Broszura niniejsza nie stanowi wykładni prawnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszura niniejsza nie stanowi wykładni prawnej"

Transkrypt

1 Podatek VAT w handlu z państwami Unii Europejskiej Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT zagadnienia ogólne Broszura przeznaczona dla podatników VAT, którzy od 1 maja 2004 r. będą dokonywali wymiany handlowej z podatnikami VAT z państw Unii Europejskiej Ministerstwo Finansów 2004 Wersja 1.2

2 Broszura niniejsza nie stanowi wykładni prawnej 2

3 Oddajemy w Państwa ręce kolejną broszurę z cyklu Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Jest ona skierowana głównie do podatników VAT, którzy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej będą dokonywali wymiany handlowej towarami z podatnikami VAT z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Z uwagi na brak polskich rozwiązań prawnych w momencie przygotowywania niniejszej publikacji, oparto się głównie na doświadczeniach innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W znacznej mierze poruszone zostały tutaj kwestie, które wzbudzały wątpliwości podatników w tychże krajach. Jej zadaniem jest przekazanie ogólnych informacji o funkcjonowaniu systemu podatkowego VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej o nowych pojęciach i rozwiązaniach, które dla polskiego podatnika VAT oznaczać będą zarówno nowe prawa, jak i obowiązki. Niniejsza broszura nie zawiera wyjaśnień dotyczących szczegółowych kwestii prawnych. W momencie, gdy będą znane szczegółowe regulacje prawne planuje się wydanie kolejnych materiałów informacyjnych przybliżających tematykę handlu wewnątrzwspólnotowego polskiemu podatnikowi.

4 1 Wstęp Wspólny Rynek Podatek od wartości dodanej VAT w Unii Europejskiej Obrót handlowy towarami wewnątrz Wspólnoty Informacje ogólne Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Transakcje dokonywane przez podatników na rzecz ostatecznych konsumentów (nie będących podatnikami VAT) z państw Unii Europejskiej Nabycie na terytorium Polski towarów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Przemieszczanie własnych towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej Tymczasowe przemieszczenie własnych towarów oraz inne przypadki przemieszczenia własnych towarów nie uznawane za transakcje wewnątrzwspólnotowe Towary instalowane i montowane Import i eksport Numer identyfikacyjny VAT rola i znaczenie Informacje ogólne Numery w państwach członkowskich i państwach kandydujących Numer VAT polskich podatników Numery VAT niemieckich kontrahentów problemy Procedura potwierdzania numeru VAT Transakcje trójstronne Informacje ogólne Zasady opodatkowania transakcji trójstronnych Procedura uproszczona Sprzedaż wysyłkowa Informacje ogólne Sprzedaż wysyłkowa z Polski do innego państwa członkowskiego Sprzedaż wysyłkowa z innego państwa członkowskiego do Polski Nowe środki transportu Informacje ogólne Definicja Opodatkowanie i obowiązki podatników Wymagania związane z rozliczaniem dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych Deklaracja VAT nowe informacje Kwartalna informacja podsumowująca Ewidencjonowanie obrotów Współpraca administracyjna System VIES Instytucja koordynująca Statystyka Adresy kontaktowe organów podatkowych VAT w państwach członkowskich...50

5 1 Wstęp W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej polskie ustawodawstwo w zakresie podatku VAT zostanie zmienione, tak aby dostosować je do przepisów określonych w dyrektywach dotyczących podatku VAT w Unii Europejskiej (głównie Szósta Dyrektywy Rady nr 77/388 z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania z późniejszymi zmianami). Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpi radykalna zmiana zasad opodatkowania podatkiem VAT wymiany handlowej pomiędzy podatnikami VAT w Polsce a podatnikami zarejestrowanymi dla tego podatku w różnych państwach Unii Europejskiej, co jest ściśle związane ze zniesieniem granic celno-podatkowych pomiędzy Polską, a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Natomiast przedsiębiorstwa, które nie prowadzą handlu zagranicznego, albo takie, które mają wyłącznie obroty z państwami spoza Unii Europejskiej nie odczują w tym zakresie poważniejszych zmian. W odniesieniu do obrotu towarowego wewnątrz Unii Europejskiej pojęcia import i eksport zostały zastąpione nowymi wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa. Import Nabycie wewnątrzwspólnotowe Eksport Dostawa wewnątrzwspólnotowa Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 5

6 Podatek VAT od towarów w obrocie handlowym pomiędzy podatnikami VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej nie jest pobierany na granicy. Zamiast tego opodatkowanie ma miejsce w kraju nabywcy towaru (w kraju dostawcy stosuje się stawkę 0% VAT). Jednak w sytuacji, gdy podatnik VAT z Unii Europejskiej dostarcza towary innym podmiotom z Unii Europejskiej nie będącym podatnikami VAT, jest on zobowiązany do naliczenia podatku VAT według stawki obowiązującej w swoim państwie. Wyjątkiem jest zakup nowych środków transportu (patrz rozdział: 7 Nowe środki transportu ). Podatek od nich nabywca uiszcza w kraju konsumpcji. Podobna zasada dotyczy sprzedaży wysyłkowej (patrz rozdział: 6 Sprzedaż wysyłkowa ). W Unii Europejskiej zlikwidowano obowiązek składania w urzędzie celnym informacji (dokument SAD) w momencie, gdy towar przekracza granicę państwa i przemieszcza się na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. Zastąpiono je tzw. rozszerzonym obowiązkiem informacyjnym w deklaracji VAT oraz obowiązkiem składania dodatkowych informacji w tzw. zeznaniach podsumowujących (patrz podrozdział: 8.2 Kwartalna informacja podsumowująca ). W wewnątrzwspólnotowym handlu towarami dużą rolę odgrywa numer VAT. W przypadku polskich podatników numerem VAT będzie numer identyfikacji podatkowej NIP poprzedzony dodatkowym dwuliterowym kodem państwa: PL. Nowe regulacje pojawią się także w prawodawstwie dotyczącym statystyki państwowej (patrz rozdział: 10 Statystyka ). 6

7 2 Wspólny Rynek 1 stycznia 1993 r. utworzono w Unii Europejskiej Wspólny Rynek. Pod tym pojęciem rozumie się obszar bez granic wewnętrznych charakteryzujący się swobodnym przepływem towarów, osób, usług i kapitału. Swobodny przepływ, dotyczący w szczególności towarów, zakłada likwidację kontroli granicznych pomiędzy państwami członkowskimi i swobodny obrót towarowy ponad granicami państw. Taki układ zakłada z kolei wprowadzenie przez państwa członkowskie jednolitego systemu podatkowego w zakresie podatku VAT. Znosi się bowiem kontrole graniczne o charakterze fiskalnym, np. dla celów naliczania podatków, przekazywania danych statystycznych do statystyk handlu zagranicznego oraz kontroli ładunku. Transport towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej odbywa się sprawnie bez zbędnych, opóźniających je procedur biurokratycznych. Oznacza to w skali roku o ok. 60 milionów mniej formularzy celnych i podatkowych do wypełnienia przez przedsiębiorców i do obsłużenia przez administrację celną. Zyskają oni nie tylko czas, ale i pieniądze, na przykład dzięki lepszej płynności finansowej, ponieważ nie będzie już obowiązku uiszczania podatku VAT przywozowego. Terytorium Wspólnego Rynku Unii Europejskiej obejmuje obszar 15 państw członkowskich. Zamieszczona tabelka przedstawia państwa członkowskie i ich terytoria objęte lub wyłączone z rozliczeń podatku VAT (według stanu na 2003 rok). Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 7

8 Terytorium Wspólnego Rynku (na potrzeby podatku VAT) Państwo członkowskie Austria Belgia Dania Finlandia Włączając... Wyspy Alandzkie Z wyjątkiem... Francja Monako Martynika, Gujana Francuska, Gwadelupa, Reunion St Pierre i Miquelon Grecja Półwysep Atos, znany również jako Agion Poros Hiszpania Baleary Wyspy Kanaryjskie, Ceuta, Melilla Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Wyspa Heligoland, terytorium Buesingen Portugalia Azory Madera Szwecja Wielka Brytania Wyspa Man Wyspy Normandzkie, Giblartar Włochy Livigno, Campione d`italia, włoska część jeziora Lugano 8

9 2.1 Podatek od wartości dodanej VAT w Unii Europejskiej VAT (skrót od: value added tax) jest podatkiem pośrednim (od obrotu), pobieranym od towarów i usług. Objęte są nim towary i usługi na terytorium danego państwa, w tym także pochodzące z importu. Jednocześnie towary przeznaczone na eksport są opodatkowane stawką 0% VAT w kraju eksportera (z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego) i obciążane podatkiem w kraju importera. Obowiązuje zasada nie dyskryminacyjnego obciążenia podatkiem VAT (podobnie jak i innymi podatkami) towarów krajowych i zagranicznych. Oznacza to, iż produkty importowane nie mogą być opodatkowane wyżej niż takie same produkty krajowe. Przełomowe znaczenie dla utworzenia jednolitej konstrukcji podatku VAT w państwach Unii Europejskiej miała Szósta Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 r. Reguluje ona podstawowe elementy tego podatku, czyli między innymi podmiot opodatkowania, podstawę opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, mechanizm odliczeń od podatku zapłaconego we wcześniejszych fazach obrotu. Mimo podejmowanych prób nie udało się ujednolicić wysokości stawek podatkowych z uwagi na rozbieżne interesy poszczególnych państw. Przyjęto jedynie minimalne stawki podatkowe. Kraje członkowskie uzgodniły, że wysokość stawki podstawowej (standardowej) nie może być niższa niż 15%, a stawki obniżonej (można stosować jedną lub dwie stawki obniżone) nie może być niższa niż 5% (z wyjątkami). W pełni ujednolicona jest także podstawa poboru podatku, tj. zakres towarów i usług podlegających obciążeniu VAT-em, towary i usługi objęte zwolnieniami, stawkami obniżonymi itp. Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 9

10 Stawki podatku VAT stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej (stan na 1 maja 2002) Państwo członkowskie Stawka obniżona poniżej 5% Stawka obniżona Stawka podstawowa Stawka przejściowa Austria - 10/ Belgia Dania Finlandia - 8/ Francja 2,1 5,5 19,6 - Grecja Hiszpania Holandia Irlandia 4,3 13,5 21 Luksemburg Niemcy Portugalia - 5/ Szwecja - 6/ Wielka Brytania ,5 - Włochy

11 Odpowiedniki terminu VAT w językach narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej i państw kandydujących Państwo członkowskie Austria Belgia Dania Finlandia Francja Niemcy Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Portugalia Szwecja Wielka Brytania Włochy Odpowiednik VAT Mehrwertsteuer (MWSt) Umsatzsteuer (USt) Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) Tax sur la Valeur Ajoutée (TVA) Mervärdiafgift Arvonlisävero (ALV) Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) Mehrwertsteuer (MWSt) Umsatzsteuer (USt) Arithmos Forologikou Mitroou (FPA) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Omzetbelasting (OB) Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) Value Added Tax Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) Mervärdeskatt (MOMS) Value Added Tax Imposta sul valore Aggiunto (IVA) Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 11

12 Kraj kandydujący Cypr Czechy Estonia Litwa Łotwa Malta Polska Słowacja Słowenia Węgry Odpowiednik VAT Φόρος ΠροστιΘέµενης Αξίας (ΦΠΑ) Daň z přidané hodnoty DPH Käibemaks Pridetines vertes mokestis (PVM) Pievienotās vērtības nodoklis Value added tax Podatek od towarów i usług Daň z přidanej hodnoty - DPH Davek na dodano vrednost (DDV) Általános Forgalmi Adó (ÁFA) 12

13 3 Obrót handlowy towarami wewnątrz Wspólnoty 3.1 Informacje ogólne W transakcjach dokonywanych w ramach Wspólnoty Europejskiej między podatnikami VAT z różnych państw członkowskich pojęcia eksportu i importu zostały zastąpione pojęciami wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia. Tymi też pojęciami polscy podatnicy VAT będą określać sprzedaż (dostawę) towarów dla kontrahentów z Unii Europejskiej (do podatników VAT) oraz kupno (nabycie) towarów od podatników VAT zarejestrowanych dla tego podatku w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Do zakresu dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych włączane są jedynie towary (ich zakup i sprzedaż). Towary dostarczane do podatników zarejestrowanych dla celów VAT są opodatkowane stawką 0 % VAT w kraju ich wysyłki (rozpoczęcia transportu), jako wewnątrzwspólnotowa dostawa, zaś podatek należny rozliczany jest przez nabywcę towarów, jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w kraju, do którego towary te przybywają. Podatnik (nabywca) rozlicza podatek VAT w deklaracji VAT według stawki obowiązującej w kraju, do którego są przywożone towary (kraju, w którym kończy się transport tych towarów). W przypadku dostaw towarów do podmiotów w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, które nie są zarejestrowane dla celów podatku VAT, podatek jest naliczany i rozliczany na zasadach ogólnych przez zarejestrowanego do celów VAT dostawcę w państwie członkowskim, z którego towary wysłano (dostawa jest traktowana wówczas jak sprzedaż krajowa). Wyjątki od tych ogólnych zasad dotyczą: Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 13

14 towarów, które mają zostać zainstalowane lub zmontowane w siedzibie nabywcy oraz tzw. sprzedaży wysyłkowej po przekroczeniu określonego przez każde państwo członkowskie progu sprzedaży, w przypadku której podatek powinien zostać naliczony i rozliczony przez dostawcę w państwie członkowskim, do którego towary te będą dostarczone (próg sprzedaży nie dotyczy towarów opodatkowanych zharmonizowaną akcyzą, towary te w sprzedaży wysyłkowej zawsze są opodatkowane w kraju przeznaczenia); dostaw towarów objętych zharmonizowaną akcyzą (oleje mineralne, alkohol, napoje alkoholowe, artykuły tytoniowe), nabywanych do celów innych niż prywatne, oraz dostaw nowych środków transportu, w przypadku których podatek VAT musi co do zasady zostać zapłacony przez podmiot w państwie członkowskim przeznaczenia; oraz dostaw na rzecz dyplomatów, organizacji międzynarodowych, sił zbrojnych państw NATO oraz innych uprawnionych osób i podmiotów w innych państwach członkowskich, które mogą w określonych okolicznościach zostać zwolnione z podatku VAT (w tym przypadku zwolnienie może mieć charakter pośredni, tzn. w formie zwrotów podatku uprzednio zapłaconego przez te uprawnione podmioty). 3.2 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Dostawy dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej określane są mianem dostaw wewnątrzwspólnotowych. Gdy polski przedsiębiorca (podatnik VAT) będzie przesyłać towar do przedsiębiorcy znajdującego się na obszarze Wspólnoty, wówczas dostawa ta - tak jak do tej pory eksport objęta będzie stawką 0% VAT, jeżeli spełnione zostaną między innymi następujące warunki: 14

15 Warunek Opis 1 Dostawa została wykonana na rzecz podmiotu, posiadającego status podatnika VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 2 Podatnik poda na fakturze VAT prawidłowe numery identyfikacyjne VAT (swój i kontrahenta) wraz z dwuliterowym kodem państwa. 3 Towary zostaną wysłane lub wywiezione z terytorium Polski do miejsca przeznaczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 4 Podatnik będzie posiadać dowód, określony zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, potwierdzający wywiezienie towarów z Polski. Jeśli którykolwiek z ww. warunków (lub innych określonych w ustawie o podatku od towarów i usług) nie zostanie spełniony, należy naliczyć i rozliczyć podatek na terenie Polski według stawki obowiązującej na te towary w Polsce. Nie będzie naliczać się podatku VAT od towarów, które w Polsce objęte zostaną stawką 0% VAT. Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych są zobowiązani do wypełniania kwartalnych informacji podsumowujących dotyczących tych transakcji (patrz podrozdział: 8.2 Kwartalna informacja podsumowująca ). W Polsce obowiązek wypełniania i składania informacji podsumowujących będzie dotyczyć zarówno wewnątrzwspólnotowych dostaw, jak i wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.! Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 15

16 Przykład 1 Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polski podmiot X będący podatnikiem VAT dostarcza maszyny do niemieckiego podmiotu Y będącego podatnikiem VAT. Aby podmiot X nie był zobowiązany do rozliczenia polskiego podatku VAT (tak jak od transakcji krajowej) musi się on upewnić, czy podmiot Y jest podatnikiem VAT w Niemczech. Firma X wykazuje transakcję zarówno w swojej miesięcznej deklaracji VAT, jak i w swojej kwartalnej informacji podsumowującej jako dostawę wewnątrzwspólnotową. Niemiecka firma Y wykazuje transakcję w swojej deklaracji VAT, jako nabycie wewnątrzwspólnotowe i rozlicza się z podatku VAT w Niemczech. 3.3 Transakcje dokonywane przez podatników VAT na rzecz ostatecznych konsumentów (nie będących podatnikami VAT) z państw Unii Europejskiej W odniesieniu do dostaw dokonywanych przez podatników VAT na rzecz ostatecznych konsumentów (nie będących podatnikami VAT) zastosowano zasadę opodatkowania w kraju pochodzenia towaru. Konsumenci dokonując zakupów w którymkolwiek z krajów członkowskich, płacą w momencie nabycia podatek VAT w kraju pochodzenia towaru. Wyjątki od tej zasady to: dostawa nowych środków transportu np. nowe samochody (zawsze opodatkowana w kraju, do którego konsument sprowadza nowy środek transportu) oraz tzw. sprzedaż wysyłkowa (towary wysyłane w imieniu dostawcy na rzecz ostatecznych konsumentów, jeśli wartość tej sprzedaży u dostawcy przekracza określony próg, wyznaczony przez państwo przeznaczenia przesyłki). Należy zaznaczyć, iż szczególne zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych są również stosowane wobec towarów opodatkowanych zharmonizowaną akcyzą (oleje mineralne, alkohole, napoje alkoholowe i artykuły tytoniowe). 16

17 Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w punkcie 3.1, konsumenci z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, nie będący podatnikami VAT, dokonując nabycia od polskich podatników VAT, towarów pozostających na terytorium Unii Europejskiej płacą podatek VAT zawarty w cenie nabywanych towarów. Polski podmiot dostarczając towary podmiotom nie zarejestrowanym dla celów VAT w Unii Europejskiej będzie musiał naliczyć i rozliczyć podatek VAT od tych towarów podobnie jak od dostawy na terytorium Polski. Przykład 2 Podmiot polski X będący podatnikiem VAT w Polsce dostarcza towar nie będący nowym środkiem transportu osobie fizycznej nie będącej podatnikiem VAT z Danii. Dostawa towaru ma miejsce na terytorium Polski i podlega opodatkowaniu polskim VAT, bez względu na to, czy nabywca odbiera towar w Polsce, czy też jest wysyłany na jego zlecenie do Danii. Podmiot X zgłasza transakcję jako dostawę w Polsce. Jeśli towar jest wywożony do Danii na zlecenie sprzedawcy (tzw. sprzedaż wysyłkowa) a wartość łącznej sprzedaży podmiotu X do Danii przekracza wartość progową ustaloną dla dostaw w Danii, dostawa ma miejsce w Danii. Wtedy podmiot X ma obowiązek zarejestrowania się dla podatku VAT w Danii i rozliczenia duńskiego podatku VAT od tej dostawy. 3.4 Nabycie na terytorium Polski towarów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli dany podmiot jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce i nabywa towary z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dostarczane przez podatnika zarejestrowanego dla celów VAT w państwie wysyłki (rozpoczęcia transportu) towarów, podmiot dokonujący nabycia towarów będzie musiał z tego tytułu zapłacić podatek VAT w Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 17

18 Polsce. Stawką podatku jest stawka obowiązująca z tytułu dostawy takich samych towarów na terytorium Polski. Wszelkie kwoty podatku VAT należnego należy wykazać w deklaracji VAT składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Podatek ten stanowi co do zasady podatek naliczony, który jest rozliczany na zasadach ogólnych w deklaracji dla podatku od towarów i usług (zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług). Przykład 3 Podmiot X będący podatnikiem VAT Polsce zarejestrowanym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, podając numer identyfikacji podatkowej (NIP), nabywa towar od podmiotu Y, który jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Niemczech. Towar zostaje wysłany z Niemiec do Polski. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce w Polsce, podmiot X jest zobowiązany naliczyć i rozliczyć podatek z tego tytułu w deklaracji VAT oraz złożyć informację podsumowującą uwzględniającą tę transakcję jako nabycie. Podmiot Y również składa informację podsumowującą w swojej administracji podatkowej, wykazując tę transakcję jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. 3.5 Przemieszczanie własnych towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Począwszy od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wywóz towarów w wyniku ich dostawy przez podatnika VAT do innych państw Unii Europejskiej będzie, co do zasady, uważany dla celów VAT za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Przemieszczenie własnych towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego uważane jest również, co do 18

19 zasady, za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z jednej strony, zaś za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z drugiej strony. Jeżeli dany podmiot będący podatnikiem VAT przewozi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej własne towary z Polski do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (na przykład, jeżeli własne towary są przewożone z Polski do innego państwa członkowskiego celem ich dalszej odsprzedaży lub w celu ich użycia do własnej działalności prowadzonej na terytorium tego innego państwa), będzie on zobowiązany do wykazania podatku VAT w tym innym państwie członkowskim z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Z reguły taki podmiot będzie obowiązany zarejestrować się dla celów VAT w tym państwie. Przykład 4 Podmiot X zarejestrowany dla VAT w Polsce, dokonuje przemieszczenia części własnych zapasów do Danii. Podmiot X ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT w Danii, ponieważ w Danii będzie traktowany jako podatnik dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego. W deklaracji podatkowej w Polsce podmiot X wykaże w stosunku do tego przemieszczenia towarów stawkę 0% (jeżeli będzie posiadać m.in. dokumentację potwierdzającą wywóz towarów oraz poda dla tej czynności przyznany jemu w Danii numer VAT). Podmiot X jest również zobowiązany do uwzględnienia tego rodzaju dostawy w składanej w Polsce informacji podsumowującej. 3.6 Tymczasowe przemieszczenie własnych towarów oraz inne przypadki przemieszczenia własnych towarów nie uznawane za transakcje wewnątrzwspólnotowe Chociaż większość przypadków przemieszczenia towarów własnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej do celów prowadzonej działalności jest z jednej strony uznawane dla celów Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 19

20 podatku VAT za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, z drugiej zaś za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, określone niżej wymienione przypadki tymczasowego przywozu towarów oraz inne przypadki są wyłączone z obowiązujących w takich sytuacjach rozwiązań: 1) towary są na terytorium kraju instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, 2) towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika VAT lub w jego imieniu w przypadku tzw. sprzedaży wysyłkowej, 3) towary są przemieszczane z przeznaczeniem ich dostarczenia na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie gdy transport pasażerski jest wykonywany na terytorium Wspólnoty, 4) towary mają być przedmiotem eksportu z terytorium kraju, do którego są przemieszczane, 5) towary mają być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 6) na terytorium danego kraju na towarach mają zostać wykonane usługi na rzecz podatnika VAT, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług, zostaną z powrotem przemieszczone do państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione, 7) towary mają być czasowo używane na terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez podatnika VAT z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego wysyłki, 8) towary mają być czasowo używane na terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące. Chociaż opisane powyżej przypadki wywozu towarów nie są traktowane jak dostawy dla celów podatku VAT, podatnik powinien posiadać dowody handlowe (określone w przepisach podatkowych konkretnego kraju), iż 20

21 towary te opuściły terytorium danego kraju, a następnie powróciły na jego teren. 3.7 Towary instalowane i montowane Jeżeli dany podatnik dostarcza towary, które ma zainstalować lub montować w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i towary te nie wchodzą w zakres usługi wykonywanej tam przez podatnika, dostawa tych towarów ma miejsce w tym państwie i także w tym państwie podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT. Podatnik będzie zobowiązany do zarejestrowania się dla celów VAT w tym państwie członkowskim celem rozliczenia należnego podatku od dostaw tych towarów. 3.8 Import i eksport Przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT obrotów handlowych z państwami trzecimi (państwa nie będące członkami Unii Europejskiej) nie ulegną zasadniczym zmianom po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Oznacza to, że w dalszym ciągu to urzędy celne będą odpowiadać za pobór podatków od towarów przywożonych z państw trzecich. Większość dotychczas stosowanych zasad pozostanie w mocy w stosunku do państw trzecich. W przypadku importu z tych państw urząd celny będzie pobierać cła, podatki (włącznie z podatkiem VAT), opłaty przywozowe oraz gromadzić informacje statystyczne. Organy celne będą również prowadziły kontrolę przestrzegania restrykcji dotyczących przywozu i wywozu towarów. Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 21

22 4 Numer identyfikacyjny VAT rola i znaczenie 4.1 Informacje ogólne Numer identyfikacyjny VAT odgrywa bardzo istotną rolę w obrocie handlowym towarami pomiędzy podatnikami VAT z państw członkowskich Unii Europejskiej. Poprawne zastosowanie numeru VAT swojego kontrahenta jest jednym z warunków skorzystania z 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Posługując się numerem identyfikacyjnym VAT, nabywca wskazuje dostawcy, że jest podatnikiem VAT odpowiedzialnym za rozliczenie podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w swoim kraju. Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta należy zamieszczać na fakturach, kwartalnych informacjach podsumowujących oraz innych dokumentach związanych z obrotem handlowym towarami dokonywanym pomiędzy państwami Unii Europejskiej. 4.2 Numery w państwach członkowskich i państwach kandydujących Każdy podatnik VAT posiada swój unikalny numer dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego przyznany przez administracją podatkową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest zarejestrowany na potrzeby VAT. W niektórych przypadkach numerem tym jest ten sam numer, który wykorzystywany jest także dla innych celów podatkowych (np. podatek dochodowy Hiszpania), w niektórych przypadkach stosuje się krajowy numer VAT, a w innych jak np. w Niemczech podatnik otrzymuje odrębny numer z przeznaczeniem tylko i wyłącznie dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego.! 22

23 Ważne jest, aby każdy podatnik VAT biorący udział w wewnątrzwspolnotowym obrocie handlowym towarami posługiwał się swoim numerem identyfikacyjnym VAT wraz z dwuliterowym kodem państwa. Państwo Członkowskie Kod kraju Format numeru VAT Liczba znaków Uwagi Austria AT U Pierwszym znakiem jest zawsze U Belgia BE Tylko cyfry Dania DK Tylko cyfry Finlandia FI Tylko cyfry Francja FR lub X lub 9X lub XX Na pierwszym i drugim miejscu może wystąpić cyfra lub litera. Wszystkie litery oprócz I oraz O są dopuszczalne Grecja EL Tylko cyfry Hiszpania ES X lub X lub X X 9 Zawiera jedną literę na pierwszym lub ostatnim miejscu lub na obu tych miejscach Holandia NL B99 12 Trzycyfrowa końcówka będzie składała się z litery B oraz dwóch cyfr z zakresu od 01 do 99 Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 23

24 Irlandia IE X lub 9X99999X 8 Zawiera literę na ostatnim miejscu. Na drugim miejscu może zawierać cyfrę, literę lub + lub * Luksemburg LU Tylko cyfry Niemcy DE Tylko cyfry Włochy IT Tylko cyfry Portugalia PT Tylko cyfry Szwecja SE Tylko cyfry Wielka Brytania GB lub lub GD999 lub 5, 9 lub 12 Numer pięcioznakowy może zawierać litery GD (organizacje rządowe) lub HA (służba zdrowia) HA999 24

25 Państwo Kod Format numeru VAT Liczba Uwagi kandydujące kraju znaków Cypr CY X 9 Zawiera literę na ostatnim miejscu Czechy CZ lub 8, 9 Tylko cyfry lub lub 10 Estonia EE Tylko cyfry Litwa LU lub ,12 lub 13 Tylko cyfry Łotwa LV Tylko cyfry Malta MT Tylko cyfry Polska PL Tylko cyfry Słowacja SK lub lub 10 Tylko cyfry Słowenia SI Tylko cyfry Węgry HU Tylko cyfry W przypadku operowania błędnym numerem identyfikacyjnym VAT kontrahenta z Unii Europejskiej, dostawa będzie objęta podatkiem VAT na terenie Polski.! 4.3 Numer VAT polskich podatników Polskim podatnikom VAT nie będą nadawane nowe numery identyfikacyjne VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Będą oni natomiast zobowiązani, po uprzednim powiadomieniu właściwego urzędu skarbowego o zamiarze dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) z dodatkowym dwuliterowym kodem kraju PL na początku numeru NIP, według poniższego formatu Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 25

26 PL Kod państwa + NIP (10 cyfr) 4.4 Numery VAT niemieckich kontrahentów problemy Najwięcej problemów kontrahentom z Unii Europejskiej przysparza numer identyfikacyjny VAT podatników z Niemiec, gdyż w Niemczech istnieje odrębny numer VAT (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) wykorzystywany jedynie na potrzeby dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych. Składa się on z kodu państwa DE oraz dziewięciu cyfr. DE Kod kraju + 9 cyfr Niemieccy podatnicy VAT posiadają również drugi numer, który wykorzystywany jest dla potrzeb krajowych (tzw. wewnętrzny numer podatkowy Steuernummer). Składa się on z dziesięciu lub jedenastu cyfr (bez kodu kraju). Struktura numerów wewnętrznych różni się w zależności od landu. 99 / 999/ lub lub / lub lub 999 / 999 / lub 999/ 9999/9999 lub 99/999/9999/9 26

27 4.5 Procedura potwierdzania numeru VAT Procedura potwierdzania numerów VAT funkcjonująca na terenie Wspólnoty służy weryfikacji ważności zagranicznych numerów VAT. Częstotliwość korzystania z tej procedury nie jest określona w przepisach prawnych (jest to czynność fakultatywna). Przedsiębiorca sam dokonuje wyboru, czy weryfikacji podda wszystkich swoich partnerów handlowych, czy też tylko nowych. Od decyzji przedsiębiorcy zależy, jak często będzie korzystać z procedury potwierdzania w trakcie całego okresu swojej działalności gospodarczej. W przypadku, gdyby przedsiębiorca objął daną dostawę stawką 0% VAT, a następnie okazałoby się, że nie było ku temu podstaw prawnych (brak spełnienia warunków określonych dla dostawy wewnątrzwspólnotowej - patrz punkt 3.2 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ), wówczas byłby on zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od tej dostawy, jak od dostawy krajowej Zapytania kierowane do administracji podatkowej Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawodawstwo wspólnotowe na administracje krajowe jest potwierdzanie, na żądanie podatnika, aktualności numeru VAT jego kontrahenta (dotyczy to również adresu i nazwy kontrahenta). Wymóg ten odnosi się tylko i wyłącznie do dokonywania potwierdzania danych podatników z innych państw członkowskich. W Polsce zapytania takie polscy podatnicy VAT będą mogli kierować zarówno do Ministerstwa Finansów (wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej, o kontakcie do której znajdą państwo informację pod koniec 2003 r. na stronie jak i do urzędów skarbowych drogą telefoniczną, faksem, pocztą elektroniczną lub listownie. Zapytanie będzie musiało zawierać: Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 27

28 NIP podmiotu pytającego, nazwę firmy lub imię i nazwisko (w przypadku osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą) oraz adres, numer VAT kontrahenta nadany w innym państwie członkowskim i ewentualnie nazwisko/nazwę firmy i adres zagranicznego partnera handlowego. Ministerstwo Finansów (wyspecjalizowana jednostka organizacyjna) lub urząd skarbowy udzieli następujących odpowiedzi: Tak, numer identyfikacyjny VAT jest ważny, lub Nie, numer identyfikacyjny VAT jest nieważny, Tak, numer identyfikacyjny VAT jest numerem nadanym danemu podatnikowi o danym adresie i nazwie, lub Nie, numer identyfikacyjny VAT nie jest numerem nadanym danemu podatnikowi o danym adresie i nazwie. Z powodów bezpieczeństwa i ochrony danych krajowe administracje nie udostępniają nazw i adresów podmiotów posiadających numer identyfikacyjny VAT. Także kontrahent z innego państwa członkowskiego może sprawdzić ważność numeru VAT polskiego przedsiębiorcy (wraz z jego nazwą i adresem) kontaktując się ze swoją administracją podatkową. Zarówno adres jak i nazwa firmy (imię i nazwisko w przypadku osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą) są bardzo istotne przy dokonywaniu, przez podmiot zagraniczny, potwierdzania numeru identyfikacyjnego polskiego podatnika. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności kontrahent zagraniczny uzyska informację ze swojej administracji podatkowej, że taki podmiot nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce i przy dostawie wewnątrzwspólnotowej nie będzie mógł skorzystać ze stawki 0% VAT. 28

29 W związku z powyższym ważne jest aktualizowanie swoich danych w urzędzie skarbowym oraz posługiwanie się taką nazwą firmy (imieniem i nazwiskiem w przypadku osób fizycznych samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą) i adresem jakie zostały zgłoszone urzędowi skarbowemu na zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP.! Strona internetowa Komisji Europejskiej Od 2002 r. Komisja Europejska prowadzi stronę internetową o powyższym adresie w celu ułatwienia podatnikom, dokonującym wewnątrzwspólnotowych dostaw, dostępu do weryfikacji numerów identyfikacyjnych VAT swoich kontrahentów. Jej celem jest zapewnienie natychmiastowej i dokładnej informacji. Strona wykorzystuje dane bezpośrednio z baz danych państw członkowskich Unii Europejskiej. Odpowiedź jest dostępna w czasie rzeczywistym dla każdego użytkownika pytającego o numer identyfikacyjny VAT w określonym państwie Unii Europejskiej. Osoba pragnąca potwierdzić numer VAT podatnika we Wspólnocie musi wprowadzić jedynie kod państwa (lub skorzystać z listy państw członkowskich) oraz podać numer VAT kontrahenta. Za pomocą tej strony możliwe będzie także dokonanie weryfikacji numerów identyfikacji podatkowej polskich podatników VAT. Strona jest ogólnie dostępna i zapewnia podobny poziom obsługi jak systemy krajowe, dostarczając odpowiedzi TAK lub NIE na pytanie czy numer identyfikacyjny VAT jest ważny. Strona zawiera ostrzeżenia i wskazówki w 11 językach urzędowych Unii Europejskiej, co ułatwia jej użytkowanie. Od momentu przystąpienia Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 29

30 Polski do Unii Europejskiej strona będzie również dostępna w językach urzędowych krajów kandydujących, w tym także w języku polskim Kontakt z kontrahentem W przypadku, gdy podmiot zamierzający dokonywać dostawy wewnątrzwspólnotowej ma wątpliwości związane z danymi identyfikacyjnymi oraz numerem VAT swojego kontrahenta z innego państwa członkowskiego, powinien on zwrócić się do niego z prośbą o potwierdzenie numeru VAT oraz nazwy i adresu (wzory takich pism w 15 językach Unii Europejskiej znajdują się między innymi na stronie brytyjskiej administracji podatkowej: 30

31 5 Transakcje trójstronne 5.1 Informacje ogólne Transakcje trójstronne to termin używany do opisywania dostaw towarów obejmujących trzy podmioty, w przypadku gdy towary są dostarczane bezpośrednio od pierwszego do ostatniego podmiotu. W kontekście handlu wewnątrzwspólnotowego, transakcja trójstronna może wystąpić w przypadku, gdy towary są przewożone bezpośrednio od dostawcy w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej do ostatecznego odbiorcy w innym państwie członkowskim, według poleceń podmiotu pośredniczącego zlokalizowanego w kolejnym państwie członkowskim. Poniższa ilustracja przedstawia przykład takiej transakcji: Faktura Podatnik polski (pośrednik) Faktura Podatnik francuski (dostawca) Towary Podatnik niemiecki (nabywca) Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 31

32 Podmiot polski będący podatnikiem VAT otrzymuje zamówienie od podmiotu z Niemiec (podatnika VAT). Podmiot polski realizuje zamówienie w ten sposób, iż towary są wysyłane bezpośrednio od własnego dostawcy z Francji (podatnika VAT), który organizuje ich transport. Jak pokazuje diagram, w tym przypadku odbywają się właściwie dwie dostawy (to znaczy pomiędzy podmiotem francuskim a polskim oraz pomiędzy podmiotem polskim a podmiotem w Niemczech). Jednakże następuje tylko jedno przesunięcie towarów, z Francji do Niemiec (podmiot polski wystawia fakturę podmiotowi niemieckiemu, francuski polskiemu). Dostawa miała miejsce... Od podmiotu z Francji do podmiotu polskiego Od podmiotu polskiego do podmiotu w Niemczech Postępowanie odnośnie podatku VAT Podmiot z Francji wykazuje wewnątrzwspólnotową dostawę dla podmiotu z Polski (tej dostawie w omawianym przykładzie towarzyszyło bowiem przemieszczenie towarów), podmiot z Polski wykazuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i rozlicza podatek od tego nabycia w Polsce. Podmiot z Polski wykaże również wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Niemczech (miejsce zakończenia transportu lub wysyłki) oraz dostawę tych towarów w Niemczech na zasadach określonych przepisami niemieckimi. Podmiot z Polski może być również zobowiązany do dokonania rejestracji dla celów VAT w Niemczech. 32

33 5.2 Zasady opodatkowania transakcji trójstronnych Jeżeli podatnik jest zarejestrowany dla celów VAT w państwie członkowskim, z którego towary zostają wysłane i wysyłkę tę realizuje ten podatnik, może on objąć dostawę stawką zerową zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 3.2. Podatek VAT będzie w takim przypadku należny od nabywającego towary podmiotu pośredniczącego w transakcji (drugiego w kolejności) z tytułu dokonanego przez niego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (chyba, że zostanie zastosowana procedura uproszczona patrz podrozdział 5.3 Procedura uproszczona ). Jeżeli podatnik jest dostawcą pośrednim (drugim w kolejności w transakcji trójstronnej) to podając numer, pod którym jest zarejestrowany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym państwie członkowskim (innym niż państwo członkowskie wysyłki), jest on zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w tym państwie członkowskim. Podatnik ten dokonuje również dostawy na rzecz podmiotu będącego trzecim w kolejności podatnikiem w transakcji trójstronnej w państwie członkowskim, do którego docierają towary. Może on zatem być zobowiązany do zarejestrowania się dla celów VAT w państwie członkowskim, do którego ostatecznie trafiają towary, w celu wykazania podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy tych towarów w państwie docelowym. Powyższy mechanizm opodatkowania transakcji trójstronnej jest przykładowy. Zawsze dla prawidłowego rozliczenia takiej transakcji należy ustalić, który z dwóch pierwszych podmiotów transakcji organizuje transport towarów, gdyż tylko ten podmiot będzie mógł uznać (przy spełnieniu określonych warunków) dokonywaną przez siebie dostawę za dostawę wewnątrzwspólnotową. Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 33

34 5.3 Procedura uproszczona Dostawcy pośredni w transakcji trójstronnej mogą skorzystać z procedury uproszczonej dostępnej w całej Unii Europejskiej, zgodnie z którą ostatnie podmioty biorące udział w transakcji trójstronnej (trzecie w kolejności) podlegają obowiązkowi rozliczenia podatku należnego. W tym przypadku nie ma konieczności rejestracji dostawcy pośredniczącego (drugiego w kolejności w transakcji trójstronnej) dla celów VAT w państwie członkowskim, do którego towary są dostarczane (państwie nabywcy). Aby skorzystać z procedury uproszczonej: należy już uprzednio być podatnikiem zarejestrowanym dla celów VAT w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, lecz nie można być zarejestrowanym dla VAT lub na innej podstawie podlegać obowiązkowi rejestracji dla tego podatku w państwie członkowskim, do którego towary zostają dostarczone, ostatni podmiot w transakcji trójstronnej (trzeci w kolejności) musi także być zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT w tym państwie członkowskim, w którym odbiera towar, na fakturach należy zaznaczyć, że jest to procedura uproszczona. W wyniku skorzystania z procedury uproszczonej dostawca pośredni nie musi się rejestrować dla celów VAT w państwie członkowskim, do którego towary są dostarczane, nie jest również zobowiązany do rozliczenia tej transakcji w tamtym państwie, gdyż obowiązek dokonania takiego rozliczenia przejmuje ostateczny odbiorca (nabywca) tych towarów. 34

35 6 Sprzedaż wysyłkowa 6.1 Informacje ogólne Sprzedaż wysyłkowa występuje w sytuacji, kiedy podatnik w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej sprzedaje i wysyła lub transportuje sam lub na własny rachunek towary do podmiotu nie będącego podatnikiem VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Podmiotem nie będącym podatnikiem VAT może być osoba fizyczna, organ publiczny, instytucja charytatywna oraz podmiot nie zarejestrowany dla celów VAT np. ze względu na to, że jego obroty są niższe od progu rejestracji. Przykładem sprzedaży wysyłkowej jest działalność księgarni wysyłkowych, które realizują zamówienia za pośrednictwem poczty. 6.2 Sprzedaż wysyłkowa z Polski do innego państwa członkowskiego W przypadku, sprzedaży wysyłkowej, co do zasady miejscem opodatkowania dostawy jest państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Jeśli jednak dostawy towarów, w trakcie roku, w ramach sprzedaży wysyłkowej nie przekroczą określonego progu w państwie przeznaczenia tych towarów, miejscem opodatkowania jest państwo członkowskie, w którym towary się znajdują w momencie wysyłki lub rozpoczęcia transportu. W przypadku sprzedaży wysyłkowej, jeżeli wartość dostawy do dowolnego innego państwa członkowskiego przekroczy określony przez to państwo roczny próg: podatek VAT należny z tytułu wszelkich dalszych transakcji sprzedaży jest rozliczany w państwie członkowskim przeznaczenia; oraz Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 35

36 podatnik VAT który dokonuje dostawy podlega obowiązkowi rejestracji dla celów podatku VAT w państwie członkowskim (przeznaczenia). Poniżej przedstawione zostały kwoty progów, których przekroczenie w trakcie roku obliguje podatnika do rejestracji i rozliczania podatku VAT w danym państwie członkowskim (państwa kandydujące określają swoje progi w krajowych przepisach prawnych): Państwo Próg Państwo Próg Austria EUR Irlandia EUR Belgia EUR Włochy EUR Dania DKK Luksemburg EUR Finlandia EUR Holandia EUR Francja EUR Portugalia EUR Niemcy EUR Hiszpania EUR Grecja EUR Szwecja SEK Wielka Brytania GBP W celu sprawdzenia aktualności wysokości progu, należy skontaktować się z władzami podatkowymi w państwie członkowskim będącym miejscem przeznaczenia towaru - lista adresów administracji podatkowych znajduje się w rozdziale 11 Adresy kontaktowe organów podatkowych VAT w państwach członkowskich oraz na stronie 36

37 Należy jednak przypomnieć, że powyższe kwoty nie są wartościami stałymi i każde państwo członkowskie ustala wysokość progów we własnym zakresie. Dlatego, aby otrzymać aktualne dane dotyczące wysokości progów należy skontaktować się z administracją podatkową właściwą dla kraju, do którego dokonuje się sprzedaży wysyłkowej. Towary wysyłane z Polski do podmiotu nie będącego podatnikiem VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej Wartość dostawy MNIEJSZA od progu w danym kraju Dostawa opodatkowana jest w Polsce i traktuje się ją wg zasad obowiązujących przy sprzedaży wewnętrznej (krajowej) Towary wysyłane z Polski do podmiotu nie będącego podatnikiem VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej Wartość dostawy WIĘKSZA od progu w danym kraju Obowiązkowa rejestracja dla celów VAT oraz rozliczenie VAT w państwie nabywcy 6.3 Sprzedaż wysyłkowa z innego państwa członkowskiego do Polski W przypadku, gdy: sprzedaż wysyłkowa dokonywana jest przez podatnika VAT z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na rzecz podmiotów polskich nie będących podatnikami VAT oraz Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 37

38 całkowita wartość sprzedaży wysyłkowej do Polski w danym roku kalendarzowym przekroczy próg określony w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług, to dostawca z innego państwa członkowskiego będzie zobowiązany do dokonania rejestracji dla celów VAT w Polsce i rozliczania podatku VAT od tej sprzedaży zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Kwota progu, po przekroczeniu której podatnik VAT z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonujący sprzedaży wysyłkowej do Polski będzie zobligowany do zarejestrowania się w Polsce jako podatnik VAT oraz do odprowadzania od tych czynności podatku VAT, zostanie określona w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług (dopuszczalna jest również sytuacja, w której podatnik z innego państwa Unii Europejskiej przed dokonaniem sprzedaży wysyłkowej do Polski, decyduje się już na wstępie na rozliczanie podatku VAT z tytułu tej sprzedaży w Polsce). Towary wysyłane przez podatnika VAT z innego państwa członkowskiego do podmiotu w Polsce nie będącego podatnikiem VAT Wartość dostawy WIĘKSZA od progu ustalonego w Polsce Obowiązkowa rejestracja dla celów VAT oraz rozliczenie VAT w Polsce 38

39 7 Nowe środki transportu 7.1 Informacje ogólne Na Jednolitym Rynku obowiązują rozwiązania szczególne, na mocy których podatek VAT należny z tytułu nabycia nowych środków transportu (NŚT) jest rozliczany w państwie członkowskim przeznaczenia środka transportu. 7.2 Definicja Środkiem transportu w rozumieniu regulacji dla celów VAT jest urządzenie przeznaczone do transportu pasażerów lub towarów, takie jak jednostka pływająca, samolot lub lądowy pojazd silnikowy spełniające określone kryteria. Pojęcie nowy środek transportu oznacza: silnikowe pojazdy lądowe do przewozu osób lub towarów, z silnikami o pojemności cylindrów ponad 48 cm 3 lub mocy ponad 7,2 kilowata, jeżeli ich dostawa ma miejsce w ciągu 6 miesięcy od ich pierwszego oddania do użytku lub które nie przejechały więcej niż kilometrów; jednostki pływające, których długość przekracza 7,5 metra, jeżeli ich dostawa ma miejsce w ciągu 3 miesięcy od oddania ich do użytku lub były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych; oraz samoloty, których maksymalna masa startowa przekracza kilogramów, jeśli ich dostawa ma miejsce w ciągu trzech miesięcy od oddania do użytku lub jeżeli od momentu ich dopuszczenia do użytku były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych. Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 39

40 Uznaje się, że nowy środek transportu został po raz pierwszy wprowadzony do użycia z dniem wystawienia faktury na jego pierwszą dostawę chyba, że przepisy państw członkowskich stanowią inaczej. Szczegółowa definicja nowych środków transportu dla celów podatku VAT zostanie określona w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, zaś wykaz urządzeń zaliczanych do nowych środków transportu zawierać będzie załącznik do tej ustawy. 7.3 Opodatkowanie i obowiązki podatników Generalną zasadą jest zwolnienie z opodatkowania VAT z możliwością odliczenia podatku naliczonego (rozwiązanie tożsame ze stawką 0%) dostaw nowych środków transportu, wysyłanych lub transportowanych do nabywcy przez sprzedającego, nabywcę lub na ich rachunek, do innego państwa członkowskiego, dokonywanych na rzecz podatników, osób prawnych nie podlegających opodatkowaniu lub innych osób nie będących podatnikami VAT. Podstawą opodatkowania jest cena, która musi być podana na fakturze. Sprzedawca nowego środka transportu zobowiązany jest do podania na fakturze informacji pozwalających na zaklasyfikowanie towaru do kategorii - nowe środki transportu. 40

41 8 Wymagania związane z rozliczaniem dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych 8.1 Deklaracja VAT nowe informacje W deklaracji pojawią się nowe informacje, które będą zobowiązani podawać podatnicy dokonujący dostaw i/lub nabyć wewnątrzwspólnotowych: suma dostaw do podatników VAT w innych państwach Unii Europejskiej suma nabyć od podatników VAT z innych państw Unii Europejskiej. Kwoty na fakturze podane w walutach zagranicznych należy przeliczyć na złotówki (PLN)! 8.2 Kwartalna informacja podsumowująca Wszyscy przedsiębiorcy, którzy dostarczają towary swoim partnerom handlowym zarejestrowanym dla VAT w innych państwach członkowskich, zobowiązani są do składania we właściwym dla nich urzędzie skarbowym, oprócz deklaracji podatkowej VAT także kwartalnej informacji podsumowującej zawierającej informacje na temat wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów (inne nazwy stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej dla określenia informacji podsumowującej to: sprawozdanie kwartalne, zeznanie podsumowujące; angielski odpowiednik: summary statement, EC sales list lub recapitulative statement). Na Wspólnym Rynku zeznania podsumowujące pełnią funkcję kontrolną. Z otrzymanych na ich podstawie danych mogą korzystać organy podatkowe ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Kwartalną informację podsumowującą będą zobligowani składać (we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym) podatnicy VAT dokonujący dostaw i/lub nabyć wewnątrzwspólnotowych (szczegóły dotyczące Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne 41

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług Celem niniejszej broszury jest przybliżenie polskim podatnikom regulacji w zakresie zasad określania miejsca świadczenia w przypadku dostaw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Wersja 1.6 z dnia 05.07.2005r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE A. Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS.

Bardziej szczegółowo

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011 DODATEK AKTUALIZACYJNY do książki: Nowy Leksykon VAT 2011 Stan prawny: 1 lipca 2011 r. Autor: Grzegorz Tomala CZĘŚĆ I. Analiza aktualnych przepisów prawa Wstęp Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o VAT Wskazujemy właściwy kierunek

Zmiany w ustawie o VAT Wskazujemy właściwy kierunek Zmiany w ustawie o VAT Wskazujemy właściwy kierunek Wybierz alerty podatkowe Deloitte Ponieważ marka ma ogromne znaczenie Alerty podatkowe Deloitte to krótkie powiadomienia e-mail, w których przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

IV 2014 [USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)] www.aktyprawne.poznajpodatki.pl. www.projekt.poznajpodatki.pl

IV 2014 [USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)] www.aktyprawne.poznajpodatki.pl. www.projekt.poznajpodatki.pl IV 2014 www.aktyprawne.poznajpodatki.pl www.projekt.poznajpodatki.pl [USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)] (Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054) Wersja obowiązująca od 1 kwietnia 2014 r. Wygodna wersja

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w Niderlandach. Podatek VAT

Świadczenie usług w Niderlandach. Podatek VAT Świadczenie usług w Niderlandach Podatek VAT Opracowanie: mr. M. P. Lewandowski mgr M. Czajkowska na zlecenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej Stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

Ustawa o VAT 2015 BIULETYN VAT KODEKS KSIĘGOWEGO. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład Biuletynu VAT.

Ustawa o VAT 2015 BIULETYN VAT KODEKS KSIĘGOWEGO. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład Biuletynu VAT. rekomenduje BIULETYN VAT KODEKS KSIĘGOWEGO Ustawa o VAT 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. ISBN 977-17-3308-852-8 Publikacja wchodzi w skład Biuletynu VAT HIT SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej sierpień 2014 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC)

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) W TŁUMACZENIU RENATY GIEDROJĆ I ZESPOŁU VAT FIRMY ERNST & YOUNG Stan prawny: styczeń 2005 r. SZÓSTA DYREKTYWA RADY z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/295 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) Uwaga: Tekst jednolity zawiera zmiany wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r.

dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r. MONITOR księgowego nr 5(225) 1.03.2013 dodatek nr 3 TEMAT na czasie Anna Adamiec doradca podatkowy Faktury VAT i faktury korygujące I. Zasady wystawiania faktur w 2013 r..... 3 1. Obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/199 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/237 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1529,

Bardziej szczegółowo