Poznaj CENTRALNY, TRÓJMIEJSKI ZESPÓŁ. MEET the Central Tri-City Office-Service

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznaj CENTRALNY, TRÓJMIEJSKI ZESPÓŁ. MEET the Central Tri-City Office-Service"

Transkrypt

1

2 Poznaj CENTRALNY, TRÓJMIEJSKI ZESPÓŁ biurowo-usługowy GARNIZON.biz To nowoczesna, tworzona od podstaw na obszarze ponad 26 hektarów tkanka miejska, gdzie dzięki przenikaniu się i uzupełnianiu różnych funkcji realizowana jest idea kreowania harmonijnego miejsca pracy, życia i rozrywki nowoczesnego mieszkańca Trójmiasta. Odważnie zaprojektowane i zapewniające komfort pracy obiekty biurowe, usługowe i handlowe korespondują tu z zabudową apartamentową, odrestaurowanymi zabytkami, chronionym starodrzewem parkowym, terenami rekreacyjnymi oraz kompletną infrastrukturą centrum miasta. Spacer na lunch, zakupy po pracy, Twoje dziecko w przedszkolu lub szkole blisko miejsca pracy, Twój samochód na parkingu pod biurem, usługi i handel na wyciągniecie ręki, ścieżki i parkingi rowerowe, komunikacja miejska w pobliżu Co jeszcze możemy zrobić, by pracowało i żyło Ci się lepiej? Może powiesz nam o tym na spotkaniu? Twoje oczekiwania to nasze wyzwania. MEET the Central Tri-City Office-Service Facility GARNIZON.biz This is a modern urban location built up from scratch on 26 hectare area, where thanks to supplementing and permeating of the various functions the idea to create a harmonious place to work, to live and entertain is being created for a contemporary Tri-City dweller. The courageous design of the office premises as well as the comfortable service and commercial premises correspond to the apartment buildings, renovated monuments, protected ancient forests, recreational areas and complete infrastructure of the city centre. A walk to have a lunch, to do shopping after work, to pick up your child entertaining in a kindergarten or learning at school, to have your car parked safely by your office, to visit retail stores at your fingertips, to take advantage of the bicycle paths and parking spaces, to go anywhere by public transport - everything so close to you What else can we do for you so that you could live and work better? Tell us about your ideas at the meeting? Your expectations are our challenges. 1

3 METroPolia Wyobraź sobie swoją codzienną pracę w stolicy regionu Pomorza - największym mieście w północnej Polsce. Wyobraź sobie też, że każdego dnia przebywasz w centrum tętniącej życiem metropolii. Metropolii, gdzie w jednym miejscu znajdują się wszelkie, niezbędne współczesnemu biznesowi atrybuty. Położenie na pradawnym, handlowym szlaku Europy, dziś przekształconym w autostrady, lotniska i porty morskie włącza Trójmiasto do elity europejskiego biznesu i handlu. Tu koncentruje się potencjał ekonomiczny, akademicki, przemysłowy i handlowy regionu. Trzydzieści uczelni wyższych, w tym osiem uniwersytetów, co roku dostarcza lokalnym pracodawcom wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Efektywne wykorzystanie środków unijnych stawia nas na trzecim miejscu w skali kraju po metropoliach Warszawy i Górnego Śląska. międzynarodowy PORt lotniczy 2 PORtY morskie MiEjSc lech walesa 2 MariTiME accomodations im. lecha wałęsy international airport PasażeRskie i HanDlOwe PassenGeR and commercial PORts sieć autostrad międzynarodowe i DRóG szybkiego RUcHU targi GDańskie a network OF HiGHwaYs international GDansk FaiRs W ocenie prestiżowych firm doradczych* trójmiejska Metropolia jest jednym z najatrakcyjniejszych miast w Europie pod kątem tworzenia nowych centrów usług studentów euro 30 Uczelni wyższych wykorzystanych FUnDUszY UnijnYcH w latach students euro 30 colleges and UniveRsities in hotels trójmiasto tri-city and express ROaDs Czy można nie rozważyć takiej oferty na miejsce prowadzenia biznesu? noclegowych w HOtelacH trójmiasto tri-city gdańsk, sopot, gdynia km2 - PowiErzchnia / ThE area mieszkańców / citizens kolej METroPoliTalna szybkie POŁączenia METroPoliTan RailwaYs Fast connections application OF eu FUnDs in the YeaRs METroPoliS * Raport firmy KPMG Przekraczając globalne granice nowe wschodzące lokalizacje z 2009 r., Ranking Colliers International oraz ATRIA Real Estate. *KPMG report Exceeding Global Borders New Rising Location of 2009, Ranking Colliers International and ATRIA Real Estate. 2 Let s imagine your everyday living in the capital city of the Pomeranian Region, the biggest city in the north of Poland. Imagine yourself spending everyday in the centre of Gdansk metropolis vibrant with life. A metropolis, which focuses on all the necessary attributes of contemporary business concentrated in one place. The location on the old trade route of Europe, today transformed into highways, airports and harbors, incorporates the Tri-City to the elite of the European commerce and business. This is the place where the entire economic, academic, industrial and commercial potential of the region concentrates. Every year thirty higher schools, including eight universities, provide the local employers with highly qualified staff. Effective application of the EU funds places this city on the third position in Poland, preceded only by Warsaw and Upper Silesia. In the opinion of prestigious consulting companies* the Tri-City Metropolis is one of the most attractive cities in Europe as far as building new service centers is concerned. Could you skip such an offer when considering a place for making business? 3

4 Historia Zaczęło się we Wrzeszczu - tak może rozpoczynać się historia terenu, na którym zlokalizowany jest kompleks Garnizon.biz. Zachowane i odrestaurowane obiekty zabytkowe stanowią namacalne dowody stuletniej, tajemniczej historii. Tajemniczej, gdyż obszar 26 hektarów przez ponad wiek okalał mur skrywający obiekty i tajemnice wojskowe. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto budowę pierwszych budynków koszarowych dla formacji 2 Pułku Huzarów Straży Przybocznej Cesarza Wilhelma II zwanych też Pułkiem Czarnych Huzarów. Kunszt dawnych architektów i budowniczych można podziwiać po dziś dzień w odrestaurowanych budynkach. Powołanie Traktatem Wersalskim Wolnego Miasta Gdańska znacząco wpłynęło na losy terenu. Zdemobilizowany Wolny Gdańsk rozstał się w roku 1925 z wojskowymi, a miejsce barwnych i wyjątkowych huzarów w koszarach zajęły jednostki Granatowej Policji Wolnego Miasta Gdańska, która w zmiennych kolejach historii funkcjonowała tu do zakończenia II Wojny Światowej. Po 1945 teren został znacjonalizowany i przejęty przez Ludowe Wojsko Polskie stacjonujące w różnych formacjach przez ponad 50 lat. Pod koniec XX wieku podjęto decyzję o likwidacji jednostek wojskowych i garnizonu w Gdańsku Wrzeszczu oraz sprzedaży obiektu. Tym samym obiekty goszczące dawniej rodzinę cesarską, książąt, notabli i znaczące postaci Europy XX wieku przeszły do historii wojskowości i Miasta Gdańska. Nowym właścicielem terenu w 2006 r. została firma deweloperska - Grupa Inwestycyjna Hossa. Uchwalony przez Radę Miasta Gdańska w 2006 roku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru dawnych koszar, umożliwił stworzenie odważnej wizji urbanistycznej, dzięki której dotychczas niedostępne tereny zmieniają się w nowoczesną dzielnicę metropolii - Garnizon. 4 garnizon 1914 r. Czarni Huzarzy przed bramą wjazdową na koszary BLACK HUSSARS IN FRONT OF THE ENTRANCE TO THE MILITARY BARRaCKS BACKGROUND It started in Wrzeszcz - this is how the story about the area where Garnizon.biz is situated may start. The well-preserved and renovated old buildings are the tangible evidence of a mysterious over 100-year-old history. It is mysterious, since the area of 26 hectares was fenced for over a century hiding the buildings and military secrets. At the end of 19th century construction of the first barracks for soldiers of the 2nd Regiment of Hussars of Wilhelm II the Emperor s Guard, also called the Regiment of Black Hussars, began. The craftsmanship of the former architects and constructors may be admired up to this day when looking at the restored buildings. The fact of creating the Free City of Gdansk under the Treaty of Versailles substantially affected the history of this region. The demobilized Free City of Gdansk parted from the military forces in 1925, and the picturesque and exceptional hussars were replaced by the units of Royal Blue Police of the Free City of Gdansk. The Police forces were acting here during the ups and downs of history until the end of the Second World War. After 1945 this area was nationalized and taken over by the Polish People s Army stationing in different units for over 50 years. At the end of 20th century a decision was made to liquidate the military units and the garrison in Gdansk-Wrzeszcz and sell it. At the same time the buildings where the Emperor s family, princes and princesses, contemporary VIPs and other remarkable guests of the 20th century Europe stayed, have become the thing of the past in the military history of Gdansk and Poland. Hossa Investment Group a developer - became the new owner of the area. The local development plan for the area of former military barracks resolved by the City Council of Gdansk in 2006 enabled to create a brave urban vision. And thus the so far unavailable territories are being transformed into a modern district of the Metropolis, called Garnizon. 5

5 S T A

6

7 Realizacje komercyjne Grupa Inwestycyjna Hossa na przestrzeni ponad 22 lat działalności oddała do użytku w całej metropolii ok m 2 powierzchni biurowej, handlowej i usługowej. Są to zarówno duże obiekty biurowe, centra handlowe jak i lokale usługowo-handlowe zlokalizowane w wykonanych przez dewelopera inwestycjach mieszkaniowych, których wybudowana powierzchnia wynosi ok m 2. Doświadczenie zespołu, znajomość rynku, know-how firmy czynią Grupę Inwestycyjną Hossa kompetentnym i solidnym partnerem w dziedzinie programowania, realizacji i eksploatacji nieruchomości. Company House M 2 GRUNWALDZKA STR. Hossa office Center M 2 GDYNIA WLADYSLAWA IV STR. madison shopping Center M 2 RAjSKA STR. gnilna office Center M 2 GNILNA STR. HeveLius office Center M 2 HEWELIUSZA STR. medical Centre rajska M 2 RAjSKA STR M 2 DOCELOWO PLANNED garnizon M 2 GRUNWALDZKA AV. commercial realizations During their 22-year business activity Hossa Investment Group has made available for use about m 2 of the office, commercial and service areas throughout the Metropolis. They include big office buildings, shopping centers and other service-commercial facilities located within residential investments constructed by the developer. Its area reaches approximately m The experienced personnel, good knowledge of the market and the company know-how make Hossa Investment Group a competent and reliable partner in the field of programming, realization and exploitation of the real estate. iso 9001:2008 certyfikat iso 9001:2008 system zarządzania jakością iso 9001:2008 certyficate iso 9001:2008 QUalitY system management 12 GaRnizOn n nagroda BUDOwa ROkU 2008 R. BUilDinG OF the YeaR

8 aktualna OFeRta GaRnizOn.Biz actual OFFeR - GaRnizOn.Biz grunwaldzka gamma omega lokale HanDlOwO-UsŁUGOwe service-commercial areas w PRzYGOtOwaniU available soon gato nano yoko POw. BiUROwe i HanDlOwO-UsŁUGOwe OFFice, service-commercial areas słowackiego 19 centrum konferencyjne i wystawiennicze conference and exhibition areas słowackiego 17 RestaURacje i sale BankietOwe RestaURants and BanQUet Halls słowackiego 13 POwieRzcHnie BiUROwe office areas słowackiego 23 klub muzyczny, estrada, RestaURacja music club, RestaURant, stage Hossa Materiał sporządzony wg stanu na luty 2012 r. 14 inwestor / investor komercjalizacja / commercialization aleja GRUnwalDzka 190 władysława iv GDYnia GRUPa inwestycyjna HOssa sa HOssa.Biz sp. z O.O GDańsk, POlanD tel./fax

9

Wprowadzenie / Introduction

Wprowadzenie / Introduction 1 Wprowadzenie / Introduction Głównymi zaletami Łodzi są jej centralna lokalizacja, rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp do doświadczonej i dobrze wykształconej kadry. W Łodzi rozwijają

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

/ 201 / 20 / 2. Take a trip to your commercial success / 2013. / www.galeriakatowicka.eu

/ 201 / 20 / 2. Take a trip to your commercial success / 2013. / www.galeriakatowicka.eu / 2 / 20 / 201 Take a trip to your commercial success / 2013 / www.galeriakatowicka.eu Place of immense opportunities Katowice to ponad 0.25 / 33 trzystutysięczne miasto w południowej Polsce, leżące na

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe Destination: Katowice The International Congress Centre 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Piotr

Bardziej szczegółowo

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo

Inspiring, Energetic, Welcoming

Inspiring, Energetic, Welcoming Dominikański Inspiring, Energetic, Welcoming Combines cultural heritage and cutting-edge architecture Łączy dziedzictwo historii z nowoczesną architekturą 2 3 Europe within ca. 2 h NORWAY Oslo SWEDEN Stockholm

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY OWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY Trójmiasto Tri-City Spis treści Table of contents Wstęp Introduction 03............................ Sytuacja makroekonomiczna Macroeconomic outlook Rynek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

TERRA CASA TO ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW Z UDOKUMENTOWANYM MIĘDZYNARODOWYM DOŚWIADCZENIEM.

TERRA CASA TO ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW Z UDOKUMENTOWANYM MIĘDZYNARODOWYM DOŚWIADCZENIEM. TERRA CASA TO ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW Z UDOKUMENTOWANYM MIĘDZYNARODOWYM DOŚWIADCZENIEM. TERRA CASA IS A TEAM OF REAL ESTATE PROFESSIONALS WITH PROVEN INTERNATIONAL EXPERIENCE. PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 Jeśli latać, to tylko z Katowic! Katowice the only airport worth flying from linie czarterowe charter airlines Oslo Malmö Sztokholm Fuerteventura Teneryfa Faro

Bardziej szczegółowo

INWESTOR ZIELONA ARCHITEKTURA MIASTO W HARMONII Z NATURĄ EKOBUDOWNICTWO EKOLOGICZNY STADION NOWA ULICA KOPERNIKA BCB BUSINESS PARK

INWESTOR ZIELONA ARCHITEKTURA MIASTO W HARMONII Z NATURĄ EKOBUDOWNICTWO EKOLOGICZNY STADION NOWA ULICA KOPERNIKA BCB BUSINESS PARK KATOWICE KRAKÓW POZNAŃ TRÓJMIASTO WARSZAWA WROCŁAW NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 7 8 (42 43) Lipiec Sierpień 2010 ISSN

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW www.zambrow.pl Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie folderu reklamowego Zambrowa. Znajdziecie w nim najważniejsze wiadomości o naszym mieście podane

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 2001 Annual Report Spis treści Contents List do Akcjonariuszy 3 Letter to Shareholders Grupa kapitałowa Echo Investment S.A. 4 Echo Investment S.A. Capital Group Struktura organizacyjna 6

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo