powiadomień o Konkursach (zwanych dalej Konkursami ) w kategoriach określonych przez Użytkownika (zwanych dalej Konkursami Dedykowanymi ); wartościowanie Konkursów poprzez dodawanie znaczników ( złotych jajek ); zbieranie punktów za dodawanie Konkursów i pretendowanie do rankingu TOP użytkowników; edytowanie dodawanych konkursów; należy założyć swój profil (zwany dalej Profilem ). Profil daje każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi również dostęp do m.in. jego danych osobowych, historii zgłoszonych Konkursów, listy aktualnie udostępnianych Konkursów Dedykowanych oraz innych informacji, dotyczących jego działań w ramach Portalu Przed założeniem Profilu należy zapoznać się z Regulaminem Portalu i Polityką Prywatności W celu założenia Profilu należy:

2 dokonać rejestracji (zwana dalej Rejestracją ), wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem podając: swoje imię i nazwisko, swój adres e- mail, rok urodzenia, płeć (należy podawać prawdziwe dane osobowe) oraz swoją nazwę Użytkownika (zwaną dalej Nickiem ), służącą do ogólnej identyfikacji i hasło umożliwiające Użytkownikowi dostęp do jego Profilu; podać źródło wiadomości o Portalu; zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności; potwierdzić założenie Profilu poprzez link aktywujący nadesłany na pocztę elektroniczną rejestrującej się osoby Użytkownik korzystając z Portalu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio do Gości i Organizatorów Konkursów. 3. [Konkursy publikowane na Portalu] 3.1. Administrator Portalu publikuje lub zezwala na publikacje innym podmiotom informacji o organizowanych Konkursach, nie jest jednak organizatorem Konkursów zamieszczonych na Portalu, nie odpowiada za żadne kwestie związane z ich przebiegiem ani nie może występować jako strona w sporach dotyczących tych Konkursów Podmioty, które mogą publikować informacje o organizowanych Konkursach, inne niż Administrator (wszyscy zwani dalej Publikującymi): Goście portalu, wraz z podaniem maila, na który otrzymują link potwierdzający zgłoszenie Konkursu i który muszą aktywować, by Konkurs pojawił się na Portalu; Użytkownicy Portalu, po zalogowaniu; Organizatorzy Konkursów po zawarciu stosownej umowy, podobnie w przypadku reklam dotyczących tych Konkursów lub innych usług służących ich promocji. Więcej informacji o usługach dla Organizatorów Konkursów znajduje się w Regulaminie Reklam Dziennie, zarówno Goście, jak i Użytkownicy Portalu, mogą dodać maksymalnie 5 Konkursów. Ograniczenia nie dotyczą Organizatorów Konkursów Zasoby Portalu są zbierane i redagowane z zachowaniem wszelkich dobrych praktyk oraz z należytą starannością, jednak Portal Konkursidła nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz aktualność zamieszczonych materiałów, treści i narzędzi Konkurs dodany przez Publikującego zostanie poddany korekcie, która będzie mieć wpływ na to, czy pozostanie on na Portalu czy zostanie z niego usunięty Poza zamieszczaniem informacji o Konkursach Użytkownicy mają prawo: edytować informacje na temat zamieszczonego Konkursu, ale wyłącznie do czasu jego publikacji, po tym czasie możliwość edycji zostanie uniemożliwiona; nadawać znaczniki złote jajka udostępnianym Konkursom w zależności od oceny atrakcyjności danego Konkursu. Znaczniki te będą wpływać na pozycję danego Konkursu na Portalu; otrzymywać cyklicznie Newsletter, w którym przekazywane są informacje o nowych Konkursach, akcjach promocyjnych itp.; zamawiać powiadomienia o Konkursach Dedykowanych; zbierać punkty za aktywność np. za prawidłowe dodawanie Konkursów na Portal -Użytkownik otrzymuje 1 punkt (poprzez prawidłowe dodane rozumie się konkursy rzeczywiście opublikowane). Użytkownik, który zdobędzie najwięcej punktów w ciągu miesiąca kalendarzowego otrzymuje od

3 Administratora nagrodę gwarantowaną. W przypadku osiągnięcia przez kilku Użytkowników remisu wygrywa ten, którego zgłoszone Konkursy otrzymały procentowo najwięcej znaczników złotych jajek. Nagrody gwarantowanej nie można jednak zdobyć trzy razy pod rząd, tj. przez trzy następujące po sobie miesiące. W ciągu całego miesiąca na Portalu udostępniony jest ranking Użytkowników (zwanych dalej TOP Użytkownikami ), figurujących pod zarejestrowanymi Nickami; pozostawiać tekstowe oceny własne pod informacjami o Konkursach (zwane dalej Komentarzami ); polecać Portal Konkursidła drogą mailową; polecać Portal poprzez zamieszczenie komunikatu na tablicy Użytkownika w portalu Facebook.com; udostępniać Konkursy na swoim profilu na portalach społecznościowych w tym dedykowanych Facebook.com i nk.pl; udostępniać Konkursy organizowane w obrębie portalu Facebook.com automatycznie na fanpage Portalu Konkursidła na Facebook.com; uczestniczyć w udostępnianych na Portalu Konkursach Poza zamieszczaniem informacji o Konkursach Goście mają prawo: otrzymywać cyklicznie Newsletter, w którym przekazywane są informacje o nowych Konkursach, akcjach promocyjnych itp.; pozostawiać komentarze; polecać Portal Konkursidła drogą mailową; polecać Portal poprzez zamieszczenie komunikatu na tablicy Gościa w portalu Facebook.com; udostępniać Konkursy na swoim profilu na portalach społecznościowych w tym dedykowanych Facebook.com i nk.pl; udostępniać Konkursy organizowane w obrębie portalu Facebook.com automatycznie na fanpage Portalu Konkursidła na Facebook.com; uczestniczyć w udostępnianych na Portalu Konkursach Poza zamieszczaniem informacji o Konkursach Organizatorzy Konkursów mają prawo: edytować informacje na temat zamieszczonego Konkursu, ale wyłącznie do czasu jego publikacji, po tym czasie możliwość edycji zostanie uniemożliwiona; polecać Portal Konkursidła drogą mailową; polecać Portal poprzez zamieszczenie komunikatu na tablicy Organizatora Konkursu w portalu Facebook.com; udostępniać Konkursy na swoim profilu bądź fanpage na portalach społecznościowych w tym dedykowanych Facebook.com i nk.pl; udostępniać Konkursy organizowane w obrębie portalu Facebook.com automatycznie na fanpage Portalu Konkursidła na Facebook.com; wykupywać formy reklamowe dostępne na Portalu; wykorzystywać inne formy promocji organizowanych Konkursów proponowane przez Portal. 4. [Pozostałe usługi świadczone przez Portal] 4.1. Poza usługami wymienionymi w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, Administrator na prośbę Zleceniodawcy może świadczyć usługę: a) organizacji lub współorganizacji Konkursu, b) przygotowania koncepcji aplikacji internetowej wraz z regulaminem,

4 c) polegającą na stworzeniu aplikacji konkursowej, działającej w obrębie portalu Facebook.com, d) polegającą na stworzeniu strony www i landing page, e) prowadzenia bazy danych, f) wsparcia przy wyborze, zakupie i logistyce nagród Administrator Portalu oferuje Organizatorom Konkursów oraz innym Zleceniodawcom możliwość: a) przygotowania banerów promocyjnych do wykorzystania w ramach Portalu, b) publikacji baneru dostarczonego przez Zleceniodawcę, c) wysyłki mailingu informującego o Konkursie, do bazy użytkowników Portalu, d) promowania Konkursu w Newsletterze rozsyłanym do użytkowników Portalu, e) opracowania projektu graficznego dla infografiki do publikacji przez Zleceniodawcę w internecie i / lub do druku, f) przygotowania materiałów POS, kuponów konkursowych i innych materiałów PRowych, g) przygotowania i realizacji kampanii w oparciu o narzędzie Google AdWords, h) przygotowania i realizacji kampanii w oparciu o narzędzie Google AdSense, i) przygotowania i / lub publikacji na portalach artykułu sponsorowanego do 2000 znaków (10 publikacji), j) opracowania i publikacji wpisów opiniotwórczych na forach tematycznych, k) opracowania koncepcji i realizacji innych działań promocyjnych, nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie, po ustaleniu warunków świadczenia usługi wraz ze Zleceniodawcą Zakres usług świadczonych przez Portal każdorazowo będzie ustalany ze Zleceniodawcą W przypadku działań kompleksowych możliwe rabaty. Wartość rabatów będzie ustalana indywidualnie ze Zleceniodawcą. 5. [Przetwarzanie danych] 5.1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach niepodanie danych osobowych czyli pominięcie Rejestracji pozbawia możliwości korzystania z wybranych usług Portalu (pkt 2.6. Regulaminu) Użytkownik, który dokonuje Rejestracji na Portalu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn r. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami). Użytkownik Portalu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, ma prawo usunąć Profil oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych. Wszelką korespondencję, dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Administratora Administratorem danych osobowych jest Administrator Portalu, który gromadzi je i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności opisaną na Portalu. 6. [Prawa do publikacji] 6.1. Szata graficzna, oprogramowanie i tekst portalu są objęte prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Portalu bez uprzedniej zgody Administratora Publikujący zobowiązują się do zamieszczania wyłącznie takich informacji o Konkursach, które nie stanowią naruszenia dóbr osób trzecich, tajemnicy handlowej oraz praw autorskich i majątkowych. W

5 przeciwnym wypadku zobowiązują się w pełni przyjąć na siebie wszelkie konsekwencje prawne wynikające z tytułu ewentualnych naruszeń. 7. [Odstąpienie od umowy] Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny, może odstąpić od umowy świadczenia usług bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia akceptacji postanowień Regulaminu i rejestracji w Serwisie. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e- mail: bądź pocztą tradycyjną, na adres Administratora. Zgłoszenia Użytkownik dokonuje przy wykorzystaniu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. 8. [Postanowienia końcowe] 8.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony Administrator lub Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia poprzez złożenia oświadczenia w formie pisemnej: - na adres Administratora: adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny: Emageo Sp. z o.o., ul. Paczkowska 26A, Poznań, z dopiskiem Reklamacja ; - na adres poczty elektronicznej Użytkownika zgłoszony w czasie rejestracji w Serwisie Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie i bez podawania uzasadnień. O ich dokonaniu poinformuje na stronie głównej Portalu przy użyciu baneru typu pop up, który będzie pojawiał się na Portalu przez 7 dni od wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę i jakość usług Organizatorów Konkursów, za politykę antyspamową na kontach owych Użytkowników ani za żadne inne kwestie niezależne bezpośrednio od Administratora, a mające wpływ na uczestnictwo Użytkownika lub Gościa w jakimkolwiek Konkursie Z ważnych powodów Administrator uprawniony jest do zmiany, usunięcia, czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonalności Portalu Administrator w każdym momencie ma prawo usunąć Użytkownika, który działa niezgodnie z Regulaminem, łamie zasady etykiety umieszczając treści wulgarne, obraźliwe bądź naruszające przepisy prawa lub który prowadzi Profil czy inne działania w oparciu o cele komercyjne bez porozumienia z Administratorem Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania informacji o Konkursach, zawierających niecenzuralne lub obraźliwe treści, których publikacja naruszałaby lub istnieje prawdopodobieństwo, że naruszałaby prawa osób trzecich, dobre obyczaje, normy społeczne Administrator zastrzega, że wszelkie Komentarze Użytkowników lub Gości Portalu to ich prywatne opinie i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jednocześnie zaznacza, że wszelkie Komentarze naruszające przepisy prawa, dobre obyczaje lub stanowiące spam będą usuwane Administrator nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobistych związanych z działaniami Użytkowników, Gości Portalu czy nawet Organizatorów Konkursów, zabraniając jednocześnie zamieszczania treści i podejmowania działań bezprawnych.

6 8.10. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Administratora Portalu należy składać drogą elektroniczną, korzystając z adresu zamieszczonego w zakładce kontakt pod adresem wpisując w tytule słowo Reklamacja. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty ich wpłynięcia do Administratora, decyzje w ich sprawie będą nieodwołalne, a informacje o nich przekazane zostaną zgłaszającemu na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Kontaktowym Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem umowy; jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem; może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Administratora Portalu. Formularz odstąpienia od umowy

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin usługi Blog.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin. Regulamin usługi Blog.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin usługi Blog.pl Regulamin I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa blog.pl świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. 1. Wstęp

Regulamin Serwisu. 1. Wstęp 1 Regulamin Serwisu 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Moja Norwegia, znajdującego się pod adresem elektronicznym

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.izi.sklep.pl jest prowadzony przez Firma Usługowo-Handlowa IZI Bartłomiej Ledwiński z siedzibą w Wrząca 64,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu FxParkiet.pl

Regulamin serwisu FxParkiet.pl Regulamin serwisu FxParkiet.pl Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu FxParkiet.pl, ze stron internetowych w domenie FxParkiet.pl, zasady świadczenia i korzystania z Treści Serwisu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.berriesandco.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.berriesandco.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.andco.pl I. Postanowienia ogólne:/.pl 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl z dnia 14.09.2010 r. (zmieniony ze skutkiem na dzień 01.01.2014 r.) I. Definicje Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.oxalis.pl/texts,text,7 http://oxalis.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego naveo.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. REGULAMIN PORTALU WEARDROBE 1. DEFINICJE 1. Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną WEARDROBE.PL, znajdujący się pod adresem http://weardrobe.pl/,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego aksonet.pl

Regulamin Sklepu Internetowego aksonet.pl Regulamin Sklepu Internetowego aksonet.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo