raport Jak najlepiej zachęcić do innowacyjności: ulgi podatkowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport Jak najlepiej zachęcić do innowacyjności: ulgi podatkowe"

Transkrypt

1 raport wrzesień 2010 Jak najlepiej zachęcić do innowacyjności: ulgi podatkowe Przegląd działań 14 państw, które wspierają prace badawczo-rozwojowe: Najlepsze praktyki Najbardziej efektywne narzędzia podatkowe Najnowsze rozwiązania B+R Brazylia, Czechy, Francja, Kanada, Portugalia, Polska, Wielka Brytania: jakimi metodami rządy zachęcają firmy do inwestowania w prace badawczo-rozwojowe? Jak podnoszą innowacyjność?

2 Globalna perspektywa, lokalne rozwiązania Jako globalna firma doradcza, Deloitte monitoruje rozwiązania stosowane przez państwa w celu stymulowania inwestycji w działalność badawczo-rozwojową. Zespoły ekspertów w działach R&D and Government Incentives Deloitte na całym świecie wspierają przedsiębiorców w poszukiwaniu najbardziej efektywnych sposobów finansowania działalności B+R. Pomagamy w wykorzystaniu dostępnych dotacji zarówno z funduszy europejskich, jak i budżetów lokalnych, pożyczek preferencyjnych, ulg związanych z tą działalnością. Daje to firmom szansę zwiększenia inwestycji w B+R i poprawy swojej pozycji konkurencyjnej. Międzynarodowe zespoły ekspertów pomagają firmom porównać zachęty podatkowe dostępne w różnych krajach. Otwiera to przed firmami możliwości odpowiedniego planowania podatkowego, co w połączeniu z umiejętnym stosowaniem instrumentu double dip oraz porozumień w zakresie cen transferowych, pozwala na redukcję efektywnej stopy podatkowej i wzrost ich przychodów. W warunkach postępującej globalizacji, ciągłego postępu technicznego i nasilającej się konkurencji jednym z priorytetów strategicznych większości gospodarek światowych jest wzrost atrakcyjności ich klimatu inwestycyjnego. Wykorzystajmy najskuteczniejsze instrumenty, które pozwalają na realizację tych założeń! Więcej informacji: Member of Deloitte Polska. Deloitte Touche Tohmatsu Limited

3 idea raportu system podatkowy wspiera innowacyjność Zachęty podatkowe to bodziec do innowacyjności: wspierają inwestycje w prace badawczo-rozwojowe i tworzą w ten sposób przestrzeń działania dla firm i instytucji, które pracują nad przełomowymi projektami. Eksperci Deloitte przeanalizowali, w jaki sposób państwa, które skutecznie budują potencjał innowacyjny, zachęcają firmy za pomocą ulg podatkowych do działania. Najciekawsze i najbardziej efektywne praktyki w tym obszarze mogą być inspiracją dla Polski. raport Specjalne wydawnictwo ThinkTank i Deloitte spis treści M a g d a l e n a B u r n at -Miko s z : Stwórzmy w Polsce system, który pobudzi innowacyjność Stre s zc ze n i e R a p o r t u : Najlepsze praktyki wspierania badań i rozwoju Pro f. M i c h a ł K l e i b e r : Innowacyjność: slogan czy wyzwanie? R a p o r t : Najlepsze praktyki bodźce podatkowe dla innowacyjności Brazylia [str. 8], Czechy [str. 10], Francja [str. 12], Hiszpania [str. 14], Holandia [str. 16], raport I n fo: dane kontaktowe Irlandia [str. 18], Kanada [str. 20], Norwegia [str. 22], Polska [str. 24], Portugalia [str. 26], RPA [str. 28], Stany Zjednoczone [str. 30], Węgry [str. 32], Wielka Brytania [str. 34],

4 w Polsce system, Stwórzmy który pobudzi innowacyjność W krajach efektywnie zarządzających swoim rozwojem, innowacyjność oznacza zestaw konkretnych narzędzi, które wspierają rozwój społeczeństwa i gospodarki. Pora rozpocząć konkretną dyskusję, jak powinny one wyglądać w Polsce. T E K S T > M a g d a l e n a B u r n a t - M i k o s z Dyskusja o innowacyjności gospodarki toczy się w Polsce od wielu lat problem polega jednak na tym, że jest to najczęściej dyskusja na poziomie haseł. Tymczasem wspieranie innowacyjności gospodarki sprowadza się do stosowania przez państwa zestawu sprawdzonych w globalnych warunkach narzędzi, zachęcających przedsiębiorstwa (i nie tylko) do większych wydatków na badania i rozwój oraz bliższej współpracy z sektorem naukowo-badawczym. Do repertuaru tych narzędzi należą różnego rodzaju zachęty podatkowe, ulgi, dopłaty i inne mechanizmy wsparcia prac badawczo-rozwojowych (R&D). Jako globalna firma doradcza, Deloitte monitoruje rozwiązania stosowane przez państwa w tym zakresie. Zespoły ekspertów w działach R&D and Government Incentives Deloitte na całym świecie wspierają przedsiębiorców w poszukiwaniu najbardziej efektywnych sposobów finansowania działalności badawczej i rozwojowej. Pomagamy w wykorzystaniu dostępnych ulg związanych z tą działalnością, co daje firmom szansę zwiększenia inwestycji w działalność tego typu i poprawy swojej pozycji konkurencyjnej. Uznaliśmy, że dysponując taką wiedzą i doświadczeniem, warto włączyć się dyskusję o mechanizmach wspierania innowacyjności polskiej gospodarki. Dlatego z przyjemnością przedstawiamy Państwu pierwszą z zaplanowanej serii analiz przygotowanych przez zespół R&D and Government Incentives Deloitte w Europie Środkowej. Dotyczy ona mechanizmów fiskalnych wspierających działalność badawczo-rozwojową firm (podatkowych systemów wsparcia przedsiębiorstw stosowanych w poszczególnych krajach). Z analizy, która przedstawia rozwiązania podatkowe stosowane przez 14 państw, płyną interesujące wnioski. W Czechach system wsparcia podatkowego był jednym ze stymulatorów wzrostu wydatków czeskich firm na badania i rozwój aż o 6,6 procent. Portugalia z kolei stosuje od 2009 r. najbardziej atrakcyjny system zachęt podatkowych, pozwalający firmom uzyskać 82-proc. korzyść podatkową przy inwestycji w badania i rozwój.

5 raport 2 _ 3 Niezwykle efektywny system fiskalny wsparcia rozwoju firm ma w Europie również Wielka Brytania. Wiele państw dodatkowo zmodyfikowało te rozwiązania po kryzysie, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi, by uchronić gospodarki przed groźbą spowolnienia i dać firmom dodatkowy bodziec poszukiwania możliwości rozwojowych. W warunkach postępującej globalizacji, ciągłego postępu technicznego i nasilającej się konkurencji, jednym z priorytetów strategicznych większości gospodarek światowych jest WZrost atrakcyjności ich klimatu inwestycyjnego. Państwa podejmują więc inicjatywy fiskalne, które z powodzeniem stymulują firmy do pracy nad innowacjami. Korzyść odnoszą nie tylko firmy. Korzysta cała gospodarka, instytucje państwa, społeczności lokalne, obywatele. Przykład Estonii pokazuje, w jakim stopniu innowacyjność firm i administracji publicznej przekłada się na najnowocześniejsze środowisko obywatelskie w Europie. Zaprezentowane przykłady pokazują, że takie zaplanowane na długi okres systemy wsparcia dają najlepszy efekt. Wierzymy, że w Polsce jest to możliwe na podobną skalę. Mamy więc ambicję aktywnego uczestniczenia w dyskusji, jak takie narzędzia w Polsce stworzyć. Powinniśmy przejść już z poziomu abstrakcyjnej debaty o konieczności bycia innowacyjnym do analizy możliwych rozwiązań, starannie rozpatrując za i przeciw każdego z nich. Polska od wielu lat zajmuje dalekie pozycje w światowych rankingach innowacyjności. Strategia wspierania innowacyjności praktycznie nie istnieje, a system zachęcania przedsiębiorców do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową nie wydaje się zbyt atrakcyjny dla firm. Także system funduszy unijnych w ograniczonym tylko zakresie spełnił swoją rolę jako stymulator innowacyjności. To zagrożenie, ale i wielka szansa możemy w krótkim czasie stworzyć taki system zachęt, który będzie kreował innowacyjną przestrzeń i wykorzystywał doświadczenia globalnych liderów. Wszystko, czego potrzebujemy, to wola polityczna i wiedza, jak działają inni by zainspirować się ich rozwiązaniami i stworzyć na ich podstawie możliwie najlepsze dla polskich firm i instytucji. Jako konsultanci nie możemy zapewnić woli politycznej. Możemy jednak zaprezentować wzorcowe rozwiązania z innych rynków. Czas potraktować tę kwestię priorytetowo jeśli nie usprawnimy rozwiązań wspierających w firmach nastawienie na badania i rozwój, po wyczerpaniu funduszy unijnych na lata Polska może stać się mniej konkurencyjna w porównaniu z państwami stosującymi od lat dobre mechanizmy wspierające działalność badawczą i rozwojową. Mam nadzieję, że przedstawione dane pomogą uczynić pierwszy krok w ocenie istniejących rozwiązań w Polsce. Jesteśmy gotowi do rzeczowej dyskusji na ten temat. Zachęcamy do włączenia się w nią wszystkich, którym również zależy na wzmocnieniu potencjału innowacyjności naszej gospodarki. Magdalena Burnat-Mikosz: partner zarządzający zespołami R&D and Government Incentives w Deloitte Central Europe. Można się z nią skontaktować pod adresem:

6 wspierania Najlepsze praktyki badań i rozwoju Wiele państw od lat stosuje zachęty podatkowe chcą stworzyć przestrzeń innowacyjności, przyciągnąć inwestycje badawczo-rozwojowe i wesprzeć w ten sposób rozwój. Eksperci Deloitte zebrali najciekawsze i najbardziej efektywne praktyki w tym obszarze takie, które mogą być inspiracją dla Polski. S T R E S Z C Z E N I E Innowacyjność państwa nie jest cechą wrodzoną żadnej gospodarki to raczej przestrzeń, w której rosną najbardziej obiecujące przedsięwzięcia biznesowe i społeczne i o którą trzeba nieustannie dbać. Żeby odpowiednio tę przestrzeń ukształtować, państwo potrzebuje skutecznych narzędzi sama strategiczna deklaracja, że innowacyjność jest fundamentem rozwoju, choć ważna, nie wystarczy. Wychodzimy z założenia, że jednym z priorytetów Polski będzie w najbliższych latach właśnie budowa przestrzeni przyjaznej innowatorom. To niezbędne do podtrzymania tempa rozwoju. Jednocześnie oceniamy, że obecny system wsparcia firm, które prowadzą działania badawczo-rozwojowe pozostawia wiele do życzenia państwa, które mają inne rozwiązania, skuteczniej przyciągają nowe projekty. Dlatego zespół ekspertów postanowił zebrać najlepsze praktyki z całego świata i stworzyć przewodnik po najlepiej zaprojektowanych bodźcach podatkowych, które skłaniają firmy do inwestowania w działania B+R i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Na potrzeby przewodnika dokonaliśmy analizy i syntetycznego porównania zachęt podatkowych dostępnych w 14 krajach (Brazylii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kanadzie, Norwegii, Polsce, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech). Wiele z nich ma wyjątkowo atrakcyjną ofertę rozwiązań pozwalających osiągnąć wysoką korzyść fiskalną (nawet ponad 42 centy za każdego 1 dolara zainwestowanego w badania i rozwój). Poza syntetycznym opisem parametrów i zasad ubiegania się o ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową, przygotowaliśmy też przegląd danych statystycznych, które pokazują realne wydatki badawczo- -rozwojowe oraz rankingi innowacyjności i konkurencyjności dla wszystkich 14 państw. To umożliwia porównanie wpływu dostępnych mechanizmów fiskalnych na ogólną wartość inwestycji badawczo-rozwojowych oraz poziom innowacyjności poszczególnych gospodarek. W Europie pionierem wsparcia badań i rozwoju jest Wielka Brytania, gdzie istnieje kilka

7 raport 4 _ 5 schematów zaprojektowanych zarówno na potrzeby małych, jak i dużych firm. Tylko od 2006 do 2008 r. ze zwolnień skorzystało ponad 14 tys. przedsiębiorców, a ich inwestycje związane z kwalifikowaną działalnością B+R wyniosły ponad 2,5 mld euro! W tym samym okresie w Portugalii ze zwolnień skorzystało ponad 1000 przedsiębiorców, którzy zrealizowali inwestycje warte ponad 800 mln euro. Dostępne zachęty podatkowe są mocno zróżnicowane w obrębie analizowanych krajów. Podstawę do odliczenia ulgi stanowi podstawa opodatkowania (w tym np. double dip) i/lub wysokość podatku należnego. Większość regulacji określa też precyzyjnie katalog kosztów, które mogą być podstawą do wyliczenia ulgi podatkowej. Najczęściej są to koszty bieżące prowadzenia prac B+R (w tym wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekty badawczo-rozwojowe oraz koszty zużycia materiałów), niemniej niektóre kraje umożliwiają również kwalifikowanie nakładów inwestycyjnych. Dodatkowo wybrane kraje oferują systemy przyspieszonej amortyzacji lub ulgi podatkowe od zysków wygenerowanych z opłat licencyjnych, aby zachęcić przedsiębiorców do patentowania wyników działalności badawczej. Co do zasady, każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą na terenie danego kraju ma możliwość skorzystania z opisywanych mechanizmów fiskalnych. Większość państw wprowadziła jednak dodatkowe przywileje (najczęściej wyższe stawki lub możliwość uzyskania refundacji należnej korzyści podatkowej) dla przedsiębiorstw małych i średnich oraz dla nowo powstałych podmiotów. Państwa stosują również ograniczenia prawne w dostępie do zachęt podatkowych, np. niektóre władze stosują autorskie definicje działań badawczo-rozwojowych lub wyszczególniają konkretne branże, które mają prawo ubiegać się o dodatkową ulgę. Często, aby zachować zasadę uniknięcia podwójnego finansowania, w wielu przypadkach ulga nie obejmuje kosztów dofinansowanych z innych źródeł pomocy publicznej. Niniejszy raport to zestawienie najlepszych praktyk w obszarze regulacji fiskalnych stymulujących przedsiębiorców do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Prezentujemy je w nadziei, że wnioski z analizy ożywią debatę o możliwości wprowadzenia w Polsce podobnych rozwiązań po to, by skutecznie zachęcać firmy do inwestowania w innowacje, a przez to wspierać wzrost gospodarczy i rozwój społeczny.

8 Innowacyjność: slogan czy wyzwanie? Ważnym elementem prorozwojowej polityki państwa jest tworzenie optymalnych warunków do powstawania miejsc pracy w firmach i urzędach otwartych na nowe rozwiązania. Żeby to robić naprawdę, a nie tylko deklarować, państwo musi wdrożyć konkretne instrumenty promujące nowatorskie działanie. T E K S T > prof. Michał Kleiber Postawienie na innowacyjność wymaga w Polsce gruntownego przemyślenia metod funkcjonowania podmiotów gospodarczych i administracyjnych. U podstaw naszych problemów leży niska kultura innowacyjności niedostatki świadomości znaczenia ludzkiej kreatywności dla stabilnego rozwoju, niedocenianie konkurencji globalnej gospodarki, nieumiejętność promowania własnych innowacyjnych osiągnięć, brak nowoczesnego sytemu edukacji ustawicznej. Brakuje nam powszechnej świadomości, że kluczem do gospodarczego sukcesu jest szacunek dla umiejętności i wiedzy zgromadzonych w głowach, leżących u podstaw działania firm, określających praktyki funkcjonowania administracji. Gromadzenie, ochrona, przetwarzanie, upowszechnianie oraz wykorzystywanie wiedzy i umiejętności to jedyna pewna podstawa stabilnego rozwoju. Mamy atuty w boju o nowoczesną Polskę: zdolnych do tworzenia przełomowych rozwiązań odważnych przedsiębiorców i kreatywnych, dobrze wykształconych młodych naukowców. Brakuje nam jednak sprawnych instytucji wspierających biznes, skutecznego prawa i umiejętności twórczego naśladowania najlepszych praktyk innowacyjnych znanych z krajów gospodarczego sukcesu. Prof. Michał Kleiber: prezes Polskiej Akademii Nauk, ekspert w obszarze innowacyjności. Można się z nim skontaktować pod adresem: O kulturę innowacyjności musimy zatroszczyć się wspólnie. Rola innowacyjności powinno zostać umieszczona w kontekście codziennych trosk całego społeczeństwa, podobnie jak np. w USA, Finlandii czy Japonii, gdzie osiągnięcia technologiczne stały się powszechną potrzebą wdrażaną błyskawicznie i z naturalną łatwością. Sama kultura innowacyjności to jednak za mało, żeby świetne idee zostały wdrożone i przerodziły się w wyjątkowe produkty i usługi. Polska potrzebuje dzisiaj efektywnego systemu silnych, skutecznych bodźców wspierających innowacyjność. Systemowe wsparcie w tym zakresie funkcjonuje w Polsce gorzej, niż w państwach Unii Europejskiej, które konkurują z nami o najlepszych badaczy, granty na innowacyjne projekty czy lokalizację laboratoriów. Nie mam wątpliwości, że nowe spojrzenie na politykę gospodarczą kraju ukierunkowane na szybki wzrost innowacyjności jest dzisiaj polską racją stanu. Ze względu na zapóźnienia, szanse na stworzenie w ciągu paru lat przysłowiowej polskiej Nokii nie są duże. Ale znaczące i szybkie unowocześnienie gospodarki jest jak najbardziej realne. Nie mamy przy tym wyjścia: wyścig w konkurencji gospodarka kreatywna jest na świecie bezwzględny. Nasza zdolność do stawienia czoła globalnej konkurencji jest na miarę spełnienia naszych powszechnych aspiracji i marzeń, a zaniedbania w tym zakresie - utratą szans rozwojowych na wiele lat.

9 raport 6 _ 7 raport najlepsze praktyki bodźce podatkowe dla innowacyjności + + słownik pojęć liczby D o u b l e d i p > Mechanizm, który daje możliwość odliczenia 100 proc. poniesionych kosztów przy ustalaniu podstawy do opodatkowania oraz odliczenia krotności tych samych kosztów od już wyliczonej podstawy. European Innovation S coreboard > Ranking poziomu innowacyjności gospodarek krajów członkowskich ue, zaprojektowany przez Komisję Europejską w celu realizacji Strategii Lizbońskiej. Ranking prezentowany jest w corocznym raporcie eis i obejmuje analizę 29 wskaźników, m.in. takich jak: zasoby ludzkie dla nauki i techniki, edukację, patenty, nakłady na działalność innowacyjną. F r a s c a t i M a n u a l > Dokument wyznaczający standardy dla badań statystycznych sfery B+R. Pierwsza wersja dokumentu stworzona została w 1963 r. i obowiązywała jedynie państwa członkowskie oecd, jednak dzięki inicjatywom podejmowanym przez UNesco, Unię Europejską, oecd i inne organizacje regionalne, Frascati Manual stał się standardem w badaniach statystycznych sfery B+R na całym świecie. G l o b a l C o m p e t i t i v e n e s s I n d e x > Ranking konkurencyjności publikowany co roku przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum), który pokazuje zdolność państw do zapewnienia wzrostu gospodarczego, przede wszystkim przez efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów. Ranking opiera się na 113 zmiennych podzielonych na 12 grup, obejmujących m.in. instytucje, infrastrukturę, efektywność rynku dóbr czy rynku finansowego i przygotowywany jest na podstawie danych makroekonomicznych, opinii i ankiet ekonomistów. I n d e k s B > Wartość Indeksu B oecd określa, ile centów korzyści podatkowej można uzyskać z każdego dolara zainwestowanego w badania i rozwój. To stosowana przez oecd metoda porównania skuteczności polityki podatkowej w państwach, mierzy się ją rzeczywistymi kosztami prowadzenia projektów badawczych z uwzględnieniem korzyści podatkowych. N a k ł a d y n a d z i a ł a l n o ś ć B + R w r e l a c j i d o P K B > To główny miernik z zakresu statystyki działalności badawczo-rozwojowej i podstawowy wskaźnik odzwierciedlający poziom innowacyjności gospodarki. W niniejszym raporcie uwzględniono najnowsze dostępne dane oecd (OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistics) w celu zapewnienia spójności i jednolitości metodologicznej prezentowanych wskaźników. 10% 10% Liczba w kolorze zielonym oznacza, że podstawą do naliczenia ulgi jest podstawa opodatkowania. Liczba w kolorze niebieskim oznacza, że podstawą do naliczenia ulgi jest podatek należny.

10 Brazylia Brazylia to jedno z najszybciej rosnących państw rozwijających się. To również jeden z krajów, który skutecznie przyciąga innowatorów. Przyczyniły się do tego zachęty podatkowe. Proces wprowadzania zachęt podatkowych w Brazylii był długotrwały ale okazał się skuteczny. W rezultacie z każdego 1 dolara zainwestowanego w Brazylii w innowacyjne technologie można uzyskać 25 centów korzyści podatkowej. Dzięki temu przedsiębiorcy chcą inwestować w badania i rozwój. W okresie ponad pięciokrotnie wzrosła liczba podmiotów, które skorzystały z ulg podatkowych w zakresie B+R. Systematycznie rosną wskaźniki: w 2005 r. inwestycje w badania i rozwój w Brazylii stanowiły 0,97 proc. PKB, natomiast obecnie wskaźnik ten wzrósł do 1,13 proc. Poprawia się też pozycja tego państwa w rankingu Global Competitiveness Index. Brazylia zajmuje dziś 56. pozycję (na 133 sklasyfikowane państwa), co w porównaniu z poprzednimi wynikami (64. pozycja w rankingu na lata i 72. w edycji ) potwierdza utrzymujący się stabilny trend wzrostowy poziomu innowacyjności gospodarki brazylijskiej. Największa gospodarka Ameryki Południowej już w 1966 r. wprowadziła pierwsze zachęty podatkowe, wspierające działalność badawczo-rozwojową, ale obowiązujące dziś regulacje pochodzą z 2005 r. Jako duże państwo, Brazylia jest zróżnicowana pod względem uwarunkowań fiskalnych oraz stopnia wykorzystania zachęt inwestycyjnych: południowa i południowo-wschodnia jej część jest bardziej zainteresowana inwestycjami w innowacyjne technologie, a to powoduje wzrost wykorzystania zachęt podatkowych dla działalności B+R. 1,13% Taki procent PKB stanowią obecnie inwestycje w B+R w Brazylii. ProceDura Aby móc ubiegać się o ulgę podatkową, przedsiębiorca musi mieć certyfikat poświadczający niezaleganie z płatnością podatków. Odpisu ulgi dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym za dany rok, w którym poniesione zostały wydatki na B+R. W przypadku ewentualnej kontroli podatkowej należy przedstawić wszelkie dokumenty związane ze zrealizowanymi badaniami i rozwojem technologii.

11 raport 8 _ 9 200% Nawet taki procent sumy wydanej na badania B+R mogą odliczyć od podstawy opodatkowania przedsiębiorcy w Brazylii. korzyść PODatkoWA W Brazylii przedsiębiorcy realizujący projekty badawczo-rozwojowe mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 160 proc. sumy kwalifikowanych wydatków poniesionych w danym roku podatkowym. W momencie wzrostu poziomu zatrudnienia personelu badawczego o co najmniej 5 proc., maksymalna wysokość odliczenia rośnie o dodatkowe 10 proc. oraz o 20 proc. w przypadku wzrostu zatrudnienia pracowników B+R powyżej 5 procent. Kolejne 20 proc. ulgi może uzyskać firma, która obejmie wyniki prac badawczo-rozwojowych ochroną patentową oraz dokona rejestracji patentu. W sumie więc dostępna korzyść podatkowa może wynieść 200 proc. kwalifikowanych wydatków. Niewykorzystane ulgi podatkowe w danym roku przepadają. Nie ma możliwości ich odpisania w kolejnych czy też wcześniejszych latach podatkowych. beneficjenci Z ulg podatkowych w Brazylii mają prawo skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, które inwestują w innowacyjne technologie rozumiane jako produkty lub procesy o nowej konstrukcji, a także takie, do których dodano nowe funkcje lub cechy poprzez stopniowe ulepszenia oraz poprawienie jakości i wydajności, co prowadzi do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Ulga podatkowa z tytułu B+R dostępna jest jedynie dla podmiotów bezpośrednio prowadzących prace badawcze, zatem zwolnienie nie przysługuje firmie, która zleciła wykonanie badań innemu podmiotowi. koszty KWalifikoWANE Ulga obejmuje koszty kwalifikowane, takie jak: koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działania B+R (do 20 proc.); koszty zakupu urządzeń i wyposażenia badawczo- -rozwojowego (do 50 proc.); amortyzacja aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością B+R (do wartości amortyzowanych składników); koszty związane z rejestracją patentów (do 20 proc.). Ulga nie przysługuje jednak z tytułu kosztów objętych refundacją z innych źródeł publicznych oraz sfinansowanych w ramach pożyczek preferencyjnych z funduszy rządowych. PODsumoWANie: Brazylia KORZYŚĆ PODATKOWA BAZA do wyliczenia Refundacja przeniesienie Do 200% kwalifikowanych wydatków B+R, w tym: baza: 160% sumy kwalifikowanych wydatków badawczo-rozwojowych poniesionych w danym roku podatkowym + 20% (10%) w przypadku wzrostu zatrudnienia powyżej 5% (do 5%) w ramach działań B+R + 20% za ochronę patentową (w przypadku rejestracji patentu) Podstawa do OPODATKOWAnia

12 Wprowadzenie mechanizmu ulg podatkowych zaowocowało w Czechach znacznym wzrostem wydatków na badania i rozwój. Ulga podatkowa ma pozytywny wpływ na poziom innowacyjności w Czechach. Wydatki na działania B+R wzrosły w Republice Czeskiej z poziomu 1,2 proc. PKB w 2001 r. do poziomu 1,47 proc. PKB obecnie. Jest to pułap w dalszym ciągu niższy od średniej w krajach EU27, lecz stopa wzrostu wydatków na badania i rozwój znacznie przewyższa średnie unijne tempo wzrostu w tym zakresie. Wartość wydatków na prace badawcze przedsiębiorstw zwiększyła się w latach o 6,6 proc. Z kolei zgodnie z szacunkami Indeksu B OECD, Czechy zajmują wysokie miejsce na świecie z wynikiem 0,27 (to znaczy, że korzyść podatkowa z 1 dolara wydatków na B+R wynosi 27 centów). System zachęt podatkowych wspierających prowadzenie prac badawczych i rozwojowych wprowadzono w 2005 r. W praktyce przedsiębiorstwa mogły skorzystać z ulgi po raz pierwszy w roku System w Czechach oparty jest na zasadzie double dip, dzięki której całkowita korzyść dla przedsiębiorstwa może wynieść 200 proc. poniesionych kosztów na prace badawcze. W 2008 r. wdrożono zmiany w procedurze, dzięki którym przedsiębiorcy, zanim jeszcze rozpoczną prace B+R, mogą wystąpić do urzędów skarbowych z prośbą o opinię, czy ich projekt kwalifikuje się do skorzystania z dostępnych zachęt podatkowych. Obecnie planowane są dalsze zmiany mające na celu podniesienie konkurencyjności zachęt podatkowych na B+R w Czechach. korzyść PODatkoWA Czeski system podatkowy oferuje ulgę podatkową w wysokości 100 proc. wydatków bieżących związanych z prowadzeniem prac B+R. Zgodnie z konstrukcją double dip, 100 proc. poniesionych kosztów pomniejsza również dochód do opodatkowania. W przypadku straty, istnieje możliwość wykorzystania ulgi przez trzy kolejne lata podatkowe. 0,27 Czechy zajmują stosunkowo wysokie miejsce w indeksie B OECD korzyść podatkowa z 1 dolara wydatków na B+R wynosi 27 centów. CZechy w rankingach innowacyjności Czechy uplasowały się na 31. miejscu w rankingu Global Competitiveness Index , odnotowując wzrost o dwie pozycje w porównaniu do swego miejsca z rankingów z lat i Natomiast w European Innovation Scoreboard, która mierzy poziom innowacyjności krajów członkowskich ue, Czechy zajmują 15. miejsce i wyprzedzają większość pozostałych państw regionu Europy Centralnej. Summary Innovation Index (SII) pokazuje innowacyjność państwa. Tę syntetyczną miarę tworzy 29 wskaźników, które w przedziale od 0 (najsłabszy wynik) do 1 (maksymalny wynik) opisują różne wymiary innowacyjności. Szara kolumna prezentuje wynik SII za rok 2008, kolorowa za rok Źródło: Komisja Europejska

13 raport 10 _ 11 Czechy 200% Taką korzyść podatkową mogą odnieść przedsiębiorcy, którzy inwestują w prace badawcze i rozwojowe w Czechach. koszty KWalifikoWANE W Czechach katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje następujące kategorie: wynagrodzenia pracowników prowadzących prace B+R; materiały; certyfikacja; podróże; media; amortyzacja aktywów wykorzystywanych w pracach B+R. Natomiast ulga podatkowa nie przysługuje firmom z tytułu: usług zewnętrznych; nabycia oprogramowania i licencji; kosztów nabycia wyników badań B+R od innych podmiotów. Z możliwości skorzystania z zachęt podatkowych wykluczone zostały projekty badawcze, których realizacja jest dofinansowana ze środków pomocy publicznej w innej formie. beneficjenci Do ubiegania się o zachęty podatkowe uprawnione są podmioty prowadzące prace B+R, w tym przedsiębiorstwa i organizacje badawcze. Przyjęta w prawie czeskim definicja prac badawczych i rozwojowych jest zgodna z zapisami Frascati Manual. ProceDura Przedsiębiorca ubiegający się o ulgę powinien przed rozpoczęciem prac B+R przygotować i zatwierdzić opis projektu zgodnie z narzuconym wzorem, uwzględniający m.in. harmonogram realizacji projektu, metodę pomiaru postępu prac, kosztorys oraz opis doświadczenia zespołu projektowego. W celu zweryfikowania możliwości skorzystania z ulgi przedsiębiorcy mogą wystąpić do organów administracyjnych o potwierdzenie kwalifikowalności projektu w kontekście dostępnych zachęt podatkowych. Ponadto w trakcie realizacji projektu badawczego przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji kosztów B+R. PODsumoWANie: Czechy KORZYŚĆ PODATKOWA BAZA do wyliczenia Refundacja przeniesienie Odliczenie 200% wydatków bieżących na prace B+R (double dip) Podstawa OPODATKOWAnia Kolejne 3 lata podatkowe

14 Francja Wspieranie badań i rozwoju jest jednym z priorytetów francuskiego rządu. Dlatego wydatki na ten cel stanowią dziś we Francji aż 2,02 proc. Pkb. System zachęt podatkowych wspierający działania B+R został wprowadzony w 1983 r. Zmiany w prawie wprowadzone w 2008 r. zapewniły francuskim przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować w badania i rozwój, jedne z najkorzystniejszych rozwiązań w Europie. Wysokość ulgi podatkowej na badania i rozwój wzrosła z 10 do 30 proc., zwiększyły się limity kosztów kwalifikowanych z 16 mln euro do poziomu 100 mln euro. Wprowadzona została też zredukowana wysokość ulgi na wydatki powyżej górnego limitu. Od tego czasu CIR (Crédit Impôt Recherche) stanowi jeden z wzorcowych schematów wsparcia B+R w Europie. Polityka aktywnego wspierania innowatorów przynosi rezultaty. Jak wynika z obliczeń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań, dzięki reformie liczba firm ubiegających się o przyznanie ulgi wzrosła w 2009 r. niemal o jedną czwartą. Zgodnie z szacunkami Indeksu B OECD, Francja zajmuje na świecie wysokie miejsce, z wynikiem ponad 0,4 zarówno dla małych i średnich, jak też dużych przedsiębiorstw. To znaczy, że korzyść podatkowa z 1 dolara wydatków na B+R wynosi aż 40 centów. ProceDura Wnioski o ulgę podatkową można składać we właściwym urzędzie skarbowym na specjalnym formularzu. Przedsiębiorcy mogą wystąpić do organów administracyjnych o potwierdzenie kwalifikowalności projektu jeszcze przed rozpoczęciem prac B+R. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy firma nie uzyska odpowiedzi, opinię organów uznaje się za pozytywną. francja w rankingach innowacyjności Francja plasuje się na 16. pozycji w rankingu konkurencyjności Global Competitiveness Index na lata , natomiast według European Innovation Scoreboard, mierzącej poziom innowacyjności krajów członkowskich ue, Francja zajmuje 10. miejsce, wyprzedzając m.in. Włochy, Holandię, Cypr. Źródło: European Innovation Scoreboard (EIS) 2009 Summary Innovation Index (SII) pokazuje innowacyjność państwa. Tę syntetyczną miarę tworzy 29 wskaźników, które w przedziale od 0 (najsłabszy wynik) do 1 (maksymalny wynik) opisują różne wymiary innowacyjności. Szara kolumna prezentuje wynik SII za rok 2008, kolorowa za rok Źródło: Komisja Europejska

15 raport 12 _ 13 35% We Francji można odliczyć od podatku 30 proc. z pierwszych 100 mln euro przeznaczonych na B+R. Po przekroczeniu tej kwoty odliczenie sięga 5 proc. od nadwyżki. KorZyść PODatkoWA Wysokość ulgi podatkowej obliczana jest na podstawie całkowitej kwoty wydatków poniesionych na prace B+R w danym roku i wynosi 30 proc. dla wydatków poniżej 100 mln euro i 5 proc. dla wydatków powyżej 100 mln euro. W przypadku przedsiębiorców korzystających z ulgi po raz pierwszy bądź nieubiegających się o nią w okresie co najmniej 5 lat, wysokość ulgi jest większa w pierwszych dwóch latach i wynosi 50 proc. w pierwszym roku i 40 proc. w drugim. Obliczoną za pomocą powyższych stawek kwotę ulgi odlicza się od wysokości zobowiązania podatkowego za rok, w którym prowadzone były prace B+R. W przypadku, gdy wysokość ulgi przekracza kwotę podatku należnego bądź przedsiębiorca odnotował stratę, ulga może zostać wykorzystana w okresie kolejnych 3 lat. Jeżeli w powyższym okresie przysługująca ulga nie zostanie rozliczona w całości, w roku kolejnym wypłacana jest jej pozostała część (refundacja). beneficjenci Z programu zachęt podatkowych korzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy oraz niektóre stowarzyszenia prowadzące działalność zarobkową. Do roku 2008 z natychmiastowej refundacji ulgi (w pierwszym roku rozliczenia) korzystać mogły jedynie przedsiębiorstwa nowo utworzone (przez pierwszych 5 lat działalności), młode przedsiębiorstwa innowacyjne oraz tzw. gazele szybko rozwijające się małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach rządowych działań antykryzysowych w 2009 r. możliwość otrzymania natychmiastowej refundacji dostali pozostali beneficjencji w zakresie wierzytelności powstałych z tytułu ulgi w latach poprzednich. 2,02% Taką część francuskiego PKB stanowią wydatki na prace badawcze i rozwojowe to jeden z najwyższych wyników w Europie. koszty KWalifikoWANE Katalog kosztów kwalifikowanych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. następujące pozycje: odpisy amortyzacyjne środków trwałych; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace B+R; koszty ogólne; usługi zlecone podmiotom zewnętrznym; wydatki związane z ochroną własności przemysłowej; wydatki związane z normalizacją; wydatki związane z czuwaniem technologicznym (np. wydatki związane z systematycznym gromadzeniem informacji na temat zdobyczy naukowych i technicznych). Pozycje z powyższych kategorii kosztowych mogą być zaliczone do ogólnej sumy wydatków B+R i być podstawą obliczenia ulgi, jeśli zostaną spełnione wymagania wynikające z przepisów szczególnych. PODsumoWANie: Francja KORZYŚĆ PODATKOWA BAZA do wyliczenia Refundacja przeniesienie Odliczenie 30% wydatków na B+R (do 100 mln euro) i 5% powyżej tej kwoty Dla przedsiębiorstw korzystających z ulgi po raz pierwszy bądź nieubiegających się o nią od co najmniej 5 lat 50% w pierwszym roku i 40% w drugim Podatek należny Tak Kolejne 3 lata podatkowe (po tym okresie refundacja pozostałej kwoty)

16 Hiszpania Wprowadzenie korzyści podatkowych w Hiszpanii stworzyło przedsiębiorstwom wyjątkowo atrakcyjne warunki do rozwoju innowacyjności. Reforma podatkowa z lat była dla Hiszpanii istotnym stymulantem wzrostu wydatków badawczo-rozwojowych. Średnia wartość inwestycji w tym sektorze w latach stanowiła zaledwie 0,96 proc. PKB, natomiast obecnie znacząco wzrosła i wynosi 1,35 proc. PKB Właśnie wtedy, w trakcie procesu reform regulacji i stawek podatku dochodowego od osób prawnych, wprowadzono system zachęt fiskalnych dla przedsiębiorców, w tym m.in. na działalność badawczo-rozwojową. Co do zasady system ten jest ujednolicony, niemniej jeśli firma planuje inwestycje na terenie tego państwa, należy pamiętać, iż autonomiczne regiony (Wysp Kanaryjskich, Kraju Basków i Nawarry) mają specyficzne regulacje w zakresie opodatkowania CIT. Wprowadzone w prawie zmiany miały istotny wpływ na wysokość dostępnych i możliwych do osiągnięcia korzyści podatkowych. W 1999 r. na 1 zainwestowanego dolara można było uzyskać 31 centów ulgi, natomiast obecnie wartość ta sięga niemal 35 centów. 15 Przez tyle lat można odliczyć od dochodu niewykorzystaną w danym roku podatkowym należną wysokość korzyści podatkowej. hiszpania w rankingach innowacyjności Hiszpania zajmuje 33. pozycję (na 133 sklasyfikowane państwa) w rankingu konkurencyjności Global Competitiveness Index w latach , natomiast według European Innovation Scoreboard, mierzącej poziom innowacyjności krajów członkowskich ue, Hiszpania jest na 17. miejscu, tuż za Portugalią. Summary Innovation Index (SII) pokazuje innowacyjność państwa. Tę syntetyczną miarę tworzy 29 wskaźników, które w przedziale od 0 (najsłabszy wynik) do 1 (maksymalny wynik) opisują różne wymiary innowacyjności. Szara kolumna prezentuje wynik SII za rok 2008, kolorowa za rok Źródło: Komisja Europejska

17 raport 14 _ 15 67% To podstawowa stawka ulgi podatkowej związanej z wydatkami badawczo-rozwojowymi. Można ją znacząco podnieść, spełniając określone kryteria. korzyść PODatkoWA Podstawowa wysokość dostępnej ulgi podatkowej wynosi 25 proc. wysokości wydatków badawczo-rozwojowych poniesionych w danym roku podatkowym. Przedsiębiorcy mogą ponadto ubiegać się o dodatkowe korzyści fiskalne: dodatkowe 42 proc. ulgi od kwoty nadwyżki całkowitych wydatków B+R w stosunku do średniej z dwóch ostatnich lat; 17 proc. ulgi z tytułu kosztów wynagrodzeń wykwalifikowanych pracowników badawczo-rozwojowych; 8 proc. ulgi z tytułu nakładów inwestycyjnych w środki trwałe (z wyłączeniem nieruchomości) oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane jedynie do prowadzenia prac badawczych; 50 proc. dochodów z cesji praw do patentów jest zwolnionych z opodatkowania. Możliwe jest też odliczenie wydatków poniesionych za granicą, gdy były realizowane przez rezydenta Hiszpanii i ich wartość nie przekracza 25 proc. całkowitych kosztów projektu. Niewykorzystaną należną wysokość korzyści podatkowej można zaś odliczyć od dochodu w ciągu 15 kolejnych lat. beneficjenci W Hiszpanii z ulg podatkowych mogą skorzystać wszystkie firmy i instytucje, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową. koszty KWalifikoWANE ProceDura Do objęcia ulgą kwalifikuje się szeroki Aby móc efektywnie ubiegać katalog kosztów badawczo-rozwojowych, m.in.: przedsiębiorstwo powinno się o ulgę podatkową, wynagrodzenia pracowników szczegółowo udokumentować bezpośrednio zaangażowanych wszystkie określone w danym w prowadzenie prac B+R; projekcie badawczym koszty materiałów i usług obcych; i poniesione w danym roku koszty inwestycji w rzeczowe wydatki na B+R oraz mieć aktywa trwałe oraz wartości dokumentację poświadczającą niematerialne i prawne zasadność i stopień innowacyjności prac. Przysługujące ulgi (z wyłączeniem nieruchomości); amortyzacja aktywów wykorzystywanych w ramach działań B+R. zeznaniu należy wykazać w rocznym podatkowym. PODsumoWANie: Hiszpania KORZYŚĆ PODATKOWA BAZA do wyliczenia Refundacja przeniesienie 25% wartości wydatków bieżących i 42% przyrostu powyżej średniej z dwóch ostatnich lat 17% kosztów wynagrodzeń pracowników B+R 8% wartości początkowej środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych Zwolnienie z opodatkowania 50% dochodów z cesji praw do patentów PODATEK należny Do 15 kolejnych lat podatkowych

18 Rząd holenderski intensywnie stymuluje aktywność firm w sektorze badawczo-rozwojowym. Wydatki w tej dziedzinie wynoszą obecnie 1,71 proc. Pkb Holandii. Holenderski system zachęt podatkowych wspierający działania w obszarze B+R składa się z dwóch znaczących komponentów: ulgi od podatku od zatrudnienia oraz składek na ubezpieczenia społeczne (WBSO Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk), a także tzw. innovation box. To zredukowana stawka opodatkowania przychodów związanych z działaniami badawczo-rozwojowymi. Mechanizm WBSO został wprowadzony w 1994 r., natomiast innovation box (uprzednio znany również pod nazwą patent box) zaczął działać w 2007 r. W tym roku oba typy zachęt zostały zreformowane pod kątem jeszcze bardziej efektywnego zachęcenia przedsiębiorców do działalności B+R. Zgodnie z szacunkami Indeksu B OECD, Holandia zajmuje dalekie miejsce na świecie z wynikiem 0,11 (korzyść podatkowa z 1 dolara wydatków na badania i rozwój wynosi 11 centów). 14 mln euro Taka jest maksymalna kwota odliczenia przypadająca na jednego przedsiębiorcę w Holandii. ProceDura Wniosek o przystąpienie do programu Wsbo należy złożyć przed przystąpieniem do realizacji prac B+R (co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem projektu, który ma zostać objęty wsparciem). Wniosek powinien obejmować okres co najmniej 3 miesięcy do pół roku (przy czym przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku otrzymali wsparcie w ramach Wbso, mogą złożyć jeden wniosek na cały rok podatkowy). W jednym roku złożyć można trzy wnioski formularze są dostępne na stronie internetowej. holandia w rankingach innowacyjności Holandia plasuje się na 10. pozycji w rankingu konkurencyjności Global Competitiveness Index na lata , natomiast według European Innovation Scoreboard, mierzącej poziom innowacyjności państw członkowskich ue, kraj ten zajmuje 11. miejsce, wyprzedzając m.in. Włochy, Estonię, Cypr, a także średnią ue. Summary Innovation Index (SII) pokazuje innowacyjność państwa. Tę syntetyczną miarę tworzy 29 wskaźników, które w przedziale od 0 (najsłabszy wynik) do 1 (maksymalny wynik) opisują różne wymiary innowacyjności. Szara kolumna prezentuje wynik SII za rok 2008, kolorowa za rok Źródło: Komisja Europejska

19 raport 16 _ 17 Holandia 68% W Holandii można odliczyć od podatku połowę z pierwszych 220 tys. euro przeznaczonych na płace pracowników wykonujących prace badawczo- -rozwojowe. Po przekroczeniu tej kwoty odliczenie sięga 18 proc. od pozostałej nadwyżki. korzyść PODatkoWA W ramach mechanizmu Wbso, przedsiębiorcy uzyskują prawo do obniżenia podatku od zatrudnienia i kosztów związanych z ubezpieczeniem społecznym, które zobowiązani są uiszczać za pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe. W 2010 r. od podatku odliczyć można 50 proc. z pierwszych 220 tys. euro przeznaczonych na płace, a po przekroczeniu powyższej kwoty 18 proc. od pozostałej nadwyżki. Przedsiębiorstwa dopiero rozpoczynające działalność uprawnione są do odliczenia aż 64 proc. z pierwszych 220 tys. euro. Maksymalna kwota odliczenia na jednego przedsiębiorcę została ustalona na poziomie 14 mln euro. Z kolei w ramach innovation box dochody z innowacyjnej działalności B+R, czyli dochody związane z wykorzystaniem praw własności przemysłowej oraz z prowadzonymi pracami B+R (kwalifikującymi się do wsparcia w ramach Wbso), powyżej wartości równej poniesionym kosztom opodatkowane są jedynie 5-procentową stawką podatku dochodowego, podczas gdy stawka podstawowa wynosi aż 25,5 procent. beneficjenci Do ubiegania się o zachęty podatkowe uprawnione są podmioty prowadzące badania i prace rozwojowe, w tym przedsiębiorstwa, instytuty badawcze (pod warunkiem wykonywania prac na zlecenie holenderskich przedsiębiorstw), jak i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. W rozumieniu holenderskich przepisów prace B+R mogą dotyczyć prac rozwojowych nad nowymi produktami, procesami produkcji oraz oprogramowaniem i jego komponentami; naukowych badań nad wyjaśnianiem zjawisk z zakresu fizyki, chemii, biotechnologii, technologii produkcji, informacji i komunikacji; analiz wykonalności planowanych prac B+R, a także badań nad optymalizacją oprogramowania i procesów produkcyjnych. koszty KWalifikoWANE Koszty kwalifikowane obejmują koszty zatrudnienia pracowników B+R (wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne). PODsumoWANie Holandia KORZYŚĆ PODATKOWA BAZA do wyliczenia Refundacja przeniesienie Odliczenie 50% wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników B+R (do 220 tys. euro) oraz 18% powyżej 220 tys. euro dla nowych przedsiębiorców 64% Podatek należny (od wynagrodzeń) Opodatkowanie dochodów z innowacyjnej działalności B+R 5% zamiast 25,5%

20 Irlandia 25% Tyle wynosi ulga podatkowa dla przedsiębiorstw zajmujących się B+R. Dziś z każdego dolara zainwestowanego w działania B+R, w Irlandii można uzyskać prawie 11 centów korzyści podatkowej. Dostępne zachęty podatkowe przyczyniły się do wzrostu wydatków brutto na badania i rozwój z 1,8 mld euro w 2004 r. do około 2,6 mld euro w 2008 r., co stanowi około 1,43 proc. PKB Irlandii. Irlandia po raz pierwszy wprowadziła zachęty podatkowe dla przedsiębiorców zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową już w 1997 r., jednak od tego czasu system został zmodyfikowany a wszystko po to, by jeszcze silniej stymulować firmy do opracowywania i wdrażania innowacji. W obowiązującym dziś kształcie system korzyści podatkowych funkcjonuje w Irlandii od 2009 r. irlandia w rankingach innowacyjności Summary Innovation Index (SII) pokazuje innowacyjność państwa. Tę syntetyczną miarę tworzy 29 wskaźników, które w przedziale od 0 (najsłabszy wynik) do 1 (maksymalny wynik) opisują różne wymiary innowacyjności. Szara kolumna prezentuje wynik SII za rok 2008, kolorowa za rok Źródło: Komisja Europejska Irlandia utrzymuje się na wysokich miejscach w rankingach innowacyjności. Zgodnie z Global Competitiveness Index w latach zajęła 25. miejsce na 133 sklasyfikowane kraje, natomiast wśród krajów europejskich wziętych pod uwagę w rankingu European Innovation Scoreboard 2009 kraj ten zajmuje 9. miejsce z wynikiem lepszym od wyniku średniego Unii Europejskiej.

21 raport 18 _ 19 W ostatnich latach Irlandia podjęła szereg działań, by budować innowacyjną gospodarkę. Stymulowanie przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój to filar tej polityki. korzyść PODatkoWA Przedsiębiorstwa realizujące projekty B+R mogą zakwalifikować związane z tym wydatki w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów. Mogą dodatkowo ubiegać się o ulgę podatkową w maksymalnej wysokości 25 proc. wzrostu całkowitej kwoty kwalifikowanych kosztów działalności B+R w stosunku do wartości bazowej z 2003 r. Jeżeli więc podmiot wówczas nie istniał lub rozpoczął swą działalność dopiero po 2003 r., wówczas wartość bazowa wynosi zero i ulga osiąga 25 proc. całkowitej kwoty wydatków badawczo- -rozwojowych poniesionych w danym roku. Przedsiębiorstwo jeśli na potrzeby prac z zakresu B+R nabędzie budynek lub budowlę może uzyskać ulgę w wysokości 25 proc. poniesionych na ten cel wydatków, ale pod warunkiem, że minimum 35 proc. powierzchni budynku będzie wykorzystywane do prowadzenia działalności B+R przez co najmniej 4 lata. Dodatkowo wydatki na sprzęt naukowo-badawczy oraz urządzenia energooszczędne można odliczyć w całości (lecz tylko w roku ich poniesienia) w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. W przypadku straty w danym roku podatkowym należną ulgę można przenieść i wykorzystać rok wstecz lub bezterminowo naprzód. Natomiast, jeżeli kwota podatku należnego nie jest wystarczająca, by skorzystać z przysługującej ulgi, niewykorzystana kwota może zostać przeniesiona na następne lata lub zrefundowana przez właściwy irlandzki urząd podatkowy w ciągu 3 lat. beneficjenci Korzyści podatkowe dostępne są dla wszystkich irlandzkich przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli w danym kraju należącym do eog nie są dostępne ulgi podatkowe z tytułu kosztów B+R. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo prowadzi badania na zlecenie innego, niepowiązanego z nim podmiotu, który podejmie decyzję o nieubieganiu się o należne odliczenie podatkowe, przedsiębiorstwo wykonujące zlecenie uzyskuje prawo do ubiegania się o wyżej wymienioną ulgę. 2,6 mld euro Tyle wynoszą w Irlandii wydatki brutto na prace badawczo-rozwojowe. koszty KWalifikoWANE wynagrodzenia pracowników bezpośrednio pracujących nad projektem B+R; należności licencyjne (do 20 proc. odliczenia); koszty zużycia materiałów badawczych; nakłady na budynki i budowle oraz maszyny i urządzenia bezpośrednio związane z B+R; zlecone prace badawcze maksymalnie do wysokości 10 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych w danym roku. ProceDura Aby otrzymać możliwość odliczenia części poniesionych wydatków na działalność B+R, należy złożyć wniosek we właściwym urzędzie podatkowym. PODsumoWANie: Irlandia KORZYŚĆ PODATKOWA BAZA do wyliczenia Refundacja przeniesienie 25% wydatków bieżących B+R powyżej wartości wydatków z 2003 r. (lub całkowitych wydatków, jeśli przedsiębiorstwo nie istniało w 2003 r.) 25% kosztów poniesionych na zakup nieruchomości przynajmniej w 35% wykorzystywanych w działalności B+R (przez min. 4 lata) Podatek należny Refundacja gotówkowa z przychodu (rozłożona na 3 lata podatkowe) Do 12 miesięcy wstecz lub bezterminowo naprzód Amortyzacja jednorazowa sprzętu naukowego oraz urządzeń energooszczędnych 100% wydatków bieżących B+R Podstawa OPODATKOWAnia

22 Kanada Kanadyjskie zachęty podatkowe zaliczają się do najatrakcyjniejszych na świecie. System ulg wspiera przede wszystkim małe i średnie firmy. Małe oraz średnie firmy, które zdecydują się na prace badawczo-rozwojowe i skorzystają z ulgi, mogą na 1 zainwestowanego dolara uzyskać niemal 33 centy korzyści podatkowej. Duże przedsiębiorstwa otrzymają prawie o połowę mniej: tj. 18 centów. Wydatki na B+R w Kanadzie wynoszą dzisiaj 1,84 proc. PKB, co plasuje ten kraj poniżej średniej państw OECD w tym zakresie, jednak sytuuje go powyżej średniej państw członkowskich UE. Kanadyjskie zachęty podatkowe zostały wprowadzone pod koniec lat 70. Federalny program bodźców podatkowych wspierający badania naukowe i prace rozwojowe SR&ED (The Scientific Research and Experimental Development Tax Incentive Program) każdego roku zapewnia około 18 tys. przedsiębiorców ponad 4 mld dolarów kanadyjskich w formie inwestycyjnych ulg podatkowych. W połączeniu z licznymi zachętami podatkowymi oferowanymi przez większość prowincji, kanadyjski system wspierania innowacji i przedsiębiorczości należy do najbardziej efektywnych na świecie. ProceDura Wnioski o ulgę podatkową dostępne są na stronie Powinny być złożone z deklaracją podatkową w odpowiednim urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem internetu, a termin na ich wniesienie dla spółek upływa po 18 miesiącach od końca roku podatkowego, w którym poniesione zostały koszty kwalifikowane dla firm indywidualnych to 17,5 miesiąca. Organy skarbowe dokonują technicznego i finansowego przeglądu przeprowadzonych prac, gdy mają wątpliwości co do informacji zawartych we wnioskach. kanada w rankingach innowacyjności Według rankingu konkurencyjności Global Competitiveness Index na lata , Kanada plasuje się na 9. pozycji, jednak zgodnie z analizą The Conference Board, państwo zajmuje 14. miejsce w przyjętej grupie odniesienia (za krajami takimi jak m.in.: Szwajcaria, Irlandia, Finlandia, Dania, Niemcy). 20 Nawet tyle lat naprzód można przenieść ulgę podatkową,która przysługuje firmom zaangażowanym w prace B+R.

23 raport 20 _ 21 To wielkość podstawowej stawki ICT, o którą redukuje się wysokość zobowiązania podatkowego dla małych spółek. Dla pozostałych stawka wynosi 20 procent. 35% korzyść PODatkoWA Przedsiębiorcy prowadzący prace badawczo- -rozwojowe na terytorium Kanady mają prawo nie tylko do odliczenia od podstawy opodatkowania całkowitej wartości bieżących i kapitałowych nakładów na prace B+R. Mogą też skorzystać z inwestycyjnej ulgi podatkowej (itc Investment Tax Credit), której wysokość zależy m.in. od formy, w jakiej prowadzona jest działalność. Podstawowa stawka ict, o którą redukuje się wysokość zobowiązania podatkowego, wynosi 20 proc. i nie podlega refundacji. W przypadku małych, prywatnych kanadyjskich spółek (ccpc Canadian-Controlled Private Corporations) stawka wynosi 35 proc. (jeżeli całkowita kwota wydatków na prace B+R nie przekracza 3 mln dolarów kanadyjskich rocznie) i podlega refundacji w razie braku zobowiązań podatkowych, od których może zostać odliczona. Podstawą do wyliczenia refundacji jest całkowita wartość poniesionych wydatków bieżących oraz jedynie 40 proc. nakładów kapitałowych. Niewykorzystane w roku podatkowym itc mogą zostać przeniesione 3 lata wstecz lub nawet do 20 lat do przodu. beneficjenci Z programu zachęt podatkowych mogą skorzystać wszystkie podmioty, które realizują prace B+R na terenie Kanady,polegające na systematycznych badaniach lub poszukiwaniach prowadzonych w dziedzinie nauki lub technologii za pomocą eksperymentów i analiz, w celu przyspieszenia rozwoju wiedzy naukowej lub osiągnięcia postępu technologicznego. Co do zasady, inwestorzy zagraniczni mogą stać się beneficjentami programu przez kanadyjską spółkę zależną wykonującą prace B+R, przez zlecenie takich prac niezależnemu podmiotowi kanadyjskiemu lub nabycie mniejszościowego pakietu udziałów w ccpc. koszty KWalifikoWANE Ulga obejmuje szeroki katalog kosztów kwalifikowanych, m.in.: wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie prac B+R; materiały używane lub przetwarzane w pracach B+R; wydatki związane z umowami zlecenia określonych prac w ramach usług obcych; koszty leasingu wyposażenia; nakłady kapitałowe; koszty ogólne i administracyjne (kalkulowane w wysokości rzeczywiście poniesionej lub ryczałtowo). PODsumoWANie: Kanada KORZYŚĆ PODATKOWA BAZA do wyliczenia Refundacja przeniesienie 20% dla dużych przedsiębiorców 35% dla małych przedsiębiorców (podwyższona stawka do 3 mln dolarów kanadyjskich) Podatek należny Tak (dla małych przedsiębiorców) 3 lata podatkowe wstecz, 20 lat do przodu 100% wydatków bieżących B+R Podstawa OPODATKOWAnia

Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see

Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see Grudzień 2014 2014 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 2 Za promocję i przyciąganie inwestycji zagranicznych do Irlandii odpowiada Investment and Development Agency (IDA Ireland). Agencja może

Bardziej szczegółowo

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu See what we see Listopad 2014 Spis treści 1. Źródła finansowania prac i nakładów na prace B+R 2. Innowacje w Polsce,

Bardziej szczegółowo

System wspierania wydatków firm na badania i rozwój (B+R) w Polsce na tle innych państw stan bieżący i wyzwania na przyszłość

System wspierania wydatków firm na badania i rozwój (B+R) w Polsce na tle innych państw stan bieżący i wyzwania na przyszłość System wspierania wydatków firm na badania i rozwój (B+R) w Polsce na tle innych państw stan bieżący i wyzwania na przyszłość Polskie nakłady na badania i rozwój istotnie wzrosły na przestrzeni ostatnich

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Formy wsparcia innowacyjności rozwiązania podatkowe i dotacyjne. Śniadanie prasowe, 8 listopada 2016 r.

Formy wsparcia innowacyjności rozwiązania podatkowe i dotacyjne. Śniadanie prasowe, 8 listopada 2016 r. Formy wsparcia innowacyjności rozwiązania podatkowe i dotacyjne Śniadanie prasowe, 8 listopada 2016 r. Prowadzący Eksperci z Zespołu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY: Paweł Tynel Partner Lider Zespołu Honorata

Bardziej szczegółowo

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. Istota ulgi Nowe zasady Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi dla przedsiębiorców W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Wskazówki dotyczące korzystania z programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na podstawie uchwały Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Ewa Skrzypkowska Kochański Brudkowski i Wspólnicy Sp.j. Poznań, 26 maja 2007 r. Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej program

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: 18 listopada 2016 31 stycznia 2017. Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia Rada Miasta Torunia wprowadziła w drodze uchwał zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości. Tym samym stworzono

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

marcu br., a drugi w IV kwartale

marcu br., a drugi w IV kwartale PARP wspiera społeczną odpowiedzialność biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) finansowany

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata Definicja przedsiębiorczości a jej pomiar Czy skupić się na ambitnym

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r.

dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r. dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r. INNOWACYJNOŚĆ Innowacje=tworzenie i wdrażanie Innowacje wg Schumpetera (1912): 1. wprowadzenie do produkcji nowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn r. z dnia r.

Projekt z dn r. z dnia r. Projekt z dn. 15.02.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w

Bardziej szczegółowo

Poland a true special economic zone

Poland a true special economic zone Poland a true special economic zone Raport EY Paweł Tynel 25 listopada 2013 r. Dlaczego powstał raport Poland a true special economic zone Zebranie w jednym dokumencie ważnych informacji dla inwestorów

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Czy potrafimy uwolnić niewykorzystany potencjał wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki?

Czy potrafimy uwolnić niewykorzystany potencjał wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki? Czy potrafimy uwolnić niewykorzystany potencjał wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki? Ernest Frankowski Menedżer, Tax Management Consulting Michał Turczyk Menedżer, R&D & Government Incentives

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI DZIAŁANIE 3.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI DZIAŁANIE 3.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁANIE 3.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy.

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zostało przygotowane na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności" w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami,

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr Priorytet: Działanie: Schemat: Nr wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr.IX/61/03 z dnia.6.08.2003r. Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko 1. Nazwa programu. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo