(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US96/12132

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 23.07.1996, PCT/US96/12132"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA PO LSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US96/12132 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego , WO97/04411, PCT Gazette nr 07/97 (13) B1 (51) IntCl7 G06F 17/60 (54)Sposób i system wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami (30) Pierwszeństwo: ,US,08/ (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 12/98 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 06/02 (73) Uprawniony z patentu: CITIBANK N.A., Nowy Jork, US (72) Twórcy wynalazku: Horton Jennings, Chicago, US Nigel Pinnell, Highland Park, US Khanh Do, Rancho Plaso Verdes, US Virendrakumar Shah, La Palma, US Marjorie Profumo, Santa Monica, US John Downing, Berks, GB Neil Goodhand, Bracknell, GB Marion Maino, Massapequa, US Michael H Thompson, Centereach, US (74) Pełnomocnik: Ludwicka Izabella, PATPOL Spółka z o.o. PL B1 1 Sposób wykonywania przelewów pienięż- (57) nych pomiędzy kontami, przy wykorzystaniu sieci komunikacyjnej, znamienny tym, ze pobiera się (200, 222) pierwsze dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego (22) i odszukuje się (202, 222) na podstawie tych pierwszych danych rekord konta źródłowego, przy czym rekord konta źródłowego przechowuje się w pierwszym głównym układzie komputerowym i oznacza się rodzaj waluty w jakiej prowadzone jest konto źródłowe, następnie pobiera się (212, 214, 216, 218) drugie dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego (22), które to drugie dane opisują konto docelowe oraz sprawdza się (512, 514, 516) ważność konta docelowego, następnie pobiera się (224) trzecie dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego (22), które to trzecie dane odpowiadają żądanej kwocie przelewu z konta źródłowego na konto docelowe, przy czym żądaną kwotę wprowadza się w wybranym formacie przyporządkowanym rodzajowi waluty konta źródłowego i konta docelowego, następnie oblicza się (610) całkowite obciążenie konta źródłowego, wyświetla się (702) w wybranym formacie całkowitą kwotę obciążenia i żąda się ( ) autoryzacji dla realizacji żądanego... FIG. 1

2 Sposób i system wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami, przy wykorzystaniu sieci komunikacyjnej, znamienny tym, że pobiera się (200, 222) pierwsze dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego (22) i odszukuje się (202, 222) na podstawie tych pierwszych danych rekord konta źródłowego, przy czym rekord konta źródłowego przechowuje się w pierwszym głównym układzie komputerowym i oznacza się rodzaj waluty w jakiej prowadzone jest konto źródłowe, następnie pobiera się (212, 214, 216, 218) drugie dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego (22), które to drugie dane opisują konto docelowe oraz sprawdza się (512, 514, 516) ważność konta docelowego, następnie pobiera się (224) trzecie dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego (22), które to trzecie dane odpowiadają żądanej kwocie przelewu z konta źródłowego na konto docelowe, przy czym żądaną kwotę wprowadza się w wybranym formacie przyporządkowanym rodzajowi waluty konta źródłowego i konta docelowego, następnie oblicza się (610) całkowite obciążenie konta źródłowego, wyświetla się (702) w wybranym formacie całkowitą kwotę obciążenia i żąda się ( ) autoryzacji dla realizacji żądanego przelewu, następnie wysyła się (232) elektroniczny komunikat zatwierdzający zapis na rzecz konta docelowego w wysokości żądanej kwoty po otrzymaniu autoryzacji dla realizacji żądanego przelewu i obciąża się (232) konto źródłowe całkowitą kwotą obciążenia po otrzymaniu autoryzacji dla realizacji żądanego przelewu. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wyznacza się (610) kwotę wszelkich opłat związanych z procesem przelewu, przy czym opłaty te obejmują pierwszą opłatę pobieraną przez pierwszą instytucję finansową prowadzącą konto źródłowe i drugą opłatę pobieraną przez drugą instytucję finansową prowadzącą konto docelowe, a całkowita kwota obciążenia obejmuje kwotę żądanego przelewu i wszelkie kwoty związane z pierwszą i drugą opłatą 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, ze stosuje się terminal wejściowy (22) zawierający czytnik kart do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym. 4. Sposób według zastrz. 3, znamienny tym, że pobiera się (200) kod identyfikacyjny wprowadzony z terminala wejściowego (22) i legalizuje się (202, 204) kod identyfikacyjny na podstawie rekordu konta źródłowego. 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, ze jako terminal wejściowy (22) stosuje się automat bankowy. 6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wyznacza się (610) równoważną wartość żądanej kwoty przelewu na podstawie aktualnego kursu wymiany waluty konta źródłowego i waluty konta docelowego, przy czym waluta konta źródłowego różni się od waluty konta docelowego. 7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, ze wyświetla się (726, 730, 734, 738) opis waluty konta źródłowego i waluty konta docelowego. 8. Sposób według zastrz. 7, znamienny tym, że jako terminal wejściowy (22) stosuje się automat bankowy zaopatrzony w czytnik kart (48) do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym, które to zakodowane dane obejmują numer wskazujący instytucję finansową, która wydała kartę odczytywaną przez czytnik, przy czym walutę konta źródłowego uzyskuje się z zakodowanych danych dla wskazania odpowiedniej pozycji w zapisanej tabeli instytucji finansowych. 9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się terminal wejściowy (22) zawierający komputer osobisty. 10. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się terminal wejściowy (22) dołączony do telefonicznych łączy komputerowych za pomocą których prowadzi się usługi bankowe.

3 System wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami, poprzez sieć komunikacyjną, zaopatrzony w terminal wejściowy i układy komputerowe, znamienny tym, ze terminal wejściowy (22) jest zaopatrzony w przynajmniej jedno urządzenie wejściowe (46, 48) oraz urządzenie wyświetlające (46) i jest połączony z pierwszym głównym układem komputerowym (24, 26) poprzez pierwszą sieć komunikacyjną oraz z drugim głównym układem komputerowym (30, 32) poprzez drugą sieć komunikacyjną (28), przy czym pierwszy główny układ komputerowy (24, 26) stanowi konto źródłowe, a drugi główny układ komputerowy (30, 32) stanowi konto docelowe, ponadto terminal wejściowy jest przystosowany do doprowadzania pierwszych danych i porównywania z rekordem konta źródłowego przechowywanym w pierwszym głównym układzie komputerowym (24, 26), który to rekord zawiera oznaczenie rodzaju waluty, w takiej prowadzone jest konto źródłowe, ponadto terminal wejściowy jest przystosowany do doprowadzania drugich danych i porównywania z ważnym rekordem konta docelowego, który to rekord zawiera oznaczenie rodzaju waluty, w jakiej prowadzone jest konto docelowe, oraz terminal wejściowy jest przystosowany do doprowadzania trzecich danych przyporządkowanych żądanej kwocie przelewu z konta źródłowego na konto docelowe, przy czym żądana kwota jest wprowadzona w wybranym formacie odpowiadającym rodzajowi waluty konta źródłowego i konta docelowego, a ponadto terminal wejściowy (22) jest zaopatrzony w przynajmniej jeden procesor (42) obliczający całkowite obciążenie konta źródłowego, a urządzenie wyświetlające (46) jest przystosowane do wyświetlania kwoty obciążenia w wybranym formacie i żądania upoważnienia do realizacji żądanego transferu, jak również do wysyłania elektronicznego komunikatu do drugiego głównego układu komputerowego (30, 32) upoważniającego do zapisu na rzecz konta docelowego żądanej kwoty i do pierwszego głównego układu komputerowego (24, 26), rozpoczynającego obciążanie konta źródłowego całkowitą kwotą obciążenia. 12. System według zastrz. 11, znamienny tym, ze procesor (42) jest przystosowany do wyznaczania kwoty wszelkich opłat związanych z procesem żądanego przelewu, przy czym w skład tych opłat wchodzi pierwsza opłata pobierana przez pierwszą instytucję finansową prowadzącą konto źródłowe i druga opłata pobierana przez drugą instytucję finansową prowadzącą konto docelowe, a ponadto kwota obciążenia obejmuje kwotę żądanego przelewu i wszelkie kwoty związane z pierwszą i drugą opłatą. 13. System według zastrz. 11, znamienny tym, ze terminal wejściowy (22) jest zaopatrzony w czytnik kart (48) do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym. 14. System według zastrz. 13, znamienny tym, ze terminal wejściowy (22) jest przystosowany do wprowadzania kodu identyfikacyjnego, pobieranego i poddawanego walidacji na podstawie rekordu konta źródłowego. 15. System według zastrz. 11, znamienny tym, że terminal wejściowy (22) jest automatem bankowym. 16. System według zastrz. 11, znamienny tym, ze urządzenie wyświetlające jest dostosowane do wyświetlania opisu waluty konta źródłowego i waluty konta docelowego. 17. System według zastrz. 16, znamienny tym, ze terminal wejściowy jest automatem bankowym (40), który jest zaopatrzony w czytnik kart (48) do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym, przy tym w skład tych zakodowanych danych wchodzi numer wskazujący instytucję finansową, która wydała kartę odczytywaną przez czytnik, a waluta konta źródłowego jest uzyskana przez użycie zakodowanych danych do wskazania pozycji w zapisanej tabeli instytucji finansowych. 18. System według zastrz. 11, znamienny tym, że terminal wejściowy jest zaopatrzony w komputer osobisty. 19. System według zastrz. 11, znamienny tym, że terminal wejściowy jest połączony z telefonicznym łączem komputerowym usług bankowych. * * *

4 Przedmiotem wynalazku jest sposób i system wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami, występującymi w instytucjach finansowych, na rzecz księgi głównej lub kont klienta oraz elektronicznego przekazywania dochodów. Precyzując, przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób i system wykonywania takich transakcji w bezpieczny sposób i w czasie rzeczywistym. Obecnie, przy zacierających się granicach międzynarodowych, coraz powszechniejszy staje się problem przenoszenia kapitału pomiędzy krajami lub pomiędzy kontami bankowymi. Stosowana dotychczas procedura wymaga skontaktowania się z instytucją finansową i żądania przewodowego przelewu (wire-transfer) kapitału do drugiej instytucji. Ten proces jest długotrwały, a jego ukończenie może zająć od kilku dni do dwóch tygodni. Ponadto, żądane przelewy często mogą dokonywać się w niespodziewany lub nieoczekiwany sposób. Nawet jeśli przelew odbędzie się w odpowiedni sposób, okazuje się czasem, że kapitały nie są prawidłowo obsługiwane przez instytucję je odbierające W szczególności, sposób wykonania przelewu przewodowego może wymagać niezbędnych opóźnień przy wprowadzaniu, transmisji, autoryzacji i czynnościach egzekucyjnych wykonywanych przez jednostkę docelową. Na przykład, ten sposób wymaga punktu do wprowadzania żądań, w celu zapewnienia informacji identyfikującej, która jest wprowadzana, a następnie przesyłana przez lokalną instytucję finansową, tak by mogła być potwierdzana i akceptowana przez macierzystą instytucję finansową klienta. W tym przypadku występuje kilka możliwości wystąpienia błędów, które mogą powodować opóźnienia w spełnieniu żądania klienta. Gdy wystąpią błędy, staje się wówczas niezbędna bezpośrednia interwencja i analiza. Przelew kapitału pomiędzy krajami jest szczególnie skomplikowany. Na przykład, takie transakcje są poddane precyzyjnym regulacjom przez różne rządy. Tak więc, przy każdej próbie uproszczenia przelewu kapitału występuje potrzeba zapewnienia, że system będzie przestrzegał odpowiednich rządowych regulacji. Kolejna komplikacja związana z międzynarodowymi przelewami kapitału jest związana z używaniem różnych walut. W szczególności, ponieważ przelewane fundusze powinny być w innej i walucie, niż ta używana w kraju instytucji przelewającej, konieczne jest, by punkt do wprowadzania żądań był świadomy kursu wymiany walut, korzystnie, przed wykonaniem transakcji. Jednakże, z reguły stawia to przed klientem wymóg przeliczania równoważnej wartości w zagranicznej walucie. Większość konsumpcyjnych instytucji bankowych wykorzystuje sieć automatów bankowych ATM (automated teller machine), które pozwalają na łatwe przelewy kapitału pomiędzy kontami. Umożliwiają one klientom wykonywania takich transakcji w czasie rzeczywistym (bez koniecznej zwłoki czasowej na załatwienie sprawy). Niektóre systemy wykorzystują obecnie sieci automatów bankowych ATM dla umożliwienia klientom korzystania z kont w jednym kraju, w czasie gdy znajdują się w innym kraju. Jednakże, te systemy nie zapewniają korzyści z umożliwienia klientowi wygodnego wykonywania przelewów kapitału z konta w jednym kraju na inne. W związku z tym, istnieje potrzeba zapewnienia wygodniejszego i pewnego sposobu i systemu, przy pomocy których klienci mogą dokonywać przelewy pieniężne, w szczególności z przekroczeniem granic międzynarodowych i przy uwzględnieniu różnych walut. Precyzując, istnieje potrzeba dostarczenia systemu, który zapewnia wygodne i pewne przelewania kapitału przez klienta na inny rachunek. Z tym związana jest potrzeba zapewnienia wykonywania takich transakcji w przyjazny dla użytkownika i klarowny sposób. Sposób wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami, przy wykorzystaniu sieci komunikacyjnej, według wynalazku charakteryzuje się tym, że pobiera się pierwsze dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego i odszukuje się na podstawie tych pierwszych danych rekord konta źródłowego, przy czym rekord konta źródłowego przechowuje się w pierwszym głównym układzie komputerowym i oznacza się rodzaj waluty w jakiej prowadzone jest konto źródłowe, następnie pobiera się drugie dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego, które to drugie dane opisują konto docelowe oraz sprawdza się ważność konta docelowego, następnie pobiera się trzecie dane wejściowe za pomocą terminala wejściowego,

5 które to trzecie dane odpowiadają żądanej kwocie przelewu z konta źródłowego na konto docelowe, przy czym żądaną kwotę wprowadza się w wybranym formacie przyporządkowanym rodzajowi waluty konta źródłowego i konta docelowego, następnie oblicza się całkowite obciążenie konta źródłowego, wyświetla się w wybranym formacie całkowitą kwotę obciążenia i żąda się autoryzacji dla realizacji żądanego przelewu, następnie wysyła się elektroniczny komunikat zatwierdzający zapis na rzecz konta docelowego w wysokości żądanej kwoty po otrzymaniu autoryzacji dla realizacji żądanego przelewu i obciąża się konto źródłowe całkowitą kwotą obciążenia po otrzymaniu autoryzacji dla realizacji żądanego przelewu. Korzystnym jest, ze wyznacza się kwotę wszelkich opłat związanych z procesem przelewu, przy czym opłaty te obejmują pierwszą opłatę pobieraną przez pierwszą instytucję finansową prowadzącą konto źródłowe i drugą opłatę pobieraną przez drugą instytucję finansową prowadzącą konto docelowe, a całkowita kwota obciążenia obejmuje kwotę żądanego przelewu i wszelkie kwoty związane z pierwszą i drugą opłatą. Korzystnym jest, że stosuje się terminal wejściowy zawierający czytnik kart do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym. Korzystnym jest, że pobiera się kod identyfikacyjny wprowadzony z terminala wejściowego i legalizuje się kod identyfikacyjny na podstawie rekordu konta źródłowego. Korzystnym jest, że jako terminal wejściowy stosuje się automat bankowy. Korzystnym jest, że wyznacza się równoważną wartość żądanej kwoty przelewu na podstawie aktualnego kursu wymiany waluty konta źródłowego i waluty konta docelowego, przy czym waluta konta źródłowego różni się od waluty konta docelowego. Korzystnym jest, że wyświetla się opis waluty konta źródłowego i waluty konta docelowego. Korzystnym jest, że jako terminal wejściowy stosuje się automat bankowy zaopatrzony w czytnik kart do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym, które to zakodowane dane obejmują numer wskazujący instytucję finansową, która wydała kartę odczytywaną przez czytnik, przy czym walutę konta źródłowego uzyskuje się z zakodowanych danych dla wskazania odpowiedniej pozycji w zapisanej tabeli instytucji finansowych. Korzystnym jest, ze stosuje się terminal wejściowy zawierający komputer osobisty. Korzystnym jest, że stosuje się terminal wejściowy dołączony do telefonicznych łączy komputerowych za pomocą których prowadzi się usługi bankowe. System wykonywania przelewów pieniężnych pomiędzy kontami, poprzez sieć komunikacyjną, zaopatrzony w terminal wejściowy i układy komputerowe, według wynalazku charakteryzuje się tym, że terminal wejściowy jest zaopatrzony w przynajmniej jedno urządzenie wejściowe oraz urządzenie wyświetlające i jest połączony z pierwszym głównym układem komputerowym poprzez pierwszą sieć komunikacyjną oraz z drugim głównym układem komputerowym poprzez drugą sieć komunikacyjną, przy czym pierwszy główny układ komputerowy stanowi konto źródłowe, a drugi główny układ komputerowy stanowi konto docelowe. Ponadto terminal wejściowy jest przystosowany do doprowadzania pierwszych danych i porównywania z rekordem konta źródłowego przechowywanym w pierwszym głównym układzie komputerowym, który to rekord zawiera oznaczenie rodzaju waluty, w jakiej prowadzone jest konto źródłowe, ponadto terminal wejściowy jest przystosowany do doprowadzania drugich danych i porównywania z ważnym rekordem konta docelowego, który to rekord zawiera oznaczenie rodzaju waluty, w jakiej prowadzone jest konto docelowe, oraz terminal wejściowy jest przystosowany do doprowadzania trzecich danych przyporządkowanych żądanej kwocie przelewu z konta źródłowego na konto docelowe, przy czym żądana kwota jest wprowadzona w wybranym formacie odpowiadającym rodzajowi waluty konta źródłowego i konta docelowego. Ponadto terminal wejściowy jest zaopatrzony w przynajmniej jeden procesor obliczający całkowite obciążenie konta źródłowego, a urządzenie wyświetlające jest przystosowane do wyświetlania kwoty obciążenia w wybranym formacie i żądania upoważnienia do realizacji żądanego transferu, jak również do wysyłania elektronicznego komunikatu do drugiego głównego układu komputerowego upoważniającego do zapisu na rzecz konta docelo-

6 wego żądanej kwoty i do pierwszego głównego układu komputerowego, rozpoczynającego obciążanie konta źródłowego całkowitą kwotą obciążenia. Korzystnym jest, że procesor jest przystosowany do wyznaczania kwoty wszelkich opłat związanych z procesem żądanego przelewu, przy czym w skład tych opłat wchodzi pierwsza opłata pobierana przez pierwszą instytucję finansową prowadzącą konto źródłowe i druga opłata pobierana przez drugą instytucję finansową prowadzącą konto docelowe, a ponadto kwota obciążenia obejmuje kwotę żądanego przelewu i wszelkie kwoty związane z pierwszą i drugą opłatą. Korzystnym jest, że terminal wejściowy jest zaopatrzony w czytnik kart do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym. Korzystnym jest, ze terminal wejściowy jest przystosowany do wprowadzania kodu identyfikacyjnego, pobieranego i poddawanego walidacji na podstawie rekordu konta źródłowego. Korzystnym jest, że terminal wejściowy jest automatem bankowym. Korzystnym jest, że urządzenie wyświetlające jest dostosowane do wyświetlania opisu waluty konta źródłowego i waluty konta docelowego. Korzystnym jest, że terminal wejściowy jest automatem bankowym, który jest zaopatrzony w czytnik kart do odczytu zakodowanych danych przyporządkowanych przynajmniej w części pierwszym danym, przy tym w skład tych zakodowanych danych wchodzi numer wskazujący instytucję finansową, która wydała kartę odczytywaną przez czytnik, a waluta konta źródłowego jest uzyskana przez użycie zakodowanych danych do wskazania pozycji w zapisanej tabeli instytucji finansowych. Korzystnym jest, że terminal wejściowy jest zaopatrzony w komputer osobisty. Korzystnym jest, że terminal wejściowy jest połączony z telefonicznym łączem komputerowym usług bankowych. Sposób i system według wynalazku umożliwia natychmiastowy przelew kapitału na konto utrzymywane w jednostce tego samego lub innego banku przy użyciu terminala, takiego jak automat bankowy ATM, telefoniczne łącza komputerowe (home banking telephone), komputer osobisty, ogólnie dostępna sieć telefoniczna, lub tym podobne. System według wynalazku umożliwia przelew kapitału na konto, na podstawie informacji związanych z klientem, do których system ma automatyczny dostęp, zamiast konieczności ręcznego ich wprowadzania. Ponadto, system automatycznie oblicza odpowiedni kurs wymiany i opłaty, którymi zostaje obciążone konto oraz wyświetla te informacje klientowi, tak by użytkownik mógł zaakceptować, lub zrezygnować z transakcji. System analizuje też parametry przelewu dla zapewnienia, że przelew ten jest zgodny ze stosownymi regulacjami rządowymi. System umożliwia również użytkownikowi wyznaczenie sumy przelewu w walucie konta źródłowego, albo w walucie konta docelowego, dzięki czemu zwiększa się elastyczność systemu. System jest przy tym łatwo zrozumiały i dostępny dla użytkowników, którzy nie mają specjalnego doświadczenia z użytkowaniem komputerów, lub przelewami przewodowymi. Opracowany system ma liczne zabezpieczenia dla zapewnienia, że jedynie uprawnione osoby mają dostęp do kont i kapitału. Przedmiot wynalazku zostanie bliżej objaśniony w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat blokowy systemu według wynalazku, fig. 2 - schemat ilustrujący działanie różnych elementów systemu z fig. 1 przy przeprowadzaniu sposobu według wynalazku, fig. 3 - schemat blokowy przedstawiający elementy składowe terminala wejściowego obsługiwanego przez klienta, fig. 4 - schemat struktury oprogramowania terminala obsługiwanego przez klienta, fig. 5 - bardziej szczegółowy schemat struktury oprogramowania terminala obsługiwanego przez klienta, fig. 6 - sieć działań ilustrującą sposób według wynalazku, fig. 7 - sieć działań ilustrującą procedurę wyboru ośrodka docelowego według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig. 8 - sieć działań ilustrującą procedurę pobrania nazwy odbiorcy według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig. 9 - sieć działań ilustrującą procedurę pobrania numeru konta odbiorcy według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig sieć działań ilustrującą procedurę pobrania waluty i kwoty przelewu według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig sieć działań ilustrującą procedurę

7 pobrania opisu według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig sieć działań ilustrującą procedurę podsumowania i potwierdzenia formatu wymiany (FX)/opłaty według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig i sieci działań ilustrujące procedurę sprawdzenia odpowiedzi na komunikat według jednego z przykładów realizacji wynalazku, fig sieć działań ilustrującą procedurę obsłużenia błędów formatu wymiany (FX)/opłaty według jednego z przykładów realizacji wynalazku, a fig. 15 przedstawia schemat blokowy systemu do realizacji przelewów regionalnych. Na fig. 1 przedstawiono schemat blokowy pokazujący ogólny zarys systemu 20 według wynalazku. Transakcje przelewu są wykonywane w wyniku interakcji pomiędzy użytkownikiem i komputerowym terminalem wejściowym 22 do wprowadzania danych, na przykład za pośrednictwem telefonicznych łączy komputerowych za pośrednictwem których realizuje się usługi bankowe (home banking telephone), komputera osobistego lub automatu bankowego ATM. W korzystnym przykładzie realizacji, wspomniana interakcja odbywa się poprzez szereg komunikatów wyświetlanych użytkownikowi i różne odpowiedzi i żądania, które są wprowadzane przez użytkownika za pomocą odpowiedniego zespołu do wprowadzania danych, jak na przykład klawisze telefonu, klawiatura komputerowa czy ekran dotykowy. Terminal wejściowy 22 komunikuje się ze źródłowym komputerem peryferyjnym FEP 24 (komputer FEP - front end processor Computer) poprzez szereg komunikatów elektronicznych. W tym przykładzie, źródłowy lokalny komputer FEP 24 jest sprzężony ze źródłowym systemem bankowym 26 i z odległym komputerem FEP 30 przez przełącznik sieci komunikacyjnej 28. Jak pokazano, oddalony komputer FEP 30 jest dołączony do docelowego systemu bankowego 32. Zgodnie z powyższym, różne komputery FEP i przełącznik sieci komunikacyjnej 28 razem zawierają sieć automatów bankowych ATM, do której dostęp może być zapewniony przez rożne rodzaje terminali do wprowadzania danych, na przykład przez automaty bankowe ATM. Każdy element tej sieci posiada odpowiednie zdolności przetwarzania danych, zapewniane na przykład przez jednostkę centralną CPU i związaną z nim pamięć. Na przykład, w korzystnym przykładzie realizacji wynalazku zastosowano kilka systemów komputerowych oferowanych przez STRATUS. Przy pomocy systemu pokazanego na fig. 1 i zgodnie z opisanym tutaj sposobem, możliwe jest żądanie przelewu kapitału ze źródłowego systemu bankowego 26 do docelowego systemu bankowego 32 znajdującego się w obrębie danego obszaru obsługiwanego przez aplikację. Przykład sposobu wykonywania takiej operacji jest ogólnie opisany w nawiązaniu do fig. 2. Na fig. 2 zilustrowano współdziałanie różnych elementów systemu z fig. 1 w dziewiętnastu krokach procesowych według niniejszego wynalazku. Na fig. 2 każdy krok jest reprezentowany jako jeden wiersz, podczas gdy każdy element systemu jest reprezentowany przez jedną kolumnę. Elementy systemu aktywne w czasie danego kroku procesu są oznaczone poprzez zaczernioną kratkę. W kroku 1, menu aplikacji jest wyświetlane na terminalu wejściowym po tym, jak użytkownik przejdzie przez różne ekranowe operacje wstępne, jak na przykład gdy prawidłowo wpisze własny osobisty numer identyfikacyjny PIN. Na podstawie informacji prezentowanych na wyświetlaczu użytkownik ma możliwość wykonania przelewu zgodnie z wynalazkiem. Po wybraniu tej opcji, w kroku 2 terminal żąda z lokalnego komputera FEP listy dostępnych ośrodków docelowych. W kroku 3, lista dostępnych ośrodków docelowych otrzymana z lokalnego komputera FEP jest wyświetlana na terminalu wejściowym. W tym momencie użytkownik wybiera jeden z docelowych ośrodków z tej listy. Korzystnie jest to realizowane poprzez wybór ośrodka docelowego z listy. Jeśli znajduje to zastosowanie dla wybranego ośrodka docelowego, wyświetlany jest ekran wyjaśniający, która część numeru konta może być wymagana, po czym użytkownik jest pytany o numer docelowego konta. W kroku 4, terminal wysyła żądanie potwierdzenia konta do lokalnego komputera FEP w celu wyznaczenia, czy numer konta wprowadzony przez użytkownika odpowiada ważnemu kontu. W kroku 5, lokalny komputer FEP przesyła to żądanie do przełącznika sieciowego. Zgodnie z wybranym przez użytkownika docelowym ośrodkiem, sieć w kroku 6 przesyła to żądanie do odpowiedniego oddalonego komputera FEP. Następnie oddalony FEP komputer

8 sprawdza, czy żądany docelowy numer konta odpowiada walucie używanej dla konta docelowego. Alternatywnie, oddalony komputer FEP wysyła kod błędu wskazujący, ze żądane konto nie zostało znalezione lub nie akceptuje wywołania. Dzięki informacji o pochodzeniu wbudowanej w komunikat, przełącznik sieciowy w kroku 7 wysyła odpowiedź z powrotem do lokalnego komputera FEP. W kroku 8, lokalny komputer FEP przesyła odpowiedź do terminala użytkownika w celu wyświetlenia użytkownikowi odpowiednich informacji. W kroku 9, odpowiedź z oddalonego komputera FEP jest wyświetlana użytkownikowi. Jeśli odpowiedź wskazuje, ze wystąpił błąd, użytkownikowi wyświetlana jest informacja o błędzie, a transakcja ulega zakończeniu. W przeciwnym przypadku, użytkownik jest proszony o wybór źródłowego konta dla przelewu. Jeśli waluty konta źródłowego i docelowego różnią się, użytkownik jest proszony o wybór waluty przelewu. Użytkownik jest również proszony o wprowadzenie wielkości przelewu. Użytkownik jest ponadto proszony o wprowadzenie opcjonalnej informacji, która towarzyszy przelewowi. Terminal następnie wyświetla podsumowanie informacji wprowadzonych przez użytkownika, po czym użytkownik jest proszony o potwierdzenie, czy wszystkie dane są w porządku. Jeśli użytkownik wskaże, że pewne szczegóły są niepoprawne, transakcja ulega zakończeniu, po czym zostaje wyświetlona informacja o zakończeniu tej transakcji. W kroku 10, terminal wysyła do lokalnego komputera FEP komunikat żądający informacji o opłatach i wymianie międzynarodowej. W kroku 11, lokalny komputer FEP przesyła to żądanie do przełącznika sieciowego. Przełącznik sieci komunikacyjnej zwraca kurs wymiany walut lub kod błędu, gdy waluta źródłowa bądź docelowa nie jest obsługiwana przez system. Korzystnie, zwracana jest założona wartość, gdy waluta źródłowa i docelowa są takie same. W kroku 12, jeśli odpowiedzią z przełącznika sieci komunikacyjnej jest kod błędu, lokalny komputer FEP wylicza opłatę za transakcję i sprawdza, czy wielkość przelewu jest w dopuszczalnych granicach. Lokalny komputer FEP zwraca następnie informację o wymianie i informację o opłacie (lub odpowiedni kod błędu) do terminala. W kroku 13, jeśli odpowiedź z lokalnego komputera FEP była informacją o błędzie, informacja ta jest wyświetlana użytkownikowi i transakcja ulega zakończeniu. W przeciwnym przypadku, terminal wyświetla wartość opłaty, oraz ewentualnie kurs wymiany i równoważność w innej walucie. Następnie użytkownik jest proszony o potwierdzenie, czy wykonać przelew. Jeśli użytkownik nie zechce wykonania przelewu, transakcja ulega zakończeniu, a informacja o tym jest wyświetlana na ekranie. W przypadku zatwierdzenia przelewu przez użytkownika, w kroku 14 żądanie wykonania przelewu jest wysyłane do lokalnego komputera FEP. Lokalny komputer FEP sprawdza, czy źródłowe konto ma wystarczającą ilość funduszy, oraz czy nie są one w żaden sposób zablokowane. W przypadku nie przejścia przez weryfikację, lokalny komputer FEP zwraca do terminalu odpowiedni kod błędu, w wyniku czego zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie i transakcja ulega zakończeniu. W przypadku pozytywnej weryfikacji, w kroku 15 lokalny komputer FEP wysyła informację o obciążeniu do konta źródłowego i przesyła żądanie wykonania przelewu do przełącznika sieciowego. Przełącznik sieci komunikacyjnej sprawdza następnie, czy kurs waluty jest wciąż ważny. Jeśli zaistnieje mało prawdopodobne zdarzenie, że kurs waluty nie jest już ważny, przełącznik sieciowy zwraca błąd do lokalnego komputera FEP w celu anulowania transakcji przy terminalu. W kroku 16, jeśli zostały spełnione powyżej wspomniane warunki, przełącznik sieciowy przesyła żądanie wykonania przelewu do oddalonego komputera FEP. Oddalony komputer FEP następnie księguje sumę na rzecz konta beneficjanta. W przypadku poprawnego wykonania operacji, oddalony komputer FEP wysyła kod zakończenia do przełącznika sieciowego. W przeciwnym przypadku zwracany jest kod błędu. W kroku 17, w przypadku odebrania kodu prawidłowego zakończenia, przełącznik sieciowy inicjuje odpowiednie rozliczenie pomiędzy dwoma ośrodkami poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do kont rozliczeniowych centrali, oraz następnie zwraca kod zakończenia do lokalnego komputera FEP. W przeciwnym przypadku, przełącznik sieciowy zwraca

9 kod błędu, który odebrał od oddalonego komputera FEP. W kroku 18, jeśli został zwrócony kod błędu do lokalnego komputera FEP, zostaje cofnięty wysłany zapis obciążenia, oraz zwracany jest kod błędu do terminala. W przeciwnym przypadku zostaje zwrócony kod poprawnego zakończenia. W kroku 19, terminal wyświetla informację wskazującą sukces lub niepowodzenie transakcji. Funkcje terminala wejściowego 22 do wprowadzania danych, pokazanego na fig. 1 może pełnić wiele różnych urządzeń. W korzystnym przykładzie realizacji wynalazku stosuje się określony rodzaj automatu bankowego ATM. Ten rodzaj automatu bankowego ATM jest tu określany jako obsługiwany przez użytkownika terminal CAT (CAT - customer activated terminal). W odróżnieniu od wielu innych urządzeń ATM pracujących przede wszystkim lub jedynie jako maszyny do wydawania pieniędzy, terminale CAT zapewnią realizację dużego zakresu usług bankowych. W ich skład wchodzą podstawowe usługi, takie jak wydawanie gotówki, obsługa depozytów i opłat, przelewy między kontami, informacje o stanie konta, spisy transakcji i zakup czeków podróżnych. Jak pokazano na fig. 3, obsługiwany przez użytkownika terminal CAT 40 zawiera struktury zasadniczo odpowiadające istniejącym w typowym automacie bankowym ATM, dla wykonywania wspomnianych funkcji. W skład standardowych struktur wchodzą: czytnik kart magnetycznych 48 do odczytu informacji zapisanych na karcie klienta, przechowalnia 52 do przechowywania depozytów i kopert z opłatami, mechanizm do wydawania gotówki 44 oraz drukarka (nie pokazana). W skład wewnętrznych komponentów wchodzi procesor 42 i urządzenie komunikacyjne 50 zapewniające łączność danych z systemem peryferyjnym 54. Zapewniona jest również pamięć sprzężona z procesorem 42 w celu umożliwienia, by terminal CAT 40 działał w opisany sposób. Terminal CAT 40 wykorzystuje bardziej zaawansowane struktury w porównaniu z klasycznymi urządzeniami ATM. Na przykład, głównym interfejsem użytkownika jest dynamiczny ekran dotykowy 46 wykorzystujący kolorową grafikę. Ten interfejs jest bardziej uniwersalny niż w przypadku większości urządzeń ATM, ponieważ ma możliwość łatwej rekonfiguracji. Pozwala to, by terminal CAT 40 mógł łatwo dostosowywać się do nowych funkcji. Ponadto, zapewniony jest interaktywny wyświetlacz, w którym klawisze i przyciski są zastąpione obrazkami w postaci przyjemnych trójwymiarowych obiektów. Terminal CAT 40 jest zastosowany zgodnie z wynalazkiem do implementacji różnych funkcji. Różne poziomy oprogramowania zaimplementowanego w terminalu CAT 40 są pokazane na fig. 4. Na fig. 4 przedstawiono schemat blokowy architektury oprogramowania 60 dla terminala CAT 40, używanego zgodnie z wynalazkiem. W tym przykładzie, oprogramowanie o pokazanej architekturze jest przechowywane lokalnie przez terminal CAT 40. W przypadku konieczności aktualizacji oprogramowania, jest ona wykonywana przez komputer FEP związany z danym terminalem CAT poprzez zmianę tablic konfiguracyjnych przechowywanych w pamięci terminala CAT. To podejście pozwala zastosowanie standardowego interfejsu dla terminali z całego świata, przy jednoczesnym umożliwieniu wygodnego dostosowywania terminala CAT w konkretnych krajach, tak by był zgodny z różnymi regulacjami. Jak pokazano na fig. 4, zaprezentowana jest w sposób wielopoziomowy architektura oprogramowania terminala CAT 60, z poziomami oznaczanymi na rysunku jako Poziom 1 i Poziom 2, oraz pokazany jest system uruchomieniowy terminala CAT (CRS). Terminal CRS 72 stanowi system operacyjny dla terminala CAT 40. Ten system uruchamia wspomniane urządzenia zawarte w terminalu CAT. Na przykład, system uruchamia czytnik kart, mechanizm wydawania pieniędzy, drukarkę i ekran dotykowy. Obsługuje również komunikaty wysyłane z terminala CAT do komputera FEP i odpowiedzi z komputera FEP do terminala CAT. W czasie działania, terminal CRS jest inicjowany zgodnie ze znanymi sposobami, dla zapewnienia realizacji innych funkcji. Po inicjacji terminala CRS 72, terminal CAT 40 powinien być gotowy do rozpoczęcia bezpośredniej sesji z użytkownikiem. Początkowe kroki w procesie bezpośrednim są kontrolowane przez Poziom 1, pokazany jako blok 62 na fig. 4. W tym przykładzie, Poziom 1 jest inicjowany, gdy karta użytkownika jest wsunięta do terminala CAT 40. W tym momencie, Poziom 1 jest stosowany do stwierdzenia ważności karty i identyfikacji kont użytkownika

10 związanych z kartą. Odbywa się to zazwyczaj poprzez interpretację informacji odczytanej przez czytnik kart z paska magnetycznego umieszczonego na karcie. Na przykład, Poziom 1 interpretuje dane, które reprezentują instytucję finansową, która wydała kartę. Następnie terminal CAT wyznacza na podstawie zawartości odpowiedniej tablicy, w jaki sposób obsłużyć konta związane z kartami z tej instytucji. Następnie, terminal CAT wykonuje procedurę walidacji, w czasie której klient jest proszony o wprowadzenie kodu PIN, który jest sprawdzany w rekordzie klienta związanym z numerem konta klienta uzyskanym z karty. Po zakończeniu identyfikacji i walidacji, inicjowane są rożne aplikacje drugiego poziomu, pokazane na fig. 4 pod pierwszym poziomem. W ich skład wchodzą aplikacje międzynarodowe 64, aplikacje administracyjne 66, aplikacje regionalne 68, oraz lokalne aplikacje sieciowe 70. W tym przykładzie, aplikacje międzynarodowe 64 zaznaczone na fig. 4 wykonują transakcje wykraczające poza dany obszar geograficzny, w którym przelewy mogą być wykonywane zgodnie z wynalazkiem. Na przykład, jeśli system jest skonfigurowany dla umożliwienia przelewów pomiędzy kontami w konkretnych krajach europejskich, a Poziom 1 wyznacza, że klient żąda bezpośredniej transakcji z Brazylii, transakcje dostępne dla klienta powinny być obsługiwane przez aplikacje międzynarodowe 64. Aplikacja administracyjna 66 zawiera specjalizowane funkcje dostępne jedynie dla uprawnionych osób posiadających specjalną kodowaną kartę. Na przykład, jeśli Poziom 1 wyznaczy, że użytkownik wprowadził specjalnie zakodowaną kartę, wówczas stają się dostępne różne funkcje administracyjne, takie jak wykonywanie dziennego bilansu funduszy pozostających w terminalu CAT w stosunku do obsłużonych przez ten terminal CAT transakcji. W tym przykładzie, aplikacja regionalna 68 posiada oprogramowanie przeznaczone dla obszaru geograficznego, w którym zaimplementowany jest system według wynalazku. System komunikacyjny, który pozwala na przesyłanie danych pomiędzy różnymi elementami opisanymi na fig. 1, może stanowić część aplikacji regionalnej 68. Aplikacja regionalna 68 spełnia wiele funkcji. Na przykład, jej rolą jest wyznaczenie języka dla bezpośredniej sesji z klientem. Precyzując, umożliwia ona, by sesja odbywała się w języku wybranym na podstawie odczytu z karty pochodzenia klienta. Na przykład, gdy klient z Francji rozpoczyna sesję z terminalem CAT w Niemczech, aplikacja regionalna uruchomiona przez niemiecki terminal CAT rozpocznie sesję w języku francuskim na podstawie wykonanej przez poziom 1 identyfikacji karty klienta, która została wydana przez francuską instytucję finansową. Aplikacja regionalna 68 pozwala klientowi na wykonanie funkcji wykorzystującej główny system spoza obszaru obsługiwanego przez terminal CAT, w którym odbywa się sesja klienta. Te funkcje wysokiego poziomu są określane jako Poziom 3. Na przykład, umożliwia realizację procesu opisanego powyżej z nawiązaniem do fig. 2, w którym przelewy kapitału mogą być dokonywane z konta w banku w jednym kraju na konto w banku w drugim kraju. Lokalne aplikacje sieciowe 70 obsługują funkcje dla kart zidentyfikowanych jako wydane przez instytucje filialne lokalnej sieci banków. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych, sieci takie jak CIRRUSC umożliwiają klientom wykonywanie pewnych transakcji przy terminalach wystawionych w instytucjach filialnych. Te aplikacje są zaimplementowane zgodnie ze znanymi ze stanu techniki sposobami. Ogólnie, karty, które mają dostęp do funkcji przez lokalne aplikacje sieciowe 70, nie mają dostępu do funkcji udostępnianych przez aplikacje drugiego poziomu. Na fig. 5 przedstawiono bardziej szczegółowo architekturę oprogramowania pokazanego na fig. 4. Pod blokiem 60 oznaczonym Poziom 1 znajduje się blok 76 oznaczony Poziom 2. Reprezentuje on kod programu wspólny dla wszystkich terminali CAT w konkretnym obszarze geograficznym. Jak to pokazano przez obszar 95 otoczony przerywaną linią aplikacje Poziom 3 (trzeciego poziomu), które są zawarte w tym kodzie, zawierają: aplikację do obsługi pobierania pieniędzy 78, aplikację do obsługi zapytań o saldo i spis transakcji (TJ) 88, aplikację dla przelewów lokalnych 80, aplikację do obsługi depozytów 90, aplikację do obsługi zmiany PIN kodu i przekierowania czeków 82, aplikację umożliwiającą zewnętrzne przelewy, stałe zlece-

11 nia i bezpośrednie obciążanie 84, aplikację dla wspólnego kapitału kupna i sprzedaży 94, aplikację do obsługi przelewów Inter-Citi 86. Aplikacja 78 obsługuje pobieranie gotówki z terminala CAT. Aplikacja 88 pozwala użytkownikowi na sprawdzenie salda i ostatnich transakcji. Lokalna aplikacja sieciowa 80 pozwala na przelewy pomiędzy stowarzyszonymi kontami w jednej instytucji bankowej, na przykład pomiędzy kontem czekowym i kontem oszczędnościowym lub handlowym ( money market acco-unt ). Aplikacja obsługująca zmianę kodu PIN i przekierowanie czeku 82 pozwala użytkownikowi na zmianę jego kodu PIN i bezpośrednie przekierowanie czeku. Aplikacja do obsługi oszczędności i wydawania zawiadomień 92 pozwala użytkownikowi na odebranie informacji dotyczących konkretnego konta oszczędnościowego, na przykład dotyczących ostatnich operacji i przyrostu związanego z oprocentowaniem. Aplikacja obsługująca zewnętrzne przelewy, stałe zamówienia i bezpośrednie obciążanie 84 wykonuje kilka różnych funkcji, które razem tworzą system płatniczy. Pozwala ona użytkownikowi na przelewanie funduszy z jego konta w celu, na przykład, zapłacenia rachunków. Pozwala ona na realizację jednorazowych opłat lub stałych zleceń związanych z wykonywaniem okresowych opłat. Ta aplikacja obsługuje również bezpośrednie obciążanie konta klienta, na przykład w przypadku transakcji sprzedaży. Aplikacja dla wspólnego kapitału kupna i sprzedaży 94 jest znana, a obecnie zostanie przedstawiona aplikacja do przelewów regionalnych. Zostanie obecnie przedstawiony w nawiązaniu do fig. od 6 do 14 konkretny opis interfejsu pomiędzy użytkownikiem i opisanym systemem. Chociaż opisywany proces jest dostosowany do implementacji w terminalu CAT, to jednak wiadomo, że możliwe jest zastosowanie różnych terminali do implementacji opisanych poniżej procesów, włączając w to komputery osobiste i telefoniczne łącza komputerowe. Można stwierdzić, że sieci działań przedstawione na fig. od 6 do 12 dotyczą przede wszystkim interakcji pomiędzy terminalem i użytkownikiem. Na przykład, pola o kształcie prostokąta odnoszą się do oddzielnych procesów wykonywanych przez terminal CAT (takich jak wyświetlenie konkretnego ekranu), a pola o kształcie trójkąta dotyczą decyzji podejmowanych przez terminal CAT. Pola o kształcie sześciokąta dotyczą komunikatów wymienianych pomiędzy terminalem CAT i resztą systemu (na przykład z oddalonym głównym komputerem). Te komunikaty zawierają dane, które umożliwiają wykonywanie opisanego poniżej procesu. Na fig. 6 przedstawiono główną sieć działań sposobu według wynalazku. W celu rozpoczęcia procesu, użytkownik wprowadza osobisty numer identyfikacyjny PIN i wskazuje systemowi, ze chce dokonać przelewu, w kroku 200. W kroku 202, system sprawdza, czy PIN wprowadzony przez klienta jest poprawny, w sposób zgodny z istniejącym stanem techniki. System uzyskuje wówczas zestaw informacji związanych z kartą klienta, które określają, na przykład, do jak wielu kont możliwy jest dostęp dzięki karcie. Jeśli został wprowadzony prawidłowy PIN, w kroku 204 system sprawdza, czy konta związane z kartą klienta są dostępne dla wykonania przelewu zgodnie ze sposobem według wynalazku. Na przykład, system analizuje zawartość tablicy przeglądowej przechowywanej w pamięci, która zawiera różne rodzaje kont dozwolone dla takich operacji przelewu. Dozwolonymi kontami mogą być konta czekowe, konta związane z kartą kredytową lub inne konta innych typów dostarczanych przez instytucję finansową klienta. Jeśli użytkownik nie posiada konta związanego z jego kartą które może być użyte do operacji przelewu, wyświetlany jest ekran w kroku 206, który oznajmia, że przelew nie może być dokonany przy użyciu danej karty klienta, po czym w kroku 208 klientowi daje się możliwość wykonania innych transakcji. Założywszy, że dostępne jest ważne konto, w kroku 210 komputer FEP, który jest związany z danym terminalem CAT (to znaczy lokalny FEP), wyznacza status głównego systemu. Jeśli główny system wysyła komunikat wskazujący, ze może wykonywać transakcje, proces jest kontynuowany. W kroku 212 klient jest proszony o wskazanie, czy chce przelewać kapitał z konta do innego konta poza krajem, w którym znajduje się jego własne wyjściowe konto. Na przykład, gdy klient posiada konto w Grecji i chce przesłać kapitał na inne konto umieszczone

12 w Wielkiej Brytanii, powinien on zaznaczyć, że konieczny jest przelew za granicę. Jeśli nie jest wymagany przelew zagraniczny, terminal CAT automatycznie ustali ośrodek docelowy w kroku 214a. W przypadku wskazania przez klienta przelewu za granicę, w kroku 214 jest wykonywana procedura wyboru ośrodka docelowego. Ta procedura jest opisana na fig. 7. Jak pokazano na fig. 7, system wyznacza, czy ośrodek docelowy jest dostępny lub czy dostęp do niego jest uprawniony. W tym momencie, wysyłany jest elektroniczny komunikat do komputera FEP związanego z terminalem CAT, w kroku 302, po czym terminal CAT czeka na odpowiedź, jak pokazano w kroku 304. W szczególności, terminal CAT oczekuje na odpowiedź określaną jako kod akcji AC. Odpowiedź jest sprawdzana przez terminal CAT w kroku 306. Jeśli kod akcji AC ma dowolną wartość inną niż zero, w kroku 308 klientowi wyświetlany jest kod błędu. Na przykład, CAT może wyświetlać komunikat taki jak: Niestety, nie mogę rozwiązać problemu. Gdy kod akcji AC równa się zero (co oznacza, że nie wystąpił żaden błąd), terminal CAT otrzymuje listę potencjalnych odbiorców. Ponieważ nie wiadomo, jak wielu odbiorców jest dostępnych, używa się odpowiedniego wskaźnika indeksowego do śledzenia liczby odpowiedzi, jak pokazano w kroku 310. W szczególności, wskaźnik indeksowy jest ustawiany na wartość niezerową tak długo, aż żadna odpowiedź nie będzie dostępna. Jeśli wystąpi więcej niż założona liczba odbiorców, na przykład 50, pierwsza grupa jest zachowywana i proces jest powtarzany w kroku 310 do momentu, aż wskaźnik indeksowy osiągnie wartość zerową. W kroku 312 system wyznacza, czy został zwrócony jakikolwiek numer identyfikacyjny ID ośrodka odpowiadający dostępnemu docelowemu ośrodkowi. Jeśli nie, w kroku 314 wyświetlany jest komunikat dla klienta wskazujący, że ta funkcja nie jest dostępna. W kroku 316 wyświetlany jest standardowy ekran wyboru opcji zapytujący klienta, czy pragnie on wykonać inną transakcję. Z drugiej strony, jeśli zostały zwrócone numery identyfikacyjne ID ośrodków, w kroku 318 wywoływana jest procedura porównawcza. Terminal CAT porównuje wówczas listę ośrodków, która jest przechowywana lokalnie w tabeli, ze wszystkimi komunikatami, które zostały wcześniej pobrane z głównego systemu. Jeśli te dwie listy są identyczne, CAT wyświetla zawartość przechowywanej lokalnie listy. W przeciwnym przypadku oznacza to, że główny system dokonał aktualizacji informacji, która nie była wcześniej dostępna dla CAT. Na przykład w kroku 320 terminal CAT może sekwencyjnie wyświetlić różne ekrany, z których każdy pokazuje założoną liczbę docelowych ośrodków. Na przykład, każdy ekran może ograniczać się do jednoczesnego wyświetlania czterech banków. Użytkownik ma możliwość przewijania ekranu aż zostanie wyświetlony żądany przez niego bank. Przy wyświetlaniu tych ekranów klientowi dana jest możliwość wyboru jednego z wyświetlanych banków lub wskazania, że pożądany jest inny bank, który jest dostępny dla wykonania transakcji przelewu. Jeśli pożądany jest inny bank, w kroku 322 użytkownik jest proszony o kontakt z reprezentantem. Na przykład, ekran taki jak przedstawiono poniżej jest wyświetlany w odpowiedzi na kroki 322 i 326 z fig. 7. Niestety, przelew pieniędzy do żadnego innego ośrodka nie jest możliwy. W celu uzyskania dalszych informacji proszę skontaktować się z oddziałem banku lub zadzwonić pod numer xxxxxxx Czy pozostało coś jeszcze do zrobienia? TAK NIE WYJŚCIE Gdy klient chce wybrać ośrodek z listy, proces jest kontynuowany jak pokazano w kroku 216 z fig. 6, co odpowiada procedurze pobierz nazwę odbiorcy z fig. 8.

13 Na fig. 8, terminal CAT wyświetla ekran proszący klienta o wprowadzenie nazwy odbiorcy. Z korzyścią, klient używa graficznej klawiatury alfanumerycznej wyświetlanej na ekranie dotykowym terminala CAT. Na przykład, wyświetlany jest ekran taki jak przedstawiono poniżej, w którym dane określane jako recip _name_25 odpowiadające wprowadzonej nazwie odbiorcy są pobierane przez terminal CAT. OK. Proszę podać nazwę odbiorcy. Następnie nacisnąć ZAAKCEPTUJ recip_name_25 ZAAKCEPTUJ SPACJA WYCZYŚĆ WYJŚCIE Gdy klient nic nie wprowadził lub wprowadził jedynie znaki odstępu (spacje), wyświetlany jest ekran taki jak poniżej: Niestety, w celu wykonania tego przelewu niezbędna jest nazwa odbiorcy. Czy ponowić próbę? TAK NIE WYJŚCIE W tym momencie użytkownikowi daje się możliwość wykonania ponownej próby lub przerwania transakcji. Jeśli transakcja jest przerwana, CAT wskazuje, że przelew został anulowany i prosi użytkownika o ewentualny wybór innej usługi do wykonania. Na przykład, wyświetlany jest ekran taki jak poniżej: OK. Ten przelew nie zostanie wykonany. Czy pozostało coś jeszcze do zrobienia? TAK NIE WYJŚCIE Gdy użytkownik wprowadzi nazwę przy pierwszej lub kolejnej próbie, proces jest kontynuowany w kroku 218 pokazanym na fig. 6. Ten krok odpowiada procedurze pobierz numer konta odbiorcy, która jest opisana z nawiązaniem do fig. 9. Na fig. 9, system przegląda odpowiednią tablicę dla wyznaczenia formatu numeru docelowego konta dla kraju, w którym znajduje się żądany odbiorca. Na przykład, pewne kraje mogą mieć różne dopuszczalne formaty, podczas gdy inne kraje mogą nie specyfikować specjalnego formatu. Po przejrzenia wspomnianej tablicy, w kroku 502 terminal CAT wyznacza, czy konieczne jest wyświetlenie klientowi żądanego formatu, tak by klient mógł kontynuować realizację transakcji. Jeśli tak, proces jest kontynuowany w kroku 504, w przeciwnym zaś przypadku przechodzi do kroku 510. W kroku 504, wyświetlany jest ekran informacyjny, który pokazuje precyzyjny format dla informacji o numerze konta, która musi być wprowadzona przez użytkownika. Na tym ekranie użytkownik ma możliwość kontynuowania lub przerwania żądania transakcji przelewu. Jeżeli przelew zostanie przerwany przez klienta, wówczas w kroku 506 wyświetlany jest

14 komunikat potwierdzający przerwanie przelewu, a użytkownik ma możliwość żądania innej transakcji w kroku 508. Na przykład, może być wyświetlony ekran taki jak poniżej: OK. Ten przelew nie zostanie wykonany. Czy pozostało coś jeszcze do zrobienia? TAK NIE WYJŚCIE Jeśli nie jest niezbędny konkretny format, lub klient w kroku 504 wskaże chęć kontynuacji, terminal CAT wyświetla w kroku 510 żądanie wprowadzenia numeru konta odbiorcy. Na przykład, terminal CAT może wyświetlać ekran taki jak poniżej: Proszę podać numer konta dla recip_name_25. Następnie nacisnąć ZAAKCEPTUJ Korzystnym jest, gdy graficzna klawiatura jest wyświetlana razem z powyższym ekranem po to, by użytkownik mógł wygodnie wprowadzić żądaną informację. Wprowadzona informacja jest przechowywana w elemencie danych jako recip_name_25. W kroku 512, system sprawdza, czy numer konta wprowadzony przez klienta jest ważny. Terminal CAT wysyła następnie komunikat, zawierający numer konta wprowadzony przez klienta (to znaczy element danych dst_acct_no), do lokalnego i oddalonego komputera FEP. Ten komunikat wymaga weryfikacji i walidacji tego numeru konta wprowadzonego przez klienta. Następnie, w kroku 514 terminal CAT czeka na odpowiedź na to żądanie. Z korzyścią, wyświetlany jest ekran wskazujący, ze terminal CAT czeka na odpowiedź. W kroku 516 terminal CAT sprawdza odebraną odpowiedź. Podobnie do opisanego wcześniej sposobu, w tym kroku terminal CAT sprawdza kod akcji AC. Jeśli kod akcji jest równy dowolnej niezerowej wartości proces reaguje w sposób zapoczątkowany przez łącznik A. Jak to widać, począwszy od łącznika A na fig. 9, system zwraca założoną wartość kodu akcji AC. Na przykład, kod akcji równy 64 wskazuje, ze konto wprowadzone przez klienta jest zablokowane. Alternatywnie, kod akcji równy 68 wskazuje nieważne konto. W przypadku, gdy konto jest zablokowane lub nieważne, w kroku 518 wyświetlany jest ekran wskazujący, że system nie może przelać pieniędzy na to konkretne konto. Na przykład, klientowi wyświetlany jest ekran taki jak przedstawiono poniżej: Niestety, przelew pieniędzy na podane konto odbiorcy nie jest możliwy. Proszę skontaktować się z oddziałem banku lub zadzwonić do reprezentanta banku. Czy pozostało coś jeszcze do zrobienia? TAK NIE WYJŚCIE Jeśli kod akcji ma inną niezerową wartość, w kroku 250 system zapewnia standardowy komunikat błędu zależny od konkretnej wartości kodu akcji, który jest zwracany do terminala CAT.

15 Jeśli w kroku 516 otrzymany zostanie kod o zerowej wartości, oznacza to, ze docelowy ośrodek jest dostępny i użytkownik wprowadził prawidłowy numer konta odbiorcy. W kroku 518 terminal CAT sprawdza elektroniczny komunikat dostarczony z komputera FEP dla sprawdzenia, czy został zawarty prawidłowy kod waluty. Informacja o kodzie waluty umożliwia systemowi późniejszą konwersję w zależności od kursu wymiany walut. Jeśli zostanie stwierdzone, ze nie dostarczono żadnego kodu waluty, sesja jest kończona w kroku 522 po wyświetleniu w kroku 520 odpowiedniego ekranu z komunikatem o błędzie. Jeśli natomiast zostanie zidentyfikowany kod waluty, system powraca do kroku 220 głównego procesu pokazanego na fig. 6. W kroku 220 z fig. 6 system wyświetla żądanie, by klient wskazał konto źródłowe z pieniędzmi do przelewu. Dostępne konta są wyświetlane na podstawie informacji o kontach pobranej poprzednio z głównego systemu, zgodnie ze sposobem opisanym w jednocześnie będącym przedmiotem postępowania patentowego zgłoszeniu nr 08/ W ten sposób system automatycznie otrzymuje informację, która w przeciwnym przypadku musiałaby być ręcznie wprowadzona. Gdy ta informacja została pobrana, system wykonuje w kroku 222 procedurę pobierz źródłowe konto i w kroku 224 procedurę pobierz walutę i kwotę przelewu. Te procedury są opisane z nawiązaniem do fig. 10. Jak pokazano na fig. 10, w kroku 602 system wyznacza, czy żądana źródłowa i docelowa waluta są takie same. Jeśli tak, proces przechodzi do etapu 606. Jeśli nie są takie same, na przykład jeśli przelew ma być wykonany z konta prowadzonego w pierwszej walucie na konto prowadzone w drugiej walucie, wówczas proces przechodzi do kroku 604. W kroku 604 terminal CAT prosi klienta o wskazanie waluty, w której klient chce wyspecyfikować wartość przelewu. Na przykład, jeśli klient chce przelać pewną kwotę z konta angielskiego (prowadzonego w funtach) na konto francuskie (prowadzone we frankach francuskich), klient może wskazać własny wybór waluty, w której zostanie podana wielkość kwoty do przelania. Na przykład, klientowi może zostać zaprezentowany ekran taki jak przedstawiono poniżej, gdzie elementy danych curr_desc1 i curr_desc2 odpowiadają tekstowemu opisowi odpowiednich walut używanych w źródłowym i docelowym kraju. W jaki sposób podana kwota ma być przesłana? Płatność dla odbiorcy w walucie curr_desc1 Płatność z konta źródłowego w walucie curr_desc2 WYJŚCIE Gdy klient zaznaczy typ waluty, która ma być użyta lub gdy obie waluty są takie same, w kroku 606 kod transakcji jest odpowiednio ustawiany na wartość wskazującą albo wspólną walutę, albo walutę wybraną przez użytkownika 604. Proces jest kontynuowany w kroku 608, w którym terminal CAT prosi użytkownika o wprowadzenie kwoty transakcji. Na przykład, może być wyświetlony taki ekran, jak przedstawiono poniżej: Proszę podać kwotę przelewu. Następnie nacisnąć ZAAKCEPTUJ. Nacisnąć CLEAR w celu anulowania. Chociaż nie pokazano tego powyżej, korzystne jest by ekran zawierał zestaw klawiszy numerycznych, w którego skład wchodzą klawisze Akceptuj i Wyczyść. Z korzyścią ten

16 numeryczny wyświetlacz zawiera przecinek i cyfry dziesiętne, które to znaki są powszechnie stosowane dla danej waluty transakcji. Na przykład, gdy operacja dotyczy franków belgijskich, nie stosuje się pozycji dziesiętnych po przecinku. W kroku 610 terminal CAT interpretuje wprowadzoną kwotę i tłumaczy ją do formatu, który jest zrozumiały dla systemu. Proces jest dalej kontynuowany w kroku 224 z fig. 6. Główna procedura pokazana na fig. 6 jest dalej kontynuowana przez procedurę pobierz opis operacji pokazaną na fig. 11. Ta procedura dostarcza klientowi możliwość wysłania informacji wraz z przelewem. Na przykład, w kroku 652 może być wyświetlony taki ekran, jak przedstawiono poniżej: Czy razem z przelewem ma być przesłana wiadomość? TAK NIE WYJŚCIE Jeśli klient wskaże, że nie chce dołączania żadnej wiadomości, główna procedura z fig. 6 przechodzi do kroku 228. W przeciwnym przypadku proces jest kontynuowany poprzez wyświetlenie w terminalu CAT prośby do klienta o wprowadzenie informacji, która ma być wysłana. Na przykład, może być wyświetlony poniższy ekran: Proszę podać wiadomość. Następnie nacisnąć ZAAKCEPTUJ. trf_msg ZAAKCEPTUJ SPACJA WYCZYŚĆ WYJŚCIE Chociaż nie pokazano tego powyżej, korzystne jest, by ten wyświetlacz zawierał układ klawiatury graficznej odpowiedni dla języka, który jest używany w sesji. Pozwala to użytkownikowi na wprowadzenie informacji, która jest przechowywana przez terminal CAT jako element danych trf_msg. Jak to pokazano w kroku 672 na fig. 11, ten proces obejmuje procedurę mierzącą upływ czasu, w której klientowi wyświetlany jest komunikat po tym, jak upłynie pewien założony czas od momentu ostatniego naciśnięcia przez niego dowolnego klawisza. Na przykład, w kroku 676 wyświetlany jest komunikat z pytaniem dla klienta, czy chce spróbować jeszcze raz. Jeśli tak, proces ponownie przechodzi do kroku 658. W przeciwnym przypadku, proces po prostu wraca do głównej procedury pokazanej na fig. 6. Gdy wszystkie żądane informacje zostały wprowadzone przez klienta, główna procedura przechodzi do kroku 228 z fig. 6. Krok ten odpowiada procedurze podsumowanie i potwierdzenie formatu wymiany FX / opłaty (Recap and Confirm FX/Fee) opisanej z nawiązaniem do fig. 12. Jak pokazano na fig. 12, w kroku 702 system podsumowuje informacje, które zostały wprowadzone przez klienta. W tym momencie, jeśli klient wskaże, że nie chce kontynuowania transakcji, w kroku 704 system wyświetla komunikat, taki jak wcześniej opisano, że przelew nie zostanie wykonany, po czym w kroku 706 klient ma możliwość wykonania innej transakcji. Jeśli klient wskaże, że informacje są poprawne i chce wykonania tego przelewu, w kroku 708 terminal CAT wysyła komunikat określany na rysunku jak pobierz informację o formacie wymiany FX / opłacie. Ten komunikat jest wysyłany do głównego komputera przez komputer FEP, a terminal CAT w kroku 710 wyświetla komunikat, ze oczekuje na odpowiedź.

17 Następnie, w kroku 712 terminal CAT sprawdza odpowiedź uzyskaną z komputera FEP. Ponownie sprawdzany jest kod akcji AC w celu wyznaczenia dalszego postępowania. Jeśli zostanie zwrócona niezerowa wartość kodu akcji, proces przechodzi do kroku 714, jak pokazano na fig. 14. Ten proces odpowiada procedurze - obsłuż błąd pobrania formatu wymiany FX / opłaty. Jak pokazano na fig. 14, proces jest kontynuowany w zależności od wartości kodu akcji. Na przykład, kod akcji równy 604 odpowiada kwocie transakcji mniejszej od założonej minimalnej wielkości. W rezultacie, w kroku 750 terminal CAT wyznacza, czy waluta źródłowa jest taka sama jak waluta docelowa. Jeśli tak, proces przechodzi do kroku 758. W przeciwnym przypadku, proces przechodzi do kroku 752. Ta decyzja zapewnia, ze transakcja przelewu dotyczy wartości powyżej założonego limitu. Jeśli waluta źródłowa i waluta docelowa różnią się, w kroku 752, system wyznacza w kroku 752, czy ma być wyegzekwowana opłata prowizyjna. Zależy to od konkretnego głównego systemu albo kraju źródłowego, albo kraju docelowego. Jeśli nie stosuje się opłaty prowizyjnej, proces przechodzi do kroku 758. W przeciwnym przypadku, proces przechodzi do kroku 754. Jeśli egzekwuje się opłatę prowizyjną w kroku 754 wyznacza się, czy kwota transakcji została wprowadzona w walucie źródłowej czy w walucie docelowej. Jeśli transakcja odbywa się w walucie docelowej, proces przechodzi do kroku 758. W przeciwnym przypadku, proces przechodzi do kroków 756 i 757. Na przykład, jeśli osoba obecna w Anglii żądała przelewu pewnej kwoty w funtach i z tą transakcją wiązała się pewna opłata, na wyświetlaczu pojawi się ekran stwierdzający, ze transakcja wraz z opłatą jest poniżej założonego dolnego limitu. Może zostać wyświetlony następujący ekran: Niestety, operacja nie może być wykonana. Po wyznaczeniu opłaty równej comm_fee_s, pozostała kwota przelewu wynosi src_eqv_amt_s. Minimalna kwota przelewu wynosi lim_amt_s. W celu realizacji przelewu proszę skontaktować się z reprezentantem banku. Czy pozostało coś jeszcze do zrobienia? TAK NIE WYJŚCIE Jak pokazano, ta informacja zawiera pewne elementy danych, takie jak: comm_fee_s odpowiadający sformatowanej opłacie prowizyjnej z deskryptorem waluty na podstawie kodu waluty źródłowej; src_egv_am_s" odpowiadający sformatowanemu odpowiednikowi sumy źródłowej z deskryptorem waluty na podstawie kodu waluty źródłowej; lim_amt_s odpowiadający sformatowanemu limitowi sumy z deskryptorem waluty na podstawie kodu waluty źródłowej. Jeśli waluta źródłowa była taka sama jak waluta docelowa, system nie wyznaczył żadnej opłaty prowizyjnej, albo suma transakcji była wyrażona w walucie docelowej, w kroku 758 wyświetlany jest komunikat suma przelewu poniżej minimalnej - bez opłaty. Ten komunikat może mieć następującą postać: Niestety, operacja nie może być wykonana. Minimalna kwota przelewu wynosi l i m _amt_s W celu realizacji przelewu proszę skontaktować się z oddziałem lub reprezentantem banku. Czy pozostało coś jeszcze do zrobienia? TAK NIE WYJŚCIE

18 Jak pokazano, ekran zawiera opisany wcześniej element danych lim_amt_s. W tym przykładzie, kod akcji 605 wskazuje, że kwota transakcji przekracza założoną maksymalną wartość. W efekcie w kroku 760 wyświetlany jest komunikat wskazujący, że ten limit nie może być przekroczony. Na przykład, terminal CAT wyświetla ekran, taki jak przedstawiono poniżej: Niestety, operacja nie może być wykonana. Maksymalna kwota przelewu wynosi lim_amt_s. W celu realizacji przelewu proszę skontaktować się z oddziałem lub reprezentantem banku. Czy pozostało coś jeszcze do zrobienia? TAK NIE WYJŚCIE W tym przykładzie, kod akcji równy 606 wskazuje, że została wprowadzona nieważna waluta. W efekcie, w kroku 762 wyświetlany jest następujący komunikat: Niestety, przelew na wprowadzony rachunek docelowy nie jest możliwy. Ten proces według niniejszego wynalazku zapewnia dodatkowe typy zastrzeżeń. Na przykład, w międzynarodowych transakcjach możliwe jest, by dany rząd narzucił ograniczenia na pewne konkretne waluty. Na przykład, rząd grecki może nałożyć ograniczenia na operacje w greckich drachmach. W takim przypadku, w kroku 764 transakcja wykorzystująca dwie różne waluty dałaby w efekcie komunikat o błędzie, taki jak przedstawiono poniżej. Niestety, operacja nie może być wykonana. Konto acct_desc39 jest w zastrzeżonej walucie. Czy pozostało coś jeszcze do zrobienia? TAK NIE WYJŚCIE Ten komunikat zawiera element danych acct_desc39, który odpowiada tekstowi opisu konta na podstawie typu źródła wybranego przez klienta, na przykład konta czekowego, rachunku oszczędnościowego i tym podobnych. Ponownie klient ma możliwość żądania nowej transakcji przy pomocy klawiszy graficznych Tak, Nie i Wyjście. Inne kody akcji są obsługiwane w podobny sposób w wyniku przejrzenia tablicy standardowych błędów, jak to pokazano w kroku 766. Powracając do kroku 716 z fig. 12, jeśli system zwrócił zerową wartość kodu akcji, terminal CAT wyznacza, czy nastąpiło żądanie przelewu międzywalutowego. Wymaga to stwierdzenia, czy waluta źródłowa jest taka sama jak waluta docelowa. Jeśli są one takie same, nie występuje przelew międzywalutowy i proces przechodzi do kroku 718. W przeciwnym przypadku proces przechodzi do kroku 720. Jak to pokazano w kroku 718, terminal CAT wyznacza, czy została zwrócona przez komputer FEP kwota opłaty prowizyjnej. Jeśli nie, proces powraca do głównej procedury z fig. 6 w kroku 230. Jeśli została zwrócona opłata prowizyjna, suma opłaty dla transakcji jedno walutowej jest wyświetlana w kroku 722 i użytkownik jest proszony o potwierdzenie transakcji. Na przykład, wyświetlany jest następujący komunikat:

19 Gotowy do przelewu txn_amt_s dla recip_name_25. Opłata za ten przelew wynosi comm_fee_s. Całkowita kwota przeznaczona z konta klienta acct desc eqv_txn_amt_s. Czy kontynuować? TAK NIE WYJŚCIE Jak wspomniano powyżej, ekran wyświetla informację odpowiadającą pewnym elementom danych, które zostały ustalone we wcześniejszych krokach. Na przykład, element danych txt_amt_s odpowiada sformatowanej sumie transakcji. Deskryptor waluty dla tego elementu danych jest oparty na wcześniej ustalonym kodzie waluty transakcji. Element danych recip_name_25 odpowiada wyświetlanej nazwie odbiorcy wprowadzonej przez klienta. Element danych comm_fee_s odpowiada sformatowanej opłacie prowizyjnej z deskryptorem waluty na podstawie kodu waluty źródłowej otrzymanego przez system. Element danych act_desc odpowiada tekstowi opisującemu konto, na przykład czekowe, oszczędnościowe, i tym podobne. Element danych eqv_txt_amt_s reprezentuje całą sumę pobraną ze źródłowego konta klienta, z wliczoną kwotą przelewu i wszelkimi opłatami Jeśli użytkownik zatwierdzi transakcję, proces będzie kontynuowany jak pokazano na fig. 6. W przeciwnym przypadku, przelew nie zostanie wykonany, a użytkownikowi zostanie dana możliwość wykonania dalszych transakcji, zgodnie z krokami 704 i 706. Jeśli wystąpiło żądanie przelewu między walutowego, w kroku 720 terminal CAT sprawdza, czy została zwrócona opłata prowizyjna. Jeśli nie, oznacza to że kraj nadawcy przelewu nie pobiera żadnych opłat związanych z transakcją. W tym przypadku, w kroku 724 system wyświetla podsumowanie transakcji albo w walucie docelowej w kroku 726, albo walucie źródłowej w kroku 730. Podsumowanie dla waluty docelowej może być wyświetlone w następujący sposób: Gotowy do przelewu txn_amt_s dla recip_name_25. Aktualny kurs wymiany waluty wynosi fx_mult/fx_curr1/fx_rate/fx_curr2. Całkowita kwota wyznaczona z pańskiego acct_desc6 będzie wynosić eqv txn_amt_s. Czy kontynuować? TAK NIE WYJŚCIE Jak to przedstawiono powyżej, niniejszy ekran zawiera następujące elementy danych: Nazwa danych txt_amt_s recip_name_25 fx_mult Opis Zawiera sformatowaną sumę transakcji z deskryptorem waluty na podstawie kodu waluty transakcji. Zawiera wprowadzoną przez klienta nazwę odbiorcy. Jeśli wartość kursu wymiany walut uzyskana

20 z systemu (krok 708) jest mniejsza niż 0.1, wówczas wartość f x _mult wynosi 10, 100 lub 1000, tak że wartość kursu wymiany walut jest z przedziału od 0.1 do 1. W przeciwnym przypadku, wartość fx_mult wynosi 1. fx_curr1 Jeśli znacznik formatu wymiany otrzymany z systemu (krok 708) wynosi 3, fx_curr1 zawiera deskryptor waluty konta docelowego. Jeśli znacznik ten wynosi 4, zawiera deskryptor waluty końca źródłowego. f x _rate Zawiera wartość kursu wymiany walut uzyskanego z systemu (krok 708) pomnożoną przez opisaną wcześniej wartość fx_mult. (Wynikiem są wartości pomiędzy i ) Format kursu wymiany wygląda następująco: ZZsZZZdZZZZ, gdzie s jest separatorem tysięcy, a d jest znakiem oddzielającym pozycje dziesiętne. Wszystkie pozycje dziesiętne spoza określonego dla danej waluty formatu są zerowane. Dla walut, które nie wykorzystują pozycji dziesiętnych, jeśli zwracany kurs wymiany jest liczbą całkowitą, pozycje dziesiętne nie są wyświetlane. fx_curr2 Gdy znacznik formatu wymiany wynosi 3, fx_curr2 zawiera deskryptor waluty konta źródłowego. Gdy ta wartość wynosi 4 - deskryptor waluty konta docelowego. acct_desc6 Zawiera opis konta text_a oparty na wybranym typie źródła. eqv_txt_amt_s Zawiera sformatowaną równoważną sumę transakcji w walucie źródłowej z deskryptorem waluty na podstawie kodu waluty transakcji pobranego z systemu (w kroku 708). Ta suma jest wyświetlana na zielono. Podsumowanie dla waluty źródłowej (krok 730) może być wyświetlone w następujący sposób: Gotowy do przelewu txn_amt_s z src_prod9 klienta. Aktualny kurs wymiany waluty wynosi fx_mult/fx_curr1/fx_rate/fx_curr2. Całkowita kwota wyznaczona do wypłacenia dla recip_name 25 wynosi dst eqv amt s. Czy kontynuować? TAK NIE WYJŚCIE Powyższy ekran dla waluty źródłowej wykorzystuje następujące elementy danych:

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06.

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198457 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340813 (51) Int.Cl. G06F 17/21 (2006.01) G06Q 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo

PL 181236 B1 (19) PL (11) 181236 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1. (51) Int.Cl.7: G 06F 3 /1 2 G06K 15/02 G06F 17/60 G07G 1/12

PL 181236 B1 (19) PL (11) 181236 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1. (51) Int.Cl.7: G 06F 3 /1 2 G06K 15/02 G06F 17/60 G07G 1/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 3 1 6 4 8 2 (22) Data zgłoszenia- 1 1.1 0.1 9 9 6 (19) PL (11) 181236 (13) B1 (51) Int.Cl.7:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369252 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2004 (51) Int.Cl. H04B 3/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM.

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Aby zakupić bilet okresowy na Krakowskiej Karcie Miejskiej (KKM) lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych.

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. Wstęp Program emagazyn jest dodatkiem do systemu enova365 i współpracuje z modułem enova365 Handel w wersji złotej. emagazyn służy do

Bardziej szczegółowo

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym

Bardziej szczegółowo

System Express ELIXIR

System Express ELIXIR System Express ELIXIR wybrane aspekty bezpieczeństwa Tomasz Jończyk Dyrektor Linii biznesowej rozliczenia Leszno, 15 marca 2013 roku 1 System Express ELIXIR System Express ELIXIR stanowi infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Serwis Inwestycje Polbank24

Serwis Inwestycje Polbank24 Serwis Inwestycje Polbank24 Spis Treści: 1. Logowanie do Serwisu Inwestycje Polbank24...2 1.1. Logowanie do serwisu...2 1.2. Zmiana hasła...3 1.3. Wylogowanie...3 2. Aktualizacja danych...4 2.1. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania 1. Jakie firmy mogą odnieść największe korzyści korzystając z MobileMerchant firmy Elavon? MobileMerchant opracowano z myślą o firmach różnej wielkości,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

System IVR. Opis elementów systemu

System IVR. Opis elementów systemu System IVR Opis elementów systemu 1. Wstęp Na system IVR (IVR Pack) składają się następujące usługi: IVR Player, IVR Menu, IVR List, IVR Switch. Cennik usług IVR dostępny jest na stronie www.ipfon.pl.

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU Zarejestrowane przejazdy można anulować za pomocą terminali stacjonarnych oraz w internetowym portalu systemu poboru myta (IEBS). W niniejszym informatorze podano wskazówki

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji epay

Instrukcja obsługi aplikacji epay Instrukcja obsługi aplikacji epay Teleserwis PayTel Comp SA, Teleserwis PayTel ul. Działkowa 115a 02-234 Warszawa telefon: 58 660 10 66 faks: 58 660 10 67 email: teleserwis@paytel.pl Dział Obsługi Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać przeniesienie kontaktów do Firmowej Książki Odbiorców?

Jak wykonać przeniesienie kontaktów do Firmowej Książki Odbiorców? Jak wykonać przeniesienie kontaktów do Firmowej Książki Odbiorców? Krok 1: Uruchomienie przenoszenia kontaktów Aby uruchomić przenoszenie kontaktów, wejdź do Książki Odbiorców i kliknij w Przenoszenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy

PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Kierunek:., Specjalność:... PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy Opracowanie: dr inż. Paweł Skrobanek Wrocław 2006

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12 (54) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181465 (21) Numer zgłoszenia: 324043 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI www.ebooki.nowaera.pl WSTĘP REJESTRACJA LOGOWANIE AKTYWACJA E-BOOKA POBRANIE E-BOOKA NA URZĄDZENIA MOBILNE USUNIĘCIE E-BOOKA Z URZĄDZENIA MOBILNEGO NAWIGACJA W E-BOOKU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego...

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... SPIS TREŚCI I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2 II. Elementy pakietu e - podpis... 2 III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... 2 IV. Aktywacja podpisu elektronicznego w systemie... 4

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24)

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Faktury

Instrukcja obsługi aplikacji Faktury Instrukcja obsługi aplikacji Teleserwis PayTel Oddział PayTel SA w Nowym Sączu ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz infolinia: 801 090 108 telefon: 18 521 18 00 faks: 18 521 18 01 e-mail: teleserwis@paytel.pl

Bardziej szczegółowo

Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju?

Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju? Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju? Biletomaty stacjonarny Gotówka monety od 10gr do 5zł banknoty od10zł do 200zł Karta bankomatowa URBANcard Biletomaty mobilne Karta bankomatowa

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Novum Bank Enterprise NOE Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Podręcznik użytkownika wersja 001 1. Jak uaktywnić usługę BILIX/Invoobill w banku BILIX to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 18.10.2000, PCT/IB00/001495 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 18.10.2000, PCT/IB00/001495 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207890 (21) Numer zgłoszenia: 360936 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2000 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta

Przewodnik dla Klienta Załącznik Do Umowy UBE Wolin 2013 r. Przewodnik dla Klienta Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja użytkownika) https://www.bswolin.pl Wolin 2013 rok 1 SPIS TREŚCI: Informacje ogólne...3 Konfiguracja...3

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Opis modułu e-zajęcia Komornik SQL - VAT

Opis modułu e-zajęcia Komornik SQL - VAT Opis modułu e-zajęcia Komornik SQL - VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. E-zajęcia... 3 1.1. Konfiguracja... 3 1.2. Dodawanie rachunków bankowych... 4 1.3. Generowanie e-zajęcia Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika Strona 1 z 9 1 Portal użytkowników. Portal SDK to system umożliwiający użytkownikom tarnowskiej karty miejskiej uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 327773 (22) Data zgłoszenia- 29.07.1998 (13)B1 (51 ) IntCl7 G06F 13/14 H04M 11/06

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon ZAŁĄCZNIK 2 Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon 1 Spis treści 1. Elementy Oprogramowania... 3 2. Obieg Pieniądza Elektronicznego... 5 3. Główne formy wykorzystania... 6 3.1. Wystawienie Instrumentu

Bardziej szczegółowo

Część II Wyświetlanie obrazów

Część II Wyświetlanie obrazów Tło fragmentu ABA-X Display jest wyposażony w mechanizm automatycznego tworzenia tła fragmentu. Najprościej można to wykonać za pomocą skryptu tlo.sh: Składnia: tlo.sh numer oznacza numer

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 9 Temat ćwiczenia: Aplikacje klient-serwer. 1. Wstęp teoretyczny.

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wsparcie techniczne dla użytkowników Help Desk) Wersja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze funkcje terminala Ingenico ict220, ict250 oraz iwl250

Najważniejsze funkcje terminala Ingenico ict220, ict250 oraz iwl250 Najważniejsze funkcje terminala Ingenico ict220, ict250 oraz iwl250 Informacje wstępne Wszystkie operacje opisane w tej instrukcji dotyczą aplikacji płatniczej (ep2). Jest ona aktywowana automatycznie

Bardziej szczegółowo

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine Usługa Polecenie zapłaty w ING BankOnLine (obsługa polecenia zapłaty przez Dłużnika / Płatnika) Polecenie zapłaty to wygodna, całkowicie bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo