Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO 1/POIG 8.1/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO 1/POIG 8.1/2014"

Transkrypt

1 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MSP przez: w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zapraszam Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy realizującego usługi informatyczne w ramach w/w projektu. Warszawa, dnia 07 luty 2014r. 1

2 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: CONSUNEO KATARZYNA URBANIAK z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: Zamawiającym lub SOCIALON) zaprasza do składania ofert na wykonanie/realizację następujących zadań: 1. hostingu serwisu; 2. modułu Kampania kuponowa ; 3. modułu Kampania eventowa ; 4. modułu Kampania promocyjna ; 5. modulu Rejestracja i Logowanie agencje interaktywne/marketingowe ; 6. modułu Rejestracja i Logowanie przedsiębiorcy ; 7. modułu Rejestracja i Logowanie użytkownicy ; 8. modułu Generator Landing Page ; 9. modułu Rozliczeń Klientów ; 10. modułu Rozliczeń Użytkowników ; 11. modułu Widgety ; 12. modułu Raporty i Statystyki. Dane Zamawiającego: CONSUNEO KATARZYNA URBANIAK tel.: REGON: NIP:

3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zdefiniowanych powyżej w Dziale I. Wskazane działania będą realizowane w pięciu etapach, w okresie od 1 marca 2014 roku do dnia 31 maja 2015 roku. Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu na rynek polski oraz brytyjski innowacyjnej aplikacji do zarzadzania promocją i sprzedażą usług za pośrednictwem Internetu. Planowany do wdrożenia projekt udostępni odbiorcom aplikacje, która w automatyczny sposób umożliwi zarzadzanie kampaniami marketingowymi online. W ramach projektu wdrożona zostanie jedna e- usługa w postaci aplikacji internetowej pod nazwą Socialon. Aplikacja stanowiła będzie dedykowane narzędzie do organizowania oraz przeprowadzanie kampanii promocyjnych online skierowanych do firm z sektora MSP przedsiębiorstw oraz agencji interaktywnych. E-usługi umożliwia będą również obsługę obecnych klientów, przeprowadzanie sprzedaży oraz działań posprzedażnych. W ramach oferowanych usług dostępne będą 3 rodzaje kampanii marketingowych: promocyjna, kuponowa i eventowa: 1. Kampania promocyjna stanowiąca podstawowy rodzaj kampanii marketingowej. Realizowana będzie poprzez wykorzystywanie 3 kanałów kontaktów z klientami e- mail, sms oraz facebook. Cechą innowacyjną tej kampanii promocyjnej będzie zastosowanie tzw. targetowania behawioralnego oraz generatora wiadomości typu Drag & Drop. 2. W ramach kampanii kuponowych możliwa będzie bezpośrednia promocja i sprzedaż kuponów i voucherów z pozycji przedsiębiorcy bez konieczności korzystania z coraz bardziej kosztownych usług portali zakupów grupowych. Dzięki funkcjonalności możliwe będzie automatyczne generowanie kuponów i voucherów i wysłanie ich na adres lub na smartphonea zaraz po dokonaniu przez klienta transakcji. ędą one udostępniane w postaci ciągu liter i cyfr lub kodów odczytywanych również przez urządzenia mobilne. 3. Kampania eventowa będzie miała za zadanie promowanie wydarzenia przed jak również po jego zakończeniu. Ponadto za jej pomocą użytkownik będzie mógł przeprowadzi sprzedaż biletów wykorzystując do tego generator landing page dostępny z możliwością transakcji, jak również wysła bilety w formie elektronicznej na . 3

4 Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących działań projektu: ETAP II ( r r.) Zadanie nr 1: Usługa hostingowa serwisu Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie działań hostingowych serwisu, które pozwolą na zwiększenie jego wydajności. Ponadto, wszystkie możliwe instalacje muszą znajdowa się poza główną siedzibą Zamawiającego, w celu umożliwienia znacznej redukcji ponoszonych przez niego kosztów. Zadanie nr 2: Zakup modułu Rejestracja i Logowanie Przedsiębiorcy W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązanym do przygotowania aplikacji umożliwiającej tworzenie kont agencjom marketingowym. W ramach modułu Rejestracja i Logowanie Przedsiębiorcy powinien zosta również stworzony moduł odzyskiwania haseł. Przed zalogowaniem się do serwisu użytkownik po wejściu na stronę serwisu SOCIALON będzie mógł uzyska najważniejsze informacje nt. charakterystyki aplikacji, jej funkcjonalności, korzyści jakie otrzyma po zakupie oraz zakresu oferty Wnioskodawcy. Każdy zainteresowany podmiot będzie mógł skorzysta z aplikacji w formie testowej przez okres 30 dni logując się przez pierwszy panel z możliwością wysłania 200 darmowych maili ofertowych do swoich klientów, umożliwi to zainteresowanym firmom przetestowanie funkcjonalności aplikacji. Proces rejestracji na stronie www w przypadku wersji testowej jak i wersji pełnej będzie przebiegał bardzo podobnie, z wyjątkiem wyboru opcji wersja testowa lub pełna aplikacji. Użytkownik po wejściu na stronę www, po naciśnięciu opcji zarejestruj się zostanie przeniesiony do formularza rejestracyjnego, w którym wypełni poła dot. danych teleadresowych firmy oraz NIP. Po przejściu do kolejnej zakładki rejestracyjnej formularza, użytkownik zostanie poproszony o akceptację regulaminu serwisu oraz warunków korzystania z aplikacji. Po akceptacji tej części rejestracji, użytkownik otrzyma na adres link weryfikujący, którego naciśniecie spowoduje aktywację konta aplikacji, w przypadku, jeżeli jest to aplikacja w wersji testowej, użytkownik otrzyma z unikalnym hasłem i 4

5 loginem dostępu. Co istotne samo logowanie do pełnej wersji aplikacji będzie w 100% bezpłatne. W celu zachęcenia użytkowników do aktywności w ramach pełnego pakietu funkcjonalności każdy z użytkowników po zaakceptowaniu regulaminu otrzyma co miesiąc możliwoś wysyłania 500 darmowych maili ofertowych oraz możliwoś dodawania dowolnej ilości kontaktów do swojej bazy klientów. W przypadku logowania się do drugiego panelu rejestracja przebiegała będzie tożsamo z tą różnicą, że użytkownik najpierw zobowiązani będzie do dokonania płatności abonamentowej. Po zalogowaniu się do aplikacji, automatycznie zostanie włączony przewodnik po aplikacji i informacjami gdzie znajdują się dane funkcje oraz opcje, w jaki sposób skon igurowa aplikację pod potrzeby danej irmy oraz wskazany zostanie sposób importowania bazy klientów do systemu. Cała aplikacja będzie stworzona z naciskiem na intuicyjną użytecznoś, tak żeby użytkownik nie miał problemów ze znalezieniem podstawowych funkcji. W ramach pierwszego panelu logowania dla użytkowników indywidualnych dostępne będą następujące funkcjonalności: - Generator kampanii promocyjnej, - Generator kampanii kuponowej, - Generator kampanii eventowej, - Funkcjonalnoś widgety, - funkcjonalnoś statystyk i raportów, Wszystkie ww. funkcjonalności aplikacji będą ze sobą powiązane i w sposób automatyczny będą generowały dane i informacje przekazywane pomiędzy modułami. Ponadto będą powiązane z kontem klienta użytkownika. Zadanie nr 3: Zakup modułu Rejestracja i Logowanie Agencje Interaktywne/marketingowe W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązanym do przygotowania aplikacji umożliwiającej tworzenie kont agencjom marketingowym. W ramach modułu Rejestracja i Logowanie Agencje Interaktywne/marketingowe powinien zosta również stworzony moduł 5

6 odzyskiwania haseł. W ramach drugiego panelu logowania po opłaceniu stosownego abonamentu, użytkownicy zbiorowi (agencje interaktywne lub agencje marketingowe) będą mogli uruchomi do 20 subkont dla swoich klientów (powyżej 20 subkont kolejna opłata abonamentowa) oraz w ramach prowadzenia dla nich kampanii reklamowych używa takich funkcjonalności serwisu jak: funkcjonalnoś kampanii promocyjnej, z możliwością darmowego wysyłania maili (nielimitowane), prowadzenia akcji na acebooku oraz płatnej opcji sms i sms pro. Dodatkowo użytkownicy otrzymają możliwoś edycji szablonów oraz ich komponowania zgodnie z własnymi wymaganiami. funkcjonalnoś kampanii eventowej, z możliwością tworzenia własnych Landing- Pageów funkcjonalnoś kampanii kuponowej, z możliwością generowania kuponów oraz voucherów. funkcjonalnoś widgety, z możliwością dodawania własnych pomysłów na wygląd formularzy. funkcjonalnoś statystyk i raportowania. Zadanie nr 4: Zakup modułu Rejestracja i Logowanie Klienci użytkowników W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązanym do przygotowania aplikacji umożliwiającej tworzenie kont klientom użytkowników. W ramach modułu Rejestracja i Logowanie Klienci użytkowników powinien zosta również stworzony moduł odzyskiwania haseł. W ramach serwisu dostępny będzie jeszcze trzeci panel logowania, przeznaczony dla klientów chcących dokona transakcji, jednak będzie on miał charakter wtórny w stosunku do 2 poprzednich i wykorzystywany będzie do dokonywania płatnoś za kupony, vouchery i bilety. W ramach każdorazowego zakupu za pośrednictwem SOCIALON, klient zobowiązany będzie do zalogowania się na serwisie i dokonania za jego pośrednictwem płatności. ędzie mógł to zrobi wpisując w stosowny formularz rejestracyjny swoje dane lub za pomocą acebooka. W 6

7 utworzonym koncie, klient będzie mógł zarządza swoimi dokonanymi transakcjami kuponów i biletów, kupowa nowe, poleca znajomym. Zadanie nr 5: Zakup modułu Kampania Eventowa W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązanym do przygotowania aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie kampanii eventowej. Głównym zadaniem funkcjonalności będzie promowanie zorganizowanego wydarzenia przed, jak również po jego zakończeniu. W ramach tej funkcjonalności możliwe będzie również bezpośrednie dokonywanie zakupów biletów wstępu. W ramach tej funkcjonalności użytkownik będzie posiadał możliwoś łatwego i szybkiego generowania na jednym spośród wybranych szablonów osobnych LandingPage-ów (strona dotycząca wyłącznie danego eventu), przez który klienci będą mogli otrzyma więcej informacji o wydarzeniu oraz dokonywa zakupów biletu. W ramach tej funkcjonalności, użytkownik będzie mógł z góry określi w czasie kolejne działania (przypomnienia, wysyłane materiały, krótkie informacje logistyczne, etc.) mające na celu doprowadzenie klienta do inalizacji transakcji. W celu dokonania zakupu, klient rejestrował będzie się w systemie płatności SOCIALON, zaś jego kontakt po wyrażeniu stosownej zgody, tra iał będzie automatycznie do bazy klientów danej irmy organizującej dane wydarzenie. Zadanie nr 6: Zakup modułu Kampania Promocyjna W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązanym do przygotowania aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie kampanii promocyjnej. unkcjonalnoś ta umożliwiała będzie proste i szybkie przygotowanie informacji o realizowanej ofercie na jednym z gotowych szablonów gra icznych lub z wykorzystaniem zintegrowanego Generatora Wiadomości typu Drag Drop (możliwoś skomponowania własnych wiadomości z gotowych elementów tekstowo-obrazkowych).przygotowane wcześniej wiadomości zapisywane będą w stosownej zakładce danego użytkownika. 7

8 Następnie użytkownik będzie mógł sam wybra termin oraz określi grupę klientów, do której w danym momencie wysłana zostanie dana oferta. Co istotne, użytkownik będzie mógł z góry określi poszczególne działania w czasie, dzięki czemu możliwe będzie stworzenia harmonogramu działań na przyszłoś. System automatycznie realizował będzie poszczególne zapisane w systemie czynności. W ramach kampanii promocji użytkownik będzie mógł skorzysta z trzech kanałów kontaktu z klientem: , sms (w tym sms pro, zamiast numeru pojawiała się będzie nazwa lub marka danego podmiotu), oraz facebook. W przypadku opcji facebooka funkcjonalnoś umożliwiała będzie synchronizację wpisów na irmowym anpageu z innymi działaniami promocyjnymi. Cechą innowacyjną kampanii promocyjnej będzie zastosowanie tzw. targetowania behawioralnego. Po dokonanej aktywności użytkownika np. po kliknięciu w dany link w u, Serwis automatycznie wyśle klientowi kolejne wiadomości (wcześniej przygotowane przez użytkownika) np. z bardziej szczegółową ofertą dotyczącą zakresu, którym klient się zainteresował. Klient zostanie przypisany do kolejnej kampanii lub kolejnej oferty, bardziej zawężonej i odpowiadającej jego preferencjom. Zadanie nr 7: Zakup modułu Kampania Kuponowa W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązanym do przygotowania aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie kampanii kuponowej. Dzięki tej funkcjonalności użytkownicy otrzymają możliwoś samodzielnego dystrybuowania kuponów rabatowych na swoje produkty i usługi bez konieczności korzystania z usług serwisów zakupów grupowych. W ramach tego modułu, użytkownik będzie mógł w łatwy sposób przygotowa promowaną ofertę wykorzystując zintegrowany z tą funkcjonalnością Generator LandingPage (z możliwością dokonania transakcji przez klientów) oraz przeprowadzi akcję promocyjną wysyłając informacje promocyjne do wybranej grupy klientów znajdujących się w bazie użytkownika. Zakup kuponu odbywał się będzie poprzez zarejestrowanie w serwisie SOCIALON i dokonanie płatności za jego pośrednictwem. unkcjonalnoś umożliwiała będzie automatyczne generowanie kuponów i voucherów i wysłanie ich na adres . ędą one udostępniane w postaci ciągu liter I cyfr. W ramach kampanii kuponowych aplikacja umożliwiała będzie również pozyskiwanie danych 8

9 kontaktowych osób z kuponami z innych systemów, w szczególności zaś z serwisów zakupów grupowych. Użytkownik serwisu SOCIALON otrzyma narzędzie umożliwiające mu zamieszczenie na swojej stronie www. tzw. formularza rejestracji kuponów umożliwiającego rejestrację wcześniej sprzedanych kuponów w ramach innych serwisów zakupów grupowych. Każda z osób, która realizowała będzie kupon przy użyciu formularza zapisu, po wyrażeniu stosownej zgody tra iała będzie bezpośrednio do bazy klientów konkretnego użytkownika SOCIALON. W związku z czym w ramach kolejnych akcji stanie się ona również adresatem kuponów generowanych już bezpośrednio. ETAP III ( r r.) Zadanie nr 1: Usługa hostingowa serwisu Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie działań hostingowych serwisu, które pozwolą na zwiększenie jego wydajności. Ponadto, wszystkie możliwe instalacje muszą znajdowa się poza główną siedzibą Zamawiającego, w celu umożliwienia znacznej redukcji ponoszonych przez niego kosztów. Zadanie nr 2: Zakup modułu Raportów i Statystyk Zadaniem Wykonawcy w ramach danego działania informatycznego będzie stworzenie modułu Statystyki, który umożliwia będzie automatyczne generowanie dla przedsiębiorstw oraz agencji raportów ze statystykami z przeprowadzonych kampanii. Moduł ten winien by tak skonstruowany by prezentował określone w czasie dane m.in. iloś przeprowadzanych kampanii, iloś wysłanych wiadomości, iloś klikniętych linków, efektywnoś przesłanych oferty itp. Statystyki będą mierzyły oraz określały w czasie m. in. iloś dodanych osób do kampanii, iloś wysłanych wiadomości, iloś klikniętych linków, efektywnoś przesłanych ofert, zrealizowanych zakupów przez klientów, itp. Raporty będą wysyłane użytkownikowi codziennie, raz na tydzień lub raz na miesiąc. Dzięki funkcjonalnoś klient sam będzie mógł oceni, która z wybranych form promocji jest najskuteczniejsza oraz jaki poniósł koszt 9

10 jednostkowy dotarcia do klienta. Dodatkową funkcjonalnością systemu będzie możliwoś obsługi płatności za dokonywane w ramach systemu transakcje. Każdy użytkownik będzie miał dostęp do modułu rozliczeń płatności w ramach którego będzie mógł zarządza zgromadzonymi środkami ze sprzedaży za pomocą serwisu SOCIALON. Zadanie nr 2: Zakup modułu Generator Landing Page W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązanym do przygotowania modułu umożliwiającego generowanie landing page ów w modułach kampanii eventowej, kuponowej oraz promocyjnej. Za pomocą Generatora Landing Page a będzie można utworzy landing page wydarzenia, w którym będą zapisane wszystkie dane szczegółowe wydarzenia, jak również dokona płatności za bilet. Landing page dla kampanii promocyjnej charakteryzowa się będzie stworzeniem dedykowanej strony dla każdej promocji, poprzez którą klienci użytkownika będą mogli zakupi kupony i vouchery. Na landig page u klient zobaczy wszystkie niezbędne informacje o promowanym produkcie, jego cenę, jak również będzie sposoby realizacji kuponów. Zadanie nr 2: Zakup modułu Rozliczeń Klientów Moduł Rozliczeń Klientów służy ma klientom do zarządzania swoimi zakupionymi biletami, dokonanymi płatnościami, etc. Klient będzie widział m.in. wszystkie zakupione przez siebie kupony oraz bilety, kwoty ile za nie zapłacił, sztuk, daty transakcji, etc. Klient powinien mie dostęp do pełnej historii swoich transakcji, które będzie widział w formie tabeli. Dzięki modułowi będzie w stanie wydrukowa sobie ponownie bilet lub kupon. W związku z tym winien by zintegrowany z pozostałymi modułami aplikacji w tym w szczególności z modułami generatorów kampanii oraz landing page ów. 10

11 Zadanie nr 3: Zakup modułu Rozliczeń Płatności Użytkowników Zadaniem Wykonawcy będzie stworzenie modułu Rozliczeń Użytkowników, który powinien umożliwia rozliczenie pomiędzy SOCIALONem, a Użytkownikiem. W panelu użytkownika powinien zobaczy wszystkie niezbędne rozliczenia z serwisem, tj. Informacje związane z wielkością sprzedaży, kwotą przychodu, kwotą pobranych prowizji, etc. W tym miejscu użytkownik będzie mógł zarządza wszystkimi swoimi płatnościami realizowanymi poprzez SOCIALON. Wpływy z wszystkich biletów, kuponów, voucherów, będą widoczne w panelu użytkownika. Ponadto użytkownik powinien widzie z której kampanii/landing page a pochodzą przychody, ile zostało sprzedanych biletów/kuponów, która kampania uzyskała największą skutecznoś w postaci największych przychodów. Użytkownik będzie również widział ile prowizji z każdej kampanii zostanie przekazana do SOCIALON. W związku z tym moduł ten powinien by powiązany z wszystkimi pozostałymi modułami, w szczególności z generatorem landig page ów. ETAP IV ( r r.) Zadanie nr 1: Usługa hostingowa serwisu Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie działań hostingowych serwisu, które pozwolą na zwiększenie jego wydajności. Ponadto, wszystkie możliwe instalacje muszą znajdowa się poza główną siedzibą Zamawiającego, w celu umożliwienia znacznej redukcji ponoszonych przez niego kosztów. Zadanie nr 2: Zakup modułu Widgety W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązanym do przygotowania modułu Widgety umożliwiającego wygenerowanie specjalnych formularzy zapisów, które będą mogły by umieszczane przez użytkowników na swoich stronach. W ramach tej funkcjonalności użytkownicy SOCIALON będą mogli pobra i umieści na swojej 11

12 stronie widget czyli formularz zapisu, który pojawi się na stronie głównej użytkownika w postaci wyjeżdżającego okienka z lewej lub prawej strony. Zainteresowany klient będzie mógł pozostawi swoje dane, które automatycznie tra ią do bazy klientów danego podmiotu. Ponadto widget umożliwiał będzie pozostawienie swoich danych za pomocą logowania przez acebook. Dzięki tej funkcjonalności z konta pro ilu klienta na acebooku pobrane zostaną dane do bazy oraz ponadto na jego pro ilu pojawi się wpis, że właśnie zapisał się do bazy użytkownika i będzie korzystał z jego promocji. ETAP V ( r r.) Zadanie nr 1: Usługa hostingowa serwisu Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie działań hostingowych serwisu, które pozwolą na zwiększenie jego wydajności. Ponadto, wszystkie możliwe instalacje muszą znajdowa się poza główną siedzibą Zamawiającego, w celu umożliwienia znacznej redukcji ponoszonych przez niego kosztów. ETAP VI ( r ) Zadanie nr 1: Usługa hostingowa serwisu Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie działań hostingowych serwisu, które pozwolą na zwiększenie jego wydajności. Ponadto, wszystkie możliwe instalacje muszą znajdowa się poza główną siedzibą Zamawiającego, w celu umożliwienia znacznej redukcji ponoszonych przez niego kosztów. 12

13 III. ZAKRES OFERTY ORAZ KOMPLET DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOTARCZYĆ WYKONAWCA Oferta składana przez Wykonawcę na realizację prac szczegółowo opisanych w dziale II musi zawiera następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy, dane kontaktowe Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, cenę jednostkową za wykonanie opisanych w ofercie działań, skrócony opis posiadanych doświadczeń w zakresie działań opisanych w dziale II, oświadczenie Wykonawcy, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewni wykonanie opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i terminie. Wymogi formalne oferty: oferta musi by przygotowana w języku polskim; oferta powinna by ważna przez okres 90 dni od daty zakończenia składania ofert; cena usługi musi by podana w złotych polskich (netto i brutto); nie dopuszcza się składania ofert częściowych; do oferty musi by dołączone oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z ; IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. OTWARCIE OFERTY I WYBÓR WYKONAWCY 1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego (Warszawa, , ul. Mokotowska 1). 13

14 2. Termin składania ofert upływa w dniu 21 luty 2014 roku o godzinie Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 3. Oferta wraz z załącznikami powinna znajdowa się w kopercie zaadresowanej do siedziby zamawiającego wraz z dopiskiem wskazującym nazwę projektu wskazaną w zapytaniu ofertowym. 4. Otwarcia ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2014 roku o godzinie Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony w dniu 24 lutego 2014 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z Oferentem, który zostanie wskazany jako Wykonawca. V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBY OCENY OFERTY Oferty złożone w terminie oraz spełniające opisane powyżej wymogi formalne i merytoryczne zostaną ocenione zgodnie ze wskazanymi poniżej wagami parametru oceny. L.p. Parametr Waga procentowa 1. Cena za wykonanie usługi 100% Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej oferty przedstawiającej ceny za wykonanie poszczególnych modułów wg. poniższego wzoru: Ceny modułów w poszczególnych etapach I Etap - moduł II Etap Razem Cena PLN [Netto] Cena PLN [Brutto] 14

15 Cena - waga 100 % za całoś usługi obliczana będzie wg. wzoru: PK1= [CN/CR] x 100 PK1 iloś punktów przy proponowanej cenie, CN cena oferty najkorzystniejszej czyli najniższej, CR cena oferty rozpatrywanej, VI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe, nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie, że każdy z Oferentów ma obowiązek traktowa informacje dotyczące projektu, jego zakresu oraz faktu otrzymania zaproszenia do złożenia oferty i do udziału w postępowaniu jako poufne. 3. Zamawiający dopuszcza możliwoś składania dodatkowych, istotnych z punktu widzenia Wykonawcy oświadczeń, zawiadomień, informacji lub dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem danych teleadresowych wskazany w dziale I. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może otrzyma zaproszenie do negocjacji w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi. Przedmiotem negocjacji będzie określenie ostatecznego poziomu wynagrodzenia oraz czasu realizacji usług informatycznych określonych w przedmiocie zamówienia, a także formalnoprawnych warunków umowy na wykonanie prac. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wpisania do Umowy jaką zawrze z Oferentem wskazanym na Wykonawcę zapis, na podstawie którego będzie dokonywał akceptacji składu zespołu projektowego realizującego zlecenie, który zagwarantuje jego wykonanie zgodnie z Zamówieniem oraz wymogami realizowanego Projektu. 6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków finansowych oraz formalnoprawnych warunków Umowy, Zamawiający- z uwagi na niespełnienie się warunku o 15

16 podpisaniu Umowy- zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji poszczególnych modułów przedstawionych w niniejszym zapytaniu jeżeli okaże się, że zmiany te są niezbędne z punktu widzenia efektywności realizacji Serwisu. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwoś renegocjowania warunków Umowy. a. Renegocjacja nastąpi, jeżeli wysokoś świadczenia, termin, cena, miejsce wykonywania zlecenia okaże się nieodpowiednie do nowych potrzeb Zamawiającego, pojawienia się nowocześniejszych lub wydajniejszych rozwiązań technologicznych lub skuteczniejszych niż uprzednio założono rozwiązań informatycznych. b. Strony mają obowiązek podjęcia rokowań w razie zmiany okoliczności wskazanych w pkt. 2 w przeciągu tygodnia od pisemnego stwierdzenia ich wystąpienia przez Zamawiającego, przesłanego na adres Wykonawcy. c. Na drodze podjętych rokowań, strony złożą zgodne oświadczenie woli o treści dostosowanej do zaistniałych okoliczności w formie pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przystąpił do wykonania przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w dniu następującym po dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na okres realizacji projektu i będzie określała szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia wraz z jego ceną. Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane, po sporządzeniu stosownych protokołów odbioru potwierdzonych obustronnym podpisem. Warszawa, dnia 07 luty 2014r. 16

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: SOCIALON 1/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: SOCIALON 1/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: SOCIALON 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: SCOPUS/1/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: SCOPUS/1/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: SCOPUS/1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu: Stworzenie serwisu internetowego stanowiącego narzędzie planowania podróży - proscopus.pl przez: SCOPUS Jarosław Bazyl w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014 Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego zarządzanie procesami biznesowymi między Wnioskodawcą - Spółką German

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1. Dotyczy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1. Dotyczy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Dotyczy ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH, INFORMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH ORAZ ZADAŃ INFORMACYJNO

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 12-12-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umowy produktowej (dalej: Umowa ) zawieranej pomiędzy PPUC a Klientem w zakresie

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG8.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG8.1/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG8.1/2013 w związku z realizacją projektu Stworzenie platformy do

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax 261 852 715 NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 28/ZP/15 Warszawa 12.08.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego http://shopfilc.pl z dnia 01 sierpnia 2015 r. prowadzonego przez P.P.H.U. AS s.c. Moczydłowski S., Wierzbicki A. z siedzibą w Truskolasy Niwisko 3 18-218 Sokoły woj. Podlaskie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 FARLEK Sp. z o.o. Ul. Do Prochowni 12B 33-100 Tarnów KRS 0000401995 NIP 8733248740 REGON 122444930 Warszawa, dnia 10.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2011-04-21 Zatwierdzam: dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Grodzisk Mazowiecki, 9.07.2014 Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 W związku

Bardziej szczegółowo