REGULAMIN. Konkurs Braun

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Konkurs Braun"

Transkrypt

1 REGULAMIN Konkurs Braun 1. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem i administratorem danych konkursu Braun Film zawierający recenzję depilatora Braun Silk Epil 9 (zwanego dalej Konkursem ) jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, Warszawa, Polska (spółkę zwaną dalej Organizatorem ). 1.2 Konkurs jest prowadzony, a dane osobowe są przetwarzane, przez Pelargos, Kosewo 132, Nasielsk (spółkę zwaną dalej Administratorem ). 1.3 Administrator przetwarza dane osobowe powierzone w związku z Konkursem w imieniu Organizatora Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej https://www.everydayme.pl (zwanej dalej Stroną internetową ). 2. UDZIAŁ W KONKURSIE 2.1 W Konkursie uczestniczyć może każdy, kto spełnia łącznie poniższe warunki (zwany dalej Uczestnikiem ): a/ osoba fizyczna, obywatel polski ze stałym miejscem zamieszkania w Polsce, powyżej wieku 18 lat; b/ osoba, która akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i spełnia warunki Konkursu; c/ zarejestrowany użytkownik strony internetowej, który przed wzięciem udziału w Konkursie zarejestruje swoje dane konieczne do prowadzenia Konkursu. 2.2 Pracownicy Organizatora i Administratora oraz osoby blisko z nimi spokrewnione nie mogą brać udziału w Konkursie. 3. CZAS TRWANIA KONKURSU Konkurs rozpoczyna się o 10:00:01 w dn r. i kończy o 23:59:59 w dn PRZEBIEG KONKURSU 4.1 Zwycięzcy Konkursu Braun wygraj Braun Silk Epil 9!, który znajduje się na stronie internetowej od do , pragnący wziąć udział w Konkursie Braun

2 Film zawierający recenzję depilatora Braun Silk Epil 9, muszą wejść na swój kanał YouTube i zamieścić na nim film zawierający recenzję depilatora Braun Silk Epil 9 (nagrody, którą wygrali w Konkursie Braun wygraj Braun Silk Epil 9! ). Każdy Uczestnik musi oznaczyć swój film konkretnym hashtagiem Konkurs Braun - Film zawierający recenzję depilatora Braun Silk Epil Zamieszczając film zawierający recenzję, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie na osobnym landing page u wyjaśniającym zasady Konkursu i przekierowującym do kanału YouTube, gdzie powinny zostać zamieszczone filmy zawierające recenzje. 4.3 Zamieszczając film, Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie jego/jej filmu zawierającego recenzję na everydayme.pl poprzez podstronę Braun, gdzie będzie dostępny do końca trwania Konkursu Wytyczne dotyczące treści Dzieła: Uczestnik zapewnia, że będzie postępować zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi treści Dzieła. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje i szkody wynikające z naruszenia Wytycznych lub spowodowane przez to naruszenie. Ponadto, jeżeli roszczenie z tego tytułu zostanie wysunięte przez osobę trzecią, Uczestnik wystąpi w obronie Organizatora Konkursu lub Administratora oraz w pełni zabezpieczy ich i zwolni z odpowiedzialności w związku z roszczeniem. Uczestnik we wszelkich okolicznościach zapewnia, że posiada prawa do korzystania z Dzieła. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Dzieła i zapewnia, że jest wyłącznie upoważnionym do korzystania z Dzieła na mocy przepisów dotyczących ochrony praw autorskich, a korzystanie z dzieła nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik zapewnia, że posiada on prawo do przeniesienia praw do korzystania z Dzieła na Organizatora bez wynagrodzenia. Dzieło musi spełniać następujące wytyczne. Dzieło nie będzie: - sprzeczne z prawem; - zawierać słów wulgarnych; - zawierać szokującej treści; - obsceniczne, pełne agresji lub przemocy; - zawierać treści pornograficznych ani erotycznych; - obraźliwe lub nieodpowiednie dla jakiejkolwiek osoby, w tym dla Komitetu Moderatorów, Organizatora lub jego produktów; - obraźliwe dla jakiegokolwiek Uczestnika; - obraźliwe dla osób trzecich; - zawierać danych osobowych osób trzecich, za wyjątkiem Uczestnika; - zawierać marek ani produktów konkurencyjnych; - pokazywać innych marek ani produktów nie wytwarzanych przez Organizatora; - zawierać ani sugerować treści reklamowych; - wskazywać innych stron internetowych;

3 - chronione prawem własności intelektualnej. W przypadku gdy treść Dzieła sprzeczna jest z powyższymi zasadami, Administrator nie zatwierdzi jej i poinformuje o tym Uczestnika, podając powód, pocztą elektroniczną Zwycięzców zostanie wybrany spośród wszystkich przesłanych filmów zawierających recenzję, przez niezależne jury składające się z 3 osób (zwane dalej Jury ), z grona tych Uczestników, którzy spełnili warunki konkursu opisane w p. 2., 4.1. i 4.2., na podstawie subiektywnych kryteriów zdefiniowanych przez Jury. Wybór najbardziej oryginalnego i interesującego Dzieła, opiera się na wyłącznym uznaniu Jury, a Organizator i Administrator nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności w żadnej formie. Zwycięzcy zostaną wybrani w ciągu jednego tygodnia od daty zakończenia konkursu. 5. NAGRODY 5.1 Do rozlosowania są następujące nagrody (zwane dalej Nagrodą ): 1 x suszarka do włosów Braun Satin Hair 7 IONTEC, 1 prostownica do włosów Braun Satin Hair 7 IONTEC, 1 x depilator do twarzy Braun Face Beauty 810, Całkowita wartość nagrody: 832 PLN 5.2 Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu na numer telefonu/adres podany przez Zwycięzcę przed przystąpieniem do Konkursu. Organizator podejmie najwyżej 3 próby skontaktowania się ze Zwycięzcą przez telefon oraz jedną próbę powiadomienia go przez . Jeżeli Zwycięzca nie odpowie na żadną z prób kontaktu podjętych przez Organizatora w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od próby nawiązania ostatniego połączenia telefonicznego i/lub od wysłania wiadomości , Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie zapewni Zwycięzcy kolejnej możliwości odbioru Nagrody, a na miejsce Zwycięzcy wstąpi zwycięzca dodatkowy. Zwycięzca (oraz zwycięzca dodatkowy) mają obowiązek współpracować z Organizatorem i Administratorem w celu należytego odebrania Nagrody. 5.3 Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą, aby sprawdzić, czy spełnia on wszystkie wymagania przedstawione w niniejszym Regulaminie, oraz w celu potwierdzenia danych. Nagrody nie mogą zostać przeniesione na inną osobę ani wymienione na gotówkę. Organizator przekazuje Nagrody Zwycięzcom drogą pocztową w ciągu 30 dni od pomyślnego powiadomienia danego Zwycięzcy. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze Nagrody z powodu, za który Organizator nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a na jego miejsce wstępuje zwycięzca dodatkowy wskazany powyżej. 5.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty ani zniszczenie Nagrody podczas dostawy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie używania Nagrody lub korzystania z Nagrody przez Zwycięzców. Uczestnicy w sposób

4 jednoznaczny przyjmują do wiadomości, że Organizator/Administrator nie mogą przyjmować próśb Zwycięzców mających na celu zmianę czasu i sposobu wykorzystania Nagród. 5.5 Jeżeli czas wykorzystania Nagrody nie odpowiada Zwycięzcy, nie może on zaproponować alternatywnego czasu, a na jego miejsce wchodzi zwycięzca dodatkowy wskazany powyżej. 6. PODATKI Organizator zobowiązuje się uiścić wszelkie podatki związane z nagrodami w imieniu Zwycięzców. Wszelkie inne koszty zostaną pokryte wyłącznie przez Zwycięzcę. 7. OCHRONA DANYCH 7.1 Organizator wykorzystuje dane osobowe Uczestników jedynie do celu, na terytorium i w czasie określonych w Regulaminie Konkursu. Organizator nie przekaże danych osobowych Uczestników osobom trzecim, poza podmiotami zajmującymi się przetwarzaniem danych określonymi w Regulaminie Konkursu. 7.2 Uczestnicy jednoznacznie zgadzają się na gromadzenie i przechowywanie ich zarejestrowanych danych osobowych w bazie danych Organizatora. Poza tym Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora bez wynagrodzenia do celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu. Organizator przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych. 7.3 Organizator wykorzysta nadesłane filmy zawierające recenzje wyłącznie w celu wzbogacenia treści zawartych na podstronie Braun. Organizator w żadnym zakresie nie będzie modyfikował ani zmieniał nadesłanych filmów. Autor filmu zawierającego recenzję zostanie poinformowany o tym, że jego/jej film został wybrany i zostanie zamieszczony na stronie 7.4 Dostarczenie danych jest dobrowolne, jednak jest to konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik uważa, że przetwarzanie danych narusza jego prywatność lub jest sprzeczne z prawem, może on zwrócić się do Organizatora z prośbą o wyjaśnienie i/lub wnioskować w dowolnym czasie o wykreślenie z rejestru krajowego lub zagranicznego poprzez skontaktowanie się z Organizatorem na adres Organizatora podany w ust. 1.1 Regulaminu Konkursu. W takim przypadku wymagana może być korekta danych i informacji dotyczących przetwarzania danych. Uczestnicy mogą też ostatecznie zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych lub do sądu o orzeczenie odpowiedniego środka prawnego w przypadku, gdy nie zgadzają się z decyzją lub postępowaniem Organizatora. 8. POSTANOWIENIA OGÓLNE

5 8.1 Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy potwierdzają, że w pełni znają postanowienia niniejszego Regulaminu i że wyrażają na nie zgodę. Uczestnictwo w Konkursie tożsame jest ze zobowiązaniem do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i postępowania zgodnie z nimi. 8.2 Zwycięzca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody. 8.6 Jeżeli Organizator w sposób uzasadniony podejrzewa, że Uczestnik manipuluje w jakikolwiek sposób Stroną Internetową lub nie przestrzega postanowień Regulaminu Konkursu, Organizator wyłączy Uczestnika z Konkursu z efektem natychmiastowym. 8.7 Dokonując rejestracji Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść Konkursu, jego prowadzenie, prędkość przekazywania komunikatów i transmisji danych oraz prędkość protokołu TrackBack zależą od dostawcy technologii, na którą negatywny wpływ mogą mieć czynniki pozostające poza kontrolą Organizatora, w szczególności błędy w połączeniach, działanie serwera i utrzymanie bezpiecznego połączenia sieciowego. Organizator i Administrator całkowicie wyłączają swoją odpowiedzialność w zakresie niniejszego ustępu. 8.8 Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej lub pod adresem Organizatora podanym w ust. 1.1 Regulaminu. Dalsze informacje uzyskać można pod numerem telefonu Warszawa, Procter and Gamble DS Polska sp z o.o.

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando 1 Postanowienia ogólne 1. W okresie od 6 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2015 r. (włącznie) zostanie zorganizowany i przeprowadzony Konkurs, a po 23

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin )

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1. Organizatorem konkursu pod nazwą LoveMiles (zwanego dalej Konkursem ) jest KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin )

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1. Organizatorem konkursu pod nazwą LoveMiles (zwanego dalej Konkursem ) jest KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Zasady akcji promocyjnej zostały określone w niniejszym regulaminie, a udział w niej jest bezpłatny.

Zasady akcji promocyjnej zostały określone w niniejszym regulaminie, a udział w niej jest bezpłatny. 1. PRZEDMIOT I NAZWA Spółka Janeba Time sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Krzemieniecka 7a, 54-613 Wrocław, Polska, NIP: 894-17-64-656, będąca przedstawicielem marki Festina (również

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo