Jak budować skuteczny system motywacyjny oparty na schemacie: nagroda za efekty. Inklinacje praktyczne. Grzegorz Mizerski, Versus Consulting

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak budować skuteczny system motywacyjny oparty na schemacie: nagroda za efekty. Inklinacje praktyczne. Grzegorz Mizerski, Versus Consulting"

Transkrypt

1 Jak budować skuteczny system motywacyjny oparty na schemacie: nagroda za efekty Inklinacje praktyczne. Grzegorz Mizerski, Versus Consulting Warszawa, luty 2006

2 1. Rola systemów premiowania w zarządzaniu. Wprowadzenie Wśród wielu czynników mających wielki wpływ na efektywność organizacji a jednocześnie tak trudno dających się zmierzyć, przewidzieć i zarządzać jest zachowanie jej personelu. Inżynierowie mogą zbudować linię produkcyjną, określić jej parametry, niezawodność i określić standardy, ale ludzka strona organizacji pozostaje nadal trudna do zbadania: wymaga stosowania instrumentarium z obszaru sztuki niż nauki. Określenie zasad tworzenia systemów nagradzania, czy analiza zachowań decydujących o stopniu efektywności tych zachowań przyczynia się do podniesienia produktywności całej organizacji. W psychologii, medycynie czy socjologii można bardzo łatwo natknąć się na analizę zachowań ludzi typu: dlaczego zachowują się tak a nie inaczej, co robią, jak motywować ich do takich czy innych zachowań. Niewiele jest jednak opracowań, które uwzględniałyby kompleksowość i złożoność tych zachowań w kontekście organizacji czy wykonywania codziennych obowiązków. Ten rozdźwięk pomiędzy teorią i opisaniem praktyk w obszarze korporacyjnym jest jeszcze większy, gdy przedmiotem analizy uczyni się sferę zasad i sposobów reguł nagradzania personelu za określone zachowania a precyzyjniej, nagradzanie warunkowe za wykonanie zadania nagrody warunkowe (contingent rewards). Nagrody warunkowe to nagrody ściśle powiązane z efektem zadania: prowizje, premie, dodatki specjalne, które przyznawane są zazwyczaj za wykonanie pożądanych zadań z wg określonych wcześniej kryteriów. 1 Nagrody te stosowane są we wszystkich branżach, a największe znaczenie wydają się mieć w obszarach sprzedaży i dystrybucji, kiedy wykonanie planu sprzedaży może decydować o wygraniu konkurencji, zwiększeniu udziału w rynku a nawet być albo nie być firmy. Także złożoność oferty decyduje o wadze nagradzania za zachowania przynoszące sprzedaż/zysk: im większy jest stopień zaangażowanie klienta w procesie zakupu tym waga takich elementów wydaje się być też większa (vide usługi bankowe czy ubezpieczenia na życie). 1 W analizie abstrahujemy od dystynkcji pomiędzy premią i nagrodą istniejącą w prawie pracy, która to prowadzi do wielu sporów interpretacyjnych, w tym przed sądami pracy. (GM)

3 Większość firm stosuje systemy nagród za realizację celów sprzedażowych, organizowane są konkursy dla najlepszych. Jednak pomimo starań wiele z nich nie przynosi rezultatów, które można by uznać za zadawalające. Co decyduje o skuteczności tego typu systemów?, jak je zaprojektować aby efekt zwiększenia sprzedaży był taki jak planowano? jak zmotywować do wzięcia udziału w konkursie jak największej liczby uczestników? dlaczego to się nie udaje? Jakie reguły rządzą zachowaniami uczestników? to są pytania, które stawiają sobie menedżerowie odpowiedzialni za sprzedaż i marketing. 2. Proces budowania skutecznego systemu motywacyjnego opartego na warunku Pierwszym krokiem w procesie tworzenia systemu nagród warunkowych jest kreślenie celu lub warunków spełnienie, których może upoważniać do otrzymania nagrody. Teoretycznie ta faza procesu wydaje się najprostsza: niestety, w praktyce błędy w niej popełnione w dużym stopniu mogą zadecydować o skuteczności systemu. W literaturze zarządzania możemy spotkać wiele kryteriów decydujących o uznaniu celu za poprawnie określony. Według Johna M. Jacka do nich należy zaliczyć: 1. mierzalność: zwiększyć sprzedaż o 10% niż starać się zwiększyć sprzedaż 2. realność: cel powinien być ambitny ale realny do osiągnięcia 3. określenie w czasie zwiększyć sprzedaż o 10% w miesiącu sierpniu w porównaniu z sierpniem ub. roku 4. poziom ryzyka przy jego osiąganiu: ryzyko jest funkcją możliwości realizacji celu w określonym czasie i zakresu zaangażowania potrzebnego do jego realizacji. Każdorazowo poziom ryzyka określa osoba, do której cele są skierowane. 2 Leonard L. Berry rozważając proces definiowania celów sprzedażowych dla personelu bezpośredniej obsługi w oddziałach banku zauważa, że dla efektywności zachowań sprzedażowych liczba celów musi być niewielka (maksymalnie 4-5 bo ta ich liczba jest kontrolowalna przez osobę, która ma je osiągnąć). 3 2 John, M. Jack, A Model for the Effective Use of Contingency-Based Rewards, BI Innovative Resources, 2001, s.1 i dalsze. 3 Leonard L. Berry, Charles M. Futrell, Michael R. Bowers, Bankers who sell, Dow Jones Irwin, 1985., s. 49

4 Potencjał i znaczenie w precyzyjnym określaniu celów jest szeroko komentowany w literaturze. Znane jest ponad 400 badań, których przedmiotem były relacje pomiędzy atrybutami celów a ich realizacją. Wyniki tych badań niezbicie identyfikują główną zasadę: wysoki poziom celu, wymusza większe zaangażowanie a to prowadzi do większej produktywności. Stopień realizacji celu jest linearną funkcją jego poziomu. Innymi słowy: zaangażowanie w realizację celu wzrasta im cel jest trudniejszy do osiągnięcia...przy założeniu, że poziom celu został zaakceptowany przez wykonawcę. To jest klucz do zrozumienia, dlaczego większość programów motywacyjnych nie udaje się tak jak założono: nie będzie akceptacji dla realizacji celu, jeżeli sam cel jest postrzegany jako nierealny do realizacji. Tym samym nie będzie odpowiedniego zaangażowania w realizację celu. Ciąg dalszy jest jasny: system nie działa. Funkcja ryzyka podejmującego uczestnictwo w systemie jest zazwyczaj marginalizowane. Jak pokazują badania ma ona wielkie znaczenie w procesie podejmowania decyzji o zaangażowaniu a później na realizacji celu. Czas, wysiłek czy inwestycje niezbędne do realizacji celu musi być zrównoważone z prawdopodobieństwem osiągnięcia celu i atrakcyjnością nagrody. Takie podświadoma ocena triady cel - ryzyko- nagroda ma zazwyczaj miejsce przed podjęciem decyzji o poziomie zaangażowania. Wyzwaniem dla kadry menedżerskiej jest określenie równowagi pomiędzy indywidualnym celem dla każdego uczestnika, który zostanie zaakceptowany a możliwie największym możliwym jego zaangażowaniem. Badania pokazują, że w takim procesie uzgadniania celów powinien zaangażowany być sam pracownik. Takie podejście pozwala jednocześnie pracownikowi zrozumieć wyzwania przed nim stojące, oraz zazwyczaj, umożliwia określenie celu indywidualnego powyżej poziomu zakładanego przez kadry menedżerską. Tezę tę potwierdzają wyniki badań Lathama 4 i Locke`a 5. Jest to zgodne z teorią oczekiwań, według której, im większa motywacja (równoważna zazwyczaj z atrakcyjnością nagrody za realizację celu) tym jednostki decydują się na większy poziom zaangażowania. Poziom celu i jego akceptacja może, ale nie musi prowadzić do zaangażowania. To zależy jeszcze od kolejnego elementu układanki: motywacji. 4 Latham G.P and E.A Locke. Organizational Dynamics, Autumn 1979; Self-Regulation Through Goal Setting, Academic Press 1991; Locke E.A., J.F. Bryan, and L.M. Kendall Goals and Incentives as Mediators of the Effects of Monetary Incentives Behavior. Journal of Applied Psychology 52 (1968,: ); Locke, E.A Toward a Theory of Task Motivation and Incentives Organizational Behavior and Human Performance 3(1968: )

5 3. Rola motywacji Koncepcja motywu, motywacji i jego roli jest oczywiście znana. Etymologicznie, słowo motyw pochodzi od łacińskiego movere ruszać się. Najnowsza interpretacja dokonana przez psychologów behawioralnych, wpisuje motywację w teorię oczekiwań. Teorię tę tworzą trzy reguły: reguła 1. Takie działanie jaki oczekiwany efekt (Performance-Outcome Expectancy): zgodnie z tą zasadą zachowanie jednostki jest bezpośrednio związane z oczekiwanym efektem, zarówno pozytywnym (nagroda) jak i negatywnym (kara). Przykład: motywacja przedstawiciela handlowego do wykonania telefonu do potencjalnego klienta jest związana z oczekiwaniami sprzedaży produktu klientowi. reguła 2. Takie działanie jaka oczekiwana nagroda (Attractiveness of the Expected Outcome): efektu działania oceniany jest ze względu na jego atrakcyjność. Bardziej atrakcyjna nagroda za działanie prowadzi do bardziej intensywnych zachowań jednostki. reguła 3: Im większe prawdopodobieństwo osiągnięcia pożądanego rezultatu tym prawdopodobieństwo zaangażowania wzrasta (Probability of Achievement): Jednostki dokonują oceny o prawdopodobieństwie osiągnięcia rezultatu. Ocena atrakcyjności oczekiwanego efektu zwiększa prawdopodobieństwo intensywnych zachowań jednostki. Motywacja może być zarówno wewnętrzna (samo-motywacja) jak i zewnętrzna (dostarczona przez samą jednostkę lub przez kogoś innego. Motywatory wewnętrzne mogą być pozytywne np. duma z osiągnięć, ambicja osiągnięcia celu, czy satysfakcja z jego realizacji lub negatywne (chęć uniknięcia bólu za porażkę). Wielcy wynalazcy tacy jak DaVinci, Edison czy Eistein korzystali z motywacji wewnętrznych a ich osiągnięcia to był efekt ich nadziei, marzeń czy projekcja przyszłości. Motywacja wewnętrzna nie jest konieczna do osiągania celów. Wielkie sukcesu mogą także osiągać także ci, których motywacja do działania ma charakter zewnętrzny: przez rodzinę, współpracowników, szefa. Motywowania takie może przybierać wiele form: od nagród finansowych do uznania. Takie motywatory zewnętrzne jak pensja, związane są zazwyczaj z

6 realizacją najniższych potrzeb w piramidzie A. Maslowa, ale np. uznanie to zaspokojenie potrzeby z rzędu tych najwyższych. Fenomen skuteczności motywacji dla działania był też przedmiotem badań dr Roberta Sperry`ego i jego zespołu z Uniwersytetu Chicago. Badania, za które przyznano nagrodę Nobla dotyczyły powiązań zachowań ludzkich i procesów działania jednostki z półkulami mózgowymi. Udowodnione zostało, że obie półkule mózgowe odpowiadają za różne zachowania ludzkie. Jedna z nich lewa odpowiada i stymuluje logiczne myślenie, przetwarzanie informacji. Dzieje się to w klasycznej linearnej formule. Drugiej półkuli prawej odpowiadają emocje, ich projekcje i wyobrażenia. 6 Prawdziwość tych tez potwierdziły też badania prowadzone przez John Hopkins University. Jest więc jasne, ze jeżeli nie ma emocjonalnego zaangażowania w procesie, to nie ma lub jest niewielka motywacja związana z zaangażowaniem prawej półkuli mózgowej. Dlatego w przypadku systemów motywacyjnych wykorzystujących najczęstsze narzędzie motywowania: pieniądze, oferta nagrody aktywująca lewą półkulę odpowiedzialną za logiczne myślenie i racjonalną analizę jest skuteczna motywacyjnie tylko na tyle na ile pieniądze z nagrody mogą być potrzebne do zaspokojenia nie emocjonalnych potrzeb najniższego rzędu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jednostka z góry założy, że pieniądze z wygranej przeznaczy na zakup samochodu, wyposażenia AGD etc. W takim przypadku podświadomie następuje proces transferu myślenia z lewej półkuli (myślenie racjonalne) do prawej półkuli (myślenie emocjonalne). Efektem transferu jest wytworzenie pozytywnych emocji i wyobrażeń związanych z posiadaniem samochodu, wyposażenia AGD. 4. Siła wyobraźni Martin Rossman definiuje wyobraźnię jako bogaty, symboliczny i zindywidualizowany język i łączy go z samo-leczeniem zwykłego bólu głowy a nawet chorób śmiertelnych. Wg niego, jeżeli jednostka wyobrazi sobie, że jest zdrowa to ciało zareaguje pozytywnie na to wezwanie. 7 Bez względu na naszą wiarę w skuteczność wyobraźni w leczeniu musimy przyznać, że oddziaływanie wyobraźni na działanie jest udowodnione: każdy trener sportowy wie jak ważne są słowa skierowane w szatni do zawodników zachęcających ich do wyobrażenia sobie 6 Wonder, J. and P. Donovan. Whole- Brain Thinking. Wiliam Morrow & Company, Rossman Martin L. MD. Healing Yourself. Pocketbooks 1987

7 zwycięstwa. Szkolenia motywacyjne polegają głównie na zachęcaniu uczestników do wizualizacji efektów swojego działania: samochodów, futer, brylantów czy domów jako na własnej ścieżce sukcesu. Jakie ma znaczenie wyobraźni w procesie tworzenia skutecznych systemów nagradzania? Otóż sukces systemu uzależniony jest od poprawnej relacji: cel-nagroda. System, w którym każdy uczestnik będzie w stanie zwizualizować swoją nagrodę i ocenić ją jako atrakcyjną zwiększy prawdopodobieństwo odpowiedniego zaangażowania uczestnika. Proces budowania skutecznych systemów premiowania opartych na nagradzaniu za dostarczone efekty jest złożony i wielowymiarowy. Głównymi czynnikami sukcesu są: 1. poprawna definicja celów 2. zdobycie zaangażowania uczestnika przy uzgadnianiu celów 3. poprawne zbalansowanie ryzyka i zaangażowania (kosztów uczestnika) 4. wbudowanie mechanizmu auto-motywowania 5. indywidualizacja nagród 6. komunikacja z uczestnikiem Przedstawione inklinacje praktyczne do modelu tworzenia systemów premiowych nie uchronią jego twórców od uniknięcia porażki w każdym przypadku. Pozwalają jedynie zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu: cóż ludzkie zachowania są trudne do przewidzenia...

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Stanisław Zając 1 WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie: Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej 5 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Marta Dobrowolska Wesołowska* Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej Management through motivation motivational role of a

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie produktywności sieci sprzedaży ubezpieczeń z wykorzystaniem zarządzania poprzez cele (MBO)

Zwiększenie produktywności sieci sprzedaży ubezpieczeń z wykorzystaniem zarządzania poprzez cele (MBO) Zwiększenie produktywności sieci sprzedaży ubezpieczeń z wykorzystaniem zarządzania poprzez cele (MBO) Case Study Grzegorz Mizerski, Versus Consulting Warszawa, luty 2006 1 1. Wprowadzenie Jesień 2001

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Wydział Ekonomii i Zarządzania MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU Joanna Górska Nr albumu 32888 Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałązki -Sobotki

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i ANNA BORAWSKA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu Konfucjusz Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun * Justyna Socha **

Marek Matejun * Justyna Socha ** Marek Matejun * Justyna Socha ** Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa Pol-Hun M. Bielska sp.j. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Wprowadzenie We współczesnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM Dr Tomasz Kawka Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Podstawowe teorie motywacji 1.1. Istota motywacji i motywowania Istotą kierowania

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA W POWIĄZANIU ZE ZWIĘKSZONĄ EFEKTYWNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW

DOSKONALENIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA W POWIĄZANIU ZE ZWIĘKSZONĄ EFEKTYWNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW Human Performance DOSKONALENIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA W POWIĄZANIU ZE ZWIĘKSZONĄ EFEKTYWNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW Improvement s t r o n a 2 Podporządkowanie i zaangażowanie to dwie zupełnie różne sprawy.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

Total Participation Management - kolejna moda w zarządzaniu biblioteką? Total Participation Management a library management s new fashion?

Total Participation Management - kolejna moda w zarządzaniu biblioteką? Total Participation Management a library management s new fashion? Mgr Hanna Andruszko Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu hannaa@amu.edu.pl [...] metafizyka okazuje się tą glebą myśli, w której tkwią korzenie wszelkich nauk 1. Total Participation Management - kolejna

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT EFEKTYWNOŚCI

PARADYGMAT EFEKTYWNOŚCI HUMAN PERFORMANCE IMPROVEMENT Materiał wprowadzający PARADYGMAT EFEKTYWNOŚCI Niezależnie od tego co sami myślimy o roli i funkcjonowaniu organizacji musimy liczyć się z tym że w gospodarkach opartych o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Tadeusz Ogrzebacz Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji

Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji dr Błażej Balewski Charakterystyka pojęcia motywacja Motywacja Termin motywacja pochodzi z łaciny od słów: motus ruch, poruszenie umysłu moveo

Bardziej szczegółowo

Pora na optymalną motywację

Pora na optymalną motywację Pora na optymalną motywację Motywacja jest powszechnie uważana za stan psychiczny sprawiający, że dana osoba podejmuje i konsekwentnie realizuje działania zmierzające do osiągnięcia jakiegoś celu. Jest

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ BOLESŁAW IWAN Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie TURYSTYKA MOTYWACYJNA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI THE ROLE OF

Bardziej szczegółowo

Abstrakt artykułu Coaching managerski, jako element kultury organizacyjnej firmy dr Urszula Sadomska, Włodzimierz Wojtek Szymankiewicz

Abstrakt artykułu Coaching managerski, jako element kultury organizacyjnej firmy dr Urszula Sadomska, Włodzimierz Wojtek Szymankiewicz Abstrakt artykułu Coaching managerski, jako element kultury organizacyjnej firmy dr Urszula Sadomska, Włodzimierz Wojtek Szymankiewicz Wyzwania stojące przed współczesnymi przedsiębiorstwami oraz wzrost

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Teresa Myjak Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTERIM MANAGEMENT

METODYKA INTERIM MANAGEMENT METODYKA INTERIM MANAGEMENT Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Interim Management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą POKL.08.01.01-14-029/12 Beneficjent: Stowarzyszenie Interim Managers Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo