marzec 2009 nr 23 ISSN Rozpoczęli swoją działalność od szkolenia w Izbie czytaj str. 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "marzec 2009 nr 23 ISSN 1732-8586 Rozpoczęli swoją działalność od szkolenia w Izbie czytaj str. 13"

Transkrypt

1 marzec 2009 WYDANIE SPECJALNE nr 23 ISSN Rozpoczęli swoją działalność od szkolenia w Izbie czytaj str. 13 Bruksela 2006 Dni Dobczyc 2007

2 2 Na Plus marzec 2009

3 WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO- -WYBORCZE IZBY GOSPODARCZEJ DORZECZA RABY OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY MPWiK S.A JAŁOWCOWA GÓRA W DOBCZYCACH 31 marca godz. 17 PROGRAM OBRAD 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad 2. Uchwalenie regulaminu i porządku obrad 3. Powołanie Prezydium Zgromadzenia, Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej 4. Sprawozdanie Zarządu Izby Gospodarczej Dorzecza Raby oraz sprawozdanie finansowe 5. Sprawozdanie Sądu Honorowego Izby 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Izby 7. Wystąpienia gości 8. Dyskusja 9. Podjęcie uchwał a/ zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej Izby b/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego c/ udzielenie absolutorium dla Zarządu Izby Gospodarczej Dorzecza Raby i Komisji Rewizyjnej Izby 10. Propozycje zmian w statucie i ewentualne głosowanie 11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu, Sądu Honorowego i Komisji Rewizyjnej Izby 12. Wybory do Zarządu, Sądu Honorowego i Komisji Rewizyjnej Izby 13. Przerwa poczęstunek 14. Przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej 15. Wolne wnioski 16. Zakończenie obrad Z okazji zbliżajacej się Wielkiej Nocy Zarząd Izby składa serdeczne życzenia Zdrowych Radosnych i Prawdziwie Wiosennych Świąt Wydawca Izba Gospodarcza Dorzecza Raby w Dobczycach Redakcja: Andrzej Domagalski fotografie: Archiwum Izby Gospodarczej Dorzecza Raby, Zbigniew Kordula, Małgorzata Domagalska, Robert Kawecki Opracowanie graficzne i skład: Ryszard Wachel W tekstach wykorzystane zostały informacje zamieszczone w periodyku Na Plus. Prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby MARIA BROŻEK Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! Zewsząd i niemal wszędzie słyszymy słowo kryzys. Taka sytuacja powoduje, że może nam się udzielać ostrożność w podejmowaniu decyzji związanych przykładowo z nowymi chociażby zakupami i inwestycjami. W tej, może i przerysowanej sytuacji, ważnym elementem jest i zapewne będzie popieranie się nawzajem, polegające na realizacji zasady, iż swój kupuje u swojego, co jest istotnym czynnikiem napędzającym koniunkturę. Oznacza to konieczność posiadania dobrego rozeznania jeżeli chodzi o oferty z naszego terenu. Kupując nasze polskie produkty nie muszę zapewne o tym mówić dajemy pracę sami sobie. Dzięki wspólnocie gospodarczej, a czymś takim jest właśnie nasza Izba, korzystać możemy z dobrodziejstwa różnego rodzaju ulg, zniżek, korzystnych warunków kredytowania i ubezpieczeń. To jest niezaprzeczalny czynnik integracyjny, wielki argument przemawiający za wspólnym działaniem pod egidą naszego samorządu gospodarczego! Kolejną kwestią są środki z Unii Europejskiej dostępne dla przedsiębiorców, godny unaocznienia jest również fakt, że Izba Gospodarcza Dorzecza Raby systematycznie współpracuje z firmami, które nader solidnie doradzają i pomagają w formułowaniu stosownych wniosków o określoną dotację, a warto jeszcze w tym momencie podkreślić i to, że zarówno małe, jak i duże firmy mogą korzystać z różnego rodzaju upustów i korzystnych ofert na przykład bankowych i ubezpieczeniowych. Członkowie Izby są traktowani jak jedna wielka firma i chociażby z tego powodu warto do naszego stowarzyszenia należeć! Raz jeszcze chciałabym podkreślić, że zawsze zależało nam na aktywności środowiska małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowaniu ich interesów na zewnątrz oraz promocji inicjatyw gospodarczych. Wspólna praca i aktywność naszego środowiska gospodarczego pomagała nam, pomaga i nadal jestem o tym głęboko przekonana pomagać będzie w harmonijnym rozwoju naszego regionu. W dalszym ciągu będziemy chcieli Państwu pomagać w uzyskiwaniu niezbędnych informacji prawnych, podatkowo-finansowych, jak również przybliżyć praktyczną wiedzę w dziedzinie marketingu nie mówiąc już o sposobie pozyskiwania środków unijnych. Nadal więc odbywać się będą pod naszymi auspicjami różnego rodzaju szkolenia, spotkania branżowe i dyżury doradców. 3

4 Słów kilka o nas Izba Gospodarcza Dorzecza Raby jest samorządem gospodarczym, mającym za zadanie aktywizację małych i średnich przedsiębiorców i jako taka jest głównym partnerem dla władz samorządowych i państwowych. IGDR reprezentuje interesy przedsiębiorców, zajmuje się promocją inicjatyw gospodarczych, współtworzeniem i realizacją regionalnej polityki gospodarczej. Pozyskujemy pieniądze na bezpłatne szkolenia dla naszych członków. Prowadzimy pełną ewidencję firm zrzeszonych w Izbie. Izba Gospodarcza Dorzecza Raby ul. Podgórska 1, Dobczyce tel./fax (12) , (609) , Konto: BS w Dobczycach C O Z Y S K A S Z W S T Ę P U J Ą C D O I Z B Y OFERUJEMY Dostęp do bezpłatnej i ważnej informacji m. in. na temat funduszy z UE, zmian w prawie oraz aktualności gospodarczych Dla członków IGDR ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach Spotkania ze znanymi osobistościami ze świata polityki, nauki i kultury CO ROBIMY Współpracujemy z potentatami bankowymi i firmami ubezpieczeniowymi Prowadzimy bezpłatne szkolenia dla pracodawców i pracowników Umożliwiamy liczące się kontakty gospodarcze Realizujemy projekty w ramach programów unijnych Wydajemy przegląd gospodarczy Na Plus Jesteśmy postrzegani jako prężnie działający samorząd gospodarczy HANNA PADLIKOWSKA, referent ds. administracyjnych Izby: Nasza Izba jest rozpoznawalna w całym regionie. Często przychodzą osoby, które prowadzą lub chciałyby założyć własną działalność z prośbą o informację na temat funduszy z UE na założenie czy też rozwój działalności gospodarczej. W biurze IGDR otrzymują wyczerpujące informacje ewentualnie kontakt do kompetentnych w danym zakresie osób. Pojawiają się również pytania o pomoc prawną. Niebawem będzie dostępny w biurze IGDR doradca dla zainteresowanych przedsiębiorców. Przekazywaniem informacji zajmuje się periodyk Izby Na Plus, wydawany przez IGDR pierwszy numer ukazał się w listopadzie 2003 r., a ostatni jak dotychczas 22. w lipcu 2007 r. W łącznym nakładzie 44 tys. bezpłatnych egzemplarzy. W niespełna 6-letniej historii Izby na fotelu prezesa zasiadało 3 prezesów: pierwszym i to dwukrotnie był Zbigniew Gładysz, który kierował pracami Izby od 7 maja do 9 grudnia 2003 r. i po którym schedę przejęła Małgorzata Giza, szefująca samorządowi do 16 kwietnia 2004 r. Tego też dnia po rezygnacji dotychczasowej prezes na stanowisko prezesa powrócił wspomniany Gładysz, natomiast 30 marca 2005 r. podczas Walnego Zgromadzenia Izby prezesem została Maria Brożek. Aktualny zarząd Izby Prezes Maria Brożek, wiceprezesi Zbigniew Gładysz i Piotr Idzi, sekretarz Piotr Topa, skarbnik Robert Kawecki oraz członkowie: Jan Burkat, Małgorzata Giza, Jan Hartabus, Jan Piwowarczyk, Jerzy Czerwski, Józef Knapik, Magdalena Sokołowska Gawrońska, Adam Ciopała, Hanna Leskiewicz Łazarska, Ryszard Litworowski. Komisja Rewizyjna P r z e w o d n i - czący Włodzimierz Dominik (na zdjęciu), zastępca Andrzej Klinowski, sekretarz Józef Dudzik, członkowie Andrzej Kasprzyk i Zdzisław Stawicki. Wsłuchujemy się w głosy lokalnych przedsiębiorców. Jest to bardzo zdrowy protekcjonalizm lokalny powiedział przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Sąd Honorowy Prezes Rafał Kalemba (na zdjęciu), zastępca Kazimierz Palonek, sekretarz Piotr Furman. 4

5 Przeżyjmy to jeszcze raz... Rok 2003 Tak to się zaczęło... Godzi się przytoczyć skład pierwszego zarządu Izby, wybranego podczas inauguracyjnego zebrania w pierwszej połowie kwietnia 2003 r., odbywającego się w sali gimnastycznej SP im. Baczyńskiego w Dobczycach z udziałem m. in. obecnego ministra obrony narodowej Bogdana Klicha. Wówczas to w skład zarządu weszli: Jan Hartabus, Jan Burkat, Małgorzata Giza, Stanisław Furman, Jan Piwowarczyk, Józef Knapik, Magdalena Sokołowska Gawrońska, Maria Brożek, Jerzy Czerwski, Adam Ciopała, Piotr Topa, Zbigniew Gładysz, Stanisław Lampa, Hanna Leskiewicz Łazarska, Piotr Idzi, w skład komisji Rewizyjnej weszli: Władysław Dominik, Józef Dudzik, Bogdan Błaszczyk, Małgorzata Natanek, Andrzej Kasprzyk, a w Sądzie Honorowym znaleźli się: Zbigniew Wiekierak, Józef Zając, Władysław Laszczak, Piotr Furman i Rafał Kalemba. 7 maja podczas pierwszego posiedzenia zarządu w tajnym głosowaniu na prezesa wybrano Zbigniewa Gładysza, wiceprezesami zostali Jan Burkat i Małgorzata Giza, skarbnikiem wybrano Marię Brożek, a sekretarzem Piotra Topę, do Krajowego Rejestru Sądowego Izba została wpisana kilka miesięcy później 30 września. W tym też miesiącu nowo powstała Izba za swoją siedzibę obiera sobie budynek dobczyckiego Ogniska TKKF przy ul. Podgórskiej, pojawia się sprzęt komputerowy i sztywne łącze internetowe. 24 czerwca odbyła się I Konferencja Izby, w trakcie której omówione zostały problemy bezrobocia i dofinansowania nowych miejsc pracy z programu aktywizacji bezrobotnych z Urzędu Pracy; w jej trakcie zastępca dyrektora samorządu gospodarczego z Suwałk Marek Starczewski zaprezentował zebranym działalność Polsko Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich. W ostatnim dniu sierpnia na Wzgórzu Zamkowym Izba przy współudziale Oddziału PTTK w Dobczycach zorganizowała Średniowieczny Festyn, podczas którego atrakcje goniły atrakcje uczestnicy oprócz potyczek rycerskich mogli zapoznać się na kiermaszu m. in. z lokalnymi wyrobami artystycznymi przy akompaniamencie średniowiecznej muzyki celtyckiej. W październiku delegacja przedsiębiorców na czele z prezesem Zbigniewem Gładyszem podczas pobytu w niemieckim Versmold ustaliła podczas spotkania z władzami miasta warunki wymiany handlowej dla członków IGDR, zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z niemieckim firmami. Po raz pierwszy przedstawiciele firm zrzeszonych w Izbie wzięli udział w targach Polagra w Poznaniu, dołączając do zorganizowanej grupy z powiatu myślenickiego. Zjazd założycielski odbył się w sali gimnastycznej SP w Dobczycach Pomysł na zrzeszenie przedsiębiorców z Dobczyc i okolic zrodził się w styczniu 2003 r., wtedy to po raz pierwszy spotkali się ludzie wykazujący wolę współpracy. Po 3 miesiącach wytężonej pracy organizacyjnej 149 podmiów gospodarczych 12 kwietnia 2003 r. zawiązało Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby, która w chwili obecnej zrzesza 180 podmiotów z powiatów myślenickiego, krakowskiego, limanowskiego i wielickiego, a także z samego Krakowa, w tym około 80 z gminy Dobczyce, zatrudniających w sumie prawie 4 tys. osób. Podczas II Konferencji z udziałem m. in. ówczesnego dyrektora ds. komunikacji społecznej NBP Jerzego Millera, obecnego wojewody, wiodącym tematem były środki pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na początku grudnia 40 przedstawicieli firm (firmy usługowe i produkcyjne zatrudniające do 50 osób), zrzeszonych w Izbie skorzystało z porad specjalistów od programu Sapard doradcy poinformowali o jakie dofinansowanie można się ubiegać na przełomie 2003/2004 r. po wstąpieniu do UE. Po rezygnacji Zbigniewa Gładysza z funkcji prezesa IGDR nowym szefem zostaje Małgorzata Giza, a wiceprezesem w jej miejsce Jan Hartabus. 5

6 Rok 2004 Na Plus marzec 2009 Izba powołuje do życia izby branżowe: Handlu, Produkcji, Budowlaną i Transportową, a spotkanie opłatkowe na początku roku na Jałowcowej Górze połączone zostaje z wręczaniem certyfikatów przynależności do Izby. Początek lutego to zorganizowany przez IGDR Bal Charytatywny w Nowej Wsi na rzecz poszkodowanego przed laty w wypadku samochodowym Michała Nowaka. Na krótko po wcześniejszej rezygnacji Małgorzaty Gizy na fotel prezesa powrócił Zbigniew Gładysz, który kierował pracami Izby do Walnego Zgromadzenia Członków IGDR, które odbyło się stycznym i licznymi kiermaszami, dostarczyły wielu wrażeń. Podczas trzydniowej imprezy losowano nagrodę główną samochód opel, a podwykonawcą była firma ELWID Tadeusza Widomskiego. Miesiące jesienne wypełniły spotkania członków Izby z mieszkańcami i przedsiębiorcami z terenu powiatu myślenickiego oraz Sieprawia i Łapanowa, nie zrzeszonymi dotąd w IGDR, podczas których informowano zainteresowanych o funkcjonowaniu 30 marca 2005 r.w trzeciej dekadzie kwietnia reprezentacja Izby wzięła udział w Targach Rzemiosła, organizowanych w Versmold, w mieście zaprzyjaźnionym z Dobczycami. W lipcu tego roku doszło do historycznego wydarzenia w dziejach miasta, jak i Izby. Dni Dobczyc 10. w kolejności zostały zorganizowane po raz pierwszy przez członków samorządu gospodarczego. Jubileuszowe Imieniny Miasta, obchodzone hucznie z bogatym programem arty- Izby. Promocja poskutkowała i kilkanaście firm wykazało zainteresowanie przystąpieniem do samorządu gospodarczego. MAŁGORZATA GIZA, członek Zarządu, pełniła w przeszłości obowiązki prezesa IGDR Podczas mojego krótkiego prezesowania zauważyłam, że Izba dysponuje bardzo dużym potencjałem współpracy między zrzeszonymi firmami, która to współpraca jednakże do końca nie jest wykorzystana. Patrząc na dzisiejszą sytuację na rynku gospodarczym, uważam, iż powinniśmy do tego tematu wrócić. Ciągle musimy bowiem pamiętać, że zadaniem Izby jest współtworzenie regionalnej polityki gospodarczej, której kierunki wynikają z inicjatyw mieszkańców gmin, w których żyjemy. Izba stała się poważnym partnerem dla instytucji publicznych i dużych podmiotów gospodarczych. Stanowiąc grupę, jesteśmy nie tylko silnym, ale i wiarygodnym partnerem. 6

7 Rok 2005 Na Plus marzec 2009 Działalność Izby Gospodarczej Dorzecza Raby w tym roku była bardzo owocna i pełna nowych ciekawych inicjatyw. Już w styczniu przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego poinformowali członków Izby o funduszach pomocowych w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działanie 2, 3) oraz PHARE Prelegenci uczulili podczas spotkania na najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków i kompletowaniu załączników. 30 marca raz jeszcze w sali gimnastycznej SP w Dobczycach odbyło się Walne Zgromadzenie IGDR, podczas którego przyjęto większością głosów sprawozdanie wszystkich organów Izby, udzielając im jednocześnie absolutorium, a ponadto wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy. Prezesem Izby została Maria Brożek, a jej kandydaturę zgłosił ustępujący ze stanowiska Zbigniew Gładysz. Zebrani przyjęli program działania, polegający m. in. na wzmocnieniu więzi pomiędzy firmami zrzeszonymi oraz skutecznym docieraniu do nich z informacjami gospodarczymi, ofertą doradczą i szkoleniową. Postanowiono dokonać zmiany w statucie, przedłużając kadencję organów Izby z 2 na 4 lata. 4 czerwca podczas Biesiady na zamku dobczyckim Izba Gospodarcza Dorzecza Raby podpisała porozumienie o współpracy z Sułkowicką Izbą Gospodarczą, sygnowali je w imieniu dobczyckiej prezes Maria Brożek i w imieniu sułkowickiej prezes Zbigniew Dańko. Zadeklarowano obustronną współpracę, mając na uwadze dobro firm zrzeszonych w obu samorządach gospodarczych, rozwój gospodarczy regionu myślenickiego oraz potrzebę wpierania małej i średniej przedsiębiorczości w tymże regionie. Podczas tej plenerowej imprezy licytowano prace miejscowych artystów, a dochód trafił do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Dobczyc na renowację zabytkowych nagrobków. W połowie maja podpisana została umowa z gminą Dobczyce, w myśl której gmina przekazała organizację Dni Dobczyc właśnie Izbie, podkreślając profesjonalną organizację Święta Miasta w minionym roku, a podwykonawcą została firma Especto, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Izba zorganizowała Święto Miasta z całym szeregiem imprez, bardzo ciepło i życzliwie przyjętych przez tłumy widzów. W roli gwiazdy wystąpił zespół Skaldowie. Dzięki funduszom pozyskanym przez Izbę z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) z Ministerstwa Polityki Społecznej we wrześniu, październiku i listopadzie przeprowadzone zostały szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników firm zrzeszonych w IGDR oraz osób bezrobotnych. Było to bardzo ważne wydarzenie w dziejach Izby, gdyż stanowiło to pierwsze doświadczenie w bezpośrednim wykorzystaniu funduszy zewnętrznych, na konto Izby trafiło 18,7 tys. zł. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się spotkania: z Januszem Dillingiem na temat marketingu, psychologiem Marią Stanisławiak i Przemysławem Kułykiem o źródłach pozyskiwania Funduszy Europejskich. Podsumowaniem cyklu szkoleń była uroczysta Konferencja Fundusze Pomocowe w połowie listopada na Jałowcowej Górze z udziałem m. in. ówczesnego doradcy premiera ds. gospodarczych Marka Zubera, w której uczestniczyło ponad 100 osób. Pod koniec roku podpisana została umowa pomiędzy Izbą a agencją ubezpieczeniową ANALIZA z Krakowa, która zaoferowała firmom zrzeszonym optymalne programy ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb każdego podmiotu gospodarczego. Ponadto przedstawiciel firmy MSP Partner oferował doradztwo finansowe. W 2005 r. odbyły się 22 zebrania Zarządu, przybyło 15 nowych firm. PIOTR IDZI, wiceprezes, członek Zarządu Izby, współwłaściciel firmy BIK Miałem szczęście należeć do grona współzałożycieli Izby, upłynęło kilka lat od jej powstania i myślę, że po wstępnym okresie docierania się, jest to z prawdziwego zdarzenia samorząd gospodarczy. Jesteśmy we własnym gronie i potrafimy z coraz lepszym skutkiem współpracować między sobą. W końcu sprawdza się przysłowie, że w jedności jest siła. 7

8 Rok 2006 Na Plus marzec 2009 Rok ten upłynął pod znakiem realizacji bardzo ważnego zadania, jakim była realizacja rozpoczętego w lutym ub. roku programu Moja kariera mała przedsiębiorczość Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości, który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach wspomnianego wcześniej ZPORR. Istota programu: pomoc i wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. W projekcie tym przeszkolonych zostało łącznie 50 osób, a jego zakończenie było w połowie grudnia 2008 r. W czerwcu tego roku Izba Gospodarcza Dorzecza Raby wspólnie z Jurajska Izbą Gospodarczą z siedzibą w Zabierzowie zorganizowała w Starej Cegielni w Centrum Handlowym w Myślenicach Kiermasz Wyrobów Tradycyjnych, w których wzięli udział m. in. producenci żywności o wielowiekowej tradycji. Targi te w swoim założeniu mają uzmysłowić, iż w Małopolsce potrafią produkować smaczne wyroby! Ponownie Izba podjęła się organizacji kolejnej edycji Dni Dobczyc, wybierając ofertę firmy Evan z Nowego Sącza (Tomasz Jaskot) jako podwykonawcy. Trzydniowe imprezy z udziałem m. in. takich zespołów muzycznych jak Oddział Zamknięty, Wanda i Banda i 230 Volt, nie mówiąc już o imprezach towarzyszących: widowisku plenerowym Żywe szachy, pokazie walk rycerskich w wykonaniu Kongregacji św. Jana Chrzciciela, XIV Międzynarodowym Festiwalu Szachowym im. Józefa Dominika, jak również obleganym Lunaparku Josefa Kamieńskiego z Czech potwierdziły tezę, iż Izba Gospodarcza Dorzecza Raby potrafi zorganizować duże plenerowe imprezy. Nie tylko dla tubylców, ale i wielkiej rzeszy ludzi spoza terenu gminy. Godnym uwagi przedsięwzięciem w 2006 r. było zorganizowane wraz z Urzędem Gminy i Miasta, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Ispina Międzynarodowe Spotkanie Kobiet z Inicjatywą. Inicjatorką owego bardzo udanego spotkania na zamku z udziałem 20 bizneswoman z Finlandii była Magdalena Sokołowska Gawrońska. Panie wymieniły doświadczenia związane z prowadzeniem swoich firm oraz nawiązały pierwsze kontakty gospodarcze. W listopadzie przedstawiciele Zarządu oraz przedsiębiorcy z Izby przebywali w Brukseli, składając wizytę w Parlamencie Europejskim, spotykając się z europosłem Bogdanem Klichem i Johanem Hayen z Belgijsko Luksembursko Polskiej Izby Handlowej. W Andrzejki na Jałowcowej Górze zorganizowana została Konferencja inaczej, podczas której omawiano temat funduszy pomocowych dla przedsiębiorców w nowym okresie programowania Izba Gospodarcza Dorzecza Raby podpisała m. in. petycję do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w której jako jedna z wielu izb zwróciła uwagę na krzywdzący Małopolskę podział funduszy z budżetu Unii Europejskiej w latach Pod koniec tego roku nawiązano współpracę z PZU Życie S.A., w styczniu 2007 r. podpisana została umowa o przekazaniu środków prewencyjnych dla IGDR w celu organizacji i przeprowadzenie szkoleń BHP zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W 2006 r. odbyło się 10 zebrań Zarządu. JAN HARTABUS, członek Zarządu Izby Gospodarczej Dorzecza Raby Działam od samego początku w Izbie, należałem zresztą do jej współzałożycieli. Izba ma wielką rolę do odegrania, jest bowiem potrzeba wzajemnego wspierania się przez firmy, należące do naszej Izby. Musimy przecież kupować u siebie usługi i towary, musi istnieć mocna współpraca, bo to nam się wszystkim opłaca. Zwłaszcza teraz, kiedy dotarł do nas ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, taki jest wymóg czasu. Ja zaś staram się jak mogę wspierać organizacje, działające w mojej miejscowości w Nowej Wsi, mam tu na myśli Ochotniczą Straż Pożarną, powstałą przed kilkoma miesiącami Orkiestrę Dętą, czy też klub sportowy Orzeł. Taka jest zresztą moja powinność jako biznesmena wobec lokalnej społeczności. 8

9 Rok 2007 Na Plus marzec 2009 skim, Jacku Wójcickim, Magdzie Sokołowskiej-Gawrońskiej oraz znanej dziennikarce Bognie Wernichowskiej. Podczas tej imprezy można było oglądać wystawę fotografii starych Myślenic, autorstwa mieszkającej we Francji myśleniczanki Barbary Tesse. Miesiąc później Izba przeprowadziła szkolenia dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, które zakończyły się egzaminem i otrzymaniem certyfikatów, uprawniających pracodawców i kadrę kierowniczą do kierowania zgodnie zakresie prawem pracownikami w zakresie BHP. Dzięki dofinansowaniu przez PZU Życie S. A. Izba miała możliwość przeszkolenia 76 pracowników i 24 pracodawców w zakresie BHP. Raz jeszcze Izba zorganizowała Dni Dobczyc (podwykonawca firma Tadeusza Widomskiego ELWID), podczas których wieczorne koncerty gwiazd (Bayer Full i Boys) poprzedziły zabawy dla dzieci i młodzieży, a główną nagrodą w loterii fantowej był quad. W sierpniu na Zamkowym Wzgórzu odbył się Festiwal Dawnych Rzemiosł, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Turystyczna Podkowa przy znaczącym współudziale Izby. Miesiąc potem odbyło się we Francji (rejon Beldom i Ronalp) szkolenie wyjazdowe, zorganizowane wspólnie z Turystyczną Podkową, a poświęcone punktom sprzedaży bezpośredniej oraz tworzeniu szlaków tematycznych. Z udziałem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, odpowiadającego za Fundusze Unijne w Małopolscy, w październiku na Jałowcowej Górze odbyła się kolejna konferencja, w której wzięli udział kandydaci na posłów do parlamentu RP. W listopadzie na zaproszenie ówczesnego europosła Bogdana Klicha, obecnego ministra obrony kilku członków IGDR wyjechało do Brukseli i przy tej okazji wzięli udział w bezpośrednich obradach plenarnych, zwiedzając Europarlament i spotykając się z europosłem z Krakowa Bogusławem Sonikiem. Tradycyjne spotkanie opłatkowe tym razem odbyło się w restauracji U Babci Maliny w Myślenicach, a w roli sponsora wystąpiło PZU Życie S.A. W 2007 r. odbyło się ogółem 12 posiedzeń Zarządu Rok ten to kontynuacja rozpoczętego w lutym 2006 r., programu Moja kariera mała przedsiębiorczość. Odbyły się kolejne szkolenia i wypłacono beneficjentom dotacje. W czerwcu po raz kolejny zresztą w Starej Cegielni odbył się II Kiermasz Wyrobów Regionalnych pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary. Na tymże kiermaszu przedstawiono dorobek rzemiosła i rękodzieła twórców z regionu myślenickiego, nie zabrakło przysmaków i tradycyjnych potraw, nie mówiąc o znanych artystach: Dariuszu Gnatow- JERZY CZERWSKI, członek Zarządu Izby Gospodarczej Dorzecza Raby Wraz z Janem Burkatem należałem do grona założycieli Izby, tworzyliśmy przed kilku laty Komitet Założycielski. Uważaliśmy nie tylko wtedy, ale i dzisiaj również, że takie zgromadzenie pod jednym szyldem podmiotów gospodarczych z regionu ma wielki sens. Od razu, niejako na dzień dobry, zgłosiło się 120 firm i to był wielki sukces. Jestem już drugą kadencję w zarządzie i mimo iż prowadzę interes daleko od Dobczyc, to jednak związany jestem z tą właśnie Izbą. Nasze stowarzyszenie ma wielki sens, bardzo dobrze dzieje się, że działamy bez doraźnych wtrętów politycznych. 9

10 Moja kariera mała przedsiębiorczość i nie tylko Rok 2008 Walne Zgromadzenie Izby z udziałem Senatora RP Stanisława Bisztygi Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w minionym roku, zrealizowanych przez Izbę, była kontynuacja oraz zakończenie w połowie grudnia programu Moja kariera mała przedsiębiorczość, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Program ten był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego; rozpoczął się on w lutym 2006 r. Istotą tego programu była pomoc oraz wsparcie finansowe dla osób, które w tamtym okresie rozpoczynały własną działalność gospodarczą. Program Moja karieramała przedsiębiorczość, umożliwił przedsiębiorcom biorącym w nim udział odbycie cyklów szkoleń, w dziedzinie prawa gospodarczego, zasad rejestracji i funkcjonowania firmy, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, usług bankowych oraz źródeł finansowania, marketingu, tworzenia oraz pisania biznesplanu. W projekcie tym uczestniczyły osoby bezrobotne, które zamierzały rozpocząć działalność gospodarczą i które nie prowadziły firmy po 1 stycznia 2004 r. oraz które były zameldowanych w powiatach: myślenickim, krakowskim, limanowskim, bocheńskim i wielickim. W projekcie tym łącznie wzięło udział 50 osób, które przebyły szkolenia oraz miały możliwość skorzystania z doradztwa indywidualnego.17 osobom zostało wypłacone Wsparcie Pomostowe w kwocie oraz 20 osobom wypłacono jednorazową Dotację Inwestycyjna w kwocie Przedstawiciele Izby Gospodarczej uczestniczyli w spotkaniu noworocznym w Nowej Wsi z Wojewodą Województwa Małopolskiego Jerzym Millerem oraz przedstawicielami władz lokalnych. Spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, mogli oni przedstawić swoje uwagi co do obowiązującego systemu prawnego. W marcu podczas Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarczej uroczyście podpisano porozumienie o współpracy miedzy IGDR a Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Ispina, działającym w Dobczycach. We wspomnianym miesiącu Izba Gospodarcza wspólnie z Lokalną Grupą Działania Turystyczna Podkowa przeprowadziła szkolenia dla młodzieży na temat przedsiębiorczości. Szkolenia były zorganizowane w 2 turach dla młodzieży z terenu gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania (Pcim, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Siepraw). Podsumowanie Projektu POKL, beneficjenci z certyfikatami szkolenia 10

11 W maju władze gminy i miasta Dobczyce powierzyły organizację Dni Dobczyc Izbie Gospodarczej Dorzecza Raby na 3 kolejne lata, począwszy od 2008 r. Święto Miasta jak co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem: zarówno mieszkańców gminy, jak i turystów z całej Polski. Przygotowania do organizacji Dni Dobczyc rozpoczęliśmy w marcu, zapraszając na wstępne rozmowy firmy zainteresowane podwykonawstwem tychże Dni. Do podjęcia decyzji wyboru i dokonania wszelkich ustaleń w tej sprawie upoważniono Prezydium Zarządu. Do Izby dotarło kilka ofert, spośród których wybrano firmę EL- WID Tadeusza Widomskiego. Dni Dobczyc odbyły się w dniach lipca ub. roku. Wieczorne koncerty jak zwykle poprzedziły zabawy dla dzieci i młodzieży, zagrały grupy muzyczne: Wiatr Odnowy, Omen Band, a także jako Gwiazdy Wieczorów Univers i Sztywny Pal Azji. Imprezami towarzyszącymi było tradycyjne widowisko Żywe szachy, pokaz walk rycerskich w wykonaniu rycerzy Kongregacji św. Jana Chrzciciela, Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Józefa Dominika i wspaniałe Wesołe Miasteczko Lunapark oraz wiele innych atrakcji. Nagrodami w ubiegłorocznej Loterii Fantowej były: skuter jako główna, jako druga telewizor Sony Bravia, a jako trzecia telewizor Elemis. Głównym organizatorem Dni Dobczyc Izba Gospodarcza Dorzecza Raby, patronat medialny sprawował Dziennik Polski, TVP 3, a głównym sponsorem była Kompania Piwowarska, zaś sponsorami pomocniczymi Coca Cola, Citroen Wanicki oraz firma Roger`s. Izba Gospodracza Dorzecza Rarby realizowała w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2008 ub.roku projekt Edukacja lokalnych liderów na rzecz promocji i realizacji projektów ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach wiejskich w ramach działania 7.3 POKL Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej intergracji. Do projektu zakwalifikowano 20 osób mieszkańców gminy i miasta Dobczyce oraz przedstawicieli podmiotów działających na tym terenie m.in. Ispiny, LGD Turystyczna Podkowa, M GOKiS, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gościniec z Kornatki, W trakcie projektu beneficjenci uzyskali nowe kwalifikacje oraz podnieśli dotychczasowe umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Uczestnicy w trakcie realizacji projektu nawiązali liczne kontakty, które w przyszłości powinny zaowocować różnego rodzaju partnerstwami przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. 27 listopada odbyło się uroczyste spotkanie z przedstawicielami władzy i Uczestnicy konferencji wyjazdowej Tylicz-Krynica instytucji lokalnych, podsumowujące cały cykl szkoleń, podczas którego uczestnikom projektu zostały wręczone certyfikaty. Wspomniany projekt oprócz celów edukacyjnych, miał za zadanie zainicjowanie partnerstwa różnego rodzaju instytucji społecznych, publicznych i prywatnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wypracowanie długofalowej wizji zrównoważonego rozwoju społecznego, uwzględniającej losy mieszkańców, ich historię i tożsamość, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Wcześniej, bo we wrześniu miało miejsce spotkanie integracyjne w Tyliczu sponsorowane przez PZU Życie S.A oraz PZU S.A., w którym uczestniczyło ponad 50 osób. W trakcie wyjazdu oprócz wystąpienia gości z PZU, a także Domu Szkoleń i Doradztwa, w programie znalazło się zwiedzanie Krynicy. W minionym roku odbyło się 13 posiedzeń Zarządu oraz ponadto 1 spotkanie podczas Zebrania Walnego w marcu,; odbyła się również jedna Konferencja. Aktualnie Izba Gospodarcza współpracuje z różnymi stowarzyszeniami i osobami m.in. parlamentarzystami, Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym, Urzędem Gminy i Miasta Dobczyce, Powiatowym Urzędem Pracy, Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, LGD Turystyczna Podkowa, Ispiną, Gimnazjalnym Klubem Europejskim Globetrotter, PTTK, PZU, Małopolską Agencją Rozwoju Gospodarczego, Bankami, dyrekcjami Gimnazjum im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół im. Witolda Wyspiańskiego i Zespołem Szkół Technicznych i Rolniczych im. Jana Długosza w Dobczycach oraz z innymi Izbami Gospodarczymi z regionu Małopolski. Obecnie jesteśmy w trakcie pisania projektów na kolejne szkolenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 11

12 Dom Szkoleń i Doradztwa To rozwój ludzi i firm Największe osiągnięcia Domu Szkoleń i Doradztwa w ostatnich latach kryją się w liczbach: rok 2006 ponad 10 mln pozyskanych dotacji, 80 proc. skuteczności, rok 2007 ponad 1000 przeszkolonych osób w ciągu 262 dni szkoleniowych, rok 2008 to z kolei 10 mln zł pozyskanych dotacji. W ofercie firmy znajdują się szkolenia otwarte, doradztwo w zakresie: HR, organizacyjnym oraz doradztwo i pomoc w zakresie pozyskiwania dotacji UE. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie dotacji ze środków Unii Europejskiej, firma zajmuje się przygotowaniem projektów o dotację oraz pomocą w zarządzaniu projektami. Obecnie firma w ramach projektów dofinansowanych z UE prowadzi cykle szkoleniowe Akademia Kompetencji - z menedżera na lidera oraz Profesjonalny pracownik administracyjno- biurowy. Na potrzeby realizacji trzeciego bezpłatnego projektu szkoleniowego ( Akademia Kompetencji Sprzedażowych ) firma otworzyła swoje nowe biuro w Katowicach. Krakowska firma współpracuje z Sułkowicką Izbą Gospodarczą, Izbą Gospodarczą Dorzecza Raby z siedzibą w Dobczycach, Jurajską Izbą Gospodarczą - współpraca ta opiera się na zasadzie pomocy w realizacji celów statutowych dla tych Izb. Współpraca z Izbą Gospodarczą Dorzecza Raby w Dobczycach rozpoczęła się przed 2007 r. firma z Krakowa była podwykonawcą w projekcie szkoleniowym Edukacja lokalnych liderów na rzecz promocji i realizacji projektów ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach wiejskich, realizowanym w ramach działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Współpraca ta odbywa się również w zakresie tworzenia inicjatyw lokalnych i planowania działań na terenach wiejskich, ponadto w ramach aktywizacji integracji społecznej Dom Szkoleń i Doradztwa realizuje misję pomagania w rozwoju ludzi i firm, tworzy go zespół sprawdzonych, stałych pracowników i konsultantów. Ich różnorodne wykształcenie i bogate doświadczenia pozwalają skutecznie realizować projekty dla nawet najbardziej wymagających klientów. Dom Szkoleń i Doradztwa jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan posiada także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Podczas szkoleń najważniejszy jest rozwój umiejętności osobistych i społecznych oraz nabywanie wiedzy użytecznej w konkretnym zawodzie. Trenerzy podczas szkoleń zarażają słuchaczy entuzjazmem, zapałem, energią i pozytywnym myśleniem. Inspirują uczestników do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. Jak wynika z opinii absolwentów kursów potrafią zachęcić do refleksji i zmiany dotychczasowych postaw i zachowań. Programy szkoleń obejmują 3 obszary rozwoju: kompetencje menedżerskie, osobiste i społeczne oraz zawodowe. W swojej ofercie firma posiada również ciekawe warsztaty integracyjne dla pracowników (team building). Prowadzone szkolenia zazwyczaj wspierane są działaniami doradczymi, w tym indywidualnym poradnictwem zawodowym oraz planowaniem ścieżek rozwoju i kariery. Największym sukcesem dla zespołu Domu Szkoleń i Doradztwa jest fakt, iż każdy z uczestników organizowanych przez nich szkoleń opuszcza salę z większą pewnością siebie i dużą dawką praktycznej wiedzy. Wszystkie działania Domu Szkoleń i Doradztwa to połączenie bogatej wiedzy merytorycznej i dużego doświadczenia praktycznego. Połączenie wiedzy i praktyki staje się podstawą do zbudowania profesjonalnego zespołu, który nie boi się trudnych wyzwań i jest otwarty na wszelkie nowości. 12

13 Spróbowali, nie stracili zyskali Realizowany przez Izbę Program Moja kariera mała przedsiębiorczość Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działania 2. 5 Promocja Przedsiębiorczości, współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach wspomnianego wcześniej ZPORR. Istotą programu przypomnijmy - była pomoc i wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. W projekcie tym przeszkolonych zostało łącznie 50 osób, które skorzystały z bezpłatnych szkoleń i doradztwa indywidualnego, a 17 z nich otrzymało wsparcie pomostowe (700 zł przez pół roku) i jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój firmy do 15 tys. zł. Z dobrodziejstwa tego programu skorzystały m. in. 2 osoby, dziś mogące się pochwalić rozwijającymi się firmami. Burtan i Krzysztof Leśniak opowiadają o swoich początkach. KRYSTYNA BURTAN, właścicielka firmy KRISTI BEUATY w Lubniu Wiosną 2006 r. przez 3 miesiące uczestniczyłam w szkoleniach w ramach programu Moja kariera mała przedsiębiorczość, zorganizowanych przez Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby, a poświęconych tworzeniu i funkcjonowaniu nowych firm. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniach we wrześniu tego samego roku założyłam w Lubniu Salon Kosmetyczno Fryzjerski wraz z Solarium. Muszę przyznać, że doświadczenia wyniesione z kursów bardzo mi pomogły. Wspomniane szkolenia uzupełniły następnie cenne pod kątem wiedzy szkolenia z zakresu BHP. Prowadzę obecnie wspomniany Salon, który się nieustannie rozwija. Jestem kosmetyczką, zatrudniam jeszcze 2 fryzjerki, a ponadto w tym roku planuję zatrudnić jeszcze jedną kosmetyczkę. Ja zresztą cały czas szkolę się w swoim ciekawym zawodzie, również moja firma nabiera coraz to większego rozmachu, a to tylko człowieka może cieszyć! KRZYSZTOF LEŚNIAK, właściciel firmy Profesjonalne Usługi Wykończeniowe LAZUREX W marcu 2006 r. postanowiłem założyć własny biznes, jestem bowiem absolwentem Liceum Zawodowego w Łapanowie ze specjalnością mechanik napraw maszyn i urządzeń przemysłowych. Dowiedziałem się od znajomych, że Izba Gospodarcza Dorzecza Raby będzie prowadziła kurs dla ludzi, chcących założyć swoją firmę. Zgłosiłem się i odbyłem 3 miesięczny kurs w Izbie, podczas którego uczono nas m. in. jak prowadzić interes, jak rozwijać firmę; były na tyle pożyteczne zajęcia, że już niebawem, w czerwcu tamtego roku, zdecydowałem się założyć własną firmą Lazurex. Dostałem dotację na rozwinięcie swojej firmy, jak również półroczne wsparcie pomostowe. Korzystam także z ubezpieczenia grupowego dla członków Izby Gospodarczej ( niewielka składka, preferencyjne warunki itd.). Od tego czasu upłynęło trochę czasu, obecnie prowadzę swoją małą firmę, w której oprócz mnie jest jeszcze jeden pracownik. Jakoś sobie radzę, jak na razie. Mam nadzieję, że firma, mała bo mała, ale własna, nadal będzie działać. A początki były możliwe właśnie dzięki Izbie. 13

14 Mimo kryzysu Bank z produktem europejskim Wpołowie marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach odbyło się godne uwagi spotkanie, w którym wzięli udział miejscowi przedsiębiorcy oraz przedstawiciele PKO Bank Polski. Podczas tego spotkania, w którym wzięło udział ponad 20. biznesmenów bankowcy przedstawili m. in. Program Europejski swojego banku, powstały specjalnie z myślą o beneficjentach unijnych programów pomocowych. Program ten, będący kompleksową ofertą produktów i usług, został tak opracowany, aby mógł on jak najlepiej odpowiadać oczekiwaniom podmiotom realizujących projekty współfinansowane przez fundusze strukturalne. Mimo mocno nagłaśnianego kryzysu gospodarczego mówi Piotr Topa, współwłaściciel firmy Super Bbliźniak z Dobczyc, klient wspomnianego Banku to banki właśnie wychodzą do klientów z nowymi propozycjami usług bankowych. Wspomniany bank ma interesującą ofertę dla przedsiębiorców, nad którą warto każdemu zainteresowanemu, mniejszym czy większym firmom, zastanowić się. Wracając do oferty tenże bank ma u siebie oddział korporacyjny przeznaczony do obsługi większych podmiotów gospodarczych. We wspomnianym Programie Europejskim jest sporo produktów i usług finansowych, żeby tylko wspomnieć kredyty pomostowe i promesy kredytowe, kredyt współfinansujący projekt z dopłatami ze środków unijnych, a także m. in. produkty i usługi rozliczeniowe w rodzaju gwarancji bankowej, wyodrębnionego rachunku bieżącego danego projektu i akredytywy dokumentowej. W ofercie jest również limit wielocalowy 3-letni oraz leasing bankowy. PIOTR TOPA, sekretarz, członek Zarządu Izby - Jestem najmłodszym współzałożycielem IGDR i pragnę podziękować kolegom bardziej doświadczonym za zaufanie. Myślę, że naszym dużym sukcesem jest fakt, że do dnia dzisiejszego nasza organizacja jest apolityczna mimo wielu zmian na przestrzeni 6 lat. Ciągle się uczymy, zbieramy nowe doświadczenia i zawsze nasi członkowie mogą liczyć na osoby, które je reprezentują. Nasz działalność społeczna przyniosła szereg korzyści dla lokalnej przedsiębiorczości m.in. przez pozyskanie ponad 300 tys. zł. z UE dla firm z naszego terenu. OTI ELEKTRONIK R o b e r t K a w e c k i Dobczyce, Rynek 1 tel. (012) , Firma oferuje: Usługi informatyczne Stała obsługa informatyczna firm, dostawy sprzętu, części zamiennych oraz oprogramowania. Partner CDN Odzyskiwanie danych Utrata danych może się przydarzyć każdemu. Istnieją sposoby oraz technologie, które w wielu przypadkach pozwalają odzyskać dane. Zlecenia serwisowe Zlecenia serwisowe to oferta specjalna zarówno dla firm jak i osób prywatnych, Wykonujemy naprawy sprzętu elektronicznego. Proponujemy także bieżącą pomoc oraz doradztwo informatyczne. JAN BURKAT, członek Zarządu Izby Gospodarczej Dorzecza Raby Cieszę się i to bardzo,. że należałem wraz z kilkoma koleżankami i kolegami do grona pomysłodawców utworzenia naszej Izby, w tym gronie był m. in. również znany przedsiębiorca z Dobczyc Marian Masełko. Idea powstania tego samorządu gospodarczego rodziła się, gdy Polska jeszcze nie przystąpiła do Unii Europejskiej. Zdawaliśmy sobie wtedy dobrze sprawę wraz z Hanną Leskiewicz Łazarską, Małgosią Gizą, Magdą Sokołowską Gawrońską, Jankiem Hartabusem, Piotrkiem Topą, Jurkiem Czerwskim i wspomnianym Masełką, że musimy wykorzystać właśnie jako izba fakt wejścia naszego kraju do struktur europejskich i skorzystać m.in. z unijnych. środków finansowych A jak mogliśmy to zrobić? Jedynie dzięki połączeniu się, stworzeniu jednego tworu, wspólnego działania. Izba jest poza wszystkim także dogodną okazją do tego, aby sobie wzajemnie pomagać. Kilka lat istnienia Izby Gospodarczej Dorzecza Raby przekonały zapewne niedowiarków, że to jest potrzebna instytucja, zaliczam ją osobiście do grona najbardziej prężnie działających izb w całej Małopolsce, w czym jest zresztą ogromna zasługa pani prezes Marii Brożek. Osoby dynamicznej, nadającej ton wszelkim jej działaniom. 14

15 MAGDA SOKOŁOWSKA GAWROŃSKA, członek Zarządu Izby Od początku istnienia Izby zajmuję się stroną promocyjno medialną. Izba składa się nie tylko z biznesmenów, ale i skupia wokół siebie ludzi, którym promocja całej działalności leży na sercu. Współpraca kulturalna wszystkich podmiotów z terenu gminy oraz popularyzacja wydarzeń stawia naszą Izbę w czołówce Małopolski. Staramy się bowiem uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, współpracując m. in. z Ispiną, M-GOKiS, PTTK, z poszczególnymi szkołami, a na spektaklach teatrów Krakowa swą obecność czynnie zaznaczają przedstawiciele Izby i regionu. Staram się również przy współpracy z gminą o zadowalający poziom programu corocznych Dni Dobczyc, program, który ściąga rok w rok kilkunastotysięczną publiczność. Staram się także teraz znaleźć pomysł na uczestnictwo Izby w programie Jubileuszu 700 lecia powstania Dobczyc, programie przygotowywanym przez gminę, w którym poza standardowymi wydarzeniami, ulotkami i spotkaniami tenże Jubileusz wpisze się w pamięć uczestników nietuzinkowymi wydarzeniami. Zapraszamy przy tej sposobności do banku pomysłów, które prosimy zgłaszać na adres Izby i za co z góry serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu! ROBERT KAWECKI, skarbnik, członek Zarządu Izby Zauważyłem, że w ostatnim czasie najgorętszym tematem dyskusji prowadzonych w mediach oraz rozmów przy kawie jest globalna recesja, tzw. nadchodząca zagłada. Jako ekonomista z wykształcenia chciałbym podkreślić, że zjawisko to nie jest wcale czymś nadzwyczajnym. Można je zaliczyć do prawdziwej klęski żywiołowej - matki wszelkich kataklizmów. Jednak nie można obwiniać Matki Natury za tę globalną recesję, ponieważ to ludzka chciwość i pazerność są prawdziwymi przyczynami tej katastrofy. Wszyscy dobrze wiemy, że w życiu wszystko odbywa się cyklicznie. Jak stare przysłowie mówi: W życiu są wzloty i upadki. Takie było moje pierwsze odruchowe skojarzenie. Zły okres nigdy nie trwa wiecznie; człowiek potrafi pokonać nawet najtrudniejsze wyzwania i przetrwać ciężkie czasy. To nie kryzys, tylko zwykła recesja. Zarówno z powodu recesji, jak i kryzysu ponosi się straty, zwykle bardzo duże. Można jednak również sporo zyskać. Żartobliwie: Mark Twain przewidział kryzys już dawno temu: Październik. To jeden ze szczególnie niebezpiecznych miesięcy do spekulowania akcjami. Pozostałe to lipiec, styczeń, wrzesień, kwiecień, listopad, maj, marzec, czerwiec, grudzień, sierpień i luty ;). 15

16 Stoją od lewej strony: Rafał Kalemba (prezes Sądu Honorowego), Jerzy Czerwski, (członek Zarządu), Włodzimierz Dom Zarządu), Jan Burkat (członek Zarządu), Piotr Idzi (wiceprezes Zarządu), Piotr Topa (sekretarz Zarządu), siedzą od lew Zarządu), Małgorzata Giza (członek Zarządu). Na zdjęciu brakuje: z Zarządu Zbigniewa Gładysza (wiceprezes) i czł Andrzeja Kleinowskiego (zastępca przewodniczącego), Józefa Dudzika (sekretarz), Zdzisława Stawickiego (członek), a

17 inik (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Andrzej Kasprzyk (członek Komisji Rewizyjnej), Robert Kawecki (skarbnik ej strony Jan Hartabus (członek Zarządu), Magda Sokołowska Gawrońska (członek Zarządu), Maria Brożek (prezes onków Jana Piwowarczyka, Józefa Knapika, Adama Ciopały, Hanny Letkiewicz Łazarskiej, z Komisji Rewizyjnej z Sądu Honorowego Kazimierza Palonka (zastępca prezesa) i Piotra Furmana (sekretarz).

18 Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa Kwaśnica Pcimska i Koza Dobczycka na targach w Kielcach Stowarzyszenie Turystyczna Podkowa zostało wytypowane do udziału w I Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach. Jako jedna z 2 reprezentujących Województwo Małopolskie LGD będzie uczestniczyć w tychże Targach. Stoisko i pobyt 2 osób z naszej LGD jest opłacane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, natomiast pozostali uczestnicy targów będą delegowani z działów promocji poszczególnych gmin naszego Stowarzyszenia. Naszym celem jest mówi Zbigniew Sanowski, koordynator projektu LGD Turystyczna Podkowa promocja regionu poprzez zachęcanie do odwiedzenia naszych stron. Sprawdzonym sposobem są degustacje jakie przeprowadzamy na stoisku wystawienniczym. Zabieramy do Kielc Kwaśnicę Pcimską i Kozę Dobczycką w postaci wypieku z piekarni Złoty Kłos, zabieramy także jabłka raciechowickie. Dużym powodzeniem będą cieszył się także nasze mapy, które są dopełnieniem naszej promocji. Poprzez rozmowy z potencjalnymi gośćmi będziemy promować najciekawsze atrakcje turystyczne regionu na przykład zamek w Dobczycach, Obserwatorium Astronomiczne na Lubomirze, Sanktuarium Anieli Salawy w Sieprawiu i stok narciarski Siepraw-Ski. W ramach LEADER Schemat III nasze Stowarzyszenie jako Lokalna Grupa Działania dodaje Sanowski złożyło 15 stycznia br. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego (PROW os 4) na działanie Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju. Po podpisaniu umowy na realizacje LSR rozpocznie się ogłaszanie konkursów w ramach osi 4 LEADER. Na sam początek będą realizowanie Małe projekty (nastąpi to w okolicach 3 kwartału br.), następnie ogłoszony będzie nabór na Odnowę i rozwój wsi i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Dopiero w 2010 r.planowany jest konkurs na Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw. Wszelkie informacje będą umieszczane sukcesywnie na stronie Równocześnie potencjalni beneficjenci mogą się ubiegać z osi 3 PROW o podjęcie podobnych działań jak w osi 4 bezpośrednio w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z tą różnicą, że małe projekty będą dostępne tylko przez LGD. Wszelkie informacje w tej sprawie można znaleźć na stronie W chwili obecnej nie można korzystać jak podkreśla Sanowski z unijnych pieniędzy na te działania, ponieważ konkursy jeszcze nie ruszyły. Należy przeglądać stronę Agencji, gdzie zostanie ogłoszony komunikat prezesa Agencji, dotyczący rozpoczęcia naborów. Po 14 dniach od ogłoszenia komunikatu rozpocznie się nabór wniosków. Osoby zainteresowane różnicowaniem oraz mikro przedsiębiorcy mogą się przygotowywać do składania wniosku. 18

19

20 Łuczniczki z Dobczyc Młode zawodniczki M-GOK i S Dobczyce, podopieczne trenera Krzysztofa Włoska, świetnego przed laty łucznika, olimpijczyka z Moskwy, w 27. Halowych MP w łucznictwie, rozgrywanych w Rzeszowie, sięgnęły po tytuł wicemistrzyń kraju w kategorii seniorek w konkurencji drużynowej.młode łuczniczki z Dobczyc przegrały finałowy mecz o mistrzowski tytuł z rutynowanymi łuczniczkami RKS Marymont Warszawa Losy tego zaciętego pojedynku opowiada ceniony szkoleniowiec rozstrzygnęły się w ostatnim strzale. Po 22. strzałach prowadziliśmy dwoma punktami, po 23. był remis, niestety zawiódł sprzęt Renaty Leśniak i przegraliśmy mistrzowski tytuł jednym punktem. Tytuł wicemistrzowski wywalczyła ekipa w składzie: Renata Leśniak, Ewelina Machajska, Ewelina Olesek. W konkurencji indywidualnej w kategorii seniorek 7-8 miejsce zajęła Renata Leśniak, 9. Ewelina Machajska, a 15. lokatę Ewelina Olesek. W reprezentacji Polski juniorek na marcowe halowe mistrzostwa świata w Rzeszowie oprócz Katarzyny Szołańskiej (Strzelec Legnica) znalazły się 2 zawodniczki z Dobczyc Ewelina Machajska i Magda Olesek, nasza drużyna uplasowała się na 4. miejscu. Od lewej Ewelina Machajska, Krzysztof Włosik, Magda Olesek. Te zawodniczki z Dobczyc reprezentowały Polskę w halowych mistrzostwach świata w Rzeszowie. Plastyka Obrazy Dziadkowiec W GALERII Na Schodkach mieszczącej się w supermarkecie Jan na dobczyckim Zarabiu, oglądać można ciekawą wystawę obrazów Anny Dziadkowiec. Urodzona w Dobczycach malarka, absolwentka Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie, pracuje od ubiegłego roku szkolnego jako nauczycielka plastyki w miejscowej Szkole Podstawowej. Warto bedąc w Janie oderwać się od zakupów i obejrzeć obrazy młodej malarki. Wystawa potrwa do połowy kwietnia bieżącego roku. 20

21 Talenty z Osieczan Narciarki z medalami Przy Szkole Podstawowej w Osieczanach działa Szkolny klub Sportowy. Pod opieką niestrudzonego Stanisława Gubały emerytowanego nauczyciela WF oraz prezesa klubu Bogdana Łętochy znajduje się siódemka młodych narciarzy: 5 dziewcząt 2 chłopców w przedziale wiekowym lat. Po medale Mistrzostw Polski w swoich kategoriach wiekowych sięgnęły w tym roku: 15-letnia Urszula Łętocha i o rok młodsza Maria Skałka. Do czołówki krajowej w swojej grupie wiekowej należą ponadto 11- letnia Mariola Batko, a także 12-letnia Maria Skałka oraz młodszy brat Urszuli Łętochy 13-letni Maciej. Jest jeszcze 10-letnia Irena Piekarz i 16- letni Krzysztof Januszewski. Fachowcy przepowiadają, że Łetocha i Skałka powinny i to szybko pójść ślady Sylwii Jaśkowiec reprezentantki Polski, która karierę rozpoczynała w Osieczanach. W niedawnych mistrzostwach Tatrzańskiego Związku Narciarskiego, rozegranych w Zakopanem, młode narciarki SKS sięgnęły po kolejne trofea. Urszula Łętocha i Maria Skałka wygrały swoje kategorie wiekowe, pokonując góralki z Podhala i Beskidów. Od lewej trony Maria Skałka, Urszula Łętocha, trener Stanisław Gubała i Maciej Łętocha. Teatr Owacje po premierze W ostatnim dniu lutego br. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach miała miejsce premiera przedstawienia Gość oczekiwany w wykonaniu Teatru Amatorskiego im. Kardynała Wojtyły. Spektakl w oparciu o dramat Zofii Kossak- Szczuckiej wyreżyserował myślenicki aktor Leszek Pniaczek, od lat wielu współpracujący i z IGDR. Oprawa muzyczna jest dziełem myślenickiego kompozytora Józefa Romka, scenografie zaprojektowała Anita Werner. 600 osobowa widownia gromkimi oklaskami podziękowała twórcom spektaklu za bardzo ciekawe i wzruszające spotkanie. 21

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 1/2 marzec/czerwiec 2008 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY SHOW FRYZJERSKIE I METAMORFOZY WOŚP WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja ROK XXI NR 2 (218) MARZEC 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł 266. papież Franciszek I wybrany 13.03.2013 Weso³ego Alleluja Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Czytelnikom Czasu Czchowa wszystkim naszym

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2003 Grudzieñ 2003. O potrzebie wprowadzenia cech. Rady Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Nr 2/2003 Grudzieñ 2003. O potrzebie wprowadzenia cech. Rady Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. www.mistia.org.pl Nr 2/2003 Grudzieñ 2003 ISSN 1731-5204 na Szlaku Słowo od Wydawcy Szanowni Państwo, Oto drugi numer biuletynu MISTiA na Szlaku. Wydajemy go w grudniu 2003 roku, kiedy jeszcze za wcześnie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich NUMER 2 (96) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1505-9359 MAGAZYN WIELKOPOLSKICH ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH UKAZUJE SIĘ NIEPRZERWANIE OD 1998 R. PANOPA od 13 lat w Polsce PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu Wywiad:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo to wielogłowa hydra

Polskie prawo to wielogłowa hydra www.opzl.pl ISSN 2083-652X Temat numeru: Mała fi rma, duże możliwości Polskie prawo to wielogłowa hydra mówi Bogumiła Ulanowska Do Warszawy znów samolotem Nowa Sól: kolejny inwestor w Strefi e Regaty pod

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. RAMOWY PROGRAM, 29 marca 2014 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska

Bardziej szczegółowo

Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie.

Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie. Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie. PETER DRUCKER Katalog Firm zrzeszonych w Podkarpackim Klubie Biznesu Pod redakcją Małgorzaty Kucharskiej Roberta Dankiewicza Pauliny Wojtowicz-Maryjki

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Komisarz Danuta Hübner w Opolu i Nysie Nie przegapić szansy

Komisarz Danuta Hübner w Opolu i Nysie Nie przegapić szansy 02 (30) 2007 LUTY issn 1733-1811 Opolskie 3 Uczelnie z pomysłami tutaj zostaję Uniwersytet Opolski Trzeba przekonać młodych do pozostania w kraju. Tu jest nasza mała ojczyzna, nasze miejsce i szansa na

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA.

Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA. 2 Z Z Y C I A S G B SGB Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA. - Czy w SGB-Banku i zrzeszonych z nim Bankach Spółdzielczych rozpoczęła się nowa era? - Nawiązuje Pan do niedawnego powołania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo