Rynek Biznes Praca. Balansujący. między ryzykiem a niezależnością. Porządkowanie rynku pracy Rozmowa z Arkadiuszem Piecykiem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek Biznes Praca. Balansujący. między ryzykiem a niezależnością. Porządkowanie rynku pracy Rozmowa z Arkadiuszem Piecykiem"

Transkrypt

1 I S S N X Rynek Biznes Praca M a g a z y n Ś Z P P L e w i a t a n 3 / Porządkowanie rynku pracy Rozmowa z Arkadiuszem Piecykiem Jak przeciwdziałać bezrobociu? CO NAM DOSKWIERA, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu Balansujący między ryzykiem a niezależnością

2 Szanowni Państwo! Konfederacja Lewiatan od wielu lat diagnozuje z pomocą przedsiębiorców najbardziej palące problemy w prowadzeniu biznesu w Polsce. Co warto podkreślić, nasza rola nie ogranicza się jedynie do zdefiniowania ograniczeń, ale jednocześnie wskazujemy na ich źródła i przedstawiamy rekomendacje. W niniejszym numerze wyniki dwóch niezależnych badań posłużyły nam do zobrazowania sytuacji przedsiębiorców regionu świętokrzyskiego. W opracowaniach tych znalazło się wiele cennych spostrzeżeń, z których na plan pierwszy wybija się nie problematyczność barier formalnych, ale barier komunikacji na linii administracja biznes, stanowiących newralgiczny element dla kształtowania otoczenia biznesu. Doskonałym przykładem budowania sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości są specjalne strefy ekonomiczne, z których jedna działa na terenie województwa świętokrzyskiego. Z Prezesem Zarządu Cezarym Tkaczykiem rozmawialiśmy o tym: jak można korzystać z jej dobrodziejstw, jakie są jej dotychczasowe osiągnięcia i czy strefy mają przyszłość? Gospodarka cały czas się rozwija. Jesteśmy świadkami najlepszego okresu gospodarczego w historii naszego kraju. Czy wkraczamy w nowy Złoty Wiek? Zdaniem brytyjskiego tygodnika The Economist jest taka tendencja, ale czy uda nam się ją utrzymać? Rozwój gospodarczy każdego kraju łączy się bezpośrednio z daleko idącymi zmianami na rynku pracy. Prognozy demograficzne nie napawają nas optymizmem, stąd konieczność wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym i publicznych służbach zatrudnienia. O tym, co przyniosą, rozmawialiśmy z Arkadiuszem Piecykiem, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Ponadto słów kilka o traktacie handlowym między USA a UE oraz o konsekwencjach wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zapraszam do lektury Tomasz Tworek Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

3 Spis treści TEMAT NUMERU Magdalena Piłat-Borcuch, Artur Borcuch Balansujący między ryzykiem a niezależnością... 4 Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu... 8 AKTUALNOŚCI Maciej Jelonek Wybory europejskie Maciej Jelonek The Economist raport na temat Polski Karol Kaczmarski Dokąd zmierzamy? RYNEK Przykład najlepszą zachętą Rozmowa z Cezarym Tkaczykiem BIZNES Maciej Jelonek Nowi członkowie Lewiatana PRACA Porządkowanie rynku pracy Rozmowa z Arkadiuszem Piecykiem Anna Kaczor Jak przeciwdziałać bezrobociu? KALEJDOSKOP Posiedzenie WKDS w sprawie barier przedsiębiorczości Ogłoszenia Rynek Biznes Praca Magazyn wydawany przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan ul. Warszawska 25/4, Kielce tel./fax EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN X Kolegium redakcyjne: Karol Kaczmarski, Katarzyna Pustuła Redakcja: Olga Darewicz-Uberman (redaktor naczelny), Maciej Jelonek Projekt graficzny i skład: Szymon Uberman Realizacja: Perpetuum Mobile s.c. ul. Zamkowa 3, Kielce tel Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pt. Wzmocnienie potencjału Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan realizowany przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

4 TEMAT NUMERU Balansujący między ryzykiem a niezależnością Magdalena Piłat-Borcuch Artur Borcuch Przedsiębiorcy są motorem wzrostu gospodarczego regionu. To oni płacą podatki, zapewniają większość miejsc pracy i wpływają na ograniczanie wydatków na pomoc społeczną. Stwarzanie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości powinno być traktowane jako inwestycja w przyszłość, podobnie jak likwidacja barier utrudniających jej rozwój. Podejmując jakiekolwiek działania w tym zakresie, punkt wyjścia winna stanowić rzetelna diagnoza warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, ponieważ tylko w tym przypadku podejmowane później działania mogą mieć szanse powodzenia. Badania Bariery rozwoju przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim zostały przeprowadzone na zlecenie Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan w okresie od 2 sierpnia do 4 września 2013 roku. Uczestniczyło w nich 45 przedsiębiorców, w tym 17 zrzeszonych w Lewiatanie oraz 28 niezrzeszonych w nim. Głównym celem było poznanie opinii przedstawicieli tej grupy społecznej na temat stanu otoczenia regionalnego przedsiębiorczości, w tym barier i możliwości jej rozwoju. Ocena nie wypadła pomyślnie. Badani zapytani, jak oceniają warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim najczęściej odpowiadali raczej źle (50% spoza Lewiatana i 44% Lewiatan) i trudno powiedzieć (po 31% dla obu badanych kategorii przedsiębiorców). Najbardziej niepokojący jest fakt, że żaden z badanych przedsiębiorców nie wystawił oceny bardzo dobrej, a odpowiedź raczej dobrze wskazał niewielki odsetek respondentów (19% Lewiatan i 8% spoza Lewiatana ). Współcześni przedsiębiorcy funkcjonują w warunkach niepewności rynkowej podlegającej ciągle zmieniającym się procesom globalizacji. Złożoność dzisiejszego świata w połączeniu z problemami o zasięgu lokalnym sprawia, że trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej stają się coraz bardziej dotkliwe. Wyniki badań dowodzą, że poddane analizie firmy w ciągu ostatnich 2 lat zmagały się z wieloma problemami utrudniającymi ich funkcjonowanie, choć te w większym stopniu dotykały przedsiębiorców spoza Lewiatana. Najpoważniejsze utrudnienia, z którymi musieli się zmagać to: skomplikowane i niejasne przepisy prawne, zbyt wysokie obciążenia podatkowe, zbytnio rozbudowana biurokracja administracji publicznej i nadmiernie skomplikowane formalności związane z korzystaniem z funduszy UE. 4

5 5 Ocena warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim w opinii badanych przedsiębiorców Źródło: badania własne. 44% 50% 31% 31% Lewiatan 6% 12% 19% 8% Spoza Lewiatana 0% 0% Bardzo źle Raczej źle Trudno powiedzieć Raczej dobrze Bardzo dobrze Rynek Biznes Praca

6 TEMAT NUMERU Problemy dotyczące badanych przedsiębiorstw w ciągu ostatnich 2 lat 66% 47% 27% 36% 50% 55% 85% 76% 46% 53% 73% 59% 39% 30% 39% 24% 66% 53% 81% 70% 96% 70% 84% 76% 46% 48% 4% 6% 8% 0% Inne Lewiatan Spoza Lewiatana Nieuczciwa konkurencja Konflikty wewnątrz przedsiębiorstwa Niekorzystny wizerunek przedsiębiorstw w społeczeństwie Nadmierna kontrola ze strony administracji publicznej Zbyt wysokie obciążenia podatkowe Brak współpracy i/lub konflikty między przedsiębiorstwami Konkurencja ze strony innych przedsiębiorstw Konieczność zwolnień pracowników Trudności w utrzymaniu dobrego personelu Trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników Skomplikowane procedury związane z korzystaniem z funduszy UE Skomplikowane i/lub niejasne przepisy prawne Nadmiernie rozbudowana biurokracja administracji publicznej Trudności z płynnością finansową Źródło: badania własne. Odsetek badanych przedsiębiorców uważających, że potrzebne są inicjatywy związane z poprawą wizerunku przedsiębiorcy w społeczeństwie 2% 6% 8% 9% 11% 12% 4% 0% 23% 18% 25% 24% 13% 15% 15% 15% Wizerunek przedsiębiorcy w społeczeństwie jest dobry i nie należy go poprawiać Nie wierzę w skuteczność jakichkolwiek inicjatyw w tym zakresie Inne Żadne z powyższych Artykuły w prasie Programy telewizyjne Wykłady znanych autorytetów Konferencje z udziałem autorytetów Lewiatan Spoza Lewiatana Źródło: badania własne. 6

7 Czynniki utrudniające współpracę na linii administracja biznes 7 Lewiatan Spoza Lewiatana 15% 12% 11% 14% 12% 13% 14% 14% 14% 9% 9% 9% 8% 7% 8% 6% 6% 5% 6% 3% 0% 1% 2% 1% 1% 0% Nic nie utrudnia relacji na linii administracja biznes Inne czynniki Niedostatek działań podejmowanych wspólnie przez administrację i biznes Niechęć do dialogu Rozdrobnienie środowiska biznesu Roszczeniowa postawa biznesu Lekceważenie małych firm Postawa władzy, nie służby w administracji Nieznajomość reguł wzajemnego działania Stereotypy i uprzedzenia Uwikłania polityczne Nieefektywna struktura administracji Bariery legislacyjne Źródło: badania własne. Pomimo ogromnego zaangażowania w rozwój kraju, wizerunek przedsiębiorcy w Polsce jest nadal niekorzystny. Na problem ten zwrócili też uwagę badani (36% z Lewiatana i 27% spoza Lewiatana ), stąd kolejne z pytań dotyczyło potrzeby podjęcia konkretnych inicjatyw związanych z jego poprawą. Za najbardziej skuteczne przedsiębiorcy uznali programy telewizyjne (25% spoza Lewiatana i 24% Lewiatan) i artykuły w prasie (23% spoza Lewiatana i 18% Lewiatan). Efektywna współpraca na linii administracja biznes buduje przyjazny klimat dla rozwoju gospodarczego danej miejscowości i regionu. Wśród czynników utrudniających ją badani wskazali przede wszystkim: postawę władzy, nie służby w administracji (15% spoza Lewiatana i 12% Lewiatan), nieefektywną strukturę administracji (po 14% wskazań dla obu kategorii przedsiębiorców), uwikłania polityczne (14% Lewiatan i 13% spoza Lewiatana ) i nieznajomość reguł wzajemnego współdziałania (14% Lewiatan i 11% spoza Lewiatana ). Województwo świętokrzyskie cechuje się niskim poziomem przedsiębiorczości, co może wynikać zarówno z uwarunkowań instytucjonalnych, jak i społeczno-kulturowych, m.in. poziomu zaufania społecznego czy wyobrażeń o ludziach podejmujących działalność gospodarczą. Stąd zainicjowanie działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji przedsiębiorców wydaje się szczególnie istotne z punktu widzenia regionu nadal postrzeganego jako niesprzyjający rozwojowi potencjału przedsiębiorczości. Rynek Biznes Praca

8 TEMAT NUMERU Sylwia Wiśniewska Kamil Wiśniewski Przedsiębiorcy z regionu świętokrzyskiego od lat zgłaszają problemy utrudniające im prowadzenie działalności gospodarczej, dlatego ŚZPP Lewiatan podjął decyzję o skatalogowaniu, analizie i wskazaniu rekomendacji umożliwiających przełamanie ograniczających ich barier. Tak powstała koncepcja opracowania raportu, stanowiącego punkt wyjścia do intensyfikacji działań, których celem było przełamanie rozpoznanych ograniczeń. Jego przygotowywanie poprzedziła seria spotkań informacyjno-konsultacyjnych, w Busku-Zdroju, Kielcach, Końskich, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach i Włoszczowie, które pozwoliły na zebranie od świętokrzyskich przedsiębiorców informacji na temat obszarów problemowych w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. CO NAM DOSKWIERA, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu Kolejne spotkania w Kielcach, Staszowie, Włoszczowie i Starachowicach posłużyły prezentacji wstępnej wersji raportu. Oddano głos przedsiębiorcom oraz ekspertom ŚZPP Lewiatan, aby wyrazili i skonsultowali opinie na jego temat. Zgłoszone uwagi pozwoliły stworzyć ostateczną wersję Świętokrzyskiej Listy Barier przedsiębiorczości Jej twórców pragną, aby stała się przyczynkiem do debaty społecznej na temat trudności, z jakimi na co dzień borykają się świętokrzyscy przedsiębiorcy. Następnym krokiem powinno być wspólne wypracowywanie rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu i wdrażanie ich w życie. Licznie zgłoszone przez świętokrzyskich przedsiębiorców bariery podzielono na dwie grupy: o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. W obrębie pierwszej z nich wydzielono dziewięć obszarów. Działalność władz i administracji oraz instytucjonalne wsparcie dla biznesu Przedsiębiorcy wskazywali na zbyt częste zmia- 8

9 ny w przepisach prawa, które znacząco komplikują prowadzenie działalności gospodarczej. Konsekwencją niestabilności systemu prawnego są np. odmienne interpretacje prawa pracy przez kontrolerów z różnych Okręgowych Inspektoratów Pracy, podlegających Państwowej Inspekcji Pracy. Zmiany w prawie przyczyniają się także do wydłużenia postępowań sądowych i egzekucji komorniczych. Jak wiadomo, procedury sądowe nie należą do najkrótszych, co doskonale widać na przykładzie wprowadzania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Również współpraca w ramach administracji publicznej oraz na linii administracja przedsiębiorcy nie należy do łatwych. Problemami są m.in.: brak przychylności niektórych władz samorządowych dla nowych projektów inwestycyjnych, brak reakcji części kadry zarządzającej administracji publicznej na utrudnienia zgłaszane przez przedsiębiorców czy niedostateczny zakres konsultacji społecznych z przedsiębiorcami. Poprawie tego stanu rzeczy nie sprzyja zbyt powolny rozwój e-administracji czy brak aktywnej komórki wspierającej przedsiębiorców, która funkcjonowałaby w ramach administracji samorządowej. Zarządzający firmami zbyt wiele czasu marnują z powodu zbyt częstych i długotrwałych kontroli prowadzonych w przedsiębiorstwach przez liczne podmioty. Wskazane bariery rozwoju przedsiębiorczości nie sprzyjają inwestowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w województwie świętokrzyskim. Infrastruktura W tym obszarze przedsiębiorcy szczególnie akcentowali słabość regionalnej infrastruktury drogowej i kolejowej (brak autostrad, niewiele kilometrów dróg ekspresowych, przestarzałe linie kolejowe), która nie pozwala na sprawną komunikację w samym regionie oraz pomiędzy nim a otoczeniem. Wskazywali również trudności z szybkim przyłączaniem nowych obiektów do infrastruktury drogowej, energetycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej. Warto podkreślić, że wspomniane kategorie infrastruktury swoje lata świetności mają już za sobą, w związku z czym dochodzi do przerw w dostawie podstawowych mediów. Bariery utrudniające realizację inwestycji budowlanych i racjonalne zagospodarowanie przestrzeni Fundamentalne znaczenie ma tu bezapelacyjnie najczęściej przytaczana bariera rozwoju przedsiębiorczości, czyli brak lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Jest ona bowiem źródłem licznych trudności w realizacji inwestycji budowlanych. Co więcej, jeżeli plany te zostają uchwalone, to mają miejsce problemy z egzekwowaniem wytycznych w nich zawartych, np. z powodu protestów właścicieli gruntów czy organizacji proekologicznych. Powyższe czynniki sprawiają, że uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest procesem łatwym i krótkotrwałym. Problemy z kształceniem zawodowym W regionie zlikwidowano znaczącą liczbę szkół zawodowych, co w połączeniu z nikłym zainteresowaniem młodzieży kształceniem w tego typu placówkach, doprowadziło do niedoboru na rynku wykwalifikowanych pracowników. Problemem nadal funkcjonujących jest przestarzałe wyposażenie uniemożliwiające zdobywanie przez uczniów pożądanych na rynku pracy umiejętności. Rozwiązaniem mogłaby być intensyfikacja współpracy szkół zawodowych z firmami, brakuje jednak rozwiązań w tym zakresie, które byłyby satysfakcjonujące dla obu stron. Kadry dla przedsiębiorstw Ten obszar barier po części stanowi konsekwencję poprzedniego przedsiębiorcy sygnalizują trudności z rekrutacją kompetentnych absolwentów szkół o profilu zawodowym. Problematyka kadr dla przedsiębiorstw jest jednak szersza dotyczy wszystkich szczebli i większości kierunków kształcenia. Ogólnie rzecz biorąc, system kształcenia nie jest dopasowany do aktualnych wymagań rynku 9 Rynek Biznes Praca

10 TEMAT NUMERU pracy, jest to widoczne na przykładzie regionalnego rynku pracy. Istotny problem stanowi również zbyt niskie zaangażowanie personelu w pracę, jego następstwem jest zbyt wysoka fluktuacja zatrudnienia i nazbyt częsta absencja pracowników. Podatki lokalne Na każdym spotkaniu artykułowana była kwestia zbyt wysokich stawek podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i ich dynamicznego wzrostu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Biorąc pod uwagę to, że region powinien przyciągać nowe inwestycje, obecna polityka władz w zakresie podatków lokalnych nie może być kontynuowana. Ochrona środowiska Należy zrobić wszystko, aby piękno przyrody, stanowiącej wizytówkę regionu świętokrzyskiego, zachować dla przyszłych pokoleń. Ważne jest jednak, aby formy ochrony tej przyrody, w miarę możliwości, nie ograniczały rozwoju przedsiębiorczości. Przykładem jest zbyt często stosowany wymóg sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Istotny problem stanowią również, często bezpodstawne, protesty ekologów, które znacząco spowalniają chociażby rozbudowę infrastruktury drogowej. Finanse Trudno sobie wyobrazić rozwój przedsiębiorczości bez szerokich możliwości pozyskiwania kapitału na realizację inwestycji. Pomimo dekady członkowstwa Polski w Unii Europejskiej absorpcja środków z funduszy unijnych przez podmioty gospodarcze nadal wiąże się z trudnościami związanymi z: biurokracją, skomplikowanymi i często zmienianymi procedurami czy dostępem do niezbędnych informacji. Z kolei komercyjne instytucje finansowe, mając na względzie niwelowanie ryzyka inwestycyjnego, nie zapewniają przedsiębiorstwom (w wystarczającym zakresie) możliwości skorzystania z różnorodnych form kredytowania problem ten dotyczy szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, które mają kłopoty ze zdolnością kredytową. Inne Wolumen barier zgłoszonych przez świętokrzyskich przedsiębiorców jest bardzo szeroki i różnorodny, co utrudnia jego jednoznaczną kategoryzację. Oprócz zgrupowanych w ośmiu blokach tematycznych można wymienić kilka szczegółowych problemów, takich jak: szara strefa w obszarze zatrudnienia, zbyt małe zainteresowanie regionalnych mediów problematyką przedsiębiorczości czy niewykorzystanie w pełni potencjału województwa świętokrzyskiego w zakresie rozwoju turystyki. Druga grupa zgłoszonych barier, tym razem o charakterze ogólnopolskim, które mają i często wymagają zmian w obowiązujących przepisach prawa, została podzielona na siedem obszarów. 10

11 Działalność władz i administracji W odniesieniu do przedstawicieli władz oraz administracji publicznej przedsiębiorcy wskazują na potrzebę wprowadzenia osobistej odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje, popełniane błędy, a także niedotrzymywanie terminów. Ma to ich zmotywować do efektywniejszej pracy. Zastrzeżenia budzą także procedury prowadzenia kontroli skarbowych i zbyt dotkliwe zdaniem przedsiębiorców restrykcje związane z wykrytymi nieprawidłowościami, niewspółmierne do skali popełnionych błędów (wynikających np. ze złej interpretacji przepisów prawa). Prawo pracy Generalnie można stwierdzić, że bariery związane z prawem pracy, które ukierunkowane są na ochronę interesów pracowników, skutecznie zniechęcają pracodawców do zwiększenia poziomu zatrudniania. Problem stanowią np. trudności z rozwiązywaniem umów o pracę, które nie pozwalają na elastyczne prowadzenie polityki kadrowej i demotywują do podpisywania umów o pracę na czas nieokreślony. Ponadto pracodawcy akcentują powszechne korzystanie przez personel z nieuzasadnionych zwolnień lekarskich i urlopów na żądanie, co potrafi skutecznie sparaliżować funkcjonowanie małej firmy. Nie bez znaczenia są również takie kwestie, jak: zbyt wąski katalog danych osobowych, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, czy za duże dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Zamówienia publiczne W przypadku zamówień publicznych problem stanowi zbyt niska jakość licznych specyfikacji przetargowych, co generuje trudności w przygotowywaniu ofert spełniających kryteria zawarte w specyfikacji. Ponadto kluczową barierę w niniejszym obszarze stanowi dominacja kryterium najniższej ceny oferty, często niekorzystnego zarówno dla zamawiającego (tanie produkty mogą być zbyt niskiej jakości, co generuje koszty związane z ich eksploatacją), oferentów (brak konkurencji opartej na jakości oferowanych produktów), jak i pracowników (zatrudnianie w szarej strefie w celu redukcji koszów i wypełnienia warunków stawianych w przetargu). Szczególnie istotny problem stanowią opóźnienia w regulowaniu zobowiązań sektora publicznego wobec przedsiębiorców, które dotyczą zamówień publicznych. Niejednokrotnie stanowi to przyczynę utraty płynności finansowej i bankructwa firm. Kadry dla przedsiębiorstw Bariery w tym segmencie ogniskują się wokół zbyt wysokich kosztów pracy, które determinują skalę szarej strefy na rynku pracy oraz dużą popularność umów cywilnoprawnych kosztem zatrudniania na podstawie umów o pracę preferowanych przez pracowników. Ponadto koncentrują się na regulacjach, które zamiast wspierać niepełnosprawne osoby poszukujące pracy, utrudniają im odnalezienie się na rynku pracy, zniechęcając potencjalnych pracodawców do ich zatrudniania. Podatki Przedsiębiorcy zgłosili szeroki wachlarz barier związanych z opodatkowaniem. Zgodnie twierdzili, że biorąc pod uwagę aktualny poziom rozwoju gospodarczego Polski, obciążenia podatkowe przedsiębiorstw są zbyt wysokie, co prowadzi do takich negatywnych następstw, jak: przenoszenie siedzib firm do innych krajów, zbyt duże ograniczenie możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstw, wzrost skali działalności w szarej strefie. Nie dość, że obciążenia podatkowe są wysokie, to dodatkowe koszty generuje skomplikowane i czasochłonne prowadzenie rozliczeń podatkowych. Sytuację pogarsza duża zmienność przepisów dotyczących podatków, a także trudności w ich jednoznacznej interpretacji (problem ten szczególnie dotyczy podatku VAT). Brakuje rozwiązań, które pomogłyby w rozliczaniu zobowiązań podatkowych, np. centralizacji interpretacji indywidualnych, dotyczących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków lokalnych, ogólnopolskiego wzoru Fot. Nina Hajdorowicz 11 Rynek Biznes Praca

12 12 TEMAT NUMERU formularza do składania deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy, możliwości składania deklaracji na podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną. Nie ma także zachęt fiskalnych, które motywowałyby przedsiębiorców do inwestowania i zwiększania zatrudnienia. Finanse Spektrum barier w obszarze finansów jest szerokie i dotyczy funkcjonowania różnych podmiotów. Przedsiębiorcy skarżą się na długotrwały i kosztowny (np. w przypadku egzekucji komorniczej) proces dochodzenia należności od klientów, którzy ich nie regulują w terminie. W znacznym stopniu podnosi to ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Uwagi kierowane są również pod adresem sektora bankowego, który w zbyt małym zakresie otwarty jest na elastyczną współpracę z firmami. Problem stanowi również polityka firm ubezpieczeniowych, które wykorzystując poziom skomplikowania regulacji ubezpieczeniowych, unikają wypłaty należnych odszkodowań. Istotną barierę stanowi też zbyt długi dopuszczalny czas zapłaty za fakturę, który w praktyce często wynosi 90 dni. Inne Przedsiębiorcy wskazali na liczną grupę barier, które trudno przyporządkować do wyróżnionych kategorii. Wśród nich zasadne jest podkreślenie kło-

13 13 Jako podsumowanie powyższych rozważań, warto wskazać 10 kluczowych barier rozwoju przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim: Bariery komunikacyjne: 1. Klimat nieprzyjazny dla rozwoju przedsiębiorczości. 2. Brak rzetelnej i konsekwentnej współpracy na linii administracja biznes. Bariery administracyjne: 1. Przewlekłe i skomplikowane procedury (KRS). 2. Niestabilne przepisy. 3. Brak planów zagospodarowania przestrzennego. Bariery kompetencyjne: 1. Niska jakość specyfikacji przetargowych. 2. Środki europejskie skomplikowane procedury. Bariery infrastrukturalne: 1. Niska dostępność szerokopasmowego internetu. 2. Brak szybkiego połączenia regionu z resztą kraju. 3. Brak lotniska. potów z bieżącym monitorowaniem możliwości, jakie stwarzają np. fundusze unijne czy instytucje otoczenia biznesu. Ważny problem stanowi również niechęć przedsiębiorców do zrzeszania się. Na zokończenie można stwierdzić, że świętokrzyscy przedsiębiorcy borykają się z licznymi barierami, które w znaczącym stopniu utrudniają im prowadzenie działalności gospodarczej. Co ważne, zniechęcają one również do zakładania własnych firm. Powyższe bariery były najczęściej wymieniane oraz najsilniej akcentowane przez przedsiębiorców w czasie spotkań konsultacyjnych. Na wyeliminowaniu wskazanych 15 barier powinni się w sposób szczególny skoncentrować przedstawiciele władz, podmiotów publicznych, instytucji otoczenia biznesu oraz sami przedsiębiorcy. Przezwyciężenie tych oraz pozostałych wskazanych ograniczeń leży bowiem w interesie wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, a pośrednio całego kraju. Każda przełamana bariera przedsiębiorczości przyczynia się do zmniejszenia stopy bezrobocia, wzrostu PKB i szeregu innych pozytywnych zmian, które decydują o poziomie rozwoju województwa świętokrzyskiego oraz Polski. Rynek Biznes Praca

14 AKTUALNOŚCI Maciej Jelonek 25 maja 2014 r. Polacy po raz trzeci wybrali swoich eurodeputownych. W ostatnich latach wzrosło znaczenie Parlamentu Europejskiego jako ciała kształtującego politykę Unii. Na mocy traktatu lizbońskiego otrzymał nowe prerogatywy, spośród których najważniejszą jest wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej. To właśnie parlamentarzyści zatwierdzają lub zmieniają wnioski Komisji i nadzorują budżet Unii Europejskiej. Ze względu na ostatnie zmiany zasad funkcjonowania Parlamentu, a także niezwykle trudne zadania stojące przed deputowanymi, waga każdego głosu jest obecnie większa niż kiedykolwiek. Istotne jest, aby w ławach Parlamentu Europejskiego zasiadały aktywne jednostki, ludzie kompetentni i godni zaufania. Niestety, budzi niepokój niska frekwencja wyborcza. Według Państwowej Komisji Wyborczej w Polsce w wyborach wzięło udział 23,83% uprawnionych do głosowania (średnia europejska 43,09% według TNS/Scytl we współpracy z Parlamentem Europejskim). Nie dopisali również wyborcy w województwie świętokrzyskim (głosowało 21,03% uprawnionych). Największą popularnością w naszym regionie cieszyli się kandydaci PiS (31,37% ważnych głosów), PO (21,83%) oraz PSL (14,63%). Ogółem do Parlamentu Europejskiego weszło 51 de- putowanych z Polski. Siedmiu z nich zostało wybranych w 10. okręgu wyborczym obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie. Troje z nich kandydowało z list Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość: Andrzej Duda, Beata Gosiewska, Ryszard Legutko w Parlamencie należą do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Róża Thun i Bogdan Wenta startowali z ramienia Platformy Obywatelskiej, należą do Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Swoich przedstawicieli w PE posiadają również Polskie Stronnictwo Ludowe (Czesław Siekierski, znalazł się w tej samej frakcji razem z posłami PO) oraz Kongres Nowej Prawicy (Stanisław Żółtek, pozostaje niezrzeszony). Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Keralla Research mali i średni przedsiębiorcy oczekują od parlamentarzystów europejskich przede wszystkim uproszczenia przepisów i procedur unijnych, a także dbałości o ich stabilność. Ciągłe zmiany i nowe regulacje przepisów są poważnym czynnikiem działającym na niekorzyść firm z sektora MSP. Ponadto małe i średnie firmy chcą lepszej komunikacji z biznesem, poszerzenia konsultacji i uwzględniania postulatów środowiska biznesowego. 14

15 15 raport na temat Polski Maciej Jelonek Polska po raz pierwszy od XVI stulecia przeżywa swój złoty wiek. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez poczytny brytyjski magazyn The Economist. Poza głównym artykułem dotyczącym spraw gospodarczych w skład raportu wchodzą opracowania przedstawiające stan polskiego rolnictwa, stosunki państwo Kościół, a także na temat polskiej polityki zagranicznej. Vendeline Von Bredow, autorka specjalizująca się w tematyce krajów Europy Wschodniej, przypomina obawy dotyczące naszego kraju po upadku żelaznej kurtyny. Polska była bliska bankructwa, z dużym, nieprzynoszącym zysków rolnictwem, strasznymi drogami i kolejami i z ekonomią nie większą niż ukraińska. Społeczność międzynarodowa pokładała więcej nadziei w takich państwach, jak Węgry i Czechosłowacja. Jednak według dziennikarki The Economist Polska w krótkim czasie wróciła na właściwe tory. Przyczyniła się do tego terapia szokowa przeprowadzona przez nowe władze. Prorynkowe reformy spowodowały co prawda poważną zapaść gospodarki do tej pory sterowanej centralnie, jednak w niedługim czasie Polska nadrobiła straty. Stało się to dzięki ściślejszej niż do tej pory współpracy z krajami Zachodu, modernizacji infrastruktury transportowej i restrukturyzacji niewydajnych przemysłowych molochów. Polska gospodarka jako jedyna z dużych uniknęła w dużej mierze skutków kryzysu gospodarczego. To zasługa szczęścia, lecz także polityki podatkowej i monetarnej, uważa Von Bredow. Według niej Polska zajęła ważną pozycję ekonomiczną i polityczną w UE. Oczywiście proces transformacji nie został jeszcze zakończony. Do najważniejszych wyzwań polskiej gospodarki autorzy raportu zaliczają: dalszą modernizację rolnictwa, zacieranie różnic między bogatszym zachodem kraju a biedniejszą ścianą wschodnią. Zwrócono również uwagę na inne bolączki polskiej gospodarki, a wśród nich rozbudowany sektor publiczny wymagający poważnego odchudzenia. Polska pozostaje jednym z państw o najniższym przyroście naturalnym w UE. Aspekt demograficzny pogarszany jest również przez falową emigrację wykształconych, młodych ludzi, a także przedsiębiorstw prywatnych, którym wciąż łatwiej rozwijać się w innych, mniej zbiurokratyzowanych państwach zachodnich. Zaskakująco pozytywna ocena polskiej gospodarki w prestiżowym periodyku świadczy o tym, że wizerunek Polski jako kraju zacofanego i biednego odszedł do lamusa. Zagraniczni eksperci widzą coś, czego być może my sami nie dostrzegamy. Borykając się z codziennymi trudnościami, zapominamy, jaką drogę przeszliśmy przez 25 lat ustrojowych i rynkowych przemian, podobnie jak zapominamy o szerszej perspektywie. Mimo że przed nami do pokonania jeszcze wiele trudności, radzimy sobie z nimi coraz lepiej i często możemy być wzorem dla naszych sąsiadów. Rynek Biznes Praca

16 AKTUALNOŚCI Karol Kaczmarski Dokąd zmierzamy? Przedstawiciele Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w zaciszach gabinetów negocjują nowy traktat handlowy TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership. 14 czerwca 2014 roku Bruksela przyjęła wytyczne negocjacyjne, które mają być swoistą mapą drogową dla jej przedstawiciela Karela de Guchta. W najbliższym czasie naprzemiennie w Brukseli i Waszyngtonie odbędą się cztery rundy rozmów z wymianą taryf handlowych. Od początku. Unia Europejska i Stany Zjednoczone w czasie rozlewającego się po świecie kryzysu gospodarczego dostrzegły szansę na zniwelowanie jego efektów, a może i całkowite odwrócenie negatywnych tendencji, tworząc największą na świecie strefę wolnego handlu. Celem negocjacji jest zwiększenie wymiany handlowej i inwestycji między UE a USA poprzez uwolnienie niewykorzystanego potencjału prawdziwie transatlantyckiego rynku. Przewidywanym skutkiem zawarcia umowy będzie utworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy spowodowany lepszym dostępem do amerykańskiego rynku, osiągnięcie większej zbieżności przepisów pomiędzy UE i USA, a także utorowanie drogi do ustalania norm na poziomie światowym. Oczekuje się, że 16

17 w przypadku zawarcia tak ambitnego porozumienia oraz jego pełnego wdrożenia, przeciętne europejskie gospodarstwo domowe wzbogaci się co roku o dodatkowe 545 euro, przy wzroście gospodarczym mieszczącym się w przedziale 0,5 1% PKB, co odpowiada kwocie 119 mld euro rocznie. Po pierwsze, gospodarka Optymistyczna wersja rozwoju wypadków zakłada, że w sytuacji przyjęcia wszystkich założeń umowy handlowej, korzyści z niej płynące są planowane na 119 mld euro dla UE, i 95 mld euro rocznie w przypadku Stanów Zjednoczonych. Analiza Komisji Europejskiej dostarcza informacji, na podstawie których eksport z UE do Stanów Zjednoczonych w wyniku podpisania porozumienia może zwiększyć się o 28%, co daje równowartość około 187 mld euro. Ciekawie przedstawia się również prognoza wzrostu eksportu UE i USA z resztą świata. Mowa o wartościach bezwzględnych sięgających ok 33 mld euro. Reasumując, całkowity wzrost eksportu UE jest możliwy na poziomie 6% (220 mld euro), a USA o 8% (240 mld euro). Czy tylko gospodarka? Efekty ekonomiczno-statystyczne planowanego traktatu handlowego bezsprzecznie przyniosą pozytywny skutek dla wzrostu gospodarczego partnerów. Niemniej jednak nie można pomijać wymiaru społecznego porozumienia, będzie to pierwsze takie przedsięwzięcie w skali globalnej (największa strefa wolnego handlu na świecie). Dzięki niemu UE i USA, wykorzystując własne pozytywne doświadczenia, zyskają możliwość wyznaczania kierunków i standardów w handlu międzynarodowym. Bardzo ważna jest też możliwość tworzenia warunków dla funkcjonowania bardzo różnych systemów społeczno-ekonomicznych czy prawnych na jednym rynku, co niewątpliwie stanowi nie lada wyzwanie dla negocjatorów. Czy tylko korzyści? Jak podkreśla Komisja Europejska, nie ma zagrożenia dla dotychczasowych praw i przywilejów obywateli, przedsiębiorstw czy państw członkowskich. Zgodnie z mandatem negocjacyjnym wszystkie obszary umowy muszą zapewnić poszanowanie wysokich standardów w zakresie: ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, prywatności, konsumentów i praw pracowników. Co więcej postęp, jaki będzie się przejawiał dzięki wymianie handlowej i inwestycjom, nie może wpływać na ograniczenie prawa do wprowadzania własnych regulacji, w taki sposób jaki UE uzna za stosowny. Dokąd zmierzamy? Biorąc pod uwagę wartości ekonomiczne przedstawione przez Komisję Europejską, przed wspólnotą jawi się obiecująca gospodarczo droga. Należy jednak pamiętać, że w tak nowatorskiej i skomplikowanej materii diabeł lubi tkwić w szczegółach, a pierwsza komplementarna ocena będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy poznamy zapisy umowy. O rezultatach porozumienia będzie można mówić dopiero po jego wejściu w życie i funkcjonowaniu przez przynajmniej kilka lat. Dzisiaj możemy powiedzieć jedno wpływamy na nieznane, ale jakże obiecujące wody 17 Rynek Biznes Praca

18 RYNEK Przykład najlepszą zachętą Specjalne strefy ekonomiczne powstawały w warunkach transformacji gospodarczej na mocy ustawy z 20 października 1994 roku określającej warunki ich prowadzenia. W tym roku mija 20 lat od tej daty. Na temat działającej w granicach województwa świętokrzyskiego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice rozmawiamy z Prezesem Zarządu Cezarym Tkaczykiem. 18

19 W jakich okolicznościach powstawała SSE Starachowice? Cezary Tkaczyk: W połowie lat 90. lokalnym problemem, z którym musiała się zmierzyć powstająca sse, było strukturalne bezrobocie, które sięgało ponad 30%. Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku, w 1998 roku nastąpiło rozpoczęcie działalności i wydane zostały pierwsze zezwolenia. Strefa powstała w konkretnym celu i z konkretnym zadaniem, by doprowadzić do dywersyfikacji przemysłu w Starachowicach, do restrukturyzacji tego, co pozostało po zakładach starachowickich Star i w efekcie do zmniejszenia i złagodzenia skutków bezrobocia, zwiększenia zatrudnienia i napływu nowych inwestycji do miasta. Jakim obszarem dysponowała Strefa na początku swej działalności? Ja nie byłem od samego początku, jestem od 2000 roku, ale dokładnie znam historię Strefy zaczynaliśmy od 123 hektarów, teraz mamy ponad 640 hektarów do dyspozycji, z tego 67% jest już zagospodarowanych. Cały czas ewoluuje proces zmiany granic, rozszerzanie się o kolejne nowe podstrefy trwa. Pierwsza decyzja, że wychodzimy w ogóle poza Starachowice to początek naszego wieku. Taką właśnie decyzję podjęliśmy wówczas z nieżyjącym już prezesem Henrykiem Krekorą. To nie była łatwa decyzja, która spotkała się z brakiem zrozumienia u niektórych przedstawicieli władz lokalnych. Staliśmy wówczas na stanowisku, że musimy działać na rzecz całego regionu. Pytaliśmy gdy przychodzi do nas inwestor, który poszukuje nieruchomości o warunkach, jakich w Starachowicach nie możemy mu zaoferować, to do kogo mamy go odesłać, do której ze stref? Byliśmy zdania, że jeżeli nie u nas, to ten inwestor powinien pozostać w regionie. Dzisiejsze czasy pokazują, że to było jak najbardziej słuszne stanowisko. Czy to były jedyne trudności, na jakie napotykali twórcy Strefy? Trudności było bardzo wiele. Większość z nich udało się przezwyciężyć, chociaż problemy i wyzwania zostały do dnia dzisiejszego. Podstawowa dla nas kwestia dotyczyła sfery finansowania. Przypomnę, że jesteśmy spółką akcyjną, działamy na podstawie kodeksu spółek handlowych. Na początku zostaliśmy wyposażeni przez naszych akcjonariuszy w jeden milion złotych oraz aport w postaci gruntów do zagospodarowania. Trzeba było znaleźć sposób i model na funkcjonowanie. Jako spółka zarządzająca strefą nie otrzymujemy żadnych subwencji, sami musimy na siebie zarabiać. Dzisiaj, po 17 latach funkcjonowania, mogę powiedzieć, że to zostało dość dobrze rozwiązane. Straty, jakie powstały w pierwszych latach działalności, zostały w całości pokryte, mamy niewielkie środki na kapitale zapasowym, spółka ma płynność finansową, jest w dobrej sytuacji finansowej, może inwestować. Żyjemy z obrotu nieruchomościami i wynajmu powierzchni. Powierzchnie biurowe, które mamy do dyspozycji, cały czas modernizujemy, aby nasza oferta była dobra. Oferujemy je klientom, nie tylko naszym strefowym, na zasadach komercyjnych. To nie jest główne źródło finansowania, bo głównym jest obrót nieruchomościami. Przez te lata zmieniały się warunki funkcjonowania sse, wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej przybyła wam konkurencja. Było kilka etapów, pierwszy to był czas przedakcesyjny, kiedy obawialiśmy się, co będzie, gdy wejdziemy do Unii, czy Polska zdoła wynegocjować dobre warunki dla dalszego funkcjonowania stref. Były głosy, że jak tylko dostaniemy się do Unii, a Unia jest przeciwna strefom, to te zostaną zlikwidowane. Ale życie pokazało, że w warunkach UE strefy również dobrze funkcjonują. Oczywiście zmieniają się przepisy, ewoluują. Już nie ma takich zwolnień, jakie wydawane były na samym początku, właściwie bezterminowych, bez ograniczeń. Teraz przepisy regulacyjne są w pełni dostosowane do przepisów unijnych dotyczących udzielania pomocy publicznej. W zgodzie z dyrektywami i przepisami unijnymi wydajemy zezwolenia w formie decyzji administracyjnych na działalność na terenie strefy, które są podstawą do ulg podatkowych. 19 Rynek Biznes Praca

20 RYNEK Jakie warunki powinien spełniać przedsiębiorca, aby mógł prowadzić działalność gospodarczą na terenie sse? Przede wszystkim przedsiębiorca, który zgłasza się i chce zainwestować w naszej strefie, czyli skorzystać z pomocy publicznej, powinien sprawdzić, czy spełnia kryteria. My mu oczywiście w tym pomagamy, robimy to nieodpłatnie. Wystarczy, że do nas się zgłosi i choćby drogą elektroniczną prześle takie wstępne zapytanie. Na naszej stronie jest do pobrania deklaracja wstępna, w której zgłaszający się podaje, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, czym się zajmuje, co chciałby produkować, czym się będzie zajmować na terenie Strefy. W ciągu jednego dnia odpowiadamy, czy faktycznie będzie mógł skorzystać z tych ulg. Zezwolenia wydawane są na różnego rodzaju działalność produkcyjną. Są oczywiście wyjątki, np. produkcja energii elektrycznej, produkcja alkoholu, generalnie rodzaje działalności koncesjonowane przez państwo. Podsumowując, na terenie strefy można prowadzić każdego rodzaju działalność, natomiast nie każda działalność daje podstawę do korzystania z ulg podatkowych. Co Strefa oferuje firmom? Przede wszystkim Strefa oferuje pomoc w momencie kiedy przedsiębiorca się zgłasza i chce wiedzieć, czy taka pomoc przysługuje jego firmie. Określamy, jaki będzie jej zakres w zależności od tego jak dużo chce zainwestować, bowiem od wielkości inwestycji, od tego ile inwestor planuje zainwestować jest uzależniona jej wielkość. Musi przekroczyć określony próg inwestycyjny, jednakowy dla wszystkich stref, wynoszący równowartość 100 tys. euro. Jeżeli jego inwestycja przekroczy ten próg, ma prawo ubiegać się o pomoc na terenie strefy ekonomicznej. Otrzymuje ją po zainwestowaniu i spełnieniu warunków zezwolenia. Przejście tych procedur, tej drogi administracyjnej trwa krótko, najwyżej miesiąc. A zatem jeżeli otrzyma zezwolenie, dokona inwestycji, zatrudni ludzi i spełni warunki zezwolenia, ma prawo do korzystania z ulg podatkowych do wysokości na dzień dzisiejszy do 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych. W przypadku przedsiębiorstw średnich ten pułap podnosi się do 45%, a małych i mikro do 55%. Przykładem niech będzie mały przedsiębiorca, który na inwestycję przez 2 lata wyda milion złotych. W tym będzie np. zakup ziemi, wybudowanie bądź modernizacja siedzi- Podstrefa Starachowice z lotu ptaka Fot. SSE Starachowice S.A. 20

21 by, hali, warsztatu, w którym będzie coś produkował, zakup technologii, wyposażenie tej hali. Mały i średni przedsiębiorca ma to udogodnienie, że nie musi kupować nowych fabrycznie maszyn, może kupować second hand, i to jest kolejny profit dla niego. A zatem jeżeli jego inwestycja zamknie się w przeciągu 2 lat kwotą jednego miliona złotych, to nie zapłaci podatku dochodowego według skali 19-procentowej aż nie odbierze, w przypadku małych i mikro, 55% z tego miliona, czyli 550 tys. zł. Dalej wszystko zależy od jego rentowności, jeżeli w skali roku zapłaciłby podatku 100 tys., to przez ponad 5 kolejnych lat będzie płacił zero, a te pieniądze może przeznaczyć na rozwój firmy. Myślę, że nie ma żadnych większych barier czy kosztów dla przedsiębiorców, które uniemożliwiałyby im sięgnięcie po pomoc, głównie firm polskich. Ponad 60% działających na naszym terenie firm to są firmy z kapitałem polskim, wiele z nich to firmy małe. Jedynym kosztem, jaki firma musi sobie zaplanować jest koszt zakupu specyfikacji warunków rokowań do warunków przetargowych w zależności od tego, czy chce kupować ziemię na przetargu od nas czy ma tę ziemię kupioną np. na rynku wtórnym. Koszt takiej specyfikacji sprawdzałem we wszystkich strefach waha się pomiędzy 8, a w ekstremalnych przypadkach 20 tys. zł. U nas koszt zakupu specyfikacji wynosi tys. zł, więc nie są to duże pieniądze, jeśli się myśli perspektywistycznie o rozwoju firmy. Jako zarządzający strefą pomagamy na etapie ubiegania się o zezwolenia, to znaczy informujemy i tłumaczymy wszelkie zawiłości, które przedsiębiorca może napotkać. Oczywiście on sam musi chcieć ten biznes poprowadzić, sam musi ponieść koszty jeśli to konieczne, także od strony bezpośredniej obsługi prawnej. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia i to ile i jakie firmy sięgają po zezwolenia, widać, że na pewno na starcie kwestie finansowe nie są podstawowym problemem. Jak SSE Starachowice pozyskuje inwestorów? Najlepszym sposobem pozyskania inwestorów jest przykład konkurencji albo dostawcy. Jeśli ktoś prowadzi działalność, a jego konkurencja weszła do strefy, to też chce to zrobić. Jeżeli ja jestem w strefie, to przyciągam swoich poddostawców, oni też chcą być obok mnie, a z drugiej strony chcą być konkurencyjni wobec innych potencjalnych rywali, którzy mogą się pojawić. Prowadzimy oczywiście różnego rodzaju akcje marketingowe. Mamy stronę internetową. Uczestniczymy w takich wydarzeniach, jak np. Forum Polski Wschodniej. Organizujemy konferencje, szkolenia, jeździmy na różnego rodzaju wyjazdy typu misje. W tym roku mamy zaplanowane dwa takie wyjazdy do Niemiec. Uważamy, że Niemcy jako największy partner wymaga większej uwagi z naszej strony. Najbardziej efektywny jest jednak przykład konkurenta lub partnera. Jakie firmy oprócz polskich i niemieckich są jeszcze w obrębie Strefy? W strefie mamy firmy nie tylko z Polski. Mamy reprezentowany kapitał z Korei Południowej, kapitał niemiecki, włoski, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, mamy Francuzów, firmę z Luksemburga, również ze Słowacji. Jakie branże reprezentują te firmy? Udało się nam zadanie, które polegało na dywersyfikacji, a oprócz tego zachowany został nurt branży samochodowej, mamy kilku najważniejszych dla nas inwestorów ze Starachowic. Najbardziej się cieszymy, że mamy branżę maszynowo- -metalową i chemiczną. Przypomnę, że w naszej podstrefie w Puławach są Zakłady Azotowe, które mają dwa ważne zezwolenia. Ile podstref posiada SSE Starachowice? Mamy 15 podstref. Do końca czerwca trwały procedury i rozmowy, na mocy których wydaliśmy pięć nowych zezwoleń, które jeżeli wszystko dobrze pójdzie, a wiele na to wskazuje, przyniosą blisko 400 milionów złotych inwestycji i ponad 1600 nowych miejsc pracy, m.in. w podstrefie w Połańcu firma Nemex, notowana na New- Connect postawi fabrykę elementów prefabrykowanych do budowy domów, w Końskich spółka Orizzonte Polska chce uruchomić nowy zakład produkcji i regeneracji oprzyrządowania dla producentów płytek ceramicznych. 21 Rynek Biznes Praca

22 RYNEK Zakłady Azotowe Puławy Podstrefa Puławy Fot. SSE Starachowice S.A. Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 lipca 2013 roku wydłużyły okres funkcjonowania 14 stref do 2026 roku. Jaka to jest perspektywa dla firm, które przecież działają bezterminowo? To jest dobra perspektywa, biorąc pod uwagę, że to już trzeci okres, na jaki wydłużono istnienie stref. My w ogóle staramy się, żeby działalność stref wydłużyć bezterminowo. Tego typu mechanizm stosuje bardzo wiele krajów europejskich jako rodzaj interwencjonizmu państwowego. Państwo, ministerstwo gospodarki, wskazuje, jakie dziedziny życia, branże, w jakich lokalizacjach będą przez nie wspierane. Takie świadome zakłócenie konkurencyjności ma pewien wyższy cel społeczny, dzięki temu firmy mogą się lepiej rozwijać, a przede wszystkim są rozwiązywane problemy natury społecznej, związane z restrukturyzacją majątku poprzemysłowego, likwidacją bezrobocia czy zahamowaniem odpływu ludzi, zwłaszcza młodzieży. Jaką przyszłość widzi Pan dla sse, czy będą ewoluowały np. w stronę klastrów? Bardzo wiele stref jest już dzisiaj klastrami. Jestem zdania, że wszystko co powstaje w sposób naturalny, jest najzdrowsze. U nas już taki funkcjonuje, chociaż niewielu chce go nazywać klastrem. Mam tu na myśli Końskie, gdzie szereg firm jest powiązanych ze sobą organizacyjnie, kapitałowo, produkcyjnie z branżą ceramiczną. Drugim jest nowo powstały klaster w Starachowicach, nazywa się Metal- -Cast. Jesteśmy jednym z jego założycieli. Ten wiąże ze sobą firmy branży odlewniczej i obróbki metali. Firmy duże, małe, średnie są razem po to, aby ich produkty były bardziej konkurencyjne na rynku. Klaster został zarejestrowany, a środki unijne w nowej perspektywie finansowej pomogą w jego funkcjonowaniu. Strefy będą ewoluowały. Czy w stronę klastrów, 22

23 parków technologicznych, to będzie bardzo różnie, ponieważ działają w różnych miejscach w Polsce. Na przykład Kraków, gdzie zarządzającym strefą jest Krakowski Park Technologiczny, ma zupełnie inne warunki działania to wielkie miasto, uczelnie, świetna lokalizacja, autostrada, port lotniczy. Naszym zadaniem w Starachowicach była restrukturyzacja i aktywizacja, działanie na rzecz rozwoju gospodarki, wspieranie przedsiębiorców nowo pozyskiwanych, ale również tych, którzy na naszym terenie już są, dotarcie do nich, zapytanie, co jest im potrzebne, aby się mogli lepiej rozwijać. Zdaniem zarządu nie tylko kwestie dróg, rur z gazem, z wodą i kabli z prądem są kluczowe dla pozyskiwania i rozwijania inwestycji, ale zatrudnienie kadry pracowniczej, bo coraz więcej przedsiębiorców boryka się z tym problemem. Owszem, mają biznes, ale często brakuje im ludzi, żeby swój pomysł zrealizować. Dotyczy to zwłaszcza perspektywy najbliższych kilkunastu lat. Nikt nie zaryzykuje prowadzenia firmy, wiedząc, że w tym miejscu, w tej lokalizacji nie pozyska pracowników. Zatem obok kwestii infrastrukturalnych, istotne jest szkolnictwo zawodowe, kadry, a jako trzecia kwestia dostawców, surowców, komponentów i tego co dzisiaj się wiąże z prowadzeniem biznesu, czyli logistyki, transportu. Na koniec o co nie spytałam, a czym chciałby się Pan pochwalić? Moglibyśmy się pochwalić tym, że w ostatnim rankingu przygotowanym przez fdi Magazine of the Financial Times strefa starachowicka jest w pierwszej 50 najlepszych specjalnych stref ekonomicznych na świecie jako jedna z pięciu polskich stref. Rozmawiała: Olga Darewicz-Uberman 23 Budynek Kieleckiego Parku Technologicznego Podstrefa Kielce Fot. SSE Starachowice S.A. Rynek Biznes Praca

24 BIZNES Nowi członkowie Lewiatana Maciej Jelonek Do grona przedsiębiorców zrzeszonych w Świętokrzyskim Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan dołączyli nowi członkowie. Firma Alwina-Trans sp. z o.o. Dudek & Salwa, mająca siedzibę w gminie Sitkówka-Nowiny, zajmuje się usługami transportowymi na terenie całego kraju. Posiada tabor samochodowy umożliwiający przewożenie każdego rodzaju ładunku od 1,5 do 24 ton. Przedsiębiorstwo oferuje do wynajęcia halę magazynową o powierzchni 1800 m kw. Sędziszowska firma MebloTiM wykonuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem i produkcją mebli na wymiar. Wyposażenie kuchenne, szafy i zabudowy meblowe to jej specjalność. Specjaliści z Meblo TiM bezpłatnie wykonują pomiary, przygotowują wizualizacje oraz wycenę dla swoich klientów. MM Invest szczyci się wieloletnim doświadczeniem w branży leasingowej. Oferta firmy skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Specjaliści pomagają przy zakupie samochodów dostawczych, ciężarowych i osobowych, motocykli, wózków widłowych, sprzętu IT, sprzętu medycznego, maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych, maszyn i urządzeń rolniczych. Ponadto oferowane są pakiety ubezpieczeń: komunikacyjnych, majątkowych i assistance. Eksperci PGC Kancelarii Konsultingowej podejmują się przygotowywania i realizacji projektów o charakterze lobbingowym oraz promocyjno-informacyjnym, usług łącznikowych między biznesem krajowym a zagranicznym, profesjonalnego doradztwa i pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej, a także organizowania konferencji, wystaw, seminariów, szkoleń. Oferta adresowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i do jednostek administracji publicznej. PNG Spółka z o.o. jest bezstronną i niezależną jednostką certyfikującą. Specjalizuje się w potwierdzaniu prawidłowego funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwa żywności oraz monitorowaniu całego łańcucha dostaw żywności. Dzięki certyfikacji konsument zyskuje pewność, że żywność, która do niego trafia, została wyprodukowana zgodnie z unijnymi i krajowymi standardami obejmującymi rolnictwo ekologiczne, produktów regionalnych i tradycyjnych. Cieszymy się z napływu nowych członków. Reprezentujemy coraz większą liczbę firm, a to sprawia, że stajemy się bardzo ważnym przedstawicielem interesów świętokrzyskich przedsiębiorców. mówi Katarzyna Pustuła, sekretarz Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W najbliższym czasie skupimy się na opiniowaniu i proponowaniu zmian aktów prawnych wydawanych na szczeblu centralnym. W tym celu do końca roku we współpracy z wojewodą świętokrzyskim chcemy zorganizować trzy spotkania, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele: biznesu, samorządów oraz Parlamentu RP. Liczymy na aktywność ze strony przedsiębiorców, którzy postanowili przyłączyć się do naszego Związku. Ich pomoc będzie szczególnie przydatna podczas opiniowania dokumentów, które tworzymy oraz w pracy nad podejmowanymi przez nas działaniami. W ten oto sposób to właśnie oni będą kształtować zmiany wpływające na warunki prowadzenia biznesu. 24

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Dr Bernadeta Baran Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Plan wystąpienia Podstawy prawne gospodarczej współpracy transatlantyckiej Skala

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Otoczenie gospodarcze Miasto Krosno Statystyki gospodarcze 46 775 Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Pomysłodawca i założyciel

Pomysłodawca i założyciel Pomysłodawca i założyciel Maciej Wroński Przedsiębiorca i pomysłodawca Federacji MSP. Autoryzowany dealer firmy KOMANDOR. Obserwując przez wiele lat swej działalności sposób funkcjonowania systemu podatkowego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 2 Za promocję i przyciąganie inwestycji zagranicznych do Irlandii odpowiada Investment and Development Agency (IDA Ireland). Agencja może

Bardziej szczegółowo

Idealne miejsce dla inwestycji

Idealne miejsce dla inwestycji Idealne miejsce dla inwestycji Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Poland a true special economic zone

Poland a true special economic zone Poland a true special economic zone Raport EY Paweł Tynel 25 listopada 2013 r. Dlaczego powstał raport Poland a true special economic zone Zebranie w jednym dokumencie ważnych informacji dla inwestorów

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Środki unijne szansą dla rynku kolejowego

Środki unijne szansą dla rynku kolejowego Środki unijne szansą dla rynku kolejowego Sławomir Nalewajka Prezes Bombardier ZWUS Maciej Radziwiłł Prezes Trakcja Polska Kongres Transportu Polskiego 27 marca 2006 1 Infrastruktura kolejowa Nawierzchnia,

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mrągowo, 22.11.2012 r. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce SSE to wydzielone obszary na terytorium

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Pomoc Inwestycyjna. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

Regionalna Pomoc Inwestycyjna. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną Podstawa prawna uchwały: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE Przywileje strefowe * Przedsiębiorcy inwestujący w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...5. Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa. Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit...

Spis treści. Wstęp...5. Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa. Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit... Spis treści Wstęp...5 Część I Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit...9 Anna Surdyka Górniak Etyka w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE Kancelaria Finansowo Prawna Merqus R. Mularczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa Kielce, Pl. Niepodległości 1 office@merqus.com NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE Kielce, 2009 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP Opracował: Ryszard Rogoń AKTUALNOŚCI We wrześniu 2016 roku pracownicy rekonwersji kadr udzielili żołnierzom oraz byłym żołnierzom zawodowym 325 porad indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r.

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. Badanie TNS OBOP na zlecenie PKPP Lewiatan: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK 44 miejscowości w 4województwach Polski południowo-

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Niedorzeczna likwidacja

Niedorzeczna likwidacja Zgodnie z ekspertyzą Związku Banków Polskich, likwidacja Funduszu Poręczeń Unijnych i Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przyniosłaby negatywne skutki przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego powołany został w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie treści publikacji Świętokrzyska Lista Barier

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie treści publikacji Świętokrzyska Lista Barier Kielce, 17.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowanie treści publikacji Świętokrzyska Lista Barier W związku z realizacją przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan projektu pt: Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mirosław Semczuk Wicedyrektor Departament Innowacyjnej Gospodarki ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel. (+48 22) 460 3701 faks (+48 22) 460 3702 www.arp.com.pl 1 Obszary działania

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI ORAZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE ŁSSE

LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI ORAZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE ŁSSE data aktualizacji wzoru listu intencyjnego: 31.07.2015 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI ORAZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE ŁSSE Data: List należy skierować

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE Szanowni Państwo! Gmina Kołaczyce, pragnąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo