zarządzanie ryzykiem controlling w marketingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zarządzanie ryzykiem controlling w marketingu"

Transkrypt

1 2. edycja Struktura działu controllingu Współzarządzanie ryzykiem Efektywne wsparcie biznesu 19 prelegentów z Polski i zagranicy w tym laureaci branżowych konkursów W odpowiedzi na indywidualne potrzeby uczestników możliwość wyboru spersonalizowanej ścieżki tematycznej Praktyczne warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów z CFA Society Poland Analiza najciekawszych case studies z kilkunastu branż Kompleksowa formuła sesje wspólne, sesje warsztatowe, analiza case studies, sesje równoległe do wyboru hot topics najnowsze trendy cele krótko- a długoterminowe budowanie świadomości kosztowej przedsiębiorstwa centralizacja i decentralizacja controllingu outsourcing zarządzanie kapitałem pracującym analityka predykcyjna restrukturyzacja kontrollingu budżety wieloletnie strategia controlling ryzyka zarządzanie ryzykiem controlling w marketingu controlling w sprzedaży sprawozdawczość rachunkowość zarządcza Business Intelligence wizualizacja danych

2 Szanowni Państwo, sukces pierwszej edycji Financial Controlling Summit potwierdził zapotrzebowanie rynku na organizację spotkania w konwencji konferencji połączonej z praktycznymi warsztatami. Wychodząc naprzeciw potrzebom kontrolerów finansowych, przygotowaliśmy drugą edycję tego wyjątkowego wydarzenia. Po wnikliwej analizie potrzeb rynku, wspólnie z doświadczonymi praktykami, opracowaliśmy program podejmujący najbardziej istotne zagadnienia nowoczesnego controllingu. Utytułowani eksperci, przedstawiciele wielu branż i kluczowych firm na rynku polskim oraz zagranicznym, podzielą się swoją praktyczną wiedzą i cennymi doświadczeniami. Udział w Financial Controlling Summit 2015 to wyjątkowa szansa na stworzenie ścieżki szkoleniowej zgodnej z indywidualnymi potrzebami. W programie wydarzenia m.in.: Partner wydarzenia zarządzanie działami controllingu zarządzanie ryzykiem w controllingu i controlling ryzyka budowanie świadomości kosztowej przedsiębiorstwa kontrola spójności i realizacji celów krótko i długoterminowych korzyści płynące z centralizacji i decentralizacji działów controllingu jak wybrać najlepsze narzędzia wspierające procesy wsparcia biznesu. Wspólnie z zaproszonymi prelegentami zapraszam do udziału w Financial Controlling Summit 2015 ŁUKASZ SUCHENEK Project Manager Dziennik Rzeczpospolita

3 PROGRAM DZIEŃ PIERWSZY 14 września 9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I PORANNA KAWA 9.30 gość specjalny Unleash the strategic potential of your corporation with financial controlling tools and techniques the newest trends in FC MICHAEL HÄFNER, Head Performance Controlling, Siemens What are the directions of financial controlling tools development which innovations should you be interested in and why Best practices in management information delivery how can you improve the quality of controlling support for the business How to identify, measure and control operational risk and how to monitor it Cele krótko a długoterminowe jak controlling może wspierać planowanie operacyjne przy zachowaniu strategii długoterminowej ADAM KOŁACZKOWSKI, Chief Strategy Officer, Exalo Drilling Jak elastycznie operować planami operacyjnymi, zachowując spójność z planami strategicznymi rola kontrolera w zapewnieniu spójności Nadzór nad realizacją strategii biznesowej firmy jak controlling wspiera realizację strategii przez kontrolę działań operacyjnych firmy PRZERWA NA KAWĘ gość specjalny How to benchmark your business against competitors to find your weaknesses and build strenght of the company on the market Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta Business Performance Management as an efficient tool in your hands! How to identify deficiencies in your company and solve it by integrated planning, forecasting, performance reporting and budgeting Komunikacja controllingu z biznesem jak rozmawiać z innymi działami w firmie, aby osiągnąć efekt synergii i zwiększyć wartość przedsiębiorstwa? MICHAŁ RADLIŃSKI, Dyrektor Departamentu Planowania i Kontrolingu, PKO BP Jak optymalizować procesy biznesowe przez budowanie świadomości kosztowej przedsiębiorstwa edukacja biznesu Jak delegować odpowiedzialność za rynkowy sukces firmy poza dział controllingu Rola działów biznesowych w prognozowaniu i budżetowaniu najlepsze praktyki współpracy controllingu z pozostałymi działami Jak biznesowo uzasadnić wyniki finansowe Jak efektywnie budować zaufanie i sprawną komunikację między działem controllingu a pozostałymi działami firmy Financial Controlling Summit

4 PROGRAM DZIEŃ PIERWSZY 14 września Organizacja struktury działu controllingu w przedsiębiorstwie jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy Korzyści i zagrożenia scentralizowanej struktury controllingu PAWEŁ CYGAN, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Tauron Dystrybucja CASE STUDY Tauron Dystrybucja Jak centralizacja controllingu może wspomóc zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Jaki jest wpływ centralizacji controllingu na jego możliwości wsparcia wewnętrznego biznesu Kiedy wdrożenie narzędzi IT wspiera centralizację controllingu oraz potrzeby informacyjne biznesu LUNCH Zdecentralizowana struktura controllingu kiedy warto wybrać rozproszony model organizacji działu controllingu JOLANTA ZWOLIŃSKA, Head of Controlling, PKP Energetyka CASE STUDY PKP Energetyka Rozproszona struktura controllingu klucz do pełnej kontroli nad firmą? Jak rozlokować kontrolerów w strukturze organizacyjnej firmy by ich działania były jak najbardziej efektywne Ewolucja struktury organizacyjnej controllingu Jak efektywnie pogodzić potrzeby organizacji w ramach rachunkowości zarządczej z wymogami rachunkowości finansowej KATARZYNA MORAS, Dyrektor Departamentu Raportowania i Kontroli Finansowej, Cyfrowy Polsat, Polkomtel Jak skala i złożoność działalności operacyjnej wpływa na potrzeby organizacji w zakresie danych finansowych i operacyjnych Komunikowanie wyników finansowych w ramach organizacji, a komunikacja z rynkiem czy można uniknąć niepotrzebnego dualizmu? Odpowiedzialność za raportowanie finansowe i zarządcze w organizacji struktura organizacyjna finansów Financial Controlling Summit

5 PROGRAM DZIEŃ PIERWSZY 14 września PARTNER SESJI Sesja warsztatów równoległych Wraz z CFA Society Poland zapraszamy do udziału w warsztatach przygotowanych z myślą o potrzebach kontrolerów finansowych. Wybierz sesję, która odpowiada Twoim potrzebom i pod okiem doświadczonych trenerów, zdobądź praktyczną wiedzę. SESJA I SESJA II MSSF 15 przełomowa zmiana w zakresie ujmowania przychodów JAROSŁAW OLSZEWSKI, FCCA, CFA, CIA MSSF 15 Przychody z umów z klientami, zdaniem wielu komentatorów stanowi przełom w zakresie ujmowania przychodów na arenie międzynarodowej. Nowy, kompleksowy standard zastępuje dotychczasowe regulacje w ramach MSSF oraz US GAAP i będzie miał wpływ na sprawozdawczość setek spółek w Polsce. Zakres nowego standardu MSSF 15 Kluczowa zasada: rozpoznanie przychodu odnoszącego się do transferu towarów lub usług w wartości oczekiwanej zapłaty Identyfikacja osobnych zobowiązań do wykonania świadczeń Określenie oraz alokacja ceny transakcji Kryteria ujmowania przychodów na dany moment oraz w czasie Koszty pozyskania umowy Porównanie MSSF 15 z dotychczasowymi regulacjami Wpływ biznesowy nowych regulacji na moment rozpoznania, kwotę oraz prezentację przychodów Rzetelne sprawozdania finansowe a cóż to takiego? MICHAŁ BŁESZYŃSKI, ACCA, CIA, biegły rewident Informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych w dużej mierze opierają się na profesjonalnym osądzie Zarządu oraz dokonywanych szacunkach. Niniejsza sesja prezentuje praktyczne przykłady związane z podejmowanymi w w/w zakresie decyzjami oraz ich wpływem na sprawozdania finansowe. Wybór polityki rachunkowej a porównywalność informacji finansowych Prezentacja sprawozdań finansowych: ocena kierownictwa w zakresie charakteru oraz zakresu szczegółowości pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz dochodów całkowitych Kiedy należy ująć przychód przegląd rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach (m.in. omówienie zasad ujmowania przychodów w obszarach, gdzie osąd jest kluczowy: przychody z tytułu kontraktów budowlanych, punktów lojalnościowych oraz umów wieloskładnikowych) Jak ustalana jest wartość bilansowa aktywów i zobowiązań Koszt historyczny, wartość bieżąca a wartość godziwa Amortyzacja środków trwałych Utrata wartości aktywów Rola kontrolera finansowego w zapewnieniu rzetelności informacji ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI Financial Controlling Summit

6 PROGRAM DZIEŃ DRUGI 15 września 9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I PORANNA KAWA 9.30 Jak analizować dane z wielu obszarów biznesowych, aby uzyskać całościowy obraz stanu biznesu GRZEGORZ LIPUT, Dyrektor ds. Controllingu i Administracji, Qubus Hotel CASE STUDY Qubus Hotel W jaki sposób dbać o dane od ich źródła wprowadzanie zmian do systemów źródłowych i procesu biznesowego Jak stworzyć całościowy obraz procesów biznesowych przy ogromnej ilości niespójnych danych Jak dobrać najlepszą metodykę, architekturę i narzędzia do pracy z dostępnymi danymi Wydajne oprogramowanie to skuteczny controlling jak dobrać najlepsze oprogramowanie finansowo-analityczne dla Twojej firmy RADOSŁAW KOZIEJA, Prezes, Codec Przykłady i najlepsze praktyki stosowane we wdrożeniach oprogramowania finansowo-analitycznego Kryteria i sposób doboru oprogramowania do wsparcia OCFO (Office of the CFO) Trendy rozwoju i przyszłość rozwiązań Performance Management Kontroler finansowy a big data jak wydobyć z hurtowni danych informacje istotne dla biznesu i odpowiednio je zaprezentować zarządowi Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta Big data bez wsparcia BI jak zarządzać i analizować narastające dane bez wdrażania rozwiązań business intelligence? Planowanie, raportowanie i optymalizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi BI A może outsourcing? Kiedy warto zlecić analizę BI firmie zewnętrznej PRZERWA NA KAWĘ Financial Controlling Summit

7 PROGRAM DZIEŃ DRUGI 15 września Sesje równoległe Zarządzanie kapitałem pracującym. Sposoby raportowania i techniki, które przyczyniają się do długoterminowego budowania optymalnego poziomu kapitału pracującego dla firm międzynarodowych WOJCIECH ROSA, Dyrektor Controllingu, Polpharma CASE STUDY Polpharma W jaki sposób zarządzanie kapitałem pracującym wpływa na budowanie wartości firmy Zastosowanie wskaźników efektywności kapitału pracującego na różnych poziomach organizacji Jak metody raportowania kapitału pracującego mogą pomóc w utrzymaniu odpowiedniego poziomu kapitału pracującego w długim okresie czasu Symulacja przyszłości jak wykorzystać narzędzia analityki predykcyjnej w planowaniu strategicznym firmy ROBERT WINIARSKI, Business Development Strategy Director, Metro Properties CASE STUDY Metro Properties Jak modele prognostyczne wpływają na poprawę efektywności przedsiębiorstwa LUNCH Restrukturyzacja kontrollingu i kontrolling w restrukturyzacji o wiodącej roli kontrollingu w restrukturyzacji spółki MACIEJ WILK, Financial Controlling and Planning Director, Polish Airlines LOT CASE STUDY PLL LOT Zadania kontrollingu w restrukturyzacji spółki System raportowania zorientowany na poprawę efektywności Efektywna komunikacja wielopoziomowa jak zadbać o właściwy przepływ informacji w organizacji Wizualizacja danych najlepsze praktyki prezentacji wyników finansowych JAROSŁAW TRYBUCHOWICZ, Business Intelligence Analyst, Audioteka Jak prezentować w sposób angażujący i interesujący raporty controllingowe Innowacyjne narzędzia i rozwiązania wspierające wizualizację wyników Przykłady wizualizacje w praktyce Financial Controlling Summit

8 PROGRAM DZIEŃ DRUGI 15 września Budżety wieloletnie w firmie jak zarządzać wieloletnimi projektami i zmieścić się w planowanym budżecie AGNIESZKA TROFIMIUK, Group Financial Controller, Atlas Estates CASE STUDY Atlas Estates Jak controlling może wspierać długofalowe decyzje inwestycyjne Zapewnienie płynności finansowej i wypłacalności w planowaniu strategicznym Kontrola realizacji strategii w bieżącej działalności firmy Od Identyfikacji do sprawozdawczości strategiczna rola controllingu w zarządzaniu ryzykiem DAMIAN BIJOWSKI, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze CASE STUDY Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Jak controlling może wspierać elastyczność funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku i poprawiać wyniki finansowe Controlling ryzyka a zarządzanie ryzykiem czy i jak integrować obszary finansów i ryzyka Ocena efektywności zarządzania wynikami gospodarowania przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka Patrząc w przyszłość wsparcie controllingu w nowoczesnych działach marketingu WOJCIECH PRÓCHNICKI, Financial Controller, nazwa.pl W jaki sposób controlling może wspierać marketing w wypracowaniu efektywnej strategii marketingowej Jak efektywnie zarządzać planem i budżetem działań marketingowych przedsiębiorstwa System raportowania efektywności działań marketingowych Miary i wskaźniki efektywności wykonanych działań marketingowych Wsparcie i nadzór jaka jest rola controllingu w dziale sprzedaży MACIEJ MAGNUSZEWSKI, Dyrektor Finansowy, Farmio CASE STUDY Farmio Jak controlling może wspierać dział sprzedaży. Analiza rynku, usprawnianie procesów sprzedażowych, rozważanie ryzyka i budowa systemu wczesnego ostrzegania Jaką wartość dla firmy stanowi nadzór controllingu nad procesami sprzedażowymi ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW Financial Controlling Summit

9 PRELEGENCI GOŚĆ SPECJALNY MICHAEL HÄFNER, Head Performance Controlling, Siemens Since December 2014 he is Head of Commercial Integration and Process Development for the Business Unit Distributed Generation. In this capacity he reports to the Business Unit CFO and is responsible for the setup of the finance function for the new BU with regards to methods, structures, processes and systems as well as for the commercial integration of the acquired Rolls Royce Entities and any other future acquisitions. From May 2009 till December 2014 as Head of Performance Controlling, Planning and Reporting for the Energy Sector he was responsible for the controlling of all Energy Divisions and Business Units, the Regional Controlling, Project Portfolio Controlling and Internal and External Disclosure. From 2006 to 2009 he was Head of Finance Business Consulting at the Consulting Company Cirquent GmbH which he built up from scratch. Previously he was employed at KPMG Consulting/ BearingPoint. He is co-publisher and author of several books and articles, e.g. Die Finanzfunktion im Zuge der Globalisierung Eine Perspektive 2010, Der M&A Prozess, Fit for Global Accounting. IAS/US GAAP Accounting Conversion a guide. DAMIAN BIJOWSKI, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze MICHAŁ BŁESZYŃSKI, ACCA, CIA, biegły rewident Prowadzi szkolenia cyklu Finanse dla menedżerów, Warsztaty MSSF, szkolenia przygotowujące do egzaminów CIA oraz szkolenia z wybranych przedmiotów ACCA. Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. Od 2008 r. pracuje jako trener w Ernst & Young Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym. PAWEŁ CYGAN, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy, TAURON Dystrybucja S.A. Urodzony w 1976 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, członkiem ACCA, Biegłym Rewidentem. Ukończył studia MBA z Zarządzania Finansami na University of Hull. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ernst&Young w obszarze audytu finansowego oraz doradztwa gospodarczego, następnie od 2004 r. pracował w Vattenfall, gdzie odpowiadał za rozwój i zarządzanie audytem wewnętrznym oraz doradztwo biznesowe i nadzór kluczowych projektów w obszarze sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Od 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Dyrektorem Finansowym w TAURON Dystrybucja S.A. Wyróżniony w konkursie ACCA/Forbes/Eurel Hermes Dyrektor Finansowy Roku 2013 w kategorii dużych przedsiębiorstw. ADAM KOŁACZKOWSKI, Chief Strategy Officer, Exalo Drilling Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii w Exalo Drilling, największej firmie na rynku wierceń lądowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Do lipca 2014 r. kierował Działem Kontrolingu, gdzie zbudował nowe struktury w ramach integracji 5 spółek jednocześnie oraz zoptymalizował pracę zespołów controllingowych. Kierował także zespołem wdrożeniowym hurtowni danych SAP BW. W latach związany z Polkomtel, gdzie pełnił funkcję Kierownika Działu Zarządzania Projektami Strategicznymi w Departamencie Strategii oraz Starszego Analityka Finansowego w Departamencie Budżetu i Kontroli Finansowej. Karierę zawodową rozpoczął w E&Y w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu na Wydziale Zarządzania, studiował także na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii (Bath) oraz Niemczech (Jena, Norymberga). RADOSŁAW KOZIEJA, Wiceprezes zarządu i dyrektor Codec Polska Ma ponad 19-letnie doświadczenie w wykorzystaniu systemów informatycznych do wspierania zarządzania największymi firmami. Od osiemnastu lat pracuje w grupie Codec, a od roku 1999 zarządza jej polskim oddziałem. Zajmował się zagadnieniami związanymi z praktycznym wspomaganiem podejmowania decyzji, controllingu, finansów oraz zarządzania m.in. przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz systemów analitycznych. Z problematyką zastosowań Performance Management i Business Intelligence związany od początku kariery zawodowej. Uczestniczył i prowadził projekty konsultingowe oraz wdrożenia systemów Performance Management i Business Intelligence w Polsce i Irlandii. Absolwent Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Financial Controlling Summit

10 PRELEGENCI GRZEGORZ LIPUT, Dyrektor ds. Controllingu i Administracji, Qubus Hotel 20 lat doświadczenia w tym 10 lat w finansach i inwestycjach. Zajmuje się rozwiązaniami finansowymi w obszarze rachunkowości zarządczej, inwestycji i zarządzania strategicznego oraz planowania i budżetowania dla grupy kapitałowej. Wdraża i nadzoruje wskaźniki efektywności m.in. w oparciu o EBITDA. W 2006 roku wdrożył i rozwija Balanced Scorecard oraz Activity Based Costing. Odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz inwestycje. Doświadczenie w restrukturyzacji i optymalizacji kluczowych obszarów firmy. Zarządzanie infrastrukturą techniczną Facility management. Absolwent studiów EMBA. Członek Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA. MACIEJ MAGNUSZEWSKI, Dyrektor Finansowy, Farmio Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada blisko 15 letnie doświadczenie w branży FMCG spożywczej. Pracował w Grupie Żywiec S.A. w Dziale Rozwoju i Wsparcia Sprzedaży oraz w Agros-Nova na stanowiskach Dyrektora Działu Analiz Rynkowych oraz Menedżera Działu Kontrolingu Komercyjnego. Obecnie na stanowisku Dyrektora Finansowego wspiera dynamiczny rozwój Farmio S.A. W swojej od zawsze pracy ściśle związany z działami komercyjnymi. Praktyk z bogatym doświadczeniem zdobytym w firmach FMCG posiadających dystrybucję własną (Grupa Żywiec) jak i pośrednią (Agros-Nova). KATARZYNA MORAS, Dyrektor Departamentu Raportowania i Kontroli Finansowej, Cyfrowy Polsat, Polkomtel Od 2007 roku jest związana z Grupą Kapitałową Cyfrowy Polsat S.A., największą grupą medialno-telekomunikacyjną w Polsce w skład której wchodzą m.in. spółki Cyfrowy Polsat, Polkomtel oraz Telewizja Polsat. Uczestniczyła w procesie IPO Cyfrowego Polsatu w 2008 roku, współtworzyła działy sprawozdawczości finansowej i kontrolingu, pełniąc od 2009 roku funkcje kierownicze w obszarze finansów. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w KPMG w obszarze audytu finansowego. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada status ACCA Affiliate. JAROSŁAW OLSZEWSKI, FCCA, CFA, CIA Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta, międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CFA (Chartered Financial Analyst) oraz CIA (Certified Internal Auditor). Zatrudniony w grupie Ernst & Young od 1996 roku. Przez 5 lat pracy zawodowej zdobywał doświadczenie audytora uczestnicząc w badaniach sprawozdań finansowych, przeglądach oraz projektach due dilligence firm sektorów przemysłowego oraz usługowego. W kolejnych latach skoncentrował się na prowadzeniu warsztatów szkoleniowych w zakresie MSSF, ustawy o rachunkowości, ACCA, CFA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów. Głównym obszarem jego specjalizacji są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu zarówno szkoleń otwartych dotyczące zagadnień ogólnych, jak i dedykowanych, specjalistycznych warsztatów o tematyce wynikającej z konkretnych potrzeb klienta. Pełni funkcję dyrektora merytorycznego w programach studiów podyplomowych z MSSF realizowanych we współpracy z SGH, na zlecenie kluczowych firm sektora wydobywczego oraz energetycznego. Wielokrotnie prowadził szkolenia zamknięte dla największych firm polskiej gospodarki takich jak np. PKN ORLEN, Lotos, PGE Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska Miedź, Tauron Polska Energia, Jastrzębska Spółka Węglowa, Enea oraz Energa. WOJCIECH PRÓCHNICKI, Financial Controller, nazwa.pl Doświadczony trener szkoleń o tematyce: controlling, zarządzanie kosztami, zastosowanie Microsoft Excel, Microsoft Access, SQL oraz VBA w usprawnieniu procesów biznesowych w firmie oraz zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych. Ukończył studia w zakresie zarządzanie i marketing; zarządzanie i inżynieria produkcji; rachunkowość i finanse; nadzór, kontrola i audyt w gospodarce i administracji. Obecnie controller finansowy w grupie nazwa.pl. Posiada bogate doświadczenie jako konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Autor wielu poradników i specjalistycznych publikacji, m.in.: Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży, Controlling w przykładach. Poradnik praktyka, Kontroling finansowy w Excelu, Kontroling finansowy w Excelu Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu,. Autor artykułów w magazynach Controlling wiedza i narzędzia praktyczne, Szef Sprzedaży, Controlling i Rachunkowość Zarządcza i Controlling i Zarządzanie. Financial Controlling Summit

11 PRELEGENCI MICHAŁ RADLIŃSKI, Dyrektor Biura Kontrolingu Korporacyjnego, PKO Bank Polski Dwudziestoletnie doświadczenie w obszarach controllingu i zarządzania finansami w różnych gałęziach gospodarki (handel, usługi, finanse). Swoje doświadczenie zdobywał między innymi w Budimex SA, DZ Bank Polska oraz PKO Bank Polski. Specjalizuje się we wdrażaniu i rozwoju metod kontroli finansowej oraz budowaniu systemów motywacyjnych. Brał udział w tworzeniu i rozwoju narzędzi z zakresu hurtowni danych oraz business intelligence. Ukończył studia z zakresu bankowości i finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. WOJCIECH ROSA, Dyrektor Controllingu, Polpharma Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w finansach w międzynarodowych grupach kapitałowych. Specjalizuje się w kontrolingu procesów produkcyjnych, badań i rozwoju oraz konsolidacji finansowej. Zajmuje się tematem wpływu kultury organizacyjnej na raportowanie finansowe. Od roku 2011 pełni funkcje dyrektora korporacyjnego kontrolingu Grupy Polpharma. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie procesów konsolidacji finansowej, raportowania menadżerskiego. Wdraża i nadzoruje systemy kontrolingu operacyjnego w fabrykach farmaceutycznych Grupy Polpharma w Europie i Azji. Aktywnie uczestniczy w projektach restrukturyzacyjnych i M&A prowadzonych przez Grupę. Ukończył studia MBA-GFKM. JAROSŁAW TRYBUCHOWICZ, Business Intelligence Analyst, Audioteka Od ponad 2 lat związany z Audioteką. Obecnie zajmuje się analityką Business Intelligence. Do jego kluczowych kompetencji można zaliczyć integrację źródeł danych i ich wizualizację, określanie KPI i metod ich liczenia oraz Data Mining. Szczególnym zainteresowaniem darzy analitykę nastawioną na klienta i techniki retencji. Wcześniej budował podstawy działalności mediowej w Audiotece. Od początku zajmował się wdrożeniem Marketing Automation i dostosowaniem go do Cross-Device owej formy audioteki. Czuwa nad koncepcyjną spójnością i integracją wdrożeń nowych technologii. Prywatnie przedsiębiorca wprowadzający na rynek platformę shopconnector.pl. Ukończył University of Essex badając zjawisko transferu wiedzy w przedsiębiorstwach oraz SGH opisując modele biznesowe firm w internecie. Pracował jako sprzedawca i marketingowiec. Zapalony fan kitesurfingu i jazdy na motocyklu. ' MACIEJ WILK, Financial Controlling and Planning Director, Polish Airlines LOT Uczestniczy we wszystkich kluczowych projektach w ramach procesu restrukturyzacji, postępowania przed Komisją Europejską, pozyskiwania inwestora, jak również opracowywania strategii długoterminowego rozwoju, w tym zakupu floty samolotów. Maciej dołączył do PLL LOT w październiku 2013 r., jednak ze Spółką współpracował aktywnie jako konsultant PwC już od 2010 r. Kluczowe kompetencje Macieja obejmują tworzenie biznes planów oraz długoterminowych planów strategicznych, w tym w szczególności w zakresie modelowania finansowego Maciej dwukrotnie był finalistą mistrzostw świata w modelowaniu finansowym, odbywających się w Nowym Jorku (modeloff.com) AGNIESZKA TROFIMIUK, Group Financial Controller, Atlas Estates Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Bankowość. Jest również członkiem Association of Chartered Certified Accountants, międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Od 8 lat pełni funkcję kontrolera finansowego w Grupie Atlas Estates, będącego międzynarodowym doświadczonym developerem. Firma prowadzi obecnie działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii, inwestując w dochodowe aktywa i realizując przedsięwzięcia deweloperskie. W swojej pracy zaangażowana jest głównie w szeroko pojęte procesy budżetowe, wyceny nieruchomości oraz finansowanie nowych inwestycji. Poprzednie doświadczenie zawodowe związane są z doradztwem w firmach Deloitte, Andersen Business Consulting oraz Ernst and Young ( ). ROBERT WINIARSKI, Business Development Strategy Director, Metro Properties Posiada 19- letnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu. Pracował jako kontroler finansowy i biznesowy oraz szef działu controllingu w spółkach grup REWE oraz Auchan. Przed przyjściem do METRO zajmował stanowisko eksperta w centrali Banku Millennium (bcp Group). W strukturach METRO od 9 lat, nierozerwalnie związany z obszarem real estate. Zaczynał na stanowisku analityka finansowego, by następnie objąć funkcję szefa działu analiz finansowych, a obecnie zajmuje stanowisko Head of Business Strategy & Controlling. Kilkakrotnie w swojej karierze tworzył od podstaw struktury controllingowe. Przez ostatnie 16 lat podległy bezpośrednio CEO, dostarczając dane finansowe, wspierał zarządy w podejmowaniu istotnych decyzji operacyjnych i strategicznych. Jest absolwentem ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, oraz Financial Controlling Summit

12 PRELEGENCI podyplomowych studiów prawa podatkowego na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończył podyplomowe studium controllingu. Bezpośrednio po studiach odbył roczny staż w Dortmundzie, w siedzibie holdingu budowlanego, w pionie finansowo księgowym. JOLANTA ZWOLIŃSKA, Head of Controlling, PKP Energetyka Od 3 lat pracuje na stanowisku dyrektora Biura Ekonomicznego w firmie PKP Energetyka, gdzie zaangażowana jest w większość kluczowych projektów i odpowiada za obszar kontrolingu. Doświadczenie zawodowe zdobywała wcześniej w firmie Deloitte przy projektach audytowych oraz doradczych m.in. z zakresu restrukturyzacji pionów finansowych, optymalizacji procesów, opracowywania modeli finansowych oraz wdrożeń systemów, zarówno w Polsce jak też zagranicą. Posiada dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zdobyty na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, a także tytuł CEMS Master s in International Management przyznany przez Michael Smurtfit Business School, University College Dublin. Jest biegłym rewidentem, członkiem ACCA (Brytyjskiej Izby Biegłych Rewidentów) oraz certyfikowanym project managerem. Financial Controlling Summit

13 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Financial Controlling Summit 2015 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Gremi Sukces Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 oraz oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144 poz ze zm. zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej i telefonu spółkom powiązanym z Gremi Sukces Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 tj. Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 oraz partnerom wydarzeń na przetwarzanie ich przez w/w podmioty w celu marketingu bezpośredniego ich produktów lub usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144 poz ze zm. zm). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe umieszczone zostają w bazie danych administratora danych tj. Gremi Sukces Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, i zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r. ze zm.) i mogą być przetwarzane w celu wykonania zawartej ze mną umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia z bazy. PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEJ OPCJI: 2295 zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu do 14 sierpnia 2015 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowym forum, materiały, lunch, przerwy kawowe zł/os + VAT (23% szkolenie, 8% Prenumerata) przy zgłoszeniu do 14 sierpnia 2015 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowym forum, materiały, lunch, przerwy kawowe, kwartalną prenumeratę dziennika Rzeczpospolita Plus* w cenie 260,00 zł zamiast 340,28 zł zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu po 14 sierpnia 2015 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowym forum, materiały, lunch, przerwy kawowe zł/os + VAT (23% szkolenie, 8% Prenumerata) przy zgłoszeniu po 14 sierpnia 2015 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowym forum, materiały, lunch, przerwy kawowe, kwartalną prenumeratę dziennika Rzeczpospolita Plus* w cenie 290,00 zł zamiast 340,28 zł. * szczegółowe informacje na temat pakietu wchodzącego w skład opcji prenumeraty Rzeczpospolita Plus pod: rp.pl/prenumerata lub pod nr tel Prenumerata zawiera specjalistyczne publikacje Prawo konsumenckie w handlu internetowym, Kodeks Pracy z Komentarzem, Cash flow, Spory z Fiskusem oraz magazyny Bloomberg Businessweek Polska i Sukces. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA: września 2015 r., Warszawa Nazwa Firmy/Osoba fizyczna:... NIP:... ulica, nr domu, nr lokalu:... Miejscowość/Kod pocztowy:... Telefon:... Faks: DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW: Imię i nazwisko:... Stanowisko: Telefon:... UWAGI/KOD PROMOCYJNY:... WARUNKI ZGŁOSZENIA: 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w usłudze edukacyjnej jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na stronie em pod adres lub faksem pod numer (022) (dalej Zgłoszenie ) oraz otrzymanie owego potwierdzenia o uczestnictwie w usłudze edukacyjnej. 2. Przesłane Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenie Zgłoszenia równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej, stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę. 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności za udział w usłudze edukacyjnej, nie później jednak niż 2 (dwa) dni przed jej rozpoczęciem. Wpłaty należy dokonać na rachunek: Gremi Business Communication Sp. z o.o., ul. Prosta 51, Warszawa, Getin Noble Bank S.A Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w usłudze edukacyjnej. 4. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z usługi edukacyjnej na następujących zasadach: a. rezygnacja winna zostać złożona na piśmie i przesłana Organizatorowi w trybie wskazanym w ust. 1; b. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie co najmniej 21 (dwudziestu jeden) dni przed jej rozpoczęciem Organizator obciąża Uczestnika opłatą administracyjną w wysokości 400 zł +23% VAT; c. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie krótszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed jej rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy. 5. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy. 6. W przypadku gdyby usługa edukacyjna nie odbyła się z powodów niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi zostanie zaproponowany, według uznania Organizatora, udział w usłudze edukacyjnej w innym terminie lub w ciągu 14 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty. 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla współorganizatora usługi edukacyjnej wskazanego w programie. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w usłudze edukacyjnej, pełna kwota wpłaty zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych. Organizator zastrzega sobie także prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej bez podawania przyczyny. 8. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz akceptacją warunków Regulaminu i upoważnieniem Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Uczestnika albo osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego Uczestnika. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów oraz do odwołania wydarzenia. Imię i nazwisko:... Stanowisko: Telefon:... miejscowość, data i podpis pieczątka firmy

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 2015 INNOWACYJNE PRODUKTY W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH inspiracje trendy najlepsze praktyki 25-26 MAJA / WARSZAWA W GRONIE PRELEGENTÓW GOŚĆ SPECJALNY: Esa Tuomi Nordea

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Żywiec Zdrój Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Ewolucja roli kontrolera od raportowania

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA. inspiracje trendy najlepsze praktyki W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA. inspiracje trendy najlepsze praktyki W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 2015 INNOWACYJNE PRODUKTY W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH inspiracje trendy najlepsze praktyki 25-26 MAJA / WARSZAWA Esa Tuomi Nordea Bank W GRONIE PRELEGENTÓW GOŚCIE ZAGRANICZNI:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Data Science & Data Analytics

Warsztaty Data Science & Data Analytics 23-24 IV 2015 WARSZAWA Warsztaty Data Science & Data Analytics Jak efektywnie wykorzystać potencjał danych? Innowacyjne narzędzia i techniki w praktyce 2 dni praktycznych warsztatów prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju WARSZTATY 5 6 października Warszawa Polityka zrównoważonego rozwoju optymalizacja energetyczna i środowiskowa Najlepsze praktyki w nowym otoczeniu prawno-biznesowym CASE STUDIES: Polpharma SA, General

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

finanse przedsiębiorstwa dla prawników

finanse przedsiębiorstwa dla prawników WARSZTATY finanse przedsiębiorstwa dla prawników Jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego? 22-23 września 2015 Zdobądź praktyczną wiedzę, poznaj 3 fazy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

R &D For um 2 015. Komercjalizacja innowacji najlepsze praktyki 14-15 kwietnia Warszawa

R &D For um 2 015. Komercjalizacja innowacji najlepsze praktyki 14-15 kwietnia Warszawa R &D For um 2 015 Komercjalizacja innowacji najlepsze praktyki 14-15 kwietnia Warszawa Pierwsza w Polsce platforma wymiany doświadczeń praktyków z obszaru badań i rozwoju W gronie prelegentów przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

+ Jedyne na polskim rynku. + Zróżnicowane case studies. + 2 interaktywne sesje ćwiczeniowe + Hot topics: Zarządzanie projektem

+ Jedyne na polskim rynku. + Zróżnicowane case studies. + 2 interaktywne sesje ćwiczeniowe + Hot topics: Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Jak tworzyć nowe modele biznesowe Warsztaty 29-30.09.2015 Warszawa w gronie prelegentów: + Jedyne na polskim rynku warsztaty poświęcone zarządzaniu procesami R&D + Zróżnicowane case

Bardziej szczegółowo

6SESJI 6INTERAKTYWNYCH. COACHING I MOTYWACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRAKTYCE Jak budować i utrzymać długotrwałe zaangażowanie pracowników?

6SESJI 6INTERAKTYWNYCH. COACHING I MOTYWACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRAKTYCE Jak budować i utrzymać długotrwałe zaangażowanie pracowników? WARSZTATY COACHING I MOTYWACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRAKTYCE Jak budować i utrzymać długotrwałe zaangażowanie pracowników? 16-17 LISTOPADA 2015, WARSZAWA 6SESJI TEMATYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MANAGERÓW

Bardziej szczegółowo

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży 16-17 października 2014 Warszawa B2B SALES DEVELOPMENT Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży Jak skutecznie zbudować myślenie sprzedażowe we wszystkich działach Twojej firmy Jak wyglądają

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe WARSZTATY 24-25 września 2015 Transakcje na rynku aspekty prawne i finansowe sprzedaż zakup najem Poznaj praktyczne doświadczenia z perspektywy: najemcy, wynajmującego i inwestora Dowiedz się jak inni

Bardziej szczegółowo

Design Thinking. Sentiment analysis. Service BluePrint. Analityka w CX. Customer Journey Mapping. Innovative experience. 23 24.09.2015 Warszawa FORUM

Design Thinking. Sentiment analysis. Service BluePrint. Analityka w CX. Customer Journey Mapping. Innovative experience. 23 24.09.2015 Warszawa FORUM Analityka w CX Design Thinking FORUM Omniexperience B2B Experience Service BluePrint Innovative experience CX toolbox Sentiment analysis Customer Feedback Management Customer Journey Mapping 23 24.09.2015

Bardziej szczegółowo

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Forum. Gość Specjalny

Forum. Gość Specjalny Forum 17-18 marca Warszawa Connected Enterprise 2015 Jak wykorzystać potencjał innowacyjnych technologii w produkcji W gronie prelegentów: Na podstawie najlepszych praktyk i najciekawszych case studies,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Inwestycje w energetyce. Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015

Warsztaty Inwestycje w energetyce. Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015 Warsztaty Inwestycje w energetyce Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015 W programie kluczowe aspekty zarządzania inwestycjami: OTOCZENIE PRAWNE Polityka Energetyczna

Bardziej szczegółowo

mcommerce JAK WŁĄCZYĆ KANAŁ MOBILE DO STRATEGII ON- I OFF-LINE 15 16.10. 2015 Warszawa Pomiar i analiza wyników sprzedaży w mcommerce

mcommerce JAK WŁĄCZYĆ KANAŁ MOBILE DO STRATEGII ON- I OFF-LINE 15 16.10. 2015 Warszawa Pomiar i analiza wyników sprzedaży w mcommerce WARSZTATY mcommerce JAK WŁĄCZYĆ KANAŁ MOBILE DO STRATEGII ON- I OFF-LINE 15 16.10. 2015 Warszawa Pomiar i analiza wyników sprzedaży w mcommerce Najczęstsze błędy i pułapki we wdrożeniach na polskim i europejskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

lojalnosc personalizacja Customer CX Innovation agile customer service Human Experience Management FORUM Social Customer Service

lojalnosc personalizacja Customer CX Innovation agile customer service Human Experience Management FORUM Social Customer Service Mobile & Social UX Design personalizacja Social Customer Service Human Experience Management FORUM Customer Centric ROI PO RAZ PIERWSZY W POLSCE sesja CX Design Think Tank 10 równoległych bloków tematycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W MARKETINGU

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W MARKETINGU WARSZTATY ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W MARKETINGU STRATEGIA + PLANOWANIE + WDROŻENIE 19-20 października 2015 Andrzej Dalkowski Vision Express Magdalena Konczarenko-Ciszek Philips Polska nasi prelegenci Rafał

Bardziej szczegółowo

CYBERCRIME 2015 RODZAJE ZAGROŻEŃ WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ ANALIZA SKUTKÓW WARSZTATY 7 8. PAŹDZIERNIKA. Poznasz luki, które służą przestępcom

CYBERCRIME 2015 RODZAJE ZAGROŻEŃ WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ ANALIZA SKUTKÓW WARSZTATY 7 8. PAŹDZIERNIKA. Poznasz luki, które służą przestępcom CYBERCRIME 2015 WARSZTATY 7 8. PAŹDZIERNIKA RODZAJE ZAGROŻEŃ WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ ANALIZA SKUTKÓW W GRONIE PRELEGENTÓW M.IN.: Doświadczeni praktycy pokażą jak krok po kroku zabezpieczyć infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowych formatów na rynku retail

Rozwój nowych formatów na rynku retail WARSZTATY Rozwój nowych formatów na rynku retail Zmiana układu sił a przebudowa strategii 11-12 czerwca 2015, Warszawa retail innovation 2015/2016 dywersyfikacja formatów przebudowa strategii wskaźniki

Bardziej szczegółowo

NOWE SPOJRZENIE NA PROCESY, KALKULOWANIE RYZYKA, RAPORTOWANIE ORAZ NADZÓR. Zgłoś swój udział i dowiedz się: jak zorganizować proces ORSA

NOWE SPOJRZENIE NA PROCESY, KALKULOWANIE RYZYKA, RAPORTOWANIE ORAZ NADZÓR. Zgłoś swój udział i dowiedz się: jak zorganizować proces ORSA WARSZTATY WYPŁACALNOŚĆ II NOWE SPOJRZENIE NA PROCESY, KALKULOWANIE RYZYKA, RAPORTOWANIE ORAZ NADZÓR 11-12 III Warszawa Zgłoś swój udział i dowiedz się: jakie będą konsekwencje nowej ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie placówką medyczną w praktyce

Zarządzanie placówką medyczną w praktyce WARSZTATY Zarządzanie placówką medyczną w praktyce Maksymalizacja zysków w dobie zmian 12 praktycznych sesji warsztatowych do wyboru 10-11 GRUDNIA WARSZAWA Poznaj doświadczenia 12 praktyków, wysłuchaj

Bardziej szczegółowo

Na podstawie najlepszych praktyk i najciekawszych case studies, dowiedz się: MARCELI SYPIEŃ ArcerolMittal. WALDEMAR MILEWSKI Can-Pack

Na podstawie najlepszych praktyk i najciekawszych case studies, dowiedz się: MARCELI SYPIEŃ ArcerolMittal. WALDEMAR MILEWSKI Can-Pack Forum 17-18 marca Warszawa 2015 Jak wykorzystać potencjał innowacyjnych technologii w produkcji Na podstawie najlepszych praktyk i najciekawszych case studies, dowiedz się: jak realnie obniżyć koszty przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Warsztaty Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Aktualne możliwości i planowane zmiany w handlu 23 września 2015, Warszawa W programie m.in.: Jak raportować dane transakcyjne zgodnie z najnowszymi

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych 09-10 MARCA WARSZAWA WARSZTATY Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych REFURBISHMENT I REDEVELOPMENT PROFIL KLIENTA ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE NOWE TECHNOLOGIE: BEACONY, WIRTUALNE PORTFELE

Bardziej szczegółowo