Broszura niniejsza nie stanowi wykładni prawnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszura niniejsza nie stanowi wykładni prawnej"

Transkrypt

1 Podatek VAT w handlu z państwami Unii Europejskiej Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT zagadnienia ogólne Broszura przeznaczona dla podatników VAT, którzy od 1 maja 2004 r. będą dokonywali wymiany handlowej z podatnikami VAT z państw Unii Europejskiej Ministerstwo Finansów 2004 Wersja 1.2

2 Broszura niniejsza nie stanowi wykładni prawnej 2

3 Oddajemy w Państwa ręce kolejną broszurę z cyklu Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Jest ona skierowana głównie do podatników VAT, którzy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej będą dokonywali wymiany handlowej towarami z podatnikami VAT z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Z uwagi na brak polskich rozwiązań prawnych w momencie przygotowywania niniejszej publikacji, oparto się głównie na doświadczeniach innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W znacznej mierze poruszone zostały tutaj kwestie, które wzbudzały wątpliwości podatników w tychże krajach. Jej zadaniem jest przekazanie ogólnych informacji o funkcjonowaniu systemu podatkowego VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej o nowych pojęciach i rozwiązaniach, które dla polskiego podatnika VAT oznaczać będą zarówno nowe prawa, jak i obowiązki. Niniejsza broszura nie zawiera wyjaśnień dotyczących szczegółowych kwestii prawnych. W momencie, gdy będą znane szczegółowe regulacje prawne planuje się wydanie kolejnych materiałów informacyjnych przybliżających tematykę handlu wewnątrzwspólnotowego polskiemu podatnikowi.

4 1 Wstęp Wspólny Rynek Podatek od wartości dodanej VAT w Unii Europejskiej Obrót handlowy towarami wewnątrz Wspólnoty Informacje ogólne Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Transakcje dokonywane przez podatników na rzecz ostatecznych konsumentów (nie będących podatnikami VAT) z państw Unii Europejskiej Nabycie na terytorium Polski towarów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Przemieszczanie własnych towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej Tymczasowe przemieszczenie własnych towarów oraz inne przypadki przemieszczenia własnych towarów nie uznawane za transakcje wewnątrzwspólnotowe Towary instalowane i montowane Import i eksport Numer identyfikacyjny VAT rola i znaczenie Informacje ogólne Numery w państwach członkowskich i państwach kandydujących Numer VAT polskich podatników Numery VAT niemieckich kontrahentów problemy Procedura potwierdzania numeru VAT Transakcje trójstronne Informacje ogólne Zasady opodatkowania transakcji trójstronnych Procedura uproszczona Sprzedaż wysyłkowa Informacje ogólne Sprzedaż wysyłkowa z Polski do innego państwa członkowskiego Sprzedaż wysyłkowa z innego państwa członkowskiego do Polski Nowe środki transportu Informacje ogólne Definicja Opodatkowanie i obowiązki podatników Wymagania związane z rozliczaniem dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych Deklaracja VAT nowe informacje Kwartalna informacja podsumowująca Ewidencjonowanie obrotów Współpraca administracyjna System VIES Instytucja koordynująca Statystyka Adresy kontaktowe organów podatkowych VAT w państwach członkowskich...50

5 1 Wstęp W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej polskie ustawodawstwo w zakresie podatku VAT zostanie zmienione, tak aby dostosować je do przepisów określonych w dyrektywach dotyczących podatku VAT w Unii Europejskiej (głównie Szósta Dyrektywy Rady nr 77/388 z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania z późniejszymi zmianami). Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpi radykalna zmiana zasad opodatkowania podatkiem VAT wymiany handlowej pomiędzy podatnikami VAT w Polsce a podatnikami zarejestrowanymi dla tego podatku w różnych państwach Unii Europejskiej, co jest ściśle związane ze zniesieniem granic celno-podatkowych pomiędzy Polską, a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Natomiast przedsiębiorstwa, które nie prowadzą handlu zagranicznego, albo takie, które mają wyłącznie obroty z państwami spoza Unii Europejskiej nie odczują w tym zakresie poważniejszych zmian. W odniesieniu do obrotu towarowego wewnątrz Unii Europejskiej pojęcia import i eksport zostały zastąpione nowymi wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa. Import Nabycie wewnątrzwspólnotowe Eksport Dostawa wewnątrzwspólnotowa Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 5

6 Podatek VAT od towarów w obrocie handlowym pomiędzy podatnikami VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej nie jest pobierany na granicy. Zamiast tego opodatkowanie ma miejsce w kraju nabywcy towaru (w kraju dostawcy stosuje się stawkę 0% VAT). Jednak w sytuacji, gdy podatnik VAT z Unii Europejskiej dostarcza towary innym podmiotom z Unii Europejskiej nie będącym podatnikami VAT, jest on zobowiązany do naliczenia podatku VAT według stawki obowiązującej w swoim państwie. Wyjątkiem jest zakup nowych środków transportu (patrz rozdział: 7 Nowe środki transportu ). Podatek od nich nabywca uiszcza w kraju konsumpcji. Podobna zasada dotyczy sprzedaży wysyłkowej (patrz rozdział: 6 Sprzedaż wysyłkowa ). W Unii Europejskiej zlikwidowano obowiązek składania w urzędzie celnym informacji (dokument SAD) w momencie, gdy towar przekracza granicę państwa i przemieszcza się na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. Zastąpiono je tzw. rozszerzonym obowiązkiem informacyjnym w deklaracji VAT oraz obowiązkiem składania dodatkowych informacji w tzw. zeznaniach podsumowujących (patrz podrozdział: 8.2 Kwartalna informacja podsumowująca ). W wewnątrzwspólnotowym handlu towarami dużą rolę odgrywa numer VAT. W przypadku polskich podatników numerem VAT będzie numer identyfikacji podatkowej NIP poprzedzony dodatkowym dwuliterowym kodem państwa: PL. Nowe regulacje pojawią się także w prawodawstwie dotyczącym statystyki państwowej (patrz rozdział: 10 Statystyka ). 6

7 2 Wspólny Rynek 1 stycznia 1993 r. utworzono w Unii Europejskiej Wspólny Rynek. Pod tym pojęciem rozumie się obszar bez granic wewnętrznych charakteryzujący się swobodnym przepływem towarów, osób, usług i kapitału. Swobodny przepływ, dotyczący w szczególności towarów, zakłada likwidację kontroli granicznych pomiędzy państwami członkowskimi i swobodny obrót towarowy ponad granicami państw. Taki układ zakłada z kolei wprowadzenie przez państwa członkowskie jednolitego systemu podatkowego w zakresie podatku VAT. Znosi się bowiem kontrole graniczne o charakterze fiskalnym, np. dla celów naliczania podatków, przekazywania danych statystycznych do statystyk handlu zagranicznego oraz kontroli ładunku. Transport towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej odbywa się sprawnie bez zbędnych, opóźniających je procedur biurokratycznych. Oznacza to w skali roku o ok. 60 milionów mniej formularzy celnych i podatkowych do wypełnienia przez przedsiębiorców i do obsłużenia przez administrację celną. Zyskają oni nie tylko czas, ale i pieniądze, na przykład dzięki lepszej płynności finansowej, ponieważ nie będzie już obowiązku uiszczania podatku VAT przywozowego. Terytorium Wspólnego Rynku Unii Europejskiej obejmuje obszar 15 państw członkowskich. Zamieszczona tabelka przedstawia państwa członkowskie i ich terytoria objęte lub wyłączone z rozliczeń podatku VAT (według stanu na 2003 rok). Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 7

8 Terytorium Wspólnego Rynku (na potrzeby podatku VAT) Państwo członkowskie Austria Belgia Dania Finlandia Włączając... Wyspy Alandzkie Z wyjątkiem... Francja Monako Martynika, Gujana Francuska, Gwadelupa, Reunion St Pierre i Miquelon Grecja Półwysep Atos, znany również jako Agion Poros Hiszpania Baleary Wyspy Kanaryjskie, Ceuta, Melilla Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Wyspa Heligoland, terytorium Buesingen Portugalia Azory Madera Szwecja Wielka Brytania Wyspa Man Wyspy Normandzkie, Giblartar Włochy Livigno, Campione d`italia, włoska część jeziora Lugano 8

9 2.1 Podatek od wartości dodanej VAT w Unii Europejskiej VAT (skrót od: value added tax) jest podatkiem pośrednim (od obrotu), pobieranym od towarów i usług. Objęte są nim towary i usługi na terytorium danego państwa, w tym także pochodzące z importu. Jednocześnie towary przeznaczone na eksport są opodatkowane stawką 0% VAT w kraju eksportera (z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego) i obciążane podatkiem w kraju importera. Obowiązuje zasada nie dyskryminacyjnego obciążenia podatkiem VAT (podobnie jak i innymi podatkami) towarów krajowych i zagranicznych. Oznacza to, iż produkty importowane nie mogą być opodatkowane wyżej niż takie same produkty krajowe. Przełomowe znaczenie dla utworzenia jednolitej konstrukcji podatku VAT w państwach Unii Europejskiej miała Szósta Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 r. Reguluje ona podstawowe elementy tego podatku, czyli między innymi podmiot opodatkowania, podstawę opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, mechanizm odliczeń od podatku zapłaconego we wcześniejszych fazach obrotu. Mimo podejmowanych prób nie udało się ujednolicić wysokości stawek podatkowych z uwagi na rozbieżne interesy poszczególnych państw. Przyjęto jedynie minimalne stawki podatkowe. Kraje członkowskie uzgodniły, że wysokość stawki podstawowej (standardowej) nie może być niższa niż 15%, a stawki obniżonej (można stosować jedną lub dwie stawki obniżone) nie może być niższa niż 5% (z wyjątkami). W pełni ujednolicona jest także podstawa poboru podatku, tj. zakres towarów i usług podlegających obciążeniu VAT-em, towary i usługi objęte zwolnieniami, stawkami obniżonymi itp. Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 9

10 Stawki podatku VAT stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej (stan na 1 maja 2002) Państwo członkowskie Stawka obniżona poniżej 5% Stawka obniżona Stawka podstawowa Stawka przejściowa Austria - 10/ Belgia Dania Finlandia - 8/ Francja 2,1 5,5 19,6 - Grecja Hiszpania Holandia Irlandia 4,3 13,5 21 Luksemburg Niemcy Portugalia - 5/ Szwecja - 6/ Wielka Brytania ,5 - Włochy

11 Odpowiedniki terminu VAT w językach narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej i państw kandydujących Państwo członkowskie Austria Belgia Dania Finlandia Francja Niemcy Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Portugalia Szwecja Wielka Brytania Włochy Odpowiednik VAT Mehrwertsteuer (MWSt) Umsatzsteuer (USt) Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) Tax sur la Valeur Ajoutée (TVA) Mervärdiafgift Arvonlisävero (ALV) Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) Mehrwertsteuer (MWSt) Umsatzsteuer (USt) Arithmos Forologikou Mitroou (FPA) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Omzetbelasting (OB) Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) Value Added Tax Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) Mervärdeskatt (MOMS) Value Added Tax Imposta sul valore Aggiunto (IVA) Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 11

12 Kraj kandydujący Cypr Czechy Estonia Litwa Łotwa Malta Polska Słowacja Słowenia Węgry Odpowiednik VAT Φόρος ΠροστιΘέµενης Αξίας (ΦΠΑ) Daň z přidané hodnoty DPH Käibemaks Pridetines vertes mokestis (PVM) Pievienotās vērtības nodoklis Value added tax Podatek od towarów i usług Daň z přidanej hodnoty - DPH Davek na dodano vrednost (DDV) Általános Forgalmi Adó (ÁFA) 12

13 3 Obrót handlowy towarami wewnątrz Wspólnoty 3.1 Informacje ogólne W transakcjach dokonywanych w ramach Wspólnoty Europejskiej między podatnikami VAT z różnych państw członkowskich pojęcia eksportu i importu zostały zastąpione pojęciami wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia. Tymi też pojęciami polscy podatnicy VAT będą określać sprzedaż (dostawę) towarów dla kontrahentów z Unii Europejskiej (do podatników VAT) oraz kupno (nabycie) towarów od podatników VAT zarejestrowanych dla tego podatku w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Do zakresu dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych włączane są jedynie towary (ich zakup i sprzedaż). Towary dostarczane do podatników zarejestrowanych dla celów VAT są opodatkowane stawką 0 % VAT w kraju ich wysyłki (rozpoczęcia transportu), jako wewnątrzwspólnotowa dostawa, zaś podatek należny rozliczany jest przez nabywcę towarów, jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w kraju, do którego towary te przybywają. Podatnik (nabywca) rozlicza podatek VAT w deklaracji VAT według stawki obowiązującej w kraju, do którego są przywożone towary (kraju, w którym kończy się transport tych towarów). W przypadku dostaw towarów do podmiotów w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, które nie są zarejestrowane dla celów podatku VAT, podatek jest naliczany i rozliczany na zasadach ogólnych przez zarejestrowanego do celów VAT dostawcę w państwie członkowskim, z którego towary wysłano (dostawa jest traktowana wówczas jak sprzedaż krajowa). Wyjątki od tych ogólnych zasad dotyczą: Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 13

14 towarów, które mają zostać zainstalowane lub zmontowane w siedzibie nabywcy oraz tzw. sprzedaży wysyłkowej po przekroczeniu określonego przez każde państwo członkowskie progu sprzedaży, w przypadku której podatek powinien zostać naliczony i rozliczony przez dostawcę w państwie członkowskim, do którego towary te będą dostarczone (próg sprzedaży nie dotyczy towarów opodatkowanych zharmonizowaną akcyzą, towary te w sprzedaży wysyłkowej zawsze są opodatkowane w kraju przeznaczenia); dostaw towarów objętych zharmonizowaną akcyzą (oleje mineralne, alkohol, napoje alkoholowe, artykuły tytoniowe), nabywanych do celów innych niż prywatne, oraz dostaw nowych środków transportu, w przypadku których podatek VAT musi co do zasady zostać zapłacony przez podmiot w państwie członkowskim przeznaczenia; oraz dostaw na rzecz dyplomatów, organizacji międzynarodowych, sił zbrojnych państw NATO oraz innych uprawnionych osób i podmiotów w innych państwach członkowskich, które mogą w określonych okolicznościach zostać zwolnione z podatku VAT (w tym przypadku zwolnienie może mieć charakter pośredni, tzn. w formie zwrotów podatku uprzednio zapłaconego przez te uprawnione podmioty). 3.2 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Dostawy dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej określane są mianem dostaw wewnątrzwspólnotowych. Gdy polski przedsiębiorca (podatnik VAT) będzie przesyłać towar do przedsiębiorcy znajdującego się na obszarze Wspólnoty, wówczas dostawa ta - tak jak do tej pory eksport objęta będzie stawką 0% VAT, jeżeli spełnione zostaną między innymi następujące warunki: 14

15 Warunek Opis 1 Dostawa została wykonana na rzecz podmiotu, posiadającego status podatnika VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 2 Podatnik poda na fakturze VAT prawidłowe numery identyfikacyjne VAT (swój i kontrahenta) wraz z dwuliterowym kodem państwa. 3 Towary zostaną wysłane lub wywiezione z terytorium Polski do miejsca przeznaczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 4 Podatnik będzie posiadać dowód, określony zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, potwierdzający wywiezienie towarów z Polski. Jeśli którykolwiek z ww. warunków (lub innych określonych w ustawie o podatku od towarów i usług) nie zostanie spełniony, należy naliczyć i rozliczyć podatek na terenie Polski według stawki obowiązującej na te towary w Polsce. Nie będzie naliczać się podatku VAT od towarów, które w Polsce objęte zostaną stawką 0% VAT. Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych są zobowiązani do wypełniania kwartalnych informacji podsumowujących dotyczących tych transakcji (patrz podrozdział: 8.2 Kwartalna informacja podsumowująca ). W Polsce obowiązek wypełniania i składania informacji podsumowujących będzie dotyczyć zarówno wewnątrzwspólnotowych dostaw, jak i wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.! Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 15

16 Przykład 1 Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polski podmiot X będący podatnikiem VAT dostarcza maszyny do niemieckiego podmiotu Y będącego podatnikiem VAT. Aby podmiot X nie był zobowiązany do rozliczenia polskiego podatku VAT (tak jak od transakcji krajowej) musi się on upewnić, czy podmiot Y jest podatnikiem VAT w Niemczech. Firma X wykazuje transakcję zarówno w swojej miesięcznej deklaracji VAT, jak i w swojej kwartalnej informacji podsumowującej jako dostawę wewnątrzwspólnotową. Niemiecka firma Y wykazuje transakcję w swojej deklaracji VAT, jako nabycie wewnątrzwspólnotowe i rozlicza się z podatku VAT w Niemczech. 3.3 Transakcje dokonywane przez podatników VAT na rzecz ostatecznych konsumentów (nie będących podatnikami VAT) z państw Unii Europejskiej W odniesieniu do dostaw dokonywanych przez podatników VAT na rzecz ostatecznych konsumentów (nie będących podatnikami VAT) zastosowano zasadę opodatkowania w kraju pochodzenia towaru. Konsumenci dokonując zakupów w którymkolwiek z krajów członkowskich, płacą w momencie nabycia podatek VAT w kraju pochodzenia towaru. Wyjątki od tej zasady to: dostawa nowych środków transportu np. nowe samochody (zawsze opodatkowana w kraju, do którego konsument sprowadza nowy środek transportu) oraz tzw. sprzedaż wysyłkowa (towary wysyłane w imieniu dostawcy na rzecz ostatecznych konsumentów, jeśli wartość tej sprzedaży u dostawcy przekracza określony próg, wyznaczony przez państwo przeznaczenia przesyłki). Należy zaznaczyć, iż szczególne zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych są również stosowane wobec towarów opodatkowanych zharmonizowaną akcyzą (oleje mineralne, alkohole, napoje alkoholowe i artykuły tytoniowe). 16

17 Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w punkcie 3.1, konsumenci z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, nie będący podatnikami VAT, dokonując nabycia od polskich podatników VAT, towarów pozostających na terytorium Unii Europejskiej płacą podatek VAT zawarty w cenie nabywanych towarów. Polski podmiot dostarczając towary podmiotom nie zarejestrowanym dla celów VAT w Unii Europejskiej będzie musiał naliczyć i rozliczyć podatek VAT od tych towarów podobnie jak od dostawy na terytorium Polski. Przykład 2 Podmiot polski X będący podatnikiem VAT w Polsce dostarcza towar nie będący nowym środkiem transportu osobie fizycznej nie będącej podatnikiem VAT z Danii. Dostawa towaru ma miejsce na terytorium Polski i podlega opodatkowaniu polskim VAT, bez względu na to, czy nabywca odbiera towar w Polsce, czy też jest wysyłany na jego zlecenie do Danii. Podmiot X zgłasza transakcję jako dostawę w Polsce. Jeśli towar jest wywożony do Danii na zlecenie sprzedawcy (tzw. sprzedaż wysyłkowa) a wartość łącznej sprzedaży podmiotu X do Danii przekracza wartość progową ustaloną dla dostaw w Danii, dostawa ma miejsce w Danii. Wtedy podmiot X ma obowiązek zarejestrowania się dla podatku VAT w Danii i rozliczenia duńskiego podatku VAT od tej dostawy. 3.4 Nabycie na terytorium Polski towarów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli dany podmiot jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce i nabywa towary z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dostarczane przez podatnika zarejestrowanego dla celów VAT w państwie wysyłki (rozpoczęcia transportu) towarów, podmiot dokonujący nabycia towarów będzie musiał z tego tytułu zapłacić podatek VAT w Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 17

18 Polsce. Stawką podatku jest stawka obowiązująca z tytułu dostawy takich samych towarów na terytorium Polski. Wszelkie kwoty podatku VAT należnego należy wykazać w deklaracji VAT składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Podatek ten stanowi co do zasady podatek naliczony, który jest rozliczany na zasadach ogólnych w deklaracji dla podatku od towarów i usług (zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług). Przykład 3 Podmiot X będący podatnikiem VAT Polsce zarejestrowanym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, podając numer identyfikacji podatkowej (NIP), nabywa towar od podmiotu Y, który jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Niemczech. Towar zostaje wysłany z Niemiec do Polski. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce w Polsce, podmiot X jest zobowiązany naliczyć i rozliczyć podatek z tego tytułu w deklaracji VAT oraz złożyć informację podsumowującą uwzględniającą tę transakcję jako nabycie. Podmiot Y również składa informację podsumowującą w swojej administracji podatkowej, wykazując tę transakcję jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. 3.5 Przemieszczanie własnych towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Począwszy od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wywóz towarów w wyniku ich dostawy przez podatnika VAT do innych państw Unii Europejskiej będzie, co do zasady, uważany dla celów VAT za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Przemieszczenie własnych towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego uważane jest również, co do 18

19 zasady, za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z jednej strony, zaś za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z drugiej strony. Jeżeli dany podmiot będący podatnikiem VAT przewozi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej własne towary z Polski do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (na przykład, jeżeli własne towary są przewożone z Polski do innego państwa członkowskiego celem ich dalszej odsprzedaży lub w celu ich użycia do własnej działalności prowadzonej na terytorium tego innego państwa), będzie on zobowiązany do wykazania podatku VAT w tym innym państwie członkowskim z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Z reguły taki podmiot będzie obowiązany zarejestrować się dla celów VAT w tym państwie. Przykład 4 Podmiot X zarejestrowany dla VAT w Polsce, dokonuje przemieszczenia części własnych zapasów do Danii. Podmiot X ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT w Danii, ponieważ w Danii będzie traktowany jako podatnik dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego. W deklaracji podatkowej w Polsce podmiot X wykaże w stosunku do tego przemieszczenia towarów stawkę 0% (jeżeli będzie posiadać m.in. dokumentację potwierdzającą wywóz towarów oraz poda dla tej czynności przyznany jemu w Danii numer VAT). Podmiot X jest również zobowiązany do uwzględnienia tego rodzaju dostawy w składanej w Polsce informacji podsumowującej. 3.6 Tymczasowe przemieszczenie własnych towarów oraz inne przypadki przemieszczenia własnych towarów nie uznawane za transakcje wewnątrzwspólnotowe Chociaż większość przypadków przemieszczenia towarów własnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej do celów prowadzonej działalności jest z jednej strony uznawane dla celów Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 19

20 podatku VAT za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, z drugiej zaś za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, określone niżej wymienione przypadki tymczasowego przywozu towarów oraz inne przypadki są wyłączone z obowiązujących w takich sytuacjach rozwiązań: 1) towary są na terytorium kraju instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, 2) towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika VAT lub w jego imieniu w przypadku tzw. sprzedaży wysyłkowej, 3) towary są przemieszczane z przeznaczeniem ich dostarczenia na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie gdy transport pasażerski jest wykonywany na terytorium Wspólnoty, 4) towary mają być przedmiotem eksportu z terytorium kraju, do którego są przemieszczane, 5) towary mają być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 6) na terytorium danego kraju na towarach mają zostać wykonane usługi na rzecz podatnika VAT, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług, zostaną z powrotem przemieszczone do państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione, 7) towary mają być czasowo używane na terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez podatnika VAT z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego wysyłki, 8) towary mają być czasowo używane na terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące. Chociaż opisane powyżej przypadki wywozu towarów nie są traktowane jak dostawy dla celów podatku VAT, podatnik powinien posiadać dowody handlowe (określone w przepisach podatkowych konkretnego kraju), iż 20

21 towary te opuściły terytorium danego kraju, a następnie powróciły na jego teren. 3.7 Towary instalowane i montowane Jeżeli dany podatnik dostarcza towary, które ma zainstalować lub montować w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i towary te nie wchodzą w zakres usługi wykonywanej tam przez podatnika, dostawa tych towarów ma miejsce w tym państwie i także w tym państwie podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT. Podatnik będzie zobowiązany do zarejestrowania się dla celów VAT w tym państwie członkowskim celem rozliczenia należnego podatku od dostaw tych towarów. 3.8 Import i eksport Przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT obrotów handlowych z państwami trzecimi (państwa nie będące członkami Unii Europejskiej) nie ulegną zasadniczym zmianom po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Oznacza to, że w dalszym ciągu to urzędy celne będą odpowiadać za pobór podatków od towarów przywożonych z państw trzecich. Większość dotychczas stosowanych zasad pozostanie w mocy w stosunku do państw trzecich. W przypadku importu z tych państw urząd celny będzie pobierać cła, podatki (włącznie z podatkiem VAT), opłaty przywozowe oraz gromadzić informacje statystyczne. Organy celne będą również prowadziły kontrolę przestrzegania restrykcji dotyczących przywozu i wywozu towarów. Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 21

22 4 Numer identyfikacyjny VAT rola i znaczenie 4.1 Informacje ogólne Numer identyfikacyjny VAT odgrywa bardzo istotną rolę w obrocie handlowym towarami pomiędzy podatnikami VAT z państw członkowskich Unii Europejskiej. Poprawne zastosowanie numeru VAT swojego kontrahenta jest jednym z warunków skorzystania z 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Posługując się numerem identyfikacyjnym VAT, nabywca wskazuje dostawcy, że jest podatnikiem VAT odpowiedzialnym za rozliczenie podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w swoim kraju. Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta należy zamieszczać na fakturach, kwartalnych informacjach podsumowujących oraz innych dokumentach związanych z obrotem handlowym towarami dokonywanym pomiędzy państwami Unii Europejskiej. 4.2 Numery w państwach członkowskich i państwach kandydujących Każdy podatnik VAT posiada swój unikalny numer dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego przyznany przez administracją podatkową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest zarejestrowany na potrzeby VAT. W niektórych przypadkach numerem tym jest ten sam numer, który wykorzystywany jest także dla innych celów podatkowych (np. podatek dochodowy Hiszpania), w niektórych przypadkach stosuje się krajowy numer VAT, a w innych jak np. w Niemczech podatnik otrzymuje odrębny numer z przeznaczeniem tylko i wyłącznie dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego.! 22

23 Ważne jest, aby każdy podatnik VAT biorący udział w wewnątrzwspolnotowym obrocie handlowym towarami posługiwał się swoim numerem identyfikacyjnym VAT wraz z dwuliterowym kodem państwa. Państwo Członkowskie Kod kraju Format numeru VAT Liczba znaków Uwagi Austria AT U Pierwszym znakiem jest zawsze U Belgia BE Tylko cyfry Dania DK Tylko cyfry Finlandia FI Tylko cyfry Francja FR lub X lub 9X lub XX Na pierwszym i drugim miejscu może wystąpić cyfra lub litera. Wszystkie litery oprócz I oraz O są dopuszczalne Grecja EL Tylko cyfry Hiszpania ES X lub X lub X X 9 Zawiera jedną literę na pierwszym lub ostatnim miejscu lub na obu tych miejscach Holandia NL B99 12 Trzycyfrowa końcówka będzie składała się z litery B oraz dwóch cyfr z zakresu od 01 do 99 Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 23

24 Irlandia IE X lub 9X99999X 8 Zawiera literę na ostatnim miejscu. Na drugim miejscu może zawierać cyfrę, literę lub + lub * Luksemburg LU Tylko cyfry Niemcy DE Tylko cyfry Włochy IT Tylko cyfry Portugalia PT Tylko cyfry Szwecja SE Tylko cyfry Wielka Brytania GB lub lub GD999 lub 5, 9 lub 12 Numer pięcioznakowy może zawierać litery GD (organizacje rządowe) lub HA (służba zdrowia) HA999 24

25 Państwo Kod Format numeru VAT Liczba Uwagi kandydujące kraju znaków Cypr CY X 9 Zawiera literę na ostatnim miejscu Czechy CZ lub 8, 9 Tylko cyfry lub lub 10 Estonia EE Tylko cyfry Litwa LU lub ,12 lub 13 Tylko cyfry Łotwa LV Tylko cyfry Malta MT Tylko cyfry Polska PL Tylko cyfry Słowacja SK lub lub 10 Tylko cyfry Słowenia SI Tylko cyfry Węgry HU Tylko cyfry W przypadku operowania błędnym numerem identyfikacyjnym VAT kontrahenta z Unii Europejskiej, dostawa będzie objęta podatkiem VAT na terenie Polski.! 4.3 Numer VAT polskich podatników Polskim podatnikom VAT nie będą nadawane nowe numery identyfikacyjne VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Będą oni natomiast zobowiązani, po uprzednim powiadomieniu właściwego urzędu skarbowego o zamiarze dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) z dodatkowym dwuliterowym kodem kraju PL na początku numeru NIP, według poniższego formatu Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 25

26 PL Kod państwa + NIP (10 cyfr) 4.4 Numery VAT niemieckich kontrahentów problemy Najwięcej problemów kontrahentom z Unii Europejskiej przysparza numer identyfikacyjny VAT podatników z Niemiec, gdyż w Niemczech istnieje odrębny numer VAT (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) wykorzystywany jedynie na potrzeby dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych. Składa się on z kodu państwa DE oraz dziewięciu cyfr. DE Kod kraju + 9 cyfr Niemieccy podatnicy VAT posiadają również drugi numer, który wykorzystywany jest dla potrzeb krajowych (tzw. wewnętrzny numer podatkowy Steuernummer). Składa się on z dziesięciu lub jedenastu cyfr (bez kodu kraju). Struktura numerów wewnętrznych różni się w zależności od landu. 99 / 999/ lub lub / lub lub 999 / 999 / lub 999/ 9999/9999 lub 99/999/9999/9 26

27 4.5 Procedura potwierdzania numeru VAT Procedura potwierdzania numerów VAT funkcjonująca na terenie Wspólnoty służy weryfikacji ważności zagranicznych numerów VAT. Częstotliwość korzystania z tej procedury nie jest określona w przepisach prawnych (jest to czynność fakultatywna). Przedsiębiorca sam dokonuje wyboru, czy weryfikacji podda wszystkich swoich partnerów handlowych, czy też tylko nowych. Od decyzji przedsiębiorcy zależy, jak często będzie korzystać z procedury potwierdzania w trakcie całego okresu swojej działalności gospodarczej. W przypadku, gdyby przedsiębiorca objął daną dostawę stawką 0% VAT, a następnie okazałoby się, że nie było ku temu podstaw prawnych (brak spełnienia warunków określonych dla dostawy wewnątrzwspólnotowej - patrz punkt 3.2 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ), wówczas byłby on zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od tej dostawy, jak od dostawy krajowej Zapytania kierowane do administracji podatkowej Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawodawstwo wspólnotowe na administracje krajowe jest potwierdzanie, na żądanie podatnika, aktualności numeru VAT jego kontrahenta (dotyczy to również adresu i nazwy kontrahenta). Wymóg ten odnosi się tylko i wyłącznie do dokonywania potwierdzania danych podatników z innych państw członkowskich. W Polsce zapytania takie polscy podatnicy VAT będą mogli kierować zarówno do Ministerstwa Finansów (wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej, o kontakcie do której znajdą państwo informację pod koniec 2003 r. na stronie jak i do urzędów skarbowych drogą telefoniczną, faksem, pocztą elektroniczną lub listownie. Zapytanie będzie musiało zawierać: Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 27

28 NIP podmiotu pytającego, nazwę firmy lub imię i nazwisko (w przypadku osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą) oraz adres, numer VAT kontrahenta nadany w innym państwie członkowskim i ewentualnie nazwisko/nazwę firmy i adres zagranicznego partnera handlowego. Ministerstwo Finansów (wyspecjalizowana jednostka organizacyjna) lub urząd skarbowy udzieli następujących odpowiedzi: Tak, numer identyfikacyjny VAT jest ważny, lub Nie, numer identyfikacyjny VAT jest nieważny, Tak, numer identyfikacyjny VAT jest numerem nadanym danemu podatnikowi o danym adresie i nazwie, lub Nie, numer identyfikacyjny VAT nie jest numerem nadanym danemu podatnikowi o danym adresie i nazwie. Z powodów bezpieczeństwa i ochrony danych krajowe administracje nie udostępniają nazw i adresów podmiotów posiadających numer identyfikacyjny VAT. Także kontrahent z innego państwa członkowskiego może sprawdzić ważność numeru VAT polskiego przedsiębiorcy (wraz z jego nazwą i adresem) kontaktując się ze swoją administracją podatkową. Zarówno adres jak i nazwa firmy (imię i nazwisko w przypadku osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą) są bardzo istotne przy dokonywaniu, przez podmiot zagraniczny, potwierdzania numeru identyfikacyjnego polskiego podatnika. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności kontrahent zagraniczny uzyska informację ze swojej administracji podatkowej, że taki podmiot nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce i przy dostawie wewnątrzwspólnotowej nie będzie mógł skorzystać ze stawki 0% VAT. 28

29 W związku z powyższym ważne jest aktualizowanie swoich danych w urzędzie skarbowym oraz posługiwanie się taką nazwą firmy (imieniem i nazwiskiem w przypadku osób fizycznych samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą) i adresem jakie zostały zgłoszone urzędowi skarbowemu na zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP.! Strona internetowa Komisji Europejskiej Od 2002 r. Komisja Europejska prowadzi stronę internetową o powyższym adresie w celu ułatwienia podatnikom, dokonującym wewnątrzwspólnotowych dostaw, dostępu do weryfikacji numerów identyfikacyjnych VAT swoich kontrahentów. Jej celem jest zapewnienie natychmiastowej i dokładnej informacji. Strona wykorzystuje dane bezpośrednio z baz danych państw członkowskich Unii Europejskiej. Odpowiedź jest dostępna w czasie rzeczywistym dla każdego użytkownika pytającego o numer identyfikacyjny VAT w określonym państwie Unii Europejskiej. Osoba pragnąca potwierdzić numer VAT podatnika we Wspólnocie musi wprowadzić jedynie kod państwa (lub skorzystać z listy państw członkowskich) oraz podać numer VAT kontrahenta. Za pomocą tej strony możliwe będzie także dokonanie weryfikacji numerów identyfikacji podatkowej polskich podatników VAT. Strona jest ogólnie dostępna i zapewnia podobny poziom obsługi jak systemy krajowe, dostarczając odpowiedzi TAK lub NIE na pytanie czy numer identyfikacyjny VAT jest ważny. Strona zawiera ostrzeżenia i wskazówki w 11 językach urzędowych Unii Europejskiej, co ułatwia jej użytkowanie. Od momentu przystąpienia Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 29

30 Polski do Unii Europejskiej strona będzie również dostępna w językach urzędowych krajów kandydujących, w tym także w języku polskim Kontakt z kontrahentem W przypadku, gdy podmiot zamierzający dokonywać dostawy wewnątrzwspólnotowej ma wątpliwości związane z danymi identyfikacyjnymi oraz numerem VAT swojego kontrahenta z innego państwa członkowskiego, powinien on zwrócić się do niego z prośbą o potwierdzenie numeru VAT oraz nazwy i adresu (wzory takich pism w 15 językach Unii Europejskiej znajdują się między innymi na stronie brytyjskiej administracji podatkowej: 30

31 5 Transakcje trójstronne 5.1 Informacje ogólne Transakcje trójstronne to termin używany do opisywania dostaw towarów obejmujących trzy podmioty, w przypadku gdy towary są dostarczane bezpośrednio od pierwszego do ostatniego podmiotu. W kontekście handlu wewnątrzwspólnotowego, transakcja trójstronna może wystąpić w przypadku, gdy towary są przewożone bezpośrednio od dostawcy w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej do ostatecznego odbiorcy w innym państwie członkowskim, według poleceń podmiotu pośredniczącego zlokalizowanego w kolejnym państwie członkowskim. Poniższa ilustracja przedstawia przykład takiej transakcji: Faktura Podatnik polski (pośrednik) Faktura Podatnik francuski (dostawca) Towary Podatnik niemiecki (nabywca) Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 31

32 Podmiot polski będący podatnikiem VAT otrzymuje zamówienie od podmiotu z Niemiec (podatnika VAT). Podmiot polski realizuje zamówienie w ten sposób, iż towary są wysyłane bezpośrednio od własnego dostawcy z Francji (podatnika VAT), który organizuje ich transport. Jak pokazuje diagram, w tym przypadku odbywają się właściwie dwie dostawy (to znaczy pomiędzy podmiotem francuskim a polskim oraz pomiędzy podmiotem polskim a podmiotem w Niemczech). Jednakże następuje tylko jedno przesunięcie towarów, z Francji do Niemiec (podmiot polski wystawia fakturę podmiotowi niemieckiemu, francuski polskiemu). Dostawa miała miejsce... Od podmiotu z Francji do podmiotu polskiego Od podmiotu polskiego do podmiotu w Niemczech Postępowanie odnośnie podatku VAT Podmiot z Francji wykazuje wewnątrzwspólnotową dostawę dla podmiotu z Polski (tej dostawie w omawianym przykładzie towarzyszyło bowiem przemieszczenie towarów), podmiot z Polski wykazuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i rozlicza podatek od tego nabycia w Polsce. Podmiot z Polski wykaże również wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Niemczech (miejsce zakończenia transportu lub wysyłki) oraz dostawę tych towarów w Niemczech na zasadach określonych przepisami niemieckimi. Podmiot z Polski może być również zobowiązany do dokonania rejestracji dla celów VAT w Niemczech. 32

33 5.2 Zasady opodatkowania transakcji trójstronnych Jeżeli podatnik jest zarejestrowany dla celów VAT w państwie członkowskim, z którego towary zostają wysłane i wysyłkę tę realizuje ten podatnik, może on objąć dostawę stawką zerową zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 3.2. Podatek VAT będzie w takim przypadku należny od nabywającego towary podmiotu pośredniczącego w transakcji (drugiego w kolejności) z tytułu dokonanego przez niego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (chyba, że zostanie zastosowana procedura uproszczona patrz podrozdział 5.3 Procedura uproszczona ). Jeżeli podatnik jest dostawcą pośrednim (drugim w kolejności w transakcji trójstronnej) to podając numer, pod którym jest zarejestrowany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym państwie członkowskim (innym niż państwo członkowskie wysyłki), jest on zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w tym państwie członkowskim. Podatnik ten dokonuje również dostawy na rzecz podmiotu będącego trzecim w kolejności podatnikiem w transakcji trójstronnej w państwie członkowskim, do którego docierają towary. Może on zatem być zobowiązany do zarejestrowania się dla celów VAT w państwie członkowskim, do którego ostatecznie trafiają towary, w celu wykazania podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy tych towarów w państwie docelowym. Powyższy mechanizm opodatkowania transakcji trójstronnej jest przykładowy. Zawsze dla prawidłowego rozliczenia takiej transakcji należy ustalić, który z dwóch pierwszych podmiotów transakcji organizuje transport towarów, gdyż tylko ten podmiot będzie mógł uznać (przy spełnieniu określonych warunków) dokonywaną przez siebie dostawę za dostawę wewnątrzwspólnotową. Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 33

34 5.3 Procedura uproszczona Dostawcy pośredni w transakcji trójstronnej mogą skorzystać z procedury uproszczonej dostępnej w całej Unii Europejskiej, zgodnie z którą ostatnie podmioty biorące udział w transakcji trójstronnej (trzecie w kolejności) podlegają obowiązkowi rozliczenia podatku należnego. W tym przypadku nie ma konieczności rejestracji dostawcy pośredniczącego (drugiego w kolejności w transakcji trójstronnej) dla celów VAT w państwie członkowskim, do którego towary są dostarczane (państwie nabywcy). Aby skorzystać z procedury uproszczonej: należy już uprzednio być podatnikiem zarejestrowanym dla celów VAT w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, lecz nie można być zarejestrowanym dla VAT lub na innej podstawie podlegać obowiązkowi rejestracji dla tego podatku w państwie członkowskim, do którego towary zostają dostarczone, ostatni podmiot w transakcji trójstronnej (trzeci w kolejności) musi także być zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT w tym państwie członkowskim, w którym odbiera towar, na fakturach należy zaznaczyć, że jest to procedura uproszczona. W wyniku skorzystania z procedury uproszczonej dostawca pośredni nie musi się rejestrować dla celów VAT w państwie członkowskim, do którego towary są dostarczane, nie jest również zobowiązany do rozliczenia tej transakcji w tamtym państwie, gdyż obowiązek dokonania takiego rozliczenia przejmuje ostateczny odbiorca (nabywca) tych towarów. 34

35 6 Sprzedaż wysyłkowa 6.1 Informacje ogólne Sprzedaż wysyłkowa występuje w sytuacji, kiedy podatnik w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej sprzedaje i wysyła lub transportuje sam lub na własny rachunek towary do podmiotu nie będącego podatnikiem VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Podmiotem nie będącym podatnikiem VAT może być osoba fizyczna, organ publiczny, instytucja charytatywna oraz podmiot nie zarejestrowany dla celów VAT np. ze względu na to, że jego obroty są niższe od progu rejestracji. Przykładem sprzedaży wysyłkowej jest działalność księgarni wysyłkowych, które realizują zamówienia za pośrednictwem poczty. 6.2 Sprzedaż wysyłkowa z Polski do innego państwa członkowskiego W przypadku, sprzedaży wysyłkowej, co do zasady miejscem opodatkowania dostawy jest państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Jeśli jednak dostawy towarów, w trakcie roku, w ramach sprzedaży wysyłkowej nie przekroczą określonego progu w państwie przeznaczenia tych towarów, miejscem opodatkowania jest państwo członkowskie, w którym towary się znajdują w momencie wysyłki lub rozpoczęcia transportu. W przypadku sprzedaży wysyłkowej, jeżeli wartość dostawy do dowolnego innego państwa członkowskiego przekroczy określony przez to państwo roczny próg: podatek VAT należny z tytułu wszelkich dalszych transakcji sprzedaży jest rozliczany w państwie członkowskim przeznaczenia; oraz Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 35

36 podatnik VAT który dokonuje dostawy podlega obowiązkowi rejestracji dla celów podatku VAT w państwie członkowskim (przeznaczenia). Poniżej przedstawione zostały kwoty progów, których przekroczenie w trakcie roku obliguje podatnika do rejestracji i rozliczania podatku VAT w danym państwie członkowskim (państwa kandydujące określają swoje progi w krajowych przepisach prawnych): Państwo Próg Państwo Próg Austria EUR Irlandia EUR Belgia EUR Włochy EUR Dania DKK Luksemburg EUR Finlandia EUR Holandia EUR Francja EUR Portugalia EUR Niemcy EUR Hiszpania EUR Grecja EUR Szwecja SEK Wielka Brytania GBP W celu sprawdzenia aktualności wysokości progu, należy skontaktować się z władzami podatkowymi w państwie członkowskim będącym miejscem przeznaczenia towaru - lista adresów administracji podatkowych znajduje się w rozdziale 11 Adresy kontaktowe organów podatkowych VAT w państwach członkowskich oraz na stronie 36

37 Należy jednak przypomnieć, że powyższe kwoty nie są wartościami stałymi i każde państwo członkowskie ustala wysokość progów we własnym zakresie. Dlatego, aby otrzymać aktualne dane dotyczące wysokości progów należy skontaktować się z administracją podatkową właściwą dla kraju, do którego dokonuje się sprzedaży wysyłkowej. Towary wysyłane z Polski do podmiotu nie będącego podatnikiem VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej Wartość dostawy MNIEJSZA od progu w danym kraju Dostawa opodatkowana jest w Polsce i traktuje się ją wg zasad obowiązujących przy sprzedaży wewnętrznej (krajowej) Towary wysyłane z Polski do podmiotu nie będącego podatnikiem VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej Wartość dostawy WIĘKSZA od progu w danym kraju Obowiązkowa rejestracja dla celów VAT oraz rozliczenie VAT w państwie nabywcy 6.3 Sprzedaż wysyłkowa z innego państwa członkowskiego do Polski W przypadku, gdy: sprzedaż wysyłkowa dokonywana jest przez podatnika VAT z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na rzecz podmiotów polskich nie będących podatnikami VAT oraz Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 37

38 całkowita wartość sprzedaży wysyłkowej do Polski w danym roku kalendarzowym przekroczy próg określony w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług, to dostawca z innego państwa członkowskiego będzie zobowiązany do dokonania rejestracji dla celów VAT w Polsce i rozliczania podatku VAT od tej sprzedaży zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Kwota progu, po przekroczeniu której podatnik VAT z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonujący sprzedaży wysyłkowej do Polski będzie zobligowany do zarejestrowania się w Polsce jako podatnik VAT oraz do odprowadzania od tych czynności podatku VAT, zostanie określona w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług (dopuszczalna jest również sytuacja, w której podatnik z innego państwa Unii Europejskiej przed dokonaniem sprzedaży wysyłkowej do Polski, decyduje się już na wstępie na rozliczanie podatku VAT z tytułu tej sprzedaży w Polsce). Towary wysyłane przez podatnika VAT z innego państwa członkowskiego do podmiotu w Polsce nie będącego podatnikiem VAT Wartość dostawy WIĘKSZA od progu ustalonego w Polsce Obowiązkowa rejestracja dla celów VAT oraz rozliczenie VAT w Polsce 38

39 7 Nowe środki transportu 7.1 Informacje ogólne Na Jednolitym Rynku obowiązują rozwiązania szczególne, na mocy których podatek VAT należny z tytułu nabycia nowych środków transportu (NŚT) jest rozliczany w państwie członkowskim przeznaczenia środka transportu. 7.2 Definicja Środkiem transportu w rozumieniu regulacji dla celów VAT jest urządzenie przeznaczone do transportu pasażerów lub towarów, takie jak jednostka pływająca, samolot lub lądowy pojazd silnikowy spełniające określone kryteria. Pojęcie nowy środek transportu oznacza: silnikowe pojazdy lądowe do przewozu osób lub towarów, z silnikami o pojemności cylindrów ponad 48 cm 3 lub mocy ponad 7,2 kilowata, jeżeli ich dostawa ma miejsce w ciągu 6 miesięcy od ich pierwszego oddania do użytku lub które nie przejechały więcej niż kilometrów; jednostki pływające, których długość przekracza 7,5 metra, jeżeli ich dostawa ma miejsce w ciągu 3 miesięcy od oddania ich do użytku lub były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych; oraz samoloty, których maksymalna masa startowa przekracza kilogramów, jeśli ich dostawa ma miejsce w ciągu trzech miesięcy od oddania do użytku lub jeżeli od momentu ich dopuszczenia do użytku były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych. Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 39

40 Uznaje się, że nowy środek transportu został po raz pierwszy wprowadzony do użycia z dniem wystawienia faktury na jego pierwszą dostawę chyba, że przepisy państw członkowskich stanowią inaczej. Szczegółowa definicja nowych środków transportu dla celów podatku VAT zostanie określona w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, zaś wykaz urządzeń zaliczanych do nowych środków transportu zawierać będzie załącznik do tej ustawy. 7.3 Opodatkowanie i obowiązki podatników Generalną zasadą jest zwolnienie z opodatkowania VAT z możliwością odliczenia podatku naliczonego (rozwiązanie tożsame ze stawką 0%) dostaw nowych środków transportu, wysyłanych lub transportowanych do nabywcy przez sprzedającego, nabywcę lub na ich rachunek, do innego państwa członkowskiego, dokonywanych na rzecz podatników, osób prawnych nie podlegających opodatkowaniu lub innych osób nie będących podatnikami VAT. Podstawą opodatkowania jest cena, która musi być podana na fakturze. Sprzedawca nowego środka transportu zobowiązany jest do podania na fakturze informacji pozwalających na zaklasyfikowanie towaru do kategorii - nowe środki transportu. 40

41 8 Wymagania związane z rozliczaniem dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych 8.1 Deklaracja VAT nowe informacje W deklaracji pojawią się nowe informacje, które będą zobowiązani podawać podatnicy dokonujący dostaw i/lub nabyć wewnątrzwspólnotowych: suma dostaw do podatników VAT w innych państwach Unii Europejskiej suma nabyć od podatników VAT z innych państw Unii Europejskiej. Kwoty na fakturze podane w walutach zagranicznych należy przeliczyć na złotówki (PLN)! 8.2 Kwartalna informacja podsumowująca Wszyscy przedsiębiorcy, którzy dostarczają towary swoim partnerom handlowym zarejestrowanym dla VAT w innych państwach członkowskich, zobowiązani są do składania we właściwym dla nich urzędzie skarbowym, oprócz deklaracji podatkowej VAT także kwartalnej informacji podsumowującej zawierającej informacje na temat wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów (inne nazwy stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej dla określenia informacji podsumowującej to: sprawozdanie kwartalne, zeznanie podsumowujące; angielski odpowiednik: summary statement, EC sales list lub recapitulative statement). Na Wspólnym Rynku zeznania podsumowujące pełnią funkcję kontrolną. Z otrzymanych na ich podstawie danych mogą korzystać organy podatkowe ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Kwartalną informację podsumowującą będą zobligowani składać (we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym) podatnicy VAT dokonujący dostaw i/lub nabyć wewnątrzwspólnotowych (szczegóły dotyczące Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 41

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych Teresa Martyniuk * Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych 1. Istota i rodzaje transakcji wewnątrzwspólnotowych Nowa ustawa o podatku od towarów i usług VAT z dnia 11 marca 2004 roku zawiera unormowania

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT- zagadnienia ogólne

Temat szkolenia: Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT- zagadnienia ogólne Temat szkolenia: Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT- zagadnienia ogólne Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Transakcje zagraniczne dotyczące towarów ustawa o VAT rozróżnia jako: 1. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), 2. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), 3. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Wielu przedsiębiorców trudni się sprzedażą samochodów używanych. Największą popularnością cieszy się handel samochodami sprowadzonymi z zagranicy, gdyż w

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2007.12.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Złoto inwestycyjne Obrót złotem inwestycyjnym stanowi w kwestii VAT szczególną procedurę opodatkowania zgodnie z obowiązującymi dyrektywami

Bardziej szczegółowo

VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym

VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym Wewnątrzwspólnotowa usługa towarów to usługa polegająca na transportowaniu towaru, której rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium dwóch różnych państw

Bardziej szczegółowo

L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT...

L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT... 1 L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. 3 III. 5 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT... PROGI...... IV. USTANOWIENIE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług Celem niniejszej broszury jest przybliżenie polskim podatnikom regulacji w zakresie zasad określania miejsca świadczenia w przypadku dostaw

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT - wielofazowe obciążenie przyrostu wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego, obciążający

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podmiotów dokonujących

Informacja dla podmiotów dokonujących Informacja dla podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (NŚT), gdy nabywca nie podaje numeru identyfikacyjnego nadanego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych 2005 Podatek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnotowych są: podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany usług. Na gruncie polskiego prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Podatek Vat. Maria Chołuj

Podatek Vat. Maria Chołuj 1 Podatek Vat Maria Chołuj 2 Podstawy prawne Ustawa z 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DU 54 poz.535) Ustawa o zmianie ustawy o podatku vat z 23.10.2009 r. (DU 195 poz.1504) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i jest

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 201019 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

1. Promocja Pakiety Internetowe 1 GB, 2 GB, 10 GB i 100 GB oraz Pakiet Atlantycki w Klucz

1. Promocja Pakiety Internetowe 1 GB, 2 GB, 10 GB i 100 GB oraz Pakiet Atlantycki w Klucz Regulamin Promocji PAKIETY INTERNETOWE 1 GB, 2 GB, 10 GB i 100 GB oraz PAKIET ATLANTYCKI W KLUCZ TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o. ( Regulamin ) (wersja obowiązująca od dn. 15.06.2017 r.) 1. Opis Promocji 1.

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów Miejsce opodatkowania w VAT Wykład V Wykład VI Wybrane przypadki i problemy VAT zajęcia warsztatowo-wykładowe Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów 2011-12-08 1 Przepisy wykonawcze Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 16 PODATKI POŚREDNIE JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2002-2007

ROZDZIAŁ 16 PODATKI POŚREDNIE JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2002-2007 Jerzy Sokołowski ROZDZIAŁ 16 PODATKI POŚREDNIE JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 02-0 Wprowadzenie Nazwa podatki pośrednie odnosi się do grupy podatków, których wysokość producent czy sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę.

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Ostatnie projekty zmian do ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) przewidują wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych

Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych PGK1120 Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych Uzupełnienie do rozdziału 8. Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) Struktura obowiązująca

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Przepis Czego dotyczy zmiana? Przed zmianami Po zmianach od 01.04.2013 Art. 2 pkt 7 Definicja importu Literalne brzmienie wskazywało, że import towarów miał

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT obowiązkowa od stycznia 2017 roku!

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT obowiązkowa od stycznia 2017 roku! Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT obowiązkowa od stycznia 2017 roku! Deklaracje VAT od stycznia 2017 roku będą musiały być wysyłane elektronicznie. Taki obowiązek na podatników nakładają zmiany przepisów

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika VAT-7K Podstawa prawna: Składający: POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.04.08 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w "Poradniku Przewoźnika" Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test. www.firmatransportowa.

Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w Poradniku Przewoźnika Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test. www.firmatransportowa. Spis treści 01 Rozdział 1... 1 Rozdział 2 Obowiązek podatkowy... 9 Rozdział 3 Transport drogowy towarów... 16 Transport krajowy... 16 Transport wewnątrzwspólnotowy... 17 Transport międzynarodowy... 31

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5 Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR From: Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR Sent: 11 września 201503:02 To: 'towarzystwo@towarzystwo.org.pl' Subject: Transakcje

Bardziej szczegółowo