PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ NA ODCINKU OD UL. CHABROWEJ DO UL. MODRZEWIOWEJ GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35 PROJEKT WYKONAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ NA ODCINKU OD UL. CHABROWEJ DO UL. MODRZEWIOWEJ. 80-225 GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35 PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ NA ODCINKU OD UL. CHABROWEJ DO UL. MODRZEWIOWEJ ADRES INWESTYCJI FAZA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA Obiekt usytuowany jest na terenie Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdynia PROJEKT WYKONAWCZY Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35 PROJEKT WYKONAWCZY 3 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ZESPÓŁ AUTORSKI FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR. UPRAWNIEŃ GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. Marek Szewczuk 23/Gd/00 specjalność kontsr.-budowlana PROJEKTANT inż. Michał Pawłowski KUP/0012/POOE/04 specjalność elektroenergetyczna SPRAWDZAJĄCY inż. Maciej Wojtakowski WRR-DT/7131/13/2002 specjalność elektroenergetyczna PODPIS Gdańsk, kwiecień 2013r.

2 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ NA ODCINKU OD UL. CHABROWEJ DO UL. MODRZEWIOWEJ 1. Projekt Zagospodarowania Terenu 2. Projekt wykonawczy: 2.1. Drogi 2.2. Przebudowa urządzeń Energa Operator S.A. oraz Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2.3. Przebudowa urządzeń Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz budowa oświetlenia 2.4. Przebudowa urządzeń Telekomunikacji Polskiej S.A Przebudowa urządzeń Multimedia Polska S.A Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej 3. Opracowania związane: 3.1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3.2. Opinia geotechniczna VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

3 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO 2.3 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA. BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ NA ODCINKU OD UL. CHABROWEJ DO UL. MODRZEWIOWEJ CZĘŚĆ OPISOWA: Opis techniczny str. 4 9 Zestawienie materiałów str. 10 Obliczenia fotometryczne oświetlenia str Uzgodnienia, warunki, decyzje str CZĘŚĆ RYSUNKOWA: str Rys. 1 Rys. 2 Przebudowa urządzeń ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. oraz budowa oświetlenia Przebudowa urządzeń ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. oraz budowa oświetlenia- Schemat ideowy oświetlenia skala 1 : 500 schemat VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

4 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA 1. CEL OPRACOWANIA. Opracowanie niniejsze ma na celu zabezpieczenie istniejących sieci oświetleniowych własności ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. oraz budowę nowego oświetlenia w obszarze opracowania projektu: Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt opracowano na podstawie: - Umowy nr KB/661/UI/236/W/2011 zawarta dnia 08 grudnia 2011 roku w Gdyni pomiędzy Urzędem Miasta Gdynia z siedzibą przy al. Marszałka J.Piłsudskiego 52/54, a VIA CONSULTING sp. o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wassowskiego 12/35 3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Żurawiej i Malinowej z dnia 11 grudnia 2002 r.; Uchwała nr III/59/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Żurawiej i Malinowej (Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2003 r.); Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej ; Dwuwariantowa koncepcja drogowa budowy ulicy Żurawiej, na odcinku od ulicy Chabrowej do ulicy Modrzewiowej w Gdyni, autor: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska; Wypisy z rejestru gruntów wydane przez Urząd Miasta Gdyni, Wydział Geodezji, Referat Katastru Nieruchomości; Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba; Mapa do celów projektowych wykonana przez firmę GEOBOR z Gdańska w 2012r.; Wizja lokalna w terenie; Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz z dnia 23 grudnia 2003 r.); VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

5 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA Pismo nr UGD.MK-7046/III/74/9364/2009/2010/616 wydane przez ZDiZ w Gdyni z dnia Pismo nr EO/No-1/MS/2714/2012 wydane przez ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z dnia Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego. 4. ZAKRES PRZEBUDOWY ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Ad. A Zabezpieczenie istniejącej linii oświetleniowej (rys. nr 1) Istniejący kabel oświetleniowy biegnący wzdłuż ulicy Chabrowej, pod projektowaną nawierzchnią ulicy Żurawiej należy istniejący kabel oświetleniowy wł. ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. odkopać na odcinku 22m i zabezpieczyć rurą SRS 110 na odcinku 16m. Wloty rur obustronnie uszczelnić przed zamuleniem. Rury ochronne należy ułożyć na takiej głębokości by górna krawędź rury ochronnej znajdowała się minimum 1m od nawierzchni ulicy. Ad. B Demontaż istniejącego oświetlenia (rys. nr 1) Istniejące dwie oprawy oświetleniowe zamontowane na słupach linii napowietrznej należy zdemontować wraz z zabezpieczeniami i oprzewodowaniem. Zdemontowane urządzenia należy przekazać właścicielowi tj. ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., w przypadku odmowy przyjęcia opraw przez obecnego właściciela Wykonawca jest zobowiązany zutylizować zdemontowane urządzenia na własny koszt. 5. BUDOWA OŚWIETLENIA. 5.1 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W zakres budowy oświetlenia drogowego wchodzi: - budowa słupów oświetleniowych ulicznych 9 kpl. - wybudowanie linii kablowej YAKXS 4x35mm 2 na potrzeby projektowanego oświetlenia Lokalizację słupów i rozdzielnic oświetleniowych przedstawiono na rys. nr WYMAGANE PARAMETRY OŚWIETLENIOWE (ME5) - minimalna luminancja nawierzchni jezdni L: 0,5 cd/m 2 - minimalna całkowita równomierność luminacji jezdni Uo: 0,35 - minimalna wzdłużna równomierność luminacji jezdni Ul: 0,4 - maksymalny wskaźnik przyrostu progu kontrastu TI: 15 % - stosunek natężenia oświetlenia SR: 0,5 VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

6 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA 5.3 DOBÓR URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH. Dla w/w wymaganych parametrów oświetleniowych (ME5) oraz parametrów technicznych ulic dobrano oświetlenie o następujących parametrach: - typ rozmieszczenia: jednostronne a=27 do 38 [m] - oprawa: oprawa sodowa SC70 bez redukcji mocy (5NA597E1MT0F) - lampa: SON PIA PLUS 70W - współczynnik zapasu: wysokość zawieszenia H : 8 [m] - kąt odchylenia oprawy: 5 [stopni] - wysięg: 1,0[m] - lokalizacja słupów: na zewnątrz jezdni poza chodnikiem Do zawieszenia opraw dobrano: - Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany 8m z wysięgnikiem 1m/5 o o grubości blachy minimum 4mm (prod. VALMONT) Do posadowienia słupów przyjęto fundamenty typu: - F-150V/43 (1500x430x430mm) (prod. VALMONT) Fundamenty zagłębiać w gruncie na głębokość - górna płaszczyzna fundamentu (płaszczyzna mocowania słupa) powinna wystawać o około 2cm ponad poziom krawężnika, płaszczyzny chodnika. Projektowane oświetlenie zasilić z istniejącego słupa oświetleniowego nr 1/7 ul. Modrzewiowa. Pomiędzy słupami oświetleniowymi ułożyć kabel YAKXS 4x35mm 2, razem z kablem ułożyć bednarkę Fe/Zn 30x4mm i podłączyć we wszystkich słupach. Z uwagi na niezawodność eksploatacyjną projektowany słup nr 1/15 połączyć kablem YAKXS 4x35mm² długości 30m z istniejącym słupem trakcyjno oświetleniowym zlokalizowanym przy ulicy Chabrowej na tzw. "podział sieci". W istniejącym słupie trakcyjno-oświetleniowym wymienić tabliczkę na tzw. "podziałową". W projektowanym słupie nr 1/15 zamontować tabliczkę na tzw. "podział sieci". Projektowane kable w miejscach oznaczonych, oraz w przypadku zbliżeń i skrzyżowań układać w rurze osłonowej z materiału HDPE typu DVK110 oraz SRS 110. Wloty rur obustronnie uszczelnić przed zamuleniem. Ze względu na duże zagęszczenie istniejących urządzeń podziemnych w przedmiarze robót zwiększono ilość rur osłonowych o 20% w stosunku do rur oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu. W słupach połączenie tabliczek bezpiecznikowych z oprawami wykonać przewodami YDY 3x2,5mm 2. Oprawy zabezpieczyć poprzez zamontowanie wkładek bezpiecznikowych topikowych 6A. Zastosować tabliczki oświetleniowe typu choinka (wzór stosowany w ENERGA Oświetlenie Sopot). Wyznaczenie i wytyczenie lokalizacji oraz rzędnych słupów, tras kabli dokona uprawniony geodeta na podstawie projektu zagospodarowania terenu dostarczonego przez zamawiającego w wersji cyfrowej. Przy wytyczaniu lokalizacji urządzeń należy zwrócić uwagę na projektowane rzędne terenu. Słupy mają być wykonane ze stali o minimalnej grubości 4mm w gatunku S235JR. Słupy mają być spawane jednym spawem wzdłużnym wykonanym w technologii plazmowej lub laserowej, tj. spawem niewidocznym, który charakteryzuję się wyższym przetopem (ponad 80%) oraz brakiem lica spoiny. Ma to duże znaczenie w procesie cynkowania ponieważ w przypadku spoiny plazmowej, nie występują żadne narosty cynku, które obniżają jego jakość, struktura cynku na spoinie jest taka sama jak na blasze. Spawanie plazmowe oraz laserowe odbywa się bez żadnego materiału wypełniającego, wykorzystywany jest tylko VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

7 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA materiał rodzimy. Taki stan rzeczy sprawia, że blacha nie jest przegrzana wokół spawu wzdłużnego. Spaw taki jest dużo bardziej wytrzymały od spawu tradycyjnego oraz jest on praktycznie niewidoczny po procesie cynkowania ogniowego. Każdy słup wyposażony ma być w przetłaczaną podstawę wykonaną ze stali S420MC o grubości 6mm, wymiarach zewnętrznych 412mm x 412mm, z otworami pod kotwy o wymiarach 32mm x 54mm i otworem wewnętrznym o średnicy 132mm oraz wysokość 36mm. Słupy należy wyposażyć we wnęki rewizyjne umożliwiające łatwy i szybki dostęp do tabliczki bezpiecznikowej. Pokrywa drzwiczek mocowana za pomocą jednej śruby imbusowej z łbem grzybkowym M10x30. Wszystkie słupy cynkować ogniowo zgodnie normą EN ISO 1461 i muszą być objęte 10 letnią gwarancją. Obciążenie wiatrem ma być liczone wg PN-77B dla strefy III. Wszystkie słupy wysięgniki i oprawy oświetleniowe muszą być znakowane znakiem CE na zgodność z PN-EN potwierdzone certyfikatem WE, posiadać aktualną aprobatę techniczną wydana przez instytucję do tego upoważnioną, na podstawie, której, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodności. Słupy i wysięgniki należy cynkować zgodnie z normą PN-EN ISO Wysięgniki należy montować na słup o średnicy górnej fi=60mm. Wysięgniki mają posiadać specjalną końcówkę, która powstaje w wyniku przeciągnięcia rury przez odpowiednio dobrane pierścienie. Zaletą tej metody jest to, że cześć wysięgnika która opiera się na trzonie słupa wykonana jest bez użycia urządzeń spawalniczych, co pozwala uniknąć pęknięcia spawów oraz przegrzania materiału. Wysięgniki należy wykonać z kątem gięcia 5 o. Wszystkie zmiany dotyczące słupów, masztów, wysięgników, fundamentów i opraw należy konsultować z projektantem oświetlenia. Fundament i dolną część słupa na długości ~0.3m. od jego stopy malować preparatem izolacyjnym. Końcówki kablowe osłonić rurką izolacyjną termokurczliwą z wyjątkiem płaszczyzny styku połączenia śrubowego, zachowując kolory żył kabla. Do obliczeń parametrów oświetlenia przyjęto oprawy sodowe produkcji SITECO. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy opraw drogowe posiadające budowę jednokomorową o stopniu szczelności IP66. Obudowa oprawy ma być wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, odpornego na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Uszczelka oprawy wykonana z tworzywa EPDM nie ulegająca starzeniu. Odbłyśnik oprawy jednoczęściowy wykonany z czystego aluminium z możliwością regulacji strumienia świetlnego znajdujący się wewnątrz oprawy. Oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej. Oprawy muszą być wyposażone w układ kompensacji mocy biernej cosφ 0,85. Oprawy zgodne z PN-EN muszą być wyposażone z skompensowane układy stabilizacyjno zapłonowe ze statecznikiem z termo-wyłącznikiem. Wymiana źródła światła beż użycia narzędzi. Klosz oprawy wykonany płaskiej hartowanej szyby ok. IK min 09. Oprawy muszą posiadać system oddychania pozwalający na jednokierunkową wymianę powietrza z otoczeniem. Oprawy muszą posiadać uniwersalny, zintegrowany uchwyt montażowy pozwalający na montaż oprawy na wysięgniku. Oprawy mają być przystosowane do wysokoprężnych źródeł światła sodowych SON PIA PLUS. Materiały, z których wykonano oprawy mają gwarantować użytkowanie przez okres minimum 15 lat. Oprawa zamykana 1 zamkiem na przedzie oprawy. Główne elementy konstrukcyjne opraw (korpus, pokrywy, odbłyśniki, klosze muszą być wykonane z materiałów podlegających ponownemu przerobowi (tzw. Oprawa przyjazna środowisku). Trasy kabli i lokalizację słupów oświetleniowych przedstawiono na rys. nr 1. VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

8 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA 6. LINIE KABLOWE - UWAGI OGÓLNE. Przyjęto następujące głębokości ułożenia kabli w gruncie licząc od górnej powierzchni kabla: a/ 100cm - pod powierzchnią ulic i dróg w części przeznaczonej dla ruchu kołowego. b/ 90cm - na użytkach rolnych / ogrody / c/ 70cm - pod chodnikami i innymi terenami nie wymienionymi w pkt. a i b Jako ochronę projektowanego kabla na skrzyżowaniach należy stosować rury typu: dla kabli n.n.-0,4kv - HDPE 160/8,0 w miejscach przejścia pod nawierzchnią dróg i ulic, pod wjazdami na posesje, na skrzyżowaniach i zbliżeniach z rurociągami i kablami. - HDPE 110/6,3 w miejscach przejścia pod nawierzchnią dróg i ulic, pod wjazdami na posesje, na skrzyżowaniach i zbliżeniach z rurociągami i kablami. - HDPE 75/4,5 w miejscach przejścia pod nawierzchnią dróg i ulic, pod wjazdami na posesje, na skrzyżowaniach i zbliżeniach z rurociągami i kablami. dla kabli SN-15kV - HDPE 160/8,0 w miejscach przejścia pod nawierzchnią dróg i ulic, pod wjazdami na posesje, na skrzyżowaniach i zbliżeniach z rurociągami i kablami. Przepust winien wystawać poza strefę chronioną 50cm z każdej strony. W pozostałym ciągu kabla przewidziano do ułożenia 25cm nad kablem w wykopie jako ochronę: - dla kabla SN-15kV folię PCV czerwoną - dla kabla nn-0.4kv folię PCV niebieską W wykopie kabel należy układać na warstwie piasku grubości 10cm linią falistą, przykryć również warstwą piasku 10cm i następnie gruntem rodzimym. Kable biegnące tą samą trasą należy układać we wspólnym wykopie w odległości: - między kablami n.n.- 0.4kV min. 10cm - między kablami S.N.- 15kV min. 25cm Na kablu wzdłuż całej trasy a także w miejscach charakterystycznych winny być umieszczone opaski kablowe z adresem kabla, na których w trwały sposób mają być zapisane: - numer, typ i przekrój kabla - napięcie, - symbol użytkownika, adresy, - dane wykonawcy, data ułożenia, Wszystkie wykopy należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu dużej ostrożności ze względu na duże nasycenie terenu instalacjami podziemnymi innych branż. Przed przystąpieniem do wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń podziemnych wykonać przekopy kontrolne celem zachowania normatywnej odległości przy zbliżeniach. W przypadku konieczności zbliżenia układanych odcinków projektowanego kabla do istniejących instalacji uzbrojenia podziemnego na odległość mniejszą od normatywnej, kabel układać w rurze ochronnej typu HDPE. Przy układaniu kabli przestrzegać zakładowej normy producenta kabla w szczególności nie wolno przekraczać: - dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu w wykopach oraz - dopuszczalnych sił wzdłużnych przy rozwijaniu określonych w zakładowych normach producenta zastosowanych kabli. VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

9 PROJ EKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej PROJ EKT WYKONAWCZY PRZEBUDOW A URZĄDZEŃ ENERGA OŚWIETLENIE SP Z O.O. ORAZ BUDOW A OŚWIETLENIA 7. UWAGI KOŃCOWE. - Roboty należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i normami z oraz przepisami BiHP. - Wszystkie wykopy pod rury i kable wykonywać ręcznie - Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robót uzgadniać na roboczo z inspektorem nadzoru - Na budowie stosować materiały spełniające wymagania art. 10 Prawa Budowlanego. - Ilekroć w niniejszej dokumentacji jest mowa o materiałach z podaniem znaków towarowych, producentów, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy (lub równoważne). Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy realizacji materiałów i urządzeń równoważnych dla materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów jakościowych i zgodności z zapisami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. VIA CONSULTING Sp. z o.o GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35, telefon NIP

10 8. Zestawienie materiałów 8.1. Zestawienie materiałów podstawowych do montażu Kolizja "A"- wł. ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Ilość Jednostka miary Rura osłonowa dwudzielna SRS m Piasek. 1,8 m3 Pianka uszczelniająca poliuretanowa 750 ml 1,0 szt Pospółka- uziarnienie 0-31,5mm 2,7 m3 Budowa oświetlenia - wł. Urząd Miasta w Gdyni Ilość Jednostka miary Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany "8m/1m/5 " 9 kpl. Rura DVK 110mm 76 m Rura SRS 110mm 76 m Tabliczka podziałowa - kompletna 2 szt Kabel YAKXS 4x35mm m Bednarka ocynkowana St0S 30 4mm 405 m Piasek. 40,926 m3 Pianka uszczelniająca poliuretanowa 750 ml 1 szt Oprawa SC 70- kompletna ze źródłem światła 9 szt Fundament żelb. F150 do słupów ulicznych 9 szt Kapturek ET 10 szt Opaska kablowa OKi - ocechowana 80 szt Przewód YDY-450/750 V 3 2.5mm2 90 m Tabliczka słupowa - kompletna 8 szt Folia niebieska kalandrowana gr. 0,4-0,6 mm. 106,3 m Zestawienie materiałów z demontażu Kolizja "B"- wł. ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Ilość Jednostka miary Oprawa oświetleniowa wraz z źródłem światła i wysięgnikiem - kompletna 2 kpl. Budowa oświetlenia - wł. Urząd Miasta w Gdyni Ilość Jednostka miary Tabliczka bezpiecznikowa z istniejącego słupa oświetleniowo - trakcyjnego - kompletna 1 kpl.

11 UL Zurawia Gdynia Oprawa SC 70W IP66 na calosci oprawy kl II, klosz szklany płaski ik min 09, korpus aluminiowy, filtr wyrownujacy cisnienia miedzy komora lampy a otoczeniem Partner for Contact: Order No.: Company: Customer No.: Data: Edytor:

12 UL Zurawia Gdynia Edytor Telefon faks SiTECO 5NA597E1MT0F Straßenleuchte SC NEW, / Karta danych oprawy Wylot światła 1: Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń cd/klm C0 - C180 C90 - C270 73% Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa. Strona 2

13 UL Zurawia Gdynia Edytor Telefon faks Ulica 1 / Dane planowania Profil ulicy Jezdnia 1 (Szerokość: m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.080) Współczynnik konserwacji: 0.80 Rozmieszczenia opraw m m Oprawa: SiTECO 5NA597E1MT0F Straßenleuchte SC NEW, Strumień świetlny opraw: 6600 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej Moc opraw: 83.0 W przy 70 : 381 cd/klm przy 80 : 77 cd/klm Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90 : 1.57 cd/klm Odstęp słupa: m W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy Wysokość montażu (1): m zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu. Wysokość punktu świetlnego: m Żadna moc oświetleniowa powyżej 95. Nawis (2): m Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy oświetleniowej G4. Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu Długość wysięgnika (4): m oślepiania D.6. Strona 3

14 UL Zurawia Gdynia Edytor Telefon faks Ulica 1 / Lista opraw SiTECO 5NA597E1MT0F Straßenleuchte SC NEW, Numer artykułu: 5NA597E1MT0F Strumień świetlny opraw: 6600 lm Moc opraw: 83.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: Wyposażenie: 1 x HST-MF 70W/220 LL (Czynnik korekcyjny 1.000). Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń. Strona 4

15 UL Zurawia Gdynia Edytor Telefon faks Ulica 1 / Wyniki szczegółowe 6.00 m m Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315 Lista pól oszacowania 1 Pole oszacowania Jezdnia 1 Długość: m, Szerokość: m Siatka: 13 x 6 Punkty Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1. Nawierzchnia: R3, q0: Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.) L m [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR Wartości rzeczywiste według obliczenia: Wartości zadane według klasy: Spełnione/nie spełnione: Strona 5

16 UL Zurawia Gdynia Edytor Telefon faks Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L) m m Wartości Candela/m², Skala 1 : 315 Siatka: 13 x 6 Punkty Pozycja obserwatora: ( m, m, m) Nawierzchnia: R3, q0: L m [cd/m²] U0 Ul TI [%] Wartości rzeczywiste według obliczenia: Wartości zadane według klasy ME5: Spełnione/nie spełnione: Strona 6

17 UL Zurawia Gdynia Edytor Telefon faks Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L) m m Wartości Candela/m², Skala 1 : 315 Siatka: 13 x 6 Punkty Pozycja obserwatora: ( m, m, m) Nawierzchnia: R3, q0: L m [cd/m²] U0 Ul TI [%] Wartości rzeczywiste według obliczenia: Wartości zadane według klasy ME5: Spełnione/nie spełnione: Strona 7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Chorzów ul.niedźwiedziniec

Chorzów ul.niedźwiedziniec Partner kontaktowy: Firma: Data: Edytor: Wiesław Gola PHILIPS BGP303 1xLED73/740 DM / Karta danych oprawy Wylot światła 1: Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: 42 76 97 100 85 powodu braku właściwości

Bardziej szczegółowo

Projekt 1. Partner kontaktowy: Numer zlecenia: Firma: Numer klienta: Data: 02.03.2016 Edytor:

Projekt 1. Partner kontaktowy: Numer zlecenia: Firma: Numer klienta: Data: 02.03.2016 Edytor: Partner kontaktowy: Numer zlecenia: Firma: Numer klienta: Data: : OSRAM AG AB3560900AG OSRAM Streetlight 30 mini, On-Off Variant, 44W, 4800lm, 4000K / Karta danych oprawy Ilustracje oświetleń znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Park Hutników. Ścieżki - ALMA LED LED 19W Placyk - ALMA LED LED 27W. Data: Edytor: Jarosław Komar

Park Hutników. Ścieżki - ALMA LED LED 19W Placyk - ALMA LED LED 27W. Data: Edytor: Jarosław Komar Ścieżki - ALMA LED 5068 16LED 19W Placyk - ALMA LED 5098 16LED 27W Data: Edytor: Jarosław Komar Spis treści Park Hutników Strona tytułowa projektu 1 Spis treści 2 Lista opraw 3 Placyk Dane planowania 4

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie projektu podstawowego, zmiana oświetlenia dla obszaru pl. Armii Krajowej - oświetlenie jednostronne

Uzupełnienie projektu podstawowego, zmiana oświetlenia dla obszaru pl. Armii Krajowej - oświetlenie jednostronne Uzupełnienie projektu podstawowego, zmiana oświetlenia dla obszaru pl. Armii Krajowej - oświetlenie jednostronne Wysokość słupów: h=9,0m / wysięgnik dł. 1,5m / nachylenie 0 Wysokość słupów na Placu Armii

Bardziej szczegółowo

S8, węzeł Sękocin. Data: 21.07.2014 Edytor:

S8, węzeł Sękocin. Data: 21.07.2014 Edytor: Data: : Spis treści S8, węzeł Sękocin Strona tytułowa projektu 1 Spis treści 2 Rondo 1 Dane planowania 3 Powierzchnie zewnętrzne Jezdnia Izolinie (E, prostopadle) 4 Rondo 2 Dane planowania 5 Powierzchnie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Bartników 1 / Dane planowania

Bartników 1 / Dane planowania Białowieża - poz. 1-29 Bartników 1 / Dane planowania Profil ulicy Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) Współczynnik konserwacji: 0.80 Rozmieszczenia opraw

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania...3 1.1 Zakres opracowania...3 1.2 Zakres projektu...3 2 Opis techniczny...4 2.1 Oświetlenie drogowe...4 2.1.1 Założenia ogólne dla sytuacji oświetleniowej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Wilczej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Kolejarzy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

II. Zakup słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i tabliczkami bezpiecznikowymi

II. Zakup słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i tabliczkami bezpiecznikowymi ZAKRES RZECZOWY MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z O.O. I. Zakup i dostawa opraw z źródłami światła: 1.1. Oprawa oświetleniowa - 41

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU RYSUNKI :

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU RYSUNKI : -2- ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość projektu str. 2 3. Techniczne warunki zasilania str. 3 4. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej str. 4-5 5. Opis techniczny str.

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH.

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH. SPIS TREŚCI UZGODNIENIA. I. OPIS TECHNICZNY. 1. Uwagi ogólne. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Stan istniejący. 5. Oświetlenie uliczne. 6. Iluminacja czołgu. 7. Ochrona przeciwporażeniowa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ULICY JAGIELLOŃSKIEJ w WOJKOWIE Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja: Jednostka ewidencyjna Kowary obręb: 020602 - Wojków; dz. nr 300,

Bardziej szczegółowo

Spis Zawartości Opracowania

Spis Zawartości Opracowania Spis Zawartości Opracowania 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa opracowania 3.2. Zakres opracowania 3.3. Opis stanu istniejącego 3.4. Opis stanu projektowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO 1 M E T R Y K A P R O J E K T U BUDOWLANO WYKONAWCZEGO OBIEKT: TEMAT: Oświetlenie uliczne. Linia kablowa oświetlenia ulicznego LOKALIZACJA: INWESTOR: Opole ul. Kasprzaka Urząd Miasta Opola Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Owietlenie projektowanej drogi gminnej

Owietlenie projektowanej drogi gminnej Inwestor: Gmina roda Wielkopolska Temat Projektu: Budowa drogi gminnej łczcej drog 2410P z drog nr 432 w rodzie Wielkopolskiej Biuro Projektów: INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa Adres: ul. Okólna 6,

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ANEKS NR 1 DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Nr.3/E Instalacje elektroenergetyczne - Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r.

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r. ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU TEMAT OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR GMINA POLANICA ZDRÓJ PROJEKTANT mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NR 2/2015/A

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NR 2/2015/A PRACOWNIA PROJEKTOWO -USŁUGOWA " RONDO " mgr inż. Bogdan Markowski tel. 032 720 52 45 ul. Armii Krajowej 192/19 kom. 0-501-79-78-82 40-750 Katowice faks 032 720 52 45 e-mail :bmarkowski@wp.pl OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marcin Kmiecik mgr inż. Andrzej Sobaś

mgr inż. Marcin Kmiecik mgr inż. Andrzej Sobaś 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Nazwa inwestycji: Zarząd Dróg i Utrzymania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa str Spis zawartości str Opis techniczny i obliczenia str. 3 7

SPIS ZAWARTOŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa str Spis zawartości str Opis techniczny i obliczenia str. 3 7 SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości str. 2 3. Opis techniczny i obliczenia str. 3 7 4. Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci nr RED3/1007/1789/2007

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel.

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel. Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZADANIE PROJEKTOWE: OBIEKT: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gliwickiej w Legnicy. Oświetlenie uliczne w obrębie ulicy Gliwickiej.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ EL-EN Projekt EL-EN Projekt Waldemar Kaleta ul. Śliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno, Polska tel +48/513590452 biuro@el-en-projekt.pl nip 958-009-48-72 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Zbigniew Jakacki, upr. nr MAZ/0138/POOE/08

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Zbigniew Jakacki, upr. nr MAZ/0138/POOE/08 TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA OŚWIETLENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie zewnętrzne terenu

Przedmiar robót. Oświetlenie zewnętrzne terenu Przedmiar robót Oświetlenie zewnętrzne terenu Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 563/13 Kod CPV 453161, 453142, 453143,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tytuł: Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno OPIS TECHNICZNY... 2 1 Podstawa opracowania. 2 2 Zakres opracowania 2 3 Charakterystyka obiektu 2 4 Zalicznikowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Drogi Gminnej ulicy Górka w Hutkach. Przebudowa przyłącza nn z zabezpieczeniem. Hutki ul. Górka dz. nr 67/1 ; 69 ; 156/1 ; 163/1 ; 230/1

Przebudowa Drogi Gminnej ulicy Górka w Hutkach. Przebudowa przyłącza nn z zabezpieczeniem. Hutki ul. Górka dz. nr 67/1 ; 69 ; 156/1 ; 163/1 ; 230/1 NIP 637-113-13-08 TEL. DOM. 32 74344 BANK PKO BP SA O/OLKUSZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TEMAT: Przebudowa Drogi Gminnej ulicy Górka w Hutkach ZAKRES: ADRES: Przebudowa przyłącza nn z zabezpieczeniem INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY budowy oświetlenia ulicy Beskidzkiej w Ustroniu na działkach 579/2, 504/31 i 504/41, obręb Hermanice INWESTOR : Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń OPRACOWAŁ : Jerzy Polok

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1 Przedmiot opracowania... 2 2 Zakres opracowania... 2 3 Podstawa opracowania... 2 4 Opis rozwiązań technicznych... 2 4.1 Kolizje... 2 4.2 Układanie kabli... 3 5 Ochrona przed porażeniem

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie powierzchni, długości i typu projektowanej sieci

3. Zestawienie powierzchni, długości i typu projektowanej sieci 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest: Remont odcinka kablowej linii oświetlenia drogowego zlokalizowanej w pasie drogi miejskiej na wiadukcie nad torami kolejowymi w miejscowości Świebodzin.

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

Egz. 2. Zarząd Dróg i Transportu Łódź ul. Piotrkowska 175 Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o. ul. Grzybowska 12/ Warszawa

Egz. 2. Zarząd Dróg i Transportu Łódź ul. Piotrkowska 175 Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o. ul. Grzybowska 12/ Warszawa 09+0Przedmiot zamówienia: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ ULIC UL. KILIŃSKIEGO, UL. NOWOWĘGLOWEJ I UL. LINDLEYA W ŁODZI Część: CZĘŚĆ 1: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Warunki techniczne 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Warunki techniczne 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Warunki techniczne 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki Nr 1 Sytuacja terenu Nr 2 Sytuacja terenu Nr 3 Schemat ideowy oświetlenia zewnętrznego Nr 4 Schemat ideowy zasilania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE data opracowania: kwiecień 2010 r. egzemplarz nr. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE część elektryczna Inwestor: Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALACJI OŚWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES: UNIKÓW GMINA ZŁOCZEW dz. nr 128/2 INWESTOR: GMINA ZŁOCZEW OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 1. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY a) Norma PN EN 12464 2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz. Tablica 5.1, b) Norma PN EN 13201 1 Oświetlenie dróg. Część

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1.1 Spis zawartości. 2.1. Opis techniczny 2.2. Obliczenia techniczne 2.3. Uwagi końcowe 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA L.p. Wyszczególnienie Nr. strony Nr. rys. 1 2 3 4 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Zawartość opracowania 2-1.2. Opis techniczny 3-4 1.3. Obliczenia techniczne 5 1.4 Zestawienie materiałów 6 1.5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

RG-DIK.I.7226.37.2015 Kawęczyn, dn.02. 09.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

RG-DIK.I.7226.37.2015 Kawęczyn, dn.02. 09.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE RG-DIK.I.7226.37.2015 Kawęczyn, dn.02. 09.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10 CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec SPIS TREŚCI Oświadczenie projektanta.......3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU... 4 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 1.3 ADRES INWESTYCJI... 4 1.4 UZASADNIENIE INWESTYCJI....

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość dokumentacji

I. Zawartość dokumentacji I. Zawartość dokumentacji CZĘŚĆ OPISOWA I. Zawartość dokumentacji... 1 II. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 2 III. Opis techniczny... 3 IV. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego... 10 V.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna. Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna. Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis: i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś PROJEKT BUDOWLANY Branża: Nazwa inwest. i miejsce lokalizacji: Zakres proj. Inwestor: ELEKTRYCZNA Przebudowa dróg gminnych, zadanie 1: część ul. Dworcowej i ul.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH Oświetlenie przejść dla pieszych powinno być stosowane w celu zapewnienia kierowcy właściwych warunków rozpoznania i oceny sytuacji drogowej w porze nocnej, a w szczególności obserwacji sylwetki pieszego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Inwestor : Gmina Czerniejewo Adres : 62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8 Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Data:

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. STRONA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Przedmiar i zakres rzeczowy projektu 2.3 Stan Istniejący 2.4 Opis rozwiązań projektowych 2.4.1 Zasilanie opraw oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 Spis zawartości: 1.Opis techniczny i obliczenia str.1-4 2.Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Data edycji Data wprowadzenia rewizji czerwiec 2014 Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rewizja 1. Metryka projektu 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Dokumenty formalno prawne - Techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu LAMBERT Projekt Sp. z o.o.. 43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 74 tel. +48 606701407 PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45122000-8 - Próbne wykopy 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne PROJEKTOWANIE POZWOLENIA - NADZORY 58-301 WAŁBRZYCH Pl. Skarżyńskiego 1 tel. 74 8490598 Strona 1 INWESTOR: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ.

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ. 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania. Projekt opracowano w oparciu o: - zlecenie Inwestora; - warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 4112/RE06/2011 z dnia 14.04.2011 r.; - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA 2.0.7.2. ZASILACZE TRAKCYJNE I KABLE POWROTNE Z PT ORŁOWO 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Podstawa opracowania str. 7 1.2 Normy i

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA ul. Wierzbowa 25 tel. 0-693-264-807 e-mail: edbud7@wp.pl NIP 586-106-57-65 Nr konta: SKOK im. F. Stefczyka 12 7999 9995 0651 6876 9104 0001 TYTUŁ:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAGADNIENIA FORMALNO PRAWNE 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Załączniki do projektu: - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik Data opracowania: 2011-06-06 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Adres inwestycji: Dowspuda

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano -Wykonawczy

Projekt Budowlano -Wykonawczy Projektowanie architektoniczne i plastyczne Irena Gierczyk Ul. Roentgena 5/4 50-362 Wrocław NIP 898-002 Projekt Budowlano -Wykonawczy Temat : Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Zadanie. Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: Autorzy opracowania : Podpis: Data : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Arkadiusz Papadopulos

BRANŻA: Autorzy opracowania : Podpis: Data : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Arkadiusz Papadopulos Stadium Obiekt : adres : PROJEKT BUDOWLANY Oświetlenie uliczne ul. Norwida w Olecku Olecko, ul. Norwida nr działki : działki nr geod. 912/1, 1508, 1509, 1523, 1188/21, 1485 Inwestor : Gmina Olecko Pl.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Zasilanie budynku w energię elektryczną. 3. Oświetlenie parkingu

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Zasilanie budynku w energię elektryczną. 3. Oświetlenie parkingu ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Opis techniczny- etap II 2. Obliczeń natężenia oświetlenia 3. Karta katalogowa opraw oświetlenia zewnętrznego 4. Projekt zagospodarowania terenu - etap II 5. Schemat zasilania - etap

Bardziej szczegółowo

2 OPIS TECHNICZNY 2 3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 5 4 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 6 5 SPIS RYSUNKÓW 6

2 OPIS TECHNICZNY 2 3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 5 4 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 6 5 SPIS RYSUNKÓW 6 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA. 2 2 OPIS TECHNICZNY 2 2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 2 2.2 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO - MAJĄTEK OUID SP. Z O.O. W KALISZU 2 2.3 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO. mgr inŝ. Paweł Rzeczycki. ul. Mickiewicza 26, Jelenia Góra tel PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO. mgr inŝ. Paweł Rzeczycki. ul. Mickiewicza 26, Jelenia Góra tel PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO ul. Mickiewicza 26, 58-500 Jelenia Góra tel. 75 6421016 PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa przyłącza oświetlenia drogowego Adres inwestycji: Inwestor: Podgórki, gm.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Milewski

mgr inż. Łukasz Milewski NAZWA OBIEKTU: Budowa ul. Kołłątaja, Pięknej, Ogrodowej i Zielnej w Suwałkach Egz. STADIUM: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU ADRES: ul. Kołłątaja, Piękna, Ogrodowa, Zielna Suwałki INWESTOR: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Oświetlenie drogowe ulicy Leśnej w Żyrzynie. INWESTOR : Urząd Gminy w Żyrzynie 24-103 Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10 Projektował: Grzegorz Jaremek LUB/0069/POOE/03

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora - projekt branży drogowej - projekty branży sanitarnej i teletechnicznej - warunki wydane przez Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe VEKTOR Nina Saternus ul. Bojszowska 73, Bieruń URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1, MYSŁOWICE

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe VEKTOR Nina Saternus ul. Bojszowska 73, Bieruń URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1, MYSŁOWICE Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe VEKTOR Nina Saternus ul. Bojszowska 73, 43-150 Bieruń Inwestor: URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1, 41-400 MYSŁOWICE Zadanie: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA

Bardziej szczegółowo

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach.

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach. ul. Kartuska 422 A, 80-125 Gdańsk tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl KRS 0000306545 NIP: 583-302-65-69 Regon: 220617954 TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Opracowanie branżowe:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- ETAP I

Przedmiar robót. Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- ETAP I Przedmiar robót Budowa: Sybiraków w Braniewie- BRANŻA ELEKTRYCZNA Obiekt: ulica Botaniczna, Łąkowa i Plac Sybiraków Zamawiający: Gmina Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 14-500 Braniewo Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Bochnia, ul.sondla GMINA MIASTA BOCHNIA Zbigniew Stalmach Koszty zakupu 2015-10-31

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Temat: Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Układanie kabla 1.7. Ochrona od

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. CZ. OPISOWA II. CZ. RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. CZ. OPISOWA II. CZ. RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. CZ. OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości projektu 3. Opis techniczny 4. Warunki Przyłączenia nr RE02/RP/P/2014/311/384/2014 z dn. 18-02-2014 wydane przez PGE Dystrybucja

Bardziej szczegółowo